Új szerepben a HÍF

synergon.hu

Új szerepben a HÍF

2001. ÕSZ

Új szerepben a HÍF

AZ INFORMÁCIÓ

KOCKÁZATA

ÚJ KULTÚRÁK

MEGHONOSÍTÁS

ÁSA


Tartalom:

Stratégia 4

Hatékony működés

Felülnézet 5

Új szerepkörben a HIF

Trend 6

Hírközlési törvény

Technológia 7

Telefon az adathálón

Esettanulmány 8

Új kultúrák meghonosítása

Hardver 9

Gazdag Sun-kínálat

Biztonság 10

Az információ kockázata

Technológia 12

Windows eXPerience

Irodaautomatizálás 13

Az üzletvitel fejlesztése

Esettanulmány 14

Versenyben az igényekkel

Támogatás 16

Illés Tamás szekere

Esettanulmány 18

SAP az energiaiparban

Bemutatjuk 20

Az SAP-jelenség

Leányvállalati hírek 21

A Synergon önbizalmat adott

Kitekintő 22

Synergon Partnerware 24

Rendezvénylista

Tanfolyamaink 25

Kortárs Galéria 26

Lux Antal

Szabadidő 28

Csapatmunka jó levegőn

Rólunk írták 29

Abstract 30

Lendületben

Az elmúlt években a szaksajtóban sokat cikkeztek arról, hogy a kormány nem

veszi elég komolyan az informatikát, nem érzékeli az információs társadalom

előretörésének fontosságát, s hiába készülnek egyre-másra a nemzeti informatikai

stratégiák, ha a döntéshozók nem reagálnak a kihivásokra.

Úgy tűnik, ma már elmondhatjuk, hogy ez megváltozott. Előző számainkban

több alkalommal adhattunk hírt a Széchenyi Tervről, s immár a működő pályázati

rendszer első eredményeit is láthatjuk. De a jelek szerint ennél több van a

háttérben. Az elmúlt hónapokban számos olyan jogszabály és jogszabálytervezet

született, amelyek biztosítják a kezdeti lépéseket az információs társadalom

kialakulása felé, és alapvetően meghatározhatják a következő évek társadalmi

és piaci környezetét. Ebben a számunkban az infokommunikáció talán

legfontosabb szabályozási fejleményéről, az egységes hírközlési törvény jelenlegi

helyzetéről adunk áttekintést. Mint ismeretes, júniusban elfogadták a törvényt,

ám a január 1-jei piacnyitásig még nagyon sok részletszabályt, kormányrendeletet

kell kidolgozni. A HÍF elnöke szerint októberben feláll a vitás eseteket

feloldó Hírközlési Döntőbizottság, elkészülnek a jogszabályok, és végre elérhetjük

az oly régóta áhított liberalizált távközlési piacot. Információink szerint időközben

valóban elkészültek az előfizetői hurok átengedését szabályozó, a szolgáltatói

műszaki követelményeket előíró, a szolgáltatóválasztásról, az előfizetői

szerződésről szóló rendelkezések is, és ezek szakmai egyeztetése is megtörtént.

Többször szóltunk az elektronikus aláírásról, amelynek ugyancsak van már elfogadott

törvénye. Előző számunkból azonban az is kiderült, hogy e törvény esetében

is sok részletszabályt kell még tisztázni ahhoz, hogy ne csak hatályba léphessen,

de működjék is. Nos, az elmúlt hetekben elkészült az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatásról szóló törvény, megalkották a minősítési eljárás és díjazás

tervezeteit az elektronikus kormányzati gerinchálózat előkészítő anyagát, az

elektronikus bizonylatolás szabályait, sőt készen állnak az EU–normákhoz igazított

új személyi, illetve közérdekű adatvédelmi előírások is.

Elindult hát valami. Valami olyasmi, ami a mai recesszióterhes időkben is emlékeztetni

tud minket arra, hogy egyszer vége lesz a böjtnek, az IT csak megtorpant,

de nem roppant meg, az információs társadalom jövőképe tehát nem foszlott

szét. Egyre többen mondják, hogy a recesszió tulajdonképpen egy gazdaságrendezési

és – bár keserves – tanulási folyamat, amelynek eredménye a hatékonyság

növekedése lesz. Erre kell felkészülnie minden szakembernek, s hisszük,

hogy ez sugárzik a Magasyn új számából is.

A Szerk.

Címlap: Millenáris Park

Fotó: Markovics Ferenc

Synergon Magasyn

Kiadja a Synergon Informatika Rt.

1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Telefon: 399-5630, fax: 399-5599

Internet: www.synergon.hu

E-mail: magasyn@synergon.hu

Felelős kiadó: Keszthelyi András

Felelős szerkesztő: Kolossa Tamás

Művészeti előkészítés: Wittenberg Kft.

Megjelenik 2500 példányban. ISSN 1586-572X

Magasynunk ingyenesen megrendelhető

a fenti címen.


Stratégia

Hatékony működés

A közelmúlt eseményei és a piac recessziója nem könnyíti meg a Synergon helyzetét.

Czakó Ferenc vezérigazgatót a változásokról, a piaci folyamatokhoz való igazodásról

kérdeztük.

– Vezérigazgató úr, önt nemrég nevezte ki

az Igazgatóság. Új pozíciójában tervez-e a

Synergon életét meghatározó stratégiai

változásokat?

Czakó Ferenc

Cz. F.: Nem, az Igazgatóság értékelése az,

hogy a Synergon stratégiájával nincs különösebb

gond. Ez lehet, hogy furcsán hangzik,

hiszen az idei eredményeink nem jók,

de azt gondoljuk, hogy az a stratégia, amit

alapos munkával dolgoztunk ki, és az elmúlt

években közösen csiszoltunk tovább,

majd minden vezető testület elfogadott,

hosszú távon eredményeket fog mutatni.

A befektetőktől, a piacról érkező visszajelzések

is azt mutatják, hogy értékelik a stratégiánkat,

és egyet is értenek vele. A főbb

elemeken tehát nem kívánunk változtatni.

Ez nem jelenti azt, hogy a taktikai elemeket

nem kell újra és újra átgondolni. Mindenki

tudja, hogy a piac most rendkívüli receszszióban

van, olyan világméretű nagyvállalatok

jelentenek jelentős profitesést, mint

például a Cisco, amely pedig eddig egészen

kiemelkedően szerepelt a piacon. Amikor

az ilyen hatalmas, nálunk sokkal jobban

felfegyverzett cégek megtorpannak, a Synergonnak

sem marad más, mint hogy

szembenézzen a ténnyel, s kimondja, hogy

ilyen mértékű kereslet-visszaesést nem tudtunk

megjósolni, az ehhez szükséges adaptációhoz

időre van szükségünk. Amin pedig

folyamatosan dolgozunk, bármilyen

nehéz is, hiszen nem könnyű döntés értelmes

és hasznos tevékenységeket visszafogni,

esetleg megszüntetni csak azért, mert a

piacon nincs pillanatnyi kereslet. De a piac

változásaira a menedzsmentnek válaszolnia

kell, a pénzügyi törvényekhez nekünk

is igazodnunk kell.

– Megvannak az elhatározások, hogy

mely területeket fogják vissza, s milyen

nagyobb lépésekre kell számítani?

Cz. F.: Részben igen, részben nem. Azt gondoljuk,

hogy az év vége intenzívebb lesz.

Most tartunk annak a munkának a vége felé,

aminek során megnézzük, hogy a következő

hat hónapban reálisan milyen kereslet

várható, és ehhez fogjuk igazítani a cég

méretét. Továbbra is folyik az általános

költségcsökkentés. Stratégiai elem például

a projektalapú kontrolling rendszer kiterjesztése.

Minden vállalatnak fontos, hogy

pontosan mérje saját működését. A tervezhető,

folyamatos bevételek generálása érdekében

végrehajtottunk egy úgynevezett

support sales projektet, aminek során végignéztük

a szolgáltatáskínálatunkat.

A szakemberek vonatkozásában azt mondjuk,

hiszünk abban, hogy lesz akkora kereslet,

aminek köszönhetően nem kell további

jelentős leépítést végrehajtani. További

visszafogásra, üzletág-megszüntetésre

vagy létszámcsökkentésre jelenleg nem készülünk,

legfeljebb a szervezetet karcsúsítjuk

tovább. Mindezt persze csak azzal a tudattal

lehet kijelenteni, hogy több információ

még nem áll a rendelkezésünkre, és a

piac váratlan mozgásai miatt nem minden

kiszámítható. Az ilyen gondok meglehetősen

nehezek egy vezető számára. Nem

mondhatjuk, hogy nem foglalkozunk vele,

mert akkor esetleg még nagyobb kár keletkezik,

mint ha meg kell mondani az embereknek,

hogy nem tudunk mindenkit eltartani.

Minden itt dolgozónak érdeke, hogy

a cég eredményes legyen.

– A Hewlett-Packard központja a kereslet

zuhanása nyomán önkéntes bércsökkentés

vállalására kérte a dolgozóit.

Önök is gondolkodnak ilyen lehetőségen?

Cz. F.: Minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk,

így ezt is. Nem szégyen a nagyoktól

tanulni, s úgy látjuk, ha a munkaerőpiacon

is eltolódik a kereslet-kínálat aránya az

utóbbi felé, ráadásul a cég helyzete is nehezebb,

akkor elfogadható, értelemszerű lépés,

ha a munkavállalókat, vagy azok csoportjait

a közös teherviselésre kérjük. Ez a

megoldás azért is merülhet fel, mert az értékes

szakemberek elbocsátásával mindannyian

többet veszítünk.

– Milyen taktika követhető a belföldi és a

regionális partnerkapcsolatokban?

Cz. F.: Továbbra is igaz az állítás, amely szerint

a magyar piac túlságosan kicsi a méretgazdaságos

működéshez, a makrogazdasági

folyamatok túlságosan hullámzó

keresletet generálnak, s egy stabil szervezetnek

fontos, hogy több lábon álljon. Ez jól

kijön most a horvátországi piacon, ahol a

privatizáció, a kormányváltás után fellendülés

van. Más kérdés, hogy sokkal könynyebb

egy cég forgalmát 100 millióról 200

millióra növelni, mint 10 milliárdról 20

milliárdra. A csehországi Infinity eredményes

időszakot zárt – a regionális stratégiánk

sem szorul tehát változtatásra.

Ugyanakkor a többi keleti ország piaca

nem ennyire ígéretes, ezért – bár figyelünk

–, több mozgási lehetőséget most nem látunk.

Ami a belső kapcsolatokat illeti; nagy

partnereinknek – az Audinak, a Vivendinek

– éppúgy lehetnek a recesszió miatt

gondjai, mint nekünk, s ezt ugyanolyan

megértéssel kell fogadnunk, ahogyan ők

szemlélik a mi gondjainkat.

A stabil, hosszú távú partnerkapcsolat lényege

a folyamatos kommunikáció. Sokan

esnek abba a hibába, hogy a rövid távú

előnyök miatt túl sok beszállítót foglalkoztatnak,

ám az így szerezhető előnyök hoszszú

távon elvesznek a problémakezelés

költségei miatt. Ezért fontos számunkra,

hogy az ilyen neves, erős cégeket stabil

partnerünknek tudhatjuk. Azt gondoljuk,

hogy nekik is, nekünk is igazodni kell a

piaci folyamatokhoz, amikor az elérhető

profitszázalékok meglehetősen stabilnak

tűnnek, a kereslet nem nő, marad tehát a

működés hatékonyságának növelése, és

ebben segítenek a korszerű informatikai

megoldások.

Kolossa Tamás

4 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


F e l ü l n é z e t

Új szerepkörben a HÍF

A hírközlésről szóló törvény több területen újdonságként hat az infokommunikációs

piacra, ugyanakkor új követelményeket támaszt a Hírközlési Főfelügyelettel

szemben is. Erről beszélgettünk Frischmann Gáborral, a HÍF elnökével.

F. G.: Alapvető változás, hogy az engedélyezésekkel

kapcsolatos műszaki és adminisztratív

tevékenység helyett a piac figyelése,

a piaci szereplők jogkövető magatartásának

segítése kerül az előtérbe – mondta

Frischmann Gábor. – A hírközlési törvény

hatályba lépése után gyakorlatilag

teljesen felszabadul a kommunikáció berendezéseinek,

eszközeinek piaca. Többek

közt a routerek és a kábeltelevíziós eszközök

engedélyezésének felelőssége is megszűnik.

A szolgáltatások megkezdését szintén

elég lesz bejelenteni. Rendellenesség

esetén viszont be kell avatkoznunk a folyamatokba.

Nagyobb szerepet vállalhatunk

a vitás ügyek rendezésének egyszerűsítésében,

gyorsításában is.

– Itt kerül képbe a Hírközlési Döntőbizottság...

F. G.: Igen. Ez a testület egyeztet a hírközlési

piac szereplői között, szükség esetén

pedig dönt a vitában. Természetesen bírósághoz

is fordulhatnak az érdekeltek, a

döntőbizottság közreműködésével azonban

elkerülhetik ezt a procedúrát. A Hírközlési

Döntőbizottság első teendői közé

tartozik emellett a jelentős piaci erővel

rendelkező szolgáltatók meghatározása,

majd az általuk benyújtott referenciaajánlatok

elfogadása. Érthető, hogy ennek az

új testületnek kialakítása jelenti most a

legnagyobb kihívást számunkra.

– Hogyan készül fel a HÍF az átalakulással

járó szervezeti, személyi és egyéb feladatokra?

F. G.: A személyi, szaktudásbeli felkészülés

igényli a leghosszabb időt, ezért másfél-két

évvel ezelőtt kezdtük kialakítani azokat a

magokat, amelyekről sejtettük, hogy idővel

fontosabbá válhatnak. Ma már vannak

olyan munkatársaink, akik végig tudják

vinni a költségtanulmányokat, akik fontos

szerepet vállalnak az elektronikus aláírással

kapcsolatos folyamatok alakításában,

akik monitorozzák a piac működését, akik

kezelik az új alapokra helyezett minőségügyet,

ambiciózus fiatal csapat állt össze a

jogi területen is. Ezzel együtt folytatnunk

Frischmann Gábor

kell a felkészülést. Bízom tehát abban,

hogy mire lényegesen változnak a teendőink,

rendelkezünk majd a szükséges képességekkel,

erőforrásokkal.

– Mikorra kell befejezni a felkészülést?

F. G.: Október elején kezdi működését a

döntőbizottság, a törvény hatályba lépésére

pedig az egész szervezetnek készen kell

állnia. Gyakorlatilag nem átszervezést, hanem

teljes újjáalakítást kell elvégeznünk

december 23-ig.

– Karácsony és újév között talán nem rohanják

meg a hatóságot az új feladatok tömegével,

de utána nyilván intenzívvé válik

a munka. Milyen további intézkedésekkel

készül erre a HÍF?

F. G.: Májusban két nagy projekt keretében

kezdtük a szakmai felkészülést. A költségtanulmány

projekt a piaci szereplők költségszerkezetének

részletes megismerését

szolgálja, másik nagy projektünk pedig különböző

műszaki és interdiszciplináris szabályozási

kérdésekben segíti a felkészülést

a piacnyitásra. Úgy érezzük, mindkét témakörben

nyugodt lelkiismerettel fogadhatjuk

az új évet.

– Milyen területeken működik együtt a HÍF

és a Synergon?

F. G.: A jövőben nemcsak a költségvetésnek,

hanem a piac szereplőinek is be kell

mutatni a terveinket, s be kell számolnunk

előző évi tevékenységünkről, gazdálkodásunkról.

Ezért olyan integrált intézményirányítási

rendszerre van szükségünk,

amely támogat ebben, és segít a tevékenységünk

más elemeinek korszerűsítésében

is. Az SAP rendszer bevezetése mellett döntöttünk,

és a megvalósításhoz a Synergont

választottuk partnerként. Az elmúlt néhány

hónapban nagyon jó együttműködést

sikerült kialakítanunk. Kollégáim és a

synergonos kollégák átérzik annak fontosságát,

hogy a törvény hatályba lépésekor

a rendszernek támogatnia kell a tevékenységünket.

Emellett az is motiválja igyekezetüket,

hogy a HÍF újabb jó példát mutathat

az államigazgatásban, s a Synergon

számára sem akármilyen referencia a HÍF.

Tudom, hogy rendkívül feszített a tempó,

de az eredményt tekintve optimista vagyok.

Hírközlési felügyeletként az elektronikus

kormányzat megvalósításában is szeretnénk

példát mutatni. Elektronikus aláírással,

hitelesítéssel, gyors és hatékony papír

nélküli ügyintézéssel segítjük a döntőbizottság

eljárásait, ha az ügyfeleink is készek

lesznek erre. A továbbiakban pedig a

hatósági folyamatainkban is lehetővé tennénk

az ügyek gyors, biztonságos, elektronikus

intézését. A ránk bízott bizalmas üzleti

adatokat természetesen csak kiemelten

biztonságos rendszerben kezelhetjük. Információbiztonsági

projektünkben is a

Synergon a partnerünk. Jelenleg az első fázisban

vagyunk, de nem kétséges számomra,

hogy informatikai rendszerünk biztonsági

szempontból is nagyon magas szintű

lesz.

– Mi a szerepe a HÍF-nek az elektronikus

aláírással kapcsolatban?

F. G.: Ezen a területen szintén hatósági feladatot

látunk el. Nyilvántartásba vesszük

az elektronikus aláírás hitelességét biztosító

szolgáltatókat és az elektronikus aláírási

termékeket, hozzáférhetővé tesszük a

nyilvántartást, figyelemmel kísérjük, hogy

a szolgáltatók képesek-e folyamatosan

olyan hitelesítésszolgáltatást nyújtani,

amilyet a bejelentkezéskor vállaltak. Megoldást

kell találnunk az ügyfeleknek is, ha

az aláírás-szolgáltató netán kilép a piacról

és megszünteti a szolgáltatást. A távközlés

felügyelete, minőségének ellenőrzése mellett

a biztonsági, biztonságtechnikai eszközök

működtetésére is figyelnünk kell.

Varga Miklós

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 5


Trend

Hírközlési törvény

A következő évek kommunikációs környezetét alapvetően meghatározó rendeletek

alkotói most keményen versenyeznek az idővel. Hamarosan kiderül, sikerül-e

időben és eredményesen elvégezni összetett feladatukat.

rendeletek határozottabb stratégián, alapos

tanulmányokon, pontos számításokon,

az érdekeltek véleményének figyelembevételén

alapuljanak.

A különböző területeken működő szolgáltatók

érdekcsoportjait s a fogyasztók és az

önkormányzatok képviselőit egyesítő Távközlési

Érdekegyeztető Fórum feladata éppen

a törvények, rendeletek sokoldalú véleményezése.

Balassy Zsolt elnök szerint a

TÉF a jogszabályok betűinek szellemében

részt vesz ebben a folyamatban. Az egyes

érdekcsoportok állásfoglalásainak összegyűjtésén,

regisztrálásán túl azonban

kevés idő marad a vélemények ütköztetésére.

Keresik a megoldást, hogy a még érvényben

lévő távközlési törvénynek megfelelően,

minél szélesebb körű egyeztetésekkel

segítsék a jogszabályalkotók döntéseit.

A hajdani KHVM egyik vezető tisztségviselője

két éve, augusztusban ismertette

először az egységes hírközlési törvény

(EHT) téziseit. Később a minisztériumtól

a HÍF-ig s a MEH IKB-ig több szellemi műhely

is igyekezett egyeztetni, homogén

egységgé tenni a kitűzött célok rendszerét.

A tíz számozott törvénytervezetben s

a jó néhány számozatlan változatban

más-más hangsúlyt kaptak az előkészítők

eltérő preferenciái s az állami intézmények,

szakmai érdekcsoportok, civil szervezetek,

politikusok érvei. Nemegyszer

meglepetést keltettek az érdekeltekben a

szolgáltatási-, illetve infrastruktúra alapú

verseny fordulatai, a virtuális mobil szolgáltatás

bevezetésének esélyei s más elképzelések.

Sokak szerint ez év júniusára,

a 2001. évi XL. törvény elfogadásának

időpontjára sem csillapodott a mérleg

serpenyőinek mozgása. A már előkészített,

de nem teljesen konszenzusos témák

közé meglehetősen váratlanul, de nem ok

nélkül került a vezetékes készülékről mobilra

érkező hívás új értelmezése, a távközlési

és az internetszolgáltatók között

végzendő díjmegosztás s a hatósági árak

körének szélesítése.

A döntés társadalompolitikai és gazdaságpolitikai

céljait valószínűleg senki sem

vitatja. Erősíteni kell a tudástársadalom

infokommunikációs alapjait, széles körben

elérhetővé tenni a hírközlés, az informatika

eszközeit, gyorsabban felzárkózni

az Európai Unió országaihoz. A távközlés

és az informatika térhódítását azonban

erősen fékezi a fizetőképes kereslet szerény

volta. Nemcsak az Európai Unió

országaihoz, hanem a felvétel előtt álló

közép-európai országokhoz mérten is alacsonyak

nálunk a jövedelmek. Ez a fék talán

oldható valamelyest az árak csökkentésével.

Kérdés, mikor, hogyan érik el céljukat

a törvénybe épített új elemek.

Az Országgyűlés informatikai és távközlési

bizottságának elnöke, Rogán Antal szerint

a Hkt. védelmezi a fogyasztót a szolgáltatóval

szemben, s a fogyasztóért versenyző

kisebb vállalkozásokat a nagyobbak

erőfölényétől. Elősegíti a versenyt, de

ügyel az infrastruktúrára fordított beruházások

megtérülésére is. A telefónia területén

zajló versenyre összpontosít, ám

az internetelérés költségeinek csökkentéséért

is sokat tesz.

Az előkészítő viták során a Gazdasági Versenyhivatal

elnökhelyettese, Nagy Márta

úgy vélte, hogy a törvény csupán megengedi,

lehetővé teszi a versenyt. Elfogadása

után azonban már előre kell tekintenünk.

Minden figyelemre szükség van, hogy

progresszív, egyértelmű rendeletek segítsék

a versenyt, kedvező feltételek között,

hatékonyan működjön a döntőbizottság,

s minél kevesebb bírósági ügy hátráltassa

a piac fejlődését. A GVH infokommunikációs

irodájának vezetője, Szántó Tibor hozzátette:

a széles körű rendeleti szabályozás

megkönnyíti az alkalmazkodást a világpiac

s a technológiák előre nem látható változásaihoz.

Lényeges azonban, hogy a

Lesz mit előkészíteni, egyeztetni s elfogadtatni

idén. Rogán Antal úgy gondolta júniusban,

hogy szeptember második felében,

októberben meg kell születniük a rendeleteknek,

mert az érdekelteknek fel kell

készülniük a januári startra. Ezzel szemben

augusztus elején még csak két rendelet

tervezetének szakmai egyeztetése kezdődött

el, s az egyik valószínűleg lényeges

módosításokkal kerül majd közigazgatási

egyeztetésre.

Egy hetilap szerint ötven rendelet megalkotása

van viszonylag kezdeti stádiumban.

A valóságban lehet ennél több is, kevesebb

is, attól függően, hogyan csoportosítják

az egyes rendeletek témaköreit.

Tény, hogy meglehetősen terjedelmes a

részletesen szabályozandó folyamatok listája

a szolgáltatóválasztástól a referenciaajánlatok

rendszeréig, a helyi hurok átengedésétől

az árszabályozásig, az összekapcsolás

feltételeinek meghatározásától a

hálózati szolgáltatások költségeinek számításáig,

a távközlési és az internetszolgáltatók

díjainak megosztásától az egyetemes

szolgáltatásokhoz szükséges műszaki

feltételekig, s a szolgáltatás díjainak és

forrásainak megállapításáig.

A rendeletek alkotói most keményen versenyeznek

az idővel. A következő hónapokban

kiderül, sikerül-e időben elvégezni

a feladatukat. A törvény és a rendeletek

összhatását azonban valószínűleg csak a

következő esztendő első-második negyedében

mérhetjük fel igazán.

Varga Miklós

6 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Technológia

Telefon az adathálón

A korszerű kommunikáció útvonala ma már egyre inkább az adatátviteli hálózat –

még akkor is, ha beszélgetni akarunk. A MÁV-nál a szakemberek az IP technológiát

egyesítették a hagyományossal.

Az IP alapú telefónia az IT szektor egyik

legerőteljesebben fejlődő technológiája.

Ennek tükrében a magyarországi viszonyok

is hasonló tendenciát mutatnak. Ez

a technikai megoldás főleg azokon a területeken

terjed, ahol szélessávú adathálózat

van. Az országban a MÁV rendelkezik

az egyik legkiterjedtebb hálózattal, és ez a

hálózat valósággal kínálja magát, hogy IP

telefóniát alakítsanak ki rajta, hiszen az

adatforgalom mellé könnyen „beszorítható”

a hangforgalom is.

A HAGYOMÁNYOS HÁTRÁNYAI

A hagyományos telefonos hálózatok felépítésüket

tekintve csillagszerű topológiával

rendelkeznek, vagyis az alközpontok a

közcélú PSTN hálózathoz voltak kapcsolva,

így az olyan cégek, amelyek telephelyei

nagy távolságra voltak egymástól,

nem tudtak a közcélú hálózat megkerülése

nélkül telefonos kapcsolatot létesíteni.

Ebből kifolyólag a költségek ezen a területen

nem voltak kellően csökkenthetők.

A '90-es évek közepétől felismerve azt,

hogy a költségek a telefonálási szokások

megváltoztatása nélkül jelentősen leszoríthatók,

a szakemberek az úgynevezett

Toll ByPass megoldás felé fordultak. Ez a

hagyományos megoldástól annyiban tért

el, hogy itt már az adathálózatra „ültették

fel” a hangot, így a PSTN részlegesen megkerülhetővé

vált. Azonban ennek a megoldásnak

is volt egy igen nagy hátránya. Ez

pedig a még mindig hagyományos telefonalközpont

volt, amely nem alkalmas

az adott technikai háttér által nyújtott

többletszolgáltatások kihasználására.

A legteljesebb megoldást az IP telefónia

adja, amely az IP WAN hálózatot használva

egy voice gatewayen (hang kapun) keresztül

már nem egy hagyományos telefonalközponthoz

kapcsolódik, hanem egy

úgynevezett Callmanagerhez, amellyel

immár a plusz szolgáltatások adta előnyök

is élvezhetők.

A MÁV IP TELEFONJA

A MÁV már rendelkezett miskolci telephelyén

egy hagyományos alközponttal, így

figyelembe kellett venni azt a lehetőséget,

hogy nem tisztán IP alapú telefóniát kell

kialakítani, hanem vegyes megoldás lesz,

amely elegyet alkot a hagyományos telefonrendszerrel.

A kialakításra kerülő rendszer

tervezésénél tehát a két alközpont közötti

kommunikációt is figyelembe kellett

venni. A Cisco-megoldás nyújtotta rugalmas

technológia segítségével ez megoldható

volt, hiszen a Qsig jelzésváltásra

minkét oldal fel volt készítve, így mind a

hívószámok, mind pedig a mellékekhez

tartozó nevek is átvihetővé váltak a két

rendszer között. A technikai megoldás

egyetlen nem szokványos eleme a Magyarországon

először alkalmazott Long

Reach Ethernet megoldás. A megvalósított

rendszernél egy 2610-es routeren keresztül

volt összekötve az Ericsson MD alközpont

és a Callmanager egy Catalyst 3524 PWR-

XL közbeiktatásával, amely egyben biztosította

az IP telefonok számára a tápfeszültséget

is, így nem kellett külső tápokat

alkalmazni minden telefonnál. Az Ericsson

MD110 típusú alközpont TLU76/1

kártyája biztosította a gatewaynek a primer

alapcsatlakozást, amely master sitenak

(mesteroldalnak) volt konfigurálva.

A számmező és a telefonok IP címeinek

meghatározását a MÁV Miskolcon dolgozó

szakemberei végezték el.

SAJÁT SZOLGÁLTATÁSOK

A telefonmellékek módosítása vagy új

mellékek felvétele, illetve törlése az ismert

Windows operációs rendszer világában

megszokott módszerrel történik, így

ez különösebb szaktudást nem igényel.

Ezért így megtakaríthatók azok a mérnökórák,

amelyek a hagyományos alközpontok

bonyolult vagy nem mindenki által

triviálisnak tartott programozásával

járnak. A Callmanager az egyszerű kezelhetőség

mellett az egyszerű elérést is biztosítja

számunkra, hiszen egy webes felület

így adott kereteken belül bárhonnan

elérhető és adminisztrálható egy webböngésző

segítségével. A fejlesztési költségek

is alacsonyak, hiszen a hagyományos

alközpontoknál megszokott frissítések

helyett csak a Callmanager szoftverupgradjét

kell megvenni. Mivel itt tisztán

szoftver alapú megoldásról beszélhetünk,

a fejlesztési idő is lerövidül, ennek

köszönhetően a szolgáltatások köre rohamosan

bővül. Ezen szolgáltatások a rendszer

flexibilitásának köszönhetően igen

széles körűek – például egységes üzenetkezelés,

interaktív távoktatás, videokonferencia

stb. Nagy perspektívákat nyitnak

a szabadon fejleszthető szolgáltatások,

mivel a rendszer a felhasználók kezébe

adja azt az eszközt, amellyel saját,

speciális szolgáltatások hozhatók létre.

Ilyen szolgáltatások lehetnek a menetrendek,

az étlapok stb. A saját fejlesztésű

szolgáltatások mellett léteznek előfizethető

word service-ek is, mint például:

időjárás-jelentés, tőzsdeinformáció. Az

egységes üzenetkezeléssel összekapcsolva

egységesített belső infrastruktúra is kialakítható

mindezek segítségével.

MIÉRT IS JÓ AZ IP TELEFON?

Joggal tehetjük fel a kérdést, miért is jó az

IP telefónia, miért éri meg ezt az új technológiát

alkalmazni olyan területen,

ahol már meglévő alközpontot vált ki,

vagy azzal párhuzamosan működtetik?

A válasz több oldalról megközelítve is

megadható. Egyik szempont a ma legfontosabb

irányelvek egyike, a költségtakarékosság.

A másik szempont pedig az,

hogy a rendszer nagyon flexibilis és a

szolgáltatások száma is nagy – ami tovább

hangsúlyozza a költségtakarékosság

lehetőségét. A költségek visszaszorítása

az üzemeltetési költségek leszorításából

adódik, hiszen a hagyományos alközpontokkal

szemben a Cisco Callmanager

az adminisztráció területén is új

távlatokat nyit.

Stanczel István

stanczel.istván@synergon.hu

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 7


Esettanulmány

Új kultúrák

meghonosítása

A hagyományos módszerekkel a szakképzés nem követheti a változások tempóját.

A Biztosítási Oktatási Intézet ezért kérte fel a Synergont egy komplex e-learning

portál kialakítására.

Figyelemre méltó elképzelést vázolt Fogarasi

István, a Biztosítási Oktatási Intézet

(BOI) Szakképző Iskolájának igazgatója.

Szakmájának elhivatott képviselői szeretnék,

ha az emberek hosszú távon, felelősséggel

mérlegelnék jövőjüket, s olyan bizalommal

fordulnának az üzleti tanácsadókhoz,

akár egy jó orvoshoz. A BOI

szakemberei széles körben igyekeznek felkelteni

ennek igényét. Az internet és a távoktatás

lehetőségeit is felhasználják az új

szemléletű kapcsolatok kialakításához,

építéséhez. Új portált hoznak létre a Synergon

segítségével, s az e-learning eszközeit

alkalmazva közkinccsé teszik a biztosítás

alapismereteit. Az interaktív rendszer

egyúttal a szakmai oktatás tananyagának

folyamatos frissítését s a szakmai utánpótlás

nevelését is elősegíti.

Szaniszló László, a Synergon Education

üzletág igazgatója szeretné, ha őszre elkészülne

a portál, és elnyerné a Magyarországon

rendezendő európai biztosítási

konferencia résztvevőinek tetszését. Nagy

visszhangot keltene, hiszen először jelenik

meg az e-learning egy szakmai ágazat

portáljának eszköztárában. A már tapasztalható

érdeklődés hatására akár középeurópai

szerepet is kaphat idővel a portál.

Ezen túlmenően a közigazgatási, pénzügyi,

banki ismeretek terjesztésében, szakmai

oktatásában is meghonosodhat a

módszer. Elsőként valószínűleg az állampolgárok

közigazgatási ismereteinek bővítésére

s a közigazgatás szereplőinek képzésére

alkalmazhatják tapasztalataikat. A

portál sikere egyúttal az e-learninghez először

alkalmazott Phoenix menedzsment

rendszer iránt is felkeltheti a figyelmet.

A BOI és a Synergon szakemberei másfél

éve keresik a megoldást, de csak a közelmúltban

teremtődtek meg a realizálás feltételei.

Ehhez – egyebek mellett – a biztosítási

szakma szemléletének változására s

az Apertus Közalapítvány pályázatának

megnyerésére is szükség volt. Szerencsére

mindkettő bekövetkezett.

Fogarasi István

– Hagyományos oktatási rendszerben, változatlan

módszerekkel nem követheti a

szakképzés a változások tempóját – kommentálta

a döntést Fogarasi István. – Az e-

learning viszont személyes utat nyit a tudáshoz.

Sokat számít, hogy a kormányzat,

az Oktatási Minisztérium és az Apertus

Alapítvány is támogatja ezt a folyamatot.

Sokat nyomhatott még a latban, hogy a

biztosítást is közérdeknek tekintik.

– Most rajtunk a sor, hogy megvalósítsuk

pályázatunkat – fejezte be a gondolatmenetet

Szaniszló László. – Az e-learning technológián

alapuló Virtuális ABC (EVA) pályázat

anyagát lapozgatva, s a két vezetőt

hallgatva a laikus számára is nyilvánvaló:

bőven volt, s lesz még tennivaló.

A biztosítási szakemberek az e-learning

követelményei szerint dolgozzák át a hagyományos

szakmai tananyagot. Érdekesebbé,

szemléletessé, hatékonyabbá teszik,

kiegészítik multimédiás alkalmazásokkal.

Tipográfiai, programozástechnikai

eljárásokkal, utasításokkal látják el a

kéziratokat. Nagyon hosszú ideig tartana

ez a folyamat, ha a pályázati segítség híján

maguknak kellene megoldaniuk mindent,

vagy csak a technológiában jártas

egyetemi, főiskolai oktatók szabadidejét

vehetnék igénybe. A pályázatban elnyert

összeg azonban nagyobb külső forrást is

bevonhatóvá tehet.

A kurzusok programozása, gyártása szerencsére

könnyebben egyszerűsíthető,

gyorsítható folyamat. A Neting Bt. Tartalomgyár

néven praktikus modult készített

a Synergon Phoenix 2.0 e-learning menedzsment

rendszeréhez. Az e-learning

technológia alapjaihoz értő tanárok bonyolult

fejlesztő szoftverek alkalmazása és

külön képzés nélkül, néhány egyszerű lépésben

az e-learning keretrendszerbe

ágyazható tananyaggá „varázsolhatják”

Word alapú dokumentumaikat. Ezek után

természetesen szükség van még az adaptáció

technikai, pedagógiai tesztelésére is.

Eközben épül a portál is. Nem egyszerű folyamat,

hiszen számos funkciót kell úgy ellátnia,

hogy az e-learning előnyei mind

teljesebben érvényesüljenek, hátrányai

pedig lehetőleg ne jelentkezzenek. A Synergon

infrastruktúráján és szakembereinek

implementációs, rendszerintegrációs

tudásán, tapasztalatain túl a Microsoft

termékeken alapuló Phoenix 2.0 menedzsment

rendszer teszi ezt lehetővé.

A keretrendszer megfelel a nemzetközi oktatási

szabványoknak, könnyen kezelhető,

testre szabható. Magyar fejlesztés lévén figyelembe

veszi az oktatási piac sajátos hazai

viszonyait. A hagyományos, poroszos

szemlélettel szemben elsősorban a tanulás

képességeinek, módszereinek fejlesztésére

és az örömteli tanulásra összpontosít. Természetesen

magyarul "

beszél".

Az ügyfelek számára legfontosabb ismeretek

portálra telepítése után sem pihennek

a projekt résztvevői. Folyamatosan ellenőrizniük

s módosítaniuk kell a tananyagok

eléréséhez szükséges jogosultságokat,

elhárítani a technikai problémákat, gyűjteni,

értékelni a tapasztalatokat, s megtenni

a szükséges továbbfejlesztési lépéseket. A

magánszemélyek számára elérhető elektronikus

biztosítási ABC elkészülte után pedig

sor kerül a portál továbbépítésére is.

Akkor válhat önfenntartó vállalkozássá, ha

ráépülhet a biztosítók számára készülő további

tananyagok, a belső képzés, a vállalati

szintű oktatás, a vizsgáztatás, az interaktív

közvélemény-kutatás, az adatbázisok

elemzésének lehetősége, s még jó néhány

egyéb funkció. A felhasználás teljes

körét ma még aligha lehet látni, de ez így

van rendjén.

Varga Miklós

8 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Hardver

Gazdag Sun-kínálat

A Sun Magyarország az elmúlt évben a megszokott dinamizmusnak megfelelően

erősítette piaci jelenlétét. A cég az éves árbevételi tervét – a hazai piac ismert nehézségei

ellenére – dollárban számolva 47%-kal növelte. Ez azt jelzi, hogy a Sun

továbbra is biztos vezető helyet tudhat magáénak.

A növekedés mögött az elmúlt években

folytatott erős, ügyfélközpontú stratégia

áll, amely egyrészt a nagyvállalati megoldásokra

történő összpontosítást, másrészt

pedig a sikeres viszonteladói partnerhálózat

kiépítését jelenti. Míg a Sun az előző

években a csúcsteljesítményű kategóriában

lett a mintegy 10 darab Enterprise

10000, azaz StarFire eladásával abszolút

piacvezető, addig az elmúlt esztendőben

– amellett, hogy a felső kategóriában

továbbra is megtartotta vezető pozícióját

– több erőforrást tudott a közepes teljesítményű

gépek piacára koncentrálni. Az alsó

gépkategóriában, ahol az anyavállalat

az elmúlt év során jelentette be az első,

1000 dollár alatti UNIX munkaállomását,

megjelentek az első UltraSPARC III processzorra

épülő gépek is, melyekből a hazai

piacon is sikerült több száz Sun munkaállomást

értékesíteni.

A nemrég lezárult pénzügyi esztendő talán

legemlékezetesebb bejelentése a Sun-

Fire midframe (midframe = mainframe +

mid-range) szerverek piacra kerülése volt,

amelyek a mainframe (nagygépes) környezet

tulajdonságaival bíró, maximális

rendelkezésre állást biztosító számítógépek,

ugyanakkor áruk a közepes kategóriájú

(mid-range) számítógépekre jellemző.

Az első SunFire augusztus elején érkezett

meg Magyarországra. A piaci szegmensek

tekintetében a korábbiaknak megfelelően

a telekommunikációs, a pénzügyi és a kormányzati

szektor adta a bevétel döntő

többségét úgy, hogy mindhárom szegmensből

közel azonos értékben érkeztek

megrendelések.

A sikerek alapja többek között az, hogy a

Sun és a Cray mérnökei egy olyan buszt

terveztek, amely maximálisan kihasználja

a Sun UltraSPARC processzorainak képességeit.

A busz órajele 100MHz lehet, effektív

sávszélessége pedig maximálisan

12.5GB/sec. Ez az átvitel mintegy háromszor

akkora, mint a legnagyobb útvonalválasztók

(router) átvitele. A buszrendszer

megfelel a komoly megbízhatósági követelményeknek

is.

A Sun Solaris-alapú asztali munkaállomásai

szintén UltraSPARC technológiára

épülnek, és olyan felhasználói felületet,

valamint grafikai újításokat nyújtanak,

mint a VIS (Visual Instruction Set) – az

UltraSPARC processzorba épített grafikai

eszközkészlet –, amelyek révén ezen munkaállomások

kitűnően alkalmazhatók a

hálózat multimédiás klienseiként. Az Ultra

rendszerek az asztali munkaállomások

között az elsők, amelyekben

egy „crossbar” kapcsoló

biztosítja a processzorkapcsolat

különösen magas sávszélességét.

A Sun mérsékelt árú, SunRay

ultravékony kliens családját arra

tervezték, hogy teljes mértékben

kihasználhassa a hálózati számítástechnikában

rejlő képességeket

a vállalati intraneteken.

A közismerten fejlett Sun tároló technológiai,

valamint grafikai termékkínálat mellett

mind nagyobb figyelmet vív ki magának

a speciális telekommunikációs hardverkínálat.

Az UltraSPARC-II és Solaris

platformra épülő Netra telekommunikációs

szervereket az internetes követelményekhez

igazították.

Az elmúlt év elején kitűzött egyértelmű

stratégia, mely szerint a Sun

igen erőteljesen kíván az oktatási területre

koncentrálni, átütő sikert hozott.

A NIIFI (Nemzeti Információs Infrastruktúra

Fejlesztési Iroda) által, a magyar

tudományos, oktatási és közgyűjteményi

szféra számítási igényeit kiszolgáló

számítógép beszerzésére kiírt

pályázaton a Sun Microsystems 96

processzort tartalmazó számítógépkonfigurációja

nyert, amely teljesítménye

alapján felkerült egy független

szervezet által félévenként összeállított,

a világ 500 legerősebb gépét tartalmazó

Top 500 listára. A fenti konfiguráció

máig az egyetlen szuperszámítógép,

amely Magyarországon került

telepítésre.

A Sun Cobalt RaQ 4 egy olyan szerver eszköz

(server appliance), amely elrejti az

általánosan használt szerverek bonyolult

konfigurálási procedúráit, mégis minden

megtalálható benne, amire szüksége lehet

akár egy vállalatnak, egy internetszolgáltatónak

vagy egy fejlesztő cégnek.

A RaQ 4-et tipikusan fejlesztői és

web-hosting feladatokra tervezték. Az előre

installált fejlesztőeszközök gazdag választéka

lehetővé teszi, hogy nemcsak a

Unixos világban elterjedt eszközöket

(C/C++, PHP, Perl, CGI, Java, stb.), hanem

a Windows környezetben is használatos

FrontPage 2000 Server Extensionst

és ASP-t is használhatunk. Az eszköz könynyű

menedzselhetőségét a böngésző alapú

adminisztrációs szoftver biztosítja,

melynek segítségével néhány

perc alatt létrehozhatunk

egy weboldalt, vagy felvehetünk

egy új felhasználót,

és beállíthatjuk e-mail

címét. A webes adminisztrációs

felület használata gyorsan

elsajátítható, nem szükséges

speciális rendszeradminisztrációs

tapasztalat

hozzá.

A sikeresen felépített ügyfélmenedzsmentet,

termékfókuszt és szolgáltatásokat követően

a Sun Magyarország további, eredményességet

javító célokat fogalmazott

meg a július elején kezdődő új pénzügyi

évére vonatkozóan. A piac szempontjából

a Sun változatlanul a pénzügyi, valamint

a telekommunikációs és a kormányzati

szférára kíván koncentrálni, és folytatni

kívánja a hazai oktatási szektor támogatását

is. Az éves marketingcélok tekintetében

a Sun Magyarország a UNIX szerverszállítóból

el kíván mozdulni a platformszintű

megoldások szállításának irányába.

A cég felismerte ugyanis, hogy ügyfelei

számára nem csupán a végtelenül

megbízható hardver, hanem a már meglévő

rendszerekkel együttműködni képes

rendszerek válnak elsődleges fontosságúvá.

Ennek megfelelően a Sun Microsystems

Magyarország a mind erőteljesebb

kereslettel bíró adattárolás és az ahhoz

tartozó integráció terén csakúgy, mint a

SunONE kezdeményezés keretében elindult

szoftverimplementációk terén is erősíteni

kíván. A SunONE program keretében

a Sun teljes körű szoftvermegoldást

képes nyújtani a web alapú szoftvermegoldások

létrehozására, bevezetésére és

használatára.

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 9


Biztonság

Az információ

kockázata

A gyorsan változó üzleti kihívások hatására az információ jelentősége felértékelődött

és a versenyelőny megszerzésének, megtartásának fontos eszközévé vált.

Ezért ma már elengedhetetlen eszköz az üzleti célokat maximálisan támogató, hatékony

és főleg biztonságos informatikai rendszer.

Miért olyan fontos az információ-biztonság?

Ahhoz, hogy értékelhessük az információbiztonság

szerepét és fontosságát, tisztában

kell lennünk azzal, hogy vajon mi

forog kockán. Látnunk kell, hogy milyen

károkat szenvedhet el az üzletmenet vagy

az ügyvitel az általunk tárolt és feldolgozott

információk, illetve az azokat támogató

erőforrások valamilyen sérülése

folytán.

A több oldalról jelentkező potenciális információbiztonsági

kockázatok kezelésére

a legelfogadottabb, ajánlott megközelítés

a 360 fokos nézetű szolgáltatás egy

olyan szállítótól, amely egyben látja az

információbiztonsági kockázatokat, és

megnyugtató megoldást tud kínálni a

szükséges esetekben.

Mit nyújt egy teljes körű információbiztonsági

megoldás?

A komplex biztonsági megoldás kezdő lépése

az üzleti és a működési környezetből

adódó követelmények azonosítása. Ezt

tartalmazzák. A következő lépés a védelmi

intézkedések kidolgozása és implementálása.

Ezeket három csoportba soroljuk:

1. A fizikai védelmi intézkedések, például

a vagyonvédelmi, a tűzjelző, a beléptető

és a video- megfigyelőrendszerek vagy

akár a szünetmentes áramforrások telepítése.

Ezek az intézkedések az információ

feldolgozását kiszolgáló berendezések,

helyiségek és az alkalmazottak védelmét

szolgálják.

2. A logikai védelmi intézkedések a tárolt

adatok bizalmas kezelését, sértetlenségének

megőrzését és folyamatos rendelkezésre

állását biztosítják. Néhány példa

a teljesség igénye nélkül: vírusvédelem,

tűzfalak, behatolásérzékelő rendszerek,

autentikációs rendszerek, publikus kulcsú

infrastruktúra a digitális aláírás és titkosítás

megvalósítására, tartalomszűrés, virtuális

magánhálózat a bizalmas kommunikációhoz,

mentési/archiválási rendszerek

stb. Ide sorolható még a különböző

rendszerszoftverek biztonsági követelményeknek

megfelelő konfigurálása, illetve

a biztonsági szabályzat szerinti jogosultsági

rendszerek kialakítása.

Amennyiben maga az információ, vagy a

feldolgozásához, megjelenítéséhez szükséges

erőforrások sérülnek, nem állnak

rendelkezésre, vagy esetleg illetéktelen

kezekbe kerülnek, könnyen szembesülhetünk

a következő problémák valamelyikével:

üzletvesztés, magas helyreállítási

költségek, helytelen döntések, jogi következmények,

bizalomvesztés, image-romlás,

esetleg részleges vagy teljes működésképtelenség

stb.

követheti egy üzleti/informatikai kockázatelemzés,

amelynek célja azonosítani

azokat a hiányosságokat, amelyek potenciálisan

nagy kárt okozhatnak a szervezet

számára, és ezért magas kockázatot

jelentenek. Csak ezek ismeretében valósítható

meg a kockázatarányos védelem

elve: optimális biztonsági költségek –

megfelelő védelmi szint mellett.

A követelmények és a kockázatok ismeretében

dolgozható ki a szervezet információbiztonsági

stratégiája és koncepciója,

amelyek az elérendő biztonsági célokat

és a megvalósítás koncepcionális tervét

3. Az adminisztratív biztonsági intézkedések

dokumentálják a biztonsági elvárásokat

(informatikai biztonsági politika), szabályozzák

a biztonsági környezetet, meghatározzák

a jogosultságokat, felelősségeket,

a kötelezően elvégzendő és a tiltott tevékenységeket

(informatikai biztonsági

szabályzat). Nagyon fontos kiemelni a

nem várt események kezelését célzó üzletmenet-folytonossági

tervek jelentőségét,

amelyek kidolgozásával a szervezet működőképes

maradhat a legkülönbözőbb külső

vagy belső incidensek fellépését követően

is.

Nem felejthetjük el, hogy a biztonság

nem statikus állapot. A környezet és a követelmények

folyamatosan változnak, így

a kialakított biztonsági rendszert időről

időre felül kell vizsgálni, csak így derülhet

fény a jelen lévő vagy az éppen kialakuló

biztonsági kockázatokra. Az informatikai

biztonsági felülvizsgálat magába

foglalja mind az adminisztratív elemek,

mind pedig a technikai megoldások felülvizsgálatát

is.

Damján Szabolcs

damjan.szabolcs@synergon.hu

1 0 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Technológia

Windows eXPerience

– a .NET-kliens

A Windows XP Professional az első a Windowsok sorában, amelyet közvetlenül webes

vállalati rendszerek ügyfelének szántak. Kernelje a Windows NT-vel , a Windows

2000-rel azonos technológiájú, tehát vele történik meg a populáris Windowsok rég

ígért betorkollása az NT-technológiába. A Microsoft a Windows XP Professionalt homogén

biztonságú nagyvállalati és webes rendszerek komponensének szánja.

A szoftverek, alkalmazások védelmét a kártékony

kódoktól úgy fokozták, hogy futhatnak

„szigorú ellenőrzés mellett” (megadva

határokat), illetve felügyelet nélkül.

A Windos XP-nek titkosítható fájlrendszere

van (EFS), amely lehetővé teszi a lemezeken,

de akár a szerveren is a gépet illető információknak

például 3DES algoritmussal

való kódolását. Az operációs rendszer natív

támogatásban részesíti az aszimmetrikus

kulcsú titkosítást is.

Hálózatos korban élünk, ami a számítástechnikai

kifejeződése annak, hogy bármely

emberi tevékenységben a közösségben kifejtett

személyes produktivitás a kulcsfontosságú.

Ezért nőtt meg a vállalati tudásmenedzsment

szerepe is. Nem egyszerűen „a

hálózatos ügyfél” a Windows XP, hanem a

webkorszak első igazi windowos ügyfele.

A webes szolgáltatások összetett szolgáltatásokká

való integrációja céljából alaposan

felkészült az XML-adatforgalomra és más

webes adat- és alkalmazásintegrációs szabványokra

és protokollokra (UDDI – Universal

Discovery Description and Integration,

SOAP stb.). Várhatóan rövidesen megszaporodnak

azok a webes (intranet stb.) rendszerek,

amelyekben a Windows XP .NETkliens

a Microsoft Share Point Server (SPS)

ügyfele. A kapcsolati lehetőségektől a multimédia-támogatásig

ezekben teljesedhetnek

ki igazán a képességei.

Noha a HOME-változat otthoni modell, és

nincs házirend- (policy-) és SMS (System

Management Server) rendszer felügyeleti

támogatása, valamint nem lehet központosított

hálózatba beléptetni, azért az internethez

és az egyenrangú hálózatokhoz való

kapcsolódás alapképesség. A Professional

azonban a menedzselhető vállalati környezethez

készült. A .NET serverei és az új ügyfél

az egyelőre Whistler kódnevű, a .NET

Frameworköt megtestesítő szerver jövő tavaszi

kiadásával áll össze a teljes .NET koncepcióvá.

MULTIMÉDIA

A korábbiaknál minőségileg magasabb

szintű multimédiás tartalom megosztására

irányuló technológiák rövidesen igen fontosakká

válnak. Az e koncepció szerinti

multimédia-fejlesztés jelenlegi állomása a

Windows XP-be is beépített digitális médiatámogatás,

a Windows Media Player 8, a

hozzá tartozó hang-, kép- és mozgóképszolgáltatásokkal.

Igaz, a hálózat prioritásai szerint vissza kell

hatni a személyes szintre, és vállalati hálózatokban

a multimédia-szolgáltatásokat

kontrollálni kell. A digitális médiamunkákat

a hálózaton is biztonságos munkamegosztással

kell tudni végezni. Emellett a hálózati

forgalomban prioritásokat is kell érvényesíteni

(Quality of Service, QoS).

HÁLÓZATI FUNKCIÓK – BIZTONSÁG

Nagy, földrajzilag elosztott rendszerek ügyfeléről

van szó, amelynek tehát gazdagon

kell támogatnia a biztonságos, zökkenőmentes

adat- és alkalmazási integrációt

mind technológiai, mind funkcionális értelemben.

Emellett kulcskérdés a biztonsága.

A Windows XP a WebDAV-re (Web Digital

Authoring & Versioning), a HTTP protokoll

feletti internetes fájlcsere szabványát is

megvalósítja. Ez a szabványos védőgát-átlépésektől

az útválasztókon keresztül folyó

forgalomig mindenütt alapkívánalom. Hasonló

a fájl menet közbeni titkosítása, a különböző

üzemtámogató és biztonsági gyors

és átmeneti, illetve helyi tárolási megoldások

szabványainak támogatása a roamingprofiloktól

a web-gyorsításig. Beépített

internetes védőgát funkció, az Internet

Connection Firewall szolgálja mind a LAN-,

mind a Point-to-Point Over the Ethernet

(PTPOE), mind a virtuális magánhálózati

(Virtual Private Network, VPN), mind a

modemes kapcsolatok biztonságát.

A weben keresztül történő sokféle biztonsági

bejelentkezés során a különféle jelszavak,

felhasználónevek, autentikációk stb. menedzselését

a Microsoft Passport szolgáltatás

segíti, amely biztonságosan és automatikusan

cseréli a belépési jogosításhoz szükséges

adatokat a másik féllel.

ÜZEMVITEL

Sok cég sokféle nyomtatójával, tárolójával

stb. kell mennél simábban együttműködnie

a rendszernek. Ezért a Microsoft a Windows

XP-vel új szintre emelte a plug-and-playt

(zero configuring). A korábbinál bővebbek

a hardver kompatibilitási határok (HCL), a

cég sokat áldozott a gyártók illesztőinek fejlesztési

támogatására. A perifériatámogatás

IP alapú, a konzolra is vonatkozik, a Terminal

Servert mint közönséges operációsrendszer-funkciót

beépítették a Windows

XP-be.

Windows XP alatt a bárhol, akár otthon lévő

gép is különféle médiumokkal találja

magát szemben. Ha ezekhez képes kapcsolódni,

akkor megvalósítja az átjáró, a híd

szerepkörét. Akár a vegyes otthoni hálózat

is egyetlen IP alhálózatként képes működni.

Az üzembiztonság, a hibák korrekciós lehetőségeitől

a stabilitásig, megközelíti a Windows

2000 Server szintjét. Ehhez csatlakoznak

különféle üzembiztonsági szolgáltatások:

a webre alapozott automatikus illesztő

frissítések és kompatibilitási szolgáltatások,

a Registry automatikus helyreállításának

képessége, a hardver-meghibásodások áthidalásának

támogatása.

A Windows XP Professional a menedzselt

vállalati rendszerek ügyfele. A rendszergazda

a gépre mérheti a rá szabott rendtartást

(policy) is, és ha Active Directory-s rendszer

policyjéhez kapcsolódik a gép, a rendszer

rendtartása természetesen felülbírál minden

más meghatározást.

1 2 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Irodaautomatizálás

Az üzletvitel fejlesztése

Az irodaautomatizálás üzletág a Synergon szervezetében a hardver-szoftver integrációs

divízión belül kapott helyet. Ma még nem kiemelkedő a részaránya, de minden

jel azt mutatja, erre a területre érdemes odafigyelni. A lehetőségekről Horváth

Kálmán business line menedzsert kérdeztük.

számlákat úgy illeszti a rendszerbe, hogy

azok adatait az SAP ügyviteli rendszer

könyvelési tételeihez rendeli, így a számlákat

gyorsan, hatékonyan fel lehet dolgozni.

Ez nyilván olyan cégeknek fontos,

ahol nagyon nagy a számlaforgalom,

mint például a nagy méretű kiskereskedő

cégeknél.

– Pontosan mekkora a divízió, s ezen belül

az iroda-automatizálás jelenléte a cég forgalmában?

H. K.: Az egész divízió forgalma a cég bevételeinek

mintegy 40 százalékát adja –

tavaly körülbelül 5,5 milliárd forintot –,

ezen belül az irodaautomatizálás ma még

csak kis részt tesz ki, de jól láthatók annak

a jelei, hogy ez a terület dinamikus növekedés

előtt áll. Az informatika egyik legnagyobb

gondja, hogy nagyon sokféle termék

áll rendelkezésre, nagyon nagy a választék,

de az infrastruktúra jellegű beruházásokból

nem nagyon lehet megmondani,

hogy az – például egy router beszerzése

– milyen üzleti előnyökkel jár. Nem

így van azokkal a termékekkel, amelyek

az üzleti folyamatokat támogatják, mint

például egy vállalatirányítási rendszer,

amely az ügyvitelt automatizálja. Különösen

a mai, recessziós helyzetben ütközik

ki, hogy a technológia túlságosan előreszaladt,

emiatt az eszközigényes beruházásokkal

szemben megnő a jelentősége a

hatékonyságnövelő beruházásoknak. Ennek

következtében megnő az olyan rendszerek

jelentősége, amelyekkel valóban az

üzleti folyamatok fejlesztéséhez lehet hozzájárulni.

Jól mutatja ezt a helyzetet a piac

is; minél inkább hardverközeli kínálatról

van szó, annál nagyobb a recesszió,

miközben egy olyan ügyviteli szoftverekkel

foglalkozó világcég, mint az SAP, a szokottnál

is jobb eredményeket mutat fel.

Így mi is igyekszünk olyan kínálatot felmutatni

a partnereinknek, amelynek révén

valóban hatékony piaci eredményeket

érhetnek el.

– Mi tehát ez a kínálat, milyen elemekből

tevődik össze?

H. K.: Az irodaautomatizálás két nagy területre

osztható. Az egyik a dokumentumkezelés

és archiválás. A mai vállalatoknál

rendkívül sok és sokféle dokumentum keletkezik,

Word, Excel fájlok formájában és

az ügyviteli alrendszerek adatainak formájában.

Napjaink problémája, hogy a

sok dokumentumban rejlő információkhoz

nagyon nehéz hatékony módon hozzájutni.

Többnyire bekattan, hogy valamit

valahol láttam már, de vajon hol? Ezért

olyan rendszerekre van szükség, amelyek

az információkat kezelhető struktúrákban

tárolják. Persze a dokumentumkezelő

rendszer abban is segít, hogy a papíralapú

információkat elektronikus formába

konvertálják, módot adva az egységes kezelésre,

és nem utolsósorban, az akár több

100 négyzetméteres irattárakban való időrabló

böngészés helyett a lényegesen hatékonyabb

elektronikus visszakeresésekre.

Az irodaautomatizálás másik ága a munkafolyamat-automatizálás,

amely az ügyviteli

folyamatok megszervezésében, adott

esetben például a dokumentumok útjának

előírásában segít; abban, hogy ki, milyen

dokumentumot adhat ki, miért felel,

mit írhat alá stb. Az angol szóval megnevezett

workflow rendszer előnye, hogy az

emberrel ellentétben nem mérlegel, következetesen

a szabályozott útvonalon

tartja az ügyintézést, s egy döntési folyamat

nem megy tovább, ha az előző lépés

nem teljesült. Mint ismeretes, a Synergon

az általános területeken elsősorban amerikai

gyártók termékeit forgalmazza,

olyan nevekkel, mint az IBM, a Compaq,

a SUN, az Oracle, a Microsoft, az SAP. Az

ezzel integráns részt alkotó irodaautomatizálás

termékpalettáján megtalálhatók

az előbbi nagy gyártók általános tartalomkezelő

termékei, mint az IBM Content

Manager vagy a Microsoft SharePoint Portal

Server, illetve olyan speciálisan irodaautomatizálási

rendszerek, mint például

az osztrák EASYS. Ez az utóbbi rendszer

megoldotta, hogy a bejövő és kimenő

– Milyen nagyobb projektek vannak mostanában?

H. K.: A Generali-Providencia Biztosító Rtnél

elindult munkát emelném ki. A körülbelül

kétszázmilliós nagyságrendű, két évre

munkát adó feladat során az IBM Content

Manager rendszerrel a vállalati adatvagyont

egy egységesen kezelhető dokumentumrendszerbe

szervezzük, legyen

szó papír dokumentumokról, Word, Excel

fájlokról, internetes levelező rendszerről

vagy bármely más adatról. Egy olyan

nagy biztosítónál mint a Generali-Providencia,

nagyon sok szerződés, ajánlat, termékleírás

stb. keletkezik. A strukturált

adatokkal kevesebb baj van, azok kezelése

ismert módszerekkel megoldott. A nagyobb

falat a nem strukturált adatok egységes

kezelésének kialakítása. Ehhez még

folyamatautomatizálási és strukturált tárolási

támogatást kell adni, hiszen az üzleti

folyamatokban részletesen szabályozzák

például, hogy egy termékleírás milyen

lépéseken keresztül készül el, ki hagyja jóvá.

A dokumentumok gyakran kötelezettségvállalást

tartalmaznak, ezért a rendszernek

nagyon hatékonynak, átláthatónak

kell lennie.

– Hogyan lehet kimutatni egy irodaautomatizálási

rendszer üzleti előnyeit?

H. K.: Mint említettem, az informatika fiatal

tudomány, ezért a befektetés hasznának

mérése, kimutatása is meglehetősen

új eljárás. Ma két fő megoldás ismert –

ezek már nemzetközileg elfogadott szabványok

–; ilyen a sokat emlegetett TCO (Total

Cost of Ownership), vagyis a teljes élettartamra

eső költség számolása, amelynek segítségével

egy-öt éves szakaszban jó közelítéssel

meg lehet mondani, mibe kerül az

új rendszer bevezetése után az üzemeltetése.

A másik megoldás a Return of Investment,

RoI-számítás, amelynek révén azt

lehet megtudni, hogy az új rendszer alkalmazásával

mennyit lehet nyerni. Ez a két

információ képes megadni egy informatikai

rendszer értékét. És a felhasználókat

ma elsősorban ez érdekli.

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 1 3


Esettanulmány

Versenyben az

igényekkel

Az 1997-es esztendő új időszámítás kezdete a Magyar Alumínium Rt. másfél tucatnyi

informatikai szakembere számára. Akkor érett meg ugyanis a helyzet arra,

hogy az alumíniumipar számos lényegi változását követően a vállalatcsoport átfogó

informatikai fejlesztésbe fogjon. Ezért alakult meg a MAL informatikai igazgatóság.

Szép feladatot kapott az új csapat: öt különböző városban hat telephely

alkalmazottainak munkáját kellett egységes, pontos, hatékony informatikai rendszerbe

szervezni. A megoldás is elismerésre méltó.

NT 4.0 szerver és 500 munkaállomás segíti

a munkát az ajkai és inotai termelő üzemekben,

a fővárosi kereskedelmi igazgatóságon,

a Kőbányai Könnyűfémmű budapesti

és kecskeméti telephelyein, s nem

utolsósorban a székesfehérvári központban.

A telephelyek hálózatait Frame Relay

alapú szélessávú adatátviteli csatornák kötik

össze. A pénzügyi, logisztikai folyamatokban

érintett MAL-osok ma

már nem vaskos papírkötegekből

keresgélik az adatokat, más

területen dolgozó társaikhoz

hasonlóan a Microsoft Office-t

is használják munkájukhoz,

Outlookkal leveleznek, sőt rendelkezésükre

áll az internet is.

Az informatikusok előtt álló követelmények

azonban időközben

nőttek, fejlődött az információtechnológia

eszköztára

is. A Windows NT operációs

rendszereket ezért a korszerűbb

Windows 2000-re cserélik, s egyúttal biztonságosabb,

nagyobb rendelkezésre állást

nyújtó clusterekre váltják a jelenlegi szervereket.

Léber Zoltán informatikai igazgató és

Lepenye Tamás vezető rendszermérnök ismertette

a múlt s a jelen összefüggéseit.

Léber Zoltán

Lepenye Tamás

L. Z.: Négy éve egységes informatikai stratégiát

alakítottunk ki. Eszerint nem magunk

fejlesztjük, hanem készen vásároljuk

a megoldásokat. Homogén, egyszerű struktúrára

törekszünk. Standardizáljuk a hardvereket

és a szoftvereket. Eszközeink biztonságos

együttműködéséért lehetőleg a széles

választékkal rendelkező vezető cégek

termékeit részesítjük előnyben.

L. T.: A Microsoft legfrissebb technológiáit

alkalmaztuk 1997 márciusában. Többen

hazárdnak tartották a döntésünket, de nem

bántuk meg.

L. Z.: A Microsoft termékekkel jól együttműködő,

platform-független J. D. Edwards

vállalatirányítási rendszer moduljai közül

a pénzügyi modult választottuk először,

majd a következő lépésben az értékesítési,

beszerzési, készletgazdálkodási feladatokat

oldottuk meg a logisztikai modul segítségével.

Bízunk abban, hogy az implementálás

fázisában lévő termelésirányítási modul alkalmazásakor

sem ér bennünket kellemetlen

meglepetés. A Windows 2000 kedvezőbb

feltételeket teremt az alkalmazás futtatásához.

Az operációs rendszer cseréjét

egyébként a felhasználók számának növekedése,

a korábbiaknál több munkafolyamat

számítógépre vitele is indokolja.

L. T.: Össze kellett kötnünk ezt a hardver

cseréjével is. A Digital Magyarország Alpha

platformja rendkívül stabilnak bizonyult,

de a jogutód Compaq újrastrukturálta termékeit,

és megszüntette a platform támogatását.

A váltással együtt végrehajtunk

egy szerverkonszolidációt is, amely mindenképpen

hasznos lesz. Annak idején valamennyi

telephelyen funkciónként jelentős

biztonsági tartalékokat építettünk a

rendszerbe. A szükségesnél több szervert,

licencet használtunk, többet költöttünk az

üzemeltetésre, mert ki akartuk védeni az

üzemzavarból adódó esetleges veszteségeket.

Az új clusterek viszont baj esetén átvehetik

egymás feladatait. Így kevesebb tartalékkal

több felhasználót nagyobb biztonsággal

szolgálhatunk ki.

L. Z.: Az NT-vel, az SQL-lel és a J. D. Edwards

különböző verzióival vállaltuk a pionír

szerepet, amelyből fakadóan számos

nehézséggel kellett megküzdenünk. Terveink

szerint a szerverkonszolidáció végén

16–17 berendezés látja el majd – egyszerűbben

és olcsóbban – a jelenlegi 23 szerver

feladatát. Itt, a központban megismerhettük

már az Intel processzoros Compaq

ProLiant 8500-as cluster adta lehetőségeket,

és elégedettek vagyunk az eredménynyel.

L. T.: A Windows 2000 operációs rendszerrel

stabilabb a rendszer. A címtárszolgáltatása

teljesen megújult, átalakult. Első fázisban

a J. D. Edwards migrációját valósítottuk

meg, majd az az active directory beüzemelése

után a telephelyi szerverek cseréje

következik, végül a munkaállomások

átállítása kerül sorra. Így újra homogén

lesz a rendszer.

Az active directory migrációja komoly tervezőmunkát

igényelt. Kollégáink a tanfolyamon

szerzett ismereteik alapján elvégezték

ezt, néhány hete pedig a címtár vegyes

üzemmódban elindult. Amint egy telephelyre

be tudunk állítani egy új clustert,

megszüntethetők az ott lévő tartományvezérlők,

fájlszerverek, amelyek még

a 4-es NT-n működnek. Ezzel párhuzamosan

zajlik a munkaállomások felkészítése,

az automatikus telepítés és a csoportos

házirend tervezése. Ez a Windows 2000

előnyeiből adódóan jórészt a szervereken

történik.

L. Z.: Terveink szerint az idén megvalósítjuk

a szervermigrációt, egy éven belül pedig

a munkaállomásokon is végrehajtjuk

az átállást. Nem kételkedem a program sikerében,

de nyugodtabb leszek, ha újra

homogén Windows környezetben dolgozunk.

Szükség esetén igénybe vesszük a Synergon

segítségét, ahogy eddig is számos

esetben, a kezdetektől sor került erre az új

alkalmazások bevezetésekor, hálózatfejlesztések

esetén, kollégáink képzésében

vagy más alkalmakkor.

Varga Miklós

1 4 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Támogatás

Illés Tamás szekere

Illés Tamás autóversenyző életében különös jelentősége van a hármas számnak.

A 30 éves fiatalember idén a FIA GT versenysorozatban indul a mezőny egyetlen

magyarjaként, és ez egyben a legnagyobb hazai autós sportsiker. Azonban amíg

ide eljutott, sokszor keresztezte életét az a bizonyos hármas szám.

A CSAPAT

A PEKA Racinget 1968-ban alapította meg

Paul Kumpen, ez a legpatinásabb versenyistálló

Belgiumban. A csapat számtalan

viadalon szerepelt, ez idő alatt sok futamgyőzelmet,

illetve belga és holland bajnoki

címet gyűjtöttek össze. Ghislain Lenaerts

1991-ben alapította meg a GL Racinget.

1992 óta rengeteg GT versenyt nyertek

Belgiumban. 1997-ben a PEKA Racing

és a GL Racing egyesült, így született meg

a GLPK Racing. A GLPK Racing a belga autósport

egyik top csapata, és minden reménye

megvan a további erősödésre.

2000-ben a GLPK Chrysler Viper versenyautója

a Belcar, azaz a Belga GT és túraautó

bajnokság nyolc futamából hatot megnyert,

köztük a zolderi 24 órás versenyt is.

Zolderben új körrekordot állított fel, és

minden idők legnagyobb különbségével

nyert, 20 körrel a második helyezett előtt,

ami egy Porsche 996 volt, szintén a GLPK

Racing versenyautója.

Tamás karrierje 1994-ben indult, és nem

a megszokott lépcsőket járta be. Először is

példaértékű, hogy valaki ilyen gyorsan sikereket

érjen el, és több kategóriában is

bajnok legyen. Másodszor pedig különös,

hogy tulajdonképp már kissé „öregen”

(az autósportban legalábbis) vágott neki

a kalandnak, ráadásul teljesen véletlenül.

Első versenyére 23 évesen, baráti fogadásból

nevezett be. A műfaj autókrossz,

A FIA GT

A Formula 1 mellett a GT a második leghíresebb

pályaautó-versenysorozat. Több

mint 30 versenyautó áll rajthoz, Lister,

Viper, Porsche, Ferrari autókkal. A csapatok

technikai és minőségi szintje az F1

színvonalával azonos. A versenyek 500 kilométer

vagy maximum három óra hoszszúak.

Idén először a híres Spa 24 órás

verseny is része lesz az FIA GT sorozatnak.

Egy autót két pilóta vezet felváltva. Tamás

csapattársa a belga Wim Daems, aki

hazájában többszörös bajnok.

ami szintén kuriózum, hiszen az ilyen pályaversenyzők

zöme go-kartban kezd.

A bemutatkozás nem sikerült rosszul, élete

első versenyén a harmadik helyet sikerült

megszereznie. Tamásnak annyira megtetszett

ez a világ, hogy a következő évben

már a teljes szezonban indult, és mindjárt

hat versenyt meg is nyert. Az év végén pedig

az ő nyakába akasztották a magyar

bajnoki koszorút. Ám az 1995-ös esztendő

krónikája ezzel még nem teljes. Ugyanis

abban az évben – ne feledjük, pályafutása

első teljes évében – állt rajthoz egy

csehországi Európa bajnoki futamon.

A harmadik helyen végzett...

A következő évben, 1996-ban éles váltás

következett. Megismerkedett Cserkuti Józseffel,

akinek az irányítása alatt több tucat

magyar autóversenyző tanulta már

meg a pályaversenyzés tudományát, és

lett magyar bajnok. Ebben az évben Illés

Tamás a Cserkuti Műhely versenyzőjeként

egy BMW versenyautóval áll rajthoz a

túraautó-bajnokság legkomolyabb, az

úgynevezett királykategóriának számító

S-csoportjában. Élete első pályaautó-versenyén

harmadik lett, és az év végére

újabb komoly eredményeket ért el. A szezon

harmadik futamán már győzni tudott,

az év végi összesítésben pedig a harmadik

helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában

– az autókrosszhoz hasonlóan –

már a második évben (1997) megnyerte

a magyar bajnokságot. Abban az esztendőben

ismét kilépett a nemzetközi porondra,

ahol a Túraautók Közép-Európai

Zóna versenysorozatában indult és – szinte

már kézenfekvő – megnyerte a bajnokságot.

A győzelemért járó serleget személyesen

Max Mosley, az FIA (Nemzetközi

Automobil Szövetség) elnöke

adta át a tehetséges fiatalembernek.

Egy év múlva, 1998-ban

újabb váltás, szinte már

menetrendszerűen. Hazai

versenyeken már nem indul,

nemzetközi szinten

Illés Tamás

küzd, az Euro-Nissan sorozatban. Ennek

érdekessége, hogy nyitott karosszériás

versenyautók száguldoznak, az egész cirkusz

a Formula 1-hez hasonlatos, csak kicsiben.

Erre a szintre csak kevés magyar

versenyzőnek sikerült eljutnia. Ez már a

harmadik versenytípus, ahol Illés Tamás

kamatoztatja a tehetségét és a tudását. Az

autókrossz és a túraautózás után négy

éven belül a formaautózás egyik legrangosabb

nemzetközi bajnokságában indult.

Ez a versenysorozat a Forma 3000-el

együtt tulajdonképpen az F1 előszobájának

tekinthető, a bajnokságok nyertesei

akár F1-es szerződést is kaphatnak.

1999 tehát az Euro-Nissan sorozaté, valamint

a fokozott felkészülés, a tesztek éve

volt. A rangos nemzetközi mezőnyben

minden tizedmásodperc számít, így Illés

Tamás minden eddiginél nagyobb hangsúlyt

fektet a tapasztalatszerzésre. A magyar

autósport történetében először fordul

elő, hogy aktív Forma 1-es pilóta magyar

versenyzővel teszteljen közösen. A jeles

alkalomra 1999 áprilisában került sor

a Hungaroringen. Marc Gene korábban

ugyancsak ebben a kategóriában versenyzett,

így sokat tudott segíteni Tamásnak.

A két fiú közt jó barátság alakult ki.

1 6 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Támogatás

A munkának meg is lett az eredménye, az

1999-es és a 2000-es év nagyon jó edzéseredményeket

és helyezéseket hozott.

A JELEN

Az idei szezon kissé pechesen indult, mindjárt

az első versenyen, Monzában technikai okok

miatt nem sikerült felállni a rajtrácsra. A következő,

brnói versenyen az időjárás tréfálta

meg Tamást és csapatát, és egy rossz gumitaktika

miatt az utolsó pillanatokban csúsztak

vissza a kedvező pozícióból. Az angol és a

belga versenyeken pedig ismét az autó rendetlenkedett,

megfosztva a csapatot a biztos pontszerző

helytől. Most a magyar verseny következik,

amely kellemes emlékeket idéz. Bízunk

benne, hogy a hazai pálya meghozza Illés Tamásnak

az idei első sikert. Erről és az eddigi

életútjáról közvetlenül őt kérdeztük meg:

a versenyt az élmezőnnyel. Az évek során rengeteg

tapasztalatra tettem szert, amelyek most

kamatoznak. Fontos számomra a csapat, bizalommal

fordulok feléjük, és ők is építhetnek

rám. Részt vállalok a közös munkában, a beállításokban,

mindenben, ami segíthet az előrelépésben.

– Közeleg a magyar futam. Tavaly nagyszerű

eredményt értél el. Idén mi lesz? Segít-e a hazai

pálya vagy a tavaly elért siker? Mire számítasz?

I. T.: Ha a superpole-ban indulhatnánk (edzésen

az első hatba kerülés), az mindenképpen

nagy eredmény volna. Idén sokkal keményebb

lett a mezőny, nem csak egy jó csapat van. A mi

csapatunk idén jött át a világbajnokságba,

újak vagyunk, sokat kell még tanulnunk. A többiek

nagyobb költségvetéssel, támogatással és

több tapasztalattal rendelkeznek. Nehéz felvenni

velük a versenyt, de mindent megteszünk

a siker érdekében.

– Mi a véleményed az idei szezonról, az eddig

elértekről?

I. T.: Az első hatban ott vagyunk. Ezt azt hiszem

az elért eredmények alátámasztják. A sorozatos

technikai problémákról mi, pilóták nem tehetünk,

egyszerűen balul jött ki a lépés. Reméljük,

vége szakad ennek a pechsorozatnak, mi

is nagyon várjuk a jó eredményeket.

A tavalyi év pályafutásának eddigi legnagyobb

sikerét hozta Illés Tamás számára.

Az Euro-Nissan sorozat mellett, vendégként

elindult az FIA GT Championship

Hungaroringen rendezett futamán.

A Chamberlain Motorsport színeiben,

váltótársával, Stephen Watsonnal együtt

egy Chrysler Vipert irányítva a harmadik

helyen végzett. A közönség, a média és a

sajtó is kitörő örömmel fogadta a hírt, a

fő támogató, a MOL egész oldalas hirdetést

jelentetett meg az eredmény kapcsán.

Ferjáncz Attila, örökös magyar

rally-bajnok és az MNASZ elnöke így méltatta

az eseményt: „Hazai pályán minden

idők legnagyobb sikere.” A nemzetközi

szinten is jelentős siker után Illés

Tamás újabb rangos felkéréseket kapott.

A következő nagy lépés kezdett körvonalazódni.

– Hogy értékeled a karriered, az eddig elért

eredményeket? Szokatlan, hogy valaki ilyen

gyorsan ilyen sikereket érjen el.

I. T.: Úgy gondolom, jó időben voltam jó helyen.

Talán jobban is kihasználhattam volna a

lehetőségeket, de talán nincs miért szégyenkeznem.

Szerintem helyem van a mezőnyben, és

képesnek tartom magam arra, hogy felvegyem

– Mik a távlati tervek? Eddigi pályafutásod során

2-3 évig versenyeztél egy kategóriában,

majd, miután minden sikert elértél, továbbléptél...

I. T.: Idén mindenképpen szeretnék a GT-ben

maradni a jelenlegi csapatomnál, a GLPK-nél.

Pillanatnyilag nem is nagyon akarok ezzel a

kérdéssel foglalkozni, minden energiámat a

versenyzésbe fektetem. Vannak meghívások

különböző csapatoktól, de talán korai még

ezen gondolkodni. Most a jelenre kell koncentrálni.

Ezzel el is érkeztünk a jelenhez. 2001-ben

Illés Tamás immár a Synergon Informatika

Rt. támogatásával az FIA GT Championship

teljes versenyszezonjában rajthoz

áll, a belga GLPK Racing színeiben egy

Chrysler Viperrel. A szezont megelőző

teszteken már hihetetlen eredményeket

ért el. A valenciai teszten negyedik helyezett,

míg a monzai teszten, esőben első

lett.

Illés Tamásról egyébként az interneten a

www.illesszekere.hu címen még több információ

és kép található.

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 1 7


Esettanulmány

SAP az energiaiparban

A Synergon Informatika Rt. végzi a százhalombattai Dunamenti Erőmű Rt. vállalatirányítási

rendszerének verzióváltását és bővítését.

A Synergon a százhalombattai Dunamenti

Erőmű Rt. (DE Rt.) felkérésére még 1999-

ben megkezdte az erőmű vállalatirányítási

rendszerének verzióváltását és bővítését.

Annak idején tesztelték a rendszer felkészültségét

a 2000. évi dátumváltásra is. Az

akkori projekt célja a korábbi SAP-verzió

frissítése, melynek eredményeképpen az

erőmű informatikai rendszere korszerűbbé

és biztonságosabbá válik. Korábban

az erőműben a Synergon

által megvásárolt és beolvasztott

Quality Consulting Kft.

tanácsadói vettek részt az SAP

FI (pénzügyi számvitel), AM

(eszközgazdálkodási), CO

(kontrolling), MM (anyaggazdálkodási),

PM (karbantartási)

moduljainak bevezetésében,

melyek 1998. január 1-je óta

éles üzem jelleggel működnek.

A dátumváltás problémájának

hatására az erőmű korábbra

hozta a döntést vállalatirányítási rendszere

frissítéséről és egységesítéséről. A vállalatirányítási

rendszer funkcióinak további bővítéseivel

kapcsolatban több lehetőség is

felmerült. Elsősorban azt kellett eldönteni,

hogy az akkori számlázási rendszert fejlesztik

tovább, vagy új számlázó rendszert keresnek.

Figyelembe véve az erőmű törekvéseit az integrált

informatikai rendszer létrehozására,

az SAP SD (értékesítés, számlázás) moduljának

bevezetése mellett döntöttek. A bevezetés

mellett szólt az is, hogy az SAP-licenc

megvásárlása automatikusan minden modulra

szól, így egyedül a bevezetés merült

fel költségtényezőként.

Az SAP SD modul funkcióinak bevezetését

követően a Synergon megkezdte a jelenlegi

változat upgrade-jét, majd a rendszert kiszolgáló

Microsoft SQL 6.5-ös adatbázis lecserélését,

az új 7.0-ás verzióra.

A projekt sikerének kulcsa az új verzió felállítása

és tesztelése, mind éles, mind fejlesztői

környezetben, valamint a vállalati szintű

informatikai rendszer zökkenőmentes és

folyamatos működésének biztosítása volt.

Az évezredváltás közelsége nagymértékben

lerövidítette az upgrade munkálataira és a

bevezetésre fordítható időt, de ezek az akadályok

a bevezetésben részt vevő DE Rt.

kulcsfelhasználók SAP-ban való kiemelkedő

jártasságának és a Synergontól részt vevő

tanácsadók szakmai tapasztalatának köszönhetően

leküzdhetők voltak. A kommunikációt

az is megkönnyíti, hogy jó a szakmai

és személyes kapcsolat a projektirányítás,

a tanácsadók és a DE Rt. munkatársai

között.

Idén új upgrade projekt indult az SAP R/3

4.6C verzió bevezetésére, mintegy 50 millió

forint értékű projektben, amelynek része

volt egy korszerűbb hardverkörnyezet és a

jogosultsági rendszer kialakítása is. Az új

verzió bevezetésével a projekt

célja az SAP AG támogatásának

meghosszabbítása minimum

3 évig és a DE Rt. informatikai

irányelveinek biztosítása.

A feladat végrehajtása során

tekintélyes ugrást kellett

megvalósítani az SAP-verziók

között, ami jelentős kihívást jelent

technikai és beállítási

szempontból is. A megvalósításról

modulonkénti bontásban

részletes koncepcióterv készült,

amit kiegészít egy központi

rész az ütemezésről, erőforrásbecslésről

és bizonyos módszertani

elemekről. A projekt a tervek szerint a lezárás

után – külön szerződés keretében – folytatódik

hotline tanácsadással.

A DE Rt.-nél végzett feladatokat a Synergon

által kidolgozott SynAPsys projektrendszer

alapján végezték el. A SynAPsys olyan alapelvek,

módszerek, eszközök és technikák

készlete, amelyek biztosítják, hogy a projektek

céljai a minőség, költség és idő vonatkozásában

teljesüljenek.

A SynAPsys két pilléren alapszik: a projektmenedzsment -módszertanon,

illetve az SAP bevezetési módszertanon.

A projektmenedzsment-módszertan fogalmazza meg azokat

az eljárásokat és folyamatokat, amelyek biztosítják a projekt

megfelelő tervezhetőségét és kontrollját, amelyek lehetővé teszik

a hatékony együttműködést, általában biztosítják a projekt sikerét

a költség és idő dimenziójában. A projektmenedzsment-módszertan

alapját képező PRINCE 2 a PRINCE módszertanból fejlődött

ki. A PRINCE a brit kormányzat informatikai részlegeinek

projektirányítási ajánlása volt. A PRINCE 2 folyamatorientált

projektmenedzsment-technológia, amit a PRINCE tapasztalatait

felhasználva fejlesztettek tovább a már alkalmazó szervezetek és

felhasználók igényei alapján. Legfontosabb alkotóelemei a következők:

Szervezet; Tervezés; Kontroll; Fázisok; Kockázatkezelés; Minőségbiztosítás;

Konfigurációkezelés; Dokumentálási eljárás; Változásmenedzsment.

Az SAP bevezetési módszertan alapvetően szakmai oldalról biztosítja

a projekt sikerét, olyan alkotóelemeket tartalmazva, amelyek

lehetővé teszik, hogy a megrendelő a számára legoptimálisabb

módon bevezetett SAP rendszert alkalmazhassa. Az SAP bevezetési

módszertan az ASAP módszertanon alapul. Az ASAP

módszertan a német SAP AG cég ajánlása. Az ASAP módszertan

kia-lakításának fő célkitűzése az SAP projektek lerövidítése és minőségének

javítása volt. Az SAP bevezetési módszertan legfontosabb

alkotóelemei a következők: Szakaszok; Tevékenységek; Átadandó

dokumentumok; Oktatás; Tesztelés; Speciális módszertani

területek.

1 8 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Bemutatjuk

Az SAP-jelenség

Miközben az IT világot recesszió sújtja, a komplex ügyviteli megoldást kínáló SAP

eredményei kifejezetten jók mind világszerte, mind Magyarországon.

Az SAP régóta a szoftvervilág egyik vezető

vállalata; az ügyviteli és vállalatirányítási

alkalmazások terén joggal mondható az

első számúnak. Az elsők között építette fel

a vállalati tevékenységeket átfogóan segítő

moduláris rendszerét, s ugyancsak az

elsők között volt képes arra, hogy az e-világ

követelményeihez igazítsa azokat. Ma

már az SAP az e-business megoldások vezető

szállítójaként azonosítja önmagát. A

mySAP.com elnevezésű e-business platformnak

köszönhetően az üzleti életben

világszerte jobb kapcsolatok ápolhatók az

ügyfelekkel és partnerekkel, gördülékenyebbé

válnak a tevékenységek, jelentős

hatékonyságnövelés érhető el a teljes logisztikai

láncban. Jelenleg száznál is több

ország több mint 13000 vállalatánál az

SAP rendszer mintegy 30000 installációja

fut. A cégnek több mint 50 országban található

leányvállalata, és több tőzsdén is

szerepel.

2001 második negyedévében az SAP AG

árbevétele 24%-kal növekedett az előző év

hasonló időszakához képest, és elérte az

1,85 milliárd eurót (2000-ben ugyanez az

adat 1,5 milliárd euro volt). A cég üzemi

eredménye ugyanebben az időszakban

72%-kal, 424 millió euróra növekedett

(2000-ben: 246 millió euro); a haszonrés

23%-ra javult (2000-ben: 16%). A kamatok,

adózás, értékcsökkenés és amortizáció

előtti nyereség 118%-kal, 450 millió

euróra növekedett (2000-ben: 206 millió).

A 2001 második negyedévi nettó árbevétel

78%-kal, 206 millió euróra nőtt (2000-

ben: 116 millió), míg az egy részvényre

eső eredmény 0,65 euro volt (2000-ben:

0.37 euro). Szédítő számok.

Ugyanakkor az SAP AG megerősítette a

2001. első három negyedévére vonatkozó

korábbi előrejelzéseit, továbbá nyilvánosságra

hozta az egész 2001. évre vonatkozó

árbevétel- és nyereség-előrejelzését. Az

SAP AG várakozásai szerint 2001-ben a

vállalkozás árbevétele több mint 20%-kal

fog növekedni, míg a működési fedezet

növekedése várhatóan 1-2 százalékponttal

meghaladja majd a 2000-ben elért

20%-os növekedési rátát.

Ezek az információk a prosperáló IT iparban

is imponálók. De tudván, hogy az informatikai

világpiac eddig nem látott recesszióba

zuhant, az előbbi adatok különösen

elgondolkodtatók.

A magyarországi leányvállalat bejelentése

egybevág az anyacég eredményeivel.

Az SAP Hungary Kft. jelentős árbevétel- és

eredménynövekedésről számolt be a 2001.

június 30-ával végződött első félévre. A

magyar cég első féléves árbevétele a tavalyi

2,46 milliárdról 3,17 milliárd forintra

nőtt, ami 28,9 százalékos összforgalomemelkedést

eredményezett.

Az eredmény javulása főként az SAP Hungary

Kft. szervezetén belül 2001 januárjában

létrejött szolgáltatási üzletág kimagasló

szereplésének köszönhető. A szolgáltatási

üzletág – amely a termékfejlesztést, a terméklokalizációt,

az oktatást, a tanácsadást

és az ügyfélszolgálatot foglalja magában

– 112,5 %-os eredményjavulást ért

el a tagüzletágak tavalyi, még önállóan felmutatott

teljesítményéhez képest. A pénzügyi

eredményeknek megfelelően ütemesen

növekszik az SAP Hungary Kft. dolgozói

létszáma is. 2001 első félévében 30 %-

kal növekedett az alkalmazottak száma.

Misnyovszki Zoltán, a szolgáltatási üzletág

igazgatója kiemelte: „Mint minden

nagy nemzetközi cég az informatikában,

az SAP is erősíti megoldásszállítói szerepét.

Célja, hogy a lehető legnagyobb bevezetési

biztonságot nyújtsa a vevői számára.

A szolgáltatási üzletág minden részlege

ezen dolgozik, ennek is köszönhető ez

a gyors siker.”

A mySAP.com termékek és az SAP iparág

specifikus megoldásainak magyarországi

eladhatóságáért a termékfejlesztési részleg

a felelős. A honosítással párhuzamosan

az SAP Hungary és az adott termék

honosításába bevont partnercég tanácsadói

elkészítenek egy analízist. Ennek

során a hazai igényeket vetik össze a termék

standard funkcióival és a törvényi

előírásokkal.

A bevezetési projektek során a partnerek

is végeznek egyedi fejlesztéseket, módosításokat.

A termék honosítása kapcsán az

SAP Hungary elsősorban azokkal a fejlesztésekkel

foglalkozik, amelyek ahhoz szükségesek,

hogy a termék honosított verziója

megfeleljen a törvényeknek és az iparági

specialitásoknak. A partnerek viszont

elsősorban a bevezetés során felmerülő

egyedi ügyféligényeket kielégítő fejlesztést

végeznek, az SAP R/3 ® fejlesztő környezete

által biztosított

lehetőségek

felhasználásával.

Göndör László

SAP-partner szerint

az SAP Hungary szakemberei

jelenleg két meghatározó

stratégiai irányt látnak.

Az érték- vagy termékláncmanagement

(mySAP SCM) az egyik,

és az eladástámogatás vagy ügyfélkapcsolat-menedzsment

(mySAP CRM) a

másik.

A megoldásszállító magyarországi piacvezetők

közé tartozó Synergon sok területen

első számú SAP/R3 ® partner. Polgár Pál, a

Synergon SAP üzletágának vezetője elmondta,

hogy a Synergon 2000 tavaszán

nyerte el az első fővállalkozói projektet és

azóta komoly feladatokat oldottak meg.

Így például elsőként vezettek be SAP-t a

magyar államigazgatásban. Az Agrár Intervenciós

Központ volt az az államigazgatási

intézmény, ahol kilencven nap

alatt nyolc modullal indítottak el egy harminc

munkahelyes rendszert. A HR modul

fejlesztését – különös tekintettel az illetmények

számfejtésére – az SAP Magyarország

vállalta. Ezzel párhuzamosan egy Magyarországra

települt külföldi cégnél is beindították

az SAP-t, de a legnagyobb munka

tavaly ősszel – a KPMG-vel és a Proconttal

alkotott konzorcium által – elnyert

Paks-projekt.

2 0 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Leányvállalati hírek

A Synergon

önbizalmat adott

A Synergon Informatika Rt. nemzetközi terveinek megvalósítása első lépéseként

tavaly augusztusban szerzett többségi részesedést a horvátországi Span d.o.o.-

ban. A zágrábi és rijekai telephelyekkel rendelkező cég piacvezető a Microsoft

technológia és az oktatás területén. Ügyfelei a közép- és nagyvállalatok közül,

valamint a kormányzati szférából kerülnek ki. Az akvizíciónál fontos szempont

volt, hogy leendő partnerük jó hírű, nyereséges vállalat, és saját területén a

piac egyik vezető szereplője legyen. A Span, úgy tűnik, beváltotta a Synergon

reményeit. Az eddigi eredményekről Nikola Dujmovic ’ ot, a Span ügyvezető

igazgatóját kérdeztük.

– Tervezett éves forgalmuk több mint felét

már az első két hónapban elérték. Tudják

tartani ezt a remek tempót?

N. D.: Az első hónapok valóban aktívak

voltak, ami részben a néhány év óta először

tapasztalt piaci fellendülésnek köszönhető.

Ennek legfontosabb oka, hogy a

2000-es év nagyon viharos volt nemcsak az

informatikai piac, hanem az egész horvátországi

üzleti élet szempontjából. Az egyre

fokozódó politikai és gazdasági válság

1999 végén érte el csúcspontját, s olyan

helyzet kialakulásához vezetett, hogy például

Horvátországnak nem volt a 2000-es

évre elfogadott költségvetése. Ráadásul választási

év volt. Közel hat hónapig kellett

arra várni, hogy az új kormány megkezdje

működését. Mindezek természetesen erősen

befolyásolták a tavalyi évet, ami nem

volt túl jó az üzleti élet szempontjából.

Nikola Dujmovic ’

2001-ben azonban a dolgok ismét kezdtek

visszazökkenni a rendes kerékvágásba,

úgy érezzük, hogy a gazdaság újra erőre

kap, és mi lépést fogunk tartani vele. Éppen

ezért az idén nagyon jó eredményekre

számítunk.

– Milyenek voltak a féléves eredményeik?

N. D.: A jó kezdést szerencsére később is

tartani tudtuk, így félévkor az éves bevételi

tervünknek már több mint 80 %-át teljesítettük.

Forgalmunk 25 millió kuna

(mintegy 850 millió forint) volt, adózás

utáni nyereségünk meghaladta a 880 ezer

kunát (mintegy 30 millió forint).

– A világpiacon az informatikai szektor

határozott recessziót él át, az informatikai

kiadások csökkennek, az IT cégek súlyos

létszám- és költségcsökkentő intézkedéseket

vezetnek be. A horvát piacon nincs jele

hasonló trendeknek?

1966-ban Zágrábban született,

szakmai pályafutását 1986-ban

programozóként és oktatóként

kezdte.

1989-ben három barátjával megalapították

Horvátország egyik első

informatika cégét – a Perpetuumot.

Vezérigazgatóként és az alkalmazásfejlesztés

vezetőjeként

három évet töltött a Perpetuumnál,

amikor is megvált a cégtől.

Néhány hónappal később volt kollégákkal

megalapította a SPAN-t.

N. D.: A horvát piac hosszú évekig elszigetelt

volt a világpiaci hatásoktól, és sajnos a

befektetésektől is. Ezért, amíg az informatika

világszerte a leggyorsabb és robbanásszerű

fejlődést élte át, addig nálunk évekig

recesszióban volt. Ez a trend most megfordult.

Az elkövetkező években így nem hogy

visszaesésre, éppen ellenkezőleg, a gazdaságunk

felgyorsulásával párhuzamosan fokozott

keresletre számítunk az informatikai

termékek és szolgáltatások terén.

– Milyen fontos projekteken dolgoznak jelenleg?

N. D.: Idén jó néhány jelentős szerződést

írtunk alá vezető horvát cégekkel. Csak

hogy néhányat említsek közülük: több projekten

dolgozunk a CROATIAN TELECOMnál,

illetve Kelet-Európa egyik legjelentősebb

gyógyszerészeti cégénél, a PLIVA-nál,

valamint Horvátország legnagyobb élelmiszeripari

cégénél, a PODRAVKA-nál.

Mindezek a feladatok úgynevezett infrastruktúra-alapozó

projektek, azaz az informatikai

infrastruktúra átépítését és modernizálását

szolgálják, így különösen jelentősnek

tartom őket.

– Tapasztalt-e bármilyen változást a Synergon

megállapodás óta?

N. D.: Természetesen voltak változások,

mióta szerződést kötöttünk a Synergonnal.

Sokkal magabiztosabbak vagyunk,

amikor nagyobb projektek ügyében tárgyalunk,

és értékes segítséget kapunk a

magyar kollégáktól. A Synergonnal elhatározott

és sikeres együttműködés tehát

önbizalmat adott számunkra.

SPAN d.o.o.

A SPAN-t 1993-ban alapították Horvátország

egyik első szakmai szolgáltató

és műszaki támogató cégeként, a Microsoft

technológiára összpontosítva.

Hét év óta, 1994-től a SPAN a legnagyobb

Microsoft-partner Horvátországban.

1995-ben a SPAN lett az első

horvát Microsoft Solution Provider, két

évvel később pedig az első Certified

Training Centerek egyike, 1998-ban

pedig az első Microsoft Certified Support

Center. Ma a SPAN a vezető szakmai

szolgáltató Horvátországban a

Microsoft szerverek és Cisco hálózati

berendezések felhasználói számára.

Tanúsítványaik között szerepel az első

horvátországi Microsoft Aranyfokozatú

Tanúsított Partner kinevezés és a kizárólagos

Cisco Learning Partner licenc

Horvátország területére.

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 2 1


Kitekintő

Előre menekül a HP

A Hewlett-Packard Co. (HP) a Compaq

Computer Corp. megvásárlása után három

nappal bejelentette, hogy 882 millió

dollárért megveszi a nyomtatóberendezéseket

gyártó holland Indigo NV-t,

amelyben jelenleg 13,4 százalékos tulajdona

van. A HP 629 millió dollár értékben

részvénnyel, 253 millió dollár összegben

pedig készpénzzel fizet az Indigo részvényeiért.

A HP és a Compaq vezetői személyes

találkozókon próbálják meggyőzni az

intézményi befektetőket a két cég fúziójának

előnyeiről, a részvényárfolyam esését

azonban mindeddig nem tudták megállítani.

A HP papírjai pénteken 26, a Compaq

részvényei pedig 18 százalékkal értek

kevesebbet, mint az ügylet bejelentése

előtt, így a teljes egészében részvénycserés

ügylet értéke az eredeti 25 milliárdról már

19 milliárd dollárra csökkent.

Napi Gazdaság, 2001.09.10.

Az IBM bejelentette Start Now Solutions

termékeit, amelyekkel a fejlesztő ígérete

szerint hatékony e-biznisz megoldásokat

lehet bevezetni rövid idő alatt. A kis és közepes

vállalkozásoknak szánt nyolc termék

az e-biznisz különböző fázisainak feladataira

kíván választ adni.

Az IBM új Start Now Solutions termékeivel

gyorsan vezethetnek be költséghatékony e-

biznisz megoldásokat kis és közepes vállalkozások

– állítja a gyártó. A nemrég bejelentett

nyolc új termék az e-biznisz különböző

fázisaira nyújt megoldást: az interneteléréstől

a levelezésen, a keresésen, a

tájékoztatáson, a webhely-felügyeleten, az

elektronikus kereskedelmi és üzleti intelligencia

megoldásain át az integrált tevékenységekig.

Napi Gazdaság, 2001.08.08.

2 2 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z

Az amerikai IBM, a világ egyik legnagyobb

informatikai és számítógépgyártó vállalata

elkötelezte magát az új generációs

internet fejlesztése mellett. Az új technológia

számítógépek világméretű rácsozata

lesz, sok milliószor nagyobb hatásfokkal

és könnyebb kezelhetőséggel, mint a mostani

internet. Nevét – rácstechnológia –

onnan kapta, hogy szemléletileg hasonlít

egy elektromos rácshoz, csak áram helyett

mérhetetlen számítástechnikai kapacitást

fog szolgáltatni gombnyomásra. Az IBMnél

úgy értékelik, hogy a rácstechnológia

a következő minőségi lépés az internet fejlődésében,

ezért ezt a megoldást már érdemes

átemelni a tudományos műhelyekből

a kereskedelmi célú fejlesztésbe is.

Figyelő.net - Infotech, 2001.08.12.

Az SAP AG magyarországi leányvállalata,

az SAP Hungary Kft. jelentős árbevétel- és

eredménynövekedésről számolt be a

2001. június 30-ával végződő első félévben.

Az SAP Hungary első féléves forgalma

a tavalyi 2,46 milliárdról 3,17 milliárd

forintra nőtt, ami 28,9 százalékos

gyarapodásnak felel meg. A teljesítmény

javulása főként az SAP Hungary szervezetén

belül 2001 januárjában létrejött

szolgáltatási üzletág jó szereplésének

köszönhető. E szervezeti egység – amely

a termékfejlesztést, a terméklokalizációt,

az oktatást, a tanácsadást és az ügyfélszolgálatot

foglalja magában – 112,5

százalékos eredményjavulást ért el. A forgalom

gyarapodásának megfelelően

növekszik az SAP Hungary alkalmazotti

létszáma is, az első félév végén a korábbinak

közel egyharmadával többen dolgoztak

a cégnél.

Az SAP, az anyavállalat árbevétele 2001

második negyedévében 24 százalékkal

bővült az előző év hasonló időszakához

képest – 1,5-ről 1,85 milliárd euróra nőtt.

A cég üzemi eredménye ugyanebben az

időszakban– a részvényalapú kompenzációs

programok levonásaival és a TopTier

Software Inc. márciusi felvásárlásának

költségei nélkül – 72 százalékkal, 246-ról

424 millió euróra növekedett. Az SAP

ebben az időszakban növelte a Commerce

One elektronikus kereskedelmi

szoftvereket gyártó cégben birtokolt

részesedését, ami 90 millió euróval

mérsékelte nettó profitját.

Napi Gazdaság - Informatika Melléklet

August 1, 2001

Az Oracle bejelentette, hogy minden termékébe

beleépíti majd az emberi hang

megértésének és generálásának képességét.

A sort a 9i alkalmazás-kiszolgálóval

nyitják meg; a hangos csatolófelület természetesen

a mobilos felhasználók számára

jár majd a legkézenfekvőbb előnyökkel.

Az Oracle szándékai szerint a 9i alkalmazásszerver

minden fejlesztő „hangátjáróitól”

függetlenül is működőképes lesz

majd, ugyanis megpróbálják minden

hangos szabványra felkészíteni – köztük

az IBM, a Nuance, a SpeechWorks és az

Intel Antares családjának termékeire is.

Az Oracle – az elemzők szerint nagyon helyesen

– szakít azzal a gyakorlattal, amely

szerint a hangképességekkel felvértezett

rendszerek fejlesztői eddig rendszerint kiválasztottak

maguknak egy platformot, és

ahhoz próbálták igazítani saját alkalmazásaikat.

Az Oracle termékei szabványos

XML-felületen kommunikálnak majd a

kliensekkel, és a szerver tartalmazza az

összes hardveres platform egyedi támogatását,

így nagyrészt függetleníthető lesz a

kliensgépek hardverétől.

IDG News service, 2001.08.06.

A számítástechnikai biztonsági rendszerek

egyre nagyobb szakértelmet kívánnak,

ezért a Symantec elkezdi a biztonsági mérnökök

képzését, és ennek megfelelően átalakította

partneri rendszerét is. A Symantec

céget a nagyközönség elsősorban a

Norton márkanévről ismeri. Az elmúlt

időszakban – cégek és termékek vásárlásával

– a Symantec nagyon megerősödött, és

betört a bonyolult, nagy rendszerek védelmének

a piacára is. A Symantec a biztonság

négy nagy területére – vírusvédelem,

tartalom-ellenőrzés, tűzfal és virtuális magánhálózati

eljárások – komplex képzési

rendszert alakított ki, amelynek keretében

Symantec termékszakértő, illetve – ha valaki

valamennyi vizsgát letette – okleveles

Symantec biztonság mérnök-képesítést lehet

kapni.

Figyelő.net – Infotech, 2001.07.30.


Synergon Partnerware

Delfin Computer Informatikai Rt.

A Synergon Informatika Rt. megalakulása

óta megbízható, konkrét alapokon működő,

kölcsönös előnyökön nyugvó partneri

kapcsolatokat épít hosszú távú üzleti

és szakmai célokkal. Ennek támogatására

hozta létre Partnerware néven országos

méretű szerződött partnerhálózatát.

Synergon célja, hogy a Partnerware révén

álljon ügyfelei rendelkezésére az ország

minden pontján, igényeik teljes körű és

gyors kielégítésére az egyszerű infrastrukturális

komponensektől a komplex szakértelmet

igénylő konzultációs szolgáltatásokig.

A Synergon és a Delfin Computer Informatikai

Rt. 2000-ben kötött stratégiai

partnerszövetséget, a Synergon Partnerware

kereteiben.

A céget Knyur Géza vezérigazgató mutatja

be: ”

A Delfin Computer Számítástechnikai

Kft-t 1991-ben magyar magánszemélyek

alapították számítógépek szervizellátására,

javítására. Munkánk eredményeként

mára a régió egyik meghatározó informatikai

vállalkozásává váltunk.

1997-ben, ötéves sikeres működés után

részvénytársasággá alakultunk Delfin

Computer Informatikai Rt. néven, amit a

fejlődésen kívül az ügyfeleinkkel szemben

vállalt elkötelezettségünk és terveink indokoltak.

Szakmai hitvallásunk az informatikai

kultúra kialakítása és elterjesztése,

feladatunk a környezetünkben működő

cégek, intézmények, valamint magánszemélyek

igényeinek testre szabott kielégítése.

Részt veszünk a Microsoft cég MCP és

OEM System Builder programjában. A

Delfin Rt. által képviselt legfontosabb termékek:

Compaq, Dolphin Systems számítógépek,

Portocom és Toshiba notebookok,

Hewlett Packard, OKI nyomtatók,

Samsung, LG és Belinea monitorok, Intel

Pentium processzorok, D-Link, N-base,

Cisco hálózati eszközök.

A Delfin Computer Rt. szakemberei részt

vettek a hódmezővásárhelyi városi informatikai

hálózat (HÓDNET) kialakításában

és üzemeltetésében.

Küldetésünk

Cégünk célja számítástechnikai, informatikai

eszközök értékesítésével, szolgáltatásainkkal

megfelelni a legszélesebb

körű vevői elvárásoknak, igényeknek

- kiváló minőségben.

Számos vállalat informatikai rendszerét

üzemeltetjük. Szakembereink ellátják számítógépeik

fejlesztését, karbantartását,

vírusvédelmét. Hálózatok (Microsoft NT,

Novell NetWare, LINUX) kialakítását, vállalati

intranetek tervezését, kivitelezését,

valamint rendszergazdai teendők ellátását

végezzük. Szoftverek jogtisztasági

auditja, legális szoftverek telepítése, licencek

beszerzése és a szoftvergazdálkodás

optimalizálásában közreműködünk.

Jelenleg a Delfin Computer Rt. közel 70

cég termékeivel áll ügyfelei rendelkezésére.

Tevékenységeinknek megfelelően az

ISO 9002 rendszer mellett döntöttünk, a

bevezetés és tanúsítás 1999. évben sikeresen

megtörtént.

Partnereink többek között: Alföldi Porcelán

Edénygyár Rt., Beton Melior Kft., Burton

Apta Kft., DÉMÁSZ Rt., Hódtáv Kft.,

MÁV, Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok

Rt., Tiszanet Rt., Villeroy & Boch Rt., V.

Tabac Rt., Zsigmondy Béla Rt.”

Rendezvénylista

Rendezvény Időpont Helyszín Szervező

IV. Informatikai Akadémia

s

5. Távközlési és Informatikai Marketing Fórum s

SAP Tihany

s

Networkers 2001,

Figyelő Fórum – Stratégia 2002 –

a XXI. század vállalata

s

6. Kábeltelevíziós és Műholdas Kiállítás,

Karbantartás – kulcstényező a termelésben,

Hatékonyságnövelő informatikai megoldásokkarbantartási

modulok a gyakorlatban w

Az infrastruktúra-menedzsment

stratégiai előnyei

p

Együtt a vállalati sikerekért –

beszerzés, marketing, értékesítés

w

Facility Management Konferencia

e

Cisco Expo 2001

s

2001. szeptember 12-14. Gyula

2001. szeptember 19. Budapest

2001. szeptember 23-26. Tihany, Club Tihany

2001. szeptember 26-29. Koppenhága, Dánia

2001. szeptember 27. Thermal Hotel, Margitsziget

2001. október 1-3. Budapest, Testnevelési Egyetem

2001. szeptember 27. Thermal Hotel, Margitsziget

2001. október 12. Budapest, Gundel étterem

2001. október 16-18. Budapest, Novotel

2001. november 6-7. Budapest, BKK

2001. november 28-29. Budapest,

Hotel Inter-Continental

Synergon részvétel: e = előadás, p = partner, s = szponzor, w = workshop

Gyulakör Kft.

HTE

SAP Magyarország Kft.

Cisco

Figyelő

KTE Kft.

IIR Hungary Kft.

Peregrine Systems

IIR Hungary Kft.

Bertelsmann

Cisco

2 4 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Tanfolyamaink

2001. IV. negyedév

SYNERGON Cisco tanfolyamok

Bevezetés a számítógép hálózatos technikába 2 nap 150 000 Ft október 25-26. november 27-28.

Kezdő Cisco tanfolyam 5 nap 300 000 Ft október 1-5. november 5-9. december 3-7.

Haladó Cisco tanfolyam 5 nap 400 000 Ft október 15-19. november 19-23. december 17-21.

Microsoft Exchange 2000 tanfolyamok

1570 – Installing and Configuring Microsoft Exchange 2000 1 nap 58 000 Ft október 1. november 2. december 3.

1572 – Implementing and Managing Microsoft Exchange 2000 5 nap 142 000 Ft október 8-12. november 12-16. december 10-14.

1573 – Designing Microsoft Exchange 2000 for the Enterprise 3 nap 100 000 Ft október 3-5. november 13-15. december 5-7.

Microsoft Windows 2000 tanfolyamok

2151-2152 Microsoft® Windows® 2000 Network and

Operating System Essentials + Implementing Microsoft ®

Windows® 2000 Professional and Server 5 nap 174 000 Ft október 1-5 november 5-9 december 3-7

2150 – Designing a Secure Microsoft Windows 2000 ® Network 5 nap 157 000 Ft október 8-12. november 12-16. december 10-14.

2153 – Implementing and Administering a

Microsoft Windows 2000 ® Network Infrastructure 5 nap 142 000 Ft október15- 19. november 19-23. december 17-21.

2154 – Implementing Microsoft Windows 2000 ® Directory Services 5 nap 142 000 Ft október 1-5. november 5-9. december 3-7.

2010 – Designing a Microsoft Windows 2000 ® Migration Strategy 2 nap 94 000 Ft október 25-26. november 27-28.

1560 – Updating Support Skills from Microsoft Windows NT 4.0

to Windows 2000 ® 5 nap 162 000 Ft október 8-12. november12-16. december 10-14.

1561 – Designing Microsoft Windows 2000 ® Directory Services Infrastucture 3 nap 115 000 Ft október 3-5. november 6-7. december 5-7.

Microsoft Office 2000 tanfolyamok

1332 –Deploying and Managing Office 2000 5 nap

Microsoft SQL 7.0 tanfolyamok

2071 – System Administration for SQL Server 7.0 2 nap 79 000 Ft október 9-10. november 13-14. december 11-12.

2072 – Implementing Database Design on SQL Server 7.0 5 nap 142 000 Ft október 15-19. november 19-23.

2073 – Accelerated Training for Microsoft SQL Server 7.0 5 nap 142 000 Ft

Microsoft Solution Framework

1516 – Principles of Application Development 3 nap 185 000 Ft

Részletes tematika, információ: Synergon Education, 1139 Budapest, Váci út 99.

Telefon: 288-7040, fax: 288-7041, e-mail: oktatas@synergon.hu, Internet: www.synedu.hu

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 2 5


Kortárs Galéria

Félelem az

akadémizmustól

MONITORZÁSZLÓ

Ahogyan a röpülni készülők bizonyos feszültséget,

félelmet, netán iszonyatot éreznek

a levegőbe emelkedéstől, a modern

képzőművészekben gyakran tapintható

félelmek alakulnak ki az akadémizmustól.

Mintha ennek a fenyegetettségnek valóságos

veszélyei lennének, mintha az

avantgárdból egyenes utak vinnének az

akadémiai merevségbe. És való igaz, történtek

ilyen pálfordulások. Mivel azonban

fordulásról beszéltem, szó sem lehet egyenes

útról. A kísérletező művészt szenvedélye

mindig valami újra ösztönzi, az újat

Lux Antal

pedig sosem keresheti a háta mögött. Még

akkor sem, ha a posztmodernizmusban

valami efféle tételeződik.

Lux Antaltól már megszokhattuk, hogy

nem a festőecset a leggyakrabban használt

alkotói eszköze, de sokkal inkább a

videokamerája, amely minduntalan kéznél

van, sőt az hozza létre a továbbgondolásra

mindig „kéznél lévő” (Heidegger így

mondaná) formálási alapot. Ez esetleg

csak magának a videoszalagnak a további

megmunkálása, egységes művé formálása,

alkalmasint azonban grafikai/festői

alapanyag is. Emlékezetesek ebből a sorból

a Monitorzászlók című alkotások. Ezúttal

pedig olyan videót forgatott, amely

a röpüléstől való félelmet mutatja föl azzal

az asszociatív gazdagsággal, amely

mindig is jellemzi Lux videóit, ám nem

állt meg ennél az eredménynél, hanem

elindult a grafikai formálás felé – segítségül

híva egy ugyancsak nem szokványos

grafikusi eszközt: a számítógépet.

A kérdés – persze – az lehetne, és ezt illendő

is föltenni, valóban grafikáknak tekinthetjük-e

ezeket az alkotásokat. A kérdés ellenpróbája

pedig: ha nem grafikák, akkor

micsodák. A magam részéről egyértelműen

grafikáknak tekintem őket; a számítógép

ennek semmiképpen sem mond

ellent, hiszen már jó ideje próbálkoznak

vele mások is. Ennél azonban sokkal fontosabb,

hogy Lux grafikai igénnyel fogalmazta

kompozíciókká őket, a hagyományos

grafikai kivágatot, paszpartut alkalmazza.

Mégis, mégis, annyiban a fest-

KIÁLLÍTÁSOK:

1960 MUSEE D'ART MODERNE, PARIS

1962 HAUS DER KUNST, MÜNCHEN

1969 GALLERY "EGG AND EYE", LOS ANGELES

1979 BANKSIDE GALLERY,LONDON

1983 FÉSZEK GALÉRIA, BUDAPEST

1987 GALERIE ERMITAGE, BERLIN

1991 ARCO, MADRID

1995 KÖRMENDI GALÉRIA, BUDAPEST

1997 SZOBORFESZTIVÁL, GYŐR

CO 2 SZIVÁRVÁNY

2 6 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Kortárs Galéria

LUX ANTAL

1935-BEN SZÜLETETT.

1956-BAN ELHAGYTA MAGYARORSZÁGOT.

1960–65 KÖZÖTT STUTTGARTBAN AZ ÁLLAMI

KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA HALLGATÓJA FESTŐ ÉS

GRAFIKA SZAKON. UTÁNA AZ USA ALAPÍTVÁNYI

PIROS FELHŐK

ÖSZTÖNDÍJÁVAL AMERIKÁBAN KÉPZI MAGÁT. BER-

LINBE KÖLTÖZIK, MÁIG OTT ÉL.

1980 ÓTA A FESTÉSZET MELLETT KÍSÉRLETI FILMET,

MAJD VIDEÓT KÉSZÍT SZÁMOS VIDEÓS FÓRUMON,

ÍGY 1996-BAN A TOKIÓI VIDEÓ FESZTIVÁLON,

BRÉMÁBAN ÉS KARLSRUHÉBAN.

1995 ÓTA TAGJA AZ ÚJ BERLINI MŰVÉSZETI SZÖ-

VETSÉG VIDEÓS SZEKCIÓJÁNAK.

EZÜST PILLANTÁS

mény gyanúja is fölmerülhet, amennyiben

következetesen színes képekről van

szó. Természetesen nem felejtettem el,

hogy létezik színes grafika. Van azonban

– jobb szó híján használom a kifejezést – a

grafikának egy eredendő efemeritása,

amelynek segítségével közvetlenebb a reakciója

a szerzett élményre, és ez a frissesség

jellemzi Lux Antal legújabb sorozatát

is. Ez a frissesség közvetíti azt a bonyolult

érzelmi komplexust, amit a röpüléstől való

iszonyat tartalmaz, azt a kusza, de mégis

áttekinthető lelkiállapotot, amely ilyenkor

előáll.

Az az expresszivitás, amely ezeket a lapokat

áthatja, igencsak távol áll a klasszikus

avantgárd vagy az absztrakt expressionizmus

tartalmaitól, és hát mindennemű

akadémizmustól is. Friss, üde absztrakció,

noha igen konkrétnak tetszik.

F. L.

IMAGINÁRIUS

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 2 7


Szabadidő

Csapatmunka,

jó levegőn

Önismeret, dinamizmus, állóképesség, fegyelem, kitartás és az erő jó beosztása. Ennyi

erény akár vállalati hitvallás is lehetne – ám ezt a parabolát most az evezés kínálja.

Czakó Ferencet kedvenc sportjáról, az evezésről kérdeztük.

– Minden sportot akkor tudunk igazán értékelni

és élvezni, ha legalább nagyjából

ismerjük a részleteket, értjük, mi történik

a pályán vagy a vízen. Talán nem minden

informatikus kellően tájékozott ezen a téren,

ezért, kérlek, mondd el, melyek az

evezés legfőbb tudnivalói?

Cz. F.: Mindenekelőtt az evezést meg kell

különböztetni a kajakozástól, amelyben

egy helyben ülve, felváltva lapátolnak a

két oldalon, illetve a kenuzástól, amikor

térdelve húznak az egyik oldalon. Az evezős

hajóban ülhet egy ember egy pár evezővel,

két ember két pár evezővel vagy két

ember egy-egy darab, a két ellenkező

oldalra kinyúló evezővel, s persze

több ember vagy páros evezővel,

vagy egyenként egy evezővel.

Fontos még, hogy az evezős egy

kis kocsin gurul, háttal a menetiránynak,

így a mozgás nagyon

egyenletes, a láb is segít az erőkifejtésben.

Sok egységnél kormányos

is van. Többféle csapat lehetséges

tehát, emiatt az evezés nagyon

változatos sport.

– Mióta ismered, gyakorold az evezést, és

honnan ered az evezés iránti elkötelezettséged?

Cz. F.: Hatodikos koromtól evezek. Tudatosan

kerestem olyan sportot, amely elég

változatos, és általánosan jó izomzatot ad.

Bár az édesapám hobbiból evezett, és nagyon

dicsérte, végül is nem a családi hagyomány

miatt választottam, s nem is laktunk

víz mellett. A Csepel-szigeten kezdtem

az MTK VM-ben, ahol olyan edzőm

volt, akire szívesen emlékszem vissza. Nagyon

nagy élmény volt gyerekként hajóval

megkerülni a Csepel-szigetet, az edző motorcsónakon

hozta a cuccokat, esténként

kikötöttünk, edzettünk, bográcsgulyást

főztünk. Nagyon fontos volt, hogy ez a

sport már fiatalon az összetartásra nevelt,

közösségben végeztünk fizikai munkát,

össze kellett tartani, senki nem lóghatott.

Ha egy nyolcasban valaki nem húz, azt

azonnal észre lehet venni, akár a lapát által

a víz felületén hagyott, a többiekénél

kisebb foltból, akár attól, hogy a hajó nem

egyenesen megy.

– Az evezés tehát jellemzően csapatsport?

Ugyanakkor mennyire erősport?

Cz. F.: Feltétlenül csapatsport, hiszen a

legtöbbször másokkal együtt megyünk.

Ám kevésbé erősport, mint más lapátos

sportok vagy pláne mondjuk a súlyemelés.

Az evezősök nem tesznek szert látványos

izmokra, viszont az egész test kellőképpen

edzett. Itt nem feltétlenül a legnagyobb

és a legerősebb győz, hanem ha valaki

technikásan, dinamikusan, de kitartóan

evez, legyőzi az erősebb, de ügyetlen

ellenfelet. Az evezéshez kell erő, de kell állóképesség,

önismeret, fegyelem, a tartalékok

beosztásának képessége. Olyan értelemben

is remek sport, hogy mindenki

rá van utalva a másikra, az eredményhez

hihetetlen összeszokottság kell, s bár kívülről

nem látni, nagyon sokat lehet taktikázni.

A versenyben pszichológia is van.

Nincs olyan egység, amelyik gép módjára,

tökéletesen egyformán evez minden helyzetben.

Vannak, akik nagyobb csapásszámmal

indulnak, de nem bírják végig.

Ők igyekeznek az első pár száz méteren

annyi előnyre szert tenni, hogy az ellenfél

lelkileg úgy érezze, már nem hozhatja be

a lemaradást. Baj csak akkor van, ha a

gyorsak kifáradnak, az ellenfél viszont kitartó.

A taktika tehát attól is függ, mit bír

az adott csapat, milyen erős szél fúj – hiszen

az sem mindegy, mekkora emberek

ülnek a hajóban, amikor hátszél vagy

tolószél fúj. Ne feledjük, az evezős háttal

ül a menetiránynak...

– Jó levegő, víz, utazás – valóban szép

sport. De nem túl drága egy kicsit? Menynyire

technikai sport?

Cz. F.: Sajnos egy kicsit valóban drága

sport, a jó hajó nem olcsó, s akármennyire

vigyáznak rá, kopik, törik. Magyarországon

még nincs meg a széles körű fizetőképes

kereslet. Ehhez egy alapvető kultúra

és környezet kell. Nem véletlen, hogy

világszerte elsősorban az egyetemeken lehet

jó klubokat találni, ennek a sportnak

a teljességét, a nevelő erejét, az elvét elsősorban

ők ismerték fel és tették a magukévá.

Ugyanakkor a támogatás rendszere hiányos,

mert a támogatók a nagy eredményeket

felmutató sportokra koncentrálnak.

– Milyen eredményeket tudhatsz

magadénak? Tudod-e támogatni

a sportot, és ma milyen

gyakran ülsz hajóba?

Cz. F.: Több nemzetközi egyetemi

bajnokságon és a világbajnokságon

is értem el helyezéseket. De

nem elsősorban ez a fontos, hanem az élmény,

hogy olyan híres csapatokat győzhettünk

le, mint például itthon, Szentendre

mellett az oxfordi és a cambridge-i válogatott,

avagy nagyon nagy élmény volt

a sok utazás. Manapság sajnos már ritkábban

tudok hajóba ülni, de azért igyekszem

hetente legalább egyszer kimenni a

margitszigeti Danubius Nemzeti Hajóegyletbe,

amit egyébként magánszemélyként

támogatok. Nem könnyű szabad hajót találni,

s pláne nem megszervezni más menedzserekkel

a közös evezést. Ezért a szigeten

gyakran úszom vagy teniszezek is. Számomra

nagyon fontos a rendszeres mozgás,

a víz, a jó levegő. Ezért is tudom jó

szívvel ajánlani mindenkinek az evezést –

nagyon érdemes átélni azt az élményt,

amikor a család beül a killboatba –, ami

erősebb, mint egy versenyhajó, belefér a

sátor, a bogrács –, és megkerülik például

a Csepel-szigetet. Ezt bárki biztonságosan

megteheti.

2 8 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z


Rólunk írták

Integrált gazdasági-pénzügyi informatikai

rendszert vezet be a Hírközlési Főfelügyelet

(HÍF). A nyílt közbeszerzési pályázat

dokumentációit 12 jelentkező vásárolta

meg, közülük hatan adtak be ajánlatot.

A győztes a Synergon Informatika Rt. lett

SAP R/3-as rendszerével. A HÍF a rendszer

kialakításáért, bevezetéséért és üzembe

helyezéséért mintegy 140 millió forintot fizet

a Synergonnak. A gazdasági-pénzügyi

tevékenységeket támogató informatikai

rendszer átvételének végső határideje

2001. december 15. A HÍF 2002 januárjában

helyezi üzembe a rendszert.

Számítástechnika, 2001/23.

Az új felállású vezetésben Czakó Ferenc

megbízott vezérigazgató a társaság stratégiai

és operatív irányításával kapcsolatos

feladatköröket vette át. Czakó úr korábban

szakmai vezérigazgató-helyettes volt,

helyét Száray Loránt tölti be vezérigazgató-helyettesi

pozícióban. Hozzá tartozik a

műszaki terület és projektmenedzsment

irányítása. Stanga Gyula kereskedelmi és

marketing vezérigazgató-helyettes feladata

továbbra is a cégszintű kereskedelem

irányítása. A társaság befektetési és akvizíciós

tevékenységét Kozák Tamás befektetési

és adminisztratív vezérigazgató-helyettes

viszi tovább, hozzá tartozik majd a

leányvállalatok tevékenységének a felügyelete,

valamint a Synergon képviselete

a pénzügyi és bankszektornál. Új tagnak

számít a felső vezetésben Nagyné Ivanov

Milka gazdasági igazgató, aki a társaság

pénzügyi, számviteli és logisztikai területeinek

tevékenységéért lesz felelős.

Portfólió, 2001. június 28.

A Synergon Informatika Rt. nem változtat

a korábban kialakított stratégián, s a célja

változatlanul az, hogy megerősítse piaci

pozícióit, és még az idén nyereségessé

váljon – közölte Czakó Ferenc.

Figyelőnet hírlevél, 2001. június 28.

A Synergon Informatika Rt. horvátországi

leányvállalata, a Span d.o.o. sikeres évkezdetről

számolhat be, melyet részben a

felfutó horvát informatikai piac, másrészt

a Synergon révén erősödő kompetenciák

jelentették. A Span év elején két nagy

ügyfelével is, a Croatian Telecommal és a

PLIVA d.d.-vel (legnagyobb horvát gyógyszergyár)

írt alá egy 700000, illetve egy

1000000 US dolláros keretértékű Microsoft

Enterprise Agreementet. A licencek átadásán

túl a Span vállalta azok telepítését,

illetve szoftvertámogatást és konzultációt

is nyújt hozzá. Horvátország legnagyobb

Internet szolgáltatója, az ISKON is

a Spant választotta informatikai partnerévé

800000 USD értékű rekonstrukciós projektjéhez.

Hálózati bővítést és technológiai

fejlesztést hajtott végre a Span az

ISKON szolgáltatói hálózatán, melyhez a

Synergon technikai és konzultációs segítséget

nyújtott. A fejlesztést Microsoft szoftverek

és Cisco Access Serverek segítségével

teljesítették.

Prím Online, 2001. július 12.

A magyar Synergon Rt. csehországi leányvállalata,

az Infinity, az első félévben

16,67 millió cseh korona (125 millió Ft)

bruttó profitot termelt, és értékesítési bevétele

elérte a 447 millió koronát (3,5 millió

Ft). Így is sikerült felülmúlni a várakozásokat.

IntelliNews, 2001. július 25.

Microsoft, Compaq, Synergon, Axelero

and econet.hu have submitted a joint

tender to build the government's portal,

the companies announced on Friday. If

the tender submitted by the five IT companies

is successful, Microsoft will be the

general contractor for the portal as well

as the supplier of the software platform.

The system integrators will be Synergon

and Compaq, and Axelero and econet.hu

will handle Internet programming, portal

construction and the site's operation.

Hungary A.M., 2001. július 30.

A Synergon Informatika Rt. közgyűlése

Barta Árpáddal, Mogyorósi Jánossal és

Oláh Lászlóval egészítette ki a társaság

igazgatóságának megfogyatkozott tagságát,

majd a testület kinevezte vezérigazgatónak

Czakó Ferencet, aki eddig megbízottként

látta el e tisztet. Czakót – akinek

kinevezése 2002. július 31-éig szól –

ideiglenesen megbízták az igazgatótanács

elnöki feladatainak ellátásával is.

Az új vezér tevékenysége fejében bruttó

havi 100 ezer forint fizetést kap.

Számítástechnika, 2001. július 31.

Marketing- és értékesítési megállapodást

írt alá az üzleti célú internet infrastrukturális

bázisának megteremtésén dolgozó

CityReach International (CRI) Hungary

Kft. és a Synergon Informatika Rt. A megállapodás

alapján a cégek egyebek mellett

összehangolják promóciós erőfeszítéseiket,

s közös reklámkampány lehetőségét

is fontolóra veszik. A Synergon

500 négyzetméteres, úgynevezett dedikált

ügyfélterületet bérel a CRI Hungary

következő generációs nagybiztonságú

adatátviteli központjában. A most aláírt

megállapodástól negyedévente legkevesebb

100 négyzetméteres technikai terület

értékesítését várják a CRI létesítményében.

Napi Online, 2001. augusztus 7.

A két hete közzétett profit warninghoz képest

nem okozott meglepetést a Synergon

Informatika Rt. 526 milliós veszteséget

tartalmazó gyorsjelentése. (…) A konszolidált

árbevétel az idén megvett külföldi

leányvállalatoknak köszönhetően 65 százalékkal,

9 milliárd 704 millió forintra

nőtt. A nettó fedezet 23 százalékkal emelkedett.

Pozitív, hogy a társaság továbbra

is jelentős készpénzállománnyal rendelkezik,

a gazdálkodáson pedig már látszanak

az év elején megkezdett költség- és

létszám-racionalizálás jelei. A magasabb

hozzáadott értékű szolgáltatások aránya

az első negyedévi 29 százalékról a félév

végére 27 százalékra mérséklődött, igaz,

ebben az is szerepet játszott, hogy a leányvállalatok

jellemzően alacsonyabb

szolgáltatástartalommal működnek.

Napi Gazdaság, 2001. augusztus 11.

A Synergon Informatika Rt. és az Enter-

Net most körvonalazódó hosszú távú

együttműködésüknek első lépéseként 300

millió forint értékű szerződést írt alá. A

mostani szerződés keretében az EnterNet

a Synergon segítségével Cisco alapú hálózatot

alakít ki, mely révén a tartalomszolgáltató

– a már meglévő telefon- és

ADSL elérésű internetszolgáltatáson túl –

Voice over IP, illetve KábelTV alapú szélessávú

adat/hangszolgáltatásokat is képes

lesz nyújtani. Az új hálózatot már

idén ősztől igénybe vehetik az EnterNet

ügyfelei.

Tőzsdefórum, 2001. augusztus 15.

Eddig is az egyik legeredményesebb

Compaq Computer-partnerként ismerték

el a Synergon Informatika Rt.-t, de a jövőben

ezt az elismerést a magyar informatikai

cég regionális szinten is bizonyíthatja.

A Compaq és a Synergon kelet-közép-európai

regionális szerződést kötött,

így a Synergon ezentúl a magyar piac

mellett Csehországban, Horvátországban,

Jugoszláviában, Lengyelországban,

Macedóniában, Moldovában, Romániában,

Szlovákiában és Szlovéniában fog

Compaq-partnerként működni.

Magyar Nemzet, 2001. augusztus 23.

M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z 2 9


Abstract

EFFICIENT OPERATION

Recent events and market recession add to

the problems of Synergon's position. We

asked Ferenc Czakó, CEO about the

changes and the company's adaptation to

market processes. According to the recently

appointed CEO, the Board of Directors

do not see any specific problems with Synergon's

strategy. 'This may seem to contradict

the fact that our results are not

good, but we are convinced that that hard

work we have put into developing our

strategy, jointly honed in the past few

years and accepted by the entire management,

will bring results in the long term.

Feedback from investors and from the

market prove that our partners are aware

of, appreciate and agree with our strategy.

Accordingly, we do not intend to

change any of its major components. This

does not negate the necessity to review

some of its tactical components on a cyclical

basis. We are doing just this, and it is

a hard task, since it is not easy for a company

to curb or even discontinue useful

and reasonable activities just because

there is currently no market demand for

it. However, management must respond

to market changes, and adapt to the

financial laws and regulations. It has

often been said that the Hungarian market

is too small to leverage the economies

of scale, and this statement continues to

hold true. Macro-economic processes generate

a fluctuating demand, and for an

organization to be stable it must have several

streams of income. These facts are

reflected in Synergon's regional strategy.'

THE TELECOMMUNICATIONS

DIRECTORATE (HÍF) IN A NEW ROLE

The act on telecommunications impacts

the infocommunications market in several

areas, and creates new challenges also

for HÍF. We discussed this topic with

Gábor Hirschmann, the President of HÍF.

In his opinion, the fundamental change is

that the Directorate's focus will shift from

licensing-related technical and administrative

activities to market monitoring

and helping market actors to comply with

the laws and regulations. When it comes

into force, the telecommunications act

will completely liberalize the market of

telecommunications equipment and

devices. No licensing will be needed for

routers and cable television equipment,

among others. Also a company starting a

new service is only required to report this.

However, intervention is needed if any

activity contravenes the law. The

Telecommunications Arbitration Committee

was established for this purpose. This

body will mediate among actors of the

telecommunications market, and will settle

disputes. The parties involved may, of

course, decide to take their cases to court,

but the Arbitration Committee offers a

way to avoid legal proceedings. One of

the first tasks of the Telecommunications

Arbitration Committee is to establish a list

of major service providers and accept the

reference offers submitted by them.

HÍF has decided to deploy an integrated

organization management system. They

have chosen the SAP system and have

selected Synergon to implement it. The

two organizations have established a very

good cooperation in the past few months.

This joint effort enables HÍF to show

another good example in the government

sector, and Synergon to add HÍF as a

major entry in its list of reference sites.

DATA NETWORKS WITH PHONE CAPA-

BILITIES

Data networks are fast becoming the

media of choice for data as well as voice

communication. At the Hungarian Railways

(MÁV), Synergon's specialists have

merged traditional and IP technologies.

MÁV already had a traditional PBX in

place at its site in Miskolc, so MÁV needed

a hybrid solution integrating traditional

telephony and IP telephony. Accordingly,

the system design needed to also include

the communication between the two different

types of PBX. This was made possible

using the flexible technology provided

by Cisco, since both systems were able to

handle Qsig signaling, which allowed call

numbers as well as the names assigned to

the extensions to be transmitted between

the two systems. The only unusual component

of the technical solution is Long

Reach Ethernet, implemented in Hungary

for the first time. In the implemented system,

the Ericsson MD PBX and the Call-

Manager are connected through a 2610

router and a Catalyst 3524 PWR, with the

latter also providing power for the IP

phones, obviating the need to use an

external power supply for each phone.

The primary connection, configured as a

master site, was provided for the gateway

by the TLU76/1 board of Ericsson's MD110

PBX. MÁV's specialists working at the

Miskolc site prepared the dialing plan and

assigned the IP addresses of the phones.

SAP IN THE ENERGY SECTOR

On behalf of the power company Dunamenti

Erőmű Rt. (DE Rt) in Százhalombatta,

Synergon Information Systems Rt.

began preparing the version upgrade and

extension of DE Rt's ERP system back in

1999. At that time, the system was also

checked for Y2K compliance. The purpose

of the project is to upgrade the old SAP

version, bringing the power plant's IT system

up to date and increasing its safety.

The project's goals include installing and

testing the new version in test and production

environment, and ensuring the seamless

and non-disruptive operation of the

company's IT system. In 1999, not much

time was available for system upgrade

and deployment due to the imminence of

the date transition of 2000, but this problem

could be handled thanks to the proficiency

in SAP of DE Rt's key users and the

technical experience of Synergon's consultants

participating in the project. Communication

was also facilitated by the

excellent professional and personal relationships

among the project staff, consultants,

and DE Rt employees.

3 0 M A G A SYN 2 0 0 1 / Õ S Z

More magazines by this user
Similar magazines