A fejés története - SZIE MKK

mkk.szie.hu

A fejés története - SZIE MKK

A fejés története


Idıszámításunk

elıtt az

egyiptomiak

bimbócsatorna

katéterezést

alkalmaztak.

Angliában 1936-

ban

szabadalmaztatták.


„Bütykös-tárcsás" tárcsás" fejıgép. A gépnek kicsi volt

a hatékonysága, sok tej maradt vissza a

tıgyben, nem felelt meg minden

tıgybimbóhoz, és sok sérülést is okozott.


Az elsı légritkításos fejıkészülékek (1900-

as évek eleje) ,kalaphoz" hasonlítottak,

amelyeket az egész tıgyre helyeztek fel. A

tıgyek eltérı mérete és az alacsony

hatásfok miatt ez a géptípus sem tudott

elterjedni.


Hulbert és Marc (1902, Anglia):

az elsı maihoz hasonló fejıgép

szerkesztése.

USA: a kalapszerő fejıkészüléket négy

részre osztották, ezzel létrejöttek a

fejıkelyhek. Fejıkelyhek csıszerő

szerkezetek voltak.

1920: a mai fejıgépekkel megegyezı

géptípusok megjelenése.


– A fejıgép kialakításánál a kézi fejést, vagy a

borjú szopását utánzó eszközök

létrehozására törekedtek.

– A hatékony gépi fejés fontos tényezıje a

tıgy jó elıkészítése.

– A gépi fejés leglényegesebb eleme a

vákuum.

A fejıberendezés olyan gépcsoport, amely

önmagában vagy külsı áramforrásra

kapcsolva a tehenek fejésére alkalmas.

Alapvetı szerkezeti egységük:

- Fejıkészülék(ek),

-Vákuumszolgáltató gépi csoport, annak

vezetékei és szerelvényei.


Köszönöm a figyelmet!

More magazines by this user
Similar magazines