előadás anyaga

fava.hu

előadás anyaga

Hidrodinamikai modellezés a Dráva

környéki távlati vízbázisok védelmében

Dr. Füle László – Kiss Szabolcs

XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről

2011. április 5.

Siófok


A munka keretei

Távlati Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálata 2009-2010

Felsőszentmárton-Drávakeresztúr, Piskó-Vejti

KEOP-2.2.3/C-2008-0006 számú pályázat

Megbízó:

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Hivatalos képviselő: György Béla

Projektvezető: Sághiné Juhász Ildikó

Vállalkozó:

AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

Hivatalos képviselő: Udud Péter, Horváth Szabolcs

Projektvezető: Szamosvári István


Diagnosztikai vizsgálatok

Potenciális szennyezőforrások

Kivitelezési munkák

Kísérleti telep (próba-termelőkút, 4 db figyelőkút

Szennyezőforrás-figyelő kutak

25 m és 15 m talpmélységű ideiglenes

25 m talpmélységű megmaradó

Hidraulikai vizsgálatok

Vízkémiai vizsgálatok

Talajvizsgálatok

Tervezési munkák

Modellezés

Biztonságba helyezési terv

Záródokumentáció

Készítették:

Bacsó Tamás okl. geológus

Dr. Füle László, okl. geológus

Gugi Zoltán Levente, műszaki informatikus

Kovács Gábor, okl. környezetmérnök

Kiss Szabolcs, okl. geológus

Paál Gábor, okl. geológus

Pántya József, környezetmérnök

Szamosvári István okl. környezetmérnök.

Vörös Zoltán, környezetvédelmi és vízügyi

technikus


Földrajzi elhelyezkedés

• Piskó-Vejti

• Felsőszentmárton-

Drávakeresztúr

• Egyenként 10.000 m 3 /nap

tervezett vízkivétel

Sághiné, 2010 alapján


Célok

Célkitűzés:

A távlati vízbázisok védőterületeinek,

védőidomainak meghatározása

• Módszer: hidrodinamikai

modellezés

• Két lépcsőben, két modellel:

kalibrálás, majd védőövezetek

meghatározására

• Szoftver: Processing Modflow


Tanulmányi terület földtani bemutatása

• Dráva medence

• A vízbeszerzés

szempontjából

fontos: holocénpleisztocén

folyóvízi

összlet

• Legfelső 100 m

Magyarország edett földtani

térképének (1 : 100.000)

kivágata (Síkhegyi, 2005).


Bemenő adatok:

Modellterület lehatárolás

Védőövezeti modellek

6 x 5 km, ill. 7,5 x 7 km

50 x 50 m alaprács

Kalibrációs modellek:

Kísérleti Telepek

600 x 600 m

5 x 5 m alaprács


Bemenő adatok: Modellrétegek

Piskó-Vejti: 6 rétegű modell

[mBf]

N

[EOV Y]

[EOV X]

Paál Gábor, 2010 nyomán


Bemenő adatok: Modellrétegek

Felsőszentmárton-Drávakeresztúr:

4 rétegű modell

Paál Gábor, 2010


Bemenő adatok:

Kezdeti vízszint adatok

• Rétegzett hidraulikai rendszer

• Horizontális áramlás

• Dráva közelében feláramlás


Nyugalmi potenciálviszonyok

Környezeti izotópok

• Trícium: friss víz csak a legfelső

rétegben

• D, 18 O: legfelső réteg vize ~10.000

évnél fiatalabb


Bemenő adatok:

Hidrodinamikai paraméterek

• Hidraulikus

vezetőképesség

• Effektív porozitás

• Fajlagos tározás

• Fajlagos hozam


Egyéb bemenő adatok

• Dráva: sokéves

átlagvízszint, lépcsős

beépítés

• Peremfeltételek: áramlási

viszonyoknak megfelelő

utánpótlódás

• Beszivárgás: effektív

beszivárgás


Kalibrálás

• Tranziens futtatások

• Kísérleti Telep több hozamlépcsős

próbaszivattyúzásának szimulálása

• Trial and error módszer: nagy számú

futtatás

• Eredmény: vízadók hidrodinamikai

paramétereinek pontosítása


Védőövezeti modellek

• Permanens szimuláció

• Kalibrálással pontosított

paraméterekkel

16 x túlmagasítva

10 x túlmagasítva

17 x túlmagasítva

Cél: 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó

védőövezetek meghatározása


• Permanens szimuláció

• Kalibrálással pontosított

paraméterekkel

• Üzemelő vízbázisok

beépítése

Védőövezeti modellek

20 x túlmagasítva

16 x túlmagasítva

Cél: 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó

védőövezetek meghatározása


Védőövezeti modellezés

Termelési alternatívák

• 10.000 m 3 /nap, mindkét

vízbázisnál

• Optimális kútkiosztás

• Védettség fokozása, felszíni

védőterület minimalizálása


Védőövezeti modellezés

Piskó - Vejti

• Áramlási pályák

• Végleges védőidomok, védőterületek


Védőövezeti modellezés

Felsőszentmárton -

Drávakeresztúr

• Áramlási pályák

• Végleges védőidomok, védőterületek


Összefoglalás - Eredmények

• Elvi vízföldtani modell a Dráva-menti területekről

• Hidrodinamikai paraméterek kalibrációja

• A két távlati ivóvízbázis 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó

védőövezeteinek modellezése

• Javaslat a védőidomokra, védőövezetekre

• Tapasztalatok további hasznosítása

földtani-vízföldtani koncepció

üzemelő vízbázis, helyi vízigény


Köszönjük a figyelmet!

More magazines by this user
Similar magazines