pub.jegyzék 2012 okt.6 - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

srta.tirek.hu
  • No tags were found...

pub.jegyzék 2012 okt.6 - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Dr. habil. Enghy Sándor

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Dr. habil. Enghy Sándor

Önálló monográfiák

1. „Az apokrifus iratok tanítása a halálról és a feltámadásról.” Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár 1998. 24 old. – Kt. d. 51.751

2. „A dicsőséges Jeruzsálem Ézsaiás igehirdetésében.” Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár 1999. 64 old. – Kt. d. 51.737

3. „A XX. századi zsidóság szembesülése a halállal (Holocaust.)” Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár 2000. 97 old. – Kt. d. 51.740

4. „Az élet és halál kérdései Pál apostol leveleiben.” Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár 2000. 44 old. – Kt. d. 51.739

5. „Halál, feltámadás, örökélet az Ószövetségben.” Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

2003. 477 old.

6. „Zofóniás a kutatásban.” Sárospataki Teológiai Műhely Hernád Kiadó Sárospatak

2008. 168 old.

7. „Zofóniás – filológiai kommentár.” Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár 2010. 351

old.

Könyvfejezetek

8. „A halál miatt véges, Jahve által mégis maradandó élet. A 49. zsoltár

magyarázata.” in: Mint folyó víz mellé ültetett fa. Emlékkötet Dr. Módis László

professzor 100. születésnapjának emlékére. Kustár Zoltán (szerk.) Debreceni

Református Hittudományi Egyetem, 2003. pp. 37-61

9. „Jób könyve és a zsidó nép sorsa.” in: Genius Loci. Füsti-Molnár Szilveszter (szerk.)

Sárospatak, 2006. pp. 137-160

1


Dr. habil. Enghy Sándor

Lektorált tanulmányok

10. „A seol és a megváltás kérdése a Zsoltárok könyvében.” in: Sárospataki Füzetek

1991. (1) pp. 3-42

11. „A Jahve örökkévaló uralmába vetett hit értelme Dániel könyvében.” in:

Sárospataki Füzetek 2003. (2.) pp. 19-33

12. „Tűnődéseim húsvét fényében.” in: Abaúji Egyházmegyei Értesítő 2003. okt. pp.3-6

13. „Oktass, hogy éljek. Péld 14,25-27. Aki az Urat féli...". in: Sárospataki Füzetek 2003.

(2.) pp. 3-5

14. „Halál, feltámadás, örök élet az Ószövetségben.” in: Sárospataki Füzetek 2004. (2.)

pp. 77-105

15. „Simon Wiesental emlékére.” in: Sárospataki Füzetek 2005. (2.) pp. 17-40

16. „A történelem az élet tanítómestere.” in: Orando et laborando A DRHE 2004/2005.

évi értesítője Debrecen 2005. pp. 229-231

17. „Izsák megkötöztetése, mint Izráel szenvedésének szimbóluma.” in: Sárospataki

Füzetek 2006. (1.) pp. 59-69

18. „Zofóniás és Jósiás.” in: Sárospataki Füzetek 2007. (1.) pp.28-39

19. „Zof 1,11-15 a kutatásban.” in: Theologiai Szemle A Magyarországi Egyházak

Ökumenikus Tanácsa folyóirata 2008. (4) pp.192-205

20. „Zofóniás apokalipszisének elemzése és értelmezése.” in: Sárospataki Füzetek 2010.

(4.) pp. 81-99

Előadások

21. „A történeti Jézus kutatásának eredményei.” Mátraháza 1996. pp. 1-6 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.746

22. „Egy család karácsonya.” Szikszó 2002 karácsonya pp. 1-2 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – Kt. d. 51.748

2


Dr. habil. Enghy Sándor

23. „A feltámadás fontossága.” Miskolc Deszkatemplom gyülekezete, 2005. ápr. 4. 18.00

pp.1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár - Kt. d. 51.745

24. „A nagy család.” Onga 2004. okt. 2. pp. 1-2 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt.

d. 51.747

25. „Igetanulmány 1Kir 13.” Doktorok Kollégiuma Ószövetségi szekció Budapest 2004.

pp. 1-5 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.750

26. „Pünkösd üzenete.” Lelkésztestületi gyűlés Miskolc 2005. pünkösdje pp. 1-6

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.742

27. „Az Ebed Jahve énekek üzenete.” Ökumenikus tanulmányi kör Ricse 2006. márc. 16.

pp. 1-4 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.326

28. „Feltámadás az Ószövetségben.” Zempléni Egyházmegye lelkésztestületi gyűlése

Sárospatak 2006. ápr. 6. pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.323

29. „Isten szeretete egy kritikus helyzetben” Sárospatak 2006 nov. 23. pp. 1-4

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.709

30. „Okkultizmus.” Balazsér 2007. márc. 4. pp. 1-6 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár –

An. 15.700

31. „1Móz 39.” Évfolyamkiszállás Mád 2007. máj. 13. pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – An. 15.712

32. „Nagypéntek.” Igemagyarázat Sárospatak 2007. p. 1 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – An. 15.710

33. „A rejtőzködő Isten.” Kerekegyháza 2007. júl. 1. pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – An. 15.702

34. „Az ’egész-ség’ háza.” Az egészségügyi miniszter Horváth Ágnes jelenlétében

Abaújszántó 2007. júl. 3. pp. 1-4 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.707

35. „Izráel történelme, földrajza, bibliai összefüggések tükrében – utazásom képei.”

Balatonszárszó, Budapest Pasarét, Salgótarján Erdőbénye, Gönc, Hejce 1985-86.

Legutóbbi előadás diavetítéssel Makkoshotyka 2009. febr. Kivonata: pp. 1-10.

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

36. „Jászay Pál emlékünnepség.” Abaújszántó 2009. febr. 19. pp. 1-5 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

3


Dr. habil. Enghy Sándor

37. „Krisztus hét szava a kereszten.” Abaúji lelkésztestületi gyűlés Miskolc pp. 1-3 2009.

ápr. 1. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

38. „Holocaust.” Református Gimnázium Sárospatak 2010. ápr. 16. pp. 1-2 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

39. „Úrvacsora az Ószövetség tükrében.” Miskolc Tetemvár 2010. nov. 12. pp. 1-7

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

40. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" Tokaj 2010. november 15 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

41. "Bizonyságtevők fellege az Ószövetségben” Nagyrozvágy 2011. január 30.

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

42. „Az Ószövetség apa- és atyaképe” Sárospatak 2011. február 25. Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

43. „Isten népe és a környező népek vallása” Debrecen DC 2011. aug. 24. Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

44. „Rektori beszédek” Sárospatak 2011. szept. 11. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

45. „Egyházmegyék találkozása” Encs 2011. szept. 14. Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár

46. „Károlyi a bibliafordító” Gönc 2012. ápr. 29.

47. „Az „új” kenyér aktuális kérdései” Encs Abaúji Lelkésztestületi győlés 2012 aug. 15.

48. „Jövőkép” Szerencs Zempléni Lelkésztestületi Gyűlés 2012 szeptember 21.

49. „Ámós és az Újszövetség” – Sátoraljaújhely Keresztény-Zsidó Társaság 2012 szept.

30.

Szerkesztői munka:

50. „Konfirmációi Káté.” Összeállítása az Abaúji Református Egyházmegye tanulmányi

bizottságával pp. 1-16 2002.

4


Dr. habil. Enghy Sándor

Fordítások:

51. „Új utakon a bibliai teológiai oktatás Sárospatakon.” – DUNN, J. D. G. : New

Testament Theology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in: Sárospataki Füzetek

2009. (3) pp.117-120

52. „Dunn, J. D. G.: Mi az Újszövetség teológiája.” DUNN, J. D. G. : New Testament

Theology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in: Sárospataki Füzetek 2009. (4)

pp.123-138

53. „Dunn, J. D. G. : A meghatározó tényezők.” DUNN, J. D. G. : New Testament

Theology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in: Sárospataki Füzetek 2010. (1.)

pp. 111-118

54. „Dunn, J. D. G. : Része-e Jézus küldetése és üzenete az újszövetségi teológiának”

DUNN, J. D. G. : New Testament Theology (Nashville, 2009) c. művének fordítása: in:

Sárospataki Füzetek 2010. (2.) pp. 115-124

55. „Rogerson, J. W. : A Theology of the Old Testament” című művének fordítása

Sajátos ószövetségi teológia in: Sárospataki Füzetek 2010. (4.) pp. 101-110

56. „Joma traktátus.” Válogatott Misna-traktátusok in: Törpék az óriások vállán Printart-

Press Kft. Debrecen 2010. pp. 97-126

57. „Rogerson, J. W. : Sajátos ószövetségi teológia – kulturális emlékezet,

kommunikáció és embernek lenni.” in: Sárospataki Füzetek 2011. (1.) pp. 81-86

Oktatási segédanyagok

58. „Bir 6-9.” Oktatási segédanyag 1994. pp. 1-15 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár –

Kt. d. 51.845

59. „Deut 5, Préd 2.” Oktatási segédanyag 1995. pp. 1-20 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – Kt. d. 51.844

60. „Ézs 52-55.” Oktatási segédanyag 1996. pp. 1-20 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

– Kt. d. 51.841– 51.843

61. „Genezis 37-43.” Oktatási segédanyag 1997. pp. 1-25 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – Kt. d. 51.837– 51.840

5


Dr. habil. Enghy Sándor

62. „1Kir 22, Jóel 1, Bevezetés a Zsoltárok könyvéhez.” pp. 1-5 Oktatási segédanyag

1998. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.846– Kt. d. 51.848

63. „Ókori Kelet.” Oktatási segédanyag 2005. pp 1-28 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – Kt. d. 51.741

64. „Az Ószövetség monoteizmusának időszerű etikai következményei.” Oktatási

segédanyag 2005. pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 51.851

65. „Jób 22-32” Oktatási segédanyag 2011. pp. 1-35 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

Megjelent: Igazság és Élet, Folyóirat a lelkipásztori és nevelıi munka számára: 2011.

Lectio continua, 2011. aug. 3-13.

http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/modul=igazsageselet&oldal=lectioNaponta&id=188

&ev=2011&ho=Janu%E1r

Egyéb publikációk

66. „Ne ölj!” Az eutanázia kérdése 2003 pp. 1-3 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár –

An. 15.472

67. „Terrorizmus.” in: Sárospataki Református Lapok 2004. okt. p. 27

68. „Isten pedagógiája Zsolt 113.” in: Református Egyház 2005. május pp. 99-100

69. „Könyvajánló.” (The New Covenant – aramaic peshitta text with hebrew translation

Jerusalem 2005). in: Abaúji Egyházmegyei Értesítő 2005. október p. 11

70. "Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat." in: Sárospataki Református Lapok 2005.

december p. 6

71. „Útravaló.” Elhangzott az Európa Rádióban 2006. pp. 1-91 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár – Kt. d. 51.743

72. „Szabad világ Mt 27,1kk.” Igemagyarázat Sárospatak, 2006. ápr. 10. 7.30.

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.325– 15.321

73. „Szentháromság.” in: Határmenti Krónika - Ártánd, Berekböszörmény, Bihar,

Biharkeresztes, Biharszentjános, Bors, Kisszántó, Nagyszántó ref. egyh. reg. gyül. lapja

2006. (VIII. évf. 3. szám)

6


Dr. habil. Enghy Sándor

74. „100 év margójára.” in: Az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános és Művészeti

Iskola évkönyve 2006. pp.74-75

75. „Zofóniás a kódexekben.” 2007. pp. 1-75 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An.

15.703

76. „Vallástudományi szempontok Jákób harcának művészi ábrázolásában.” 2007. pp.

1-10 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – An. 15.705

77. „A reménységet szülő nyomorúság.” in: Református Egyház 2007. febr. pp. 47-48

78. „Kincset érő kövek.” in: Reformátusok Lapja 2007. máj. 13. p. 6.

79. „Árvább vagyok a lehulló levélnél”. in: Reformátusok Lapja 2007. aug. 26. p. 6.

80. „Megváltás az Ószövetségben.” in: Sárospataki Református Lapok 2009. (1) pp. 4-5

81. „Az Ószövetség a Szentlélekről.” in: Sárospataki Református Lapok 2009. (2) pp.4-5

82. „Az egyház az Ószövetségben.” in: Sárospataki Református Lapok 2009. (3) pp.4-5

83. „Akik előttünk jártak és példát mutattak.” - Zergi Gábor. in: Lelkészegyesület 2009.

(4) p. 20

84. „Jézus születése mint az üdvtörténet fókusza.” in: Sárospataki Református Lapok

2009. (4) pp.4

85. „Igemagyarázatok” - Ján 10,1-21 pp. 1-4; Jel 2,18 pp. 1-6; Kalas József felett pp. 1-3;

Keresztelő 3Móz 23,22 pp. 1-2; Egyházzenei kórustalálkozó Ézs 48,20-21 p. 1; Kristóf

István felett 2Tim 4,7-8 pp. 1-3; Hidasnémeti Luk 13,18kk pp. 1-2; Luk 23,44kk pp. 1-

3; Róm 1,20 pp. 1-3; Ézs 46 p. 1; Mk 16,1kk pp. 1-2; Neh 1 pp. 1-4; Zsolt 77 pp. 1-2;

Rubi Imréné felett pp. 1-2; Valasovits Sándorné felett p. 1; 1Kir 21 pp. 1-2; Jeroboám

fia - Csaholc 2010 febr. 23 pp. 1-4; 1Móz 2,9 pp. 1-4; 2Krón 13 pp. 1-6; Mt 11,28 pp.

1-7; 2Kor 5,11kk pp. 1-3; 2Kor 9 pp. 1-3; 2Kor 1 p. 1; Áldozócsütörtök 2010 pp. 1-3;

Dudás István felett p. 1; 1Móz 25, 19-23 pp. 1-2 ; Esküvő (Molnár Zoli) pp. 1-3; Esküvő

(Tatár Ildi) 1-3; Ézs 55,1 pp. 1-3; 2010 okt. 31 pp. 1-5; Frei József felett pp. 1-2; Gyulai

Lajos felett pp. 1-2; Zsolt 107 pp. 1-5; Zsolt 90 pp 1-2.; Zsolt 80 pp. 1-3; Zsolt 33,11

pp. 1-2; Zsolt 25 pp. 1-3; Zof 2, 15 pp. 1-2; Zak 9,9 pp. 1-5; Ján 6,16-21 pp. 1-2;

Sidlovics Réka felett (4 év)1Móz 32,23kk pp. 1-2 ; 5Móz 8, pp. 1-3; Préd 3 pp. 1-2; Pál

Ferenc felett pp. 1-2; Az Isten szeretet (Szepsi katolikus templom) pp. 1-3; Mk 10,46-

52 pp. 1-3, Mk 6,45-56 pp. 1-3; Mk 2,1-12 pp. 1-5; Mt 16,13-18 pp. 1-3; Kristóf

Barbara felett (29 év) pp. 1-4; Mt 13,53-58 pp. 1-3; Putnoki Nagy István felett Luk

23,46 pp. 1-3; Keresztelő Luk 23,46 pp. 1-2; Róm 11,18 p. 1; Plaszkó Miklós felett pp.

7


Dr. habil. Enghy Sándor

1-4; Ján 19,28 pp. 1-2; Ján 20,1kk pp. 1-5; Ján 16,1-4 pp. 1-3; Ján 15,9-17 p. 1; Ján

13,31-35 pp. 1-3; Ján 12,20-33 pp. 1-3; Ján 10,31-42 pp. 1-3; Ján 8,37-47 pp. 1-4; Ján

7,14-30 pp. 1-2; Ján 6,16-21 pp. 1-2; Ján 5,7 p. 1; Ján 4,43-45 pp. 1-2; Apák ették meg

az egrest pp. 1-11; Fresch Ottó szobránál p. 1; 1Kir 1,1-37 pp. 1-3; ApCsel 16,1-15 pp.

1-5; Ap Csel 13,13-43 pp. 1-2; Ap Csel 5,33-42 pp. 1-5; Aczél Lilla keresztelője pp. 1-2,

Luk 2,1 p. 1; 2Sám 23 pp. 1-2; 2Kir 4,38-41 pp. 1-2; 5Móz 1 pp. 1-2; 2Móz 33 pp. 1-2;

2Móz 24 pp. 1-4; 1Móz 28 pp. 1-3; 1Kor 1.1-17 pp. 1-5; Balogh Imre felett pp. 1-3;

Kádár Béla házassági évfordulója pp. 1-2; Bellus Lászlóné felett pp.1-2. - 2010.

Összesen: 272 old. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár – Kt. d. 50. 892-51.735;

51.752– 51.836

86. „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről….”. in: Sárospataki Református Lapok 2010.

március p. 20.

87. „Felelősségünk, lehetőségeink a megújulásban.” in: Sárospataki Református Lapok

2010. március. p. 31.

88. „A Szentlélek ajándékai.” in: Sárospataki Református Lapok 2010. május p. 4.

89. „Fotó” in: Evangélikus Élet 2010. szeptember p. 12.

90. „Az egyház egységének ószövetségi alapjai.” in: Sárospataki Református Lapok

2010. október pp. 4-5

91. „Az inkarnáció előzményei az Ószövetségben.” in: Sárospataki Református Lapok

2010. december p. 4.

92. „Választás 2010.” Abaújszántó 2010. p. 1 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

93. „Modern világkép és feltámadás.” in: Sárospataki Református Lapok 2011. április

pp. 4-5.

94. „Előszó.” in: Sárospataki Füzetek 2011. (2.) p. 7.

95. „Mayday we are sinking” - Tájékoztató. 2011. október 21. p. 3 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

96. „Tanulmányi beszámoló” - Miskolc TIREK TB 2011. okt. 8. Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár

97. „A falak ereje a védők lelkében van” in: Reformátusok Lapja 2011. okt. 2. p. 9.

98. „Reformáció a kereszt felől” in: Reformátusok Lapja 2011. okt. 30. p. 1.

99. „A lelkipásztor” in: Sárospataki Református Lapok 2011. október p. 5.

8


Dr. habil. Enghy Sándor

100. „Az új rektori ciklus alapelvei és feladatai” in: Sárospataki Református Lapok

2011. október pp. 29-30.

101. „Jer 44” - Bartha Sándor Istvánné, Nagy Terézia felett. 2011. okt. 26. pp. 3

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

102. „Jel 15,1-4” - A magyarok Mózese. Tiszalök 2011. okt. 30. pp. 5. Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

103. „Köszöntés” - 75 éves a Magyar Népfőiskola. Sárospatak 2011. nov. 5. pp. 2

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

104. „Jóel 1” - Igetanulmány – Sárospatak 2011. nov. 10. pp. 8 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

105. „Jer 51,20” - Szenátus - Sárospatak 2011. nov. 7. pp. 2 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

106. „Jn 19,17” - Idősek napja - Abaújszántó 2011. nov. 11. pp. 5 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

107. „Hangverseny” - Sárospatak - 2011. nov. 17. pp. 3 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár

108. „Jézuskép” - Sárospatak - 2011. nov. 18. pp. 3 Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár

109. „Hudák Attila felett” - Abaújszántó - 2011. nov. 25. pp. 3 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

110. „Bordering project” - Sárospatak - 2011. nov. 25. pp. 2 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

111. „Egyházlátogatás” – Fügöd, Encs, Csobád, Abaújdevecser, Égerszög, Kánó,

Szuhogy, Telkibánya - 2011. nov. 22-24. pp. 6 Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

112. „Ma is küzdeni kell” – in: Emlékezz vissza az egész útra! 75 éves a magyar

népfőiskola Sárospatak 2011. 25-26.

113. „Miért válasszuk a pataki Teológiát” - in: Sárospataki Református Lapok

2011. december p. 27.

114. „ A Sárospataki Református Teológiai Akadémia karácsonya” in: Sárospataki

Füzetek 2011. (4.) pp. 7-8.

9


Dr. habil. Enghy Sándor

115. „ Aki Abaújban a kályhától indul…” in: Sárospataki Református Lapok 2012.

(április) pp. 8-9.

116. „ Hiszek” in: Sárospataki Református Lapok 2012. (április) p. 4.

117. „ …egy Istenben” in: Sárospataki Református Lapok 2012. (május) p. 4.

118. „Rendíthetetlen pataki falak” Reformátusok Lapja 2012 szeptember 23 pp. 1.

7.

119. „Magyar dráma napja, Nyelvek Európai Napjának” ünnepe , A múlt sebei”

Útravaló Európa Rádió 2012. szept. 21. 26. okt. 6.

120. „Boldogok a szegények” Útravaló Európa Rádió 2012. okt.17.

121. „mindenható Atyában” - in: Sárospataki Református Lapok 2012. október p.

4.

Hivatkozások:

122. Baranyai Norbert: Az elbeszélés mint imádság. in: Műhely 2006. március 69.

lábjegyzet http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20061102-66077.pdf

123. Prof. Rabbi Schöner Alfréd: Figurális Ábrázolás és Teológia in:

Vallástudomány 2009.11.25. A Faludi Akadémia 2009. november 25-én tartott

előadás szerkesztett változata 28. lábjegyzet

http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:uAFQIJ9J1XYJ:www.rabbi.

hu/resp/soner2009/soner-figuralisfaludi2009.htm+enghy+s%C3%A1ndor+sch%C3%B6ner+alfr%C3%A9d&cd=2&hl=hu&

ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a

124. Papp György Az Őstörténetek tanítása Teremtéstől a vízözönig Protestáns

Teológiai Intézet Kolozsvár Ószövetségi Tanszék

http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:LuuiCaREyyQJ:www.scribd

.com/doc/36791385/ostortenet+%C3%BAj+ember+enghy+s%C3%A1ndor&cd=4&hl=

hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a

125. TOKICS Imre : A menedékvárosok Budapest 2012 95. 97. 193.

10


Dr. habil. Enghy Sándor

Külföldi/idegen nyelvű publikáció:

126. „A halál által a Teremtőhöz kötött élet a Prédikátor könyvében.” in:

Református Szemle Az Erdélyi Ref. Egyházker. a Királyhágómelléki Ref. Egyházker. és

az Evangélikus- Lutheránus Egyház hivatalos lapja nov.-dec. 2004. pp. 577-584

127. „Wer über den Klüften des Lebens allein zurechtkommt...” in: Gustav-Adolf-

Blatt /3. Verlag des Gustav-Adolf-Werks Leipzig 2006. p. 31

128. „Egy szív, egy út és a szövetség Jer 32,39-40.” in: Igehirdető Az Erdélyi

Református Egyházkerület folyóirata 2006. (11) p. 546

129. „Zof 1,16-2,2 a kutatásban.” in: Református Szemle in: Az Erdélyi Ref.

Egyházker. a Királyhágómelléki Ref. Egyházker. és az Evangélikus- Lutheránus Egyház

hivatalos lapja 2008. (5) pp. 496-518

130. „...misschien zult gij geborgen zijn...” in: Fundament Nieuwsbrief van

Stichting Fundament 2008. mei p. 2.

131. „Afscheid en terugkeer.” in: Fundament Nieuwsbrief van Stichting

Fundament 2008. nov. pp. 2-3.

132. „Zij aan zij.” in: Fundament Nieuwsbrief van Stichting Fundament 2009. nov.

pp. 3-4

133. „Habilitatie…”. in: Fundament Nieuwsbrief van Stichting Fundament 2010.

szeptember pp. 3-4

134. „Die Innenwelt und Aussenwelt in den Psalmen. Auf Spuren von Leo Mock.”

in: Sárospataki Füzetek 2010. (3.) pp. 13-35

135. „Zofóniás könyvének néhány aspektusa az újabb kutatás fényében” in:

Református Szemle Az Erdélyi Ref. Egyházker. a Királyhágómelléki Ref. Egyházker. és

az Evangélikus- Lutheránus Egyház hivatalos lapja 2011. (1) pp. 5-21.

Idegen nyelvű/külföldi előadás:

11


Dr. habil. Enghy Sándor

136. „Elijah.” Koserow – Németország (német) 1999 kivonata megjelent: Wer über

den Klüften des Lebens allein zurechtkommt... in: Gustav-Adolf-Blatt /3. Verlag des

Gustav-Adolf-Werks Leipzig 2006. p. 31. – Kt. d. 51.744

137. „Simon keresztelője.” Abaújszántó (német) 2005 okt. 2. Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

138. „Mascha keresztelője.” Abaújszántó (német) 2007 aug. 11 pp. 1-3 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár - An. 15.704

139. „Sefanja” Kampen (holland) 2008 vázlata megjelent: Zij aan zij. in: Fundament

Nieuwsbrief van Stichting Fundament 2009. nov. pp. 3-4

140. „Jan Maarten esküvője.” Zebegény (holland) 2010 júl. 10. p. 1 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

141. „A teremtéstől a babioni fogságig” Kárpátalja Balazsér 2011 okt. 29.

142. „Az ószövetségi kánon Ezsdrástól Dánielig” Kárpátalja Balazsér 2011 nov. 26.

143. „Die hebräische Sprache im Reformierten Kollegium von Sárospatak im 16. und 17.

Jahrhundert” (német) Wittenberg 2012 márc. 21.

144. „Umformung der Tradition in den Chronikbüchern” Debrecen 2012 ápr. 26.

145. „Die Innen- und Aussenwelt in den Psalmen” Sárospatak ASK konferencia 2012 máj.

30.

146. „Euere Wurzeln” Taufe - Barnabas, Julian - Sotkó Zoli Abaújszántó 2012 aug. 2.

147. „Megváltás a qumráni szövegekben” Komárom Selye Egyetem Doktorok Kollégiuma

Vallástudományi szekció 2012 aug 22.

148. „A vérontás sajátos esetei a királyság korában” Komárom Selye Egyetem Doktorok

Kollégiuma Ószövetségi szekció 2012 aug. 22.

149. „A Biblia születésétől a deuteronomista történeti műig” Kárpátalja Beregszász 2012.

okt.6.

12

More magazines by this user
Similar magazines