Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

5. A Pogram tapasztalatainak

értékelése

Amint arra fent utaltunk, annak érdekében, hogy valamennyi szereplő számára

lehetőséget biztosítsunk véleményének megfogalmazására, kérdőíveket küldtünk a

közreműködő ügyvédeknek, rendőri szerveknek és a programban védett terhelteknek

is. Az alábbiakban ezek eredményeit, a 2006. április 20-án az Igazságügyi Minisztériumban

tartott szakmai vita (továbbiakban: Szakmai vita) és a Zárókonferencia

legfontosabb megállapításait, valamint az MHB saját következtetéseit ismertetjük.

Az értékelés során a Programot elsősorban abból a szempontból vizsgáltuk, hogy

országos megvalósítása esetén milyen nehézségek merülhetnek fel, és ezeknek milyen

megoldásai kínálkoznak.

5.1. Válaszok az ügyvédi kérdőívre

Az ügyvédek véleményére vonatkozó kérdőívet a programban részt vevő kollégák

közül 27-en küldték vissza. Az alábbiakban az ő legfontosabb megállapításaikat

igyekszünk összefoglalni oly módon, hogy a válaszokból helyenként szó szerint

idézünk. A kérdéseket dőlt betűvel szedtük.

1. Milyen előnyei vannak megítélése szerint a Programnak a kirendelt védői rendszerhez

képest

A 27 válaszadó közül 24-en (88%) gondolták úgy, hogy a programnak vannak

bizonyos előnyei a kirendelt védői rendszerhez képest. Két kolléga nem tapasztalt

69

More magazines by this user
Similar magazines