Részlet a könyvből: Tollbamondások

typotex.hu

Részlet a könyvből: Tollbamondások

6. Fejezet

TOLLBAMONDÁSOK


← „Barátnőm kisagya”– tollbamondás részlete

Michał Zych piszkozatából


Anyám unokaöccse, Michał volt az első gyerek, aki

Klinyben velünk lakott. A hatvanas években minden

szünidőt ott töltött, akkor is megjelent, amikor

hosszantartó betegsége miatt nem tudott iskolába járni.

Unokaöcsénk már szinte hagyományosan beteg,

hosszabb idő óta tartózkodik Kliny kis kórházában,

és még biztosan sokáig lesz itt.

(Részlet az Aleksander Ścibor-Rylskinek írt levélből,

1963. november)

A világirodalom jelentős részével egyik betegsége

alatt ismerkedett meg Staszek nagybácsija irányításával,

és erre az időszakra a mai napig elérzékenyülten

emlékszik vissza. Először a nagybácsi olvasta el a

krakkói könyvtárból hozott maréknyi könyvet, nem

is annyira azért, hogy megbizonyosodjék, nem tartalmaznak-e

veszélyes dolgokat, mint inkább az érzelmek

miatt, mert Michał legtovább Karl May regényének

beható tanulmányozására várt. Apám vacsora

közben e művek kedvenc részeiből idézett, Winnetou

és Old Surehand neveit fonetikusan (Win-ne-to-u) ejtve;

mellesleg megjegyzem, hogy néhány évtized múl-

TOLLBAMONDÁSOK ■ 87


va hasonló módon bánt egy amerikai egyetemem nevével,

Prin-ce-ton-nal.

– Tomasz, mi újság a Prin-ce-to-nodban

Bár elsőként Michałnak kellett megbirkóznia az

anyag ellenállásával, és gyermekként, majd pedig kamaszként

korlátai kiszélesítésével; e tekintetben cseppet

sem volt könnyebb az én helyzetem, ami talán a

nagy, tizennégy éves korkülönbségből fakadt. Amikor

kamaszként követelni kezdtem „polgári szabadságom”

körének kiszélesítését, Michał már egyetemista volt;

régi cselekedeteinek emlékei már megfakultak, és az

idő múlásával sok feledésbe merült abból, amit kiharcolt.

Hozzá képest nyugodtabb, hovatovább unalmas

gyerek voltam. Nem is dicsekedhetek olyan verem

kiásásával, amibe beleesett egy nagy teherautó,

s a tettest az egész környéken keresték; sem pedig a

szünidő első napján eltört kulcscsonttal, sem a fa tetején

berendezett házzal (bár később lakója voltam),

sem a néhány kilós kő fejemre ejtésével. Utóbbi tettét

unokaöcsém leginkább talán azért követte el, hogy

vérben úszva vágtasson haza, és üvöltve rontson be

a konyhába:

– Nagyi ments meg, betört a koponyám!

Staszek nagybácsi tollbamondásainak megírásával

és megőrzésével unokaöcsém jelentősen gazdagította

a lengyel irodalmat. A nagybácsi, amennyire csak tudott,

segített a fiatalembernek a helyesírásban, így aztán

egy sereg vastag füzet lett tele a gimnazista egyenletes

írásával:

Amelyik állami hivatalnok nem fogad el kenőpénzt,

rendszerint megbetegszik tüdőbajban. A köztulajdonba

vett üzletek azon eladói, akik nem lopják

az árut, lefogynak, és tuberkulózist kapnak. Akinek

88 ■ 6. FEJEZET


nincs őrangyala, azt tehet, amit csak akar. Amikor

az ördögök sztrájkolnak, a bűnösök nyaralnak.

A forró vízbe hintett dara elsüllyed, azt kiabálva:

„Segítség!” Ha hunyorgó szemmel nézzük a húsleves

zsírfoltját, meghipnotizálhatjuk.

(Tollbamondások)

Néhány tollbamondás olyan benyomást kelt, mintha

a nagybácsi más fontosabb ügyek által lefoglalt

és a helyesírás tanításának szükségszerűségétől feldühített

értelme a szerencsétlen unokaöcsön állna

bosszút:

Az Oktatásügyi Minisztérium új rendeletének értelmében

a helyesírási hibákért adott rossz jegyek

helyett a tanuló ifjúságot koncentrációs táborokba

irányítják. Ott különösen szigorított diktatúrára kerül

sor, kenyéren és vízen fognak élni. A hibásan leírt

szavakat fehér vassal az ifjúság homlokára sütik.

A főosztályon mérlegelésre került a visszaesők esetleges

felakasztása, egyelőre azonban elálltak ettől a

koncepciótól. A tábor parancsnokának büntetések

gazdag repertoárja áll majd rendelkezésére: szőrcsuha,

kínpad, patkószegek a vasra veréshez, valamint

kiéheztetett oroszlánok, amelyek a miniszter

rendelkezésének értelmében a hibákat elkövetők

lábait arról a helyről fogják kitépni, ahol a hát elveszti

nemes nevét. A börtönbüntetést negyvenéves

korig irányozzák elő. A büntetés letöltése után a

szabadon bocsátott személy leteheti az érettségit.

(Tollbamondások)

Egy másik tollbamondásból azt is megtudhattuk,

hogy a „sikló valójában iszonyodik az emberektől, ám

TOLLBAMONDÁSOK ■ 89


szívesen eszik majmokat, valamint idősebb, helyesírási

hibákat elkövető fiúkat”.

Michał egy hőstettével közvetve járult hozzá az irodalomhoz

egy ünnepi vacsora során még a kilencvenes

években, melyen apámnál vendégeskedett Czesław

Miłosz. A két már magas kort megélt úr elhatározta,

hogy friss levegőt szippant a teraszon. Ki tudja,

hogyan alakult volna a lengyel irodalom sorsa, ha

nem lett volna az éber Michał, aki vasmarokkal ragadta

meg a poétákat épp abban a pillanatban, amikor

egyensúlyukat elvesztve – de a beszélgetést meg nem

szakítva – zuhantak lefelé a terasz lépcsőjén.

90 ■ 6. FEJEZET

More magazines by this user
Similar magazines