Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

A Program tapasztalatainak értékelése

séget. természetesen lehet ezt pontosítani, pld: az ügy megbeszélése, tényállás

felvétele: 2 vagy 3 óra, felkészülés: 1–2 óra, egy tárgyalás: 2 óra, amelyet ki lehet

egészíteni a jegyzőkönyv alapján, a bv intézetben kapcsolatfelvétel, megbeszélés:

2–3 óra.

A kirendelésnél már előre lehet mérlegelni, hogy a fentiekből mire mennyi

időben van szükség. A gyakorlatban az ügyfél indokolt kérése és az ügyvéd

indokolása alapján további órákat lehet engedélyezni. Itt általában igazoljuk az

elvégzett munkát pld. beadványok, jegyzőkönyvek alapján, és így később ilyen

jelentésekre és igazolásokra nincs szükség. [...]

Fontos, hogy az óradíjra alkalmazni kell a [...] költségeket: pld. 500 Ft/óra [...].

Az ügyfél igazolása alapján az ügyvéd elkészíti a számlát meghatározott időn

belül. [...]

A kirendelésnél a feltétlen szükséges órák számát kell meghatározni. Tudom,

nem könnyű mérlegelni, hogy pld. lesz-e bírósági tárgyalás, amikor még csak

rendőrségen van az ügy, de a konkrét esetben ez nem okoz problémát, mivel a

számlán az [engedélyezett óraszámból] felhasznált órák számát kell megjelölni

a tevékenység feltüntetésével, és a számla átvételekor lehetőség van tisztázni a

felmerülő kérdéseket. A kirendelésnél is külön kellene az egyes tevékenységeket

megjelölni (megbeszélés, tárgyalás, felkészülés stb.), amelyeket ha elvégeznek,

a számlán is külön-külön fel kell tüntetni.”

4. a) Vannak-e fenntartásai azzal a rendszerrel kapcsolatban, hogy egy külső testület

nyomon követi az Ön szakmai tevékenységét

b) Változott-e a véleménye erről a kérdésről a Programban való részvétele folyamán

Miben látja egy ilyen ellenőrzött rendszer előnyeit és hátrányait

Ez a kérdés megosztotta a kollégákat. Az e kérdésre válaszoló 26 személyből 14-en

(54%) nyilatkoztak úgy, hogy nincs fenntartásuk egy ilyesfajta nyomon követéssel

szemben, 6-an (23%) valamiféle ellenérzésüket fejezték ki, míg 6-an (23%) adtak

olyan választ, amelyből az tűnt ki, hogy az előnyöket és hátrányokat közel azonos

súlyúnak érzik.

Azok között, akik úgy nyilatkoztak, hogy nincs fenntartásuk valamiféle

szakmai kontrollal szemben, voltak, akik úgy érezték, hogy egy ilyen rendszer kifejezetten

hasznos is lehet.

„A programot jónak tartom, és helyesnek, hogy az ügyvédek tevékenységét

folyamatosan ellenőrzik és ezzel nagymértékben tervszerűvé és szakszerűvé teszi

81

More magazines by this user
Similar magazines