Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

A Program tapasztalatainak értékelése

„Az adminisztrációt csökkenteni kellene. Jobban kellene bízni a kollégák tisztességében,

esetleg kirívó munkaórák esetén lehetne tőlük számon kérni, mi

okozta az eltúlzottnak tűnő értékeket. [...] Aztán ha túlkapások jelentkeznek,

akkor az illetőkkel kapcsolatban le kell vonni a konzekvenciát, de a többi kollégával

kapcsolatban itt is érvényesíteni kellene az ártatlanság vélelmét.”

„Amennyiben nem járna a meglévő és túlzott beszámolási és adminisztrációs

kötelezettséggel, úgy tulajdonképpen nem [lennének fenntartásaim], de megalázó

a bizalmatlanság.”

Számos válaszadó elismerte, hogy a külső kontroll kedvező hatást gyakorolhat

a szakmai tevékenység színvonalára, a védői aktivitásra. Az 1. pont alatt idéztünk már

néhány ilyen irányú véleményt. A 4. számú kérdésre válaszolva szintén több kolléga

emelte ki a védői munka nyomon követésének ezen előnyét.

„[A külső kontroll e]lőnye, hogy ezáltal az eljárásba vont személyek szakmai

képviselete biztosított. Hátránya a túlzott adminisztrációs kötelezettség.”

„Annyi előnyt látok, hogy az esetleges hiányosságok, vagy eltérő jogi megítélés

kiküszöbölhető.”

„Az ellenőrzött rendszernek [...] előnye lehet, hogy az eljáró tisztában van azzal,

hogy munkáját pontosan, felelősségteljesen kell végeznie, ezáltal munkája

színvonala emelkedik.”

„Az ellenőrzött rendszer előnye, hogy mindenkit jobban ösztönöz a lelkiismeretes

és szakszerű munkára.”

„Mindenképpen előnye a rendszernek, hogy az esetleges szakmai hibák kiküszöbölése

az ellenőrzés során megtörténhet.”

„Az ellenőrzés előnye abban állhat, hogy folyamatosan ösztönzi a programban

résztvevő védőket arra, hogy a feladatukat minél precízebben és lelkiismeretesebben

végezzék el és ténylegesen ne pusztán a mennyiségi, hanem a minőségi

szemlélet is fontossá váljon a védői munka során.”

„Helyesnek és jónak tartanám, hogy egy külső testület nyomon követné az ügyvédek

szakmai munkáját. Ez mindenképpen arra vezetne, hogy minden esetben

éljenek jogosítványaikkal és eleget tegyenek a védői feladatoknak.”

Érdekes szempontot vetett fel az egyik kolléga, aki szerint az ellenőrzés az

ügyfelek megalapozatlan panaszaival szemben védelmet nyújthat az ügyvéd számára.

„Egy ellenőrzött rendszer előnye, hogy védelmet jelenthet az esetlegesen felmerülő

olyan ügyekben, amikor az ügyfél kérdőjelezi meg a védő lelkiismeretes és

fölkészült szakmai munkáját.”

83

More magazines by this user
Similar magazines