Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

A Program tapasztalatainak értékelése

„[A]mennyiben [a szakmai kontroll] a kötelezően nyújtandó minimális szolgáltatás

ellátása ellenőrzésére terjed ki, akkor jogos lehet, de ez esetben biztosítani

kell a gyanúsítottal való nyomozati cselekményen kívüli kapcsolattartás munkadíját

is akár fogvatartott, akár szabadlábon védekező gyanúsítottról van szó.”

Mások a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, illetve az ilyen ellenőrzések és az

időszakosan ismétlődő, átfogóbb vizsgálatok kombinációját tartanák megfelelő megoldásnak.

„[A] Program országos szintű bevezetése esetén a szakmai testület alaposabb

kontrollja leszűkülhet a kiemelt tárgyi súlyú ügyekre, valamint olyan ügyekre,

amelyekben az alaposabb testületi vizsgálatot az ügyvéd, vagy az ügyfél kéri.”

„Álláspontom szerint a kirendelt védői munka színvonalának az emelésében

döntően jogszabályi változásokkal, illetve egy felállítandó szakmai testület által

szúrópróbaszerűen megvalósított, kidolgozott és mindenki által ismert tematika

és módszer szerint lehetne változást elérni.”

„Amennyiben van korrekt nyilvántartása a kirendelő szervezetnek arról, hogy

mikor, ki, milyen ügyben került védőként kirendelésre, úgy a szúrópróbaszerű

ellenőrzés, esetleg egy-egy időszak tevékenységének utólagos átfogó vizsgálata

biztosíthatja azt, hogy mindenki megfelelő szintű szakmai munkát végezzen.

Elképzelhetőnek tartanék egy olyan megoldást is, amely a bírák jelenlegi

vizsgálatához hasonlóan működne. E szerint először csak meghatározott időre

kerülhetne fel bármilyen ügyvéd a kirendelhető védők listájára, majd az adott

időszak lejárta után következne egy átfogó vizsgálat. Ennek keretében a vizsgálat

alá vont ügyvéd megjelölhetne egy meghatározott számú ügyet, melyben, mint

védő járt el, illetve ugyanennyi ügyet választhatna a vizsgálatot végző szervezet,

vagy kuratórium. Ezen ügyek alapján készülhetne egy minősítés, mely alapján

az adott védő véglegesíthető lenne a kirendelhető védők listáján, vagy onnan

meg nem felelősség miatt törlésre kerülne. Ezt követően pedig a listán szereplő

ügyvédeket bizonyos időszakonként mind az előzőeknek megfelelő átfogó,

mind pedig alkalmi (szúrópróbaszerű) vizsgálat alá lehetne vetni. Az ügyvédi

függetlenség és titok sérthetetlenségét a megfelelően kialakított és jogszabályi

felhatalmazással rendelkező testület biztosíthatná.”

Volt, aki azt hangsúlyozta, hogy a szakmai kontroll kizárólagos letéteményese

az ügyvédi kamara lehet.

„A kirendelés rendszerét kéne átalakítani, az ügyvédeket a kamarákon keresztül

kirendelni és ellenőrizni. Ehhez azonban a kirendelési rendszert kell átalakítani,

a munkadíjat megemelni és rendőrséggel mindezt elfogadtatni vagy jogszabályilag

kötelezővé tenni. [...] Szerintem a kamarai ellenőrzés, amely bizonyos

85

More magazines by this user
Similar magazines