Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

A Program tapasztalatainak értékelése

„[A] rendőrség talán a program keretében kirendelt védőt komolyabban veszi.”

„A program keretében az eljáró ügyvédek a meghatalmazott védőhöz hasonló

tevékenységet végezhetnek, amelynek keretében eljárásuk sokkal felelősségteljesebb,

magasabb színvonalú védői munkát feltételez, A programban résztvevő

ügyvédek tekintélye magasabb, a nyomozást folytató szervek pedig visszafogottabbak.”

„Az [...] megállapítható, hogy a rendszerben résztvevő nyomozati szervek igyekeztek

minden segítséget a védelemnek megadni.”

„A [...] kirendelt védői rendszerhez képest óriási előnye van a programnak,

hiszen az ennek keretében eljáró ügyvédek meghatalmazotti státusban látják

el a védencük védelmét, ami még jobban kötelezi őket arra, hogy a legjobb

tudásuk szerint járjanak el.”

„Az előny a védett személy vonatkozásában, hogy a védő meghatalmazással

jár el, ami a hatóság felé »komolyabbá« teszi a védő szerepét, ugyanakkor a

védett személy is úgy érzi, hogy [...] nem csak egy kirendelt védője van. A védő

szempontjából ugyanezek az ún. komolysági tényezők felmerülnek a hatósággal

való munka kapcsán.”

Az előnyök utolsó csoportját a magasabb díjazásra, valamint a kirendelt

védői díjazás rendszerében nem, de a program keretében megfizetett tevékenységekre

vonatkozó megjegyzések képezik.

„A jobb javadalmazás odaadóbb munkát tesz lehetővé.”

„A kirendelt védői rendszerhez képest a Program keretében az ügyvéd nem csak

a tárgyaláson vagy a rendőri kihallgatáson végzett munkájáért részesül díjazásban,

hanem az ügyiratokba való betekintés idejéért, a beadványkészítésért

is munkadíjban részesül, és megtérítik az ügyirat másolat illetékét, az utazási

költséget, a postaköltséget. A program előnye az is, hogy a kirendelt védői óradíjnál

magasabb az ügyvéd óradíja. Fentiek miatt a védő a program keretében

hatékonyabb munkát tud végezni, mint a kirendelt védői rendszerben.”

„További előnye volt, hogy a programban résztvevő ügyvédek a reális anyagi

megbecsülésük miatt ugyanolyan odafigyeléssel látták el a feladatukat, mint

meghatalmazott védőként.”

„A Büntetőjogi Segítségnyújtási Program előnyeként az alábbiakat emelném

ki: [...] Az ügyfelekkel való kapcsolattartás az eljárási cselekményeken kívül

is, ezen – esetlegesen ügyvédi irodában történő – megbeszélések konzultációk

elszámolhatósága.”

„Egyetlen előnye van a kirendelt védői rendszerhez képest, hogy valamivel

kedvezőbb a díjak összege.”

73

More magazines by this user
Similar magazines