Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

raba.hu

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Cyan Magenta Yellow Black

1 oldal

A Rába Jármûipari Holding lapja

■ LXV. évfolyam 1. szám ■ 2013. január ■ www.raba.hu

Nagyon jó

bizonyítványt adott

a John Deere 6 –7. oldal

ÚJ

2013: fókuszban

a minôség és

hatékonyság

2. oldal

„UTÓLAG VISSZATEKINTVE

2012 NEHÉZ, DE SZÉP ESZTEN-

DÔ VOLT A CÉGCSOPORT SZÁ-

MÁRA” – EKKÉNT ÉRTÉKELTE

PINTÉR ISTVÁN AZ ELMÚLT

ÉVET. A RÁBA JÁRMÛIPARI

HOLDING NYRT. ELNÖK-VE-

ZÉRIGAZGATÓJA A SIKEREK

KÖZÉ SOROLTA, HOGY JÓL VIZS-

GÁZOTT A VÁLSÁG UTÁN KI-

DOLGOZOTT– S AZ ÚJ ÖSSZETÉ-

TELÛ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL IS

JÓVÁHAGYOTT – STRATÉGIA,

AMELY A FÓKUSZÁLT NÖVEKE-

DÉST ÁLLÍTJA A KÖZÉPPONTBA.

Új szlogen a Rábánál

3. oldal

KOMMUNIKÁCIÓS ELEMMEL

EGÉSZÜL KI2013-TÓL ARÁBA

CSOPORT ARCULATA. A VÁL-

LALAT JELMONDATA ELSÔSOR-

BAN A NEMZETKÖZI VEVÔKET

SZÓLÍTJA MEG ÉS A FEJLESZTÉ-

SI-MÉRNÖKI KÉPESSÉGEKET, VA-

LAMINT A VEVÔKÖZPONTÚ

SZEMLÉLETET HANGSÚLYOZZA.

Dinamikusan fejlôdô

kapcsolat a Pöttinger

céggel 8–9. oldal


Cyan Magenta Yellow Black

2 oldal

2

Holding

PINTÉR ISTVÁN, A RÁBA

JÁRMÛIPARI HOLDING NYRT.

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA

2013: fókuszban a minôség

és hatékonyság

„UTÓLAG VISSZATEKINTVE 2012 NEHÉZ, DE SZÉP ESZTENDÔ VOLT A CÉGCSOPORT SZÁ-

MÁRA” – EKKÉNT ÉRTÉKELTE PINTÉR ISTVÁN AZ ELMÚLT ÉVET. A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL-

DING NYRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA A SIKEREK KÖZÉ SOROLTA, HOGY JÓL VIZSGÁZOTT

A VÁLSÁG UTÁN KIDOLGOZOTT – S AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL IS JÓVÁHA-

GYOTT – STRATÉGIA, AMELY A FÓKUSZÁLT NÖVEKEDÉST ÁLLÍTJA A KÖZÉPPONTBA.

„Ezt az is bizonyítja, hogy megtanultunk

instabil, rendkívül dinamikusan

változó piaci környezetben

növekedni. Különösen igaz

ez a legnagyobb üzletágra, a futómûgyártásra,

ahol erôs, két

számjegyû bôvülést értünk el, ami

az egész csoport eredményére pozitívan

hatott. A végleges számok

még nem ismertek, de úgy látszik,

hogy 2012-ben mind árbevételben,

mind eredményben felülmúltuk

2011-et” – hangsúlyozta a

vállalatvezetô.

Pintér István emlékeztetett

arra, hogy beértek a korábban indított

nagy projektek, így több

fontos bejelentés is történt az elmúlt

évben. Ezek közül az egyik

legfontosabb, hogy a Rába a John

Deere-rel hosszú távú, öt évre

szóló szállítási megállapodást kötött.

Emellett a cég újradefiniálta

a szintén egyesült államokbeli

Marmon-Herringtonnal kialakított

üzleti modelljét, amit középtávú

szállítási megállapodással

sikerült megpecsételni. Ugyancsak

lényeges feladat volt a világ

egyik, ha nem a legnagyobb kormányzott

traktorfutómûvének bevezetése

a piacra a Claasszal közösen.

A jármûüzletágban megszületett

egy olyan szándéknyilatkozat,

amely a magyar autóbuszpark

megújításának lehetôségeit vizsgálja.

Az alkatrészüzletágban befejezôdött

a Volkswagen-kartámlák

gyártásához szükséges infrastrukturális

és technológiai beruházás,

s a negyedik negyedévben

elkezdôdött a sorozatgyártás.

„Terveink szerint 2013 a minôség

és a további hatékonyságjavítás

éve lesz. Mindegyik üzletágban

fontos célokat tûztünk ki magunk

elé. A Futómû Kft. egyik kulcsfeladata

a Claas futómû sorozatgyártásának

stabilizálása lesz költséghatékonyan

és megfelelô minôségben.

A John Deere-rel kapcsolatban

megfogalmaztuk, hogy

az amerikai cég beszállítói értékelési

rendszerében a minôség kategóriában

idén elérjük és fenntartjuk

a legmagasabb, partneri szintet,

amit néhány negyedévben

már tavaly is sikerült megszereznünk.

Emellett ebben az évben

egy termékfejlesztési projekt befejezéseként

megkezdjük a legújabb,

modulárisan felépített alacsony

padlós futómûvünk piaci

bevezetését. A Jármû Kft.-nél meg

kell teremtenünk a Volvóval közösen

elhatározott tervek szerzôdéses

hátterét. Az alkatrészüzletágnál

a már említett kartámla

sorozatgyártásának felfuttatása az

egyik legfontosabb cél” – sorolta

Pintér István.

Az elnök-vezérigazgató beszélt

arról is, hogy tavaly új, angol

nyelvû szlogent dolgoztak ki: „We

engineer, you drive.” Ez szabad

fordításban azt üzeni a vevôknek:

„A mérnöki munkát ránk bízhatja.”

„Véleményünk szerint a rövid

mondat hûen tükrözi, hogy a

Rába olyan mérnöki tudással,

kompetenciával, hagyományokkal

rendelkezô cég, amely képes a

jármûgyártók számára komplett

megoldásokat szállítani a koncepcionális

tervezéstôl a teljes termékfejlesztésen

át a vizsgálatokon keresztül

a sorozatgyártásig” – fogalmazott

Pintér István, majd hozzáfûzte:

2013-ra mérsékelt növekedést

terveztek, s a hatékonyság

további javításával a profitábilitás

irányába szeretnének újabb lépéseket

tenni.

„Oroszországban továbbra is szállítunk

régi, hagyományos partnereinknek,

így az Uralnak, a Liaznak

és a Kamaznak, ugyanakkor látunk

esélyt arra, hogy a FÁK-térségben

egy új partner révén növelni tudjuk

piaci részesedésünket. Európában

ugyancsak szeretnénk erôsíteni

piaci helyzetünket, elsôsorban a

Scania-, Volvo-csoportokra és a

Claasra építve. Amerikában a John

Deere számára húsz-harminc százalékkal

növeljük a futómûgyártást.

A John Deere-rel és a Claasszal kifejlesztett

futómûveinkkel letettük

a névjegyünket a mezôgazdasági

szegmensben, az iparágban erre többen

felfigyeltek. Ebben a kategóriában

új projektet szeretnénk azonosítani

idén. Elsôsorban tehát a speciális

futómûvek értékesítésében

várunk növekedést” – összegezte a

csoport kulcsüzletágának piaci kilátásait

a cégvezetô.


Cyan Magenta Yellow Black

3 oldal

Holding

3

Új szlogen a Rábánál:

„We engineer, you drive”

We engineer,

you drive

Új kommunikációs elemmel

egészül ki 2013-tól a Rába

Csoport arculata. A vállalat

jelmondata elsôsorban a nemzetközi

vevôket szólítja meg és a

fejlesztési-mérnöki képességeket,

valamint a vevôközpontú szemléletet

hangsúlyozza.

Az új szlogen bevezetésével párhuzamosan

sor került az Arculati

Kézikönyv frissítésére. Dolgozóink

a Rába Magazin mellékleteként kézhez

kapják az aktualizált szabályok

rövidített gyûjteményét, az Arculati

Kisokost. Célunk, hogy egy „kézzelfogható”

iránymutatást adjunk

dolgozóinknak a külsô és belsô kommunikációban

általánosan használt,

mindenkit érintô alapelvekrôl.

Az arculat és a logó az, amely

egyértelmûen beazonosít egy

céget, kifejezi annak egyedi sajátosságait

és megkülönbözteti a

konkurenciától. A vállalati arculat

ismertsége és elfogadottsága

pénzben nem kifejezhetô érték.

A mindennapi munkavégzés, az

üzleti partnerekkel történô kapcsolattartás

során magunk is formáljuk

a cégrôl kialakult képet,

ezért is lényeges, hogy az arculat

szigorú szabályait minden felhasználó

betartsa és magára nézve kötelezô

érvényûnek tekintse. A legfontosabb

az egységes és színvonalas

megjelenés.

A RÁBA ARCULATA

A Rába Jármûipari Holding

Nyrt. és leányvállalatai vizuális

megjelenése egységesített.

A cégcsoport arculatának kialakításánál

nagy hangsúlyt fektettünk

arra, hogy az egyedi, kifejezô

és jól azonosítható legyen, minôségi

garanciát, nemzetköziséget,

komoly hagyományokat és

modernséget tükrözzön.

A stratégiai irányokkal összhangban

az idei évtôl új elemmel

egészül ki a vállalati arculat. Az elmúlt

idôszakban a kutatás-fejlesztési

munka, az innováció egyre

nagyobb teret kapott a Rábánál.

Vállalatunk arra törekszik, hogy a

kijelölt szegmensekben a legjobbak

közé, az iparág élvonalába tartozzon,

a legmagasabb színvonalon

szolgálja ki rangos nemzetközi vevôit

és egyre többet nyújtson számukra.

Ezt az üzenetet szeretnénk

közvetíteni a vevôink felé új jelmondatunkkal,

melyet 2013-tól

a kötelezô arculati elemek közé

emelünk: We engineer, you drive.

A jelmondat a vevôközpontú

szemléletet és a vállalat mérnöki

képességeit hangsúlyozza. Kifejezi,

hogy partnereink nem csupán

megbízható gyártóként számíthatnak

a Rábára, hanem egy

olyan fejlesztô cégként is, amely

képes komplex megoldások kidolgozására

a speciális vevôi igényeknek

megfelelôen. Mivel a

szlogennel elsôsorban a nemzetközi

vevôinket kívánjuk megszólítani,

így a jelmondatot hivatalosan

kizárólag angol nyelven fogalmaztuk

meg, csak így használható.

Mindez egyúttal a vállalat

nemzetközi jelenlétére is utal. A

Rába Csoport arculatának általános

irányelveit és a szlogen alkalmazásának

szabályait a mellékelt

kiadványban ismertetjük.

D. MARTONICZ SZILVIA

Újra nyílt nap a Technológiai Centrumban

2013-BAN IS FOLYTATÓDIK DOLGOZÓI NYÍLT NAP SOROZATUNK

A TECHNOLÓGIAI CENTRUMBAN. CÉGTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK-

KEL, JÁRMÛRITKASÁGOKKAL, LEGÚJABB FEJLESZTÉSÛ TERMÉKE-

INKKEL ÉS FILMVETÍTÉSSEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÔDÔT!

A KÖVETKEZÔ NYÍLT NAP IDÔPONTJA: FEBRUÁR 9., 11 ÓRA.

A LÁTOGATÁSHOZ BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: NÉMETH ATTI-

LA, 20⁄574-5432, ATTILA.NEMETH@RABA.HU.


Cyan Magenta Yellow Black

4 oldal

4

Jármû Kft., Alkatrész Kft.

2012-ben immár ötödik alkalommal

nyerte el az S91-es midibuszunk

„Az év haszonjármûve”

díjat a IX. kategóriában

(Minibusz, midibusz 9 méterig, 9

személytôl). Az elismerést a

XVII. Camion Truck & Bus Magazin

pályázata keretében kaptuk

meg, melyet a lap a Magyar Gépjármûimportôrök

Egyesülete támogatásával

indít minden

évben. A díjakat az olvasók szavazatai

alapján ítélik oda 12 kategóriában.

A szavazóknak

három hónap áll rendelkezésükre,

hogy eldöntsék, melyik haszonjármû

érdemes „Az év haszongépjármûve

2012” díjra.

Az eredményhirdetést, lehet

mondani, már hagyományosan a

Volán Egyesülés székházában tartották.

A díjátadást Klézl Marina,

a Truck & Bus Magazin fôszerkesztôje

vezette. A díjazott

Rábás siker „Az év haszongépjármûve”

pályázaton

márkák képviselôi dr. Gyôzô Gábortól,

a Magyar Gépjármûimportôrök

Egyesülete tiszteletbeli

ügyvezetô elnökétôl, Erdélyi Pétertôl,

a Magyar Gépjármûimportôrök

Egyesülete ügyvezetô elnökétôl

és György Tibortól, a Volán

Egyesülés autóbusz-közlekedési

igazgatójától (mb. árufuvarozási és

szállítmányozási igazgató) vehettek

át oklevelet. Az egyes márkák

képviselôi pedig ajándékot adtak

át a nyertes márkára leadott szavazatok

alapján kisorsolt olvasóknak.

A díj jelentôségét az adja, hogy

egyszerre jelenti a szakma és a közönség

elismerését. A lap olvasói

ugyanis jórészt a haszonjármûipar

dolgozói (sofôrök, szerelôk, értékesítôk)

és a jármûveket szeretô

magánemberek közül kerülnek

ki. Tehát egyszerre tudták nézni

autóbuszunkat az utazóközönség,

a mûszaki szakértôk, valamint a

jármûvezetôk szemével. A jármû

megítéléséhez pedig idézzük az

idei nyertes, ránk szavazó olvasót,

Zsíros Csabát, aki hivatásos

gépkocsivezetô: „Tudom, milyen

követelményeknek kell eleget

tennie a busznak az ügyfelek, a

tulajdonos, a sofôr felé. Az S91-

est volt szerencsém vezetni is egy

kiállításon. Tetszett az egyszerûsége,

a jól átlátható mûszerfal, a kényelme,

a sofôr- és utasbarátsága,

röviden összefoglalva: egyszerû,

de nagyszerû busz a Midicity!”

CSIZMADIA KATALIN

ÚJ GYÁRTÁSI KÉPESSÉGEK, KAPACITÁSBÔVÍTÉS EU-TÁMOGATÁSSAL

Technológia-fejlesztési program az Alkatrész Kft-nél

Uniós támogatásból komplex technológiafejlesztési

programot valósít meg móri

és sárvári üzemében a Rába Jármûipari

Alkatrészgyártó Kft. A 2011-ben elindított

projekt új gyártási képességeket, jelentôs kapacitásbôvülést

és új munkahelyeket eredményezett

a Rába alkatrészüzletágánál. A fejlesztéseknek

köszönhetôen a vállalat magas színvonalon

képes kiszolgálni nyugat-európai vevôit a személy-

és haszongépjármû-alkatrészek piacán.

A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. a

GOP-2.1.3-11-2011-0003 azonosítószámú projekt

keretében 282 millió forintot meghaladó

vissza nem térítendô támogatás felhasználásával

több mint egymilliárd forint összértékû beruházást

hajt végre. A „Technológiai fejlesztés és

munkahelyteremtés a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó

Korlátolt Felelôsségû Társaságnál gépjármûipari

megrendelések teljesítése érdekében”

címû program 2011-ben indult és várhatóan

2013 márciusában fejezôdik be.

A projekt a móri gyáregységben elsôsorban a

VW-csoport személyautóiba épülô alkatrészek sorozatgyártásának

beindítását támogatta. A beruházások

a gyártást, a kiszolgálást, a raktározást és

a csomagolást egyaránt érintették. Móron új ponthegesztô

robotok, egy 630 tonnás présgép és egy

szegecselôsor kezdte meg a munkát. A KTL-festôüzemhez

konvejor pályát alakítottak ki. A megújult

gyártócsarnok emellett egy közel 900 négyzetméteres

raktárral is kiegészült, melynek segítségével

biztosítható a termelés hatékony kiszolgálása

és az anyagmozgatási utak minimalizálása. A móri

üzemben megkezdôdött a nyugat-európai piacra

szállított új termékek sorozatgyártása. A program

sikerét az elsô vevôi visszajelzések is igazolják.

A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári

gyárában a haszongépjármû-alkatrészek gyártástechnológiájának

fejlesztése volt az elsôdleges

cél. Ennek érdekében új CNC-esztergákat állítottak

üzembe. A fejlesztések révén sikerült új

szintre emelni a vállalat technológiai felkészültségét.

A projektnek köszönhetôen 41 új munkahely

jött létre.


Cyan Magenta Yellow Black

5 oldal

Holding, Futómû Kft. 5

Volvo Bus Corporation–Rába Jármûipari Holding

szándéknyilatkozat a buszpiaci együttmûködésrôl

Astratégiai partnerek megállapodtak

abban, hogy közösen tekintik át a

hazai buszpiaci igények kielégítésének

lehetôségeit. A modern tömegközlekedési

jármûvek elôállítása a magyar piacra kiforrott

technológia alkalmazása mellett, lokalizált

gyártással és maximalizált magyar tartalommal

történhet.

A szándéknyilatkozat értelmében a Volvo

és a Rába megvizsgálja üzleti együttmûködésük

kiterjesztésének lehetôségét a hazai

autóbuszpiacra. A szándéknyilatkozatban a

két fél rögzítette a partneri kooperáció alapelveit

és a megvalósítandó üzleti modell részleteit.

A vizsgálat pozitív lezárása esetén a

szerzôdéseket már a jövô év elsô negyedévében

megkötik. A megállapodás szerint a magyarországi

gyártás kiforrott termék- és technológiai

bázison történik és a jármûbe épített

hazai tartalom fokozatos lokalizációval

elérheti a 30%-ot: a szándéknyilatkozatban

felvázolt együttmûködési lehetôség alapján

az ipari kooperáció a Rába fôegységei és a magyar

beszállítói alkatrészek széles körû alkalmazása

mellett valósulhat meg. A felhasznált

Rába- és más hazai termékek bekerülnek a

Volvo globális beszerzési programjába. A

felek megállapodtak abban is, hogy a cél a

lokalizálás után fennmaradó import teljes

körû ellentételezése Rába-, illetve hazai gyártású

tételekkel.

Az együttmûködés megvalósítása jelentôs

stratégiai elônyöket hozhat mindkét vállalat

és a hazai ipar számára is. A magyar döntési

központú vállalatnál új munkahelyek

jöhetnek létre a hazai igényekre szabott, világszínvonalú

termékek gyártásával. Az ellentételezés

nyomán tovább bôvülhet a Rába

Csoport fô kompetenciakörének tekintett

futómûüzletág stratégiai lehetôségeinek köre.

A Rába és a Volvo együttmûködése több

mint két évtizedre nyúlik vissza. A svéd partnerrel

a Rába jelentôs üzleti kapcsolatokat

ápol. A társaság futómûkomponenseket szállít

a svéd gyártó prémium kategóriás tehergépjármûveihez.

VOLVO BUS CORPORATION

A Volvo Bus Corporation a világ

egyik legnagyobb autóbusz- és távolságibusz-gyártója.

Termékportfóliójában

a komplett jármûvek, alvázak és autóbusz-felépítmények

mellett megtalálhatóak

a városi közlekedés, lízing, finanszírozás

és a szolgáltatási szerzôdésen

alapuló fenntartás területére kiterjedô

szállításirendszer-megoldások is. A

Volvo Bus Corporation a Volvo Csoport

tagja, mely a világ egyik vezetô

tehergépjármû-, autóbusz-, építôiparigép-,

valamint hajózási és ipari alkalmazású

hajtásrendszerek gyártója.

Új világrekord a Claastól

Egyedülálló világrekorddal mutatkozott

be a tavalyi évben a Claas új csúcskategóriás

traktora, a Xerion 5000. A

több mint 500 lóerôs erôgép egy Horsch

Maestro szemenkénti vetôgéppel 24 óra alatt

448 hektárnyi területre vetett el kukoricát

és juttatott ki mûtrágyát egyidejûleg. A világcsúcstartó

Xerion modell futómûveit

2012-tôl a Rába szállítja.

A két meghatározó európai mezôgazdasági

gépgyártó, a Claas és a

Horsch közös akciójának célja egy

új vetési világrekord felállítása

volt. A rekordkísérletre Moszkvától

360 kilométerre, délkeletre,

Csapligin közelében került sor, egy

320 és egy 170 hektáros, fekete

földdel borított táblán.

A 24 órás erôpróbán 16 szakember

teljesített szolgálatot, négy

sofôr váltotta egymást, a mûszaki

támogatást három technikus biztosította.

A rekordkísérlet ideje alatt

a Claas Xerion 273,68 kilométert

tett meg 14,7 km⁄h-s átlagsebességgel,

hektáronként 3,17 liter gázolajat

fogyasztott és összesen 10 tonna

vetômagot és 47 tonna mûtrágyát

használt fel. A teljes folyamatot

Claas Telematics rendszeren követték,

amely folyamatosan felügyelte

és regisztrálta a gép helyzetét,

beállításait és a vetés valamennyi

paraméterét.

A 24 óra folyamatos munkával

telt, mindössze a vetômag, mûtrágya

és az üzemanyag-utánpótlás

biztosítása érdekében iktattak be

néhány perces szüneteket.

Így egy nap alatt összesen 448,29

hektárra került kukorica, ami óránként

18,68 hektáros teljesítményt

jelent. Ezzel új világrekord született,

hiszen ennyi idô alatt ekkora

terület vetését mûtrágyázással

még soha egyetlen gépkapcsolat

sem végezte el.


Cyan Magenta Yellow Black

6 oldal

6

Futómû Kft.

Nagyon jó

bizonyítványt

adott a John Deere

AJohn Deere a Rába Futómû Kft. legnagyobb

vevôjévé nôtte ki magát, ezért is

van különös súlya annak, hogy a világszerte

ismert cég miként látja a gyôri vállalat teljesítményét.

Az amerikai társaság minden évben

szigorú kritériumok szerint értékeli beszállítóit,

legutóbb novemberben tette ezt meg.

A Futómû kft. „bizonyítványa” kifejezetten

jó lett. A részletekrôl Vaszari Tamás regionális

értékesítési menedzser, Vass István szereldetermelési

menedzser, Légmán László vezetô tervezô,

Rácz Imre termelési menedzser, Németh

Zoltán szerelôtechnológiai vezetô, valamint

Balla Gábor minôségbiztosítási mérnök számolt

be lapunknak.

Elmondásukból kiderült, hogy a John Deere öt

szempontot vizsgál, és mindegyikben feltételes,

elfogadott, kiemelt, illetve partneri minôsítést

lehet elérni (értelemszerûen az elsô a legrosszabb,

míg az utolsó a legjobb „osztályzat”). A Futómû

kft. a termékminôség és a technológiai támogatás

kategóriákban kiemelt, a kommunikációban

– a folyamatos párbeszédnek, a hetente tartott

telefonkonferenciáknak is köszönhetôen –

partneri státust érdemelt ki. Ennél rosszabb

„jegyet” csupán a költségcsökkentési hajlandóságra

és a szállítási pontosságra kapott.

A beszállítói minôsítés azért nagyon fontos,

mert amikor a John Deere a további

együttmûködés perspektíváit vizsgálja felül, ezt

is figyelembe veszi. Sokatmondó, hogy a tengerentúli

vállalat már döntött: szélesíteni kívánja

kapcsolatát a Rábával és jelentôsen növeli a

megrendelt darabszámot. A nyilatkozó szakemberek

hangsúlyozták: különösen a termékminôségre

kapott kiemelt státusra büszkék, de

nem elégedtek meg vele, s az idei tervekben már

a partneri szint elérése szerepel.

A büszkeség oka, hogy a Futómû kft. rendkívül

különleges futómûvet gyárt a John Deere-nek,

amely az amerikai cég legerôsebb, 9000-es sorozatú

traktorainak, 560–620 lóerôs motorral felszerelt

gumihevederes változatába kerül. Egy hajtott

hátsó, háromfokozatú, három személyautó súlyát

kitevô futómûrôl van szó, amely mellé a mellsô,

oszcilláló tengely is Gyôrben készül. A remek termékminôség

korántsem a véletlen mûve. Ennek

a futómûnek a megszületése a talán legalaposabban

végigvitt projektnek köszönhetô, amelynek

során a Rába szorosan együttmûködött a John

Deere-rel. Jelzésértékû, hogy a termék 2007-tôl

2011-ig tartó munkával vált szériaéretté, s eközben

folyamatosan zajlott a gyártás, a szerelés és

a minôségirányítási rendszer fejlesztése is.


Cyan Magenta Yellow Black

7 oldal

Futómû Kft. 7

Kihívást jelentett egyrészt, hogy mezôgazdasági

futómûrôl van szó, másrészt hogy

nem a hazai vagy az európai, hanem az amerikai

minôségügyi elôírásoknak kellett megfelelni.

A sikerben nagy szerepet játszott az, hogy

a szereldét egy 2009-ben indult projekt

során olyan színvonalúra emelték, amire a

John Deere projektmérnöke azt mondta:

Waterlooban is megállná a helyét. A szerelde

folyamatai így ma már számítógép-vezéreltek.

Emellett számos új, minôséget javító

folyamatot vezettek be, például minden

csavarhoz külön dedikált nyomatékkulcsot

szereztek be, a csavarkötéseket hetente minôségügyi

kolléga ellenôrzi, a legördülési

nyomatékok beállításához pedig speciális

berendezéseket alakítottak ki. A fejlesztés

részeként részletes ellenôrzési rendszert és

külön végátvételi procedúrát alkottak. A kiváló

termékminôséget nemcsak az említett

John Deere általi értékelés, hanem egy nemrégiben

elvégzett, ún. Field-teszt is bizonyítja.

Ennek lényege, hogy valós körülmények

között használt – sôt, az átlagosnál

nagyobb terhelésnek, „erôltetett menetnek”

kitett – futómûvet ellenôriznek. A

John Deere legutóbb egy hatezer munkaórát

dolgozott terméket küldött Gyôrbe átnézésre.

A vizsgálatok során kiderült, a futómû

olyan, mintha csak új lenne, amihez

érdemes tudni, hogy elvárt élettartama tízezer

óra.

Ötletláda: megosztott

fôdíj két kollégának

Németh Károly és Bakonyi Ádám

lettek „az év ötletadói”. A díjazottakat

a területi vezetôik és a

menedzsment is köszöntötte. A kitüntetô

címmel járó jutalmat karácsony

elôtt vehették át, ami nyilván jól jött az

ünnepek elôtt.

Németh Károly öt benyújtott ötletláda-pályázatából

ötöt elfogadtak és díjaztak;

Bakonyi Ádám négy esetében

mondhatja el ugyanezt. Kollégáink kiemelkedô

teljesítményét a gyárvezetés

is honorálta, idén – rendhagyó módon

– megosztott díjat adtak ki.

Az átadáson elhangzott az egyébként

is sokszor említett tény: az öt éve indult

kezdeményezésnek az a lényege, hogy a

dolgozókat motiválják arra, hogy munkájuk

megkönnyítésére, a hibák kiküszöbölésére,

a termelés hatékonyabbá

tételéhez ôk maguk járuljanak hozzá.

Sok esetben azok látják ugyanis leginkább

a problémát, akik nap mint nap

szembesülnek vele, illetve akiknek a

meghibásodásokat meg kell javítaniuk.

Mivel minden hónapban be tudunk

mutatni egy-egy díjazottat, így cikksorozatunk

az ékes bizonyíték rá, hogy a

„mag” jó táptalajba került: Németh Károlyon

és Bakonyi Ádámon kívül még

számos munkatárs indult és nyert az

Ötletláda-pályázaton.

A mostani díjazottak azt mondják,

közvetlen környezetükben látnak hasonló

kezdeményezô erôt másokban is,

de persze nem mindenki szánja a szabadidejét

arra, hogy a munkáján gondolkodjon

otthon is. Míg azonban ôk ezt

teszik, profitálni tud a Rába, s természetesen

maguk az „ötletelôk” is, akiknek

pályázatait jutalommal honorálja a cégvezetés

– ha gyôztesnek hirdetik. Egy

biztos, ôk ketten megerôsítést kaptak a

folytatáshoz, így valószínûsíthetjük

(akár biztosra is vehetjük), hogy idén is

találkozni fogunk a nevükkel.

NÉMETH KÁROLY ÉS BAKONYI ÁDÁM


Cyan Magenta Yellow Black

8 oldal

8 Alkatrész Kft., Sárvár

Dinamikusan fejlôdô

kapcsolat a Pöttinger céggel

Jelentôsen bôvülhet az elkövetkezô

években a Rába Jármûipari

Alkatrészgyártó Kft. sárvári

gyára és a Pöttinger osztrák mezôgazdasági

gépgyár között több

mint egy évtizede fennálló üzleti

kapcsolat.

A sárvári gyár mûszaki vezetôjétôl,

Guzmics Tamástól megtudtuk,

hogy a gyár stratégiai céljai között

a minél magasabb hozzáadott értékû,

összetett, bonyolultabb termékek

elôállítása, illetve a szerelt részegységek

gyártása szerepel. Ebbe az

irányvonalba jól illeszkedik az az üzletfejlesztési

projekt, melynek keretében

többféle szerelt kerékagy

készül a jövôben Sárváron. A felfutást

követôen a korábbi forgalom

megduplázódhat.

A megállapodás 2012 kora ôszén

született meg és rövid felkészülési

idôt követôen, november végén

megtörtént az elsô minták gyártása,

majd az elsô szériaszállítás.

– A beépülô termékek gyártásához

minden feltétel adott volt, csak


Cyan Magenta Yellow Black

9 oldal

Alkatrész Kft. Sárvár, Mór

9

az összeszerelési folyamathoz kellett

a szereldét kialakítani, pontosabban

némileg átalakítani. A korábban

a bolygótartó szerelt egység gyártásához

kialakított szerelderészben lehetôséget

biztosítottunk az újabb

egység gyártásához. Ennek érdekében

a hidraulikus sajtolóberendezést

a sárvári gyár karbantartó szakemberei

felújították és korszerûsítették,

felszerelték a gépi zsírzó berendezést

és a csapágyszereléshez szükséges

célszerszámok is elkészültek.

– Az elsô minták összeszerelését

követôen, az elsô széria gyártásakor

a megrendelô szakemberei is a helyszínen

voltak – folytatta Guzmics

Tamás –, ahol tanulmányozták a

teljes gyártási folyamatot, ellenôrizték

az elkészült egységeket. Velük

egyeztetve lettek meghatározva az

átvételi kritériumok. A látottakról,

tapasztaltakról pozitívan nyilatkoztak

a szakemberek. A készterméket

speciális, ehhez a termékhez

kifejlesztett visszatérô szállítókalodákban

fogjuk szállítani havi rendszerességgel.

GUZMICS TAMÁS

HR-OKTATÁSOK 2013-BAN, A KÉPZÉSI HATÉKONYSÁGMÉRÉS MÓDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI MÓRON

Még tudatosabbak lesznek a HR-oktatások

Aválság és a változó piaci környezet következményeként

vállalatunk – mint

minden döntéshozó – igyekszik tudatosabban,

célirányosabban elkölteni a rendelkezésére

álló pénzügyi forrásokat.

– A piacon lévô, képzéssel foglalkozó cégek

kínálatai közül kell kiválasztanunk a megfelelô

képzési formát, azt, amely mind a cégünk,

mind az oktatásban részt vevô dolgozóink

szempontjait figyelembe veszi – mondta el

elöljáróban a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó

Kft. móri gyárának HR-munkatársa,

Kovács Istvánné. – Fontos, hogy garantálja

a minôséget mindannyiunk számára, ezért a

gyár által szervezett, illetve a külsôs partnerek

által biztosított képzési formákat jól kidolgozott

képzési tervek alapján szervezzük

és bonyolítjuk le. Ez az elmúlt évben is így

volt és terveink szerint így lesz ebben az esztendôben

is.

A menedzsment folyamatosan figyeli és

keresi a válaszokat a cég irányításában, tevékenységében

felmerülô problémákra. Nem

tartja kidobott pénznek a dolgozók képzésére

fordított összegeket, kiemelt feladatának

tekinti mind a dolgozók, mind a közvetlen

irányító munkában részt vevôk képzését.

– A szinte minden területet felölelô belsô

képzési formák mellett a kapcsolatrendszerben

már hosszú ideje meglévô külsôs oktatási

cégekkel is szervezünk tanfolyamokat.

Kötelezô hatósági vizsgákat, szakmai továbbképzéseket

tartunk többek között minôsített

hegesztô, belsô auditor, gépkezelô szakmákban.

– Fontos az oktatás hatékonyságának mérése.

Tény azonban – folytatta Kovács Istvánné

–, hogy egy tanfolyam hasznosságát mérni

csak nehezen lehet. Objektív módszerekre

van szükség, amelyek a gyakorlati alkalmazhatóságot

tartják szem elôtt, de természetesen

figyelembe veszik a szubjektív, emberi tényezôket

is.

A HR-munkatárs szerint a mérés mindenkinek

jó: a vállalatnak, hiszen világos képet

kap arról, hogy üzletileg az adott képzés megtérült-e,

illetve a képzésben részt vevôknek

is, mert nô a tudásuk, szakmai magabiztosságuk,

ezáltal hatékonyabbá válik a munkavégzésük.

Nemrégiben lezárult a móri gyárban egy

külsôs vizsgálat, mely kimutatta, hogy a cég

hatékonyabban és szervezettebben mûködne,

ha gyorsabb lenne az információáramlás

és valamennyi, a cég mûködése szempontjából

fontos információ eljutna az érintett

szintekre. Ezért a tervek szerint a 2013-as

évben – a 2007-ben szervezett termelésirányító-képzéshez

hasonlóan – újból tanfolyamot

indítanak a termelésirányítóknak és

csoportvezetôknek. A 2007-es tapasztalatokból

kiindulva, amikor tíz gyakorló termelésirányítónak

és csoportvezetônek szerveztek

tanfolyamot, most újból ezt a képzési

formát indítják el.

– A program célja a termelékenység és a

munkahelyi elégedettség növelése, a minôség

javulása, és természetesen az elôbb említett

információáramlás hatékonyságának

javítása. A menedzsment számára is fontos,

hogy a dolgozók elégedetten végezzék munkájukat,

a képzettségüknek megfelelô feladatot

lássanak el, biztosítva legyen továbbképzésük

és ezáltal munkájukat is megfelelô

motiváltsággal végezzék.

A 2013-ra tervezett hosszú távú tanfolyam

összhangban van a cég stratégiájával, jól illeszkedik

humánpolitikánkba, a feltárt problémák

megoldására koncentrál és a munkában

jól használható információk, ismeretek

megszerzésére irányul.

– Valamennyien tudjuk, hogy a cég legnagyobb

„tôkéje” dolgozóinak tudása és munkája.

A képzési hatékonyság mérése azért is

fontos, mert világos, egyértelmû visszajelzéseket

ad a befektetett energiáról, pénzrôl

és idôrôl, de segíthet a vállalat és az egyének

fejlôdési irányainak meghatározásában, ilyen

módon pedig piaci versenyelônyt jelenthet.

Ez válság idején fokozott jelentôséggel bír.

Nemcsak termékeinkkel, de vezetôink, dolgozóink

tudásával szeretnénk a piacon megmutatni

magunkat, cégünket versenyképessé

tenni valamennyi vetélytársunkkal szemben

– mondta végül Kovács Istvánné.

KOVÁCS ISTVÁNNÉ, A RÁBA JÁRMÛIPARI

ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT. MÓRI GYÁRÁNAK

HR-MUNKATÁRSA


10 Jármû Kft.

Sikeres Védett Zárt Felépítmény-vizsgálat

Sikerrel zárult a Rába Védelmi

Technológia többkörös vizsgálata,

melyet egy németországi független

tanúsító szervezet végzett

1

NÉMETORSZÁGI MINTA.

2

a Rába Jármû Kft. felkérésére. A

vizsgálathoz a Rába technológiai

demonstrátort készített Védett

Zárt Felépítmény néven (VZF),

melyet egy már kiszolgált, H-sorozatú

katonai tehergépjármûre

szerelve adott át a vizsgáló szervezetnek

(1. kép).

A vizsgálat megtervezése, lefolytatása

és kiértékelése teljes mértékben

a tanúsító szervezet feladatkörébe

tartozott, melyet a Rába az

alábbi szabvány maradéktalan betartásával

kért elvégezni:

– Lövedékek és repeszek elleni

védettség – STANAG 4569 AEP-

55 Vol.1 Ed.1 védelmi szint 2

(2. kép)

– IED robbanás elleni védettség

– STANAG 4569 AEP-55 Vol. 3

Ed. 1 DRAFT védelmi szint 2

(3. kép)

– Aknarobbanás elleni védettség

– STANAG 4569 AEP-55 Vol.

2 Ed. 1⁄Ed. 2 védelmi szint 2b

(4. kép)

A Rába sikerként könyvelheti el

az elmúlt másfél év fejlesztését, hiszen

a vizsgálaton a technológiai

demonstrátor (VZF) minden tekintetben

megfelelt a szabvány elôírásainak.

A tanúsító szervezettôl a

vállalat megkapta az eredmények

elôzetes kiértékelését és a hivatalos

tanúsítványt. A részletes vizsgálati

jelentés 2013 februárjában készül

el.

Az elôttünk álló idôszak egyik

legfontosabb feladata, hogy a katonai

alkalmassági vizsgálat – amely

magában foglalja a haditechnikai

ellenôrzô vizsgálatokat és a csapatpróbát

is – eredményeit maradéktalanul

átültessük a termékbe, hogy

a jövôben még jobban megfeleljünk

a vevôi igényeknek.

HOMÉR ZOLTÁN

LÖVEDÉK- ÉS REPESZÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT.

IED-ROBBANÁSVIZSGÁLAT.

3

4

AKNAROBBANÁS-VIZSGÁLAT.


HR

11

Tizenöt különbözô Rábás

sapka a gyûjteményben

Akétezres években kezdôdött

a gyûjtôszenvedély: a szakmai

kiállításokra készített

rábás sapkákból egyet-egyet megkapott

Dorfinger Károly. Tizenöt

különbözô típusú gyûlt össze eddig,

s bár az irodájába lépô kollégák mindig

megpróbálnak kérni egyet, ezek

bizony nem „eladók”.

„Három-négy, régebbi típusú

rábás sapkára fáj még a fogam, a

nyolcvanas-kilencvenes évekbôl

ugyanis egyelôre nincsen példányom”

– mondta elöljáróban Dorfinger

Károly, s ezt egyben tekinthetjük

felkérésnek is. Vagyis ha valakinek

van ilyen típusú rábás sap-

A SAPKÁKON VÁLTOZÓ LOGÓK AZ IDÔ

MÚLÁSÁT, A CÉG ARCULATVÁLTÁSÁT IS

MUTATJÁK. DORFINGER KÁROLY A CÉG-

HEZ A SAPKÁKON KERESZTÜL IS KÖTÔDIK.

kája, és szeretné azt biztos kezekben

tudni, akkor adja oda a kollégának,

akinek jó hobbivá, ha akarjuk,

kisebb szenvedélyévé vált a fejfedôk

gyûjtése.

Ártatlanul indult a dolog, a szakmai

kiállításokra rendre készült

egy-egy darab, amely Károly irodájában

„landolt”. Más volt a színük,

folyamatosan változott a logó

is, így volt miért elrakni emlékbe

egyet-egyet. Ebbôl lett az, hogy tizenhat

már Dorfinger Károly irodájában

pihen, ebbôl tizenöt különbözô

típusú.

Egy kedvenc van, egy kék színût

többször használ maga a tulajdonos

is, de a többséget tulajdonképpen

érdekességbôl ôrzi. Nem szenvedélyes

gyûjtô, annak nem vallja

magát, de gyermekkorában bélyeget

is vásárolt – amíg a zsebpénze

bírta. Ez most olcsó hobbi, nem a

pénz motiválja, s nem is az akadályozza.

Kedves történet a mindennapok

taposómalmában, amire

szükség van.

Jubilánsok

40 ÉVE A RÁBÁNÁL

Czinger Tibor, Rába Futómû

Kft., lakatos

Fülöp Zoltán, Rába Futómû

Kft., hegesztô

Tóth Béla, Alkatrészgyártó

Kft., Sárvár, NC-esztergályos

35 ÉVE A RÁBÁNÁL

Borók Attila, Rába Futómû

Kft., teamvezetô

Hatt Attila, Rába Futómû

Kft., gyártásfejlesztô

Kozári László, Rába Futómû

Kft., szerelô

Takács Miklós, Rába Futómû

Kft., takarító

30 ÉVE A RÁBÁNÁL

Dukai Ferenc, Rába Futómû

Kft., NC-esztergályos

Fehér László, Rába Futómû

Kft., cellavezetô

25 ÉVE A RÁBÁNÁL

Mike Kálmán, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, gépbeállító

Suralik Tiborné, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, gépkezelô

Végh Tiborné, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, szabó-varró

20 ÉVE A RÁBÁNÁL

Király László, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, szerszámkarbantartó

Pongrácz Aranka, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, szabó-varró

Sánta Erzsébet, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, szabó-varró

Steiner László, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, hegesztô

Szivák Jánosné, Alkatrészgyártó

Kft., Mór, minôségellenôr

15 ÉVE A RÁBÁNÁL

Kónyi István, Rába Futómû

Kft., karbantartó

Takács Andor, gépészmérnök,

Alkatrészgyártó Kft.,

Sárvár, mûszaki koordinátor

BODÓ ERNÔ

(1942–2013)

Életének 71. évében elhunyt Bodó Ernô, a Rába

egykori Számítóközpontjának vezetôje, a Széchenyi

István Egyetem tanszékvezetô címzetes fôiskolai

docense.

Bodó Ernô már villamosmérnöki tanulmányai

alatt elkötelezte magát a számítástechnikával.

A diploma megszerzése után, 1967-ben a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár

szervezési osztályán kezdett dolgozni, majd 1969-ben a megalakuló

Számítóközpontba került fejlesztômérnökként.

1974 szeptemberétôl a Széchenyi István Egyetem egykori matematika

tanszékén fôiskolai adjunktusként számítástechnikát oktatott.

1985-ben a Rába Számítóközpontjának vezetésével bízták meg.

Több átszervezést követôen fôosztályvezetôként és informatikai szolgáltatási

vezetôként is dolgozott a vállalatnál nyugdíjba vonulásáig,

2003 júniusáig. Összesen 25 évet töltött el rábás dolgozóként.

Olyan projektekben vett részt, mint a COPICS, az Oracle Financials

és az Oracle Manufacturing bevezetése, a 2000-es évváltási projekt.

Szakértôként, nyugdíjba vonulása elôtt még segítette a Rába Szolgáltatóház

Kft. kiszervezési tárgyalásait.

A mindig mosolygó, barátságos Bodó Ernôt rábás és egyetemi kollégái,

egykori tanítványai gyászolják, és szeretettel emlékeznek közvetlen,

mindig segítôkész személyiségére, az informatika ipari alkalmazásait

középpontba állító tevékenységére.

Emlékét megôrizzük!


Cyan Magenta Yellow Black

12 oldal

12 HR

Rába Teke Kupa

2012. évi eredmények

A hagyományokhoz híven a szakszervezeti vezetôk

és a menedzsment közös játékával zárult a

2012. évi Rába Teke Kupa. A találkozón több kategóriában

díjazták a versenysorozat legjobbjait.

Eredményes szereplésükhöz ezúton is gratulálunk!

Szép nyugdíjaséveket

kívánunk!

Talán nincs olyan rábás vagy idelátogató

vendég, aki ne ismerné a személyportán

dolgozó HORVÁTH LA-

JOSNÉ ÉVÁT. Tapasztalata, kedvessége,

egyéni bája, csodálatos emlékezôképessége

miatt az ideérkezô vendégek

és az itt dolgozók egyaránt szerették.

Most, hogy 40 év munkaviszony után

nyugdíjba vonult, már érezzük hiányát...

Megérdemelt pihenéséhez ezúton

kívánunk egészséget, örömteli

pillanatokat családja körében, és felejthetetlen

nyugdíjaséveket.

Munkaügyi aktualitások, megállapodás

a béren kívüli juttatásokról

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK

2013. január 1-jétôl megszûnik

az adóalap-kiegészítés, ezzel a jövedelem

minden forintja után

egységesen 16% személyi jövedelemadót

kell fizetni.

Megszûnik az egyéni nyugdíjjárulék-fizetésre

vonatkozó felsô

határ, így a munkavállalóknak a

teljes éves jövedelmük után 10%

nyugdíjjárulékot kell fizetniük.

Nem változott, hogy az összevont

adóalapját az arra jogosult

magánszemély – a családban nevelt

eltartottak számától függô

– családi kedvezménnyel csökkentheti

a kedvezményezett eltartottak

után. A kedvezmény

mértéke kedvezményezett eltartottanként

és jogosultsági hónaponként:

1 és 2 eltartott esetén 62.500

Ft⁄hó,

3 vagy több eltartott esetén

206.150 Ft⁄hó.

Családi kedvezményre fô szabályként

továbbra is azok jogosult,

akik a törvény alapján családi

pótlékra is jogosultak, továbbá

a szülôk várandóság esetén

a 91. naptól a gyermek megszületéséig.

2013. január 1-jétôl a minimálbér

a tavalyi 93.000 forintról

98.000 forintra, a garantált bérminimum

a 2012-es 108.000 forintról

114.000 forintra emelkedik,

az érintett dolgozóknál a

munkáltatók ezt természetesen

érvényesítik.

MEGÁLLAPODÁS A BÉREN

KÍVÜLI JUTTATÁSOKRÓL,

2013

A munkáltatók és a szakszervezetek

részmegállapodást kötöttek

a 2013. évi juttatásokról.

Választható béren kívüli juttatások

(VBK)

A vállalat 2013-ban is biztosít

választható béren kívüli juttatásokat

munkavállalói számára évi

bruttó 157.000 Ft⁄fô keretösszeggel,

február hónaptól. Az igénybe

vehetô juttatások köre változatlan

marad. Azonban a fogyasztásra

kész étel vásárlására jogosító

Erzsébet-utalvány az eddigi

2500 és 5000 forintos havi összeg

mellett 8000 Ft értékben is igényelhetô.

A 2013. évi törvénymódosításoknak

megfelelôen az

átváltási szorzószámok változnak.

A vbk-tájékoztatókat január végéig

eljuttatjuk dolgozóinkhoz,

az igénylôlapokat 2013. február

12-ig kell leadni a HR-szervezetekhez.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás

A vállalat 2013-ban is a mindenkori

alapbér + mûszakpótlék

8%-ának, maximum a kedvezményes

adózású határnak

megfelelô (2013-ban havonta a

minimálbér 50%-a, azaz 49.000

Ft⁄fô⁄hó) munkáltatói hozzájárulást

biztosít az önkéntes nyugdíjpénztári

tagok számára. Ezen

juttatás esetében a munkavállalóknak

két választási lehetôségük

van. Kérhetik, hogy a munkáltató

mind a 8%-ot az önkéntes

nyugdíjpénztárba utalja, vagy

dönthetnek úgy, hogy a munkáltató

a 8%-ból 2%-ot a nyugdíjpénztárba

utal, 6%-ot mozgóbér

címén számoljon el havonta.

Ebben az esetben a 6%-

nak megfelelô összeg után minden

a munkáltatót és a munkavállalót

terhelô adó- és járulékfizetési

kötelezettséget teljes egészében

a munkavállalónak kell

viselni. A 6% mozgóbér igénylését

a kiadott tájékoztatónak

megfelelôen 2013. február 1-

jéig kell eljuttatni a HR-szervezetekhez.

RÁBA MAGAZIN

– A RÁBA JÁRMÛIPARI

HOLDING HAVONTA

MEGJELENÔ LAPJA

A MUNKATÁRSAK ÉS

A PARTNEREK SZÁMÁRA.

FELELÔS KIADÓ:

D. MARTONICZ SZILVIA

A RÁBA NYRT.

MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA

A LAPCOM KFT.

(9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4⁄A)

FELELÔS SZERKESZTÔ:

POMARANSKI LUCA

TERVEZÔSZERKESZTÔ:

SUDÁR ÉVA

MUNKATÁRSAK:

HANCZ GÁBOR, LACZÓ

BALÁZS, SUDÁR ÁGNES,

TÓTH GYULA

FOTÓ: H. BARANYAI EDINA

SZERKESZTÔSÉG:

9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4⁄A

TELEFON: 96⁄504-444,

FAX: 96⁄504-414. E-MAIL:

LAPCOM@LAPCOM.HU

NYOMÁS:

PALATIA NYOMDA ÉS

KIADÓ KFT., GYÔR

A RÁBA NYRT. KOMMU-

NIKÁCIÓS SZERVEZETE:

9027 GYÔR, MARTIN U. 1.

TELEFON: 96⁄624-521

More magazines by this user
Similar magazines