Szőlő - Kwizda

kwizda.hu

Szőlő - Kwizda

Szőlő

Rügypattanástól a fürtvirágzat megnyúlásáig

Lisztharmat ellen Cosavet ® DF,

peronoszpóra ellen Indofil ® WG

vagy Champion ® 50 WG

alkalmazását javasoljuk.

Cosavet ® DF

– A KÉN, AMELY NEM PERZSEL

• lisztharmat elleni

kitűnő haté kony ság

• atkairtó mellékhatás

• gyors permetlékészítés

• permetlében semleges

• dózis: 3–7 kg/ha

Indofil ® WG – MANKOCEB

• a gomba enzimrend sze rét hat helyen gátolja,

re zisz tencia nem ala kul ki

• virágzásban is használ ha tó, a meg terméke nyü lést

nem be folyá solja

• a kezdődő cink és man gánhiányt megszünteti

• dózis: 2 kg/ha

Champion ® 50 WG

– A GYŐZTES RÉZHIDROXID

• felhasználóbarát formuláció – nem porzik

• tökéletes fedés– nincs védetlen felületet

• szennyezőanyagoktól mentes

• dózis: 2–3 kg/ha

Időjárástól függően – szisztémikus blokk

Amíg a kontakt szerek biológiai hatékonyságát a formuláció

döntő mértékben befolyásolja, addig a szisztémikus szerek

megválasztásánál a hatóanyag tulajdonságait érdemes figyelembe

venni. Ezek:

– gyors felszívódás (esőállóság)

– tökéletes eloszlás, vándorlás a növényben

– megelőző hatás (preventív)

– gyógyító hatás (kuratív)

– megállító hatás (blokkoló)

– hosszú hatástartam

– több ponton hat

– ne legyen ellene rezisztencia

Ha a fenti tulajdonságokból minél többel rendelkezik egy

hatóanyag, felhasználása annál gazdaságosabb és biztonságosabb.

More magazines by this user
Similar magazines