Letöltés (PDF)

maszesz.hu

Letöltés (PDF)

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május

17-18. 18.

Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása

eredmények– tapasztalatok


Mit terveztünk

• 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés

• 36 db közbenső átemelő, 546 db házi kis átemelő,

947 356 m 2 aszfaltszőnyeg

• Főgyűjtők, nagyátemelők és tiszai keresztezések

építése

• 60 000 m 3 /nap kapacitású szennyvíztisztító telep

biológiájának és iszapvonalának kiépítése


Kik működtek közre

Szennyvízcsatorna építés :

HIDÉPÍTŐ Zrt., Betonút Kft., Alterra Kft.

Főgyűjtők, tiszai átvezetések :

SZEVIÉP Zrt., Alterra Kft.

Szennyvíztisztító telep:

Strabag Kft. Passavant-Roediger

Gmbh.

FIDIC Mérnök : SZVMF Zrt.

Minőségbiztosítás :Cabinet-Merlin

és

MÉLYÉPTERV CE Kft.

PR : Mmd Hungary kft.


Szennyvízcsatorna építés Szegeden:

• 11 126 db ingatlan bekötése

• 155,3 km gravitációs, 26,9 km

nyomócső és 89,2 km gravitációs

bekötő csatorna fektetése

• 24 db közbenső és 544 db házi

átemelő építése

• 740 563 m2 aszfaltfelület


Kistérségi csatornázás :

3 227 db ingatlan bekötése

• 51,3 km gravitációs, 25 km

nyomócső és 33,9 km

gravitációs bekötő

csatorna fektetése

• 12 db közbenső és 2 db

házi átemelő építése

• 206 793 m2 aszfaltfelület


Szeged és térsége szennyvízhálózata a beruházás előtt


Szeged és térsége szennyvízhálózata a beruházás után


Szegedi biológiai szennyvíztisztító

telep építése


Célja: Szeged és környező települések szennyvizeinek biológiai

tisztítása, Tisza folyó szennyvízterhelésének megszüntetése

• 60 000 m 3 /d hidraulikai

kapacitás, 230.000 LEÉ

• 3 db biológiai műtárgysor

megépítése, + 4. vonal

csatlakozási lehetőségének

kiépítése

• 8 db utóülepítő megépítése

• Iszapvonal megépítése

2 X 4000 m 3 rothasztó torony

2 db gázmotor, 3 db dobsűrítő

3 db iszap centrifuga


Szegedi főgyűjtők építése


Célja: Szeged szennyvizeinek tisztító telepre vezetése

Szegedi E 1-0-11 jelű NA 2000

gravitációs szennyvízcsatorna

3748 fm hosszon

Újszegedi U 1-0-00 jelű NA 1000, 1400,

1600, 2000 és 1800 gravitációs

szennyvízcsatorna 5720 fm hosszon


Átemelők építése, Tiszai keresztezések

és bevezetések kiépítése


Cél : Szeged főgyűjtőinek és

szennyvízátemelők építése, tiszai keresztezések és

sodorvonali bevezetések építése

• 2 db átemelő átalakítása

Alsótelepi átemelő

Kapacitása: 0,59 m 3 /sec

Újszegedi meglévő átemelő

Kapacitása: 0,67 m3/sec

2 db átemelő építése

Szennyvíztisztító telepi

átemelő

Kapacitása: 8,2 m 3 /sec

Dél-Újszegedi átemelő

Kapacitása: 0,91 m 3 /sec


Ø600 KPE cső átvezetései a

Tisza medrében

Ø1000,

Ø1400 és Ø2000-es

sodorvonali bevezetések

építése


Szeged főgyűjtőinek fejlesztése


Tapasztalatok

• Tervek 2%o-es eséssel készültek

• Konflliktusok:

• - a műszaki ellenőr-kivitelező- üzemeltető között

-a kivitelező és a lakosok között

• A Tisza vízállásának alakulása a kivitelezés ideje alatt – árvízi

problémák

• Az átlagtól eltérő csapadékos időjárás

• Szeged város belvizes területei

• Kedvezőtlen talaj és talajvízszint adottságok– víztelenítési

problémák

• Régészeti feltárások a beruházás helyein


Minőségbiztosítás

Célja: Szegedi beruházás Minőségének ellenőrzése

• Minőségügyi szakértő „Konzultáns” helyszíni ellenőrzései

• Javaslatok, előterjesztések a Mérnök részére

• Minőségbiztosítási kézikönyv alkalmazása

• Nem megfelőségi dokumentumok készítése


Nyilvánosság kezelése

• Lakosság tájékoztatása

• Lakossági panaszok kezelése

• Helyi és országos TV és Hírlapok kapcsolata

• Lakossági tájékoztató iroda fenntartása

• Internetes honlap

• Rendezvények szervezése


Szeged Város Szennyvíztisztító telep szennyvíz mennyiségi- és

minőségi adatai

Tervezett (60.000

m 3 /nap)

2008.évi Önk. adatok

átlaga

(46.891 m 3 /nap)

2009.évi Önk. adatok

átlaga

(46.253 m 3 /nap)

2010. évi Önk. adatok

átlaga

(47.965 m 3 /nap)

Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

KOI 500 < 75 590,00 19,74 665,90 21,25 407,04 20,16

BOI5 230 < 25 375,00 8,80 423,00 10,63 258,00 10,07

Lebegőanyag 266 < 20 226,00 5,14 191,00 3,83 225,00 9,11

NH4-N 33 < 5 44,65 0,09 29,20 0,09 32,64 0,09

Össz. N 41,7 < 10 46,50 4,97 36,73 5,72 43,24 4,69

Össz. P 8 < 1 8,10 0,31 6,88 0,18 6,08 0,34

A vízjogi létesítési engedélyben előírt tisztított szennyvíz minőségi adatai

KOI dk

mg/l 75 Hu EP No. 22.649/1994

BOI 5

mg/l 25 EU 91/271/EEC

NH 4

-N mg/l 5 Hu EP No. 22.649/1994

öN mg/l 10 EU 91/271/EEC

öP mg/l 1 EU 91/271/EEC

LA mg/l 20 Hu EP No. 22.649/1994


80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

A tisztított víz KOIdk koncentrációinak alakulása 2007-2010 évek

viszonylatában

KOI (mg/l)

Határérték

2008. febr.

2007. dec.

2007. okt.

2007. aug.

2009. febr.

2008. dec.

2008. okt.

2008. aug.

2010. febr.

2009. dec.

2009. okt.

2009. aug.

2010. dec.

2010. okt.

2010. aug.


12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

A tisztított víz öN koncentrációinak alakulása 2007-2010 évek

viszonylatában

öN(mg/l)

Határérték

2008. febr.

2007. dec.

2007. okt.

2007. aug.

2009. febr.

2008. dec.

2008. okt.

2008. aug.

2010. febr.

2009. dec.

2009. okt.

2009. aug.

2010. dec.

2010. okt.

2010. aug.


1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

A tisztított víz öP koncentrációinak

alakulása 2007-2010 évek viszonylatában

öP(mg/l)

Határérték

2010. febr.

2009. aug.

2009. febr.

2008. aug.

2008. febr.

2007. aug.

2010. aug.


Köszönöm figyelmüket!

More magazines by this user
Similar magazines