A bolognai folyamat célkitűzéseinek magyarországi megvalósítása

keszei.chem.elte.hu

A bolognai folyamat célkitűzéseinek magyarországi megvalósítása

dolgozók sok időt fordítottak a kérdőívek kitöltésére. 12 további oktató, korábbi vagy jelenleg pozícióban

lévő intézményvezető, oktatási szakértő 1 értékes írásbeli véleményekkel, javaslatokkal, háttéranyagokkal

járult hozzá a tanulmány első változatának továbbfejlesztéséhez. A Tempus Közalapítvány

programkoordinátora, Dobos Gábor és a Bologna tanácsadó program hazai vezetője, Kurucz

Katalin szervezőmunkájukkal segítették a tanulmány elkészültét. Temesi József Bologna tanácsadó

pedig hasznos tanácsaival, odafigyelésével a kezdetektől támogatta a munkát. Közreműködésüket,

hozzájárulásukat, amellyel lehetővé tették egy átfogó kép kialakítását, ezúton is köszönet és elismerés

illeti.

9

A tanulmány szerkezete

A tanulmány szerkezete – mint már volt róla szó – nem titkoltan igazodik a Trendek V jelentés

szerkezetéhez, noha jónéhány ponton annál egyszerűbb, egy-két témakör esetében azonban részletesebb,

illetve két új témakört is tartalmaz. Az igazodás oka, hogy könnyen összeolvasható legyen

a két anyag, ez a cél pedig két okból fogalmazódott meg: egyrészt a Trendek V-ben nagyon sok, a

hazai helyzetre is fennálló következtetés, megállapítás olvasható, és szükségtelennek tűnt ezeket

megismételni egy rövidebb összefoglaló anyagban; másrészt a hazai helyzetkép, a magyar felsőoktatás

változásának pillanatnyi állapota akkor érthető meg jobban, akkor értékelhető reálisan, ha belehelyezzük

az európai felsőoktatási tér alakulásának folyamatába. Ehhez pedig a Trendek V jelentés

nagyon jó hátteret, áttekintést nyújt.

Rövidítések

BF

EFT

HEFOP

KKK

KKR

MAB

MBf

NBB

TÉT

UMFT

bolognai folyamat

Európai Felsőoktatási Térség

Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program

Képzési és kimeneti követelmények

Képesítési keretrendszer

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

Magyar Bolognai felmérés

Nemzeti Bologna Bizottság

Tanulás életen át (az egész élten át tartó tanulásra az MTA e témában létrehozott

munkabizottsága által használt kifejezése)

Új Magyarország Fejlesztési Terv

1 Balogh Imre (NyME, korábban stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes), Bókay Antal (PTE, korábban oktatási rektorhelyettes),

Cser Erika (ELTE-BGGyFK, korábban az OKM felsőoktatás-fejlesztési főtanácsosa), Dóka Ottó (NyME, korábban oktatási,

jelenleg általános és gazdasági dékánhelyettes), Horváth Ágnes (KF, korábban oktatási rektorhelyettes), Liptay Kálmán (EKF,

dékán), Palásti Kovács Béla (BMF, dékán), Princzinger Péter (ELTE-PPK, korábban a stratégiai igazgatóság tanácsadója), Scharle

Péter (SZE, korábban tudományos rektorhelyettes), Scheiber Pál (SZE, korábban nemzetközi rektorhelyettes), Temesi József

(BCE, korábban oktatási és tudományos rektorhelyettes), Varga Zsuzsanna (SZTE, korábban oktatási dékánhelyettes).

bevezető

More magazines by this user
Similar magazines