Lehetőségek és kihívások a Polgármesteri Hivatalok előtt, az AAM ...

aam.hu

Lehetőségek és kihívások a Polgármesteri Hivatalok előtt, az AAM ...

Lehetőségek

és

kihívások a

Polgármesteri Hivatalok

előtt,

az AAM Tanácsad

csadó Zrt.

megoldás-portfoli

portfoliója

2008. július 2.

Dr. Peredi Katalin

vezető tanácsadó


Agenda

1. Az AAM Tanácsad

csadó Zrt. . megoldás - portfóli

liója a

Polgármesteri Hivatalok számára

2. Az AAM Tanácsad

csadó Zrt. . referenciáinak inak bemutatása


3

Az AAM tanácsad

csadói i szolgáltat

ltatásai az UMFT

pályázataival kapcsolatban

VOP

GOP TAMOP KEOP KÖZOP

ROP KMOP TIOP ÁROP EKOP

Az Európai Unió által finanszírozott projekt előkész

szítése se és s megvalósítása

sa

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


4

Kiemelt projektek

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


Project Implementation Unit (PIU)

5

EU-s projektek

Előkészítés

Projekt definiálás

Pályázat

benyújtása

Projekt megvalósítás

Projekt

menedzsment

Szerződés

menedzsment

Pénzügyi

menedzsment

Szabálytalanságok

kezelése

Kockázatkezelés

Monitoring

PR tevékenység

Projektzárás feladatai

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


6

Támogatási elszámolás

Finomhangolási, fejlesztési

követelmények azonosítása

Projekt eredményeinek

mérése

Átadás - átvételi

folyamat

támogatása

Üzemeltetési

folyamatok

bevezetése

Monitoring,

kontrolling

Változások

kezelése

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.

Projekt ötlet

kidolgozása

Megvalósíthatósági

tanulmány készítése

Finanszírozási forrás

kiegészítési lehetőségek

azonosítása

Projekt definíciója,

tervezése

Projekt szervezet,

projekt folyamatok

kialakítása

Követelményelemzés

Részletes műszaki

specifikáció készítés

Pályázatok elkészítése

Támogatási szerződés

tárgyalások

lebonyolítása

Részletes tendereztetési

ütemterv kialakítása

Tendereztetés,

kiválasztás

Szállítói szerződések

előkészítése, megkötése

Szervezeti és

működési audit

Kiemelt projektek támogat t mogatása

Külső szereplők

Projekt

termékek

Stratégiai szint

Üzemeltetés feltételeinek

meghatározása, üzemeltetés

folyamatok kidolgozása


SLA- szolgáltat

ltatások minőségének

nek és s költsk

ltségének

menedzselése

7

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


RIA- Szabályoz

lyozási Hatástanulm

stanulmányny

8

A szabályozási hatásvizsgálat folyamata

Utólagos hatásvizsgálat

Szabályozás bevezetése,

hatályosulása

Szabályozási

igény

felmerülése

Előzetes hatásvizsgálat

Szabályozási ötlet

vizsgálata

Szabályozás

módosítása

Részleges hatásvizsgálat

Kritikus

javaslatok

kiválasztása

Kritikus

javaslatok

részl. elemz.

Döntéshozatal

Teljes hatásvizsgálat

Kiválasztott javaslat

részletes elemzése

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


Villamos energia beszerzés s tanácsad

csadói i támogatt

mogatása

9

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése

se ÁROP-3.A.1

ÉS ÁROP-1.A.2

10

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


Belföldi

ldi ügyfeleink

11

Államigazgatás

Közlekedés

Pénzintézetekzetek

Önkormányzatok

Budapest Főváros

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

nyzatok

Szolnok MJV

Energetika

Egyéb

Telekommunikáci

ció

Kecskemét MJV

Veszprém MJV

Pécs MJV

Budaörs

Békéscsaba MJV

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.


12

Köszönöm m a figyelmet!

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.

More magazines by this user
Similar magazines