magyarország története magyarország története - PTE Egyetemi ...

lib.pte.hu

magyarország története magyarország története - PTE Egyetemi ...

ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a

Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

8.

A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal bal oldali címoldalára gyűjti a

közös főcímhez tartozó szerzőségi adatokat, a jobboldali címoldalra és verzójára a kötetcímhez tartozó

szerzőségi adatokat.

MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNETE

TÍZ KÖTETBEN

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

PACH ZSIGMOND PÁL

a szerkesztő bizottság vezetője

ANDICS ERZSÉBET LEDERER EMMA RÁNKI GYÖRGY

BEREND T. IVÁN LIPTAI ERVIN SINKOVICS ISTVÁN

ELEKES LAJOS MÁLYUSZ ELEMÉR SZABAD GYÖRGY

EMBER GYŐZŐ MÁTRAI LÁSZLÓ SZÉKELY GYÖRGY

HANÁK PÉTER MÉREI GYULA R. VÁRKONYI ÁGNES

KÓNYA SÁNDOR MUCSI FERENC VASS HANRIK

KOVÁCS ENDRE NEMES DEZSŐ ZSIGMOND LÁSZLÓ

PAMLÉNYI ERVIN

GLATZ FERENC

a szerkesztő bizottság titkára

AKADÉMIAI KIADÓ· BUDAPEST 1976

MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNETE

1918 – 1919

1919 – 1945

FÔSZERKESZTŐ

RÁNKI GYÖRGY

SZERKESZTŐK

HAJDU TIBOR

TILKOVSZKY LORÁNT

AKADÉMIAI KIADÓ· BUDAPEST 1976

A KÖTET SZERZŐI

BEREND T. IVÁN, HAJDU TIBOR, INCZE MIKLÓS, JUHÁSZ

GYULA, KÓNYA SÁNDOR, LACKÓ MIKLÓS, MÁRKUS

LÁSZLÓ, L. NAGY ZSUZSA, ORMOS MÁRIA, PINTÉR

ISTVÁN, RÁNKI GYÖRGY, SIKLÓS ANDRÁS, SZAKÁCS

KÁLMÁN, SZUHAY MIKLÓS, TILKOVSZKY LORÁNT

ÖNYVKIAD

LEKTOROK

PAMLÉNYI ERVIN · GUNST PÉTER · SIPOS PÉTER

ISBN 963 05 0929 6 sorozatszám

ISBN 963 05 0930 x 8. kötet

© Akadémiai Kiadó, Budapest 1976

A mellékletek szerkesztője: Glatz Ferenc

A képek gyűjtésében közreműködött: Csurdi Sándor

A térképek összeállításában és készítésében

közreműködött: Bereznay András

Az időrendi áttekintést összeállította: Márkus László

A mutatókat készítette: Bojtár Anna és Tárnok Irén

Printed in Hungary

Készítsen alaptételt monografikus szintű többlépcsős leírással Magyarország történetének 8. kötetéről!

(A 8. kötetnek nincsenek alkötetei!)

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója

Felelős szerkesztő: Bojtár Anna és Tárnok Irén

Műszaki szerkesztő: Csákvári András

A borító- és kötésterv: Somlai Vilma munkája

Terjedelem: 122,5 (A/5) ív + 2 db színes, 4 db fekete

melléklet

76.2372 Akadémiai Nyomda, Budapest – Felelős vezető:

Bernát György

129


61/b ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV

Előzéklap homlokoldala Többes címoldal Címlapverzó

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

1/1.

MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNETE

A KÖTET SZERZŐI

BARTHA ANTAL, BÓNA ISTVÁN, GÁBORI MIKLÓS,

GYÔRFFY GYÖRGY, KRISTÓ GYULA, MÓCSY ANDRÁS,

SOMOGYI SÁNDOR

MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNETE

TÍZ KÖTETBEN

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOPMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

PACH ZSIGMOND PÁL

a szerkesztő bizottság vezetője

ANDICS ERZSÉBET LEDERER EMMA PAMLÉNYI ERVIN

BEREND T. IVÁN LIPTAI ERVIN RÁNKI GYÖRGY

ELEKES LAJOS MÁLYUSZ ELEMÉR SINKOVICS ISTVÁN

EMBER GYŐZŐ MÁTRAI LÁSZLÓ SZABAD GYÖRGY

HANÁK PÉTER MÉREI GYULA SZÉKELY GYÖRGY

KÓNYA SÁNDOR MUCSI FERENC R.VÁRKONYI ÁGNES

KOVÁCS ENDRE NEMES DEZSŐ VASS HANRIK

KÖPECZI BÉLA NIEDERHAUSER EMIL ZSIGMOND LÁSZLÓ

GLATZ FERENC

a szerkesztő bizottság titkára

AKADÉMIAI KIADÓ· BUDAPEST 1984

ELŐZMÉNYEK ÉS

MAGYAR TÖRTÉNET 1242-IG

FŐSZERKESZTŐ

SZÉKELY GYÖRGY

SZERKESZTŐK

BARTHA ANTAL

1. KÖTET

AKADÉMIAI KIADÓ· BUDAPEST 1984

Az 1. kötet 1. alkötete.

A bal oldali címoldal a tíz kötet közös adatait, a jobb oldali

címoldal és verzója az 1. kötet alköteteinek közös adatait

tartalmazza.

A mellékletek szerkesztője: Szentpéteri József

Képszerkesztő: Szvoboda Gabriella

A térképek és a képanyag összegyűjtésében (a

szerzőkön kívül) részt vett: Bálint Csanád, T. Dobosi

Viola, Gabler Dénes, Gedai István, Jankovich Dénes,

Kónya Kálmán, Lovag Zsuzsa, Marosi Ernő, Stanczik

Ilona, Szentpéteri József, Szvoboda Gabriella,

Temesváry Ferenc, Tóth Endre ÖNYVKIAD

Az illusztrációkat és a térképeket rajzolta: Csonka

Sándor

Az időrendi áttekintést összeállította: Fodor István,

Gabler Dénes, Laszlovszky József, Szentpéteri József,

E. Tamási Erzsébet

A mutatókat készítette: Szakács Margit

ISBN 963 05 0929 6 (sorozatszám)

ISBN 963 053560 2 (1/1-1/2. kötet)

ISBN 963 05 3561 0 (1/1. kötet)

© Akadémiai Kiadó, Budapest 1984

Printed in Hungary

Kolofon

♦ Az alkötetek összehasonlításával állapítsa meg, melyek azok az adatok, amelyekben az alkötetek különböznek!

............................................................................................................................................................................

Egyéb adatok:

888 oldal, a szövegoldalakon térképek, ábrák, grafikonok, táblázatok, a szövegoldalak között 58 db,

mindkét oldalán képet tartalmazó lap, a könyvbe bekötött 6 db összehajtogatott térképlap.

Kötött. Gerincméret: 24,1 cm. Ár nélkül

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda

főigazgatója

Felelős szerkesztő: Bártfai László és Horváth Ildikó

Műszaki szerkesztő: Csákvári András

A borító- és kötésterv: Somlai Vilma munkája

Terjedelem: 79,3 (A/5) ív + 7 ív melléklet

84.12580 Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest –

Felelős vezető: Hazai György

130


ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/b

Egyéb adatok:

894-1812 oldal, a szövegoldalakon térképek, ábrák, grafikonok, táblázatok, a szövegoldalak között 58

db, mindkét oldalán képet tartalmazó lap, a könyvbe bekötött 4 db összehajtogatott térképlap. Kötött.

Gerincméret: 24,1 cm.

I-II. kötet ára: 459,-Ft

A KÖTET SZERZŐI

BARTHA ANTAL, BÓNA ISTVÁN, GÁBORI MIKLÓS,

GYŐRFFY GYÖRGY, KRISTÓ GYULA, MÓCSY ANDRÁS,

SOMOGYI SÁNDOR

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

1/2.

MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNETE

TÍZ KÖTETBEN

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOPMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

PACH ZSIGMOND PÁL

a szerkesztő bizottság vezetôje

ANDICS ERZSÉBET LEDERER EMMA PAMLÉNYI ERVIN

BEREND T. IVÁN LIPTAI ERVIN RÁNKI GYÖRGY

ELEKES LAJOS MÁLYUSZ ELEMÉR SINKOVICS ISTVÁN

EMBER GYŐZŐ MÁTRAI LÁSZLÓ SZABAD GYÖRGY

HANÁK PÉTER MÉREI GYULA SZÉKELY GYÖRGY

KÓNYA SÁNDOR MUCSI FERENC R.VÁRKONYI ÁGNES

KOVÁCS ENDRE NEMES DEZSŐ VASS HANRIK

KÖPECZI BÉLA NIEDERHAUSER EMIL ZSIGMOND LÁSZLÓ

GLATZ FERENC

a szerkesztő bizottság titkára

AKADÉMIAI KIADÓ· BUDAPEST 1984

MAGYARORSZÁG

TÖRTÉNETE

ELŐZMÉNYEK ÉS

MAGYAR TÖRTÉNET 1242-IG

FŐSZERKESZTŐ

SZÉKELY GYÖRGY

SZERKESZTŐK

BARTHA ANTAL

2. KÖTET

AKADÉMIAI KIADÓ· BUDAPEST 1984

A mellékletek szerkesztője: Szentpéteri József

Képszerkesztő: Szvoboda Gabriella

A térképek és a képanyag összegyűjtésében (a

szerzőkön kívül) részt vett: Bálint Csanád, T. Dobosi

Viola, Gabler Dénes, Gedai István, Jankovich Dénes,

Kónya Kálmán, Lovag Zsuzsa, Marosi Ernő, Stanczik

Ilona, Szentpéteri József, Szvoboda Gabriella,

Temesváry Ferenc, Tóth Endre

Az illusztrációkat és a térképeket ÖNYVKIAD rajzolta: Csonka

Sándor

Az időrendi áttekintést összeállította: Fodor István,

Gabler Dénes, Laszlovszky József, Szentpéteri József,

E. Tamási Erzsébet

A mutatókat készítette: Szakács Margit

ISBN 963 05 0929 6 (sorozatszám)

ISBN 963 053560 2 (1/1-1/2. kötet)

ISBN 963 05 3562 9 (1/2. kötet)

© Akadémiai Kiadó, Budapest 1984

Printed in Hungary

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda

főigazgatója

Felelős szerkesztő: Bártfai László és Horváth Ildikó

Műszaki szerkesztő: Csákvári András

A borító- és kötésterv: Somlai Vilma munkája

Terjedelem: 82,5 (A/5) ív + 3 ív melléklet

84.12580 Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest –

Felelős vezető: Hazai György

131


61/b ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV

Készítsen cím szerinti főtételt összefoglaló szintű többlépcsős, nyitott leírással az 1. és a 8. kötetről! Az 1. kötet leírásánál ügyeljen arra, hogy az alkötetekre

vonatkozó szabályok szerint járjon el!

132


ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/b

Készítsen egységesítő utalótételt a közreadó testület nevéhez a megadott séma szerint! (Ügyeljen a formára!)

Séma: 1. utalótétel:

Nem egységesített alak, amiről utal (rendszókijelölés!)

lásd

Egységesített alak, amire utal

2. utalótétel 3. utalótétel

133


62. ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV – HASONMÁS KIADÁS

TUDOMÁNYTÁR

A KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT UTÁNNYOMÁS-SOROZATA

Egyéb adatok:

Terjedelem: 540 oldal, a szövegoldalakon 227 számozott kép

Kötött, gerincméret: 24,4 cm

Ára 490,-Ft

♦ Szerzőségi adat, amelynek vannak lényeges és lényegtelen, azaz elhagyandó elemei:

♦ A szerzőségi adatok szempontjából főforrás vagy megengedett forrás az eredeti címoldal ................

Indokolja meg a válaszát!

TUDOMÁNYTÁR

ÓKORI

LEXIKON

I/1. KÖTET

A–Dem

ÓKORI

LEXIKON

A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER

MEGBÍZÁSÁBÓL

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL

SZERKESZTETTE

PECZ VILMOS dr.

egyetemi ny. r. tanár, a M. T. Akadémia l. tagja

Az utánnyomás-sorozat gondozásában közreműködött

az

EDITORG

Sorozatszerkesztő:

Gazda István

Az új kiadás előszavát írta:

Ritoók Zsigmond

KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT

BUDAPEST, 1985

BUDAPEST

FRANKLIN-TÁRSULAT

Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda

1902

ISBN 963 02 2927 7 (Összkiadás)

ISBN 963 02 3054 2 (1. kötet)

ISSN 0231-4851

K.F. engedély száma: 46435

A kiadásért felel a Könyvértékesítő Vállalat igazgatója

Műszaki szerkesztő: Jordán Gusztávné

Sylvester János Nyomda (4401), Szombathely, 1985

134


ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV – HASONMÁS KIADÁS 62.

Egyéb adatok:

Terjedelem: 608 oldal, a szövegoldalakon 515-681-ig számozott kép

Kötött, gerincméret: 24,4 cm

Ára 450,-Ft

TUDOMÁNYTÁR

A KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT UTÁNNYOMÁS-SOROZATA

Adatok a sorozatcím-oldalon

TUDOMÁNYTÁR

ÓKORI

LEXIKON

II/1. KÖTET

M–Pub

ÓKORI

LEXIKON

A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER

MEGBÍZÁSÁBÓL

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL

SZERKESZTETTE

PECZ VILMOS dr.

egyetemi ny. r. tanár, a M. T. Akadémia l. tagja

Az utánnyomás-sorozat gondozásában közreműködött

az

EDITORG

Sorozatszerkesztő:

Gazda István

KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT

BUDAPEST, 1985

BUDAPEST

FRANKLIN-TÁRSULAT

Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda

1904

ISBN 963 02 2927 7 (Összkiadás)

ISBN 963 02 3056 9 (III. kötet)

ISSN 0231-4851

K.F. engedély száma: 46435

A kiadásért felel a Könyvértékesítő Vállalat igazgatója

Műszaki szerkesztő: Jordán Gusztávné

Sylvester János Nyomda (4401), Szombathely, 1985

135


62. ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV – HASONMÁS KIADÁS

TUDOMÁNYTÁR

A KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT UTÁNNYOMÁS-SOROZATA

Egyéb adatok:

Terjedelem: 610-1288 oldal, a szövegoldalakon 682-900-ig számozott képek

Kötött, gerincméret: 24,4 cm

Ára 450,-Ft

Adatok a sorozatcím-oldalon

TUDOMÁNYTÁR

ÓKORI

LEXIKON

II/2. KÖTET

Pub–Z

Bibliográfiai függelékkel

ÓKORI

LEXIKON

A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER

MEGBÍZÁSÁBÓL

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL

SZERKESZTETTE

PECZ VILMOS dr.

egyetemi ny. r. tanár, a M. T. Akadémia l. tagja

Az utánnyomás-sorozat gondozásában közreműködött az

EDITORG

Sorozatszerkesztő:

Gazda István

A bibliográfiai függeléket összeállította:

Horváth J. József

KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT

BUDAPEST, 1985

BUDAPEST

FRANKLIN-TÁRSULAT

Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda

1904

ISBN 963 02 2927 7 (Összkiadás)

ISBN 963 02 3057 7 (IV. kötet)

ISSN 0231-4851

K.F. engedély száma: 46435

A kiadásért felel a Könyvértékesítő Vállalat igazgatója

Műszaki szerkesztő: Jordán Gusztávné

Sylvester János Nyomda (4401), Szombathely, 1985

136


ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV – HASONMÁS KIADÁS 62.

Készítsen főtételt összefoglaló szintű többlépcsős leírással!

137


138


ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV – HASONMÁS KIADÁS 62.

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT

139


140

More magazines by this user
Similar magazines