Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

„Nyilván előny még a magasabb óradíj, az éjszakai utazási költség megtérítése.”

„[N]em elhanyagolhatóan a védő megbízási díja több, mint a kirendelt védői

díj.”

„Természetesen előnye a programnak az is, hogy a jelenleginél magasabb összegű

védői díjazást, illetve korrekt költségtérítést alkalmaz, hiszen ez is alapvető fontosságú

szempont. Régi igazság, hogy akit jól fizetnek, attól alappal várható el

magas minőségű szakmai munka. A díjazás mértéke azért is fontos kérdés, mert

ha az megfelelő, úgy talán nem az lesz a védők részéről az alapvető törekvés,

hogy minél több ügyben rendeljék ki, hanem talán a korrekt és magas szintű

szakmai munkára is marad elég idő és energia.”

„A védői munkadíj magasabb mint a kirendelt védő díja.”

„Magasabb munkadíjat fizetnek.”

2. Milyen hátrányai vannak megítélése szerint a Programnak a kirendelt védői

rendszerhez képest

3. Amennyiben Ön szerint vannak a Programnak hátrányai, milyen módon küszöbölné

ki ezeket

A 27 válaszadó közül 19-en (70%) vélték úgy, hogy a Programnak vannak bizonyos

hátrányai a kirendelt védői rendszerrel szemben. A kollégák által megjelölt problémák

közül néhány a Program kísérleti jellegéből, annak pénzügyi és időbeli kereteiből

adódik. Ezek rövid felsorolása után csak azokkal a hátrányokkal (és kiküszöbölésük

lehetséges megoldásaival) kapcsolatban ismertetjük részletesebben az ügyvédi

véleményeket, amelyek egy, a programban tesztelthez hasonló rendszer esetleges

országos szintű bevezetése esetén is felmerülhetnek.

Többen említették azt a Program időbeli korlátozottságából következő

problémát, hogy a másodfokú eljárásra nem terjed ki a program keretében felvehető

megbízás hatálya. A Program kísérleti jellegéből fakad az is, hogy ismertsége mind

a terheltek, mind a bíróságok körében alacsony. Amennyiben egy, a Programhoz

hasonló rendszer váltaná fel a kirendelt védői intézményt, ez értelemszerűen a

büntetőeljárási jogszabályok módosítását tenné szükségessé, amely esetben mind a

hatóságok, mind az ügyfelek számára világos lenne a védő kiválasztásának mechanizmusa.

Ez természetesen a terheltnek az első kihallgatást megelőző, hosszadalmas

tájékoztatását is szükségtelenné tenné.

74

More magazines by this user
Similar magazines