k ö n y v b e m u t a t ó

kodolanyi.hu

k ö n y v b e m u t a t ó

k ö n y v b e m u t a t ó

A Napvilág Kiadó 2012. november 5-én (hétfőn) 16 órakor

mutatja be Baráth Magdolna és Petrák Katalin legújabb köteteit

a Politikatörténeti Intézetben (1054 Bp., Alkotmány u. 2.).

A rendezvényre Önt és ismerőseit is szeretettel várjuk!

Program:

Baráth Magdolna: Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban

A kötetet bemutatja: Dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár ny. főigazgatója

Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században. Magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetunióban a két

világháború között

A kötetet bemutatja: Dr. Székely Gábor történész, egyetemi tanár

Időpont: 2012. november 5. (hétfő) 16 óra

Helyszín: Politikatörténeti Intézet I. emeleti konferenciaterme (1054 Bp., Alkotmány u. 2.)


Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században

Magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetunióban a két világháború között

A szerző – előző, Magyarok a Szovjetunióban, 1922–1945 c. kötete után – a kutatás sugarát kiterjesztve az

első világháborúban fogságba esett magyar katonák történetének ered a nyomába. Feltárja azokat a

nagyon különböző, de mindig szívszorító emberi sorsokat, amelyek az Oroszországban, illetve a

Szovjetunióban rekedt katonákra vártak. Kinek sikerült hazatérnie, és hogyan Szökéssel, óriási kerülővel

Japán felé, vagy fogolycserével, diplomáciai úton és politikai döntések nyomán Aki nem jött haza, miért

nem jött, hogyan találta meg boldogulását "odakint”, annyira messze szülőhazájától

A kötet szükségképpen torzó – lehetetlen minden emberi sors nyomába eredni és minden magyarázatot,

körülményt feltárni, a szerző mégis megkísérli az összes rendelkezésére álló forrás (levéltárak anyagai,

visszaemlékezések, mártír-emlékkönyvek) nyomán a legteljesebb történetet elmondani.

Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban

A kötetet összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Baráth Magdolna

A Napvilág Kiadó 2002-ben jelentette meg Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról, 1953–1956 címmel

azt a dokumentumválogatást, amely a Budapesten diplomáciai szolgálatot teljesítő szovjet nagykövetek –

Jevgenyij Kiszeljov és Jurij Andropov – feljegyzéseit tartalmazta a magyar politikusokkal folytatott

beszélgetéseikről. Ez a kiadvány ennek a kötetnek egyfajta folytatását kínálja az olvasók számára.

Az itt publikált első dokumentumok 1956. november elején, a második szovjet intervenciót követően

keletkeztek, a kötetet lezáró feljegyzéseket pedig Ny. Sz. Hruscsov első titkári posztról történt leváltását

követően, 1964. november végén vetették papírra. A könyvben közölt dokumentumokat a szerző ez

alkalommal is a budapesti szovjet nagykövet, illetve kisebb részben a nagykövetség beosztott

diplomatáinak a magyar politikusokkal, párt- és állami funkcionáriusokkal, a kulturális élet irányítóival

folytatott beszélgetéseikről készített és ún. szolgálati naplójukba lejegyzett feljegyzésekből válogatta.

More magazines by this user
Similar magazines