Mőszaki Középiskola és Gimnázium - Boronkay György Műszaki ...

vac.hu

Mőszaki Középiskola és Gimnázium - Boronkay György Műszaki ...

Boronkay

György


LEGFONTOSABB ELVÁRÁSOK

Kultúrált megjelenés

- tiszta, nem hivalkodó öltözet

- ápolt, nem extrém hajviselet

- szolid, nem méregdrm

regdrága ga ékszerek

és értéktárgyak

(saját t felelıss

sségre)

Udvarias viselkedés

- az iskola minden dolgozójának köszk

szönni

- eszközöket, ket, helyiségeket

rendeltetésszer

sszerően en használni

- közlekedési szabályokat betartani

Folyamatos tanulás

- minden tantárgyat tanulni kell (felmentési szabályok)

- a hiányz

nyzásokat

(„K” és s az „S” bejegyzések jelentése)

minél l elıbb pótolni p

(betegséget get jelezni az osztályf

lyfınöknek)

- felkész

szülés s a szakmai- és s tantárgyi versenyekre

(MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!)

Bekapcsolódni az iskola „DIÁKÉLETÉBE”

Diákprogramok, szakkörök, k, edzések, stb.


Egyéb b szabályok
Közlekedés s az épületek közöttk

Magatartás s a kollégium

épületében (szünetek,

hálószobák, felszerelések)

sek)

Étkezés, menza-és s kollégiumi befizetés

Játékok, szabadtéri tevékenys

kenységek

Ünnepségek (ünnepi(

öltözet), jelképeink

(nyakkendı, , zászlz

szló, , jelvény)

Elektronikus eszközök k használata

Fotó megjelenése az évkönyvben

és s a

honlapon


Jutalmazások, kitüntet

ntetések

Szaktanári, osztályf

lyfınöki, igazgatói

dicséretek (ellenırz

rzı, , napló)

Tantestületi dicséret

Kiváló Tanuló

Kiváló Sportoló

Kiváló Kollégista

Kiváló Mőszaki Versenyzı

Iskola Kiváló Népszerősítıje

Kiváló Tanulmányi nyi Versenyzı

HÁZIRENDBEN SZABÁLYOZVA


Elmarasztalások, sok, büntetb

ntetések

Szaktanári

Osztályf

lyfınöki

Igazgatói

Tantestületi

FEGYELMI ELJÁRÁS S (pl. lopás,

verekedés, drog)


TOVÁBBHALAD

BBHALADÁSI SZABÁLYOK

I.

Tanulmányi nyi eredmény

Magatartás s megítélése

Szakmai továbbhalad

bbhaladás s választv

lasztása sa fıleg f

a

12. évfolyam után, de a hardver-

elektronikán n a 10. után n is.

Második idegen nyelv (ahol van: 10.g;

10.p; 9.a; 9.n)

Fakultáci

ciók k választv

lasztása sa a 10. évfolyam

után n (vannak megkötések!)


TOVÁBBHALAD

BBHALADÁSI SZABÁLYOK

II. ( nyelvi elıkész

szítıben)

Gépészetre

(9.b) és s a hardver-elektronik

elektronikára ra (9.f) bárki,

de maximum 10-10 fıf

Angol kéttannyelvk

ttannyelvő környezetvédelem-vegyészetre

(9.g)

és s az angol kéttannyelvk

ttannyelvő informatikára

ra (9.p) elınyben a

„szakmaira” felvettek, de szakonként nt maximum 25 fı, f , a

maradék k helyre jöhetnek j

a „humánosok” és s különbk

nbözeti

vizsgával val akár r a „németesek” is

Angol kéttannyelvk

ttannyelvő-humánra

(9.a) elınyben a

„humánosok”,, de maximum 28 fı, f , a maradék k helyre

jöhetnek a „szakmaisok” és s különbk

nbözeti vizsgával val a

„németesek” is

Német kéttannyelvk

ttannyelvő –humánra

(9.n) elınyben a 9.d-

sek, de maximum 32 fı, f , a maradék k helyre jöhetnek, j

a

9.sz-esek

és s a 9.e-sek is, de csak különbk

nbözeti vizsgával

val

Javaslom megnézni a honlapunkon a „SZAKONKÉNT

NT

RÉSZLETESEN” menüpontokat!

A rangsorolás s mindig a tanulmányi nyi eredmény, a

magatartás és s az osztályf

lyfınöki vélemv

lemény alapján

történik


Szakkörök

Tantárgyi (12)

Hangszeres (3)

Színj

njátszó kör

Rajz

Foto

Filmklub

Újságíró klub

Nyelvmővel

velı

KRESz

Énekkar


Edzések

Kosárlabda

(Nagy P.)

Atlétika

tika (Pajor F-né)

Sakk (Lengyel Cs.)

Asztalitenisz (Cserny P.)

Röplabda

(Jendrék G.)

Szertorna (Balkovics B.)

Labdarúgás (Fábi

bián n G.)


SZÜLİI I FELADATOK
Ellenırz

rzı rendszeres megtekintése,

havonta egyszer aláí

áírása, hiányok

számonk

monkérése

Kapcsolattartás az osztályf

lyfınökkel,

szaktanárokkal (fogadóó

óórák, szülıi

értekezletek, egyénileg egyeztetett

idıpontokra is van lehetıség)

Gyermekeink tevékenys

kenységének nek

kontrolálása

(Ne legyünk feltételek telek nélkn

lkül

engedékenyek! Soha ne „falazzunk” a

gyereknek!)


oronkay.vac.hu

Ha tudnak segíteni, megkösz

szönjük:
Felajánl

nlás (Alapítv

tványaink, beruházások,

javítások, száll

llítások, rendezvények, nyek, stb.)

ADÓ 1%-a

Boronkay György Mőszaki M

Szakközépiskola Oktatásfejleszt

sfejlesztési si

Alapítv

tványa

10200919-32810602

32810602-0000000000000000

Szakképz

pzési Alap CENTROSZET-nek (ezzel

iskolánknak) törtt

rténı utalásával

(vállalkoz

llalkozók, k, cégekben c

befolyásos

emberek).

A szerzıdésminta sminta letölthet

lthetı az iskola

honlapjáról l a CENTROSZET menüpontb

pontból


KÖSZÖNÖM

MEGTISZTELİ

FIGYELMÜKET!

http://boronkay.vac.hu

More magazines by this user
Similar magazines