Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

alapja egy egységes nyomtatványon a hatóság igazolása lehetne, mint ma az

utalvány.”

„Egy nem előre gyártott formula szerinti, az ügyvéd által készített jelentést

tudok elképzelni, és csak akkor, amikor valami érdemi esemény történik az

eljárásban, nem havonta. Amikor felveszem a kapcsolatot, majd a nyomozás

befejezésekor.”

„Az ügyvédnek csak akkor kelljen jelentést írnia, ha érdemi nyomozati, vagy

egyéb eljárási cselekmény történt, összefoglaló jelentését a nyomozás, illetve

az elsőfokú ítélet meghozatalát követően kelljen különböző kidolgozott szempontok

alapján megtennie [...]”

„Feleslegesnek és megterhelőnek érzem, hogy azon esetekben is kellett jelentést

készíteni, amikor érdemi történés nem volt, tehát az ügy éppen állt. Ez viszonylag

nagyobb számú ügy esetében mindenképpen jelentősebb időt és terhet

jelenthet a védő számára, aki amúgy is gyakran küzd időhiánnyal. [...]

A jelentések tekintetében elegendőnek érzem, ha csak érdemi eljárási cselekmények

esetén kell ilyet írni, hiszen a védői munka ezekből ítélhető meg. Kérdéses

persze, hogy mennyiben szükséges egy végleges rendszerben a jelentésekhez

részletes dokumentációt csatolni, nem elégséges-e azt csak bizonyos résziratokra

korlátozni, vagy esetleg teljesen elhagyni. Ez utóbbi esetben természetesen

lehetővé kell tenni, hogy a felügyelő szerv esetenként kötelezhesse a védőt

iratcsatolásra a jelentése alátámasztásához. Értelemszerűen ez a kérdéskör attól

függ, hogy milyen mélységű kontrollt kívánunk meghatározni a védők felett.”

„A beszámoló a kapcsolatfelvételt követően, illetve az egyes eljárási ciklusok

lezárásakor kellene csak, hogy kötelező legyen. Esetleg azokban a hónapokban

amikor eljárási cselekményre kerül sor.”

Volt olyan ügyvéd, aki az Igazságügyi Hivatal által működtetett jogi segítségnyújtó

rendszerben már bevált megoldás alkalmazását javasolta: nevezetesen azt,

hogy a kirendelő szerv (amelynek el kell különülnie a nyomozó hatóságtól) az ügy

jellegzetességei alapján már a kirendelésnél meghatározza a várható óraszámot, az

ügyfél igazolja az engedélyezett órák felhasználását, az ügyvéd pedig az ügyfél igazolása

alapján állítja ki a számlát, és csak abban az esetben kell részletesen beszámolnia

tevékenységéről, valamint különböző igazolásokat, illetve jegyzőkönyvmásolatokat

becsatolnia, amennyiben az előre meghatározott órakeretnél több időt fordít az

ügyre, és ezért utólag az engedélyezett óraszám megemelését kéri.

„Mint ismeretes, létezik az [...] Igazságügyi Hivatal, amelynek már van egy

eléggé kiforrott gyakorlata, amelyből a pozitív tapasztalatot érdemes átvenni.

Ilyen pld., hogy a hivatal a kirendelésnél megállapít egy bizonyos óramennyi-

80

More magazines by this user
Similar magazines