A tartalomból: - Savaria Fórum

savariaforum.hu

A tartalomból: - Savaria Fórum

A tartalomból:

• Dr. Hende Csaba: „Munkahelyeket

kell teremteni”

• Dr. Ács Zoltán: Rádiósirató

• AUTÓS MELLÉKLET

• Küzdelemben a Haladás

• Egészség-hét: egészségmegõrzésrõl

mindenkinek


2

Ügyeletes patika

NONSTOP Állatkórház

Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B.

Telefon: 94/310-034

KÖZLEMÉNYEK

Nov. 11-én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; 509-410) • nov. 12-én Szent Márton

(Szent Márton u. 18.; 318-438) • nov. 13-án Calendula (Szelestey L. u.

4–6.; 509-405) • nov. 14-én Ezerjófû • nov. 15-én Fagyöngy (Szûrcsapó u.

23.; 508-110) • nov. 16-án Gondviselés (Vasút u. 17.; 331-294) • nov. 17-én

Szent Márton • nov. 18-án Calendula • nov. 19-én Ezerjófû

ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek és

felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint

hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

Ingatlant venne vagy bérelne

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános egyfordulós

pályázatot hirdet Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan

vendéglátóegységének (volt HEMO étterem) bérbeadására. A pályázati

ajánlatok beadási határideje: 2006. november 13. 12 óra.

További információ: a pályázattal kapcsolatban: Polgármesteri Hivatal,

Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.; (tel.: 520-201; 520-204); az ingatlannal

kapcsolatban: Szombathely, Akacs M. u. 7. (tel.: 501-708),

www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat-közgyûlés-pályázatok útvonal)

SAVARIA FÓRUM

Fogadóóra

Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselõ 2006. november

17-én (pénteken) 8 és 9 óra között a Polgármesteri Hivatal földszinti 3-

as helyiségében fogadóórát tart.

Harangozó Bertalan, Szombathely Megyei Jogú Város 16. sz. választókerületének

önkormányzati képviselõje 2006. november 14-én

(kedden) 16 és 17 óra között a 6. sz. Idõsek Klubjában (Szombathely,

Fogaras u. 6.) fogadóórát tart.

Sági József, Szombathely Megyei Jogú Város 17. sz. választókerületének

önkormányzati képviselõje 2006. november 16-án (csütörtökön)

16 és 17 óra között a Szentkirályi Általános Iskolában (Szombathely,

Szent István k. u. 104.) fogadóórát tart.

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város 8.

sz. választókerületének önkormányzati képviselõje 2006. november 16-

án (csütörtökön) 15-tõl 17 óráig a Szivárvány Óvodában (Szombathely,

Deák F. u. 39.) fogadóórát tart.

A jobboldal nem delegál bizottsági tagokat

Tanácskozási jogkörrel, tiszteletdíj nélkül vesznek részt a bizottságok

munkájában a Fidesz–Pro Savaria–KDNP frakciószövetség

képviselõi – jelentették be sajtótájékoztatón. A megválasztott

bizottsági elnökeiket ugyanakkor nem hívják vissza. Az

MSZP-iroda felgyújtójának elfogása kapcsán bocsánatkérésre

szólították fel dr. Nemény András és Gyebrovszki János szocialista

városatyákat mindazoktól, akiket alaptalanul összefüggésbe

hoztak ezzel az üggyel. Élesen bírálták dr. Ipkovich Györgyöt az

ellenzéki frakciószövetség képviselõi. Marton Zsolt frakcióvezetõ

sajnálatosnak nevezte, hogy a polgármester diktatórikus módon,

a választók akaratát semmibe véve, háttéralkuk mentén kívánja

mûködtetni a városi önkormányzatot.

Csak viccelõdni akart

Elfogták a szombathelyi MSZP-iroda felgyújtóját. A munkanélküli

férfi életében elõször ment demonstrációra, és közben úgy gondolta,

megvicceli a szocialistákat. A rendõrség közveszélyokozás miatt indított

ellene eljárást. A nyomozók egyébként már másnap sejtették, hogy az elkövetõ

a 32 éves, tanúként meghallgatott, közelben lakó férfi.

Több milliós sikkasztás a Távhõnél

Több millió forintos sikkasztás ügyében indított nyomozást a Vas

Megyei Rendõr-fõkapitányság egy önkormányzati cégnél. Mint azt a

Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. igazgatója, Popovics Attila elmondta,

a cég bankszámlájáról több millió forint eltûnését észlelték.

Valószínûsítik, hogy olyan ember követhette el a sikkasztást, aki tisztában

volt a zárt rendszer mûködésével. Az is biztosnak tûnik, hogy

az összeget nem egyben, hanem több kisebb tételben emelték le a kft.

számlájáról. A távhõszolgáltató feljelentést tett a rendõrségen.

Leállítják a gyermekegészségügyi

programot

Alig egy éve hirdették meg Közös kincsünk a gyermek címmel a

gyermek-egészségügyi kormányprogramot, forráshiány miatt máris leállítják

– írta több országos napilap. Akkor alapelvként fogalmazták

meg, hogy fel kell számolni a gyerekek egészségi állapotában és az ellátáshoz

való hozzáférésükben mutatkozó esélyegyenlõtlenségeket. Célként

nevezték meg az intenzív újszülött-ellátás mûszerezettségének javítását

pályázatokkal, a szûrõvizsgálatok modernizálását, rehabilitációs

központok kialakítását. Megkérdeztük dr. Oroszlán Györgyöt, a

Markusovszky kórház csecsemõ- és gyermekosztályának vezetõjét,

hogy a program leállítása milyen következménnyel járna. Leszögezte:

ez idáig csak helyzetfelmérés történt, konkrét eredménye még nem volt

a programnak. – Ha jövõre nem jut pénz a megvalósításra, akkor továbbra

is egy helyben állunk, és ez lemaradást jelent. Félõ, hogy a program

nélkül nem javul az újszülött intenzív osztályokon a felszereltség,

ami komoly veszéllyel járhat, hiszen sok helyen elöregedettek a mûszerek,

ma már elodázhatatlan a pótlásuk – fogalmazott a fõorvos.

Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos

(20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721) • Címlap: Szülészet: csak törvényesen • Fotó: Czika László, Vass

Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria

Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • internet:

www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/506-551 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757

• Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993X

Szerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


SAVARIA FÓRUM

3

Szülészet: csak törvényesen

Fotó: Czika László

Beadvány útján kéri elmaradt ügyeleti

díjának kifizetését a Markusovszky

kórház orvosainak és szakdolgozóinak

egy része. Uniós szabályokra

hivatkoznak. Bár a követelés mindenki

szerint jogos, az intézményt

csõdbe viheti a tartozás. A vezetés

szintén uniós szabályokat tartat be

két hete: a szülészeten megszûnt az a

rendszer, hogy a kismama „fogadott

orvosa” munkaidején túl is bejöhet

szülést levezetni.

Az európai uniós szabályozás szerint az

ügyelet teljes munkaidõnek számít, hazánkban

azonban másképp rendelkeznek a törvények.

Az ügyelet egy részét itthon készenléti idõként

számolják el, ami természetesen a fizetésben is

megmutatkozik. Az intézmény 60 dolgozója

most egy beadvány útján azt követeli, hogy a

kórház fizesse ki nekik az uniós szabályok szerint

ily módon felhalmozódott különbözetet,

összesen 63 millió forintot. A beadványt 14

szülészorvos, 3 másik szakorvos és több mint

40 szakdolgozó írta alá. A szülészet további 3

orvosa – közötte egy nyugdíj elõtt álló orvos –,

illetve a több mint 300 fõs kórházi orvosgárda

zöme azonban nem.

– A kórházvezetés tisztában volt vele,

hogy valamilyen módon rendezni kell ezt a

helyzetet – mondta lapunknak dr. Horváth

Boldizsár, a Markusovszky kórház fõigazgató-helyettese,

a szülészet fõorvosa. – Éppen

ezért egyfajta gesztusként szeptember vége

óta megengedett volt a dolgozók számára,

hogy ügyelet után hazamenjenek, ha tudnak,

kvázi szabadnapot kaptak anélkül, hogy a

bérükön ez változtatott volna. A zavartalan

betegellátás érdekében ugyanakkor a vezetõség

azt kérte, hogy a heti kötelezõ 48 órán

felül, ha kell, az uniós normáknak megfelelõ

további 12 óra túlmunkát is vállaljanak. A

dolgozók egy része (azok, akik a beadványt

aláírták) ekkor úgy nyilatkozott, hogy nem

vállal semmilyen túlmunkát, ellenben kéri az

eddigi ügyeletekért járó pénzét. Egy hosszas

jogi procedúrát indítottak ezzel útjára, amelyet

az orvosok ügyvédei egy, az európai jogokkal

kapcsolatos precedens értékû peranyagra

alapoznak – vázolta az elõzményeket

a fõigazgató-helyettes.

A jog nem csorbul

Joguk volt a (többségében szülész) orvosoknak

nem vállalni a kötelezõ órákon felüli munkát,

a kórházvezetésnek pedig joga van az uniós

szabályok azon részét is betartatni, miszerint

az alkalmazottak munkaidejükön túl nem dolgozhatnak

a kórházban. Ez utóbbi a gyakorlatban

azt jelenti, hogy nem jöhetnek be szülést

levezetni azokhoz a kismamákhoz, akikkel errõl

elõre megegyeztek, hacsak nincsenek épp

õk ügyeletben. Hogy csorbul-e a szabad orvosválasztás

joga

A közhiedelem

szerint igen, de

az egészségügyi

törvény szerint

errõl szó sincs.

– Szabad orvosválasztás

van Magyarországon

az alapellátásban,

tehát

mindenki

eldöntheti, ki

legyen a háziorvosa.

Nem

választhatjuk

meg azonban

az ellátó szakorvost.

A törvény szerint hivatalosan senki

nem kötelezhetõ arra, hogy szabályos pihenõidejében

bejöjjön a kórházba dolgozni.

Nem egy törvényben biztosított jog, hanem a

kialakult gyakorlat csorbul – fogalmazott dr.

Horváth Boldizsár.

Az a szokás szûnt most meg tehát, miszerint

orvos és beteg között szóbeli megállapodás jön

létre (fizetség nélkül, vagy épp fix tarifa ellenében

– orvosa válogatja) egy bizonyos szolgáltatás

elvégzésérõl, nevezetesen a szülés levezetésérõl.

Ezentúl nincs értelme ilyen „szóbeli

megállapodást” kötni, az eddigieket pedig a

szülészek kénytelenek felrúgni, hiszen hiába riasztaná

az orvost a várandós nõ, az nem jöhet

be a kórházba, így mindenki az ügyeletes orvosnál

szüli meg a gyermekét. Úgy tudjuk,

fennakadás emiatt nem volt az elmúlt két hétben

az osztályon, természetesen mindenki

megfelelõ színvonalú ellátást kap, bár azok a

kismamák csalódottak, akiknek nem a „fogadott

orvosuk” segített a nagy eseménynél.

Kiszolgáltatott helyzetben

Veszprémben már egy éve mûködik a

Szombathelyen most bevezetett rendszer, igaz,

más okból: ott egy kolléga túlterheltsége és halála

miatt maguk az orvosok kérték a pihenõidõ

szigorú kiadását. A tapasztalatok szerint ott azóta

enyhe mértékben nõtt a születésszám, és javultak

a szülés körüli mérhetõ egészségügyi

paraméterek. A szülészet tevékenységének

színvonalát tehát egyáltalán nem rontotta az intézkedés.

Feltehetõen itt sem fogja, és a kismamáknak

nem is a szakmai felkészültséggel van

most problémájuk. Nem véletlen, hogy a várandósság

ideje alatt kialakult bizalom olyan

fontos egy nõnek. Élete legkiszolgáltatottabb

helyzetében van gyermeke megszülésekor

(nem csak fizikai értelemben), mindkettejük

életét rá kell bíznia valakire. Ezért nem mindegy

számára, hogy jól ismeri-e az orvost, vagy

netán épp azzal a szülész-nõgyógyásszal hozza

õt össze a sors a szülõszobán, akinél, meglehet,

régebben már negatív élményeket szerzett. Azt

a fõorvos is elismeri, hogy nagymértékben sérül

az a bizalom, ami az orvos-beteg kapcsolatot

jellemzi, de elvileg pontosan ugyanazt az ellátást

kell kapnia mindenkinek, bármely orvos

segítse is világra a gyermeket. S mivel az intézkedés

minden dolgozóra vonatkozik, immár

szülésznõt felfogadni sincs értelme, õ sem jöhet

be a kórházba, ha lejárt a munkaideje.

Egyébként nagyon súlyos etikai vétség, ha egy

szülést azért indítanak meg, hogy az adott orvos

munkaidejébe beleférjen. (Ugyanez az

eset, ha hosszabb szabadságra megy a szülész,

emiatt „idõzíti” például a szülést egy-két nappal

elõbbre.). A fõorvos szerint a szigorú szakmai

kontrollnak, az osztály vezetésének tudnia

kell garantálni, hogy ilyen, szakmai indok nélküli

szülésmegindítások nem fordulnak elõ.

Azzal kapcsolatban, hogy az esetleges varratok

kiszedésére ezentúl azt az ügyeletest kell-e

megkérnie a kismamának, akinél szült, dr. Horváth

Boldizsár azt mondta, ez szakmailag nem

indokolt, bizalmi alapon kérheti mástól is.

A beadványt aláíró dolgozók pere sokáig

húzódhat, valószínûleg csak évek múlva jutnak

a pénzükhöz. (Ha most kellene kifizetnie a kórháznak

ezt az összeget, az az intézményt sújtó

központi megszorításokkal együtt akár csõdbe

is vihetné.) Mindenesetre azt talán elõsegíti a

Szombathelyen kipattant ügy, hogy a törvényhozók

felfigyelnek rá: az egészségügyben elmaradt

az uniós jogharmonizáció. hhá


4

Egészségmegõrzésrõl mindenkinek

SAVARIA FÓRUM

SPORT

Küzdelemben a Haladás

Tíz éve minden õsszel van egy hét (volt, hogy egy hónap

is), amikor egészségünk kerül a figyelem középpontjába.

Idén az eddigieknél is szélesebb kör érdeklõdésére

számítanak az Egészség-hét szervezõi, akik a jövõ héten

kezdõdõ másfél hetes programsorozaton a jubileum alkalmából

a lehetõ legtöbb témát napirendre tûzik, amelyrõl

valaha is szó volt e városi rendezvényen.

Gyarmati Norbert, a Humán

Civil Ház koordinátora (a hivatal

egészségügyi irodájának korábbi

vezetõje) lapunknak elmondta,

hogy a szenvedélybetegségektõl

a mentálhigiénés problémákig, a

csontritkulástól a daganatokig, a

szûrõvizsgálatoktól az ételmérgezésig,

a gyermekek táplálkozásától

a mozgásig számtalan

kérdésben tájékozódhatnak a

szombathelyiek.

A szakember kiemelte a 18-

án, szombaton a belvárosi moziban

megtartandó egész napos

programot, amely újítás a korábbiakhoz

képest, hiszen szándékosan

szervezték egy jól

megközelíthetõ, sokak által látogatott

szórakoztató helyszínre.

– Az Egészség-hét nem

szakmai esemény, nem az orvosoknak,

az egészségügyi dolgozóknak

szól, hanem a nagyközönségnek

– mutatott rá Gyarmati

Norbert. Amíg a kamarateremben

a fogamzásgátlásról,

a táplálkozásról, a dohányzás

káros hatásairól és más témákról

vetítenek kisfilmet, majd

tartanak tanácsadást, addig a

nagyteremben zavaratlanul mûködik

a mozi, az elõtérben pedig

különbözõ szûréseken lehet

részt venni (aki végigjárja, ingyen

mozizhat). Egy meglepetés

sztárelõadót is ígérnek a házigazdák

mozgás témában. A

szakember felhívta még a figyelmet

dr. Csókay András fõorvos

szerda esti nyitóelõadására

(aki hit és remény témájában

szól a közönséghez), valamint

a 23-i záró napra. Ekkor a

daganatos betegek gyógyításáról

lesz szó, annak a törekvésnek

a jegyében, hogy a kórház

onkológiája régiós centrummá

váljon (másnap értékes mûszereket

adnak át az osztálynak).

A koordinátor szerint a rendezvény

tízéves történetében eleinte

fõként az általános egészségmegõrzés

és a háziorvosi rendszer

foglalkoztatta a

résztvevõket, késõbb a

szenvedélybetegségek

és a környezet-egészségügy

témája volt népszerû.

Az ezredforduló

környékén az „új kihívások”,

például a mobiltelefon

és a mikrohullámú

sütõ hatásának

kutatása felé fordult az

emberek érdeklõdése.

Az utóbbi években pedig

a fogyatékossággal

élõk és a daganatos betegek kaptak

több figyelmet. Gyarmati

Norbert hozzátette: jövõbeli tervük,

hogy az egészségüggyel

kapcsolatos világnapok újra bekerüljenek

a köztudatba, ezért év

közben is tartanának közönségprogramokat.

Megtudtuk: a vállalkozói

szféra egyelõre nemigen

veszi ki a részét az Egészség-hét

programjaiból, ellenben az

egészségügyet támogató civil

egyesületek, alapítványok aktív

szervezõk régóta. Partner még

néhány egyházi szervezet is. A

rendezvény mintegy 2 millió forintnyi

városi támogatásból és

sokak társadalmi munkájával valósul

meg. A részletes programleírást

a www.safo.hu honlapon

olvashatják az érdeklõdõk.

hhá

Sem a Haladás menedzsmentje, tulajdonosi, szurkolói köre,

sem a város vezetõsége nem fogadja el a Magyar Labdarúgó

Szövetség fellebbviteli bizottsága által hozott határozatot,

miszerint a csapat eddigi teljesítményébõl a tizenegy

pont levonása jogerõs. A játékosok bár nehezen, de tudomásul

vették a döntést: a pályán bizonyítanának.

Egy keddi összejövetelen a

játékosok, edzõk, jogi képviselõk,

vezetõségi tagok, tulajdonosok,

politikusok mellett szép

számban jelentek meg a sajtó

képviselõi is. Dr. Czeglédy Csaba

alpolgármester elmondta:

többségi tulajdonosként az önkormányzat

kiáll a gárdáért, és

segíti, hogy a következõ szezonban

az NB I-ben indulhasson.

– Nem engedhetjük, hogy ezt

a célt bárki megtörje, ezért a jövõbeni

jogi folyamatban minden

támogatást megad a város. Ha

nem sikerül módosítani a tizenegy

pontos levonást, akkor tizenkét

ponttal kell elõbbre lépni a

mezõnynél ahhoz, hogy gyõztesként

zárjuk az idényt, ez teljesíthetetlen

küldetés lenne – mondta

el a sportért is felelõs városatya.

Dobány Lajos, a Szombathelyi

Haladás ügyvezetõje kifejtette,

hogy a zöld-fehér együttes

eddigi tizenhárom mérkõzésébõl

tizet megnyert, két alkalommal

játszott döntetlent, és csupán

egyszer kapott ki. A vezetõ emlékeztette

a jelenlévõket a Soroksáron

történtekre, miszerint

Dallos Gábor valóban nem rendelkezett

kettõs játékengedélylyel.

A játékvezetõ ezt megemlítette

Nagy László (azóta már lemondott)

technikai igazgatónak,

aki viszont állította, hogy a papírok

rendben vannak, ugyanis õ

azt kikérte a labdarúgó szövetségétõl.

A junior korosztályos labdarúgó

végül mezt húzott, a Soroksár

pedig emiatt óvott.

A jogi képviselõ, dr. Kövesdi

Zoltán ismertette a klub álláspontját,

szerintük nemcsak a

szombathelyiek hibáztak, hanem

az MLSZ is. Fontos információ,

hogy két különbözõ szervezetben

futballoznak a játékosok,

elõbbiek a „nagy” csapatban és

az utánpótlás korúaknál. A szakmai

stáb egységesen kezeli

mindkettõt, kettõs igazolás szükséges

a szabályos versenyzéshez.

Az NB II-es kiírás alapján a

fiataloknak is szerepelnie kell a

felnõtt formációban. Dr. Kövesdi

beszámolt arról, hogy a Haladás

beadta a Ferencvárostól átigazolt

Dallos iratait az MLSZ illetékes

bizottságához. Egy dokumentum

hiányzott ahhoz, hogy a sportoló

megkapja a hivatalos engedélyt,

ezt a Fradi ugyan elpostázta, ám

a szövetség munkatársa éppen

szabadságát töltötte, így nem

bontotta azt fel. Itt mulasztott az

MLSZ, ráadásul a Haladást nem

értesítette az igazolás hiányáról,

illetve arról, hogy a játékos dokumentuma

már átvehetõ a díj

egyidejû befizetésével.

A másik jogász, dr. Horváth

Péter ismertette, hogy a Soroksáron

közremûködõ játékvezetõ

mûhibát követett el, felelõsségre

kell vonni, mert a versenyszabályzatban

foglaltak alapján nem engedhette

volna pályára lépni a kettõs

igazolással nem rendelkezõ játékosokat.

Ilyen esetben a mérkõzést

újra kell játszani. Ez nem történt

meg. Kiderült az is, hogy a

Soroksár olyan elõírásra hivatkozott,

amely egyszerûen nem létezik,

ennek ellenére az MLSZ tárgyalta

az ügyet. Az országos grémium

a korábban lejátszott, BKV

és CVSE elleni találkozókról sem

vizsgálódhatott, mert a versenykiírás

értelmében erre csupán öt nap

áll rendelkezésre. Ez újabb súlyos

eljárási hiba. A játékvezetõk ellen

fegyelmi eljárás indult, vizsgálat

kezdõdhet a még ismeretlen, mulasztó

MLSZ-dolgozó ügyében is,

a büntetés mértékét azonban nem

csökkentették.

Lapzártánk után Dobány Lajos

és dr. Czeglédy Csaba, valamint

a klub képviselõi tárgyalóasztalhoz

ültek Budapesten, és

Kisteleki Istvánnal, a Magyar

Labdarúgó Szövetség elnökével,

illetve Wágner Lászlóval, a játékvezetõi

testület elnökével

egyeztettek.

g


SAVARIA FÓRUM

5

Vásári forgatag a Múzeumfaluban

A már hagyományos Szent

Márton-napi országos nagyvásárt

Márton napja elõtt egy

héttel rendezték meg a Múzeumfaluban.

Az érdeklõdõk a

vásári forgatagban idén elõször

Szent Márton sátrába is

betérhettek.

A szombathelyi Szent Mártonnapi

vásárra az ország valamennyi

szegletébõl érkeztek kereskedõk,

kézmûvesek, népmûvészek, iparmûvészek.

A nagy érdeklõdéssel

kísért rendezvény stílusos helyszínéül

a Vasi Múzeumfalu szolgált,

ahol újdonsággal is találkozhattak

a rendszeres vásárlátogatók. Új

elemként jelent meg Szent Márton

sátra a Martinus Vallási és Kulturális

Egyesület szervezésében,

ahol az érdeklõdõk Szent Márton

életérõl és az egyesület tevékenységérõl

tájékozódhattak, sõt akár

be is léphettek a szervezetbe. A

Márton-naphoz ezenkívül leginkább

az ilyenkor hagyományos

ételek (többek között a libapecsenye)

kötötték a rendezvényt, de élõ

ludakat is látni lehetett.

Az országos nagyvásáron természetesen

beszerezhetõek voltak

a mindennapi élet fontos és

hasznos tradicionális kellékei a

len-, kender-, gyapjútermékektõl

a konyhai felszerelésekig. Mindezek

felett a vásári sokadalom

mulattatására tréfás népi játékokat,

vásári komédiákat, zenés,

táncos produkciókat: tökverést,

lúdnyakszakítást láthatott a közönség.

Aki pedig a csípõs novemberi

hidegben melegedni vágyott,

finom illatú, ízes forralt

bor mellett melegedhetett.

Bizonyára sokak örömére szolgált,

hogy a vásáron sokkal kevesebb

bóvli és körhinta volt a szokásosnál,

és valószínûleg a délamerikai

zenészek hiánya sem

okozott bánatot senkinek.

Fotó: Czika László

Hölgyek régi fotókon

Gyönyörû régi fényképeket

nézegethet, aki az Art Caféba

tér be kávézni: a falakon száz

évvel ezelõtt Szombathelyen

élt hölgyeket ábrázoló fotókból

nyílt kiállítás.

kon olyan megsárgult fényképekrõl

néznek le berakott frizurájú,

pompás ruházatú asszonyok és lányok,

amelyek magángyûjteményekbõl,

a levéltárból származnak,

vagy régi képeslapon, sõt a

szentmártoni temetõ sírkövein szerepeltek.

A fotók 1850 és 1920 között

készültek, és a legkülönbözõbb

helyszíneken örökítették meg

a szombathelyi hölgyeket: egyiken

vízben fürdõzve, másikon a tükör

elõtt pózolva. Bár az akkori fényképészet

technikája igencsak különbözött

a maitól, a felvételek

máig jó minõségûek és mutatósak

maradtak. Torjay Valter, az egyesület

elnöke, aki maga is gyûjtõ, a

képek részletgazdagságáról beszélt

a megnyitón. Szerinte azokból

az egész kor hangulata, a világ

akkori rendje kiolvasható. A nõi

arcok elárulják, milyen szerep, feladat

jutott nekik abban a „biztos,

Miért kezdett Szombathely önkormányzata nagyszabású informatikai fejlesztésbe

Mit jelent az elektronikus önkormányzat Mennyiben segíti a város

környéki települések életét a kistérségi gyûjtõportál megvalósulása

Mindezekre a kérdésekre kaphat választ november 15-én a Szombathelyi

TV 17 óra 30 perckor kezdõdõ Euróra címû adásában, melynek témája a digitális

ügyintézés lesz. Várjuk kérdéseiket adásunk ideje alatt a 06/20 20 20

800-as élõ SMS-vonalunkon, vagy a 94/501 360-as telefonon!

A századfordulón városunkban

élt hölgyekrõl a Szent Márton Úti

Temetõért Egyesület rendezett kiállítást

a Fõ téri kávézóban. A fala-

kiszámítható rendben”, ami a századfordulós

idõket jellemezte. S

hogy e feladatoknak megfeleljenek,

a hölgyek egész fiatalon kész,

kiforrott egyéniségek voltak.

A helyszínválasztás tudatos:

amíg az egyesület korábbi kiállításait

a belvárostól távolabb tartotta, addig

most igyekezett a város szívébe,

a fotókon megidézett kor hangulatához

illeszkedõ kávézó falai közé

költöztetni programját. Egyszerûen

közelebb az emberekhez.

Gazdag programokkal várja az érdeklõdõket a jövõ

héten a Mûvelõdési és Sportház Rendezvényház Kht. A

Március 15. téri színházteremben november 13-án, hétfõn

19 órakor a magyar könnyûzene nagyasszonya,

KONCZ ZSUZSA ad koncertet legújabb dalaiból. November

18-án, szombaton 12 és 17 órától pedig a tánc barátai

tekinthetik meg az AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

PÁROS MAGYAR BAJNOKSÁGot. Lapunk a szervezõ

Sportházzal karöltve játékra

invitálja olvasóit. A mindkét kérdést helyesen megválaszolók

közül 6 OLVASÓNK EGYEN-

KÉNT 2 DARAB BELÉPÕJEGYET

NYERHET A FENTI RENDEZVÉ-

NYEK VALAMELYIKÉRE!

1. Milyen címmel jelent meg

Koncz Zsuzsa elsõ, önálló nagylemeze

2. Mi a neve a szombathelyi

akrobatikus rock and roll

egyesületnek

Az idõ rövidsége miatt kérjük,

hogy hétfõn 14 óráig küldjék

el válaszaikat SMS-ben a

20/362-4486-os (nem emelt díjas)

telefonszámra vagy levélben

az ujsagiro@savariaforum.hu

e-mail címre. A nyerteseket

még aznap 16 óráig telefonon

értesítjük.

Jó játékot kívánunk!


6

SAVARIA FÓRUM

2007 a stratégiai tervezés éve

Korszerûsíthetik, szélesíthetik a 86-os

utat, Szentgotthárdig villamosíthatják a vasútvonalat,

ha jövõre a jelenlegi állapotában

fogadják el az ország fejlesztési tervét.

Társadalmi vitának hívják, azonban politikai

lobbizásra használják – dr. Szabó Gábor szerint – azt

a körutat, amelyet az Új Magyarország Fejlesztési

Terv (azaz a II. Nemzeti Fejlesztési Terv) elõkészítõi

tesznek az országban. Nemrég a gazdasági tárca

illetékese részvételével a közlekedési fejezetrõl tárgyaltak

Szombathelyen, de e napon látogatott ide az

önkormányzati és területfejlesztési miniszter is, akivel

a polgármester egyeztetett.

A városfejlesztésért, stratégiai fejlesztésekért

felelõs MDF-es alpolgármester lapunknak

elmondta, hogy bár a dokumentum még most

sem végleges (jövõ tavasszal fogadják el az ország

2007 és 2013 közötti idõszakra szóló feladatait),

legutóbb számunkra kedvezõen sikerült

alakítani. – Amíg a terv korábbi verziója a

következõ hét évben uniós segítséggel fejlesztendõ

útszakaszok között környékünkrõl csak a

Csornát Gyõrrel összekötõ 85-ös utat és a csornai

elkerülõt említette, addig az egyeztetés nyomán

az új variációban a 86-os út Szombathely

és Csorna közötti szakasza is szerepelhet. Ez

egyelõre nincs kõbe vésve, mert a társadalmi vita

zajlik, és az önkormányzatokkal is egyeztetnek

még az anyag tartalmáról, ha azonban Vátig

megépül a négysávos út, célszerû a fejlesztést

Csornáig, majd onnan Gyõrig folytatni, és erre

egyre jobb az esély – mondta dr. Szabó Gábor,

aki reméli, a végleges terv is errõl szól majd.

Nem új ötlet a Bécs–Graz vasútvonal korszerûsítése

sem. A vonal Sopron és Szombathely közötti

szakaszát már 2002-ben villamosították, és ezt most

egészen Szentgotthárdig tervezi a vasúttársaság. – A

beruházás szerepel az Új Magyarország Fejlesztési

Tervben, tehát a két osztrák város közötti vonal magyar

szakasza 2013-ig európai színvonalúvá válhat

(a vonatok 120 km/órával közlekedhetnek). Elsõsorban

a nemzetközi áruszállításban tölthet be komoly

szerepet ez a vonal, de a személyszállításban is jelentõsége

lesz – tudtuk meg.

Az ausztriai összeköttetés kétségtelenül fontos,

de elõfordult már, hogy a fejlesztésekrõl késõbb kiderült,

kevésbé indokoltak, mint amennyire annak

tûntek. Elkészültekor ünnepeltük az A2-es autópálya

irányába vezetõ bucsui gyorsforgalmi utat

(amelyet a nagy teherforgalom miatt fejlesztettek),

most azonban kevéssé kihasznált. – Ennek feltehetõen

az osztrák útdíj az oka, a fuvarozók megváltoztatták

a tranzitútvonalaikat, ilyesmire nincs

hosszú távú garancia – fogalmazott dr. Szabó Gábor,

de megjegyezte: a 86-os út korszerûsítése a teherforgalomtól

függetlenül is szükséges. Úgy látja,

az unió egyértelmûen fejlesztési pólusokban gondolkodik,

ezért az alpolgármester nem tesz le egy

„társpólusi cím kicsikarásáról” a régióban. Ahhoz

azonban, hogy a címbõl, és fõként a forrásokból részesedjen

a város, kész tervek kellenek. Az alpolgármester

kifogásolja, hogy az elmúlt négy év stratégiai

tervezés szempontjából tétlenkedéssel telt, de

2007 a projekttervezés éve lesz – állítja. – A 11-es

Huszár úti laktanya hasznosítása lehet az egyik

olyan projekt, amelyre érdemes terveket kidolgozni.

Egy oktatással, kutatással kapcsolatos tanulmány

már készült. A másik az új ipari park, amely

az északi elkerülõ út befejezõ szakaszának megépítésével

egy hamarosan önkormányzati tulajdonba

kerülõ területen valósulhat meg, a harmadik fontos

elképzelés pedig a közel 70 hektáros belvárosi (a

Kalandváros és a Szabadidõközpont közötti) zöldterület

rekreációs célú hasznosítása – mondta. Hozzáfûzte

még: Szombathelynek nem kell a költségvetésben

több száz milliót áldoznia a tervek kidolgozására,

elõfinanszírozási konstrukcióban forráshoz

juthat e célra a város.

Mindössze 59-en szavaztak

Az októberi kisebbségi választásokon a

város közel 2500 fõs cigány lakosságának

mindössze 4-5 százaléka szavazott. Ennek

okáról és az új roma önkormányzat feladatairól

Hauzer Filip elnököt kérdeztük.

Két szervezet, a HÁROFIT Egyesület és a polgárõrség

tagjaiból áll az újonnan megalakult Roma

Kisebbségi Önkormányzat, melynek tagjai Hauzer

Filip elnök, Forgács Károly elnökhelyettes, Forgács

Károlyné, Vajda Rudolf és Vajda László Orfeusz. Az

elnök a vonatkozó jogszabályok idei változásával

indokolta az alacsony részvételt.

– Sokan eljöttek szavazni, de nagyon csalódottak

és egyben felháborodottak voltak, amikor

megtudták, nem adhatják le voksaikat. Nem értették,

miért kellett volna magukat korábban regisztrálniuk

kisebbségiként. Azt mondták, nem kaptak

erre vonatkozó értesítést. Nem volt könnyû lecsillapítani

az indulatokat – mondta Hauzer Filip.

Az elnök szerint a testület feladata a gyakorlatban

nem más, mint közvetítés a cigány lakosság és

a szombathelyi városi önkormányzat között. A kisebbségi

önkormányzathoz rengeteg probléma érkezik,

melyeket a városvezetéshez továbbítanak,

munkájuk nagy része ebben merül ki. Éppen ezért

november 21-én tartanak egy nyilvános roma fórumot

a városházán, ahol megpróbálnak megoldásokat

találni a felvetett gondokra, melyek leginkább

a lakhatással, munkával és a szociális problémákkal

kapcsolatosak. Az új testület véleménye szerint

gyökeres változásokra van szükség, melyek érdekében

jelenleg is tárgyalások folynak.

– Komoly programot terjesztettem a polgármester

úr elé, de ennek megvalósításához anyagi

források szükségesek. Erre az évre elfogyott

a keretünk, mi, a testület tagjai is ingyen dolgozunk.

Korrekt kapcsolatban vagyunk a városvezetéssel,

eddig csak pozitív tapasztalatom van.

Bízunk benne, hogy az ígéreteknek megfelelõen

kapunk támogatást a mûködési feltételek megteremtéséhez

és céljaink megvalósításához, például

az õsi cigány kultúra megõrzéséhez. Vannak

táncosaink és egy tizenkét fõs zenekarunk, mely

legutóbb a Márton-napi vásár színpadán is fellépett

a Múzeumfaluban. Fontosnak tartom, hogy

a cigány népet közelebb hozzuk a magyarokhoz,

mert sajnos gyakran tapasztalunk negatív megkülönböztetést,

ami szerintem elsõsorban a beskatulyázásnak

köszönhetõ – mondta az elnök,

majd a nagy port kavart országos vajdaválasztásra

terelte a szót.

– Felháborítónak tartom, hogy valaki országos

vajdának nevezi ki magát, holott Magyarországon

soha nem volt országos vajda. Megyei

vajdahelyettesként magam is ott voltam a hétvégén

Gyõrben, a dunántúli vajdák gyûlésén, ahol

egyértelmûen megállapítottuk, hogy nem fogadjuk

el az országos vajdát, és a lemondását követeljük

– zárta mondandóját Hauzer Filip.

zsgy

Fotó: Vass Szilárd


SAVARIA FÓRUM

7

„Munkahelyeket kell teremteni”

Növelni kell a foglalkoztatottságot, ez a

válságból való kilábalás kulcsa – állítja dr.

Hende Csaba, a Fidesz-MPSZ szombathelyi

országgyûlési képviselõje, akit a tavaszi

választások óta eltelt idõszakról kérdeztük.

Jövõ heti számunkban dr. Hankó

Faragó Miklóssal (SZDSZ) készült beszélgetést

olvashatnak.

– Ebben a ciklusban eddigi egyetlen

felszólalásában Tasó László hajdú-bihari

képviselõ érdekében emelt szót, aki ellen

lejárató kampány folyt. Tavasszal ön is

nehezményezte a Szombathelyen saját

személye ellen irányuló támadásokat…

– Semmiképpen sem személyes indíttatásból

szólaltam fel, hanem szakmai okból. Az országgyûlés

megtisztelõ többséggel jegyzõjévé, valamint

a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló

bizottság tagjává választott tavaszszal.

Ez a grémium egyfajta becsületbíróság is,

nálunk merülnek fel (többek között) a képviselõk

egymás közötti jogsértései. Az említett eset lényege,

hogy az egyik hajdú-bihari választókerületben

a fideszes képviselõt névtelen szórólapon

megalázták, a szocialistát pedig egekig magasztalták.

Ugyan a baloldali honanya esküdözött,

hogy nincs köze a kiadványhoz, ennek ellenére a

kormánypártiak kérték, hogy tartsák fenn a képviselõ

mentelmi jogát. Ezzel megakadályozták azt,

hogy a bíróság megállapíthassa, felelõs-e vagy

sem az MSZP-s politikus. Nekem egy ilyen helyzetben

kötelességem volt rámutatni, hogy ez több

mint furcsa eljárás.

– Az utóbbi hónapokban felértékelõdött

a bizottságának munkája…

– Ez nagyon sajnálatos. Kedden is üléseztünk

Révész Máriusz ügyében. Azt vizsgáljuk, megsértették-e

október 23-án a mentelmi jogát,

ugyanis rendõrségi kényszerintézkedést sem lehet

végrehajtani képviselõ ellen parlamenti hozzájárulás

nélkül. A fideszes képviselõ megverésének

körülményei ugyan még tisztázatlanok, a Legfõbb

Ügyészség, illetve a rendõrség vizsgálata folyik.

Az azonban biztos, hogy példátlan eset történt.

Emberemlékezet óta nem bántalmaztak országgyûlési

képviselõt ilyen súlyosan rendõrök, annak

ellenére, hogy képviselõi igazolványát felmutatta,

és beszélgetett elõtte a rendõrökkel. Javasoltam,

hogy bizottságunk már most fejezze ki aggodalmát

az eset miatt, de a másik oldal (Dávid Ibolya

tartózkodása mellett) leszavazta ezt. Úgy látszik,

õk nem aggódnak.

– A tüntetésekrõl, az eluralkodott parlamenti

hangnemrõl hogyan vélekedik

– A demonstrációknak az okát kell megvizsgálni,

a politikai pártoknak ezekhez nem sok köze

van. Én magam is többször részt vettem szemlélõdõként

szombathelyi békés tüntetéseken. Tapasztaltam,

hogy a Fidesz is kap hideget-meleget, nem

csak az MSZP. A lényeg, hogy az emberekben

mélységes felháborodás él, hogy a miniszterelnök

Fotó: Czika László

hazudott nekik, és beismerte, így szerezte meg a

hatalmat. Egyfajta erkölcsi megtisztulási igény

fogalmazódott meg a közvéleményben, melyrõl

Veres András megyés püspök úr is beszélt minapi

sajtótájékoztatóján. Azt a demokrácia elleni legsúlyosabb

vétségként értékelem, ha a hatalom

nem gondoskodik a tüntetéshez való jog érvényesülésérõl.

Budapesten például a rendõrségnek biztosítania

kellett volna a békés demonstrációkat, a

provokátorokat távol kellett volna tartania. Példák

mutatják, október 23-án nem ez történt a fõvárosban.

Ezek roppant fontos kérdések, mert a magyar

demokrácia súlyos válságához vezettek.

– A Fidesz befejezte a minden napra

meghirdetett gyûléseket, „csupán” a Parlamentben

folytatják kivonulásokkal a miniszterelnök

személye elleni tiltakozást.

Mi az oka ennek

– Nyilvánvalóan nem lehet tüntetésekbõl megélni,

békét kell teremteni az alkotó munkához.

Ennek azonban van néhány elõfeltétele. A békesség

nem jön el egészen addig, amíg Gyurcsány

Ferenc hivatalban van, mert az emberek számára

egy hiteltelen politikus. Ezért nem hallgatjuk meg

mi sem a felszólalásait.

– Ennek fényében milyen a kapcsolata

a többi vasi képviselõvel A tavaszi választások

után azt nyilatkozta lapunknak:

„az összefogás híve vagyok”.

– Baráti. Eddig uborkaszezonnal és a feszültségekkel

telt az idõ. Most a költségvetési vita kezdõdik.

Számtalan, a város és a megye lakóinak érdekeit

szolgáló módosító indítványt terjesztünk

elõ, és boldogok leszünk, ha a kormánypártiak

csatlakoznak hozzánk. Egyébként van közöttünk

közvetlen kommunikáció, semmi okunk, hogy haragudjunk

egymásra.

– Választási programjában hangsúlyos

elemként szerepelt a munkanélküliség,

valamint a fekete- és szürkegazdaság elleni

küzdelem. Sikerült valami eredményt

elérni

– Az elején leszögezem, ellenzékiként egészen

mások a lehetõségeim, de a módosító javaslataim, a

„kulisszák mögötti tevékenységeim” mind erre fognak

irányulni. Tavasszal is azt hangsúlyoztam: csak

munkahelyek teremtése segítheti ki hazánkat a

pénzügyi válságból, ezzel a másik oldal is egyetértett

akkor, de az azóta Brüsszelben benyújtott konvergencia-program

éppen a munkanélküliség szinten

tartásával, illetve növekedésével számol.

– A fejlõdés kulcsa a pénz – hangzik el

sokszor. A Nemzeti Fejlesztési Terv II és a

jövõ évi központi költségvetés tükrében

hogyan látja Szombathely helyzetét

– A költségvetés konkrét számait még nem ismerjük,

ebben érdemben nyilatkozni nem lehet. A

fejlesztések forrásának elõfeltétele a munkahelyteremtés,

az adóbevétel. Az illúzió, hogy ilyen-olyan

adományokból ekkora meg akkora fejlesztéseket

hajtunk majd végre. Szombathelynek elsõsorban

pezsgõ gazdasági életre van szüksége, az NFT II

nem oldja meg önmagában a problémáinkat. Az

egyszerûen nem igaz, hogy kilobbiznak a kormánytól

pénzeket, és ettõl városunkban jólét lesz.

– Konkrét számokat még nem ismerünk

a büdzsébõl, de azt azért lehet sejteni,

hogy az önkormányzatoknak mennyi

pénz jut majd az eddigiekhez képest…

– Jelentõs megszorítások várhatóak, különösen

a megyei önkormányzatok tekintetében. Ez a

kormány válasza arra, hogy narancsszínû lett az

ország térképe októberben.

– A szombathelyi önkormányzati választási

eredmény kudarc-e a jobboldalnak

– A szocialista polgármester ugyan maradt a

polgárok kisebbségének támogatásával, de a

jobboldalra leadott szavazatok száma jelentõs

többségben volt. Felemás a kialakult eredmény,

melynek sok oka van. Meggyõzõdésem, hogy a

Magyar Demokrata Fórum hatalmas segítséget

nyújtott a baloldal maradásához, és ahogy látom,

ezt kellõen honorálták is neki.

– Januártól még több, a polgárokat

közvetlenül érintõ megszorítás is következik.

A Fidesz azt állítja, van más út is…

– Januártól még kevesebb pénz marad az emberek

zsebében, súlyos életszínvonal-csökkenés

következik. A Fidesz álláspontja, hogy egy egészen

más gazdaságpolitikát kellene követni. A

gazdaság élénkítésére lenne szükség, errõl beszélek

én is folyamatosan. Munkahelyeket kell teremteni,

és az abból származó, valamint a keresletnövekedésbõl

befolyó bevételekbõl lehet kinõni

a pénzügyi válságot. Ez egy olyan recept, melyet

a világ számos pontján kipróbáltak már. Nem

máshogy kell a tortát felosztani, hanem nagyobb

tortát kell sütni.

Józsa Péter


8

SAVARIA FÓRUM

MESÉLÕ MÚLT

Jogász õsök vegyész gyermeke

A Náray-Szabó név ismerõsen

csenghet sokaknak, de

nem biztos, hogy a világszerte

elismert vegyész, a Kristálykémia

címû könyv szombathelyi

születésû megalkotója

miatt. A Király utcában

emléktábla jelzi, hogy a 20.

század elején híresség lakta

a 33-as számú házat.

Náray-Szabó István Szombathelyen

született 1899. július 20-án.

Eleinte magántanuló volt, családjával

a Király utcában lakott. Késõbb

a premontrei rendi gimnázium diákja

lett, ahol nyolc éven át

osztályelsõként végzett. Több minden

érdekelte, de legszívesebben ásványokat

tanulmányozott, amelyeket

megtakarított pénzén vásárolt.

13 éves korára már saját kis laboratóriumot

is berendezett. Ha épp nem

iskolában volt vagy az ásványokat

vizsgálgatta, akkor sportolt: úszott

és lovagolt. 1917-ben a budapesti

József Nádor Mûszaki Egyetem vegyészmérnöki

karának hallgatója

lett. Vegyészmérnöki diplomáját

1922-ben kapta kézhez. Tanársegédként

helyezkedett el, majd ledoktorált.

A hazáját választotta

1926-ban elõször ösztöndíjjal

Berlinbe, majd saját költségén Manchesterbe

utazott, ahol egy Nobeldíjas

apa-fia kutatópárosnál megismerkedett

a kristályszerkezet röntgensugár-módszeres

analízisével.

Õk dolgozták ki azt a metódust,

amivel kiszámítható az elhajló röntgensugarak

hullámhossza, és az elhajlás

jellegébõl kikövetkeztethetõ a

kristály szerkezete. Ez azért nyûgözte

le a magyar vegyészt, mert akkoriban

hagyományos módszerekkel

csak a gázokat és a híg oldatokat

tudták tanulmányozni a tudósok, a

szilikátok viszont nem oldhatók fel

és nem olvaszthatók meg. Kutatásukra

csak olyan módszer alkalmazható,

amely a szerkezetüket nem

változtatja meg. A manchesteri kutatóké

ilyen volt. Négy év alatt a két

angol, Náray-Szabó István közremûködésével,

rendszerbe foglalta új

ismereteit. A magyar tudós sok ajánlatot

kapott, Amerikába is hívták, õ

mégis hazajött. Ekkoriban fejlesztették

a szegedi egyetemet új tanszékek

és intézetek alapításával az ország

második nagy szellemi központjává,

ahol olyanok dolgoztak, mint Szent-

Györgyi Albert biokémikus vagy

Bruckner Gyõzõ szerveskémikus.

Náray-Szabó is ide került, és bár

önálló tanszékalapítási tervei voltak,

„csak” az Eötvös-kollégium igazgatója

lett. Egy év múlva magántanári

minõsítést szerzett, rendszeresen

tartott elõadásokat az egyetemen.

Némi alapítványi és intézményi segítséggel

hamarosan elõállította az

elsõ magyarországi röntgendiffrakciós

laboratóriumot.

Kémiai törvényt

is neveztek el róla

1933-ban nõsült meg Náray-

Szabó, Dobay Dórát, egy kémia-biológia

szakos egyetemistát vett el.

Három gyermekük született, a legfiatalabb,

Gábor, szintén vegyész lett,

és a Magyar Tudományos Akadémia

fõtitkár-helyettesi tisztét is betöltötte.

Náray-Szabó István szinte

egész nap dolgozott, de azért jutott

ideje a társasági életre is. Sok budapesti

professzor járt le Szegedre a tiszai

csónakázások, a folyóparti étkezések,

a jó hangulat miatt. Õ is jól

érezte itt magát, mégsem volt elégedett,

hiszen csak magántanár lehetett.

Megpályázta Budapesten az

egykor általa is elvégzett egyetem

kémiai-fizikai tanszékének megüresedett

vezetõi posztját, melyet elnyert.

Azonnal neki is látott, hogy

folytassa a Szegeden elkezdett öszszehasonlító

szerkezetvizsgálatokat.

Felismerte, hogy több eltérõ kémiai

összetételû kristály egy családba tartozik,

vagyis

testvérszerkezetek.

Eredményeinek

lényegét

a róla elnevezett

ún. izomorf-helyettesítési

törvényben

fogalmazta

meg. Több dolgozatot

is megjelentetett

az

általa vizsgált

anyagokról.

Atomok, molekulák,

kristályok

címmel könyvet írt, majd Kristálykémia

címmel jelent meg híres

munkája. A háború után tankönyvet

is írt, az MTA pedig levelezõ tagjává

választotta.

A politika áldozatává vált

Náray-Szabó (jobbra elöl) többek között Szent-

Györgyi Albert (középen elöl) társaságában Szegeden

Szervezõje és vezetõje volt a

Magyar Közösség nevû csoportnak,

amely a német befolyás ellen küzdött,

és azon fáradozott, hogy az

orosz megszállást is elkerülje az ország.

Angol és amerikai kapcsolatainak

ápolását 1947-ben államellenes

összeesküvésnek minõsítették,

és letartóztatták. A hosszú koncepciós

per elején tizenötödrendû vádlott

volt, de indulatai, heves stílusa

miatt fõvádlottá minõsítették át. Végül

négyévi fegyházra és kétévi internálásra

ítélték. A börtönben fizikai-kémiai

törvényszerûségeket kutatott,

de egy idõ után már nem tudott

lépést tartani a külvilágban zajló

fejlõdéssel. 1953-ban tért vissza a

társadalomba. 1956-ban újra bekapcsolódhatott

az MTA munkájába

(ahonnan korábban kizárták, és tagságát

csak halála után, 1989-ben adták

vissza), a magkémiai osztályon

dolgozott. (Elõtte három évig az

Építéstudományi Intézetben ténykedett,

és a beton ellenállóságával foglalkozott.)

1962-ben új, Magyarországon

elõször alkalmazott eljárással

is vizsgálni kezdte az ezüst-oxidokat.

Amikor megkérdezték tõle,

miért éppen ezzel foglalkozik, azt

felelte: kíváncsiságból. Ez a kutatói

ars poetica sokaknak máig rokonszenves.

Élete utolsó évtizedében

irányítása alatt a munkatársai talajmintákat

vizsgáltak, ennek nyomán

készült el 1985-re az ország

agyagásványtérképe. 1972-ben, betegeskedés

után hunyt el Budapesten.

1990-ben posztumusz Széchenyi-díjjal

tüntették ki.

szerk.: hhá

Forrás: kfki.hu

A Náray-Szabó család nemesi múltja a 16. századig visszavezethetõ.

A kõszegi vár 1532-es török ostromakor bizonyos Szabó János

parasztember is részt vett a védelmi harcokban, aki érdemeiért

nemesi címet kapott, felvehette faluja után a nárai elõnevet. A dokumentumok

ugyan egy tûzvészben megsemmisültek, de 1746-ban

a nádor új igazoló diplomát adott a családnak. A 19. század második

felében a nárai Szabók már szinte mind értelmiségi pályán dolgoztak.

Náray-Szabó István atyai és anyai nagyapja, majd édesapja

is jogász volt, utóbbi a helyi ügyvédi kamara és a takarékpénztár

elnöki posztját is megkapta. (Ettõl a generációtól kezdve már a kettõs

vezetéknevet használta a család.) Náray-Szabó Istvánt is jogi

pályára szánták, hiába. Az anyai dédatyjától, Némethy Pál gyógyszerésztõl

örökölt gének gyõztek, és a kémiát választotta.


SZELLEM

SAVARIA FÓRUM

9

Rádiósirató

2004. március idusán ballagok fel a Megyeháza

lépcsõjén, és belebotlok Perjés Klárába,

a Kossuth Rádió akkori fõszerkesztõjébe,

Avanesian Alexbe, a regionális stúdiókat

felügyelõ helyettesébe, valamint Ditrói Zoltánba,

a gyõri stúdió vezetõjébe. Alexnek

(akit, mint az MTV nemzetiségi adásaiért felelõs

fõszerkesztõ, a ’90-es évek eleje óta ismertem)

kikerekedett a szeme, amikor meglátott,

és csodálkozva kérdezte tõlem, mit keresek

én itt. Mondtam, hogy hazajöttem

Szombathelyre, és itt dolgozom. A rádiós

csapat Ipkovich György polgármestertõl

Markó Péterhez igyekezett egy megbeszélésre

a szombathelyi stúdió akkori ex lex állapotát

tisztázni. Én csupán annyit tudtam,

hogy a szombathelyi stúdió korábbi vezetõjének

szerzõdését a rádió vezetése (ismert

okok miatt) nem hosszabbította meg, és szóba

került a helyi stúdió esetleges bezárása, illetve

Gyõr alá rendelése. Behívtak a megbeszélésre,

s ezzel belekerültem az eseményekbe,

mint Pilátus a Credóba. A megbeszélés

azon része, amin jelen voltam, elég indulatos

hangnemben zajlott. Már ott szóba került a

RégióRádió ötlete, amirõl engem is megkérdeztek,

mondván, hogy lehúztam két évtizedet

az országos médiában, és van európai kitekintésem

is (Németországban dolgoztam

az elmúlt több mint 4 évben). Én akkor anynyit

mondtam, hogy engem érdekel az is, mi

történik a szomszédaimmal, s örülök annak

is, ha a szomszédok érdeklõdnek felõlem.

Avanesian Alex arra kért, vállaljam el a

szombathelyi stúdió vezetését. Mondtam neki,

hogy már elígérkeztem. (Kiss Bódog Zoltán,

a Zala megyei közgyûlés elnöke, aki akkor

vette át a Nyugat-Pannon EU-régió elnöki

tisztét, ajánlott fel nekem egy elõnyös állást.)

Alex és Perjés Klára mégis meggyõzött.

Voltak feltételeim, s miután megígérték,

hogy teljesítik – ezek között elsõ helyen szerepelt

a szombathelyi stúdió önállósága –,

beadtam a derekamat, s 2004. március 16-án

kineveztek stúdióvezetõnek.

Sok-sok vita után aztán létrejött a

RégióRádió. A három stúdió, Szombathely,

Nagykanizsa és Gyõr elsõ közös adását Magyarország

Európai Unióhoz való csatlakozásának

napján sugározta. Bevallom, sem a

kollégákkal, sem a hallgatók egy részével

nem volt könnyû elfogadtatni, hogy a rádió

nem csak Vas megyei témákról szól (mint

korábban).

Közben állandóan éreztük, hogy Gyõr

szeretne ránk telepedni, és ehhez megkapja a

központ támogatását. Jöttek innen-onnan az

információk, hogy veszélyben van (keleti

frekvenciája miatt) a kanizsai stúdió, de a

szombathelyi is, amelyik csak középhullámon

sugároz. Ekkor írt egy

közös levelet a Magyar Rádió Közalapítvány

elnökének a Vas és a Zala

megyei közgyûlés elnöke, az után érdeklõdvén,

mi lesz a két stúdió sorsa.

Tudomásom szerint levelükre

nem kaptak választ.

A TIT 2006. március végén arról

értesítette a Magyar Rádió vezetését,

hogy szeptember végével felmondja

stúdiónkkal kötött szerzõdését, mivel

az épületet eladja. Ugyanakkor a

Magyar Rádió 2006. évi üzleti tervében

(költségtakarékosság címen)

szerepelt három vidéki stúdió (köztük

a miénk) megszüntetése. A dolog érthetetlen,

mert a nyíregyházi a legrégebbi vidéki

stúdió, a másik kettõ pedig a legkisebb

éves költségvetésû vidéki stúdió.

Találtunk új helyet a stúdiónak az MMIKban.

Közös fenntartású intézmény lévén a

megye és a város vállalta, kifejezvén ragaszkodását

a közszolgálati rádióhoz, hogy az

éves bérleti költséget, amely egyharmada a

TIT-nek, fele-fele arányban kifizeti. Pillanatokon

belül elkészült az új stúdió kialakításának

költségvetése, ami 12 millió forint. (A

MR éves büdzséje kb. 12 milliárd forint). A

beruházás két év alatt megtérülne, azt követõen

a rádió évi 6 millió forintot spórolna a

bérleti díjon.

A rádió korábbi két alelnöke 2006. május

31-én kelt levelében azt írta, hogy „tekintettel

Perjés Klára és Avanesian Alex 2005. január

13-án Kondor Katalin elnökhöz eljuttatott

szakmai javaslatára… úgy döntöttünk,

hogy Szombathelyen nem kívánjuk finanszírozni

egy új stúdió felépítését…”

Kibújt a szög a zsákból! Valóban, a két

személy által 2005. január 13-án elkészített

szakmai javaslatban szerepelt a szombathelyi

stúdió önállóságának a megszüntetése,

technikájának (amihez a megye és városai

közel 30 millió forinttal járultak hozzá) egy

esetleges Székesfehérváron felállítandó stúdióba

történõ áthelyezése.

A döntést követõen Markó Péter és

Ipkovich György tiltakozó levelet küldött a

két alelnöknek, a MR kuratóriumi testülete

tagjainak, a Parlament Kulturális Bizottságának

és a Miniszterelnöki Hivatalnak. Ezt követõen

a TIT székház új befektetõi és a TIT

vezetõsége levelet írt a rádió vezetésének:

abban az esetben, ha a rádió hajlandó hoszszabb

távú bérleti viszonyt kötni velük, úgy

építik át az épületet, hogy a szombathelyi

stúdió bár a korábbinál jóval kisebb területen,

de ott maradhat bérlõként. Válasz nem

érkezett, ezért érvénybe lépett a korábbi döntés:

a stúdió szeptember 30-ig maradhat.

Idõközben, ez év nyár elején átfogó belsõ

vizsgálat indult a szombathelyi stúdió elmúlt

kétévi munkájáról. A 90 oldalas jelentés

egyetlen általunk okozott szakmai vagy gazdálkodási

hibát nem tárt fel. Azt viszont

„kénytelen” volt elismerni, hogy a szombathelyi

stúdió az elmúlt két évben 350 ezer forintról

4,7 millió forintra növelte reklám- és

szponzorbevételeit. Közszolgálati, és nem

kereskedelmi rádióról van szó!

Szeptember elején a fõiskolával tárgyaltam:

befogadnának minket, mert úgy érzik, a

presztízsük növekedne, ha helyet tudnának

adni nekünk. A felajánlott hely azonban nem

felelt meg a stúdió követelményeinek. Közben

sikerült megállapodni az új befektetõvel

és a TIT-tel, hogy a korábbinál jóval kisebb

helyen, de november 30-ig maradhatunk.

Október 9-én levelet írok a rádió új elnökének,

melyben tájékoztatom a helyzetünkrõl.

Megírom, hogy keressek-e új helyet, vagy

munkatársaimmal együtt kezdjünk el új állás

után kutatni Választ mind a mai napig nem

kaptam. Ellenben jött egy telefon október

12-én a fõnökömtõl, aki közölte, hogy keressek

magamnak új munkát, mert az október

31-én lejáró szerzõdésemet nem hosszabbítják

meg. November 1-jétõl a gyõri stúdió vezetõje

látja el a szakmai irányítást. 6 volt

munkatársamnak december 31-ig szól a szerzõdése.

S van még több, 6 éve a rádiónál dolgozó

külsõs munkatársnak is szerzõdése.

Nem beszélve arról a 120–150 ezer hûséges

hallgatóról, akik kitartottak a rádió mellett

(õket sem kárpótolja az, hogy megszokott

mûsoraikat nem hallhatják többé), vagy a

muravidéki és a burgenlandi magyarokról, és

az itt élõ nemzetiségi honfitársainkról.

November 26-án sugároz utoljára mûsort a

Magyar Rádió Szombathelyi Stúdiója. Zenei

betétként javasolnám Mozart Requiemjét.

Dr. Ács Zoltán volt stúdióvezetõ


10

SAVARIA FÓRUM

Készüljünk a télre!

A nagy hideg beállta elõtt

érdemes megfogadnunk a

szakember tanácsait embertársaink,

autónk és magunk

biztonsága érdekében. Legfontosabb

a téli gumik használata,

de gondoskodjunk a

hûtõfolyadékról, a párátlanításról

és a hóláncról is.

– Semmiképpen se spóroljunk

azzal, hogy mellõzzük a megfelelõ

téli gumikat, mert az utak síkosabbá

válnak! A kisebb autókra

már 8 ezer forintos darabáron vehetünk

gumit, de ezeknél léteznek

jóval drágábbak is. Nálunk a szerelési

költség 4 ezer forint autónként

– mondja Horváth Péter autószerelõ,

majd hozzáteszi, érdemes

gumiáruházakban megvásárolni a

téli kelléket, mert a hipermarketekben

gyengébb minõségû gumik

kaphatóak.

Fontos odafigyelnünk a hûtõfolyadék

ellenõrzésére is, nehogy

belefagyjon a tartályba. A téli ablakmosó

folyadékok csomagolásán

mindig feltüntetik az ajánlott

hígítási arányt, így nincs velük nehéz

dolgunk. Jó, ha van az autónkban

fagyálló spray és jégkaparó,

hogy biztosíthassuk vele a szabad

kilátást. A zár-jégoldót viszont lehetõleg

ne az autóban tartsuk, hanem

a lakásban.

– Reggelente már gyakran párásodnak

beszállás után az ablakok,

amit testhõmérsékletünk

okoz. Ha van az

autóban klíma, akkor

kapcsoljuk be, így nem

akadályozza majd pára

a kilátást. Az is célravezetõ,

ha lehúzzuk

résnyire az ablakot –

ajánlotta a szakember.

Bár még nem esett

számottevõ hó, a városon

kívül gyakran közlekedõknek

ajánlott hóláncot beszerezni.

Érdemes olyat vásárolni, melynek

felszereléséhez nem kell levenni a

kerekeket.

Télen vegyünk vissza a tempóból!

A téli balesetmentes közlekedés

nemcsak az autó felkészítésén

múlik, hanem a vezetõ

rutinján is. Az egyik szombathelyi

autósiskola vezetõjét

arról kérdeztük, az autósok

hogyan készüljenek a megváltozott

útviszonyokra.

A téli vezetésre való felkészülés a gépjármû felkészítésével kezdõdik,

melyrõl bõvebben a Készüljünk a télre! címû cikkünkben olvashatnak.

Ezzel kapcsolatban Toldi László egy valamit mindenképpen

ki szeretett volna hangsúlyozni: minden elindulás elõtt alaposan

tisztítsuk meg az ablakokat, és a belsõ levegõ folyamatos áramoltatásával

elõzzük meg az újabb párásodást. Sajnos több halálos baleset

is történt abból kifolyólag, hogy nem volt rendesen megtisztítva a

szélvédõ, és a hajnalban kivilágítatlanul közlekedõ kerékpárost késõn

vette észre az autós.

Toldi László azoknak ajánl elsõsorban óvatos kezdést a mostoha útviszonyok

beálltával, akiknek még nincsen téli vezetési tapasztalatuk.

Nekik (egyébként meg mindenkinek) azt javasolja, hogy próbálják ki

félreesõ úton, hogyan viselkedik az autó jeges burkolaton (lehetõleg tapasztalt

vezetõ felügyelete mellett). Tapasztalni fogják, a legfontosabb

ilyenkor, hogy kerülni kell a hirtelen gázadást, gyors fékezést és kormányzást

(viszont használjuk a motorféket is). Havas utakon még fontosabb

az elõrelátás, éppen ezzel elõzhetõ meg, hogy gyors beavatkozásra

legyen szükség. Ilyenkor a fékút akár a hatszorosára is nõhet, nem nehéz

belegondolni, mit jelenthet ez például egy gyalogosátkelõ-helynél.

Síkosságra elsõsorban a hidakon, felüljárókon számítsunk. A modern

autókban már van menetstabilizátor és kipörgésgátló berendezés, azonban

tudni kell, ezek sem képesek csodákra.

Télen jóval kevesebben tanulnak vezetni, mint nyáron, pedig

aki rögtön szerez rutint csúszós utakon is, az jóval felkészültebb

lesz, ha már önállóan közlekedik. Toldi László 17 éves oktatói

múltja során (segítségének is köszönhetõen) egy tanulója sem

okozott baleset gyakorlati órán, tehát nem kell félni ilyenkor sem

a vezetés gyakorlásától.


SAVARIA FÓRUM

11

Kötelezõen választható

Szezonja van a biztosítói

ajánlatok böngészésének, november

végéig lehet ugyanis

felmondani a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás

szerzõdéseit.

Komoly összeget is

megspórolhat, aki okosan választ.

Baleset bárkivel történhet

Minden autósnak szüksége van

gépjármû-felelõsségbiztosításra, mert

a biztosító ez alapján téríti meg a másoknak

okozott kárt. A biztosítótársaságoknak

október végéig kellett közzétenniük

új tarifáikat, hogy az érintettek

tájékozódni tudjanak. Már csak

szûk három hét áll rendelkezésre,

hogy az ajánlatokat átböngésszük,

mert november 30-án lejár a rendes

felmondási periódus, azaz eddig a napig

írásban és indoklás nélkül felmondhatóak

az eddigi szerzõdések.

Ez persze nem kötelezõ. Ha nem teszünk

semmit, a szerzõdés az új díjakkal

érvényes marad. (Jó tudni: ha nem

fizetünk, és így akarunk szerzõdést

bontani, késõbb azt újra kell kötnünk,

és csakis a korábbi biztosítónkat választhatjuk,

újat nem.)

A biztosítók ajánlatai között nagy

különbségek is lehetnek. Egyesek

alig emelték áraikat, mások sokkal

többet kérnek a szolgáltatásért, mint

idén. A tarifák kiszámításában számos

szempont játszik szerepet, ezt az

egyszerû autós már nemigen látja át.

Százféle kedvezmény, területi besorolás,

korcsoport, szorzó és más tényezõ

az, ami a díjakat befolyásolja.

Aki elég idõt

szán rá, minden információt

megtalál az interneten,

de az egyes társaságok is

felvilágosítást adnak. Csak

gyõzzük a hallottakat öszszegezni,

hasonlítgatni, és

hó végéig mindent kiszámolni.

Egyesek szerint tízezreket

is meg lehet spórolni.

Aki úgy dönt, hogy biztosítót

vált, és felmondja

eddigi szerzõdését, legkésõbb

december 31-ig kötheti meg az

újat. Ez a feltétele annak, hogy a jogviszony

folytonos maradjon. Figyelem:

az új biztosító nem köteles beszerezni

a bonus-malus besorolás érvényesítéséhez

szükséges kártörténeti

igazolást, azt nekünk kell bekérni,

és a kinézett társasághoz eljuttatni.

Mivel ezt jövõre állítják ki, addig

átmenetileg semleges kategóriába

kerülünk.

Internetezõk figyelmébe: on-line

szerzõdéskötéskor komoly kedvezményeket

adnak a díjból.

K ÖZLEKEDÉSI

B IZTOSÍTÓ

Területi képviselet:

SZOMBATHELYI IPARTESTÜLET

9700 Szombathely, Thököly I. u. 38.

T.: (94) 312-342, 313-932

E GYESÜLET

2007. évi (tájékoztató negyedéves)

gépjármû-felelõsségbiztosítási díjak

2007. januári kockázatviselés kezdet,

továbbá 2006. januári szerzõdéskezdet esetén

Egyesületi tagdíj tagonként (nem szerzõdésenként) 100 Ft/ hó

A táblázatban negyedéves, 90 napos kerekített alapdíjak (A-0) szerepelnek,

melyek a kerekítés szabályai miatt 45 Ft-tal eltérhetnek

a meghirdetett éves díjból számított negyedéves díjtól.

SZEMÉLYGÉPKOCSIK TÁJÉKOZTATÓ NEGYEDÉVES ALAPDÍJAI (Ft)

Vas megye 850 851– 1151– 1501– 2001– 3000 Csak

cm 3 1150 1500 2000 3000 cm 3 Szombathely

cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 felett 2001–3000 cm 3

0–21 éves férfi 10260 14310 16650 23130 28350 32220 28710

0–21 éves nõ 6930 9720 11340 15660 19260 21780 19440

22–25 éves 7470 10530 12240 16920 20790 23580 20970

26–35 éves 5580 7830 9090 12600 15480 17550 15660

36 évestõl 5040 7020 8190 11340 13950 15840 14130

nem természetes 5850 8190 9540 13230 16290 18450 16470

személy

Kedvezmények személygépjármûvek részére

szorzó

Közszolgálati dolgozók kedvezménye (1) 0,90

Polgárõr kedvezmény (2) 0,90

Novemberi kedvezmény (3) 0,90

Éves díjfizetési kedvezmény (4) 0,95

(1) közszolgálati dolgozók és közalkalmazottak kedvezményét csak természetes személyek

vehetik igénybe. (2) polgárõr kedvezményt érvényes polgárõr igazolvánnyal

rendelkezõ természetes személyek, illetve polgárõr szervezetek vehetnek igénybe.

(3) novemberi kedvezmény azon 2007. 01. 01. szerzõdéskezdetû szerzõdésekre vehetõ

igénybe, amelyek ajánlataláírási idõpontja a 2006. 11. 01. – 2006. 11. 30. idõszakba

esik. (4) éves díjfizetési kedvezményben részesülnek azon ügyfelek, akik a szerzõdés

éves díját egy összegben megfizetik. A közszolgálati dolgozók kedvezménye és a polgárõr

kedvezmény egymással nem összevonható.

TEHERGÉPKOCSIK, VONTATÓK

TÁJÉKOZTATÓ NEGYEDÉVES ALAPDÍJAI (Ft)

Vas megye 2 tonna 2–6 tonna 6 tonna vontató Csak Szombathely

alatt felett 2–6 t 6 t felett

0–25 éves 14760 22140 32490 72360 25200 37350

26–35 éves 11790 17730 25920 57780 20160 29790

36 évestõl 9900 14850 21780 48510 16920 25020

nem természetes 11430 17100 25020 55800 19440 28800

személy

Kedvezmények tehergépkocsik és vontatók részére

szorzó

Közszolgálati dolgozók kedvezménye (1) 0,90

Polgárõr kedvezmény (2) 0,90

Novemberi kedvezmény (3) 0,90

Éves díjfizetési kedvezmény (4) 0,95

A kedvezmények feltételei megegyeznek a személygépjármûveknél leírtakkal, azzal a

különbséggel, hogy a januári kedvezményben részesülõ tehergépjármûvek és vontatók

szerzõdései nem részesülhetnek a közszolgálati dolgozók és közalkalmazottak,

valamint a polgárõrök kedvezményében.

DÍJSZÁMÍTÁS:

tájékoztató negyedéves díj = alapdíj x bonus/malus szorzó

x üzemeltetés jellege szorzó x kedvezmények

Bonus/ A0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 M1 M2 M3 M4

malus

Szorzó 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 1,15 1,35 1,60 2,00

Csak éves díjfizetéssel köthetõ (Ft) Üzemeltetés jellege szorzó

Segédmotor 7300 Általános 1,00

Utánfutó, lakókocsi 2920 Taxi 1,30

Könnyû pótkocsi 2920 Oktató gépkocsi 1,30

Nehéz pótkocsi 7300 Bér gépkocsi 2,00

Lassú jármû, munkagép 17885 Veszélyes anyag szállító 1,30

Nyitva tartás:

hétfõtõl csütörtökig 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 és 13–14.30


12

SAVARIA FÓRUM

Fogadja el!

Egy népszerû autó: Renault Thalia

Megjelenésekor alaposan felforgatta

a hazai piacot a Renault

Thalia, amely azóta is tartja kedvezõ

helyét az eladási listákon. Mi lehet

az autó titka, miért kedvelik annyira

a vásárlók

Belsõ tere: az 510 literes

raktér a felsõbb

kategóriákban is dicséretet

érdemelne,

hát még a kis autók

között. Hoszszabb

utazások alkalmával

nem kell attól tartanunk,

hogy valamelyik családtagunk kofferjét

otthon kell hagynunk. A térbõl az elsõse-

Fent szeretnénk tartani a vásárlók érdeklõdését,

annak ellenére, hogy pillanatnyilag

a vevõi várakozások az ismert

gazdasági helyzet miatt kicsit visszafogottá

teszik általában az embereket.

A fogyasztást az autószakmában

mindenképpen fent kell tartani, egyrészt

autózni kell, másrészt ma már a jármû

tényleg nem luxus, az embereknek a

mindennapi életükhöz elengedhetetlenül

szükséges közlekedési eszköz. A kedves

olvasók biztos látják, hogy az élet minden

területét elárasztják a reklámok, hisz

ez az egyik eszköze annak, hogy a vevõket

motiválják arra, hogy vegyenek, vegyenek,

vegyenek. Ezen túl a Suzuki felismerte,

és kereskedõit is arra ösztönzi,

hogy a reklámokon túl többet kell tenni

azért, hogy a mostani helyzetben az emberek

borúlátása ellenére a fogyasztást

fenn tudjuk tartani.

Nem ígéreteket adunk, hanem

konkrét vevõi ajánlatokat.

A gyár nem csökkenti a termelését,

nekünk kereskedõknek az a dolgunk,

hogy a tisztelt vevõ felé sugározzuk,

hogy erõfeszítésünk – amit az autógyár,

a kereskedõ és a bank közösen

tesz – olyan segítséget nyújt a Suzukivásárláshoz,

amilyen még az elmúlt 15

évben, mióta a Suzuki termel Magyarországon,

még nem volt. Itt jegyezném

meg, hogy az elmúlt idõszaknak 1 millió

autó a termelési darabszáma, és

Nyugat-Európa felé szinte minden

mennyiségben eladhatók a magyar

gyártmányú Suzukik, típustól függõen

1000–3000 euróval is többért, a magyar

piac viszont rendkívül fontos a

Suzuki számára.

Az év hátralevõ részében olyan árengedményes

vásárlást hirdetünk, ahol minden

érdeklõdõ megtalálhatja a számítását.

A gépkocsijaink legendásan megbízhatóak,

olyan vevõkörnek is bátran

ajánljuk õket, akik valamilyen, önmaguknak

sem megmagyarázható okból

eddig nem kerestek fel bennünket. Ha

egy kicsit nehezebb a gazdasági helyzet,

akkor a tanácsom a következõ: jó

magyar közmondás szerint „addig

nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”!

A mi megbízható gépjármûveinkkel

elégedett lesz, közlekedési problémájára

biztos megoldást kínál a Suzuki

és a Sipos autóház.

A több száz ezer forintos kedvezményt

fogadja el tõlünk. (X)

gélycsomag sem vesz el helyet, hiszen a pótkerékkel

együtt a lemez alá süllyesztették. A

Thalia elsõ ülésein kényelmesen utazhatunk

nagyobb távolságokon is, hátul ugyanezt három

gyermek, vagy két felnõtt utas esetében

mondhatjuk el. A kezelõszervek kézre esnek,

a kijelzõk jól olvashatóak.

Az autó kétfajta motorral

kapható. Mindkettõnek

1,4-es az ûrtartalma,

viszont

az egyiket

8, a másikat

16 szeleppel

szerelték. A különbség a teljesítményben

mutatkozik meg. Az egyik 75 lóerõt

produkál, a másik 98-at. Fogyasztásuk

közel megegyezik, vegyes használatban hozzávetõlegesen

7 liternyi.

Az alsó kategóriába tartozó autóknál még

nem elterjedt, hogy az elsõ légzsákok az alapfelszereltséghez

tartozzanak, de ez alól a Thalia

kivétel, ugyanis esetében minden változathoz

jár ez a biztonsági berendezés. Szériatartozék

továbbá a hátsó üléseknél a három darab, hárompontos

biztonsági öv, állítható fejtámlák,

valamint a központi zár is.

A Thaliát színezett lökhárítóval és visszapillantóval,

állítható magasságú szervokormánnyal,

elektromos ablakemelõkkel, mozgatható

és egyben fûthetõ külsõ visszapillantókkal

és hõvédõ üvegezéssel készítik. Ez bizony

jelentõsen emeli a kocsi értékét.

Forrás: kicsikocsi.hu


CIVIL TÉR

Bemutatkozik az Elektromosok Vasi

Manager Sporthorgász Egyesület

Szervezetünk 1946-ban

alakult Szombathelyen az akkori

ÉDÁSZ dolgozóinak

részvételével, Elektromos néven.

A késõbbiekben több

másik cég is csatlakozott, de

így is csak egy zárt közösséget

alkotott. Az 1990-es évek

elején nyílt tagfelvételt hirdetett

az egyesület, ezután folyamatosan

emelkedett a taglétszám.

A szervezeten belül

2004-ben alakult a Vasi Manager

Sporthorgász Klub,

melynek köszönhetõen az

egyesület az Elektromosok

Vasi Manager nevet vette fel.

Jelenleg közel 500-an tartozunk

a csoportba.

A tagjainkkal rendszeres

kapcsolatot tartunk, számukra

engedélyeket intézünk,

versenycsapatot szervezünk

és tartunk fenn. Amióta versenyhorgászat

mint sportág

létezik, csapataink az egyik

legsikeresebb résztvevõi a

megmérettetéseknek. Éves

tevékenységünkhöz tartozik

még, hogy gyermekhorgászoknak

tanfolyamokat, oktatásokat,

versenyeket szervezünk,

ezzel népszerûsítjük

a fiatalok körében is ezt a

hobbit.

Minden évben megrendezzük

a tagok számára az egyesületi

horgászversenyt. A versenyen

az egyesület tagjain kívül

más egyesületek is elindulhatnak.

Sikeres részvétel esetén

a nem egyesületi tagokat is

különdíjjal jutalmazzuk. Rendezünk

még olyan egyéb

programokat, melyekkel a vízi

élettér megóvását segítjük elõ.

A folyamatos munka révén, és

Szombathely önkormányzata,

valamint a Nemzeti Civil

Alapprogram által nyújtott támogatásoknak

köszönhetõen a

megye egyik legdinamikusabban

fejlõdõ horgászegyesülete

lett szervezetünk az elmúlt

években. Egyesületünk hivatalos

ügyfélfogadása minden

szerdán délután 2 és 6 óra között

van. (Jegyváltási idõszakban,

azaz januártól júniusig

minden hétfõn, szerdán és

pénteken 14-tõl 17 óráig vagyunk

nyitva).

Székhely: Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.

Honlap: www.elektromosok.uw.hu.

Az egyesület elnöke: Keppel László.

Idén is karácsonyi vásár!

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2006. november 27-tõl december 24-ig a város Fõ terén karácsonyi

vásárt tart.

SAVARIA FÓRUM

Ez egy olyan mûanyag lencse, mely vékony

könnyfilmen úszik. A kontaktlencséket

három szempont szerint csoportosíthatjuk.

Az elsõ szempont a lencsék anyaga, ez alapján

megkülönböztetünk keményet (PMMA), félkeményet

(gázáteresztõ) és lágyat. Az elsõ a

lágy lencséhez viszonyítva kisebb átmérõjû,

alatta az oxigén a pislogás során cserélõdik. A

félkemény lencsék is ugyanilyen kemények, csupán

abban különböznek a PMMA-lencséktõl,

SZAK-SZEMMEL

A kontaktlencsérõl röviden I.

Somkuthy Balázs

optometrista

látszerészmester

hogy szerkezetüknek köszönhetõen áteresztik az éltetõ oxigént. A

lágy lencsék a legelterjedtebbek a világon, mivel jóval kényelmesebbek,

és könnyebben megszokhatóak, mint az elõzõek. Rendkívül puha

anyagból készülnek, ha akarjuk, össze is gyûrhetjük õket, viszont

vigyázni kell vele, mert egy pici bevágás, amit okozhat köröm vagy

kontaktlencse-tároló kupak, és máris kész a baj, elszakad a lencse. Ez

még rutinos viselõkkel is elõ szokott fordulni, de egy kis odafigyeléssel

megelõzhetjük.

A kontaktlencsék második csoportosítási szempontja az élettartam,

ami lehet rövid vagy hosszú. Manapság a legnépszerûbbek a kevés ideig

használhatóak, hiszen alkalmazásuk, tisztításuk egyszerû, és ami a

legfontosabb, nagyon biztonságosak. Rengetegféle lencse közül választhatunk:

1 vagy 2 hetes, 1 és 3 hónapos, sõt kezd elterjedni az 1 napos

lencse is. Minél rövidebb a lencse élettartama, annál biztonságosabb,

hisz rövid idõközönként rakunk a szemre teljesen tiszta, steril lencsét,

ezzel is csökkentve a fertõzésveszélyt. A hosszú élettartamúak közé tartoznak

a 6, 9, 12 hónapos lencsék. Egy év viselés után a leghosszabb

élettartamút is ki kell dobni. Tisztítása körülményesebb, hiszen ki kell

egészíteni fehérjeoldással, hidrogén-peroxidos fertõtlenítéssel. Elõnye

az ára, hiszen éves szinten a költsége kisebb.

(folytatjuk)

13

Az itt felállítandó 12 darab 10 négyzetméteres pavilon üzemeltetésére

nyilvános versenytárgyalást hirdetnek, amely 2006. november 14-én

(kedden) 10 órakor kezdõdik a Városháza (Kossuth u. 1-3.) földszinti kis

tanácskozó termében. A versenytárgyalásra elsõsorban az ünnephez kötõdõ

ajándékot, játékot, dísztárgyat, csomagolt édességet forgalmazó kereskedõk

jelentkezését várják.

A részvétel feltételei:

– érvényes kereskedõi, vállalkozói igazolvány

– 1 hónapnál nem régebbi hitelesített cégbírósági bejegyzés, a helyszínen

letétbe helyezett 10 ezer forint bánatpénz.

Kizárólag az ünnephez kapcsolódó ajándéktárgyat, mûalkotást, édességet

értékesítõk 50%-ot, kultúrcikket, játékot, dísztárgyat, illatszert értékesítõknek

75%-ot kell befizetni a licitált összegbõl. Az üzemeltetési

jogot elnyerõnek a helyszínen a bérleti díjat egy összegben meg kell fizetnie.

A bánatpénz a bérleti díjba beleszámít.

A versenytárgyalással kapcsolatosan felvilágosítást ad a Polgármesteri

Hivatal Igazgatási Osztálya: telefon 94/520-315.

A MI NAPUNK

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

2006. NOVEMBER 18-ÁN, SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL

várja a város és városkörnyék iskolába készülõ óvodásait

és szüleiket, akik tantárgyi játékok, sport- és számítástechnikai

foglalkozások keretében ismerkedhetnek iskolánk életével.


14

SAVARIA FÓRUM

PROGRAMAJÁNLÓ

A

KIÁ

KIÁLLÍTÁS

November 10. – december 2.:

Torjay Valter festõmûvész kiállítása.

Helyszín: OMK.

November 15. – december 2.:

Torjay Valter festõmûvész kiállítása.

Helyszín: Berzsenyi D. Könyvtár,

földszinti terem.

November 16. – december 2.: Kiállítás

a tolerancia napja alkalmából.

Helyszín: Berzsenyi D. Könyvtár,

I. em.

KOMOLYZENE

November 13. (H) 19.30 óra:

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar:

Rajter-bérlet 4. Mûsor: Csajkovszkij:

D-dúr hegedûverseny,

op.35, Manfréd-szimfónia. Helyszín:

HEMO.

TÁMOGATÁSÁVAL

JUNIOR

November 12. (V) 10.30 óra:

Csipi-Csupi bábszínháza – zenés

mesejáték, a Szamóca Színház matiné-elõadása.

Helyszín: Savaria Kamaraszínház

(volt HEMO).

November 15. (SZ) 14.30 óra: A

természet kincsei – 3. foglalkozás: A

Kalahári-sivatag élõvilága, afrikai

élménybeszámoló felsõsöknek.

Helyszín: Gyermekek Háza.

November 15–29.: Szent Mihálytól

Péter-Pálig – néprajzi sorozat

ovisoknak és elsõsöknek. 2. foglalkozás:

a kender feldolgozása a kötélverõ

mûhelyében. Helyszín:

Gyermekek Háza.

November 18. (SZO) 9–12 óráig:

Ékszer nemezelése a Kézmûves

Kuckóban. Helyszín: Gyermekek

Háza.

November 18. (SZO) 15–18 óráig:

Királyi játszóház családoknak –

ékszerek, kelmék készítése, királyi

csemegék sütése, udvari bolondságok

a helytörténeti hét keretében.

Helyszín: Gyermekek Háza.

November 18. (SZO) 17 óra: Hamupipõke

– a Holle anyó Színház

interaktív gyermekszínházi elõadása.

Helyszín: Savaria Plaza.

Szent Márton-hét programjai

Folytatódnak a Szent Márton-héthez kapcsolódó programok a városban:

November 12-én délután 3-kor tartják a gyerekek és fiatalok képzõmûvészeti

és novellaíró pályázatának díjkiosztóját, amikor a legjobb

munkákból kiállítás is nyílik a Martineum Felnõttképzõ Akadémián. Somogyi

Terézia: Rotenturmi mise – a mû szentmise keretében, egyúttal

magyarországi bemutatóként csendül fel 12-én este 6-kor a Szent Mártontemplomban.

Másnap, 13-án délután 5-kor az Örökmozgó

Mûvészmoziban (belvárosi mozi) egy 56-os filmet láthatnak a fiatalok, és

errõl beszélget velük Katona Attila történész, majd a Savaria Múzeumban

tölthetnek ki feladatlapot az érdeklõdõk, szintén 56-os témában, egy kiállításhoz

kapcsolódva. Este 7-kor az evangélikus templom kápolnájában

koncert lesz Szabó Csaba születésének 70. évfordulója tiszteletére.

„Kettõs kötésben” címmel 14-én délután 5-kor mutatják be a Mûvészetek

Háza Szalonjában Marosfalvi Antal festõmûvész és restaurátor bibliográfiáját.

Este 7-kor Dürrenmatt „Pillanatképek egy bolygóról” címû

mûvét viszi színre a Ferrum Színházi Társulás az MMIK-ban, belépõket itt,

valamint a Belsikátor 1. szám alatti jegyirodában lehet elõre váltani.

16-án reggel 9-tõl délig a Gyermekek Házában kicsiknek és nagyoknak

rendeznek vetélkedõt. A Mûvészetek Háza Szalonjában e napon

este 6-kor „Szent Márton párizsi csodáiról” tart elõadást Szirbek

István, majd 17-én és 18-án a fõiskola filozófia tanszéke rendez

ugyanitt kétnapos konferenciát „Conditiones entis” címmel. A Szent

Márton Nemzetközi Kórustalálkozó programja 19-én délután 3 órakor

kezdõdik a Szent Márton-templomban.

MINDENFÉLE

November 13. (H) 10 és 14.30 óra:

A Soltis Színház mesejáték-bérletes

elõadása. Helyszín: MMIK.

November 13. (H) 16.30 óra: „100

éves iskola” – Oh lassan szállj és

hosszan énekelj, … szép emlékezet!”

A szombathelyi Paragvári

Utcai Általános Iskola jubileumi

emlékkönyvének bemutatója.

Helyszín: Paragvári u. 2.

November 14. (K) 15.30 óra: Pável

Ágoston verseskötetének bemutatója.

Helyszín: Berzsenyi D. Könyvtár.

November 15. (SZ) 18 óra: LOGO

Ifjúsági Szolgálat: Helsinki az

már Nyugat! – Képekkel tûzdelt

élménybeszámoló egy Erasmus ösztöndíjat

elnyert hallgatótól. Helyszín:

MMIK.

November 15. (SZ) 19 óra: Karinthy

Ferenc: Gellérthegyi álmok –

színmû két részben. Helyszín: Savaria

Kamaraszínház (volt HEMO).

November 16. (CS) 17 óra: A keringési

betegségek és a dohányzás

összefüggései. Ea.: Dr. Prugberger

Emil fõorvos. Helyszín: MMIK.

November 17. (P) 16.30 óra: Hagyományos

koszorúzási megemlékezés

Éhen Gyula egykori városépítõ polgármester

tiszteletére. Köszöntõt

mond dr. Ipkovich György polgármester,

Soós József képviselõ, Kozma Gábor,

az Éhen Gyula Kör elnöke. Helyszín:

Alkotás utcai park.

November 17. (P) 17 óra: Lánszky

Imre: Hol volt, hová lett Õsbuda

Legújabb kutatási eredmények –

történelmi, mûvelõdéstörténeti elõadás

a Honjáró 64 Egyesület szervezésében.

Helyszín: Körmendi út 2.,

evangélikus egyházközség.

November 17. (P) 18 óra: Hangverseny

a Zontáért – a Zonta Club

Szombathely által szervezett jótékonysági

hangversenyen fellépnek a Mûvészeti

Szakközépiskola és Gimnázium

hangszeres szólistái és együttesei.

Helyszín: Premontrei Gimnázium.

November 17. (P) 19.30 óra: A Berzsenyi

Dániel Fõiskola gólyabálja.

Sztárvendég: R-Go, Desperado. Zenekar:

Juice. Helyszín: MSH.

November 18. (SZO) 12 óra: Akrobatikus

Rock And Roll – páros,

magyar. Helyszín: MSH.

November 18. (SZO) 17 óra: „Hogyan

restauráltam a szentmártoni

temetõ sírköveit” – Módy Péter szobrász

restaurátor elõadása. Helyszín:

domonkos plébánia, Szent Márton u.

November 18. (SZO) 19 óra: „Vas

megyében születtem…” – Vas megyei

népzenei együttesek találkozója,

a koncert után táncház. Helyszín:

MMIK.

November 18. (SZO) 19 óra: a Latin

Spirit Trio koncertje. Helyszín: Egyházmegyei

Kollégium díszterme.

KÖNNYÛ

November 13. (H) 19 óra: Koncz

Zsuzsa-koncert. Helyszín: MSH.

November 17. (P) 20 óra: „Húsz

év múlva…” – a Cserga és Barátai

Blues-Rock Band jubileumi

koncertje… ott, ahol elkezdõdött:

az MMIK Klub I-es termében.

November 17. (P) 20 óra:

HOLLYWOODOO-koncert. Vendég:

Praha zenekar. Helyszín: OMK.

November 18. (SZO) 22 óra: Depeche

Mode-klub. Helyszín: OMK.

Forgalomkorlátozások a nyugati városrészben

A Körmendi út – Szent Flórián – Brenner Tóbiás körút körforgalmi csomópontot

és a Körmendi utat a körforgalmi csomópont és a Gyõrffy utca között teljesen

lezárták csatornázás miatt. A Táncsics utcában az Avar utca és a Kálvária

utca csomópontjában, valamint a Szent László király utca Gagarin utcai csomópontjában

szintén teljes az útzár, a Tompa Mihály utca és a Gagarin utca közötti

szakaszán félpályás útlezárás mellett folyik a kivitelezés. A Gagarin utcát és az

Arany János utcát szintén lezárják.

A Bartók Béla körút Fedett Uszoda – Claudius szálló – Kenderesi utca közötti

szakaszán a utómunkálatok folynak. A Kenderesi utca egy rövid szakaszán

egy nyomsávos, murvázott terelõúton lehet közlekedni. Az Árpád utca

csomópontjában félpályás útlezárás mellett folyik a munkavégzés. Az Árpád

utcát november 11-én lezárják. • A Körmendi út Gyõrffy és Szabadságharcos

utcai csomópontját várhatóan 10 napra november 13-tól teljesen elzárják a forgalom

elõl. Valamennyi útszakasz zsákutcaként mûködik. • A Körmendi és a

Szent Gellért út csomópontjától délnyugatra esõ területen az átemelõ mûtárgy

és csatlakozó vezetékek építését a kivitelezõ várhatóan december 31-ig folyamatosan

végzi. • A Szent Gellért utcai hídtól délre esõ területén a Perint patak

mindkét oldalán munkálatok folynak. Érvényes november 17-ig.


M O Z I

M Û S O R

BELVÁROSI SAVARIA FILMSZÍNHÁZ

TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK nov. 9–12-ig és 14–15-én

15.15-kor

FACÉR JIMMY (A világhírû színész–rendezõ, Steve Buscemi filmje

együttérzõ iróniával és sajátos humorral jeleníti meg az amerikai kisvárosok

világát, amelyben az emberek se betörni, se kitörni nem tudnak igazán.) nov.

9–12-ig 16.45 és 20.00-kor, 13–14-én 20.45-kor, 15-én 20.15-kor

KÍGYÓK A FEDÉLZETEN

(Több száz mérges kígyó tízezer méter

magasban. Mókás horror Samuel L.

Jackson fõszereplésével.) nov. 9–12-ig

18.15-kor, 13–14-ig 20.15-kor

HERMINAMEZÕ–SZEL-

LEMJÁRÁS (A helyszín Budapest,

a Városliget külsõ pereme, a Hermina

út. A film egy 1956-ban megtörtént

véres esemény köré szervezõdik. Halász Péter kísérleti mûvészfilmje.)

nov. 13–15-ig 15.00-kor

KÉK MÉLYSÉG (A David Attenborough által jegyzett film belemeríti a nézõt

a tengerek szépségébe, és egy utazásra viszi a korallzátonyoktól a nyílt vizek éjszakai

sötétségéig.) nov. 10–12-ig 16.45 és 18.15-kor, 13–15-ig 16.45-kor

HERVADÓ VIRÁGOK (A megrögzött agglegény, Bill Murray, elhagyott

szeretõivel való véletlenszerû találkozásai során zûrös múltjával találja magát

szemben, de a jelen is különös fordulatot vesz. R.: Jim Jarmusch.) nov.

9–12-ig 19.45-kor, 13–15-ig 18.15-kor

PIROSSZka – A jó, a rossz, a farkas MEGAnagyi (Szinkronizált animációs

film.) nov. 11–12-én 15.00-kor

„MOZI A MOZIBAN” II. – Bemutatkozik a Vas-Film Vas megyei filmfesztivál

(Az áprilisi táplánszentkereszti amatõrfilmes fesztivál vágatlan

verziója.) nov. 13–15-ig 16.15 és 17.30-kor, illetve folyamatosan

NAGYON VADON (Szinkronizált családi rajzfilm.) nov. 16–17-én és 19–21-

ig 14.30 és 16.15-kor, 18-án 10.00 és 15.00-kor, 22-én 14.30 és 16.00-kor

A VELENCEI KALMÁR (Látványos

Shakespeare-adaptáció Al

Pacino és Jeremy Irons fõszereplésével.)

nov. 16–17-én és 19–21-ig

18.00-kor, 18-án 19.30-kor

TAKESHIS’ (A ma élõ legnagyobb

japán filmrendezõ, Takeshi Kitano

tudathasadásos ámokfutása.) nov.

16–17-én és 19–22-ig 20.15-kor,

18-án 13.15-kor

Godard: HÍMNEM – NÕNEM (1966. francia-svéd)

HORTHY, A KORMÁNYZÓ (Koltay Gábor dokumentumfilmje.) nov. 16-

án 20.00-kor, 17-én és 19-én 17.00 és 19.45-kor, 18-án 17.00-kor, 20–22-ig

16.15-kor, 24–26-ig 17.30-kor, 27–29-ig 16.30-kor

MRS. HENDERSON BEMUTATJA (A bogaras özvegy tetõ alá hozza a

háború alatt Anglia elsõ meztelen revüjét. Vígjáték.) nov. 16–17-én és 19-én

15.15-kor

AZ ÍJ (Tíz éve él

együtt egy tengeri hajón

egy 60 éves férfi és

egy 16 éves lány, amikor

egy fiú érkezik…

Romantikus japán-koreai

film.) nov. 18-án

18.30-kor, 20–22-ig

14.45-kor, 20–21-én

20.45-kor is

Örökmozgó Mûvészmozi

A vetítések hétfõn, kedden 19 órakor, szerdán 19.00-kor és 21.00-kor

kezdõdnek a belvárosi Savaria Filmszínház kamaratermében. Nov. 13-án

(H) Ki-douk: Az íj (2005. dél-koreai–japán) * nov. 14-én (K)

Cronenberg: Erõszakos múlt (2005. amerikai) * nov. 15-én (SZ)

Solomon: Nagy kommunista bankrablás (2004. francia–német–angol–román)

és McTeigue: V, mint vérbosszú (2005. amerikai–német)

SAVARIA FÓRUM

KÉMÉNY ÉS TETÕ

DOKTOR BT.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

Kémény-béléscsövezés

Szerelt kéménykészítés

Termoforkémény kiváltás

egyedi kéményekre

SZOMBATHELYI

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

„Paktummal a foglalkoztatásért” – Foglalkoztatási

kezdeményezések összehangolása Szombathelyen

A Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda regionális információs

kampányt indított a 2007-tõl életbe lépõ, az Egész Életen Át

Tartó Tanulás Programjával kapcsolatban. Az ország kilenc városát

érintõ kampány során az Iroda bemutatja az új programot, azon belül

is elsõsorban a Leonardo kínálta szakképzési pályázati lehetõségeket

és fõként a külföldi szakmai gyakorlatokat, illetve oktatói tanulmányutakat

támogató mobilitási pályázatokat.

Az új program által kínált egyszerûbb pályázati lehetõség, az egyes

alprogramok egységesebb szemlélete, az adminisztráció csökkentése

az eddigi nemzetközi tapasztalatokkal nem rendelkezõ intézmények

számára is kedvezõbb lehetõségeket kínál.

Az információs nap idõpontja: 2006. december 5.

Helyszíne: Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési

Alapítványa, Vállalkozói Központ, nagyterem (9700

Szombathely, Petõfi S. u. 1/B.)

A részletes program a Tempus Közalapítvány honlapján

(www.tka.hu) olvasható.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de elõzetes regisztráció

szükséges. Jelentkezni a Tempus Közalapítvány honlapján található

on-line regisztrációs lap kitöltésével lehet.

15

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


16

SAVARIA FÓRUM

RUHÁZATI

KERESKEDELEM

Szombathely, Ernuszt K. u. 38.

Tel.: (94) 322-048 • Fax: (94) 310-160

Vásároljon nõi-férfi felsõruházatot

közvetlenül a gyártótól!

Nyitva: H–P: 12–19, Szo: 9–13,

CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAP

Téli kínálatunkból!

Nõi-férfi télikabátok, dzsekik

– Nõi 2–3 részes kosztümök

– Nõi nadrágok, pulóverek

– Nõi szoknyák, blúzok

– Férfi öltönyök, zakók, nadrágok

– Férfi ingek, nyakkendõk

és még sok egyéb

gotthardbt@gotthardbt.hu • www.gotthardbt.hu

BALLAGÓ FIÚ OSZTÁLYOKNAK

ÖLTÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!

Lakosságnak diszkontáron!

SZOMBATHELYEN,

a GÉFIN GYULA utcában

földszinti 13,7 m²-es

és 18,8 m²-es, valamint

2. emeleti 33 m²-es

IRODAHELYISÉGEK

KIADÓK

KEDVEZÕ ÁRON.

Érdeklõdni a 20/6675-000-s

telefonszámon lehet

9 és 16 óra között.

HÁZI KOCSONYA

ELVITELRE IS KAPHATÓ!

Malom u. 6. • Tel.: 349-372

Fõzzünk együtt!

Kedves Olvasóink! Receptjátékunk véget ért. Köszönjük a sok érdekes ételleírást,

beküldõink bizonyára számos olvasónknak adtak hasznos ötleteket. Közülük Farkas

Lajosné a Malom Sörözõ, míg Tóth Olga a Pásztor Csárda két személyre szóló vacsora-felajánlását

nyerte. Játékosainknak gratulálunk, nyereményükért, kérjük, jelentkezzenek

szerkesztõségünkben!

Ez évi hátralévõ lapszámainkban szerkesztõségünk munkatársai ajánlanak egyegy

receptet szíves figyelmükbe. Elsõként fogadják szeretettel Horváth Vilmos hirdetési

vezetõ receptjét:

BACONBA GÖNGYÖLT SZÛZÉRMÉK

HAGYMÁS BURGONYÁVAL

Hozzávalók: 1 kg szûzpecsenye, 40 dkg bacon szalonna, só, õrölt bors, steak fûszerkeverék,

1 kg burgonya, 4 fej vöröshagyma, Piros Arany, 2 dkg színes egész

bors, 2 dkg vaj, 2 dl húslé, 1 dl fõzõtejszín, olívaolaj, étolaj

Az elkészítés módja: a szûzpecsenyét

lehártyázzuk, majd kb. 6 cm-es darabokra

vágjuk. A fûszerekkel a húsdarabokat alaposan

bedörzsöljük, ezután a bacon szalonna

csíkokkal minden szeletet begöngyölünk.

Egy serpenyõt olívaolajjal felforrósítunk,

a húsokat mindkét felükön két-két

percig nagy lángon sütjük. Ettõl az eljárástól

a szûzérmék kérget kapnak, belül pedig

halvány rózsaszínû és nedvdús marad a

hús. Ezután a tüzet mérsékeljük, s még 6–7

percig sütjük a húst. A burgonyát meghámozzuk

és 2 centis vastagságúra karikázzuk,

majd étolajjal kikent tepsibe rakjuk.

Piros Arannyal és borssal ízesítjük a burgonyát, majd sütõben 200 fokon 40 percig sütjük.

Ekkor hozzáadjuk a megtisztított, hajszálvékony karikákra vágott vöröshagymát és még 15

percig sütve a hagymát rápirítjuk. A szûzérméket borsmártással kínálhatjuk, amelyhez egy

serpenyõben vajat vagy olívaolajat hevítünk, beletesszük a színes egész borsot, és picit

megpirítjuk. A húslével felöntjük, alaposan kiforraljuk, s legvégül tejszínnel dúsítjuk.

Múlt heti receptünkbõl – sajnálatos módon – kimaradt a liszt menynyisége,

ami 3 dkg (nem tévedés!). A hibáért elnézést kérünk!

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines