Szőlő - Kwizda

kwizda.hu

Szőlő - Kwizda

Szőlő

Gyomirtás

A szőlőt akár 25–30 évig azonos helyen termeljük. Ha elszaporodnak

a gyomok, azok a tápanyagokért, vízért versengenek

a növényünkkel, párás mikroklímát hozva létre, ezzel

rontják a növényvédelem hatékonyságát.

A jó gazda ismeri a szőlőterületeinek gyomviszonyait és ki

tudja választani hozzá a célnak legjobban megfelelő ké szítmé

nye ket.

Azonnali megoldásra van szük ség

A Clinic ® 2,0–6,0 l/ha-os dó zisá nak al kal ma zásával a 3 évesnél

idő sebb ültet vé nyek ben minden zöld növényt elpusztít.

Gyommentes szőlő egész évben

A Chikara ® 150–200 g/ha-os dózisá val vagy a

Chikara ® + Clinic ® kombi ná ció hasz ná latával teljes és tartós

megoldást ka punk akár a szüretig. Sorkezelés esetén a dózis

har madolható 70 g/ha ültetvényre.

Fekete csucsor kiszelektálódása esetén alkalmazzuk a

Chikara ® -t osztott kezelésben és a 2. permetezéshez adjunk

flumioxazin hatóanyagot.

GYOMIRTOTT SZŐLŐ

Időjárástól függetlenül – kontakt blokk

A szőlő növényvédelmét megalapozó kontakt blokkban

a felhasz nált hatóanyagok hagyományosan a réz, a kén

és a man ko ceb. Ezek a hatóanyagok több márkanéven

kerülnek forgalomba. A védekezés sikere azon múlhat,

hogy az egyébként azonos hatásmechanizmusú különböző

márkákból kiválassza a legjobbat.

A kontakt szerek hatékonyságát az alábbiak befolyásolják:

– szemcseméret

– fedőképesség

– esőállóság

– formuláció

– hatóanyag tisztaság

A Kwizda Agro által forgalmazott termékek megfelelnek

ezeknek a legmagasabb minőségi követelményeknek.

More magazines by this user
Similar magazines