pub.jegyzék 2012 okt.6 - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

srta.tirek.hu
  • No tags were found...

pub.jegyzék 2012 okt.6 - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Dr. habil. Enghy Sándor

37. „Krisztus hét szava a kereszten.” Abaúji lelkésztestületi gyűlés Miskolc pp. 1-3 2009.

ápr. 1. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

38. „Holocaust.” Református Gimnázium Sárospatak 2010. ápr. 16. pp. 1-2 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

39. „Úrvacsora az Ószövetség tükrében.” Miskolc Tetemvár 2010. nov. 12. pp. 1-7

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

40. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" Tokaj 2010. november 15 Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

41. "Bizonyságtevők fellege az Ószövetségben” Nagyrozvágy 2011. január 30.

Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

42. „Az Ószövetség apa- és atyaképe” Sárospatak 2011. február 25. Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

43. „Isten népe és a környező népek vallása” Debrecen DC 2011. aug. 24. Sárospatak

Nagykönyvtár Kézirattár

44. „Rektori beszédek” Sárospatak 2011. szept. 11. Sárospatak Nagykönyvtár Kézirattár

45. „Egyházmegyék találkozása” Encs 2011. szept. 14. Sárospatak Nagykönyvtár

Kézirattár

46. „Károlyi a bibliafordító” Gönc 2012. ápr. 29.

47. „Az „új” kenyér aktuális kérdései” Encs Abaúji Lelkésztestületi győlés 2012 aug. 15.

48. „Jövőkép” Szerencs Zempléni Lelkésztestületi Gyűlés 2012 szeptember 21.

49. „Ámós és az Újszövetség” – Sátoraljaújhely Keresztény-Zsidó Társaság 2012 szept.

30.

Szerkesztői munka:

50. „Konfirmációi Káté.” Összeállítása az Abaúji Református Egyházmegye tanulmányi

bizottságával pp. 1-16 2002.

4

More magazines by this user
Similar magazines