2 - Savaria Fórum

savariaforum.hu

2 - Savaria Fórum

2

SAVARIA FÓRUM

Megújult Horváth Boldizsár szobra

A szobor közel száz évig

állt talapzatán karbantartás

nélkül, azonban dr. Hankó

Faragó Miklós, az Igazságügyi

Minisztérium politikai

államtitkára és dr. Spitz János,

a Vas Megyei Jogászegylet

elnöke kezdeményezésére,

polgári összefogással

újra régi fényében ragyoghat

a Savaria Múzeum elõtt.

A közelmúltbeli avatóünnepségen

a résztvevõk a Horváth

Boldizsár Szakközépiskola

diákjaival együtt tisztelegtek

az egykori igazságügy-miniszter

emléke elõtt.

Horváth Boldizsár nevéhez

fûzõdik többek között az

önálló parlament létrehozása, Fotók: Czika László

a polgári államrendszer kialakítása, a közteherviselés bevezetése, a bírói

hatalom megteremtése, valamint a börtönügyi reform. (www.sztv.hu)

A Kámoni Arborétum

alapítóira emlékeztek

Saághy István szobránál dr. Borovics Attila mondott beszédet a múlt

pénteki emléknapon. A sárvári Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója

a kert történetét elevenítette fel, és szót ejtett a természetvédelmi terület

szükségszerû felújításáról is, melyre az ország többi arborétumához hasonlóan

itt sincs pénz. Az emlékezõk a korábban felújított dendrológiai

múzeumot is megtekintették, valamint a Kámoni Arborétumért Egyesülettel,

az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel közösen megkoszorúzták

Saághy Mihály sírját.

A család tulajdonában lévõ kert területére az elsõ fákat Saághy Mihály

ültette, az arborétum kialakítása és alapítása azonban fia, Saághy

István nevéhez fûzödik. Õ a 19. század végén közel négy hektáron telepített

növényeket, amelyek elsõsorban külföldrõl származtak. Faiskolát

üzemeltetett, nemesítõ munkát végzett, publikációkat írt és folyamatosan

bõvítette a kertet. Európa egyik leggazdagabb fenyõgyûjteményét

hozta létre. A Kámoni Arborétumot 1950-ben nyilvánították

védetté. (www.sztv.hu)

Érvek a megyerendszer mellett

A Magyar Demokrata Fórum képviselõi a hagyományos megyerendszer

fenntartása és a közpénzek átlátható felhasználása mellett érveltek

egy múlt heti szombathelyi sajtótájékoztatón. Az MDF megyei alelnöke

a Markusovszky kórház szerinte nem megengedhetõ közbeszerzési gyakorlatára

hívta fel a figyelmet. – Már korábban is felmerült, hogy a kórház

törvénysértõ módon írta ki a laborvegyszer-beszerzési felhívást, miközben

egymilliárd forint sorsáról van szó. Nem állítom, hogy korrupció

van a háttérben, de szeretném, ha ezt a gyakorlatot egy ad hoc bizottság

megvizsgálná – mondta Racker Béla. (www.sztv.hu)

Az Év Zenekari Mûvésze

Kovács Róbert kürtmûvészt választotta idén Az Év Zenekari Mûvészének

a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar. A fiatal fúvós októberben,

a zene világnapján veheti át kitüntetését a Bartók Teremben rendezett

ünnepségen. (www.sztv.hu)

Hõsök napi megemlékezés

Május utolsó vasárnapján a hazáért elesett katonákra emlékezett az

önkormányzat a Március 15. téren. ,,Nemzetünk hõsi halottainak kegyeletteljes

tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni, és az

utókor számára meg kell örökíteni“ – mondta ki a Parlament 1917-ben.

Késõbb az emléknapot kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. Ezúttal

városunkban a Váci iskola diákjainak mûsora után Szücs Gábor önkormányzati

képviselõ mondott beszédet, végül pártok, civil szervezetek

koszorúzták meg Párkányi Péter Névtelen hõsök címû emlékmûvét.

(www.sztv.hu)

Elhunyt a mesteredzõ

Életének 92. esztendejében hosszú szenvedés után múlt pénteken

elhunyt Füzessy József birkózó mesteredzõ. A kitûnõ sportembert

a magyar közvélemény elsõsorban Hegedûs Csaba olimpiai

bajnok nevelõedzõjeként ismeri. Az idõs mester két héttel halála

elõtt kapta meg a Magyar Olimpiai Bizottság legmagasabb kitüntetését,

az életmûdíjat, melyet akkor az edzõ betegsége miatt

gyermeke vett át (képünkön). (www.sztv.hu)

Országos elismerés az SZTV-nek

Második helyezést ért el a Szombathelyi Televízió Képmesék Szombathelyrõl

címû filmje a Helyi Televíziók Országos Egyesülete által minden

évben megrendezett Helyi Érték Díj pályázaton. A rangos megmérettetésre

idén 38 pályamûvet neveztek a készítõk. A Képmesék Szombathely

történelmét, jelenét, kulturális életét dolgozza fel. A látványos alkotás

Szekeres Kriszta szerkesztõ-rendezõ, Szöllõsi Iván operatõr, Sugár

Judit vágó és Balikó Adrienn gyártásvezetõ munkája. A harmincperces

filmet DVD-formátumban, magyar, német és angol szinkronnal készítették

el. A Helyi Érték Díjról háromtagú zsûri döntött, melynek tagjai Bernát

György, a TV2 egykori hírigazgatója, Surányi András filmrendezõ

és Rónay Ferenc újságíró voltak. (www.sztv.hu)

Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos (20/9843-

025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721), Pozsgai József (20/424-0006) • Címlap: James Joyce a Fõ teret „szemléli“ (Czikafotó)

• Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544

• Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • internet:

www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/506-551 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 • Készült 33.000

példányban • ISSN 1215-993X

Szerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


SAVARIA FÓRUM

3

Fotó: Czika László

Már látható

a Fõ tér új burkolata

Ugyan a szombathelyi Fõ tér építési

munkálatai csak április végén

kezdõdtek, sokaknak úgy tûnhet,

mintha hónapok óta tartana a felfordulás.

Miklós Norbert, a Colas Dunántúl

Zrt. fõ-építésvezetõje lapunknak

elmondta, a Savaria Karnevál

idejére biztosan elkészül a tér.

Egyelõre megfelelõen halad az építkezés,

az elõre meghatározott ütemterv szerint

– tájékoztatott Miklós Norbert. A csapadék-elvezetõ

csatornahálózat 90 százalékban

elkészült, továbbá a húsz centiméteres

vastagságú burkolatalap fele is a helyén

van már. Ez arra az ágyazatra kerül,

melynek anyaga a korábbi (azóta összezúzott)

betonréteg. A tetejére gránitõrleménybõl

készült térkõburkolatot raknak

le, ennek egy része már látható a Fõ téren.

A következõ hetekben folytatódik a burkolatalap

építése a tér középsõ és északi részén,

valamint a Savaria téren. Emellett a

kivitelezõ cég szakemberei befejezik a térkövezést

is. A fõ-építésvezetõ hangsúlyozta,

a munkálatok során arra törekednek,

minél kevesebb bosszúságot okozzanak a

közlekedõknek és az üzlettulajdonosoknak,

ezért elõször a boltok elõtti sávban

betonoznak és burkolnak. A polgármesteri

hivatal elõtt is rövid idõ alatt elkészítették

a burkolat alapját, annak érdekében, hogy

a házasságkötéseknek ne legyen akadálya.

Az autósok számíthatnak rá, hogy a

Bejczy utca még egy-két hétig teljesen fel

lesz bontva, a Széchenyi utcában is folyamatosak

lesznek a munkálatok a többi

érintett utcával együtt.

zsgy

Rendhagyó Bloomsday-megnyitó

Elõször hazánkban a Joyce-kutatók tanácskozása

Elõször tartják Magyarországon (és

egyáltalán az egykori vasfüggönyön innen)

tudományos konferenciájukat a világ

Joyce-kutatói. Több száz külföldi irodalmár

érkezik az ötnapos találkozó miatt

Budapestre – és Szombathelyre is: június

16-án itt zárják tanácskozásukat a

hagyományos Bloomsday keretében.

Tizenkét év talán elég volt ahhoz, hogy a

szombathelyi Bloomsday beépüljön a köztudatba,

és a kezdeti, kissé a zártkörû rendezvény benyomását

keltõ akcióból mindenki által szerethetõ

mûvészeti esemény szülessen. Idén nemcsak

a nagyközönség, hanem a tudományos élet

is városunkra figyel, amit az ír írónak, a regény

fõhõse felmenõinek és magunknak köszönhetünk

– mondta lapunknak Kaszap Sára, a szervezõ

Mûvészetek Háza munkatársa.

Elõször rendezik a Nemzetközi James Joyce

Szimpóziumot Közép-Kelet-Európában, jelesül

Magyarországon, pedig volt már belõle tizenkilenc.

A huszadik találkozó házigazdája

most az a Magyarországi James Joyce Társaság

Kulturális Egyesület, amely néhány éve épp

Szombathelyen alakult meg az ír szerzõ mûveinek

népszerûsítésére. A kutatók és irodalmárok

nagyszabású konferenciája már június 11-

én kezdetét veszi Budapesten, és öt napon át

tart majd, de nem hagyják ki a Joyce-kultusz

magyar specialitásaként ismertté vált szombathelyi

állomást sem, azt a helyszínt, ahonnan a

• 11.30 Bloom-napi promenád (Bartók Béla Zeneiskola,

Rákóczi Ferenc utca, Éva malom elõtti tér)

• 12 óra: Megnyitó az Iseumban

• 12.30 órától Bloom-Unio útvonal: az Iseumtól a Berzsenyi

Dániel Fõiskoláig és vissza a Képtárig képzõmûvészek által

készített installációk között.

Mûvészetek Háza – Romkert (bejárat a parkoló felõl)

• 12.30-tól Café Bloom a hátsó udvarban – beszélgetés és

szövegolvasás több nyelven (angol, magyar, olasz). „Szombathely,

a polgárváros – a XIX-XX. század fordulóján”

„Kéz a Kézen” – kézlenyomat a résztvevõktõl

Digit-Bloom: digitális fotókiállítás a Pincegalériában és

zászlók a Mûvészetek Háza – Romkertben

• 14 óra, Szalon: James Joyce Kiadatlan írások címû kötetének

bemutatója

• 14.30-tól 17-ig a Pincegalériában, majd 19-tõl 23 óráig a

Képtárban „Interaktív mandala”

Folyamatos délutáni történések:

Tér történetek: Bartók Terem, mélygarázs, Posta-köz,

Stephen Dedalus sétány, Berzsenyi Dániel Fõiskola

Bloom-bridge és Stephen Dedalus sétány: Mûvészeti

regénybeli Leopold Bloom, azaz Virág Lipót

felmenõi származnak. A szimpózium záróülését

a Bloomsday kellõs közepén, délután tartják,

ám elõtte is, utána is a nagy nyilvánossághoz

szóló programok zajlanak városunkban. Hagyomány

ide vagy oda – rendhagyó lesz a megnyitó

helyszíne: a ceremóniát az Iseumba szervezték,

amelyen James Joyce annak ellenére

megjelenik, hogy szobra a feltúrt Fõ téren áll.

Azt csak sejthetjük, hogy mi módon…

Az esti program fõ helyszíne a Szombathelyi

Képtár, ahol az aktuális DÁBLIN No 8 grafikai

mappa anyaga mellett az eddigi összes kiadását, s

ezzel közel ötven mûvész munkáját bemutatják,

szokatlan módon egyfajta „térben elhelyezett tipográfiai

installációval” kiegészítve. Az irodalomkedvelõk

megismerhetik Kappanyos András

hatodik kötetét, melyben Joyce eddig kiadatlan

írásait teszi közkinccsé. Amennyire zenei csemege

a magyar származású, de Angliában élt komponista,

Seiber Mátyás mûve, a Joyce-ihletésû Ifjúkori

önarckép három töredékére komponált és a

szimfonikusok által megszólaltatott kamarakantáta,

annyira lesz különleges a színház mûfajában az

ULIXES címû multimédiás opera, amelyben

Ágens énekhangja némi technikai segítséggel

még képi élménnyel is szolgál. Ez utóbbi kettõre,

valamint a késõ esti, animációval tarkított táncprodukcióra

elõvételben is, és a helyszínen is lehet

belépõt váltani, a többi rendezvény pedig ingyenes.

Akkor hát virágozzék minden virág!

hhá

A program részletesen: www.safo.hu

Kar (Pécs), PUK Csoport (Szombathely), intermédia szakos

hallgatók (Budapest/Szombathely) és graffitisek, zene:

dj.Vidaotone Kulturkapu Egyesület (Szombathely)

• 15 óra, Berzsenyi Dániel Fõiskola díszterme: Kapcsolatok

– a Homo Ludens Zenés Színpad táncjátéka

• 16 óra: „Joyce-i Uniók” XX. Nemzetközi James Joyce

Szimpózium plenáris ülés

A zsidóság szerepe a XIX-XX. század fordóján Szombathelyen

– kiállítás

• 17.30 óra, Bartók Terem: Gerard Victory: Eblana, Seiber

Mátyás: Concertino klarinétra és vonószenekarra, Three

Fragments from „A Portrait of the Artist as a Young Man”

kamarakantáta

• 19 óra Képtár – Aula: polgármesteri köszöntõ

Szombathely – Dublin korridor 1994–2005 – kiállítás

• 20 óra, Képtár, emeleti „A” terem: ULIXES –

intraperszonális opera

• 21 óra, Képtár, emeleti „B” terem és elõtere: DÁBLIN

No.8 grafikai mappa bemutatása – kiállítás és lapterjesztés

• 22 óra, Képtár, emeleti „A” terem: „Mikor az idõ törni

kezdett…”

• 23 óra Iseum: Anima Sound System


4

SAVARIA FÓRUM

Öncsonkítás vagy megszüntetés

Hamarosan megpecsételõdhet a pedagógiai intézet sorsa

Június végén eldõlhet, hogy „csak” megcsonkítják vagy

meg is szüntetik a közös megyei és városi fenntartású pedagógiai

intézetet. Sorsukat már mindkét önkormányzat testülete

napirendre vette, de a döntést elnapolták.

Most az okozhatja a Vas Megyei

Pedagógiai Intézet Szakmai és

Szakszolgálat vesztét, ami eddig

egyedülállóságát és erényét jelentette

(azaz hogy két önkormányzat is

részt vállal a finanszírozásából).

Mindkét fél sokallja a rá háruló terheket:

a város az idén erre szánt 36

milliót, a megye pedig a több mint

130 millió forintot. Fõként a „szûkülõ

költségvetési lehetõségek” fényében

sok ez, ahogyan a szombathelyi

képviselõ-testület által tárgyalt elõterjesztés

is fogalmaz. Elõször tavaly

októberben, egy városi és megyei

koordinációs megbeszélésen

merült fel, hogy át kellene gondolni

az intézet mûködését, de mint azt dr.

Szabó László igazgató lapunknak

elmondta, errõl õt csak jóval késõbb

tájékoztatták. Hozzá már csak az a

hivatalokban kidolgozott javaslat jutott

el, ami szerinte szakmailag igencsak

aggályos volt. – Késõbb egy

legalább 50 milliós megtakarításról

szóló tervet kértek tõlem, amit el is

készítettem. A megvalósításhoz 13

emberünket kellene elküldeni, de az

említett összeg megspórolása még

így is kétséges – mondta az igazgató.

Javaslatát a megoldás egyik lehetséges

változataként tárgyalta a

szombathelyi közgyûlés, míg a másik

az intézet megszüntetése volna.

Hogy mit is jelent dr. Szabó

László – ahogy õ maga fogalmaz –

„öncsonkító felajánlása” a gyakorlatban

Minden eddigi feladatukat

el kellene látniuk a jövõben is, de

úgy, hogy az egyébként jelentõs bevételt

hozó szakmai szolgáltatások

(pedagógus-továbbképzés, tanácsadás,

mérés-értékelés) területén 12

fõvel kevesebb dolgozójuk volna.

A szakszolgálatokat nem érinthetik

az elbocsátások (itt egyetlen fõt

nyugdíjaznának), jegyezte meg, hiszen

azzal a gyermekeket és a szülõket

célzó tevékenységük (a nevelési

tanácsadás, a képességvizsgálat,

a logopédia, a gyógytestnevelés)

csorbulna.

Ha azonban az intézet megszûnne,

úgy a megyei és városi kötelezettségek

ellátását mindkét önkormányzatnak

külön-külön, saját intézményhálózatán

belül kellene

megoldania (dr. Szabó László szerint

a mainál alig valamivel kevesebb

pénzbõl). A megyeiek zöme

Kõszegre, a Dr. Nagy László

Gyógypedagógiai Intézethez, a városiak

pedig az Aranyhíd Nevelési-

Oktatási Integrációs Központhoz, illetve

egy általános iskolához kerülnének.

– Ez szakmailag ésszerûtlen

lenne, hiszen minden problémával

máshová, más-más idõpontban mehetne

a gyermek, a szülõ és a pedagógus,

miközben most nálunk egy

helyen megkap minden szolgáltatást

– érvelt az igazgató, s megjegyezte,

abban sem biztos, hogy ezekben az

intézményekben annyi és olyan

szakember áll rendelkezésre, mint

náluk. Úgy tudjuk egyébként, a pedagógiai

intézet dolgozóinak egy részét

akár át is vennék a feladatbõvülés

elõtt álló szervezetek Az intézet

megszûnésével az igencsak kiterjedt

pályázati tevékenység is félbeszakadhatna.

Jelenleg is zajlik két, több

mint ötszáz Vas megyei pedagógus

képzését célzó 115 millió forintos

projekt. Még a létszámcsökkentéssel

is sérülne ez a munka, hisz nem maradna,

aki a pályázatokkal foglalkozna

– mutatott rá dr. Szabó László.

Elmondta még: legfrissebb információi

szerint az átalakítás (vagy

megszüntetés) idõpontja október lehet,

amit nem ért, hisz szerinte logikusabb

volna a tanév vagy a gazdasági

év kezdésére idõzíteni.

Legutóbb a Berzsenyi Dániel

Fõiskola is elõállt egy javaslattal,

miszerint feladatokat venne át a

változások elõtt álló intézménytõl.

Döntés minderrõl a június végi testületi

üléseken várható. (Szerettünk

volna a városi közgyûlés oktatási

bizottságának elnökével is beszélni

az ügyrõl, õ azonban arra kérte lapunkat,

kérdezzünk akkor, amikor

már lezárultak az errõl szóló tárgyalások.)

Az igazgató nyártól

nyugdíjba vonul, és három hónappal

a tanévkezdés elõtt nem tudja,

lesz-e mit elindítani szeptemberben

(meghívást még a bizottsági ülésekre

sem kapott). Mégis teljes erõbedobással

készíti elõ munkatársaival

a következõ évet, állítja.

hhá

Nagy sikerû néptáncfesztivál

A kemény rocktól a néptáncig sokféle színes szórakoztató programot

találhatott magának, aki pünkösdkor ellátogatott Gencsapátiba a

hagyományos négynapos fesztiválra. A rossz idõ ellenére egész hétvégén

sokan voltak, azonban vasárnap nemcsak a sátor telt meg a 10.

„Gencsi Söprû” Regionális Néptáncfesztiválra érkezõ szereplõkkel

és közönséggel, hanem az egész környék. Számos néptánccsoport

adta elõ koreográfiáját a közönségnek és a szakmai zsûrinek. A látottakat

dr. Pesovár Ernõ Kossuth-díjas néprajzkutató, koreográfus, valamint

Erdélyi Tibor Erkel-díjas koreográfus értékelte. A Vas Megyei

Közgyûlés meghívására a romániai Hunyad megyébõl (Feregi) érkezett

táncosok is bemutatkoztak a fesztiválon.

Korszerû vérellátó

Megújult az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szombathelyi

területi intézete. A szolgálat munkatársai még 2003-ban

kezdtek háromoldalú tárgyalásokat a város és a megye vezetõivel,

hogy helyben maradhasson ez az egészségügyi háttérszolgáltatás.

– Az összefogás teremtõ erõt képviselt – hangoztatta az ünnepélyes átadón

dr. Jáger Rita, az intézet vezetõ fõorvosa. Beszédében párhuzamot vont

a mostani felújítás és 1968 között, amikor szintén a segítõ szándékúaknak

köszönhetõen költözhetett az árvízben elpusztult kórházi ellátó a Horváth

Boldizsár körútra. Hozzátette, mostantól az eddigi terület harmadán (1000

négyzetméteren) mûködnek majd, azonban az európai uniós elvárásoknak

megfelelõ, 21. századi körülmények között. Markó Péter, a Vas Megyei

Közgyûlés elnöke szintén a 38 évvel ezelõtti eseményeket elevenítette fel,

majd a városi és a megyei önkormányzat mostani áldozatvállalásáról beszélt.

Szombathely polgármestere az ünnepségen úgy vélekedett: a politikának

nem jár azért köszönet, amiért a dolgát teszi. Dr. Ipkovich György kifejtette,

stratégiai kérdésként kezelték a vérellátó tevékenység megmaradását,

mert fontos szerepe van az egészségügyi ellátásban. Elsõsorban dr. István

Lajos professzornak mondott köszönetet dr. Miskovits Eszter, az OVSZ fõigazgatója,

aki beszéde végén egy-egy oklevelet adott át a városi és megyei

vezetõnek. A szalagátvágás után a résztvevõk megkoszorúzták a vércsoport

felfedezõje, Karl Landsteiner mellszobrát.


„Aki bújt, aki nem…”

Elõször rendeznek játékfesztivált Szombathelyen. A tanév

utolsó hetére idõzített ötnapos programnak a gyerekek szórakoztatása

mellett egy szabadtéri kiállítás is része lesz, amelyen

több magyar játékforgalmazó cég mutatja be eszközeit.

SAVARIA FÓRUM 5

A város és az egyik játszószerforgalmazó

cég közös ötlete nyomán

június 13-tól játékokkal és

gyerekekkel népesül be a Sportliget,

ugyanis itt zajlik öt napon át

az I. Szombathelyi Játékfesztivál

és Kiállítás. A szabadtéri programok

megszervezésével a Gyermekek

Háza szakembereit bízták

meg, akik családokat, iskolai és

óvodai csoportokat várnak a helyszínre.

Kiss Andrea igazgató a

részletekrõl is tájékoztatta lapunkat.

Szerinte a fesztivál, melybõl

I. Szombathelyi Játékfesztivál és Kiállítás

Szombathely, Sportliget (Dolgozók útja)

Június 13. (kedd)

Színpadi programok

9.30 óra Ünnepélyes megnyitó. Megnyitja: Dr. Ipkovich György,

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. • 10 óra Varnyú

Country gyermekmûsora • 11 óra „Játsszunk ésszel, szerencsével!” –

szellemi tömegjáték 10-14 éveseknek • 13.30 óra Csodaverkli – Mesebolt

Bábszínház, Szombathely • 14.30 óra „Játsszunk ésszel, szerencsével!”

• 15.15 óra Görkorcsolya-bemutató • 16 óra Joós Tamás

énekmondó gyermekmûsora

Június 14. (szerda)

Színpadi programok

10 óra Ördögszekér – Griff Bábszínház, Zalaegerszeg • 10 óra Méta bajnokság

• 13.30 óra Tarisznyások Együttes gyermekmûsora • 14.30 óra

Vasilache és az aranyszõrû bárány – Griff Bábszínház, Zalaegerszeg

Június 15. (csütörtök)

Színpadi programok

10 óra Rátótiádák – Vaskakas Bábszínház, Gyõr • 10 óra „Húzd meg,

ereszd meg…” – népi játéktanítás • 14.30 óra Popper Pisti egy napja –

Hétrét Együttes • 13 órától „Húzd meg, ereszd meg…”

Játékok óvodás csoportoknak 9 és 16 óra között

hagyomány válhat, jó alkalom lesz

arra, hogy a kiállított játszóeszközöket

„leteszteljék” a gyerekek (a

nekik leginkább tetszõt közönségdíjjal

ismerik el), így az õ ízlésüket

is figyelembe veheti a város a

játszóterek berendezéseinek cseréjekor.

Az utolsó iskolai napokat – a

szervezõk reményei szerint – a

Sportligetben töltik majd az osztályok,

de tanórák után is érdemes

lesz még kilátogatni, mert a programok

késõ délutánig tartanak. A tanév

végét egyébként minden esztendõben

megünnepli valamivel a

Gyermekek Háza, igaz, ennél szûkebb

körben. Most egyszerre több

száz gyerek jelenlétére számítanak,

a játékok összeállításánál is ezt, valamint

a helyszín adta lehetõségeket

kellett szem elõtt tartaniuk. Németh

Zita mûvelõdésszervezõ elmondta,

hogy a hagyományos játszóházak

helyett mozgásos és sportfeladatokra

épül a program, amelyekbe bárki

bármikor bekapcsolódhat, majd

odébbállhat, és más játékot kereshet.

Lesznek egyéni és tömeges játékok,

sportos és szellemi feladatok,

s mindeközben interaktív színpadi

(bábos, zenés) produkciók is folyamatosan

zajlanak a ligetben, nem

beszélve a folyton kéznél lévõ játszótéri

eszközök garmadájáról. A

legkisebb babáktól a fiatal felnõttekig

mindenkit, s persze a szülõket,

nagyszülõket, pedagógusokat is

várják. Az I. Szombathelyi Játékfesztivál

és Kiállítás költségeit

nagyrészt a Szombathelyért Alapítvány,

emellett az önkormányzat és a

kiállító cégek állják.

hhá

– A játékfesztivál célja, hogy megmutassa, milyen sokféleképpen lehet

felfogni a játékot – hangsúlyozta Kiss Andrea egy szerdai sajtótájékoztatón.

Mihalcsics László, a MAJÁTSZ (a játszótérépítõ és játékeszköz-forgalmazó

cégek szakmai szövetsége) képviseletében elmondta:

tagjaiknak remek alkalmat kínál a rendezvény a legmodernebb játékaik

bemutatására. Dr. Ipkovich György polgármester kifejtette, hogy június

13-án egy szakmai konferenciát is tartanak a Megyei Mûvelõdési és

Ifjúsági Központban, melyen a Települési Önkormányzatok Országos

Szövetsége is képviselteti magát. A tanácskozás fõ témája a játszóterekkel

kapcsolatos követelmények, kormányzati támogatások lesznek.

Fotó: Vass Szilárd

Június 16. (péntek)

Színpadi programok

10 óra „Ha kicsinyek vagyunk is…” – Szivárvány AMI • 11 óra Angyalbárányok

– Árgyélus Színház, Szlovákia • 14 óra „Ha kicsinyek vagyunk is…”

• 15 óra Az élet vize – Árgyélus Színház, Szlovákia • 16 óra „Ha kicsinyek

vagyunk is…”

Játékok óvodás csoportoknak 9 és 12 óra között

Június 17. (szombat)

Színpadi programok

10.00 óra Együgyû Mihók – Ládafia Bábszínház, Biatorbágy • 14.00 óra

Zene-bona, szana-szét – Huzella Péter • 15.30 óra A lóvátett kupec – Ládafia

Bábszínház, Biatorbágy • 16.30 óra Szindbád – Makám Együttes

Mindennap 10-tõl 17 óráig sportjátékok, egyéb szórakoztató játékok 10-tõl 18 óráig!

A rendezvény minden programja ingyenes! Esõ esetén a programok szünetelnek!


6

SAVARIA FÓRUM

Nincs okunk panaszra

A megyék közül utolsóként Vasban vizsgálódott az állampolgári

jogok biztosa. Kiderült, hogy errefelé nemigen panaszkodnak

az emberek, s ha az ombudsman találkozott is visszaéléssel

vagy hiányossággal, az nem volt túl nagy súlyú. Valaki a vér szerinti

szüleit kereste, másoknak földhivatali ügyben volt szüksége

segítségre.

Országjáró körútja végéhez érkezett

dr. Lenkovics Barnabás, az állampolgári

jogok országgyûlési biztosa,

de múlt héten, a tapasztalatait

összegzõ sajtótájékoztatóján rögtön

leszögezte: nem azért jött Vasba utoljára,

mert messze vagyunk Budapesttõl.

– Innen érkezik hivatalomba a

legkevesebb beadvány, ezenkívül

még Zala és Tolna megye az a két térség,

ahol a legkevésbé panaszkodnak

az állampolgárok – mondta. Súlyos

hiányosságot vagy visszaélést nem

tapasztalt egy hónapos vasi vizsgálódása

során. Azok a hibák, amelyekkel

mégis szembe találta magát, országosan

is megjelenõ problémák, fejtette

Az állampolgári jogok biztosa Vasban vizsgálódott

ki, hozzátéve, hogy az egyik leginkább

kifogásolt színtér a kórház, ahol

többek közt a törõdést hiányolják a

betegek. Nem helyi jelenségrõl van

szó: „a szakma elöregedett, az utánpótlás

alul-, illetve túlképzett, ezért

lassan nincs, aki az ágyak mellett dolgozzon”

– szól az ombudsman jelentése.

Megvizsgálta más szervek mellett

a polgármesteri hivatal és az okmányiroda

mûködését is, ahol a biztos

megállapította, hogy a dolgozók a

technikai feltételek hiányosságai és a

leterheltség ellenére „nagy türelemmel

és szakmai hozzáértéssel végzik

munkájukat”. Dr. Lenkovics Barnabás

szólt az akadálymentesítés hely-

A munkahely nem jár alanyi jogon

zetérõl. Mint mondta, tavaly év végéig

a közintézmények alig negyede

vált kerekes székkel megközelíthetõvé.

Ezt az ütemet tartva százötven évre

lenne szükség az ügy teljes megoldásához.

Megjegyezte azonban, elnézõ

az intézményfenntartókkal szemben,

hiszen feladatként kapták az átalakítást,

anyagi forrást viszont senki

nem biztosított számukra. Kérdésre

válaszolva elmondta, hogy nemrég

beadványt kapott Szilsárkányból,

melynek ötszáz aláírója a 86-os út

forgalma miatt panaszkodik. Az elmúlt

hetekben megkeresték még más

ügyekkel is Vas megyébõl: volt, aki

vér szerinti szüleit keresi, s megtalálásukhoz

kérte a biztos segítségét, de

a legtöbben földhivatali problémákkal,

gyámügyekkel és nyugdíjjal kapcsolatos

kérdésekkel fordultak hozzá.

A találkozón jelen volt Markó

Péter megyei elnök és dr. Ipkovich

György is. A szombathelyi polgármester

kihangsúlyozta: városunk nevében

örömmel vette az ombudsman

megállapításait, amelyek az önkormányzat

és a hivatalok munkáját minõsítik.

Úgy látja, helyben sikeresen

rendezõdnek az állampolgári sérelmek.

A házigazda Vas Megyei Közigazgatási

Hivatal vezetõje, dr.

Tömböly Tamás úgy értékelte az

ombudsman látogatását, hogy a kevés

panaszból is lehet okulni, így a

megyei hivatalok azon lesznek,

hogy a meglévõ hibák kiküszöbölésével

minél magasabb színvonalon

tudják szolgálni a köz javát. A sajtótájékoztatón

szó esett még a megyerendszer

tervezett átalakítása miatt

esetlegesen csorbuló jogokról, a régióközpontoktól

távol fekvõ települések

lakóinak érdekeirõl, a falusi

mobilposta-rendszer hátrányairól és

más aktuális folyamatokról.

hhá

Viszonylag kevés beadvány

érkezik az ombudsmanhoz

Vas megyébõl, viszont ezek

között gyakoriak a munkaügyi

panaszok. Míg az országos

statisztikákat nézve ez az ügytípus

a hatodik helyen áll, addig

megyénkben a harmadik

leggyakrabban kifogásolt terület.

A szombathelyi tömeges

elbocsátások kapcsán többek

közt a munkához való jogról

kérdeztük dr. Lenkovics Barnabást,

az állampolgári jogok

országgyûlési biztosát.

– Kritikus területnek számít ma

a munkához való jog kérdése,

ugyanis óriási átalakulás zajlott le

ezen a téren. A szocialista állam elvileg

felvállalta a teljes foglalkoztatottságot,

ma pedig teljesen más

világot élünk.

– Bármily jogszerû egy

munkavállaló elbocsátása,

nem sérülnek az állampolgári

jogai

– Ha jogellenesen szûnik meg

valakinek a munkahelye, lehetõsége

van jogorvoslati fórumhoz fordulni,

nevezetesen a munkaügyi

bírósághoz. Általában itt meg is oldódnak

az ügyek: visszahelyezik

állásába az illetõt, vagy elutasítják,

amennyiben jogszerûnek minõsítik

az elbocsátását. A fõ probléma a

jogszerû lépésekkel van, például

amikor cégek szûnnek meg a recesszió

miatt, vagy a tulajdonos

úgy dönt, hogy keletebbre vonul.

Ez gazdaságilag is káros, de súlyos

szociális hátrányokat is okoz, hiszen

amellett, hogy egyéni tragédiákról

van szó, az elbocsátottakról

való gondoskodás ránehezedik a

szociális szférára. Segélyben részesülnek,

átképzésekre küldik

õket – ezt mind közpénzbõl finanszírozzák

–, ami miatt esetleg más

fontos szociális területrõl kénytelenek

elvonni forrásokat.

– Hogyan kell értelmezni a

munkához való jogot

– Errõl ombudsmanként kiadtam

egy állásfoglalást: senkinek

sincs egy adott munkakörhöz és

egy adott munkahelyhez alanyi joga.

Mindenkire személyes felelõsség

és kötelesség hárul, hogy tájékozódjon

a munkaerõpiacon, keressen

magának munkát. Ugyanakkor

a magántulajdon szabadsága, valamint

a vállalkozás szabadsága egyaránt

része a munkához való jognak

abban a tekintetben, hogy bárki a

saját tulajdonában dolgozzon, illetve

saját vállalkozásba kezdjen, azaz

magának teremtsen munkalehetõséget.

Sem az állami, sem pedig a

magánszektortól nem várhatja el

ezt alanyi jogon senki.

– Ön és a hivatala megvizsgálja,

hogy a közigazgatási

és közszolgáltató szervek

tevékenysége során nem

sérülnek-e az állampolgárok

jogai. Nos, ezekben a hivatalokban

is állampolgárok dolgoznak,

az õ jogaik érvényesülésével

kapcsolatban mi a

tapasztalata

– Megvizsgáltuk például a

rendõri állomány helyzetét: a pihenõidõ

kiadását, munkaruhával történõ

ellátást, az életvédelmi eszközök

biztosítását. Miközben a panaszok

egy része a rendõrökkel

szemben fogalmazódik meg – mert

durvák voltak, visszaéltek a helyzetükkel

stb. –, addig jönnek beadványok

maguktól a rendõröktõl is,

mondván, úgy érzik, hogy méltatlan

munka- és életkörülményeik

miatt súlyos hátrányokat szenvednek.

Érdekes módon kaptam ilyen

panaszokat tûzoltóktól, és orvosoktól

is, akik a hosszú ügyeleti

idõt kifogásolták, és azt, hogy emiatt

nincs magánéletük. Megjegyzem:

nemcsak a beteg érdekeit kell

védeni az orvossal szemben. Sokszor

az orvos is védelemre szorul,

hiszen a munkához való jog a méltó

munkakörülményekhez való jogot

is jelenti.

– Milyen a munkavállalók

érdekérvényesítõ képessége

Tapasztal valamiféle javuló

tendenciát

– Nem mondhatnám. Az emberek

féltik a munkahelyüket. Egyes

nyugat-európai, régi szociáldemokrata

hagyományokkal rendelkezõ

országokban törvény garantálja a

munkavállalók érdekképviseletét.

Húsz fõ felett például kötelezõ létrehozni

szakszervezetet, amellyel a

munkaadó minden, a dolgozóit

érintõ intézkedése elõtt egyeztet.

Magyarországon a szakszervezetek

többsége szétesett, az a kevés pedig,

ami megmaradt, nem mûködik

kellõ hatékonysággal.

hhá


SPORT

KULTÚRA

Jó helyezésben bíznak

SAVARIA FÓRUM

7

Mindenki másképp normális

Inter-crosse világbajnokság Szombathelyen

Ne parázz!-kötetbemutató a könyvhéten

Egy feltörekvõ sportág képviselõi veszik birtokukba

a Berzsenyi Dániel Fõiskola tornatermét jövõ héten.

Az õsi indián játék modern kori változatának Szombathely

a központja, így nem meglepetés, hogy a kedden

rajtoló világbajnokságon is helybeliek adják a nemzeti

együttes zömét. A „honosított“ sportág egyre népszerûbb

a világban.

– Hét csapatot várunk Szombathelyre

– mondta Szakály Ferenc,

a Magyar Inter-crosse Szövetség

elnöke. Reménykedem,

hogy a meglehetõsen erõs mezõnyben

tudunk majd javítani a tavaly

elért hatodik helyünkön. Mára

eljutottunk oda, hogy nem szeretnénk

a „tisztes helytálló“ szerepkörében

tetszelegni a seregszemlén.

Gyõzelmi esélyünk persze

nem sok van, a csehek például

háromligás bajnokságban edzõdnek,

de Kanadában, Svájcban is

rendszeresek a mérkõzések.

– Mi az oka, hogy Magyarországon

nincs bajnokság,

és tulajdonképpen

csak a szombathelyi klub

mûködik

– Azt hiszem, testnevelõ kollégáim

egyáltalán nem fogékonyak

az újra. Maradnak a kosárlabdánál,

a focinál, esetleg a kézilabdánál.

Sok bemutató mérkõzést játszunk,

igyekszünk népszerûsíteni

a sportágat. Annak ellenére nincs

nagy sikerünk, hogy nem költséges

a sportág. Bíztam benne, hogy

azok a testnevelés szakos fõiskolások,

akik nálunk játszanak, tanulmányaik

után komolyan foglalkoznak

az inter-crosse-szal. A

sors furcsa fintora, hogy eddig

még egyikük sem talált munkát

magának.

– Maroknyi lelkes csapat

ûzi ezt a sportágat

– Azt azért nem mondanám,

hogy „maroknyi”. Szombathelyen

népszerû a sportág. A játékosok

egymás között megküzdenek

azért, hogy a vb-n játszhassanak.

Egy találkozóra 14 játékost

lehet nevezni, a keret

azonban 20 fõs lesz.

– Az inter-crosse-ról az a

hír járja, több, mint sportág...

– Valóban egy össznépi buli,

barátokat, nemzeteket összehozó

fieszta. A szombathelyi világbajnokság

sem csak a sportról szól.

Lesz csocsó- darts- és bowlingbajnokság,

kirándulást szerveztünk

Kõszegre is. Az egész nap

zajló mérkõzéseket szerdától

szombatig díjmentesen lehet látogatni.

Pál T. Gábor

Perfekt nyelvi tábor

SZOMBATHELYEN

német és angol nyelven

Általános iskolás tanulóknak!

Tanulás és szabadidõprogramok

több idõpontban, 1 hetes turnusokban

2006. június 19-tõl augusztus 4-ig!

Hétfõ–péntek: 8.30–16.00

RÉSZVÉTELI DÍJ: 17.500 Ft/fõ/hét/étkezéssel!

Jelentkezés: Perfekt Zrt. Vállalkozói Központ

Szombathely, Petõfi S. u. 1/B

Tel./fax: 94/345-220

Egy szociális munkás, gyógypedagógus és pszichológus

alkotta szerzõtrió gyerekeknek írt könyvet a fogyatékossággal

élõkrõl. Ne parázz! – szól a cím, utalva rá, hogy

sokan félnek elfogadni a „másképp normális embereket”.

A mû hiánypótló, állítólag eddig csak óvodáskorúak számára

létezett ilyen magyarázó kiadvány, mégsem voltak

sokan kíváncsiak a szerdai bemutatóra.

Három szakembert – Bánki

László pszichológust, Csató

Gyula szociális munkást és Varga

Lívia Éva gyógypedagógust –

kért fel a Beszélõ Szem kiadó arra,

hogy írjanak könyvet gyerekeknek

a fogyatékosságokról, s a

sérült emberekrõl. Értelmileg

vagy mozgásukban korlátozottakról,

látás- vagy halláskárosultakról,

arról, hogy õk is normálisak,

csak másképp. A szerzõk

számára az elfogadtatás volt a

kulcsszó, ehhez viszont ismereteket

kell átadni a kicsiknek,

gondolták. Az õ nyelvükön, a

nekik tetszõ rajzokkal olyan kiadványt

alkottak végül, amit szívesen

el is olvasnak a fiatalok.

Ezt a gyerekektõl érkezett viszszajelzések

is igazolják. A Ne

parázz! íróit és kiadóját a Mûvészetek

Háza látta vendégül az

Ünnepi Könyvhéten, sajnos

szakmai körben is szerény érdeklõdés

mellett, pedig a sérült

emberek irodalma a rendezvénysorozat

fõ témája volt.

Mindezidáig csak óvodásokhoz

szóló kis magyarázó könyvecske

létezett, olyan viszont,

amely az általános iskolásokat

vezeti rá a fogyatékossággal

élõk elfogadására, eddig nem

volt – hangoztatta Horváth Róbert,

az Aranyhíd Oktatási-

Nevelési Központ igazgatója,

gyógypedagógus, aki egyébként

a beszélgetést vezette a könyvbemutatón.

Szerinte már az is

örömteli, hogy olyasvalakinek

jutott eszébe könyvet kiadni a

fogyatékosságról, aki abban

nem is érintett. Sokáig ez elképzelhetetlen

lett volna – tette

hozzá. A szerzõk egyike azonban

annál inkább: a trió pszichológus

tagjának egy gyermekkori

betegségére szedett

gyógyszer mellékhatásaként sérült

a hallása, így a beszéde is

(közben énekel és színházat is

csinál), de azt állítja, csakis

szakemberként állt a kérdéshez.

Mint mondta, a legfontosabb,

hogy sérült és ép ember között

eltûnjön a távolság, megszûnjön

a félelem. Ebben segíthet a gyerekekhez

szóló könyv is.

hhá

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI

SZAKKÖZÉPISKOLA

9700 SZOMBATHELY, PETÕFI S. u. 1/B. OM: 102591

ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZÕ 18–23 ÉVES FIATALOK RÉSZÉRE

2006. szeptember 1-jén induló tervezett képzések

TÉRÍTÉSMENTESEN,

ISKOLARENDSZERBEN SZOMBATHELYEN!

2 éves, nyelvi és EU-ismereteket adó, felsõfokú képzés

• Banki szakügyintézõ • Számviteli szakügyintézõ

• Költségvetési gazdálkodási szakügyintézõ

1,5 éves, nyelvi és EU-ismereteket adó emelt szintû képzés

• Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser

1,5 éves, nyelvi és EU-ismereteket adó középfokú képzés

• Pénzügyi-számviteli ügyintézõ

1 éves, nyelvi és EU-ismereteket adó emelt szintû képzés

• Irodavezetõ

1 éves, nyelvi és EU-ismereteket adó középfokú képzés

• Logisztikai ügyintézõ • Marketing- és reklámügyintézõ

• PR-munkatárs • Ügyfélszolgálati asszisztens

Jelentkezni

lehet:

Felvétel a jelentkezések

sorrendjében!

2006. augusztus 12-ig

PERFEKT KSZKI

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT

SZOMBATHELY

PETÕFI S. u. 1/b.

Tel./fax: 94/345-220

e-mail:

szombathely@perfekt.hu

www.perfekt.hu


8 SAVARIA FÓRUM

MESÉLÕ MÚLT

Sorsjegyakción „nyert” közgyûjtemény

Pável Ágoston, a helyi értékek támogatója

Pável Ágoston a két világháború között

Szombathely kulturális életének

meghatározó személyisége volt. A szlovén

nyelvész és fordító aktívan szervezte

a szombathelyi irodalmi életet, és nevéhez

fûzõdik a Vasi Szemle címû folyóirat

megalapítása.

1886. augusztus 28-án Vashidegkúton (napjainkban

Cankova Szlovéniában) született a

család második gyermekeként. Apja, Pável Iván

szabómester volt, de a kilenc gyermek felneveléséhez

földmûveléssel is foglalkozniuk kellett.

Ágoston segítségére nagy szükség lett volna otthon,

de mivel értelmi képességeivel kitûnt az

elemi iskolában, ezért szülei a szentgotthárdi

gimnáziumban taníttatták tovább. Ekkor magyarul

alig-alig beszélt a fiú, de kiváló nyelvérzékének

köszönhetõen osztályelsõként zárta az

elsõ ott töltött tanévét. 1901-ben került Szombathelyre,

ugyanis a felsõ osztályokat már városunkban

végezte a premontrei fõgimnáziumban.

A legkiválóbb diákok között tartották számon,

és mivel nagyon törekvõ volt, jelentkezett az

önképzõegyletbe. Irodalmi próbálkozásaival

sem várt sokáig: a kis közösség Bimbófüzér címû

lapjában jelentek meg elsõ epigrammái, balladái,

történelmi tárgyú elégiái. 1905-tõl a Pázmány

Péter Tudományegyetemen magyar-latin

szakon tanult tovább. Emellett hallgatott szerbhorvát

és orosz nyelvi, valamint szláv összehasonlító

nyelvészeti elõadásokat. Irodalomtörténeti

elõadások hatására délszláv irodalommal is

foglalkozott. Annak ellenére, hogy tandíjmentességet

élvezett, és ösztöndíjban is részesült, a

család tehermentesítése végett korrepetálást is

vállalt. Tanítványai közé tartozott például

Szent-Györgyi Albert is.

Sorsjegyakcióval a múzeumért

Tanulmányai befejezése után letöltötte kötelezõ

katonai szolgálatát, majd tanárként helyezkedett

el, de folytatta tudományos munkáját

is. 1913-ban (ebben az évben Dombóvárra

került) védte meg disszertációját, és lett summa

cum laude bölcsész. 1914-ben nõsült, de az

elsõ világháború elszakította feleségétõl és hivatásától.

Ugyanebben az évben súlyosan

megsérült, ami évekig kihatott egészségére, ráadásul

családi tragédiák árnyékolták be életét.

1920-ban a dombóvári fõigazgató fegyelmi eljárást

indított ellene elsõsorban a Tanácsköztársaság

alatti tisztségei, valamint Ady-kultusza

miatt. Büntetéseképpen áthelyezték Szombathelyre.

Õ kérte, hogy Miskolc helyett ide

jöhessen, mert addigra már sok szálon kötõdött

a vármegyéhez. Az Állami Leánygimnáziumban

kapott állást, ahol diákjai sokra becsülték,

hiszen õszinte érdeklõdéssel fordult feléjük.

Családi életében is örömteli fordulat következett

be: fia, majd lánya született. Ezek a körülmények

újjáélesztették a korábban elveszített

munkakedvét. 1924-tõl egészen haláláig vezette

a vasi megyeszékhely múzeumának könyvtárát,

ami a nehéz anyagi

helyzet miatt nagy erõfeszítést

kívánt tõle. Terveket készített

az addig áttekinthetetlen

gyûjtemény rendszerezésére,

a hiányok pótlására

és nyomtatott katalógus

elõállítására. Ez utóbbi

költségeit kiselejtezett példányok

értékesítésébõl,

elõfizetésekbõl, hirdetésekbõl

fedezte. A katalógus

kiadásának nagy gyakorlati

jelentõsége volt,

mert a kölcsönzõk ebbõl

tudtak olvasnivalót választani.

Pável sorsjegyakciót

is hirdetett,

amely sikerességének köszönhetõen 52,5 millió

korona bevételt hozott.

1928 februárjában felhívással fordult a Vas

megyei kiadóhivatalokhoz, hogy egy-egy tiszteletpéldányt

küldjenek meg a könyvtárnak.

Ennek köszönhetõ, hogy létrejött a Berzsenyi

Dániel Könyvtár helyismereti folyóirattára. A

legújabb irodalom értékes alkotásait már a

megjelenés évében beszerezte, megvásárolta a

legújabb kutatások eredményeit publikáló köteteket.

A könyvtár látogatottságának növelése

érdekében hirdetéseket jelentetett meg újságokban,

cserébe a szerkesztõségek ingyen kölcsönöztek.

Ugyanebben az évben vállalt feladatot

a múzeumban – valamint a néprajzi tár

õre is lett –, ahol igazgatóhelyettesként gyakorlatilag

az intézmény vezetõje volt, ugyanis

a politikai okokból mellõzött régész igazgató,

Miske Kálmán, nem tudta képviselni a közgyûjtemény

érdekeit. Idõvel a múzeum és

fenntartója, a Kultúregyesület között ellenségessé

vált a viszony a kedvezõtlen anyagi lehetõségek

miatt. Pável Ágostonnak ebben az

idõben nehéz volt nyugodt légkört biztosítania

a munkához. (1940-ben a megyeház Hollán

Ernõ utcai részébe költözött a könyvtár, mert

az elõzõ épületben már a használatot veszélyeztette

a zsúfoltság.)

A helyi értékek támogatója

Elsõsorban Pávelnek köszönhetõ, hogy

1933 telén megalakult a Vasvármegyei Múzeumok

Barátainak Egyesülete. Az általuk megindított

Vasi Szemle címû helytörténeti folyóiratnak

fõszerkesztõjévé, kiadójává lett a második

évfolyamtól kezdve. Az eleinte természettudományi

írásokat szociológiai témájúakkal egészítette

ki. Kiadói tevékenysége nem csupán

ebben merült ki: elindította a Vasi Szemle, valamint

a Dunántúli Szemle Könyvei címû sorozatot,

melynek összesen

216 kötete jelent meg.

Közben versírással is foglalkozott,

a Faludi Ferenc

Irodalmi Társaság alelnökeként

a korabeli szellemi élet

jelentõs alakjaival került

kapcsolatba. Fiatal tehetségeket

támogatott, néprajzi,

nyelvjárási gyûjtéseket szervezett,

a helyi értékek megbecsülését

szorgalmazta.

Szépirodalmi tevékenységének

másik nagy területe a

mûfordítás volt, arra vágyott,

hogy minél több oldalról mutassa

be a délszláv irodalmat a

magyar közönségnek. A harmincas

évek második felében megjelentette

Ivan Cankar fordításait is. Eközben nem tett

le tudományos terveirõl sem. A második világháború

éveiben egyetemi magántanár lett.

Sokszínû mûködését rangos kritikusok és közösségek

ismerték el. Tagjai közé választotta

többek között a Magyar Néprajzi Társaság, az

Erdélyi Szépmíves Céh, a Gárdonyi Géza

Társaság, a Janus Pannonius Társaság. Tevékeny

életét korai halála 1946. január 2-án szakította

félbe.

Szerk.: JÓPÉ

Forrás: Szombathelyi tudós tanárok 3 (szerk.: Köbölkuti Katalin)


SAVARIA FÓRUM

9

Pedagógusnapi kitüntetettek

Június elsõ vasárnapja a pedagógusoké, akiknek mindenki sokat

köszönhet. A tanév végéhez közeledve ilyenkor ismerjük el

egész éves áldozatos munkájukat. Szombathely önkormányzata június

9-én városi ünnepségen köszöntötte a tanárokat, tanítókat, és

díjakat adományozott a hála jeléül.

„Szombathely Oktatásügyéért” díj adható annak a személynek, aki kiemelkedõ

munkájával segítette a város oktatásügyének fejlõdését.

A díjat kapják:

• Barasits Tibor, a Puskás Tivadar Szakképzõ Iskola és Kollégium kollégiumvezetõje

• Dr. Kikindai Kristóf, a Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára

• Németh Györgyi, a Paragvári Utcai Általános Iskola tanára, karvezetõ

• Dr. Takács Magdolna, a Pécsi Tud. Egy. Egészségügyi Fõiskolai Karának tanára

A „ Kiemelkedõ pedagógusmunkáért” díj adományozható annak a pedagógusnak

és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiségformálásában

több éven át tartó kiemelkedõ munkát végzett.

I. fokozatot kapják:

• Bíró Péterné, a Játéksziget Óvoda óvodapedagógusa

• Csapó Erzsébet, a Neumann János Általános Iskola tanára

• Gerencsér Lászlóné, a Margaréta Óvoda vezetõje

• Hernádi Pálné, a Derkovits Gyula Általános Iskola tanára

• Mórocz Györgyné, a Szent-Györgyi Albert Középiskola szakmai igazgatóhelyettese

• Németh Tiborné, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ osztálytanító

gyógypedagógusa

• Sipos László, a Teleki Blanka Szakképzõ Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese

• Zátonyi Jánosné, a Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanára

II. fokozatot kapják:

• Ariné Mór Zsuzsanna, a Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa

• Dr. Garda Károlyné, a Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium nevelõtanára

• Horváthné Mézám Rozália, a Herman Ottó Szakképzõ Iskola és Kollégium

tanára

• Kronekker Józsefné, a Nyitra Utcai ÁMK tanítója

• Nagyné Bagosi Erika, a Gazdag Erzsi Óvoda óvodapedagógusa

• Parányi Endre, a Bercsényi Miklós Általános Iskola tanára

• Schmalzelné Pöröntõ Amália, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzõ Iskola

és Kollégium tanára

• Szabóné Mészáros Ágota, a Gotthard Jenõ Általános Iskola könyvtárosa

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért” díj adományozható annak

az oktató-nevelõ munkát segítõ, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott

dolgozónak, aki hosszabb idõn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.

E kitüntetést kapják:

• Bakó Lajosné, a Szivárvány Óvoda dajkája

• Keresztúri Béla, a Zrínyi Ilona Általános Iskola technikai dolgozója

• Márk Ágoston, az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzõ Iskola gépkocsivezetõje

• Németh Attiláné, a Napsugár Óvoda óvodatitkára

• Trencsér László, a Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakközépiskola technikai

dolgozója

Az önkormányzati kitüntetések mellett az Eötvös József Általános Iskola tanítója,

Nagy Péterné a magyar kultúra napja alkalmából Magyar Bálint oktatási minisztertõl

átvehette a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett

több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül a Karácsony Sándor-díjat.

Andor Ottónak, a Gothard Jenõ Általános Iskola igazgatójának nyugdíjba

vonulása alkalmából kiemelkedõ tanári és magas színvonalú vezetõi munkája elismeréseként

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címzetes igazgatói

címet, az Oktatási Minisztérium pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérmet

adományozott.

2006. májusi 25-i közgyûlési döntéseknek megfelelõen új intézményvezetõi

kinevezések:

• Gothard Jenõ Általános Iskola igazgatója: Varga Tamás

• Nyitra Utcai Általános Mûvelõdési Központ igazgatója: Marácziné Joó Éva

• Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója: Nagy Attila

• Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója: Vízkeleti Julianna

Savaria Közlekedési Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatója: Dr. Tatai

Szabó Miklós

KÉMÉNY ÉS TETÕ

DOKTOR BT.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

Kémény-béléscsövezés

Szerelt kéménykészítés

Termoforkémény kiváltás

egyedi kéményekre


10

SAVARIA FÓRUM

Keretek közé szorított élet

Felülvizsgálják a városi településrendezési

tervet. Az átdolgozás célja, hogy

olyan tapasztalatokon alapuló dokumentum

álljon városunk rendelkezésére,

mely magában foglalja, egységesíti a

már elkészült és az új szabályozási terveket.

Az elsõ olvasat tárgyalásakor

szóba hozták a Falco forgácslapgyár

környezetszennyezését is, mely az

üzem közelében élõk számára régóta állandó

téma. Ennek kapcsán kérdeztük

Fekete Lajost, a cég vezérigazgatóját.

– Az áprilisi városi közgyûlésen

elhangzott, hogy a

Pick-telepi lakók olyan éjszakai

zajterhelési határértéket

szeretnének, melyet a

Falco nem tudna betartani.

– 1952-tõl mostanáig mindig a

jogszabályokat betartva hajtjuk

végre beruházásainkat. A Falco a

Claudius Ipari Park közepén helyezkedik

el, tehát nem úgy ólálkodott

ide. Inkább arra vezethetõ

vissza a probléma gyökere, hogy a

kijelölt iparterületbe ékelõdik egy

viszonylag kicsi lakótelep, melyet

1990-ben az akkori városvezetés

szanálásra ítélt. Ez azonban nem

tudott megvalósulni, tehát maradt a

lakótelep és az ipar együttélésének

kompromisszumos megoldása. A lakók képviselõi

azt mondják, valójában nem a Falco üzemeivel

van bajuk, inkább a mindenkori városvezetést támadják

rajtunk keresztül, mert úgy gondolják, ingatlanjaik

elértéktelenednek (ami nem feltétlenül

igaz, mert egy ingatlan iparterületen is értékes).

Az utolsó faforgácslapgyári beruházásunkkor

(1992-ben) a Falco-terület melletti lakótelepen a

megengedett zajterhelést 53,7 decibelben határozta

meg a környezetvédelmi hatóság. Mi azóta

több száz millió forintot költöttünk csak a zajterhelés

csökkentésére. Mára ez az érték 50 decibel

alatt van, de tudni kell, hogy az adott területen a

Falco jelenléte nélkül is 41 decibel az alapzaj.

Egyébként az 50 decibeles zajterhelés nem túl

magas érték, hiszen például a Zanati út mentén 80

decibelt mérnek napközben. A közgyûlési felszólalás

valószínûleg arra vonatkozott, hogy mi képtelenek

lennénk a kívánt értékig lecsökkenteni a

zajt, mert nem tudunk csodát tenni. A zajterhelés

vizsgálatával és esetleges további csökkentésével

ma is meg van bízva a Nyugat-magyarországi

Egyetem és a budapesti szakintézet.

– A településrendezési tervet felülvizsgálva

felmerült, hogy felemelnék az éjszakai

határértéket 50 decibelre. Nagyon úgy

tûnik, emögött a Falco lobbija áll.

– Ez miért baj Ugyanis 1998-ig olyan területi

besorolása volt ennek a lakótelepnek,

amely a mostani rendezési tervben újra szerepel.

1998-tól 3 évig senki nem vette észre,

hogy megváltozott a besorolás (sem a döntést

hozó testület, sem a környezetvédelmi hatóság,

sem a Falco, sem más). Miért ne lobbiznánk,

amikor tudjuk a Falco Zrt. magyar gazdaságban

és az iparágban betöltött szerepének

fontosságát, a város életében való közremûködését.

Cégünk közvetlenül 500, közvetve több

mint 1000 családnak nyújt megélhetést a városban

és a térségben. Szombathely a Falco

mûködése kapcsán közvetlenül és közvetve

évi több száz millió forint adóbevételhez jut,

és nincs olyan intézménye, amit valamilyen

módon ne támogattunk volna. Azt hiszem,

nem tévedek, ha azt gondolom, hogy a Falco

Zrt. a városhoz a legjobban kötõdõ ipari üzem,

amely fontosnak tartja a társadalmi környezet

minden területének támogatását. Ilyen és ehhez

hasonló ipari vállalkozások nélkül igazából

nem tud megfelelõ életet biztosítani egyetlen

város sem. A mi „lobbink” lényege, hogy

van egy kis lakótelep, amely beszorult egy

számos cég alkotta ipari területbe, és mi csupán

azt szeretnénk, hogy a ma ránk érvényes

50 decibeles éjszakai maximális zajterheléssel

kerüljön összhangba a lakótelepé is, úgy,

ahogy ez 1998-ban is volt. Egyébként ez a

nagyságú zajszint nem elviselhetetlen. Ez az

oka annak, hogy a lakók képviselõi többször

elismerték szóban és írásban, hogy az 50 decibeles

zajszint õket nem zavarja, csak éppen

azt kérik, hogy ezt tartsuk be. És mi erre tettünk

ígéretet, amit be is tartunk.

– A lakossági fórumokon mégis

„örökzöld” téma a Falco környezetterhelése.

– Ha a lakóknak azt mondja valaki, hogy ezt

vagy azt elérheted, akkor erre õk azt felelik, jójó,

de nekünk még amaz is kell. Ez egy természetes

igény a lakók részérõl, de a végén mégiscsak

kompromisszummal kell, hogy végzõdjön

az ügy. Hozzáteszem, az éjszakai 40 decibel

alatti érték sehol sem érhetõ el a városban, legfeljebb

a Parkerdõben.

– De azért fontosnak tartja a környezetvédelmet

– Remélem, erre a válasz egyértelmû. Ha nem

így lenne, akkor a Falco Zrt. nem fordított volna

az elmúlt 3 évben több mint 2

milliárd forintot környezetvédelemre.

Senki sem hiheti a

Falco vezetõirõl és dolgozóiról,

hogy nem abban érdekeltek,

hogy a város, ahol élnek

és dolgoznak, ne legyen a lehetõ

legkevésbé terhelt az ipari

tevékenység során. Az országnak

és a városnak azonban

szüksége van iparra még

akkor is, ha azok terhelik valamilyen

szinten az életterüket.

Mindenki természetesnek veszi,

ha odahaza felkapcsolja a

Fotó: Vass Szilárd

villanyt, és világos lesz, ha

megnyitja a csapot, és folyik a

víz, hogy a szobájában szép és

jó minõségû bútor van, és még

sorolhatnám. Az ipari tevékenységek

szükségességét, a lehetõ legkisebb

környezetterhelés igényét ismerik el a környezetvédelmi

törvények a határértékek megszabásával.

Ezen határértékek 1994 májusa óta az európai

uniós normáknak felelnek meg Magyarországon

is, melyekrõl köztudott, hogy a világ legszigorúbb

szabályai. Szeretném, ha tudná minden szombathelyi

polgár, hogy ezen elõírásokat a Falco Zrt.

minden területen betartja, sõt a környezetterhelõ

értékeink a legtöbb esetben az elõírt határértékek

töredékét sem érik el. (Fekete Lajos egy ábrát mutat,

amellyel mondandóját támasztja alá.) A törvények

elõtt tehát meg tudjuk magunkat védeni,

de azt szeretnénk, ha a törekvéseinket a sajtó és a

lakók is elismernék.

– Folyton a törvényekre hivatkozik, a

lakók viszont saját érdekeiket érvényesítenék.

– Már most is töredéke a szennyezésünk az

elõírtnak, és még vizsgáljuk, hogyan csökkenthetnénk,

csak lehetetlent ne kérjenek. Ha folyton

támadnak, esetleg megbénítanak, az csak

gátja lenne fejlesztéseknek, korszerû technológiák

telepítésének, és az ellenkezõ hatást váltaná

ki, mint amit a lakók és mi szeretnénk, ez

pedig senkinek sem lenne jó.

Józsa Péter


SAVARIA FÓRUM

11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

pályázatot hirdet a Savaria Karnevál rendezvényein történõ

árusításra.

Az árusítás idõpontja:

2006. augusztus 25–26. 10.00–24.00

augusztus 27. 10.00–21.00

Az árusítás helyszínei:

• I. Fõ tér

• II. Romkert

• III. Thököly utca

• IV. Gayer-park „Kalandvár”

• V. Rákóczi Ferenc utca

Árusítható termékek:

perec, langaló, kürtõskalács, lepény, rétes, fõtt kukorica,

gyümölcs, méz, lekvár, befõttek, törökméz, sajt, sajtféleségek,

puliszka, kása, málé, sör, üdítõital, szeszes italok,

popcorn, fagylalt, jégkrém, vattacukor, helyben sütött és

fõzött húsfélék, lángos, csomagolt szendvics és sütõipari

termékek.

• Az árusítás szigorú feltétele a régi vásárok hangulatát megidézõ

ételek készítése, bemutatása, valamint az árusító standok

és a vendégtér felhívásban megadott történelmi idõszakhoz

kötõdõ korhû berendezése, a kiszolgáló személyzet

korhû ruházatban történõ megjelenése.

• A Fõ térre kizárólag azok a vendéglátósok települhetnek ki,

akik olyan saját pavilonnal, sátorral rendelkeznek, amelynek

talajhoz való rögzítése nem szükséges!

• Helyben sütés-fõzés esetén a zsír, olaj felfogására alkalmas

aljzat (pl. olajfogó szõnyeg stb.) használata kötelezõ!

• Az aljzat használata ellenére a közterületre jutó olaj, zsír, illetve

olaj-, zsírfolt eltávolítását – akár a burkolat cseréjével

– a vállalkozó költségére elvégeztetjük.

A kitelepülés díja: 2.700,-Ft/m²/nap+áfa

(árusítóhely, ételkészítõ hely, vendéglátó elõkert – asztalok,

székek), az igénybe vehetõ legkisebb terület: 3 m².

A pályázat benyújtásának határideje:

2006. június 30. (péntek) 12.00 óra!!!

Az árusítás jogának elnyerése az alábbiak szerint történik:

1.) A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmaznia:

az árusításra jelentkezõ adatait (név, lakcím, telephely, adószám,

TEÁOR szerinti tevékenységi kör)

vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat

hitelesített másolata

árusítandó termékek leírása

mûködési engedély másolata

igénybe veendõ terület nagysága (hosszúság, szélesség,

mélység, magasság), az árusító stand paramétereinek (alapanyag,

megjelenés, szín stb.) megadása

árusító standról készült fotó vagy látványterv

energiaigény (Amperban megadva)

a vendégtér kialakítására, dekorációra vonatkozó elképzelések,

ötletek.

2.) A határidõben beérkezett pályázatok alapján a Karnevál

szervezõi legkésõbb 2006. július 31-ig tájékoztatást adnak

az elbírálásról.

A kitelepüléshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése

a vállalkozó feladata!

3.) A Karnevál szervezõit megilleti az a jog, hogy a Savaria

Történelmi Karnevál imázsához nem illõ megjelenésû elárusító

stand és vendéglátó elõkert kialakítása esetén az

árusítást megtiltsák.

4.) Az árusítás megtiltása esetén a vállalkozó a befizetett bérleti

díj 50%-át visszakapja.

Az árusítással kapcsolatos bõvebb információ a 94/520-106-os,

illetve a 06/30/740-69-49-es telefonszámokon dr. Bognár Judit /Szombathely, Bejczy u. 1–3./ vásárszervezõtõl kérhetõ.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Karneváliroda 9700 Szombathely, Széchenyi u. 1. Pf. 104

FIZETÉSÉRT TANULHAT!

A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. képzéssel összekötött foglalkoztatást szervez

szakmával nem rendelkezõ, vagy nem piacképes szakmával rendelkezõ

munkanélküli embereknek

HEGESZTÕ – MINÕSÍTETT HEGESZTÕ,

továbbá érettségivel rendelkezõ, mozgásukban korlátozott embereknek

KIADVÁNYSZERKESZTÕ

szakirányban.

Jelentkezni: 2006. június 30-ig lehet a 06-94/513-310-es telefonszámon,

vagy személyesen 8–16 óráig Szombathely, Zanati u. 1. szám alatt,

Balassa Imre projektmenedzsernél.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával

a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


12

SAVARIA FÓRUM

KÖZLEMÉNYEK

Fogadóóra

Feiszt György, alpolgármester 2006. június 13-án

(kedden) 13 és 15 óra között hivatali helyiségében (Városháza,

Kossuth L. u. 1-3. I. em. 107. sz.) fogadóórát tart.

Tóth Kálmán, Szombathely Megyei Jogú Város 5. sz. választókerületének

önkormányzati képviselõje 2006. június 12-

én (hétfõn) 17–18 óráig a Szûrcsapó utcai Óvodában (Szûrcsapó

u. 43.) fogadóórát tart.

Horváth György, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzati

képviselõje 2006. június 14-én (szerdán) 17–18

óráig a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Ady tér 5.)

252-es termében fogadóórát tart.

Ügyeletes patika

Jún. 9-én 18 órától jún. 16-án 18 óráig Fekete Sas (Paragvári u. 70.;

508-242) • jún. 16-án Calendula (Szelestey L. u. 4–6.; 509-405), jún. 17-

én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; 509-411), jún. 18-án Fagyöngy

(Szûrcsapó u. 23.; 508-110)

ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek

és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint

hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

NONSTOP Állatkórház

Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B.

Telefon: 94/310-034

Nagy Imrére emlékeznek

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagy Imre

halálának 48. évfordulója alkalmából 2006. június 15-én

(csütörtökön) 20 órai kezdettel az 56-osok terén kegyeleti

megemlékezést tart.

Program: ünnepi mûsor, majd azt követõen az emlékezés

virágainak elhelyezése, gyertyagyújtás. A megemlékezés ideje

alatt útlezárás várható.

Kisfaludy és Szelestey utcai ingatlanok

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a

tulajdonában álló alábbi ingatlanok eladására:

Kisfaludy S. u. 28.: „épület és udvar” (559 m²), kikiáltási ára:

13.800.000 forint.

Szelestey L. u. 12/B.: „cukrászüzem” (300 m²), kikiáltási ára:

36.840.000 forint.

A pályázati ajánlatok beadási határideje: 2006. június 13., 12 óra.

További információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L.

u. 1-3.; tel.: 94/520-204; www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat–közgyûlés–pályázatok

útvonalon).

Eladó ingatlanok a Belsikátorban

A Szombathelyi Televízió jövõ heti

magazinjainak tartalmából:

Hétfõn 18 órakor a Falco Tv-ben a klub tulajdonosi körének képviselõi

értékelik a csapat teljesítményét, és beszámolnak a jövõbeni

tervekrõl is. Ezután a Hali Tv-ben kerekasztal-beszélgetést láthatnak

a csapat vezetõivel, játékosaival és szurkolókkal.

Kedden 18 órakor a Vasi Mozaik összeállítását kísérhetik figyelemmel.

18.30-tól a Mûhelyben a Bloomsday programjairól

hallhatnak majd.

Szerdán 18 órakor a Nyugati Régió híreibõl válogat a Szombathelyi

Televízió. 18.30-tól a Bioritmusban Kiss Gábor oktató

mutatja be a jógázás õsi módszereit. Kovács Erzsi a tudás

életterületrõl beszél a feng-shui iránt érdeklõdõknek.

Csütörtökön 18 órától a Szolgálatban címû mûsorból megtudhatják,

miként segíti a RÉV Szolgálat a fogva tartottak visszailleszkedését

a társadalomba. 18.30-kor kezdõdik a Ma-Holnap

címû közéleti magazin.

Pénteken 17.30-tól a Csicsergõben a Gazdag Erzsi Óvoda Mackó

csoportja mutatkozik be. 18 órakor kezdõdik a Hétvége címû

szórakoztató, programajánló magazin.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános, kétfordulós

pályázatot hirdet Szombathely, Fõ tér 11. – Belsikátor 2., valamint

Belsikátor 3. szám alatti ingatlanok bontási, felújítási és átépítési kötelezettséggel

történõ eladására. Benyújtási határidõ: 2006. június 19., 12

óra. Bõvebb információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth

L. u. 1-3.; tel.: 94/520-133; www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat–közgyûlés–pályázatok

útvonalon)!

A volt strandfürdõ is eladó

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kétfordulós pályázatot

hirdet Szombathely, Markusovszky L. u. 8. szám alatt található, 1

ha 7346 m² alapterületû ingatlan (használaton kívüli strandfürdõ) beépítési

kötelezettséggel történõ eladására. Benyújtási határidõ: 2006. június

19., 12 óra.

Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.;

tel.: az ingatlan értékesítésével kapcsolatban 94/520-133; az ingatlan

beépítésére vonatkozóan 94/520-194; www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat–közgyûlés–pályázatok

útvonalon).


Postaláda

Cikkünk nyomán

Olvasói levél

A Savaria Fórum 20. számában, a lebombázott egykori Palace Szállóról

szóló cikk végén kérdésként merült fel, hogy mi lehet a föld alatt.

Én tudom. Építési törmeléken kívül semmi. Nyári szünidõ alatt 13 éves

diákként egy hónapig dolgoztam a bontáson. Ekkor nemcsak a szálloda romjait,

hanem a templommal átellenben lévõ földszintes házakat is lebontották.

Nekünk, gyerekeknek az volt a dolgunk, hogy a kõmûvesek által szétbontott

falakból a téglákat kiszedjük és megpucoljuk. Ezeket aztán építési

anyagként elszállították. Az épületbõl ekkor már csak a pince rész maradt

meg. A falak bontása elõtt azokról még a használható csempéket is leszedték.

Nekünk, gyerekeknek megengedték, hogy a törmelékbõl a réz villanyvezetéket

kihúzogassuk. A pince padozatát burkoló körlapokat is kitermelték.

Az a fal, amit találtak, annak az épületnek a maradványa, amelyben a bontásvezetõ

irodája volt. Ezt bontották le utoljára.

Vadász Béla (Szombathely)

SAVARIA FÓRUM

Vékonyított lencsék

SZAK-SZEMMEL

Somkuthy Balázs

optometrista

látszerészmester

A formás és divatos szemüvegek ma már modern

kellékké váltak. Magas dioptria tartományban

egyre vékonyabb, könnyebb és laposabb szemüveglencsék

kerülnek forgalomba. Ezek a lencsék

a legjobb leképezéssel rendelkeznek rövid- és távollátóknak

egyaránt.

A rövidlátók szemüveglencséi középen vékonyabbak,

mint a szélen. A szélvastagság csökkentése érdekében magas

törésmutatójú alapanyagot használnak. Minél nagyobb a törésmutató,

annál vékonyabb a szemüveglencse. A legnagyobb törésmutatóval

rendelkezõ lencse a hagyományossal szemben akár 40%-kal vékonyabb

szélvastagságú is lehet. Távollátók esetében ez pont fordítva

történik. Itt a középvastagság nagyobb, mint a szélvastagság. A

szemüveglencsének olyan hatása van, mint egy nagyítónak: ha a

látszer viselõjére tekintünk, nagyítva látjuk a szemeit. A törésmutató

nagysága ebben az esetben is csökkenti a középvastagságot. Ezt még

fokozhatjuk egy aszférikus felületkialakítással is. Ez azt jelenti, hogy

a görbületét jelentõsen csökkenteni lehet. Így a középvastagság akár

45%-kal, a súly több mint 60%-kal csökken egy hagyományos mûanyag

lencséhez képest.

Vékonyságuk ellenére ezen a lencsék optikai tulajdonságai egyedülállóak:

természetes látást és kiváló képalkotást nyújtanak. Ezeknek a lencséknek

a tervezése lehetõvé teszi, hogy a lencsét viselõ szemeit ne nagyítsa

vagy kicsinyítse. Kiegyensúlyozott jellemzõi révén ön mind esztétikailag,

mind optikailag csúcsminõségû terméket élvezhet. Ezeknél a

lencséknél a széli torzítást (párnahatást) is kiküszöbölték. A vékonyított

lencsék anyaga lehet üveg és mûanyag is. Minél magasabb a szemüveglencse

törésmutatója, annál szükségesebb és érdemesebb ellátni tükrözõdésmentes

(antireflex) réteggel.

13

Fotó: Czika László

Juniális programok keretében felavatták az új görhokipályát a Simon

István Utcai Általános Iskola udvarán múlt szombaton. A létesítményt

szülõk, szponzorok, az iskola alapítványa és a körzet képviselõje, Feiszt

György összefogásával alakítoták ki összesen 9 millió forintból.

Fürkész

Kedves játékos kedvû olvasóink! Nagyon köszönjük, hogy

az elmúlt hónapokban számos helyes megfejtést küldtek felhívásunkra.

Az utolsó forduló 19. számunkban jelent meg. Ennek

helyes megfejtése: Éhen Gyula mellszobra a Nyitra Utcai

ÁMK mögötti téren. Szabadon felhasználható mozijegyeket

nyert Horváth Sándor, akit telefonon értesítünk.

Reméljük, hogy játékunk elérte célját, és sikerült ráirányítanunk

a helybeliek figyelmét néhány köztéri alkotásra, melyeket

általában észre sem veszünk, pedig nap mint nap elmegyünk

mellettük. Hamarosan új játékot indítunk a Savaria Fórumban,

játsszanak velünk akkor is!


14

SAVARIA FÓRUM

PROGRAMAJÁNLÓ

A

KIÁLLÍTÁS

Június 12. (H) 17 óra: Rónaszéki

Linda kiállítása – megnyitja:

Torjay Valter festõmûvész. A tárlat

nyitva: jún. 30-ig. Helyszín: Berzsenyi

D. Könyvtár.

Június 18-ig: a Nagybányai Mûvésztelep

tájképfestõ tábora mûvészeinek

kiállítása az Oladi Mûvelõdési

Központ Galériájában. A

most látható tárlat válogatás az elmúlt

egy évtized munkáiból, képet

adván a nemes törekvésrõl, mely

felvállalta Nagybánya képzõmûvészeti

hagyományainak megõrzését,

annak folytatását, valamint hogy

kifejezze tiszteletét az 1886-ban

megkezdett és ma már méltán európai

hírnévre szert tett nagymesterek

munkássága elõtt.

Június 21-ig: Forgách Balázs

grafikus gyûjteményes kiállítása

a Vas Megyei Pedagógiai Intézet

Szakmai és Szakszolgálat Radnóti

Kovács Árpád termében (Petõfi utca

8.). A tárlat látogatásához elõzetes

idõpont-egyeztetés szükséges!

TÁMOGATÁSÁVAL

JUNIOR

Június 13–17.: I. Szombathelyi

Játékfesztivál és Kiállítás – programok

több helyszínen, részleteket

lásd a 5. oldalon.

MINDENFÉLE

Június 12. (H) 8–12 óráig: Drogellenes

elõadás – a Gépipari és Informatikai

Mûszaki Szakközépiskola

rendezvénye. Helyszín:

HEMO.

Június 12. (H) 18 óra: Mandala

Véda-klub. Helyszín: MMIK.

Június 14. (SZ) 17.30 óra:

Burszától Nándorfehérvárig –

„Az éj csendjének leple alatt, gyalázatosan

futott el.” (1456. július

14.). A rendezvény szervezõje a

Tájak Korok Múzeumok Klub,

elõadó: Takács Zoltán Bálint turkológus.

Helyszín: MMIK.

Június 14. (SZ) 8–12 óráig: Diáknap

a Herman Ottó Szakképzõ

Iskolában. Egy „fordított” óra

után 15 egy idõben zajló programból

választhatnak a diákok: vadá-

szati vagy hadtörténeti bemutatókon

vehetnek részt, hallgathatnak

ezoterikus tárgyú elõadásokat, beszámolót

egzotikus tájakon tett

utazásokról, készíthetnek Tiffanyüveget,

tanulhatnak latin táncokat,

várostörténeti sétát tehetnek. A

délelõttöt íjászbemutató zárja. A

rendezvény a Germinal Kulturális

Egyesület és sok más közremûködõ

segítségével zajlik.

Helyszín: az iskola.

Június 16. (P):

Bloomsday 2006 – programok

11.30 órától késõ

estig, részleteket lásd a 3.

oldalon.

KÖNNYÛ

Június 10. (SZO) 19 óra:

Blues Jam-koncert. Helyszín:

zeneiskola terasza,

Szimfónia kávézó.

Június 17. (SZO) 20 óra:

Esélykiegyenlítõ fesztivál

– fellépõk: Avion, Jah

Warriors, Proform stb. Helyszín:

OMK.

SPORT, TÚRA

Június 11. (V): Túra a

Stuhleckre – táv: kb. 15 km,

szintkülönbség: 1004 m. Utazás

saját autókkal a Szombathely –

Oberwart – Pinggau – Aspang

Markt – Gloggnitz – Spital útvonalon

és vissza, kb. 260 km. Szervezõ:

Alpokalja Turista Egyesület,

vezeti: Gerencsér Gábor.

Június 13–18.: Inter-Crosse Világkupa

– részt vevõ csapatok:

Magyarország, Franciaország, Kanada,

Csehország, Szlovákia,

Svájc, Olaszország. Szervezõ:

Pannonsport. Helyszín: BDF.

Június 17. (SZO) 18 óra: Férfi

kézilabda világbajnoki selejtezõ

mérkõzés: Magyarország–Szlovákia.

Szervezõ: Pannonsport.

Helyszín: Aréna Savaria (új sportcsarnok).

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

– Kedves Gina, sokan nem hiszik el,

hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát

tenni, méghozzá elõtanulmányok

nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie

ezt a nem mindennapi eredményt!

– Valójában én sem gondoltam, hogy képes

leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s

ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a

tudást s a bátorságot, mielõtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi

vizsgaidõszak után, július elején egy egészen

új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben

sikeres középfokú C típusú nyelvvizsgát

tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári

segítség nélkül. Igaz

– Valóban így történt. Egy ismerõsöm

javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási

módszert, amelynek segítségével õ

néhány hónap alatt levizsgázott angolból.

Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és vásároltam

egy tananyagot. A módszer a Kreatív

Nyelvtanulás, melynek kidolgozója

Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával

a nyelvtanulás egyéni bajnoka

Magyarországon.

– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a

módszer Tudtommal ugyanis megtalálható

a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi

Fõiskolán, a világbajnoki és olimpiai

ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az

úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon,

de olyan kiváló emberek könyvespolcain is,

mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus

vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal

a célnyelven kellett megszólalnom, miközben

a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan

ellenõrizni tudtam magamat. A gyakorlatok

csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra

épülnek, így minden külsõ segítség nélkül

megoldottam õket. Az anyanyelvi lektorok

által készített hanganyag a kiejtés tökéletes

elsajátításában segített. Nem volt stressz, de

volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire

végigértem az anyagon, mintegy kettõszáz

órát beszéltem a célnyelven. Így gyorsan kialakul

a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól

mentesen! Az oktatócsomag és a CD

minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga

követelményeit veszik célba. Én szeretnék

további nyelveket is ezzel a módszerrel

elsajátítani – és belõlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a

Kreatív Nyelvtanulási Módszer

– Eddig angol, német, olasz, spanyol,

svéd és norvég nyelvre készült tananyag.

Sõt a szerzõ gondolt azokra is, akik már

megtanultak angolul vagy németül, ugyanis

elkészül az úgynevezett Kikérdezõ CD-

Tár ezen a két nyelven. Ez az anyag a tizenkét

lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza

írásban és 15 CD-lemezen, a könnyebb

mondatoktól haladva a nehéz, összetett

mondatokig. Nagyon jól használható a

megszerzett tudás szinten tartásában és a

reakcióidõ csökkentésében.

– Ön szerint mennyi idõ szükséges a

tananyag elvégzéséhez

– Nekem a nyári szünetben sok idõm

volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók

többsége egy tanév alatt elvégzi. Én

nem találtam drágának, az oktatócsomag ára

hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy

tucat magánóra költségeinek felel meg.

– Igaz, hogy Szombathelyen lesz vásárlással

egybekötött termékbemutató,

amelyen Önnel személyesen is találkozhatnak

az érdeklõdõk

– Igen, június 16-án és 23-án, pénteken a

HEMO-ban, 17–19 óráig a tananyagokat bárki

megtekintheti. Jómagam is ott leszek június

16-án, és szívesen megosztom tapasztalataimat

ezzel az új, hatékony nyelvtanulási

módszerrel kapcsolatban. Azt hiszem, az én

Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója Szombathelyen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN! Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

• ANGOL • NÉMET • OLASZ • SPANYOL • SVÉD • NORVÉG

Tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók: Szombathelyen, a HEMO-ban (Akacs M. u. 7.) június 16-án és 23-án, pénteken 17–19 óráig.

történetem sok tanulságot rejt mindazok számára,

akiket érdekel a nyelvtanulás.

Szeretettel várok minden érdeklõdõt

akár kérdéseivel, akár problémáival.

– Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához,

s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres

Georgina a cikk elkészülte után pár nappal

újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a

Kreatív Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal

angolból.)

Tóth László

20/996-5533, tangozene@sednet.hu


Június 17–18. (SZO–V): III.

Solymos Endre Mozgássérültek

Nemzetközi Emléktornája –

Szombathely, Vép. Szervezõ: Pannonsport.

Június 17–18. (SZO–V): Nemzetközi

korosztályos vívóverseny a

Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület

rendezésében leány és fiú

tõr, kard és párbajtõrözõk részére.

Helyszín: Nagy Lajos Gimnázium

(Dózsa György utca 4.), Kereskedelmi

és Vendéglátói Szakközépiskola

(Nagykar utca 1-3.). Elsõ nap: 8 órakor

leány és fiú párbajtõr, 10.30: leány

és fiú tõr, 12 órától leány és fiú

kard (mindegyik 1989-ben születettek

és ennél fiatalabbak részére).

Második nap: 8-tól leány és fiú párbajtõr,

10-tõl leány és fiú tõr, valamint

kard (mindegyik 1991-ben születettek

és ennél fiatalabbak részére).

M O Z I

SAVARIA FÓRUM

M Û S O R

VADKALAND (Szinkronizált rajzfilm az állatkert kissé

lökött lakóinak kalandjairól.) jún. 8–14-ig 14.30-kor

TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK (Az

érettségizõ diák és a szépasszony Fonyó Gergely romantikus

vígjátékában. Sz.: Francsikai Tibor, Gregor

Bernadett, Gáspár Kata, Németh Kristóf.) jún. 8–14-

ig 16.00-kor

A Korona Film bemutatja: PUSKÁS ÖCSI c. dokumentumfilmjét

a legismertebb magyar focistáról, az

Aranycsapat tagjáról. jún. 8–14-ig 14.45 és 17.30-kor

BAB’AZIZ – A SIVATAG HERCEGE (Szívet melengetõ

és szemet gyönyörködtetõ mese a vak dervisrõl, aki

végsõ útjára indul. Valóság és mítosz kavarog Nacer

Khemir spirituális iráni–tunéziai–német–angol–magyar

filmjében gyönyörû képek és fülbemászó zene kíséretével.)

jún. 8–9-én és 11–14-ig 18.45 és 20.30-kor, 10-én

csak 18.45-kor

SZÕKE KÓLA (Barnóczky Ákos pesti gettó-vígjátékában

Beleznay Endre, Gubás Gabi, Görög Zita…)

jún. 8–14-ig 16.00-kor

A BUKÁS – HITLER UTOLSÓ NAPJAI (Oliver

Hirschbiegel nagy sikerû filmje újra mûsoron.) jún.

8–14-ig 17.45-kor

BELSÕ EMBER (A tökéletes bankrablás és több tucat

ember túszul ejtése. Denzel Washington és Jodie Foster

az akciófilmben.) jún. 8–9-én és 11–14-ig 20.15-kor

NA VÉGRE, ITT A NYÁR! (A családi vígjáték

gyermekfõszereplõi a mellett Reviczky Gábor, Rudolf

Péter, Szulák Andrea.) jún. 15–21-ig 15.15-kor

FEKETE KEFE (Vranik Roland generációs vígjátékában

a négy álkéményseprõ + egy kecske is fõszereplõ.)

jún. 15–21-ig 17.00-kor

BELVÁROSI SAVARIA FILMSZÍNHÁZ

KÉNYSZERSZÜNET (John Crowley ír filmjében a

hétköznapokban sodródó emberek keresik a boldogulást

és a szerelmet.) jún. 15–21-ig 18.30-kor

HORRORRAAKADVA 4. (A nagy sikerû horrorparódia-sorozat

legújabb darabjában most a világot kell

megmenteni.) jún. 15–21-ig 20.30-kor

A BOMBA ÁTMÉRÕJE (Andrew Quigley és Steven

Silver filmjében öngyilkos palesztin merénylõ áll a

központban. A stábnak olyan helyekre sikerült bejutni,

mint az izraeli börtönök, kommandóbázisok…) jún.

15–21-ig 15.00 és 18.45-kor

NARNIA KRÓNIKÁI – AZ OROSZLÁN, A BO-

SZORKÁNY ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY (A fõszereplõ

gyerekek csodaországba repülnek. A film nézõi

a TALENTUM Könyvesboltban – Király u. 13. sz. –

10% kedvezménnyel vásárolhatják meg a Narniasorozat

könyveit.) jún. 15–21-ig 16.30-kor

CHE GUEVARRA: EGY MOTOROS NAPLÓJA

(Egy fiatal egyetemista a dél-amerikai társadalmi forradalmak

élére áll. Walter Salles filmje.) jún. 15–21-

ig 20.15-kor

15

Minden idõben

Idén tízéves a Hófehérke

Fõ téri felfordulás ide, õszt

idézõ júniusi idõjárás oda – a

belvárosi Hófehérke üzletben

most is nagy a forgalom. Még

kardigánt és farmert is találunk

a polcokon, de már a bikinik

és a kánikularuhák is ott

sorakoznak. Bereczki Jánosnéval,

a tulajdonossal az aktuális

divat mellett arról beszélgettünk,

miért érdemes hozzájuk

benézni, akár rendszeresen

is.

Bár a kánikula egyelõre késik, az

idén tízéves Hófehérkében óriási

szín- és fazonválasztékban sorakoznak

a nyári gyerekruhák. Kétrészesek,

bikinik, sortok, pólók, babaruhák,

de nagyméretû öltözékek is találhatók

a polcokon. Jellemzõ, hogy

a kislányok a felnõttes ruhadarabok

mintájára készült szereléseket kedvelik

manapság: a szûk térdnadrág

például épp oly kedvelt a tinik körében,

mint az anyukáknál. A felnõttek

világának divatos árnyalatai itt is

megjelennek, kiegészülve a bátrabb,

élénkebb színekkel. Körülnézve úgy

tûnik, ezért még a Fõ téri buckákon

is érdemes átverekedni magunkat.

A Hófehérkében a törzsvásárlóknak

5 százalék kedvezménnyel hálálják

meg a hûséget, de néhány népszerû

márka esetében, a Pampolinánál, a

Tom Taylor-nál és az S’Oliver-nél,

még több pénzt lehet megtakarítani:

5 ezer forintos vásárlás felett 5 százalékot,

10 ezer forint felett 10

százalékot, 20 ezer forint felett pedig

20 százalékot – mondta az üzlet

tulajdonosa. Megtudtuk tõle: a

kedvezményt az áru címkéjén

megadott, Európában legalacsonyabb,

német árból biztosítják. S

hogy mire számíthat az, aki nem tízezreket,

inkább csak kisebb összeget

szán a ruhákra – Az olcsóbb

termékek is jó minõségûek. Nem érheti

meglepetés a vásárlókat, hiszen

törzsközönségünk folyamatosan

teszteli az árukészletet, s ha valamivel

kapcsolatban panasz merülne

fel, azonnal beszüntetnénk az árusítását

– mesélte Bereczki Jánosné.

Elég az üzletben körbenézni: minden

ruhafajtából nagy a választék a

legolcsóbbtól a márkás, kicsit magasabb

árúig.

Amíg a legtöbb boltost zavarja a Fõ

tér felújítása, addig a Hófehérke tulajdonosa

nem panaszkodik. Mint

mondta, örömmel tölti el, hogy megszépül

a belváros, ezért igazán érdemes

meghozni néhány hónapnyi áldozatot.

Hozzátette azonban: az üzletekben

dolgozó eladóknak is meg

kell mindent tenniük, hogy a betérõk

elégedettek legyenek Szombathely

Fõ terével és az itt elérhetõ kínálattal.

Ez ügyben nincs szégyellnivalójuk

a Hófehérke munkatársainak: a

tanácstalanul érkezõ vevõknek is

odaadóan segítenek az árban legmegfelelõbb

és legszebb ruhadarab

kiválasztásában. A céljuk ugyanis

mindig az, hogy a vásárló elégedetten

távozzon, s otthon se csalódjon.

Így aztán joggal számíthatnak a látogatására

legközelebb is. (x)


16

SAVARIA FÓRUM

A Vas Megyei Sportigazgatóság a

2006/2007-es tanévben az Országos

Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ

sportoktatói

és

sportszervezõ-sportmenedzser

tanfolyamot indít.

Szeptembertõl indul

a Testnevelési Egyetem kihelyezett

sportedzõi

tagozata.

Részletes információkat

a megyei sportigazgatóságon

(Szombathely, Markusovszky u. 6.)

Tihanyi Tibor tanfolyamszervezõtõl

(20/ 661-3795 vagy a 94/ 513-213),

lehet kérni.

lukácsházi gyára

bõvülõ piaci tevékenység miatt foglalkoztatna Kõszeg–Szombathely

vonzáskörzetében élõ munkatársakat az alábbi munkakörökben:

KONYHATIPP

a FOOD CAR támogatásával

BUDAPEST SZELET

Hozzávalók: 8 szelet, egyenként 10 dkg-os karaj, 5–6 dkg szalonna, 10

dkg csirkemáj, 10 dkg gomba, 10 dkg lecsó, 1 fej vöröshagyma, 5 dkg zöldborsó,

só, pirospaprika, törött bors, étolaj

Az elkészítés módja: A vöröshagymát

apróra vágjuk és olajon

megpirítjuk. Hozzáadjuk a kockára

vágott szalonnát és azt is megpirítjuk.

Ezután a kis kockára vágott

gombát, a csirkemájat és a lecsót

is hozzákeverjük. Sóval,

borssal, pirospaprikával fûszerezzük,

egy kis vizet is adunk hozzá

és készre pároljuk. A zöldborsót

külön edényben megfõzzük és a

raguhoz adjuk. A sertéskarajt

megsózzuk, alaposan kiklopfoljuk

és bõ olajban kisütjük. A kisült

húst tálra tesszük és a raguval

leöntjük, párolt rizzsel vagy hasábburgonyával

tálaljuk.

GYÁRTÁSELÕKÉSZÍTÕ – MÛSZAKI RAJZOLÓ

Feltételek:

• középfokú mûszaki végzettség

• mûszaki területen, alkatrészgyártás elõkészítésében szerzett tapasztalat

• AutoCad (2D, 3D), SolidEdge programok ismerete és gyakorlati

alkalmazása

• számítógépes ismeret

• angol (német) nyelvismeret elõnyt jelent

Feladat:

• mûszaki dokumentáció, kezelési utasítások készítése, nyomon követése

• projektekben, fejlesztésekben való részvétel

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Feltételek:

• elektromos végzettség (villanyszerelõ, mûszerész stb.)

• termelõüzemben szerzett tapasztalat elõnyt jelent

• hajlandóság szakmai továbbképzésekre

• pályakezdõk jelentkezését is várjuk

Feladat:

• villamos berendezések és a mérésekkel összefüggõ eszközök folyamatos

mûködésének biztosítása 4 mûszakos munkarendben

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

Feltételek:

• középfokú mûszaki végzettség (autószerelõ, mezõgazdaságigép-szerelõ,

géplakatos)

• gépjavításban való jártasság

• pneumatikus ismeret elõnyt jelent

Feladat:

• termelõgépek folyamatos mûködésének biztosítása, szakszerû felügyelete

4 mûszakos munkarendben

Jelentkezni lehet önéletrajzzal az alábbi címen:

forma vitrum kft. személyügyi osztály

9724 Lukácsháza, Páskert • Tel.: 06 94 568 409

E-mail: zsuzsanna.farkas@schott.com

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines