GOP vállalkozásfejlesztési csomag Partnerségi egyeztetés - Magyar ...

innovacio.hu

GOP vállalkozásfejlesztési csomag Partnerségi egyeztetés - Magyar ...

GOP vállalkozásfejlesztési csomag

Partnerségi egyeztetés

Petykó Zoltán

elnök

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Budapest, 2010. augusztus 4.


Az Új Széchenyi Terv vitairata hét kitörési pontot ajánl

megfontolásra, megvitatásra

Versenyképesség

javítása

Ágazati

kitörési pontok

A magyar gazdaság hét kitörési pontja 1 Új Széchenyi Terv

A talpraállás és a felemelkedés fejlesztéspolitikai programja

Kitörési pontok és az

Új Széchenyi Terv Programjai

Horizontális

kitörési pontok

Célkitűzés:

Foglalkoztatási

áttörés

1 millió új

munkahely

10 év alatt

Egészségipar

Zöld gazdaság

Hálózati

gazdaság

Tudásgazdaság

Otthonteremtés

Munkagazdaság

Tranzit

gazdaság

Gyógyító

Magyarország

Egészségipar

Megújuló

Magyarország

Megújuló

Energia és

zöld gazdaság

Vállalkozásfejlesztés

és

Üzleti

környezet

fejlesztési

program

Tudomány,

Innovációs és

Növekedés

Otthonteremtés

és

Lakásprogram

Foglalkoztatás

Tranzitgazdaság

Versenyképesség javításának fő elemei

•Adócsökkentés

•Adónemek számának csökkentése

•A vállalkozásokat sújtó adminisztrációs költségek és

terhek felezése

•Hazai és uniós támogatási forrásokhoz való hozzáférés

egyszerűsítése

•Versenytorzító egyensúlytalanságok felszámolása

•Korrupció visszaszorítása

•Gazdasági jogbiztonság visszaállítása

Integráció

Globális vagy

európai

versenyképesség

Alapelvek

Piacteremtő

fejlesztés

Magas

hozzáadott

érték

1

Új Széchenyi Terv Vitairat

2


Magyarország gazdasági megújulásának kulcsa a kkv szektor

gazdasági potenciáljának erősítése

A fejlesztési programok stratégiai felülvizsgálata - helyzetértékelés

A Kormány az elsők között tárgyalta és fogadta el

a kkv-król szóló előterjesztést

A kkv előterjesztés célja

Az Európai Unióból származó 2007-2013. évekre rendelkezésre álló fejlesztési források

még mozgósítható részére

•új felhasználási stratégia és,

•kapcsolódó eszközrendszer meghatározása,

a hazai kkv-k fejlődésének támogatására.

Cél a hazai foglalkoztatás bővítése

A 2008-tól kibontakozó válság

erőteljes negatív hatást gyakorolt

a mikro-, kis-, és közepes

vállalkozásokra

A Kormány által elfogadott kkv

előterjesztés alapot teremt új

tartalmú és szemléletű pályázatok

kiírására

A Kormány 29 pontos

akciótervében az uniós források

radikális átrendezése szerepel a

kkv-k számára

Cél, hogy a kkv-k forráshoz jutási

lehetőségei egyszerűsödjenek,

bővüljenek, ami jövőbeni

előrelépésükhöz nélkülözhetetlen

Cél, hogy az uniós támogatások a

jövőben több, mint 50%-ban a kkv

szektor számára teremtsenek

forráshoz jutási lehetőséget

3


Az EU-ból származó, még mobilizálható fejlesztési forrásokat a

kkv-k teljesítménynövelésére kell felhasználni

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv státusza – Szabad források 1

OP neve

Hétéves

támogatási

keret (mrd Ft)

Szabad

forrás

(mrd Ft)

ÁROP 46,32 17,50

DAOP 236,59 64,15

7870

mrd Ft

A visszavont kiemelt

projektekkel csökkentett

kötelezettségvállalás

összege 4126,5 milliárd

forint

DDOP 222,82 50,11

ÉAOP 308,12 90,58

EKOP 113,27 54,55

ÉMOP 285,58 68,86

GOP 903,39 321,69

KDOP 160,50 42,89

4126

A futó pályázatok és

determinációk összege

1915 milliárd forint

Az ÚMFT keretében

összesen közel 1.830

milliárd forint összegű

még le nem kötött forrás

áll rendelkezésre

KEOP 1320,52 189,59

KMOP 463,63 92,68

KÖZOP 1904,62 0,01

NYDOP 146,55 36,16

TÁMOP 1095,57 596,19

TIOP 563,12 153,14

VOP 99,58 50,66

Összesen 7870,17 1828,76

1915

1828

1000

Cél, hogy a szabad

források 50%-a

kerüljön

átcsoportosításra a

kkv-k javára

Az átcsoportosítás

korlátai:

•A Kohéziós Alap forrásai

gazdaságfejlesztési célra nem

használhatók

•Az ESZA forrásai csak kis

valószínűséggel csökkenthetők

az ERFA javára

•Nem

lehetséges

átcsoportosítás a KMOP és a

többi OP között

1

EUR 1 = HUF 268,6

Adatok lezárva: 2010.07.09

4


A kkv előterjesztéssel elfogadott azonnali intézkedések az Új

Széchenyi Terv megalapozását szolgálják

Rövidtávú cselekvési terv a fejlesztési források mobilizálására és az Új

Széchenyi Terv

Az uniós forrásokat érintő azonnali

intézkedésekkel szembeni követelmények

Új Széchenyi Terv

• Az ÚMFT nem hatékony pályázatainak

felfüggesztése,

• Új célokra új forráslehetőségek gyors

megnyitása – OP-kon belül, lehetőség

szerint a prioritások fenntartása mellett,

• Egyszerűsítés és egyszerűbb hozzáférés –

automatikus pályázatok, átlátható,

könnyen igénybe vehető rendszer

kiépítése, stb.,

• Tömegszerűség előtérbe állítása – főleg

mikro- és kisvállalkozások esetén,

• Piacépítés – mindenütt, ahol

szállítóként, beszállítóként vagy végső

felhasználóként a kkv-k helyzetbe

kerülhetnek, s ahol számukra piac

teremthető,

• Az Új Széchenyi Terv megalapozása.

• A magyar gazdaság

versenyképességének megerősítése,

• A foglalkoztatás növelése,

• Vonzó gazdasági környezet

megteremtése,

• Hazai kisvállalkozások megerősítése,

• Hazai erőforrásokra épülő üzleti

együttműködések fejlesztése,

• Munkavállalás ösztönzése.

Átfogó cél

Az ÚMFT teljes keretéből a kkv-k közvetlen és közvetett (beszállítóként történő)

támogatásának összege érje el az 50%-ot

5


Összességében, több mint 120 milliárd forint azonnali

intézkedéscsomagról született döntés a GOP-ból a kkv-k részére

A Gazdaságfejlesztési OP mozgástere a 2010-2013 időszakban

1-es prioritás

266 70

Teljes

keret

Eddig

lekötött

keret

3-as prioritás

61 18

Teljes

keret

Eddig

lekötött

keret

18

2010-

ben

még

várható

lekötés

178

Szabad

keret

4 39

2010-

ben

még

várható

lekötés

mrd Ft

mrd Ft

Szabad

keret

2-es prioritás

353 205

Teljes

keret

Eddig

lekötött

keret

4-es prioritás

195

Teljes

keret

42

Eddig

lekötött

keret

52

2010-

ben

még

várható

lekötés

Nem

releváns

2010-

ben

még

várható

lekötés

mrd Ft

95

Szabad

keret

mrd Ft

153

Szabad

keret

A GOP intézkedéscsomag

kialakításánál követett

irányelvek

• A nem hatékony pályázatok

megszüntetése

• A jó eredményeket felmutató

pályázatok erősítése

• Egyszerűsítés és az

adminisztráció csökkentése

• Automatikus pályázatok

előtérbe hozása

• Projektszemléletű támogatási

konstrukciók

• Valós piaci igényt kielégítő

pályázati kiírások

• A potenciális pályázói kör

tömeges elérése

• Mikro-, és kisvállalati fókusz

• Fejlesztési irányok

újraértelmezése – ÚSZT által

preferált ágazati célok

érvényesítése

• Az innováció széles körű

értelmezése

• Gyors bevezethetőség

* Árfolyam EUR 1 = HUF 268,6

** 2010.06.04-i állapot szerint

6


Bár a JEREMIE program elindult, a keretszabályok rugalmatlansága

miatt teljesen új, valós felhasználást levő tevő irányok kellenek

A GOP 2010-es intézkedési csomagja – 4. prioritás státusz

Előrehaladás (GOP és KMOP együtt) 1

Mrd HUF

Eredmények

Keret

Szerződések

közvetítőkkel

JEREMIE ügyletek

- teljes kihelyezett

összeg

Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft

Mikrohitel program 55,6 73 50,3 2384 14,0

KKV hitel 25,0 19 25,0* 142 5,8

Forgóeszközhitel

(UMFOR)

Portfoliógarancia

program

50,0 35 50,0* 95 4,3

28,2 44 51,5 146 2,4

Kockázati tőke 40,5 8 31,5 0 0,0

Összesen 199,3 179 208,3 2767 26,5

Kihívások

• A gazdasági válság miatt jelentősen

szűkült a pénzügyi termékek

keresleti oldala

• A 4-es prioritás nem tudott hatékony

válságkezelő eszközzé válni

• Az EU Bizottság rugalmatlan volt a

keretfeltételek átalakításában

• Működő, nemzeti

intézményrendszer

• Széles közvetítői bázis

• 8 kiválasztott közvetítő a

kockázati tőke termékcsoportban

• A kockázati tőke programmal

teljessé vált a JEREMIE

termékportfolió (hitel, garancia,

tőke)

• A Kishitel, a KKV-Hitel és az

!

UMFOR jelenleg csaknem 70 Mrd

Ft-os fel nem használt keretét

célszerű zárolni és az előrehaladás

függvényében a mikrohitel illetve

a viszont-garancia program javára

átcsoportosítani

• Intézményi portfolió tisztítás

• Hálózati hatékonyságnövelés

1

Státusz: 2010.07.09

* Program limit

EUR 1= HUF 268,6, Forrás: MV Zrt., kerekített értékek

7


A források eredményesebb felhasználása céljából 70 mrd Ft-os

átcsoportosítást javaslunk a JEREMIE egyes program elemei között

A GOP 2010-es intézkedési csomagja – 4. prioritás státusz

Javaslatok

Mikro-, és kishitelek

• Kisösszegű automatikus mikrohitel/támogatás kombinációt azonnali beindítása

egyablakos, egyszerűsített ügyintézésben (GOP-2.1.1/M – részletesen ld. később)

• A lekötött, de fel nem használt kereteket haladéktalan átcsoportosítása az

eredményes hitelezési tevékenységet folytató szervezetekhez

Garanciaprogramok

• A piac által vissza nem igazolt portfolió garancia keretének jelentős csökkentése

• Az MV saját számlás garanciatevékenysége indokoltságának felülvizsgálata

• Viszont-garancia program indítása a jelenlegi garanciavállalásra szakosodott

intézmények számára, megfelelő díjazás ellenében

Tőkeprogramok

• A tőkealapok tevékenysége most kezdődik - folyamatosan értékelés szükséges,

hogy a jelenlegi időkeretben az alapkezelők hogyan tudják kihelyezni a forrásokat

• Szükség lehet a notifikációs keretfeltételek újratárgyalása Brüsszellel

• A 2010. évi tényleges befektetési tevékenységek és további lehetséges

befektetési stratégiák ismeretében (pl. célzott iparági szektorok ) év végéig a

további befektetési lehetőségek és ennek megfelelően a fennmaradt 9 Mrd Ft-os

keret allokálása lehetőségének értékelése

8


A GOP-ban három pályázati konstrukciót hívtunk vissza

hatékonysági problémák miatt

A GOP 2010-es intézkedési csomagja – 1-3. prioritás

Felülvizsgálatot követően visszahívott pályázati konstrukciók

A GOP 2009-10

Akciótervében

szereplő

konstrukciókat a

Kormány 29 pontos

akciótervének

megfelelően

felülvizsgálatuk

A visszahívott konstrukciók:

GOP-2010-1.1.1 – Piacorientált

kutatás-fejlesztési tevékenység

támogatása

o A projektek eredménye nem

igazolja vissza a fejlesztési célokat

GOP-2009-1.1.2 – Kutatás-fejlesztési

központok fejlesztése, megerősítése

(Kooperációs

Kutató

Központok/Regionális Egyetemi

Tudásközpontok)

o A K+F szolgáltató központokra

alkalmazott fejlesztési koncepció

felülvizsgálata

GOP-2009-1.2.2 – Innovációs és

technológiai parkok támogatása

(pólusvárosok K+F infrastruktúra

fejlesztése)

o A fejlesztési koncepció

o

felülvizsgálata

Kevés kedvezményezett, nehézkes

megvalósítás

• A visszahívott

konstrukciók, illetve

az azok keretében

megítélt források

előrehaladási és

hatékonysági

értékelését

megkezdtük

• A már felszabadított

forrás: 18,4 milliárd

forint

9


A GOP 1-3. prioritásban összesen 50 milliárd forintot meghaladó

összegű vállalkozásfejlesztési pályázati csomagot hirdetünk meg

A GOP 2010-es intézkedési csomagja – 1-3. prioritás

2010-ben még meghirdetésre kerülő új konstrukciók – 1-3 prioritás

GOP-2.1.1/M – A mikrohitel és az automatikus technológiafejlesztési pályázat

kombinálása (KMOP-1.2.1/C)

o Fejlesztési célú mikrohitel nyújtása mellett a pályázat előfinanszírozza a

vállalkozás részére megítélt vissza nem térítendő támogatást

o A konstrukció kb. 4-8000 mikrovállalkozás közvetlen elérést célozza

o Egyablakos bonyolítás, egyszerűsített támogatási feltételek

o 1-4 millió forint nagyságrendű fejlesztési igények komplex kiszolgálása

GOP-1.3.1/C – Gyors, kkv orientált innovációs pályázat (KMOP-1.1.4/B vagy C)

o A GOP-2.1.1/A tapasztalati alapján kialakított konstrukció innovációs pályázat

10,5 milliárd forint kerettel

o Kb. 600 kkv innovációs fejlesztésének támogathatósága max. 75% támogatási

intenzitással

o Automatikus eljárásrend

GOP-2.1.1/C – Komplex technológiakorszerűsítés pályázat

feltételekkel és értékelő rendszerrel (KMOP tükörpályázat nincs)

módosított

o Hazai beszállítói kör preferálása

o A pályázó cég múltbeli adatai helyett előtérben a projektszemlélet

o Húzóágazatok preferálása az ÚSZT irányainak megfeleleőn

Megjelenő

konstrukciók teljes

kerete (GOP és

KMOP együtt):

52 milliárd forint

Meghirdetés

folyamatosan

2010. augusztustól

GOP-1.2.1 – Akkreditált innovációs klaszterek támogatása (KMOP tükör nincs)

o Klaszter tagvállalatok által alapított projekttársaságok által megvalósítandó

közös innovációs projektek támogatása

o Javasolt keret 2,5 milliárd forint

GOP-3.4.1 – Saas központok létrehozásának támogatása (KMOP tükörpályázat

nincs)

o Olyan alkalmazásszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek

professzionális, komplex informatikai alkalmazásokat nyújtanak kkv-k számára

o Javasolt keret 1,5 Mrd Ft

10


Számos előzetes javaslatokat dolgoztunk ki a pályázati rendszer

egyszerűsítésére

A pályázati rendszer egyszerűsítése

A Kormány elrendelte – a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

érdekében – a pályázati rendszer egyszerűsítését eredményező javaslatcsomag

kidolgozását

Javaslatok

• Dereguláció végrehajtása: a kedvezményezett kötelezettségeinek egyetlen, átfogó jogszabályban

történő rögzítése

• A pályázatok formai elutasítási indokainak erős korlátozása

• A sajátforrás-igazolás eltörlésének lehetősége (utófinanszírozás miatt)

• Készfizető kezesség lehetősége biztosítékként kis- és középvállalkozások esetében

• Automatikus eljárásrend bírálóbizottság nélkül, a pályázati adatlap és a benyújtandó iratok

rendszerének felülvizsgálata

• Inkasszóra vonatkozó felhatalmazások eltörlése, hiszen adók módjára amúgy is behajtható az

esetleges követelés

• Kifizetési határidő csökkentése számla alapú kifizetések esetén 40 napra

• Szabálytalanságkezelési rendszer átalakítása

• A kedvezményezettnek 100 ezer forintba kerülő, „közjegyzői okiratköteles” ügycsoportok

számának csökkentése

• Tanácsadásszerű bővített ügyfélszolgálat bevezetése kkv-knak is

• Kötelező támogatási szerződési elemek felülvizsgálata, projektelemek közötti rugalmasabb

átcsoportosítás biztosítása

11


Köszönöm a figyelmet!

12

More magazines by this user
Similar magazines