honlapra nyelvtan

zmgzeg.sulinet.hu

honlapra nyelvtan

ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELVTANBÓL A KÖZÉPSZINTŰ

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA A

12.N OSZTÁLY SZÁMÁRA

(2010)

1. Témakör: Ember és nyelv

Tétel: A nyelv mint jelrendszer

2. Témakör: Ember és nyelv

Tétel: A nyelvek sokfélesége, a nyelvek típusai

3. Témakör: A kommunikáció

Tétel: Melyek az emberi közlésfolyamat tényezői és funkciói

4. Témakör: A kommunikáció

Tétel: A szóbeli és írásbeli megnyilatkozás különbségei

5. Témakör: A magyar nyelv története

Tétel: A magyar nyelv eredete és rokonsága

6. Témakör: A magyar nyelv története

Tétel: Első nyelvemlékeink bemutatása /TA, HB, ÓMS/

7. Témakör: A magyar nyelv története

Tétel: A nyelvújítás

8. Témakör: Nyelv és társadalom

Tétel: Milyen alapon tagolódik a nyelv különböző nyelvváltozatokra

9. Témakör: Nyelv és társadalom

Tétel: A sajtóműfajok

10. Témakör: A nyelvi szintek

Tétel: A magyar nyelv magán- és mássalhangzók rendszere, a hangtörvények

11. Témakör: A nyelvi szintek

Tétel: A mondat szintagmatikus szerkezetei

12. Témakör: A nyelvi szintek

Tétel: A mondat fő részei: az alany és az állítmány

13. Témakör: A nyelvi szintek

Tétel: Az összetett mondatok

14. Témakör: A szöveg

Tétel: A szöveg felépítése, egységei

15. Témakör: A szöveg

Tétel: A szövegösszetartó erő jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemei

16. Témakör: A szöveg

Tétel: A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok


17. Témakör: A retorika alapjai

Tétel: A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés állomásai az anyaggyűjtéstől a

megszólalásig

18. Témakör: A retorika alapjai

Tétel: A nyilvános beszéd

19. Témakör: Stílus és jelentés

Tétel: A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és jelentés viszonya alapján

20. Témakör: Stílus és jelentés

Tétel: A hivatalos stílus jellemzői, nemkívánatos tünetei

Zalaegerszeg, 2010-02-22

Készítette: Juhász Ildikó