Yeald® Plus & Route® - Kwizda

kwizda.hu

Yeald® Plus & Route® - Kwizda

30%-kal nagyobb gyökértömeg

Yeald ® Plus &

Route ®


Yeald ® Plus & Route ® télállóságát (pl. repce). Javítják a nö vény,

Jellemzők

A Yeald ® Plus és a Route ® termékek egy

új, levédett cink-ammónium ace tát (ZC)

techno lógi ával képzett (amely erősebb,

mint a ha gyományos kelátképzők, és a hatóanyagok

gyorsabb bejutását eredményezi)

kie melt cink tar talmú és egyéb növényi

tápanyagokat is tartalmazó, vizes oldatú,

folyékony mű trá gyák. Elsősorban a

be gyö ke re se dést segítik elő, mellyel gyorsítják

a nö vények anyagcsere folyamatait,

így ja vít va azok stressztűrő ké pes sé gét és

kon dí cióját és a termés minőségét, valamint

növelik a ter més mennyi sé get.

Mindkét termék gyökéren, és lombon keresztül

is tökéletesen felszí vó dik, ezért

ru galmasan felhasználható lombtrágyaként,

beön tö zés re, illetve a te lepítés előtt

a palánták bemár tására. További előnyük,

hogy szemben a foszforral, a készítmények

hi deg ben is hatnak, a növények már kb.

+ 5 °C-tól fel tudják venni a ható anya got.

KEZELETLEN

3 NAPPAL A KEZELÉS UTÁN

A ZC (cink-am mónium acetát)

technológia előnyei

• Két hét alatt 30–35 %-os gyö kértömeg

növe kedés érhető el.

• Javítja a tápanyag- és a víz fel vé telt.

• Növeli a klorofil szintet, amely aktívabb

fotoszintézist indukál, ezért javítja

a növény fény meg kö tő ké pességét.

• Gyorsítja a szénhidrát cserét.

• Levélen és gyökéren is felvehető.

• Már + 5 °C-tól dolgozik.

3 NAPPAL A LEVÉLTRÁGYÁZÁS UTÁN A

GÖRÖGDINNYE GYÖKÉRZETÉN MEGJELENTEK

AZ ÚJ FEHÉR HAJSZÁLGYÖKEREK,

MELYEK A TÁPANYAGFELVÉTEL AKTÍV HELYEI.


Yeald ® Plus & Route ®

Route ®

A készítmény használatát elsősorban

szántóföldi növények erőteljes gyö kérkép

ző désére és télállóságának javítására

javasoljuk.

TÁPANYAG ÖSSZETÉTELE:

Makroelem: 8,5 % nitrogén (N)

Mikroelem: 7,0 % cink (Zn)

Komplex cink-ammónium acetát formában.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, DÓZIS

KEZELT

KEZELETLEN

Kultúra Dózis Alkalmazási idők

Őszi és tavaszi gabonák 3–5 leveles korban 0,8 l/ha 2 nóduszos korig

Őszi, tavaszi gabona, gyomirtással együtt 0,6 l/ha 2 nóduszos korig

Olajrepce 0,8 l/ha 2–6 leveles korban

Hüvelyesek 0,8 l/ha 2–6 leveles korban

Csemege- és árukukorica 1,2 l/ha 2–6 leveles korban

Fűfélék, pázsitok, gyepek 0,8 l/ha 2 valódi leveles kortól

Yeald ® Plus

Kiemelt cinktartalma és magas mikroelem

tartalma miatt a készítmény alkal ma zá sát

szántóföldi- és hajtatott kertészeti kultúrákban

javasoljuk gyökeresedés elő se gítésé

re, valamint kedvezőtlen időjárási körülmények

miatt kialakult gyökér vesz tés

megállítására, új gyökérképződés indukálására.

TÁPANYAG ÖSSZETÉTELE:

Makroelem: 6,0 % nitrogén (N)

Mikroelem: 5,0 % cink (Zn)

Komplex cink-ammónium acetát

formában. B: 0,03 %, Cu: 0,25 %,

Fe: 0,25%,

Mn: 0,25 %, Mo: 0,001 %

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, DÓZIS

Kultúra Dózis Alkalmazási idők

Burgonya 1,5 l/ha 2 leveles kortól gumóképződésig

Cukorrépa 1,8 l/ha 2–6 leveles korban

Levélzöldségek (pl.: spenót) 1,5 l/ha 2–6 leveles korban

Gyökérzöldségek 1,5 l/ha 2–6 leveles korban

Palántázott zöldségek, 0,05–0,1 % gyökerek bemártására

egynyári dísznövények, 0,1–0,15 % tápoldatozásra

konténeres faiskolai termesztés 1,5 l/ha lombtrágyázásra

1,0–3,0 l/ha (0,1–0,2%) gyökérhez történő csepegtetésre


Yeald ® Plus & Route ®

Egyéb információk

A Yeald® Plus és a Route® termékek más

cink tartalmú szerekkel, foszfor tar tal mú

műtrágyák kal és EC típusú rovarölő szerekkel

nem ke ver h etőek, de más nö vényvédő szerekkel

(re gulátorok, gyomirtók, rovar és gombaölő

szerek) ál ta lában egy menetben kijuttathatók.

A perme te zés előtt célszerű keverési

pró bát végezni. Ön magukban 80–100 l/

ha vízmennyiséggel, tank ke ve rék ben 200 l/ha

lé mennyi ség gel, kis, közepes porlasztással

ajánlott kijuttatni.

Eltarthatóság

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös,

fedett helyen 3 évig eltartható.

Tárolás

Ne tároljuk, vagy szállítsuk 0 °C hőmérséklet

alatt vagy + 40 °C fölött. Kerüljük a nagy

hőinga dozást. A tárolás alatt a magas vagy

alacsony hőmérséklet el szí neződést, kikristályosodást

okozhat, ami a termék minőségét

nem be folyá sol ja. Legkésőbb a vízzel történő

össze ke ve réskor a kristályok vissza ol dód nak.

Kiszerelés

Route® 5 l-es műanyag kanna,

Yeald® Plus 1 l-es műanyag flakon és 5 l-es

műanyag kanna

Felhasználás előtt olvassa el és tartsa be a használati

útmutatóban leírtakat! A termékismertetőben közreadott

adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját

szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos

olyan tényező befolyásolhatja, ami hatáskörünkön kívül

esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei),

ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget

vállalni.

Telefon: +36 1 224 7300; +36 1 224 7301

E-mail: kwizda@kwizda.hu

Honlap: www.kwizda.hu

BAKODI GYULA Győr–Moson–Sopron, Vas,

Zala megye Mobil: +36 30 256 2709

MÉSZÁROS BÉLA Heves, Nógrád, Pest megye

Mobil: +36 30 982 0765

DANKÓ RÓBERT Szabolcs–Szatmár–Be reg megye

Mobil: +36 30 228 7435

FEHÉR TAMÁS Somogy, Veszprém, Fejér megye

Mobil: +36 30 982 0763

SEBESTYÉN ISTVÁN Baranya, Tolna megye

Mobil: +36 30 982 0766

ANTAL ANIKÓ Győr–Moson–Sopron, Ko márom–Esztergom,

Zala, Vas, Somogy, Veszprém, Fe jér, Ba ranya,

Tolna, Bács–Kis kun, Békés, Csongrád, Pest megye

Mobil: +36 30 560 1224

TAMÁS ISTVÁN Komárom–Esztergom megye

Mobil: +36 30 982 0762

VIG JÓZSEF Hajdú–Bihar, Bor sod–Abaúj–

Zemp lén megye Mobil: +36 30 241 1537

GYŐRI-DANI JÓZSEF Békés, Jász–Nagy kun–

Szolnok megye Mobil: +36 30 352 5058

MATHIÁSZ TIVADAR Csongrád, Bács–Kiskun megye

Mobil: +36 30 982 0764

VARGA LÁSZLÓ Nógrád, Heves, Hajdú–Bihar,

Borsod, Szabolcs–Szatmár–Be reg, Szolnok megye

Mobil:+36 30 928 6172

More magazines by this user
Similar magazines