itt - Magyar Helsinki Bizottság

helsinki.hu

itt - Magyar Helsinki Bizottság

Hasznos tudnivalók

IGAZOLTATÁS,

SZABÁLYSÉRTÉS,

RENDŐRSÉGI BEJELENTÉS

esetére


Mit tehetek IGAZOLTATÁSKOR És a rendőr

A rendőrség évente több mint egymillió igazoltatást hajt végre.

Ezért mindenkinek fontos tudnia, hogy:

➤ A rendőrnek meg kell mondania a nevét és rendfokozatát mielőtt megkezdi az igazoltatást

(kivéve, ha ez az intézkedés célját veszélyezteti, ilyen esetben a rendőrnek utólag kell

közölnie ezeket az adatokat).

➤ A rendőr nem igazoltathat „csak úgy”, hanem csak, ha a személyazonosság megállapítása

— a közrend, közbiztonság védelme érdekében

— bűnüldözési vagy bűnmegelőzési célból

— közlekedési ellenőrzéskor

— az Ön vagy más személy vagy szervezet jogainak védelme érdekében

szükséges.

➤ A fenti okok közül valamelyiket, mint az igazoltatás célját még az intézkedés megkezdése

előtt (kivételes esetben pedig az intézkedés után) közölnie kell Önnel a rendőrnek.

➤ Az igazoltatáskor személyazonosságát Önnek hitelt érdemlően (általában arcképes igazolvánnyal)

kell bizonyítania, de a lakcímkártyát nem kérheti el a rendőr.

➤ A rendőr elfogadhatja azt is, hogy egy másik, magát igazolni tudó jelenlévő személy

bizonyítja az Ön személyazonosságát, de erre nem köteles.

➤ Ha Ön nem tudja igazolni magát, akkor „bevihetik” (előállíthatják). Ha megtagadja az

igazoltatást vagy hamis adatokat mond be, akkor szabálysértés miatt felelősségre vonhatják.

➤ Ne szegüljön szembe a rendőri intézkedéssel akkor sem, ha Ön szerint a rendőr jogszerűtlenül

jár el. Ilyen esetben utólag panaszt tehet az intézkedő rendőr ellen. Panaszában a

saját nevét, a kifogásolt esemény időpontját, színhelyét, lefolyását, az intézkedő rendőr

nevét vagy jelvényszámát a lehető legteljesebben tüntesse fel. A panasznak két módja van:

— 30 napon belül panaszt nyújthat be a rendőrségen, vagy

— 8 napon belül személyesen vagy írásban a Független Rendészeti Panasztestülethez

fordulhat (postai úton, faxon és e-mailben – 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.;

fax: 1/441 6502; info@panasztestulet.hu; www.panasztestulet.hu).

➤ A rendőrségre benyújtott panasz elutasítása esetén 15 napon belül fellebbezhet, a fellebbezés

elutasítása esetén a döntés ellen 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni.

➤ A Független Rendészeti Panasztestület a panaszról állásfoglalást hoz, amely alapján az

országos rendőrfőkapitány dönt. Határozata ellen bíróságra lehet menni.

➤ A fellebbezéshez és a bírósági felülvizsgálathoz érdemes jogi képviselő segítségét igénybe venni.

➤ Ha a rendőr bántalmazta, feljelentést tehet a Nyomozó Ügyészségen, ebben az esetben fontos

a bántalmazás után minél hamarabb orvosi látleletet felvetetni, és azt a feljelentéshez csatolni.

➤ Az Önnel kapcsolatos intézkedésről kérjen írásos dokumentációt, ezt őrizze meg, mert a

későbbiekben hasznos lehet, ha kérdése, (jog)vita merülne fel, érdekeit érvényesítené.

Ugyanakkor a rendőr nem köteles ilyen írásos dokumentációt kiadni (kivéve az előállítás

idejéről szóló igazolást, helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, átvételi elismervényt

a jogosítvány vagy forgalmi engedély elvételéről), azonban ez nincs kizárva, és egy

későbbi eljárásban fontos lehet.

➤ Polgárőr, városőr, kerületőr, biztonsági őr nem igazoltathatja Önt, de a közterület-felügyelő

igen. Jogszerűtlen intézkedésükkel szemben a rendőrségen tehet feljelentést vagy panaszt.

Mi történik, ha SZABÁLYSÉRTÉST követek el

A szabálysértési törvény 35, a kormányrendelet több mint 150 különböző szabálysértést

határoz meg. Önkormányzati rendelet további cselekményeket nyilváníthat

szabálysértéssé.

Ha szabálysértést követ el, akkor:

➤ Bizonyos esetekben helyszíni bírságot szabhat ki Önnel szemben a rendőr vagy a közterület-felügyelő

(más nem).

➤ Ha tudomásul veszi, tehát elfogadja a helyszíni bírságot, akkor további jogorvoslatnak

nincs helye, azaz nem adhat be fellebbezést, mindenképpen ki kell fizetnie azt a 3.000 és

20.000 forint közötti összeget, amelyet a rendőr a helyszínen megállapított.

➤ Ha nem veszi tudomásul a helyszíni bírságot vagy ennek kiszabására nincs lehetőség,

akkor feljelentik Önt, azaz szabálysértési eljárás indul Ön ellen, amelyben igénybe vehet

jogi segítséget (pl. ha nehéz anyagi helyzetben van, akkor a Nép Ügyvédjétől).

➤ Ha a szabálysértési eljárásban megállapítják a felelősségét, akkor leggyakrabban pénzbírságot

(3.000–150.000 forint) szabnak ki, kisebb súlyú cselekmény esetén figyelmeztethetik

Önt, míg a legsúlyosabb szabálysértések esetén „börtönbe csukhatják” (elzárják).


© Magyar Helsinki Bizottság, 2011. Minden jog fenntartva l Fotó: hvg.hu/Bôdey János l Design: Createch

www.helsinki.hu

Ön is tehet BEJELENTÉST a rendőrségen…

A rendőrség feladata, hogy szolgáltatást nyújtson az állampolgárok számára, a

biztonság, közrend védelme érdekében. A rendőrség munkáját részben a lakossági

bejelentések alapján tervezi.

Ezért jó tudni, hogy:

➤ Az Ön által észlelt szabálysértésről és bűncselekményről bejelentést tehet a rendőrségen, a

rendőrök a bejelentések alapján tudnak a szükségletekre és igényekre megfelelően reagálni.

➤ Személyesen, telefonon és e-mailben vagy a rendőrség honlapján (http://www.police.hu/

bejelentesek/bejelentes) is tehet bejelentést.

➤ Hívhatja a 112-es számot, de gyorsabb, ha a helyi rendőrkapitányság közvetlen telefonszámát

tárcsázza.

➤ Bejelentést név nélkül is tehet, és kérheti a rendőrséget, hogy titkosan kezeljék az adatait,

így a nevét is.

➤ Bejelentés esetén a rendőröknek intézkedési kötelezettsége van. Előfordulhat, hogy rendőrök

úgy intézkednek, hogy Ön azt nem érzékeli.

➤ Ha úgy érzi, hogy nem cselekszenek a rendőrök, nem történik semmi, akkor tehet újabb

bejelentést vagy az intézkedés elmaradása miatt élhet panasszal, ezt is kötelesek kivizsgálni

a rendőrségen.

Ha bármilyen további kérdése lenne rendőri intézkedésekkel kapcsolatban,

forduljon a Magyar Helsinki Bizottsághoz

– ahol a kapacitástól függően – próbálunk segítséget nyújtani Önnek!

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38., I/12.

1242 Budapest, Pf. 317.

Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327

helsinki@helsinki.hu

More magazines by this user
Similar magazines