31.01.2015 Views

PanIV 4 0226.pdf - Címlap

PanIV 4 0226.pdf - Címlap

PanIV 4 0226.pdf - Címlap

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ingyenes

Ceglédi

IV. évfolyam, 4. szám

2010. február 25.

P A N O R Á M A

cegledipanorama.hu ANNO 2007

Kép: Kisfaludi István

„Malenki robot”

Február 25.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

NEGYEDI

A l a p m e g j e l e n é s é t k i e m e l t e n t á m o g a

t j a :

FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS SZAKÁRUHÁZ


Áraink az ÁFA-t tartalmazzák és a készlet erejéig, vagy 2010.03.15-ig érvényesek!

Nyitva tartás:

hétfõtõl-péntekig: 7 30 -16 00 óráig

szombaton: 7 30 -12 00 óráig

2 280


Kössön le

hirdetési

felületet

több alkalomra

kedvezménnyel!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Tel.: 20-415-0243

panoramainfo@freemail.hu

Ceglédi

P A N O R Á M A

Kiadó:

Panoráma Média Kft.

2700 Cegléd, Csalogány u. 3.

Tel/Fax.: (53) 312-038

panoramainfo@freemail.hu

cegledipanorama.hu

Lapigazgató:

Krizsán Ervin

Tel.: (20) 415-0243

Megjelenés: minden

páros hét pénteken

Cegléden és térségében

Következő lapzárta:

március 8. hétfő 16 óra

Példányszáma: 15.000 db

ISSN 1789-8889

3

Címlap

mivel hazánkban a politika és a történetírás

évtizedekig hallgatott a „malenki robot” jelenségről,

a szovjet megszállás fekete krónikája

nagyrészt „szájhagyomány” útján és

családi körben élt tovább és terjedt el. A Vörös

Hadsereg által elfoglalt magyar területeken romeltakarításra

való hivatkozással fegyveresek az utcáról gyűjtöttek és

vittek el embereket.

Ekkor hangzott el indoklásként és egyben megnyugtatásként

a „malenkaja rabota” (kis munka) kifejezés, ami arra utalt,

hogy az elvitt civilek munkájára csupán rövid ideig lesz

szükség. A magyar fülekben „malenki robot”-ként rögzült

kifejezés azóta a Szovjetunióba hurcolást és a kényszermunkát

idézi.

A szovjet vezetés eleve nem tett különbséget civilek és katonák

között, a háború a kommunista rendszer kiterjesztése

mellett a munkaerő-szükséglet kielégítését is szolgálta.

1945 februárjában a táborrendszer már mintegy 350 főtáborból,

4 ezer melléktáborból állt. A fő- és melléktáborokon kívül

léteztek még speciális munkabrigádok, kórháztáborok,

elkülönített munkabrigádok, büntető munkatáborok, politikai

elkülönítő táborok és börtönök. A táborokban szovjet

adatok szerint több mint 4 millió külföldi rab fordult meg.

Mindaz, ami Magyarországon a második világháború utolsó

hónapjaiban, valamint a háború után történt, nem egyedi

jelenség volt, hanem a megszállt területeken folytatott szovjet

politika szerves részét képezte. A kollektív felelősségre

vonás, az etnikai tisztogatás és a kényszermunka tömeges alkalmazása

a szovjet rendszer lényegéhez tartozott.

STARK TAMÁS

A ceglédi megemlékezés előadójának a Kisebbségkutatás c. lapban megjelent

tanulmányából. További részletek a 38-39. oldalon.

Nyomdai munkák:

Lénia Újságnyomó Kft.

3526 Miskolc,

Szentpéteri kapu 105.

Kéziratot nem őrzünk meg és nem

küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot,

hogy az olvasói leveleket

szerkesztve adjuk közzé.


4

Megkapta a szükséges támogatást a

város költségvetése, azaz megszavazták

a képviselők. Az idei évben 7,5 milliárd

forintból gazdálkodhat az önkormányzat.

Ami biztos: az intézmények mintegy

180 millióval kevesebb állami normatívát

használhatnak fel mint tavaly. A

hiányt részben az önkormányzat pótolja

saját forrásból, ennek fedezetére hasonló

nagyságrendű hitelt terveztek be.

A tényleges felvételt azonban idén is

szeretnék elkerülni.

az önkormányzat 2010-ben 7,5 milliárd

forintból gazdálkodhat, a

fenntartásában lévő intézmények és

részben a városi tulajdonban lévő

gazdasági társaságok. A 23 tagú

képviselőtestület a tervezetet 14 igen szavazattal,

ellenszavazat nélkül fogadta el. A mérleg

egyensúlyban van. A csökkenő kiadásokat

részben megtakarításokkal, és egyelőre csak a

tervezetben szereplő hitellel egyensúlyozták

ki. Év közben azonban számos lépésre lesz

szükség, hogy meg lehessen előzni a tényleges

hitelfelvételt. Ezeket a tennivalókat tartalmazza

az intézkedési terv.

Az önkormányzat elsődleges célja, hogy biztosítsa

a hátteret, a pénzügyi feltételeket az intézmények

és gazdasági társaságok biztonságos,

ha nem is zökkenőmentes gazdálkodásához,

de emellett fejlesztésekre, felújításokra is

jelentős összegeket fordítanak, több mint 2

Híreink

Megszavazták

milliárd forintot. Ennek forrása részben pályázati,

részben önerő, de itt is beterveztek

515 millió forintnyi hitelt. Egyebek között éppen

ezt kifogásolták azok, akik nem szavazták

meg a költségvetést.

Több képviselő is úgy vélekedett: a 1,2 milliárdos

helyiadó-bevétel terv túl pesszimista.

Szerintük ennél több pénz folyhat be a válság

ellenére. Végül mégis az óvatosabb becslés

mellett maradtak, azaz nem rendelkeztek arról,

hogy az esetleges többletet mire költsék.

Közbeszerzés

A POLGÁRMESTERI HIVATAL HELYETT ezentúl

egy külső cég végzi a közbeszerzési eljárások

lebonyolítását – döntött a képviselőtestület. A

győztes Anura Kft. a 2010-es évben várhatóan

10 hasonló ügyben fog eljárni, amiért bruttó

9 millió forintot kap. A testület a város legfrekventáltabb

részén található lakások bérleti

díját háromszorosára emelte. Így kívánják

az értékes ingatlanok hasznosítását javítani –

áll az indoklásban.


Hírek forrása a Ceglédi

Városi Televízió

Megyei matekverseny

EGYRE NAGYOBB NÉPSZERŰSÉGNEK örvend a

Várkonyi Általános Iskolában rendezett megyei

matematika verseny. A Zrínyi Ilona nevét

viselő megmérettetésen három korosztályban

indulhattak a diákok. A megyei fordulón

idén már a térség 22 iskolájából több

mint 460 diák vett részt.

Évértékelő

AZ IDEI ÉVBEN MÁR EGYÜTT KEZDTÉK meg

munkájukat az Újvárosi és az Ugyeri polgárőrök.

A két szervezet Cegléd Városi Polgárőr

Egyesület néven működik tovább. A kapott

városi támogatásért cserébe az idei évben

is valamennyi fontosabb városi ünnepség

biztosításába bekapcsolódnak. A közbiztonság

javítását pedig elsősorban a megelőzéssel

segítik.

Polgári bál

POLGÁRI BÁLRA HÍVTA A KIKAPCSOLÓDNI vágyókat

a Fidesz Magyar Polgári Párt Ceglédi

Szervezete. A rendezvényre politikai beállítottságtól

függetlenül, bárkit vártak. A bál

védnöke, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke,

Sinkovicz László volt, aki elmondta: fontosak

ezek a találkozások, hisz segítenek, hogy egy

közösség valóban közösség legyen és ne csak

szemlélődő tagok csoportja.

Kolbászsoroló

A KOLBÁSZSOROLÓ NEVET VISELI az a rendezvény,

amelyen a házi készítésű töltöttárukat

mérték össze. Nagyon sok család készít a

maga számára ilyen termékeket, és általában

igen büszke is rá. A saját recept mindenkinek

egyenlő a legízletesebb falatokkal. Az összevetésen

azonban kiderülhetett, hogy van még

mit javítani. Ebben a közönség és persze a

szakértő zsűri segített. A zsűri a Kiss Attila

által készített kolbászt tartotta a legízletesebbnek.

Második helyre sorolták a Klément

György, harmadikra a Kratochwill János által

benevezett mintát.


Híreink

Tükörkép

REHOROVICS ANITA FESTŐ-RESTAURÁTOR alkotásaiból

nyílt kiállítás a Gyógy és Strandfürdő

épületében. A Duo Galéria kihelyezett

kiállításán a fiatal művész tájképei tekinthetők

meg. A tárlatot a galéria tulajdonosa, Újházi

György nyitotta meg.

In memoriam

3 év sikerei

1,3 MILLIÁRD FORINTOT NYERT különböző pályázatokon

a város az elmúlt három év során.

Az összesítést a Ceglédi Hírmondóban tették

közzé. Ebből az is kiderül: a pénzt nem csak

fejlesztésekre, de különböző programokra, így

például a közfoglalkoztatásra fordították. A támogatott

beruházások jelentős része csak ezután

valósul meg, illetve zárul le. Ilyen a csapadékvíz

elvezetés, a Szolnoki út vagy a vasúti

parkoló megépítése.

GIBA LÁSZLÓNÉ a Várkonyi István Általános

Iskola egykori igazgatója, aki több cikluson

át külsős tagként tevékenykedett az önkormányzat

szociális bizottságában és másfél

évtizedig volt a Ceglédi Kék Újság munkatársa

váratlan hirtelenséggel elhunyt. Emlékét

családja mellet őrzik diákjai és olvasói.

Éves Közgyűlés

NEGYVEN ÉVES A DÓZSA GYÖRGY Honvéd

Nyugdíjas Klub. Az éves találkozón a tagság

úgy határozott: ősszel ünnepi közgyűlésen

emlékeznek meg az évfordulóról. A tagság

évek óta változatlan, mintegy 130 főt számlál.

A társaság életében jelentős változást hozhat

az idei év, hiszen újra állandó irodába költözhetnek.


Híreink

Búcsú a párttal és frakciótól

EZUTÁN FÜGGETLEN KÉPVISELŐKÉNT tevékenykedik

tovább Hörömpő Annamária. A

február 18-i testületi ülésen jelentette be,

hogy kilép az MDF frakcióból és a pártból is.

Mint fogalmazott: azért indult 2006-ban az

MDF színeiben, és azért lett tagja a párt önkormányzati

frakciójának, mert akkor még a

fórum a politikai paletta jobb oldalát színesítette.

Az utóbbi időszakban azonban azt tapasztalta,

hogy a párt eltávolodott erről az értékrendtől.

Már nem is középpárt, hanem baloldali

irányvonalat képvisel. Ezért határozott

most úgy, hogy megszűnteti párttagságát. Ezzel

a párt önkormányzati frakciója is automatikusan

megszűnik. A frakciónak járó bizottsági

és felügyelő bizottsági helyeket a döntés

érinti, de hogy konkréten milyen változásokat

von maga után egyelőre nem tudni.

SZÁLKA 2004. BT

2747 Törtel, Karinthy u. 2.

Tel: 53/376-791, 30/405-9006

Ismételten megkezdtük

SZÉLEZETLEN AKÁCDESZKÁK

értékesítését (2,5 m x 30 mm),

nagy választékban kaphatók

AKÁCOSZLOPOK

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 m-es hosszban,

továbbá KARÁMANYAG,

TŰZIFA folyamatosan kapható

tisztességes feltétellel!

(helyszíni méréssel, 20 t hídmérleggel)

Zászlókat vittek el

A JOBBIK SEM MARADT KI a rongálásokból. A

párt ceglédi irodájának homlokzatáról letéptek

egy nemzeti címeres, illetve egy árpádsávos

zászlót. A szervezet nem tett feljelentést,

de a kampányfőnök, Lovas Ottó elkeserítőnek

nevezte, hogy egyesek a szent magyar

jelképet sem tartják tiszteletben. A zászlókat

hamarosan pótolják.

Egészségügyi Hálózat

AZ INFORMATIKAI RENDSZER tökéletesítése

miatt szünetelt két napig a tüdőgondozói rendelés.

A számítógépes fejlesztés révén zökkenőmentessé

vált az adatátvitel a kórház és a

rendelőintézet között. A tüdőgondozóban február

22-től hosszabbított szakrendeléssel várták

a betegeket.


Mûsorajánló

CEGLÉDI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Február 26. Péntek

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl

minden hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.45

VÁROSHÁZA - a testületi ülés összefoglalója (ism.)19:10

FILMSZEMLE - mozis magazin 19.55 HÁTTÉR – ismétlés

20.15 HÍRADÓ – ismétlés

Február 27. Szombat

18:00 HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ - valamennyi HÍRADÓ ismétlése

Március 1. Hétfõ

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.50 ARCHÍV – válogatás

a CTV archívumából 19.15 187 – a Pest me gyében

élõk magazinja 19.55 HÁTTÉR – ismétlés 20.15 HÍRADÓ –

ismétlés

Március 2. Kedd

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.35 SPORTKÖZVETÍTÉS

20.15 HÍRADÓ – ismétlés

Március 3. Szerda

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.30 SPORTHÍRADÓ –

friss hírek, eredmények, interjúk a ceglédi sportéletbõl

18.55 HOSSZAB BÍTÁS – a ceglédi sporthírek háttere 19:10

VONZÁSKÖRZET - térségi magazin 19:55 HÁTTÉR – ismétlés

20.15 HÍRADÓ- ismétlés

Március 4. Csütörtök

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl 18.20

HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében 18.45 PROGRAMA-

JÁNLÓ – ceglédi és térségi események, rendezvények

ajánlója 18:50 SAJTÓ SZEMLE 19.00 MÚZSA – hírek,

portrék a mû vé szet világából 19:25 187-Pest megyében

élők magazinja 19.55 HÁTTÉR - ismétlés 20.15 HÍRADÓ -

ismétlés

Március 5. Péntek

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.45 IFJÚ-SÁV – Diákoktól

diákoknak - hírek, riportok, érdekességek a ceglédi

ifjúsági életbõl 19.00 VONZÁSKÖRZET - térségi magazin (

ism. ) 19.55 HÁTTÉR – ismétlés 20.15 HÍRADÓ - ismétlés

Március 6. Szombat

18:00 HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓ - valamennyi HÍRADÓ ismétlése

Március 8. Hétfõ

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében Minden

hétköznap a Híradó után 18.50 ARCHÍV - Ez történt Cegléden…-

válogatás a CTV archívumából 19.15 187 - a Pest

megyében élõk magazinja 19.55 HÁTTÉR – ismétlés 20.15

HÍRADÓ – ismétlés

Március 9. Kedd

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében Minden

hétköznap a Híradó után 18.35 SPORTKÖZVETÍTÉS 20.15

HÍRADÓ – ismétlés

Március 10. Szerda

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.45 SPORTHÍRADÓ –

friss hírek, eredmények, interjúk a ceglédi sportéletbõl

18.55 HOSSZAB BÍTÁS – a ceglédi sporthírek háttere 19:10

VÁROSHÁZA - politikai vitamûsor 19.55 HÁTTÉR - ismétlés

20.15 HÍRADÓ - ismétlés

Március 11. Csütörtök

18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédrõl és a térségbõl minden

hétköznap 18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében

Minden hétköznap a Híradó után 18.45 PROGRAMAJÁNLÓ

– ceglédi és térségi események, rendezvények ajánlója

18:50 SAJTÓSZEMLE 19.00 MÉRLEG - gazdasági magazin

19.35 GYÓGYÍR - a Toldy Ferenc Kórház egészségügyi magazinja

19.55 HÁTTÉR – ismétlés 20.15 HÍRADÓ - ismétlés

Adásismétlés minden hétköznap 9 órától. A HÍRADÓ

online is megtekinthetõ a www.ctv.hu honlapon.

A M Û S O R V Á L T O Z T AT ÁS J O G Á T F E N N T A R T J U K !


Híreink

Kistérségi büdzsé

MÉG MINDIG MEGÉRI, HOGY A TÖBBCÉLÚ társulás

üzemeltesse a térségi intézményeket. Ez

a tanulsága a szervezet frissen elfogadott

költségvetésének. A közös fenntartásban lévő

intézmények ugyanis így többlettámogatásra

jogosultak, ami 2010-ben sem csökken. Az

alapnormatívákat ezzel szemben jelentősen

megkurtították. Az idei évben emiatt elsősorban

a fejlesztésekre jut kevesebb.

Gyűjtés a kollégiumnak

JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ JÁTÉKOK, könyvek és

gyermekbútorok gyűjtésébe kezdett a Losontzi

Iskola Kollégiuma. Az intézmény a gyerekek

szabadidős tevékenységét szeretné ezáltal

bővíteni, illetve még kellemesebbé tenni.

Kérik tehát azokat, akiknek van feleslegessé

vált játékuk, juttassák el az iskola épületébe.

A felajánlásokat április 8-ig minden hétköznap

14 és 18 óra között várják.

Zongoraverseny

CEGLÉDEN TARTOTTÁK A HÁROMÉVENTE

megrendezett országos zongoraverseny egyik

regionális válogatóját. A megmérettetésen

Fejér, Pest és Nógrád megye ifjú zongoristái

vettek részt, összesen 42-en. Ceglédet négy

versenyző képviselte. A zsűri elnöke: a Liszt

díjas művész, Eckhardt Gábor volt.


Híreink

Kiscsillag a tánciskolában

NYÍLT TÁNCÓRÁT RENDEZTEK a Releve tánciskolában.

A különleges eseménynek különleges

vendége volt, a Csillag születik című tehetségkutatóból

ismert Bad Boyz formáció

egyik tagja, Kurucz Sándor tartott bemutatót.

A nyílt órára elsősorban a Releve tánciskola

nagykőrösi és ceglédi tanítványait várták, de

mindenkit szeretettel fogadtak, akik egy pici

táncos előképzettséggel rendelkeznek.

Nyelvtanítás – másképpen

A TÉRSÉG NÉMETNYELV TANÁRAINAK tartottak

előadást a Református Iskolában. A pedagógusok

arról hallhattak tájékoztatást, hogy

milyen módszerekkel lehet igazán használható

nyelvtudást adni a gyerekeknek. Az előadó,

P. Forgács Edit mintegy két évtizede tanít

németet és pár éve foglalkozik az új módszer

megismerésével, megismertetésével.

Mint mondta: ahhoz hogy a gyerekekben kialakuljon

a problémamegoldó képesség és

minél hatékonyabb oktatásban részesüljenek,

új szemléletre van szükség.

Műsor, mulatság és fánk

FARSANGI MULATSÁGOT TARTOTTAK a Kistérségi

Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti

Központ idősek otthonában. Az egyórás műsorban

az intézmény lakói és dolgozói közösen

mutattak be farsangi hangulatú jeleneteket,

de az ünnephez kapcsolódó versek is elhangzottak.

Gimnáziumi bál

A SPORTUDVAR FELÚJÍTÁSÁRA FORDÍTJÁK a

gimnáziumi bál bevételét. Az intézmény 6.

alkalommal tartotta meg a jótékonysági mulatságot.

Az est bevétele és a plusz felajánlások

segítségével tudják csak elvégezni

ugyanis azokat a felújításokat, amelyekre már

nem jut a szűkös költségvetésből.


Híreink

Készülődés az iskolába

SZÓRAKOZTATÓ, AZ INTÉZMÉNYI LÉGKÖRT

bemutató programra várta az óvodásokat a

Szent Kereszt Katolikus Iskola. Az alsó évfolyamosok

meseelőadással és tornabemutatóval

kedveskedtek az ovisoknak.

Czinege Imre fóruma

NEM LESZ EGYSZERŰ DOLGA a következő

kormánynak sem - jelentette ki lakossági fórumán

az MSZP-s országgyűlési képviselő.

Czinege Imre szerint a kormánypártok Európa

szerte népszerűtlenek. A szigorú, a költségvetési

hiányra koncentráló gazdálkodás az

egyetlen út az új kormányok előtt, akár jobb,

akár baloldal kerül hatalomra – jelentette ki

dr. Czinege Imre.

Felújítják a Tiszti Klubot

ÚJ BÉRLŐJE VAN A HELYŐRSÉGI KLUB épületének.

A szerződést Cegléd város Önkormányzata

képviseletében a város vagyonkezelését

végző VÁRVAG Nonprofit Kft., valamint a

befektető MD-Cash Számítástechnikai Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft írta alá. A bérlővel,

aki vállalta az épület teljes felújítását, 20

évre szóló szerződést kötöttek.

KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR

GYÓGYSZERTÁR

és Gyógyászati Segédeszközök Boltja

Vényes és vény nélküli segédeszközök,

vérnyomás mérõk, gyógyharisnyák, mozgást segítõ

eszközök, ízületi rögzítõk, incontinencia betétek

Hûségkártyára kedvezmény 5%

a nem támogatott gyógyszerekre

Egészségpénztárak elfogadóhelye

Cegléd, Táncsics u. 1.

Tel: 53/315-114; Fax: 53/500-737

E-mail: kigyoceg@interware.hu


12

Sportdiplomáciai siker

Egyedülálló sportdiplomáciai sikert

könyvelhetett el a Ceglédi Elefánkölykök

Kosárlabda Klub junior csapata. A 2010.

március 9-én a lengyelországi Gdyniában

megrendezendő női Euroliga All-

Star gálán a főmérkőzés előtt a ceglédi

junior lányok játszanak bemutató mérkőzést

a Lotos Gdynia hasonló korú fiataljai

ellen. A nem mindennapi találkozó

létrejöttében komoly segítséget kaptak

a lengyel és a magyar kosárlabda

szövetségtől, valamint Bodrogváry Ivántól

a FIBA Europe elnökségi tagjától. Az

utazásról a ceglédi csapat mindenesét

Filipowicz Kristófot kérdeztük.

hogyan sikerült létrehozni ezt a mérkőzést

- A Lotos Gdynia csapatának vezetésével

évek óta hagyományosan jó

kapcsolatunk van, a lányom is itt játszik

jelenleg a junior csapatban. Az

első puhatolózó megbeszélések

eredményesek voltak, az ötletet szívesen

fogadták, végül sok ország csapata közül

bennünket választottak.

Külön köszönettel tartozunk a magyar kosárlabda

szövetségnek, mert minden segítséget

megadott a kiutazásunkhoz. A csapat így a

magyar kosárlabda sport képviseletében utazhat

Gdyniába.

- Mikor utazik a csapat és milyen egyéb programokon

vesztek részt

Sport

- A csapat március 2-án utazik Gdyniába autóbusszal.

Másnap egy négycsapatos nemzetközi

tornán veszünk részt. Hétvégén pedig megnézhetjük

a női lengyel kupa döntőjét, ahol három

euroligás és egy európa kupás csapat vesz részt.

Az igazi élmény azonban március 8-án és másnap

vár a csapatra. Március 8-án megtekinthetjük

a világsztárokkal teletűzdelt All-Star gálán

résztvevő két csapat edzését. Az európai csapatban

Bibryczka, Torrens, Macchi, Matovic mellett

Vajda Anna is szerepelhet. Az idegenlégiósok

csapatában az amerikai Taurasi, Milton, Mc

Coughtry is szerepel, persze a felsorolás korántsem

teljes. Lehetőségünk lesz az edzések után

közös fényképezésre és néhány perces beszélgetésre

a világsztárokkal.

Március 9-én a 19 órakor kezdődő All-Star gála

előtt lépünk fel, az ellenfél a Lotos Gdynia csapata

lesz. Az eseményre egyébként minden jegyet

eladtak, a teltház és a fergeteges hangulat

garantált.

- Az elutazás előtt még egy komoly feladat vár

a csapatra

- Február 27-28-án az Országos Junior Bajnokság

elődöntőjében

veszünk részt Cegléden.

A csoportban

élet-halál harcot

vív a CEKK, a

Soproni Darazsak

és MiZo Pécs 2010

csapat, közülük

egy csapat nem kerülhet

közvetlenül

a nyolcas döntőbe.

Remélem jókedvűen

fogunk Gdyniába

utazni.


Magyar ikrek az USA-ban

A SOUTH GEORGIA TECH-BEN JÁTSZÓ Ruttner

Zsóka (21-es mezben) és Ruttner Réka (14-esben)

kosárlabdázni és pszichológiát tanulni jöttek az

Egyesült Államokba. Egy új kultúrával találkoztak,

közelebb kerültek egymáshoz, és jelentős hatással

vannak a Lady Jets kosárlabda csapatára

ebben a szezonban.

Amikor Ruttner Réka és Zsóka tavaly szeptemberben

hazájukból, Magyarországról az Egyesült

Államokba érkeztek, nem voltak biztosak

abban mire számíthatnak.

Öt hónap elteltével ők segítették a South Georgia

Tech főiskola női kosárlabda csapatát, hogy megküzdjön

a Konferencia bajnoki címéért a bajnokság

alapszakaszában, amely a tétje lesz annak a

mérkőzésnek, amikor szombaton a Middle Georgia

College csapatát látják vendégül.

Kellett nekik néhány hónap, amíg valóban megértették

a nyelvet, bár még mindig vannak kisebb

nehézségeik az itt használt szlenggel.

Nem volt azonban problémájuk a nyelvvel a

kosárlabda pályán. Réka a trapézon belüli, gyűrű

közeli jelenlétet biztosítja, míg Zsóka távoli

dobásaival játssza be a pályát. De amit Brendan

Harrell edző a legjobban szeret bennük, az az

eszük a pályán.

„Mindkettőjüknek kiemelkedően magas kosárlabda

IQ-ja van” – mondja. „A félidei eligazítás

során, vagy időkérésnél adott instrukciók

mind a fejükben

vannak. Sőt azokról

a játék közben

sem feledkeznek

meg.”

Az ikrek azt

mondják, hogy a

játék képe alapvetően

nem sokban

különbözik attól,

amit a hazájukban

megszoktak, bár itt

gyorsabb, mivel

kevesebb a táma-

dóidő. Az itteni játékosok atletikusabbak, és szabadabb

a játék, míg ők egy kötöttebb játékstílushoz

voltak hozzászokva.

Harrell szerint mindkét játékos különböző értéket

hordoz a pályán. Mindkettőnek jó a tempódobása

és amíg Réka ügyesen mozog a gyűrű

körül, addig Zsókát nem lehet egyedül hagyni

a hárompontos vonalon túl sem. Harrell azt reméli,

hogy az ikrek ugyanúgy élvezik az ittlétüket,

mint ahogy ő élvezi edzeni őket, állítva,

hogy részvételük nagyra értékelt hozzájárulás a

csapat eredményeihez.

The Americus Times-Recorder című lapban jelent meg 2010.

február 18-án. (részlet)

Női kézilabda

MÁRCIUS ELEJÉN KEZDI MEG tavaszi szereplését

a Ceglédi Kék Cápák női kézilabdacsapat.

Az első két fordulóban rögtön hazai pályán

bizonyíthatnak a lányok, március 7-én

Nagykáta, 14-én pedig Jászszentandrás ellen.

Addig pedig maradnak a monoton edzések, a

jelenleg is zajló alapozás.

Férfi kézilabda

ROSSZUL KEZDTÉK A TAVASZT a Ceglédi

KKSE férfi kézilabdázói, hiszen eddig mindkét

mérkőzésüket elvesztették. Előbb hazai

pályán kaptak ki a Dabas csapatától, majd

Ózdra látogattak, ahol továbbra is él a ceglédi

átok. Az egykori kohászvárosban még nem

tudott nyerni ceglédi kézilabdacsapat.

Labdarúgás

VÉGE AZ ÁTIGAZOLÁSOKNAK, végleges a

Restart-CVSE tavaszi kerete.

Távozók: Vadon Dávid, Kolláth Ferenc, Burián Norbert, Bálint Dávid,

Juhász Dániel Érkezõk: Rézsó Péter (Szolnoki MÁV, fél évre kölcsön) és

Bácskai János (Vác, fél évre kölcsön) kapusok, Bencze Csaba (Videoton-

Puskás Akadémia) hátvéd, Lázár Zsolt (külföldrõl tér haza, elõtte Tata -

bánya, Bp. Honvéd), Busa Bálint (külföldrõl tér haza, elõtte MTK, BKV

Elõre), és Balaskó Csaba (Videoton-Puskás Akadémia, fél évre kölcsön)

középpályások, Kovács István (FTC, fél évre kölcsön) és Dencz Dávid

(Lombard-Pápa) támadók.


14

A vasutas-sport előélete

A 2010. évi városi rendezvények sorában

előkelő helyet foglal el a 75. éves

CVSE jubileumi rendezvénysorozata. A

márciusban kezdetét vevő események

között emlékülés, kiállítás, könyvkiadás

és más sportesemények találhatók.

Cegléd kiemelkedő sportsikereinek nagyobbik

részét ennek a patinás klubnak

a sportolói érték el. A város és az

egyesület vezetése ezért is támogatja

megkülönböztetett

figyelemmel a jubileum

eseményeit.

A következő hetekben röviden

bemutatjuk olvasóinknak

a CVSE kialakulásának

és későbbi évtizedeinek

a történetét.

Sport

aceglédi

MÁV-dolgozók

saját sportegyesülete, a Vasutas

Sportegyesület 1935-ben alakult meg.

Megalakulásának évtizedekre visszanyúló

előzményei vannak. A múlt század

elején egyre több hír jelent meg a Vasutas

Szövetség helyi csoportjáról. Ez az érdekvédelmi

és kulturális szövetség – a város többi egyletéhez

hasonlóan – kezdte bevenni rendezvényei közé a

sporttevékenységet is. A ceglédi vasutasok tekéztek,

teniszeztek, és kirándulásokat szerveztek.

Az első világháború éveiben ők váltak a legerősebb

közösséggé a városban. Ez nemcsak azzal

magyarázható, hogy a legnagyobb létszámú dolgozót

foglalkoztató üzem alkalmazottai voltak,

hanem azzal is, hogy a vasutasok nagy része felmentést

kapott a katonai szolgálat alól.

Így vált érthetővé, hogy amikor a Czeglédi Sport

Egyesület szinte elhal a háborús nehézségek miatt,

a vasutas fiatalság éppen 1917 nyarán alakítja

meg saját futballcsapatát, a Czeglédi MÁV Sport

egyesületet. Bemutatkozó mérkőzésüket június

17-én játszották a Monori Sport Egyesület csapatával.

Néhány mérkőzés után azonban a város vezetőinek

kérésére lemondtak az önálló szereplésről

és júliusban beolvadtak a szélesebb

alapokon szervezett Törekvés SE csapatába.

Az indoklás az volt, hogy a

ceglédi sportmozgalom még fiatal

és erőtlen, azért a legszélesebb társadalmi

összefogásra kell támaszkodnia.

A vasutasok körében azonban

egyre erősebb volt az önállóságra

törekvés. 1918-ban a fűtőházi

tanoncok hallatnak magukról:

Krémer Gyula mérnök

megszervezte a fűtőház tornacsapatát,

mely júniusban részt vett a

fűtőházi tanoncok országos versenyén.

A ceglédiek kiválóan szerepeltek, Zsengellér

Lajos első lett a nyújtón és magasugrásban,

Reznák Ferenc pedig súlylökésben. Budapest

válogatottja ellen a Vidék válogatott labdarúgócsapat

játszott. A vidékiek csapatában négy ceglédi

fiú kapott helyet és az 1:1-re végződött

mérkőzés vidéki gólját éppen a ceglédi Rupnik

János rúgta. Kitűnően szerepelt ezen kívül a

csapat közös szabadgyakorlatával.

A fűtőháziak országos sportsikeréről beszámoltak


az akkori helyi lapok is. Amikor pedig június 9-én

a mozdonyvezetők juniálist szerveztek az István

ligetben, a délutáni műsorban fölléptek a Pesten

diadalmaskodó fiatal tornászok is. A program bevezetése

a Krémer Gyula által betanított fűtőházi

tanoncok szabadgyakorlata volt. Kellemes meglepetésként

hatott a fehér dresszes fiúk megjelenése

és fegyelmezett mozgása.

Érthető volt a boldog meglepetés, az egykori

Tornászó Egyletben csak szellemi dolgozók,

pedagógusok, tisztviselők, egyetemi hallgatók

sportoltak, most pedig a nézőközönség előtt fegyelmezett

gyakorlattal, biztos fellépéssel, egy

nagy csapat munkásgyerek jelent meg, jelezvén,

hogy a vasutasság már nem csak a labdarúgásból,

hanem minden sporttevékenységből

ki akarja venni a részét.

Tartós sportközösséget azonban ezeknek a fiataloknak

sem sikerült létrehozniuk. Az 1920-as

években a vasutas sportolók ismét szétszóródtak

a város különböző sportklubjaiba, mindenütt ott

találjuk őket a vezetőségekben is. (Folytatjuk) ML

(Részletek Kürti Béla: „Fejezetek a ceglédi Sport múltjából.”

c. könyvéből.)

Nemzetközi Bajnokság

KÖZEL 20 ORSZÁG 117 VERSENYZŐJE vett

részt a budapesti asztalitenisz ifjúsági versenyen,

melynek rangját Koreából érkező játékosok

emelték. A Restart-Szuperinfo CVSE színeiben

két fiatal is képviseltethette magát mind

a csapat, mind az egyéni versenyszámokban.

A még serdülő korú Ecseki Nándor és az első

éves ifi Kiss Dániel is a „C” csapatban kapott

helyet, a szolnoki Szudi Ádám oldalán.

A selejtező táblán a Cseh Köztársaság és Izrael

volt az ellenfél. Ecseki remek játékkal megnyerte

a saját meccseit, sajnos a társak nem tudtak

hozzátenni az eredményhez, ami 1:3-ra alakult

mindkét esetben. Az igazság az, hogy a papírforma

sem mellettük szólt. A vígaszágra kerültek,

ahol a Belorusz egységet kiváló játékkal 3:0

arányban győzték le, aztán a Szlovák „B” egységtől

3:2-re kaptak ki a döntőbe jutásért.

Birkózás

A BVSC ÁLTAL RENDEZETT

kötöttfogású junior válogató

versenyen a Restart-

CVSE TS Integtrál Birkózó

szakosztályából 2 kiválóság

is szőnyegre lépett.

A 60 kg-os súlycsoportban

Kozák István, míg a 74

kg-os kategóriában Lőrincz Viktor egyaránt

4-4 győzelem után állhatott a dobogó legmagasabb

fokára. Mindketten a junior válogatott

címeres mezeiért harcolnak és az idei év második

versenye után komoly előnnyel várhatják

a folytatást. Cél: a Budapesten megrendezésre

kerülő július végi Világbajnokság.

NAGYSZERŰEN SZEREPELT GYÖNGYÖSÖN az

év első serdülő szabadfogású kvalifikáló és

egyben rangsorversenyén a 38 kg-ban induló

Andrási József, aki a 12 fős mezőnyben egy

szoros vereség és 2 győzelem után a 3. helyen

végzett. 74 kg-ban Tóth Martinra nehezebb

feladat hárult, súlycsoportjában 22-en indultak

és kitűnő birkózással 3 győzelem után bejutott

a döntőbe. Ott nagy csatában ugyan kikapott,

de ezüstérme így is dicséretes, hiszen

ő elsősorban kötöttfogású specialista. Teljesítménye

ennek tükrében kiválónak mondható.

AZ ÚJPESTI TORNA EGYLET ÁLTAL február

13-án rendezett diák I. (12-13 évesek) és diák

II. (10-11 évesek) versenyen 350 fiatal

mérlegelt, akik az ország minden szegletéből

érkeztek, sőt egy igen jó szlovák csapat is

emelte a színvonalat. A Restart-CVSE TS IN-

TEGRAL birkózó szakosztály fiataljai, Szűcs

András és Kovács Béla tanítványai, derekasan

helytálltak az erős mezőnyben. A tizenkét

ceglédi fiú közül öten is éremmel térhettek

haza. Közülük is kiemelkedett a csemői illetőségű

Mohella Flórián (fenti kép), akinek

négy nagyszerű győzelem után aranyérmet

akaszthattak a nyakába.


16

mi az a három legfontosabb

dolog, amit országgyűlési

képviselőként el szeretne érni

választókerülete érdekében

- A „Munka és Méltóság” program gyakorlati

megvalósítása a feladatom. A munkahelyteremtést

tartom legfontosabbnak. Azonban

nem csak azt tudom, hogy mit kellene tenni,

hanem azt is, hogyan lehet azt megvalósítani.

Bízom abban, lesz rá lehetőségem. Nagy

hangsúlyt fektetek az „Alföldi Iparfejlesztési

Koncepció” kiteljesítésére, ezen belül az útépítésekre,

különös tekintettel a négyes főútra.

Szükség van azonban a Mikebuda és Dánszentmiklós

közötti összekötő út megépítésére

is. A nevelés, tanítás területén az egész napos

iskola bevezetése a családi pótlék átrendezésével,

ugyanakkor az oktatás színvonalának

emelése, a szakképzés feltétlenül fontos.

Helyben itt a TISZK, vannak kiváló tanáraink.

Életet kell adni a rejtett lehetőségeknek.

- Mely törvényt óhajtja legsürgősebben módosíttatni,

vagy milyet meghozatni a Tisztelt

Házzal

- Az igazságszolgáltatás tekintélyét helyre kell

állítani! A közrend, közbiztonság megerősítése,

a korrupció visszaszorítása nem újabb jogszabályokkal

érhető el, hanem a meglévők következetes

alkalmazásával. Különös hangsúlyt

kell fektetni a jogkövető magatartásra való nevelésre,

hiszen a polgári demokrácia törvénytisztelő

állampolgárokra épül.

Politika

Munka és méltóság

A versenysemlegesség érdekében ugyanazon kérdéseket tesszük fel a négy országgyűlési

képviselő-jelöltünknek és válaszaikat, egymást követő lapszámainkban teszszük

közzé. Most dr. Fülöp Hajnalka következik.

A Közigazgatási Hivatalok törvényességi felügyeleti

jogkörének helyreállítása az önkormányzatok

működése felett elengedhetetlen,

mert a jószándékú, de gyakori helyi rendeletváltoztatás

jogbizonytalansághoz vezethet. A

hónapról hónapra történő „apró” módosítások

átláthatatlanná tehetik a jogrendet. A nehézkessé

váló jogalkalmazás pedig megingatja

a jogszabályok betarthatóságába vetett

hitet. A környezetvédelem oldaláról közelítve

konkrét, praktikus módosító javaslataim

vannak a gazdasági társaságról szóló törvényhez,

a cégtörvényhez és az ingatlan-nyilvántartási

törvényhez.


Nyitva:

H-P-ig 8-12,

12.30-16.30-ig

Megszokott,

megbízható!

Zálogház

Cegléd,

Szabadság tér 7.

(Avantgarde ház -

az udvarban)

Tel.: 06-53/

5 0 0 - 5 0 8

Csökkentett kezelési költség mellett.

Hitelkihelyezés arany ékszerre akár

3200 Ft/g kézbe.

Változatlanul alacsony kamatra,

napi kamatszámítással.

Az elsõ hét kamatmentes (ha 14 napon

belül kiváltja ékszereit)

Felújított, magyar fémjeles arany

ékszerek értékesítése kedvezõ áron!

T Ö R T A R A N Y

F E L V Á S Á R L Á S

- Mit tenne a nyugdíjak értékállóságáért

- Nem az értékállóság, hanem a nyugdíj megőrzése

a tét. A társadalombiztosítás egymással

szorosan összefüggő, teljes és átfogó reformja

szükséges, amelynek egyik eleme a nyugdíjrendszer.

A névleges járulék meghatározottságú

egyéni számlás nyugdíjrendszer biztosíthatja

a majdan nyugdíjba vonulók anyagi

biztonságát. Meg kell szüntetni az állam korlátlan

rendelkezési jogát a befizetett járulékok

felett. A járadék-váromány (jövőbeni nyugdíj)

mértékét össze kell kötni a rendszeres és igazolt

járulékfizetéssel. A nyugdíjrendszer

pénzügyi stabilitása, fenntarthatósága fontosabb

cél, mint az egyes nyugdíjak reálértékének

megőrzése. Be kell látni, hogy szükséges

az öngondoskodás és az önkéntes szolidaritás.

- Mennyi pénzt fordít a kampányára és ennek

hány százalékát állja a pártja, mennyit

Ön és hányad részt a szponzorai

- Az MDF háromszázezer Ft-ot biztosít, emellett

saját családi kasszából költünk. Nincs

szponzorom. Pénzt nem kérek és nem fogadok

el, szavazatot igen.

- Ön szerint négyük közül ki fog a legkevesebb

szavazatot kapni és véleményét mire alapozza

- Őszinteség, tisztesség, példamutatás! Ezek a

jelszavak vezérlik életemet és ezeket választottam

hívó szavaknak választási kampányomban

is. Az őszinteséget azonban nem mindenki szereti.

Kényelmesebb elkendőzni a problémákat és

csak általánosságban kiáltani a változásért, radikális

változásért, ahelyett, hogy tételesen bemutatnák,

hogy a gyakorlatban mit kell tenni azonnal.

Vannak, akiknek a tisztesség sem azt jelenti,

mint nekem! Abban a hitben voltam, hogy az eddigi

közéleti szereplésem mellett bemutatkozom

különböző fórumokon, rendezvényeken, majd

ezt követően a törvényes határidőn belül begyűjtöm

az ajánlószelvényeket. Ezzel szemben kiderült,

hogy más pártbéliek csapatostól járták a várost,

sokszor a postást követve csaptak le a kopogtató

cédulákra. Nem az induláshoz szükséges

hétszázötven ajánlás megszerzése volt a céljuk,

hanem tarolni, begyűjteni mindet, hogy elvegyék

mástól az esélyt. Sajnos nem első alkalommal

sértették meg az esélyegyenlőséghez való jogot

azok, akik erőből akarnak nyerni! Egyes pártok

kampánystratégiája kicsinyes bosszúvágyra épül,

amihez az irányukban elkötelezett országos médiumok

egyoldalú, lejárató „tájékoztatása” hatékony

segítséget nyújt. A sokfelől tapasztalt érdektelenség,

fásultság és közöny gyakran állít

nehéz helyzet elé. Ilyen körülmények között a jó

programot sem könnyű eljuttatni a bizalmatlan

választókhoz. Ha néha el is szomorodom a meg

nem értettség miatt, mindig akad valaki, aki biztat,

bátorít, így lelkesen dolgozom tovább. Nem

karrierpolitikusi babérokra vágyom, hanem, ahogyan

eddig is tettem, képviselni szeretném mindazokat,

akik hisznek az emberi méltóságra épülő

boldogabb jövőben. Gondolataimmal, terveimmel,

szakmai felkészültségemmel a választók

minél szélesebb körét kívánom megismertetni,

hogy lelkiismeretük szerint felelősséggel dönthessenek.

Bízom az emberek bölcsességében!

KÖD


18

Talpra állunk!

Lehet, még a szervezők sem hitték, hogy milyen sokan gondolták komolyan

Navracsics Tibor a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és Földi László fideszes országgyűlési

képviselőjelölt, ceglédi polgármester lakossági fórumának plakátján, a

narancssárgán világító feliratot, miszerint „Itt az idő”.

ugyanis a február 23-án a Kossuth

Művelődési Központ kamaratermébe

február 23-ára hirdetett fórumon

már kezdési idő előtt annyian

összegyűltek, hogy meg kellett

nyitni a színháztermet, amit azután jócskán

megtöltött a hallgatóság.

Földi László a személyes bemutatkozás után

arról szólt, hogyan gondolkoznak a helyi dolgokról.

- Itt kis- és középvállalkozásokban dolgozik az

emberek zöme, sajnos az ország egyre romló

gazdasági helyzete miatt mid többen mennek

csődbe, s rengeteg az ingázó. A helyi munkaügyi

hivatal illetékességi területén az országos

átlagot meghaladó, 12 százalékos a munkanélküliség.

A város ötvenmilliós, kisvállalkozásokat

segítő alapítványa dacára a cégek adóbevétele

250 millió forinttal fog csökkenni a tavalyihoz

képest. Kincsünk a termőföld és a termálvíz.

Tovább kell fejlesztenünk a strandot,

hiszen az idegenforgalom lehet az egyik kitörési

pontunk. Továbbá a Fidesz programjával is

egyezően támogatni kell a mezőgazdasági termékfeldolgozást

– mondta a polgármester.

Majd hangsúlyozta a civil szervezetek mind

hatékonyabb bevonását a közéletbe.

- Magyarország politikatörténetében fordulóponthoz

kerülünk a választásokkor. Mindenkinek

személyes tapasztalata van az elmúlt nyolc

év eredménytelenségéről. Odajutottunk, hogy a

miniszterelnök érdemként mondta a parlament

Politika

záróülésén, hogy elkerültük az államcsődöt. Arról

nem beszéltek, hogy 2006-ban a világon a

2. legnagyobb költségvetési hiány nekünk volt

s a választáskor beígért 800 ezer forintos fejenkénti

uniós fejlesztés helyett 2,5 millió forintos

adósságot kaptunk személyenként – kezdte beszédét

a frakcióvezető. Aki néhány példával is

alátámasztotta a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai

kormányok hibás intézkedéseit.

„A nemzeti ügyek kormányzásának kell elkövetkezni,

függetlenül a párthovatartozástól.

Lehetővé kell tenni, hogy a becsületes emberek

érvényesüljenek. Az új kormánynak meg

kell vizsgálnia azon ügyeket, amely bűncselekménnyel,

vagy annak alapos gyanújával

követtek el. Egyesek már bíróság előtt állnak

közülük”– hangoztatta.

A legsürgősebb tennivalókat hármas csokorba

foglalta. Először is meg kell erősíteni a közbiz-


tonságot 3000 rendőr felvételével, a morál javításával

és a korábbi rendőri túlkapások vétkeseinek

felelősségre vonásával. Mint mondta következetesen

érvényesíteni kell a jogegyenlőséget a

politikusok és a rendőrök vonatkozásában is.

Talpra kell álltani a gazdaságot és az uniós forrásokat

is ide, nem pedig például városközpont-rehabilitációkra

kell fordítni. Levegőhöz kell juttatni

a magyar gazdaságot és csábítóvá kell tenni

hazánkat a külföldi befektetők számára. Rendezni

kell az egészségügy és az oktatásügy szétzilált

helyzetét és megfelelő bért kell biztosítani ezen

területek dolgozói számára. Végezetül leszögezte:

„Erős, önmagát becsülő, takarékos államot

kell építenünk. Talpra állunk, ha megvalósítjuk a

becsületes emberek Magyarországát!”

NAVRACSICS TIBOR A CEGLÉDI PANORÁMA

kérdéseire a következőket válaszolta.

- Budapest elvitte az uniós fejlesztések javát,

a megye ki akar lépni a régióból, önnek mi

erről a véleménye

- Személy szerint nem értek egyet a jelenlegi

régiós felállással. Például teljesen abszurd,

hogy a Balaton három régióhoz tartozik; Jászberény

meg egy régióba tartozik Hegyeshalommal.

Amennyiben Pest megye választott

képviselői és a polgárok az elszakadást akarják,

úgy azzal foglalkozni kell felsőbb szinten.

Természetesen figyelemmel kell lenni az

uniós előírás szerinti létszám meglétére, adott

területen.

- A ceglédihez hasonlóan sok önkormányzat

örökölt elődjétől adósságot, s azt meg is tetézte,

a szűkülő központi támogatás okán.

Kormányra jutva a támogatásokat növelik,

vagy elvonnak a kötelező feladatokból

- Az önkormányzati adósság hasonló az államéhoz,

ki kell nőni azt. Három-négyszázalékos

gazdasági növekedést kell elérnünk és akkor

ez a probléma megoldódik. A feladatellátás

kapcsán újra és újra előkerül, hogy azok

közül melyeket lenne célszerű az állami tennivalók

körébe emelni.

KÖD


20

Politika

Derült égből LMP

Már-már úgy látszott, hogy a Pest megyei

15. számú országgyűlési választókerületben

most is a ceglédi hegemónia

érvényesül, hiszen az első hírek

szerint mind a négy aspiráns ebben a

városban él. Most megtört a jég s egy

kedves, mosolygós, ám rendkívül határozott

és céltudatos albertirsai hölgy,

Malya Carmen ringbe szállt a mandátumért,

a 2009-ben alakult a „Legyen

más a politika” nevet viselő párt színeiben.

Kértük, mutatkozzon be a Ceglédi

Panoráma olvasói számára.

budapesten születtem, de valójában

vidéki vagyok. Békés, nyugodt ifjúkoromat

egyfajta kétlakiság jellemezte.

Hétvégére rohantunk le vidékre

szénát gyűjteni, kalákában

szüretelni, s nagyokat lovagolni.

Drága édesapám ugyanis azt vallotta,

hogy ló nélkül nem élet az élet, s szülőfalujában

szép eredményeket ért el a Shagya

Arab fajta tenyésztésében. A műszaki főiskola

után azt hittem, hogy Bős-Nagymarost fogom

építeni, helyette „csak” a Vízügyi Minisztérium

új szárnyát építettük. Az akkoriban

megjelent „Számítástechnika: Áldás

vagy átok” című könyv olyan hatással volt

rám, hogy pályát változtattam. Programozó

lettem. A ’80-as évek végén életem nagy kalandja

volt a Tengizben eltöltött másfél év.

Hazatérve angol szakfordító-tolmács diplomát

szereztem a Janus Pannonius Tudományegyetemen.

Az utóbbi tíz évben egyre többet

tevékenykedtem civil szervezetekben. Időközben

vidékre költöztem, s tanyasi emberekkel

létrehoztunk egy helyi érdekvédelmi szervezetet.

Csatlakoztam a biokultúra mozgalomhoz,

melynek négy évig közép-magyarországi régiós

elnöke is voltam. A Biokultúra Szövetséget

több nemzetközi projektben és Leonardo

programban képviseltem. Nemrég lettem tagja

a falugondnoki szolgálatokat is létrehozó,

„homálybogozó” Falufejlesztési Társaságnak.

Manapság építőipar

iránti nosztalgiámat egy

romos Klebelsberg Kunó

tanyasi iskola felújításában

élem ki. Ennek kapcsán

ismertem meg a magyar

tanyarendszert és az

ott élő emberek múltbéli

és mostani küzdelmét a

túlélésért. Azt vallom, hogy ez egy érték, a

fenntarthatóságnak egy olyan szép példája,

amelyet az országnak az Európai Unió szintjén

kellene fölvállalnia.

Az alábbiakban rövid ismertetőt adunk a rendelkezésünkre

álló információk alapján a „Legyen

más a politika” fő irányvonaláról. A köztudatban

egyelőre kevéssé ismert a párt, bár a

2009-es Európa parlamenti választásokon – a

Humanista Párttal közös listán - már 75 522

szavazatot kaptak, ami a leadott voksok

2,61%-át jelentette. Alapító nyilatkozata szerint

a liberális, baloldali és közösségelvű konzervatív

politikai hagyományokból is építkező,

de önmagában koherens, ökológiai és radikális

demokrata politikai irányvonalat követ.


A legfontosabb kérdéseknek a tiszta közéletet,

a korrupció elleni harcot, a részvételi és képviseleti

demokrácia minőségét, a társadalmi

igazságosságot, valamint a környezetvédelem

és az ökológiai fenntarthatóság kérdéseit tekintik.

A párt fő témái – a környezetvédelem

és fenntartható fejlődés mellett – a jelenlegi

politikai elit korrumpálódása, a baloldalijobboldali

felosztás értelmetlensége. Céljuk a

társadalom és a politikai elit közötti távolság

csökkentése. Az országgyűlési választási

programjukat kampányplakátjuk tömören és

velősen foglalja össze, a következők szerint:

„Magyarország bajban van. A megoldásokat

csak közösen találhatjuk meg, nem bízhatjuk

azt azokra a pártokra, amelyek idáig juttatták

az országot. Alapvető szemléletváltásra van

szükség a politikában. Új gondolatokra, új politikai

stílusra, új politikusokra.” KÖD

Humor

Demokrácia

A demokrácia az,

amikor két farkas és

egy bárány arról szavaz,

mi legyen a vacsora.

Képviselők

- Hogyan köszönnek

a politikusok egymásnak

a Parlamentben

- Legyen ön is milliomos!!

Lista

Magyarország jobb

pozícióba került a

korrupciós listán, bár

nem volt olcsó.

Képviselő úr

Fogadáson egy csinos

hölgy mosolyogva

megy oda a

parlamenti képviselőhöz:

- Sokat hallottam már

magáról... – m o n d ja

neki nyájasan.

- Az lehet, de bizonyítéka

nincsen!

Szocializmus

- Miért áll a kapitalizmus

a szakadék szélén

- Onnan jobban látja

a szocializmust.

vicclap.hu


22

arossz nyelvek azt mondják, hogy a

nem tíz-, hanem százmilliókat felemésztő

rontás, vagyonfelosztás,

majd újraalakítás titkolt oka olykor

a haveri kör zsebének megtömése

volt az olcsóvá tett épületekkel, gépekkel és

berendezésekkel. No meg, a nagy rössel megszüntetett

feladatokat ki lehetett osztani a haverok

cégeinek, hadd gazdagodjanak ők is a

reprivatizáció okán. Most éppen az újjászületés

időszakát éljük, amikor a testület nemrégiben

valóban dicséretes bölcs döntéssel létrehozta

a VÁRVAG-ot, azaz a Városüzemeltetési

és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú

Kft-t.

Amint hallani, olykor zeng az ég a

cég új ügyvezetője fölött, aki a mindenféle

magánérdeket eltakarítva az

útjukból kemény és határozott intézkedésekkel

s nyilatkozatokkal jónéhány

ellendrukkert is összeszedett.

Viszont a kicsinyes áskálódások

dacára, egyre gyakrabban hangzik

el a képviselő-testület ülésén a

dicsérő szó, hogy milyen gyorsan és

hatékonyan látják el feladataikat a

köz, az adófizető polgárok érdekében.

Ráadásul úgy hírlik, hogy az

elmúlt fél év határozott és céltudatos

vezetői intézkedéseinek köszönhetően

a kft eredményességi mutatói

példaszerűen felfelé íveltek.

Interjú

Még célt soha nem buktam el

Régi poén, de Cegléden még mindig ül, miszerint, „Ha nem tudod megoldani a

problémát, kezdj átszervezéshez”. Legalábbis ez a gyakorlat tapasztalható a hajdani

Városgazdálkodási Vállalat és jogutódai többszöri átalakításán, megszüntetésén

és újraélesztésén.

Sokan kíváncsiak rá, hogy honnan jött és milyen

érdekek által vezérelt, a cég agilis ügyvezetője

Petrényi Mihály, aki a jelenlegi jövedelmének

sokszorosát feladva jött Ceglédre, olykor iszapbirkózást

folytatni, a VÁRVAG Kft talpraállítása

és hatékony működtetése érdekében.

A helybéli Hámán Kató Általános Iskola befejezését

követően Szolnokon kitanulta a dízelmozdony-szerelő

szakmát, majd levelezőn

érettségizett Budapesten 1976-ban. Nagybeteg

édesapját édesanyja otthon ápolta a Vasvári

utcában, így nem futotta a pénzük a továbbtanulásra,

pedig mérnök akart lenni. Jelentkezett

hát hivatásos tisztnek, s sikeresen

elvégezte a Zalka

Máté Katonai

Műszaki Főiskola

Harc és Gépjárműtechnikai

Tanszékének

harcjármű

szakát. Ceglédi

szolgálati helyre

kérte magát.

„Huszonhárom

évesen megházasodtam,

ceglédi

lány lett a feleségem.

Azóta is kitartunk

egymással.

A sokszor éjszakákat

is elrabló

munkám mel-


Szent Imre

Gyógyszertár

Cegléd, Szent Imre h. u. 22.

Tel/Fax: 06-53-315-845

Ny.: H-P: 7 30 -20 00 Sz: 7 30 -13 00

stimpat@t-online.hu

Hûségkártyára kedvezmény

Egészségpénztárak elfogadóhelye

Vércukor-, vérnyomásmérés, koleszterin és trig li -

cerid meghatározás. Ingyenes házhozszállítás!

lett ő adja még most is a biztos családi hátteret,

pedig a két fiunk nevelésének a neheze is

ráhárult.”– mondja az ügyvezető igazgató.

1989. szeptember elsején, mint a kommendáns

zászlóaljparancsnok technikai helyettese,

századosi vállappal szerelt le. A DÉLFU-nál

lett műszaki igazgató, ahol egy újságban tett

és a céget bíráló nyilatkozata miatt felfüggesztették

állásából. Dr. Ruttner György ügyvéd,

ingyen vállalta képviseletét. Kétévi pereskedés

után a bíróság igazat adott neki és visszahelyezték

állásába. Akkorra már megértek az

általa kritizált dolgok és a cég csődbement.

1993. áprilisától a Magyar Autóklub Pest megyei

Szervezetének lett a főkönyvelője. A következő

évben diplomát szerzett a Számviteli

Főiskolán, később elvégezte a Közgazdaságtudományi

Egyetemet is. Amikor a cég csődközeli

helyzetbe került, elvállalta annak főkönyvelői

posztját. Néhány esztendő múlva

kinevezték főtitkár gazdasági helyettesnek.

Szigorú és hatékony gazdálkodási elgondolásait

következetesen véghezvitte és az Autóklub

addig soha nem látott mértékben nyereségessé

vált. Csak egyetlen számadat; néhány

év alatt másfél milliárdról hétmilliárdra növelték

az árbevételt! Azután nem értett egyet

az új stratégiai elképzelésekkel és inkább hazajött

két évre „pihenni” a saját díszfaiskolájába.

2008-ban azonban ismét új feladatba vágott.

Elcsábították egy autóipari érdekképviselethez.

Tavaly megkeresték a ceglédi önkormányzattól,

hogy vállalja el a VÁRVAG kft

irányítását és ő belevágott.

- Milyenek a tapasztalatai

- Olyan ember vagyok, aki, ha kell még

meccset is elveszít, de a végcélt még soha

sem buktam el. Jókor megtanultam, hogy a sikerhez

göröngyös út vezet. Kisiskolás koromban

belém rögzült az egyéni helytállás fontossága,

amikor Cegléden birkóztam Fábián Pali

és Balla Pista bácsi keze alatt. Nekik köszönhetem,

hogy 1970-ben a serdülők között

országos bajnok lettem. A csapatjáték fontosságát

pedig, a hadseregben eltöltött idő tanította

meg egy életre.

Akadt buktató és kicsinyes gáncsoskodás is.

Nem érdekel, nekem a fontos, hogy jól és sikeresen

dolgozzunk. Az első eredmények már

láthatók. Az előző szervezethez képest hat hónap

alatt úgy takarítottunk meg közel húszmillió

forintot, hogy rengeteg új feladatot is

megoldottunk. Többek között irodákat újítottunk

fel, kitataroztunk, helyrehoztunk három

önkormányzati lakást, kitakarítottuk a Városháza

alatti pincét és az önkormányzati kezelésben

lévő egykori laktanya részeit. Vásároltunk

továbbá egy grédert a földutak elegyengetésére.

Vettünk egy aprítógépet is, amivel a

közcélú munkát végzők által leaprított és fűtésre

közvetlenül alkalmatlan faanyagot hasznosíthatóvá

alakítjuk. Idáig már felhalmoztunk

ilyen nyesedékből 120 köbmétert, amit

fűtésre fogunk hasznosítani. Annak eszmei értéke

körülbelül egymillió forint.

- Nem vették el a kedvét a bodicsekek

- Változást várnak el tőlem, mégis sokan a

változatlant támogatják. Megjegyzem nekem

sohasem volt álmom a politikusság, eddig

nem vágytam ilyen babérokra. Én nem az állandóságra

és a „langyos vízre” törekszem.

Fejlődnünk kell, mert különben elmegy mellettünk

a világ. A szerteágazó feladatok miatt

élvezem ezt a munkát!

Tavaly még nem vettem fel a prémiumomat

sem, mondván előbb bizonyítsanak az eredmények.

Most auditálják az eddigi teljesítményünket.

Remélem a testület elégedett lesz a

csapatunkkal.

KÖD


24

Radikális megoldások

A túloldalon olvasható, szerkesztőségünkbe

eljuttatott levél válasz-reakció

arra a több fórumon is megjelenő nyílt

levélre, mely a „Betelt a pohár! Élni akarunk!”

címet viseli, és amelyben Jakab

István megoldást vázol fel a ceglédi roma-magyar

problémákra.

Vélemény

aszerző a levél tanúsága szerint a

ceglédi vajda, és egyben a Roma-

Magyar polgárőr egyesület elnöke

is, emellett 16 évig a kisebbségi önkormányzatban

tevékenykedett, bár

mint leszögezi „ezen önkormányzatoknak

semmiféle hatásköre nem volt és ma sincs.”

Majd hozzáteszi, hogy tapasztalata szerint

„Cegléd egyes részein, – és itt szeretném kiemelni

az Ugyeri részt, a Puttony utcát és környékét,

valamint a Szűcs-telepet is, ahol jelentős

számban élnek cigányok, nagy mértékben

megnőtt a lopások és betörések száma, a

magyar emberekkel szembeni erőszakos viselkedés,

különösen az idősek élnek állandó

rettegésben....”

...„Ennek a rossz légkörnek a kialakulásáért –

és ezt határozottan ki kell mondani – azok a

betelepült cigányok felelősek, akik az ország

más tájairól jöttek Ceglédre lakni.”

Jakab István két-három cigány családot tesz

felelőssé írásában a kialakult állapotért és

megoldási javaslatokat is tesz:

„Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetése

érdekében felszólítjuk a betelepült cigányokat,

hogy két megoldás közül választhatnak:

vagy a legrövidebb időn belül elhagyják

Ceglédet, vagy beilleszkednek környezetükbe

és szomszédaikat tiszteletben tartva

élnek tovább.

Amennyiben ez rövid időn belül nem következik

be, úgy minden jóérzésű magyar és

jóérzésű cigány bevonásával olyan demostrációt

rendezünk ellenük, amely észhez fogja

téríteni őket.”

A levél második felében kitér drasztikusabb

megoldásra is: „Már több mint egy éve kérem

az önkormányzatot arra, hogy biztosítson bizonyos

összeget a legagresszívabb és legtöbb

bajt okozó családok elköltöztetésére. Személyesen

tárgyaltam Földi László polgármester

úrral, aki lehetőséget biztosított az újonnan

alakult Várvag Kft. vezetőjével együtt arra,

hogy saját gépeimmel és dolgozóimmal olyan

munkát végezzünk a város érdekében, melynek

bevétele egy részét az elköltöztetések céljára

tudom felajánlani. Ezúton köszönetet

mondok a polgármester úrnak és a kft vezetőjének

és bízom abban, hogy hasonló megoldással

a jövőben is biztosítható lesz egy-két

család elköltöztetése.”

Az írás zárásaként kér minden jóérzésű ceglédi

lakost, hogy forduljanak bizalommal hozzá

ezekkel a problémákkal.

Olvasói levél

Tisztelt „VAJDA” úr!

CIKKÉNEK VÉGÉN FELHÍVTA A JÓÉRZÉSŰ cigány

és magyar ceglédi embereket, hogy forduljanak

Önhöz bizalommal. Mi jóérzésű cigány

emberek, Puttony utcai és környéki lakók

vagyunk és nem mindenben értünk egyet.

Igaz, a BKV nem jár felénk, így százmilliókat


sem tehetünk zsebre, de meg is elégednénk

normális közvilágítással, járható utakkal a

mostani sártenger helyett.

Igaz, mi szegények vagyunk, de a segély nem

életcélunk, hanem munkát szeretnénk, hogy

családjainkat tisztességesen el tudjuk tartani.

A cigányság által elkövetett bűnöket elítéljük

mi is, és a népünk nevében bocsánatot

kérünk mindazokért a fájdalmakért, amit

egyesek okoztak!

Mi is élni szeretnénk. Nekünk is vannak álmaink.

Ki szeretnénk törni a kilátástalanság

ördögi köréből. Ugyanúgy, ahogy más népcsoportokban

is, közöttünk is vannak roszszabbak

és jobbak, lusták és dolgosak, kultúránknak

vannak értékei, melyek építő elemei

most is, és lesznek a jövőben is a társadalomnak.

Olyan vezetőket akarunk, akik ténylegesen

tesznek értünk. Akik akarják, hogy népünk

fölemelkedjen, és nemcsak hasznot húznak

belőlünk. Ne csak négyévente, a választásokat

megelőzően, nézzenek minket emberszámba,

hanem máskor is. Ne csak ilyenkor

halljuk a szép ígéreteket, hanem legyenek

olyanok, az eddigiekkel ellentétben, akik azokat

valóra is váltják.

Tisztelt Jakab István úr! Elmondása szerint

több éve, mint vajda, él itt. Ha tényleg vajda,

mit használt Ön szerint a „BETELT A PO-

HÁR – ÉLNI AKARUNK” című írás a né -

pének Szerintünk csak olaj volt a tűzre.

Ön szerint a „betelepült cigányok” a feszültségek

okozói. De könyörgünk, ki

mondja meg, ha majd – Ne adja Isten! –

ránk törnek, hogy „tősgyökeres”, vagy „betelepült”

cigányok vagyunk Vagy ha be is

települtünk, becsületesen szerezzük-e meg

mindennapi betevőnket

Nincs különbség közöttünk: hozzánk is

ugyanaz a Nap süt be, mint Magyarországon,

Cegléden bárhol másutt.

Sikereket kívánunk további munkájához!

PUTTONYI ROMA

Suli

Családi órák az iskolában

A TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA és

Óvoda Budai úti Tagintézményében meséset

álmodtak a gyermekekért tenni akaró pedagógusok

és az iskola védőnője. Szülők iskolája

címmel pályázatot adtak be Cegléd Város Önkormányzatának

Egészségügyi és Szociális

Bizottságához egy nagyszabású egészségügyi

és pedagógiai ismereteket nyújtó program

megvalósítására, amely a szülők és gyermekeik

számára komplex programsorozatot indít

útjára. A támogatási keretből ugyan nem jutott

erre a célra, ők mégis úgy döntöttek, meghirdetik

a Budai úti szülők körében.

Az első foglalkozásra

2010. február 11-én került

sor. A főszervezők,

Tóthné Kisbali Eleonóra

helyi pedagógus és Nagy

Erika védőnő köszöntötték

az érdeklődőket –

szülőket, pedagógusokat,

diákokat – és ismertették

a program tartalmát.

Ezt követően a jelenlévők arról kaphattak ízelítőt

Hortiné Márkus Zsuzsanna tanítónő előadásából,

hogy mit lehet tenni a minél eredményesebb

tanulás érdekében. Ezt azok a 7. osztályos

lányok is érdeklődve hallgatták, akik

segíteni jöttek ugyan, de kíváncsiak voltak az

előadásra.

Ezután a szervezők meleg teával kínálták a

hallgatóságot, sőt aki igényelte, még néhány

ruhaadománnyal is gazdagodhatott. Az előadás

ideje alatt Dudás Petra tanítónő kézműves

foglalkozást tartott azoknak a gyerekeknek,

akiknek anyukája részt vett a programon.

A programsorozatot kéthetente csütörtökön

délután 15-16 óráig látogathatják a Budai úti

iskolások és óvodások szülei. A szervezők szeretettel

várják az érdeklődőket.


26

Suli

„Tiszán innen – Dunán túl”

Rangos versenynek adott otthont 2010.

február 16-án intézményünk, a ceglédi

Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy az

idén iskolánk rendezze meg a „Tiszán

innen – Dunán túl” Országos Népdaléneklési

Minősítő Verseny Pest megyei

fordulóját. A nagy eseményt hosszas

készülődés előzte meg.

már napokkal korábban ünnepi

dekorációba öltöztettük a tornatermet,

hogy méltó legyen a

nagy esemény lebonyolításához.

A verseny napján tizennégy

társammal együtt már kora reggel készültünk

a versenyzők és a vendégek fogadására.

Amikor megérkeztek, segítettük őket az eligazodásban,

igyekeztünk a kedvükben járni, hogy jól

érezzék magukat, s maradéktalanul a versenyre

koncentrálhassanak. Ez nem volt kis feladat, mivel

a megye tíz településéről hatvanegy tanuló

nevezett a versenyre. Kilenc órakor vette kezdetét

a rendezvény az ünnepélyes megnyitóval. A

versenyt megtisztelte jelenlétével Földi László

polgármester úr is. Rövid köszöntője és Réthi

Mária igazgató néni megnyitó beszéde után az 1.

z. és 3. é. osztályos gyerekek műsorral kedveskedtek

a versenyzőknek és a közönségnek. A

legfelemelőbb pillanat az volt, amikor minden

résztvevő közösen, együtt énekelt el egy Kossuth-nótát.

Ezután kezdődött el az igazi versengés.

A népdalokkal három életkori kategóriában,

szóló, kisegyüttes és énekegyüttes formában lehetett

nevezni. Az előadásokat rangos zsűri értékelte:

Bodza Klára Eötvös József-díjas énekművész

tanár, Béres Károly művészetoktatási szaktanácsadó

és Hamar Lászlóné ének-zene tanár

néni és munkaközösség-vezető.

A zsűritagok és a vendégek is felemelő élményt

kaptak a szívből éneklő csengő hangú népdalénekes

gyerekektől. Ismert és számunkra ismeretlen

dalok varázsolták el a hallgatókat.

A versenyzők közül sokan a verseny szellemének

megfelelően díszes népviseletbe öltözve adták

elő versenyszámukat. A verseny végén a zsűri

Arany, Ezüst és Bronz minősítéssel értékelte a

produkciókat, a közönség pedig hangos tapssal.

Az iskola minden versenyzőnek apró ajándékkal

kedveskedett, hogy még emlékezetesebbé tegye

számukra ezt a nem mindennapi versenyt. Az

eredményhirdetés után már csak a búcsú maradt

hátra. A vendégek nagy örömükre dicsérő szavakkal

értékelték rendezvényünket. Jó volt hallani,

hogy úgy érezték, igazán színvonalas versenyen

szerepelhettek. Megdicsérték iskolánkat, a

kedves vendéglátást, sőt szépen fejlődő városunkat

is. Mi pedig éreztük, ismét jó volt ceglédinek,

„táncsicsosoknak” lenni.

DARABOS CSENGE

Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda - 8. z.


27

Pezsgő élet a Táncsicsban

Alig kezdődött el a második félév, a

Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvodában

sikeres programokon, rendezvényeken

vagyunk túl.

február 16-án rendezte iskolánk a rangos

„Tisztán innen Dunán túl” Országos

Népdaléneklési Minősítő Verseny

Pest megyei fordulóját, mindenki nagy

megelégedésére.

Két nappal később a norvégiai Kristiansandból

már hagyományosan visszatérő

ének-zene szakos főiskolai hallgatók tekintettek

meg iskolánkban bemutatóórákat tanáraik vezetésével.

Ismerik Kodály és Bartók munkásságát, de

a Kodály-módszerről keveset tudnak, ezért itt szereznek

gyakorlati tapasztalatokat. Az idén a 3. é.

és az 5. z. osztályban láttak egy-egy tanítási órát.

A közeljövő is hasonlóan eseménydúsnak ígérkezik.

2010. március 6-án jubileumi hangverseny

rendezünk az ének-zene tagozat fennállásának 55.

évfordulója tiszteletére. Az iskola énekkarai, a Fiorito,

és a Cantate műsorát hallhatják, valamint a

népszerű Fool Moon énekegyüttes is fellép.

Hétköznapjaink is gazdag programokkal telnek.

A kis ovisok szeptember óta lelkesen látogatják

Sápi Tamásné Borika néni zeneóvodai foglalkozásait.

Februártól a leendő osztályfőnök Csurgai

Éva tanítónő is játékos iskola előkészítővel várja

a majdani kis 1. z. osztályosokat.

Hasonlóan népszerűek informatikai orientációjú

foglalkozásaink, melyek célja, hogy a gyerekek

kiskoruktól kezdve szokják meg az információs

technikák napi használatát. Az Eötvös téri épületben

Józanné Kamuti Andrea és Zentai Szilvia tanárnő

irányítja a kicsiket már szeptember óta.

Februártól a leendő informatikai osztály tanító

nénije Szalainé Kozleff Emma izgalmas játékokkal

várja az iskolába készülő nagycsoportosokat.

Nagy hagyományokkal rendelkező területünk az

emelt szintű nyelvoktatás. Nyelvi előkészítő osztályaink

a városközpontban, a Népkör utcai épületünkben

tanulnak, ahol játszóteres zárt udvar, és

a közelmúltban korszerűen felújított, igényesen

berendezett, barátságos osztálytermek várják az

érdeklődőket. Szeptember óta itt német és angol

nyelvi előkészítő foglalkozásokat tart Gőz Józsefné

és Oldalné G. Bíró Dóra. A leendő tanító nénik,

Kósa Istvánné és Farkas Zoltánné nyugodt barátságos

légkörben készítik fel a majdani kisdiákokat

az iskolai életre. Nyelvi tagozatos osztályainkban

heti egy órában informatikával is ismerkednek a

gyerekek Fehérvári Edina segítségével.

Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel

várunk 2010. február 27-én szombaton délelőtt

9 órától „Thomas Partynkra”. A kis gőzmozdony

kalandos utazásának részesei lehetnek

azok az óvodások, akik eljönnek vidám rendezvényünkre.

Szeretettel várjuk iskolánkba azokat, akik nemcsak

tudásra, hanem tartalmas, mozgalmas hétköznapokra

és otthonos légkörre vágynak.

Nyílt napjaink: 2010. március 2-án a Népkör

utcában 8-11-ig, az Eötvös téren március 3-án

8-11 óráig. RÉTHI MÁRIA igazgató

H I R D E T É S


Suli

Iskolai farsang óvodásoknak

HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI JÁTSZÓHÁZZAL kedveskedett

a Református Általános Iskola a város

nagycsoportos óvodásainak. Megérkezéskor

minden kisgyermek egy farsangi csákót

kapott a fejére. Arany Zsolt igazgató úr köszöntése

után az iskola tanulóinak látványos

tornabemutatója következett. A 2.a osztály vicces

névcsúfolókat adott elő a lelkesen figyelő

óvodásoknak. Az igazi farsangi hangulat ezután

következett. Szebeni Szilvi (iskolánk volt

tanulója) vezetésével kezdetét vette a táncház.

A talpalávalót a Sodrás zenekar játszotta. A vidám

tánc és éneklés után a Goethe Intézet

munkatársa, Veress Bernadett és zenész társa,

Vígh Arnold bűvölte el a gyerekeket. A fél

órás foglalkozás keretében bámulatosan sok új

szót megtanultak az ovisok németül, miközben

megmozgatták minden testrészüket és érzékszervüket.

Végül, búcsúzásképpen, farsangi

fánkot kaptak a gyermekek.

PR

Óvoda

Farsang a csemői Óvodában

AZ ELŐZŐ ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN a hagyományos

farsangi bálunkat a Nefelejcs Óvodában

egy szombati kora délutánra terveztük. A

gye rekeket szüleikkel, hozzátartozóikkal

együtt vártuk a nagy napra.

A farsangi délutánt Juci bohóc nyitotta meg.

Az óvónénik és néhány gyermek boszorkánytánc

bemutatója után kezdődhetett a jelmezes

felvonulás. Sok kisgyermek és néhány szülő

is ötletes maskarába bújt. A programok közül

zsákbamacska, arcfestés, kézműveskedés, játékos

szülő-gyerek vetélkedő, tánc várta az

érdeklődőket. A büfében szendvics, sütemény,

üdítő, tea és friss fánk közül lehetett

választani.

A bulit fergeteges tánc zárta a tornaszobában.

Kicsi és nagy egyaránt jól érezte magát.

Néphagyományok munkaközösség tagjai:

TÓTHNÉ MARIKA NÉNI, SULYOKNÉ MÁRTI NÉNI,

SZEBENINÉ IRÉNKE NÉNI


H I R D E T É S

Deutsch – English

AZ ELMÚLT NAPOKBAN KERÜLT megrendezésre

a Református Általános Iskolában a térség német

nyelvtanárainak kompetencia alapú továbbképzése,

és a tárgykörhöz kapcsolódó tankönyvek

bemutatója.

Az iskola agilis nyelvtanárai rendszeresen vesznek

részt továbbképzéseken. Ennek is köszönhető,

hogy a nyelvórák felszabadult, vidám légkörben

telnek, ahol a tanulók számára számos alkalom

nyílik a nyelv aktív használatára. Az interaktív

tábla pedig még színesebbé és hatékonyabbá

teszi az angol és a német nyelv elsajátítását. A

szaktanárok munkáját anyanyelvi lektorok is segítik.

Az iskola diákjai nem csak a tanórákon mutathatják

be nyelvtudásukat, hanem számos lehetőségük

van iskolán belül és kívül megcsillantani

idegennyelv-ismeretüket. Játékos formában mérhették

össze tudásukat az osztályok február közepén

a német farsang keretében. A versenyt csupa

német ételspecialitás tette még élvezhetőbbé, hála

a sok lelkes szülőnek, akik a partit előkészítették.

Az angol nyelvtanárok pedig már készülnek a

márciusban tartandó „St. Patrick day”-re. A játékos

vetélkedőkön kívül a gyerekek számos helyi

és országos szintű tanulmányi versenyen vesznek

részt. A Református Általános Iskolák Országos

Angol Nyelvi Versenyét pedig több mint tíz éve

iskolánk szervezi. Ennek a sokrétű nyelvi oktatásnak

is köszönhető, hogy évről évre egyre több tanulónk

tesz le sikeres nyelvvizsgát. A suliváró

program keretében intézményünk az óvodás korú

gyermekeknek biztosítja a korai idegennyelv

megismerésének lehetőséget.

PR

Érettségizettek és most érettségizõ fiatalok!

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban immár 10 éve mûködõ

SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA

CEGLÉDI TAGINTÉZMÉNYE

a 2010/2011. tanévben a következõ OKJ-és szakmai képzések indítását tervezi nappali és esti tagozaton:

FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS

JOGI ASSZISZTENS (55 346 01 0000 00 00) a Pécsi Tudományegyetem által

akkreditált 2 éves képzés, beszámítási lehetõség az egyetem jogász képzésébe.

EMELT SZINTÛ SZAKKÉPZÉSEK

Idegenvezetõ (54 812 01 1000 00 00 - 2 év - A szakmai vizsgához középfokú

C típusú nyelvvizsga kell), Ügyintézõ titkár (54 346 01 0010 54 03 - 2 év), Idegen

nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézõ - két idegen nyelv tanulása, az 1. évben heti 12

óra, a 2. évben heti 18 óra, Protokollügyintézõ (54 812 02 0010 52 01 - 1 év),

Utazásügyintézõ (54 812 02 0010 52 02 - 1 év) Egészségügyi alkalmassági

vizsgálat és nyelvi szintfelmérõ: szükséges A szakmai vizsgához alapfokú

C típusú nyelvvizsga kell.

KÖZÉPSZINTÛ SZAKKÉPZÉSEK

Marketing- és reklámügyintézõ (52 342 01 0000 00 00 - 1 év), Vállalkozási

ügyintézõ (52 344 05 0000 00 00 - 1,5 év - a képzési idõ 1,5 év, a Mérlegképes

könyvelõ képzésre jelentkezésnél elfogadott szakmai elõképzettség),

Irodai asszisztens (33 346 01 0000 00 00 - képzési idõ 2 év, jelentkezés feltétele:

10. évfolyam elvégzése)

Jelentkezés

Módja: az iskola által kiadott jelentkezési lapon

vagy interneten.

Képzési díj: 23 év alattiaknak az elsõ szakképesítés

tandíjmentes, 23 év felettiek térítési díjat fizetnek

A beiratkozás feltétele: megkezdett érettségi vizsga

Jelentkezési határidõ: 2010. június 30.

Felsõfokú oktatási intézménybe jelentkezõknél

2010. augusztus 25.

További felvilágosítás és jelentkezés:

Személyesen vagy postai úton:

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. (a Gimnázium)

Telefonon: 06-30-667-9512, 53-310-934,

Interneten: http://www.sob.hu, e-mail: cegled@sob.hu


30

Emlékezet Erősítsük!

Az emlékezet velünk született képesség. Életünk kezdetétől folyamatosan, szándéktalanul

rögzülnek bennünk az események, tapasztalatok. Ez életünk egyik meghatározó

képessége. Az iskolai tananyagra való visszaemlékezés mégis olykor nehézségekbe

ütközik. Mit lehet tenni az emlékezet erősítése érdekében

ahogy gyermekünk halad előre az iskolai

osztályokon, egyre fontosabb,

hogy megtanulja tudatosan fejleszteni

figyelmét és emlékezetét. A tanuláshoz

nem elég a szándéktalan,

spontán emlékezet, akaratlagos törekvés kell az

emlékezet erősítésére. Ehhez pedig segítségre van

szüksége, fontos a szülők szerepe.

Az emlékezet legfontosabb jellemzője, hogy nehezen

viseli a túlterhelést. Csak akkor működik

jól, ha a gyermek pihent és friss. Fontos tehát,

hogy mindig kialudja magát, reggelente pihenten

ébredjen. Mivel fejlődő agyára károsan hatnak a

televízió, számítógép vibráló fényei, a kisiskolás

gondolatait, idegrendszerét felzaklató képsorai;

lefekvés előtt nem szabad engednünk ezek használatát!

Legcélszerűbb, ha időben ágyba kerül és

egy könyv olvasásával ringatja álomba magát.

Olvashat a szülői is, ami még a napi meghitt öszszebújást

is biztosítja gyermekével.

Fontos, hogy elfogadtassuk gyermekünkkel a tanulás

szükségességét. Az emlékezeti teljesítmény

fejlődésének feltétele az erős akarat kialakítása.

Tudni kell még, hogy azt lehet igazán megtanulni,

amit értünk. Szoktassuk tehát rá gyermekünket,

hogy – akár szülői segítséggel – először értelmezze

a megtanulandókat. Persze amit megértett,

még nem tanulta meg, tehát a megértést a bevésésnek

kell követnie. Fontos mechanikus módszerek

az ismétlés és gyakorlás. A szülőknek tisztában

kell lenniük azzal is, hogy a felejtés az emberi

agynak természetes tulajdonsága. A felejtés

Suli

azt jelenti, hogy a már megtanult tananyag a tudatunk

alá süllyed és onnan nehezen hozható elő.

A tanulásnak éppen az a célja, hogy amit megtanulunk,

ne merüljön mélyre a tudatunk alá. A tanulás

legfőbb titka tehát az, hogy a lényeget megtalálja

és mélyen bevésse gyermekünk.

Kedves Szülők! Ehhez a hosszú, időigényes

munkához ismét türelmet kívánok. Legközelebb

a lényegkiemelés néhány fajtájával fogom Önöket

megismertetni.

Helyesbítés

ELŐZŐ SZÁMUNKBAN a harmadikosok feladatának

egy része, a táblázat a nyomdai előkészítési

munka folyamán lemaradt a feladat

alól. Elnézést kérünk a hibáért, alább láthatjátok

helyesen a feladatkiírást, melyre a megfejtéseket

március 5-ig várjuk, az ismert postacímen,

vagy e-mailben.

Helyezd el a számokat 1-től 8-ig a következő

táblázatban az alábbi meghatározások szerint!

- A szélső számok egyike sem 2, 6 vagy 1.

- A 4-es a 6-os és a 7-es között található, éppen

az 1 alatt.

- Az alsó sorban nincs sem 8-as, sem 5-ös.

- A jobb szélen lévő két szám összege 12, a

teljes felső soré pedig 16.


Megoldás

Kedves Gyerekek!

NAGY ÖRÖMMEL VETTEM KÉZBE az általatok

beküldött megfejtéseket. A következő eredmények

születtek: Az összes beküldött megfejtés

32 db volt, ebből hibátlan 20 db.

A sorsolás eredményeként az Alexandra

könyváruház könyvutalványát nyerte:

Háberl Noémi, a Szent Kereszt Katolikus Iskola

1. t. osztályos tanulója, Pipicz Ádám

Cegléd, Malom u. 10

szám alatti 2. osztályos

tanuló és

Batu Márk a

Táncsics M. Általános

Iskola 4. z.

osztályos tanulója.

Gratulálunk a

nyerteseknek! Az

1.000 Ft-os vásárlási utalványt

Cegléden, a Szabadság téren, az Alexandra

Könyvesboltban vehetik át személyazonosságuk

igazolásával.

HELYES MEGOLDÁSOK:

1. osztály

4 katica bogarat kellett rajzolni (4·7=28)

2. osztály

22< –4


Idősek védelmében 4.

Az időskorúak sérelmére elkövetett cselekmények

legnagyobb része vagyon

elleni bűncselekmény. Ezek közül is elsősorban

lopás, csalás, sikkasztás és

rablás áldozatává válnak ezen korosztály

tagjai.

az elkövetők a bűncselekmények során

azt használják ki, hogy az áldozatok

jószívűek, hiszékenyek,

egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott

bizalom még mindig gyakori

áldozati magatartás. Az idős emberek korukból,

egészségi állapotukból, életmódjukból,

szokásaikból, hiszékenységükből

adódóan könnyebben

megtéveszthetőek.

Mit tehetünk betöréses lopás elkerülése

érdekében

· Szereltessen fel több ponton záródó

ajtót, mely megfelelő mec -

hanikai szilárdsággal bír!

· Amennyiben anyagi lehetőségei

megengedik, egészítse ki a lakás védelmét

egy elektromos érzékelő-riasztó berendezéssel,

mely a nap 24 órájában jelzést ad

esetlegesen valamely vagyonvédelmi cég

felügyeleti pontjára!

· A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak

a vezetéknevünket kiírni. Ezzel megelőzhető,

hogy a potenciális bűnözők rájöhessenek,

hogy egyedül álló nővel van dolguk!

· Ne nyisson ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt

hall, inkább hívja a RENDŐRSÉGET! (telefonszám:

107)

· Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű

készpénzt!

· Jelentősebb értéktárgyairól (ékszer, műtárgy,

műszaki cikkek stb.) készítsen házileltárt,

feltüntetve azok egyedi jellemzőit,

leírását, azonosítási számát!

· Téves kapcsolásra hivatkozó telefonáló esetén

mindig kérdezzünk rá, hogy milyen számot

tárcsázott. Soha nem valljuk be senkinek,

hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk

el magunkról semmit idegeneknek.

· Ha észlelte, hogy sérelmére betörés történt,

azonnal értesítse a rendőrséget, ne várjon

reggelig, a helyszínt ne járkálja össze, ne

változtassa meg, mert a nyomok rögzítését

ez nagyban megnehezíti!

Mit tehetünk rablások elkerülése

érdekében

· A közterületen elkövetett rablások

megelőzése érdekében sötétedés

után lehetőleg kerülje az elhagyatott,

néptelen helyeket!

· Fokozott figyelmet tanusítson, ha

nagyobb összeget vesz fel bankban

vagy valamelyik automatánál, hiszen

sok esetben az elkövetők kifigyelik ki

vesz fel pénzt, követik, majd megtámadják.

Ezért a bankban minél előbb tegye biztos

helyre a pénzt, anélkül, hogy mások figyelmét

felkeltené!

· Ékszereit az utcán rejtse a ruha alá, és csak

annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül

szükséges!

· Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb

menjen olyan helyre, ahol több ember

tartózkodik, vagy forduljon olyan személyhez,

aki egyenruhát visel!


· Megtámadása esetén őrizze meg nyugalmát,

ne tegyen félreérthető, hirtelen mozdulatokat

és adja át azt, amit a rabló kér.

Mindenképpen célszerűbb a szituáció feloldása

meneküléssel, mint ellenállással.

Amennyiben ez nem sikerül, segítségkéréssel

hívhatja fel magára a figyelmet!

· A rendőri tapasztalatok azt mutatják, hogy

az idős személyeket gyakran a lakásuk közvetlen

környezetében az utcán, lépcsőházban,

sőt a lakásaik ajtajában támadják meg,

ezért otthon se veszítse el éberségét!

· Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban

kezdje el keresni, hanem készítse elő, majd

az ajtót azonnal zárja be maga után!

· Ismeretlen személlyel ne szálljanak be a

liftbe, valamint kihalt lépcsőházban ne közlekedjenek

gyanúsnak tűnő idegenekkel!

Mit tehetünk kórházi lopások elkerülése érdekében

· Kórházban csak minimális értéket tartson

magánál!

· Ékszereit, értékes óráját hagyja otthon!

· Mobiltelefonját tartsa magánál, vagy elzárva!

· Táskáját, iratait, ne hagyja felügyelet nélkül,

a betegszobában mindig tartózkodjon

valaki!

· Amennyiben műtét vagy hosszabb kezelés

előtt áll, értékeit bízza a személyzetre, szobatársaira,

vagy látogatójával küldje haza!

Oldalt összeállította: CZIGÁNY JÁNOS r. ftzls.

Tankó-Walter

és társa Kegyeleti kft.

Éjjel-nappal ügyelet

06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Alszegi út 55. 53/317-225

(Régi kerékpárszaküzlet helyén)

Olvasói levél

Hálás vagyok

Kedves Panoráma Szerkesztőség!

EGY MAXIMÁLISAN JÓ ÉLMÉNYEMET szeretném

megosztani Önökkel, mely – bármilyen meglepő

– a ceglédi rendőrökkel kapcsolatos.

Minden hajnalban 4:45-re viszem ki egyik ismerősömet

a ceglédi OMV benzinkútra, ahonnan

egy munkahelyi buszjárat viszi tovább. Az én tizenegynehány

éves Suzukim február 3-án hajnalban

gondolta úgy, hogy kileheli a lelkét, ráadásul

(ahogy ez Murphy óta elvárható) még a kútra vezető

úton kezdett nagyon betegesen mocorogni. A

felüljáróra még nagy nehezen felmászott valahogy

és a lejtőn lefelé kapott akkora lendületet,

hogy szépen elcsordogált a kútig.

És mit ad az élet, éppen ott volt szolgálatban egy

rendőrautó a két úriemberrel. Merthogy 100 %-

osan azok voltak. Mikor kiszálltunk az autóból

odajöttek hozzánk, majd együtt nyugtáztuk, hogy

nem állt be az agyhalál az autónál, csupán a kora

hajnali hőmérséklet, az autó életkora és az abroncs

kölcsönös összetűzésbe kerültek egymással.

Nagyon leegyszerűsítve defektes lett a bal első

kerekem, annyira, hogy mint utólag kiderült az

utolsó 200 métert már az acélfelnin tettük meg.

Az úriemberek két lehetőséget vázoltak fel: kicserélik

nekem a kereket, vagy megteszik, hogy hazavisznek.

Mivel nem régen estem át egy kerékcserén,

a pótkereket még nem sikerült pótolni,

ezért a második opciót választottam. Az egyikük

beszólt a központba, hogy tesznek egy kis kitérőt.

Amikor hazaérkeztünk, megkérdeztem, hogy

egy kávét, vagy teát elfogadnának-e, de illedelmesen

visszautasították, majd eltűntek a hajnali

homályban.

Sajnos a korai kaland után olyan sokkot kaptam,

hogy elfelejtettem megkérdezni a nevüket, de ha

magukra ismernek, szeretném, ha tudnák, hogy

végtelenül hálás vagyok nekik és emberségből nálam

ötösre vizsgáztak. Köszönöm!

TAR ILONA


34

A titokzatos madár

Cegléd belvárosi parkjaiban is feltűnő

jelenség a tél végén mindent ellepő seregben

érkező fenyőrigó, melyről tavaly

még nem is tudtam, hogy így hívják.

Valahol félúton a veréb és galamb között

méretben, de mindkettőhöz képest

díszesebb tollazattal.

pótolva korábbi hiányosságaimat, utánanéztem,

hogy honnan jön ez sok

madár ilyenkor és hová tűnik el pár

héttel később, ugyanúgy. Ez a fajta

madárvonulás elég feltűnő és egyedülálló

látvány, így azt gondolom,

hogy érdemes róla pár szót ejteni.

Annak idején, – ennek már több mint tíz éve

– néhai nagyapámmal próbáltuk megfejteni a

„titkot”, de ő sem tudott választ adni kérdéseimre.

A lényeg, hogy számomra minden évben

fejtörést okozott ezeknek a „titokzatos”

madaraknak a kiléte. A városi ember pedig

örülhet, ha gyönyörködhet a természet

csodáiban, beleértve a növény

és állatvilágot is. Hosszú és hideg

tél az idei, de ilyenkor már lehet arra

gondolni, hogy a fenyőrigók a

még hidegebb északi tájakról érkeznek

hozzánk. Azért, hogy magokat

és bogyókat keressenek, itt töltsenek

pár hetet, aztán legközelebb egy év

múlva látjuk őket újra. Egyszóval

találtam pár hasznos információt,

amit most megosztok az olvasókkal.

„A barna hátú a fején és a farka felett

szürke, a mellén narancsos színű

Állatbarát

madár Észak-Európában jellemző faj, fenyvesekben

él. A Kárpát-medencében ritka fészkelő

madár, de gyakori téli vendég.

Akár több ezres csapatokban is kutat táplálék

után. A madárrajok nemcsak erdős vidékeken,

hanem a városi parkokban is megfigyelhetőek.

Kedvenc eledelük a fákon található bogyós

termés. A vendégeskedő északi madarak március,

április környékén indulnak haza, költőhelyükre.

A fenyőrigó Magyarországon védett

faj, természetvédelmi értéke 10 000 Ft.” (forrás:

Internet)

Szerencsére nem annyira félénkek, ezért szabad

szemmel lehet bennük gyönyörködni. Remélhetőleg

még pár hétig maradnak, így mindenki

bepótolhatja azt, amit eddig elmulasztott.

Többek között a Rákóczi út ostorfáit is

„megszállás alatt” tartják mostanában.

Soha nem vártam talán jobban a tavasz eljöttét,

mint idén, de úgy érzem, hogy addig még

lesz időm alaposan szemrevételezni, megfigyelni,

megcsodálni a fenyőrigókat.

NYÍRI TIBOR


MACSKAIVARTALANÍTÁSI

AKCIÓ!

2010. február 1-tõl április 1-ig

2 nõsténymacska ivartalanítása =

1 nõsténymacska ivartalanítás áráért

1 nõsténymacska és 2 kandúr

ivartalanítása =1 nõsténymacska

ivartalanítás áráért

3 kandúr ivartalanítása =

1,5 ivartalanítás áráért

(Az akció csak az egyszerre hozott macskákra érvényes.)

Beszélje meg „macskás”

szomszédjával,

ismerõsével és hozzák

együtt kedvenceiket!

Dr. Bús László

Ceglédi Kisállat Rendelõ - Cegléd, 2700

Malom u. 29. Tel: 53/ 610-319

Mobil: 06-20-247-9420 E-mail: busla@freemail.hu

www.cegledi-kisallatrendelo.hu

MEGÚJULT

DÉL-PEST MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI ZRT.

2700 Cegléd, Bede 575.

GAZDA-

ÁRUHÁZA

továbbra is várja régi és új vevõit,

gazdag áruválasztékával

Cím: 2700 Cegléd, Külsõ - Kátai út 98.

Telefon: 53/505-932, 53/505-935, 20/349-90-38

Nyitva tartás:

hétköznap: október 31-ig: 7 00 - 17 00

november 1.-tõl: 8 00 - 16 00

szombat: 8 00 - 12 00

Képekben

Ne bántsd a fát

MINDEN BIZONNYAL AZ A SZOLNOKI úti fanyűvő

vadember is tanulta kisiskolás korába

a címben idézett verset, aki derékban levágta

a képen látható szép kis fácskákat. Még az is

lehet, hogy Madarak, fák napján ő is örömmel

hancúrozott egykor

pajtásaival a Kámáni

erdőben, a sarjadó

lombok árnyékában.

Most mégis ilyen

ádáz tettre szánta el

magát.

Amennyiben én városőr,

polgárőr, mezőőr,

rendőr, vagy közterületfelügyelő

lennék,

biztosan becsöngetnék

a tönkretett

oxigéngyártó növények

mögötti ház tulajdonosához, hogy tud-e

valamit a pusztítás okáról és annak elkövetőjéről.

Persze lehet, hogy a sok hatóság között

elveszik az ilyen látszólag egyszerű ügy, remélem

nem így történik.

KÖD

Cipőt a cipőboltból

MÉG AZ ELŐZŐ REND-

SZER DEREKÁN hallhattuk

a reklámot:

„Cipőt a cipőboltból”.

A hirdetés oly sikeres

volt, hogy még a rádiókabaré

is foglalkozott

vele. A fotónkon

látható cégtábla legalább

ilyen remek mosolyfakasztó

üzenet,

mert akkor „Vadászt a

vadászboltból” KÖD


SPINDELBAU Kft.

Gázkészülékek - Gázkészülék szerviz - Cegléd Tel.: 06-53/312-485 Mobil: 06-20/9713-873

A tél krónikája

Alig lehet olyan ember, akit valamilyen

szempontból nem érdekelne, vagy ne

érintené az időjárás alakulása. Egy váratlanul

ködös nap hatása mérhető a

szirénázó autók számában, az ónos eső

következményei a kórházi gipsz felhasználásban,

vagy nyári viharok idején

a viharkárban és az áramkimaradásban.

persze ez most sarkítva a híranyagokhoz

illeszkedő időjárási eseményeket

veszi tekintetbe. De megvan

a jelentősége például a téli évszak

időjárási menete elemzésének,

hiszen a gazdálkodó embernek a

tél nagy szövetségese és nagy ellensége

is lehet. Bizony nem mindegy, menynyi

kukorica és ocsú kell a baromfiknak, de

az sem elhanyagolható, hogy a cserépkályha

gyomra mennyire falánk vagy a gázóra

mennyire pörög.

A puszta adatok is nagyon beszédesek. A globális

felmelegedésről már legalább annyit és

annyiféleképpen beszéltek,

mint a „rö-

Diófa a télben

fi influenzáról”.

Ezek után minden

felvilágosító szó

jószándékkal fűszerezve

is alig ér

valamit. A bölcs

ember inkább a

jóslatokkal van,

vagy lenne így. De

ismert, minden évben

születik egy újvidéki, balatoni, nyíregyházi

vagy kustánykehidai időjós, aki a szamarának

nem lévő szarvának görbüléséből leírja,

s világgá kürtöli – ez lesz a télen. A jóslatok

sorában ilyenkor szokták szegény Lucát is

rehabilitálni.

Egyben biztosan konszenzusra jutna az ország,

csapadék volt elég. Októbertől januárig,

így már akik attól féltették a Gerjét, talán

„meg is szűnik”, nem következett be. Októberben

61,9 és novemberben 99,5 mm csapadék

esett Cegléden. Sokszor írni sem volt egyszerű,

mert eső is, hó is érkezett. Szó mi szó, a

mediterrán ciklonok „ideszoktak” és mint az

utak hó mentessége meg bizonyította, gyenge

volt a sófelhozatal az utakra. Október 12-én

egyetlen napon 37,4 mm eső hullott, november

10-én alig kevesebb – ami már nem is esőnek,

hanem özönvíznek hatott. Nyáron is lehet

ennyi víz kellemetlen, de ilyenkor őszi-téli

időszakban, ha alacsony azért a hőmérséklet

és a vegetáció sem sietteti a párolgást, így

ezek valóban magas értékek.

Decemberben meg váratlanul megérkezett a

második hóesés is, december 20-án hihettük

volna, megmarad a 17 cm-es hóréteg, de nem

így történt. Mintha az időjárás szeszélyét valami

légköri liftes bácsi irányította volna, hol

nagyot havazott, hol meg elolvadt. És ez,

Tréfás idõjárás – mélyhûtött cseresznye


Erdei idill

ezen a télen nem egyszer bekövetkezett. A hóesések

mindig kevesebb, de tartósan érvényesülő

vizet biztosítanak a talajnak, így a de -

cemberi 69,4 és a januári 47,4 mm kiugróan

magas csapadék értéknek számít. Vízkeresztkor

ismét a hó-összlet 15 cm-nyi havat jelentett

a talajfelszínen. De február sem mutatta a

szebbik arcát, hol reményt sugallt, hol meg

újabb didergést és havat. Majd ismét hirtelen

olvadást.

Legalább ennyire rapszodikus a kép, ha a hőmérsékleti

feljegyzéseket nézegetjük. Vagy az

eső, vagy a hó, vagy a hideg miatt – télidőben

nem igazán volt az embereknek kedve kerti

főzéshez. Október és november hőmérsékletileg

erre jó is lehetett, de az állandó esők akadályt

jelentettek. Októberben a talaj színén

csak az utolsó napon ment fagypont alá a hőmérséklet,

havi átlagban +7,1°C. A havi átlagos

léghőmérséklet 12,1°C-ot jelentett, azaz

kellemes októberünk volt. Novemberben már

akadt 5 talajmenti fagyos reggelünk, a radiációs

minimum 3,4°C-ra esett, de a havi átlag

elérte 7,8°C-ot.

December igazi téli hónap lett, hiszen december

21-én a talaj színén a hőmérő 21,8°C-ot

mutatott, de a hónap közepétől elkezdődött

havazástól mindig komoly hidegek voltak.

21-én ugyancsak még a napi maximum hőmérséklet

sem ment -7,5°C fölé. A ceglédi hideg

napok azután folytatódtak januárban, februárban

– sőt még ennek csak a derekán vagyunk.

Sem az időjósok, sem a medvék viselkedése

nem sok jóval kecsegtetnek…A decemberi

egyszeri zord napot ugyan nem mérték

januárban, de akadt négy egymás utáni

nap, amikor a minimum hőmérséklet -10°C

alatt maradt. Így azután szinte minden havi

összesítésben szereplő hőmérsékleti érték mínuszban

maradt, mint ennek az enyhítésére

szolgáló pénzeszközök tartaléka is.

Ha csak néhány szóval lehet az eddigi trendeket

jellemezni, az ingadozás mértéke, a változások

dinamikája és a sok, változatos formájú

csapadék, valamint a tavaszi szeszélyesség

átragadása a télre is – megfigyelhető volt. Jelen

esetben még nem lehet látni az évelő növények

reagálását az idei télre, de a biztos következményeket

nem is a virágzás mértéke (a

termőjét elvesztő virág is kinyílik), hanem

majd a termés szabja meg. A látszólagosan

magas gyümölcskötődés is fordulhat rosszra,

mert például a téli időjárás okozhat hiányos

kötődést nagy számban produkáló virágot.

Lehet pusztító a nagy hideg a virágrügyekre,

virágokra egyaránt, de egy abnormális felmelegedés

ugyancsak. Mondták is a régiek,

ilyenkor még sokszor aludnak kinn a növények.

Pedig a valós télhatások annyira egyediek

az idén, hogy ez nem lehet termés-prognózis

alapja, legfeljebb az események hatásaként

– azoknak a dokumentálását végezhetjük

el. Sok mindent nem ismerünk még az időjárás

természetéből, meg a növények reakcióiból,

így marad a hasznos tapasztalatgyűjtés és

megfigyelés.

ESDÉ


38

A kommunizmus elfelejtett áldozatai

Amikor a kommunista diktatúra áldozataira

gondolunk, elsősorban az

1940-es évek végén és az ’50-es években

meghurcoltak, valamint az 1956-

os forradalom után kivégzettek, bebörtönzöttek

jutnak eszünkbe. Tudjuk,

hogy a Szovjetunió hírhedt táborrendszerében,

a Gulagon is számos magyar

politikai fogoly raboskodott –

leggyakrabban ítélet nélkül. A II. világháború

éveiben a Szovjetunióba hur-

hadifoglyok sorsa nem sokban kü-

acolt

lönbözött az övékétől.

hadifogság éveit követően…” –

olvasom-hallom gyakran ezt a fél

mondatot azoknak a férfiaknak az

életrajzában, akik a XX. század

első harmadában születtek. De jól

História

emlékszem arra a ceglédberceli nénire is,

akivel a 90-es évek elején találkoztam a ceglédi

kórházban. Csak a tarkóján nőtt haj, azt

fonta varkocsba, a többi kihullott az ukrajnai

lágerben átvészelt malária következtében. Őt

1945-ben német származása miatt vitték el

„malenki robot”-ra, ugyanolyan vétlen, civil

áldozatként, mint sok ezer társát: alig felnőtt

fiúkat és lányokat, véletlenszerűen elfogott

nőket és férfiakat, vagy éppen papokat, lelkészeket.

Az orosz hadszíntéren fogságba

esettekkel együtt ők is azon 600 ezer honfitársunk

közé tartoztak, akik megjárták Sztálin

lágereinek poklát. Legalább 130 ezren

nem tértek vissza.

Sokan felteszik a kérdést: ők valóban a kommunizmus

áldozatai Hiszen a háború következtében,

hadműveleti területekről estek fogságba

a Magyarországot a német megszállás

alól felszabadító orosz katonák által. Kétségtelen,

hogy többségük a háború idején, háborús

események következtében vált fogollyá.

Ugyanakkor kényszermunkájukkal – embertelen

körülmények között, eleinte minden fi-

Kép: Kisfaludi István


HOLLÓ ÉS

TÁRSA BT.

Temetkezési

Szolgálat

Temetkezési

szolgáltatás

Cegléd, Pesti út 15., Tel: 53/317-622

Vidéken: Tápiószõlõs, Dózsa Gy. u. 1.

Alföldi Józsefné, Tel: 53/385-331

Újszilvás, Alkotmány u. 62.

Ledacs-Kiss Imréné, Tel: 53/387-216

Farmos, Széchenyi ul 30.

Szécsényi Gáborné, Tel: 53/390-543

Ceglédbercel, Cserõi út 21.

Holló Pálné, Tel: 53/378-397

zetség nélkül – azt a kommunista diktatúrát

építették, mely saját fiait sem kímélte. Örkény

István is megemlíti Lágerek népe című írásában,

hogy a helyi lakosságot csak az különböztette

meg a hadifoglyoktól, hogy ők otthon,

a családjukkal lehettek. Egyébként nekik

is ez járt: napi 10-14 óra munka a bányában,

erdőirtáson, vasútépítésen vagy gyárban,

gyakran -20-30 fokos hidegben; szűkös élelmezési

viszonyok; orvosi ellátás hiánya.

Cegléd neve szomorú állomáshelyként került

be az 1944-45-ben, elsősorban Budapest felszabadításakor

fogságba esettek emlékezetébe.

A közlekedés szempontjából kedvező fekvése

miatt itt működött ugyanis az ország legnagyobb

hadifogoly-gyűjtőhelye. A huszárlaktanya

és a páncélos laktanya a Törteli út

északi oldalán, a vasút jobb és bal oldalán helyezkedett

el. 1945 májusában 130 000 fő tartózkodott

itt, mielőtt a romániai tranzittáborok

valamelyikén át a Szovjetunióba vitték

őket a vasúti szerelvények. 1945. május 9-én

véget ért a háború. A ceglédi táborból azonban

még augusztusban is szállítottak foglyokat

a távoli lágerekbe, melyek hosszú évekre

elnyelték őket. Sokuknak azonban már nem

vezetett innen tovább út: az éhség, a tífusz és

más betegségek áldozatai a Csengettyűs temetőben

vagy a tábor területén található tömegsírokban

nyugszanak.

Szomorú mementóként ma is látható a huszárlaktanya

épületeinek tégláin az egykori

foglyok kézjegye. Ugyanolyan hideg januári

napon fényképeztük ezeket a vésett-írt feliratokat

két diákkal, mint amilyen hidegben kellett

a fűtetlen épületekben fagyoskodniuk a 65

évvel ezelőtti raboknak.

Talán ez a két mai fiatal mélyebb átéléssel olvasta

a február 25-i megemlékezésen, a városházi

„rendhagyó történelemórán” a ceglédi

lágeréletről szóló visszaemlékezéseket. A

Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

tanulóinak műsora ugyanis a túlélők

emlékei alapján mutatta be a fogságba

esés, a Ceglédre vezető gyalogmenetek és a

gyűjtőtábor borzalmait. Az MTA Történettudományi

Intézetének főmunkatársa, Stark Tamás

pedig – a téma legjelesebb hazai szakértőjeként

– a kommunizmus elfeledett áldozatainak

nevezte a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkásokat.

SOÓSNÉ MOLNÁR HELGA


40

paul Claudel, a francia költő ezt így

mondja el:

„Isten keze nem hagyta abba

azt a mozgást,

amellyel az örökkévalóságra

velünk együtt írja

hosszú vagy rövid sorokban,

a vesszőkig és a legparányibb pontig

azt a könyvet,

amelynek csak akkor lesz értelme,

ha véget ér.”

Vagy mozaik képet nézzünk. Tört, torz darabokból

tevődik össze. Külön-külön semmi értelmük,

sőt a sok együtt sem mutat semmit.

Csak akkor bontakozik ki a kép, amikor az

utolsó darabka is helyére kerül.

Részekből áll életünk, percekből éveink, szavainkból

mondandónk. Mondhatjuk-e, míg

szívünk dobog: kész vagyunk Életünk

egész Hisz mit jelent majd az utolsó szó,

amely elhagyja ajkunk a végső elnémulás

előtt!

Az élet ráér. Soha nem siet. Ritmusának zenéjét

nem töri meg. Ami jelentéktelen, az

mind jelentős. A csöppek adják a tengert, porszemek

a Földet, csillagok az eget. Mire

mondhatjuk, hogy jelentéktelen

Hit és bölcselet

A szőnyeg és az élet fonákja

Mit mutat a szőnyeg fonákja Nézzük a

színén. Míg szőjük a szőnyeget, csak fonákját

látjuk. Majd, ha készen van, akkor

láthatjuk meg, hogy a fonák összevisszasága

mily vonalakat, színeket rajzolt

ki. Míg életünk egésze nincs „kész”,

addig értelmét sem ismerhetjük föl.

„Minden fölöslegesen kimondott szóról számot

adnak majd az emberek az ítélet napján.

Szavaid alapján fognak majd igaznak ítélni,

szavaid alapján fog nak majd elmarasztalni.”

– tanítja Jézus. Azt is Ő mondja, hogy „nézzétek

a hollókat, nézzétek a liliomokat, a mező

zöldelő füvét, az Atya táplálja, öltözteti őket.

Ha ezekről így gondoskodik, mennyivel inkább

rólatok emberek!” Majd kéri Jézus: „Ne

kérdezzétek, mit egyetek, mit igyatok... Tudja

a ti Atyátok, hogy minderre szükségtek van.”

Úgy érzem (talán túl bátran), mintha Jézus azt

is mondaná, hogy ne kérdezzétek, miért éltek

hiszen tudja azt a ti mennyei Atyátok...,

Ne kérdezzük, hiszen ha egy holló, egy szál

liliom, a mező fűszála sem kerüli el figyelmét,

mert ÉRTÉK előtte, akkor mennyivel

ÉRTÉKESEBB A MI ÉLETÜNK! Ha pedig

Istentől megbecsült értéke van, akkor ÉR-

TELME IS VAN. Ő nagyon jól tudja, az embernek

erre is szüksége van. Mindannyiónknak

a sajátját, csak övét megsúgja, érezteti,

annyira, amennyire lehetséges, teljesen akkor,

amikor életünk könyve véget ér, amelyet velünk

együtt éveken, évtizedeken át rövid és

hosszú sorokkal ír.

A szőnyeg fonákja mit mutat Mozaikokból

lassan készül el a kép. Életünk értelme a végén

ragyog elénk, és olykor legszebb perceinkben:

„A világ Isten-szőtte szőnyeg,

Mi csak visszáját látjuk itt,

És néha – legszebb perceinkben –

A színéből is – valamit.”

Reményik Sándor fogalmazta „legszebb perceket”

kívánok magamnak és azoknak, akik

ismét velem együtt gondolkoztak.

MÁCZ ISTVÁN


Gondolat

41

Ők is emberek volnának

kA TESTMELENGETŐ ÉLMÉNY

icsit félve írom le. Nehogy valaki

felfigyeljen rá, hogy ebből még

nem csináltak profitot. Hál’ Istennek

sokan járnak a termálkúthoz,

hogy vigyék haza a jó, forró vizet.

Még az illatát is úgy szeretem,

hát még belefeküdni egy kád meleg

vízbe! Rögvest elmúlik a nyilallás a derekamban,

a lábamból a sajgás, a lelkem jajáról

már nem is beszélve.

Drága anyámfiai! Jó ceglédi polgárok! Amikor

azt érzitek, amiről az LGT énekel, hogy:

„Ha nem bírod már elviselni azt, amiben

vagy,” lépj bele a meleg vízbe, s áztasd meg

magad! Sajnos úgy találta ki valaki, hogy

egyszerű földönfutó ne léphessen a termálfürdő

hivatalos birodalmába. Hiszen ki tudja az

átlag 70.000 Ft-os fizetéséből kifizetni a

„kedvezményes” (mily megható!) 10000 Ftos

családi belépőt. Ceglédieket én amúgy is

legalább féláron engednék be. No de, kicsit

elkalandoztam.

Jól esik a forró fürdő, mézes tea, szép zene,

mécses, illatos olaj testnek-léleknek egyaránt.

Fedezzük fel azt, ami nem kerül sokba, ha már

wellness hétvégére nem telik. Milyen jó, hogy

itt ez a víz!

Persze még ezt sem tudja mindenki kihasználni,

hacsak nincs segítsége. Mert a sok víz

nehéz, azt cipelni kell, valahogy. Kerékpáron,

vagy autóval és jó nagy kannára is szükség

van. Akad olyan mamika, aki még elküszködi

a biciklin, de azoknak milyen jó lenne, aki

már azt sem tudja. Mennyi fázó ember melegítette

volna legalább a lábát egy lavór meleg

vízben a télen. S most jön a lényeg, amiért

igazából tollat ragadtam.

KÉT SZÍVMELENGETŐ ÉLMÉNY

Az egyik az, hogy mégis csak emberek volnánk!

Jó hír, ugye Mert amikor sorban állunk

meleg vízre várva, köszönünk egymásnak. És

beszélgetések indulnak, régi ismerősök találkoznak,

segítenek beemelni a nehéz kannát a

kocsiba. Már megint összehozott minket valami

„jó ügy”.

A másik jó hír, már egy kicsit hosszabb történet.

Nyár végén befordultam a kúthoz és nem

volt ott már, csak két „szakadt tag”. Nem voltak

valami bizalomgerjesztőek. Látszott, hogy

mostanában fésűt, szappant nem használtak,

később kiderült, fogkefét sem. Ilyenkor már

alapból nem szívesen megyünk más közelébe.

Finnyás az orrunk. Meg aztán milyen alakok lehetnek,

mit akarhatnak – indult el bennem is a

bizalmatlanság. Rögtön átfutott az agyamon,

hogy talán most el is kanyarodok innen, de

azért nem olyan fából faragtak engem. Pár pillanat

alatt átgondoltam, hogy táskát magamhoz

szorítom, slusszkulcsot gyorsan elteszem. Kiabálni,

futni csak tudok, ha baj van. Aztán meg

itt mindig jön valaki. Kicsit vártam. Bátorság!

Kiszálltam, és köszöntem. Ettől a szívélyes

hangtól (kevés nő van, aki előre köszön ismeretlen

férfiaknak!) ők is felbátorodtak és felajánlották

segítségüket. Már-már tolakodó volt,

de azért megengedtem. Átfutott az agyamon,

hogy biztos pénzt remélnek a segítségért. Mert

miért is állnának itt kanna nélkül De nem kértek

pénzt, pár jó szót kértek. Azt, hogy velük is

szóba álljon valaki, hogy ők segíthessenek máson,

hasznosat tehessenek „csak” köszönetért.

Az én ajándékom sem volt kevés tőlük: azt tapasztalhattam,

hogy ebben a gyanakvó világban

mégis érdemes bízni, hinni egymásban.

KÁDÁR ANITA


42

Gondolat

Télvégi lakodalom

A ceglédi cipõgyár termékeit a

PUMA cipõk magyarországi gyártójának

hagyományaira építve újra gyártja a

HSN Plusz Bt. A régi helyen Cegléd, Fûtõház

úti boltunkban várjuk kedves vásárlóinkat

megújult termékválasztékunkkal.

Ajánljuk hagyományos

sportcipõinket, munkacipõinket,

amelyek továbbra is a legjobb

minõségű bõrbõl készülnek.

A lábegészségügyi,

láb kényelmi szempontok

határozzák meg

termékeink fejlesz té sé nek

fõ irányait továbbra is.

Boltunkban rendkívül kedvezõ, gyári áron

vásárolhatja meg kiváló minõségû termékeinket!

akertekben üvegesre öregedett a hó.

Sötét torkú tölcsérekké mélyültek

az olvadt macskanyomok: sűrű öltésekkel

varrták keresztül-kasul a

foszladozott, hideg paplant, ami

alatt türelmesen vártak a guggoló hóvirágok.

A barackfák alsó ágain világosra kopott már a

kéreg a vadgalambok toporgásától, amikor a

cinegék egy láthatatlan karmester intésére új

énekbe kezdtek. A dallam rövid volt még,

halk, és bizonytalan – de dal volt, s nem vigyázó

jel, vagy az éhség panasza.

Délelőtt a Tél elsírta magát. No, nem a madárdaltól

érzékenyült el: szégyenkönnye pergett

az esőcsatornák bádoghangján, amiért hanyatt

vágódott a mosolygó napfény szemeláttára,

s megalázottan fetrengett a kásás latyakban.

Megroggyant hóemberek hajoltak föléje,

hogy felemeljék, ám maguk is belerokkantak

a segítő mozdulatba. Némelyik a földre hullott

répa-orrot, kavics-gombokat kereste vaksin,

egyre közelebbről, a másik lyukas fazékból

való kalapjára hasalt… És a Tél, aki néhány

napja még gőgösen hajszolta süvítő ostorával

a fagy vicsorgó falkáját, tehetetlenül

hevert a hó alól előbukkanó korhadt gaz és

hulladék koszos derékalján.

A parkok, utcák ostorfáit seregestül szállták

meg a fenyőrigók. A rideg világ tollas nomádjai

szaporán kapkodták, nyeldesték a bogyókat,

s délutánra megkopasztották az összes fa

koronáját.

- Lám, hiába ez az átmeneti enyhülés. – mondogatták

az emberek: – A zord idő, az éhség

ide üldözte szegény madarakat Északról, koldus-eleségre!

Nem láthatták lentről, hogy dolga végeztével

a rigók surranó hada az emeletes házakon túl,

ahol a városszéli erdő kezdődik – a messzi

hegyek között megbúvó, fészkelő haza felé

vette az irányt…

Alkonyatkor a csupasz ágak ölében, sokujjú

gallyak kusza palotájában erdei fülesbaglyok

gyülekeztek: egy-egy fán néhol öten, hatan is.

A járdán állva tanakodtak a bámészkodók –

kegyetlen Télről, ínségről beszéltek, a tájékozottabbak

Madártani Intézetet, befogást, etetést

emlegettek.

A baglyok mindebből természetesen nem értettek

semmit. Mégis, az egyik madár mintha

válaszolni akart volna az aggodalmaskodó

egybegyűlteknek. Nyakát tekergette, kerekedő

szemmel pislantott néhányat, majd mély


Pelletkandalló

és pellet leírása

A pelletkandalló a gázzal történõ fûtés kényelmét biztosítja

a fafûtés melegével és a kandalló esztétikumával.

A fapellet egy könnyen utántölthetõ nagy tárolóból kerül

a beépített tárolóba, onnan a pelletkazánt automata

adagoló mûködteti a beállított teljesítményen.

Általánosságban 2 kg fahulladékból elõállított pellettel

lehet 1 m 3 földgázt kiváltani. Továbbá érdemes megemlítenünk

azt a tényt is, hogy a pellet alacsony hamutartalmának

köszönhetõen a kazán fala nem üvegesedik el

és ebbõl kifolyólag nem csökken a hatékonysága, mint az

a fatüzelésû kazánoknál gyakran elõfordul a hamu ma gas

szilicíumtartalma miatt. A pelletkazánok hatásfoka vetekszik

a modernebb gázkazánokéval és figyelembe véve az

egyre növekvõ gázárakat idõvel gazdaságosságukat is bizo

nyítani fogják.

A pellet égése során mindössze annyi széndioxidot bo csát

ki, amennyit a fa az élete során „beszívott” így nem nö -

veli a levegõben található káros anyagok mennyiségét és

nem segíti elõ az üvegházhatást.

hangon, halkan sóhajtotta: - Húúú… Húúú,

de buta lény ez a kétlábú fajta…

Körülötte üldögélő társai rábólintottak szárnyuk

közé rántott fejjel, mert az öregnek lehetett

hinni. Kedvenc emésztőhelyéről, a nagy

hársfáról gyakran figyelte az emeletes odút,

melynek bejárata felett így nézett ki az ormótlan

ákombákom: ISKOLA. A fénylő nyílásokon

át látta, miként neveli a kétlábú az összegyűjtött

ivadékait. Szigorú tekintetét meresztgeti,

és nagy hangon ágálva arra kényszeríti a

kuporgó fiókokat, hogy az előttük heverő, fehér

lapokból álló valami fölött lógassák a csőrüket

értelmetlenül… Pedig ehelyett megtaníthatná

őket hangtalanul, puhán repülni,

csendben vadászni!

- Húúú, de semmirekellő élet… Egyébként is:

jó lenne, ha mind hazamenne végre innen a

fák alól, a fészkébe – s nem zavarnák tovább

a párválasztás, és a bagolylakodalom ceremóniáját!

Hiszen van olyan tollfülű asszonyság,

aki már három tojást melenget a régi banképület

kupolájában!

- Lent a sok sajnálkozó ember persze nem

fogta fel a bagoly mondandójának lényegét –

így beszélt el egymás mellett a tudatlan jó

szándék, és a meg nem értett valóság…

A tér sétányain felgyúltak a kandeláberek

gömbjei. A sötétbe mutató szobor kézfejére

rozsdafarkú madárka rebbent. Kaccantva csacsogott

a szerény ruhájú, apró hírnök: - Hidd

csak-csak-csak!... Hidd csak: Tavasz lesz

nemsokára!

BORDA JÁNOS


44

Még egyszer a hitelkiváltásról

Előző cikkemben a hitelkiváltással foglalkoztam

, mely tapasztalatom szerint

sok kérdést hagyott maga után.

ez a hitelkiváltás sokaknak adhat

„menedéket”, de csak azoknak akik

„jó adósnak” számítanak, vagyis

rendesen fizetik törlesztésüket.

Amikor egy jelzálog hitel mellett

más kölcsönt is igényeltünk és a fizetés nehézkesen

történik, akkor érdemes gondolkodni

a kiváltás lehetőségén. Nagyon fontos kihangsúlyozni,

hogy minden kiváltandó kölcsönre

érvényes, hogy rendesen legyen fizetve,

mert csak akkor tudunk segítséget kérni.

Tovább nehezíti a helyzetet a március 1-jétől

életbe lépő új rendelet, mely szerint a kihelyezett

kölcsön maximális összege forintkölcsön

esetében a fedezetként felajánlott ingatlan forgalmi

értékének legfeljebb 75%-a lehet, euró

alapú kölcsön esetében 60%, más devizanem

(pl. svájci frank) esetében pedig 45%.

Ezzel a forint kölcsönök magasabb %-át szeretnék

növelni, ami nem is lenne olyan rossz

dolog, ha nem lenne a legmagasabb a kamata.

Azért vett fel az emberek többsége svájci

frank alapú kölcsönt, mert annak volt a legalacsonyabb

a kamata. Ha akkor lett volna a

forinthitel kedvező, nem kellene könnyítéseken

gondolkodni. Ez sajnos nem így történt,

tehát most valamit tenni kell.

A devizahitel kiváltásával kapcsolatban

előnyt jelenthet, hogy nem forintosítanak,

vagyis nem magasabb összeg kerül a tulajdoni

lapra. Például, ha felvettünk 1000 Svájci

frankot (CHF) közben fizettük és lecsökkent

860 CHF-re akkor a kiváltandó kölcsön 860

Ingatlan

CHF marad. Természetesen minden bank

végtörlesztési díja más, azért nem azzal írtam

a példát. Végül is a tulajdoni lapunkon 860

CHF marad. Így az árfolyam kockázatot átmenetileg

megúsztuk. Amikor vissza szeretnénk

fizetni aktuális árfolyammal kell számolnunk.

Talán pár év múlva stabilizálódik a

gazdasági helyzet és az aktuális fennálló hitelünk

visszafizetése nem jelent több százezer

vagy épp több millió forint veszteséget.

Számtalan élethelyzet van, amit nem lehet általánosítani.

Sok lehetőség, sokféle variáció

lehet, amit jó ha tudunk. Ezért ne várjunk,

próbáljunk kiutat találni és se féljünk segítséget

kérni.

OLÁH KRISZTINA

CEGLÉD INGATLAN CENTRUM

OLÁH KRISZTINA

Több mint 350 eladó ingatlan…

Magas színvonalú értékesítés…

Díjmentes hitel és földhivatali ügyintézés…

Jogi tanácsadás…

Látogassa meg honlapunkat, melyen több mint

360 ingatlan fényképes hirdetése közül válogathat.

Kérjük ingatlant vásárolni kívánó ügyfeleinket, hogy

személyesen keressék fel irodánkat bővebb információért!

CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 32.

Tel: 53/317-153; 20/203-9862

www.cegled-ingatlancentrum.hu


Változások a KRESZ-ben

2010. január 1-től módosult a KRESZ.

Sajnos, mint mindig, most is csak azt

hallották meg az emberek, amit meg

akartak hallani, ebben nagy segítségükre

volt a befolyásolástól nem mentes

média is.

az egyik részinformáció az, hogy januártól

a kerékpárosok behajthatnak

a behajtani tilos tábla ellenére,

mondjuk egy egyirányú útra szemből.

Ne lepődjön meg senki, ha ennek

ellenére megbünteti a rendőr, mert van

egy olyan kitétel, hogy csak akkor érvényes

ez, ha a behajtani tilos tábla alatt van egy „Kivéve

kerékpárral” kiegészítő tábla is. Ilyen

azonban Cegléden nincs és szerintem nem is

lenne indokolt. Nagyon sok minden változott

még a kerékpárosokra vonatkozó szabályok

közül, de hely hiányában itt most csak a legfontosabbakkal

foglalkozunk.

Bevezetésre kerültek a kerékpárosokra vonatkozó

sebességhatárok is. Kerékpárral legfeljebb

a következő sebességgel szabad közlekedni:

· lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó

kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast

nem szállít: 50 km/óra,

· lakott területen kívül, ha a kerékpárt hajtó

kerékpáros fejvédő sisakot NEM visel: 40

km/óra

· kerékpárúton: 30 km/óra

· gyalog- és kerékpárúton: 20 km/óra

Egy másik új szabály, hogy a motorkerékpárosok

és a segédmotoros kerékpárosok előresorolás

céljából – ha a járművük kétkerekű –

Kerék

45

a forgalmi okból álló járművek között, vagy

mellettük jobbról előrehaladhatnak. Ugyanez

a jog a kerékpárost is megilleti, de csak jobbról,

a sorok között nem.

Egy másik fontos változás, hogy a tehergépkocsikra

vonatkozó tilalmak januártól a 3500

kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb

össztömegű járművekre vonatkoznak és nem

a tehergépkocsinak levizsgáztatott járművekre.

Ugyanez érvényes a sebességhatárokra is.

Idéntől az autóbusz forgalmi sávot igénybe

vehetik a kétkerekű motorkerékpárosok és a

segédmotoros kerékpárosok is.

Biztonsági gyermekülést kötelező használni az

új fogalomként bevezetett mopedautóban is.

Egy, a rendőrség munkáját nagyon érintő változtatás:

KRESZ 63. § (4) „A közúti forgalom ellenőrzése

során

a) a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést,

b) azt a járművet, amelyben a közúti forgalom

ellenőrzését végző berendezés üzemel

a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos-,

és járműforgalmat indokolatlan mértékben

ne akadályozza.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott

jármű a járműforgalom elől elzárt területen,

továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhető,

ahol a járművek megállása vagy várakozása

tilos.”

A fentieken kívül új fogalomként jelenik meg

az említett mopedautón kívül a quad és az iskolabusz

is. A quadokra a teljesítményétől

függően a segédmotoros kerékpárokra, vagy

a motorkerékpárokra vonatkozó szabályokat

kell alkalmazni.

ERDŐDI MIHÁLY - www.makalapitvany.hu


46

istván a kezdeti sikerek hatására a TS Integrál

Honda színeiben folytathatta a

versenyzést, 2006-ban a Magyar

Kupát is megnyerte, majd

2008-ban ismét kategóriát

váltott, az MX1-es, azaz 450

köbcentis mezőnyben indult.

Ekkor azonban – már második

alkalommal pályafutása során

– vállsérülést szenvedett, a sok

felkészülést, munkát azonban

Kerék

Egy sportember legyen sportszerű!

Bencsik István igazi vérbeli motoros,

hiszen 2 éves korában kezdte ezt a

sportot, amikor még biciklizni sem tudott.

8 évesen már meg is kapta első

crossmotorját, amivel 1998-ban, azaz

alig egy év gyakorlás után máris magyar

bajnok lett. Ahogy teltek az évek,

úgy növekedtek a köbcentik is, 2001-

ben a 80, 2004-ben pedig már a 125

köbcentis kategória junior bajnoki címét

is magáénak tudhatta az ifjú versenyző.

semmiképp sem

akarta veszni hagyni

a fiatal motoros, így

6 héttel a törés

után már újra versenyzett, és a második

helyet meg is szerezte magának. A 2009-es

bajnokságban szintén a második helyen

állt, amikor sajnálatos módon ismét vállsérülést

szenvedett, csakhogy a gyógyulás

most nehezebbnek tűnik, István azóta is

kényszerpihenőn van, naponta

jár gyógytornára,

rehabilitációra,

b e s z é l g e t é -

sünkkor azt

mondta, körülbelül

még

egy évet vesz

igénybe a

gyógyulás.


m{zd{6

év

garancia

m{zd{

Menjen szembe az árral!

mazdák Most 600 0 000 0 Ft kedvezménnyel

ez

ny

el

és 5 év garanciával!

al!


ZAKAR AR ÉS TÁRSA Kft.
új m{zd{3CO 2


Néhány héttel ezelőtt MAMSZ (Magyar Motorsport

Szövetség) 2009. évi központi díjátadó

ünnepségén egy különleges elismerést kapott

a fiatal sportoló, a Szövetség honlapján a

következőket olvashatjuk: „A Fair Play díjat

Bencsik István kapta hősies tettéért. Bencsik

egy sporttársán segített, aki időmérő edzésen

elesett, elájult és még a motorja is ráesett. István

habozás nélkül megállt és leszedte a motort

a bajba jutott versenyzőről.” A díjazott

versenyző maga rendkívüli szerénységgel beszélt

erről a tettéről, szerinte a verseny hevében

is meg kell próbálni kerülni az agressziót

és sportemberhez méltóan, sportszerűen viselkedni.

Ugyanakkor nagyon fontosnak, elgondolkodtatónak

tartja ezt az elismerést, ami talán

üzenetértékű lehet mindenki számára, legalább

akkor tegyük félre önös érdekeinket,

amikor valóban segítenünk kell egymásnak. A

fiatalember mindenképp szeretné folytatni a

versenyzést, hiszen sok munkája van már benne,

a TS Integral Honda csapatának, a Nyársapáti

Motocross Egyesületnek és Tarsoly

Zsoltnak folyamatos támogatásukért lapunk

hasábjain keresztül is szeretne köszönetet

mondani és családjának is rendkívül hálás, hiszen

tőlük szintén sok lemondást követelt ez a

sport, de mindig segítették Istvánt. PA


48

Első a tanulás, délután meg edzés

Semmi más dolgod nincs, csak a tanulás!

A közhely sok esetben nem igaz,

három olyan középiskolás fiúval beszélgettem,

akiknek rendszeres órarendjük

van délutánra is, hiszen sportolnak,

mégis jó eredménnyel helytállnak, teljesítenek

az órákon is. A 17 éves srácok

hasonló sportágakat választottak maguknak,

küzdősportokban, harcművé-

lelik örömüket. Hogy mi-

aszetekben

ért, erről kérdeztem őket.

TTILÁT, miután nagyon

mozgékony gyerek volt,

már 8 éves korában elvitték

szülei birkózni.

Gyorsan

megszerette és azóta is

rendszeresen űzi ezt a

sportot, mostanában

Abonyban edz. Sokat

köszönhet a birkózásnak,

nemcsak a teljesítőképessége

növekedett,

sokkal kitartóbb is lett

mindenben. Szerinte ez a

sport az életre, küzdésre

nevel, érdemes már gyerekkorban

elkezdeni, hiszen

a befektetett munka,

az edzéseken nyújtott teljesítmény

köszön vissza a

versenyeken

is.

Szabadidő

Ricsi szintén kiskorában kezdett sportolni,

hosszú évek óta vízilabdázik, 15-16 éves

korában azonban őt is elkezdték érdekelni a

küzdősportok, édesapja ajánlására megnézett

egy Krav-Maga edzést, ami azonnal

meg is tetszett neki. Ez egy speciális önvédelmi

és taktikai rendszer, amit eredetileg a

magyar származású Imi Lichtenfeld fejlesztett

ki az izraeli katonák képzéséhez, és azóta

számos ország katonai közelharc oktatásában

helyet kapott, de civileknek kialakított

változatát oktatják a legtöbb helyen. Ricsi,

mint mondta, nem szereti a szabályokat,

kötöttséget, ezért vált számára

rögtön szimpatikussá ez

a sportág, hiszen itt a valódi

életből kiragadott

szituációkkal

dolgoznak


Törtarany

beszámítás

4000 Ft/g

Kleopátra

Ékszerüzlet -

Ötvösmûhely

Nõnap

10-20-30%

kedvezménnyel

(pl. utca, szórakozóhely), egyszerű, ösztönös

mozdulatokra épít a Krav-Maga rendszere,

így gyorsan lehet általa fejlődni is.

KRISZTIÁN 16 éves korában kezdett el

sportolni, ő az aikidót választotta. Ez egy

modern, japán harcművészet, ami kifinomult

mozgásokra, az ellenfél erejének érzékelésére,

elvezetésére, illetve annak visszafordítására

tanít. Az aikidó erősségei közül

azt emelte ki Krisztián, hogy ez egyszerű,

hatékony sportág, fejleszti a mozgáskoordinációt,

és könnyű is, hiszen nem a saját erejüket

használják a küzdéseknél, ugyanakkor

rendkívüli figyelmet igényel, mert a páros

munkák mellett gyakran több ember ellen is

ki kell állniuk. Éppen ezért gyors reakciókat,

kreativitást vár el ez a harcművészet,

egy-egy helyzetre vonatkozóan több technikát,

variációt is tanulnak, és sok emberrel

dolgoznak együtt az edzéseken.

A különböző küzdősportok, harcművészetek

szemléletéről beszélgetve hasonló gondolatokat

emeltek ki a fiúk. Attila szerint a birkózás

legfontosabb tanítása, hogy sok munkával,

és bizony néha lemondásokkal eredményeket

lehet elérni: „fájdalom, kín, gyötrelem

– egyenlő győzelem”. Szerinte ez az

egyik legtisztább sportág, itt valóban testtest

elleni küzdelemről van szó, amihez

azonban ész is kell. RICSI azt tartja fontosnak

a Krav-Magában, hogy kontrollra tanít,

segít rávezetni arra, hogy mit tud valaki,

ugyanakkor senkit sem hagy kérkedni az

erejével. Ez a sport felelősségre, gondolkodásra

nevel, szemlélete szerint jobb elkerülni

a bajt, vagy ha muszáj, akkor gyorsan,

hatékonyan kell kezelni. Az aikidó erényei

kapcsán Krisztián arról mesélt, hogy a több

ember elleni küzdések által sokféle megoldást

megtapasztalnak a sportág gyakorlói, és

rájönnek, néha elég egy határozott lépés valakivel

szemben, de ha valaki újra és újra támad,

azzal is tudnak mit kezdeni; a legfontosabb

azonban a figyelem.

PA


50

Erényi Béla újra Cegléden

Erényi Bélával a véletlen hozott össze. Egy ceglédi tehetségkutatón találkoztunk,

ahová az unokahúgát kísérte el. Amikor megláttam, önkéntelenül mosolyra húzodott

a szám: bizony, aki egyszer ceglédi volt, azt valami mindig visszahozza ide.

Színház

nevezzük akár véletlennek, a lényeg

az, hogy ott állt a színház folyosóján

és a régi fényképeket nézegette.

Mindaddig, amíg meg

nem zavartam. Nem értünk rá

hosszan csevegni, hiszen a teremben folyt a

verseny, és hát hamarosan Erényi Júlia lépett

színpadra az ifjú tehetségek között. Mindöszsze

annyi időnk maradt, hogy pár mondatban

összefoglaljuk az elmúlt 45

év főbb történéseit, természetesen

a teljesség igénye

nélkül.

- Művész úr! Régen láttuk

erre! Tizenegy éves volt,

amikor „elhagyta” városunkat!

- Igen, 1965-ben kerültem

Budapestre, az Állami Balett

Intézetbe. Persze sokáig hazajártam

még, hiszen itt éltek

a szüleim, a testvéreim.

- Merre vezetett az útja városunkból

- 1975-ben Hidas Hedvig osztályában szereztem

balettművész diplomát, akkor az Operaház

tagja, 1987-ben magántáncosa lettem.

- Eddigi pályáján mik voltak a főbb állomások,

mit értékelt a legnagyobb sikernek

- A legnagyobb sikernek mindig a sikert értékeltem.

Ha a nézők tapsoltak, ha tetszett nekik,

amit a színpadon láttak, én elégedett voltam.

Nem számított, hogy kis vagy nagy szerepről,

gyerek vagy felnőtt előadásról volt

szó. – mondja szerényen, de azért tudjuk,

hogy micsoda kiemelkedő alakítást nyújtott

például Béjart, Balanchine, Kylián, Mendez,

Millos, Harangozó és Seregi egyfelvonásos

balettjeiben.

- Mik voltak kedvenc szerepei

Gondolkodás nélkül, sietve sorolja, gondolom,

sokszor válaszolt már erre a kérdésre:

- A rosszul őrzött lányban

Alain, a „hülyegyerek”, – neveti

el magát – a Hattyúk tavában

a Bohóc, a Fából faragott

királyfiban a fabáb, a

Coppéliában Coppélius, a

Szentivánéji álomban Zuboly

és A bahcsiszeráji szökőkútban

Nurali... – itt egy pillanatra

elakad, majd rövid töprengés

után hozzáteszi –

Minden olyan szerepet szerettem,

amik hozzátettek valamit

a szakmai fejlődésemhez,

amiken keresztül idáig

eljutottam, legyenek azok kisebb vagy nagyobb

szerepek.

- Tudjuk, hogy az Operaház táncosaként beutazta

a világot. Az együttes vendégszereplésein

szólószerepekben lépett fel például

Ausztriában, Olaszországban, Svájcban, Németországban,

Mexikóban, Kanadában,

Hongkongban, Tajvanon és Izraelben is. Milyen

élményekkel tért haza


- Minden egyes turné sikere meghatározó élmény

volt. De mindig nagy hatással volt rám

az országok karaktere, művészete és emberei.

Gazdag élményeket szereztem, lehetőségem

volt rengeteg ország művészeti ágával megismerkedni,

a festészettel, a képzőművészet

egyéb ágaival, de elsősorban a tánccal kapcsolatos

hagyományokkal .

- Hogyan él ma Hogy telik a napja az Operaház

Harangozó Gyula-díjas szólistájának

- Ahogy a nyugdíjasoké. Megpróbálom élvezni

a munkám gyümölcsét és feldolgozni a

sikereimet.

- Gondol-e még Ceglédre

- Néha eszembe jut, többször is visszajártam

Ceglédre, amióta elmentem. Meg hát... most

is itt vagyok... – kacsint a terem felé, ahol

már javában zajlik a verseny.

És hogy le ne maradjunk Juli fellépéséről, sietve

elindulunk az ajtó felé...

Program

SÁGI JUDIT

A CEGLÉDI KOSSUTH MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

SZÍNHÁZTERMÉBEN

2010. március 26-án (pénteken)

19.00 órakor

LAJTAI LAJOS – FRENKÓ ZSOLT:

A RÉGI NYÁR

– kisoperett vígjáték a Füred Rock

Szín Kör előadásában –

25 évvel ezelőtt, 1985-ben ezzel a darabbal

nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a

felújított Színházterem.

A SZÍNHÁZI BÉRLET NEGYEDIK - MEGLEPETÉS - ELÕADÁSA!

Szólójegyek korlátozott számban válthatók 2.500-, 2.200-,

2.000 Ft-os áron az intézmény jegypénztárában,

vagy rendelhetõk az 53/505-041 telefonon.

Nõnapi

elõzetes

a Brill Ékszerházban

nyakláncok, medálok

20 % árengedménnyel!

Ajánlatunk:

- Brilliáns ékszerek

- Nyakék garnitúrák

- Különleges gyûrûk

- Gyöngyös ékszerek

- Fülbevalók

Törtarany beszámítás

4100 Ft/gr

Törtezüst beszámítás

200 Ft/gr

Cím: Cegléd, Teleki u. 9.

(a Lottózó közelében)

Tel: 53/314-396

Nyitva: H-P: 8-17,30

Szo: 8-12,30


52

Képeimmel pózolok

Rónai Gábor nevét lapunk olvasói

már ismerik, hisz rendszeresen publikál

az „Alkotók” rovatban Cegléd kulturális,

művészeti életének

témájában. Most

másik oldaláról mutatkozik

be a gimnázium

művész-tanára. Az u tób -

bi 5 év festményeiből a Kossuth Gimnázium

dísztermében állít össze több

szempontból is rendhagyó kiállítást.

Ember

rendhagyó amiatt, hogy nem lesz megnyitója,

hanem a tárlatzáró rendezvény,

melyen március 5-én 17.30-kor

Girst Ádám rajztanár méltatja a műveket,

Dr. Petrik Gábor pedig vibrafonon

működik közre.

- Február eleje óta, biciklin, vagy gyalog a hónod

alatt képekkel közlekedsz. Mi ezzel a célod

- Én ezt marketingfogásnak szánom. Túl sok az

információ, ami mindenfelől ömlik ránk. Ha nem

keltek feltűnést a képbehordással, észre sem vennék

az emberek, hogy valami történik.

A festészet egy-egy pillanatot örökít meg, merevít

ki, a tér és idő megjelenítése a film számára

könnyű, ezzel a „behordósdival”, kicsit

megteremtem az idő hátteret és demonstrálom,

hogy a művészet szenvedéssel, munkával is jár

az öröm mellett, vagyis terhet cipelek. Egyébként

meg izgalmas is, ahogy napról napra bővül

a kiállítás, és amikor majd az utolsó képek

is helyükre kerülnek, attól megszólal majd az

egész, mint egy zenemű. De egyenként is értelmezhetőek

a művek, be kell jönni, meg lehet

nézni bármikor.

- Hogyan látod, sikerül az emberek ingerküszöbét

elérned

- Feltétlenül. Sok kollégám, és a diákok is jönnek

és értik is miről szól. Egyébiránt különböző

korú, képzettségű közönséget különböző módon

lehet megszólítani. A kiállítás szerves részét képező

téglaalapzat, benne föld és egy 200 Ft-os

földbe ültetve üzenet, erkölcsi próba volt. 7 napon

át jártak be a gyerekek és sokan még bele is

tettek pénzt, aztán egy napon eltűnt. Eddig felette

tábla hirdette: „Itt épül a világ legnagyobb

Rónai Gábor kiállítása.” Most lecserélem majd

a táblát „Itt nyugszik a becsület!” feliratúra.

Ezek a kis humoros gegek, amire vevők a fiatalok,

és megnézik a kiállítást is, ami amúgy a

legkevésbé humoros.

- Mit gondolsz talál a képzőművészet új utakat,

új mondanivalót, és vajon mennyire érti mind-


ezt a közönség, letisztult, vagy inkább rejtjelezett

az üzeneted

- Leginkább a kettő között van az igazság. Hiszen

meg kell egyrészről felelnem a művésztársadalomnak,

melynek alapvető kitétele, hogy a mű tálalása

originális legyen. Ez az egyediség persze

megjelenik minden alkotáson, hiszen a művész ott

hagyja ujjlenyomatát a művein, ez megjelenik az

ecsetkezelésben, a színek alkalmazásában is. De

kapok visszajelzéseket nemcsak a szakmától, hanem

a közönségtől is, különösen a jobb, kifejezőbb

munkáimmal kapcsolatban.

Azt is meg kell említenem, hogy ma már nem feltétlenül

a szépség felmutatása a festészet feladata,

– ez például a fotóművészetben sokkal könynyebb,

– és a közönség nem csupán tolerálja,

hanem el is várja, hogy legyen valami újdonság,

valami különlegesség is, ami megfogja.

- Mi az üzeneted a kiállítással

- A felelősség a dolgok iránt, ami a világban

történik és önmagunk iránt. Végülis ez a művészetem

lényege is, vizsgálom magam és a világot

és ami kép kialakul bennem, azt megpróbálom

megfesteni.

Januárban a lapban feltettem egy kérdést: Minek

a művészet értelmetlenségéről írott tépelődésemben.

De emögött van egy másik kérdés is.

Magyarországon van egy értelmiségi réteg,

amely különféle módszerekkel, de egyként

megfogalmazza mi a baj az országban, de senki

sem figyel rájuk. Cegléden is sokan vagyunk

akik tennénk, de kevés a visszajelzés.

Ez tehát a másik kérdés, amire szeretném felhívni

a figyelmet a kiállítással: Vajon miért öl a

társadalom annyi időt, pénzt az értelmiségbe, ha

nem kíváncsi arra, hogy mit tudunk hozzátenni

a dolgokhoz!

- Honnan meríted hát az

erőt az alkotáshoz

- Mindenekelőtt két nagy

ösztönző erő van bennem,

az egyik a családi

hátterem, a feleségem, a

gyerekeim. A másik a gyerekek

a gimiben. Ők még tiszták

és meg van az a fogékonyságuk, hogy megértsék

azt az üzenetet, amit az értelmiség – köztük én

is – megfogalmazok.

Emellett szerencsésnek mondhatom magam, hogy

vannak tanítványaim, felnőttek is a Benedek Péter

rajzkörben, tagja vagyok a Ceglédi Alkotók Egyesületének

is. Ezek adják a szükséges visszacsatolást

mesternek és tanítványnak egyaránt. Több

kezdeményezés is van, ami mostanában indult,

például Sárközi Erzsébet festőművész Fiam-ja,

ezek olyan lehetőségek, amelyekre – legalább a

képzőművészet, iparművészet területén – lépni lehet.

Ezeket a kezdeményezéseket a város is támogatja

anyagilag, ha ez sem lenne, akkor már tényleg

semmi sem lenne.

- A záróra is tartogatsz valami meglepetést

- Igen, a vége is „mutatványos” jellegű lesz. A

tárlatzáró után a magammal vitt nagy létra segítségével

egyenként leakasztom majd a képeket

a helyszínen, és mindegyikhez fűzök majd

egy mondatot. Vagyis a nézők szeme láttára fogom

majd lebontani a kiállítást.

KA


54

Jó helyen lesz a próbateremben

Egyszer csak elfogyott a hely, s házamban nem tudtam már elhelyezni a festményeimet.

Dr. Petrik Gábor orvos-zenész barátom ajánlotta, hogy akasszam nyugodtan

a próbatermük falára, elfér tíz is. Kíváncsivá tett – milyen zenekar lehet

az, mely elviseli kortárs szemléletű munkáimat

zömmel 30-as éveikben járó, tisztes

családapák jönnek össze vasárnaponként

egyet muzsikálni. Mindezt

már tíz éve. A vibrafonos-szintis zenekarvezető

és Burgmann Róbert

kongás mellett kezdetben Nagy Gábor gitározott,

a Zanzibár karrier kezdetéig. A dobos és

basszusgitáros személye öt éve stabil, a szintén

„zanzibáros” Kovács András és Kővári

Péter személyében. Ekkor csatlakozott Banai

Viktor gitáros, és időnként testvére, a kiemelkedő

jazz-dobos Banai Szilárd is „beugrott”

játszani.

- Szerencse, hogy megtaláltuk egymást –

mondja Petrik Gábor –, hisz a zenészeket

vonzza Budapest, egy kis városban nem mindig

terem ennyi egyet akaró tehetséges ember.

Közösek a gyökerek: Táncsics Iskola, Gimnázium,

Banai tanárnő ütőhangszeres órái.

Már akkor is tudták egymásról, ki kicsoda!

Mindannyian „polgári” foglalkozással bírnak,

így az üzleti motivációtól és kötöttségektől

mentes zenélés percei feltöltik a társaság tagjait.

A jó hangulat próbáikon töretlen. A sokféle

beállítottságú zenész közül valaki újra és

újra megtermékenyítően hat a zenéjükre,

mely műfajilag besorolhatatlan. A modern

jazz, funky, rock, és latin elemek fúziója, ami

az ütősök (konga, vibrafon, dob) dominanciájával

különös ízt kap. A koncerteket nehezített

próbaként élik meg a zenészek, nem

nyomja vállukat a professzionális muzsikusok

Alkotók

réme; az önismétlés és a kiégés veszélye.

Koncepciójuk része, hogy vendégművészekkel

játszanak együtt, újabb inspirációt teremtve

és az egyéni zenei fejlődést is biztosítva. A

Petrik G. Band következő fellépése a ceglédi

Kossuth L. Gimnázium klubjában lesz 2010.

március 5-én 19 órakor. Az est fő attrakciója,

hogy Arany Zsolt (Harap) és Nagy Gábor (ex-

Zanzibár) is a húrokba csap, így a gitárok

időnként átvehetik az ütősöktől a főszerepet.

Mottójuk: Csak annyit zenélni amennyi jól

esik! Ez a társrendezvény – az én dísztermi

kiállításom – jelmondata is lehetne (a zenélni

szót, festeni-vel cserélve). Igaz, nekem utóbb

egy nagyobb próbatermet kellene szerezni a

zenekar számára. Már csak a sokasodó képeim

elhelyezése kedvéért is. P.R.G.


nem tagadom, először volt részem

igazi télisport központok életét közelebbről

megtapasztalni, ami

mély benyomásokat tett rám. Olaszországban

a Dolomit hegység

3000 méteren felüli csúcsain túl mintegy 100

km-es hosszúságban működik a téli sportok

egyik valóságos paradicsoma, ami olyan benyomást

tesz az oda látogatókra, mintha fél Itália

oda költözött volna a hólepte tájakra. Végeláthatatlan

kocsisorok, külön buszok és teltházas

hotelek sora ontják a vendégeket, a legkisebbektől

az aggokig.

Tekintve, hogy nem síléccel a talpam alatt bukdácsoltam

az egy hét alatt, igyekeztem fürkésző

kíváncsiságomat a befogadó készségem

határáig feltölteni.

Síelés a paradicsomban

Szálláshelyünk az 1372 m magasságban fekvő

Bellamonte hegyi faluban volt, mely önmagában

nem nagy szám, de az oda látogatók részére

az otthont jelenti a néhány nap alatt. A ceglédieknek

különösen kedves emlékei fűződhetnek

ide, hiszen hosszú évek során sokan töltették

el itt téli szabadságukat, hogy hódolhassanak

kedvenc sportjuknak. Ezúttal is így volt ez,

legtöbben visszatérők voltak családostul, gyermekestül,

hogy azután mindent egy lapra feltéve

suhanjanak lefelé a különböző nehézségű

Útinapló

55

pályákon. A gyerekek külön oktató irányításával

fejleszthetik tudásukat, hogy azután a családi

barangolások – sílécen – újabb élményekkel

és örömökkel szolgáljanak.

Bellamontétől egy ugrás gépkocsival Pampeagó,

amely lehengerlő benyomást tesz ránk a

tucatnyi felvonójával, számtalan pályájával és

el ne felejtsem romantikus vendéglőivel. Egy

másik alközpont az Aréna Alpe Lusia 1500

méteren gyűjtötte a reggeltől estig fel-le ingázó

síelőket. Működött itt sítanfolyam óvodásoknak,

járni éppen tudó bölcsiseknek és speciális

formában a mozgássérülteknek, akik azután

elképedésünkre – kísérettel – speciális

eszközeiken suhantak lefelé, akár 2000 méterről

is.

A Latemari Sí Center, Obereggen, Pampeagó,

Predazzó kiemelt alközpontjai minden téli

sportnak biztosítanak feltételeket a kikapcsolódáshoz,

érdemes felkeresni ezeket. Egy hét

azonban kevés ehhez, úgy hogy jövőre, ha

minden sikerül, visszatérünk Bellamontéba. A

szálláshelyünkön Veres Dani és magyar munkatársai

igazi, otthonos feltételeket biztosítottak

számunkra, ezer kilométerrel a hazától és

ez már fél siker. MAGYAR LÁSZLÓ


56

A bőkezű Fösvény

. . . a v a g y P o q u e l i n Ú r n e m t a k a r é k o s k o d i k a h u m o r r a l

Januárban volt 388 éve, hogy Párizsban megszületett a modern komédia atyja, Jean-

Baptiste Poquelin, aki 23 évesen vette fel művésznévként egy kis dél-franciaországi

falu, Moliére nevét. Azóta így ismerik szerte a világon – szerencsére nálunk is.

Színház

moliére modernsége tán épp

abban állt, hogy a korábbi

commedia dell’ arte színjátszás

hagyományait tudta bevinni

a kőszínházakba, s az

általában rögtönzött előadások helyét a kötött

szövegek vették át. Ez azonban korántsem jelentette

azt, hogy előadásai unalmasabbak lettek

volna, sőt – mivel volt módja a szövegek

csiszolására – hajszálpontosan kidolgozott

poénokkal tudta bombázni a nagyérdeműt.

Moliére kapcsán legtöbbünknek a kegyetlen

társadalmi szatírák (A kényeskedők, Tartuffe)

jutnak eszünkbe, de sok műve tűz pellengérre

egy-egy emberi gyarlóságot, teszem azt, a

fösvénységet...

A fösvény Moliére kései művei közé tartozik;

érződik rajta a több évtizedes rutin. Jó alaphelyzet,

helyzet- és jellemkomikai elemek teszik

élvezetessé. Nagyon jól megírt darab tehát,

aminek eljátszásához nem kis bátorságra

van szükség. Nos, ez a mersz megvolt a Patkós

Irma Színház vezetőiben és ifjú színészeiben

is. A bemutató előadásnak a ceglédberceli

művelődési ház adott otthont.

A komédia bő egy órás, rövidített változatát

nevethették (és nevették is!) végig a nézők. A

kiválóan megírt jellemek, szépen, plasztikusan

érvényesültek a színpadon. Az egész előadást

a vállán vivő zsugori Harpagont Andó

László, az iskola igazgatója játszotta. Jól hozta

azokat a rettenetes kínokat, amelyeket az

efféle ember érez minden egyes garas kiadásakor,

s egyébként is: mindent, de tényleg

mindent csak a pénzen, a várható hasznon keresztül

tud nézni – még a saját szerelmét is.

Gyermekei: Cléante és Eliz (Kázmér Tamás


és Bódi Renáta) „szépen” vergődnek

a gyermeki engedelmesség

kötelezettsége és ifjúi szerelmes

szívük parancsa között.

Hogy melyik parancs az erősebb,

azt hiszem nem kell mondanom...

és azt sem, hogy a cselszövésnek

bizony fontos szerepe

van, hisz tulajdonképpen az

egész darab titkos és nyilvános

szerelmek bonyolult (de a néző

szempontjából jól átlátható) szövevénye.

A cselszövésben élen jár az Elizbe

szerelmes rafinált titkár (Mahalek

Gábor), aki remek kettős

játékkal csapja be fösvény urát.

Cléante szerelme – és egyben

atyjaura kiszemelt menyasszonya!

– Marianna (Lutz Katalin)

szinte elvész a sok akarat között,

már-már beletörődik sorsába,

de sosem adja meg magát

erkölcsileg.

Igazi hálás szerep Fruzsináé, a

házasságközvetítőé, Karap Diána

ki is hoz belőle mindent, szinte

lubickol szerepében: hízelkedő,

rámenős, és persze ő is nagyon

szereti a pénzt.

Semmiképp se feledkezzünk meg azokról

sem, akik tán kisebb szerepben, de igencsak

hatékonyan járultak hozzá az előadáshoz, sok

szép színnel gazdagítva azt: a mit sem sejtő

pénzközvetítő (Szikszai Norbert), Cléante úrfi

szeleburdi inasa, Fecske (Jámbrik Máté), a

bajkeverő, hátulról támadó kocsis és szakács,

Jakab (Majláth Árpád), Harpagon „olcsó

pénzen vett” szolgái, Keszeg és Zabszár

(Kránitz Richárd és Nagy Dávid), a lassacskán

semmit sem értő, de hivatalát pontosan

ellátó csendbiztos (Ignéczi András), és írnoka

(Láng Péter), Claudia asszony ( Kurucz

Nikolett) no és a hepiendet „szállító” Anzelm,

azaz Ragályi Viktor, aki a másodszereposztásban

épp a főszerepet, Harpagont

alakítja a plakát tanúsága szerint.

Az előadást jól szolgálta az egyszerű, de mutatós

díszlet, a színpompás jelmezek és a jó

megválasztott, korhoz illő muzsika is.

Összességében elmondható, hogy a Patkós Irma

Színház nem vállalkozott másra, minthogy

Moliére-t fog játszani – és ezt a vállalását

maradéktalanul teljesítette.

Nem kell tehát nekünk, a nézőknek mindenféle

mai korra szóló utalásokon és áthallásokon

gondolkodnunk, csak el kell engedniünk

magunkat és jókat nevetni: a csetlő-botló zsugori

Harpagonon, az ilyen-olyan cselszövőkön,

a szerelmes ifjakon... tehát magunkon...

- SZAG -


58

Program

Mindenkinek van szenvedélye

Máté Miklós nevére tavaly figyelhettek

fel a ceglédi városlakók, amikor

több nagyszabású rendezvény szervezőjeként

mutatkozott be a tősgyökeres

ceglédi. A meglepő és szokatlan kezdeményezések

nagy érdeklődést keltettek

nemcsak Cegléden, de országszerte

is. Mint megtudtuk erre az évre

is van folytatás és újdonság.

összefoglalnád, hogy 2009-ben milyen

programokat szerveztél

- Május elsején kezdtük egy Nosztalgia

Majálissal, kedves gyermekkori

emlékeimet szerettem volna felidézni

a csemői Putrisarki erdőben. Augusztusban

rendeztük meg a Jungle Sound

zenei fesztivált ugyanitt.

Minden rendezvényen voltak más látványosságok,

társrendezvények is, például lovas fogathajtás,

triál kerékpár, modellezőverseny, több

színpados eseményeken, táncverseny, idősek

nótaköre, gyermek énekkarok, amatőr együttesek,

több sztárvendég is jeleskedett. Támogattam

még sok ötletes és jó rendezvényt is például

vízilabda emléktornát, fitness versenyt, mega

dance retró partyt.

- Többször ismétlődő kérdés, miért Csemőben

miért nem Cegléden kezdted

A csemői közösség és a NEFAG ZRT nyitottan

fogadták közeledésem. Ceglédre jövetelemben a

Várvag Nonprofit kft volt az egyetlen, aki segítő

kezet nyújtott, s utána már nem volt megállás.

Együttműködésünk során számos rendezvény

színvonala gyorsan nőtt és népszerűsödött a városlakók

körében. A belépőjegy árából, ami (500

Ft) finanszírozzuk a költségeket, a maradékból

vásároljuk díjakat. A legveszélyesebb sportok

mindegyike ez, segítőtársaink ezek lebonyolításában

a Sanamed Kht. munkatársai.

A felkérés nyomán még az ősz folyamán, több

autóversenyt, számos quadversenyt rendeztünk.

Amin meglepődésemre

több százan vettek részt

alkalmanként. Az utolsót

december 27-én rendeztük,

ahol több mint

200-an voltak jelen,

ezekben épített és utcai

autók is részt vettek,

földúton és aszfalton is

kipróbálhatták ügyessé-


güket. Végül is a tavalyi évet arra szántam,

hogy megismerjem mire van igény, mire jönnek

el szívesen az emberek.

- Hihetetlen ez az elán, miért csinálod ezt

- A barátaim azt mondják megszállott, feleségem

azt mondja őrült vagyok.

Az én szememben ezek alkotások, nekem ez művészet,

ösztönösen csinálom, mindig tele vagyok

ötletekkel. Megjegyzem a tapasztalatom az, hogy

az emberek szeretnek alkotni valami maradandót,

sokan nem tudják hogyan kezdjenek neki a sikeres

lebonyolításnak és én ezt fogom össze. Emellett

van egy 4 hónapos kisfiam, aki ha felnő, szeretném,

ha büszke lehetne rám.

- Vannak szponzoraid

- Igen a családom és minden egyes barátom,

akik önzetlenül segítenek, elviselik sokszor nehezen

kibírható viselkedésemet. Van egy másik

titok is rendezvényeim sikereiben, Goda Feri

barátom szerint az, hogy mindenre megtalálom

a megfelelő embert. A rendezvényekben sokszor

gyönyörködtetnek a hagyományos népviseletbe

öltözött versenyzők, egészséges állatok,

felmatricázott rally autók és az, hogy a verseny

végére tudásilag mennyit fejlődnek a versenyzők,

akik némelyike amatőr.

- Mi a vágyad, mit szeretnél még elérni

- Ragaszkodom az emlékeimhez, arra vágyom,

hogy újra láthassam, amint gyerekek és felnőttek

együtt pihennek, sütnek-főznek, szórakoznak a

csemői Putrisarki erdőben. Ez az, ami nagyon hiányzik

a mai világból: a gyerekek-felnőttek öszszekapcsolódása,

a betonból való kimozdulás.

- Milyen terveid vannak 2010-re, esetleg újdonságok

- Az autóversenyeket folytatjuk havi bajnoki

kupa sorozatként, quadverseny is lesz. Április

30-án éjszakai autóverseny május 1-én nappali

futam, lovas fogathajtás a Magyar Laktanyában.

Májustól a ceglédi Vásártéren minden vasárnap

Díszgalamb és Kisállatvásár tervezünk.

Ami pedig a prímet viszi az egy ügyességi kenuverseny,

ami egy kanyargós mederben kerül

megrendezésre, erre bárki nevezhet.

A részletekről tájékozódhatnak a mrmeky.hu

vagy a varvag.hu weboldalakon, és természetesen

a Panorámában újságban is.

(x)


Bangkok

+ üdülés 10 nap

169.900 Ft/fõ

Thaiföld, a mosoly országa

Thaiföld Délkelet-Ázsia gyöngyszeme,

a „mosolyok országa”, a „szabadok

földje”. Az egykor Sziámnak nevezett

királyság a Távol-Kelet harmadik legnagyobb

országa: aranyozott templomok,

ősi romvárosok, rejtelmes Buddha-szobrok,

hegyek és őserdők, végeláthatatlan

rizsföldek, forró napsütés a

hosszan elhúzódó mesés tengerparton

jelentik itt a turizmust.

thaiföld trópusi paradicsom a lótuszvirágok,

orchideák szín kavalkádjával,

mesés élővilággal, egzotikus ételekkel.

Ahhoz, hogy az országról átfogó képet

kapjunk, látni kell változatos arcát, érezni

Bangkok lüktető, nyüzsgő metropoliszát,

az északi hegyvidéket, bebarangolni a varázslatos

szigetvilágot és betekintést kapni a keleti

filozófia, a buddhizmus világába. A buddhista

filozófia alapja, hogy mindig őrizzük meg

mosolyunkat. Ezért lett Thaiföld a mosoly országa!

A helyiek kedves, türelmes emberek,

utánozhatatlan vendégszeretetükről híresek.

Thaiföld emellett az ajándéktárgyak dzsungele:

thai selymek, pamutok, arany-, ezüst- illetve

bronzáruk, porcelánok, drágakövek, ékszerek

és kézimunkák tömkelege csábítja költekezésre

a turistát. Thaiföld legnagyobb meglepetései

közé tartozik a különleges gasztronómia: helyi

zöldségfélék, bambuszrügy, darált mogyoró,

halolaj képezi az ételek alapvető hozzávalóit,

melyet egzotikus fűszerekkel (chili, curry) és

ízesítőkkel „bolondítanák meg”.


Relax Nap Stúdió

Cegléd, Szabadság tér 6.

(OTP és ERSTE bank közötti átjáró közben)

Tel: 53/316-394 www.relaxnapstudio.hu

Nõnapi hét Március 8-14-ig!

Ajándék szoláriumpercekkel és meglepetéssel

Az ország lüktető szíve a nyolcmilliós főváros,

Bangkok. A keleti metropolisz, vagy

ahogyan a thaiok nevezik fővárosukat,

Krung Thep, mágnesként vonzza a turistákat.

Az „Angyalok Városának” is nevezett

metropolisz kivételes, ellentétekkel teli

nagyváros. Arany, ezüst templomokban gyönyörködhetünk,

melyek több száz éves építészeti

hagyományokat tükröznek, ugyanakkor

mellettük ott állnak a modern kort idéző

felhőkarcolók. Bangkok igazi kincse a

Grand Palace, a Chakri-dinasztia ősi királyi

palotája. Aranyozott tornyai és különös

szobrai, és a legenda, amely szerint démonok

őrzik az épületet, mindenkit ámulatba

ejt. A palota szívében álló Smaragd Buddha

templomában üldögélő jáde szobrocskához

számos csodát kötnek a thaiföldiek. Bangkok

legfőbb nevezetessége a két hatalmas

szobor, a Fekvő és az Arany Buddha. Igazi

turistacsemege a város úszó piaca, ahol minden

a vízen zajlik. Ha pedig beköszönt az

este, a szórakozóhelyeken egy egészen más

világ nyílik meg előttünk.

BÜCHEL KATALIN

ÚJ SZEMÉLYZETTEL!

Vélemény

Sprechen Sie Deutsch

A LEGTÖBB FIATAL 10-15 ÉVE MÉG értette ezt

a kérdést és nem csak értette, de a legnagyobb

természetességgel válaszolt is rá. Az utóbbi

években viszont a német nyelv drasztikus

mértékben háttérbe szorult a fiatalok körében,

s nagyon kevesen választják az iskolákban.

Pedig az angol nyelv-tanulás széles körű elterjedése

következtében az angol nyelv ismerete

rövid időn belül magától értetődő lesz. Előnyt

fog élvezni, aki további nyelveken is tud kommunikálni.

Aki a németet tanulja első nyelvként,

az könnyebben sajátítja el a második

vagy a harmadik idegen nyelvet, mert a német

nyelv tanulása rászoktat a rendszerben való

gondolkodásra és a módszeres tanulásra. Ráadásul

Európában a német nyelv jelentősége

kiemelkedő, minden ötödik uniós polgár német

anyanyelvű. Magyarország legfontosabb

kereskedelmi partnere Németország. Hazánkban

7000 olyan vállalkozás működik, amelyek

részben vagy teljesen német tőkéből alapítottak.

Az idegenforgalomban is elengedhetetlen

a német nyelv ismerete, ugyanis a Magyarországra

látogató turisták 70%-a német

nyelvterületről érkezik. Több száz magyar településnek

(és gyülekezetnek) van német

vagy osztrák testvérvárosa. Köztük Ceglédnek

is, a bajorországi Mühldorf.

VASNÉ ARANY KATALIN


Program

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2030

Nyilvántartási szám: 13-0649-06

Angol nyelvtanfolyamok

indulnak

folyamatosan, minden tudásszinten!

A tanfolyamok idõbeosztását

intenzitását, hosszát

a hallgatók igényei alapján alakítjuk

SIR LANCELOT NYELVISKOLA

2700 Cegléd, Fehér u. 4.

(Széchenyi út sarok)

Telefon: 06-30-9-711-725

www.nyelvtanfolyamcegled.hu

info@nyelvtanfolyamcegled.hu

A Csemői Községi Könyvtár valamint a

Kisház Fiataljai várnak minden érdeklődőt a

MOZI MÁNIA

KIÁLLÍTÁSRA

A ceglédi Farkas István gyûjteményének egyes darabjai,

horror és triller filmek plakátjai, híres és hírhedt

fõhõseinek bábui tanyáznak 10 napig a Csemõ Községi

Könyvtár emeleti termében. Megnyitó 2010. február

20-án, szombaton 16.00 órakor, majd kötetlen beszélgetés

egy ismert DVD film kapcsán a filmmûvészet

legalantasabbnak ugyanakkor legnépszerûbbnek tartott

mûfajáról. Beszélgetõtárs: Farkas István „Movie Maniacs”

gyûjtõ.

A kiállítás megtekinthetõ 2010. február 20-tól március

1-jéig: Hétfõtõl csütörtökig: 10.00-17.00 óráig, Pénteken:

11.00-19.00 óráig, Szombaton: 10.00-14.00

óráig. A kiállítás vasárnap zárva tart.

Nálunk a

régit újra

cserélheti!

FANNI

GYERMEK KISÁRUHÁZ

ÉS BIZOMÁNYI

CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 32. Tel.: 20/288-7174

AKCIÓS ÚJ TÖBBFUNKCIÓS BABAKOCSIK

TARTOZÉKOKKAL CSAK...................................... 33.250 Ft

Törzsvásárlóknak.............................................. 30.000 Ft

Tavaszi farmer nadrágok 3000 Ft helyett............ 2.550 Ft

Folyamatos akciók bizományi részlegünkben!

IRATKOZZON BE

A CEGLÉDI KOSSUTH MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

TÁNCTANFOLYAMÁRA!

Bővebb információ kérhető Stempul-Stumpf

Mariann művelődésszervezőtől az 53/505-

043-as telefonszámon, vagy személyesen a

Művelődési Központ Irodájában

(Cegléd, Kossuth tér 5/a).

Rejtvény

ELŐZŐ HETI

REJTVÉNYÜNK NYERTESEI:

Túri Józsefné - Törtel

Csáki Attiláné - Kőröstetétlen

Nagy Máté - Cegléd

Nyereményüket a Blue Jeans

Farmerboltban vehetik át Cegléden

a Kossuth F. u. 8 sz. alatt.


Itt az idő!

ORSZÁGGYŰLÉSI

VÁLASZTÁS

2010. április 11.

PESTY LÁSZLÓ, a „Megsebzett ünnep” címû film

alkotója, a Hír Tv Civil Kaszinó címû mûsorának

rendszeres vendége Cegléden is bemutatja

Bajnai Gordonról szóló új dokumentumfilmjét,

címmel. A korábbiaktól eltérõen a rendez vény

2010. március 11-én (csütörtök) 18.00 órakor lesz

az Uránia Moziban (Cegléd, Batthyány u. 1.). A

rendezvényt megnyitja Földi László, a Fidesz 15.

számú választókerületének országgyûlési kép -

viselõjelöltje. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a

Fidesz Ceglédi Szervezete. A belépés ingyenes.

fidesz.hu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!