teljes projekt bemutatása - Országos Egészségfejlesztési Intézet

oefi.hu

teljes projekt bemutatása - Országos Egészségfejlesztési Intézet

09.30. 10.00.

10.00. 11.30.

munkaértekezlet

struktúrája

Megérkezés, kávé, tea,

pogácsa, kitűzők egyéni

elkészítése

11.30. 12.00. Szünet, szendvicsek

12.00. 13.30.

13.30. 14.00. Szünet, szendvicsek

15.30. 16.00. Szünet

16.00. 17.30.

Alapfogalmak elméleti

és saját szempontú

elemzése

Stakeholderek, kik,

hogyan, mit

14.00. 15.30. Elkötelezett szervezet

Egyéni konzultáció

estleges pályázatok

cél tartalom forma

közös munkára

hangolódás

megismerkedés, ice

breaking, tudás bővítés,

ismeret, nyelv

összehangolása

stakeholderek megértése,

feltérképezésük technikai

ismeretei és

készségfejelsztés, win-win

szituációk

ismeret, tudás bővülés az

elkötelezett szervezetről,

partnerekkel

együttműködési

lehetőségek,

befolyásolásái technikák

megismerése

egyéni lehetőségek a

szervezet

pályázati/forrásteremtő

lehetőségei

kötetlen

bemutatkozás, elvárások, ismeretfelmérés

Workshop és a teljes projekt bemutatása, az

"Egészséget minden szakmapolitikába"

története, tartalma.

közös probléma megoldás

stakeholder analízis technikái

szinergia profil

asszertív kommunikáció

szervezetei működés, utópia és misszió,

stratégia és célok, munkaterv

érvelési technika megalapozása, logikai

felépítése, ki miben lehet partner

elvárások, záró gondolatok, elégedettségi

kérdőív

indikátorok, egészségterv

kötetlen

interaktív csoport munka

frontális ismeret közlés

szituációs játék

több technika áttekintése

egyéni felvétel, csoportos

értékelés

szituációs játék

interaktív prezentáció

"hal-háló" dilema feloldása -

kicsoportos feladatok

körkérdés

kiscsoportos-egyéni

megbeszélés


Egészség minden szakpolitikában

Egészség minden szakpolitikában – Health in All Policies

• horizontális, kiegészítő szakpolitikai stratégia, amely a

népesség egészségi állapotának javulásához járul hozzá

• az egészség olyan meghatározóinak vizsgálata, amelyeken

az egészség javítása érdekében változtatni lehet, de

amelyek főleg az egészségügyön kívüli szakpolitikáktól és

ágazatoktól függenek

Megvalósítás:

• ágazatközi együttműködés az egészség érdekében

• egészséghatás vizsgálatok


Crossing Bridges

• 2011-2012: EU projekt (www.health-inequalities.eu)

• Cél: Az „Egészség minden szakpolitikában” ajánlás

megvalósítását és az egészségben megnyilvánuló esélyegyenlőség

(„health equity”) elősegítését szolgáló módszertan-és

kapacitásfejlesztés”

• Koordinátor: EuroHealthNet

• 4-es munkacsoport: Módszertani fejlesztés

• 5-ös munkacsoport: Kapacitásfejlesztés


Crossing Bridges

Cél:

4-es munkacsoport:

• Működő gyakorlatok vizsgálata fókuszcsoportokban

(esettanulmányok)

• Egészség minden szakpolitikában ajánlást segítő módszerek

kidolgozása

5-ös munkacsoport:

• Szükségletfelmérés a partnerek körében

• Kapacitásfejlesztés – tréningek/képzések formájában a

partnerországokban

• A partnerországokban megrendezett tréningek/képzések

tapasztalatainak összegzése


kurtaív medicina

egészség fejlesztés

célcsoport

"beteg" egyén

közösségi egyén - részpopuláció -

populáció

célcsoport

állapota

panasszal segítséget

kér

összefogással változtatni akar

célcsoport

elérése

passzív - tünettel

jelentkezik

aktív - közösségfejlesztésbe bevonás

diszciplína ágazaton belüli ágazatokon átívelő

eszközrendszer

tünet feltárás, kezelés,

utógondozás,

rehabilitáció

enabling, mediation, advocasy (igény

felkeltés, felhatalmazás, képesség

fejlesztés, támogatás, bevonás,

közvetítés, propagálás)

felelősségi

kapcsolat

protokollizált szakmai,

együttműködési,

egyéni kontroll

partnerségen alapuló közösségi kontroll


Népegészségügyi ciklus

I.

Népegészségügyi

ciklus

I./1.) Lakosság egészségi

állapotának leírása

és az

I./2.) egészégi állapotot

befolyásoló tényezők

alakulásának jellemzése

(III.-I.)

hatékonyság

elemzése

helyzetelemzés

(I.-II.)

III.

Egészségfejlesztési

programok

tervezése (III./1.),

lebonyolítása (III./2.),

értkelése (III./3.)

II.

Népegészségügyi

szükségletek és igények

azonosítása ( II./1.),

rangsorolása (II./2.)

(II.-III.)

lehetőségelemzés


A korai halálozás relatív kockázatának területi

egyenlőtlenségei Magyarországon

az országos átlaghoz

viszonyítva hierarchikus

(teljes) Bayes - becslés

szerint, 1998-2004 (Forrás:

Juhász Attila, Nagy Csilla,

Páldy Anna – A magyar

lakosság társadalmigazdasági

státusz index

alapján meghatározott

helyzete és a korai

halálozása közötti

összefüggés, 1998-2004.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY

folyóirat 2009.

87.évfolyam 3. szám)


Vérnyomás megoszlási görbék


50 éves férfiak halandóságának alakulása 13

év alatt – vérnyomás, kockázat


Amit a megoszlási görbéről megtudhatunk

Mindig az átlag körül lévők közül

kerül ki a legtöbb halott,

egyszerűen azért, mert itt

vannak a legtöbben.

Megoldás: toljuk el a megoszlási

görbét, vérnyomás esetén

életmód változtatás (RR

emelkedés kockázati

tényezői: elhízás, alkohol, só,

mozgásszegény életmód az

egyén szintjén; szakpolitika

az adott társadalom

szintjén).


Toljuk el a megoszlási görbét !

Lakossági megközelítés:

Előny:

Radikális.

Mindenki számára lehetőség.

Az egészséges életmód

szocializálódik.


Hátrány:

Soká tart.

Prevenciós paradoxon „amiben nem betegszem meg az nincs”.

Nem motiválja az egyént.

Egy-egy egyén „keveset profitál”.

Lehangoló:

Még a legalacsonyabb kockázati csoportban is CVD a

legvalószínűbb halálok.


Keressük meg a magas kockázatúakat !

Előny:

Jó az egyes embernek.

Motiválja a „beteget”.

Motiválja az orvost.

Használja a meglévő forrásokat.

Javítja az egyéni rizikó profilt.

Hátrány:

Pénzbe kerül.

Hatása időleges.

Nem teljes értékű sem az egyén, sem a

népesség szempontjából.

Magatartás módosításnak hiányoznak

a feltételei.


Az összefogás lényege

A lakossági és a magas rizikójú

megközelítés komplementer és

nem kompetitív.


1986 Ottawa

Nemzetközi Egészség-megőrzési Konferencia

Karta: „Egészség mindenkinek 2000-re és azon

túl”

Ottawai Karta 1986

• „Health promotion” -

Fordítási lehetőségek:

Health

development

— egészség-megőrzés

— egészség-promóció

— egészség-fejlesztés


Ottawai karta - Egészségfejlesztés logója


Egészség

optimális jól lét (cél, eszköz, erőforrás)

Egészség

előfeltételei

Béke

Lakás

Oktatás

Élelem

Jövedelem

Stabil ökológiai rendszer

Fenntartható erőforrások

Társadalmi igazságosság

Társadalmi méltányosság


Egészség

előfeltételeinek hiánya

Társadalmi szakadék

(egyenlőtlenségek,

méltánytalanságok)


Egy populáció

egészségi

állapotáért

az alábbi

faktorok

"felelősek"

globális szinten

az életmód

43%

a genetikai

állomány,

27%

az egészségügyi

ellátás,

11%

a környezeti

hatások,

19%


Az egészség

fejleszthető

a befolyásoló

faktorokon

keresztül


Az egészséget befolyásoló tényezők különböző

szinten másként azonosíthatóak

George Wilson Albee képlete:

(1921-2006)

Egyéni szint

számláló

Ha a számláló növekszik, a

„baj” növekszik

„baj”=

biológiai, szervi kórtényezők + stressz

támogató közösség + önértékelés + megküzdő képességek

nevező

Ha a nevező növekszik, a „baj”

csökken


Szükségletek áttekintése –

kicsit másként

növekedés alapú

szükségletek:

növelik a belső

feszültséget --> cél a

bennünk lévő lehetőségek

kiaknázása

hiány alapú

szükségletek:

hiányszükségletek -->

elérésük feszültség

csökkentéssel jár

7. Önmegvalósítás

szükséglete: elérni a

bennünk rejlő

lehetőségeket

6. Esztétikai szükségletek:

szimmetria, rend, szépség

5. Kognitív szükségletek: tudni, érteni,

megismerni

4. Elismerés szükséglete: önbecsülés, mások

elismerése, hírnév, becsvágy

3. Szeretet, valahová tartozás szükséglete: gyengédség,

viszonzott szeretetkapcsolat

2. Biztonsági szükségletek: fizikai védettség, kiszámíthatóság

1. Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság, szexualitás

Egészség

kultúra

Bevonódás

Egészség

előfeltételei


Kerék-küllő szabály

Körbezáródó befolyásoló

faktorok esetén a (célzott,

irányított) változtatáshoz

minden faktort egyszerre

kell kezelni.

Priorizálás helyett komplex

megközelítés kell


környezeti hatások

fizikai

gazdasági

ellátási

politikai

társas

kulturális

(lakó-, munkahelyi)

(anyagi helyzet)

(alap- és szakellátás)

(hétköznapi szabadság)

(család, ismerősök)

(értékek, ismeretek)

Hatásbefolyásolás módszere:

innováció, minőség fejlesztés

a közösségi elköteleződés


Egészség, mint horizontális szempont:

értékteremtő folyamat

szakmapolitikák

Ágazati szakpolitikák

Egészségbarát

kormányzás


•Közös döntés: meg tudjuk csinálni

•Tipp: hányadik próbálkozásra


•Közös döntés: meg tudjuk

csinálni!

•Tipp: hányadik próbálkozásra

•Tanulságok:

- közös cselekvés előtt kell a stratégia

-megbeszéléshez kell az „én-közlés”

- jó ötletek megosztása, átadása

- közös siker

Megbeszélés a sikeres probléma megoldás után:

•Mi történt

•Mit érzek


Részcélok

• megismerkedés,

• ice breaking,

• tudás bővítés,

• ismeret, nyelv összehangolása

More magazines by this user
Similar magazines