Szakmai önéletrajz - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

srta.tirek.hu
  • No tags were found...

Szakmai önéletrajz - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. habil. Enghy Sándor

Születési hely, év, hó, nap: Tarján, 1956. 10. 21.

Állampolgárság: magyar

Jelenlegi munkahelye: Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA), Református

Egyház Abaújszántó

Beosztása: egyetemi tanár

Lakcíme: 3881 Abaújszántó, Rákóczi út 78.

Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem

Szakképzettsége: református lelkész

Tudományos fokozata:

PhD – Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár (védés 2003. okt. 2.) honosítva: Debreceni

Református Hittudományi Egyetem (2004. nov. 19.);

Habilitáció - Evangélikus Hittudományi Egyetem (2010. jún. 25.)

Egyetemi tanár - kinevezés időpontja 2011. ápr. 27.

Nyelvismeret: Német felsőfok; Angol, Holland középfok, Ivrit alapfok

Tanulmányok:

• Érettségi - Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen (1975);

• Református lelkipásztor- Debreceni Református Teológiai Akadémia Debrecen (1981);

• Gustav-Adolf Werk ösztöndíj: Kirchliche Hochschule Wuppertal 1983/1984;

• Doktori elővizsgák: Universität Leipzig Theologische Fakultät

1. Das biblische Tötungsverbot im Rahmen der Ethik des Dekalogs und das Problem

von Mord und Euthanasie (Prof. Dr. Lux, Prof. Dr.Petzold)

2. Bestattungsbräuche im Alten Testament und die homiletische Praxis der

Beerdigungspredigt heute (Prof. Dr. Lux, Prof. Dr. Ziemer)

3. Zur Frage der Selbsterlösung im Alten Testament (Prof. Dr. Lux, Prof. Dr.

Mathias); 1999/2000,


Dr. habil. Enghy Sándor

• Stichting Fundament ösztöndíj: Theologische Universiteit Gereformeerde Kerken

Kampen 2007/2008

Szakmai tapasztalat:

• Exmisszió, Hajdúböszörmény (1979)

• Református Segédlelkész Pácin (1980)

• Református lelkész Abaújszántó (1981-)

• Óraadó, tanársegéd - Ószövetségi Tanszék, (1992-2002.); Vallástörténeti és Bibliai

teológiai Tanszék (2003) Sárospataki Református Teológiai Akadémia

• Tanszékvezető - Vallástörténeti és Bibliai teológiai Tanszék Sárospataki Református

Teológiai Akadémia (2004-)

Oktatói/szakmai tevékenység (Sárospataki Református Teológiai Akadémia):

Oktatói tevékenység kezdete: 1992

Oktatott tanegységek 2002-(SRTA):

kód név

kregyakoriság

dit

B0120 Ószövetségi bibliaismeret 1. 2 minden tanév őszi félév

B0121 Ószövetségi bibliaismeret 2. 3 minden tanév tavaszi félév

B0301 Hermeneutika 1. 1 páros kezdetű tanév őszi félév

B0303 Ószöv. Bibliai teológia 1. 2 páros kezdetű tanév őszi félév

B0304 Ószöv. Bibliai teológia 2. 2 páratlan kezdetű tanév tavaszi

félév

B0305 Újszöv. Bibliai teológia 1. 2 páros kezdetű tanév őszi félév

B0306 Újszöv. Bibliai teológia 2. 2 páros kezdetű tanév tavaszi

félév

B0307 Bibliai teológiai szeminárium 2 páratlan kezdetű tanév őszi

félév

B0309 Szemelvények a héber-arám Újszövetségből - 2 Időszakos meghirdetés

SZV

B0320 Az Ószövetséghez kapcsolódó irodalom 1. 2 Időszakos meghirdetés

H0201 Vallástörténet 1. 2 páratlan kezdetű tanév őszi

félév

H0202 Vallástörténet 2. 2 páratlan kezdetű tanév tavaszi

félév

H0205 Ó és Újszöv.-i kortörténet 1 páros kezdetű tanév őszi félév

H0206 Bibliai archeológia 1 páros kezdetű tanév tavaszi

félév

H0208 Vallástörténeti szeminárium 2. 2 páros kezdetű tanév tavaszi

2


Dr. habil. Enghy Sándor

félév

H0219 Qumráni szövegek és a Misna szövegének 2 időszakos meghirdetés

elemzése - SZV

B0001 Ószövetségi bibliaismeret szigorlat 3 minden tanév tavaszi félév

B0302 Hermeneutika 2. 1 páros kezdetű tanév tavaszi

félév

B0314 Targum 2 időszakos meghirdetés

H0203 Judaisztika 1. 1 páratlan kezdetű tanév őszi

félév

B0007 Bibliai teológia szigorlat 3 minden tanév tavaszi félév

H0204 Judaisztika 2. 3 páratlan kezdetű tanév tavaszi

félév

KM103 Bibliai kortörténet 2

KM115 Ószövetségi bibliai teológia 1. 2

KM101 Bibliaismeret 1. 4

KM117 Újszövetségi bibliai teológia 1. 2

SB001 Szakdolgozati konzultáció 1. 0 minden tanév őszi félév

P0203 Az eszkatológia – főszeminárium 4 időszakos meghirdetés

KM203 Az Ószövetséghez kapcsolódó irodalom 1. 2 időszakos meghirdetés

szeminárium

KM102 Bibliaismeret 2. 4

KM001 Biblikus szigorlat 3

P0002 Záróvizsga (H) 0 minden tanév tavaszi félév

P0005 Szakdolgozat – vallástörténet

P0502 Szakdolgozati konzultáció KVH

12 időszakos meghirdetés

minden tanév tavaszi félév

P0410 Qumráni szövegek és a Misna szövegének 2 időszakos meghirdetés

elemzése – SZV

B0002 Újszövetségi bibliaismeret szigorlat 3 minden tanév tavaszi félév

H0228 Zofóniás a kutatásban 1. alapszeminárium 2 időszakos meghirdetés

SB005 Szakdolgozat 1. 4 minden tanév tavaszi félév

KM233 Dr. Bajusz Ferenc teológiai professzor 2 időszakos meghirdetés

igehirdetéseinek feldolgozása 1.

B0350 Ámós üzenete - alapszeminárium 3 páros kezdetű tanév őszi félév

3


Dr. habil. Enghy Sándor

K0152 Szakdolgozati konzultáció 1. KVB 1 minden tanév őszi félév

Szakmai konferenciák szervezése:

• Lelkésztovábbképző Tanulmányi Napok:

• Sárospatak (Sárospataki Református Teológiai Akadémia), 2009. december

• Miskolc (Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala), 2010. február

• Sárospatak (Sárospataki Református Teológiai Akadémia), 2010. március

• Sárospatak (Sárospataki Református Egyházközség), 2010. június

• Mályi (Tiszáninneni Református Egyházkerület Mécses Továbbképző Központja) 2010.

július

• Sárospatak, (Sárospataki Református Teológiai Akadémia), 2010. szeptember

• Miskolc (Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottsága), 2010. november

A Sárospataki Református Teológiai Akadémián betöltött funkciók:

• Tanszékvezető

• Évfolyamfelelős oktató

Szerkesztőségi tagság:

• Sárospataki Füzetek szerkesztőbizottságának tagja

Tudományos testületi tagság:

• A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástörténeti

szekciójának korábban elnöke, jelenleg tagja

• A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Ószövetségi szekciójának

tagja

• Gesellschaft für Verkündigung und Forschung (Németország) tagja

• Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottságának Tiszánninneni Református

Egyházkerület által delegált tagja

Egyházi tisztség:

• A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottságának elnöke

• Az Abaúji Egyházmegye tanulmányi előadója

Kutatási terület:

• Kispróféták (Zofóniás, Ámósz)

• Judaisztika irodalma

Fontosabb, külföldön tartott előadások:

• Wuppertal, Németország, 1984;

4


Dr. habil. Enghy Sándor

• Zilah, Románia 1997;

• Leipzig, Németország, 2000;

• Balazsér, Ukrajna, 2007;

• Kampen, Hollandia, 2008;

• Szepsi (Moldava nad Bodvou), Szlovákia, 2009.

Külföldi Doktori iskola munkájában való részvétel:

College voor Promoties van de Protestantse Theologische Universiteit Kampen (Hollandia)

Beoordelingscommissie – bírálóbizottság opponense. A hallgató: Tunyogi Lehel. A dolgozat

címe: The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó A Hungarian Theologian an Biblical

Scholar in Transsylvania. Az opponensi működés rögzítése: NOVUM - Lehel Tunyogi Has

Taken His Doctor’s Degree. Református Szemle Az Erdélyi Ref. Egyházker. a Királyhágómelléki

Ref. Egyházker. és az Evangélikus- Lutheránus Egyház hivatalos lapja nov.-dec. 2008 6. 731-

747. 731.

Külfüldi konferencián való részvétel:

• Jugendarbeit - Arnoldshein (Németország) 1980;

• Christlich-jüdischer Dialog mit Pinchas Lapide –Maria Laach (Németország) 1984;

• Tod und Auferstehung - Berlin (Németország) 2002

5

More magazines by this user
Similar magazines