csere

adko.hu

csere

Előadó:

Vadász Iván

alelnök

a Magyar Adótanácsadók

és Könyvviteli Szolgáltatók

Országos Egyesülete


Vezinfó

Adótervezés

vagyonőrzés

offshore

Budapest, 2011. február 17.


Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások


polgári jog

számvitel

Szükséges ismeretek

cégjog

adójog


Zsinórmérték

színlelés

tartalom elsődlegessége

gazdasági cél


Adótervezési feladatok

– szerződések szövegének

· adójogi,

· számviteli és

· társadalombiztosítási

követelményeket kielégítő megfogalmazása

– egy konkrét ügylet adójogi következményeinek feltárása


Adótervezési feladatok

– projektek, beruházások adójogi tervezése

– egy cégen belüli tevékenységi ágazat adójogi tervezése

– cégszerkezet adóoptimális átalakítása


Teljesítés időpontjának eltolása

Előleg Tao –

Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA

Bizomány Tao ÁFA

Időszakos elszámolás Tao ÁFA

Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA


Tulajdonjog fenntartás

Az eladó a tulajdonjogot

- csak a szerződés megkötésekor

- írásban

- a vételár teljes kiegyenlítéséig

tarthatja fenn.


A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején

- a dolgot nem idegenítheti el,

- és nem terhelheti meg,

Tulajdonjog fenntartás

ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem

rendelkezik tulajdonosként


Tulajdonjog fenntartás

Áfa törvény 9. § (1) bek.

Termékértékesítés:

a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő

átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való

rendelkezésre jogosítja.

A számviteli törvény 73. § (3) bek. nem kell

alkalmazni, mert nincs számlázott ellenérték


Iparűzési adó

Adásvételi szerződés

Vállalkozási szerződés

Vevő

Beruházó

Kivitelező

Vállalkozó

Igénybe vett

szolgáltatás


Iparűzési adó

adásvételi szerződés építési szerződés építési szerződés

Vevő

Beruházó

Kivitelező

fővállalkozó

Alvállalkozó

ELÁBÉ a

fővállalkozótól

vásárolt építmény és

telek

Alvállalkozói díj


Vagyonáthelyezés ajándékozással:

Kettős ajándékozás- illetékmentes

Szülő

illetékmentes

illetékmentes

Testvér1

5-21 %

illeték

Testvér2


Ingyenes átadás illetéke

Ajándékozás általában illetékköteles

Mentesség:

Átadó bárki

Ingó átruházás ami nem

szerepel

Itv. 18. § (2) bek.

Nem 100 %-ban kapcsoltak

Átadó

gazdálkodó

Átadó

gazdálkodó

Követelésajándékozás,

tartozásátvállalás

Átvevő

gazdálkodó

Nem 100 %-ban kapcsoltak


Szállítmányozó

Fuvarozó

Megrendelő


Vállalkozó

Vállalkozó

telephelye

Megrendelő


Szlovák adóelőnyök előfeltétele

áttelepülés


Adóalany (Tao törvény 2. §)

– belföldi illetőségű adózónak minősül a külföldi

személy, ha üzletvezetésének helye belföld

üzletvezetés helye:

az a hely, ahol az ügyvezetés az irányításra

berendezkedett


Szlovák osztalék

Magyar osztalékadó


Szlovák autó

Magyar ÁFA + üzembe helyezés


Cégbajok

– fiktív számlák

– bevétel eltitkolás

– színlelt szerződések

– fekete foglalkoztatás

– zsebbe fizetés


Cégbajok

– tagi kölcsön, magas törzstőke

– ingyenes szolgáltatások, eszközátadások

– a cégtulajdonosok nem gondoskodtak

az adómentes öröklésről

– nincs offshore cég, ha van,

akkor rosszul működtetik


Cégbajok

– vidéki székhely

– kizárólag magyar bankszámla

– a cégcsoport tagjai kapcsolt vállalkozások

– a vagyonnal rendelkező cégben vannak a kockázatok


Átalakítás célja

személyes felelősség csökkentése

vagyon és kockázat szétválasztása

vagyonáthelyezés

vagyongyarapodásos vizsgálat elkerülése


Fantomcég fogalma:

bejegyezték a cégjegyzékbe, DE

- székhelye és képviselője egyaránt ismeretlen

(nem azonosítható vagy eltűnt)


Cégeljárás

fantomizálódásnál

Ha nincs

vagyon

Ha van

vagyon

Cégbíróság

megszünteti a

céget

Felszámolási

eljárás


A cég törlése Art. 24. §

„Az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószám

alapján nyilvántartásba vett adózók közül azt…

………….akinek (amelynek) a cégjegyzékből való

törlését a cégbíróság jogerős végzésével

elrendelte…”


Felelős

személy

A részesedését

eladó tag

A nem jelentkező

tag

Felelős

ügyvezető

A vagyoncsökkenést

előidéző személy

Könyvvizsgáló

HA többségi

befolyása

van (Ptk 685/B. §)

HA többségi

befolyása

van (Ptk 685/B. §)


Egyéni

vállalkozás

Egyéniből társaság


Egyéni

vállalkozás

alapítás


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság

társasági adó,

számviteli törvény

hatálya alá

kerül


Egyéni vállalkozás

Egyéni cég

előny hátrány előny hátrány

egyszerű alapítás

egyszerű könyvelés

(pénztárkönyv)

bevétel/költség

elszámolás

pénzforgalmi

szemléletben

tevékenységét

szüneteltheti

korlátlan felelősség

a teljes

magánvagyon

erejéig

a vállalkozói

osztalékalapot nem

lehet tartalékolni,

azután adózni kell

adótervezési

technikák nem

alkalmazhatóak

korlátolt felelősség

választható

átalakulhat

gazdasági

társasággá

adózás utáni

eredményt

tartalékolhatja

bonyolultabb

alapítás

(alapító okirat)

kettős könyvvitel,

de választható

sajátos

egyszerűsített éves

beszámoló

nincs szünetelés


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság

SZJA

van

SZJA

nincs

egyéni vállalkozás megszűnési bevallásában

− vállalkozói bevétel

− az egyéni cégnek átadott eszközök alapító okirati értéke

Szja tv 49/A. §


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság

Illeték

van

ingatlan+jog,

gépjármű

Illeték

van

ingatlan+jog,

gépjármű


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság

ÁFA

van

(megszünés miatt)

ÁFA

nincs


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság

Engedélyek

átvihetőek

Engedélyek

átvihetőek


Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság

Kedvezmények

folytathatóak

Kedvezmények

folytathatóak


Új Kft

alapítás

egyéni cégbe

át nem vitt

vagyon

engedélyek miatt,

csak az ehhez

szüséges vagyonnal

megszűnés

Egyéni

vállalkozás

alapítás

Egyéni

Cég

átalakulás

Gazdasági

társaság


Formaváltó társaság

Betéti

Társaság

átalakulás

jogutód

KFT


Kapcsolt vállalkozás

azonos

tulajdonosok

Egyik Kft

Másik Kft


Kapcsolt vállalkozás

férj

feleség

100 % 100 %

Egyik Kft

Másik Kft


Kapcsolt vállalkozás

tag

51 %

köztes

vállalkozás

51 %

társaság


Kapcsolt vállalkozások (associated companies)

Kapcsolt

vállalkozás1.

értékesítés

ellenőrzött ügylet

(controlled transaction)

Kapcsolt

vállalkozás2.

belső árazás

(transfer pricing)

arm’s lenght principle

•szokásos piaci érték

•szokásos piaci ár

•piaci érték


A kapcsoltság következményei

1) Adóalap-korrekció

2) Konszolidált számvitel

3) Bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

4) Fedezetelvonás törvényi vélelme

5) Közbeszerzési eljárásban egyetemleges felelősség


A kapcsoltság kezelésének módszerei

Jogszerű megoldások

1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása

2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése

3) Független fél bevonása

4) Offshore cég a tulajdonosok között


A kapcsoltság kezelésének módszerei

Jogszerű megoldások

1) A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek felszámolása

2) A kapcsolt vállalkozások egyesülése

3) Független fél bevonása

4) Offshore cég a tulajdonosok között

Jogszerűtlen megoldások

1) Közvetítő cég beiktatása

2) Offshore cég a tulajdonosok között

3) Stróman belépése


Stróman belépése

a) A társasági szerződésbe foglalható rendelkezések

– részesedés átruházás korlátozása

b) A szindikátusi szerződés

– együttszavazás

c) Az üzletrész zálogjoggal való megterhelése


Vagyon és Kockázat Kft.

Vagyon Kockázat


Vagyon és Kockázat Kft.

Vagyon Kockázat


Vagyon és Kockázat Kft.

Vagyon Kockázat


Vagyon és Kockázat Kft.

Vagyon Kockázat

Vagyon

Kft.


Vagyon és Kockázat Kft.

Vagyon Kockázat

Vagyon

Kft.

Kockázat

Kft.


Offshore

Vagyon

Kft.

Kockázat

Kft.


Offshore

Vagyon

Kft.

Kockázat

Kft.


Vagyon

őrző

cég

Eszközök

bérbeadása

Aktív

cég

•ingatlanok,

•gépek,

•járművek,

•vagyoni értékű jogok


Vagyon

őrző

cég

Eszközök

bérbeadása

Aktív

cég

Előnyök:

- gyorsított amortizáció

- vagyon védelem

- bérleti díj variálható


Vagyon és kockázat szétválasztásának

módszerei:

1. kiválás (szétválás)

2. apportálás

3. új cég


Kiválás

Régi cég

kiválás

vagyonátvitel

Új cég

hátrány:

az új cég felel a régi cég

kötelezettségeiért


Apportálás

Régi cég

vagyon

apportálás

Új cég

hátrány:

a régi cég marad az új

cég tulajdonosa


Új cég

Új cég1

Régi cég

Új cég2

hátrány:

a vagyon a régi cégben

marad


Vagyon és kockázat szétválasztásának

módszerei:

1. kiválás (szétválás)

2. apportálás

3. új cég

4. új cég + apportálás + átalakulás


Átalakulás

kedvezményezett átalakulás is lehet


Új cég + apportálás + átalakulás

Régi cég


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

Régi cég


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

Régi cég

Közös Kft


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

törzstőke

befizetés

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

törzstőke

befizetés

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft

átalakulás


Új cég + apportálás + átalakulás

Új cég

törzstőke

befizetés

Régi cég

vagyon

apportálás

Közös Kft

átalakulás

Közös Zrt


Tulajdoni arányok változása átalakulás után

Közös Kft

Közös Zrt

Régi Cég

80 %

Új Cég

20 %

Régi Cég

20 %

Új Cég

80 %


Kedvezményezett átalakulás

Régi cég


Kedvezményezett átalakulás

Régi cég

Új Zrt


Kedvezményezett átalakulás

Régi cég

vagyon

apportálás

Vagyon Zrt

Új Zrt


Ingatlan áthelyezés

4 % illeték

kivéve:

a) kedvezményezett eszközátadás

b) kedvezményezett átalakulás


Jövedelem részesedésvásárlásnál Szja tv 77/A. §

+ részesedés piaci értéke

─ részesedés vételára

= jövedelem

feltéve

piaci érték > vételár


Meg nem válaszolt kérdés

– részesedés ajándékozása adóköteles

helyette: adómentes szerzés

pl. átalakulásban


Egyszerű részesedéscsere

Új

Értékpapír

csere

Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

tulajdonos


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

tulajdonos

Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

csere

Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

csere

Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

+ max 10% kp csere Értékpapír


Kedvezményezett részesedéscsere Szja tv 77/A. § (7)-(9) bek.

Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

+ max 10% kp

Értékpapír


Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

+ max 10% kp csere Értékpapír


Megszerző

társaság

Megszerzett

társaság

kibocsátás

tulajdonos

Új

Értékpapír

+ max 10% kp csere Értékpapír


Cél = vagyonáthelyezés

Végrehajtásra

váró tulajdonos

Vagyonörző

cég

kibocsátás

Részesedés X 100% Részesedés Y 5 %


Cél = vagyonáthelyezés

Végrehajtásra

váró tulajdonos

Vagyonörző

cég

kibocsátás

Részesedés X 100% Csere

Részesedés Y 5 %


Cél = vagyonáthelyezés

Végrehajtásra

váró tulajdonos

Vagyonörző

cég

Részesedés Y 5 % Részesedés X 100 %


Feltételek:

-értékpapír kibocsátás

- cégeljárás

- bejelentés APEH-hoz, nyilvántartás

- kifizetői adatszolgáltatás


Ajánlott cégstruktúra

HU

aktív cég

AT bankszámla

AT bankszámla

eszközök bérbeadása

HU

vagyonőrző

Offshore tulajdonos


Köszönöm

a figyelmet


Az előadás képei letölthetőek:

www.adko.hu

Előadások

More magazines by this user
Similar magazines