JÓKOR, JÓ HELYEN - Savaria Fórum

savariaforum.hu

JÓKOR, JÓ HELYEN - Savaria Fórum

20. ÉVF. 38. SZÁM • SZOMBATHELY, 2010. OKTÓBER 16. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

JÓKOR,

HELYEN

MEGALAKULT A KÖZGYÛLÉS

HELYSZÍNELÉS MAGYAR MÓDRA

ANNO: II. SÁNDOR OROSZ CÁR

GYILKOSA SZOMBATHELYEN


MEGEMLÉKEZÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os

forradalom és szabadságharc 54., a Magyar Köztársaság kikiáltásának

21. évfordulójára, és az elesett szombathelyi nemzetôrök

emlékére október 23-án városi megemlékezést rendez.

Program: 16.00 óra, Jáki úti temetô: Welther Károly síremlékének

megkoszorúzása; Megemlékezô szavakat mond:

dr. Torjay Valter, az ’56-os Szövetség Vas Megyei Szervezetének

örökös tiszteletbeli elnöke.

17.00 óra, Március 15. tér: Országzászló felvonása katonai tiszteletadással;

Ünnepi mûsor, Ünnepi beszédet mond: dr. Hende

Csaba honvédelmi miniszter, országgyûlési képviselô.

18.00 óra, 56-osok tere: Ünnepi megemlékezés az elesett szombathelyi

nemzetôrök emlékére; Ünnepi beszédet mond:

Lechner Ferenc, az ’56-os szövetség országos elnökségi tagja,

koszorúzás.

19.00 óra, Városháza díszterme: Ünnepi közgyûlés, Ünnepi mûsor

a szombathelyi Weöres Sándor Színház elôadásában, Ünnepi

beszédet mond: dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei

Jogú Város polgármestere.

Közremûködnek: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzô

Iskola diákjai, Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója,

Weöres Sándor Színház, Szombathely Város Fúvószenekara,

karnagy: Szabó Paszkál, MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

díszalegysége.

Kérjük mindazokat a társadalmi szervezeteket, politikai pártokat,

civilszervezeteket, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni

az 56-osok terén lévô Elesett Szombathelyi Nemzetôrök Emléktáblájánál,

koszorúzási szándékukat a szervezôk munkájának

segítése érdekében legkésôbb 2010. október 21. (csütörtök)

16.00 óráig a SZMJV Polgármesteri Hivatal Kulturális,

Idegenforgalmi és Civil Iroda 94/520-176-os telefonszámán jelezni

szíveskedjenek!

Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel házaikat,

épületeiket!

A kedvezményekrôl érdeklôdjön iskolánkban!

gyors • könnyû • hatékony

a magolás nélküli

nyelvtanulás

Az akció szept. 27-tôl dec. 10-ig tart.

Felnôttképzési nyilvántartási szám:

00470-2008 • MKEH: U-006929

Szombathely, Fraknó u. 13.

Tel.: 06-20-445-6845, 94/332-622

www.agyturbo.eu

brainturbo@freemail.hu

Az Öreg Sam étteremben ezt most megteheti!

Hogyan veheti igénybe a kedvezményt

Foglaljon asztalt egy nappal korábban.

Érvényes: hétfôtôl csütörtökig egész nap, pénteken 15 óráig.

novodom.hu

könnyûszerkezetes

családi

házak

Telefon: 94/506-191

novodom.hu

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Szabó Zoé • FOTÓ: Czika László,

Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.:

20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA:

Press-Tige 2009 Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató

Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató

• LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441)

• SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em.

• Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu,

www.safo.hu • ISSN 1215-993X MINDEN JOG FENNTARTVA!

2


2010. OKTÓBER 16.

F Ó R U M B A N

Megalakult a közgyûlés

Megalakult a rendszerváltás utáni hatodik szombathelyi közgyûlés. Az alakuló

ülés elsô részét – rendhagyó módon – nem a városházán, hanem az épület elôtti

téren tartották meg. Itt tett esküt a polgármester és a képviselôk egy része.

Az MSZP–SZTKE-frakció tagjai a házban maradtak. A bizottsági helyekrôl nem

tudtak megegyezni a felek.

Csütörtökön este hat órakor a városháza

elôtti téren felállított pódiumra vonultak

ki a Fidesz–KDNP–Pro Savaria-frakciószövetség

tagjai, valamint Balassa Péter

(Jobbik) és Horváth Zoltán (LMP). Dr.

Puskás Tivadar (jobbra) polgármester

mellett ott volt Kovács Ferenc (Fidesz), a

megyei közgyûlési elnöke is. A Himnusz

eléneklését követôen Schmitt Pál köztársasági

elnök levelébôl hallottak idézetet

az egybegyûltek. Ugyancsak levélben

gratulált a polgármesternek és a megválasztott

képviselôknek a hivatali úton külföldön

tartózkodó dr. Hende Csaba honvédelmi

miniszter, Szombathely parlamenti

képviselôje. „Véget ért a kampány, eljött

a munka ideje. A kitartó, céltudatos,

ügyes munka ideje”, szerepelt az írásban,

amelyben dr. Hende Csaba ígéretet tett

arra: minden segítséget megad azért,

hogy városunk sikeres legyen.

Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria, balra),

mint korelnök beszélt ezt követôen

– Pénzügyi korlátok és anyagi nehézségek

közepette kell dolgoznunk, felelnünk

kell a költségvetésért, a hitelállományért,

és mindezt úgy kell tennünk, hogy fejlôdjön

városunkban az egészségügyi és a szociális

ellátás mellett a sport és a kultúra

is – mondta dr. Prugberger Emil, aki késôbb

arról is beszélt, hogy Szombathely

nagyon nehéz gazdasági helyzetben van.

Ezt követôen dr. Fekete Csilla, a helyi választási

bizottság elnöke ismertette a választás

eredményét, átadta a polgármesternek

és a jelenlévô képviselôknek a megbízólevelüket,

majd dr. Puskás Tivadar tette

le a polgármesteri esküt.

– Elszántan és megilletôdve állok a történelmi

város és közös jövônk színe elôtt.

Elszántan, mert a köz szolgálata határtalan

alázatot és határozott erkölcsi tartást

követel. Megilletôdve, hiszen számomra

felemelô érzés az, hogy a választók többsége

engem választott ki e nemes szolgálat

ellátására. 2010 ôszelôn Szombathely

polgárai azzal bíztak meg minket,

hogy négy esztendôn keresztül intézzük

közös dolgainkat, védjük meg a lakókat

a rosszakaróktól, tegyük széppé, boldoggá,

tartalmassá az életüket. Tartozhatunk

bármely politikai közösséghez, sorsunk

közös. Közös, mert itt élünk, az ország

ezen szegletében van az otthonunk,

Szombathelyért tenni akarunk –

hangoztatta dr. Puskás Tivadar. Az ünnepi

köszöntô után a képviselôk is esküt tettek.

Fél óra szünet után az alakuló ülés a

városháza nagytermében folytatódott,

ahol aztán már teljes volt a létszám: az

MSZP–SZTKE öt képviselôje hat órától várta

a többi városatyát a megszokott helyen.

Elsôként Szakács Dávid kapta meg a

szót. A politikus ismertette a szervezeti és

mûködési szabályzat legfontosabb módosításait,

amelyet elmondása szerint egyeztettek

valamennyi politikai erô képviselôivel.

Szakály Gábor, a Fidesz-frakció

vezetôje úgy fogalmazott, hogy a korábbinál

takarékosabban mûködik majd a

helyhatóság. A képviselô kitért arra is,

hogy reményeik szerint az új testületben

más lesz a stílus, mint a korábbiban.

Dr. Czeglédy Csaba, az MSZP–SZTKE frakcióvezetôje

elsôként úgy fogalmazott: a város

gyarapodását szolgáló ügyekben szívesen

lesz partner a képviselôcsoport. A képviselô

szerint nem vall takarékosabb mûködésre,

hogy a korábbinál lényegesen kisebb létszámú

közgyûlés három alpolgármesterrel

kíván dolgozni. A politikus elmondta: írásban

és szóban is jelezték korábban a polgármesternek,

hogy a hagyományokhoz híven

ôk a teremben, és nem a Fô téren kívánják

letenni a képviselôi esküjüket. Dr.

Czeglédy Csaba hozzáfûzte: nem egyeztettek

ebben a kérdésben velük, mint ahogy

az szervezeti és mûködési szabályzatról sem

konzultált velük senki a Fidesz részérôl. Módosító

indítványt is benyújtott a képviselô:

két alpolgármester és egy tanácsnok dolgozzon

a következô négy esztendôben.

– Nagyon fontos dolog a tradíció,

ugyanakkor van pillanat, amikor a változtatás

elôbbre való. A képviselôk szembenézhettek

a választóikkal – reagált a polgármester

arra, hogy miért tartották az

alakuló ülés elsô felét a városháza elôtt.

Aztán arra az ellenzéki felvetésre, miszerint

a szocialista frakció tagjai nem ismerhették

meg a városvezetés tervezett

struktúráját, dr. Puskás Tivadar azt javasolta

az ellenzéki frakcióvezetônek, hogy olvassa

gyakrabban a nyugat.hu internetes

portált, ott ugyanis már szerdán fent

volt a várható verzió…

A polgármester ezután javaslatot tett az

alpolgármesterek személyére. Lazáry Viktor

a stratégiai városfejlesztésért, a kultúra,

a sport és az informatika területéért,

Marton Zsolt a városüzemeltetésért, az oktatásért

és a szociális ügyekért, Molnár Miklós

pedig a költségvetésért és a város pénzügyi

és gazdasági helyzetéért lesz felelôs.

A titkos szavazás után kiderült: Lazáry Viktor

19, Marton Zsolt és Molnár Miklós 14

támogató szavazattal kapott bizalmat az

alpolgármesteri pozíció betöltésére.

A bizottsági helyek elosztásánál nagy vita

bontakozott ki: az ellenzék kevésnek

tartotta a számukra felajánlott helyek számát,

és kilátásba helyezte az MSZP–SZTKEfrakció,

hogy addig nem töltik fel a bizottsági

helyeket, amíg arányosabban nem

osztják el a mandátumokat. A városvezetés

részérôl elhangzott: mindenképpen

feltöltik a bizottságokat, hiszen ez nélkülözhetetlen

a város mûködôképességéhez.

Egyre feszültebbé vált a hangulat, kilenc

órára már semmi nem volt érzékelhetô a

kora esti emelkedett hangulatból. Szakály

Gábor „hisztinek” nevezte a szocialisták

reakcióját, Gyebrovszki János viszont inkorrektnek

a Fidesz eljárását. Szünet

után sem sikerült megegyezni a feleknek.

Dr. Czeglédy Csaba elmondta: nem töltik

be ilyen körülmények között a bizottsági

helyeket, ám a testületekben részt kívánnak

venni úgy, hogy nem veszik fel a

tiszteletdíjat. Szakály Gábor úgy reagált:

a „hiszti” véget ért, a fideszes képviselôk

felvállalják a pluszmunkát a város mûködôképessége

érdekében, így javaslatokat

is tettek az üres helyek betöltésére. (A bizottságok

összetételérôl lapunk 11. oldalán

olvashatnak). Kulturális és civil tanácsnoknak

dr. Takácsné dr. Tenki Máriát,

koordinációs tanácsnoknak pedig Szakály

Gábort választotta meg a testület.

Aztán amikor már mindenki azt hitte, vége

az ülésnek, dr. Czeglédy Csaba ad hoc bizottság

felállítását kezdeményezte, amely

az önkormányzati beruházásoknál történt

nyílászárócseréket vizsgálná. Némi jogi vita

után a többség nem támogatta a bizottság

felállítását. Zárásként az MSZP–SZTKE

képviselôi is letették az esküt.

SaFó

3


4

Elkészült a lukácsházi víztározó

Kedden hivatalosan is felavatták a

lukácsházi víztározót, mely a felszíni

vizek minôségének javítására,

valamint az árvízi kockázatok csökkentésére

épült. A 2,8 milliárd forintos

beruházást 100 százalékban az

Európai Unió finanszírozta. Az ünnepélyes

átadáson részt vett többek

között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

miniszter, dr. Puskás Tivadar

polgármester és Kovács Ferenc, a

megyei közgyûlés elnöke. A tározó

a jövôben képes lesz visszatartani az

érkezô árvíz egy részét, vagyis csak

annyi vizet engednek ki, mely az

alatta lévô vízfolyás medrében kiöntés

nélkül levezethetô. Ez az árvízveszélyes

területeken (Lukácsháza,

Gyöngyösfalu, Gencsapáti, Szombathely,

Balogunyom, Sorkifalud,

Sorkikápolna, Zsennye) élô mintegy

25 ezer embernek nyújt majd biztonságot.

Kétharmados Fidesz-többség

Múlt pénteken tartotta alakuló ülését

a vasi közgyûlés a Megyeháza

Dísztermében. Az elnök (13 igen

szavazattal és egy tartózkodással) ismét

Kovács Ferenc lett, míg az alelnökök

Marton Ferenc és Majthényi

László. A Vas Megyei Közgyûlés tagjai:

Básthy Béla, Kerekes Ferenc, Kovács

Endre, Kovács Ferenc, Nagy Gábor,

Pajor András, Sôre Zoltán, Szakács

Marcell, Tausz István Béla

(Fidesz–KDNP), Rába Kálmán (Jobbik),

Fehér László István és Szabó Lajos

(MSZP), Patyi Elemér (Szolidaritás).

Megalakult a frakció

A múlt héten megalakult az MSZP

Szombathelyi Szervezete és a szombathelyi

Szabadelvû Társas Kör Egyesület

közös frakciója, amelynek rövidített

neve MSZP–SZTKE-frakció.

A frakció vezetôjének dr. Czeglédy

Csabát választották meg. Helyettese

Gyebrovszki János, a frakció titkára

pedig Horváth Soma. A frakció nevében

dr. Czeglédy Csaba jogosult

nyilatkozni, akadályoztatása esetén

Gyebrovszki János. A frakció adminisztratív

feladatait és a sajtóval

való kapcsolattartást Horváth Soma

frakciótitkár és Tölgyesi Edit

irodavezetô látja el.

Megújult a Derkovits iskola

Projektzáró rendezvénnyel ünnepelték

szerdán a Derkovits Gyula Általános Iskola

korszerû intézménnyé alakítását.

A Nyugat-dunántúli Operatív Program

keretében megvalósult beruházást jórészt

az Európai Unió finanszírozta, a

86 millió forintból a város tíz százalékot

vállalt. Elsôként közel 65 millió forintból

megtörtént az 1968 óta mûködô

intézmény infrastrukturális felújítása:

kicserélték a homlokzati nyílászárókat,

hôszigetelték és színezték a

homlokzatot, valamint felújították a

korszerûtlen vizesblokkokat is. Akadálymentesítették

az épület földszintjét,

valamint kialakítottak egy parkolóhelyet

mozgássérültek számára.

A projekt második fázisából valósult

meg az eszközbeszerzés, melynek során

percepciófejlesztést (egyebek mellett

hallásészlelés-fejlesztô, szem-kéz

koordinációfejlesztô) szolgáló eszközöket

vásároltak. Az intézmény az

infrastrukturális felújítás mellett tartalmi

szinten is megújult, hiszen a

2009/2010-es tanévtôl kezdve több

osztályban is bevezették a kompetencia

alapú oktatást, nevelést.

Színészek a kávézóban

A Színházszerda néven induló rendezvénysorozatról

tartott sajtótájékoztatót

a héten Jordán Tamás és Frei

Tamás, ugyanis az újságíró franchise

rendszerében megnyílt kávézója ad

helyet a Weöres Sándor Színház új

programjának. A sajtótájékoztatón

Frei Tamás a hálózat megszületésérôl

mesélt, és nemrégiben megjelent

regényét is bemutatta. Jordán Tamás

pedig örömét fejezte ki, hogy a kávézóban

újabb fórumot kaptak színészeik

a közönséggel való találkozáshoz.

Mint mondta, ez különösen

fontos, amíg színházépület nélkül

kell dolgozniuk. A rendezvénysorozatban

szerdánként két színész beszélget

egymással, a mûvészek stafétaszerûen

veszik át a „riporteri” szerepet.

Az elsô Színházszerdán Jordán

Tamás faggatta Németh Juditot a pályafutásáról.

Lakatos Tibor a rendészeti igazgató

Múlt heti számunk Ünnepélyes állománygyûlés

címû írásunkban tévesen

jelent meg az október 1-én kinevezett

rendészeti igazgató neve. A pozíciót

nem dr. Hatala József, hanem Lakatos

Tibor rendôr alezredes tölti be. Tévedésünkért

elnézésüket kérjük.

Kétmilliós támogatás

A csütörtök esti alakuló ülésen dr.

Puskás Tivadar polgármester javaslatára

egyhangúlag megszavazták a városatyák,

hogy fejenként 20 ezer forinttal

támogatják a vörösiszap-katasztrófa

károsultjait, az így befolyó összeget

pedig az önkormányzat kétmillióra

egészíti ki.

Megalakultak a kisebbségi önkormányzatok

Csakúgy, mint az elôzô ciklusban, az

idén is négy nemzetiség – a cigány, a

horvát, a német és a szlovén – alakíthatott

önálló önkormányzatot Szombathelyen.

A testületeknek 4-4 tagja

van. A szerda délutáni ülésen a képviselôk

átvették megbízólevelüket, majd

egyebek mellett a kisebbségi anyanyelv,

a kultúra és a hagyományok

megôrzésére, folytatására tettek esküt.

Az alakuló ülésen elnököt és alelnököt

is választottak a tagok, ennek megfelelôen

a horvát önkormányzat vezetôje

Skrapits László, a cigányé Vajda

László Orfeusz, a németé Friedl Tamás,

a szlovéné pedig Mukicsné Kozár Mária

lett.


2010. OKTÓBER 16.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Sándor orosz cár gyilkosa Szombathelyen

„1881-ik évben, mikor még a pandurvilág

járta, s Óperint nem volt bekebelezve

Szombathelybe, hanem önálló

községet képezett, a pandurok laktanyája

ott volt abban a házban, ahol ma

még Süteô Lajos ôrangyalhoz czimkézett

gyógyszertára van elhelyezve.

Egyik szép nyári délutánon a pandurok

a perinti vendéglô elôtt letartóztattak

egy elzüllött gyanus külsejü vagabundust

s a pandurlaktanyában levô ideiglenes

börtönbe lecsukták. Dr. Alexy Emil

volt akkor Szombathelyen a járási orvos,

kinek Török Gáspár pandurhadnagy

legott bemutatta a foglyot.

A járási orvos beszélgetésbe bocsátkozott

a csavargóval, aki rendkívüli nyelvismerettel

bíró s egyébként is nagyon

mûvelt egyéniségnek mutatkozott. Elmondta

a beszélgetés folyamán, hogy

az ô neve Montmorency Henrik herczeg,

aki Oroszországban a nihilisták

titkos társulatába avattatott föl, s mint

ilyen, nagyon tevékeny részt vett II.

Sándor cár meggyilkolásában, akit

tudvalevôleg bombával röpítettek levegôbe.”

Szegény Alexy doktor urat

alaposan megvezette a pandúrok által

letartóztatott Montmorency herceg,

akinek pontos kilétére csak 15 hónappal

késôbb egészen véletlenül derült

fény. De addig is, az ôt kivizsgáló

orvos jóvoltából úri dolga akadt Szombathelyen,

hiszen életének történetével

elvarázsolta a helyieket. Saját bevallása

szerint ugyanis miután sikeresen

felrobbantotta II. Sándor cárt,

azonnal elkapták, és egy szibériai

ólombányába küldték kényszermunkára.

Innen úgy szökött meg, hogy halott

rabtársát a koporsóból kicsempészte,

a helyére feküdt, majd kivitette magát

a halottasházba. Sokáig bolyongott,

mígnem Szombathelyre érkezett. Itt aztán

a herceg történetet 1903-ban közreadó

Vasvármegye beszámolója szerint

Alexy doktornak azt mondta, hogy

egy franciaországi településen lakik, de

az alispáni hivatalnak a francia hatóságok

azt jelentették, hogy Montmorency

a számukra teljesen ismeretlen.

Több hónapos nyomozás után végül

az alispáni hivatal az igazságügyi

minisztériumhoz fordult, a fôhatóság

pedig úgy rendelkezett, a herceget vigyék

az országhatárra és bocsássák szabadon.

Montmorency szívszakadva

mesélte el Alexynek, hogy kitoloncolták,

és segélyért esedezett. A jóindulatú

orvos átadott neki egy úri télikabátot,

egy kitûnô állapotban lévô öltönyt

és 32 forintot. Utóbbit a szombathelyiek

gyûjtötték össze. Másnap hajnalban

a pandúrok a roppant magas

rangú foglyot, kinek ereiben a „Valoisák,

a Bourbonok és a D’ Abertek” vére

csordogált, átszállították Fehringre,

ahol épp ott cirkált a stájer csendôrség.

Amint meglátták, hogy kit hoznak a

magyar pandúrok, azonnal galléron ragadták

a herceget, és csak ennyit

mondtak: „Hát megint idekerültél,

akasztófára való csirkefogó! Éppen

másfél esztendô óta keresünk.”

SaFó

(A források felkutatásában

a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár

munkatársai segítettek.)

S A F Ó A N N O

Mozi, sportcsarnok, színház

„Nagyszabású terv készült egy multiplex

mozi létrehozására Szombathelyen.

A mozi elképzelése

összekapcsolódik egy sportcsarnok

és egy színház építésével, pontosabban

több épület átépítésével. Egy új

elképzelés szerint mindhármat belátható

idôn belül létre lehetne

hozni a városban. Elsô lépésként az

egykori magtárban kapna helyet a

multiplex (többtermes) mozi, a mostani

Savaria Filmszínházat alakítanák

színházzá, a Mûvelôdési és

Sportházat pedig multifunkcionális

csarnokká. E három lépcsôben megvalósuló

projekt a város közvéleményét

régóta foglalkoztató hiányosságokat

szüntethetné meg.” Ne

ijedjenek meg, ma már szó sincs arról,

hogy az épp befejezéséhez érkezô

mozifelújítás után a belvárosi

épületet színházzá alakítanák át,

a Mûvelôdési és Sportházat sem

fenyegeti már az a veszély, hogy

sportcsarnokká „szélesítik”, és most

már egészen bizonyos, hogy a magtárból

sem lesz mozi. 1997 decemberében

viszont a Savaria Fórum

kész tényként emlegette a fentieket

(innen az idézet). Bár azóta sok víz

folyt le a Perinten, azt egészen

nyugodtan kijelenthetjük, az elmúlt

13 évben merészebbnél merészebb

variációk születtek például a

színház elhelyezésére. A korabeli,

láncreakciót elindító terv egyéb-

ként azért sem valósulhatott meg,

mert végül az Isis-tömbbelsôben

lévô egykori magtárat nem sikerült

háromtermes mozivá fejleszteni, és

innentôl kezdve kártyavárként borult

össze minden elképzelés. Pedig

az árkádok irányába megnövelt

moziban 450 férôhelyes színháztermet,

a 762 ülôhelyes MSH-ban

pedig kétezer fô befogadására alkalmas

sportkomplexumot alakítottak

volna ki. A kudarc viszont nem

szegte kedvét a döntéshozóknak, hiszen

közben felépült a sportcsarnok,

hamarosan átadják a HEMO helyén

a Weöres Sándor Színházat, valamint

a belvárosi mozit is.

SaFó

5


Helyszínelés magyar módra

A VALÓSÁG KICSIT MÁS, MINT A TÉVÉSOROZAT

Nem olyan jól öltözöttek, mint a

népszerû tévésorozatok szereplôi.

Nem is a legújabb, sötétített üvegû

dzsippel szállnak ki a helyszínekre.

Nincsenek közöttük kisminkelt, lakkozott

körmû hölgy kollégák, akik

magas sarkú topánkában gyûjtik a

nyomokat a bûntett színhelyén. És

nem szeretik, ha helyszínelôknek

szólítják ôket. Bûnügyi technikusok –

ez a helyes megnevezésük. Feladatuk

pedig a sorozatokkal ellentétben

„csupán” nyomot keresni, rögzíteni,

csomagolni és átadni. Miként dolgoznak

a valóságban a bûnügyi

technikusok, mennyi a valóságtartalma

a Helyszínelôk címû sorozatoknak

– ezt próbáltuk kideríteni.

… a szoba ablakában egy felakasztott

nôi holttest lóg. Az asztalon hamutartó,

némi alkohol, felborult üvegpohár,

elszórt nassolnivaló. Egy férfitôl származó

ruhadarab is hever a földön. Elsô

látásra öngyilkosságnak tûnik az

eset, ám hamar kiderül: az illetô nem

saját kezûleg vetett véget életének.

Prekler János törzszászlós, bûnügyi

technikus mielôtt belép az ajtón, gumikesztyût,

védôruhát húz, azt mondja,

e nélkül nem állhat neki a nyomrögzítésnek.

Körülnéz, felméri, mi van a

szobában, s olyan szembetûnô dolgokat

keres, amik nem oda valóak. Ezután

fényképeket készít – ez az egyik legfontosabb

állomása a nyomrögzítésnek,

majd ujjlenyomatokat vesz, DNS-anyagmaradványt

rögzít és aprólékosan

megvizsgálja a holttestet: milyen az állapota,

elhelyezkedése, megoldhattae,

hogy felakassza magát, vagy „segítettek”

neki. Szemügyre veszi a nyak

köré tekert kötelet, az akasztási barázdákat,

és hamar rájön, hogy idegenkezûség

esete áll fenn, vagyis az illetôt

meggyilkolták…

S bár a valóságban (nagyjából) ugyanígy

történt volna a nyomrögzítés, a leírt

eset egy néhány hónappal ezelôtti

bûnügyi technikusi verseny egyik állomása

volt. A vetélkedôn a megye

rendôr-fôkapitányságainak egy-egy

bûnügyi technikusa mérte össze „erejét”,

avagy szakmabeli tudását. A különbözô,

látszólag egyszerûnek tûnô

helyszíneken egyebek mellett szimulált

betöréses lopás, életellenes, vagyonellenes

bûncselekmények felderítése

várta a versenyzôket.

6

– Minden helyszínen volt egy csavar, egy

nyom, amit észre kellett vennünk, hogy

maximális pontszámot kaphassunk. A betöréses

lopásnál például kutyát kellett

hívnunk, hogy szagminta vételével segítsük

a nyomok felkutatását. Az autófeltörésnél

a csomagtartóba rejtett pénzeszsák,

valamint az ülés alá rejtett

pisztoly volt a kulcs. Az életellenes bûncselekménynél

az akasztási barázdákból

kellett rájönnünk, hogy az illetô nem saját

kezûleg vetett véget az életének –

meséli Prekler János, aki második helyezést

ért el a helyi IPA (International

Police Association – nemzetközi rendôrszervezet)

rendezte megyei versenyen.

A film és a valóság

A bûnügyi technikusok munkáját egészen

addig nem ismertük, míg el nem

kezdték vetíteni nálunk is az amerikai

Helyszínelôk címû sorozatokat. Az egyes

epizódok tévénézôk millióit vonzzák a

képernyôk elé. Egy csapásra mindenki

megtanulta, miként kell a láthatatlan

ujjnyomokat felkutatni, DNS-anyagmaradványt

rögzíteni, testnedveket

felfedezni, autókat átvizsgálni, s gyönyörûen,

fennakadás nélkül megoldani

minden egyes bûntényt. A sorozat

olyan jóra (valóságosra) sikeredett,

hogy Amerikában be is akarták tiltani,

mert rájöttek, hogy számos bûnözô

„munkáját” megkönnyítette, mi több,

ötleteket merítettek belôle a rendôrség

kijátszására.

– Tényleg van valóságalapja a sorozatoknak,

bár már rögtön azon megakad

a dolog, hogy képtelenség olyan ujjlenyomatokat

levenni, amit ôk sokszor levesznek.

A módszerek és az eszközök,

melyekkel dolgoznak, nagyjából

ugyanazok, amikkel a valóságban mi is

dolgozunk, ám a technika ezekben a

filmekben sokkal fejlettebb, mint amit

mi használunk. No és persze sokkal inkább

a látványra törekednek, mint a

szakszerûségre, eltúloznak bizonyos

dolgokat, de hát a filmnek pontosan ez

a lényege – vélekedik Prekler János.

Szabó Tibor rendôrzászlós, bûnügyi

technikus a részletekrôl ejt szót: – Magyarországon

és így nálunk is a bûnügyi

technikusok „csupán” részmunkákat

végeznek. Ez azt jelenti, hogy míg a filmekben

a helyszínelôk kimennek a

tetthelyre és nyomokat rögzítenek,

majd a laborban megvizsgálják azokat,

mellette kihallgatnak, lecsapnak, nyomoznak,

addig a valóságban a bûnügyi

technikusok feladata a tetthelyen a

nyomok keresése, kutatása, rögzítése

és csomagolása, s végezetül átadása a

szakértôknek. Alapjában véve mindenkinek

megvan a saját feladata.

– A helyszíni szemle az a nyomozati cselekmény,

ami egyszeri és megismételhetetlen.

Vagyis a bûnügyi technikusok

munkája nagy odafigyelést, részletességet,

hozzáértést és sok gondolkodást kíván.

A helyszíni szemle során mindent

pontosan rögzítenünk és dokumentálnunk

kell fotókkal, videókkal és jegyzôkönyvvel.

Egy családi házba való betörésnél

legalább 100-150 felvételt készítünk,

semmi nem kerülheti el a figyelmünket.

Van, hogy fél napot is eltöltünk

egy-egy bûntény helyszínén. Hiszen ha

valamin felülsiklunk, a késôbbiekben

már nem tudjuk pontosan rekonstruálni

a történteket, pedig a múltbéli esemény

gondolati rekonstrukciója az

egyik legfontosabb feladatunk – meséli

Bándli Tibor hadnagy, a megyei bûnügyi

technikai osztály vezetôhelyettese.

– A rögzített nyomok ezután bekerülnek

az osztályra, és a különbözô szakértôk

vizsgálják azokat. Így az ujjnyomat-,

írás-, fegyver-, okmány- és nyomszakértôk.

Az ujjnyomat elemzése


2010. OKTÓBER 16.

U T Á N A J Á R T U N K

ugyanúgy, mint a többi technikai folyamat

is, hasonló a filmekben látottakhoz,

annyi különbséggel, hogy kicsit lassabban

történik. Az ujjnyomat elemzése

esetében rendelkezünk országos adatbázis

végponttal, melynek segítségével

néhány órán belül kidobja a gép a tíz

leginkább hasonló ujjlenyomatot, amit

aztán a szakértô optikai eszközök segítségével

helyben továbbvizsgál – részletezi

az osztályvezetô-helyettes.

– S bár a sorozatokban a helyszínelôk

szinte kizárólag életellenes bûncselekményeken

dolgoznak, Szombathelyen

a legtöbb esetben betörésekhez,

autófeltörésekhez riasztják a bûnügyi

technikusokat – tájékoztat Németh

Kálmán, a Szombathelyi Rendôrkapitányság

Bûnügyi Készenléti Alosztályának

vezetôje. – Egy év alatt több

mint ezer esetnél helyszínelnek a kollégák,

tavaly egészen pontosan 1213

esetben vonultak ki, ám egészen

elenyészô az életellenes bûncselekmények

száma. Sôt, ezek nagy része is

önkezû, azaz öngyilkosság.

– Vas megyében szerencsére nem jellemzô

az a fajta bûnözés, ami rátelepszik

Nógrád, vagy Bács-Kiskun megyére

– nyugtázza Bándli Tibor –, és a statisztikáink

is jók, a kiemelt, társadalomra

különösen veszélyes bûnügyek közül

az elmúlt néhány évben csupán egy-két

olyan esetünk van, aminek még nem sikerült

elôkerítenünk az elkövetôjét.

A 21. század technikája

Alig két héttel ezelôtt egy új, csak

„csodalámpának” nevezett, kriminalisztikai

megvilágító eszközzel bôvült a Vas

megyei bûnügyi helyszínelôk eszköztára.

A lámpa azon túl, hogy speciális

fényével láthatóvá teszi a szabad szemmel

nem látható lábnyomokat a padlón,

a különbözô hullámhosszú fények

kibocsájtásával képes kimutatni

az emberi váladékokat.

– Most tanuljuk a használatát, de ez

már olyan 21. századi technika, ami

nagyban segíti majd a munkánkat –

mondja Bándli Tibor, majd elôkerülnek

a bôröndök is, bennük a nyomelôhíváshoz,

rögzítéshez és csomagoláshoz

szükséges felszerelések.

– Három különbözô technikusi táskával

dolgozunk: az elsô egy általános felszerelést

tartalmazó bôrönd, melyben ujjnyomelôhívó

porok (több színûek és

más-más állagúak a különbözô felületeken

való rögzítéshez), ecsetek, vegyszerek,

térfogati megmintázó anyagok

eszköznyomokhoz (gipsz és gyurma,

melyek segítségével le lehet venni a feszítési

nyomokat, amibôl aztán lehet következtetni

egyebek mellett az eszköz

méretére), rögzítéshez használható fóliák

(például lábnyomrögzítéshez) találhatóak.

Emellett a váladékok rögzítésére

szolgáló anyagok, például steril mintavevô

(hasonló az általunk használt fültisztító

pálcikához), hemofán vérelôpróba

teszthez használatos tesztcsíkok,

ezenkívül számos szerszámot is rejt

még a bôrönd, egyebek mellett kalapácsot,

csavarhúzót, kést, ollót, nagyítót,

csipeszeket, elemlámpát, védôruhát,

zacskókat, fiolákat, mérôeszközöket.

A kábítószer táskában lévô felszerelés

tartalmával azonosítani tudunk minden

egyes drogot, míg a harmadik,

életellenes bôröndben hômérôt, a halott

vizsgálatához szükséges eszközöket is találunk.

Ez már szintén a 21. század

technikája, s a cél az, hogy elôbb-utóbb

minden bûnügyi technikus ezzel a felszereléssel

dolgozhasson. A mi feladatunk

ugyanis nem azt bizonyítani, hogy

egy bûntény valószínûleg „így” történt,

hanem azt bizonyítani, hogy a bûntény

kizárólag „így” és másképp nem

történhetett. Ehhez pedig nem árt, ha

a szakmai tudás mellett az eszközeink

is segíteni tudják a munkánkat – mondja

összegzésül Bándli Tibor.

Szabó Zoé

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Saághy utcában. Kétszer két ingyenes

útra feljogosító taxiutalványt nyert Kiss Mária és Sántha György. Az Energy Fitness

két fôre szóló ajándékutalványát Góczán Diána, míg a kétszer két pizzautalványt

a Don Pepe pizzéria felajánlásából Csányi Ádám és Futó Marianna viheti haza.

A nyereményeket szerkesztôségünkben vehetik át a nyertesek. E heti játékunk

kérdése: Ki lett a második helyezett a megyei bûnügyi technikusi versenyen

A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace

Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk október 20-ig

(szerda!). Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is!

Telefon: 0680/62-3000

www.taxi3000.hu • info@taxi3000.hu

7


Kitágult a világ

EGY KÁVÉ MELLETT FREI TAMÁSSAL BESZÉLGETTÜNK

Riporterként ismertük meg, s éreztük:

szeret kérdezni. Most ôt kérdeztük, s

hamar kiderült, mesélni is szeret.

A húszperces interjúból majd egy órás

beszélgetés lett sikeréhségérôl, élete

leghosszabb kapcsolatáról, a szerencsérôl

és a zsebében lapuló két lakáskulcsról.

Megtudtuk azt is, hogy maximalista,

kényesen ügyel a részletekre, olykor

még a látszatra is, hogy kedvenc kávéja

az etióp fekete, illetve hogy zavarba

jön, ha fotózzák. Ami pedig nem sikerült

neki az életben, arról nem tudunk,

de ez így van rendjén. Frei Tamás szemével,

most a saját világa.

A Szombathely belvárosában lévô, kávékülönlegességeirôl

ismert Frei Café zsúfolásig

tele. Körbepillantva, a többség a

világ kávéültetvényeinek ízeit kortyolgatja

bögréjébôl, miközben szeme sarkából

olykor-olykor Frei Tamásra sandít. Az

egyik asztalnál ül, narancssárga termopulóverben,

kissé elôrehajolva, hogy a

zsivajban hallja beszélgetôpartnerét.

Aztán mi jövünk. Húsz perc, ennyit kapunk

a kérdezz-felelekre.

Frei Tamás felugrik, kezet ráz, tegezôdik,

majd a fényképezôgépet látva rögtön intézkedni

kezd: lepakolja az asztalt,

megigazítja a székeket, kitessékeli a

képbôl az ott álló ismerôseit, alátétet hoz

a kókuszos kávém alá (aminek illata belengi

az egész beszélgetést), s végül

összehúzza mellén a pulóverét. – A pólómra

csöppent a kávé – mondja egy cinkos

mosoly kíséretében.

– Ennyire fontosak a részletek – kérdezem,

miközben ô még gyorsan leellenôrzi,

minden a helyén van-e.

– Hiszek benne, hogy fontosak. Magyarországon

extra módon oda kell figyelni

mindenre, az új dolgokkal kapcsolatban

meg végképp. Igyekszem – fûzi

még hozzá gyorsan, s hogy az új dolgokkal

arra gondol-e, hogy most ô az interjúalany,

vagy arra, hogy íróként nemrég

megjelent elsô regényét is prezentálja,

nyitott kérdés marad. De helyette elárulja

a siker titkát, amely szerinte nem más,

mint a részletekbe, a szorgalomba és a

munkába vetett hit, csipetnyi, vagy inkább

maréknyi szerencsével fûszerezve…

– Hazudik az, aki azt mondja, nem számít,

hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk-e…

Szerencse – gondolom –, különösen

hangzik egy olyan ember szájából, akinek

életútját, iskoláit tekintve úgy tûnik,

nagyon is tudatosan építette fel mindazt,

amit elért. Mintha a gondolataimban olvasna,

már magyarázkodni is kezd.

– Jókor, jó idôben változott meg a világ.

Pont akkor jártam egyetemre, amikor a

rendszerváltás bekövetkezett, és amikor

hirtelen elkezdték dobálni a nyelveket

beszélô magyar fiatalok után az ösztöndíjakat.

Olyan amerikai egyetemre jártam,

ahová 33 ezer dollár volt az ösztöndíj,

és voltam olyan szerencsés, hogy az

amerikai állam ezt kifizette helyettem.

Ugyanilyen volt a svájci ösztöndíjam is.

Persze én voltam a legszorgalmasabb, a

kollégiumban még a zuhanyzófülkém falára

is felragasztottam a cetlimet, hogy

fürdés közben is tanulhassam a szavakat.

De kellett a szerencse is. És az sem árt,

ha az ember jó pillanatban van jó helyen.

A tévézéssel ugyanez a helyzet. Nem biztos,

hogy ötéves csúszással mindez sikerülhetett

volna.

– De sikerült, ráadásul elég jól – vetem

fel. Tizenhárom éven át készítette országunk

egyik legsikeresebb riportfilm-sorozatát

a Frei dossziét, amely sokszor nézettségi

rekordokat döntött. Bepillantást

engedett a hollywoodi sztárok otthonába

éppúgy, mint afrikai polgárháborúkba,

vagy a bérgyilkosok világába. Munkájáért

számos díjat és elismerést kapott,

megválasztották egyebek mellett az Év

Televíziós Riporterének. Ugyanakkor számos

kritika is érte. Hogy manipulál, saját

gondolatokat sugall, olykor még ártalmas

információkat is közvetít, és mindenekelôtt,

hogy megosztó személyiség.

– Ez is volt a cél – mosolyog, s némi

büszkeséggel mondja: – No, nem konkrétan

az, hogy megosztó legyek, inkább,

hogy provokáljak, gondolatokat

ébresszek. Elképzeltem, amint lemegy

az ötvenperces mûsorom, majd egy lakásban,

ahol nézték, a férj és a feleség

összevitatkozik. Mert az egyik velem ért

egyet és azzal a világnézettel, amit én

sugallok, a másik meg nem. Ez egy

szubjektív mûfaj volt, a címe is jelezte:

Frei Tamás szemével a világ. Elutaztam

például Argentínába, elôtte alaposan

felkészültem, és már eközben kialakult

egy nézetem, ami persze átjött a mûsoron.

Megesett, hogy tévedtem, de

csak az nem téved, aki nem csinál

semmit. Ezt, és az emiatt ért támadásokat

fel kell tudni dolgozni, vagy

egyszerûen nem kell ilyen jellegû mûsort

készíteni. Én vállaltam – mondja,

s csöppet elgondolkozik. Gyorsan kihasználom

a pillanatot, hogy megtudjam,

egy sikeres, elismert, a képernyôn

magabiztosnak tûnô tévériportert

is megdolgoz a kritika Vagy képes elhatárolódni

– Sokszor megbántottak, és ez sokszor

rettenetesen meg is viselt. Eredményorientált

fickó vagyok, akinek kellenek

a visszajelzések. Ha nincs siker, nem érzem

jól magam a bôrömben. Erre vagyok

szocializálva. Ez hajt, ez ad új lendületet,

értelmet…

Hát, akkor most bizonyára jól érzi magát

a bôrében, gondolom és ki is merészelem

mondani, hiszen az alig néhány hete

piacra dobott elsô regénye, A megmentô

országszerte, napok alatt elfogyott a

könyvesboltokból.

– Bizony, nagyon jó pillanatomban

kapsz el. A könyvem minden toplistát vezet,

három nap alatt megdöntötte az

eladási rekordokat – hadarja a nagyképûség

leghalványabb árnya nélkül,

ôszinte örömmel a szemében, s némi

megkönnyebbüléssel a hangjában. –

És bár reménykedtem, hogy így lesz,

iszonyúan jólesik, hogy kell az embereknek,

amit alkottam. A televíziózás vége

felé már zavart az a stressz, hogy havonta

megkaptam a nézettségi indexet, amibôl

pontosan tudtam, hogy melyik percben

kapcsolták el. Görbéket mutogattak

nekem meg célcsoportokat, amitôl nem

tudtam függetleníteni magam. Kereskedelmi

tévében addig alkalmaznak, amíg

jó eredményeket produkálsz. Márpedig

az argentin gazdasági válságról filmet

készíteni esti fômûsoridôben, szemben

8


2010. OKTÓBER 16.

I N T E R J Ú

Frei Tamás 1966. május 21-én született Pécsen. Egyetemi tanulmányait az

ELTE jogtudományi karán kezdte, majd a moszkvai nemzetközi kapcsolatok

intézetében folytatta. Washingtonban médiamenedzsmentet, a Tennessee

Állami Egyetemen pedig televíziózást hallgatott. Az Egyesült Államokban

forgatókönyvírást és dramaturgiát tanult. Angol, német, olasz

és orosz nyelven beszél. Dolgozott egyebek mellett a Magyar Rádiónál,

a Magyar Televízióban, illetve az RTL Klubnál és a TV2-nél is.

Gyôzikével olyan, mintha ötven méterrel

indulnál a startvonal mögül. Azt hiszem,

ettôl elfáradtam kicsit. A regényírásnál

aztán rájöttem, hogy éppen az

a nehéz, hogy nincs kapaszkodóm. Két

évig írtam meggörnyedve az íróasztalnál,

nem volt visszajelzés, nem tudtam,

jó úton járok-e. Az utolsó idôkben már

rettenetesen ki voltam éhezve arra,

hogy számokat lássak, eladási listát,

hogy tudjam, jól csináltam. Féltem a csalódástól,

attól, hogy kudarc lesz, és

nem tetszik majd.

– De mi az, amiben kudarcot vallottál –

kérdezem felhúzott szemöldökkel. A kávéházlánc,

amibe nem is olyan régen belevágtál,

egyre népszerûbb és egyre

csak terjeszkedik. A könyved egy pillanat

alatt a sikerlisták élére került. Úgy tûnik,

amibe belevágsz, az biztos siker.

– Rengeteg dolgot megpróbáltam.

Amit az emberek látnak, az sikerült.

Megfigyeltem, ha valamit nagyon racionálisan

végiggondolok, akkor elbukom.

Számos ilyen eset volt már, csak

errôl nem beszélek. Ami nem sikerült,

arról nem kell tudnia senkinek. Amit

meg nem matekozok ki elôre, az bejön.

Mint a kávéház. Régi szenvedélyem a

kávé, és ez átjön az üzletbe is, amit az

emberek megéreznek.

Hirtelen kíváncsi leszek. Vajon neki, aki az

egész világot beutazta, s annak minden

kávéját megízlelte már, vajon melyik lehet

a kedvence, ha van egyáltalán ilyen

– Kétféleképpen van érdekes kávé a világban,

így kétféle kedvencem van nekem

is. A tiszta ültetvénykávék, a természet

alkotta ízek közül az afrikai típusú

ültetvénykávékat szeretem, azon belül

is a nyelvem az etióp területeket imádja

leginkább. A kávékonyhák receptúráját

tekintve a karibi kávékonyhák ízvilágát

kedvelem. Azokból is a nicaraguai

dohánykávét, amely dohány illatú, dohánylevélen

át fôzött espresso.

S tényleg süt a szavaiból a szenvedély.

Ahogy a szerelem is, amikor egy éles váltással

barátnôje felôl érdeklôdöm.

– Nyolc éve a párom. Ez életem leghosszabb

kapcsolata. Magyar lány, bár

már két évtizede külföldön él.

– És akinek nem lehet könnyû egy ilyen

férfi mellett... – fûzöm hozzá némi kérdô

hanglejtéssel. – Hogyan viseli a sikereidet

– A kérdés az, mit tekintünk sikernek.

A saját szakmájában nagyon sikeres

volt ô is. Nemzetközi életet élt, elsôsorban

Angliában és Dél-Afrikában. A divatszakmában

dolgozott. Kérdezhetnéd,

hogyan éltem meg én azt, hogy ô volt a

cannes-i filmfesztivál make-up artist-ja –

mosolyog, de közben hangjából büszkeség

árad. És nekem egyre inkább úgy tûnik,

hogy Frei Tamás mind távolabb kerül

Magyarországtól.

– Pedig el sem mentem – mintha nem is

értené a felvetésem –, csak tágabb térben

létezek. Havonta egy hetet legalább

itt vagyok, de úgy vallom, hogy az „Európai

Egyesült Államokban” élek. Nálam

van mindkét lakásom kulcsa, ha kilépek

az ajtón, eldöntöm, hogy Budapestre,

vagy Nizzába megyek-e haza, hogy reggel

én ébresszem a páromat – s miközben

beszél, azt figyelem, mennyivel másabb,

elevenebb, közvetlenebb ez a

hétköznapi arca, mint amit a Dossziéból

megismert az ország.

S mielôtt kilépne az ajtón, és eldöntené,

hogy balra, vagy jobbra veszi-e az irányt,

gyorsan megtudakolom: a riportsorozat,

a kávézólánc és a regény után, mit tartogat

még a tarsolyában nekünk

– Mindenekelôtt a könyvem második részét,

aminek mielôbb szeretnék nekilátni.

Azonkívül, úgy vettem észre, hogy 5-10

évente mindig jön valami új dolog, aminél

belülrôl érzem, hogy hosszú idôre rabul fog

ejteni, s ami a szenvedélyemmé válik...

Szabó Zoé

9


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A RENDÔRSÉG HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁBA TÖRTÉNÔ FELVÉTELRE. A Belügyminisztérium

pályázati felhívást ad ki 18–34 év közötti életkorú érettségizettek számára 2011. február 1-jétôl

kezdôdô munkavállalásra, a Rendôrség állományába történô felvételre. A pályázók a felvételi

eljárást követôen kerülnek a Rendôrség állományába. Az érdeklôdôk 2010. október

22-ig nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló nyomtatványok kitöltésével a budapesti/megyei

rendôr-fôkapitányságok humánigazgatási szolgálataihoz címezve. Ezt követôen

kerül sor a pályázatok elbírálására és a felvételi eljárás megindítására. A felvételt nyert pályázókat

2011. február 1-jei hatállyal próbaidôs rendôrnek nevezik ki 12 hónap próbaidô kikötésével.

A próbaidô elsô felében felnôttképzés keretében kerülnek beiskolázásra az Adyligeti,

a Körmendi, a Miskolci vagy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 5+1 hónapos felkészülést

követôen objektumôr-kísérô rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában

a próbaidô további 6 hónapjában a szakképesítésük jellegének megfelelô szolgálati

feladatokat látnak el a Rendôrség által meghatározott rendôri szerv állományában. A felvételt

nyert pályázók már a képzés során, a próbaidô alatt is pályakezdô besorolású illetményre

jogosultak. Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket, további lehetôséget

kaphatnak a rendôr szakképesítés megszerzésére. Olyan, érettségivel rendelkezôk jelentkezését

várjuk, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel követelményeinek,

vállalják az erre vonatkozó ellenôrzések végrehajtását, valamint a késôbbiekben a hivatásos

állománnyal járó elvárások, követelmények maradéktalan teljesítését, illetve tudomásul

veszik alkotmányos jogaiknak – a leendô hivatásos állományviszonnyal összefüggésben

lévô – törvény szerinti korlátozását. Azok jelentkezését is várjuk, akik 2010-ben már részt

vettek a rendészeti szakközépiskolákban felvételi eljáráson, de az akkor elért pontszámuk

nem volt elegendô a tanulmányok megkezdéséhez. A pályázat teljes anyaga megtalálható

az Országos Rendôr-fôkapitányság honlapján (www.police.hu), ahonnan a szükséges dokumentumok

is letölthetôk. További részletes felvilágosításért keressék Török György r. alezredest,

a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának munkatársát

(94/521-011 1543. mellék, 94/521-186).

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Savaria REHAB-TEAM Nonprofit

Kft. (9700 Szombathely, Zanati u. 1., cégjegyzékszáma: 18-09-108795) tulajdonosa

nyilvános pályázatot hirdet a társaság ügyvezetôi munkakörének betöltésére. Az

ügyvezetôi tisztség a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján határozott idôre szól, határozott

ideje 5 év. Az ügyvezetôi tisztséget 2011. január 1. napjától munkajogviszonyban

kell betölteni. Az ügyvezetô fôbb feladatai: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi

IV. törvény, valamint a társasági szerzôdésben meghatározottakon túl a társaság teljes

körû mûködésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein

belül, a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése; az éves üzleti terv elkészítése

és a tulajdonos elé terjesztése; az éves mérlegbeszámoló elkészítése és a tulajdonos

elé terjesztése; beszámoló készítése a gazdálkodásról; a munkáltatói jogkör

gyakorlása a Kft. valamennyi munkavállalója felett; a felügyelô bizottság, a könyvvizsgáló

és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetôvé tétele

és a társaság ügyeirôl felvilágosítás adása. Az ügyvezetést fokozott gondossággal,

a társaság érdekeinek elsôdlegessége alapján köteles ellátni. A pályázónak a fentiekre

tekintettel el kell készítenie javaslatát, a saját szakmai programja alapján a Savaria

REHAB-TEAM Nonprofit Kft. mûködtetésére vonatkozóan. A munkakör betöltésének

feltételei: felsôfokú végzettség; legalább 5 év vezetôi gyakorlat a társaság profilját

érintô szakterületen; büntetlen elôélet. A munkakör betöltésénél elônyt jelent:

felsôfokú gazdasági és/vagy szociális szakirányú diploma; tárgyalóképes

idegennyelvtudás. Az ügyvezetô igazgató felett a tulajdonos a munkáltatói jogokat

az önkormányzat mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja. A pályázatnak tartalmaznia

kell a pályázó: fontosabb személyi adatait; szakmai életútjának részletes ismertetését;

diplomáinak hiteles másolatát; minimális bér- és jövedelemigényét; nyilatkozatát

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi

kérdésekben; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;

referenciák, publikációk, szakmai munkák felsorolását; javaslatát, szakmai programját

a Kft. mûködtetésére vonatkozóan. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri

Hivatal 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., Aljegyzôi titkárság, I. emelet 113.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október hó 29. napja 12 óra. A pályázatot

2 (kettô) példányban, a borítékon „Savaria REHAB-TEAM Nonprofit Kft. ügyvezetôi

pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. Az ügyvezetô kinevezésérôl a Szombathely

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése dönt. A pályázattal kapcsolatos

további információ a 06/94/520133, 134 telefonon kérhetô. A pályázattal kapcsolatos

minden adatot bizalmasan kezelünk.

Dr. Nagy Tibor aljegyzô

RECEPT

BURGONYAGOMBÓC

DARÁLT HÚSSAL

Hozzávalók: 30 dkg burgonya,10 dkg

liszt, 15 dkg darált marhahús, 1 ek.

zsemlemorzsa, 1 tk. csípôs mustár, só,

ôrölt bors, 1 kis fej vöröshagyma, 1 csemegeuborka,

5 dkg császárszalonna.

A mártás hozzávalói: 1 fej vöröshagyma,

1 gerezd fokhagyma, 2 ek. olaj, 40

dkg hámozott paradicsom, só, bors,

paprika, Cayenne-bors

A burgonyát héjában megfôzzük, majd

krumplinyomón átpasszírozzuk és a

liszttel összegyúrjuk. A darált húst a

zsemlemorzsával, a mustárral, a fûszerekkel,

az apróra vágott hagymával és

a csemegeuborkával összekeverjük,

ízesítjük. A tésztát kinyújtjuk és nyolc

felé osztjuk. A darált húsos keveréket

ráhalmozzuk, majd gombócokat formázunk.

A gombócokat forrásban lévô

sós vízbe tesszük, és puhára fôzzük.

A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk,

apró kockákra vágjuk, és olajban

megpároljuk. A paradicsomot felvágjuk,

a hagymához adjuk, és 10 percig

fôzzük. A mártást megízesítjük.

A császárszalonnát apró kockákra vágjuk

és olajban ropogósra sütjük. A gombócokat

a mártással és a szalonnakockákkal

tálaljuk.

HETI AKCIÓ!

Friss sertésköröm

199 Ft/kg

Friss sertéscsont nélküli karaj 1.549 Ft/kg

Friss sertésdagadó

989 Ft/kg

Friss csirkezuza (szerdától) 649 Ft/kg

Pápai Soproni felvágott 1.339 Ft/kg

Pápai lecsókolbász

699 Ft/kg

Étkezési jegyeket elfogadunk!

www.kamonhus.hu

Szombathely, Maros u. 2.

Tel.: 94/500-465

AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2010. 10. 19 – 10. 23-IG

(KEDD–SZOMBAT), ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.

10


2010. OKTÓBER 16.

C I V I L

FOGADÓÓRÁK

Dr. Prugberger Emil, Szombathely 10. sz. választókerületének

önkormányzati képviselôje október 19-én (kedden) 15.00–16.30

óráig a Városháza földszinti termében fogadóórát tart.

BIZOTTSÁGOK, ELNÖKÖK, TAGOK

Amint arról lapunk 3. oldalán beszámoltunk, parázs vita alakult ki a bizottsági

helyek ügyében az alakuló közgyûlésen. Miután az MSZP–SZTKE

képviselôi a véleményük szerint méltatlan helyelosztás miatt nem kívántak

tagokat delegálni a bizottságokba, a városvezetés feltöltötte az üresen

maradt helyeket. Íme a lista a belsô tagokról:

Gazdasági és pénzügyi bizottság (11 fô) – elnök: Harangozó Bertalan

(Fidesz–KDNP), tag: dr. Szakács Dávid (Fidesz–KDNP), Szakály Gábor

(Fidesz–KDNP), Sági József (Fidesz–KDNP), Lendvai Ferenc (Fidesz–KDNP),

Balassa Péter (Jobbik).

Jogi bizottság (5 fô) – elnök: dr. Szakács Dávid (Fidesz–KDNP), tag: dr. Takácsné

dr. Tenki Mária (Fidesz–KDNP), Harangozó Bertalan (Fidesz–KDNP).

Kulturális és sport bizottság (9 fô) – elnök: Sági József (Fidesz–KDNP), tag:

Lendvai Ferenc (Fidesz–KDNP), dr. Prugberger Emil (Pro Savaria), Horváth

Zoltán (LMP), Balassa Péter (Jobbik).

Oktatási bizottság (7 fô) – elnök: Rettegi Attila (Fidesz–KDNP), tag: Sági

József (Fidesz–KDNP), Horváth Csaba (Fidesz–KDNP), dr. Szakács Dávid

(Fidesz–KDNP).

Szociális és családügyi bizottság (7 fô) – elnök: Szakály Gábor (Fidesz–KDNP),

tag: dr. Takácsné dr. Tenki Mária (Fidesz–KDNP), Ágh Péter (Fidesz–KDNP),

dr. Prugberger Emil (Pro Savaria).

Városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság (9 fô)

– elnök: Lendvai Ferenc (Fidesz–KDNP), tag: Horváth Csaba (Fidesz–KDNP),

Rettegi Attila (Fidesz–KDNP), dr. Takácsné dr. Tenki Mária (Fidesz–KDNP),

Horváth Zoltán (LMP).

Egészségügyi szakmai bizottság (5 fô) – elnök: dr. Prugberger Emil (Pro

Savaria).

Közbeszerzési bizottság (5 fô) – elnök: Szakály Gábor (Fidesz–KDNP), tag:

dr. Szakács Dávid (Fidesz–KDNP), Lendvai Ferenc (Fidesz–KDNP), Marton

Zsolt (Fidesz–KDNP), Balassa Péter (Jobbik).

Bûnmegelôzési és közbiztonsági bizottság, elnök: Horváth Csaba

(Fidesz–KDNP), tag: Balassa Péter (Jobbik).

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

Szombathely, Kassák L. u. 3.

Várom régi és leendô

vendégeimet!

Stukics Noémi

kozmetikus

Bejelentkezés:

20/526-8941, 94/328-114

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap reggel

8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap

reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet

október 16-tól október 22-ig.

16., Szo – Panacea, Dolgozók útja

35., 324-500, 20.00–8.00; 17., V – Pelikán,

Semmelweis u. 4–6., 500-440,

20.00–8.00; 18., H – Szent Márton,

Szent Márton u. 18., 318-438,

19.00–8.00; 19., K – Fagyöngy,

Szûrcsapó u. 23., 508-110,

20.00–8.00; 20., Sze – Stromfeldi

Kamilla, Stromfeld u. 15/A., 505-

298, 20.00–8.00; 21, Cs – Kámoni,

Munkácsy M. u. 33., 344-372,

20.00–8.00; 22., P – Rókus, Gábor

Áron u. 12., 510-312, 20.00–8.00.

NYERTES PÁLYÁZATOK

A Losonc Utcai Óvoda TÁMOP-

3.1.4/08/2-2009-0034”Kompetencia

alapú oktatás, egyenlô

hozzáférés-innovatív intézményekben”

pályázat támogatásával

megvalósuló szakmai fejlesztésének

bemutatása.

Környezetünk védelmének fontossága

szükségszerûvé tette,

hogy nevelésünkben nagyobb

szerepet kapjanak a környezeti jelenségek

és összefüggések megismerését

szolgáló tevékenységek.

Óvodapedagógusaink által alkalmazott

új módszerek hatékonyan

segítik a tanulási környezet megteremtését,

a tapasztalatgyûjtést.

Szakmai megújulásunk elôsegíti és

megalapozza a gyermekek, családjaik

környezettudatos magatartását,

életvitelét, életmódját. A természet-

és környezetvédelmi

feladataink kiemelten szerepelnek

valamennyi óvodai csoportunkban.

A környezettudatos magatartás

megalapozása tevékenységbe

ágyazottan történik. Kiemelt szerepet

kap a közvetlen érzékelés,

észlelés, a megvalósítás során elôtérbe

kerülnek a kooperatív technikák,

melyek nagymértékben

segítik a gyermekek együttmûködô

képességének alakulását.

A Szûrcsapó Óvoda a Társadalmi

Megújulás Operatív Program

(TÁMOP 3.1.4/08/2) a „Kompetencia

alapú oktatás, egyenlô hozzáférés

– Innovatív intézményekben”címû

sikeres pályázat keretében

két helyi innovációt fejlesztett

tovább, illetve dolgozott ki.

Mindkét innováció a környezettudatos

magatartás kialakítását, a

környezet megismerésére, szeretetére,

tiszteletére nevelés hatékonyabbá

tételét irányozza elô, a

bennük rejlô módszertani eszköztár

kiszélesítésével. A már

meglévô és évek óta megvalósított

Erdei óvoda projektünket egészítették

ki olyan szemelvényekkel,

amelyekkel további ötleteket

nyújtanak a gyermekek szabadban

történô természeti foglalkozásaihoz.

Az egyéni képességfejlesztést,

a gyermek önmagához

mért fejlesztését speciális nevelési

helyszínükhöz, az „Érzékelô”

barlangunkhoz dolgozták ki. Ez az

innovatív módszertani anyag különféle

természeti játékötletek

leírásával, az egyénre szabott

módszerek kiválasztásához, az elmaradások,

a hiányok pótlásához,

a részképesség-zavarok csökkentéséhez,

az esélyek megteremtéséhez

nyújt segítséget.

11


P Á L Y Á Z A T

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közgyûlésének Lakás Bizottsága

pályázatot hirdet lakás helyreállításának

vállalásával történô bérbeadására

azon személyek részére – nagykorú magyar

állampolgár, Szombathelyen lakóhellyel

rendelkezik vagy a munkavállaló

Közösségen belüli szabad mozgásról

szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben

meghatározott jogosulti körbe tartozó

személy, és Szombathelyen érvényes

tartózkodási engedéllyel rendelkezik –

akik megfelelnek az alábbi együttes

feltételeknek:

a) a kérelmezônek, illetôleg a vele

együttköltözô családtagjainak – az elbírálást

megelôzô hónapban elért – egy fôre

jutó nettó átlagjövedelme a nyugdíjminimum

(2010. évben 28.500 Ft)

– egyfôs háztartás esetén

450%-át (128.250 Ft)

– kétfôs háztartás esetén

340%-át (96.900 Ft)

– háromfôs háztartás esetén

300%-át (85.500 Ft)

– négyfôs háztartás esetén

274%-át (78.090 Ft)

– öt- és többfôs háztartás esetén

244%-át (69.540 Ft) nem haladja meg.

b) nincs az együttköltözôk tulajdonában

összesen a nyugdíjminimum 100-szorosát

(2.850.000 Ft) meghaladó ingó és ingatlanvagyon.

Nem kell ingatlantulajdonosként

figyelembe venni, akinek a tulajdonát

képezô lakása lakhatásra alkalmatlan,

vagy aki lakástulajdonát haszonélvezeti

joggal terhelten szerezte, és

lakásába önhibáján kívül nem tud beköltözni.

c) a pályázattal meghirdetett lakás megfelel

a kérelmezô jogos lakásigénye

mértékének:

1 személy esetén 1 lakószoba

2-3 személy esetén 2 lakószoba

4 személy esetén 2,5 lakószoba

5-6 személy esetén 3 lakószoba,

mely minden további személy esetén további

fél lakószobával növelhetô. A jogos

lakásigény mértéke legfeljebb fél szobával

túlléphetô, ha ezt egészségügyi ok

vagy a kérelmezôvel együtt költözô

gyermek(ek) körülményei indokolják.

A Lakás Bizottság az alábbi lakásokat jelölte

ki helyreállítással történô bérbeadásra:

1. Szombathely, Kisfaludy S. u. 20. fsz. 3.

Alapterülete: 65 m 2

Komfortfokozata: összkomfortos

A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha,

kamra, elôszoba, fürdôszoba

A lakás fûtési módja: egyedi központi

fûtés

12

A lakás megállapított lakbére:

49.918 Ft/hó

A bérlakás megtekinthetô:

2010.10.13. 10.00-11.00 óráig

2010.10.19. 07.00-08.00 óráig

A lakás helyreállításához szükséges munkák

felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján

és a helyszínen megtekinthetô.

Az elvégzendô munkák becsült költsége:

393.279 Ft anyagköltség + 246.242 Ft

munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok

díjának bérbeszámítás körében történô

érvényesítését csak és kizárólag abban az

esetben ismeri el a kezelô, amennyiben

a munkák arra jogosult szakemberrel történô

elvégeztetését a nyertes pályázó

számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési

munka, gáztûzhely cseréje, gázkazán

karbantartása.

2. Szombathely, Szent Gellért u. 45. III.

em. 16.

Alapterülete: 55 m 2

Komfortfokozata: összkomfortos

A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, kamraszekrény,

elôszoba, fürdôszoba, WC

A lakás fûtési módja: távfûtés

A lakás megállapított lakbére:

41.023 Ft/hó

A bérlakás megtekinthetô:

2010.10.12. 11.00–12.00 óráig

2010.10.19. 15.00–16.00 óráig

A lakás helyreállításához szükséges munkák

felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetôtábláján

és a helyszínen megtekinthetô.

Az elvégzendô munkák becsült költsége:

741.124 Ft anyagköltség + 313.790 Ft

munkadíj.

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok

díjának bérbeszámítás körében történô

érvényesítését csak és kizárólag abban az

esetben ismeri el a kezelô, amennyiben

a munkák arra jogosult szakemberrel történô

elvégeztetését a nyertes pályázó

számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési

munka, gáztûzhely cseréje.

A lakások lakbéren felül felmerülô egyéb

járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási

díj stb.) a leendô bérlô a bérbeadó

felé köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat

a bérlô – fogyasztás alapján –

a bérbeadó által meghatározott módon

köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi

szolgáltatások közvetlenül a szolgáltatók

felé fizetendôk.

A bérbeszámítás lehetôsége és mértéke:

A bérlô által a helyreállításra fordított,

a SZOVA Zrt. által – az alábbiakban ismertetett

– elismert, de legfeljebb a pályázati

kiírásban a helyreállításra meghatározott

költséget a mindenkor érvényes

bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi

összegébe be kell számítani akként,

hogy a helyreállítás összege a legrövidebb

idôn belül megtérüljön a bérlônek.

A helyreállítás költségének egyéb módon

történô megtérítésére lehetôség nincs.

A lakás helyreállítás utáni mûszaki átvételét

követôen – az elôírt számlák becsatolásával,

illetve a lent írt feltételekkel –

a kezelôvel kötött megállapodás alapján

bérbeszámításra van lehetôség, ahol a

beszámítandó összeg nagysága – a kivitelezés

minôségétôl függôen – a mûszaki

ellenôr által meghatározottak szerint

alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt

összeghatárig terjed.

A bérbeszámítás alapvetô feltételei:

– a lakás helyreállítása során beépített

anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak

költségét kizárólag abban az esetben

lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni,

amennyiben azokról a nyertes pályázó

a saját nevére szóló számlát a kezelô

részére bemutatja.

– a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén

– a lakásoknál felsorolt munkák kivételével

– számlát nem kell becsatolni.

– Munkadíj vonatkozásában az általános

forgalmi adó kizárólag azon munkanemek

vonatkozásában kerül felszámításra,

amelyek bérbeszámítás keretében történô

elismerése csak az erre vonatkozó

számla alapján lehetséges

– a bérbeszámítás alkalmazásával a

beépített berendezési tárgyak a bérbeadó

tulajdonába kerülnek, azok a lakás

alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban

átvezetésre kerülnek.

A bérbeszámításra vonatkozó részletes

rendelkezéseket a nyertes pályázó és a

SZOVA Zrt. között, a lakás-helyreállítás

megkezdése elôtt megkötésre kerülô

megállapodás tartalmazza.

A pályázat benyújtásának helye, módja

és határideje:

– A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány

beszerezhetô a Polgármesteri

Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál,

illetve letölthetô a http://www.esavaria.hu/publikalas2/index.aspxadat=71

439&pf=25&lf=64&mf=1099&cmf=1099

honlapról.

– A pályázatot formanyomtatványon

a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál

(6. sz. ablak) lehet leadni,

illetve eljuttatható a Polgármesteri Hivatal

Lakásirodájára (Szombathely, Kossuth

L. u. 1–3.) postai úton is.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2010. október 31.


2010. OKTÓBER 16.

P R O G R A M A J A N L O

október 16–22.

október 16–november 20.

Szombathelyi Képtár

Oroszy Csaba festômûvész 15+

Válogatás 15 év anyagából címû

kiállítása

október 16., 10.00

Agora–Mûvelôdési és Sportház

Isis Dance Open – táncverseny

a Lorigo TSE szervezésében

október 16., 18.00

Aréna Savaria

Falco-SZOVA KC – T.O.M.Controll-KSE

október 16., 19.00

Don Bosco Mûvelôdési Ház

(Szalézi tér 7.)

Rákász Gergely-koncert

október 17. 10.00–12.00

MMIK

Kakaóbár

október 17., 10.30

Cafe Frei

VARÁZSKENDÔ

egy interaktív játék, ahol

mindenki színész

október 17., 15.00

Mesebolt Bábszínház

Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány

– bemutató elôadás

október 18., 17.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Zarka Péter:

Egy páratlan karrier – József

Szervezô: Bibliai Szabadegyetem

október 18., 18.00

MMIK

Dr. Illés Erzsébet: Földünk „elfajzott”

testvérei: Naprendszer 2010 címû

elôadás.

október 18., 19.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Kötelezô olvasmány

Garaczi László: Arc és hátraarc

(a Weöres Sándor Színház mûsora)

október 19–21.

Székesegyház

A Foucault-féle ingakísérlet

ismétlése a 130. évforduló

alkalmából

október 19.

10.00 Köszöntôk, inga indítása

10.30 Elôadások

október 20–21.

Az ingakísérlet megtekintése

8–18 óráig.

október 19., 14.00

Vas Megyei TIT

Személyügyi, munkaügyi klub

– „Változások a felnôttképzés

szabályozásában, saját

dolgozók képzési költségeinek

elszámolása a szakképzési

hozzájárulás terhére”

október 19., 17.00

Smidt Múzeum

Dr. Domonkos János: Dr. Smidt Lajos

legszebb versei a múzeumalapítóval

való személyes barátság tükrében

október 19., 18.00

MMIK

Bartha Lajos: 2012 – világvége címû

elôadása

október 19., 18.00

MMIK

Csernus Est

– dr. Csernus Imre pszichiáter

elôadása

október 20., 14.30

Agora–Gyermekek Háza

Elôadó: Dr. habil.

Péntek Kálmán:

A csillagászat történetének

nagy eseményei

október 20., 15.00

Martineum Felnôttképzô Akadémia

Sárosi István: „A biblia képeslapokon”

címû képeslevelezôlap-kiállítás

megnyitója

október 20., 17.30

MMIK

125 éve született Pákay (Pauer)

Arnold, Vas vármegye természetvédô

paptanára címmel Dr. Balogh Lajos

botanikus, tárvezetô tart elôadást

október 20., 19.00

Bloom-ház – Öt az egyben

október 21., 17.00

Premontrei Gimnázium

Matók Leó: Jaj lett itt a jóknak címû

verseskötetének bemutatója

október 21., 17.00

NYME–SEK Forrásközpont

Ponori Thewrewk Aurél: (A Hold)

Az ég királynôje – elôadás

és könyvbemutató

október 21., 19.00

Agora–Mûvelôdési és Sportház

Keresztes Ildikó-koncert

október 22., 10.20

Nyitra Utcai ÁMK

Az utca forradalma.

Rendhagyó irodalomóra és

megemlékezés az ’56-os

forradalom emlékére

Fellépô: a Táplánszentkereszt

Kultúrájáért Közhasznú

Egyesület kulturális, mûvészeti

csoportja

október 22., 19.00

Irokéz Galéria

PRIAPUS – Kis Róka Csaba kiállítása.

A kiállítás megtekinthetô november

5-ig 14.00 és 18.00 között.

18 éven aluliaknak nem ajánlott!

október 22–24.

Martineum Felnôttképzô

Akadémia

Nôi identitás lelkigyakorlat

október 23.

Szent Erzsébet-templom

(Ferences)

24 órás szentségimádás

EGY KONCERT KÉKBEN

Rákász Gergely orgonamûvész ad látványkoncertet a Don Bosco

Mûvelôdési Házban szombaton este hét órától. Edward Elgar, Edward

Grieg, Antonin Dvořák, George Gershwin, Maurice Ravel és Johann Strauss

legszebb mûvei hangzanak majd el.

13


Egyesületek, alapítványok

beszámolói a felajánlott SZJA 1%-ának

felhasználásáról

A Halmay Zoltán Olimpiai

Hagyományôrzô Egyesület

tisztelettel köszöni támogatóinak

a 2009. évben

befolyt szja 1%-ának felajánlásait.

A pénzt rendezvényeink

lebonyolítására

fordítottuk. Felajánlásukat

megköszönve tisztelettel

kérjük jövôbeni

támogatásukat!

ADÓSZÁM:18885888-1-18

A Honderû

Asztaltársaság

Egyesület

a 2009. évi SZJA 1%-ából

felajánlott összeget a Sík

Sándor Cserkészcsapat

Otthonának felépítésére

fordította. Támogatásukat

köszönjük, arra a jövôben

is számítunk!

Az „Infektológia Jövôjéért”

Vas Megyei Alapítvány

Szombathely, 11-es Huszár u. 138., adószám: 19246705-1-18

köszöni támogatóinak a 2009 évben felajánlott

SZJA 1%-át, 168.558 Ft-ot, amelyet szakmai

munkánk fejlesztéséhez szükséges továbbképzésre

fordítottunk. Felajánlásukat megköszönve

tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat.

Szentjánosbogár

Alapítvány

A Szentjánosbogár

Alapítvány nevében

köszönetet mondunk

mindazoknak, akik a 2009.

évi SZJA 1%-val támogatták

terveink megvalósítását.

Kérjük jövôbeni támogatásukat!

Adószámunk: 18895014-1-18

ASmidt Múzeumért

Alapítvány

tisztelettel megköszöni

a kultúrapártoló

közönségnek, hogy adójuk

1%-val támogatták

alapítványunk célkitûzéseit!

Az így befolyt 69.616 Ft-ot

alapítványunk mûködési

kiadásaira fordítjuk.

A Herman Ottó

Diákokért Alapítvány

a 2009. évi SZJA 1%-ból felajánlott

342.109 Ft-ot a hátrányos helyzetû,

kiemelkedô tanulmányi eredményt elérô

tanulók támogatására fordította.

Segítségüket köszönjük!

A Dr. Batthyány Strattmann László

Szemészeti Alapítvány

Szombathely, Markusovszky u. 3.

Adószám: 18893524-1-18

köszöni támogatóinak a 2009 évben felajánlott

SZJA 1%-át, 99.085 Ft-ot amelyet szakdolgozók,

orvosok továbbképzésére fordítottunk.

Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük

jövôbeni támogatásukat.

A „Szûrcsapó Óvoda

a Gyermekekért Alapítvány”

(adószámunk: 18890442-1-18 )

tisztelettel megköszöni minden kedves szülônek és

támogatónak, hogy 2009. évi adójuk 1%-át, 459.055 forintot

felajánlották céljaink megvalósulásához.

A befolyt összeget udvari játékok és kiegészítôk vásárlására,

óvodai rendezvények és a továbbképzések támogatására

fordítottuk, a fennmaradó részt tartalékoljuk.

Kérjük további támogatásukat!

A Dr. Tiborcz Sándor

Alapítvány

(adószámunk: 19245742-1-18)

ezúton köszöni meg

támogatóinak a 2009. évi

szja 1%-át, melyet

az egészségügyi

szakdolgozók szakmai

fejlesztésére fordított.

Kérjük, támogassák

a jövôben is

tevékenységünket!

Köszönjük támogatóinknak, hogy

az SZJA 1%-ának felajánlásával 2009-ban

443.000 forinthoz juttatták

alapítványunkat, melyet teljes egészében

dolgozóink továbbképzésére fordítottunk.

„EGYÜTT AZ ÉLETÉRT”

Intenzív Osztályért Alapítvány

Adószám: 18884533-1-18

EGYÜTTT A GYERMEKEKÉRT

EGYESÜLET

Köszönjük, hogy

a 2009. évi SZJA 1%-ával

támogatta az EGYÜTTT

A GYERMEKEKÉRT

EGYESÜLETET. A befolyt

összeget az idegen nyelvi

foglalkoztató szobák

felújítására fordítottuk.

A Vas Megyei Baleseti Sebészetért Alapítvány

Szombathely, Markusovszky u. 3.

Adószám: 18886889-1-18

köszöni támogatóinak a 2009. évben felajánlott

SZJA 1%-át, 59.598 Ft-ot, amelyet ápolónôk

továbbképzésére fordítottunk.

Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük

jövôbeni támogatásukat.

Az Édesanyákért Alapítvány

Szombathely, Markusovszky u. 3.

Adószám: 18890686-1-18

köszöni támogatóinak a 2009. évben felajánlott

SZJA 1%-át, 216.632 Ft-ot, amelyet szakmai munkánk

fejlesztéséhez szükséges továbbképzésekre fordítottunk.

Felajánlásukat megköszönve

tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat.

14


2010. OKTÓBER 16.

E G Y S Z Á Z A L É K O S

F E L A J A N L Á S O K

A Vas Megyei Vesebetegekért Alapítvány

Szombathely, Hübner János u. 1–3.

Adószám: 18883013-1-18

köszöni támogatóinak a 2009. évben felajánlott

SZJA 1%-át, 93.921 Ft-ot, amelyet szakmai munkánk

fejlesztésére fordítottunk.

Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük

jövôbeni támogatásukat.

A Mûvészeti

Szakközépiskoláért Alapítvány

ezúton tisztelettel köszöni meg

az adományozóknak az SZJA 1%-ból 2009-ben

felajánlott 360.704 forintnyi támogatást.

Az összeget a szakmai tanulmányi versenyek részvételi

díjaira, szállás- és utazási költségeire fordítottuk.

A Derkovits Iskoláért Alapítvány

(adószáma: 18890734-1-18)

köszönetet mond mindazoknak, akik a 2009. évben

adójuk 1%-ának felajánlásával munkánkat támogatták.

A kapott 595.537 Ft-ot tehetséggondozásra, a tanulók

jutalmazására, versenyeztetésére, a partnerkapcsolatok

bôvítésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve

tisztelettel kérjük további támogatásukat.

Derkovits Gyula Általános Iskola

Szombathely, Bem József utca 7. • Tel.: 94/501-271 • www.derko.hu

A NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola

és Gimnáziumban mûködô

Schneller István Alapítvány

tisztelettel köszöni a 2009. évi SZJA 1%-ából

befolyt összeget, amelyet tehetséggondozásra,

tanulmányi és szociális ösztöndíjakra fordított.

További felajánlásaikra a jövôben is számítunk!

Adószámunk: 19244370-1-18

Tisztelt Támogatónk!

Köszönetet mondunk, hogy adója

1%-ának felajánlásával támogatta

a Vasi Szakmunkás Képzô és

Oktatási Alapítvány

mûködését és céljainak megvalósulását.

A FERRUM SZÍNHÁZI

TÁRSULÁS

Szombathely, Ady tér 5.

Adószám: 18883769-1-18

tisztelettel köszöni

támogatóinak a 2009. évi

adó felajánlott 1%-át,

melyet ez évi színházi

elôadásaink

létrehozására fordított.

KÉRJÜK JÖVÔBENI TÁMOGATÁSAIKAT!

A Csoportos Zeneoktatásért

Egyesület

hálásan köszöni a felajánlott

1%-ot minden kedves

támogatójának, mely összeget

– teljes egészében – gitárok

vásárlására fordított, nagyban

elôsegítve ezzel a vidéki

hangszeres csoportok

indulását. Bízva további

támogatásukban, köszönettel:

az egyesület vezetôsége

A Szent-Györgyi Albert

Diáksportért Közérdekû

Alapítvány

tisztelettel megköszöni

a támogatást azoknak

az állampolgároknak, akik

adójuk 1%-át az alapítvány

számára ajánlották fel.

Tájékoztatjuk a Kedves

Támogatókat, hogy

1%

a felajánlott összeget

sportversenyek, táborok,

sporteszközök beszerzésére

használtuk fel.

A Szombathelyi FALCON Lövész

Sportegyesület vezetôsége ezúton

köszöni meg minden támogatónak

a 2009. évi SZJA felajánlott 1%-át,

a 12.730 Ft-ot.

A befolyt összeget a versenyek

szervezési kiadásaira fordítottuk.

Adószámunk: 18889820-1-18

Az IPA Vas Megyei

Szervezete

(adószámunk: 19246626-1-18)

tisztelettel köszöni

támogatóinak az SZJA

1%-ának felajánlásából befolyt

2009. évi összeget, amelyet

a kôszegi lôtér mûködtetéséhez

használtunk fel.

VAS MEGYE

IDEGSEBÉSZETI BETEGEIÉRT

ALAPÍTVÁNY

köszönetet mond mindazoknak,

akik 2009. évi

adójuk 1%-át felajánlották.

A befolyt összeget

az alapítvány

tevékenységére fordítja.

Az ASZTMÁS, ALLERGIÁS BETEGEK

Vas Megyei Egyesülete köszöni a számára

2009. évben felajánlott SZJA 1%-át,

a 76.935 Ft-ot, amelyet betegségek megelôzésére

és rendezvények szervezésére fordított.

További felajánlásaikra a jövôben is számítunk!

Adószámunk: 1 8889882-1-18

A BOZA GÁBORNÉ

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ezúton tisztelettel köszöni

támogatóinak a 2009. évben

felajánlott szja 1%-ából befolyt

támogatást, melyet a Vas

Megyei Szakosított Szociális

Intézet idôskorú és

fogyatékkal élô lakóinak

kirándulására, valamint

segédeszközök

vásárlására fordítottunk.

A Mellkassebészeti Alapítvány

Szombathely, Markusovszky u. 3.

Adószám: 18880175-1-18

köszöni támogatóinak a 2009. évben felajánlott

SZJA 1%-át, 141.744 Ft-ot, amelyet szakdolgozók,

orvosok továbbképzésére fordítottunk.

Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük

jövôbeni támogatásukat.

A Magyar Orvosi Laboratóriumi

Szakdolgozók Egyesülete

Szombathely, Ifjúság u. 8.

Adószám: 18885493-1-18

köszöni támogatóinak a 2009. évben felajánlott

SZJA 1%-át,120.097 Ft-ot, amelyet laboratóriumi

szakdolgozók továbbképzésére fordítottunk.

Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük

jövôbeni támogatásukat.

15


Télen is utazzon velünk!

Adventi kirándulásokhoz, síutakhoz

luxus autóbuszokkal, síkofferrel szolgálunk!

Mindenkor, minden úton: KOVÁCSBUSZON

Kérje kedvezô árajánlatainkat!

www.kovacsbusz.hu

Tel./fax: 94/321-760 • +36-30/277-0512

ÉRSZÛKÜLET ÉS AZ ÉRRENDSZERI

KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN!

Szombathelyi kezelôhelyünkön 2010. szeptember eleje óta alkalmazzuk

a dr. Rainer Klopp által kifejlesztett új Fizikai Hatóanyagot

alkalmazó BEMER kezelôkészüléket az érrendszeri betegségek

kezelésében. Ami nem csak a fôbb erekre, de a hajszálérkeringésre

is nagy hatást gyakorol. A kezelések hatékonyságát

dr. Schéder Ákos vizsgálja és kontrollálja Thermokamerás és

Doppler ultrahang módszerekkel.

A vizsgálat és a kezelés az alábbi esetekben javasolt: érszûkület, hideg

lábak, zsibbadó, görcsölô végtagok, járástávolság csökkenése,

menstruációs és potenciazavarok, lumbágó, derék- és gerincfájdalmak,

ízületi gyulladások, cukorbetegség és szövôdményei, csonttörés,

porckopás, különbözô eredetû gyulladások és fájdalmak stb…

Következô vizsgálati nap: október 22.

Idôpontfoglalás: 0630/723-6345

More magazines by this user
Similar magazines