Nemzetközi frekventált viszonylatok árai - Elvira

mav.start.hu

Nemzetközi frekventált viszonylatok árai - Elvira

K-5062/2011

KÜLÖNLEGES NEMZETKÖZI SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

HELYBIZTOSÍTÁST NEM TARTALMAZÓ

MENETJEGYEKKEL TÖRTÉNŐ UTAZÁSRA

UIC 108-1 elektronikus adatbázis

kivonata frekventált viszonylatokra

ÚJ KIADÁS

Hatályos: 2011. december 11-től

BUDAPEST, 2011.

MÁV-START Zrt. KIADÁSA


A díjszabásban részes közlekedési vállalatok jegyzékét a következő táblázat

tartalmazza országok szerint:

ORSZÁG

Ausztria

Belgium

Bulgária

Bosznia-Hercegovina

Csehország

Dánia

Finnország

Görögország

Hollandia

Horvátország

Lengyelország

Luxemburg

Macedónia

Magyarország

Montenegró

Nagy-Britannia

Németország

Románia

Szerbia

Svájc

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

Törökország

RÖVIDÍTETT CÉGJELE

ÖBB

SNCB

BDZ

ZRS

ZFBH

CD

DSB

VR

OSE

Attica Group BSF/SFF

NS

HZ

PKP

CFL

MZ

MÁV-START

GYSEV

ZPCG

ATOC

DB

CFR

ZS

SBB/CFF

SJ*

ZSSK

SZ

TCDD

* Az UIC-108-1-es adatbázisában megjelölt közlekedési vállalatok is.

4


I. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. A jelen utasítás előírásait az alábbi utasítások előírásainak ismeretében és azok

kiegészítéseként kell alkalmazni:


A vasúti személyszállítás általános (nemzetközi) szállítási feltételei (GCC-CIV/PRR)

Különleges nemzetközi szállítási feltételek – Helybiztosítást nem tartalmazó

menetjegyekkel történő utazásra (SCIC-NRT)

Különleges nemzetközi szállítási feltételek az éjszakai vonatokon történő utazásra

(SCIC-NT)

Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban utazók

számára (Kelet-Nyugat díjszabás, SCIC-EWT), amennyiben a Kelet-Nyugat

díjszabásban nem található menetdíj az adott vasútra vonatkozóan (pl. ZSSK, CD,

PKP, stb.)

Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye a nemzetközi vasúti utazási

kedvezményekről

Felépítés

2. Az UIC 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra egységesen

tartalmazza Magyarországról az NRT díjszabásban részes vasutak állomásaira történő

közvetlen jegykiadásra vonatkozó határozmányokat, kilométer- és díjtáblázatokat.

Menetjegyek

3. A menetjegyeket a kiindulási ország nyelvén és német vagy francia nyelven kell kiadni.

Bizonyos esetekben az angol nyelv is használatos. A menetjegyek kiállítási szabályait a

GTV-CIT előírásai tartalmazzák, amely szabályait a jelen utasítás kiegészíti.

Felárak

4. Egyes magasabb komfortfokozatú, különleges minőségű vonatok igénybevételéért felárat

kell fizetni.

5. Az érintett szállítási társaságok hajókabin felárak és fekvőhelydíjak beszedésére

jogosultak.

5


II. RÉSZ

Viszonylati és kilométer-táblázatok, térképek

KÖZÖS HATÁROZMÁNYOK

a viszonylati és kilométer-táblázatokra

1. Viszonylat

A táblázatok

- átmeneti

- belföldi

viszonylatokat tartalmaznak.

A táblázatok

- az átmeneti viszonylatokat a betűsorrendben felsorolt belépő határállomásokhoz a

célország irányába,

- a belföldi viszonylatokat a célország betűsorrendben felsorolt belépő

határállomásaihoz a célállomás irányába tartalmazzák.

2. Határátmenet

A táblázatok a határátmeneteket azok közös megjelölésére megállapított nevével jelölik meg.

3. Útirány

Az útirány a határállomás felől a célállomás felé jelöli meg az útvonalat. Ellenirányban az

útirányelőírás fordított sorrendben érvényes. Amennyiben útirányelőírás nem szerepel, a

legrövidebb útirányon át kell utazni kivéve, ha egy hosszabb útirányon át utazva gyorsabban,

vagy kevesebb átszállással érhető el a célállomás.

4. Távolság

A táblázatok az egyéni és társasutazásra egyaránt érvényes kilométer-távolságokat

tartalmazzák. Ha azonban a feltüntetett távolság valamelyik forgalomban a fenti fuvarozásokra

nem egyformán érvényes, akkor az egyes táblázatokra megállapított különleges

határozmányok vonatkozó rendelkezései érvényesek.

6


Közös határozmányok a díjtáblázatokra és a díjszámításra

1. Díjtáblázatok

A táblázatok az egyszeri és menettérti útra érvényes teljesárú 2. és 1. kocsiosztályú

menetdíjakat tartalmazzák EUR-ban.

2. Menettérti útra érvényes menetdíjak megállapítása

Ha a menetdíjtáblázat menettérti útra érvényes díjakat nem tartalmaz, menettérti utazásnál az

egyszeri útra érvényes díjak kétszeresét kell számítani.

3. Kedvezményes árú menetdíjak megállapítása

A kedvezményes árú menetdíjat az egyszeri, vagy menettérti útra érvényes teljesárú

menetdíjból a következő megfelelő szorzószámmal kell megállapítani:

Kedvezmény mérve

szorzószám

10 % 0,90

20 % 0,80

25 % 0,75

30 % 0,70

35 % 0,65

40 % 0,60

50 % 0,50

60 % 0,40

65 % 0,35

70 % 0,30

7


Kerekítési szabályok

A. Kedvezményes áru díjak kerekítése (EUR)

A.1. Kerekítés felnőtt utasok utazása esetén

Az egyes %-os mértékben meghatározott kedvezmények esetében, ahol a kedvezmények nem

rögzített díjrészletekkel vagy árral kerülnek megadásra, ott a következő módon kell

vasutanként a menetjegy árát kiszámolni:

1. Az egyes vasutak szakaszára eső km-távolságnak megfelelő egyútra érvényes 1. vagy 2.

osztályú díjtételt be kell szorozni kedvezmény mértékének megfelelő szorzószámmal

2. Az így kapott szorzatot – amennyiben az nem egy tizedesjegyre végződik – az alábbiak

szerint kell kerekíteni:

x,95 – x,04 = x,0 x,45 – x,54 = x,5

x,05 – x,14 = x,1 x,55 – x,64 = x,6

x,15 – x,24 = x,2 x,65 – x,74 = x,7

x,25 – x,34 = x,3 x,75 – x,84 = x,8

x,35 – x,44 = x,4 x,85 – x,94 = x,9

3. A kerekített összeget kell beszorozni menettérti utazás esetén kettővel, továbbá az utasok

számával

4. Az így kapott EUR összeget a meghirdetett EUR-HUF árfolyammal kell megszorozni

Példa

3 fő Budapestről – Ceska Trebova állomásra utazik 2. osztályon, menettérti útra

(árfolyam: 1 EUR = 265 HUF)

MÁV szakasz: Budapest – Szob Gr (65 km)

Díjtétel: 6,80 EUR

Kedvezmény mértéke a MÁV szakaszon: 30 %

A számolás menete:

6,80 x 0,7 = 4,76 EUR kerekítés után 4,80 EUR

4,80 x 2 x 3 = 28,80 EUR

28,80 x 265 = 7.632 HUF

ZSSK szakasz: Szob Gr – Kúty Gr (220 km)

Díjtétel: 24,80 EUR

Kedvezmény mértéke a ZSSK szakaszon: 30%

A számolás menete:

24,80 x 0,7 = 17,36 EUR kerekítés után 17,40 EUR

17,40 x 2 x 3 = 104,40 EUR

104,40 x 265 = 27.666 HUF

CD szakasz: Kúty Gr – Ceska Trebova (161 km)

Díjtétel: 16,60 EUR

Kedvezmény mértéke a CD szakaszon: 30%

A számolás menete:

16,60 x 0,7 = 11,62 EUR kerekítés után 11,60 EUR

11,60 x 2 x 3 = 69,60 EUR

69,60 x 265 = 18.444 HUF

Az utasok által fizetendő összeg: 7.632 HUF + 27.666 HUF+ 18.444 HUF = 53.742 HUF ~

fizetendő: 53.740 HUF

8


A.2. Kerekítés gyermekek utazása esetén (EUR)

A gyermekek részére történő menetjegy árának kiszámításánál az EUR összeg esetén

megengedett a két tizedes jegyre végződés, de a második tizedesjegy csak 5 lehet. (pl. 10,15

EUR)

1. Az egyes vasutak szakaszára eső km-távolságnak megfelelő egyútra érvényes 1. vagy 2.

osztályú díjtételt be kell szorozni kedvezmény mértékének megfelelő szorzószámmal

2. Az így kapott szorzatot – amennyiben az nem egy tizedesjegyre végződik – az alábbiak

szerint kell kerekíteni:

x,95 – x,04 = x,0 x,45 – x,54 = x,5

x,05 – x,14 = x,1 x,55 – x,64 = x,6

x,15 – x,24 = x,2 x,65 – x,74 = x,7

x,25 – x,34 = x,3 x,75 – x,84 = x,8

x,35 – x,44 = x,4 x,85 – x,94 = x,9

3. A kerekített összeget kell beszorozni a gyermekre érvényes 50 %-os kedvezménnyel

4. Az így kapott összeget menettérti utazás esetén be kell szorozni kettővel, valamint a

gyermekek számával

5. Az így kapott EUR összeget a meghirdetett EUR-HUF árfolyammal kell megszorozni

Példa

3 fő gyermek Budapestről – Ceska Trebova állomásra utazik 2. osztályon, menettérti útra

(árfolyam: 1 EUR = 265 HUF)

MÁV szakasz: Bp – Szob Gr (65 km)

Díjtétel: 6,80 EUR

Kedvezmény mértéke a MÁV szakaszon: 30 %

A számolás menete:

6,80 x 0,7 = 4,76 EUR kerekítés után 4,80 EUR

4,80 x 0,5 = 2,40 EUR

2,40 x 2 x 3 = 14,40 EUR

14,40 x 265 = 3.816 HUF

ZSSK szakasz: Szob Gr – Kúty Gr (220 km)

Díjtétel: 24,80 EUR

Kedvezmény mértéke a ZSSK szakaszon: 30%

A számolás menete:

24,80 x 0,7 = 17,36 EUR kerekítés után 17,40 EUR

17,40 x 0,5 = 8,70 EUR

8,70 x 2 x 3 = 52,20 EUR

52,20 x 265 = 13.833 HUF

CD szakasz: Kúty Gr – Ceska Trebova (161 km)

Díjtétel: 16,60 Eur

Kedvezmény mértéke a CD szakaszon: 30%

A számolás menete:

16,60 x 0,7 = 11,62 EUR kerekítés után 11,60 EUR

11,60 x 0,5 = 5,80 EUR

5,80 x 2 x 3 = 34,80 EUR

34,80 x 265 =9.222 HUF

A gyerekek által fizetendő összeg: 3.816 HUF + 13.833 HUF+ 9.222 HUF = 26.871 HUF ~

fizetendő: 26.870 HUF

9


A.3. Kerekítés csoportos utazása esetén (EUR)

1. Az egyes vasutak szakaszára eső km-távolságnak megfelelő egyútra érvényes 1. vagy 2.

osztályú díjtételt be kell szorozni kedvezmény mértékének megfelelő szorzószámmal

2. Az így kapott szorzatot – amennyiben az nem egy tizedesjegyre végződik – az alábbiak

szerint kell kerekíteni:

x,95 – x,04 = x,0 X,45 – x,54 = x,5

x,05 – x,14 = x,1 X,55 – x,64 = x,6

x,15 – x,24 = x,2 X,65 – x,74 = x,7

x,25 – x,34 = x,3 X,75 – x,84 = x,8

x,35 – x,44 = x,4 X,85 – x,94 = x,9

3. Az így kapott összeget menettérti utazás esetén be kell szorozni kettővel.

4. A kapott EUR összeget a meghirdetett EUR-HUF árfolyammal kell megszorozni

5. A kapott összeget az utasok számával kell megszorozni.

Példa:

7 fő utazik Budapestről Brasov állomásra 2. osztályon, menettérti útra

(árfolyam: 1 EUR=280 HUF)

MÁV szakasz: Budapest – Curtici gr. 228 km

Díjtétel: 23,40 € / 1 fő

Kedvezmény mértéke a MÁV-START szakaszon: 60%

A számolás menete:

23,40 x 0,40 = 9,36 EUR kerekítés után 9,40 EUR

9,40 x 2 (mtti) = 18,80 EUR

18,80 x 280 = 5.264 HUF/fő

5.264 HUF x 7 = 36.848,-HUF

CFR szakasz: Curtici gr. – Brasov 479 km

Díjtétel: 39,80 € / 1 fő

Kedvezmény mértéke: 60%

A számolás menete:

39,80 x 0,40 = 15,92 EUR kerekítés után 15,90 EUR

15,90 x 2 (mtti) = 31,80 EUR

31,80 x 280 = 8.904,- HUF/fő

8.904 HUF x 7 = 62.328,-HUF

Szorzással és/vagy összeadással: 99.176,-HUF a menetdíj ára, amit ezután kerekítünk

lefelé, a fizetendő összeg: 99.175,-HUF

A.4. Kerekítési szabály HUF-ban történő fizetés esetén

Az 1/2008. (IV.4. MÁV-START Ért. 5) ÜVH. sz. üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi utasítás a

pénztárak február havi zárása és az 1 és 2 forintos bevonásával kapcsolatos teendők (K-1200/2008)

4.9.1. Menetdíjak kerekítése „A menetdíjak esetében a Ft összegű díjakat jegyenként lefelé kell

kerekíteni (pl.: 2.899.- Ft ~ 2.895 Ft), ez vonatkozik a nemzetközi elszámolásokra is.”

10


Fuvarozó-kódok

1. Érvényességi terület

A Magyarországon kiadott nemzetközi menetjegyek közül az alábbiakon kell feltüntetni a

fuvarozókódokat:

NRT (Non Integrated Reservation Ticket) ellenőrzőszelvényes menetjegy

csoportos űrjegy

Budapest-Bécs kirándulójegy

Budapest-Wiener Neustadt kirándulójegy

Budapest-Graz kirándulójegy

Záhony-Csop félkészjegy

Belföldi menetjegy (egy másik ország belföldi vonalára, korábbi részvonaljegy)

Kiegészítő jegy

EURegio menetjegyek

2. Fuvarozó kód feltüntetése az NRT ellenőrzőszelvényes menetjegyen, a csoportos

űrjegyen, a belföldi menetjegyen (korábbi részvonaljegyen) és a kiegészítőjegyen

A fuvarozó kód feltüntetése az NRT ellenőrzőszelvényes menetjegyen, a csoportos űrjegyen, a

belföldi menetjegyen (korábbi részvonaljegyen) és a kiegészítőjegyen az útirány rovatban történik

az alábbi példáknak megfelelően. Menettérti jegyek esetén, ha az oda- és visszaút útiránya

megegyezik, elég csak az odaút útirányát feltüntetni.

1. sz. példa:

Kiindulási állomás: Budapest Célállomás: Kosice Útirány: 1155 Miskolc-Cana(Gr) 1156

2. sz. példa:

Kiindulási állomás: Budapest. Célállomás: Bratislava.

Útirány: 1155 Szob(Gr) 1156 Nove Zamky

3. sz. példa:

Kiindulási állomás: Budapest Célállomás: Zürich HB.

Útirány: 1155 Győr-Hegyeshalom(Gr) 1181 Kledering-Wien-Salzburg Hbf-Buchs (SG) 1185

Sargans

4. sz. példa:

Kiindulási állomás: St. Margarethen Célállomás: Praha

Útirány: 1181 Lindau Hbf- 1080 München/Nürnberg-Schwandorf-Furth i Wald(Gr) 0054 Plzen

5. sz. példa:

Kiindulási állomás: Bamberg. Célállomás: Nürnberg

Útirány: 1080

3. Kirándulójegyek, Záhony-Csop félkészjegy, EURegio félkészjegyek

A Budapest-Bécs, Budapest-Wiener Neustadt, Budapest-Graz kirándulójegyeken, a Záhony-Csop

félkészjegyeken, továbbá az EURegio félkészjegyeken a fuvarozó kód nyomdailag van feltüntetve.

11


A vasút- és hajózási társaságok fuvarozó kódjai 1

Vasút

Ország

Fuvarozó Hajózási

Fuvarozó

Ország

kód

társaság

kód

A-Train AB Svédország 3025 Attica Group Görögország 3062

ATOC Nagy-Britannia 1170 BSB Németország 3012

BC Fehéroroszország 0021 Stena Line Svédország 3049

BDZ Bulgária 1152 Silja Line Finnország 3052

CD Csehország 1154 Viking Line Finnország 3029

CFARYM-T/MZ Macedónia 1065

CFL Luxemburg 0082

CFR Calatori Románia 1153

CIE Írország 0060

CP Portugália 0094

DB Németország 1080

DSB Dánia 1186

EVR Észtország 0026

FS/Trenitalia Olaszország 0083

GKB Ausztria 3036

GYSEV Magyarország 0043

HZ Horvátország 1178

JLT AB Svédország 3075

KTZ Kazahsztán 0027

LDZ Lettország 0025

LG Litvánia 0024

Länstrafiken Svédország 3027

MÁV-START Magyarország 1155

MBS Ausztria 3035

Merresor Svédország 3075

NS Hollandia 1184

NSB Norvégia 1076

Oresundstag Svédország 3126

OSE/TRAINOSE Görögország 0073

ÖBB Ausztria 1181

PKP IC Lengyelország 1251

RZD Oroszország 0020

SLB Ausztria 3034

SBB/CFF Svájc 1185

SJ Svédország 1174

SNCB Belgium 1088

SNCF Franciaország 1187

SZ Szlovénia 1179

ST/ Svenska

Tågkompaniet

Svédország 3050

TCDD Törökország 0075

FS Olaszország 0083

UZ Ukrajna 0022

Veolia Svédország 3051

Veolia Verkehr. Németország 3076

VR Finnország 0010

ZB Ausztria 3037

ZPCG Montenegró 1062

ZFBH Bosznia-Hercegovina 0050

ZRS Bosznia-Hercegovina 0044

ZS Szerbia 0072

ZSSK Szlovákia 1156

1 A táblázat a Kelet-Nyugat díjszabásban részes vasutak kódjait is tartalmazza.

12


AUSZTRIA

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

I. VORTEILScard

VORTEILScard-ot a következő formákban adnak ki:

fényképes vagy fénykép nélküli plasztikkártyaként (a fénykép nélküli VORTEILScard

csak hivatalos arcképes igazolvánnyal együtt érvényes)

ideiglenes VORTEILScard-ként a VORTEILScard megküldésének idejéig

hitelkártyába integrált VORTEILScard-ként (VORTEILScard Master Card).

Igényjogosultak:

VORTEILScard vásárlására és használatára az alábbiak jogosultak:

Igényjogosult

VORTEILScard fajtája

Bárki

VORTEILScard Classic

VORTEILScard Classic Master Card

Idősek

VORTEILScard Senior és

VORTEILScard Senior Master Card

Családok

VORTEILScard Familie

Fogyatékkal élők, hadirokkantak

VORTEILScard Spezial

Vakok

VORTEILScard Blind

26 év alattiak VORTEILScard


Különlegességek:

A 15 év alatti gyermekek szülő nélkül is utazhatnak a VORTEILScard Familie-vel vagy a

VORTEILScard Familie mellé kiadott gyermek-pótkártyával.

A VORTEILScard Familie-n szereplő névnek meg kell egyeznie a gyermek(ek) érvényes

arcképes igazolványában lévő nevével.

A nagyszülőket a gyermekekkel való együttutazás és a szülők legalacsonyabb létszáma

tekintetében a szülőkkel azonosan kell kezelni.

A nagyszülőket ugyanakkor csak abban az esetben kell a szülőkkel megegyező módon kezelni,

ha egy VORTEILScard alapján:

ÖBB Vorteilsticket-tel utaznak és

a gyermekek a jegyvizsgálat során az egyik szülő megfelelő VORTEILScard Familie

kártyáját vagy a gyermek-pótkártyát be tudják mutatni.

Ülő-, fekvő- vagy hálóhely esetleges igénybevétele esetén a díjmentesen szállítható

gyermekekre a helybiztosításokra és éjszakai utazásra vonatkozó vasúti tarifák érvényesek.

Ugyanakkor egy ülő-, fekvő- vagy hálóhely igénybevétele esetén nincs szükség érvényes

menetjegyre.

3. VORTEILScard


Érvényességi terület:

Az ÖSTERREICHcard VORTEILScard az ÖBB minden vonatára (kivéve a „St. Wolfgang –

Schafbergspitze” és a „Puchberg am Schneeberg – Hochschneeberg” fogaskerekű vasutakat),

valamint a következő magánvasutakra érvényes:

Graz-Köflacher Eisenbahn,

Montafonerbahn,

Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn (österreichische Strecken),

Salzburger Lokalbahn,

Steiermärkische Landesbahnen,

Stern & Hafferl,

Stubaitalbahn,

Wiener Lokalbahnen und

Zillertalbahn.

Érvénytartam:

Az ÖSTERREICHcard VORTEILScard egy évig érvényes az érvényesség első napjának 0:00

órájától az érvényesség utolsó napjának 24:00 órájáig.

Kocsiosztály:

Az ÖSTERREICHcard VORTEILScard-ot 1. és 2. kocsiosztályra adják ki.

Az elektronikus fizetési funkcióval/vagy anélkül kiállított VORTEILScard mintája

A hitelkártya funkcióval ellátott VORTEILScard mintája

II. Személyszállító vonatok igénybe vétele Tarvisio-n és Brenner/Brennero-n át

Olaszországba és vissza

Az Ausztria és Olaszország között, Tarvisio-n és Brenner/Brennero-n át közlekedő

személyszállító vonatok globáldíjasok, így azokra különleges díjszabási határozmányok

vonatkoznak. Ezekben a viszonylatokban az NRT-árak nem alkalmazhatóak.

15


AUSZTRIA

ÖBB fuvarozókód: 1181

RÖeEE fuvarozókód: 0043

B. RÉSZ

ÖBB és RÖeEE viszonylati és kilométertáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat

Kódszám

Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

RÖeEE Viszonylati és kilométertáblázat

fuvarozókód: 0043

a) Átmeneti viszonylatok

SOPRON (RÖeEE)

Ebenfurth Ueberg. 500 Wulkaprodersdorf 32 0 6,80 0,00 13,60 0,00

Wulkaprodersdorf 502 - 17 0 4,40 0,00 8,80 0,00

PAMHAGEN (GR)

Neusiedl/See 501 - 37 0 8,40 0,00 16,80 0,00

b) Belföldi viszonylatok

SOPRON

Ebenfurth Ueberg. 79913 Wulkaprodersdorf 32 0 6,80 0,00 13,60 0,00

Neufeld/Leitha 20016 Wulkaprodersdorf 31 0 6,80 0,00 13,60 0,00

Wulkaprodersdorf 20115 - 17 0 4,40 0,00 8,80 0,00

PAMHAGEN(GR)

Bad Neusiedl/See 54916 - 33 0 6,80 0,00 13,60 0,00

Frauenkirchen 55012 - 17 0 4,40 0,00 8,80 0,00

Neusiedl/See 55111 - 37 0 8,40 0,00 16,80 0,00

ÖBB Viszonylati és kilométertáblázat

fuvarozókód: 1181

a) Átmeneti viszonylatok

EBENFURTH UEBERG.

Buchs(SG) 522 Blumental*Wien*Salzburg Hbf 795 795 76,00 126,20 152,00 252,40

Buchs(SG) 420 Wr. Neustadt*Bruck/Mur*Trieben 697 697 72,20 121,00 144,40 242,00

Passau Hbf 524 Blumental*Wien*Wels 343 343 54,80 92,20 109,60 184,40

Salzburg Hbf 523 Blumental*Wien*Purkersdorf-Sana. 362 362 57,60 96,60 115,20 193,20

HEGYESHALOM (GR)

Breclav(Gr) 003 Kledering*Wien*Süssenbrunn 148 148 27,80 46,20 55,60 92,40

Buchs(SG) 005 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 821 821 77,00 128,00 154,00 256,00

Gmuend(Gr) 004 1. Kledering*Wien*Strebersdorf 237 237 38,40 66,80 76,80 133,60

Gmuend(Gr) 148 2. Kledering*Wien*Kahlenbergerdorf 244 244 42,00 71,00 84,00 142,00

Kittsee(Gr) 133 - 42 42 11,40 19,40 22,80 38,80

Jesenice(Gr) 007 Kledering*Wien*Villach 474 474 62,60 105,00 125,20 210,00

Kufstein 140 Kledering*Wien*Zell/See 596 596 70,40 115,20 140,80 230,40

Lindau Hbf 141 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 851 851 77,00 128,00 154,00 256,00

Mittenwald(Gr) 142 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 679 679 71,20 118,00 142,40 236,00

Passau Hbf 009 Kledering*Wien*Wels 369 369 57,60 96,60 115,20 193,20

Salzburg Hbf 010 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 388 388 58,60 98,60 117,20 197,20

San Candido/Inni. 016 Kledering*Wien*Bruck/Mur 590 590 70,40 115,20 140,80 230,40

Spielfeld(Gr) 014 Kledering*Wien*Bruck/Mur 334 334 53,40 89,80 106,80 179,60

St. Margrethen 144 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 849 849 77,00 128,00 154,00 256,00

Summerau(Gr) 143 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 328 328 53,40 89,80 106,80 179,60

16


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat

Kódszám

Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra

menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

Teljesárú menetdíj

Ö

JESENICE(GR)

Passau Hbf 145 Villach*Salzburg Hbf*Wels 404 404 58,80 98,80 117,60 197,60

Salzburg Hbf 147 Villach*Bad Gastein 219 219 38,00 64,20 76,00 128,40

LINDAU HBF

Salzburg Hbf 149 Feldkirch*Kufstein*DB Korridor 463 463 62,60 105,00 125,20 210,00

St. Margrethen 150 - 24 24 7,40 12,60 14,80 25,20

MITTENWALD (GR)

Buchs(SG) 151 210 210 38,00 64,20 76,00 128,40

SOPRON

Jesenice(Gr) 001 Mattersburg*Wr. Neustadt*Villach 388 388 58,60 98,60 117,20 197,20

Spielfeld(Gr) 002 Mattersburg*Wr. Neustadt*Bruck/Mur 248 248 42,00 71,00 84,00 142,00

SPIELFELD (GR)

Passau Hbf 152 1. Bruck/Mur*Linz*Wels 406 406 58,80 98,80 117,60 197,60

Passau Hbf 153 2. Bruc/Mur*Wien*Wels 561 561 70,20 113,20 140,40 226,40

Salzburg Hbf 155 Bruck/Mur*Trieben*Radstadt 350 350 54,80 92,20 109,60 184,40

SZENTGOTTHÁRD (GR)

Buchs(SG) 158 Graz*Trieben*Zell/See 706 706 73,40 121,80 146,80 243,60

Gmuend(Gr) 160 Graz*Wien*Kahlenbergerdorf 467 467 62,60 105,00 125,20 210,00

Jesenice(Gr) 161 Graz*Bruck/Mur*Villach 377 377 57,60 96,60 115,20 193,20

Lindau Hbf 162 Graz*Trieben*Radstadt 736 736 74,00 122,60 148,00 245,20

Mittenwald(Gr) 164 Graz*Trieben*Zell/See 564 564 70,20 113,20 140,40 226,40

Passau Hbf 166 Trieben*Linz*Wels 437 437 60,20 100,80 120,40 201,60

Salzburg Hbf 168 Graz*Trieben*Schladming 381 381 58,60 98,60 117,20 197,20

Spielfeld(Gr) 170 Gleisdorf 125 125 25,00 41,60 50,00 83,20

b) Belföldi viszonylatok

EBENFURTH ÜBERGANG* 799

Semmering 23218 Wr. Neustadt 71 71 16,80 28,00 33,60 56,00

Wr. Neustadt Hbf 21618 - 15 15 6,00 10,00 12,00 20,00

Wien Meidling 10314 Wampersdorf*Blumental 41 41 11,40 19,40 22,80 38,80

Wien Suedbf(Ost) 10215 Wampersdorf*Gramatneusiedl*Kledering 42 42 11,40 19,40 22,80 38,80

HEGYESHALOM (GR) 601

Amstetten 13011 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 197 197 36,00 61,00 72,00 122,00

Aspang 84913 Kledering*Wien*Liesing 154 154 30,00 50,60 60,00 101,20

Attnang-Puchheim 14910 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 317 317 51,80 87,20 103,60 174,40

Bad Aussee 73510 Kledering*Wien*Attnang-Puchheim 395 395 58,60 98,60 117,20 197,20

Bad Gastein 48215 Kledering*Wien*Linz 487 487 64,00 107,40 128,00 214,80

Bad Goisern 72710 Kledering*Wien*Attnang-Puchheim 372 372 57,60 96,60 115,20 193,20

Bad Ischl 71712 Kledering*Wien*Attnang-Puchheim 363 363 57,60 96,60 115,20 193,20

Bischofshofen 30817 Kledering*Wien*Linz 442 442 61,80 103,60 123,60 207,20

Bludenz 39016 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 781 781 76,00 126,20 152,00 252,40

Bregenz 46714 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 841 841 77,00 128,00 154,00 256,00

Bruck/Leitha 91116 - 27 27 7,4 12,6 14,8 25,2

Bruck/Mur 25411 Kledering*Wien*Liesing 231 231 38,4 66,8 76,8 133,6

Buchs(SG) 27110 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 821 821 77,00 128,00 154,00 256,00

Dornbirn 54916 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 828 828 77,00 128,00 154,00 256,00

Eisenstadt 00117 Neusiedl/See 56 56 13,20 21,80 26,40 43,60

Fehring 80713 Kledering*Wien*Aspang 254 254 42,00 71,00 84,00 142,00

Feldkirch 88815 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 802 802 77,00 128,00 154,00 256,00

Friedberg 84111 Kledering*Wien*Liesing 176 176 32,40 54,80 64,80 109,60

Gmunden 70318 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 329 329 53,40 89,80 106,80 179,60

Graz Hbf 77719 Kledering*Wien*Bruck/Mur 285 285 48,20 81,20 96,40 162,40

Hieflau 72413 Kledering*Wien*Amstetten 278 278 45,40 76,80 90,80 153,60

Innsbruck Hbf 52217 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 643 643 71,00 117,80 142,00 235,60

Jenbach 50914 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 608 608 70,60 115,40 141,20 230,80

Kapfenberg 25213 Kledering*Wien*Liesing 227 227 38,40 66,80 76,80 133,60

Kitzbuehel 32912 Kledering*Wien*Linz 547 547 67,20 112,80 134,40 225,60

17


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat

Kódszám

Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

HEGYESHALOM (GR) Ö 601

Klagenfurt Hbf 44412 Kledering*Wien*Unzmarkt 405 405 58,80 98,80 117,60 197,60

Kufstein 46318 Kledering*Wien*Zell/See 596 596 70,40 115,20 140,80 230,40

Kufstein 46326 Kledering*Wien*DB Korridor 570 570 70,20 113,20 140,40 226,40

Landeck-Zams 37614 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 718 718 73,40 121,80 146,80 243,60

Leibnitz 27813 Wien 321 321 53,40 89,80 106,80 179,60

Leoben Hbf 40113 Kledering*Wien*Bruck/Mur 247 247 42,00 71,00 84,00 142,00

Lienz 64410 Kledering*Wien*Bruck/Mur 547 547 67,20 112,80 134,40 225,60

Lindau Hbf 90118 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 851 851 77,00 128,00 154,00 256,00

Linz Hbf 13318 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 261 261 45,40 76,80 90,80 153,60

Mallnitz-Obervel. 47811 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 503 503 65,40 109,60 130,80 219,20

Melk 11114 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 156 156 30,00 50,60 60,00 101,20

Neusiedl/See 79913 - 27 27 7,40 12,60 14,80 25,20

Nickelsdorf 60111 - 1 1 4,60 7,80 9,20 15,60

Parndorf 00216 - 19 19 6,00 10,00 12,00 20,00

Passau Hbf 46011 Kledering*Wien*Wels 369 369 57,60 96,60 115,20 193,20

Poertschach/Woer. 42911 Kledering*Wien*Unzmarkt 419 419 58,80 98,80 117,60 197,60

Puchberg/Schneeb. 03418 Kledering*Wien*Liesing 149 149 27,80 46,20 55,60 92,40

Radstadt 40519 Wien*Salzburg 466 466 62,60 105,00 125,20 210,00

Salzburg Hbf 46219 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 388 388 58,60 98,60 117,20 197,20

San Candido/Inni. 25312 Kledering*Wien*Bruck/Mur 590 590 70,40 115,20 140,80 230,40

Semmering 23218 Kledering*Wien*Liesing 177 177 32,40 54,80 64,80 109,60

Spittal-Millstsee 45716 Kledering*Wien*Bruck/Mur 480 480 62,60 105,00 125,20 210,00

St. Anton/Arlberg 37812 Kledering*Wien*Salzburg Hbf 745 745 74,60 123,80 149,20 247,60

St. Poelten Hbf 11916 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 131 131 26,80 44,40 53,60 88,80

Stainach-Irdning 61713 Kledering*Wien*Bruck/Mur 341 341 54,80 92,20 109,60 184,40

Unzmarkt 32219 Kledering*Wien*Bruck/Mur 315 315 51,80 87,20 103,60 174,40

Villach Hbf 66613 Kledering*Wien*Velden/Woerthers. 443 443 61,80 103,60 123,60 207,20

Wels Hbf 13516 Kledering*Wien*Purkersdorf-Sana. 286 286 48,20 81,20 96,40 162,40

Wien Meidling 10314 Gramatneusiedl*Kledering 72 72 16,80 28,00 33,60 56,00

Wien Suedbf(Ost) 10215 Kledering 68 68 14,40 24,00 28,80 48,00

Wien Westbahnhof 10116 Kledering*Inzersdorf*Speising 80 80 16,80 28,00 33,60 56,00

Wr. Neustadt Hbf 21618 Kledering*Wien*Liesing 121 121 25,00 41,60 50,00 83,20

Zell/See 32011 Kledering*Wien*Linz 489 489 64,00 107,40 128,00 214,80

JESENICE (GR) 442

Bad Aussee 73510 Villach*Bad Gastein*Radstadt 278 278 45,40 76,80 90,80 153,60

Bad Gastein 48215 Villach Warmbad*Villach 120 120 24,00 39,60 48,00 79,20

Bischofshofen 30817 Villach Warmbad*Villach*Bad Gastein 165 165 31,20 52,80 62,40 105,60

Bruck/Mur 25411 Villach*Klagenfurt*Unzmarkt 243 243 42,00 71,00 84,00 142,00

Graz Hbf 77719 Villach*Unzmarkt*Bruck/Mur 297 297 48,20 81,20 96,40 162,40

Innsbruck Hbf 52217 Goedersdorf*Villach*Zell/See 338 338 53,40 89,80 106,80 179,60

Klagenfurt Hbf 44412 Villach 69 69 14,40 24,00 28,80 48,00

Klagenfurt Hbf 44420 - 37 37 9,60 17,40 19,20 34,80

Leoben Hbf 40113 Villach*Klagenfurt*Unzmarkt 227 227 38,40 66,80 76,80 133,60

Lienz 64410 Villach Warmbad*Villach 135 135 26,80 44,40 53,60 88,80

Linz Hbf 13318 Villach*Bad Gastein*Salzburg Hbf 346 346 54,80 92,20 109,60 184,40

Muerzzuschlag 23812 Villach*Unzmarkt*Bruck/Mur 284 284 48,20 81,20 96,40 162,40

Poertschach/Woer. 42929 - 51 51 13,20 21,80 26,40 43,60

Poertschach/Woer. 42911 Villach 55 55 13,20 21,80 26,40 43,60

Rosenbach 44214 - 6 6 4,60 7,80 9,20 15,60

Schwarzach-St. V. 31211 Villach Warmbad*Villach 151 151 30,00 50,60 60,00 101,20

Semmering 23218 Villach*Unzmarkt*Bruck/Mur 297 297 48,20 81,20 96,40 162,40

Spittal-Millstsee 45716 Villach Warmbad*Villach 68 68 14,40 24,00 28,80 48,00

Velden/Woerthers. 43315 Villach 47 47 11,40 19,40 22,80 38,80

Villach Hbf 66613 Villach Warmbad 31 31 9,60 17,40 19,20 34,80

Wien Sued(S-Bahn) 10215 Villach*Bruck/Mur*Matzleinsdorfer P 403 403 58,80 98,80 117,60 197,60

Wr. Neustadt Hbf 21618 Villach*Velden/Woerthers.*Bruck/Mur 353 353 54,80 92,20 109,60 184,40

Zell/See 32011 Villach Warmbad*Villach*Bad Gastein 184 184 34,20 58,00 68,40 116,00

KITTSEE (GR) 444

Wien Suedbf(Ost) 10215 Kledering 72 72 16,80 28,00 33,60 56,00

MARCHEGG (GR) 980

Wien Suedbf(Ost) 10215 Erzherzog Karl-S.*Simmering 49 49 11,40 19,40 22,80 38,80

18


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat

Kódszám

Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

Ö

SOPRON 796

Bruck/Mur 25411 Mattersburg*Wr. Neustadt 145 145 27,80 46,20 55,60 92,40

Deutschkreutz 60319 10 10 4,60 7,80 9,20 15,60

Graz Hbf 77719 Mattersburg*Wr. Neustadt*Bruck/Mur 199 199 36,00 61,00 72,00 122,00

Loipersb.-Schatt. 00414 - 8 8 4,60 7,80 9,20 15,60

Mattersburg 00612 - 17 17 6,00 10,00 12,00 20,00

Neudoerfl 00919 Mattersburg 28 28 7,40 12,60 14,80 25,20

Puchberg/Schneeb. 03418 Mattersburg*Wr. Neustadt 63 63 14,40 24,00 28,80 48,00

Semmering 23218 Mattersburg*Wr. Neustadt 91 91 21,00 34,80 42,00 69,60

Wien Sued(S-Bahn) 10215 Mattersburg*Wr. Neustadt*Meidling 85 85 19,20 31,80 38,40 63,60

Wr. Neustadt Hbf 21618 Mattersburg 35 35 9,60 17,40 19,20 34,80

SPIELFELD (GR) 440

Bad Aussee 73510 Bruck/Mur*Trieben 243 243 42,00 71,00 84,00 142,00

Bischofshofen 30817 Bruck/Mur*Trieben*Radstadt 296 296 48,20 81,20 96,40 162,40

Bruck/Mur 25411 Graz 103 103 23,60 39,00 47,20 78,00

Graz Hbf 77719 - 49 49 11,40 19,40 22,80 38,80

Innsbruck Hbf 52217 Bruck/Mur*Trieben*Zell/See 497 497 64,00 107,40 128,00 214,80

Klagenfurt Hbf 44412 Bruck/Mur*Leoben*Unzmarkt 277 277 45,40 76,80 90,80 153,60

Leoben Hbf 40113 Bruck/Mur 119 119 24,00 39,60 48,00 79,20

Lienz 64410 Bruck/Mur*Villach 419 419 58,80 98,80 117,60 197,60

Linz Hbf 13318 Bruck/Mur*Leoben*Spital/Pyhrn 298 298 48,20 81,20 96,40 162,40

Muerzzuschlag 23812 Graz*Bruck/Mur 144 144 27,80 46,20 55,60 92,40

Semmering 23218 Graz*Bruck/Mur 157 157 30,00 50,60 60,00 101,20

Spittal-Millstsee 45716 Bruck/Mur*Villach 352 352 54,80 92,20 109,60 184,40

Villach Hbf 66613 Bruck/Mur*Unzmarkt*Klagenfurt 315 315 51,80 87,20 103,60 174,40

Wien Sued(S-Bahn) 10215 Bruck/Mur*Baden*Matzleinsdorfer P 263 263 45,40 76,80 90,80 153,60

Wr. Neustadt Hbf 21618 Graz*Bruck/Mur*Semmering 213 213 38,00 64,20 76,00 128,40

Zell/See 32011 Bruck/Mur*Trieben*Radstadt 343 343 54,80 92,20 109,60 184,40

SZENTGOTTHÁRD (GR) 606

Bruck/Mur 25411 Gleisdorf*Graz 134 134 26,80 44,40 53,60 88,80

Fehring 80713 - 18 18 6,00 10,00 12,00 20,00

Feldbach 80515 - 27 27 7,40 12,60 14,80 25,20

Gleisdorf 87718 - 51 51 13,20 21,80 26,40 43,60

Graz Hbf 77719 Gleisdorf 80 80 16,80 28,00 33,60 56,00

Jennersdorf 50815 - 8 8 4,60 7,80 9,20 15,60

Klagenfurt Hbf 44412 Graz*Bruck/Mur*Unzmarkt 308 308 51,80 87,20 103,60 174,40

Leibnitz 27813 Gleisdorf 112 112 24,00 39,60 48,00 79,20

Lienz 64410 Graz*IC-Bus*Velden/Woerthers. 363 363 57,60 96,60 115,20 193,20

Semmering 23218 Graz*Bruck/Mur 188 188 34,20 58,00 68,40 116,00

Villach Hbf 66613 Graz*Bruck/Mur*Klagenfurt 346 346 54,80 92,20 109,60 184,40

Wien Sued(S-Bahn) 10215 Graz*Baden*Matzleinsdorfer P 294 294 48,20 81,20 96,40 162,40

Wien Sued(S-Bahn) 10223 Aspang*Baden*Matzleinsdorfer P 201 201 38,00 64,20 76,00 128,40

Zell/See 32011 Graz*Bruck/Mur*Trieben 374 374 57,60 96,60 115,20 193,20

WULKAPRODERSDORF

(RÖeEE) 797 -

Eisenstadt 00117 - 7 7 4,60 7,80 9,20 15,60

Neusiedl/See 79913 - 36 36 9,60 17,40 19,20 34,80

Parndorf Ort 00216 Neusiedl/See 42 42 11,40 19,40 22,80 38,80

Wien Suedbf(Ost) 10215 Kledering*Neusiedl/See 89 89 19,20 31,80 38,40 63,60

*A Sopront érintő, a RÖeEE szakaszon át történő utazások esetén az itt feltüntetett km-távolsághoz tartozó ÖBB-díjhoz a Sopron - Ebenfurth

Übergang (RÖeEE) viszonylat díját hozzá kell adni.

19


AUSZTRIA

C. 1. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra az ÖBB vonalain

1 2 3 1 2 3

Távolság

Km

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

Távolság

2.osztály 1. osztály 2.osztály 1. osztály

Km

EUR EUR EUR EUR

10 4,60 7,80 340 53,40 89,80

20 6,00 10,00 360 54,80 92,20

30 7,40 12,60 380 57,60 96,60

40 9,60 17,40 400 58,60 98,60

50 11,40 19,40 420 58,80 98,80

60 13,20 21,80 440 60,20 100,80

70 14,40 24,00 460 61,80 103,60

80 16,80 28,00 480 62,60 105,00

90 19,20 31,80 500 64,00 107,40

100 21,00 34,80 520 65,40 109,60

110 23,60 39,00 540 65,60 110,00

120 24,00 39,60 560 67,20 112,80

130 25,00 41,60 580 70,20 113,20

140 26,80 44,40 600 70,40 115,20

150 27,80 46,20 620 70,60 115,40

160 30,00 50,60 640 70,80 115,60

170 31,20 52,80 660 71,00 117,80

180 32,40 54,80 680 71,20 118,00

190 34,20 58,00 700 72,20 121,00

200 36,00 61,00 720 73,40 121,80

220 38,00 64,20 740 74,00 122,60

240 38,40 66,80 760 74,60 123,80

260 42,00 71,00 780 75,60 125,60

280 45,40 76,80 800 76,00 126,20

300 48,20 81,20 9999 77,00 128,00

320 51,80 87,20

Az ÖBB normál árai nem érvényesek a City Air Terminal GmbH üzemeltetésében közlekedő

(CAT) vonatokra.

20


AUSZTRIA

C. 2. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra a a Montafonerbahn (MBS), a Salzburger Lokalbahn

(SLB), Graz-Köflacher Eisenbahn (GKB) és a RÖeEE vasutak vonalaira

Távolság Km

Teljesárú menetdíj

2.osztály

EUR

1-6 2,60

7-12 3,60

13-19 4,40

20-25 5,40

26-35 6,80

36-50 8,40

51-60 10,20

61-70 12,20

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra a Zillertalbahn (ZB) vasút vonalaira

Távolság Km

Teljesárú menetdíj

2.osztály

EUR

1-6 2,40

7-12 3,60

13-19 4,80

20-25 5,60

26-35 6,60

21


Ausztria hálózati térképe

St.

Margarethen

Svájc

Buchs

Lindau

Bregenz

Dornbirn

Feldkirch

Bludenz

St. Anton/Arl.

Németország

Mittenwald

Innsbruck

Kufstein

Jenbach

San Candido

Olaszország

Kitzbühel

Zell am See

Bad Gastein

Lienz

Tarvisio

Passau

Attang-

Puchheim

Salzburg

Bad Ischl

Bad Aussee

Radstadt

Wels

Bad Goisern

Villach

Linz

Schladming

Schwarzach-St.

Unzmarkt

Mallnitz

Spittal

Gmunden

1

Jesenice

Rosenbach

Csehország

Bischofshofen

Stainach-

Irdning

2

Hieflau

Trieben

Weizelsdorf

Summerau

Amstetten

Klagenfurt

Gmünd

St. Pölten

Wiener

Neustadt

Mariazell

Semmering

Mürzzuschlag

Bruck/Mur Kapfenberg

Leoben

Melk

Wien

Baden

Aspang

Breclav

Bruck/Leitha

Ebenfurth

Eisenstadt

Marchegg

Sopron

Gleisdorf

Graz

Fehring

Feldbach Szentgotthárd

Leibnitz Jennersdorf

Spielfeld

1. Velden

2. Pörtschach /W.

Szlovénia

Friedberg

Kittsee

Nickelsdorf

Deutschkreutz

Szlovákia

Hegyeshalom

Magyarország

22


GYSEV ausztriai hálózata

Wien

Ebenfurth

Neufeld/Leitha

Wulkaprodersdorf

Neusiedl/See

Eisenstadt

Parndorf Ort

Bad Neusiedl/

See

Frauenkirchen

Sopron

Pamhagen

23


BELGIUM

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

1. Hivatkozási számok és jelek

Az „Zone” = egy helység pályaudvarainak összesítő díjszabási megjelölése; lásd a lábjegyzetszámot.

A menetjegyek ezekre, illetve ezekről a pályaudvarokról érvényesek az utas által kért állomás

díjszabásszerű megjelölése mellett.

1. rovat: 1) Antwerpen főbb pályaudvarai:

Antwerpen Centraal

Antwerpen-Oost

Antwerpen-Zuid

Berchem

2) Brussels főbb pályaudvarai:

Brussels-Central

Brussels-Midi

Brussels-Nord

3) Liège főbb pályaudvarai:

Liège-Guillemins

Liège-Palais

24


BELGIUM

SNCB fuvarozókód: 1088

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

AACHEN SÜD (GR) -

Jeumont(fr) 177 - 172 172 28,40 43,80 56,80 87,60

Roosendaal(fr) 178 - 194 194 29,00 44,60 58,00 89,20

-

ROOSENDAAL (FR) -

Sterpenich(fr) 183 - 275 275 29,00 44,60 58,00 89,20

b) Belföldi viszonylatok

AACHEN SÜD (GR) 452 -

Antwerpen Zone 21014 - 166 166 27,80 42,80 55,60 85,60

Brugge Zone 91017 - 240 240 29,00 44,60 58,00 89,20

Bruxelles Zone 10215 - 151 151 25,60 39,40 51,20 78,80

Charleroi Zone 72017 - 143 143 24,40 37,60 48,80 75,20

Gent Zone 92015 - 201 201 29,00 44,60 58,00 89,20

Leuven Zone 33019 - 118 118 21,00 32,40 42,00 64,80

Liege Zone 41012 - 47 47 10,20 15,80 20,40 31,60

Namur Zone 63016 - 107 107 19,60 30,20 39,20 60,40

Oostende 91710 - 263 263 29,00 44,60 58,00 89,20

JEUMONT (FR) 216 -

Antwerpen Zone 21014 - 134 134 23,00 35,40 46,00 70,80

Bruxelles Zone 10215 - 90 90 17,60 27,20 35,20 54,40

Oostende 91710 - 202 202 29,00 44,60 58,00 89,20

-

ROOSENDAAL (FR) 303 -

Bruxelles Zone 10215 - 76 76 15,40 23,80 30,80 47,60

STERPENICH (FR) 342 -

Bruxelles Zone 10215 - 204 204 29,00 44,60 58,00 89,20

Oostende 91710 - 321 321 29,00 44,60 58,00 89,20

25


Belgium és Luxemburg hálózati térképe

Zeebrugge

Oostende

Brugge

Gent

Hollandia

Roosendaal

Antwerpen

Tourcoing

Lille

Brussel/

Bruxelles

Quvery

Jeumont

Charleroi

Brussel airport

Leuven

Maastricht

Visé

Namur

Liège

Aachen

Németország

Franciaország

Gouvy

Arlon Luxembourg

Sterpenich

Igel Trier

Bettembourg

Thionville

26


BOSZNIA-HERCEGOVINA

A. RÉSZ

ZRS fuvarozókód: 0044

ZFBH fuvarozókód: 0050

B. RÉSZ

Viszonylati- és kilométertáblázat

1. 2. 3. 4. 5.

Viszonylat Kódszám Útirány

ZRS

szakaszára

Távolság km

ZFBH

szakaszára

a) Átmeneti viszonylatok

DOBRJIN GR.

Metkovic Gr. 520 Bos. Novi (Novi Grad)-Doboj 220 323

SLAV. SAMAC GR.

Metkovic Gr. 520 Doboj 82 324

Bosanski Samac TS 391 1

b) Belföldi viszonylatok

DOBRLJIN GR. 522

Banja Luka 00012 Novi Grad 107

Celinac 62117 Banja Luka-Novi Grad 119

Doboj 61119 Banja Luka-Novi Grad 201

Modrica 64410 Doboj-Banja Luka-Novi Grad 244

Novi Grad 63016 20

Omarska 68510 Novi Grad 69

Prijedor 68213 Novi Grad 52

Samac 64014 Doboj-Banja Luka-Novi Grad 262

Stanari 23317 Banja Luka-Novi Grad 174

Ukrina 14316 Banja Luka-Novi Grad 148

Bihac 16311 40 46

Bosanska Krupa 10413 40 14

Cazin Srbljani 12310 40 35

Celebic 13219 220 226

Konjic 21113 220 220

Maglaj 52118 220 4

Martin Bord 13912 40 95

Mostar 63313 220 282

Ripac 13813 40 54

Sarajevo 10611 220 153

Zenica 20610 220 76

27


1. 2. 3. 4. 5.

Viszonylat Kódszám Útirány Távolság km

ZRS

szakaszára

ZFBH

szakaszára

SLAV. SAMAC GR. 524

Banja Luka 60012 Doboj 157 1

Celinac 13615 Doboj 145 1

Doboj 61119 63 1

Dragalovci 14217 Doboj 96 1

Modrica 15313 20 1

Novi Grad 63016 Banja Luka-Doboj 244 1

Omarska 15214 Banja Luka-Doboj 195 1

Prijedor 15016 Banja Luka-Doboj 212 1

Samac 64014 2 1

Stanari 13623 Doboj 90 1

Ukrina 11916 Doboj 116 1

Bihac 19216 264 47

Capljina 57919 82 317

Celebic 19810 82 227

Jablanica na Neretvi 19919 82 242

Konjic 14910 82 221

Maglaj 52118 82 5

Martin Bord 27219 264 96

Mostar 20313 82 283

Podlugovi 20818 82 130

Ripac 22418 264 55

Sarajevo 10611 82 154

Zavidovici 20214 82 27

Zenica 20610 82 77

Zepce 20115 82 39

28


BOSZNIA-HERCEGOVINA

C. RÉSZ

1. Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra a ZRS vonalaira

1 2 3 1 2 3

Távolság Teljesárú menetdíj Távolság Teljesárú menetdíj

Km 2.osztály 1. osztály Km 2.osztály 1. osztály

EUR EUR EUR EUR

1-10 0,80 1,20 211-220 19,00 28,40

11-15 1,20 2,00 221-230 19,80 29,80

16-20 1,80 2,60 231-240 20,60 31,00

21-25 2,20 3,20 241-250 21,60 32,40

26-30 2,60 3,80 251-260 22,40 33,60

31-35 3,00 4,60 261-270 23,20 35,00

36-40 3,40 5,20 271-280 24,20 36,20

41-45 3,80 5,80 281-290 25,00 37,60

46-50 4,40 6,40 291-300 25,80 38,80

51-55 4,80 7,20

56-60 5,20 7,80

61-65 5,60 8,40

66-70 6,00 9,00

71-75 6,40 9,80

76-80 7,00 10,40

81-85 7,40 11,00

86-90 7,80 11,60

91-95 8,20 12,20

96-100 8,60 13,00

101-110 9,40 14,20

111-120 10,40 15,60

121-130 11,20 16,80

131-140 12,00 18,20

141-150 13,00 19,40

151-160 13,80 20,60

161-170 14,60 22,00

171-180 15,60 23,20

181-190 16,40 24,60

191-200 17,20 25,80

201-210 18,20 27,20

29


2. Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra a ZFBH vonalaira

1 2 3 1 2 3

Távolság Teljesárú menetdíj Távolság Teljesárú menetdíj

Km 2.osztály 1. osztály Km 2.osztály 1. osztály

EUR EUR EUR EUR

1-5 0,40 0,60 211-220 15,80 23,80

6-10 0,80 1,20 221-230 16,60 25,00

11-15 1,00 1,60 231-240 17,20 25,80

16-20 1,40 2,20 241-250 18,00 27,00

21-25 1,80 2,80 251-260 18,60 28,00

26-30 2,20 3,40 261-270 19,40 29,20

31-35 2,60 4,00 271-280 20,20 30,40

36-40 2,80 4,20 281-290 20,80 31,20

41-45 3,20 4,80 291-300 21,60 32,40

46-50 3,60 5,40 301-310 22,20 33,40

51-55 4,00 6,00 311-320 23,00 34,60

56-60 4,40 6,60 321-330 23,60 35,40

61-65 4,60 7,00 331-340 24,40 36,60

66-70 5,00 7,60 341-350 25,20 37,80

71-75 5,40 8,20 351-360 25,80 38,80

76-80 5,80 8,80 361-370 26,60 40,00

81-85 6,20 9,40 371-380 27,20 40,80

86-90 6,40 9,60 381-390 28,00 42,00

91-95 6,80 10,20 391-400 28,80 43,20

96-100 7,20 10,80 401-410 29,40 44,20

101-110 8,00 12,00 411-420 30,20 45,40

111-120 8,60 13,00 421-430 30,80 46,20

121-130 9,40 14,20 431-440 31,60 47,40

131-140 10,00 15,00 441-450 32,40 48,60

141-150 10,80 16,20 451-460 33,00 49,60

151-160 11,40 17,20 461-470 33,80 50,80

161-170 12,20 18,40 471-480 34,40 51,60

171-180 13,00 19,60 481-490 35,20 52,80

181-190 13,60 20,40 491-500 36,00 54,00

191-200 14,40 21,60

201-210 15,00 22,60

30


Bosznia-Hercegovina hálózati térképe

Sunja

Horvátország

Dobrjin

Omarska Šamac

Prijedor

Modriča

Bihać

Novi Grad

Ukrina

Ripac Banja

Stanari

Luka

Doboj

Martin

Celinac

Brod

Maglaj

Zenica

Szerbia

Knin

Sarajevo

Kojnic

ŽRS

ŽFBH

Mostar

Capljina

Metkovic

Montenegro

31


BULGÁRIA

A. RÉSZ

BDZ fuvarozókód: 1052

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

DIMITROVGRAD (FR)

Kapikule(Gr) 201 Sofia*Plovdiv 376 376 28,00 42,00 56,00 84,00

Kulata(Gr) 202 Sofia 269 269 23,00 34,60 46,00 69,20

RUSSE (GR)

Kapikule(Gr) 224 1. G.Orjahovica*Sofia*Plovdiv 735 735 40,80 61,20 81,60 122,40

Kapikule(Gr) 203 2. G.Orjahovica*St. Zagora*Dimitrovgrad 406 406 29,80 44,80 59,60 89,60

Kulata(Gr) 196 G.Orjahovica*Sofia 628 628 37,00 55,60 74,00 111,20

Svilengrad(Gr) 234 G.Orjahovica*St.Zagora*Dimitrovgrad 390 390 28,00 42,00 56,00 84,00

b) Belföldi viszonylatok

DIMITROVGRAD (FR) 620

Blagoevgrad 12419 Sofia 180 180 16,00 24,00 32,00 48,00

Burgas 13011 Karlovo*Karnobat 475 475 31,60 47,40 63,20 94,80

Burgas 13029 Sofia*Plovdiv 507 507 33,40 50,20 66,80 100,40

Dimitrovgrad 21113 Sofia*Plovdiv 314 314 26,20 39,40 52,40 78,80

Dragoman 21311 - 15 15 4,80 7,20 9,60 14,40

Gorna Orjahovica 20016 Sofia 351 351 28,00 42,00 56,00 84,00

Karlovo 26112 Sofia 206 206 18,80 28,20 37,60 56,40

Karnobat 26211 Sofia*Karlovo 414 414 29,80 44,80 59,60 89,60

Karnobat 26229 Sofia*Plovdiv 446 446 29,80 44,80 59,60 89,60

Lom 90118 Sofia*Mezdra 261 261 23,00 34,60 46,00 69,20

Pernik 90217 Sofia 90 90 9,60 14,40 19,20 28,80

Pleven 37010 Sofia*Mezdra 251 251 21,60 32,40 43,20 64,80

Plovdiv 38018 Sofia 213 213 18,80 28,20 37,60 56,40

Sofia 50013 - 57 57 7,40 11,20 14,80 22,40

Stara Zagora 44016 Sofia*Plovdiv 319 319 26,20 39,40 52,40 78,80

Varna 15016 Sofia*G.Orjahovica 600 600 35,20 52,80 70,40 105,60

Varna 15024 Sofia*Karlovo 571 571 35,20 52,80 70,40 105,60

Varna 15032 Sofia*Plovdiv 603 603 37,00 55,60 74,00 111,20

Veliko Tarnovo 15214 Sofia*G.Orjahovica 365 365 28,00 42,00 56,00 84,00

KARDAM(GR) 970

Varna 15016 - 136 136 13,20 19,80 26,40 39,60

RUSSE(GR) 971

Burgas 13011 Kaspichan*Sindel*Karnobat 387 387 28,00 42,00 56,00 84,00

Burgas 13029 G.Orjahovica*Sofia*Plovdiv 866 866 46,80 70,20 93,60 140,40

Dimitrovgrad 21113 Sofia*Plovdiv 650 650 37,00 55,60 74,00 111,20

Dupnica 21212 G.Orjahovica*Sofia 507 507 33,40 50,20 66,80 100,40

Gorna Orjahovica 20016 - 122 122 13,20 19,80 26,40 39,60

Karnobat 26211 G.Orjahovica*Dabovo 355 355 28,00 42,00 56,00 84,00

Kaspichan 42416 - 153 153 14,60 22,00 29,20 44,00

Levski 37119 G.Orjahovica 177 177 16,00 24,00 32,00 48,00

Mezdra 37218 G.Orjahovica 328 328 26,20 39,40 52,40 78,80

Pernik 90217 G.Orjahovica*Sofia 449 449 29,80 44,80 59,60 89,60

Pleven 37010 G.Orjahovica 222 222 20,20 30,40 40,40 60,80

Plovdiv 38018 G.Orjahovica*St.Zagora 370 370 28,00 42,00 56,00 84,00

Russe 40014 - 11 11 4,80 7,20 9,60 14,40

Shumen 42515 Kaspichan 177 177 16,00 24,00 32,00 48,00

Sofia 50013 G.Orjahovica 416 416 29,80 44,80 59,60 89,60

Stara Zagora 44016 G.Orjahovica*Dabovo 264 264 23,00 34,60 46,00 69,20

Varna 15016 Kaspichan 237 237 20,20 30,40 40,40 60,80

32


BULGÁRIA

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Teljesárú menetdíj

Távolság Km

2.osztály

1. osztály

EUR

EUR

10 3,60 5,40

20 4,80 7,20

30 5,40 8,20

40 6,00 9,00

50 6,60 10,00

60 7,40 11,20

70 8,00 12,00

80 8,80 13,20

90 9,60 14,40

100 10,40 15,60

120 11,80 17,80

140 13,20 19,80

160 14,60 22,00

180 16,00 24,00

200 17,40 26,20

220 18,80 28,20

240 20,20 30,40

260 21,60 32,40

280 23,00 34,60

300 24,40 36,60

350 26,20 39,40

400 28,00 42,00

450 29,80 44,80

500 31,60 47,40

550 33,40 50,20

600 35,20 52,80

650 37,00 55,60

700 38,80 58,20

750 40,80 61,20

800 42,80 64,20

850 44,80 67,20

900 46,80 70,20

33


Bulgária hálózati térképe

Szerbia

Dimitrovgrad

Macedónia

Románia

Giurgiu

Russe

Lom

Pleven

Levski

Gorna

Dragoman Mezdra

Orjahovica

Veliko Tarnovo

Sofia

Karlovo

Pernik

Dabovo

Stara Zagora

Dupnica

Dimitrovgrad

Blagoevgrad

Plovdiv

Svilengrad

Kulata

Görögország

Kardam

Kaspichan

Shumen

Varna

Sindel

Karnobat

Burgas

Kapikule

Törökország

34


1. SuperCity vonatok

CSEHORSZÁG

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

A SuperCity vonatokra a helyfoglalás kötelező. Az utasnak rendelkeznie kell 1. vagy 2. osztályra

érvényes NRT jeggyel vagy bérlettel (pl. InterRail) és a hozzá tartozó helybiztosítással (44-es

tarifakód).

Az 1. osztályú menetjegy ára tartalmazza az étkezés és a napilapok árát is.

A SC vonatok Praha-Zilina viszonylatban globáldíjas díjszabással rendelkeznek.

2. NRT jegyek használata

Az NRT jegyek az alábbi szállítóvállalatok vonalain nem érvényesek:

Viamont Regio a.s.

JHMD a.s.

Szállítóvállalat

Veolia Transport Morava a.s.

Vogtlandbahn GmbH

RegioJet a.s.

Vonal

145 Sokolov – Klingenthal Gr. (-Klingenthal)

149 Karlovy Vary – Maránské Lázně

45 Trutnov hl. n. – Svoboda nad Úpou

43 Trutnov hl. n. – Královec Gr. (-Lubawka)

313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem

36 Harrahov – Harrachov Gr. (-Sklarska Poreba

228 Obrataň – Jindřichův Hradec

229 Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

293 Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín

89 Rybniště – Varnsdorf Gr. (-Zittau)

35


CSEHORSZÁG

A. RÉSZ

CD fuvarozókód: 1154

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

BRECLAV (GR)

Schoena(Gr) 017 Breclav*Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha 462 462 62,40 93,60 124,80 187,20

Zebrzydowice(Gr) 026 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov*Bohumin 213 213 30,00 45,00 60,00 90,00

CADCA (GR)

Bohumin(Gr) 019 - 66 66 10,00 15,00 20,00 30,00

Zebrzydowice(Gr) 018 - 62 62 10,00 15,00 20,00 30,00

GMÜND (GR)

Cheb(Gr) 205 Č. Budějovice*Strakonice*Plzeň*Cheb 304 304 41,60 62,40 83,20 124,80

Schoena(Gr) 056 Veseli n.Luzn.*Tabor*Praha*Usti nad Labem 327 327 44,40 66,00 88,80 132,00

HORNI LIDEC (GR)

Schoena(Gr) 057 Prerov*C.Trebova*Praha*Usti nad Labem 511 511 69,20 103,80 138,40 207,60

KÚTY (GR)

Cheb(Gr) 229 (C.Trebova/Havličkúv Brod)*Praha*(Žatec/Plzeň) 577 577 76,80 115,20 153,60 230,40

Furth i Wald(Gr) 230 Břeclav-Brno*(Havličkúv Brod/C.Trebova)*Praha 515 515 69,20 103,80 138,40 207,60

Lichkov(Gr) 021 Brno*Olomouc*Hanusovice 270 270 36,40 54,60 72,80 109,20

Lichkov(Gr) 036 Brno*C.Trebova*Pardubice*Hradec Kralove 328 328 44,40 66,00 88,80 132,00

Lichkov(Gr) 031 Brno*C.Trebova*Letohrad 208 208 28,40 42,60 56,80 85,20

Schoena(Gr) 037 Breclav*Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha 468 468 62,40 93,60 124,80 187,20

Zebrzydowice(Gr) 015 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov*Bohumin 219 219 30,00 45,00 60,00 90,00

SUMMERAU (GR)

Cheb(Gr) 207 Č. Budějovice*Strakonice*Plzeň*Cheb 311 311 42,80 64,20 85,60 128,40

b) Belföldi viszonylatok

BRECLAV (GR) 110

Brno 15016 - 64 64 10,00 15,00 20,00 30,00

Praha 70011 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova) 321 321 44,40 66,00 88,80 132,00

Breclav 11015 5 5 2,40 3,60 4,80 7,20

CADCA (GR) 116

Bohumin 82016 - 62 62 10,00 15,00 20,00 30,00

Cesky Tesin 21014 - 31 31 6,40 9,60 12,80 19,20

Hranice na Morave 26013 (Havirov/Bohumin)*Studenka*Suchdol nad Odrou 125 125 18,00 27,00 36,00 54,00

Jablunkov-Navsi 22012 - 11 11 3,60 5,40 7,20 10,80

Karvina 23010 - 47 47 7,60 11,40 15,20 22,80

Olomouc 62018 (Havirov/Bohumin)*Hranice na Morave*Prerov 176 176 24,40 36,60 48,80 73,20

Ostrava 63016 (Havirov/Bohumin) 70 70 10,00 15,00 20,00 30,00

Pardubice 18614 (Havirov/Bohumin)*Prerov*C.Trebova*Chocen 322 322 44,40 66,00 88,80 132,00

Prerov 74013 (Havirov/Bohumin)*Suchdol nad Odrou 154 154 22,00 33,00 44,00 66,00

Studenka 19711 (Havirov/Bohumin) 92 92 14,00 21,00 28,00 42,00

Trinec 25114 - 24 24 4,80 7,20 9,60 14,40

36


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

GMÜND (GR) 611

Karlovy Vary 40014 C.Budejovice*Strakonice*Plzen*Cheb 345 345 46,80 70,20 93,60 140,40

Marianske Lazne 52514 C.Budejovice*Strakonice*Plzen 263 263 36,40 54,60 72,80 109,20

Plzen 68015 C.Budejovice*Strakonice 187 187 26,00 39,00 52,00 78,00

Praha 70011 Veseli n.Luzn.*Tabor 186 186 26,00 39,00 52,00 78,00

KÚTY (GR) 301

Beroun 29017 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha 370 370 49,60 74,40 99,20 148,80

Bohumin 82016 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov*Hranice na Morave 203 203 28,40 42,60 56,80 85,20

Breclav 11015 - 11 11 3,60 5,40 7,20 10,80

Brno 15016 - 70 70 10,00 15,00 20,00 30,00

C.Budejovice 21113 Breclav*Brno*(Trebic/Havlickuv Brod)*Jihlava 350 350 46,80 70,20 93,60 140,40

C.Trebova 11718 Brno 161 161 23,20 34,80 46,40 69,60

Cesky Tesin 21014 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov 234 234 32,40 48,60 64,80 97,20

Cheb 22517 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha*Usti nad Labem 615 615 79,60 119,40 159,20 238,80

Chomutov 23218 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha*Usti nad Labem 504 504 68,00 102,00 136,00 204,00

Decin 24018 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*(Praha/Nymburk) 456 456 61,20 91,80 122,40 183,60

Frantiskovy Lazne 28019 (Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha*(Plzen/Zatec) 565 565 75,60 113,40 151,20 226,80

Havlickuv Brod 14118 Brno 191 191 27,20 40,80 54,40 81,60

Hodonin 06817 - 31 31 6,40 9,60 12,80 19,20

Hradec Kralove 14217 Breclav*Brno*C.Trebova 243 243 33,60 50,40 67,20 100,80

Hranice na Morave 26013 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov 140 140 19,20 28,80 38,40 57,60

Karlovy Vary 40014 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha*Usti nad 563 563 75,60 113,40 151,20 226,80

Kolin 40113 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova) 265 265 36,40 54,60 72,80 109,20

Letohrad 27011 Brno*C.Trebova 185 185 26,00 39,00 52,00 78,00

Lovosice 16816 Breclav*Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha 411 411 56,00 84,00 112,00 168,00

Marianske Lazne 52514 Breclav*Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha 517 517 69,20 103,80 138,40 207,60

Olomouc 62018 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov 133 133 19,20 28,80 38,40 57,60

Ostrava 63016 Breclav*(Hodonin/Brno)*Prerov 195 195 27,20 40,80 54,40 81,60

Otrokovice 64014 Breclav 83 83 12,80 19,20 25,60 38,40

Pardubice 18614 Breclav*Brno*C.Trebova 221 221 31,20 46,80 62,40 93,60

Plzen 68015 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Praha 441 441 60,00 90,00 120,00 180,00

Praha 70011 Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova) 327 327 44,40 66,00 88,80 132,00

Prerov 74013 Breclav*St.Mesto u Uh.Hr. 111 111 16,80 25,20 33,60 50,40

St.Mesto u Uh.Hr. 31013 Breclav 65 65 10,00 15,00 20,00 30,00

Usti nad Labem 91017 Breclav*Brno*(Havlickuv Brod/C.Trebova)*Kolin 433 433 58,80 88,20 117,60 176,40

Znojmo 93013 Breclav 80 80 11,60 17,40 23,20 34,80

37


CSEHORSZÁG

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3 1 2 3

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

Távolság Km 2.osztály 1. osztály Távolság Km 2.osztály 1. osztály

EUR EUR EUR EUR

10 2,40 3,60 310 41,60 62,40

20 3,60 5,40 320 42,80 64,20

30 4,80 7,20 330 44,40 66,00

40 6,40 9,60 340 45,60 68,40

50 7,60 11,40 350 46,80 70,20

60 8,80 13,20 360 48,00 72,00

70 10,00 15,00 370 49,60 74,40

80 11,60 17,40 380 50,80 76,20

90 12,80 19,20 390 52,00 78,00

100 14,00 21,00 400 53,20 79,80

110 15,60 23,40 410 54,80 82,20

120 16,80 25,20 420 56,00 84,00

130 18,00 27,00 430 57,20 85,80

140 19,20 28,80 440 58,80 88,20

150 20,80 31,20 450 60,00 90,00

160 22,00 33,00 460 61,20 91,80

170 23,20 34,80 470 62,40 93,60

180 24,40 36,60 480 64,00 96,00

190 26,00 39,00 490 65,20 97,80

200 27,20 40,80 500 66,40 99,60

210 28,40 42,60 510 68,00 102,00

220 30,00 45,00 520 69,20 103,80

230 31,20 46,80 530 70,40 105,60

240 32,40 48,60 540 71,60 107,40

250 33,60 50,40 550 73,20 109,80

260 35,20 52,80 560 74,40 111,60

270 36,40 54,60 570 75,60 113,40

280 37,60 56,40 580 76,80 115,20

290 38,80 58,20 590 78,40 117,60

300 40,40 60,60 600 79,60 119,40

38


Csehország hálózati térképe

Németország

Schöna

Děčín

Ústí nad Laben

Lengyelország

Frant.

Lázně

Karlovy

Vary

Chomutov

Lovosice

Zatec

Hradec

Kralové

Lichkov

Bohumin Zebrzydowice

Pardubice

Čadca

Hanusovice

Marianské

Beroun Kolin

Letohrad

Lázně

Praha

Choceň

Plzeň

Č. Trebová

Ostrava Karvina

Studénka Havirov Č. Těšin

Hranice na

Trinec

Olomouc

Morave

Havlíčkúv

Jablunkov

Tábor

Brod

Jihlava

Přerov

Schimding Cheb Furth im Wald

Németország

Strakonice

České

Budějovice

Summerau

Gmünd

Třebíč

Ausztria

Brno

Otrokovice

Hodonín

Breclav

Kúty

Horni Lideč

Szlovákia

39


DÁNIA

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

1. Útirányelőírás

Abban az esetben, ha meg van adva az útirány-előírás, akkor azt a menetjegyre rá kell vezetni, és

ezen az útirányon keresztül kell utazni. Amennyiben az utazás hosszabb útirányon, egy gyorsabb

összeköttetéssel történik, úgy ez megengedett.

2. Kocsiosztály

Ahol az 1. osztály nem a teljes szakaszon közlekedik, ott a 2. osztályú menetdíjat a teljes szakaszra

kell számolni. Ehhez a menetdíjhoz kell a 2-1. menetdíj-különbözetet felszámolni azon a

szakaszon, ahol az 1. osztály közlekedik.

3. Útmegszakítás

Az utazást a menetjegy érvénytartama alatt tetszés szerinti számban meg lehet szakítani.

4. Egyes vonatok igénybevételekor fizetendő felár

Vonattípus Szimbólum 2. osztály (EUR) 1. osztály (EUR)

InterCityLyn

IC

Lyn 3,00 3,00

InterCity IC

3,00 3,00

IC Bornholm IC

3,00 3,00

A felár a helybiztosítás díját magában foglalja.

40


DÁNIA

DSB fuvarozókód: 1186

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

FLENSBURG (GR)

Kastrup(Gr) 046 - 470 470 50,40 80,40 100,80 160,80

KASTRUP (GR)

Puttgarden(MS) 047 - 310 310 44,60 71,40 89,20 142,80

PUTTGARDEN (MS)

Helsingborg(Gr) 039 - 310 310 44,60 71,40 89,20 142,80

Kobenhavn Havn 040 - 270 270 41,00 65,40 82,00 130,80

b) Belföldi viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

FLENSBURG (GR) 406

Aalborg 02014 - 400 400 48,60 77,40 97,20 154,80

Aarhus 05314 - 250 250 38,20 61,00 76,40 122,00

Esbjerg 21519 - 160 160 24,40 39,00 48,80 78,00

Fredericia 07914 - 130 130 20,20 32,40 40,40 64,80

Frederikshavn 00117 - 450 450 48,60 77,40 97,20 154,80

Herning 27516 (Skanderborg/Skjern) 240 240 36,60 58,60 73,20 117,20

Hjoerring 26112 - 430 430 48,60 77,40 97,20 154,80

Holbaek 71910 (Koebenhavn H/Roskilde) 420 420 48,60 77,40 97,20 154,80

Koebenhavn Area 62711 - 440 440 48,60 77,40 97,20 154,80

Koebenhavn H 62612 - 430 430 48,60 77,40 97,20 154,80

Kolding 08318 - 110 110 17,40 27,60 34,80 55,20

Nyborg 51813 - 240 240 36,60 58,60 73,20 117,20

Odense 51219 - 210 210 32,00 51,00 64,00 102,00

Padborg 10017 - 10 10 3,20 9,40 6,40 18,80

Randers 04010 - 310 310 44,60 71,40 89,20 142,80

Soenderborg 32714 - 70 70 11,20 17,40 22,40 34,80

! Svendborg 90118 - 260 210 39,40 19,00 78,80 38,00

Vejle 07310 - 170 170 26,40 42,00 52,80 84,00

KOBENHAVN HAVN 31

Aalborg 02014 - 570 570 54,40 87,00 108,80 174,00

Esbjerg 21519 - 400 400 48,60 77,40 97,20 154,80

Koebenhavn Area 62711 - 60 60 9,80 16,00 19,60 32,00

Odense 51219 - 230 230 35,00 55,60 70,00 111,20

PUTTGARDEN (MS) 123

Holbaek 71910 (Koebenhavn H/Roskilde) 260 260 39,40 63,20 78,80 126,40

Koebenhavn Area 62711 - 280 280 42,60 67,80 85,20 135,60

Koebenhavn H 62612 - 270 270 41,00 65,40 82,00 130,80

Korsoer 60111 (Koebenhavn H/Ringsted) 250 250 38,20 61,00 76,40 122,00

Naestved 81018 (Koege/Ringsted) 190 190 29,00 46,40 58,00 92,80

Nykoebing F 82412 - 130 130 20,20 32,40 40,40 64,80

Roskilde 61713 - 230 230 35,00 55,60 70,00 111,20

Slagelse 60517 (Koebenhavn H/Ringsted) 240 240 36,60 58,60 73,20 117,20

!

A felkiáltó jellel megjelölt viszonylatoknál az 1. és 2. osztályú kilométerek eltérő értéket mutatnak.

Ezekben az esetekben a 2. osztályra vonatkozó ár mellett a táblázatban szereplő 1. osztályú árról kell kocsiosztály-különbözetet kiállítani.

41


Dánia hálózati térképe

Hjørring

Frederikshavn

Ålborg

Esbjerg

Herning

Randers

Vejle

Fredericia

Kolding

Århus

Odense

Roskilde

Holbæk

Slagelse

Nyborg

Korsør

Næstved

Svédország

Helsingborg

København

Kastrup

Svendborg

Padborg Sønderborg

Flensburg

Németország

Puttgarden

Nykøbing

42


1. Állomásnév

FINNORSZÁG

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

A következő helységeknek finn és svéd neve is van:

Finn elnevezés

Helsinki

Lapua

Oulu

Tampere

Turku

2. Díjszabás változása

Svéd elnevezés

Helsingfors

Lappo

Uleaborg

Tammerfors

Abo

A Finn Vasutak (VR) 2011. szeptember 14-től új díjszabási rendszert vezetett be. A díjszabás

megújítása mind a finn belföldi, mind a Finnország és Oroszország között közlekedő vonatokat érinti.

A rendszer globáldíj alapú lesz, vagyis a jegyek magukban foglalják a helybiztosítást (IRT). A

változás a belföldi vonatok közül a Pendolino, InterCity, InterCity2 és Express vonatokat, illetve az

Allegro (Helsinki - St. Petersburg) és Tolstoi (Helsinki - Moscow) nemzetközi vonatokat érinti.

Az IRT jegyek mellett a 2011. december 11 előtt kiadott NRT jegyeket is elfogadják a vonatkozó

nemzetközi szabályoknak megfelelően. Az NRT jegyek csak néhány regionális vonaton érvényesek,

ahol a helyfoglalás nem kötelező.

A 2011. december 11-től 60 napos előfoglalási időszak lép életbe. Ez mind a finn belföldi, mind a

Finnország és Oroszország között közlekedő vonatokra érvényes (vagyis a finn rendszerben tárolt

vonatokra). Az ajánlatok az EPA-n keresztül érhetőek el.

3. Finn belföldi vonatok

A tarifakódokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Tarifa kód Tarifa Jegy szöveg

72 Felnőtt Adult

73 Gyerek 6 - 16 éves korig (17 alatt) Child

45 InterRail Pass Pass

44 Eurail Pass Pass

48 Család, felnőtt, csak 52-es kóddal

Family adult

összefüggésben, ‘ gyermek díjmentesen

utazik 1 felnőttel, 2 gyermek díjmentesen

utazik 2 felnőttel (1+1, 2+2)

52 Család, felnőtt, csak 48-as kóddal

Family child

összefüggésben

92 Csoport 6 - 36 felnőtt Group

93 Csoport 6 - 36 gyermek 6 – 16 éves korig Group

17 Helybiztosítás, ha az utas rendelkezik Supplement

menetjeggyel

25 FIP szabadjegy, FIP szolgáltatás, FIP FIP

szabadidő

98 FIP kártya 50 % FIP

43


4. Vonatok Finnország és Oroszország között

A helyek a kiindulási ország rendszerében érhetőek el: A Finnországból induló vonatokra a finn

rendszerből, az Oroszországból induló vonatokra az orosz rendszerből kell foglalni.

Helsinki - St. Petersburg - Helsinki:

St. Petersburg - Helsinki:

Helsinki - Moscow - Helsinki,:

"Allegro" vonatok 2. osztály

"Allegro" vonatok 1. osztály (étkezéssel)

"Tolstoi" vonat 1. és 2. osztály

Tarifa kód Tarifa Jegy szöveg

72 Felnőtt 72 Adult

73 Gyerek 6 - 16 éves korig (17 alatt) 73 Child

10 Konferencia fülke, 1 - 6 utas 10 Salon

92 Csoport 6 - 36 felnőtt 92 Group

93 Csoport 6 - 36 gyermek 6 – 16 éves korig 93 Group

17 Helybiztosítás 2012. december 11 előtt kiadott 17 Supplement

Kelet-Nyugat menetjegyekhez

44 Eurail *) 44 Pass

45 InterRail *) 45 Pass

55 Railplus *) 55 Railplus

92 Csoport 6 - 36 felnőtt 92Group

93 Csoport 6 - 36 gyermek 6 – 17 éves korig 93 Group

98 FIP kártya 50 % Finnországban 98 FIP

25 FIP szabadkártya, FIP szolgáltatás and FIP

szabadidő 100 % Finnországban

25 FIP

Helsinki - St. Petersburg:

"Allegro" vonat 1. osztály (étkezéssel)

(Figyelem, az Allegro 1. osztály tarifa kódjai eltérnek egymástól attól függően, hogy milyen irányba utazik az

utas.)

Tarifa kód Tarifa Jegy szöveg

71 Felnőtt 71 Adult

77 Gyerek 6 - 16 éves korig (17 alatt) 77 Child

7 Konferencia fülke, 1 - 6 utas 07 Salon

49 InterRail *) 49 Pass

41 Eurail *) 41 Pass

39 Railplus *) 39 Railplus

87 Csoport 6 - 36 felnőtt 87 Group

89 Csoport 6 - 36 gyermek 6 – 16 éves korig 89 Group

98 FIP kártya 50 % Finnországban 98 FIP

25 FIP szabadkártya, FIP szolgáltatás and FIP 25 FIP

szabadidő 100 % Finnországban

*) InterRail Pass, Eurail Pass and Railplus kártyák Finnországban érvényesek, Oroszországban nem

5. Csere és lemondás (Csere = lemondás)

VR belföldi vonatok

Egyéni foglalás: 100 % visszatérítés a vonat indulásáig

Csoport:

o legkésőbb a vonat indulása előtt 30 nappal díjmentes

o legkésőbb 8 nappal a vonat indulása előtt: 70% visszatérítés

o 7 nappal az indulás előtt a törlés nem lehetséges: visszatérítés 0 %

Vonatok Finnország és Oroszország között

Egyéni foglalás: legkésőbb 6 órával a vonat indulása előtt lehetséges

Csoport:

o díjmentes a vonat indulása előtt 21 nappal

o legkésőbb a vonat indulása előtt 11 nappal: 90 % visszatérítés

o 10 nappal a vonat indulása előtt nem lehetséges: visszatérítés 0 %

A részlemondás az Oroszországból Finnországba közlekedő vonatokra nem lehetséges.

44


GÖRÖGORSZÁG

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

Az Athén és Thessaloniki és vissza viszonylatban közlekedő minőségi vonatokon fizetendő pótdíjak a

következők:

1. Athén és Thessaloniki és vissza viszonylatban közlekedő 500, 501, 502 és 503-as vonatokon

fizetendő pótdíjak

2. osztály 1. osztály

EUR

0-150 km-ig 4,00 4,00

151-220 km 4,00 4,00

221-300 km 4,00 4,00

301-400 km 8,00 8,00

401 km-től 8,00 8,00

Az alábbi kedvezményre jogosító ajánlatokkal rendelkező utasoknak nem kell pótdíjat fizetnie az 500,

501, 502 és 503-as vonatokon: Eurail(Eurail Pass, Eurail Select Pass

2. Athén és Thessaloniki és vissza viszonylatban közlekedő Inter City vonatokon fizetendő

pótdíjak

2. osztály 1. osztály

EUR

0-150 km-ig 5,70 7,80

151-220 km 7,90 10,80

221-300 km 9,70 13,20

301-400 km 13,20 17,60

401 km-től 16,20 21,80

Az alábbi kedvezményre jogosító ajánlatokkal rendelkező utasoknak nem kell pótdíjat fizetnie az Inter

City vonatokon: Eurail(Eurail Pass, Eurail Select Pass

3. Athén és Thessaloniki és vissza viszonylatban közlekedő Inter City Express vonatokon

fizetendő pótdíjak

2. osztály 1. osztály

EUR

0-150 km-ig 9,30 11,90

151-220 km 13,10 16,40

221-300 km 16,10 19,90

301-400 km 21,60 26,60

401 km-től 28,30 35,00

Az ICE vonatok pótdíját valamennyi utasnak meg kell fizetnie.

45


GÖRÖGORSZÁG

OSE fuvarozókód: 1073

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

GEVGELIJA (FR)

Pythion(fr) 220 Thessaloniki*Alexandroupolis 637 637 39,20 58,80 78,40 117,60

b) Belföldi viszonylatok

GEVGELIJA (FR) 350

Alexandroupolis 85910 Thessaloniki 523 523 35,00 52,40 70,00 104,80

Athine 10611 Thessaloniki 589 589 37,60 56,40 75,20 112,80

Chalkis 90217 Thessaloniki*Inoi 550 550 36,00 54,00 72,00 108,00

Drama 77917 Thessaloniki 311 311 23,60 35,40 47,20 70,80

Kalambaka 90415 Thessaloniki*Paleopharsalos 374 374 27,00 40,40 54,00 80,80

Katerini 90514 Thessaloniki 164 164 13,80 20,60 27,60 41,20

Komotini 90613 Thessaloniki 453 453 31,60 47,40 63,20 94,80

Korinthos 90712 Thessaloniki*Athine 680 680 40,80 61,20 81,60 122,40

Lamia 90811 Thessaloniki 383 383 27,60 41,40 55,20 82,80

Larissa 23812 Thessaloniki 251 251 20,20 30,20 40,40 60,40

Levadia 90910 Thessaloniki 458 458 31,60 47,40 63,20 94,80

Pireefs 91314 Thessaloniki*Athine 589 589 37,60 56,40 75,20 112,80

Serre 91413 Thessaloniki 241 241 19,60 29,40 39,20 58,80

Thessaloniki 41517 - 79 79 6,60 9,80 13,20 19,60

KULATA (GR) 762

Alexandroupolis 85910 Strimon 328 328 24,20 36,20 48,40 72,40

Athine 10611 Thessaloniki 655 655 40,00 60,00 80,00 120,00

Chalkis 90217 Strimon*Thessaloniki*Inoi 615 615 38,40 57,60 76,80 115,20

Drama 77917 Strimon 116 116 10,00 15,00 20,00 30,00

Komotini 90613 Strimon 259 259 20,20 30,20 40,40 60,40

Larissa 23812 Strimon*Thessaloniki 316 316 23,60 35,40 47,20 70,80

Levadia 90910 Strimon*Thessaloniki 523 523 35,00 52,40 70,00 104,80

Pireefs 91314 Strimon*Thessaloniki*Athine 655 655 40,00 60,00 80,00 120,00

Serre 91413 Strimon 46 46 4,20 6,20 8,40 12,40

Thessaloniki 41517 Strimon 144 144 12,00 18,00 24,00 36,00

PYTHION (FR) 512

Athine 10611 Alexandroupolis*Thessaloniki 1069 1069 57,20 85,80 114,40 171,60

46


GÖRÖGORSZÁG

C. RÉSZ

Egyes tengeri útvonalakra érvényes teljesárú menetdíjak

Viszonylat

Egyéni utasok részére egyútra Egyéni utasok részére menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR

PATRAS

Ancona 134 172 268 344

Bari 90 119 180 238

IGOUMENITSA

Ancona 134 172 268 344

Bari 90 119 180 238

DIAKOFTO

Kalavrita 9,6 - 19 -

KATAKOLON

Olimpia 5 - 10 -

Pirgos 1,6 - 2,6 -

OLIMPIA

Pirgos 2 - 3 -

Viszonylat

Csoportok (6-99 fő) részére egyútra Csoportok (6-99 fő) részére menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR

PATRAS

Ancona 108 136 216 272

Bari 73 97 146 194

IGOUMENITSA

Ancona 108 136 216 272

Bari 73 97 146 194

4 év alatti gyermekek részére a menetjegy ára egyútra 5,50 €, amennyiben nem foglalnak el külön ülőhelyet.

A külön ülőhelyet elfoglaló 4 év alatti gyermekek, valamint a 4-12 év közötti gyermekek 50 %-os kedvezményt

kapnak a helykategóriának megfelelően.

A fenti útvonalakra csak részvonali jegyszelvények adhatók ki.

A fenti tengeri útvonalakra kiadott menetjeggyel utazóknak a helyszínen további kiegészítő díjat kell fizetniük az alábbiak szerint:

Kikötői díj

Szezonális felár

7 €

jún. 1-től 30-ig, szept. 1-től 30-ig 10 €

júl. 1-től aug. 31-ig

20 €

47


Görögország hálózati térképe

Albánia

Macedónia

Gevgelija

Katerini

Bulgária

Kulata

Drama

Komotini

Strimon

Serres

Alexandroupolis

Thessaloniki

Pythion

Törökország

Kalambaka

Larissa

Igoumenista

Lamia

Inoi

Chalkis

Athine

Patras

Korinthos

Olympia Argos

Tripolis

Kalamata

48


HOLLANDIA

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

1. Útirány

Ha a menetjegyen a holland útvonalra vonatkozóan nincs útiránymegjelölés, az utas ezeken a

vonalakon

- a legrövidebb útvonalon, vagy

- olyan hosszabb útvonalon utazhat, amelyen át célállomását a leggyorsabban vagy a legkevesebb

átszállással érheti el.

2. Hivatkozási számok és jelek

1) Az Amsterdam megjelöléssel kiállított menetjegyek

Amsterdam Amstel

Amsterdam Bijlmer

Amsterdam CS

Amsterdam Muiderpoort

Amsterdam Sloterdijk

Diemen

állomásokra érvényesek.

2) A Rotterdam megjelöléssel kiállított menetjegyek

Rotterdam Alexander

Rotterdam Blaak

Rotterdam CS

Rotterdam Lombardijen

Rotterdam Noord

Rotterdam Zuid

Schiedam-Rotterdam West

állomásokra érvényesek.

3) A Den Haag megjelöléssel kiállított menetjegyek

Den Haag CS

Den Haag HS

Laan v. Nieuw O. Indië

Mariahoeve

Rijswijk

Voorburg

állomásokra érvényesek.

49


HOLLANDIA

NS fuvarozókód: 1184

B. RÉSZ

1 2 3 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

EMMERICH (GR)

Roosendaal(fr) 223 - 28,00 46,60 56,00 93,20

VENLO (GR)

Roosendaal(fr) 227 - 20,80 35,20 41,60 70,40

b) Belföldi viszonylatok

Teljesárú menetdíj

BAD BENTHEIM(GR) 486

Amersfoort 05512 - 22,80 36,40 45,60 72,80

Amsterdam C 05819 - 30,40 49,20 60,80 98,40

Arnhem 07112 - 22,60 37,00 45,20 74,00

Den Haag C 28217 - 37,40 60,40 74,80 120,80

Groningen 30015 - 33,60 55,60 67,20 111,20

Rotterdam C 53017 - 35,00 57,20 70,00 114,40

EMMERICH (GR) 416

Amsterdam C 05819 - 26,00 41,80 52,00 83,60

Den Haag C 28217 - 29,00 47,40 58,00 94,80

Hoek van Holland 32516 - 32,40 53,20 64,80 106,40

Nijmegen 47019 - 11,60 19,00 23,20 38,00

Roosendaal 52613 - 25,80 43,00 51,60 86,00

Rotterdam C 53017 - 28,40 46,40 56,80 92,80

Utrecht Centraal 62117 - 19,20 30,80 38,40 61,60

ROOSENDAAL (FR) 303

Amsterdam C 05819 - 25,00 40,00 50,00 80,00

Den Haag C 28217 - 16,80 26,80 33,60 53,60

Hoek van Holland 32516 - 18,20 29,60 36,40 59,20

Roosendaal 52613 - 2,20 3,60 4,40 7,20

Rotterdam C 53017 - 13,20 21,00 26,40 42,00

Utrecht Centraal 62117 - 22,40 36,60 44,80 73,20

Venlo 64410 - 20,60 34,80 41,20 69,60

VENLO (GR) 418

Amersfoort 05512 - 18,40 31,20 36,80 62,40

Amsterdam C 05819 - 20,80 35,40 41,60 70,80

Arnhem 07112 - 13,20 22,40 26,40 44,80

Den Haag C 28217 - 21,60 36,80 43,20 73,60

Groningen 30015 - 23,60 40,00 47,20 80,00

Heerlen 30718 - 11,20 19,00 22,40 38,00

Hoek van Holland 32516 - 22,00 37,20 44,00 74,40

Maastricht 42416 - 11,60 19,60 23,20 39,20

Roosendaal 52613 - 18,60 31,60 37,20 63,20

Rotterdam C 53017 - 20,20 34,40 40,40 68,80

Utrecht Centraal 62117 - 18,40 31,20 36,80 62,40

Venlo 64410 - 2,00 3,40 4,00 6,80

50


Hollandia hálózati térképe

Groningen

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Amersfoort

Bad Bentheim

Rotterdam

Roosendaal

Nijmegen

Arnheim

Emmerich

Venlo

Németország

Belgium

Maastricht

Heerlen

51


HORVÁTORSZÁG

A. RÉSZ

HZ fuvarozókód: 1178

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

DOBOVA (GR)

Sid(Gr) 310 Zagreb 316 316 34,40 51,60 68,80 103,20

KOPRIVNICA (GR)

Dobova(Gr) 311 D. Selo*Zagreb 126 126 14,00 21,00 28,00 42,00

Dobrljin(Gr) 387 1. D. Selo*Zagreb*Sunja 193 193 21,60 32,40 43,20 64,80

! Dobrljin(Gr) 388 2. D. Selo*Novska*Sunja 229 184 24,80 10,20 49,60 20,40

Sapjane(Gr) 317 D.Selo*Zagreb*Rijeka 360 360 38,80 58,20 77,60 116,40

! Sid(Gr) 312 Koprivnica*Dalj*Vinkovci 286 47 31,20 2,80 62,40 5,60

Slavon. Samac(Gr) 383 1. Koprivnica*Osijek 269 269 29,00 43,60 58,00 87,20

Slavon. Samac(Gr) 384 2. D.Selo*Strizivojna-V 305 305 33,40 50,20 66,80 100,40

KOTORIBA (GR)

Cakovec(Gr) 313 Cakovec 42 42 4,80 7,20 9,60 14,40

Dobova(Gr) 314 Zapresic 144 144 16,20 24,40 32,40 48,80

Dobrljin(Gr) 386 Zapresic*Zagreb*Sunja 241 241 27,00 40,60 54,00 81,20

Sapjane(Gr) 315 Zapresic*Zagreb*Rijeka 408 408 44,20 66,40 88,40 132,80

Sid(Gr) 316 Zapresic*Zagreb 438 438 47,40 71,20 94,80 142,40

! Slavon. Samac(Gr) 381 1. Varazdin*Koprivnica*Osijek 342 300 37,80 16,20 75,60 32,40

Slavon. Samac(Gr) 382 2. Zapresic*Zagreb*Strizivojna-V 395 395 43,20 64,80 86,40 129,60

MAGYARBOLY (GR)

Dobova(Gr) 318 Osijek*Strizivojna*Zagreb 330 330 35,60 53,40 71,20 106,80

! Dobrljin(Gr) 389 1. Osijek*Strizivojna-V*Novska*Sunja 265 220 29,00 12,00 58,00 24,00

Dobrljin(Gr) 390 2. Osijek*Koprivnica*D. Selo*Zagreb*Sunja 397 397 43,20 64,80 86,40 129,60

! Sid(Gr) 319 Osijek*Dalj*Vinkovci 120 66 13,00 3,80 26,00 7,60

Slavon. Samac(Gr) 385 Osijek 103 103 11,80 17,80 23,60 35,60

b) Belföldi viszonylatok

BUZET(GR) 430

Pula 46318 91 91 10,20 15,40 20,40 30,80

DOBOVA (GR) 420

Rijeka 85613 Zagreb 255 255 28,00 42,00 56,00 84,00

Split 86314 Zagreb*Ogulin 461 461 50,60 76,00 101,20 152,00

Zagreb Gl. kol. 89219 - 26 26 3,20 4,80 6,40 9,60

KOPRIVNICA (GR) 731

! Bjelovar 90118 Krizevci 75 43 8,00 2,40 16,00 4,80

! Cakovec 36616 Koprivnica*Varazdin 66 24 7,60 1,40 15,20 2,80

Dugo Selo 90217 - 79 79 8,60 13,00 17,20 26,00

Karlovac 90316 D.Selo*Zagreb 153 153 17,20 25,80 34,40 51,60

Knin 91116 D.Selo*Zagreb-Ogulin 433 433 47,40 71,20 94,80 142,40

Koprivnica 83311 - 13 13 1,60 2,40 3,20 4,80

Krizevci 90415 - 43 43 4,80 7,20 9,60 14,40

Ogulin 83212 D.Selo*Zagreb 209 209 22,60 34,00 45,20 68,00

Opatija-Matulji 45112 D.Selo*Zagreb*Rijeka 339 339 36,60 55,00 73,20 110,00

Osijek 84616 Koprivnica 198 198 21,60 32,40 43,20 64,80

! Pazin 06312 D.Selo*Zagreb*Rijeka*Lupoglav 387 350 42,00 19,00 84,00 38,00

! Plase 90514 D.Selo*Zagreb 301 100 33,40 5,40 66,80 10,80

! Pula 46326 D.Selo*Zagreb*Rijeka*Lupoglav 439 402 47,40 22,20 94,80 44,40

Rijeka 85613 D.Selo*Zagreb 329 329 35,60 53,40 71,20 106,80

52


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

KOPRIVNICA (GR) 731 Á

! Savski Marof 37010 D.Selo*Zagreb 121 100 14,00 5,40 28,00 10,80

! Sibenik 87114 D.Selo*Zagreb*Ogulin*Perkovic 509 487 56,60 26,40 113,20 52,80

Sisak 87213 D.Selo*Zagreb 150 150 16,20 24,40 32,40 48,80

! Slavonski Brod 86215 Koprivnica*Nasice*N.Kapela-B 238 178 25,80 9,80 51,60 19,60

Split 86314 D.Selo*Zagreb*Ogulin 535 535 59,20 88,80 118,40 177,60

! Varazdin 90712 Koprivnica 55 13 6,00 0,80 12,00 1,60

Vinkovci 88112 D.Selo 314 314 34,40 51,60 68,80 103,20

Virovitica 90811 Koprivnica 78 78 8,60 13,00 17,20 26,00

Vrbovec 37515 - 63 63 7,00 10,60 14,00 21,20

Vrhovine 90910 D.Selo*Zagreb*Ogulin 277 277 30,20 45,40 60,40 90,80

! Zadar 89110 D.Selo*Zagreb*Ogulin*Knin 528 433 59,20 23,80 118,40 47,60

Zagreb Gl. kol. 89219 D.Selo 100 100 10,80 16,20 21,60 32,40

KOTORIBA (GR) 730

! Bjelovar 90118 Varazdin*Koprivnica*Klostar 150 79 16,20 4,40 32,40 8,80

Cakovec 36616 - 33 33 3,80 5,80 7,60 11,60

Karlovac 90316 Zapresic*Zagreb 201 201 22,60 34,00 45,20 68,00

Knin 91116 Zapresic*Zagreb*Ogulin 481 481 52,80 79,20 105,60 158,40

! Konjscina 77511 - 85 0 9,20 0,00 18,40 0,00

! Koprivnica 83311 Varazdin 86 44 9,60 2,40 19,20 4,80

Kotoriba 91017 - 3 3 0,60 1,00 1,20 2,00

Krizevci 90415 Zapresic*Zagreb*D.Selo 205 205 22,60 34,00 45,20 68,00

Moravice 90514 Zapresic*Zagreb 287 287 31,20 46,80 62,40 93,60

Ogulin 83212 Zapresic*Zagreb 257 257 28,00 42,00 56,00 84,00

Opatija-Matulji 45112 Zapresic*Zagreb*Rijeka 387 387 42,00 63,00 84,00 126,00

! Pazin 06312 Zapresic*Zagreb*Rijeka*Lupoglav 435 398 47,40 21,60 94,80 43,20

Perkovic 90613 Zapresic*Zagreb*Ogulin 535 535 59,20 88,80 118,40 177,60

! Pula 46318 Zapresic*Zagreb*Rijeka*Lupoglav 487 450 52,80 24,20 105,60 48,40

Rijeka 85613 Zapresic*Zagreb 377 377 41,00 61,60 82,00 123,20

! Sibenik 87114 Zapresic*Zagreb*Ogulin*Perkovic 557 535 62,00 29,60 124,00 59,20

Sisak 87213 Zapresic*Zagreb 198 198 21,60 32,40 43,20 64,80

Slavonski Brod 86215 Zapresic*Zagreb 339 339 36,60 55,00 73,20 110,00

Split 86314 Zapresic*Zagreb*Ogulin 583 583 64,60 97,00 129,20 194,00

Varazdin 90712 - 44 44 4,80 7,20 9,60 14,40

Vinkovci 88112 Zapresic*Zagreb 404 404 44,20 66,40 88,40 132,80

Vrhovine 90910 Zapresic*Zagreb*Ogulin 325 325 35,60 53,40 71,20 106,80

Zabok 89318 - 109 109 11,80 17,80 23,60 35,60

! Zadar 89110 Zapresic*Zagreb*Ogulin*Knin 576 481 64,60 26,40 129,20 52,80

Zagreb Gl. kol. 89219 Zapresic 148 148 16,20 24,40 32,40 48,80

Zapresic 90811 - 133 133 15,00 22,60 30,00 45,20

Zlatar Bistrica 89417 - 93 93 10,20 15,40 20,40 30,80

MAGYARBOLY (GR 733

Beli Manastir 91611 5 5 0,60 1,00 1,20 2,00

Djakovo 91710 Osijek 69 69 7,60 11,40 15,20 22,80

Osijek 84616 32 32 3,80 5,80 7,60 11,60

Rijeka 85613 1. Osijek*Strizivojna-V*Zagreb 533 533 59,20 88,80 118,40 177,60

Rijeka 85621 2. Osijek*Koprivnica*D.Selo*Zagreb 533 533 59,20 88,80 118,40 177,60

! Sisak 87221 1. Osijek*Strizivojna-V*Novska 266 247 29,00 13,60 58,00 27,20

Sisak 87213 2. Osijek*Koprivnica*D.Selo*Zagreb 354 354 38,80 58,20 77,60 116,40

Strizivojna-Vrp. 71118 Osijek 80 80 8,60 13,00 17,20 26,00

! Vinkovci 88112 Osijek*Dalj 86 32 9,60 2,00 19,20 4,00

! Zadar 89110 1. Koprivnica*D.Selo*Zagreb*Ogulin*Knin 732 637 80,80 35,00 161,60 70,00

! Zadar 89128 2. Osijek*Strizivojna-V*Zagreb*Ostarije*Knin 720 673 78,20 36,40 156,40 72,80

Zagreb Gl. kol. 89219 1. Osijek*Koprivnica*D.Selo 304 304 33,40 50,20 66,80 100,40

Zagreb Gl. kol. 89227 2. Osijek*Strizivojna-V 304 304 33,40 50,20 66,80 100,40

! A felkiáltó jellel megjelölt viszonylatoknál az 1. és 2. osztályú kilométerek eltérő értéket mutatnak.

Ezekben az esetekben a 2. osztályra vonatkozó ár mellett a táblázatban szereplő 1. osztályú árról kell kocsiosztály-különbözetet kiállítani.

53


HORVÁTORSZÁG

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

Távolság Km 2.osztály 1. osztály Távolság Km 2.osztály 1. osztály

EUR

EUR

5 0,60 1,00 260 28,00 42,00

10 1,00 1,60 270 29,00 43,60

15 1,60 2,40 280 30,20 45,40

20 2,20 3,40 290 31,20 46,80

25 2,60 4,00 300 32,40 48,60

30 3,20 4,80 310 33,40 50,20

35 3,80 5,80 320 34,40 51,60

40 4,40 6,60 330 35,60 53,40

45 4,80 7,20 340 36,60 55,00

50 5,40 8,20 350 37,80 56,80

55 6,00 9,00 360 38,80 58,20

60 6,40 9,60 370 39,80 59,80

65 7,00 10,60 380 41,00 61,60

70 7,60 11,40 390 42,00 63,00

75 8,00 12,00 400 43,20 64,80

80 8,60 13,00 410 44,20 66,40

85 9,20 13,80 420 45,20 67,80

90 9,60 14,40 430 46,40 69,60

95 10,20 15,40 440 47,40 71,20

100 10,80 16,20 450 48,40 72,60

110 11,80 17,80 460 49,60 74,40

120 13,00 19,60 470 50,60 76,00

130 14,00 21,00 480 51,80 77,80

140 15,00 22,60 490 52,80 79,20

150 16,20 24,40 500 53,80 80,80

160 17,20 25,80 525 56,60 85,00

170 18,40 27,60 550 59,20 88,80

180 19,40 29,20 575 62,00 93,00

190 20,40 30,60 600 64,60 97,00

200 21,60 32,40 625 67,40 101,20

210 22,60 34,00 650 70,00 105,00

220 23,80 35,80 675 72,80 109,20

230 24,80 37,20 700 75,40 113,20

240 25,80 38,80 725 78,20 117,40

250 27,00 40,60 750 80,80 121,20

1000 80,80 121,20

54


Horvátország hálózati térképe

Šamac

Dobrjin

Knin

Gyékényes

Koprivnica

Dobova

Šid

Zagreb

Kotoriba

Magyarbóly

Čakovec

Sapjane

Osijek

Dugo Selo

Sunja

Novska

Dalj

Vinkovci

Strizivojna-

Vrpolje

Zaprešić

Rijeka

Varaždin

Križevci

Bjelovar

Zadar

Karlovac

Ogulin

Opatija-

Matulji

Lupoglav

Pazin

Pula

Plase

Savski

Marof

Sisak

Split

Šibenik

Perkocić

Našice

Nova

Kapela-B.

Vitrovica

Vrhovine

Klostar

Moravice

Zabok

Zlatar-

Bistrica

Beli Manastir

Djakovo

Szlovénia

Magyarország

Bosznia-Hercegovina

Szerbia

55


LENGYELORSZÁG

A. RÉSZ

PKP fuvarozókód: 1251

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Távolság Távolság Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

Viszonylat Kódszám Útirány

km km

egyszeri útra menettérti útra

2.osztály 1.osztály

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

a) Átmeneti viszonylatok

SKALITE (GR)

Brest(Gr) 339 1. Bielsko B.*Katowice*Pilawa*Lukow 587 587 39,80 59,80 79,60 119,60

Brest(Gr) 341 2. Zwardon*Katowice*Warszawa 617 617 41,40 62,20 82,80 124,40

ZEBRZYDOWICE (GR)

Forst(Gr) 371 Katowice*Wroclaw*Zagan 442 442 29,60 44,40 59,20 88,80

Frankfurt(O)(Gr) 051 1. Katowice*Czest.*Warszawa*Poznan 869 869 41,00 61,60 82,00 123,20

Frankfurt(O)(Gr) 055 2. Katowice*Wroclaw*Ziel.Gora*Rzepin 495 495 30,60 46,00 61,20 92,00

b) Belföldi viszonylatok

BOHUMIN (GR) 820

Chalupki 08615 - 1 1 3,20 4,80 6,40 9,60

Opole Gl. 08516 - 96 96 11,20 16,80 22,40 33,60

Poznan Gl. 17715 Opole 341 341 26,80 40,20 53,60 80,40

Raciborz 10017 - 22 22 6,20 9,40 12,40 18,80

Szczecin 11916 Opole*Poznan*Ziel.Gora 681 681 36,00 54,00 72,00 108,00

Wroclaw Gl. 14316 Opole 177 177 17,80 26,80 35,60 53,60

Zielona Gora 15016 Opole*Wroclaw*Glogow 331 331 26,80 40,20 53,60 80,40

FRANKFURT (O) (GR) 853

Poznan Gl. 17715 - 173 173 17,80 26,80 35,60 53,60

Warszawa 13615 Poznan 475 475 29,60 44,40 59,20 88,80

LICHKOV (GR) 823

Gdansk Gl. 02212 Wroclaw*Warszawa*Dzialdowo 846 846 41,00 61,60 82,00 123,20

Gdansk Gl. 02220 Wroclaw*Poznan*Tczew 612 612 33,40 50,20 66,80 100,40

Katowice 04218 Wroclaw 315 315 25,40 38,20 50,80 76,40

Katowice 04226 Klodzko*Nysa 241 241 23,00 34,60 46,00 69,20

Klodzko 04614 - 43 43 7,80 11,80 15,60 23,60

Krakow 05116 Wroclaw*Katowice 392 392 28,00 42,00 56,00 84,00

Krakow 05124 Nysa*Katowice 318 318 25,40 38,20 50,80 76,40

LICHKOV (GR) 823

Legnica 06114 Wroclaw 201 201 20,40 30,60 40,80 61,20

Miedzylesie 07310 6 6 3,20 4,80 6,40 9,60

Poznan Gl. 17715 Wroclaw 301 301 25,40 38,20 50,80 76,40

Szczecin 11916 Wroclaw*Poznan 511 511 30,60 46,00 61,20 92,00

Warszawa 13615 Wroclaw*Lodz 528 528 31,40 47,20 62,80 94,40

Wroclaw Gl. 14316 136 136 15,40 23,20 30,80 46,40

Zielona Gora 15016 Wroclaw*Glogow 290 290 25,40 38,20 50,80 76,40

56


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

SKALITE (GR) 825

Bielsko Biala Gl. 00612 58 58 7,80 11,80 15,60 23,60

Czestochowa 01412 Katowice 202 202 20,40 30,60 40,80 61,20

Gdansk Gl. 02212 Bielsko B.*Katowice*Idzik.*Warszawa 739 739 37,20 55,80 74,40 111,60

Gdynia Gl. 02311 Bielsko B.*Katowice*Idzik.*Warszawa 760 760 37,20 55,80 74,40 111,60

Katowice 04218 Bielsko B. 113 113 14,20 21,40 28,40 42,80

Krakow 05116 Bielsko B.*Oswiecim 155 155 16,60 25,00 33,20 50,00

Krakow 05124 Bielsko B.*Katowice 190 190 19,20 28,80 38,40 57,60

Poznan Gl. 17715 Katowice*Opole*Wroclaw 467 467 29,60 44,40 59,20 88,80

Szczecin 11916 Katowice*Wroclaw*Poznan 667 667 34,80 52,20 69,60 104,40

Warszawa 13615 Katowice*Idzik. 411 411 28,80 43,20 57,60 86,40

Wroclaw Gl. 14316 Katowice*Opole 302 302 25,40 38,20 50,80 76,40

Zakopane 19216 Zywiec*Sucha Besk. 151 151 16,60 25,00 33,20 50,00

Zwardon 19810 1 1 3,20 4,80 6,40 9,60

Zywiec 19919 37 37 6,20 9,40 12,40 18,80

ZEBRZYDOWICE (GR) 826

Bielsko Biala Gl. 00612 Czechowice Dz. 46 46 7,80 11,80 15,60 23,60

Czestochowa 01412 Katowice 164 164 17,80 26,80 35,60 53,60

Gdansk Gl. 02212 Katowice*Czest.*Warszawa*Dzialdowo 721 721 37,20 55,80 74,40 111,60

Gdansk Gl. 02220 Katowice*Idzik.*Warszawa*Dzialdowo 701 701 36,00 54,00 72,00 108,00

Gdynia Gl. 02311 Katowice*Idzik.*Warszawa*Dzialdowo 722 722 37,20 55,80 74,40 111,60

Gdynia Gl. 02337 Katowice*Czest.*Warszawa*Dzialdowo 742 742 37,20 55,80 74,40 111,60

Katowice 04218 75 75 9,60 14,40 19,20 28,80

Krakow 05116 Katowice 152 152 16,60 25,00 33,20 50,00

Krakow 05124 Oswiecim*Trzebinia 120 120 14,20 21,40 28,40 42,80

Lodz 07013 Katowice*Koluszki 314 314 25,40 38,20 50,80 76,40

Lublin 06510 Katowice*Tunel*Radom 452 452 29,60 44,40 59,20 88,80

Oswiecim 08813 55 55 7,80 11,80 15,60 23,60

Poznan Gl. 17715 Katowice*Kepno 394 394 28,00 42,00 56,00 84,00

Poznan Gl. 17723 Katowice*Idzik.*Warszawa 675 675 34,80 52,20 69,60 104,40

Sosnowiec Gl. 82818 Katowice 84 84 11,20 16,80 22,40 33,60

Szczecin 11916 Katowice*Wroclaw*Poznan 629 629 33,40 50,20 66,80 100,40

Warszawa 13615 Katowice*Czest. 393 393 28,00 42,00 56,00 84,00

Warszawa 13623 Katowice*Krakow*Kielce*Radom 472 472 29,60 44,40 59,20 88,80

Warszawa 13631 Katowice*Idzik. 373 373 28,00 42,00 56,00 84,00

Wroclaw Gl. 14316 Katowice 254 254 23,00 34,60 46,00 69,20

Zakopane 19224 Bielsko B.*Sucha Besk. 179 179 17,80 26,80 35,60 53,60

Zakopane 19216 Katowice*Krakow 296 296 25,40 38,20 50,80 76,40

Zebrzydowice 14910 4 4 3,20 4,80 6,40 9,60

57


LENGYELORSZÁG

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Távolság Km

2.osztály

Teljesárú menetdíj

1. osztály

EUR

EUR

10 3,20 4,80

20 4,40 6,60

40 6,20 9,40

60 7,80 11,80

80 9,60 14,40

100 11,20 16,80

120 14,20 21,40

140 15,40 23,20

160 16,60 25,00

180 17,80 26,80

200 19,20 28,80

220 20,40 30,60

240 21,60 32,40

260 23,00 34,60

280 24,20 36,40

320 25,40 38,20

360 26,80 40,20

400 28,00 42,00

440 28,80 43,20

480 29,60 44,40

520 30,60 46,00

560 31,40 47,20

600 32,20 48,40

640 33,40 50,20

680 34,80 52,20

720 36,00 54,00

760 37,20 55,80

820 39,20 58,80

880 41,00 61,60

940 42,80 64,20

1000 44,60 67,00

1060 47,40 71,20

1120 49,80 74,80

1180 52,40 78,60

1240 54,80 82,20

58


Lengyelország hálózati térképe

Frankfurt/O

Wrocław

Warszawa

Kraków

Brest

Plaveč

Tarnów

Opole

Lichkov

Bohumin

Poznań

Szczecin

Zielona

Góra

Glogów

Katowice

Forst

Zagań

Czestochowa

Rzepin

Zebrzydowice

Klodzko

Nysa

Legnica

Miedzylesie

Łódz

Nowy Sacz

Muszyna

Radom

Oswiecim

Zakopane

Skalité

Bielsko

Biala

Gdańsk

Gdynia

Zwardon

Dzialdowo

Koluszki

Lublin

Kepno

Kielce

Németország

Oroszország

Fehéroroszország

Szlovákia

Ukrajna

Csehország

59


LUXEMBURG

A. RÉSZ

CFL fuvarozókód: 0082

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

BETTENBOURG (FR)

Sterpenich(fr) 240 Luxembourg 36 36 12,60 19,00 25,20 38,00

IGEL (GR)

Sterpenich(fr) 241 Luxembourg 57 57 19,40 29,20 38,80 58,40

b) Belföldi viszonylatok

BETTENBOURG (FR 235

Luxembourg 10017 Bettembourg 17 17 6,60 10,00 13,20 20,00

IGEL (GR) 580

Luxembourg 10017 - 38 38 13,40 20,20 26,80 40,40

60


Luxemburg és Belgium hálózati térképe

Zeebrugge

Oostende

Brugge

Gent

Hollandia

Roosendaal

Antwerpen

Tourcoing

Lille

Brussel/

Bruxelles

Quvery

Jeumont

Charleroi

Brussel airport

Leuven

Maastricht

Visé

Namur

Liège

Aachen

Németország

Franciaország

Gouvy

Arlon Luxembourg

Sterpenich

Igel Trier

Bettembourg

Thionville

61


MACEDÓNIA

A. RÉSZ

MZ fuvarozókód: 1065

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

TABANOVCI (GR.)

Gevgelija(fr) 238 Skopje*Veles 217 217 15,40 23,20 30,80 46,40

b) Belföldi viszonylatok

TABANOVCI (FR) 660

Bitola 60616 Skopje*Veles 232 232 16,80 25,20 33,60 50,40

Skopje 66118 - 51 51 3,80 5,80 7,60 11,60

Veles 67116 Skopje 102 102 7,80 11,80 15,60 23,60

62


Macedónia hálózati térképe

Koszovó

Preševo

Szerbia

Tabanovci

Bulgária

Skopje

Kočani

Veles

Kičevo

Gevgelija

Idomeni

Albánia

Bitola

Görögország

63


MAGYARORSZÁG

Különleges határozmányok

A. RÉSZ

1. Tört díjszámítás

A MÁV-START és a GySEV vonalaira a menetdíjat törten (külön-külön) kell számítani. Az

így megállapított menetdíjat össze kell adni.

A GySEV vonal által megszakított MÁV-START részvonalak, illetve a MÁV-START vonal

által megszakított GySEV részvonalak távolságát össze kell adni.

A MÁV-START és GySEV viszonylatok távolságát a B. Részből kell megállapítani.

2. Budapest

A kiadványban szereplő Budapest állomáshoz tartozó állomások:

- Budapest-Déli

- Budapest-Nyugati

- Budapest-Keleti

- Kelenföld

- Ferencváros

3. Határállomások és határpontok jegyzéke

Határállomás

Biharkeresztes

Hidasnémeti

Tiborszállás

Csorna

Lőkösháza

Győr

Hegyeshalom (Gr)

Hegyeshalom

Bajánsenye

Gyékényes

Murakeresztúr

Magyarbóly

Nyírábrány

Fertőszentmiklós

Rajka

Röszke

Kötegyán

Sátoraljaújhely

Kelebia

Porpác

Sopron

Szentgotthárd

Szob

Záhony

Zalaszentiván

Határpont

Biharkeresztes (Gr)

Cana (Gr)

Carei (Gr)

Csorna

Curtici (Gr)

Győr

Hegyeshalom (Gr)

Hegyeshalom

Hodos (Gr)

Koprivnica (Gr)

Kotoriba (Gr)

Magyarbóly (Gr)

Nyírábrány (Gr)

Pamhagen (Gr)

Rajka (Gr)

Röszke (Gr)

Salonta (Gr)

Sátoraljaújhely (Gr)

Subotica (Gr)

Porpác

Sopron

Szentgotthárd (Gr)

Szob (Gr)

Záhony (Gr)

Zalaszentiván

64


MAGYARORSZÁG

MÁV-START fuvarozókód: 1155

GYSEV fuvarozókód: 0043

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

1. GYSEV

a) Átmeneti viszonylatok

CSORNA 800

Győr 791 31 31 4,20 6,40 8,40 12,80

Hegyeshalom 525 39 39 4,60 7,00 9,20 14,00

Pamhagen(Gr) 526 44 44 5,20 7,80 10,40 15,60

Porpac 527 55 55 6,40 9,60 12,80 19,20

Sopron 796 54 54 6,40 9,60 12,80 19,20

Szentgotthard(Gr) 529 128 128 14,20 21,20 28,40 42,40

Zalaszentivan 530 Szombathely 121 121 14,20 21,20 28,40 42,40

GYŐR 128

Pamhagen(Gr) 531 75 75 8,00 12,00 16,00 24,00

Porpac 532 Csorna 86 86 9,00 13,80 18,00 27,60

Sopron 503 85 85 9,00 13,80 18,00 27,60

Szentgotthard(Gr) 507 Csorna*Szombathely 159 159 16,00 24,00 32,00 48,00

Zalaszentivan 533 Csorna*Szombathely 152 152 16,00 24,00 32,00 48,00

HEGYESHALOM 602

Porpac 534 94 94 10,20 15,20 20,40 30,40

Szentgotthard(Gr) 536 Porpac*Szombathely 167 167 18,20 27,20 36,40 54,40

Zalaszentivan 537 Csorna*Szombathely 160 160 16,00 24,00 32,00 48,00

PORPÁC 608

Sopron 539 Szombathely 79 79 8,00 12,00 16,00 24,00

Sopron 541 Csorna 109 109 12,00 18,20 24,00 36,40

Zalaszentivan 542 Szombathely 66 66 7,20 10,80 14,40 21,60

SOPRON 796

Pamhagen(Gr) 543 Fertoeszentmiklos 38 38 4,60 7,00 9,20 14,00

Szentgotthárd (Gr) 509 Szombathely 118 118 12,00 18,20 24,00 36,40

Zalaszentivan 546 Szombathely 111 111 12,00 18,20 24,00 36,40

SZENTGOTTHARD(GR) 606

Zalaszentivan 545 Szombathely 105 105 12,00 18,20 24,00 36,40

b) Belföldi viszonylatok

CSORNA

800

Fertőszentmiklós 26617 44 44 5,20 7,80 10,40 15,60

Kapuvár 13219 15 15 2,00 3,20 4,00 6,40

Koermend 22814 98 98 10,20 15,20 20,40 30,40

Koeszeg 55319 Szombathely 90 90 9,00 13,80 18,00 27,60

Puespoekmolnari 25015 92 92 10,20 15,20 20,40 30,40

Repcelak 27012 28 28 3,60 5,40 7,20 10,80

Szombathely 22418 72 72 8,00 12,00 16,00 24,00

Vasvar 26014 96 96 10,20 15,20 20,40 30,40

65


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

GYŐR 128

Fertoeszentmiklos 26617 41 41 5,20 7,80 10,40 15,60

Kapuvar 13219 46 46 5,60 8,40 11,20 16,80

Koermend 22814 Csorna*Szombathely 129 129 14,20 21,20 28,40 42,40

Koeszeg 55319 Csorna 121 121 14,20 21,20 28,40 42,40

Puespoekmolnari 25015 Csorna*Szombathely 123 123 14,20 21,20 28,40 42,40

Repcelak 27012 Csorna 59 59 6,40 9,60 12,80 19,20

Szombathely 22418 Csorna 103 103 12,00 18,20 24,00 36,40

Vasvar 26014 Csorna*Szombathely 127 127 14,20 21,20 28,40 42,40

HEGYESHALOM 602

Koermend 22814 Porpac*Szombathely 137 137 14,20 21,20 28,40 42,40

Koeszeg 55319 Csorna*Szombathely 129 129 14,20 21,20 28,40 42,40

Puespoekmolnari 25015 Porpac*Szombathely 131 131 14,20 21,20 28,40 42,40

Rajka 19711 4 4 1,20 2,00 2,40 4,00

Repcelak 27012 67 67 7,20 10,80 14,40 21,60

Szombathely 22418 Csorna 111 111 12,00 18,20 24,00 36,40

Vasvar 26014 Porpac*Szombathely 135 135 14,20 21,20 28,40 42,40

PAMHAGEN 609

Fertőszentmiklós 26617 14 14 2,00 3,20 4,00 6,40

Kapuvar 13219 29 29 3,60 5,40 7,20 10,80

PORPÁC 608

Koermend 22814 35 35 4,20 6,40 8,40 12,80

Koeszeg 55319 35 35 4,20 6,40 8,40 12,80

Szombathely 22418 17 17 2,40 3,80 4,80 7,60

SOPRON 796

Bük 52316 38 38 4,60 7,00 9,20 14,00

Fertőszentmiklós 26617 24 24 3,00 4,60 6,00 9,20

Kapuvár 13219 39 39 4,60 7,00 9,20 14,00

Koermend 22814 Szombathely 88 88 9,00 13,80 18,00 27,60

Koeszeg 55319 Szombathely 80 80 8,00 12,00 16,00 24,00

Lovo 42713 24 24 3,00 4,60 6,00 9,20

Nagycenk 05215 12 12 2,00 3,20 4,00 6,40

Repcelak 27012 Csorna 82 82 9,00 13,80 18,00 27,60

Repcelak 27012 Szombathely 106 106 12,00 18,20 24,00 36,40

Sopron 27219 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Szombathely 22418 62 62 7,20 10,80 14,40 21,60

Vasvar 26014 86 86 9,00 13,80 18,00 27,60

SZENTGOTTHÁRD (GR) 606

Koermend 22814 30 30 3,60 5,40 7,20 10,80

Koeszeg 55319 74 74 8,00 12,00 16,00 24,00

Puespoekmolnari 25015 76 76 8,00 12,00 16,00 24,00

Szentgotthárd 23218 2 2 1,20 2,00 2,40 4,00

Szombathely 22418 56 56 6,40 9,60 12,80 19,20

Vasvar 26014 80 80 8,00 12,00 16,00 24,00

ZALASZENTIVÁN 607

Buk 52316 Szombathely 73 73 8,00 12,00 16,00 24,00

Koermend 22814 Szombathely 75 75 8,00 12,00 16,00 24,00

Koeszeg 55319 Szombathely 67 67 7,20 10,80 14,40 21,60

Lovo 42713 Szombathely 87 87 9,00 13,80 18,00 27,60

Puespoekmolnari 25015 29 29 3,60 5,40 7,20 10,80

Repcelak 27012 Szombathely*Porpac 93 93 10,20 15,20 20,40 30,40

Szombathely 22418 49 49 5,60 8,40 11,20 16,80

Vasvar 26014 25 25 3,00 4,60 6,00 9,20

66


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

2. MÁV-START

b) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

GYŐR 128

Biharkereszt.(Gr) 553 Szolnok*Budapest 365 365 34,00 51,00 68,00 102,00

Cana(Gr) 551 Miskolc*Budapest 379 379 34,00 51,00 68,00 102,00

Curtici(Gr) 555 Szolnok*Budapest 359 359 34,00 51,00 68,00 102,00

Koprivnica(Gr) 558 Budapest*(Dombovar/Nagykanizsa) 397 397 34,00 51,00 68,00 102,00

Kotoriba(Gr) 559 Budapest*Nagykanizsa 367 367 34,00 51,00 68,00 102,00

Magyarboly(Gr) 560 Budapest*Pecs 409 409 37,00 55,40 74,00 110,80

Nyirabrany(Gr) 554 Budapest*Debrecen 383 383 34,00 51,00 68,00 102,00

Roeszke(Gr) 557 Budapest*Bekescsaba 364 364 34,00 51,00 68,00 102,00

Subotica(Gr) 556 Budapest*Kiskoeroes 298 298 28,20 42,20 56,40 84,40

Szob(Gr) 550 Budapest 196 196 20,00 30,00 40,00 60,00

Zahony(Gr) 552 Budapest*(Miskolc/Debrecen) 469 469 39,80 59,60 79,60 119,20

HEGYESHALOM (GR)

Hegyeshalom 567 5 5 1,20 2,00 2,40 4,00

ZALASZENTIVÁN 607

Hodos(Gr) 561 55 55 6,40 9,60 12,80 19,20

Kotoriba(Gr) 563 Nagykanizsa 69 69 7,20 10,80 14,40 21,60

Koprivnica(Gr) 564 Nagykanizsa 83 83 9,00 13,80 18,00 27,60

Magyarboly(Gr) 565 Pecs*Barcs*Nagykanizsa 251 251 25,00 37,60 50,00 75,20

Záhony(Gr) 566 Ukk*Taploca*Gyoer*Budapest*Miskolc/Debrecen 600 600 47,40 71,00 94,80 142,00

b) Belföldi viszonylatok

BIHARKERESZTES (GR) 942

Berettyóújfalu 44214 23 23 3,00 4,60 6,00 9,20

Biharkeresztes 44412 6 6 1,80 2,80 3,60 5,60

Budapest 01016 Szolnok 234 234 23,40 35,20 46,80 70,40

Cegléd 37218 Szolnok 161 161 18,20 27,20 36,40 54,40

Debrecen 39115 101 101 12,00 18,20 24,00 36,40

Eger 24018 Karcag*Füzesabony 164 164 18,20 27,20 36,40 54,40

Győr 12815 Szolnok*Budapest 365 365 34,00 51,00 68,00 102,00

Hajdúszoboszló 38810 81 81 9,00 13,80 18,00 27,60

Karcag 38414 72 72 8,00 12,00 16,00 24,00

Kecskemét 71118 Szolnok*Cegléd 194 194 20,00 30,00 40,00 60,00

Komarom 12211 Szolnok*Budapest 368 368 34,00 51,00 68,00 102,00

Miskolc 13813 Nyíregyháza 238 238 23,40 35,20 46,80 70,40

Nyíregyháza 40113 150 150 16,00 24,00 32,00 48,00

Püspökladány 38612 57 57 6,40 9,60 12,80 19,20

Szolnok 37416 134 134 14,20 21,20 28,40 42,40

Tatabánya 11312 Szolnok*Budapest 298 298 28,20 42,20 56,40 84,40

CANA (GR) 881

Békéscsaba 80317 Miskolc*Hatvan*Szolnok 345 345 31,40 47,00 62,80 94,00

Budapest 01016 Miskolc 248 248 25,00 37,60 50,00 75,20

Debrecen 39115 Miskolc*Nyíregyháza 203 203 21,60 32,60 43,20 65,20

Dombóvár 61812 Miskolc*Budapest 412 412 37,00 55,40 74,00 110,80

Eger 24018 Miskolc 140 140 14,20 21,20 28,40 42,40

Forró-Encs 31914 26 26 3,60 5,40 7,20 10,80

Füzesabony 12716 Miskolc 123 123 14,20 21,20 28,40 42,40

Gyoma 78618 Miskolc*Hatvan*Szolnok 308 308 31,40 47,00 62,80 94,00

Hajdúszoboszló 38810 Miskolc*Nyíregyháza 223 223 23,40 35,20 46,80 70,40

Hatvan 12013 Miskolc 181 181 20,00 30,00 40,00 60,00

Hegyeshalom 13615 Miskolc*Budapest*Gyoer 426 426 37,00 55,40 74,00 110,80

Hidasnémeti 32417 4 4 1,20 2,00 2,40 4,00

67


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

BIHARKERESZTES (GR) 942

Keszthely 47415 1. Miskolc*Budapest*Balatonszentgyörgy 438 438 37,00 55,40 74,00 110,80

47423 2. Miskolc*Budapest*Tapolca 457 457 39,80 59,60 79,60 119,20

Mezőkövesd 13110 Miskolc 110 110 12,00 18,20 24,00 36,40

Mezőtúr 45013 Miskolc*Hatvan*Szolnok 290 290 28,20 42,20 56,40 84,40

Miskolc 13813 66 66 7,20 10,80 14,40 21,60

Nyékládháza 13714 Miskolc 79 79 8,00 12,00 16,00 24,00

Nyíregyháza 40113 Miskolc 154 154 16,00 24,00 32,00 48,00

Pécs 72918 Miskolc*Budapest*Dombóvár 476 476 39,80 59,60 79,60 119,20

Siófok 33514 Miskolc*Budapest 363 363 34,00 51,00 68,00 102,00

Szerencs 14415 Miskolc 104 104 12,00 18,20 24,00 36,40

Szolnok 37416 Miskolc*Hatvan 249 249 25,00 37,60 50,00 75,20

Tatabánya 11312 Miskolc*Budapest 312 312 31,40 47,00 62,80 94,00

Tokaj 67116 Miskolc 122 122 14,20 21,20 28,40 42,40

Vámosgyörk 12310 Miskolc 161 161 18,20 27,20 36,40 54,40

CAREI (GR) 940

Budapest 01016 Mátészalka*Debrecen*Szolnok 323 323 31,40 47,00 62,80 94,00

Debrecen 39115 Mátészalka 102 102 12,00 18,20 24,00 36,40

Mátészalka 54916 24 24 3,00 4,60 6,00 9,20

Nagyecsed 59816 12 12 2,00 3,20 4,00 6,40

Szolnok 37416 Mátészalka*Debrecen 223 223 23,40 35,20 46,80 70,40

Tiborszállás 59915 6 6 1,80 2,80 3,60 5,60

CURTICI (GR) 946

Békéscsaba 80317 32 32 4,20 6,40 8,40 12,80

Budapest 01016 Szolnok 228 228 23,40 35,20 46,80 70,40

Cegléd 37218 Szolnok 155 155 16,00 24,00 32,00 48,00

Celldömölk 21717 Szolnok*Budapest*(Győr/Veszprém) 431 431 37,00 55,40 74,00 110,80

Eger 24026 1. Szolnok*Budapest 370 370 34,00 51,00 68,00 102,00

24018 2. Szolnok*Hatvan 271 271 26,80 40,20 53,60 80,40

Forró-Encs 31914 Szolnok*Hatvan*Miskolc 351 351 34,00 51,00 68,00 102,00

Győr 12815 Szolnok*Budapest 359 359 34,00 51,00 68,00 102,00

Gyoma 78618 69 69 7,20 10,80 14,40 21,60

Hatvan 12013 Szolnok 196 196 20,00 30,00 40,00 60,00

Hegyeshalom 13615 Szolnok*Budapest*Győr 406 406 37,00 55,40 74,00 110,80

Hidasnémeti 32417 Szolnok*Hatvan*Miskolc 373 373 34,00 51,00 68,00 102,00

Jászberény 32318 Szolnok 170 170 18,20 27,20 36,40 54,40

Kétegyhaza 80515 15 15 2,00 3,20 4,00 6,40

Kiskunhalas 63115 1. Békéscsaba*Szeged*Kiskunfélegyháza. 235 235 23,40 35,20 46,80 70,40

63123 2. Szolnok*Budapest*Kiskőrös 362 362 34,00 51,00 68,00 102,00

Komárom 12211 Szolnok*Budapest 322 322 31,40 47,00 62,80 94,00

Lőkösháza 80614 3 3 1,20 2,00 2,40 4,00

Mezőberény 43018 49 49 5,60 8,40 11,20 16,80

Mezőkövesd 13110 Szolnok*Hatvan 267 267 26,80 40,20 53,60 80,40

Mezőtúr 45013 87 87 9,00 13,80 18,00 27,60

Miskolc 13813 Szolnok*Hatvan 311 311 31,40 47,00 62,80 94,00

Mosonmagyaróvár 13417 Szolnok*Budapest 395 395 34,00 51,00 68,00 102,00

Nyékládháza 13714 Szolnok*Hatvan 299 299 28,20 42,20 56,40 84,40

Sárvár 22111 Szolnok*Budapest*Veszprém 440 440 37,00 55,40 74,00 110,80

Szeged 72215 Békéscsaba 129 129 14,20 21,20 28,40 42,40

Székesfehérvár 32615 Szolnok*Budapest 295 295 28,20 42,20 56,40 84,40

Szolnok 37416 128 128 14,20 21,20 28,40 42,40

Tatabánya 11312 Szolnok*Budapest 292 292 28,20 42,20 56,40 84,40

Újszász 67215 Szolnok 144 144 16,00 24,00 32,00 48,00

Veszprém 39412 Szolnok*Budapest 340 340 31,40 47,00 62,80 94,00

Zalaegerszeg 48918 Szolnok*Budapest*(Tapolca/Veszprém)*Ukk 487 487 39,80 59,60 79,60 119,20

68


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

CSORNA 800

Pápa 21212 37 37 4,60 7,00 9,20 14,00

GYŐR 128

Békéscsaba 80317 Budapest*Szolnok 327 327 31,40 47,00 62,80 94,00

Budapest 01016 131 131 14,20 21,20 28,40 42,40

Celldömölk 21717 72 72 8,00 12,00 16,00 24,00

Debrecen 39115 Budapest*Szolnok 352 352 34,00 51,00 68,00 102,00

Kecskemét 71118 Budapest*Cegléd 237 237 23,40 35,20 46,80 70,40

Keszthely 47415 Celldömölk*Tapolca 153 153 16,00 24,00 32,00 48,00

Komárom 12211 37 37 4,60 7,00 9,20 14,00

Miskolc 13813 Budapest 313 313 31,40 47,00 62,80 94,00

Nyíregyháza 40113 Budapest*(Debrecen/Miskolc) 401 401 37,00 55,40 74,00 110,80

Pápa 21212 47 47 5,60 8,40 11,20 16,80

Székesfehérvár 32615 Komárom 119 119 12,00 18,20 24,00 36,40

Szolnok 37416 Budapest 231 231 23,40 35,20 46,80 70,40

Tatabanya 11312 67 67 7,20 10,80 14,40 21,60

Veszprém 39412 79 79 8,00 12,00 16,00 24,00

Zalaegerszeg 48918 Celldömölk*Ukk 140 140 14,20 21,20 28,40 42,40

HEGYESHALOM (GR) 601

Békéscsaba 80317 Budapest*Szolnok 379 379 34,00 51,00 68,00 102,00

Budapest 01016 Győr 183 183 20,00 30,00 40,00 60,00

Cegléd 37218 Budapest 256 256 25,00 37,60 50,00 75,20

Debrecen 39115 1. Budapest*Szolnok 404 404 37,00 55,40 74,00 110,80

39123 2. Budapest*Miskolc*Nyíregyháza 502 502 43,60 65,40 87,20 130,80

Fonyód 34926 Komárom*Székesfehérvár 261 261 26,80 40,20 53,60 80,40

Füzesabony 12716 Budapest 308 308 31,40 47,00 62,80 94,00

Győr 12815 52 52 6,40 9,60 12,80 19,20

Hajdúszoboszló 38810 Budapest*Szolnok 383 383 34,00 51,00 68,00 102,00

Hegyeshalom 13615 5 5 1,20 2,00 2,40 4,00

Kecskemét 71118 Budapest*(Cegléd/Lajosmizse) 289 289 28,20 42,20 56,40 84,40

Kiskőrös 62612 Budapest 290 290 28,20 42,20 56,40 84,40

Kiskunfélegyháza 71316 Budapest*Cegléd 314 314 31,40 47,00 62,80 94,00

Kiskunhalas 63115 Budapest*Kiskőrös 317 317 31,40 47,00 62,80 94,00

Komárom 12211 89 89 9,00 13,80 18,00 27,60

Miskolc 13813 Budapest 365 365 34,00 51,00 68,00 102,00

Mosonmagyaróvár 13417 16 16 2,40 3,80 4,80 7,60

Nagykanizsa 36228 Budapest 404 404 37,00 55,40 74,00 110,80

Nyíregyháza 40113 Budapest*(Miskolc/Debrecen) 453 453 39,80 59,60 79,60 119,20

Pécs 72918 Budapest*Dombóvár 411 411 37,00 55,40 74,00 110,80

Satoraljaujhely 34819 Budapest*Miskolc 449 449 37,00 55,40 74,00 110,80

Siófok 33514 1. Komárom*Székesfehérvár 219 219 21,60 32,60 43,20 65,20

33522 2. Budapest 298 298 28,20 42,20 56,40 84,40

Szeged 72215 Budapest*Cegléd 374 374 34,00 51,00 68,00 102,00

Székesfehérvár 32615 1. Komárom 171 171 18,20 27,20 36,40 54,40

32623 2. Budapest 250 250 25,00 37,60 50,00 75,20

Szolnok 37416 Budapest 284 284 28,20 42,20 56,40 84,40

Szombathely 22426 Győr*Pápa 169 169 18,20 27,20 36,40 54,40

Tatabanya 11312 119 119 12,00 18,20 24,00 36,40

Tokaj 67116 Budapest*Miskolc 421 421 37,00 55,40 74,00 110,80

Záhony 41715 Budapest*(Miskolc/Debrecen) 519 519 43,60 65,40 87,20 130,80

HODOS (GR) 774

Ajka 39917 Zalaegerszeg 137 137 14,20 21,20 28,40 42,40

Boba 04010 Zalaegerszeg 103 103 12,00 18,20 24,00 36,40

Budapest 01016 Zalaegerszeg*Veszprém 285 285 28,20 42,20 56,40 84,40

Székesfehérvár 32615 Zalaegerszeg*Veszprém 218 218 21,60 32,60 43,20 65,20

Veszprém 39412 Zalaegerszeg 173 173 18,20 27,20 36,40 54,40

Zalaegerszeg 48918 45 45 5,20 7,80 10,40 15,60

Zalalövő 48819 20 20 2,40 3,80 4,80 7,60

69


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

KOPRIVNICA (GR) 731

Baja 67017 Dombovar 181 181 20,00 30,00 40,00 60,00

Balatonboglár 34710 Nagykanizsa 101 101 12,00 18,20 24,00 36,40

Balatonfenyves 36319 Nagykanizsa 87 87 9,00 13,80 18,00 27,60

Balatonföldvár 34116 Nagykanizsa 121 121 14,20 21,20 28,40 42,40

Balatonlelle 34512 Nagykanizsa 105 105 12,00 18,20 24,00 36,40

Balatonszárszó 34215 Nagykanizsa 117 117 12,00 18,20 24,00 36,40

Balatonszemes 34314 Nagykanizsa 112 112 12,00 18,20 24,00 36,40

Balatonszentgyörgy 35618 70 70 7,20 10,80 14,40 21,60

Barcs 56614 56 56 6,40 9,60 12,80 19,20

Balatonszéplak-felső 33613 Nagykanizsa 133 133 14,20 21,20 28,40 42,40

Budapest 01016 (Dombóvár/Nagykanizsa) 266 266 26,80 40,20 53,60 80,40

Dombóvár 61812 102 102 12,00 18,20 24,00 36,40

Fonyód 34918 94 94 10,20 15,20 20,40 30,40

Füzesabony 12716 (Dombóvár/Nagykanizsa)*Budapest 391 391 34,00 51,00 68,00 102,00

Gyékényes 64311 1 1 1,20 2,00 2,40 4,00

Győr 12815 Budapest*(Dombóvár/Nagykanizsa) 397 397 34,00 51,00 68,00 102,00

Hatvan 12013 (Dombóvár/Nagykanizsa)*Budapest 333 333 31,40 47,00 62,80 94,00

Kaposvár 62810 71 71 8,00 12,00 16,00 24,00

Miskolc 13813 (Dombóvár/Nagykanizsa)*Budapest 448 448 37,00 55,40 74,00 110,80

Nagykanizsa 36210 30 30 3,60 5,40 7,20 10,80

Nyíregyháza 40113 (Dombóvár/Nagykanizsa)*Budapest*Szolnok 536 536 43,60 65,40 87,20 130,80

Pécs 72918 1. Barcs 120 120 12,00 18,20 24,00 36,40

72926 2. Dombóvár 166 166 18,20 27,20 36,40 54,40

Siófok 33514 Nagykanizsa 136 136 14,20 21,20 28,40 42,40

Somogyszob 63719 46 46 5,60 8,40 11,20 16,80

Székesfehérvár 32615 Nagykanizsa 184 184 20,00 30,00 40,00 60,00

Szerencs 14415 (Dombóvár/Nagykanizsa)*Budapest*Miskolc 486 486 39,80 59,60 79,60 119,20

Zamárdi 33910 Nagykanizsa 127 127 14,20 21,20 28,40 42,40

KOTORIBA (GR) 730

Balatonboglár 34710 86 86 9,00 13,80 18,00 27,60

Balatonfenyves 36319 Nagykanizsa 72 72 8,00 12,00 16,00 24,00

Balatonföldvár 34116 Nagykanizsa 107 107 12,00 18,20 24,00 36,40

Balatonlelle 34512 91 91 10,20 15,20 20,40 30,40

Balatonszárszó 34215 Nagykanizsa 102 102 12,00 18,20 24,00 36,40

Balatonszemes 34314 Nagykanizsa 97 97 10,20 15,20 20,40 30,40

Balatonszentgyörgy 35618 Nagykanizsa 55 55 6,40 9,60 12,80 19,20

Budapest 01016 Nagykanizsa 237 237 23,40 35,20 46,80 70,40

Fonyód 34918 80 80 8,00 12,00 16,00 24,00

Kaposvár 62810 Gyékényes 87 87 9,00 13,80 18,00 27,60

Keszthely 47415 67 67 7,20 10,80 14,40 21,60

Murakeresztúr 36418 2 2 1,20 2,00 2,40 4,00

Nagykanizsa 36210 16 16 2,40 3,80 4,80 7,60

Nyíregyháza 40113 Nagykanizsa*Budapest*Szolnok 507 507 43,60 65,40 87,20 130,80

Siófok 33514 122 122 14,20 21,20 28,40 42,40

Székesfehérvár 32615 Nagykanizsa 170 170 18,20 27,20 36,40 54,40

Zamárdi 33910 Nagykanizsa 112 112 12,00 18,20 24,00 36,40

MAGYARBÓLY (GR) 733

Budapest 01016 Pécs 278 278 26,80 40,20 53,60 80,40

Dombóvár 61812 Pécs 114 114 12,00 18,20 24,00 36,40

Gyékényes 64311 Pécs*Barcs 169 169 18,20 27,20 36,40 54,40

Magyarboly 74716 7 7 1,80 2,80 3,60 5,60

Pécs 72918 50 50 5,60 8,40 11,20 16,80

Sárbogárd 59212 Pécs 194 194 20,00 30,00 40,00 60,00

Székesfehérvár 32615 Pécs*Sárbogárd 233 233 23,40 35,20 46,80 70,40

Villány 74617 14 14 2,00 3,20 4,00 6,40

70


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

NYÍRÁBRÁNY (GR) 941

Budapest 01016 Debrecen*Szolnok 252 252 25,00 37,60 50,00 75,20

Cegléd 37218 Debrecen 179 179 18,20 27,20 36,40 54,40

Debrecen 39115 31 31 4,20 6,40 8,40 12,80

Hajdúszoboszló 38810 51 51 6,40 9,60 12,80 19,20

Nyirábrány 51813 1 1 1,20 2,00 2,40 4,00

Szolnok 37416 Debrecen 152 152 16,00 24,00 32,00 48,00

PORPÁC 608

Balatonboglar 34710 Celldoemoelk*Tapolca 140 140 14,20 21,20 28,40 42,40

Balatonfoeldvar 34116 Celldoemoelk*Tapolca 159 159 16,00 24,00 32,00 48,00

Balatonfuered 34115 Celldoemoelk*Tapolca 136 136 14,20 21,20 28,40 42,40

Balatonlelle 34512 Celldoemoelk*Tapolca 143 143 16,00 24,00 32,00 48,00

Budapest 01016 Veszprem 219 219 21,60 32,60 43,20 65,20

Budapest 01024 Papa*Gyoer 231 231 23,40 35,20 46,80 70,40

Celldoemoelk 21717 28 28 3,60 5,40 7,20 10,80

Fonyod 34918 Celldoemoelk*Tapolca 142 142 16,00 24,00 32,00 48,00

Keszthely 47415 Celldoemoelk*Tapolca 109 109 12,00 18,20 24,00 36,40

Sarvar 22111 7 7 1,80 2,80 3,60 5,60

Suemeg 04614 Celldoemoelk 64 64 7,20 10,80 14,40 21,60

Szekesfehervar 32615 Celldoemoelk 152 152 16,00 24,00 32,00 48,00

Tapolca 04515 Celldoemoelk 84 84 9,00 13,80 18,00 27,60

RÖSZKE (GR) 735

Budapest 01016 Szeged*Cegléd 208 208 21,60 32,60 43,20 65,20

Röszke 76711 4 4 1,20 2,00 2,40 4,00

Szeged 72215 17 17 2,40 3,80 4,80 7,60

SALONTA (GR) 944

Békéscsaba 80317 37 37 4,60 7,00 9,20 14,00

Budapest 01016 Békéscsaba*Szolnok 233 233 23,40 35,20 46,80 70,40

Gyula 86918 21 21 3,00 4,60 6,00 9,20

Hódmezővásárhely 18515 Békéscsaba 103 103 12,00 18,20 24,00 36,40

Kötegyán 87411 1 1 1,20 2,00 2,40 4,00

Oroshaza 86116 72 72 8,00 12,00 16,00 24,00

Szeged 72215 Békéscsaba 134 134 14,20 21,20 28,40 42,40

Vésztő 84616 29 29 3,60 5,40 7,20 10,80

SUBOTICA (GR) 734

Budapest 01016 Kiskőrös 167 167 18,20 27,20 36,40 54,40

Cegléd 37218 Kiskunhalas*Kiskunfélegyháza. 137 137 14,20 21,20 28,40 42,40

Dombóvár 61812 Kiskunhalas*Bataszek 189 189 20,00 30,00 40,00 60,00

Győr 12815 Budapest*Kiskőrös 298 298 28,20 42,20 56,40 84,40

Hegyeshalom 13615 Budapest*Kiskőrös 345 345 31,40 47,00 62,80 94,00

Kecskemét 71118 Kiskunhalas*Kiskunfélegyháza. 104 104 12,00 18,20 24,00 36,40

Kelebia 63511 4 4 1,20 2,00 2,40 4,00

Kiskőrös 62612 60 60 6,40 9,60 12,80 19,20

Kiskunfélegyháza 71316 79 79 8,00 12,00 16,00 24,00

Kiskunhalas 63115 33 33 4,20 6,40 8,40 12,80

Nyíregyháza 40121 1. Kiskunfélegyháza.*Cegléd*Szolnok 332 332 31,40 47,00 62,80 94,00

40113 2. Kiskőrös*Budapest*Szolnok 437 437 37,00 55,40 74,00 110,80

Szeged 72215 Kiskunhalas*Kiskunfélegyháza 139 139 14,20 21,20 28,40 42,40

71


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

SZOB (GR) 887

Békéscsaba 80317 Budapest*Szolnok 261 261 26,80 40,20 53,60 80,40

Budapest 01016 65 65 7,20 10,80 14,40 21,60

Debrecen 39115 Budapest*Szolnok 286 286 28,20 42,20 56,40 84,40

Dunakeszi-Gyártelep 16113 48 48 5,60 8,40 11,20 16,80

Mezőtúr 45013 Budapest*Szolnok 206 206 21,60 32,60 43,20 65,20

Nagymaros-Visegrád 03319 14 14 2,00 3,20 4,00 6,40

Nyíregyháza 40113 Budapest*Szolnok 335 335 31,40 47,00 62,80 94,00

Szob 05017 1 1 1,20 2,00 2,40 4,00

Szolnok 37416 Budapest 165 165 18,20 27,20 36,40 54,40

Vác 04416 31 31 4,20 6,40 8,40 12,80

Záhony 41715 Budapest*(Miskolc/Debrecen) 401 401 37,00 55,40 74,00 110,80

ZALASZENTIVÁN 609

Balatonboglar 34710 Nagykanizsa 125 125 14,20 21,20 28,40 42,40

Balatonfoeldvar 34116 Nagykanizsa 144 144 16,00 24,00 32,00 48,00

Balatonlelle 34512 Nagykanizsa 128 128 14,20 21,20 28,40 42,40

Balatonszt.gyorgy 35618 Nagykanizsa 94 94 10,20 15,20 20,40 30,40

Budapest 01016 Ukk*(Tapolca/Gyoer) 262 262 26,80 40,20 53,60 80,40

Dombovar 61812 Nagykanizsa 183 183 20,00 30,00 40,00 60,00

Fonyod 34918 Nagykanizsa 117 117 12,00 18,20 24,00 36,40

Gyekenyes 64311 Nagykanizsa 82 82 9,00 13,80 18,00 27,60

Kaposvar 62810 Nagykanizsa*Gyekenyes 152 152 16,00 24,00 32,00 48,00

Keszthely 47415 Nagykanizsa*Balatonszt.gyorgy 104 104 12,00 18,20 24,00 36,40

Nagykanizsa 36210 53 53 6,40 9,60 12,80 19,20

Pecs 72918 Nagykanizsa*Barcs 201 201 21,60 32,60 43,20 65,20

Pecs 72926 Nagykanizsa*Dombovar 247 247 25,00 37,60 50,00 75,20

Siofok 33514 Nagykanizsa 159 159 16,00 24,00 32,00 48,00

Zalaegerszeg 48918 9 9 1,80 2,80 3,60 5,60

ZÁHONY (GR) 955

Budapest 01016 (Miskolc/Debrecen) 338 338 31,40 47,00 62,80 94,00

Cegléd 37218 Debrecen*Szolnok 265 265 26,80 40,20 53,60 80,40

Győr 12815 Budapest*(Miskolc/Debrecen) 469 469 39,80 59,60 79,60 119,20

Debrecen 39115 117 117 12,00 18,20 24,00 36,40

Hajdúszoboszló 38810 137 137 14,20 21,20 28,40 42,40

Kecskemét 71118 Debrecen*Szolnok*Cegléd 298 298 28,20 42,20 56,40 84,40

Kiskunfélegyháza 71316 Debrecen*Szolnok*Cegléd 323 323 31,40 47,00 62,80 94,00

Kisvarda 41111 25 25 3,00 4,60 6,00 9,20

Miskolc 13813 Nyiregyhaza 156 156 16,00 24,00 32,00 48,00

Nyíregyháza 40113 68 68 7,20 10,80 14,40 21,60

Püspökladány 38612 161 161 18,20 27,20 36,40 54,40

Szeged 72215 Debrecen*Szolnok*Cegléd 383 383 34,00 51,00 68,00 102,00

Szolnok 37416 Debrecen 238 238 23,40 35,20 46,80 70,40

Tatabanya 11312 (Miskolc/Debrecen)*Budapest 402 402 37,00 55,40 74,00 110,80

Záhony 41715 2 2 1,20 2,00 2,40 4,00

72


MAGYARORSZÁG

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Teljesárú menetdíj

Távolság Km 2.osztály

1. osztály

EUR

EUR

5 1,20 2,00

10 1,80 2,80

15 2,00 3,20

20 2,40 3,80

25 3,00 4,60

30 3,60 5,40

35 4,20 6,40

40 4,60 7,00

45 5,20 7,80

50 5,60 8,40

60 6,40 9,60

70 7,20 10,80

80 8,00 12,00

90 9,00 13,80

100 10,20 15,20

120 12,00 18,20

140 14,20 21,20

160 16,00 24,00

180 18,20 27,20

200 20,00 30,00

220 21,60 32,60

240 23,40 35,20

260 25,00 37,60

280 26,80 40,20

300 28,20 42,20

350 31,40 47,00

400 34,00 51,00

450 37,00 55,40

500 39,80 59,60

550 43,60 65,40

600 47,40 71,00

600+ 51,00 76,80

73


MONTENEGRÓ

ZPCG fuvarozókód: 1062

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

b) Belföldi viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

BIJELO POLJE(GR)

Bar 31419 - 201 201 21,40 32,20 42,80 64,40

Bijelo Polje 31013 - 15 15 2,00 3,00 4,00 6,00

Kolasin 31112 - 67 67 6,80 10,40 13,60 20,80

Mojkovac 31518 - 44 44 4,80 7,20 9,60 14,40

Podgorica 31211 - 145 145 15,40 23,20 30,80 46,40

Sutomore 31310 - 191 191 19,40 29,00 38,80 58,00

74


Montenegró és Szerbia hálózati térképe

Magyarország

Horvátország

Sombor

Kelebia

Subotica

Bačka

Topola

Vbras

Šid

1

3 2

Kanjiža

Senta

Röszke

Novi Sad

Indjija

1. Horgoš

2. Bački Vinogradi

3. Palić

Románia

Stara Pazova

Beograd

Mala Krsna

Bosznia-

Hercegovina

Valjevo

Mladenovac

Kragujevac

Kraljevo

Jagodina

Bulgária

Niš

Bijelo Polje

Leskovac

Dimitrovgrad

Kolasin

Podgorica

Mojkovac

Priština

Preševo

Sutomore

Bar

Albánia

Tabanovci

Macedónia

75


1 2 3 4 5 6 7

Viszonylat

Kódszám

NAGY-BRITANNIA

A. RÉSZ

ATOC fuvarozókód: 1170

B. RÉSZ

Viszonylati és kilométertáblázatok

Útirány

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra

menettérti útra

Induló állomás Érkező állomás 2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

Teljesárú menetdíj

DOVER 381

Birmingham Intern 00513 67,00 93,40 88,20 139,60

Blackpool N 03418 107,60 150,20 137,60 224,60

Cambridge 33811 59,60 83,00 95,60 123,80

Canterbury 31112 16,40 22,40 20,40 33,20

Edinburgh 02014 162,40 226,80 205,20 339,80

Glasgow stations 02410 163,20 228,00 205,60 341,40

Leeds 04119 130,60 182,40 164,60 273,00

Liverpool 04317 107,60 150,20 137,60 224,60

London 16212 28,20 39,00 35,60 57,80

Manchester 04614 107,60 150,20 137,60 224,60

Norwich 16113 75,00 104,60 95,40 156,20

Nottingham 06510 98,00 136,80 126,60 204,60

Oxford 05413 50,40 70,00 80,60 104,60

Plymouth 05710 127,40 178,00 160,60 266,40

Sheffield 15016 98,00 136,80 126,60 204,60

Stratford Up Avon 90118 83,00 115,60 108,80 173,00

Wolverhampton 24810 67,00 93,40 88,20 139,60

HARWICH 399 -

London 16212 - 24,60 34,00 38,80 50,40

76


Nagy Britannia hálózati térképe

Glasgow

Edinburgh

Blackpool

Liverpool

Leeds

Sheffield

Manchester

Wolverhampton Nottingham

Birmingham

Cambridge

Stratford

Oxford

London

Norwich

Harwich

Canterbury

Dover

Plymouth

77


1. Menetjegy érvényessége

NÉMETORSZÁG

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

a) DB autóbuszain

Egyéni utasok részére a megfelelő útvonalra kiállított vasúti menetjegyek a DB hivatalos

menetrendkönyvében és a buszmenetrendben csillaggal(*) jelölt autóbuszvonalakon is érvényesek.

b) Hajón a Bodeni-tavon

Az egyéni utasok menetjegyei, melyek a Konstanz-Radolfzell-Lindau Hbf vasúti útvonalon, vagy

ennek az útvonalnak egy részén érvényesek, a Bodeni-tó hajójáratain kiegészítőjegy váltása mellett

a vasúti útvonalnak megfelelő kikötők között is használhatók.

Kiegészítőjegy a kikötői pénztáraknál és a hajón váltható.

c) Hajón a Rajnán és a Moselon

Csoportos jegy, valamint az egyéni utasok részére kiállított menetjegyek - a Köln-Düsseldorfer

Deutsche Rheinschifffahrt AG (KD) nappali hajójáratain Mainz/Wiesbaden és Köln között,

továbbá a Moselon Cochem és Koblenz között - vagy az útvonal egy részén is - kiegészítő jegy

váltása mellett felhasználhatók, azzal a feltétellel, hogy a menetjegyek a hajóútnak megfelelő vasúti

útvonalra, vagy azon túl érvényesek.

Kiegészítőjegyet csak a kikötői pénztárak szolgáltatnak ki.

Vasúti menetjeggyel kabinos hajójárat nem vehető igénybe.

78


NÉMETORSZÁG

DB fuvarozókód: 1080

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

BASEL BAD Bf

Aachen Sued(Gr) 242 Karlsruhe*(Frankfurt (M)/Mainz)*Limburg*Aachen 125,00 202,00 250,00 404,00

Emmerich(Gr) 243 Karlsruhe*(Graben-Neudorf/Frankfurt(M))*Limburg 131,00 212,00 262,00 424,00

Flensburg(Gr) 073 Karlsruhe*(Koblenz/Hannover)*Hamburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Igel(Gr) 244 Karlsruhe*(Graben-Neudorf/Frankfurt(M))*Koblenz*Trier 100,00 162,00 200,00 324,00

Puttgarden(MS) 074 Karlsruhe*(Koblenz/Hannover)*Oldenburg(H) 134,00 217,00 268,00 434,00

Sassnitz(Gr) 373 (Koblenz*Koeln/Frankfurt(M)*Goettingen)*Stralsund 134,00 217,00 268,00 434,00

Venlo(Gr) 246 Karlsruhe*(Mainz/Frankfurt(M))*Limburg*Moenchengladb. 124,00 201,00 248,00 402,00

CHEB(GR)

Aachen Sued(Gr) 247 Marktredwitz*Nuernberg*Frankfurt (M)*(Limburg/Koblenz) 128,00 208,00 256,00 416,00

Basel Bad Bf 248 Marktredwitz*Nuernberg*(Augsburg/Wuerzburg*Karlsruhe) 104,00 168,00 208,00 336,00

Emmerich(Gr) 249 Marktredwitz*Nuernberg*(Treuchtlingen/Fuerth(Bay))*Limburg 132,00 214,00 264,00 428,00

Kehl(Gr) 251 Marktredwitz*Nuernberg*(Stuttgart/Mannheim)*Karlsruhe 90,00 147,00 180,00 294,00

Kufstein 252 Marktredwitz*Nuernberg*(Ingolstadt/Augsburg)*Muenchen 81,00 132,00 162,00 264,00

Lindau Hbf 250 Marktredwitz*(Regensburg*Buchloe/Nuernberg*Stuttgart) 83,00 135,00 166,00 270,00

Sassnitz(Gr) 375 (Nuernberg/Hof)*(Berlin-Spandau/Pasewalk)*Stralsund 134,00 217,00 268,00 434,00

Venlo(Gr) 254 Nuernberg*Wuerzburg*(Koblenz/Paderborn)*Moenchengladb. 134,00 217,00 268,00 434,00

KUFSTEIN

Aachen Sued(Gr) 255 Muenchen*(Nuernberg/Karlsruhe)*Koblenz*Aachen 132,00 214,00 264,00 428,00

Emmerich(Gr) 256 Muenchen*(Karlsruhe/Limburg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Igel(Gr) 257 Limburg*(Koeln/Neuwied)*Koblenz*Trier 134,00 217,00 268,00 434,00

Kehl(Gr) 258 Muenchen*Stuttgart*(Mannheim/Freudenstadt) 91,00 149,00 182,00 298,00

Sassnitz(Gr) 376 Muenchen*(Fulda*Hannover/Pasewalk)*Stralsund 134,00 217,00 268,00 434,00

Venlo(Gr) 260 (Karlsruhe/Nuernberg)*(Moenchengladb./Duisburg) 134,00 217,00 268,00 434,00

LINDAU HBF

Aachen Sued(Gr) 261 Stuttgart*Koblenz*Koeln*Aachen 106,00 171,00 212,00 342,00

Emmerich(Gr) 262 Stuttgart*(Frankfurt(M)/Karlsruhe)*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Igel(Gr) 263 Stuttgart*(Frankfurt(M)/Karlsruhe)*Trier 101,00 163,00 202,00 326,00

Kehl(Gr) 264 Friedrichshfn.St.*Singen*Donaueschingen*Offenburg 51,00 83,00 102,00 166,00

Konstanz 265 Friedrichshfn.St. 28,00 46,00 56,00 92,00

Sassnitz(Gr) 378 (Koblenz*Koeln*Duesseldorf/Pasewalk)*Stralsund 134,00 217,00 268,00 434,00

Venlo(Gr) 266 Stuttgart*Mannheim*Limburg*Moenchengladb. 134,00 217,00 268,00 434,00

79


1 2 3 4 5 6 7

Viszonylat Kódszám Útirány

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

MITTENWALD(GR)

Aachen Sued(Gr) 267 Garmisch-P*Muenchen*(Nuernberg/Koblenz)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Emmerich(Gr) 268 Garmisch-P*Muenchen*(Hannover/Koblenz)*Oberhausen 134,00 217,00 268,00 434,00

Igel(Gr) 269 Garmisch-P*Muenchen*(Stuttgart/Nuernberg*Koblenz) 129,00 209,00 258,00 418,00

Kehl(Gr) 270 Garmisch-P*Muenchen*Stuttgart*Karlsruhe 94,00 152,00 188,00 304,00

Venlo(Gr) 272 Weilheim*(Limburg*Koeln/Hannover)*Moenchengladb. 134,00 217,00 268,00 434,00

PASSAU HBF

Aachen Sued(Gr) 273 (Frankfurt(M)/Mainz)*Limburg*Aachen 134,00 217,00 268,00 434,00

Bad Bentheim(Gr) 271 (Schwandorf/Ingolstadt)*(Koblenz/Hannover)*Rheine 134,00 217,00 268,00 434,00

Emmerich(Gr) 274 (Schwandorf/Ingolstadt)*Frankfurt(M)*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Flensburg(Gr) 083 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Forbach(fr) 275 Plattling*(Stuttgart/Fulda*Frankfurt(M))*Saarbruecken 110,00 179,00 220,00 358,00

Igel(Gr) 276 Plattling*(Karlsruhe/Koblenz*Koeln)*Trier 112,00 182,00 224,00 364,00

Kehl(Gr) 277 (Augsburg/Nürnberg)*(Pforzheim/Mannheim) 102,00 165,00 204,00 330,00

Konstanz 278 Plattling*(Ausgburg/Stuttgart)*Ulm*Aulendorf 91,00 148,00 182,00 296,00

Luebeck-Trave.Haf 084 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Hannover*Luebeck 134,00 217,00 268,00 434,00

Puttgarden(MS) 085 Nuernberg*Wuerzburg*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Sassnitz(Gr) 380 Regensburg*Nuernberg*(Hannover/Leipzig)*Stralsund 134,00 217,00 268,00 434,00

Venlo(Gr) 279 (Ingolstadt/Schwandorf)*Limburg*Moenchengladb. 128,00 207,00 256,00 414,00

SALZBURG HBF

Aachen Sued(Gr) 280 Muenchen*(Nuernberg/Stuttgart)*Koeln*Aachen 134,00 217,00 268,00 434,00

Bad Bentheim(Gr) 259 Muenchen*(Koblenz*Duesseldorf/Hannover)*Rheine 134,00 217,00 268,00 434,00

Emmerich(Gr) 281 Muenchen*(Karlsruhe/Limburg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Flensburg(Gr) 086 (Nuernberg/Karlsruhe*Fulda)*Hamburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Forbach(fr) 282 Muenchen*Stuttgart*(Karlsruhe/*Frankfurt (M))*Saarbruecken 113,00 184,00 226,00 368,00

Igel(Gr) 283 Muenchen*(Karlsruhe/Nuernberg*Koblenz)*Trier 131,00 212,00 262,00 424,00

Kehl(Gr) 110 Muenchen*Augsburg*Stuttgart*Karlsruhe 95,00 153,00 190,00 306,00

Konstanz 253 Muenchen*Augsburg*Guenzburg*Ulm*Aulendorf 81,00 131,00 162,00 262,00

Kufstein 284 Freilassing*Traunstein*Rosenheim 28,00 46,00 56,00 92,00

Lindau Hbf 288 Muenchen*(Kaufering/Augsburg)*Buchloe 67,00 108,00 134,00 216,00

Luebeck-Trave.Haf 087 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Hannover*Luebeck 134,00 217,00 268,00 434,00

Mittenwald(Gr) 285 Rosenheim*Muenchen*Garmisch-P 53,00 85,00 106,00 170,00

Puttgarden(MS) 088 Muenchen*(Fulda/Karlsruhe)*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Venlo(Gr) 287 Muenchen*(Koblenz/Limburg)*Moenchengladb. 134,00 217,00 268,00 434,00

SCHAFFHAUSEN

Flensburg(Gr) 089 Basel Bad Bf*Karlsruhe*(Hannover/Koblenz)*Hamburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Puttgarden(MS) 090 Singen*(Koblenz*Koeln/Hannover)*Oldenburg(H) 134,00 217,00 268,00 434,00

SCHOENA(GR)

Aachen Sued(Gr) 070 Bad Schandau*Dresden*(Korln/Hannover*Osnabrueck) 126,00 204,00 252,00 408,00

Bad Bentheim(Gr) 078 Bad Schandau*Dresden*(Stendal/Magdeburg)*Hannover 109,00 176,00 218,00 352,00

Emmerich(Gr) 079 Bad Schandau*Dresden*(Stendal/Dortmund)*Oberhausen 133,00 216,00 266,00 432,00

Flensburg(Gr) 076 Bad Schandau*Berlin-Spandau*(Wittenberge/Stendal)*Hamburg 117,00 190,00 234,00 380,00

80


1 2 3 4 5 6 7

Viszonylat Kódszám Útirány

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

SCHOENA(GR)

Forbach(fr) 080 Leipzig*(Giessen/Fulda)*Frankfurt (M)*Saarbruecken 124,00 201,00 248,00 402,00

Frankfurt(O)(Gr) 062 Bad Schandau*Dresden*Elsterwerda*Zossen*Berlin-Schoene Fl. 51,00 83,00 102,00 166,00

Igel(Gr) 081 Bad Schandau*Frankfurt(M)*(Koblenz/Mannheim)*Trier 122,00 196,00 244,00 392,00

Luebeck-Trave.Haf 067 Bad Schandau*Berlin-Spandau*(Wittenberge/Stendal)*Luebeck 111,00 181,00 222,00 362,00

Puttgarden(MS) 077 Bad Schandau*(Leipzig/Zossen)*(Hamburg/Wittenberge) 123,00 199,00 246,00 398,00

Rostock 76018 Dresden*(Berlin-Schoene. Fl/Wittenberge*Magdeburg) 94,00 152,00 188,00 304,00

Sassnitz(Gr) 071 Bad Schandau*Dresden*(Prenzlau/Loewenberg*Pasewalk) 100,00 161,00 200,00 322,00

Venlo(Gr) 082 Leipzig*(Dortmund/Hannover)*Duisburg*Krefeld 115,00 186,00 230,00 372,00

b) Belföldi viszonylatok

BASEL BAD Bf

490

Freiburg(Brsg) 32417 20,00 32,00 40,00 64,00

CHEB(GR)

644

Aachen 10116 Marktredwitz*Nuernberg*Frankfurt(M)*(Koblenz/Limburg) 128,00 208,00 256,00 416,00

Augsburg 12013 Marktredwitz*(Regensburg/Nuernberg*Muenchen) 80,00 129,00 160,00 258,00

Bayreuth Hbf 16816 Marktredwitz*(Kirchenlaibach/Hof)*Neuenmarkt-Wirsb. 23,00 37,00 46,00 74,00

Bielefeld 17913 Marktredwitz*Wuerzburg*(Koblenz/Fulda) 129,00 209,00 258,00 418,00

Bonn 19216 Marktredwitz*(Karlsruhe/Nuernberg*Frankfurt(M))*Koblenz 97,00 157,00 194,00 314,00

Braunschweig 22111 Marktredwitz*Nuernberg*(Wuerzburg/Magdeburg)*Gifhorn 114,00 185,00 228,00 370,00

Bremen 19810 Marktredwitz*Nuernberg*Wuerzburg*Goettingen 122,00 197,00 244,00 394,00

Dortmund 25718 Marktredwitz*Nuernberg*Frankfurt(M)*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Duesseldorf 26013 Marktredwitz*Wuerzburg*(Koblenz/Dortmund) 127,00 206,00 254,00 412,00

Duisburg 27011 Marktredwitz*Nuernberg*(Treuchtlingen/Fuerth(Bay))*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Essen 29215 Marktredwitz*Nuernberg*(Treuchtlingen/Fuerth(Bay))*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Frankfurt(M) 31518 Marktredwitz*Nuernberg*Wuerzburg*(Aschaffenburg/Fulda) 69,00 111,00 138,00 222,00

Hagen 38315 Marktredwitz*Nuernberg*(Koblenz/Limburg)*Koeln 129,00 209,00 258,00 418,00

Hamburg 40014 Marktredwitz*Nuernberg*(Wuerzburg/Leipzig) 134,00 217,00 268,00 434,00

Hannover 39016 Marktredwitz*Hof*(Gera/Chemnitz)*Magdeburg 83,00 134,00 166,00 268,00

Hannover 39024 Marktredwitz*(Regensburg/Nuernberg)*Wuerzburg 107,00 174,00 214,00 348,00

Hof Hbf 41913 Marktredwitz*Wunsiedel-Holenbr 11,20 17,80 22,40 35,60

Karlsruhe 47514 Marktredwitz*Nuernberg*(Stuttgart/Frankfurt(M)Flug) 92,00 150,00 184,00 300,00

Kassel 48512 Marktredwitz*(Ingolstadt/Kirchenlaibach)*Nuernberg*Fulda 87,00 140,00 174,00 280,00

Kiel 48710 Marktredwitz*Nuernberg*(Wuerzburg/Leipzig)*Hamburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Koeln 50013 Marktredwitz*Nuernberg*Frankfurt(M)*Limburg 121,00 196,00 242,00 392,00

Luebeck 56515 Marktredwitz*Hof*(Magdeburg*Hannover/Leipzig) 114,00 185,00 228,00 370,00

Luebeck 56523 Marktredwitz*Wuerzburg*Hannover*(Hamburg/Uelzen) 134,00 217,00 268,00 434,00

Mainz 58016 Marktredwitz*Nuernberg*(Darmstadt/Frankfurt(M)) 75,00 121,00 150,00 242,00

Nuernberg 65011 Marktredwitz*Kirchenlaibach 27,00 45,00 54,00 90,00

Regensburg 75010 Marktredwitz*Weiden*Schwandorf 30,00 49,00 60,00 98,00

Saarbruecken 80010 Marktredwitz*(Stuttgart*Karlsruhe/Fulda*Frankfurt(M)) 97,00 157,00 194,00 314,00

Solingen 81513 Marktredwitz*Wuerzburg*Frankfurt(M)*Limburg 127,00 206,00 254,00 412,00

Stuttgart 83014 Marktredwitz*Nuernberg*(Aalen/Backnang) 61,00 100,00 122,00 200,00

Ulm 88013 Marktredwitz*Nuernberg*(Augsburg/Crailsheim) 65,00 106,00 130,00 212,00

81


1 2 3 4 5 6 7

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

Viszonylat Kódszám Útirány

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

CHEB(GR)

644

Wiesbaden 95513 Marktredwitz*Nuernberg*(Mainz/Frankfurt(M)) 75,00 121,00 150,00 242,00

Wuerzburg 94011 Marktredwitz*Nuernberg*(Treuchtlingen/Fuerth(Bay)) 51,00 83,00 102,00 166,00

Wuppertal 95315 Marktredwitz*Wuerzburg*Frankfurt(M)*Limburg 130,00 211,00 260,00 422,00

FRANKFURT (O) (Gr

853

Berlin 10017 Frankfurt(Oder)*Fuerstenwalde*Berlin-Karlshorst 22,00 35,00 44,00 70,00

Frankfurt(Oder) 15016 1,60 2,40 3,20 4,80

FURTH I WALD (Gr)

642

Muenchen 60012 Schwandorf*Regensburg*(Landshut/Ingolstadt) 44,00 72,00 88,00 144,00

Nuernberg 65011 Schwandorf*Neukirchen 34,00 55,00 68,00 110,00

Regensburg 75010 Schwandorf 24,00 39,00 48,00 78,00

Stuttgart 83014 Nuernberg*(Schwaeb.Gmuend/Backnang)*Waiblingen 62,00 101,00 124,00 202,00

Ulm 88013 Schwandorf*Regensburg*(Muenchen/Ingolstadt)*Augsburg 72,00 116,00 144,00 232,00

LINDAU HBF

467

Aulendorf 12211 Friedrichshfn.St. 17,00 27,00 34,00 54,00

Bonn 19216 Stuttgart*(Karlsruhe/Frankfurt(M))*Koblenz 103,00 166,00 206,00 332,00

Dortmund 25718 (Limburg/Buchloe*Wuerzburg*Fulda) 134,00 217,00 268,00 434,00

Duesseldorf 26013 Stuttgart*(Karlsruhe/Frankfurt(M))*Limburg 132,00 214,00 264,00 428,00

Essen 29215 Stuttgart*(Karlsruhe/Frankfurt(M))*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Freiburg(Brsg) 32417 Singen*(Basel Bad Bf/Immendingen*Donaueschingen) 55,00 89,00 110,00 178,00

Heidelberg 40519 Stuttgart*(Karlsruhe/Bretten) 70,00 113,00 140,00 226,00

Koeln 50013 Stuttgart*(Karlsruhe/Frankfurt(M))*Limburg 128,00 207,00 256,00 414,00

Mainz 58016 Stuttgart*(Karlsruhe/Frankfurt(M)) 82,00 133,00 164,00 266,00

Mannheim 58610 Stuttgart*(Karlsruhe/Bruchsal) 70,00 113,00 140,00 226,00

Saarbruecken 80010 (Karlsruhe/Mannheim*Ludwigshf.(Rh))*Rohrbach 89,00 144,00 178,00 288,00

Singen(Htw) 81315 Friedrichshfn.St. 22,00 35,00 44,00 70,00

Stuttgart 83014 (Aulendorf/Kempten*Memmingen)*Ulm 48,00 78,00 96,00 156,00

Tuttlingen 86215 Friedrichshfn.St.*Singen 28,00 46,00 56,00 92,00

Ulm 88013 (Friedrichshfn.St.*Aulendorf/Kempten*Memmingen) 28,00 46,00 56,00 92,00

PASSAU HBF

460

Aachen 10116 (Stuttgart*Karlsruhe/Nuernberg)*Koblenz 118,00 192,00 236,00 384,00

Amberg 18317 Plattling*Straubing*Regensburg*Schwandorf 37,00 60,00 74,00 120,00

Aschaffenburg 11817 (Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg*Wuerzburg 77,00 125,00 154,00 250,00

Bamberg 14316 Regensburg*(Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg 55,00 88,00 110,00 176,00

Bayreuth Hbf 16816 Regensburg*(Ingolstadt/Schwandorf*Neukirchen)*Nuernberg 59,00 96,00 118,00 192,00

Berlin 10017 Wuerzburg*Goettingen*(Hannover/Braunschweig) 134,00 217,00 268,00 434,00

Bielefeld 17913 (Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg*Limburg 134,00 217,00 268,00 434,00

Bielefeld 17921 (Augsburg/Nuernberg)*Wuerzburg*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Bochum 18010 Plattling*(Koblenz/Hannover)*Wanne-Eickel 134,00 217,00 268,00 434,00

Bonn 19216 Plattling*(Karlsruhe/Frankfurt(M))*Koblenz 107,00 174,00 214,00 348,00

Braunschweig 22111 Nuernberg*Wuerzburg*Goettingen 124,00 201,00 248,00 402,00

Bremen 19810 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Goettingen 134,00 217,00 268,00 434,00

Bremerhaven 21717 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Goettingen*Bremen 134,00 217,00 268,00 434,00

Chemnitz 33316 Plattling*Regensburg*Schwandorf*Hof 80,00 130,00 160,00 260,00

Darmstadt 24216 Nuernberg*Wuerzburg*(Aschaffenburg/Fulda) 85,00 138,00 170,00 276,00

Dessau Hbf 17319 Regensburg*(Nuernberg/Schwandorf*Hof)*Leipzig 98,00 158,00 196,00 316,00

82


1 2 3 4 5 6 7

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

Viszonylat Kódszám Útirány

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

PASSAU HBF

460

Dortmund 25718 Plattling*(Koblenz/Hannover)*Wanne-Eickel 134,00 217,00 268,00 434,00

Dresden 30510 (Nuernberg/Schwandorf)*(Leipzig/Chemnitz) 92,00 150,00 184,00 300,00

Duesseldorf 26013 (Karlsruhe/Frankfurt(M))*Koblenz*Koeln 117,00 190,00 234,00 380,00

Duisburg 27011 Stuttgart*(Karlsruhe/Bruchsal)*Koblenz 131,00 212,00 262,00 424,00

Erfurt 40618 Regensburg*(Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg 88,00 143,00 176,00 286,00

Essen 29215 Plattling*(Koblenz/Hannover)*Gelsenkirchen 134,00 217,00 268,00 434,00

Flensburg 31310 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Frankfurt(M) 31518 (Ingolstadt/Schwandorf) 83,00 135,00 166,00 270,00

Frankfurt(M)Flugh 37911 (Ingolstadt/Schwandorf)*Frankfurt(M) 85,00 138,00 170,00 276,00

Goettingen 35618 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg 105,00 170,00 210,00 340,00

Hagen 38315 (Karlsruhe/Frankfurt(M))*Koblenz 118,00 192,00 236,00 384,00

Halle 40212 Regensburg*(Nuernberg/Hof*Leipzig) 92,00 150,00 184,00 300,00

Hamburg 40014 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Hamburg-Harburg 40113 Wuerzburg*Hannover*(Hamburg/Celle) 134,00 217,00 268,00 434,00

Hanau 19018 (Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg*Wuerzburg 80,00 130,00 160,00 260,00

Hannover 39016 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Goettingen 124,00 201,00 248,00 402,00

Hof Hbf 41913 Plattling*Straubing*Regensburg*Schwandorf 57,00 92,00 114,00 184,00

Jena 42218 Regensburg*(Nuernberg/Schwandorf*Hof) 80,00 130,00 160,00 260,00

Kassel 48512 (Treuchtlingen/Fuerth(Bay))*Wuerzburg 100,00 162,00 200,00 324,00

Kehl 47712 Nuernberg*(Stuttgart/Bruchsal)*Karlsruhe 96,00 155,00 192,00 310,00

Kiel 48710 Regensburg*Nuernberg*(Hannover/Leipzig) 134,00 217,00 268,00 434,00

Koblenz 49817 Plattling*(Stuttgart*Karlsruhe/Frankfurt(M)) 100,00 162,00 200,00 324,00

Koeln 50013 (Bingen(Rhein)/Frankfurt(M))*Koblenz 110,00 179,00 220,00 358,00

Krefeld 52019 Wuerzburg*Frankfurt(M)*Limburg 131,00 212,00 262,00 424,00

Leipzig 66613 Regensburg*(Nuernberg/Schwandorf*Hof) 92,00 150,00 184,00 300,00

Luebeck 56515 Regensburg*Nuernberg*Wuerzburg*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Lutherst Wittenbg 19117 Regensburg*(Nuernberg/Leipzig)*Bitterfeld 103,00 167,00 206,00 334,00

Mainz 58016 (Ingolstadt/Schwandorf)*(Darmstadt/Frankfurt(M)) 87,00 141,00 174,00 282,00

Mannheim 58610 (Ingolstadt/Schwandorf)*(Karlsruhe/Frankfurt(M)) 92,00 150,00 184,00 300,00

Moenchengladb. 61119 (Karlsruhe/Frankfurt(M))*Koblenz 123,00 198,00 246,00 396,00

Muenchen 60012 Plattling*Landshut 41,00 65,00 82,00 130,00

Muenster 61515 Plattling*(Karlsruhe*Koeln/Hannover) 134,00 217,00 268,00 434,00

Naumburg(Saale) 17210 Regensburg*(Nuernberg/Schwandorf*Hof) 86,00 139,00 172,00 278,00

Nuernberg 65011 Regensburg*(Ingolstadt/Schwandorf*Neukirchen) 46,00 74,00 92,00 148,00

Oberhausen 68015 (Karlsruhe/Wuerzburg)*Koblenz*Koeln 131,00 209,00 262,00 418,00

Plattling 72314 15,00 24,00 30,00 48,00

Regensburg 75010 Plattling*Straubing 27,00 44,00 54,00 88,00

Saarbruecken 80010 Plattling*(Stuttgart/Fulda*Frankfurt(M)) 110,00 179,00 220,00 358,00

Solingen 81513 (Bingen(Rhein)/Frankfurt(M))*Koblenz 116,00 189,00 232,00 378,00

Stuttgart 83014 Regensburg*(Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg 74,00 119,00 148,00 238,00

Trier 87015 Plattling*(Karlsruhe/Koblenz*Koeln) 112,00 182,00 224,00 364,00

Ulm 88013 Plattling*(Muenchen/Schwandorf*Nuernberg) 69,00 111,00 138,00 222,00

Wiesbaden 95513 Nuernberg*Wuerzburg*(Mainz/Frankfurt(M)) 88,00 143,00 176,00 286,00

Wuerzburg 94011 Regensburg*(Ingolstadt/Schwandorf)*Nuernberg 62,00 101,00 124,00 202,00

Wuppertal 95315 (Karlsruhe/Frankfurt(M))*Koblenz*Koeln 118,00 191,00 236,00 382,00

83


1 2 3 4 5 6 7

Viszonylat Kódszám Útirány

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

SALZBURG HBF

462

Aachen 10116 Muenchen*(Stuttgart/Nuernberg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Amberg 18317 Freilassing*(Muenchen/Muehldorf)*Regensburg*Schwandorf 69,00 111,00 138,00 222,00

Augsburg 12013 Freilassing*Rosenheim*Muenchen 46,00 74,00 92,00 148,00

Baden-Baden 13912 Muenchen*Stuttgart*Karlsruhe 89,00 144,00 178,00 288,00

Bamberg 14316 Freilassing*(Muenchen/Schwandorf)*Nuernberg 78,00 126,00 156,00 252,00

Berlin 10017 Freilassing*(Muenchen/Regensburg) 134,00 217,00 268,00 434,00

Bielefeld 17913 Muenchen*(Koblenz/Hannover)*Buende 134,00 217,00 268,00 434,00

Bonn 19216 Muenchen*(Karlsruhe/Nuernberg)*Koblenz 125,00 202,00 250,00 404,00

Braunschweig 22111 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Goettingen 134,00 217,00 268,00 434,00

Bremen 19810 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Goettingen 134,00 217,00 268,00 434,00

Bremerhaven 21717 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Goettingen*Bremen 134,00 217,00 268,00 434,00

Cuxhaven 23713 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Goettingen*Bremen 134,00 217,00 268,00 434,00

Darmstadt 24216 Muenchen*Stuttgart*(Karlsruhe/Bruchsal) 105,00 170,00 210,00 340,00

Dortmund 25718 (Stuttgart*Koeln/Wuerzburg*Hannover) 134,00 217,00 268,00 434,00

Dresden 30510 Regensburg*Schwandorf*(Leipzig/Chemnitz) 102,00 165,00 204,00 330,00

Duesseldorf 26013 Muenchen*(Koblenz/Limburg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Duisburg 27011 Muenchen*(Karlsruhe/Limburg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Essen 29215 Freilassing*(Karlsruhe/Hannover)*Gelsenkirchen 134,00 217,00 268,00 434,00

Frankfurt(M) 31518 (Stuttgart*Karlsruhe/Nuernberg*Wuerzburg) 107,00 174,00 214,00 348,00

Frankfurt(M)Flugh 37911 Freilassing*(Karlsruhe/Schwandorf)*Frankfurt(M) 107,00 174,00 214,00 348,00

Freiburg(Brsg) 32417 Muenchen*Stuttgart*(Freudenstadt/Mannheim) 105,00 170,00 210,00 340,00

Garmisch-Partenk. 34215 Rosenheim*Muenchen 51,00 82,00 102,00 164,00

Goettingen 35618 (Augsburg/Muenchen)*Wuerzburg*Fulda 122,00 197,00 244,00 394,00

Hagen 38315 Freilassing*(Karlsruhe/Altenbeken)*Dortmund 134,00 217,00 268,00 434,00

Hamburg 40014 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Hamburg-Harburg 40113 Muenchen*(Mannheim/Fulda)*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Hannover 39016 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Goettingen 134,00 217,00 268,00 434,00

Heidelberg 40519 Muenchen*Stuttgart*(Karlsruhe/Bruchsal) 98,00 158,00 196,00 316,00

Hof Hbf 41913 Muenchen*(Augsburg/Ingolstadt)*Nuernberg 92,00 150,00 184,00 300,00

Ingoldstadt 27714 Freilassing*Rosenheim*Muenchen 49,00 79,00 98,00 158,00

Jena 42218 Freilassing*(Muenchen/Schwandorf)*Nuernberg 96,00 155,00 192,00 310,00

Karlsruhe 47514 Rosenheim*(Ulm/Aalen)*Stuttgart 87,00 141,00 174,00 282,00

Kassel 48512 (Augsburg/Muenchen)*Wuerzburg*Fulda 117,00 190,00 234,00 380,00

Kiel 48710 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Koblenz 49817 Muenchen*(Stuttgart*Karlsruhe/Nuernberg) 118,00 192,00 236,00 384,00

Koeln 50013 Muenchen*(Karlsruhe*Koblenz/Limburg) 134,00 217,00 268,00 434,00

Ludwigshf.(Rh) 91017 Muenchen*Stuttgart*(Karlsruhe/Bruchsal) 98,00 158,00 196,00 316,00

Luebeck 56515 Muenchen*(Karlsruhe/Fulda)*Hannover 134,00 217,00 268,00 434,00

Mainz 58016 Muenchen*(Stuttgart*Karlsruhe/Nuernberg) 110,00 179,00 220,00 358,00

Mannheim 58610 Muenchen*Stuttgart*(Karlsruhe/Bruchsal) 98,00 158,00 196,00 316,00

Muenchen 60012 Freilassing*Traunstein*Rosenheim 34,00 55,00 68,00 110,00

Nuernberg 65011 (Muenchen/Muehldorf)*(Ingolstadt/Schwandorf) 62,00 101,00 124,00 202,00

Oberhausen 68015 Muenchen*(Karlsruhe/Limburg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

Offenburg 68817 Muenchen*Stuttgart*(Freudenstadt/Karlsruhe) 92,00 150,00 184,00 300,00

Osnabrueck 70011 Muenchen*(Karlsruhe*Koblenz/Hannover) 134,00 217,00 268,00 434,00

Pforzheim 71118 Muenchen*(Ulm/Donauwoerth)*Stuttgart 84,00 136,00 168,00 272,00

Regensburg 75010 Muenchen*Landshut 61,00 100,00 122,00 200,00

Rosenheim 74815 Freilassing*Traunstein 21,00 34,00 42,00 68,00

Saarbruecken 80010 Muenchen*Stuttgart*(Karlsruhe/Frankfurt(M)) 113,00 184,00 226,00 368,00

84


1 2 3 4 5 6 7

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

Viszonylat Kódszám Útirány

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

SALZBURG HBF

462

Solingen 81513 Muenchen*(Karlsruhe/Limburg)*Koeln 132,00 214,00 264,00 428,00

Stuttgart 83014 Muenchen*(Ulm/Donauwoerth*Aalen) 77,00 125,00 154,00 250,00

Trier 87015 Muenchen*(Karlsruhe/Nuernberg*Koblenz) 131,00 212,00 262,00 424,00

Tuebingen 86611 Muenchen*(Plochingen/Donauwoerth*Stuttgart) 77,00 124,00 154,00 248,00

Tuttlingen 86215 Muenchen*Augsburg*Guenzburg*Ulm 82,00 133,00 164,00 266,00

Ulm 88013 Rosenheim*Muenchen*Augsburg*Guenzburg 57,00 92,00 114,00 184,00

Wiesbaden 95513 Muenchen*(Stuttgart*Karlsruhe/Nuernberg) 110,00 179,00 220,00 358,00

Wuerzburg 94011 Muenchen*(Augsburg/Nuernberg) 86,00 139,00 172,00 278,00

Wuppertal 95315 Muenchen*(Karlsruhe/Limburg)*Koeln 134,00 217,00 268,00 434,00

SCHOENA(GR)

22

Aachen 10116 Bad Schandau*Leipzig*Frankfurt(M)*(Koblenz/Limburg) 134,00 217,00 268,00 434,00

Bad Schandau 31112 - 3,40 5,40 6,80 10,80

Bautzen 22517 Bad Schandau*Pirna*Dresden 23,00 37,00 46,00 74,00

Bergen auf Ruegen 51516 Dresden*(Loewenberg/Prenzlau*Pasewalk)*Stralsund 90,00 145,00 180,00 290,00

Berlin 10017 Bad Schandau*Dresden 49,00 79,00 98,00 158,00

Bielefeld 17913 Bad Schandau*Berlin*Stendal*Hannover 106,00 171,00 212,00 342,00

Bischofswerda 23010 Bad Schandau*Pirna*Dresden 21,00 34,00 42,00 68,00

Bitterfeld 18010 Dresden*Neucoswig*Riesa*Borsdorf*Leipzig 42,00 68,00 84,00 136,00

Bonn 19216 Bad Schandau*Leipzig*Frankfurt(M)*Koblenz 116,00 189,00 232,00 378,00

Braunschweig 22111 Bad Schandau*(Chemnitz/Leipzig)*Magdeburg 68,00 109,00 136,00 218,00

Bremen 19810 Bad Schandau*Dresden*(Hannover/Wittenberge*Hamburg) 113,00 184,00 226,00 368,00

Bremerhaven 21717 Dresden*(Hannover/Wittenberge*Hamburg)*Bremen 121,00 195,00 242,00 390,00

Buechen 10314 Bad Schandau*Dresden*(Lehrte*Hannover/Wittenberge) 96,00 155,00 192,00 310,00

Chemnitz 33316 Bad Schandau*Pirna*Dresden*Freiberg*Floeha 25,00 41,00 50,00 82,00

Cottbus 20016 Bad Schandau*Dresden*Neucoswig*Ruhland*Senftenberg 38,00 62,00 76,00 124,00

Cuxhaven 23713 (Hannover/Berlin-Karlshorst*Berlin)*Hamburg-Harburg 114,00 185,00 228,00 370,00

Dortmund 25718 Bad Schandau*Leipzig*(Paderborn/Hannover) 102,00 165,00 204,00 330,00

Dresden 30510 Bad Schandau*Pirna 13,00 21,00 26,00 42,00

Duesseldorf 26013 Bad Schandau*Riesa*(Hagen/Hannover*Osnabrueck) 108,00 175,00 216,00 350,00

Duisburg 27011 Bad Schandau*Stendal*Hannover*(Dortmund/Osnabrueck) 127,00 206,00 254,00 412,00

Eisenach 42119 Bad Schandau*Dresden*(Chemnitz/Leipzig)*Erfurt 61,00 100,00 122,00 200,00

Elsterwerda 10413 Bad Schandau*Pirna*Dresden 22,00 36,00 44,00 72,00

Erfurt 40618 Bad Schandau*Dresden*(Chemnitz/Leipzig)*Weimar 56,00 90,00 112,00 180,00

Essen 29215 Bad Schandau*Magdeburg*Hannover*(Dortmund/Osnabrueck) 105,00 170,00 210,00 340,00

Frankfurt(M) 31518 Bad Schandau*(Leipzig/Halle)*Fulda 94,00 152,00 188,00 304,00

Frankfurt(Oder) 15016 Bad Schandau*Dresden*Elsterwerda*Zossen*Berlin-Schoene.Fl 51,00 83,00 102,00 166,00

Fuerstenwalde/Spr 14415 Bad Schandau*Dresden*(Berlin/Berlin-Karlshorst) 56,00 90,00 112,00 180,00

Gera 43018 Bad Schandau*Riesa*(Markkleeberg-Grst/Leipzig) 49,00 80,00 98,00 160,00

Goerlitz 22012 Bad Schandau*Dresden*Arnsdorf*Bischofswerda*Loebau 32,00 53,00 64,00 106,00

Goettingen 35626 Bad Schandau*Leipzig*Erfurt*(Fulda/Bad Langensalza) 85,00 138,00 170,00 276,00

Goettingen 35618 Bad Schandau*Berlin-Schoene.Fl*Berlin*Stendal 104,00 168,00 208,00 336,00

Hagen 38315 Bad Schandau*Stendal*Hannover*(Bielefeld/Dortmund) 124,00 201,00 248,00 402,00

Halle 40212 Bad Schandau*Dresden*(Floeha*Chemnitz/Riesa) 41,00 65,00 82,00 130,00

Hamburg 40014 Bad Schandau*Dresden*(Wunstorf/Berlin-Karlshorst*Berlin) 102,00 165,00 204,00 330,00

Hannover 39016 Bad Schandau*(Chemnitz/Leipzig)*Magdeburg 76,00 123,00 152,00 246,00

Hof Hbf 41913 Bad Schandau*Dresden*Chemnitz*Glauchau*Zwickau 54,00 87,00 108,00 174,00

85


1 2 3 4 5 6 7

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

Viszonylat Kódszám Útirány

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

SCHOENA(GR)

22

Jena 42218 Bad Schandau*Dresden*(Chemnitz/Leipzig*Erfurt) 55,00 89,00 110,00 178,00

Kiel 48710 Berlin-Karlshorst*Berlin-Spandau*(Stendal/Wittenberge) 111,00 180,00 222,00 360,00

Koblenz 49817 Bad Schandau*Dresden*(Nuernberg/Leipzig*Frankfurt(M)) 108,00 176,00 216,00 352,00

Koeln 50013 Bad Schandau*Leipzig*(Hagen/Hannover*Muenster) 112,00 182,00 224,00 364,00

Leipzig 66613 Bad Schandau*Dresden*Neucoswig*Riesa*Borsdorf 36,00 59,00 72,00 118,00

Ludwigslust 10512 Bad Schandau*Dresden*(Koethen/Berlin-Spandau)*Wittenberge 89,00 144,00 178,00 288,00

Luebeck 56515 Bad Schandau*Berlin-Spandau*(Stendal/Wittenberge) 108,00 176,00 216,00 352,00

Magdeburg 70011 Bad Schandau*Dresden*(Chemnitz*Koethen/Leipzig) 55,00 88,00 110,00 176,00

Mannheim 58610 Bad Schandau*Leipzig*Fulda*(Frankfurt(M)/Frankfurt(M)Flug) 108,00 176,00 216,00 352,00

Nordhausen 49510 Bad Schandau*(Leipzig/Halle)*Erfurt 68,00 109,00 136,00 218,00

Nuernberg 65011 Bad Schandau*Dresden*(Chemnitz/Leipzig*Erfurt) 79,00 128,00 158,00 256,00

Oberhausen 68015 Bad Schandau*Leipzig*(Dortmund/Hannover*Muenster) 109,00 177,00 218,00 354,00

Potsdam 18119 Berlin-Schoene.Fl*(Berlin/Berlin-Karlshorst) 53,00 86,00 106,00 172,00

Riesa 38018 Bad Schandau*Pirna*Dresden*Neucoswig 27,00 45,00 54,00 90,00

Sassnitz 52118 Dresden*(Loewenberg/Prenzlau*Pasewalk)*Stralsund 92,00 150,00 184,00 300,00

Schwerin 81018 Bad Schandau*Dresden*(Leipzig/Zossen)*Wittenberge 98,00 158,00 196,00 316,00

Stendal 71019 Bad Schandau*Dresden*(Koethen*Magdeburg/Berlin-Karlshorst) 63,00 103,00 126,00 206,00

Stralsund Hbf 51011 Bad Schandau*Dresden*(Loewenberg/Prenzlau*Pasewalk) 86,00 139,00 172,00 278,00

Weimar 41111 Bad Schandau*(Leipzig/Halle)*Naumburg 56,00 90,00 112,00 180,00

Wittenberge 19117 Bad Schandau*Dresden*(Koethen/Berlin-Spandau)*Stendal 84,00 136,00 168,00 272,00

Wuerzburg 94011 Bad Schandau*Dresden*(Nuernberg/Leipzig*Erfurt) 88,00 143,00 176,00 286,00

Zittau 24018 Bad Schandau*Pirna*Dresden 32,00 51,00 64,00 102,00

Zwickau 34017 Bad Schandau*Dresden*Freiberg*Floeha*Chemnitz 35,00 57,00 70,00 114,00

ZGORZELEC (GR)

873

Dresden 30510 Goerlitz*Loebau*Bischofswerda*Arnsdorf 24,00 38,00 48,00 76,00

Goerlitz 22012 - 1,60 2,40 3,20 4,80

Leipzig 66613 Goerlitz*Arnsdorf*Dresden*Neucoswig*Riesa 48,00 78,00 96,00 156,00

86


C. RÉSZ

Díjszabási állomásnevek jegyzéke

Aachen

Aachen Hbf.

Aachen-Rothe Erde

Aachen West

Augsburg

Augsburg Hbf.

Augsburg-Hochzoll

Augsburg-

Oberhausen

Berlin Stadtbahn

Berlin-

Alexanderplatz

Berlin-Charlottenbg.

Berlin Friedrichstr.

Berlin-Lichtenberg

Berlin Ostbahnhof

Berlin Stadtbahn

Berlin Zoolg. Garten

Bonn

Bonn-Bad

Godesberg

Bonn Hbf.

Bonn-Mehlem

Bremerhaven

Bremerhaven Hbf.

Bremerhaven-Lehe

Chemnitz

Chemnitz Hbf.

Chemnitz Mitte

Chemnitz Süd

Darmstadt

Darstadt Hbf.

Darmstadt Nord

Darmstadt Süd

Düsseldorf

Düsseldorf-Bilk

Düsseldorf-Derend.

Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Friedrst.

Düsseldorf Hbf.

Düsseldorf-Oberbilk

Düsseldorf Volksg.

DüsseldorfWehrhahn

Düsseldorf-Zoo

Essen

Essen Hbf.

Essen Süd

Essen West

Frankfurt (Main)

Frankfurt (Main)

Hbf.

Frankfurt (Main)

West

Frankfurt (Main)

Gallusw.

Frankfurt-Griesheim

Frankfurt-Louisa

Frankfurt (Main)

Messe

Freiburg (Breisgau)

Freiburg (Brsg) Hbf.

Freiburg-Wiehre

Freiburg-Zähringen

Friedrichshafen

Friedrichshafen Haf.

Friedrichshafen St.

Gera

Gera Hbf.

Gera Süd

Hamburg

Hamburg-Altona

Hamburg-Dammtor

Hamburg Hbf.

Hamburg Holstenstr.

Hamburg

Jungfernstr.

Hamburg Königstr.

Hamburg

Landungsbr.

Hamburg

Reeperbahn

Hamburg-

Stadthausbr.

Hannover

Hannover-

Bismarckstr.

Hannover Hbf.

Hannover-Kleefeld

Jena

Jena Saalbf.

Jena West

Karlsruhe

Karlsruhe-Durlach

Karlsruhe Hbf.

Kassel

Kassel-Harleshausen

Kassel Hbf.

Kassel-

Wilhelmshöhe

Koblenz

Koblenz Hbf.

Koblenz Lützel

Köln

Köln-Deutz

Köln Hbf.

Mainz

Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gustavsburg

Mainz Hbf.

Mainz-Laubenheim

Mainz-Marienborn

Mainz-Mombach

Mainz Nord

Mainz Süd

Nürnberg

Nürnberg-Dutzendt.

Nürnberg-Eibach

Nürnberg-Gleißh.

Nürnberg Hbf.

Nürnberg-Mögeldorf

Nürnberg-Neusünd

Nürnberg Ost

Nürnberg Rothenb.

Nürnberg-Sandreuth

Nürnberg-Schweinau

Nürnberg-Stein

Osnabrück

Osnabrück Hasetor

Osnabrück Hbf

Saarbrücken

Jägersfreude

Saarbrücken-

Burbach

Saarbrücken Hbf.

Saarbrücken

Messebf.

Saarbrücken Ost

Saarbrücken-Schleif

Stuttgart

Stuttgart-Bad Cannst

Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart Feuersee

Stuttgart Hbf

Stuttgart-Neckarstad

Stuttgart Nord

Stuttgart Nürn.Str.

Stuttgart Schwabstr.

Stuttgart Stadtmitte

Stuttgart-Untertürk

Stuttgart-Zuffenh.

Ulm

Ulm-Donautal

Ulm Hbf.

Ulm Ost

Ulm-Söflingen

Wiesbaden

Wiesbaden-

Erbenheim

Wiesbaden Hbf.

Wiesbaden Ost

Wuppertal

Wuppertal-Barmen

Wuppertal Hbf.

Wuppertal-

Langerfeld

Wuppertal-

Oberbarmen

Wuppertal-Sonnborn

Wuppertal-Steinbeck

Wuppertal-

Unterbarm

Wuppertal-

Vohwinkel

Wuppertal-Zool Gart

87


NÉMETORSZÁG

D. RÉSZ

Különleges határozmányok

1. ICE, ICE-T vonatok

Az ICE és ICE-T vonatok felárait a viszonylati árak tartalmazzák.

2. ICE-Sprinter vonatok felárai

Az ICE-Sprinter vonatokra a helybiztosítás kötelező. (TC17)

Vonatszám

Helybiztosítás kötelező

1090 Frankfurt (M) - Berlin ICE – Sprinter

1091 Berlin – Frankfurt (M) ICE – Sprinter

1096 Frankfurt (M) – Berlin ICE – Sprinter

1093 Berlin – Frankfurt (M) ICE – Sprinter

1094 Hamburg – Köln ICE – Sprinter

1095 Köln – Hamburg ICE – Sprinter

1097 Hannover – Frankfurt(M) ICE – Sprinter

Az utasnak a menetjegye mellé ICE-Sprinter felárat kell fizetni, amely a helybiztosítást is magában

foglalja. A felár elektronikus és a manuális helybiztosítási okmányon is kiadható.

Az ICE-Sprinter felár 1. osztályra 16,50 Euro, 2. osztályra 11,50 Euro.

3. Railjet (RJ)

2008. december 14-től a München és Salzburg közötti szakaszon (és tovább Bécsbe, ill. Bécsből)

Railjet vonatok közlekednek. A vonatokon az 1. illetve a 2. osztályon kívül kötelező helybiztosítású,

különleges szolgáltatásokat (pl. snack, újság. stb.) kínáló Premium fülkék is találhatóak. A Premium

fülkék 1. osztályú menetjeggyel és 25 euró felár megfizetése mellett vehetőek igénybe. A felár

magában foglalja a helybiztosítás díját is.

A jegyek cseréjére és visszatérítésére a SCIC-NRT feltételei vonatkoznak, az alábbiak szerint:

4. Thalys

Kezelési költség visszatérítés esetén

Csere

Indulás előtti 24. óráig 24 órán belül

1 alkalommal díjmentes 4 EUR 12,50 EUR

Valamennyi Thalys vonatra nemzetközi fogalomban a Thalys globáldíjas árrendszere érvényes. A

Thalys minden viszonylaton kötelező helybiztosítással közlekedik.

Aachen és Köln közötti belföldi forgalmában a Thalys vonat ICE vonatként közlekedik, a

helybiztosítás itt is kötelező. NRT jegyeket erre a viszonylatra korlátozott számban elfogadnak. Az

NRT jegyek mellé 90-es tarifakóddal kell a helybiztosítást lekérni.

88


Thalys vonatok Aachen/Köln – Düsseldorf/Duisburg/Essen belföldi forgalomban történő használata

esetén:

Aachen - Düsseldorf/Duisburg/Essen,

Köln – Düsseldorf/Duisburg/Essen,

Düsseldorf – Duisburg/Essen és

Duisburg – Essen viszonylatokon a Thalys globaldíjas vonatként közlekedik.

Minden más esetben a DB belföldi forgalomra vonatkozó szabályok érvényesek.

5. Nürnberg-Prága ExpressBus

A Nürnberg-Prága ExpressBus kötelező helybiztosítással közlekedik.

Bérlettulajdonosok

A viszonylatra érvényes (Németország és Csehország) bérlettel rendelkező utasok (InterRail, Eurail)

részére kiegészítőjegy váltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. (TC21)

Visszaváltás/visszatérítés

A kiegészítőjegy a busz indulásáig a busz indulásáig díjmentesen visszaváltható. Visszaváltás és

visszatérítés a busz indulását követően nem lehetséges.

Kerekesszékes utasok

A kerekesszékes utasok szállítása az ExpresszBus-on nem lehetséges, mivel a megfelelő egészségügyi

feltételek nem biztosítottak számukra.

FIP jogosultak

A viszonylatra érvényes (Németország és Csehország) FIP jeggyel rendelkezők részére a

kiegészítőjegy váltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. (TC21)

89


NÉMETORSZÁG

E. RÉSZ

BahnCard és BahnCard First

1. Igényjogosultság

„BahnCard 25” valamint „BahnCard 50” vagy a „vorläufigen (ideiglenes) BahnCard 25” valamint

a „vorläufigen (ideiglenes) BahnCard 50” alapján 2. osztályú menetjegy szolgáltatható ki.

A „BahnCard 25 First” valamint a „BahnCard 50 First” vagy a „vorläufigen (ideiglenes)

BahnCard 25 First” valamint a „vorläufigen (ideglenes) BahnCard 50 First” alapján 1. vagy 2.

osztályú menetjegy szolgáltatható ki.

Valamennyi BahnCard névreszóló és tartalmazza a tulajdonosának a fényképét valamint az aláírását.

A BahnCard nem átruházható.

A BahnCardnak a következő alaptípusai vannak:

BahnCard 25 vagy BahnCard 25 First igazolvány (Hauptkarte), továbbá

Kiegészítő igazolvány (Zusatzkarte)

„Kind” – a gyerekek részére (6 éves kortól 18 éves korig) szolgáltatják ki; a

gyermekek egyedül történő utazása megengedett

„Ehepartner” – házaspárok valamint élettársi kapcsolatban élők részére

BahnCard 50 vagy BahnCard 50 First

a gyerekek részére (6 éves kortól 18 éves korig) szolgáltatják ki; a gyermekek

egyedül történő utazása megengedett

a felnőttek részére, kiegészítő igazolvánnyal a házaspárok valamint élettársi

kapcsolatban élők részére

képzésben résztvevők, diákok és egyetemisták részére 19-27 éves korig

idősek részére 60 éves kortól

A kiegészítő igazolvány (Zusatzkarte) érvénytartama megegyezik az igazolvány (Hauptkarte)

érvénytartamával.

2. Érvénytartam

A BahnCard 25/BahnCard 50 valamint a BahnCard 25 First/BahnCard 50 First egyaránt 1 évig

érvényes. A kedvezményes menetjegyek csak a BahnCarddal együtt érvényesek. A menetjegyek 1

hónapig érvényesek, amennyiben a BahnCard érvénytartama ezen időtartam alatt nem jár le. A

BahnCard érvénytartamának lejárta után a kedvezményes menetjegyekkel történő utazás esetén a

kedvezményes és teljesárú menetdíj különbözetét kell felszámítani.

3. A kedvezmény mértéke

A DB vonalain egyútra vagy menettérti útra a teljesárú menetdíjakból nyújtott kedvezmények mértéke

a következő:

25% („BC 25” alapján)

50% („BC 50” alapján)

90


4. A menetjegyek kiadása

A menetjegyek kiadása SCIC-NRT űrjegyen (félkész jegyen) történik, a következő megjegyzésekkel:

a kedvezmény mértéke „Ermäßigung …. %” rovatban: „DB 25” vagy „DB 50”,

a kedvezmény alapja „Grund” rovatban: „BahnCard 25” / „BahnCard 50” vagy „BahnCard

First 25” /”BahnCard First 50” valamint a BahnCard típusának a megjelölése, úgy mint:

BahnCard Hauptkarte (igazolvány)

Zusatzkarte Kind (kiegészítő igazolvány gyermekek részére)

Zusatzkarte Erwachsene/Lebenspartner (kiegészítő igazolvány

házastárs/élettárs részére)

Kind (gyermek részére)

Auszubildende (képzésben résztvevők részére)

Senior (idősek részére)

Ha a BahnCard érvénytartama az egy hónapig érvényes menetjegy érvénytartama előtt lejár, akkor a

menetjegyborítón a következő megjegyzéssel kell jelezni:

„Gültig bis …..” (A BahnCard utolsó érvényességi napja.)

5. BahnCard minták

A vorläufigen (ideiglenes) BahnCard mintája:

91


92

A BahnCard 25 mintája:


A BahnCard 50 mintája:

93


Németország hálózati térképe

Cuxhaven

Bremenhaven

Hollandia

Bremen

Bad Bentheim

Osnabrück

Emmerich

Münster

Bielefeld

Oberhausen

Venlo

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Wuppertal

Solingen

Dortmund

Hagen

Aachen

Köln

Bonn

Belgium

Koblenz

Dánia

Flensburg

Puttgarden

Kiel

Rostock

Lübeck

Hamburg

Büchen

Schwerin

Ludwigslust

Wittenberge

Hannover

Stendal

Braunschweig

Magdeburg

Göttingen

Nordhausen Halle

Kassel

Naumburg

Weimar

Gera

Eisenach Erfurt Jena

Fulda

Sassnitz

Bergen auf Rügen

Stralsund

Lengyel

-ország

Berlin

Potsdam

Fürstenwalde

Frankfurt (O)

Dessau

Cottbus

Bitterfeld

Riesa Elsterwerda

Leipzig

Görlitz

Bischofswerda Bautzen

Dresden

Zgorzelec

Chemnitz

Zittau

Schöna

Zwickau

Bad Schandau

94


Basel

Salzburg

Passau

Schaffhausen

Konstanz

Lindau Kufstein

Cheb

Marktredwitz

Kehl

Igel

Forbach

Mittenwald

Heidelberg

Tuttlingen

Freiburg

München

Nürnberg

Augsburg

Würzburg

Hof

Bayreuth

Koblenz

Frankfurt (M)

Regensburg

Mainz

Mannheim

Karlsruhe

Stuttgart

Ulm

Wiesbaden

Trier

Tübingen

Aulendorf

Saarbrücken

Amberg

Baden-baden

Singen

Bamberg

Darmstadt

Garmnisch-

Patenkirchen

Ludwigshafen

Rosenheim

Platting

Hanau

Aschaffenburg

Csehország

Ausztria

Svájc

Franciaország

Luxemburg

95


ROMÁNIA

A. RÉSZ

CFR fuvarozókód: 1153

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

BIHARKERESZT. (GR)

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

Russe(Gr) 064 Cluj*Sighisoara*Bucuresti 784 784 65,80 99,60 131,60 199,20

CURTICI (GR)

Russe(Gr) 060 Deva*Blaj*Sighisoara*Bucuresti 766 766 65,80 99,60 131,60 199,20

Russe(Gr) 061 Deva*Tg.Jiu*Craiova*Videle 648 648 60,40 94,40 120,80 188,80

Russe(Gr) 066 Deva*Tg.Jiu*Craiova*Rosiori*Bucuresti 750 750 65,80 99,60 131,60 199,20

b) Belföldi viszonylatok

BIHARKERESZT. (GR) 942

Baia Mare 00711 Carei*Satu Mare 193 193 27,60 42,20 55,20 84,40

Baile Tusnad 07518 Cluj*Dej*M.Ciuc 483 483 48,00 77,40 96,00 154,80

Beclean pe Somes 04812 Cluj 249 249 31,40 48,60 62,80 97,20

Blaj 01719 Cluj 289 289 34,80 54,60 69,60 109,20

Brasov 02618 1. Cluj*Blaj*Sighisoara 497 497 48,00 77,40 96,00 154,80

02626 2. Cluj*Dej*M.Ciuc 549 549 54,20 86,80 108,40 173,60

Bucuresti 02816 1. Cluj*Blaj*Sighisoara*Brasov 663 663 60,40 94,40 120,80 188,80

02824 2. Cluj*Dej*M.Ciuc*Brasov 715 715 65,80 99,60 131,60 199,20

Cluj Napoca 04614 Oradea 166 166 25,40 38,00 50,80 76,00

Deda 05413 Cluj*Dej 321 321 38,40 60,60 76,80 121,20

Dej Calatori 05512 Cluj 225 225 31,40 48,60 62,80 97,20

Episcopia Bihor 06817 - 7 7 4,40 6,00 8,80 12,00

Gheorghieni 07211 Cluj*Dej 399 399 41,80 66,40 83,60 132,80

Huedin 07914 Oradea 116 116 17,60 25,80 35,20 51,60

Ludus 14712 253 253 34,80 54,60 69,60 109,20

Medias 08714 Cluj*Blaj 330 330 38,40 60,60 76,80 121,20

Miercurea Ciuc 08813 Cluj*Dej*Deda 454 454 48,00 77,40 96,00 154,80

Oradea 09712 - 13 13 4,60 7,20 9,20 14,40

Razboieni 11510 Cluj 234 234 31,40 48,60 62,80 97,20

Saratel 04911 Cluj*Dej 274 274 34,80 54,60 69,60 109,20

Satu Mare 13219 Carei 134 134 20,20 29,80 40,40 59,60

Sfantu Gheorghe 13318 Cluj*Dej*M.Ciuc 517 517 54,20 86,80 108,40 173,60

Siculeni 05017 Cluj*Dej 446 446 48,00 77,40 96,00 154,80

Sighisoara 13912 Cluj 369 369 41,80 66,40 83,60 132,80

Targu Mures 16311 Cluj*Razboieni 293 293 34,80 54,60 69,60 109,20

Teius 15917 Cluj 268 268 34,80 54,60 69,60 109,20

Toplita 17319 Cluj*Dej 365 365 41,80 66,40 83,60 132,80

96


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

CAREI (GR) 940

Carei 03210 - 10 10 4,40 6,00 8,80 12,00

Oradea 09712 Sacuieni BH 107 107 17,60 25,80 35,20 51,60

Sacuieni Bihor 12716 - 62 62 10,20 15,80 20,40 31,60

Satu Mare 13219 - 46 46 7,20 11,20 14,40 22,40

CURTICI (GR) 946

Aiud 00414 Dléva- Alba Julia 269 269 34,80 54,60 69,60 109,20

Alba Iulia 00216 Deva 237 237 31,40 48,60 62,80 97,20

Arad 00513 - 25 25 5,20 8,40 10,40 16,80

Blaj 01719 Deva*Alba Iulia 271 271 34,80 54,60 69,60 109,20

Brasov 02618 Deva*Blaj*Sighisoara 479 479 48,00 77,40 96,00 154,80

Bucuresti 02824 Deva*Blaj*Sighisoara*Brasov 645 645 60,40 94,40 120,80 188,80

Bucuresti 02840 Deva*Tg.Jiu*Craiova*Rosiori 629 629 60,40 94,40 120,80 188,80

Campina 02915 Deva*Sighisoara*Brasov 553 553 54,20 86,80 108,40 173,60

Caracal 03418 Deva*Tg.Jiu*Craiova 473 473 48,00 77,40 96,00 154,80

Cluj Napoca 04614 Deva*Alba Iulia 358 358 41,80 66,40 83,60 132,80

Craiova 05025 Deva*Tg.Jiu 420 420 48,00 77,40 96,00 154,80

Curtici 05116 - 8 8 4,40 6,00 8,80 12,00

Deva 05611 Arad 174 174 25,40 38,00 50,80 76,00

Filiasi 03517 Deva*Tg.Jiu 384 384 41,80 66,40 83,60 132,80

Giurgiu Nord 07518 Deva*Tg.Jiu*Craiova*Videle 642 642 60,40 94,40 120,80 188,80

Ludus 14712 Deva*Alba Iulia 309 309 38,40 60,60 76,80 121,20

Medias 08714 Deva*Alba Iulia 312 312 38,40 60,60 76,80 121,20

Petrosani 10710 Deva 263 263 34,80 54,60 69,60 109,20

Ploiesti 11015 Deva*Blaj*Sighisoara*Brasov 586 586 54,20 86,80 108,40 173,60

Predeal 10413 Deva*Blaj*Sighisoara*Brasov 505 505 54,20 86,80 108,40 173,60

Radna 00315 Arad 60 60 8,20 12,60 16,40 25,20

Razboieni 11510 Deva*Alba Iulia 290 290 34,80 54,60 69,60 109,20

Sibiu 13516 Deva*Sebes Alba 309 309 38,40 60,60 76,80 121,20

Sighisoara 13912 Deva*Blaj 351 351 41,80 66,40 83,60 132,80

Simeria 14019 Deva 183 183 27,60 42,20 55,20 84,40

Sinaia 14514 Deva*Blaj*Sighisoara 524 524 54,20 86,80 108,40 173,60

Targu Jiu 16410 Deva 313 313 38,40 60,60 76,80 121,20

Targu Mures 16311 Deva*Alba Iulia 349 349 38,40 60,60 76,80 121,20

Teius 15917 Deva*Alba Iulia 256 256 34,80 54,60 69,60 109,20

Timisoara Nord 17210 Arad 82 82 13,40 19,60 26,80 39,20

Videle 03715 Deva*Tg.Jiu*Craiova 578 578 54,20 86,80 108,40 173,60

Vintu de Jos 03913 Deva 227 227 31,40 48,60 62,80 97,20

NYIRABRANY (GR) 941

Baia Mare 00711 Satu Mare 134 134 20,20 29,80 40,40 59,60

Carei 03210 39 39 6,20 9,60 12,40 19,20

Oradea 09712 74 74 11,60 17,60 23,20 35,20

Satu Mare 13219 Carei 75 75 11,60 17,60 23,20 35,20

Valea lui Mihai 17111 - 8 8 4,40 6,00 8,80 12,00

SALONTA (GR) 944

Salonta 12617 - 13 13 4,60 7,20 9,20 14,40

97


ROMÁNIA

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Távolság Km

2.osztály

EUR

Teljesárú menetdíj

1. osztály

EUR

10 4,4 6,0

20 4,6 7,2

30 5,2 8,4

40 6,2 9,6

50 7,2 11,2

60 8,2 12,6

70 10,2 15,8

80 11,6 17,6

90 13,4 19,6

100 14,8 21,6

120 17,6 25,8

140 20,2 29,8

160 23,0 34,0

180 25,4 38,0

200 27,6 42,2

250 31,4 48,6

300 34,8 54,6

350 38,4 60,6

400 41,8 66,4

500 48,0 77,4

600 54,2 86,8

700 60,4 94,4

800 65,8 99,6

900 70,2 104,6

1000 73,6 109,2

1100 77,4 114,4

1200 81,2 119,8

1300 85,0 125,0

1400 88,8 130,2

1500 92,6 135,6

98


Románia hálózati térképe

Magyarország

Satu Mare

Ukrajna

Carei

Baia Mare

Biharkeresztes

Oradea

Huedin

Dej

Deda

Toplita

Moldova

Salonta

Curtici

Radna

Arad

Timisoara

Orsova

Deva

Cluj-

Napoca

Razboieni

Alba Iulia

Vintu de Jos

Simeria

Blaj

Petroseni

Targu Jiu

Ludus

Medias

Sibiu

Targu

Mures

Sighisoara

Fagaras

Predeal

Gheorghieni

Sf. Gheorghe

Brasov

Sinaia

Miercurea

Ciuc

Buzau

Ploiesti

Szerbia

Filiasi

Craiova

Bucuresti

Videle

Risiori

Constanta

Giurgiu Nord

Bulgária

Russe

99


SVÁJC

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

1. Viszonylatok és menetdíjszámítás

A svájci vasút az ártáblázatában viszonylati árakat határozott meg, azaz nem alkalmaz kilométer

alapú díjszámítást.

Egy menetjegyen nem lehet több szériát összevonni. Amennyiben nem található közvetlen széria,

egyedi menetjegyeket kell kiadni. Ebben az esetben nemzetközi forgalomban meghirdetett

kedvezményt csak a határt átlépő „közvetlen” menetjegyen lehet érvényesíteni.

Pl. Svájci Speciál menetjegyek: Zürich, Bern, Geneve, Basel, Lausanne.

(Megjegyzés: Gornergrat-ra nem lehet közvetlen menetjegyet kiadni a határtól, a menetjegyek

elővétele a Zermatt-Gornergrat viszonylatra belföldi részvonaljegyen lehetséges.)

Továbbiakban a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre vonatkozó SCIC-NRT előírásai

érvényesek pl. gyermekkorhatár tekintetében.

Genève – Aéroport és Zürich Flughafen határpontként kezelendő.

2. Menetjegy vagylagos érvényessége vasúton, hajón vagy autóbuszon

Ha a hajózási vonalakkal párhuzamosan közlekedő vasúti útvonal szériájának útvonalleírásában a

„Schiff” = hajó fel van tüntetve, az utas választása szerint vasúton, vagy hajóval is utazhat.

Ha a széria útvonal leírásában a „Schiff „= hajó megnevezés nincs feltüntetve és az utas később

módosítja útitervét, és vonatjegyével mégis hajózni szeretne, ez ugyanúgy lehetséges a fedélzeti

felár megfizetése mellett.

3. Menetjegykiadás csoportok részére

Csoportok mindig csak azon a közlekedési eszközön utazhatnak, amelyre a menetjegyet

megváltották. Amennyiben nincsen közlekedési eszköz megjelölés, akkor vonattal. Útvonal

módosítása, vagy a közlekedési eszköz megváltoztatása a helyszínen a pénztárnál a különbözet

megfizetése mellett kérhető.

Minden egyes, a 108.1 adatbázisban közzé tett svájci szériára egyenként kell csoportos menetjegyet

kiállítani.

100


SVÁJC

SBB fuvarozókód: 1185

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

BASEL BAD Bf.

Buchs(SG) 027 Zuerich 48,20 82,20 96,40 164,40

Chiasso 290 (Zuerich/Luzern) 67,20 114,40 134,40 228,80

Geneve 291 (Olten/Delemont)*Lausanne 56,80 97,00 113,60 194,00

BASEL SBB

Chiasso 125 (Zuerich/Luzern) 67,20 114,40 134,40 228,80

BUCHS (SG)

Basel SBB 127 Zuerich 45,80 78,20 91,60 156,40

Chiasso 132 Zuerich 70,20 120,00 140,40 240,00

Geneve 129 Zuerich*Lausanne 82,20 139,80 164,40 279,60

Iselle transito 130 Zuerich*Bern*Brig 84,60 143,60 169,20 287,20

ISELLE TRANSITO

Geneve 131 Brig*Lausanne 49,80 85,40 99,60 170,80

ST. MARGRETHEN

Basel SBB 299 Zuerich 48,20 82,20 96,40 164,40

b) Belföldi viszonylatok

BASEL SBB 491

Geneve-Aeroport 44412 (Olten/Delemont)*Lausanne 58,60 99,40 117,20 198,80

Lausanne 55012 (Olten/Delemont) 48,20 82,20 96,40 164,40

Zuerich HB 20016 - 24,60 42,00 49,20 84,00

Zuerich Flughafen 20917 Zuerich 28,60 49,00 57,20 98,00

BUCHS (SG) 271

Baden 06015 Zuerich 32,40 55,40 64,80 110,80

Basel SBB 01016 Zuerich 45,80 78,20 91,60 156,40

Bern 03111 Zuerich 55,40 94,00 110,80 188,00

Brig 08011 Zuerich*Bern 82,20 139,80 164,40 279,60

Chur 90019 - 13,00 22,00 26,00 44,00

Davos 02717 Landquart 24,60 42,00 49,20 84,00

Fribourg 41012 Zuerich*Bern 61,60 105,00 123,20 210,00

Geneve 44313 Zuerich*Lausanne 82,20 139,80 164,40 279,60

Geneve-Aeroport 44412 Zuerich*Lausanne 84,60 143,60 169,20 287,20

Interlaken Ost 33316 Zuerich*Bern 70,20 120,00 140,40 240,00

Lausanne 55012 Zuerich 73,40 125,60 146,80 251,20

Locarno 69617 Zuerich 64,80 110,40 129,60 220,80

Luzern 50013 Zuerich 41,20 70,20 82,40 140,40

Montreux 11619 Zuerich*Lausanne 75,80 129,40 151,60 258,80

Sargans 87213 - 5,20 9,00 10,40 18,00

St. Gallen 46615 - 16,80 28,40 33,60 56,80

St. Moritz 05512 (Chur/Klosters) 41,20 70,20 82,40 140,40

Winterthur 05215 Zuerich 32,40 55,40 64,80 110,80

Zuerich HB 20016 Sargans 27,00 45,80 54,00 91,60

Zuerich Flughafen 20917 Zuerich 30,00 51,40 60,00 102,80

101


1 2 3 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

GENÉVE 253

Brig 08011 Lausanne 45,80 78,20 91,60 156,40

Interlaken Ost 33316 Lausanne*Bern 53,00 90,20 106,00 180,40

Interlaken Ost 33324 Lausanne*Montreux*Zweisimmen*Spiez 55,40 94,00 110,80 188,00

Lausanne 55012 - 16,80 28,40 33,60 56,80

Locarno 69617 Lausanne*Brig*Domodossola 73,40 125,60 146,80 251,20

ISELLE TRANSITO 324

Bern 03111 Brig 42,80 72,60 85,60 145,20

Lausanne 55012 Brig 38,80 66,40 77,60 132,80

Montreux 11619 Brig 32,40 55,40 64,80 110,80

Zuerich HB 20016 Brig*Bern 70,20 120,00 140,40 240,00

ST. MARGRETHEN 270

Bern 03111 Zuerich 56,80 97,00 113,60 194,00

Brig 08011 Zuerich*Bern 82,20 139,80 164,40 279,60

Geneve-Aeroport 44412 Zuerich*Lausanne 84,60 143,60 169,20 287,20

Interlaken Ost 33316 Zuerich*Bern 70,20 120,00 140,40 240,00

Luzern 50013 Zuerich 41,20 70,20 82,40 140,40

Winterthur 05215 St. Gallen 21,40 36,40 42,80 72,80

Zuerich HB 20016 St. Gallen 27,80 47,40 55,60 94,80

Zuerich Flughafen 20917 St. Gallen 26,20 45,20 52,40 90,40

102


Svájc hálózati térképe

Franciaország

Basel

Delémont

Fribourg

Zweisimmen

Lausanne

Montreaux

Geneve

Bern

Spiez

Németország

Schaffhausen

Baden

Winterthur

Olten

Zürich

Luzern

Interlaken

Brig

Iselle

transito

Locarno

Domodossola

St. Gallen

St. Margrethen

Bregenz

Buchs

Feldkirch

Ausztria

Sargans

Landquart

Klosters

Chur

Davos

St.Moritz

Bellinzona

Lugano

Olaszország

Chiasso

103


SVÉDORSZÁG

A. RÉSZ

Különleges határozmányok

1. Hajókabin felárak

A Helsinki-Stockholm C és a Stockholm-Turku viszonylatra hajókabint, illetve nyugágyat lehet

igényelni, az egyes viszonylatokra érvényes hajókabin felárakat a Svéd Vasút díjszabása

tartalmazza.

2. SCIC-IRT vonatok

Valamennyi nagysebességű X2000 vonat, az InterCity vonatok, az éjszakai vonatok, továbbá

minden más vonat, ahol lehetséges a helybiztosítás, SCIC-IRT vonatként közlekedik. Ezekre a

vonatokra az SJ 108-1-es adatbázisa alapján kiállított SCIC-NRT menetjegyek nem érvényesek.

A Malmö-Berlin viszonylatban közlekedő éjszakai vonat szintén SCIC-IRT vonatként közlekedik.

3. SCIC-NRT menetjeggyel igénybe vehető viszonylatok

Az egymás után következő szériákat egy menetjegyen lehet kiadni. Ez alól csak az Arlanda-

Stockholm viszonylat kivétel, amit az Arlanda Express társaság (fuvarozó kód: 3025) üzemeltet.

Ezt a szériát egyetlen másik szériával sem lehet összevonni. Az összevont szériák számait a

„Különleges adatok” rovatba kell bejegyezni.

Az Arlanda-Stockholm viszonylatra kiállított menetjegyek „Útirány” rovatába az „Arlanda

Express” szöveget kell bejegyezni.

104


SVÉDORSZÁG

SJ fuvarozókód: 1174

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

Viszonylat Kódszám Útirány

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

a) Átmeneti viszonylatok

b) Belföldi viszonylatok

HAPARANDA (GR). 140

Boden 38919 - 21,00 21,00 42,00 42,00

Haparanda 14019 - 4,00 4,00 8,00 8,00

HELSINGBORG (GR 30

Akarp 96016 - 12,60 17,60 25,20 35,20

Astorp 47712 - 7,20 12,20 14,40 24,40

Billeberga 93419 - 8,00 13,00 16,00 26,00

Bjuv 10215 - 6,40 11,40 12,80 22,80

Bromolla 49015 - 13,20 18,20 26,40 36,40

Hassleholm 17012 - 10,60 15,60 21,20 31,20

Helsingborg C 16816 - 4,80 9,80 9,60 19,60

Hjarup 94219 - 11,80 16,80 23,60 33,60

Hoor 17616 - 13,20 18,20 26,40 36,40

Klippan 20313 - 8,00 13,00 16,00 26,00

Kristianstad C 21212 - 12,60 17,60 25,20 35,20

Ortofta 96115 - 12,60 17,60 25,20 35,20

Oxie 20719 - 13,20 18,20 26,40 36,40

Perstorp 31112 - 9,00 14,00 18,00 28,00

Tomelilla 32318 - 13,20 18,20 26,40 36,40

Tyringe 29017 - 9,80 14,80 19,60 29,60

Ystad 46615 13,20 18,20 26,40 36,40

KASTRUP (GR) 019

Akarp 96016 Malmö C 8,80 13,60 17,60 27,20

Angelholm 48215 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Astorp 47712 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Bastad 32110 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Billeberga 93419 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Bjuv 10215 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Bromolla 49015 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Dosjebro 93914 Malmö C 12,40 17,40 24,80 34,80

Eslov 81612 Malmö C 12,40 17,40 24,80 34,80

Hassleholm 17012 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Helsingborg C 16816 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Hjarup 94219 Malmö C 9,60 14,60 19,20 29,20

Hoor 17616 Malmö C 15,00 19,80 30,00 39,60

105


1 2 3 4 5 6 7

Viszonylat Kódszám Útirány

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

KASTRUP (GR) 019

Kavlinge 22517 Malmö C 12,40 17,40 24,80 34,80

Klippan 20313 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Kristianstad C 21212 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Landskrona 23010 Malmö C 14,40 19,20 28,80 38,40

Lund 24810 Malmö C 10,40 15,40 20,80 30,80

Malmoe C 26112 8,00 12,80 16,00 25,60

Ortofta 96115 Malmö C 12,40 17,40 24,80 34,80

Oxie 20719 Malmö C 8,00 12,80 16,00 25,60

Perstorp 31112 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Simrishamn 34413 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Skurup 32011 Malmö C 12,40 17,40 24,80 34,80

Svedala 39016 Malmö C 10,40 15,40 20,80 30,80

Tomelilla 32318 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

Ystad 46615 Malmö C 14,40 19,20 28,80 38,40

Vinslov 45211 Malmö C 16,40 21,20 32,80 42,40

106


SVÉDORSZÁG

C. RÉSZ

Viszonylatok és díjak táblázata, tengeri viszonylatokra

1 2 3

Távolság

Km

Viszonylat

Átmeneti

kódszám

4

Teljesárú menetdíj

Egyúti Menettérti

Egységes hajóosztály

EUR

1. Stockholm C-Turku* 995 30,00 60,00

Viking Line

2. Helsinki S -Stockholm C* 997 60,00 120,00

Viking Line

* Gyermekek 6-16 éves kor között a fenti díjak felét fizetik.

Fuvarozókódok: Stena Line: 3049

Viking Line: 3029

107


Svédország hálózati térképe

Norvégia

Boden

Finnország

Haparanda

Stockholm

Göteborg

Helsinborg

Kastrup

Dánia

Kristianstad

Ystad

Malmö

108


SZERBIA

A. RÉSZ

ZS fuvarozókód: 0072

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

RÖSZKE (GR)

Bijelo Polje(Gr) 092 Subotica*Beograd*Valjevo 592 592 58,00 87,20 116,00 174,40

Dimitrovgrad(fr) 233 Subotica*Beograd*(Mladenovac/Mala Krsna)*Jagodina 617 617 63,00 94,40 126,00 188,80

Tabanovci(fr) 231 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 674 674 67,80 101,60 135,60 203,20

SUBOTICA (GR)

Bijelo Polje(Gr) 091 Novi Sad*Beograd*Valjevo 570 570 58,00 87,20 116,00 174,40

Dimitrovgrad(fr) 050 Vrbas*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 595 595 58,00 87,20 116,00 174,40

Tabanovci(fr) 235 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 652 652 67,80 101,60 135,60 203,20

b) Belföldi viszonylatok

RÖSZKE (GR) 735

Backi Vinogradi 23713 - 14 14 2,00 3,00 4,00 6,00

Beograd 10413 Novi Sad 230 230 23,40 35,00 46,80 70,00

Horgos 73510 - 4 4 1,20 1,80 2,40 3,60

Kanjiza 23218 - 20 20 2,00 3,00 4,00 6,00

Novi Sad 14316 Subotica 141 141 15,40 23,20 30,80 46,40

Palic 73619 - 23 23 2,80 4,40 5,60 8,80

Subotica 16311 - 31 31 4,00 6,00 8,00 12,00

SID (GR) 710

Beograd 10413 138 138 13,60 20,40 27,20 40,80

SUBOTICA (GR) 734

Backa Topola 17616 - 45 45 4,80 7,20 9,60 14,40

Beograd 10413 Novi Sad 208 208 21,40 32,20 42,80 64,40

Dimitrovgrad 12310 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 588 588 58,00 87,20 116,00 174,40

Indjija 13714 Novi Sad 158 158 15,40 23,20 30,80 46,40

Kragujevac 13912 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac) 362 362 36,80 55,20 73,60 110,40

Kraljevo 13813 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Kragujeva 425 425 42,60 64,00 85,20 128,00

Leskovac 13615 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 528 528 53,20 79,80 106,40 159,60

Nis 14217 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 479 479 46,40 69,80 92,80 139,60

Novi Sad 14316 - 119 119 11,60 17,60 23,20 35,20

Presevo 15313 Novi Sad*Beograd*(Mala Krsna/Mladenovac)*Jagodina 644 644 63,00 94,40 126,00 188,80

Senta 92214 - 53 53 5,80 8,60 11,60 17,20

Sombor 16113 - 75 75 7,80 11,60 15,60 23,20

Stara Pazova 73718 Novi Sad 167 167 17,40 26,20 34,80 52,40

Subotica 16311 - 9 9 1,20 1,80 2,40 3,60

Vrbas 23317 - 75 75 7,80 11,60 15,60 23,20

109


SZERBIA

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Teljesárú menetdíj

Távolság Km

2.osztály

1. osztály

EUR

EUR

10 1,20 1,8

20 2,00 3,00

30 2,80 4,40

40 4,00 6,00

50 4,80 7,20

60 5,80 8,60

70 6,80 10,40

80 7,80 11,60

90 8,80 13,20

100 9,60 14,60

120 11,60 17,60

140 13,60 20,40

160 15,40 23,20

180 17,40 26,20

200 19,40 29,00

220 21,40 32,20

240 23,40 35,00

260 25,00 37,60

280 27,00 40,80

300 29,00 43,60

320 31,00 46,60

340 33,00 49,60

360 34,80 52,20

380 36,80 55,20

400 38,80 58,00

420 40,80 61,20

440 42,60 64,00

460 44,40 66,60

480 46,40 69,80

500 48,40 72,60

550 53,20 79,80

600 58,00 87,20

650 63,00 94,40

700 67,80 101,60

750 72,60 109,00

800 77,40 116,20

850 82,20 123,40

900 87,20 130,60

950 92,00 138,00

1000 96,80 145,20

110


Szerbia és Montenegró hálózati térképe

Magyarország

Horvátország

Sombor

Kelebia

Subotica

Bačka

Topola

Vbras

Šid

1

3 2

Kanjiža

Röszke

Senta

Novi Sad

Indjija

1. Horgoš

2. Bački Vinogradi

3. Palić

Románia

Stara Pazova

Beograd

Mala Krsna

Bosznia-

Hercegovina

Valjevo

Mladenovac

Kragujevac

Kraljevo

Jagodina

Bulgária

Niš

Bijelo Polje

Leskovac

Dimitrovgrad

Kolasin

Podgorica

Mojkovac

Priština

Preševo

Sutomore

Bar

Albánia

Tabanovci

Macedónia

111


SZLOVÁKIA

A. RÉSZ

ZSSK fuvarozókód: 1156

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

CADCA (GR)

Cana(Gr) 020 Kosice*Zilina 302 302 40,60 60,80 81,20 121,60

SZOB (GR)

Cadca(Gr) 013 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov-Zilina 307 307 40,60 60,80 81,20 121,60

Cadca(Gr) 029 Bratislava*Zilina 389 389 49,40 74,00 98,80 148,00

Kuty(Gr) 012 (Dunajska Streda/Galanta)*Bratislava 220 220 29,20 43,80 58,40 87,60

Marchegg(Gr) 045 Bratislava 166 166 22,80 34,20 45,60 68,40

b) Belföldi viszonylatok

CANA (GR) 881

Bratislava 10017 Kosice*(Zilina/Zvolen) 468 468 56,00 84,00 112,00 168,00

Cana 17111 - 10 10 2,60 3,80 5,20 7,60

Humenne 07617 Kosice*Trebisov 120 120 16,60 24,80 33,20 49,60

Kosice 45013 - 23 23 4,40 6,60 8,80 13,20

Kysak 11510 - 39 39 6,20 9,20 12,40 18,40

Liptovsky Mikulas 50013 Kosice 182 182 25,40 38,00 50,80 76,00

Margecany 52415 Kosice 58 58 8,60 12,80 17,20 25,60

Medzilaborce 52514 Kosice*Trebisov 161 161 22,80 34,20 45,60 68,40

Michalany 14514 - 71 71 11,60 17,40 23,20 34,80

Michalovce 14712 Kosice*Trebisov 96 96 14,20 21,20 28,40 42,40

Plavec 68015 Kosice*Presov 111 111 16,60 24,80 33,20 49,60

Poprad-Tatry 69013 Kosice 124 124 17,80 26,60 35,60 53,20

Presov 72017 Kosice 56 56 8,60 12,80 17,20 25,60

Ruzomberok 13011 Kosice 208 208 29,20 43,80 58,40 87,60

Spisska Nova Ves 80010 Kosice 98 98 14,20 21,20 28,40 42,40

Strazske 74013 Kosice*Trebisov 111 111 16,60 24,80 33,20 49,60

Strba 86017 Kosice 143 143 20,20 30,20 40,40 60,40

Trebisov 25510 - 76 76 11,60 17,40 23,20 34,80

Vrutky 93013 Kosice*Poprad-Tatry 244 244 34,00 51,00 68,00 102,00

Zilina 99010 Kosice*Poprad-Tatry 265 265 36,20 54,20 72,40 108,40

112


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

KITTSEE(GR) 444 Á

Bratislava 10017 - 19 19 3,80 5,60 7,60 11,20

SZOB (GR) 887

Banska Bystrica 07013 Nove Zamky*Zvolen 209 209 29,20 43,80 58,40 87,60

Bratislava 10017 Nove Zamky 149 149 20,20 30,20 40,40 60,40

Cadca 14811 Bratislava*Zilina 382 382 49,40 74,00 98,80 148,00

Cadca 14829 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov*Zilina 300 300 38,40 57,60 76,80 115,20

Galanta 28019 - 100 100 14,20 21,20 28,40 42,40

Komarno 44016 Nove Zamky 87 87 13,00 19,40 26,00 38,80

Kosice 45013 Bratislava*Zilina 594 594 62,00 93,00 124,00 186,00

Kuty 14613 Bratislava 213 213 29,20 43,80 58,40 87,60

Leopoldov 12013 (Galanta/Luzianky) 130 130 17,80 26,60 35,60 53,20

Liptovsky Mikulas 48819 Bratislava*Zilina 435 435 53,80 80,60 107,60 161,20

Liptovsky Mikulas 48827 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov*Zilina 353 353 45,00 67,40 90,00 134,80

Lucenec 51011 Nove Zamky- Zvolen 242 242 34,00 51,00 68,00 102,00

Nitra 58016 Surany 94 94 14,20 21,20 28,40 42,40

Nove Zamky 60012 - 58 58 8,60 12,80 17,20 25,60

Piestany 67017 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov 148 148 20,20 30,20 40,40 60,40

Poprad-Tatry 69013 Bratislava*Zilina 493 493 58,00 87,00 116,00 174,00

Presov 72017 Bratislava -Zilina 595 595 62,00 93,00 124,00 186,00

Puchov 19711 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov 226 226 31,60 47,40 63,20 94,80

Sala 83717 Surany 108 108 13,60 20,40 27,20 40,80

Sala 83725 Nove Zamky 88 88 13,00 19,40 26,00 38,80

Sturovo 85019 - 14 14 3,20 4,80 6,40 9,60

Trencian.Tepla 87916 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov 199 199 26,80 40,20 53,60 80,40

Trencian.Tepla 87924 Bratislava 281 281 38,40 57,60 76,80 115,20

Trencin 88013 Bratislava 273 273 36,20 54,20 72,40 108,40

Trnava 89011 Bratislava 195 195 26,80 40,20 53,60 80,40

Zilina 99010 Bratislava 352 352 45,00 67,40 90,00 134,80

Zilina 99028 (Galanta/Luzianky)*Leopoldov 270 270 36,20 54,20 72,40 108,40

Zvolen 97014 Nove Zamky 188 188 25,40 38,00 50,80 76,00

113


SZLOVÁKIA

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Teljesárú menetdíj

Távolság Km

2.osztály

1. osztály

EUR

EUR

5 2,00 3,00

10 2,60 3,80

15 3,20 4,80

20 3,80 5,60

25 4,40 6,60

30 5,00 7,40

35 5,60 8,40

40 6,20 9,20

45 6,80 10,20

50 7,40 11,00

60 8,60 12,80

70 10,00 15,00

80 11,60 17,40

90 13,00 19,40

100 14,20 21,20

110 15,40 23,00

120 16,60 24,80

130 17,80 26,60

140 19,00 28,40

150 20,20 30,20

160 21,60 32,40

170 22,80 34,20

180 24,00 36,00

190 25,40 38,00

200 26,80 40,20

220 29,20 43,80

240 31,60 47,40

260 34,00 51,00

280 36,20 54,20

300 38,40 57,60

320 40,60 60,80

340 42,80 64,20

360 45,00 67,40

380 47,20 70,80

400 49,40 74,00

420 51,60 77,40

440 53,80 80,60

470 56,00 84,00

500 58,00 87,00

550 60,00 90,00

600 62,00 93,00

650 64,00 96,00

700 65,00 97,40

9999 66,00 99,00

114


Szlovákia hálózati térképe

Lengyelország

Skalite

Čadca

Csehország

Mezdilaborce

Plaveč

Žilina

Horni Lideč

Poprad-Tatry

Štrba

Liptovsky

Mikuláš

Vrútky

Margecany Prešov

Humenné

Spišska Nova Ves Kysak Stražske

Mihalovce

Ružomberok

Puchov

Ukrajna

Trenčinska Tepla

Brezno

Trenčin

Košice

Banska Bystrica

Nové Mesto

nad Váhom

Trebišov

Kúty

Pieštany

Zvolen

Michalany

Cana

Plesivec

Hronská

Dúbrava

Leopoldov

Čierna

nad Tisou

Slov. N. Mesto

Trnava

Jesenské

Lužianky

Sátoraljaújhely

Lenartovce

Lučenec

Filakovo

Bratislava

Ausztria

Nitra

Bánréve

Surany

Marchegg

Galanta

Kittsee

Nové

Zámky

Dunajska

Streda

Rusovce

Rajka

Szob

Magyarország

Komarno

Štúrovo

Komárom

115


SZLOVÉNIA

A. RÉSZ

SZ fuvarozókód: 0079

B. RÉSZ

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

CAKOVEC (GR)

! Buzet(Gr) 331 Pragersko*Ljubljana*Divaca 325 313 49,80 23,00 99,60 46,00

! Hodos(Gr) 335 Ormoz 81 69 12,80 5,00 25,60 10,00

! Spielfeld(Gr) 349 Pragersko*Maribor 87 75 12,80 5,80 25,60 11,60

! Villa-Opicina(fr) 327 Pragersko*Ljubljana*Sezana 306 294 46,00 21,40 92,00 42,80

DOBOVA (GR)

Buzet(Gr) 330 Z. Most*Ljubljana*Divaca 251 251 37,80 56,80 75,60 113,60

Hodos(Gr) 336 Z.Most*Pragersko*Ormoz 233 233 34,00 51,00 68,00 102,00

Jesenice(Gr) 321 Z.Most*Ljubljana 186 186 28,20 42,40 56,40 84,80

Spielfeld(Gr) 322 Z.Most*Maribor 159 159 22,60 34,00 45,20 68,00

Villa-Opicina(fr) 324 Z.Most*Ljubljana*Sezana 232 232 34,00 51,00 68,00 102,00

HODOS (GR)

Buzet(Gr) 332 Ormoz*Pragersko*Ljubljana*Divaca 382 382 60,60 91,00 121,20 182,00

! Cakovec(Gr) 335 Ormoz 81 69 12,80 5,00 25,60 10,00

Dobova(Gr) 336 Ormoz*Pragersko*Z. Most 233 233 34,00 51,00 68,00 102,00

Jesenice(Gr) 337 Ormoz*Pragersko*Ljubljana 317 317 46,00 69,00 92,00 138,00

Sapjane(Gr) 333 Ormoz*Pragersko*Ljubljana*Pivka 350 350 53,40 80,20 106,80 160,40

Spielfeld(Gr) 338 Ormoz*Pragersko*Maribor 144 144 22,60 34,00 45,20 68,00

Villa-Opicina(fr) 334 Ormoz*Pragersko*Ljubljana*Sezana 363 363 57,00 85,60 114,00 171,20

JESENICE (GR)

Sapjane(Gr) 320 Ljubljana*Pivka 175 175 25,60 38,40 51,20 76,80

SAPJANE (GR)

Villa-Opicina(fr) 326 Pivka*Sezana 61 61 10,00 15,00 20,00 30,00

SPIELFELD (GR)

Sapjane(Gr) 323 Maribor*Ljubljana*Pivka 276 276 40,20 60,40 80,40 120,80

Villa-Opicina(fr) 328 Maribor*Ljubljana*Sezana 289 289 42,60 64,00 85,20 128,00

b) Belföldi viszonylatok

CAKOVEC (GR) 748

! Bled Jezero 41111 Pragersko*Ljubljana*Jesenice 263 241 40,20 19,00 80,40 38,00

! Celje 31112 Pragersko 100 88 14,40 6,40 28,80 12,80

Jesenice 23119 Pragersko*Ljubljana 253 241 37,80 56,80 75,60 113,60

Lesce Bled 24117 Pragersko*Ljubljana 240 228 34,00 51,00 68,00 102,00

! Ljubljana 24612 Pragersko 189 177 28,20 12,80 56,40 25,60

! Maribor 35113 Pragersko 71 59 11,60 4,40 23,20 8,80

! Murska Sobota 37218 Ormoz 51 39 8,60 3,00 17,20 6,00

! Ormoz 91314 - 12 0 3,20 0,00 6,40 0,00

! Pivka 46110 Pragersko*Ljubljana 269 257 40,20 19,00 80,40 38,00

Postojna 46219 Pragersko*Ljubljana 256 244 37,80 56,80 75,60 113,60

! Pragersko 36111 - 52 40 8,60 3,00 17,20 6,00

! Ptuj 91413 - 34 22 5,80 2,20 11,60 4,40

! Sezana 31013 Pragersko*Ljubljana 302 290 46,00 21,40 92,00 42,80

! Zidani Most 28118 Pragersko 125 113 19,80 8,60 39,60 17,20

116


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

Á

DOBOVA (GR) 420

! Bled Jezero 41111 Z.Most*Ljubljana*Jesenice 189 179 28,20 12,80 56,40 25,60

Celje 31112 Z.Most 76 76 11,60 17,40 23,20 34,80

Koper 46417 Z.Most*Ljubljana*Divaca 268 268 40,20 60,40 80,40 120,80

Kranj 46516 Z.Most*Ljubljana 144 144 22,60 34,00 45,20 68,00

Lesce Bled 24117 Z.Most*Ljubljana 166 166 25,60 38,40 51,20 76,80

Ljubljana 24612 Z.Most 115 115 17,00 25,60 34,00 51,20

Pivka 46110 Z.Most*Ljubljana 195 195 28,20 42,40 56,40 84,80

Postojna 46219 Z.Most*Ljubljana 182 182 28,20 42,40 56,40 84,80

Sevnica 24216 - 35 35 5,80 8,80 11,60 17,60

Sezana 31013 Z.Most*Ljubljana 228 228 34,00 51,00 68,00 102,00

Zidani Most 28118 - 51 51 8,60 13,00 17,20 26,00

HODOS (GR) 774

Bled Jezero 41111 Pragersko*Ljubljana*Jesenice 320 310 46,00 69,00 92,00 138,00

Celje 31112 Pragersko 157 157 22,60 34,00 45,20 68,00

Divaca 32110 Pragersko*Ljubljana 350 350 53,40 80,20 106,80 160,40

Dobova 33118 Pragersko*Z.Most 231 231 34,00 51,00 68,00 102,00

Hodos 45112 - 1 1 2,00 3,00 4,00 6,00

Jesenice 23119 Pragersko*Ljubljana 310 310 46,00 69,00 92,00 138,00

Koper 46417 Pragersko*Ljubljana*Divaca 399 399 60,60 91,00 121,20 182,00

Lasko 24711 Pragersko 168 168 25,60 38,40 51,20 76,80

Ljubljana 24612 Pragersko 246 246 37,80 56,80 75,60 113,60

Ljutomer 24513 - 48 48 7,40 11,20 14,80 22,40

Maribor 35113 Pragersko 128 128 19,80 29,80 39,60 59,60

Murska Sobota 37218 - 30 30 4,40 6,60 8,80 13,20

! Nova Gorica 38216 Pragersko*Ljubljana*Sezana 399 359 60,60 26,80 121,20 53,60

Ormoz 91314 - 69 69 10,00 15,00 20,00 30,00

Pivka 46110 Pragersko*Ljubljana 326 326 49,80 74,80 99,60 149,60

Pragersko 36111 - 109 109 17,00 25,60 34,00 51,20

Ptuj 91413 - 91 91 14,40 21,60 28,80 43,20

Sezana 31013 Pragersko*Ljubljana*Divaca 359 359 53,40 80,20 106,80 160,40

Trbovlje 91512 Pragersko 195 195 28,20 42,40 56,40 84,80

Zagorje 91611 Pragersko 199 199 28,20 42,40 56,40 84,80

Zidani Most 28118 Pragersko 182 182 28,20 42,40 56,40 84,80

JESENICE (GR)

Lesce Bled 24117 20 20 3,20 4,80 6,40 9,60

Ljubljana 24612 71 71 11,60 17,40 23,20 34,80

Maribor 35113 Ljubljana*Z.Most 227 227 34,00 51,00 68,00 102,00

SPIELFELD (GR) 440

! Bled Jezero 41111 Maribor*Ljubljana*Jesenice 246 236 37,80 17,00 75,60 34,00

Celje 31112 Maribor 83 83 12,80 19,20 25,60 38,40

Lesce Bled 24117 Maribor*Ljubljana 223 223 34,00 51,00 68,00 102,00

Ljubljana 24612 Maribor 172 172 25,60 38,40 51,20 76,80

Maribor 35113 - 16 16 3,20 4,80 6,40 9,60

Pivka 46110 Maribor*Ljubljana 252 252 37,80 56,80 75,60 113,60

Postojna 47118 Maribor*Ljubljana 239 239 34,00 51,00 68,00 102,00

Pragersko 36111 Maribor 35 35 5,80 8,80 11,60 17,60

Sezana 31013 Maribor*Ljubljana 285 285 42,60 64,00 85,20 128,00

! A felkiáltó jellel megjelölt viszonylatoknál az 1. és 2. osztályú kilométerek eltérő értéket mutatnak.

Ezekben az esetekben a 2. osztályra vonatkozó ár mellett a táblázatban szereplő 1. osztályú árról kell kocsiosztály-különbözetet kiállítani.

117


SZLOVÉNIA

C. RÉSZ

Teljesárú menetdíjak, egyszeri útra

1 2 3

Távolság Km

2.osztály

Teljesárú menetdíj

EUR

1. osztály

10 2,00 3,00

20 3,20 4,80

30 4,40 6,60

40 5,80 8,80

50 7,40 11,20

60 8,60 13,00

70 10,00 15,00

80 11,60 17,40

90 12,80 19,20

100 14,40 21,60

120 17,00 25,60

140 19,80 29,80

160 22,60 34,00

180 25,60 38,40

200 28,20 42,40

220 31,40 47,20

240 34,00 51,00

260 37,80 56,80

280 40,20 60,40

300 42,60 64,00

320 46,00 69,00

340 49,80 74,80

360 53,40 80,20

380 57,00 85,60

400 60,60 91,00

118


Szlovénia hálózati térképe

Magyarország

Jesenice

Bled Jezero

Buzet

Lesce Bled

Ljubljana

Divača

Pivka

Šapjane

Villa-Opicina

Nova Gorica

Sežana

Ausztria

Kranj

Postojna

Zagorje

Trbovlje

Celje

Zidani Most

Hodoš

Spielfeld

Murska

Sobota

Maribor

Ljutomer

Koper

Ptuj Ormož

Pragersko

Čakovec

Laško

Sevnica

Dobova

Horvátország

Olaszország

119


TÖRÖKORSZÁG

A. RÉSZ

TCDD fuvarozókód: 0075

B. RÉSZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viszonylat Kódszám Útirány

a) Átmeneti viszonylatok

Viszonylati kilométer- és díjtáblázat

Távolság

km

2.osztály

Távolság

km

1.osztály

Teljesárú menetdíj

Teljesárú menetdíj

egyszeri útra menettérti útra

2. osztály 1. osztály 2. osztály 1. osztály

EUR-ban

b) Belföldi viszonylatok

KAPIKULE (GR) 703

Ankara 90118 - 873 873 36,20 54,20 72,40 108,40

Edirne 90217 - 22 22 2,60 3,80 5,20 7,60

Istanbul(Sirkeci) 90316 Edirne 305 305 15,00 22,40 30,00 44,80

Izmir 90415 Kutahya*Balikesir 1189 1189 45,40 68,00 90,80 136,00

Uzunkopru 90514 - 90 90 5,20 8,00 10,40 16,00

PYTHION (GR) 512

Ankara 90118 Eskisehir 835 835 34,40 51,60 68,80 103,20

Istanbul(Sirkeci) 90316 - 267 267 13,20 19,80 26,40 39,60

Izmir 90415 - 1151 1151 45,40 68,00 90,80 136,00

120


Törökország hálózati térképe

Istanbul

Bulgária

Kapikule

Edirne

Izmir

UzunKöprü

Pythion

Ankara

Görögország

121


122

VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE


VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE

123


124

VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE

More magazines by this user
Similar magazines