2012. 06. 21. - Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

pvdsz.hu

2012. 06. 21. - Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Zsuzsannát javasolnánk levezető elnöknek, és a mai napon megkezdenénk

a tárgyalást, ennek megfelelően, ha nincs ez ellen ellenvetés. Csak, hogy a szokásos

tiszteletköröket ne fussuk le. Ellenkezést nem látok sehonnan se, úgyhogy akkor

Zsuzsanna átveszi az elnöklést.

Elnök: Jó. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a mai Vasúti Érdekegyeztető

Tanács ülésen megjelent tárgyalófeleket. Azt hiszem, mondhatom, hogy a mai VÉT, az

abból a szempontjából egy picit speciális, hogy először köszönthetjük itt köreinkben

ilyen minőségében Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás igazgató urat. Úgyhogy én azt

mondanám, hogy a protokoll is azt diktálja, meg az ilyenkor szokásos gyakorlat, hogy

egy rövid, ilyen tízperces bemutatkozásra akkor egy lehetőséget adnék. Utána pedig

akkor eldöntenénk a mai VÉT-nek a menetét, illetve meghallgatnánk akkor a napirend

előtti felszólalásokat. Köszönöm szépen, akkor a munkáltatóé a szó.

Munkáltató (Bánhidi-Nagy Attila úr): Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok

mindenkinek. És szerintem nem lesz tíz perc a bemutatkozás, mert úgy gondolom, hogy

dolgoznunk kell, és ez sokkal fontosabb annál. Ahogy körbenéztem itt a teremben én

úgy gondolom, hogy nagyon nem kell bemutatkoznom. Bánhidi-Nagy Attilának hívnak.

Úgy látom, hogy itt a szemben ülőket nagyjából ismerem. Annyit szeretnék jelezni,

hogy Elnök-vezérigazgató asszony minisztériumi elfoglaltsága miatt kicsit később fog

érkezni, tehát az a 10,30 perces magasság, ez lett belőve, és akkor érkezni fog

mindenféleképpen. Szóval úgy gondolom, hogy azért nem is tervezek egy hosszabb

bemutatkozást, mert aki ismer, az úgyis tudja, hogy ki vagyok, és hogy honnan jöttem,

és miért vagyok itt. Aki meg nem, az meg úgyis meg fog ismerni szerintem. Úgyhogy

nem is szeretném tovább húzni a szót. Én frázisokat nem szeretnék itt mondani, teljesen

fölösleges lenne. Úgy gondolom, hogy kezdjünk neki a munkának és aztán hogyha

bármi van, akkor tudunk róla egyeztetni. Annyit tudok ígérni, hogy mindenkinek nyitva

áll az ajtóm, úgyhogy nyugodtan gyertek, vagy jöjjenek és meg tudjuk beszélni a

dolgokat. Köszönöm szépen. Én ennyit szerettem volna csak, mondani.

1


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Elnök: Köszönöm szépen. Hát akkor az Igazgató úr által elmondottaknak megfelelően

kezdjünk neki a munkának. Nem tudom, hogy szakszervezeti oldal esetleg kíván-e

valamit ehhez hozzáfűzni. Nem? Jó. Köszönöm szépen. Akkor döntsük el a mai VÉTnek

a menetét, és megkérem a munkáltatói oldalt, hogy tegyen javaslatot a mai VÉT

napirendi pontjainak a sorrendjére. Köszönöm. Természetesen már úgy tesz a

munkáltató javaslatot, ismereteim szerint, hogy a szakszervezeti…

Munkáltató: Éppen azt szerettem hosszasan gondolkodtam, de a sípolás segített, hogy

a számos és több levélben érkezett érdekképviseleti javaslatokat, nem az udvariasság és

nem is az érkezésnek megfelelő sorrendben fogom ismertetni, pont azért, hogy nehogy

valamilyen gond legyen. Tehát semmilyen szándékosság nincs bennem, még mielőtt

majd valaki magára venné. A javaslatunk az lenne, hogy a Vasutasok

Szakszervezetének volt a 168/2012/III. levélben felvetései, azzal javasolnánk kezdeni a

mai tárgyalást. Ezt követően munkáltatói részről a kiküldött Kollektív Szerződés

módosítása, annak a tágabb és a szűkebb verziója. Van egy paragrafus, amit már nagyon

célszerű lenne módosítani. Illetve van az a hosszabb távú, átgondolást igénylő anyag,

amihez egyfajta ilyen általános vita megnyitását gondolnánk, tehát munkáltatói részről

némi kiegészítés, illetve nyilván egyéb elvárások ismertetése a másik oldalról. És

természetesen volt még javaslat mind a Mozdonyvezetők Szakszervezete, mind pedig a

VDSZSZ részéről, úgyhogy azt követően természetesen azokról is szeretnénk szót

váltani. Ebben a sorrendben. Itt vannak azok a kollegák, akik ebben a témakörben

érintettek, tehát gyakorlatilag minden tárgykörből itt vannak, az Oktatási Központ, a

humánszolgáltatás részéről, a forgalom részéről, tehát azt gondolom, hogy mindenre

van lehetőség. Azzal, hogy amikor Elnök-vezérigazgató asszony közben megérkezne,

akkor arra kérnénk szépen lehetőséget, hogy őt akkor… igen. És 12,30-ig lenne,

merthogy minisztériumi egyeztetésre kell Igazgató úrnak menni. Úgyhogy körülbelül

azért is gondoltuk, hogy kezdjünk ilyen formában. Természetesen napirend előttivel és

utána mindenre, ami írásban benyújtásra került – remélem, nem hagytam ki senkit és

semmit –, azokra természetesen igyekszünk időt keríteni a mai napon. Azzal egyébként,

amit szintén szeretnék előrebocsátani, hogy a július 3-ai délutáni időpontot már előre

jeleztük, és kértük. Ennek a leginkább aktuális oka a Munka Törvénykönyvének talán

2


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

addig letisztuló forgataga és jogszabályi háttere, amit ha addig sikerül megismerni,

akkor talán mind a két oldal tájékozottabban vághat neki, hogy mit is kell tenni itt a

munkáltató Kollektív Szerződésével és annak kapcsán. Ez lenne a javaslat, tehát időben,

napirenddel, minden egyébbel.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezném az érdekképviseleti oldal, hogy az Endre által

elmondottakkal egyetért-e, illetve hogyha egyetért, akkor a napirend előttiekhez

megadnám a szót. Köszönöm. VDSZSZ.

VDSZSZ: Üdvözöllek benneteket. Az a helyzet, hogy mi beadtunk egy napirendi

pontot, nevezetesen a munkaidő-változással összefüggésben. Szükségesnek ítéljük

elkezdeni a megbeszélést, ugyanis a törvény lehetőséget ad arra, hogy a rendes

munkaidőnél rövidebb munkaidő is megállapításra kerülhessen, vagy fönnmaradhasson

adott feltételek definiálása esetén. Vagy röviden meg tudunk ebben egyezni, vagy ha

nem, akkor viszont, azért is küldtük el a javaslatot, akkor hát bizony jó pár fordulót

ebben az ügyben kell, úgy vélem mindenképpen tudomásul venni. Hiszen az nem jó

üzenet, hogyha a munkahelyen töltött idő, az egy—másfél órával növekszik úgy, hogy

ezért semmifajta ellentételezés sincsen. Úgy, hogy a törvény lehetőséget ad arra, hogy

ha nem is minden munkakörben, de a munkakörök javarészében meg lehessen tartani

akár a MÁV Zrt-nél, akár a társaság többi cégénél is, a rövidebb munkaidőt. Ez fontos

kérdés, hiszen ez több mint tíz éve létezik a MÁV-nál, és úgy véljük, hogy ezt nem

lehet fölhagyni. Majdnem azt mondom, hogy az összes többi eltörpül emellett. Ez

komoly probléma akár a munkáltatás szempontjából, szociálpolitika, de politikailag is

fontos kérdés egyébiránt, hiszen avval kiállni a vasutasok elé akár a munkáltatónak, bár

az a ti dolgotok, vagy akár nekünk, hogy gyerekek, hát itt van ez az ünnepi pillanat, és

akkor ennek az egyik kiváló megjelenése az, hogy tovább lehet benn maradni egy

órával, mondjuk, abból munkával eltölteni húsz percet, vagy majdnem háromnegyed

órát, attól függ, hogy ki, melyik cégnél dolgozik, és a munkaközi szünet nem része a

munkaidőnek, és hát ezt vegyétek tudomásul. Szerintem ebben meg kellene találni a

megoldást. Nem tudom pontosan, hogy mi az, mert nyilván nekem vannak

elképzeléseim, de az nem biztos, hogy a tiétekkel azonos. De az nem jó, hogyha ez így

3


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

marad. Ezt nem fogjuk tudni, viselni. Kösz. És hogy ezt kitárgyaljuk. Mindegy mikor,

ha megjön az Elnök-asszony, ráér akkor is, csak ne felejtsük el.

Elnök: Munkáltató és utána VSZ.

Munkáltató: Erre szeretnék, nem tudom, ezt napirend előtt gondoltad-e Balázs,

merthogy a napirendhez… jó, csak már nem tudom, hogy beszélnénk róla, és ugye azt is

mondta a levezető elnök, hogy a Kollektív Szerződéshez kapcsolódó kérdés, ezért is

mondtuk azt, hogy azt követően lehet ezzel is foglalkozni. Egyet szeretnék csak

mondani. Tegnap nem tudtad ugye megvárni objektív okok miatt az előadásomat és így

nem hallhattad a jus és nonius kérdésköréről való fejtegetésemet. Tehát jelenleg úgy

tudjuk, hogy állítólag valamiféle ilyen törvényjavaslattal foglalkozott az országgyűlés,

ami jelenleg valahol a Duna fölött lebeg még, mert a Kossuth térről elindult a Sándorpalota

felé. De Magyar Közlönyben még nem olvastuk, a kihirdetett… ilyen nincsen.

Erre mondtuk azt, hogy ma erről lehet, erről a tárgykörről beszélni. Mi napirenden

szeretnénk egyébként ehhez szólni majd. Nyilván mindenki elmondja a véleményét és

valószínűleg ezt majd úgy kell folytatni, ahogy mondtam, abban a keretben.

Mindenképpen beszélni kell róla, természetesen. De napirend előtt csak ennyit.

Elnök: Köszönöm szépen. VSZ.

VSZ: Köszönöm szépen. Jó, hogy Endre, említetted. Én is nagy tisztelettel köszöntök

mindenkit. Amennyiben a Balázs által fölvetett témakör napirendként szerepel, majd ott

kívánom akkor elmondani ezzel kapcsolatban hasonlóképpen az álláspontokat, amit az

Alelnök kollega elmondott.

Elnök: PVDSZ.

PVDSZ: Valóban a Munka Törvénykönyve változásának egyik legsúlyosabb kérdése

ez. Szerintem ez… illeszkedik a Kollektív Szerződés módosítása, napirendi ponthoz, és

bízva abban, hogy a VSZ által javasolt, járatritkítással összefüggő kérdések gyorsan,

néhány perc alatt – ismertek az ezzel kapcsolatos problémát – megoldást nyernek, akkor

4


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

az általatok javasolt napirend részünkre elfogadható. Nem tudom, hogy a napirend előtti

kérdésemet most tegyem meg, vagy… most. Igen. Ez pedig az lenne, hogy ismert

mindenki előtt, hogy ugye itt a felsővezeték-szerelők januári visszaérkezése kapcsán

folyamatos probléma volt a felsővezeték-szerelő járművezetőknek részben a besorolása,

részben az ez irányú tevékenységük anyagi elismerése. És hát hónapokon keresztül

ment a huzavona, hogy milyen megoldás szülessen erre a dologra. Végül is ugye szintén

talán hónapokkal ezelőtt az a döntés született, hogy egy négyezer forintos személyi

alapbéremeléssel ismerjük el ez irányú tevékenységüket, munkájuk súlyát. Meg is

érkezett a személyi alapbéremelés, de ezzel kapcsolatban az érintett munkavállalók

meglehetősen becsapva érzik magukat, hiszen január óta végzik ezt a tevékenységet, és

hát úgy számítottak, hogy ezt januárig visszamenőlegesen kapják meg, és hát komoly

feszültségek keletkeztek ebből a területen. Nem tudok jobb szót használni, úgy érzik,

hogy ismét át lettek verve, és – hogy mondjam? – ez az érzésük, hát nem lehet véletlen.

Tehát az a kérdésem, hogy hogy dőlt el, hogy végül is csak június 1-jén történik meg ez

a bérintézkedés, és mi az oka annak, hogy ez így történt, illetve orvosolható-e az általuk

jelzett probléma. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Munkáltató.

Munkáltató: Hát, erre is viszonylag egyszerűen tudunk reagálni. A Vasutasok

Szakszervezete gyakorlatilag azonos tárgykörben kezdeményezett egy konzultációt. Ha

tekinthetjük úgy Robi a hozzászólásodat, hogy szeretnél ebbe bekapcsolódni a PVDSZ

részéről, akkor a konzultáció keretein belül lesz erre mód és lehetőség. A részleteket el

tudjuk mondani majd, hogy mikor, hogyan. Hétfőn lesz erre meghívó és akkor téged is

szeretettel látunk erre a megbeszélésre ebben a tárgykörben, ami a felső vezetékeseknek

a dolgait érinti.

Elnök: VSZ.

VSZ: Köszönöm szépen. Három napirend előtti felvetésem lenne. Egy rövid kérdés,

rövid válasz is lehet erre. Egészségmegőrző program 2012-ben lesz-e, hol tart ez, hiszen

int, a végrehajtó szolgálatok területén nem ismert ezzel kapcsolatban semmilyen

5


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

szabályozás, eljárás, érdeklődés, hogy várják a jelentkezőket az egészségmegőrző

programba. Reméljük, hogy ez nem szűnik meg 2012-re. A másik ilyen témakör, amit

mint tulajdonostól szeretnénk kérni, az IK Kft. tulajdonképpen, hát a szakszervezetek

azt kérték, hogy legyen meghosszabbítva a Kollektív Szerződés, azonban egy

érdekesnek nevezhető levelet kaptunk a tulajdonos részéről, amiben akár úgy is

értelmezhetjük, hogy a munkáltató egyoldalúan szeretne bizonyos Munka

Törvénykönyvével, ami általa sem, és kevésbé a Duna vizén járó Mt. változással

kapcsolatban sajátos értelmezésben, sajátos módon szeretné június 30-ától azt az Mt-t

alkalmazni, ami még a Palota környékén jár állítólag. Mi azt kérnénk, hogy a

szakszervezetek szerintem készek ugyanúgy, mint ahogy a MÁV Zrt-nél, vagy a

Trakciónál, vagy a START-nál megkaptuk a munkáltató előterjesztéseit a Kollektív

Szerződésre, azt kérjük, hogy az IK Kft-nél is hasonló módon kezdődjenek meg a

Kollektív Szerződésnek a tárgyalásai azon pontok alapján, amit a munkáltató fontosnak

tart esetleg módosítani, akár az Mt. szellemiségében. Tehát ne az legyen, hogy a

levegőben lóg tulajdonképpen a Kollektív Szerződés, mint ilyen intézmény rendszere

csak azért, mert a munkáltatói jogkörgyakorlója most az IK Kft-nél ezt sajátos módon

értelmezi. Eddig egyetlenegy társaságnál sem volt ilyen típusú gondunk és problémánk

a Kollektív Szerződésekkel, és azt hiszem, hogy nem is lenne szerencsés, hogyha a

vállalatcsoporton belül bármelyik leányvállalat mondjuk ezt a magatartást tanúsítaná

Kollektív Szerződéssel kapcsolatban. A harmadik ilyen témakör az ivóvíz ellátása. Hát

ismét eljött a nyár, ismét jó idő van, mint ahogy ez szokott lenni, most talán kicsit még

melegebb van. Általánosságban szeretném mondani, hogy gond és probléma van az

ivóvízellátással, de konkrét dolgokat is szeretnék említeni. Tehát általánosságban is

szeretnénk, hogyha valami rendelkezés a munkáltató részéről ezzel kapcsolatban

kimenjen. Konkrétan Pécs, Szombathely, utazólevelezők nem kapják meg az

ivóvízellátásokat. Konkrét, szintén Szeged, Erősáramú Alosztály területén, mivel új a

KÖFI, ők működés alatt, vannak olyan állomások, ahol ivóvíz vételezésre nincs módjuk

és lehetőségük az Alosztály munkatársainak, dolgozóinak, ezért szintén jeleznénk, hogy

ezen a területen gond és probléma van az ivóvízellátással. Pontosan azért, mert az

állomásokra ott mennek, de nincs személyzet, és nem tudnak hozzájutni az ivóvízhez.

Én azt gondolom, hogy ez nem megoldható. Aztán, hogyha már majd nagyon jól állunk

ezzel a témakörrel, az ivóvízellátás témakörével, mindenütt lesz ilyen biztosítva, akkor

6


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

talán jelezném azt is, hogy ideje lenne picit azzal is foglalkozni, hogy vannak olyan

munkavállalók, akik adott esetben a szénsavmentes ásványvíz helyett mondjuk a

kevésbé szénsavmentes ásványvizet igényelnék. Tehát én azt gondolom, hogy ez már

egyfajta finomítása lenne a rendszernek, hogyha mód és lehetőség lenne a kettő között

is adott esetben válaszolni a munkavállalók részéről. Ez már majd a nagyon, nagyon

rendben lévő időszak esetében szeretném fölvetni. És hát a szakmai képviseletvezető

még akkor ugyanezt a témakört folytatná.

VSZ: Csatlakozva az Alelnök úr felvetett víz problémájához, szeretném kérni a

munkáltatói jogkörgyakorlót, 2011-ben már kezdeményeztük, illetve elkészült egy

szakmai anyag a meleg környezetben végzett munkavégzéssel kapcsolatban. Elég

komoly jogszabályi háttérrel megtámogatott szakmai anyag volt, ami a hőségriadóra is

kitért, és azokat a feltételrendszereket meghatározta a foglalkoztatásban, amit most

sajnos azt kell tapasztalnom, hogy már vasárnap egy másodfokú hőségriadó volt

elrendelve a pályavasútnál, illetve a forgalomnál, de még távirati rendelkezés csak azt

hiszem, hogy tegnap, vagy tegnapelőtt ment ki a csomópontokra. Azt hiszem, ezeket a

késedelmeket meg tudná akadályozni, hogyha ez a szakmai anyag, ami már tavaly

elkészült, és valami oknál fogva nem került bele a Kollektív Szerződésbe, és

tudomásom szerint a pályavasúti szakmai vezetők ennek az anyagnak a Kollektív

Szerződésbe való beemelését, illetőleg kiadását támogatja. Tehát szeretném kérni,

hogyha ebben az ügyben elmozdulás történne. A másik, amit szeretnék kérni a

munkáltatói jogkörgyakorlótól, a Vasútbiztonsági Igazgatósága a vonatok

veszélyeztetésével kapcsolatban ugye készített egy projektanyagot, aminek készült egy

összefoglaló elemzése. Én kezdeményezném a Vasutasok Szakszervezete részéről,

hiszen ennek az összefoglaló anyagnak az elemzésében elég komoly, hát,

megfogalmazások vannak főleg az oktatás, képzés területén. Ugye szakszervezeti

oldalról már többször is felvetettük a képzés jelenlegi állapotának a hát, szerintem nem

megfelelő működtetését, és ugye 2013-tól hatósági vizsgára való felkészülés jegyében

már szeretnénk egy komolyabb elmozdulást. Én azt szeretném kérni a munkáltatói

jogkörgyakorlótól, hogy kezdeményezzünk a BGOK, a munkáltatói jogkörgyakorló,

illetve a szakszervezetek képviseletével ennek a projektanyagban szereplő különböző

feladat meghatározásokban egy folyamatos tárgyalást, illetve szakmai konzultációt, ami

7


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

a munkavállalóinkat 2013-as hatósági vizsgára kellőképpen fölkészítené. Ennek egyik

részeleme lenne az, hogy kérjük, hogy a KT-től valamennyi vizsgakérdést, amelyik

majd a munkavállalóinkra vonatkozik, szerezzük meg, hiszen erre már az elmúlt

időszakban kaptunk egy ígéretet. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Hogyha akkor több napirend előtti nem lenne, nem látok ott

hátul jelentkezőt, akkor megadnám a munkáltatónak a szót a válaszadásra.

Munkáltató: Akkor gyakorlatilag a VSZ részéről felvetettekre vonatkozóan. Én az

Ingatlankezelő Kft-nek a Kollektív Szerződéséhez szeretnék hozzászólni. Amennyire

sikerült róla informálódni, ugye ott annyit lehet tudni, hogy többszöri hosszabbítgatás

után most egy június 30-ai lejárati időpont van, ami egy elég kedvező lejárati időpont

abból a szempontból, hogy semmi nem fogja gátolni a feleket, hogy az új törvény

összes rendelkezését megismerve kössenek egy új Kollektív Szerződést. Egyébként

pont, hogy a munkáltató nyilván tekintettel arra, ahogy majd Igazgató úr elmondja,

hogy milyen elvárások vannak a leányvállalati Kollektív Szerződések kapcsán is,

gyakorlatilag a munkáltató azt kinyilvánította, ezek szerint írásban is, hogy azokat a

juttatásokat nem kívánja elvenni a munkavállalóktól, ami arra a remélhetőleg igen rövid

átmeneti időszakra vonatkozik, amíg az új törvény rendelkezéseinek megfelelően az

arra jogosultak az IK Kft-nél remélhetőleg rövid, nyári előjátékot követően megkötik az

új Kollektív Szerződést. Gyakorlatilag annak semmi akadálya, hiszen az új törvény

maga is biztosítja az egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalásnak a lehetőségét.

Tehát azok a juttatások, mert itt az volt az elsődleges félelem, hogy a munkavállalók

még kevesebbet fognak adott esetben keresni, meg rá kell állni különböző Mt. szerinti

dolgokra. Amire rá kell állni, nyilván arra rá kell állni, viszont juttatások, meg egyebek

szempontjából amit meg fönn lehet tartani, fönn lehet tartani. Tehát nem látjuk ennyire

tragikusnak a helyzetet. Adott esetben sokkal nehezebb egy módosítgatásba beleállni és

egy régi dolgot elkezdeni, foltozni, mintsem egy újat kialakítani viszonylag rövid időn

belül az új szabályok ismeretében. Tehát a mi tudomásunk szerint igazából ez indokolja

ezt a fajta lépést. Tehát ebben én se barátságtalanságot, se valamilyen új tendenciát nem

látok, összesen csak annyit, hogy ilyen formában lenne ennek az elfogadása.

8


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Jó. Köszönöm szépen. Mindenféleképpen szeretnénk, hogyha az IK Kftnél

is Kollektív Szerződés lenne. Tehát nekünk is az az érdekünk, hogy ez megkötésre

kerüljön. Természetesen ugyanúgy, hogyha az Mt-nek a szabályai kijönnek és, amikor

már konkrétumot tudunk, mindenféleképpen akkor szeretnénk megkötni ezt a Kollektív

Szerződést. Annyit kellene még tudni, hogy szeretnénk egységesíteni sokkal jobban és a

leányvállalatok között is sokkal nagyobb párbeszéddel szeretnénk a szakszervezetek

felé is föllépni. Ezért arra kérek a munkavállalói oldalt, hogy ezt így oldjuk meg az IK

Kft-nél. Tehát mindenféleképpen biztosítani szeretnénk azokat a Kollektív

Szerződésben elért juttatásokat, hogyha egyoldalú munkáltatóival is, de én úgy

gondolom, hogy a július hónap, az jó lesz arra, hogy megvizsgáljuk ezt a lehetőséget és

egy új Kollektív Szerződést kössünk. Egészségmegőrző programmal kapcsolatosan

annyit szeretnék mondani, hogy Elnök-vezérigazgató asszony felé jeleztük ezt a

problémát. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy ez az egészségmegőrző program, ez

továbbra is menjen. Az ő döntése alapján fog ez a továbbiakban menni, úgyhogy

szeretnék mindenféleképpen én vele leülni, beszélni, egy kicsit jobban átbeszélni ezt az

egészet, és a továbbiakban így kezelnénk ezt a dolgot. De a munkáltató természetesen

szeretné ezt az egészségmegőrző programot folytatni. Ivóvízellátással kapcsolatosan.

Köszönjük a jelzéseket, mindenféleképpen fogunk az adott szakterületeknek a

munkáltatói jogkörgyakorlói felé jelezni és fogunk tőlük kérni, hogy ez miért történt és

hogy történt, és fogunk intézkedni ezzel kapcsolatosan. A képzési dolgokkal

kapcsolatosan pedig szeretnénk mi is elolvasni a Biztonsági Igazgatóságnak ezt az

anyagát és ezzel kapcsolatosan ki fogjuk alakítani mi is a véleményt, és természetesen,

hogyha kell, illetve a szándékunk az, hogy mindenféleképpen le fogunk ülni a

szakszervezetekkel, és átbeszéljük ezt az egészet. Jó?

Munkáltató: Két dologról szeretnék még szólni, István szeretne még majd a meleg

környezetben végzett munkával kapcsolatosan. Én a projektanyagra vonatkozóan

magam is résztvevője voltam, hát mondjuk amennyire, mert nyilván vizsgálatokat nem

folytattam, meg munkavállalókat nem hallgattunk meg ebben a tekintetben, mert ha én

hallgatom meg, az már nem olyan szerencsés a munkavállalók esetében, hogyha

hozzám kerülnek meghallgatásra. Úgyhogy arról volt egyébként szó, hogy azért a

képzésen, meg oktató tiszteken, meg különböző helyiségek, infrastruktúra, egyebek

9


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

állapotán azt azért mi a Humánerőforrás Igazgatóság részéről elejétől fogva igyekeztünk

visszautasítani, hogy ugye azt azért nem gondoljuk, hogy azzal, hogy január 1-jével

idekerültek az oktatótisztek, most született minden és ez nem egy hosszú dolognak az

eredménye. Tehát a projektanyaggal kapcsolatosan nekem voltak, vannak fenntartásaim

annak ellenére, hogy nagyon sok mindent ebben azért sikerült befogadni úgymint az

érdekképviseletek részéről is. Tehát itt a képzésnek a folyamatos és hát ugye ez olyan,

mint egy lakott házat felújítani, tehát azért ez nem olyan egyszerű dolog, de nyilván

lesznek benne szükséges intézkedések. Ezt azt hiszem, hogy tudjuk mind a két oldalon.

Akkor, hőségről.

Munkáltató: Az ivóvízen kívüli, tehát a meleg időjárás esetén követendő szabályokról

igen, készült tavaly egy anyag, amit nem kívánnék minősíteni. Lehet, hogy sok munka

volt benne, de szerintem nagyon sok hiba maradt benne. Ezt a KMVB ülésen el is

mondtuk, illetve azt, hogy amennyiben a Kollektív Szerződésben erre vonatkozó

szabályozás van, akkor nem kéne egy külön szabály, utasítás rendszert kiadni, hanem a

Kollektív Szerződésbe kellene beépíteni az erre vonatkozó szabályrendszert. Én úgy

gondolom, hogy ez mind szakmai, mind érdekképviseleti oldalról további egyeztetést

igényel, ennek a finomítása. Igazából a múltkori KMVB ülés után egy újabb

változatként az eredetit kaptuk meg, majd ezt követően egy hónappal később egy picit

finomított változatot. Úgy gondolom, hogy ezen még dolgozni kell ahhoz, hogy

egyáltalán a Kollektív Szerződésbe befogadható módon kerüljenek megfogalmazásra a

szabályok. Úgy gondolom, hogy ez még itt további munkát igényel, de menni fog.

Elnök: Köszönöm szépen. VSZ és utána VDSZSZ.

VSZ: Köszönöm szépen. Mint ahogy azt is köszönjük, hogy azokra a levelekre, amiket

szakszervezetünk küldött, és gyors megoldások történtek, így a síntörési jutalomnak a

kifizetésére is köszönjük a levelet, illetve a munkavállalóknak, hogy végre sikerült ezt a

kérdést rendezni. Kicsit többet várnánk István már ebben a dologban. Tehát valami

hasonlót, mint amit mondtam, hogy elment a levél, síntörés, jutalék is kifizetésre került.

Én azt gondolom, hogy ebben a témakörben is, amit a Gyula elmondott, szóval, azért

ezt szakemberek készítették, és elsősorban azért a munkáltatói oldalon hozzáértő

10


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

szakemberek munkaanyagáról beszélünk, amit természetesen a szakszervezetek, vagy

elsősorban Központi Munkavédelmi Bizottság, hát próbált javítani, vagy igazítani ezen.

Én azt gondolom, hogyha már ez életbe lépett volna, vagy akár utasítás formájában,

akár Kollektív Szerződésnek abban a fázisában lenne, hogy be lehetne emelni mondjuk

a Kollektív Szerződésbe, akkor most nem kellene ilyen vizes dolgokról, meg hasonló

felvetésekről beszélnünk. És ami zavaró ebben, hogy nagyjából egy éve kínlódunk ezzel

a témakörrel. Ami pedig Endre, általad mondott IK Kft-s dologban, szóval bocsánat,

egyet szeretnénk kérni, és akkor világosan fogalmazok, mert lehet, hogy kevésbé

világosan fogalmaztam. Számomra az a mondat, és engedjétek meg, hogy egy idézetet

tegyek abból a levélből, amit az Alelnök kollegám kapott válaszként az IK Kft. részéről.

Tájékoztatom, hogy az új Kollektív Szerződésre vonatkozó tárgyalásokat az új Mt-re

vonatkozó átmeneti törvény országgyűlés általi elfogadását és annak kihirdetését

követően lehetséges megkezdeni. Természetesen ez azt is jelenti, hogy 2012. július 1.

napjától az új Kollektív Szerződés hatályba lépésének napjáig az új Mt, illetve az

átmeneti törvény szabályozásait kell alkalmazni. Miről is beszél akkor az illető ezzel

kapcsolatban? Tárgyalni nem lehet egyébként, de már lehet alkalmazni azt, ami nincsen.

Tehát egy kicsit furcsa nekem ez a levél. Rendben van, nincsen, és ne foldozzuk, és ne

toldozzuk, és ne toljuk ki a Kollektív Szerződést, de hát legalább akkor tessék egy

meghívót küldeni a szakszervezeteknek, hogy holnap az új Mt-vel kapcsolatosan, vagy

az átmeneti rendelkezéssel mit is akar az IK Kft. vezetése kezdeni. Szóval, mi azt

szeretnénk elérni, hogy a tárgyalásra kapjanak a szakszervezetek meghívást. És

reményeink szerint, ha már annyira tudja, hogy mit szeretne az új Mt, és az átmeneti

rendelkezés szabályait alkalmazni, melyik pontnál milyen paragrafust, akkor tessék

átadni, hogy ezzel kapcsolatban a szakszervezetek a véleményüket kifejtsék, illetve a

tárgyalás akár megállapodással is megtörténhet. Csak a levélből egy idézetet, tehát a

többit már nem is mondom, mert az még hergelőbb.

Elnök: Még VSZ folytatja.

VSZ: Még egy picit reagálnék a két feltett kérdésemre. Én nagyon sajnálom, hogy az

EBK munkatársai, akik részt vettek ennek a hideg-meleg munkakörnyezetben, de főleg

11


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

a meleg munkakörnyezetben végzett munkafeltételekkel kapcsolatos szabályozásnak,

szakmaiatlannak tartja, tartod István, miközben a humán alá van tagozódva ez a

szervezet. És a Központi Munkavédelmi Bizottság szintén jogszabályokkal és

kutatóanyaggal támogatta meg ennek az anyagnak az elkészültét. Nem igazán értem,

hogy mi ebben az, amit finomítani kell, miközben információink vannak arról, hogy ez

kiadható és működtethető. Tehát lassan már tényleg két éve küszködünk ezzel, hogy

Kollektív Szerződésben jelen pillanatban benne lévő hideg-meleg munkakörnyezetben

végzett leszabályozás egy nagyon régi, elavult rendszer alapján készült el. Talán a

bányászatra, vagy nem is tudom, kohászatra vonatkozó jogszabályi háttér áll mögötte. A

képzéssel kapcsolatban meg csak annyit tudok mondani, hogy nyilvánvalóan az

épületek tisztasága, meg a projektor, meg a vetítő meghatározza a képzésnek a

minőségét, de nekünk igazából soha nem ez volt a problémánk, nyilván a feltételeket

biztosítani kell, Endre. Mi azt kértük, és azt mondtuk, hogy a képzésnek a jelen

pillanatban fennálló úgynevezett átmeneti része, ami több mint egy féléve tart, nem

hatékony. Eleve nem volt hatékony ez az átszervezés, eleve nem volt hatékony az, hogy

szolgáltatás alapra tették a képzést, oktatást a kinti munkavállalóink számára. És mi azt

kértük, hogy a projektanyagban, és nagyon komolyan meg van fogalmazva ezzel

kapcsolatban olyan kitétel… hogy a jövőt tekintve tényleg olyan felkészültek legyenek

a kollegáink. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. VDSZSZ, és akkor utána munkáltató, hogy ne ugráljunk már egyik

oldalról a másikra.

VDSZSZ: Igen. Jó, hát annyit tennék megjegyzésként, amit a VSZ fölvetett, hogy mint

a szegény kisgyermek panaszkodásai, olyan kellemetlenek. Hát miért nem lehet arra

utasítani erőteljesebben, illetve nem, hogy miért nem lehet, hanem kérem, hogy arra

utasítsátok már a hozzátok tartozó cégek vezetőit, hogy próbálják már a jogszabályokat,

a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat megtartani. Nem kell több. Ahogy hallom,

nem kért senki többet. Tartsák már be, és akkor nem megy el ilyennel az idő. Ez

tarthatatlan, hogy olyan dolgokért kell szólni, amiben egyezség is van, meg törvényi

kötelezettség is. Hát elvárható, hogy mind a két fél ezt tartsa. Mert így soha nem fogunk

dűlőre jutni a dolgokban. Hát, ha valaki nem tájékozott ebben az ügyben, még ha az IK

12


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Kft. vezetőjétől nem is feltétlenül kell ezt elvárni, nem az a dolga, de hát a szakemberei,

vagy a partnerei, munkatársai nyilván evvel tisztában kell, hogy legyenek, hogy hogy

kell egy Kollektív Szerződést kifuttatni, vagy hol kell azt, egyáltalán, a munkaügyi

kapcsolatokat hogy lehet mederben tartani. Célszerű-e kifuttatni egy Kollektív

Szerződést, vagy időben megkezdeni a módosításokra a tárgyalást, vagy bármi egyéb.

De azt hagyni, hogy idáig fajuljon a dolog, nem túl szerencsés. Próbáljatok ebben

valamit tenni. Nyilván újak vagytok ebben a dologban itt. Már úgy értem, hogy… az IK

Kft. ügyeiben. De hát ezt rövid úton lehetne zárni. A másik pedig ez a projektdolog,

hogy nézem, hogy az Endrének névrokona is részt vett ebben a projektben. Endre,

névrokonod is részt vett benne, nem tudom ismered-e. Mert hát ő nem jogász. Azért

mondom, mert volt ott valaki idegen itt az anyagban. Tehát ez a projekt egyébként, ami

összeállt, és azt gondolom igényes és gondos anyag, és evvel nemcsak a

Vasútbiztonsági Osztály, vagy Igazgatóság emberkéi vettek részt, hanem gyakorlatilag a

pályavasút boldog-boldogtalanja. Így van, így van. És egyébként meglepő eredményt

hozott, nem is reméltük azt, hogy ilyen sokat vállalják a szerepet, akár névtelenül is,

meg névvel is. Tehát a megkérdezettek vállalták, és nagy százalékban segítették a

munkát. Én azt remélem, és el is várom, hogy ez ne legyen egy fiók nehezék ez az

anyag. Nyilván holnap is lesz egy vasútbiztonsági konferencia… értekezlet ezzel

kapcsolatban is. Fontos dolgokra világított rá, ami sok esetben ismert is, csak nem

beszéltek róla. Egy pár dologban nem is ismert, a vasút legalább eljutott már oda, hogy

részben lehúzta a fejéről a vaskalapot, és ki is próbált tekinteni más közlekedési

területek felé, hogy ott hogy tudják elejét venni az emberi tényezőkből fakadó hibák

megelőzésére, balesetek megelőzésére. Ez mindenképpen bíztató kezdet. Jó lenne, ha

ennek folytatása is lenne, és eredményes folytatása. És ha lényegtörően történnének az

intézkedések, és nem pedig formalizáltan. Egyébiránt a pályavasút ebben az ügyben

azért annyit tett, és ez is meglepő, hogy például képes volt arra, hogyha úgy tetszik,

soron kívül hozzon rendelkezést az irányadó rendelkezések kézbesítésének a módjáról.

Ez nagyon meglepett, mert egyébként máskor erre évek várakozása után sem került sor.

Úgyhogy azért mondom, hogy ez jó ez az anyag, és mindenképpen elismerés azoknak,

akik ezt összeállították, és vállalták érte a nevüket is akár. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Endre, tied a szó.

13


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Volt egy pár dolog, amire szeretnék akkor reagálni. Először is, csak sorba

haladjunk, mert volt egy-két dolog, amikor hivatkozunk valamire. Kedvencem a

síntörési jutalom. Tőlem kérdezték, hogy a vasutasok tényleg azért kapnak jutalmat,

mert törik a sínt? Mondtam, nem, hanem a síntörést fedezik föl. Tehát ez csak egy

dolog. Viszont az fontosabb ennél, hogy ki miatt, tényleg megkérdezték, tegnap, vagy

tegnapelőtt jött valaki, hogy ez komoly-e. Minisztériumból érdeklődtek, hogy hallották

többször, úgyhogy azért… a másik, hogy ki miatt volt, vagy mi miatt volt, ugye ez a

klasszikus eset. Bárki megkérdezte tőlem, vagy tőlünk az elmúlt közel félévben, hogy

mi a helyzet, arra én azt tudtam mondani, hogy jogilag egyértelmű a helyzet. Az egy

másik dolog, hogy tulajdonos, illetve hát tekintettel arra, hogy köztulajdonban álló

gazdasági társaság vagyunk, a helyzet, az olyan volt, amilyen. Azért azt gondolom,

ezért talán a munkáltatót nem gondolnánk magunkra venni ennek a felelősségét. Amit

kellett, illetve, ami előírás volt állami igazgatáson belül, megtettük a lépéseket. Hál’

istennek eljutottunk oda, hogy ez is rendeződik, ami nem itteni ok miatt állt elő. Én nem

szeretnék se senkivel, Gyulával különösen nem, itt meleg környezet kapcsán, mert én

aztán igazán maximum csak elszenvedője vagyok a témának és nem annyira, mint a

végrehajtó szolgálati kollegák. Én egyet tudok mondani, hogy én sose értettem ezt a

kérdést igazán, merthogy jogszabály eléggé részletesen rendezi, hogy miket kell

betartani. Én a magam részéről mindig azt mondtam, hogy azt meg tudnánk valósítani

maradéktalanul, amit a jogszabály előír, az önmagában egy óriási dolog lenne. És

önmagában egy nagyon fontos eredmény lenne. És az lenne egyébként az elsődleges. A

többit én valamennyire egy picikét a bővítésének és a túlburjánzás… látom ennek a

témának, de ez hadd legyen a magán véleményem, mert még egyszer mondom, ebben

nem vagyok kompetens. Az Ingatlankezelőre vonatkozóan. Nem értem igazából, egy

picit úgy érzem, mintha elbeszélnének egymás mellett a felek. Tehát amit itt tulajdonosi

ágon fölvetődött kérdés. Egyértelműen elhangzott a reakció, itt is elhangzott, hogy a

juttatások nem változnak. Az is egyértelmű, hogy amint a törvények véglegesen

ismertté válnak, abban a pillanatban le lehet ülni tárgyalni. Erre az Ingatlankezelő Kft.

készül. Nyilván ők is ugyanúgy olvasták a törvényjavaslatokat, a képviselői módosító

indítványokat, minden egyebet, mint itt mindenki, aki ebben a teremben ezzel már

foglalkozott. Tehát ehhez mérten azt gondolom, hogy ők írják, hogy mire készülnek.

14


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Nyilván, amint ez jogi alapot is nyer, akkor lehet a másik félhez egyébként fordulni.

Szeretném egyébként jelezni, hogy sem a kezdeményezés, sem a javaslat tekintetében

nincs elzárva az érdekképviseleti oldal sem, tehát akár meg lehet támadni az IK Kft-nek

a „vezetését”, hogy kérem szépen, mi az új Mt-vel harmonizálva ilyen típusú Kollektív

Szerződést szeretnénk kötni. Tehát azt gondolom, hogy a munkáltató meg fogja tenni,

legalábbis nekünk ilyen információnk van. De természetesen nincs ettől elzárva senki

sem. És hát még egy dolog a képzés és az átszervezés és egyebek. Én azért azt

gondolom, hogy a csomópontokon lévő oktatótiszt azzal, hogy egy egységes szakmai

szervezetnek ténylegesen a részévé vált én szeretnék azért emellett érvelni, emellett az

átszervezési dolog mellett. Egy egységes szakmai irányítási rendszerbe kerültek. Én azt

gondolom, hogy ebben a tekintetben, bár maradt a korábbi jó együttműködés adott

esetben csomópontok, egyebeknek a vezetőivel, de úgy gondolom, hogy szerintem az

oktatótiszteknek igyekszünk jó gazdái lenni, a szónak a nemes értelmében. És azt

gondolom, hogy én, akikkel beszéltem, volt már szerencsém, akivel bíróságra mentem,

mert tanúként jött velem az oktatótiszt, alapvetően ők úgy érzik, hogy törődünk velük,

és igyekszünk is. Tehát azt gondolom, hogy egy egységes szakmai irányítás keretén

belül lehet, hogy az ő szemléletük formálásában a lehetőségeik megteremtésében talán

többet tudunk tenni, mint a csomópontokhoz úgymond állomásított oktatótisztnek a

külső humán kezelésével. Én ennyit szerettem volna napirend előtt akkor a válaszokra

mondani. És ha nincsen további, nem tudom, hogy van-e további, akkor javaslatot

tennénk munkáltatói oldalról egy párperces szünetre, mert Igazgató úrnak lenne egy

elfoglaltsága, röviden, és utána folytatnánk a napirenddel.

Elnök: Jó. Köszönöm szépen. Akkor tíz perc szünetet rendelek el. Megkérek mindenkit,

hogy lassan foglalja el a helyét, mert akkor folytatnánk a mai munkát. Jó hát akkor

csapjunk bele, és akkor első napirendi pontunk következne. Most ugye ez is egy kicsit

speciális ebből a szempontból, mert az Endre az elején megkeresésenként rögzítette a

napirendi pontokat, úgyhogy most akkor kicsit csokorba szedjük, hogyha így gondoltad.

Kívánsz szólni, Endre? Jó, akkor átadom.

Munkáltató: Igen. Tehát szervezetenként említettem, hogy mindenki javaslatát

rögzítettük, és azt mondtuk, hogy a Vasutasok Szakszervezete részéről azt a kettő darab

15


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

témát, akkor ejtsünk róla szót így az elején. Röviden akkor mondanám az elsőt. Tehát a

járatritkítás, bár én ezt optimalizálás néven szoktuk használni, nemcsak az

utazóközönséget érinti kellemetlenül, hanem a munkába járó vasutas munkavállalók

nagytömegét is. És ugye az a végkövetkeztetés, hogy a költségtérítés a mai napig sem

rendezett. Erre vonatkozóan szeretnénk akkor reagálni, illetve, hogyha majd lesz még

hozzászólás, akkor erről beszélni.

Elnök: Munkáltató.

Munkáltató: Jó. Akkor szeretnénk reagálni erre. A munkáltatóhoz megérkeztek az

igények, mindenféleképpen kezelni szeretnénk ezt a problémát, ezért a Minisztériumban

jeleztük ezt. És folynak a tárgyalások, úgyhogy arra kaptunk ígéretet a Minisztériumból,

hogy ezt megvizsgálják és mindenféleképpen próbálnak majd nekünk erre választ adni.

Azért nem tudok bővebbet mondani erről, mert várjuk a Minisztériumnak a reakcióit

erre.

Elnök: Köszönöm. VSZ és utána VDSZSZ.

VSZ: Köszönöm. Hát, hogy járatritkítás, vagy optimalizálás, az mindenkinek ízlés

kérdése. Szerintem nem biztos, hogy ez az optimális menetrend, ami elkészült, meg ez a

szükséges és kellő járatmennyiség, ami kell. De hát Endre, ha neked ez optimális, akkor

legyen, ezen természetesen most nem fogok veled vitatkozni. Vagy nem is témája a

mai…

Munkáltató: Bocsánat János, nem én neveztem el. Tehát van a megváltozott

munkaképességű és én még egyről se tudok, akinek nőtt volna. Tehát sajnos ez a

helyzet.

VSZ: Ettől ez még a sajtóorgánumokban is a legrosszabbik megfogalmazás is

járatritkításról, természetesen. Úgyhogy maradjunk az egyszerű szóhasználatnál, az

könnyebb mindannyiunk részére. Alapvetően ugye a Minisztériumból is az hangzott el,

és a szakszervezeti oldalnak itt az előző VÉT-eken is kétfajta javaslata volt, az egyik az,

16


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

hogy a viszonosság elve alapján ha már a VOLÁN járatok bérleteit lehet alkalmazni a

vasúton, akkor az lenne a legolcsóbb és legegyszerűbb, és talán a leghatékonyabb is,

hogyha a viszonosság működik, és azt mondják, hogy hát akkor el lehet fogadni és kész.

Szóval, én nem tudom, biztos hogy a Minisztériumnak olyan fontos dolgai vannak,

hogy ezt hónapokon keresztül vizsgálja, hiszen már nagyon régóta ez téma. Kezdetek

kezdetén is mondtuk, hogy ez gond és probléma. A másik megoldás pedig, amire azt

mondtuk, hogy ne a 86% legyen megtérítve amennyiben a munkavállalónak meg kell

vásárolni ezeket a bérleteket, hanem 100%-ban. Ugyanúgy, mint 2008-ban meg tudtunk

itt a MÁV-on belül, a MÁV leányvállalataira egyezni abban, hogy azon munkavállalók,

akik rákényszerülnek arra, hogy VOLÁN járattal tudjanak bemenni a munkahelyükre,

akkor azoknak a 100%-os költségtérítés. Én azt elfogadom, és tisztában vagyok vele,

hogy nektek erre nyilván engedélyt kell kérni, de történjen már valami benne, hiszen a

munkavállalók azóta folyamatosan meghitelezik az alacsony keresetű munkavállalók

tulajdonképpen meghitelezik ezt a 86% és a 100% közötti 14%-ot. Én azt gondolom,

hogy akkor, amikor akkora terhek rakódnak a munkavállalókra, mint ami előző

időszakban még talán soha, azt gondolom, hogy pontosan ez a foglalkoztatási csoport,

aki érintett, akik a legnehezebb körülmények között élnek meg, minden egyes száz és

ezer forint jelentős többlet kiadást jelent nekik, és egyfajta egzisztencia problémákat vet

fel. Tehát szerintem ez az a szituáció, amikor szokták azt mondani, hogy kétszer ad, aki

gyorsan ad. Jó lenne, ha ezt tudnánk alkalmazni ebben a… úgyhogy arra kérem a

munkáltatót, vagy arra kérjük a munkáltatót, hogy ebben egy nagyon rövid időn belül

történjen valami megnyugtató megállapodás akár úgy, hogy a viszonosság elvére

mondja akkor ki a Minisztérium, és akkor alkalmazza a MÁV és a leányvállalatok, vagy

pedig akkor a MÁV saját hatáskörében hozza meg azt a döntést, hogy a 100%-os

költségtérítést bevállalja a munkavállalók tekintetében. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. VDSZSZ.

VDSZSZ: A legutóbb, mikor erről, többek közt erről is tárgyaltunk a Völner és Fónagy

államtitkár urakkal, akkor az előbbi azt a kijelentést tette, két alkalommal is megerősítve

saját magát, hogy nem látja akadályát annak a kérés teljesítésének, vagy ötlet

teljesítésének, miszerint is a járatritkítással érintett mellékvonalakról a munkába járó

17


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

vasutasoknál a VOLÁN társaságok fogadják el az arcképes vasutas menetkedvezményi

igazolványt. És azt is ígérte, hogy soron kívül ebben az ügyben lép. Hát nem tudom,

hogy a soronkívüliség, az milyen időtartamot vélelmez, de lassan egy hónap eltelt ezen

ígéret kimondását követően, és nem tudok arról, hogy elfogadnák az arcképes

igazolványokat. Megkerestük ebben az ügyben nyilván a Minisztériumot, a Völnert

emlékeztetve az ígéretére, de azért osztom meg ezt veletek is, hogy legyetek olyan jók,

és mint a jó gazda, szereti a munkavállalóit, kedveli őket, próbáljatok ti is ebben az

ügyben lépni. Nem egy nagy dolog, ő is azt mondta, hogy nem egy ügy, hát ezek szerint

mégis az. Pár száz emberről van szó, és akkor ki lenne húzva a dolognak a méregfoga.

Jó? Kérdezzetek már rá, aztán hipp-hopp el lehetne ezt intézni. Köszönöm. Nincs több

megjegyzésem hozzá.

Elnök: Köszönöm. Igazgató úr és utána PVDSZ.

Munkáltató: Köszönöm szépen. A szándék, az azonos. Mindenféleképpen meg fogjuk

kérdezni. Én most szóltam is már itt, hogy ezt prioritásként fogjuk kezelni – jó? –és

vissza fogok jelezni. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. PVDSZ-é a szó.

PVDSZ: Minden úgy van, ahogy a kollégák elmondták. Ugye az a probléma, hogy ez

több mint egy hónappal ezelőtt hangzott el, és nem történt semmi. Én egy másik

vonatkozását említeném meg az ügynek, ami kapcsolódik ehhez a kérdéshez, mégpedig

az, hogy az intézkedés kapcsán fokozódott az az igény, az a jogos igény, hogy ezeken a

területeken ugye mivel tömegközlekedési eszközzel esetenként nem képesek a munkába

járást biztosítani, saját gépjárművet használnak. Na most, ezt el-elintézzük, itt inkább az

a fő probléma, hogy ez nem megy automatikusan. Tehát állandó harcot kell vívni a

munkáltatói jogkörgyakorlóval, hogy ez ugye egyrészt, hogy egyáltalán belássa, hogy

ez egyrészt így célszerű és így gazdaságos, másrészt hogy ugye azt a Kollektív

Szerződéses szabályt, miszerint itt harminc forintot kell pályavasúti munkavállalónak

fizetni, betartsa. Fordulnak elő olyan esetek, hogy a munkáltató válogat valamilyen

általunk ismeretlen szempont alapján, hogy az egyik munkavállalónak fizeti a kilenc

18


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

forintot, a másiknak a harmincat. Mind a kettő pályavasúti munkavállaló. Tehát ezzel

kapcsolatban azt kérnénk, hogy valamilyen figyelemfelhívás menjen ezekre a

területekre a Kollektív Szerződés vonatkozó szabályainak betartása érdekében.

Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Munkáltató.

Munkáltató: Sejtettem, hogy ketten beszélünk.

Munkáltató: Bocsánat. Szeretném kérni Enzsöl urat annak a konkrét ténynek az

ismertetésére, hogy hol történt az, hogy csak kilenc forintot fizettek, mert azt konkrétan

meg tudjuk nézni. Akkor tudunk intézkedni. Ha ilyen van, megkérlek, hogy küldd el

számunkra és akkor lerendezzük ezt a kérdést. Amúgy a válogatás, az olyan

szempontból elképzelhető, hogyha tömegközlekedési eszközzel is be tud járni, akkor a

munkáltatói jogkörgyakorlónak kötelessége megvizsgálni, hogy melyik az olcsóbb a

vállalat számára, hogyha ugyanaz a feltételrendszer van. Amúgy meg nincs szerintem

válogatási lehetősége. Ha van tömegközlekedés, akkor azzal.

Munkáltató: Bocsánat, akkor nagyjából ugyanazt akartuk mondani csak én egy másik

oldalról szeretném még megvilágítani a dolgot. Tehát az, ha azonos feltételben vannak,

és az egyik valamilyen rejtélyes oknál kilenc, a másik harminc, az egy sima hátrányos

megkülönböztetés. Ezt akarta az István burkoltabban mondani egy kicsikét csak én

direktebben megfogalmaznám. Tehát gyakorlatilag a Kollektív Szerződés mond, amit

mond, az utasítás elmondja, hogy milyen sorrendben kell megvizsgálni, hogy valaki

hogyan tud, vagy nem tud, vagy mivel tud, vagy mivel nem tud bejárni. És azt követően

azt gondolom, hogy egyértelműek a jogosultság feltételei. Tehát itt rejtélyes okokat nem

tudunk. Ha van név törzsszámmal, körülbelül két percen belül meg tudjuk nézni.

Hozzátenném, volt a saját praxisomban eddig már olyan ügy, amikor Záhony és vidéke

ÁFÉSZ vidékéről beküldtek ugye ilyen eseteket, hogy az egyiknek Dögéről miért jár, a

másiknak Tornyoskátáról miért nem jár. Megnéztük és azt mondtuk, hogy ez így

fenntarthatatlan, és rendelkeztünk. Tehát tisztelettel kérjük a konkrét dolgot, és akkor

tudunk intézkedni.

19


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Elnök: PVDSZ.

PVDSZ: Jó, hát a szabállyal én is tisztában vagyok, nem erről van szó én egy jelzést

adtam a munkáltatónak, hogy én úgy tapasztalom, értékelem, hogy ennek a pontnak a

helyi értelmezésében vannak problémák, és nyilván – hogy mondjam? – eddig még nem

volt arra példa, hogy ilyen panasz esetén ne tudtunk volna helyben úgy eljárni, hogy

végül helyreállt a jogszerű állapot. Tehát el tudjuk mi is intézni, csak az esetek

gyakorisága mutat arra rá, hogy ennek értelmezésében problémák vannak helyi szinten.

Úgy, hogy azt kérnénk, hogy amikor legközelebb ilyen humánpartner értekezlet, vagy

valami hasonló összejövetel van a szakemberek irányába, akkor történjen meg a

munkáltató részéről egy figyelemfelhívás erre vonatkozóan, mert vagy elfeledkeztek

bizonyos szabályokról, vagy értelmezési gondjaik vannak. Köszönöm.

Elnök: Köszönjük szépen. Akkor ott, ahol kell, a munkáltató intézkedik, illetve várjuk

akkor a Minisztériumnak a véleményét az ügyben. Akkor ugorjunk a másik témára. A

munkavállalók személyi dokumentumainak tárolásával kapcsolatos témakörünk lenne

még, VSZ kezdeményezés kapcsán. Endre.

Munkáltató: Egy dolgot. Az előbb én felejtettem el munkáltatói részről, azt szeretném

a jegyzőkönyv számára, mindenki kapott egy nagyon csinos borítékot, amiben az

általunk a 3. számú Kollektív Szerződéses melléklet felváltását hivatott utasítástervezetét

is átadtuk. A Kollektív Szerződésnek a vonatkozó része és ez a két dolog

együtt mozognak. Egyúttal szeretném jelezni, hogy természetesen várjuk, tényleg várjuk

mindenkinek a szakmai véleményét. Illetve nyilván erről fogunk majd tudni beszélni, de

a 3-ai VÉT ülésen ezzel kapcsolatosan a vonatkozó konzultációt is szeretnénk

lefolytatni ennek az utasításnak a tárgyában. És akkor kérdezném az előterjesztőt,

kívánja-e kiegészíteni a napirendi javaslatot itt, ugyanis a humánszolgáltatás vezetője itt

van, tehát ha van kiegészítés, akkor tedd meg János, utána pedig meghallgatnánk a

Virrasztó urat.

20


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

VSZ: Természetesen. Az elmúlt években többször jeleztük már azt a problémát,

problémakört, hogy valamikor nagyon régre visszanyúlik, amikor ez a szkenneléses

dolgok működtek, és a dokumentációt a vasutas munkavállalókról úgy tűnt, hogy a

kitűnő SAP rendszerben, meg minden egyéb rendszert, amik nagyon jól be voltak

harangozva, hogy több milliárdért micsoda nyilvántartások fognak itt lenni a MÁV Zrtnél.

Aztán eltelik egy kis idő, amikor isten igazándiból valamilyen adatszolgáltatásra

lenne szükség, akár mondjuk egy nyugdíj megállapításhoz, hogy ott kiderül, hogy

nagyon nagy hiányosságok vannak ebben a témakörben. Aztán amikor le kellene menni

azokba az ominózusos pincékben, amiben hát eléggé megdöbbentő volt számunkra, és

hát ezzel kapcsolatban az elmúlt alkalmakkal a VÉT üléseken is többször prezentáltunk

olyan irodalmi alkotásokat, amelyek ezt bemutatták, hogy valójában hol és milyen

körülmények között tárolják a vasutas munkavállalóknak a dokumentumait. Hát isten

igazándiból annyi történt most, hogy a meglévőket megpróbálják természetesen valami

kulturáltabb körülmények közé szállítani. A probléma nem ott van, a probléma ott azzal

van, amikor a munkavállaló jön a humánszolgáltatóhoz bizonyos adatkérésre,

adatszolgáltatásra, és hát eltelik egy kis idő, várakozás, várakozás, majd ezt követően

egy közlés, hogy hát, sajnáljuk, nem találjuk ezeket az adatokat. Mi azt kérnénk ebben

az esetben, és főleg a nyugdíj megállapítás vonatkozásában merülnek fel elsősorban

gondok és problémák, azt kérjük a munkáltatótól, hogy akár szúrópróbaszerűen is

vizsgálja fölül azokat, hogy milyen módon vannak ezek a dokumentumok egyáltalán

egy-egy emberre vonatkozóan hogyan vannak rögzítve, hogyan van nyilvántartva, mert

kénytelenek leszünk ahhoz a módszerhez folyamodni természetesen, hogy minden

munkavállalót arra fogunk szólítani, hogy menjen és kérje meg a Nyugdíjigazgatóságtól

az idő beszámítását, mivel a MÁV Zrt-nél nincs rend a nyilvántartás tekintetében. Én

azt gondolom, hogy ez egy macerás, és egy kicsit a cégre nézve is természetesen egy

negatív jelzése lesz a közvélemény számára. De azt gondoljuk, hogy az nem állapot,

hogy több munkavállaló már élt ezzel a lehetőséggel, hozzáteszem, és olyanok, akiknek

semmilyenfajta mozgása nem történt az elmúlt időszakban, idejött, itt kezdte az első

munkahelyét, és a mai napig is itt dolgozik, és kiderül, hogy bizonyos adott időszakok

nincsenek róla rögzítve. Tehát a Nyugdíjigazgatóság visszaír a kolleganőnek, a

beszámítás tekintetében, vagy a kollegának, hogy légy szíves ezt meg ezt az adatot saját

magáról prezentálni a Nyugdíjigazgatósághoz ahhoz, hogy a beszámítása megtörténjen.

21


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Természetesen ezzel a levéllel is, és ezzel a napirendre való tűzéssel is folyamatosan azt

szeretnénk elérni, hogy legyen rend ebben a dologban. És majd amikor egyszer én is

odakerülök arra, hogy valamikor majd össze akarják számítani, vagy ha megérjük ezt az

időszakot, hogy lesz majd nyugdíj, esetleg elérhető távolságba kerül számomra is, akkor

ne kelljen azért már most aggódnom, hogy vajon az én dokumentumaim hogyan vannak

itt rendben a munkáltatónál, mert bizony erre az elmúlt időszakban azt kell, hogy

mondjam, nem megfelelő módon lettek az adatok sem rögzítve, sem tárolva, és innentől

kezdve a munkavállaló számára komoly problémák lesznek. Bevezetőként

természetesen ennyit szerettem volna mondani. És természetesen mondom, nem

szeretnénk azzal élni, mert ugyan mód és lehetőség van arra, hogy felhívjuk a

munkavállalók figyelmét arra, hogy legyenek szívesek – még egyszer megismétlem,

legyenek szívesek – megkérni saját időbeszámításukat, mert a MÁV Zrt-nél, és időben,

mert mire megérik majd a nyugdíj korhatárt, talán tudják igazolni ezeket az időszakokat

maguknak. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy állami vállalatnál bizony elég

negatív képet festene le. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Nem tudom, Balázs a témához kapcsolódóan?

VDSZSZ: Nem az. Az Endrének a váratlan bejelentése okán jelentkeztem, amit átadtak

véleményezésre anyagot. Azt nézem, hogy ez munkáltatói utasításként jelenne meg,

elnök-vezérigazgatói utasításként. Egyelőre a Kollektív Szerződésnek a 3-as mellékletét

képezi. Nyilvánvalóan arról hajlandók vagyunk tárgyalni, a jogszabálynak megfelelően,

meg hogy a jogszabály megfeleltetésnek eleget tegyen, de azt semmiképp nem viseljük

jó szívvel, meg úgy egyáltalán, hogy ez külön utasításként létezzen. Nyilván nem kell

azt hiszem ecsetelni, hogy miért nem. Hát, nem. Benne van a Kollektív Szerződésben.

Tessék? Hogyhogy most? Hát később is benne van. Mi az, hogy most? Módosítjuk a

KSZ-t a jogszabályi elvárásnak megfelelően. Köszönöm.

Elnök: Munkáltató, és akkor utána Virrasztó úré a szó.

Munkáltató: Igen. Én ebbe nem szeretnék most belemenni, én javasolnám, lesz rá több

mint egy hét, a két anyag együttes tanulmányozását, és utána meg tudjuk azt beszélni,

22


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

hogy mi a praktikusabb, vagy mi a jobb megoldás, vagy mi mögött milyen érdekek

vannak. Tehát Balázs, én most kifejezetten kérnélek arra, hogy még mielőtt

felidegesítenéd esetleg magadat az anyagon, vagy önmagában csak a javaslattétel

módján, először a tanulmányozást javasolnám és utána beszélünk róla 3-án itt

érdemben, és nyugodt körülmények között. Tehát önmagában az nem istentől

elrugaszkodott, de majd a KSZ-nél elmondom, hogy miért. Egyébként javasoltuk a

szövegben a 3-as melléklet törlését ezzel összefüggésben. Így áll össze. Az, hogy mást

gondolsz, ezt majd megbeszéljük. Egy dolgot szerettem volna csak mondani az iratok

őrzéséről. Azért hála istennek, ezek az iratok nem egy példányban készülnek, úgyhogy

én a munkavállaló figyelmét viszont arra szeretném fölhívni és ezt javaslom

mindenkinek, hogy mindenki nagyon jól őrizze a saját iratait is, mert annál pontosabb

irattár, mint a saját magam munkaviszonyára, jogviszonyára, biztosítási viszonyára

vonatkozó dolgok, annál pontosabb, mint a sajátunknak a magam megőrzése biztos,

hogy nincsen és nem is lehet. Úgyhogy azért azt ne gondoljuk, hogy a munkavállaló

széttárhatja a kezét és azt mondja, hogy köszönöm szépen, hát mint mindent, a

munkáltatónak kell nyilván megőrizni, nála meg kell lenni mindennek, engem meg nem

érdekel. Tehát ebben azért van egy egyéni felelősség is. Erre szeretnék utalni. És János,

akkor hallgassuk meg először szerintem a Virrasztó úrnak az idevonatkozó válaszát.

Vagy most… jó. Akkor hurrá, tessék.

Elnök: VSZ.

VSZ: Én azt gondolom, hogy az elején is azzal kezdtem, hogy többmilliárdos

rendszereket vásárolt meg a társaság, aminél azt gondoljuk, hogy az lenne a helyes,

hogyha ezek rendben lennének, és nem lenne ilyen probléma. Ez az egyik

hozzáfűznivalóm. A másik pedig, sokan vagyunk már itt régebbi vasutasok, akik

emlékszünk arra, és pontosan az oktatás, képzésnél gond és problémaként jelenik meg

most az, hogy hogyan igazoljuk le azt, hogy én egy – magamról beszélek – elvégeztem

egy daru… tanfolyamot. Bármilyen hihetetlen, annak idején elvégeztem. Ez akkor úgy

működött, hogy vagy egy felolvasókönyvben, vagy egy táviratban küldték ki a

szolgálati főnökségekre, hogy ez és ez a nevű munkavállaló elvégezte ezt a tanfolyamot.

Hát ezek nincsenek rögzítve. Most a képzésnél, az oktatásnál, én azt gondolom, hogy az

23


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

alapvizsga vonatkozásában bizony nagy gondban vagyok én is, vagy nagy gondban

vagyunk sokan, hogy hogyan fogjuk azt dokumentálni, hogy érkezett egy távirat valahol

a körzeti üzemfőnökség személyzetis emberkéjéhez, akinek rögzíteni kellett volna az én

dossziémban a személyi anyagaim közé ezeket, és vagy megcsinálta, vagy nem csinálta

meg. Ha nem csinálta meg, akkor még rosszabb a helyzet, mert ez a távirat meg már

biztosan nincsen meg, hiszen hát mennyi változás történt itt a társaság életében,

hányszor hordták ide-oda a papírokat, és hány MÉH gyűjtésnél adták le ezeket a

dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy ne keverjük össze. És most kínlódunk ezekkel a

történetekkel. Azt gondolom, hogy a munkáltatónak ugyanúgy gondot és problémát

jelent csak az oktatásnál. Én azt gondolom, hogy nem kell túlragozni, hogy miről

beszélek. Tehát ez, hogy most a munkavállalónak is gyűjteni kellene otthon, ez kevésbé

elfogadható számomra ez az indoklásod.

Elnök: Munkáltató.

Munkáltató: Mielőtt Virrasztó úr, aki szintén a munkáltató képviselője következne,

azért annyit szeretnék mondani, hogy SAP rendszer nem egy régi dokumentum

archiválására vonatkozó rendszer. Az egy jelenleg, most már üzembemenő rendszer,

amely az üzembeállításától a MÁV-nál dolgozó munkavállalók adatait és információit

rögzíti. Tehát ne keverjük össze a két dolgot. Nem kisebbítve azt a problémát, amit

felvetettetek a régi vasutasok régi dokumentumainak meglétével kapcsolatban, vagy

kezelésével kapcsolatban, de én úgy gondolom, itt ketté kell választani a dolgokat. Az

SAP rendszert ne keverjük ebbe. Annak nem az a funkciója, hogy egy húsz évvel ezelőtt

három hónapig a MÁV-nál dolgozó munkavállalónak az adatait és információit

nyilvántartsa, hiszen visszamenőlegesen ezeknek a feldolgozására, rögzítésére nem volt

mód, pénz, satöbbi. Jó? Tehát ezt szeretném kérni, hogy akkor ilyen formában

próbáljunk továbbmenni. Köszönöm.

Munkáltató: Még egy másodpercet hadd mondjak. Egyébként… saját magam

érdekében is én úgy gondolom, hogy mindenkinek kell vigyázni a saját dolgaira. A

másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy nem gondoljátok ti azt, hogy a munkáltató

szánt szándékkal akarja ezeket a dokumentumokat eltitkolni. Mindent megteszünk azért,

24


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

hogy ezek a dokumentumok, amik a rendelkezésünkre állnak, azokat úgy kezeljük, hogy

ez jó legyen. És direkt azért a munkáltató nem tartja vissza ezeket a dokumentumokat,

hogy mondjuk kiszúrjon a munkavállalóval. Tehát azt én úgy gondolom, hogy nem

feltételezi senki. Tehát meg fogunk tenni mindent. Most akkor azért átadnám a szót a

Bélának, csak reagálni szerettem volna. Jó?

Munkáltató: Köszöntök és üdvözlök mindenkit. Nem akartam nagyon a múlttal

foglalkozni, de talán pár gondolatot emlékeztetőül. Nagyon sokszor elhangzik, hogy

többmilliárdos SAP. A kettőnél kevesebb nálam több. Tehát magyarul egy egész

valahány tized milliárd volt az SAP. Tehát én emlékszem a számokra és a beruházás

gazdaságossági beterjesztésre, nem érte el a kettőmilliárdot. Tehát ezt a szót, hogy több,

ez így, ebben a formában nem igaz. Másik dolog. Emlékeznék arra is, azt hiszem, hogy

nem tudom most már pontosan, hogy kik voltak a 2005-ös adategyeztetési tábla, mikor

kiment, hogy megkérünk minden aktív munkavállalót, hogy a rendszerben tárolt

adatokat kiküldjük és legyenek kedvesek, segítsék a nyilvántartást, javítsák ki, küldjék

be, satöbbi, satöbbi. És úgy emlékszem, hogy volt néhányan, akik azt mondták, hogy

hát, bojkottáljuk ezt az akciót. 40%-a nem érkezett vissza az adatlapoknak. Ennek oka

volt. Köszönöm szépen, hogy István mondta, hogy ugye ez a rendszer nem archív

rendszer. Ez a rendszer 2005-ben az aktív dolgozók adataival lett föltöltve és az aktív

dolgozóknak az adatai természetesen megvannak, nyugodtan kijelentem, hogy mind a

Nyugdíjigazgatás, mind a NAV és az OEP és az Egészségpénztár az elmúlt ötévi

munkában nem talált bírságolási kifogást. Magyarul azt gondolom, ennél objektívebb

mérőszám nincsen a rendszerben. Hiszen minden forintért vadászik a hatóság ma. A

konkrét problémáról néhány dolgot. Nem hiszem, hogy ebben a körben kell

elmondanom, de azért szintén jelezném. 2005 előtt több mint száz helyen volt

munkaügyi tevékenység, bérszámfejtés, és 123 al TB kifizetőhelye volt a MÁV Zrt-nek.

Tehát az, hogy hol vannak humániratok, vagy hol nincsenek humániratok, ki merem

jelenteni, ma sem tudjuk. Nem egyszer van olyan eset, hogy valamilyen átszervezésben,

vagy költözés kapcsán kapunk egy telefont, hogy találtunk két szekrény iratot, valami

bérpapírt látunk benne, nem jönnétek ki megnézni? Különböző becslések vannak,

hangsúlyozom, amit ma ismerünk, 152 helyen van humán archív irat. 152 helyen az

országban. A mennyiségére a becslés, az kilenc kilométertől 18 kilométerig. Na most,

25


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

azt hiszem, hogy ezek a számok azért egy kicsit elgondolkodtatóak. Mi az ingatlantól

helyiségeket bérelünk. BTSZ-ben kifizetjük az árát. Az, hogy a humánszolgáltatás ott

tárol iratot az, hogy az ingatlanoknak a felújíthatósága és a karbantarthatósága milyen,

az nem igazán dokumentum megőrzési probléma. Mi jelezzük, hogy probléma van. Az,

hogy milyen forrás és lehetőség van, az azt gondolom, az a társaságnak a gazdasági

helyzete és körülményei szabják meg. Mit tettünk az elmúlt időszakban? Három

előterjesztést készítettünk annak idején, hogy kéne rendbe tenni az egészet. Hát ehhez

mint a háborúhoz, csak pénz, pénz és pénz kell. Nem kevés. Ez a probléma valóban

nyilvánvaló, akiket érint, nagyon komoly probléma, nem vitatjuk, de talán átkanyarodva

a mára, és hál’ istennek a humán elektronikus ügykövető rendszerben pontos számokat

tudunk mondani, 2011-ben 7036 nyugdíjmegkeresés, vagy ellenőrzés érkezett. Még

egyszer mondom a számot, 7036. Átlagos keresési időnk az 24 munkanap, tehát hogy

vagy kapunk, vagy nem kapunk választ, hát ebben a formában talán azt gondolom, hogy

nyilvánvaló, hogy ez kicsúszhat a 30 napos válaszadási időbe, de közel van a 30

naphoz. Nyugdíjigazgatóság végül is bárminemű jogorvoslatot igénylő eljárást nem zárt

le úgy, hogy megbüntesse a munkáltatót. Öt eljárás indult különben határidősértés miatt,

és 842 esetben nem tudtunk adatot szolgáltatni. Ennek nagy része szünidei munkás.

Tehát mit tudom én, 1962-ban Ferencváros pályán kaszáltam két hétig. Nagyon sok

ilyennel találkozok és ezeknek nincsen valóban nyoma, és nem tudjuk, hogy hol van.

Tessék elhinni, hogy a kollegák megtesznek mindent és elég szép erőforrás dolgozik

rajta, humánterületről. Tehát 16—17 ember ezzel foglalkozik csak, országosan. Nem

kevés, azt gondolom. Mi ennyit tudunk és teljes körűséget soha nem ígértünk, és nem is

tudjuk ezt biztosítani, mert valamilyen helyzetet örököltünk. Valamilyen helyzet

kialakult. Mi ezt próbáljuk rendbe tenni. Vannak elképzeléseink a jövőt illetően, hogy

hogyan tovább, szeretnénk ezt megvalósítani. Nyilvánvaló saját erőből csináltuk a pécsi,

debreceni, nagy iratselejtezést és iratáttekintést. És azt is szeretném elmondani, hogy a

humánszolgáltatás kezdeményezésére sikerült elérni a Levéltárnál is, hogy nem kell a

munkaviszony végét követő 40—50 évig őrizni dokumentumokat, hiszen most elvileg

mondhatnám, hogy 105 éves korában is elméletileg a munkavállalónak kéne őrizni a

dokumentumát. Mert ugye a munkaviszony vége, hogyha 65 év, sőt bocsánat, 115 év,

mert plusz ötven én, igen, akkor egész komoly ideig őrizgetnénk. Most elfogadta a

levéltár is és a szakhatóság is, hogy ezután a születési évre fogunk rendezni. Tehát a

26


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

születési év plusz nyolcvan év lesz a rendező elv. Ezzel jelentősen csökkenthető az az

archív iratmennyiség, ami azt kell, hogy mondjam, kezelhetetlen. Valóban rosszak az

iratminőségek, de hát ez a tárolástól függ. Tehát, hogyha vizes pincében, dohos

pincében tárolták, akkor az valószínű, hogy idővel károsodik. Van olyan, hogy például

rágcsálóirtást kezdeményeztünk, mert látogatásunkkor már, hát egy részét archiválták a

rágcsálók az iratoknak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolognak tartjuk,

tessék elhinni. A lehetőségekhez képest megtettünk mindent, nyugodt a lelkiismeretem,

és hát természetesen megértem azt a kollegát, akinek pont hiányzik néhány hét. Biztos,

teljesen egyetértek vele. De azt is még jelezném, hogy minden olyan esetben, ahol

képzett adatokból adtunk leigazolást, tehát magyarul a munkaviszony igazolt, de a

jövedelme nem volt mellé, egy esetben még nem utasított vissza bennünket a

Nyugdíjigazgatóság, hogy a képzett jövedelmi adatot nem fogadtok volna el. Így a

józsefvárosi felvetésre is, ahol valóban eltűntek iratok, nem tudjuk, hogy mikor és hova,

ahány munkaviszonyról kértek jövedelemigazolást, minden esetben elfogadta a

Nyugdíjigazgatóság. Én ennyit kívántam elmondani. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Az MTSZSZ jelentkezett, és utána a VDSZSZ-nek átadom a szót.

MTSZSZ: Üdvözlök én is mindenkit. Minekünk is voltak problémák. Hát az egyes

személyeknek ez komoly gond. Az ember nem is készül fel rá, hogy az iratait

megőrizze. Hát idejött az ember 1976-ban, és mégis hiányzik másfélév. Nem tudja az

ember. Tehát tényleg érdekes felvetés. Én inkább a VSZ másik felvetésére, most ezek a

különböző vizsgapapírok bekérése, amely nagyon komoly problémát okoz, bár nem

pontos ez a felvetés, azért felhívnám a figyelmet, amiről előbb-utóbb tárgyalnunk kell,

mert egy csomó olyan vizsga van, ami még most is van, ahol csak simán aláírom, hogy

a KÖFE-ből vizsgát tettem. Nincs vizsgaigazolás. A régi alapbizonylatokat ugyebár

rögzíteni kéne, le kéne adni, de aki 76-ban, 82-ben tette le az alapvizsgát, annak már

nincsen meg, nem fogja tudni leadni. Itt már fenyegetve vannak a munkavállalók, hogy

új alapvizsgára lesznek esetleg kötelezve. Hát erre szerettem volna inkább felhívni a

figyelmet, hogy ebben előbb-utóbb valamilyen megállapodás és kompromisszumra kéne

mindenféleképpen jutnunk. Köszönöm szépen.

27


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Elnök: Köszönöm. Balázs

VDSZSZ: Elállok.

Elnök: Jó. Akkor VSZ kívánja kiegészíteni?

VSZ: Természetesen. Szóval, az a baj, hogy mint minden egyes alkalommal, mikor az

előző évben is elmondtuk, meg azt megelőzően is, nagyjából ugyanezeket. Szóval,

szerintem hogyha a tavalyi papíromat hoztam volna el, akkor ugyanezeket a standard

mondatokat hallottam volna, vagy olvashattam volna vissza, amit most válaszként

ismételten megkaptunk. Tehát önmagában az, amit mi is kritizáltunk, és kifogásolunk,

hogy nincsen rendszer benne. Tehát egyszerűen ez a zűrzavar az irattározás

tekintetében, és jó pár évetek lett volna arra, hogy ezeket rendbe rakjátok, legalábbis

akik régebben itt vagytok, és ezzel foglalkoztatok. Ahhoz képest meg olyan nagy

változás nem történt, és ugyanazokkal a problémákkal, amikkel szembetalálkozunk, az

az egyénnek bizony súlyos probléma, amikor menni akar, és azt mondja, hogy őneki

kellene még kéthárom év, és a munkáltató felelőtlensége miatt rendszerszemléletéből

adódó problémák miatt, mert helytelenül tárolta, kitalált… és egyébként hozzáteszem,

akkor, amikor még volt a MÁV-nak Nyugdíjigazgatósága, akkor kevés ilyen

problémánk volt. Mert rendben voltak a dolgok. Amikor kint, a humánterületeken

tárolva voltak a dokumentumok, rendben voltak, és kevés ilyen típusú probléma volt.

Hát ezzel a központosítással nyilván elértük azt, hogy ezek a dokumentumoknak isten

igazándiból nem is volt gazdája, mint ahogy… nem akarom kifordítani a szavadat, de

nagyjából azt érzékelem, hogy isten igazándiból ebek harmincadjára van ott. És a józan

paraszti ésszel, hogyha valaki talál egy szekrényt, még az egy jó eset, hogy nem azt

mondja az ifjoncoknak MÉH gyűjtéskor, hogy nyugodtan, van itt egy rakat papír,

hordjátok el, hanem esetleg bejelenti, mint ahogy a Balatonban találnak bombát, hogy

jöjjön már ki a tűzszerész, és nézze meg, hogy mi a probléma vele. Tehát, ha így

működik a rendszer, akkor itt tényleg komoly baj van. És ami engemet egy kicsit

aggaszt, és talán azt is mondom, hogy fölháborít egy picit, hogy olyan természetes ez.

Szóval, természetes, hogy van 18 kilométer hosszú iratanyag valahol, egyik

patkánylyukban is, meg a másikban is, és egyébként a válaszok mik a munkavállalók

28


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

részére is. Én nyilván azt tudom itt tolmácsolni munkavállalói képviselőként, ami

hozzánk eljut információ. Elmegy a humánszolgáltatóhoz, azt mondják neki, hogy hát,

kivárjuk azt a húszon egynéhány napot, ami a határidő, aminél még nem büntetnek, és

akkor megírjuk válaszként, hogy hát, tűvé tettük a világot érte, de egyébként a maga

dokumentuma nincsen meg. Most ez a maga dokumentuma, ez annak az egyénnek, ez

bizony komoly gondot okoz és problémát okoz. Szóval lehet ezt így is kezelni, meg

valójában úgy is, hogy megpróbálunk rendet tenni benne. Erre próbálnánk felhívni a

figyelmet. Egyébként valószínűleg nem 842 eset lenne, mert hogyha valóban most csak

azt mondanánk az ötvenéves férfiak kezdjék meg, és kérjék meg a

nyugdíjbeszámításhoz az idejüket, akkor nem 842 ilyen eset lenne, amire azt

mondanátok, hogy bocsánat, nem tudjuk kielégíteni a Nyugdíjigazgatóság irányából jött

kéréseket, mert nem találjuk a dokumentumokat, hanem lehet, hogy mit tudom én,

3842, akkor máris nem biztos, hogy ilyen jó lesz a statisztika. Egyébként valóban azt

tudom mondani, hogy hát a puding evése a próba, és majd meglátjuk, hogy valóban

melyik szám fog összejönni a jövő tekintetében. Mert én úgy látom, hogy addig nem

lesz ebben rend, vagy nem is lesz benne ilyen kényszer, hogy egyszerűen rendrakás

megtörténjen. És hát a munkavállalók esetében pedig azt gondolom, hogy nagyon

sajnálom azokat, akiknek majd bizonyos idejeik ki fognak esni pontosan azért, mert ez

az irattározás nincsen rendben. De úgy látom, hogy nem fog ebben semmi változni.

Elnök: Köszönöm. Munkáltató, Virrasztó úr.

Munkáltató: Nem szeretnék számmisztikába belemenni, hogyha többen kérik,

mennyivel másabb lesz a statisztika. Azt gondolom, hogyha a munkaviszonyban állók

kérik, akkor jobb lesz a statisztika jóval, mert van SAP, és benn van az anyag. Tehát

hál’ istennek, akkor nyugodtan várom, hogyha lesz ilyen kezdeményezés. Semmi

problémánk, mert az SAP-ban benn van, 2055-től valóban az információ. A másik

része, hogy amikor a Nyugdíjigazgatóság nem volt itt, nem volt ilyen probléma.

Megcáfolom. 2008-ban, amikor kiment, előtte ugyanúgy a humánszolgáltatást

irányítottam, naponta több ugyanilyen probléma volt. És az alapprobléma onnét adódik,

hogy 1988—1992 időszakát, amikor legelőször elektrikusan be kellett dolgozni a

munkáltatóknak, ugye a kollegák nagy része még számítógépet se látott. És amit be nem

29


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

vittek adatot akkor, és leadtak a Nyugdíjigazgatóságoknak, és ami a valóság, nincs

köszönő viszonyban. Ez nem MÁV specifikus probléma, hanem ez országos probléma.

Tehát akkor kellett a munkáltatónak először elektrikusan beadni az adatokat és akkor a

feldolgozás sajnos olyan volt, amilyen volt, és ami bement a Nyugdíjigazgatóságokhoz,

azok az adatok sajnos tömegével – még egyszer mondom, megint csak a MÁV-nál,

hanem más cégnél, ahol dolgoztam, ott is ugyanez volt a probléma – ez az időszak a

kritikus igazán. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Endre, kívánod még kiegészíteni? Jelentkeztél előbb.

Munkáltató: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy idővel az emlékek

megszépülnek, ez igaz a Nyugdíjigazgatóságnál való kevesebb problémára is.

Elnök: Jó. Köszönöm. Akkor legyen ennek a napirendnek ez a zárszava. És akkor

javaslom, hogy…

VDSZSZ: Bocsánat, akkor miben maradtunk, mert ez így jó… történik valami? Jó,

rendben, csak úgy nem igazán értem, hogy most miről beszélgettünk. Minden rendben

van akkor? Jó.

Elnök: VSZ még az előző napirendhez?

VSZ: Természetesen, csak egy klasszikus kérdés akkor, hogy adatrögzítés tekintetében

tervez a tárolással, adattárolással van valami terv? A jövőben valami változás? Tehát ha

lehet erről hallani. Legalább akkor már tényleg ne érje meg, hogy nem hiába vetettük föl

ezt a témakört, mert eddig nem sok jött le ebből számunkra.

Elnök: Szerintem elmondta a Virrasztó úr, hogy a rendezési elv, az majd változni fog.

Átadom a szót, Virrasztó úr.

Munkáltató: Szeretnék annyit hozzátenni akkor, hogy a jövőt illetően amit mondtam,

hogy vannak jövőbeni terveink, sikerült a Péceli úton egy hatalmasabb raktárbázist

30


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

szereznünk, ahol is fokozatosan az erőforrások függvényében megkezdődik a

centralizált iratrendezés és ennek keretében bízunk benne, hogy hát egy ilyen egy év,

másfél év távlatában a nagyobb irattáraknak az iratanyagai átrendezéssel kerülnek

Budapestre, és itt lesznek majd tárolva.

Elnök: Köszönöm szépen. Akkor megkérném a munkáltatót, hogy akkor a KSZ

módosításra vonatkozó javaslatot terjessze elő. Elnézést időközben megérkezett Elnök-

vezérigazgató asszony is, úgyhogy akkor átadnám a szót.

Munkáltató: Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Nem szeretném

megzavarni a munkát, úgyhogy nagyon rövid szeretnék lenni. Örülök annak, hogy

lehetőségünk volt összehívni egy olyan VÉT-et, ahol mindenkivel egyszerre tudok

találkozni és az első személyes kapcsolatot fölvenni. Ugyanis elnézést kérek

mindenkitől, de az elmúlt néhány hétben, hónapban olyan mértékben zuhant rám a

MÁV és a környező kapcsolatok, szervezetek, hogy egyszerűen képtelen vagyok

minden szakszervezettel egyesével leülni külön egyeztetni, tárgyalásokat folytatni. És

nem is tartottam egyébként célszerűnek. Azt szerettem volna, hogyha közösen tudunk

beszélni, mindenki ugyanazt az információt hallja, mindenki ugyanazokat a feladatokat,

tényeket látja és nincs, nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy kinek mit mondunk, kivel

mit tárgyaltunk. És nagyon örülök annak, hogy a mai VÉT-re kaptunk feladatokat,

napirendi pontokat, amin végig tudunk menni, és konkrét tárgyalásokat is folytathatunk.

Nagyon röviden szeretnék csak bemutatkozni, hiszen van, aki ismer, van aki nem ismer

engem. Én 2005 szeptemberétől dolgoztam a MÁV-nál öt éven keresztül a központi

főkönyvelőséget vezettem, majd könyvelési vezető voltam, a vidéki könyvelési,

számviteli területek is hozzám tartoztak és a budapestiek. Öt évet töltöttem el a MÁV

életében középvezetőként. Utána 2010-ben kerültem át a GYSEV Zrt. élére elnökvezérigazgatóként,

és most május második felében kerültem vissza a MÁV-hoz elnökvezérigazgatóként.

Azt gondolom, hogy jó is és rossz is, hogy dolgoztam itt, ismerem a

MÁV-ot, hiszen ez előny és hátrány is egyben. Tehát nagyon sok feladatunk van,

nagyon sok problémánk van. Szerencsére nem kell azzal az időmet eltöltenem, hogy

önmagában megismerjem a MÁV-ot, önmagában megismerjem a MÁV csoportot, a

szervezeteket, azok felépítését, tevékenységét, hiszen dolgoztam benne, részt vettem

31


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

abban. Kicsit rossz is, és nehéz feladat, hiszen teljesen más volt belülről dolgozni egy

cégben, mint első számú vezetőként felülről irányítani az egészet, de azt gondolom,

hogy ez számomra talán inkább pozitívumot tud jelenteni, hiszen sokkal jobban képben

vagyok, hogy egy-egy döntés mögött milyen tevékenységek, emberek, feladatok állnak,

és nem csupán az íróasztal mögül és a papírok mentén tudok dönteni. Újságban is

megjelent, feladatként is megjelent, a közösségi közlekedés kormánybiztost is kapott

azért, mert a közösségi közlekedés átalakítása jött el. A közösségi közlekedésben részt

vevő közszolgáltató vállalatokat is át kell alakítani, illetve maga a közösségi

közlekedésnek a rendszerét is át kell alakítani. Ezen belül a MÁV-val kapcsolatos

feladatokat kaptam meg nyilvánvalóan én. Zajlik a VOLÁN-okkal kapcsolatos stratégia

kialakítása, illetve a teljes közösségi közlekedés, az egyébként kapcsolódó

rendszereknek egy átalakítása, felülvizsgálata. Egyébként új feladatot nem kapott a

MÁV, én sem kaptam új feladatot, mint a körülbelül két évvel ezelőtti menedzsment. A

feladat legfontosabb eleme az, hogy a pályavasúti tevékenységet, a pályaműködtetést

önálló cégbe kell szervezni a MÁV-nak. Tehát semmi nem változott, sem a feladat

kiosztása, sem az elvárásokkal kapcsolatosan. Illetve meg kell teremteni az egységes

személyszállító vállalat, vállalatcsoportnak a hatékony működését. Annyiban változott a

feladat a két évvel ezelőtti elképzelésekhez képest, hogy a holding nem jön létre, tehát a

VOLÁN társaságok nem fognak a MÁV-hoz tartozni, hanem önmagában a MÁV

személyszállítási tevékenységét kell egy csokorba fogni. Ez a két legfőbb mondás

amellett, hogy a közösségi közlekedés reformja zajlik. Mi dolgozunk ezeknek a

feladatoknak a megvalósításán, hiszen a MÁV dolgozott ezen. Tekintjük át azokat az

anyagokat, amelyek itt az elmúlt egy-másfél évben születtek akár a pálya kiválása

kapcsán, akár a személyszállítási tevékenység összehangolása kapcsán, úgyhogy amint

ebből publikus információ lesz, amint ebből egyáltalán olyan információ lesz, ami

tárgyalható, természetesen ezt meg fogjuk osztani nemcsak Önökkel, hanem a

vállalatvezetéssel, a menedzsmenttel, a középvezetőkkel és mindenkivel, hiszen ez

mindenkire tartozik, hogy merre az előre. Tudnunk kell, hogy mit miért csinálunk és

hogyan. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani bemutatkozásként és

visszaadnám a szót. És természetesen, ha kérdés van, akkor nyugodtan tegyék föl.

Köszönöm.

32


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Elnök: Köszönöm szépen Elnök vezérigazgató-asszonynak és akkor az érdekképviseleti

oldalnak átadom a szót, hogyha van kérdés, felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban.

VSZ.

VSZ: Kérdés előtt Papp Zoltán vagyok, a Vasutasok Szakszervezete elnöke és nekünk

szimpatikus volt az Attila bemutatkozása is, aki részletes bemutatkozás helyett azonnali

munkára és azonnali hatékony munkavégzésre szólított fel. Én sem sorolnám fel

szervezetünk tényszerű adatait, helyette az össz vasúttársaság és az utazók érdekében

logikus, kölcsönös előnyökkel történő együttműködésre szólítok fel, és ajánlok fel,

ajánlom fel saját szervezetem nevében elsősorban és gondolom mások is ez ügyben

majd elmondják a véleményüket az adott helyzetben. Konkrétan azt szeretném

megkérdezni, hogy ezekkel a két nagy mondással kapcsolatban konkrét további

lépésekkel kapcsolatban mikor kapunk ez ügyben valamilyen részletesebb tájékoztatást.

Köszönöm szépen.

Munkáltató: Rövidesen, amint az alapkoncepció kijött. Az alapkoncepció nagyon sok

mindentől függ, elsősorban a finanszírozástól. Ez évek óta kérdés a MÁV-nál. Tehát

amilyen verziót, és amilyen módot elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztérium tud

támogatni és finanszírozhatónak ítél, annak mentén fogunk továbbdolgozni és azt a

verziót fogjuk részletesen megvitatni, hiszen itt csak a fő csapásirányok kerülnek

kidolgozásra. A részletes működés, a részletes tevékenység, az közös feladatunk, hogy

azt megoldjuk, megvalósítsuk mindamellett, hogy a határidők szűkösek.

Elnök: Köszönöm szépen. Érdekképviseleti oldalon? MTSZSZ.

MTSZSZ: Buzásné Putz Erzsébet vagyok a Mérnökök és Technikusok Szabad

Szakszervezetének elnöke. Én szeretném köszönteni Elnök- vezérigazgató asszonyt

abból az aspektusból is, hogy nagyon örülök annak, hogy nő került a történelem során

először a MÁV élére. Én női vezetőként bízom abban, hogy az együttműködésünk jó

lesz olyan értelemben, hogy eredményes és tényleg a konkrét munkáról fog szólni. Én

örültem volna azért egy személyes találkozónak is, természetesen együtt a többi

szakszervezeti vezetővel is, tehát nem elsősorban egyedül. Azért, hogy egy kicsit

33


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

tudjunk beszélni arról, hogy mit csinálunk és kik vagyunk, hiszen mi nem voltunk

korábban munkakapcsolatban. De bízom abban, hogy ez nem akadályozza a további

tevékenységünket. És mi is várjuk azokat a javaslatokat illetve elképzeléseket a MÁV

részéről, amit szeretnénk véleményezni. És azt gondolom, hogy a műszaki értelmiség

tud hozzáadni olyan szellemi tőkét, ami hasznos lehet a MÁV számára. Köszönöm

szépen.

Elnök:Köszönöm szépen. PVDSZ.

PVDSZ: Hát, már találkoztunk ugye, amikor a GYSEV-hez átkerültek tagjaink. Én a

PVDSZ elnöke vagyok, dr. Laboda József, korábbról is ismerjük ugye egymást.

Munkakapcsolatban is voltunk. Én ugyanúgy meg kívánom erősíteni, amit akkor

elmondtam, konstruktívan kívánunk együttműködni és egyébként is érintettek vagyunk

ugye a tevékenységünkből is az Elnök-vezérigazgató asszony által elmondott feladatok

tekintetében. Köszönöm.

Elnök: VFSZSZ.

VFSZSZ: Hankó János vagyok a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetségének

az elnöke. Sok szépet elmondtak itt előttem. 34 éve vagyok a MÁV-nál és szeretném,

hogyha a MÁV erősödne, akár az Ön segítségével, akár közös munkával. Itt azért lenne

egy kérdésem. Amiket itt Ön fölvázolt, ez politikától függetlenül, vagy politikai

jóváhagyással együtt történik a feladatok megoldása? Köszönöm.

Munkáltató: Köszönöm a kérdést. Nem pontosan értem, mert ezek gazdasági kérdések.

És a bennünket tulajdonló minisztérium az, amely meghatározza, hogy mit vár el a

MÁV-tól, és lehetőleg jól, hatékonyan és gazdaságosan végezze. Azt gondolom, hogy

ez normális tulajdonosi elvárás, teljesen mindegy, hogyha magánemberként van az

embernek bármilyen vállalkozása, hogyha egy nagy nemzetközi multinacionális céget

vezet, ott is a tulajdonos mondja meg, hogy mit, hogyan, milyen peremfeltételek mentén

kívánja, hogy az a társaság működjön. A menedzsmentnek pedig az a dolga, hogy

ezeket a feladatokat végrehajtsa, létrehozza és megalkossa. Jelen esetben a MÁV-nak a

34


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

tulajdonosi joggyakorlója az MNV útján keresztül az NFM, a gazdasági kérdésekben a

legfőbb premisszákat, mivel a MÁV nagyságából adódóan önmagában egy

költségvetési tétel az NGM nélkül nem tudjuk meghozni, ezért az NFM és az NGM

közös munkájában veszünk részt. És az ott véglegesített koncepciót, amit a tulajdonosok

azt gondolják, hogy számukra is elfogadható, és azt gondoljuk, hogy végrehajtható,

akkor ennek mentén fogunk dolgozni, és ezeket fogjuk megosztani. Politikai síkja ennek

nincs. Mi nem járunk a Parlamentre, mi nem járunk kormányülésre, mi nem járunk

sehová, nálunk a tulajdonosi jogokat a nemzetfejlesztési miniszter gyakorolja az MNVn

keresztül.

Elnök: Köszönöm. Akkor úgy látom, hogy nincs több jelentkező érdekképviseleti

oldalon. Kérdezném, hogy akkor továbbmehetünk-e a napirendekkel. Folytathatjuk?

Köszönöm. Akkor fölkérném a munkáltatót, hogy a Kollektív Szerződés módosítására

vonatkozó javaslatot terjessze elő.

Munkáltató: A konstruktív együttműködésnek az egyik legkiválóbb terepe lehet a

Kollektív Szerződés kapcsán megvalósítani, azt gondolom. Úgyhogy megragadva itt a

végszót, erre szeretnék rákanyarodni. A mai erről folytatandó megbeszélésnek három

alpontja lenne. Az egyik alpontja, ami külön kiemelt lenne és erről beszélnék, mert ez a

mai napi intézkedést, vagy megállapodást kívánna, ez a Kollektív Szerződés 42.§-ának a

módosítása. Nagyon röviden szeretnék csak, akik az előző részt esetleg nem látták a

sorozatból, hogy 2006-ban kezdődött ennek a dolognak a története, méghozzá úgy,

hogy annak idején módosítottuk azt a bizonyos szombat reggel nyolc órától hétfő reggel

öt óráig tartó havi egy pihenőidőt, egy szombat nulla órától vasárnap 24 óráig tartó

időszakra. Majd amikor ezt megtettük 2005 végén, 2006 elején rájöttünk arra közösen,

hogy nem biztos, hogy jót tettünk, mert azt a bizonyos vak nénit átvittük helyenként az

út túloldalára anélkül, hogy ő szerette volna, hogy átvigyük. Ezt követően alakult ki az a

Kollektív Szerződéses szöveg, ami a mai napig hatályos. Van abban vita, hogy melyik

az erősebb, az első pont, a negyedik pont, mitől térhet el helyi függelék. Én előkerestem

az akkori beszélgetést, elsősorban nem megint csak a tagi érintetteket ledegradálva

ebben a témában, Bárány úrral folytattam elég komoly eszmecserét ebben a témában.

Jegyzőkönyvileg… reggel öt óra, ettől lehet eltérni helyi függelékben. A 48 óra

35


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

megmaradt. Most odajutott a dolog elsősorban a forgalmi területeken végzett

ellenőrzések kapcsán, hogyha be akarjuk tartatni a 48 órás pihenőidőt, ami ki van

jelölve, akkor az bizony nem 47 egész valamennyi, hanem az 48, ellenben akkor a forda

nem fog kijönni a munkavállalóknak a hátrányára, hiszen nem tudja előretervezni a

beosztását. Tehát gyakorlatilag úgymond helyből és alulról jövő kezdeményezés

szeretné ismét ennek a szakasznak a módosítását. Éppen ezért tettünk arra vonatkozóan

javaslatot, hogy egyszerűsítve is ezt a paragrafust, mert ott nagyon sok olyan dologról

volt szó, ami nem biztos, hogy már szükséges, tettünk erre egy munkáltatói javaslatot

négy pontban. Ez egyébként megjelenik abban az egységes tervezetben is, azaz amit

kiküldtünk és ott XXIII. sorszám alatt szerepel ez a szakasz. De tekintettel arra, hogy

július 1-jétől ezt már nem kellene alkalmazni, itt nem az új Mt-vel összefüggésben,

hanem egyébként, vezénylésekben, tehát több helyütt ez gondot okoz és nagyon

szeretnénk már ezt nem alkalmazni. Tettünk egy javaslatot, amiben azt mondjuk, hogy a

47 órát érje el ez a 48 óra, essen bele ez az időszak, és ettől az időszaktól el lehessen

térni továbbra is helyi függelékben azzal, hogy a teljes vasárnapi napnak, amit ugye a

törvény is előír, továbbra is egy hónapban egyszer ennek meg kell történnie. Egyébként

pedig a többi része, az egy egyszerűsítő javaslatot tartalmaz. Tehát első körben én azt

szeretném kérni, hogyha a Kollektív Szerződés egy ilyen típusú módosítását meg

tudnánk ejteni a mai nap. A második része, amiről szeretnék szólni, ugye itt a VDSZSZ

javaslatát érintően ugye a törvényjavaslatra hivatkozik. Szívesen meghallgatjuk, hogy

erről kinek mi a véleménye, és megint csak utalva a tegnapi napi kiváló ágazati

programra, szeretném kérni, hogy várjuk meg a pontos, megjelenő törvényszöveget,

mert jelenleg egy törvényjavaslat alapján állítjuk a kihirdetett Mt-vel szemben, hogy

mégis lesz lehetőség akármilyen eltérésre a munkaidő vonatkozásában. Ebben a

tekintetben azt gondolom, hogyha úgy jelenik meg a normaszöveg, ahogyan azt a

Bárány úr egyébként helyesen idézte a törvényjavaslatból, akkor onnantól kezdve lehet

erről természetesen tárgyalni, viszont kizárólag objektív ismérvek alapján. Tehát azt

előre szeretném bocsátani munkáltatói oldalról, és nem szeretném idézni a tegnapi

mondást, hogy ugye mi az, ami káros egészségre. Gyakorlatilag minden munkakör

valamilyen szinten káros, mert hát erről ugye beszéltünk. Tehát, hogy ezt hogyan lehet

annak tekinteni, hogy egészségi kockázatot kizárunk, vagy mérséklünk, ebben egy igen

komoly objektív ismérveket szeretnénk. És tegnap volt arra igény, de szeretném

36


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

megkérdezni, nehogy itt valakit én untassak, hogy abban a 31 pontban összefoglalt

módosító javaslatunkban foglaltakat egy nagyon rövid indokolással elmondanám,

hogyha van rá igény és a VÉT úgy gondolja, hogy ennek van realitása, hogy miért

gondolta úgy a munkáltató, hogy ezt javasolja. És ezt megtenném most és egyben akkor

a három dolgot elmondanám. Tehát ha nem tudom, mindenkinek kiküldtük az anyagot,

hogyha ott van, akkor nagyon röviden szeretném ismertetni, hogy miről szól ez a…

most szeretnél szólni Balázs, mert… bocsánat. Akkor a kettőt elmondtam, a harmadikat

utána. Ehhez a kettőhöz ha van hozzászólás, főként engem elsősorban a 42.§ ami

lényeges lenne a mai nap a sürgőssége miatt, másrészt nyilván a munkaidő kapcsán

pedig azt gondolom, hogy erre a következő VÉT ülésre föl lehet készülni, és addig

mindenki elmondhatja, hogy hogyan képzeli annak az állítólag megvalósuló

törvénymódosításnak az objektív vizsgálatát.

VDSZSZ: Köszönöm szépen. No, csak azért, mert az Elnök-vezérigazgató asszony itt

van, és hát nem tudom, hogy hány alkalommal fog még itt megfordulni. Remélem, hogy

azért gyakrabban. Itt ritkábban. No, de ez a munkaidő, ez nagy probléma. Előbb már

elmondtam úgy hellyel-közzel, amikor mondták, hogy majd érkezik, és akkor

abbahagytam. Újra elkezdem. Tehát a történet az volt ugye, hogy ezt a munkaidőt el

kell felejteni, mert meg fogja emelni. Az új Mt. hatályba lépésével majd el lehet

felejteni azt az eredményt, amit itt hosszú éveken keresztül birtokoltak a vasutasok. És

azért tudni kell ennek az előtörténetét, és szerintem ismeri is, egyfajta bérkiváltási oka is

volt ennek a munkaidő rövidítésnek. Ez ügyben tárgyaltunk nem egyszer, nem kétszer,

nem én, hanem a Pistáék tárgyaltak a tárcával, a… és jutottak arra az eredményre, hogy

vélhetően, akkor még csak vélhetően lesz egy olyan lehetősége a munkáltatóknak, a

központban lévő, többségük központban lévő munkáltatóknak, hogy veszélyes üzem

jellegére, akkor még így volt, a munkaidőnél lehet tárgyalgatni, megtartani a korábbi

helyzetet. És ez azért nagyjából vissza is tükröződik az elfogadott törvényjavaslatban, és

azt a szándékot szeretnénk megismerni, hogy a munkáltató óhajt-e élni evvel a

lehetőségével, vagy sem. Mert ha igen, az is egy helyzet, az a jobbik helyzet, ha nem, az

egy rosszabb helyzet. Hiszen mi nem óhajtjuk ezt fölhagyni, értelemszerűen minden

munkakörre vonatkoztatva, ezt hozzáteszem. Mert az reménytelen vállalkozás. Hiszen a

törvény nem teszi lehetővé. Amiről gondolom egyikünk sem tehet. Én biztos nem. Ki

37


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

milyen befolyással bírt a törvényalkotókra. Azon túl plusz nehezíti a helyzetet ez a

hirtelen bejött munkaközi szünetnek a kérdése is, hiszen a kettő együtt azt jelenti, hogy

a munkahelyen töltött idő megnövekszik. Egy része ugye munkában kell, hogy

eltöltődjék, a másik pedig úgy, hát mit lehet csinálni. Eszegetni, ha fogyókúrázik, akkor

az meg koplal a továbbiakban is. Rendben van. De mindenképpen megnövekszik a

munkahelyen töltött idő úgy, hogy gyakorlatilag nem tudunk rá mit mondani, csak azt,

hogy a törvényalkotó így döntött. Ez kevés. Ennek rossz az üzenete. Nagyon rossz az

üzenete. Ugye? Gazdaságilag sem igazán magyarázható. Politikai kérdéseket is fölvet,

amit nem szeretnénk, hogy negatív hatással jelenjen meg. Én legalábbis biztos nem.

Ezért kellene erről beszélni, hogy mi a manót tudunk ebben megegyezni. De még

egyszer, a munkáltató abbeli szándékát kinyilvánítja, hogy a lehetőséggel óhajt élni, az

már számomra megnyugtató válasz ebben a dologban. És akkor végighallgatom utána

az Endrének az expozéját, amit ugye nagy rafináltan kitalált most, hogy véletlenül se

juthassak itt szóhoz ebben a dologban. Jó, de azért volt ilyen törekvés. Nem baj. Endre

ügyes egyébként, az egyik legjobb jogász, ha nem a legjobb. Tessék? Hogy?

Munkáltató: …jelzem, hogy viszont nem sokáig tudok a VÉT-en részt venni, és

röviden reagálnék erre a felvetésre, és utána hagyom az urakat beszélgetni.

VDSZSZ: Jó, mindjárt akkor abba is hagyom, és akkor átadom a szót. Remélem, hogy

megnyugszom egy kissé.

Munkáltató: Jó. Köszönöm szépen. Bárány úr felvetésére reagálva, bármiről készek

vagyunk beszélgetni, tárgyalni. Egy dolgot figyelembe kell venni, hogy a törvényeket

be kell tartani. Ha a törvény valamit nagyon pontosan deklarál, akkor az a dolgunk,

hogy betartsuk és betartassuk. Ez pontosan olyan kérdés, mint ha kicsit visszatérünk a

saját pénzügyi, számviteli területen a szabályokhoz, meghatározásra kerülnek, hogy

mondjuk hány százalék áfát kell fizetni, arról nem fogunk beszélgetni, mi lenne, ha

fizetnénk kevesebbet, mert eddig kevesebb volt és rossz a gazdasági üzenete. Vannak

tényszerű törvényi kinyilatkoztatások, pont. Amennyiben a törvény lehetőséget ad arra,

hogy felmentést kapjanak bizonyos területek és azt mondja, hogy kivéve MÁV és MÁV

csoport, akire nem vonatkozik, akkor arról tárgyalni kell. Ha azt mondja a törvény, hogy

38


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

kivéve vasutasok, arról is tárgyalni kell. Ha azt mondja a törvény, hogy kivéve a

veszélyes munkakörben dolgozók, arról is lehet tárgyalni. Általában a kivételek esetén

más jogszabályok és más rendeletek meg szokták fogalmazni, hogy azok a fogalmak

mit takarnak. És nyilvánvalóan nagyon nem mindegy, hogy hogyan fog kijönni ez a

törvény, illetve a hozzákapcsolódó javaslat a változtatás és a kivételek területén. Ha azt

fogja mondani, hogy a veszélyes üzemben, vagy a veszélyes munkakörben, vagy az

egészségre károsító munkakörben dolgozók esetén lehet ettől eltérni munkáltatói döntés

alapján, akkor ezeket, és erre célzott az Endre, objektíven meg kell vizsgálnunk, hogy

mit takar a veszélyes munkakör megfogalmazása nem a MÁV-nál, am blokk a törvény

és a jogalkotói szabályozásban, és ennek mentén tudunk tárgyalni. Tehát én azt

gondolom, hogy tisztalapokat tegyünk ki egymás elé, mi az, amit deklarál a törvény, mi

az ami alól esetlegesen eltérést adhat egyedi tárgyalások útján, de milyen paraméterek

mentén, és a paramétereket tisztán, átláthatóan a törvényeknek megfelelően kell

meghatározni, és azt követően tudjuk ezeket lebontani.

Elnök: VDSZSZ, utána VSZ és PVDSZ.

VDSZSZ: Jó. Hát tanár néni, mi készültünk, itt van az eredménye. Nem fogjuk ezt most

felolvasni. Tehát az a helyzet, hogy ugye az egészségi ártalom, vagy a veszély kizárása

érdekében című fogalom együttes nálunk is ugye ismert a törvényjavaslat, illetve hát az

elfogadott törvény alapján. Örülök annak, hogy akkor a munkáltató nem zárkózik el, és

nem mondja azt, hogy márpedig itt ilyen nincs, és le van húzva a roló. Azt remélem,

hogy jó pár munkakörben el tudjuk azt érni, hogy meg tudjuk tartani. Ez nem egy nagy

eredmény, hogy az ember megtartja azt, amije megvan, de hát jó. Köszönöm. Ezt

szerettem volna hallani.

Elnök: Köszönöm. VSZ.

VSZ: Tisztelettel köszöntöm én is az Elnök-vezérigazgató asszonyt. Egyik megoldás a

nyolc óra kérdésének a törvény ilyetén szabályozása. Ha erre mód és lehetőség lesz, és

egyértelműen lesz megfogalmazva, akkor gyakorlatilag ugye a jelenlegi rendszerhez

kevesebb munkakörhöz kell hozzányúlni változtatás szempontjából. Azonban még

39


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

akkor is van a törvényből adódóan egyfajta kötelezettség, a nyolc órára való ráállás, és

azt gondoljuk, hogy a munkavállalók tekintetében szerencsés lenne, és célszerű lenne

közösen azon gondolkodnunk és azon dolgozni, hogy hogyan lehetne valamilyenfajta

kompenzációt a társadalmi teher jelenlegi terhei miatt megnézni azt a lehetőséget, hogy

lesz-e esetleg mód és lehetőség ezt a részét összerakni. És ehhez kapcsolódik egy másik

történet, ami szintén a munkavállalók körében is azért jelentős feszültséget okoz, az

pedig a foglalkoztatási kérdéskör. És én azt gondolom, hogy a kettőt együtt kellene

kezelni. Szerencsés lenni megnyugtatni a munkavállalókat a tekintetben, és itt első

sorban egy foglakoztatási megállapodásra gondolunk, amiben azt mondjuk, hogy

természetesen ez a nyolcórás munkarendre való ráállás a MÁV Zrt-nél nem jelent

létszámcsökkentést. Én azt gondolom, hogy ez megint egyfajta társadalmi elvárás is

lehet, hiszen nem hiszem, hogy szerencsés lenne továbbnövelni a munkanélküliek

számát annak hatására, hogy nyolcórás munkarendből adott esetben ez talán

kikövetkeztethető lenne. Ezért azt gondolom, hogy ezt a kettő témakört is szintén

kellene kezelnünk ebben a kérdéskörben. Köszönöm.

Munkáltató: Köszönöm az észrevételeket. Az elsőhöz annyit tudnék mondani, hogy

MÁV a tavalyi évben is és idei évben is létszám- és bérgazdálkodást folytat. Bármilyen

törvényi változás van, ami jelen esetben a dolgozókat tekinti, nagy általánosságban

pedig mondjuk a lakosságot tekintjük és ez esetleg negatívan hat az emberekre, az állam

eddig sem biztosított hozzá plusz juttatást, hogy azt a polgárok, a lakosok ki tudják

fizetni, és jelen esetben sem történik ez a MÁV esetében és semmilyen más állami

vállalat esetében, ahol a nyolcórás munkaidő átállásra kell felkészülni, nem ad hozzá

bérkompenzációt. A MÁV-nak a bérgazdálkodásában annyi van, amennyi eddig is volt,

nem kapunk ehhez plusz juttatást. Tehát nyilvánvalóan nem fogunk tudni

bérkompenzációt adni erre a munkaidő különbözetre. Ez biztosan nem fog menni ezen

gazdasági paraméterek mellett. Nem a MÁV vonatkozásában, semmilyen állami vállalat

nem kap ehhez semmilyen plusz anyagi juttatást. Erre a törvényre át kell állni, mint

ahogy minden más törvényi változásra is, amelyben számok vannak és esetleg

magasabb számok, mint az előzőekben. A másik kérdés, ez nehéz, hiszen Pécsen

voltam, és ott is elhangzott dolgozói fórumon a létszámleépítés kérdése. Nem tudok

róla, és nem láttam még azt itt, milyen tervek léteznek, vagy kerültek elkészítésre, vagy

40


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

van-e egyáltalán napirenden létszámleépítés kérdése és én a héten is azt mondtam a

pécsi kollegáknak is és azon a fórumon is, hogy én tájékozódni szeretnék, mert ők ezt

jelezték felém és kértem a humánigazgatót, hogy készítsen számomra valamilyen

összefoglaló anyagot, hogy lássam azt, hogy egyáltalán milyen elképzelések voltak itt,

vagy létszámgazdálkodás területén hogyan is néz ki a MÁV, és milyen tervek voltak.

Úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, ezt meg szeretném nézni, hogy egyáltalán

hogyan akarták kezelni és hogyan akarta végigvinni az előző menedzsment, és ezt végig

fogjuk tárgyalni közösen. Tehát először tájékozódni szeretnék ebben.

Elnök: Köszönöm. PVDSZ és akkor utána hagyjuk Elnök-vezérigazgató asszonyt

elmenni, hogyha mennie kell neki.

PVDSZ: A magunk részéről értjük, és teljesen logikusnak tartjuk, hogy ugye ez a KSZ

módosítás, ami az Mt. új szabályaihoz igazodik, bizonyos bizonytalanságokat jelent

még a mai nappal is, amikor ugye, hát gyakorlatilag elfogadott törvény van még, csak

nincs ugye kihirdetve. De úgy gondoltuk mindig, hogy ennek ellenére kell bizonyos elvi

kinyilatkoztatásokat megkísérelnünk, tenni a szükséges módosítások iránya érdekében.

Ugye az egyik ilyen lehet, és mi ezt javasoljuk, hogy a jelenleg hatályban lévő Kollektív

Szerződésünket csak és kizárólag a szükséges, a jogszabály által kötelező mértékű

módosításnak rendeljük alá, és válasszuk el ettől az esetleg távlatosabban indokolt

Kollektív Szerződésmódosításokat. Tehát itt kérünk a munkáltatótól egy önmérsékletet,

hogy ennek ürügyén egyéb irányú változásokat nem kíván előterjeszteni. A másik ilyen

elvi kinyilatkoztatás lehetne, és én úgy gondolom, hogy ez szorosan kapcsolódik a

VDSZSZ által felvetett problémához, ugye miszerint ugye az egészségi ártalom, vagy

veszély kizárása érdekében történő megállapítás, ugye itt a kulcskérdésnek az

tekinthető, hogy ezt a megállapítást ki teheti, vagy ki teszi. Ugye ezt kell mielőbb

tisztázni. Ez ma még meglehetősen homályos. Ugye vannak jogszabályok, amelyek

tesznek ilyen típusú megállapításokat, de ez ugye jelenleg nem biztos, hogy ránk

vonatkozik. Na most, nyilvánvaló, és ezt köszönjük, mert így értettük, hogy

amennyiben ennek lehetősége a mi vonatkozásunkban áll fenn, tehát magyarul a

Kollektív Szerződésünk jogi megalapozottsággal tehet ilyen megállapítást, akkor én úgy

értettem, hogy akkor tenni is fog. Ezt köszönjük. Most amennyiben nem tehet, akkor

41


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

ugye, hát más terepet kell itt az érdekeink érvényesítése kapcsán keresnünk, ami majd

meglátjuk, hogy milyen eredményre vezet. És az is elég világos volt, amit az Elnökvezérigazgató

asszony elmondott, hogy önmagában a munkaidő-növekedés

kompenzációjának milyen lehetőségei vannak. De itt ennek kapcsán én arra hívnám fel

a figyelmet, és erre is tehetnénk valami elvi kinyilatkoztatást, amennyiben erre a

munkáltató hajlandó, és ezt nagyon tudnánk támogatni, hogy önmagában ezek a

jogszabályi változások jövedelemcsökkenést a munkavállaló esetében nem okozhatna.

Ugye elég nyilvánvaló, hogy a MÁV-nál elég széles munkavállalói kör az, ahol ez a

kötelező teljes munkaidő növekedése nem változtat azon a tényen, hogy mondjuk

átlagosan a munkavállaló mennyi időt tölt el a munkahelyén. Pusztán a különféle

munkaidőelemek arányának változásáról van szó esetükben. Tehát ugyanannyi jelenléti

idő esetén ugye csökken a rendkívüli munkaidő aránya a teljesített munkaidőn belül.

Amely kétségtelenül, hát jövedelemcsökkenést okoz a munkavállalónak. Ugyanez igaz

a rendszeresen készenlétet teljesítő munkavállalók esetén, ahol ugyanannyi munkahelyi

jelenlét esetén pusztán a munkaidőelemek aránya változik, és ez önmagában okoz

jövedelemcsökkenést. Az a javaslatunk és kérésünk ennek kapcsán, hogy ellenkező

irányba azért ugyanígy mondjuk ki azt a tételt, miszerint maga a jogszabály változása

változatlan teljesítmény esetén természetesen nem okozhat jövedelemcsökkenést, ami

ugye közvetve azt jelenti, hogy ezekben az esetekben nyilván a bérgazdálkodási

kereteken belül, de szükséges, hát a személyi alapbér olyan mértékű növelése, amely ezt

a másik oldalon jelentkező keresetveszteséget pótolja. Köszönöm szépen.

Munkáltató: Köszönöm szépen. Röviden válaszolnék és tényleg el kellene mennem.

De muszáj voltam felírni, mert annyi minden befűzésre került ebben a hosszú

mondatban. Először is a KSZ módosítás. Én úgy tudom, hogy a kollegák átadták azt a

KSZ módosítási tervezetet, amely pontosan a törvényi változásokra épül, hogy az

alapot, és amit muszáj, azt tegyük meg és egyébként meg úgyis át kell tekintenünk az

egészet, már több oknál kifolyólag is, hiszen ha át akarjuk szervezni a vállalatcsoportot,

akkor úgyis mindennel foglalkoznunk kell. Tehát azt gondolom, hogy ott van

mindenkinek az asztalán, vagy megkapta azt a KSZ módosítást, ami a törvényre alapul,

arról kellene beszélgetni, hogy rendben van, nincs rendben, mi legyen vele. A veszélyes

munkakörnél nem mondtam azt, hogy bármit teszünk, azt mondtam előbb Bárány

42


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

úrnak, hogy megvizsgáljuk. Megnézzük, hogy mi jött ki a törvényben, milyen kivétel,

mit jelent az objektíven, és megvizsgáljuk, hogy a MÁV csoporton belül ez mit jelent.

Vannak-e ilyen munkakörök és ha vannak ilyen munkakörök, akkor utána ezekről

tárgyalni fogunk. Nem mondtam ezzel kapcsolatosan semmit, hogy teszünk nem

teszünk, mit teszünk, hanem megnézzük, hogy egyáltalán hogy állunk ebben a

kérdésben a MÁV csoport esetében. A jövedelemcsökkenést nem tudom értelmezni.

Már csak azért sem, mert úgy tudom, hogy senki nem fog kevesebb pénzt kapni, mint

eddig. Tehát ezt azért tisztázzuk, hogy mindenkinek a fizetése változatlan marad. A

törvény munkaidő-növekményről beszél. Jó? Tehát azért ezt tisztázzuk, hogy senki nem

fog kevesebbet keresni, mint eddig. És egyébként ez az én magánvéleményem, ha már

több időt kell eltöltenünk a munkahelyünkön, akkor ne töltsük el azt a több időt a

munkahelyünkön, hanem dolgozzunk, mert ha dolgozunk, akkor nagyobb

teljesítményünk lesz, és ha nagyobb teljesítményünk lesz, akkor a MÁV-nak biztosabb

helyzete lesz, és hosszabb távon tudunk foglalkoztatni. De azt szeretném hangsúlyozni,

hogy nincs jövedelemcsökkenés a MÁV esetében, mert senkinek nem csökken ezzel a

munkabére, nem változik semmije. Munkaidő-növekményről beszélünk. Jó? Én ezeket a

fogalmakat szerettem volna tisztázni. És én elmennék. Elnézést kérek mindenkitől. És

utána úgyis fogunk tárgyalni részleteiben, azt hiszem van elég sok témánk.

Elnök: Köszönjük szépen. Itt munkáltatói oldalról javasoltak öt perc szünetet.

Mehetünk tovább? Jó. Akkor még a MOSZ, jó, bocsánat.

MOSZ: Szép jó napot kívánok és üdvözlöm az Elnök-asszonyt, és örülünk annak a

kijelentésnek, hogy azt mondta, hogy megvizsgálja azokat a munkaköröket, amelyeknél

a veszélyesség szóba jöhet. A Mozdonyvezetők Szakszervezete tavaly készített egy

filmet, amely a mozdonyvezetői hivatás nehézsége és kockázatairól szól. Ezt szeretnénk

átadni, mert azt mondta, hogy megnézik és megvizsgálják. Emocionálisan hátha segít.

Munkáltató: Munkáltatói részről még egy mondatot szeretnék hozzátenni az

elhangzottakhoz. Tehát azért abból a vízióból, hogy mindenkinek forintra ugyanannyit

kell mindig hazavinnie, holott közben változnak munkáltatási körülmények, jogszabályi

feltételek, azért lassan ideje lenne azt gondolom, ébredeznünk közösen. És itt szeretnék

43


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

utalni szintén akkor munkáltatói oldalon Elnök- vezérigazgató asszony jelenlétében

arra, hogy el lehet majd azon is gondolkodni, amit tegnap is beszéltünk róla, hogy helyi

függelék esetében, amikor a megszakítás nélküli munkarend megváltozott a

munkafeladatok csökkenése okán, és egy nyújtott műszakos munkarend kerül

bevezetésre reggel hattól este hatig, és arról tárgyalunk, hogy a helyi függeléket nem

vagyunk hajlandóak módosítani szakszervezeti oldalról, amíg egy fillérrel is kevesebbet

visz haza a munkavállaló, igaz, hogy nem kell éjszakára jönni, igaz, hogy lényegesen

könnyebbé válnak a munkavégzés feltételei, azonkívül a 12 órában összesen három

vonat közlekedik le, és ehhez képest 30%-os műszakpótlékkal vagyunk csak hajlandóak

aláírni, itt jönnek majd be azok a kérdések, hogy a két félnek milyen érdeke fűződik

ennek a megállapodás-rendszernek a fenntartásához, és azt gondolom, hogy itt

kapcsolódik ahhoz, ami elhangzott, hogy bizony munkáltatói oldalról is lesznek majd

érdemi javaslatok is. Mert nem vagyok benne feltétlenül meggyőződve, hogy

munkarendek, vagy munkaidőkezdés, befejezés időpontjai vonatkozásában ezek az

állapotok, amik sajnos egyre szaporodnak, fenntarthatóak lesznek. Úgyhogy, csak picit

ünneprontóan, de ezt szerettem volna mindenképpen hozzátenni.

Elnök: Balázs, és utána szünet.

VDSZSZ: Igen. Jó. Bocsánat, ez nem ünneprontás Endre, hanem provokáció. Ezt kár

csinálni. Azért, mert szó nincsen arról, hogy azt mondtuk volna, hogy mindenütt

maradjon meg ez az összeg, hanem alkudunk. Az a probléma Elnök-asszony egyébiránt,

hogy olyan mérhetetlen alacsonyak a jövedelmek adott munkakörökben, hogy abból

elvenni, a megélhetést teszi lehetetlenné, hát nem lehetetlenné, de rendkívüli módon

elnehezíti. Hát egy olyan emberrel nem lehet, ha már azt vesszük, nem lehet

munkáltatni, akinek napi gondjai vannak, és azt a keveset is elveszik még, amit nagy

nehezen összebrusztol így vagy úgy. Hát ebben kell valami megoldást találni.

Munkáltató: Jó. Azt gondolom, ezt a vitát itt ne nyissuk ki.

VDSZSZ: Jó, csak azért mondom, nem kellene ezt így…

44


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Jó, rendben. Én mindenkitől elnézést kérek, nekem tényleg mennem kell.

Fogunk még találkozni. Köszönöm. Viszontlátásra mindenkinek.

Elnök: Szünet… MOSZ által javasolt témakörök is vannak. KSZ-t se beszéltük meg,

persze.

Munkáltató: Bocsánat, munkáltatói oldalon semmilyen káosz nincs, a vendégek

érkeznek későn egy kicsit. De hát…

Elnök: A MOSZ-osok merre vannak? Folytassuk, vagy a MOSZ-osokat még

megvárjuk? Elmentek? Igen? Hűha. Elment a MOSZ? Jó, akkor folytassuk Balázzsal.

VDSZSZ: Igen. Azért kértem a szót, hogy folytassam azt, amit az előbb elkezdtem

nyilvánvalóan. Szomorú a lelkem, mert… illetve egyfelől szomorú, egyfelől meg talán

nem is az, mert legalább azt látom, hogy egyfajta őszinteség van a munkaadó soraiban.

Annyiban őszinte, hogy a megnyilvánulás nem volt kertelt. De az nem jó dolog, hogyha

mondjuk az elnök-vezérigazgatót olyan tényekkel traktáljátok, amik nem tények. Ez

nem helyes. Erre nem lehet jó döntést hozni, bárki is legyen abban a székben. Tehát azt

mondani, amit mondtál Endre, hogy nem lehet azért módosítani a helyi függelékeket, és

remélem, csak egy ilyen eset van… nem úgy értem, hogy csak egyszer mondott ilyet.

Talán még a jövedelmek vonatkozásában mondtad, az már kettő. Ez nem helyes, mert

nem arról van szó, hogy nem módosítjuk a helyi függeléket, nem a fenéket nem, csak

élünk azzal a lehetőséggel, amit a Kollektív Szerződés biztosít ugye, hogy a munkarend

változásánál ugye minimum 10%, de meg lehet állapodni ennél magasabb összegben is.

Nem 30%-ot akar a társaság, hanem még 5%-ot szeretnénk. Mondjuk 15%, az a

várakozás. És ez sem azért van, mert most nem magyarázkodunk, de hát figyeljetek, hát

nyilvánvalóan, hogyha valakinek változik a munkáltatási körülménye, és a javára

mondjuk nem kell… akkor lehet azt mondani, hogy ennek van hozadéka. Csak az a

probléma, hogy ezek a pótlékok nem úgy viselkednek, ahogy kellene viselkedni

ezeknek a rohadt pótlékoknak. Ezt már egy párszor megbeszéltük. Mert tényleg, a

pótléknak az lenne a dolga, hogy nem bérkiegészítés lenne, hanem egy élethelyzetet

kegyeskedik megfinanszírozni. Ez a pótlék. Ami ha elmúlik, automatikusan

45


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

megszűnhetne a pótlék. Ez lenne az ideális. Mert rossz a több műszak, mit tudom én, és

a több műszakért járó többletkiadások, mert rossz pozíciók viselése miatt kapja valaki.

Csak az a baj, hogy ez gyakorlatilag egy jövedelemként működik. Ezt lássátok már be,

legyetek olyan kedvesek. Lássátok be. Sajnos, hogy így tekintenek rá az emberek, mert

olyanok a jövedelmei. Na most, ha valakitől elveszik a jövedelmének mondjuk a 20%-

át, egyik napról a másikra, ami amúgy is kevés, hát mi a jóistent fog csinálni? Hát, na.

Akkor plusz még, hogy a mellékvonalról beszélünk. Ha már ez jön. Plusz még kifizet

még plusz 10%-ot sok esetben a bérleteiben. Mert a 14% az neki az egész családra

vetítjük, az nagyjából annak az egy embernek a jövedelmének elérheti a 10%-át is.

Tehát egyik napról a másikra éri őt egy 20—30%-os jövedelemveszteség. Hát azt

gondolom, hogy… és nem az ötszázezer forintból veszít el, hanem abból a 90 ezer, vagy

százezer nettóból. Hát lássátok már be, de tényleg kérlek benneteket. Nem arról van szó,

hogy dafke és csak azért is ellenáll a szakszervezet bármelyike is, aki ebben a dologban

tárgyal, hanem ilyen megfontolások miatt. Én örülök annak, hogy ez nem vetül rátok.

És ezt nem gúnyból mondom, hogy nem kell ezzel a teherrel létezni. De amikor az

embert naponta fölhívják, vagy elpanaszkodják, marha nyomorult érzés ez. Hogy mit

mondok neki. Mit lehet erre mondani. Hát ebben nagyobb empátiát várnék el tőletek,

legyetek olyan jók. A másik, ez a bérdolog. Az persze, hogy nem lesz senkinek

kevesebb az alapbére. Viszont az tény, hogy a munkahelyen töltendő idő, aminek ugye

– itt is félreértés van – egy része munkával kell, hogy töltődjék, és nem véletlen

mondtam azt, hogy a munkahelyen töltött idő, mert egy része eleve nem fog munkával

eltöltődni, mert a munkaközi szünet alatt nem lehet munkát végezni, csak itt kell

rohadni. Nem lehet munkát végezni. Hiszen nem a munkaidő része. Ha valami nem a

munkaidő része, az alatt nem lehet munkát végezni. Ugye? No. Tehát összességében a

munkahelyen töltött idő megnövekszik. De amíg munkával tölti el a munkahelyen

töltött idejét, munkával, akkor amit korábban megkaphatott, mondjuk rendkívüli

munkavégzés, és nyilván itt nem mindenkiről van szó, de egy részüknél így van.

Megkapta vagy rendkívüli munkavégzésként, vagy készenlétet kellett többet ellátnia,

már akinek, hát az utóbbit talán számosan nem sokan… és azt gondolom, hogy ebben

lehet mindenképpen gond nélkül tárgyalni, hiszen magát a bértömeget nem befolyásolja.

Hisz ezzel is ki kellett volna fizetni. Tehát ez nem egy többletkiadás, ha úgy tetszik. Ez

egy átcsoportosítás az adott személyeknél a kifizetés formájának. És akkor nem éri

46


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

jövedelemveszteség. Mondom, azt lássátok be, hogy így is fog ez épp elég feszültséget

generálni a vasutasok körében is. És hát az a probléma, hogy azért túl sok

köztulajdonban, többségi köztulajdonban álló cégről nem igazán tudok, ahol a rendes

munkaidőnél alacsonyabb a munkaidő. Nem sokról tudok. Bizonyára az én hibám, de

hol van még ilyen a MÁV-on túl? Nagyon kevés helyen. Talán a MOL-nál, ott talán, de

az nincs többségi köztulajdonban. Kevés helyen. Rossz az üzenet, nagyon rossz az

üzenete. Hát ez közös érdek, ha úgy tetszik, hogy a törvényalkotónak a –

meggyőződésem – rossz döntését, beszélgettünk erről egyébként a kiváló… mérsékelni

lehessen. Ezt lássátok be. Ne erőből próbáljátok, és ne egyfajta, akinek nem inge,

nyilván nem veszi magára, és ne egyfajta gőggel nyúljatok ehhez a dologhoz, mert

probléma lesz belőle. Nem jó. Fölösleges. Épp elég a baj így is. Jó? Ennyit szerettem

volna hozzátenni az előbbi megjegyzésemhez. Köszönöm szépen.

Elnök: Igazgató úr, utána VSZ.

Munkáltató: Szeretnék reagálni gyorsan erre. Tehát hogyha Elnök asszonynak a

szavaiból ki tudtátok venni ezt, a munkáltató nem elzárkózik, hanem szeretné

megvizsgálni ezt, hogy milyen lehetőségek vannak. Együttesen kell ezt, de objektívan

kell mérni ezt, hiszen egyelőre nincsen senkinek a kezében olyan vizsgálat, vagy

tanulmány, vagy akármi, amivel a munkáltató és a munkavállalói képviselők is

egyértelműen azt tudnák mondani, hogy ezek a munkakörök veszélyesnek vannak

minősítve. Együttesen kell majd eldönteni. Ha tudunk olyan objektív mérőszámokat,

ami alapján ez így van, akkor Elnök-asszony is azt mondta, hogy ez egy vizsgálat

tárgya. A másik felvetéssel kapcsolatban Balázs azt szeretném válaszolni neked, hogy a

Kollektív Szerződés helyi függelékének a megkötése, azt én úgy gondolom, hogy

egyértelműen szabályozva van a nagy Kollektív Szerződésben ezekre. Az adott helyi

munkáltatónak nincsen se joga, se lehetősége arra, hogy egyedileg megállapodjon helyi

esetben pótlékokkal. Mi fogjuk eldönteni együttesen, hiszen a Kollektív Szerződés is

együttesen lett aláírva. Tehát hogyha egyértelműen abban van pont, hogy az mondjuk

10%, akkor az úgy lesz. Én nem tudok, és én nem gondolom azt, hogy helyi

függelékekre tudnánk utalni bármilyen bérről szóló, vagy akármilyen pótlékról szóló

megállapodást. Hogyha… tehát 10% van benne, de én úgy gondolom ezt, hogy nem

47


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

szabad és nem is lehet helyileg kezelni ezeket a dolgokat, hiszen nincsen lehetősége.

Mert se szeretnéd, meg én se szeretném azt, hogy tőlünk függetlenül, hiszen ez a

grénum, amelyik eldönti azt, hogy a Kollektív Szerződésben mi van. Nem szeretném

lentebb utalni ezeket a jogokat, hiszen együttesen kell eldöntenünk, azért ülünk itt, és

azért biztosítunk egymásnak lehetőséget arra, hogy megvitassuk ezt, mert mi fogjuk

eldönteni. Hogyha a VÉT arról fog dönteni, hogy a Kollektív Szerződésben ez a

paragrafus 15%-kal, vagy 30%-kal, vagy 100%-kal lesz fizetve, akkor itt majd el fogjuk

tudni dönteni, nem a helyiek fogják eldönteni ezt a dolgot. Ebben kérem, hogy

partnerek legyetek.

Munkáltató: Amíg ezen az oldalon van még a szó, akkor annyit hadd mondjak, ez

megint egy érdekes dolog. Én viszonylag komoly kutatásokat végeztem ebben a

témakörben. Hát nem nagyon tudok olyan munkáltatót, ahol ilyen típusú szabályozás

van, mint a 27.§-nak ez az oly sokszor hivatott 6-os és 7-es pontja. Balázs, megértettem,

hogy mit mondtál, és hogy jövedelemről beszéltél. Én egyet tudok neked mondani, hogy

viszont munkajogi szempontból és munkáltatási szempontból olyan dolognak a

részbeni, vagy egészbeni szakszervezetek többszöri elképzelése szerint egészbeni

kompenzációjáról van szó, ami munkakörülmény-javulást jelent a munkavállaló részére,

mert nem kell éjszaka jönni, mert nem kell összevissza jönni, meg nem kell egyebeket

tenni. Egyébként az volt benne, hogy 10%, és az előző pontban van, hogy nem lehet

kedvezőtlenebb. Tehát a munkáltatói jogkörgyakorlónak megvan az a lehetősége, mert

nyilván a belső szabályozási rendben ahhoz azért bizonyos engedélyezések és egyebek

kellenek. Egyébként több területen érik a döntőbíró igénybevételének a lehetősége,

merthogy több helyen nincs megállapodás, mert nem tudjuk munkáltatói oldalról azt

tolerálni, hogy egy lényegesen könnyítettebb feltételek között zajló, bár nem a

munkavállaló kedve szerint történő munkavégzés eredményeképpen a keresetveszteségi

ilyen formában egy fillér se legyen, mert mindig van éppen mire hivatkozni. Tehát

három-négy évente változik az a szlogen, hogy helyi érdekegyeztetésen mire

hivatkozzunk. Az elmúlt három-négy évben az volt, hogy a végrehajtó szolgálatban egy

ember sem lehet fölösleges. Most éppen az a mondás, hogy senki egy fillérrel sem

kereshet kevesebbet. És ezeket olvasom különböző oktató történetekben, meg

48


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

tanmesékben, meg szakszervezeti honlapon. Én ezt értem, sőt meg is tudom érteni,

viszont ahogy nézem, a jövő nem ez.

Elnök: VSZ.

VSZ: Lehet, hogy már Endre nagyon előrelát. Tehát ez a jövőbe látás, meg tükörbe

nézés, meg gömbtükörből való jóslás, ezt adjuk meg azokra, akik erre hivatott vizsgával

rendelkezne, és más elnevezésük van, mint itt az asztalnál ülő kollegáknak, akiktől

valóban azt gondolom, hogy érezzük és értjük a probléma súlyát valamennyien. Azt

gondolom, szakszervezeti oldalon többen ülünk itt az asztalnál, akik emlékszünk arra is,

hogy hogyan és miért keletkezett az, hogy 7,6. Én azt gondolom, hogy erről fölösleges

beszélni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy akkor a vasutas munkavállalók kevesebb

bérfejlesztést kaptak, alapbérfejlesztést, és egyfajta megoldása volt ennek a történetnek,

hogy jó, akkor legyen kevesebb a munkaidő, mert adott esetben a készenlétre, vagy a

túlóránál a túlórával eltöltött idő alatt a keresete, a jövedelme tulajdonképpen változott.

Ezt azért tudjuk itt az asztalnál többen, és ennek megfelelően nyilván azt is tudjuk, hogy

lehet, hogy a törvényalkotóknak az volt a szándéka, ahogy hallottuk a tegnapi

előadásnál, meg nagyon sok előadásnál, meg hát az igazi elvárás és a Kánaán akkor lett

volna egyesek számára, hogyha megemeljük nagyon a munkaidőt, és még

hozzányúlhattak volna személyi alapbércsökkentést is esetleg egyesek el tudtak volna

képzelni. Mert hát ez lesz a jövő útja. Hát még szép, hogy ugye azt mondta az Elnökvezérigazgató

asszony is, hogy hát a személyi alapbére senkinek nem változik. Hát ez

egy jó mondat, de ettől még tény, hogy jövedelem szempontjából, kereset

szempontjából bizony az a foglalkoztatási csoport, ami a legnehezebb körülmények

között viszi most a vasutat a hátán, azok bizony a június utáni következő fizetésben

vastagon érezni fogják azt a mínuszokat, amik jelentkeznek. Mínusz fog keletkezni

abból, hogy a készenlétnél nem annyi órát… nem annyi túlóra, és nyilván ez

természetesen csökkenti a pénzét, a keresetét. És én azt gondolom, hogy ez a hiány, ez a

mínuszos irány, ez ott fog lenni az amúgy is nagyon megterhelt munkavállalók számára.

Én azt gondolom, hogy ez a sok társadalmi teher, ami most itt az utóbbi időben

rárakódik, és még rakódik is a munkavállalókra, és nem beszélve arról, hogy az elmúlt

években nem volt bérfejlesztés a MÁV-nál, azt azért szintén tudjuk, hogy talán már nem

49


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

is emlékeznek a vasutas munkavállalók arra, hogy mikor volt nekik tulajdonképpen

bérfejlesztés. Mindezek hatása, én azt gondolom, hogy elég nagy feszültséget okoz kint

a munkavégzés területén. És én azt gondolom, hogy egy magasabb szintű munkavégzést

elvárni ilyen körülmények között, vagy ilyen hatások alatt, bizony-bizony hát, elég

nehéz lesz. Szerintem számtalan technikája van és lehetősége annak, hogy ami nem

működik, és amit a törvény tilt most, és azt mondja, hogy na, ezt nem szabad állami

vállalatoknál, és hát azt is tudjuk, hogy nagyjából a vasutasok, azok, vagy a vasutas

munkakörökben többször kihangsúlyozták, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad.

De vannak arra olyan technikák, olyan megoldási lehetőségek, ahol lehet ezt a negatív

hatást valahogy kompenzálni. Hát erről kellene beszélnünk, hogyha nem azon a címen,

mert a munkaidőt emeltük, és ennek a jogcímén lesz valamilyen többletjuttatás. Ennek a

technikájáról lehet beszélni a Kollektív Szerződésnél, hogy mi mindent változtassunk

meg annak érdekében, hogy a keresetveszteség valójában ne történjen meg. Egyébként

amit Igazgató úr említett, mi akadálya annak, hogy megállapodjunk ebben a

témakörben, amit Bárány alelnök úr fölvetett, és azt mondtad, hogy beszéljünk erről,

vagy Kollektív Szerződésben meg tudunk állapodni, és ne helyi függelékben. Szerintem

mi készek vagyunk abban megállapodni, csak a százalékot kell közösen megegyeznünk,

hogy mennyi szerepeljen benne. És máris alá tudjuk azt, azt hiszem itt a többiek

nevében is talán tudnám mondani, hogy csak annál több. Ugye? Tessék? Hát én azt

gondolom, hogy nem az a…

Munkáltató: Bocsánat, hagy szóljak. Tehát én nem szeretném elbagatellizálni ezt az

egész dolgot. Tehát nem arról van szó, hogy most licitálunk le, meg fölfelé erről az

egész dolgokról. Én egy normális párbeszédet szeretnék mind a két oldalról kérni. Nem

kell benyögni se kilencet, se tizenegyet, mert nem erről van szó. Itt együttesen kell

megegyezni. Jelenleg egy hatályos Kollektív Szerződésünk van, ami tízet mond ki. Jó?

Ez az irányadó. Én azt jeleztem, hogy nem szeretnék helyi Kollektív Szerződésekbe

beleszólni és nincs is joga és lehetősége se a helyi munkáltatónak megegyezni bármi

másról addig, ameddig a Kollektív Szerződésben 10% van. Jó? Erre szeretnék kérni

mindenkit. Köszönöm.

50


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

VSZ: Egyetértünk. Mi is azt mondjuk, hogy legyen központilag meghatározva,

állapodjunk meg ennek a mértékében, és szerintem is rendben lenne a dolog. Erre akár

ma is készek vagyunk egy ilyen típusú megállapodás megkötésére szerintem a

szakszervezeti oldalon. Beszéljünk erről a témakörről.

Elnök: PVDSZ.

PVDSZ: Szerintem itt keverednek a dolgok, és olyanok jönnek ide, amik nem

idetartoznak. Ugye a Kollektív Szerződést minimálisan akarjuk módosítani, ha ebben

van egyetértés. Most egész más az a helyzet, amikor egy munkarend-változásból eredő

pótlékcsökkenés okoz ugye, keresetveszteséget, és ezt valamilyen módon mérsékeljük.

Ez egy egész más helyzet, mint ami ide éppen az Mt. módosuláshoz tartozik. Ott

történik valami tényleges, kézzel fogható objektív változás, itt az Mt. módosulásnál

ilyenről szó sincs. A munkavállaló ugyanúgy, ugyanazt, ugyanannyit, ugyanúgy

teljesíti, és pusztán abból a tényből, hogy számára ezek a különféle munkaidők

egymáshoz viszonyított aránya változik meg, ebből automatikusan áll elé egy

jövedelemcsökkenés. Ráadásul ugye itt ezt a csodás 2012-es évet még megbonyolítja

egy olyan tényező is, amikor a második évét írjuk annak, amikor a hát főleg az állami

tulajdonosi körben a bérpolitikának az irányadó alapelve az, és erre vonatkozóan

törvények, jogszabályok, mindenféle törekvés mutatkozik, hogy ugye itt az adóváltozás

hatását kompenzáljuk legalább annyira, hogy a munkavállalónak ugyanarra a nettó

szintre hozzuk a jövedelmét. Na most, ezt most különválasztani, hogy ez a csökkenés,

az abból ered, a másik az Mt-ből fakad, ez hogy úgy mondjam, tovább bonyolítja a

helyzetet. Én azt gondolom, hogy az a munkavállaló, aki 2012-ben ugyanúgy dolgozott,

ugyanannyit dolgozott mennyiségileg, mint 2011-ben dolgozott, annak legalább és

minimálisan ugyanarra a nettó jövedelemre méltányosan igényt tarthat. Már más a

helyzet, ha változnak a munkakörülményei. Arról a helyzetről beszélek, ahol továbbra is

havi átlagban dolgozik mondjuk kétszáz órát, ebből eddig – és csak a kerek számok

miatt mondom ezt –, eddig ebből 160 órára kapta a személyi alapbérét és 40 órára a

túlórapótlék, vagy készenléti díj alapján történő juttatásokat, továbbra is kétszáz órát

dolgozik, csak ezután 176 órára kapja ugyanazt a személyi bérét, és mit tudom én, 24

órára a pótlékolt készenléti díját. Ő ugyanazt csinálja, ugyanannyit, csak a szabályokat

51


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

átírták fölötte. Az történt vele, mint azzal az egyszeri emberrel, aki ugyanabban a

faluban lakott, csak időközben háromszor váltott állampolgárságot, mert átrajzolták

körülötte a határt. Na most én úgy gondolom, hogy nem egy valóságtól elrugaszkodott

szakszervezeti igény, hogy ebben az esetben a munkavállaló ne szenvedjen az

egyébként nyomorúságos helyzetében keresetveszteséget. Én úgy érzem, hogy az

Elnök-vezérigazgató asszony nem pontosan értette az általam elmondottakat. Ti nyilván

ezt értitek. Úgy gondolom, hogy ezen nem kéne – hogy mondjam? – előnyöket,

megtakarításokat realizálni béroldalon, hogy változik a Munka Törvénykönyve. Ez

szerintem mint minimum, elvárható. Köszönöm.

Elnök: Munkáltató.

Munkáltató: Igen. Azt szeretném én is mondani, hogy negyven percünk van

gyakorlatilag, lenne még másról is szó. Éppen ezért én rögtön javasolnám, hogy el is

állnék a Balázs által expozénak nevezett Kollektív Szerződéses hozzászólásomtól. Azt

gondolom, hogy mindenkinek lesz a következő VÉT ülésig ideje, hogy összevesse,

elektronikusan vizuálisan, hogy mit változtatunk. Szeretnék két dolgot mondani. Egy

viszont fontos, hogy lerontásról, ahogy a Robi mondta ebben a javaslatban nincsen szó.

A másik, amit szeretnék mondani, hogy fenntartjuk a műsorváltoztatás jogát, mert ez

még az akkori ismereteink szerint készült. Tehát én még egyszer mondom, nem mennék

bele a ki nem hirdetett, de állítólag elfogadott és valamilyen szövegű dolgok. Itt külön

utalnék a munkaközi szünetnek a kérdésére. Tehát ott ha más lesz, akkor bizony más

lesz, úgyhogy 3-áig közösen okosabbak leszünk. Ellenben viszont szeretném kérdezni,

hogy a 42.§ vonatkozásában tett módosító javaslatunkat el tudjuk-e ma fogadni és alá

tudjuk-e írni, avagy nem? Mert erről még nyilatkozat nem volt. És utána viszont

szeretném kérni, hogy a még nyitva lévő, Mozdonyvezetők Szakszervezete által

kezdeményezett és több jelenlévő szakértő kollega van itt, illetve lenne még

hozzászólás, ezt félegyig tudjuk megtenni. Tehát én azt javaslom, hogy ezt a napirendet

halasszuk el azzal, hogy a 42.§-ról reményeim szerint tudunk ma döntést hozni, és a

többit 3-án délután folytatjuk.

52


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Elnök: Jó. Köszönöm szépen Endre, a számból vetted ki a szót, mert már ezt akartam

én is javasolni, hogy már nagyon vészesen közeleg a félegy. Úgyhogy azt kérném, hogy

akkor a 42.§ vonatkozásában nyilatkozzanak már az érdekképviseletek, hogy

elfogadható-e. Jó? Akkor menjünk sorba. VDSZSZ? Rendben. VSZ?

VSZ: Rendben.

Elnök: PVDSZ.

PVDSZ: Rendben van.

Elnök: Rendben. MOSZ?

MOSZ: A társszakszervezetek konszenzusát elfogadjuk.

Elnök: VFSZSZ?

VFSZSZ: Rendben.

Elnök: MTSZSZ

MTSZSZ: Rendben.

Elnök: Köszönjük szépen. Akkor aláírásra elő lehet készíteni. Menjünk a következőre?

Jó, hát akkor a többi vonatkozásában akkor majd július 3-án továbbfolytatjuk a

tárgyalásokat. És akkor a MOSZ által javasolt témaköröket kellene most megbeszélni.

A munkáltató az érintett szakterületektől idehívta az illetékes vezetőket, szakértőket,

úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük is meg az első témában, a forgalmi utasítások

változásainak tervezett bevezetéséről és ennek ismert anyagáról, valamint

vizsgakötelezettségek kérdésével kapcsolatos tájékoztatót. Lipusz úrnak átadom a szót.

53


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Köszönöm szépen. A Forgalmi Főosztály nevében tisztelettel köszöntöm

a VÉT résztvevőit. Ezt úgy is teszem, mint a forgalmi utasítások gondozója, vagy

forgalmi utasítások gondozója. Talán informálisan már ismert, hogy korábban az

érdekképviseletekkel is egyeztetett módosítási javaslatokat bizonyos módosítások után a

Nemzeti Közlekedési Hatóság április 18-án kelt levelében elfogadta, ezáltal lehetővé

vált ezen utasítás módosításoknak a hatályba léptetésének a megszervezése.

Természetesen az utasítás módosítások hatályba léptetésének megszervezése, az egy

egyszerű elképzelésnél bonyolultabb folyamat. Itt több feladatot kell teljesíteni, tehát

több feladatnak kell teljesülnie ahhoz, hogy ez mindenki számára elfogadható módon

hatályba lépjen. Így többek között az utasítás módosítások kapcsán több olyan pont

kikerült az F2-es utasításból, amelyre a hatóság úgy rendelkezett, hogy más

utasításokban kell elhelyezni. A teljesség igénye nélkül, vannak olyan pontok,

amelyeket az E2-es fékutasításba tudunk áthelyezni, illetve az E12-es műszaki

kocsiszolgálati utasításba kell, hogy áthelyezzenek. Természetesen változatlan

tartalommal. Erről előzetesen már az érdekképviseleteket tájékoztattuk. További dolog,

hogy az utasítás módosítását a korábbi gyakorlatnak megfelelően úgy gondoltuk, hogy

természetesen előzetesen le kell sokszorosítani és ehhez gyakorlatilag a nyomdai

sokszorosítás előkészítését a szakszolgálatunknak, illetve munkatársainak el kellett

végezni. Ezt gyakorlatilag a jóváhagyás után azonnal hozzáfogtunk és gyakorlatilag ez

május hónapra megtörtént. Időközben mi a hatósági jóváhagyást követően már a

BKSZE-vel felvettük a kapcsolatot pontosan annak érdekében, hogy a nyomdai

sokszorosítás minél előbb megkezdődhessen és annak ismeretében tudjuk megszervezni

az oktatásokat, miután valamilyen dátumhoz hozzájutunk. Azt kell mondanom, hogy ez

sem egy egyszerű folyamat, mivel az utasítások módosításainak kiterjedtsége,

terjedelme az F1-es utasításban 52 oldalt érint, lehet, sokfelé egy-egy szót, vagy egyegy

mondatot, vagy egy-egy betűt, míg az F2-es utasításban 238 oldalt és az F2-es

utasítás függelékeiben 114 oldalt érint. Ez összességében 404 oldal, tehát látszik, hogy

nem kis terjedelmű az utasításmódosítás. És ehhez kell biztosítani megfelelő nyomdai

kapacitást. Ez gyakorlatilag mintegy 15 millió forint volument jelent a mintegy

negyvenezer példánynak a megjelentetése és kiadása. De természetesen ennek

ismeretében lehet majd meghatározni, vagy célként kitűzni egy olyan dátumot, hogy

egyáltalán milyen időintervallumok után nyílik lehetőség arra, hogy az utasítás hatályba

54


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

léptetéséhez dátum kerüljön kitűzésre. Alapvetően, amíg a nyomdai munkáknak az

átfutását nem ismertük, akkor volt egy olyan előzetes elképzelés, hogy az év végi

menetrendváltáshoz kapcsolódóan szerettük volna ezt az utasítás módosítást hatályba

léptetni, azonban ehhez még mi megvizsgáltuk, hogy az időközben a korábbi

gyakorlattal ellentétben, vagy annak kiegészítő módosításaképpen, hogy a 2011 évben

megjelent a 19/2011-es számú NFM rendelet, amely a közlekedés biztonságával

összefüggő munkakörökre tartalmaz szabályozásokat, magyarul az alap és másféle

vizsgáknak a kivételének a módját, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Hát illetve a

vizsgáztatásokat is ez az utasítás szabályozza. Na most erről az utasításról ugye tudni

kell, hogy január 1-jével a dolog egy picit kettévált olyan módon, tehát 2012. január 1-

jével, hogy egyszerűen fogalmazva, a mozdonyvezetők vizsgakötelezettsége már egy

meghatározásra abszolút nem tartozik az utasítás gondozójának a hatáskörébe. Ezt ha

jobban tetszik, a vizsgaközpont tudja meghatározni. Alapvetően, ha áttérnénk egy picit

tovább, ugye minden más feltétel, tehát az utasításmódosítás nyomdai sokszorosítása,

hogy megtörténik, és hogy milyen feltételekkel lehessen ezt az utasítást hatályba

léptetni, megkerestük a Nemzeti Közlekedési Hatóságot írásban annak érdekében, hogy

mivel a 19/2011-es rendelet nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy egy utasítás

módosítását milyen feltételekkel lehet hatályba léptetni, adjon részünkre iránymutatást,

azt kell mondanom, hogy írásban ettől elzárkózott és nem kívánt állást foglalni arra

vonatkozóan, hogy az utasítást vizsgával, vagy vizsga nélkül lehet hatályba léptetni. Én

a Főigazgató úrral folytattam egy egyeztetést, illetve megbeszélést, hogy a jelenlegi

helyzetben, ennek ismeretében mit tudunk mondani, tehát mivel a korábbi utasítások

hatályba léptetésénél is az volt a gyakorlat, hogy az utasításokat gyakorlatilag oktatni

kell előzetesen, és annak pedig az volt a feltétele, hogy az utasítás módosítási anyagok

kézzel foghatóan a munkatársak kezében legyenek, ezt továbbra is tartanánk. És

természetesen a Főigazgató úr azon az állásponton van jelenleg, hogy a

hatálybaléptetést megelőzően a forgalmi terület, vagy azt mondom, hogy a MÁV Zrt.

hatáskörébe munkakörök esetében egy gyakorlatilag hasonló vizsgatípussal záródna,

mint a korábbi módosítások. A mozdonyvezetők vonatkozásában mi nem tudunk

nyilatkozni, mert abszolút nem rendelkezünk erre vonatkozóan hatáskörrel. Én azt

mondom, hogy az további egyeztetést igényelhet ennek ismeretében. A hatósággal már

nem tudunk egyeztetni, így a vizsgaközponttal kell még egyeztetni. És ezért én most ha

55


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

lesz kérdés, majd arra szívesen válaszolok, de az előzetes tájékoztatásomat lezárnám, és

átadnám a szót a BGOK képviselőjének, aki gyakorlatilag az általam hivatkozott

oktatásokra vonatkozóan adna egy tájékoztatást a Keszman Úr tehát így közvetlenül, ha

megengedi az Elnök-asszony, hogy akkor átadjam a szót.

Munkáltató: Köszönöm. Köszöntök mindenkit, Keszman János vagyok a Baross Gábor

Oktatási Központ képzési, fejlesztési és időszakos oktatás vezetője. Miután megkaptuk

az NKH-nak ezt az állásfoglalását, megkerestem Novák Lászlót, a Vasúti

Vizsgaközpont vezetőjét és jövő hétre egy megbeszélést kezdeményeztem Vadkerti

Ferenc vizsgabiztosi egységvezetővel együtt, hogy a mozdonyvezetők esetében hogyan

fog történni ennek a számonkérése. A dolgot nehezíti, hogy mivel január 1-jéig nem

valószínű, hogy bevezetésre kerülhet, január 1-jével jogszabály az összes

vasútbiztonsággal összefüggő munkakörre kiterjeszti a jogszabály hatályát. Tehát úgy

kell gondolkodni már eleve a megbeszélésen, hogy milyen hatással lehet erre

vonatkozóan. A dolgot még tovább bonyolítja, hogy a jogszabálynak a változása ősszel

várható és jelenlegi információim szerint még az sem kizárt, hogy a most az 1. számú

mellékletben szereplő munkakörök szűkítése történik és mégis kikerülnek bizonyos

munkakörök a hatósági vizsgakörből. De ennek tartalmát nem tudjuk, hogy mely

munkakörök lesznek hatósági vizsgások január 1-jétől, és melyek nem. Erre

vonatkozóan is szeretnénk a vizsgaközponttal egyeztetni és szeretnénk, hogyha az

NKH-val ezzel kapcsolatban pedig ők egyeztetnének, hogy mi lesz a jövő erre

vonatkozóan. Mi megkezdjük a MÁV O1-es utasításának az átszerkesztését, hogy az

átmeneti állapot után a végleges helyzetre való ráállás megtörténjen, tehát a szerkesztő

bizottság megkezdi munkáját. És mire a rendelet végleges formában megjelenne,

szeretnénk letenni azt a javaslatot, hogy mostantól kezdve az O1-es utasításba az ilyen

jellegű különbözeti vizsgáknak az eljárási módja is egyértelműen legyen szabályozva,

ami eddig ilyen egyedi megállapodások alapján történt, hogy ez a helyzet megnyugtató

legyen. Most úgy látszódik egyébként, hogy két oktatásra munkakörülmény szükség

van az olyan munkakörök esetében, amelyek az ismeretanyag nagy részét lefedi, tehát

például egy mozdonyvezető, forgalmi szolgálattevő esetében. Tehát a jövő évi oktatási

ütemtervnél, illetve a második féléves oktatásnál ezt mindenképpen figyelembe veszik

az oktatóink. Röviden ennyit, köszönöm.

56


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Elnök: Köszönöm szépen. Érdekképviseleti oldalon van-e kérdés? MOSZ

MOSZ: Tehát, ha jól értettem, akkor nincs pontos bevezetési dátum?

Munkáltató: Igen. Kőbe vésett dátum egyelőre még nincs. Mint jeleztem, volt egy

szándékolt, de ahhoz minden feltételnek teljesülnie kell, sőt az oktatásokat nemcsak a

forgalmi területen kell tudni lebonyolítani, hanem a mozdonyvezetői oldalról is. És a

két területnek az oktatási beosztási rendelkezési lehetőségek nem egyeznek meg. Tehát

ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk.

MOSZ: Jó. Decemberi menetrend-fordulóval tervezett a bevezetés, vagy nem, vagy a

jövő évre teljesen áthúzódik?

Munkáltató: Csak megismételni tudom, hogy nincs kitűzött dátum. Volt egy előzetes

szándékolt, ami valóban az általad említett dátum volt, de ma még nem ismerjük, hogy a

nyomdai sokszorosítás, az mikor történhet meg. Mint említettem, ez az ismeretanyagnak

a nyomdai költsége 15 millió forint, ami az úgynevezett ötmillió forintos közbeszerzési

határt meghaladja. Ha nem tudunk más olyan szerződési keretet találni a

sokszorosításra, amely ma nyitott és jogszerűen abba beilleszthető, akkor arról úgy

tájékoztatott minket a BKSZE, aki a nyomdai lebonyolítást szervezi, hogy a

közbeszerzés lebonyolítása után vélhetően szeptember 15-e az a határnap, amikor mi, az

egyébként már részünkre előkészített nyomdai anyagot le tudjuk adni a nyomdának, a

nyomdának egy hónap kell a sokszorosításra és terítésre, akkor ebből következik, hogy

a hátralevő időszakban már a két oktatási nap, mint itt a tanult kollegám mondta,

javasolta, aki oktatási szakember is egyben, akkor vélhetően nem tud teljesülni a dolog.

Mi egyébként más utat is próbálunk keresni. Ha vélhetően egy soron kívüli nyomtatási

lehetőséget tud számunkra a BKSZE biztosítani, és mondjuk, mi úgy számoltunk egy

előzetes felmérés alapján, és ezt… mozdonyvezetőkre vonatkoztatta is, hogy legalább

augusztus 1-jével elkezdődhetnének az oktatások, akkor elvileg lehetőség van a

december 8-ai bevezetésre. Elvileg. De ha ezek a nyomdai műveletek nem tudnak így

57


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

megvalósulni, akkor én most nem nagyon látom azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk

teljesíteni az oktatásokat. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Balázs

VDSZSZ: Bocs, a jóváhagyott utasítás az MK honlapján fönn van, ugye? Csak úgy

erősítem magam. Nincs fönn? Akkor tegyétek már föl a MÁV honlapjára, ha kérhetem.

Nem egy nagy dolog azt gondolom. Vagy küldjétek meg nekünk, akkor mi fölteszünk a

miénkre. Kösz. Jó. Hát persze, hát most nem…

Elnök: MOSZ, és utána VSZ.

MOSZ: Jó. Csak azért, hogy emlékeztek, hogy ebben az évben vizsgáznak a

mozdonyvezetők… akkor más, a közlekedés biztonságával összefüggő munkakört

betöltők esetében is ragaszkodunk a vizsgához. A másik kijelentés, csak hogy sértődés

ne essék. Amikor bekövetkezett ugye januári átképzős mozdonyvezetői tanfolyam vége,

és a Nemzeti Közlekedési Hatóság mulasztásos jogsértésben volt, és nem jelölte ki a

vizsgabiztosokat, és sem a Trakció, sem pedig a képzésszervező MÁV nem fordult a

miniszterhez, hogy ebben a dologban csináljon rendet, hanem ugye nekünk kellett,

ebből a szempontból mindjárt egy héten belül le tudtak vizsgázni. Tehát mi akkor

megint igénybe vennénk a Miniszter asszony segítségét, hogy pontosan tudjuk már meg,

hogy akkor most a mozdonyvezetők és az egyéb forgalombiztonsággal összefüggő

munkakörökben lehet-e egységes vizsgakimentet produkálni. Mert ezt a menedzser

kiskönyvtárban lévő, kinek a hátán van a majom, című társasjáték szerintem kezd

elhúzódni. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. VSZ és utána...

VSZ: Köszönöm. Három rövid megjegyzés lenne. Az egyik az, hogy említetted János,

hogy alapvetően 2013-ban várható több munkakör is, azonban az, hogy mely

munkakörök érintettek abban, hogy hatósági vizsga, ez még most kevésbé ismert

számunkra is. Ezt jó lenne minél hamarabb majd azért tisztázni természetesen, hogy

58


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

melyek azok a munkakörök, mert én azt gondolom, hogy a felkészülési időszak, és itt

kapcsolódik ez a témakör, hogy ugye volt ez a vasúti tréning, és ott hallottuk ezt az

előadást, ott elmondták gyakorlatilag, hogy maga a vasúttársaságoknak a vizsgáztatása,

az ugye egy vizsga elvégzése, az három évig érvényes, de ezen belül adott vasúttársaság

eldöntheti, hogy sűrűbben akar esetleg vizsgáztatni. Nos, hogyha ez mondjuk a MÁVnál

változna, vagy valamelyik vasúttársaságnál, leányvállalatnál, akkor természetesen

ehhez kellene igazítani magát a felkészülési időszakot, az oktatási, képzési időtartamot,

a napokat. Én azt gondolom, hogy ezek egy kicsit összefüggnek, és komplexen kellene

az egész anyagot összeállítani annak érdekében, hogy sikeres vizsgát tegyenek a

munkavállalók.

Elnök: Köszönöm szépen.

Munkáltató: Akkor MOSZ felé tájékoztatásul, hogy pontosításképpen mondanám.

Tehát bármikor történik a bevezetése, én azt hiszem, úgy fogalmaztam, hogy a forgalmi

területen is vizsgáztatással zárul a bevezetést megelőző oktatás.

Elnök: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ezt a témát kimerítettük. Itt a munkáltatói

oldalon jelezték, hogy akkor a közlekedésbiztonsági témakörben… lehet a harmadik?

Jó. Akkor a harmadikkal kezdhetjük. Nem tudom, Túrós úr.

Munkáltató: Gondolom, aki fölvetette, elmondja, hogy mi a problémája a napirenddel,

illetve miért kezdeményezte.

MOSZ: Mi egy választ szeretnénk kapni, amikor Tábornok úr levelét megkaptuk,

amely a közlekedés biztonságában tapasztalható trendekről írt, és ugye felhívta

mindenkinek a figyelmet, különösképpen a szakszervezetekre, hogy ebben közös

dolgunk van, mi erre kezdeményeztük, hogy kössünk egy együttműködési

megállapodást, amiben ugyanúgy, mint a vasútbiztonsági 2012 évi intézkedési terv,

ugyanúgy leírtuk, hogy milyen dologban kívánunk együttműködni. Az egyik ilyen ugye

a képesség, készségfejlesztés területén, hogy a mozdonyvezetőket, hiszen az a

tanulmány, amelyik foglalkozott a közelmúlt veszélyeztetéseivel és baleseteivel, ugye

59


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

kimutatta, hogy valamilyen pluszt kell a rendszerbe venni, és mi azt mondjuk, mint

Mozdonyvezetők Szakszervezete, hogy nem elég önmagában a drillt növelni, az

ellenőrzések számát, hanem nyilván egy rendszerből annyit lehet kivenni, amennyit bele

is teszünk. Tehát mi azt kértük, és ugye előzetesen folytattunk tárgyalásokat a MÁV

Trakció képviselőivel, vagy vezetőivel is, hogy legyen egy kétnapos képesség,

készségfejlesztő tréning a Biztonsági Igazgatóság szakembereivel egyetemben, amely

így a vasútbiztonság növelésének emberi tényezőjét javítaná. Ez az egyik. A másik,

hogy azt is fölajánlottuk, hogy legyenek közös fórumok, a biztonság szakemberei

jöjjenek el esetlegesen különböző szakszervezeti fórumokra, juttassák el az anyagokat,

amiben mi is szívesen részt veszünk, illetve javasoltuk például egy olyan forródrótnak a

kiépítését, hogyha a vasúti közlekedésbiztonság veszélyeztetésében szerepet játszó

körülményről tud, akkor legyen egy direkt vonal például, ahol a mozdonyvezető

értesítheti a biztonság szakembereit. Tehát van számos ötletünk ez ügyben, hogy

hogyan lehetne javítani. És nem elfogadható számunkra az, hogy önmagában az

ellenőrzések mindenhatósága az, ami megvalósítja. És azért örültem volna a második

pontnak, mert a második pont pontosan a közlekedés biztonságával összefüggő oktatás

során a feltételek biztosításának és a meglétének a kérdésköre. Mert ahogy Tábornok úr

megjelent, nekem meg eszembe jutott egy másik tábornoknak, illetve vezérezredesnek

az önéletrajzi regénye, ez a Ludovikától Sopronkőhidáig, ugye Kádár Gyula

vezérezredesnek, aki leírja művében, hogy hogyan történt a II. Világháborúban a

harckocsizók kiképzése harckocsi nélkül. A következőképpen, levertek egy sátorlapot,

leverték a gázpedált és a botkormányt, és az arra járó tábornok amikor jött, akkor hozzá

kellett imitálni a motorhangot, zümmögni kellett, és a tábornok nagyon meg volt

elégedve a fölkészítéssel. Remélem a MIREL kapcsán, hogy idáig nem jutunk el a XXI.

században, hogy úgy kellett ugye a mozdonyvezetőket fölkészíteni a szegény

oktatóknak, hogy még nem is láttak ilyen közlekedési berendezést a mozdonyon, de

ennek ellenére tudták ezt oktatni. Nem önmagában, mondom, a számonkérés az

oktatásnak a cél, ha egyik oldalon azt próbáljuk meg javítani, hogy a közlekedés

biztonságának a veszélyeztetése ne történjen meg, akkor a feltételeket is ebből a

szempontból biztosítani kellene, és ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy a MIREL-ről is

beszéljünk, mert a MIREL egy tipikus olyan eset, amikor a mozdonyvezetők nem

60


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

kapták meg a szükséges feltételeket ahhoz, hogy egy közlekedésbiztonsági berendezés

készségszintű begyakorlását magukénak tudják.

Elnök: Köszönöm szépen. Túrós úré a szó.

Munkáltató: Köszönöm szépen. Az érdekképviseleti szervekkel, különösen a

VDSZSZ-szel a Biztonsági Igazgatóságnak van egy folyamatos szakmai, személyes

kapcsolata, amelyet én rendkívül nagyra értékelek, és itt is köszönetemet fejezem ki,

mert a VDSZSZ alelnöke személyesen nagyon sokat segít a biztonsági szervezetnek,

sokat szervezet a biztonsági igazgatónak a kritikus megjegyzéseivel. Na most ennek

kapcsán ugye keletkezett egy félreérthető nyilatkozat, vagy újsághír valamelyik bulvár

lapban, és természetesen ennek az lett a következménye, hogy a Mozdonyvezetők

Szakszervezete is aktívabbá vált, és kezd kialakulni egy kétoldalú kapcsolat a

Biztonsági Igazgatóság és a Mozdonyvezetők Szakszervezetének a vezetői között. Na

most, mi az előzménye? Ugye ez év tavaszán a Biztonsági Igazgatóság egy

előterjesztést készített a 2011 évi üzembiztonsági, vasútbiztonsági helyzetről, amelyben

megállapítottuk azt, hogy 2011-ben, hát súlyos problémák keletkeztek a közlekedő

vonatok biztonságával, nagyon sok volt a vonatveszélyeztetés. És hát ebben hát, elég

szépen részesedtek természetesen a forgalmi dolgozók is érthető módon, és érthető

módon a mozdonyvezetők is. Az akkori elnök-vezérigazgató olyan határozatot hozott a

mi kezdeményezésünkre, hogy az érdekképviseleti szervekkel alakítsunk ki valamilyen

párbeszédet, kezdeményezzünk együttműködést, és ennek lett az egyik eredménye,

hogy a korábbi humánigazgatóval egy levelet írtunk az érdekképviseleti szervek

vezetőinek, amelyben kértük és felajánlottuk az együttműködés lehetőségét. Tehát

ennyit az előzményről. Nos ugye azt lehet tapasztalni, hogy a biztonsági események

kapcsán a vizsgálataink, azok nagyon, nagyon le vannak egyszerűsítve és

tulajdonképpen csak az okokat, esetleg az okozatokat tárjuk fel és megállapítjuk a

felelősöket. Tehát ez az út nagy valószínűséggel, sőt azt mondom, hogy tovább nem

járható, hogy mindig megállapítjuk, hogy a mozdonyvezető mit tett, megállapítjuk,

hogy mit tett forgalmi munkavállalónk, forgalmi munkatársunk és a balesethez, vagy a

biztonsági eseményhez vezető utat mélységében nem derítjük fel. Nem derítjük fel

azokat az összefüggéseket, hogy tulajdonképpen milyen rendszerbeli hibák,

61


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

hiányosságok vannak. És ugye ami nekem vesszőparipám, hogy nem állapítjuk meg a

vezetőknek az esetleges felelősségét, hogy tulajdonképpen mit is mulasztottak el, hogy

ilyen helyzet kialakult, vagy kialakulhatott az ő szakterületén. Tehát ezen a területen

kellene ugye változtatni, és ehhez kérjük többek között az érdekképviseleti szerveknek

az együttműködését. A másik ehhez kapcsolódik ugye, hogy sajnos az események után,

ha vannak felelősök, akkor azokkal szemben szankciókat kell alkalmazni. Tehát nem

megtorlásról van szó, hanem kétségtelen, hogy kisebb-nagyobb szankciókat alkalmazni

kell, tehát a munkáltatónak a nem tetszését ki kell fejezni, hogyha a technológiai

fegyelmet megsértették. És ezen a területen azt gondolom, a felméréseink szerint

nagyon nagy hiányosságokat lehet tapasztalni, mert nem egységes a felelősségre vonási

rendszer. Sőt, számos esetben elmaradnak a felelősségre vonások, és vannak ugye

érdekes információk is azzal kapcsolatban, hogy hát milyen hatások érik a munkáltatót a

felelősségre vonás kapcsán. Tehát ebben is szeretnénk kezdeményezni az

együttműködést. Na most, hogyha leegyszerűsítem, akkor azt javaslom minden

érdekképviseleti szervezet vezetőjének, és azt kérem, hogy ahol indokoltnak látjuk

Mozdonyvezetők Szakszervezete legalábbis írásban ezt kezdeményezte, kössünk

együttműködési megállapodást a balesetek megelőzésére, a vasútbiztonság érdekében.

Ott emeljük ki azokat a legfontosabb együttműködési lehetőségeket, amelyet a

szakszervezet is fontosnak lát, és a Biztonsági Igazgatóság fontosnak látja.

Folyamatossá kellene tenni a konzultációt, még egyszer Bárány Balázsra utalok, hogy

most mi közöttünk gyakorlatilag hetente van biztonsági kérdésekben konzultáció, és azt

gondolom, hogy számos esetben nagyon fontos meglátásai vannak, és sok esetben

eléggé gyakori formában ugye az ő elképzelése szakmai szempontból is helytálló. Ugye

fontosnak tartanám azt is, hogy a szakszervezeteknek a képviselői amennyiben igényt

tartanak rá, a jövőben a MÁV Zrt. MÁV csoport biztonsági testületi ülésein

meghívottként vegyenek részt. Holnap erre lesz is lehetőség, mert ülésezik a biztonsági

testület, és komoly szakmai kérdéseket tűztünk napirendre. És azt gondolom, hogy most

minden más egyéb kérdésben lehet együttműködés, mert tulajdonképpen én személy

szerint, de a munkatársaim is gyakran úgy érezzük, hogy a biztonsági szervezet, a MÁV

biztonsági szervezete mintha egyedül küzdene a MÁV biztonságáért, és kevés

partnerünk van ahhoz, hogy a MÁV ténylegesen maradjon meg olyan biztonságos

vasútnak, mint amit korábban, vagy még napjainkban is megfogalmazunk, hogy Európa

62


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

egyik legbiztonságosabb vasúttársasága. De kétségtelen, hogy ez már nem olyan fényes,

ez a megállapítás, amelyre évek óta büszkék voltunk. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy érdekképviseleti oldalon van-e az

elhangzottakhoz hozzáfűznivaló. Elfogadható-e a Túrós úrnak a tájékoztatása. Azt

gondolom, hogy elég konstruktív volt és kimerítő.

Munkáltató: Részünkről ezt elfogadjuk, és köszönjük. És egy kérdésem volna, az

együttműködési megállapodást mi szövegezzük, vagy elfogadjátok a miáltalunk 1.0-ás

verzióját.

Munkáltató: Hát nyilván nálatok nagyobb kapacitás van, szellemi kapacitás. Tehát jó

lenne, ha megfogalmaznátok, és utána mi hozzátesszük a pluszt, amit szükségesnek

tartunk.

Munkáltató: A kötelező személyiség… a Deák-féle viccet hadd meséljem el, amikor

Deák otthagyta az országgyűlésben a kalapját, és véletlenül a másik képviselő vitte el.

És akkor visszaadta a Deáknak, és azt mondta, hogy elnézést, de hát körülbelül akkora a

fejünk. Azt mondja, lehet, hogy körül akkora, de belül nem.

Elnök: Köszönjük szépen a Biztonsági Igazgatóságnak. Még ehhez a témakörhöz? Jó,

VSZ. Bocsánat.

VSZ: Köszönjük a tájékoztatót. Egy apró kérdés, hogy gyakorlatilag akkor az a pár

hónappal ezelőtt elkezdett közös munka, hogy egy bizottság alakult a

közlekedésbiztonsági problémák kivizsgálására, tényfeltárására, és talán volt is egy

alakuló ülés, akkor ezt most tekintsük tárgytalannak, mert ez a bizottság nem fog a

jövőben működni, és akkor minden szakszervezet egyénileg kezdeményezzen valami

együttműködést, vagy konzultációs napokat jelöljünk ki, tehát melyik lesz a helyes

irány, működni fog ez a bizottság, vagy akkor minden szakszervezet személyesen

próbáljon meg eljárni annak érdekében, hogy valóban korrekt közlekedésbiztonsági

eredmények legyenek közösen.

63


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Tehát a projektbizottság befejezte a munkáját. Július 2-án terjesszük

elnök-vezérigazgatói elé a megállapításokat a javaslatainkkal együtt. Természetesen ezt

az anyagot mindenkinek átadjuk, aki erre igényt tart, a határozati javaslatokkal együtt.

Tehát nyilván az lesz a fontos, hogy milyen döntéseket hoz az Elnök-vezérigazgató

asszony. De ilyen és hasonló projektbizottságot nem hiszem, hogy tudunk folyamatosan

működtetni. Nem is indokolt, hogy ez permanensen működjön. Amennyiben indokolt

lesz, akkor természetesen ismét lehet meríteni más alanyokkal, más célcsoporttal. Meg

lehet őket vizsgálni, vagy éppenséggel mélyinterjúkat lehet velük készíteni. Én azt

gondolom, hogy az a helyes, hogy azok a szakszervezetek, amelyek leginkább érintve

vannak a vasút biztonságával kapcsolatban, azok közvetlenül együttműködési

megállapodást kötnek a Biztonsági Igazgatósággal, vagy ha ez nem szükséges az írásos

megállapodás, akkor közvetlen kapcsolatot tartanak a szervezeteinkkel.

Elnök: VDSZSZ.

VDSZSZ: Igen. Hát úgy gondolom, hogy az az anyag, ami elkészült, ami végleges

formát öltött, azért elmondtad az előbb is, az egy, ha úgy tetszik, mérföldkő, és nem

azért, hogy viszonozzam a dicséreteket, amit felém ugye méltatlanul szórtál. Majd ilyen

váll-lapot fogok hordani most már… pár csillagot… de tényleg, ez jó dolog. És inkább

az lenne a cél, hogy az abban foglaltakat szorgalmazni, hogy megvalósuljanak minden

vonatkozásban. Aztán, hogy ez most formálisan informálisan zajlik, tök mindegy, az a

lényeg, hogy történjen valami, és ne legyen az íróasztalnak egy alkotórésze, hanem a

napi gyakorlatban a napi eseményeket befolyásolva fejtse ki a hatását. És úgy

gondolom, hogy ahogy én tudok beszélni az Andrással, bárki tud… megkeresi. Én se

úgy szoktam elmenni hozzá, hogy most én vagyok a VDSZSZ alelnöke, azt úgyis tudja,

de nem így kopogunk, hanem beszélgetünk erről-arról. Az néha sokkal többet ér,

minthogyha egy hivatalos tárgyalást folytatunk jegyzőkönyvvel, más egyebekkel.

Hiszen pont az a lényeg, hogy nem a bűnbakok keresése a cél, hanem az, hogy egy

szemlélet oldódjon, változzon. Hiszen itt vegye már tudomásul mindenki, hogy az

ember… hibázhat. És nem szándékosan hibázik. És ennek a hibának a lehetőségét kell

minimalizálni, hogy ez ne következhessen be. Sem azt kutatni, hogy a szellemi

64


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

képességei birtokában, kinek több, kinek kevesebb, azt mi módon lehet elérni, és

értelemszerűen felhasználva másoknak is az ez irányú tapasztalatait. Akár más

közlekedési ágakét is. Hát óhatatlanul is előbbre járnak, hiszen ott sokkal feltűnőbb egyegy

esemény mondjuk a légi közlekedésben, mint mondjuk a vasútnál. És ott

ténylegesen alaposan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nincsenek abban a helyzetben,

hogy egyszerűen ráfogják, hogy na, ez egy pilótahiba, és ezt felejtsük el. Mert túl nagy

az ára. Hát ott ugye emberi életek százairól szól, lehet, hogy még több milliárdról. A

vasútnál hál’ istennek azért nem így van. És ha ez a szemlélet meg tud honosodni a

vasútnál is, egyre inkább meghonosodik, akkor azt gondolom, hogy a balesetek, az ilyen

jellegű vonatveszélyeztetések, vagy balesetek számát minimumra lehet mérsékelni.

Mert egyébként nemcsak az a baleset, ami bekövetkezik, hanem az is, ami csak a

véletlen miatt nem történik meg. Már csak egy példát említsünk, itt volt ez a múltkori

vonatsiklás. Hát nyolc kollega nézte azt a nyomorult írásbeli rendelkezést. Nyolc, egy

nap alatt. Tehát ebből az következik számomra, hogy nyilván nem mind a nyolc ember

link, vagy figyelmetlen, felelőtlen, hanem maga az a struktúra olyan, hogy elnézhetőek

ezek a rendelkezések. És ha tetszik, ha nem, ezt tudomásul kell venni, és ebből okulni

kell, hogy hál’ istennek ez lett a következménye. De ha így maradt volna, azért nem

maradt így, hiszen épp mondtam, például a Forgalmi Főosztály már lépett ebben a

dologban, hogy az írásbeli rendelkezéseknek a kézbesítését szigorította az utasítást

felülmúlóan, helyesen, de ha így maradt volna, akkor lehet, hogy holnap, vagy

holnapután, vagy bármikor hasonló módon hasonló helyzetek előállhatnak. És ha ebben

megvan a változás, akkor nagy lépést tettünk abba az irányba közösen, ha úgy tetszik,

hogy a lehetősége a vonatveszélyeztetéseknek csökkenjék. És nyilván itt ebben helye

van minden egyébnek, ami ezt segíti, az oktatásnak, az ellenőrzéseknek, nem a

szigorának, hanem a jósági fokának a növelése. Hogyha elmegy a mozdonyra, vagy

kimegy a szolgálati helyre a szolgálati a vezető, az igenis vegye, ha úgy tetszik akár

még a bátorságot is, és próbálja akár oktatni azt, akit ellenőriz. Nem azt nézze, hogy

most akkor pirossal írt, zölddel írt, vagy mik a könyvei, hanem tényleg, hogy milyen

módon végzi ezt a munkát, és a saját tapasztalatait, vagy a bölcsességét fölhasználva

segítse őt abban, figyelmeztesse, hogyha valami, ha egyáltalán, de kell, hogy képes

legyen rá, ha valami rendszerbeli problémát észrevesz a munkájukban. Mert azért az is

fura dolog, hogy például az ellenőrzések rendre mindent megfelelőnek ítélnek, legyen

65


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

az mozdonyvezető, vagy szolgálattevő, és akkor jön egy baleset, és akkor 86 ezer

pontban marasztalják el azt az emberkét, vagy azokat, akik előtte az összes ellenőrzésen

megfelelnek. Hát ez nyilvánvaló nonszensz. Ilyen nincsen. Mert aki korábban rendben

végzi a munkáját, azt kizártnak tartom, hogy akkor az egy alkalommal hatszáz helyen

hibázzon. Nyilván nem erről van szó. És fontosak ezek a dolgok. Egy-egy ilyen

ellenőrzésnek sokkal nagyobb súlya van, ne is nevezzük annak, egy látogatásnak, mint

ahogy azt sokan gondolják, vagy gondoljuk. És ebben kell folyamatosan változtatni.

Hát, nem változtatni, hanem ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és abban az

esetben meggyőződésem, hogy a viszony is más. Mert itt vannak a felmérések is. Ugye

nagyon sokan visszaküldték ezt a felmérőlapot, de sokan azért nem töltötték ki, mert a

kérdésekből végül is lehetett következtetni arra, hogy melyik szolgálati helyről, és ki az

aki ezt kitöltötte. És az a probléma, hogy nincs meg a bizalom. Nem volt meg a bizalom

a szolgálati vezető… azért nem töltötte ki. Mert egyébként megcsinálta volna. Mert ott,

ahol erre nem lehetett következtetni, ott gyakorlatilag az elvártnál jóval nagyobb

számban jöttek vissza a kérdőívek. Tehát a megkérdezettek abszolút partnerek voltak, és

nyilván ezáltal helyeselték is ezt a fajta megkeresést. Mert ők is tudják azt, hogy bizony,

bármikor történhet velük az, ami miatt ez a felmérés is elkezdődött. De a bizalomnak a

helyreállítása, vagy létrehozása meg, ebből fakadóan látszik, hogy mennyire fontos,

hogy őszinték legyünk. Jó. Leintett a… abbahagyom a szónoklatot. Doktor úr leintett.

Köszönöm szépen.

Elnök: köszönjük szépen. Akkor még Attila, kívánsz még valamit mondani?

Munkáltató: Bocsánatot kérek, de nekem el kell menni, úgyhogy én szeretném, hogyha

be tudnánk fejezni most ezt a VÉT-et. Jó?

Elnök: Jó. Köszönöm szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy a MIREL oktatást, azt majd

egy legközelebbi alkalomra tesszük, hogyha ez így megfelel a MOSZ-nak is. Köszönöm

szépen a… akkor folytassuk? Jó. Folytathatjuk.

66


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Jó. Hát akkor ezt most már akkor ne halasszuk el, hanem annyi, hogy

hallgassuk meg az oktatással mi volt. Jó. Akkor ebben ennyi rugalmasságot

gyakoroljunk, mert ebben nem hiszem, hogy itt valami olyan fog történni, ami…

Elnök: Akkor a MIREL oktatással folytathatjuk. Átadom a szót Keszman úrnak.

Munkáltató: MIREL oktatással kapcsolatban a következekről szeretnék mindenkit

tájékoztatni. A Biztonsági Igazgatóságtól május 30-án megkapott levélben a

felszólításnak megfelelően elkészítettük a központi programot. Tehát egy központi

tematika 46 diában, képekkel, a kezelésre és használatra vonatkozó tájékoztató. Ezt

reszortosi gyakorlattal is rendelkezők oktatók bevonásával állítottuk össze, és

lektoráltuk. Mi július 27-ei napon Ferencvárosban a Trakció biztosítani fog egy

MIREL-lel felszerelt V43-as mozdonyt. Tehát azon oktatók esetében, akik most

kerültek a BGOK-ba, hiszen elég nagy mozgások voltak, létszámmozgások az elmúlt

hónapokban, illetve aki még ilyenen nem vett részt, pótoljuk a gyakorlati oktatást is. És

a következő időszakban ez kétszer 50 perces terjedelemben, plusz még legalább egy

órás mozdonyon történő gyakorlati oktatás formájában a MIREL gyakorlati oktatása is

meg fog történni. Ott, ahol a Trakció biztosítani tudja az időszakos oktatás keretében a

mozdonyt a gyakorlati oktatáshoz.

Elnök: Köszönjük szépen. Attila.

MOSZ: Ez most a szabadon választott műfaj kategória lesz, hogy lesz olyan

mozdonyvezető, akinek alkalma lesz gyakorolni, és lesz olyan, akinek nem?

Munkáltató: Mivel az oktatást megrendelés alapján végezzük, és a mozdonyokkal nem

mi rendelkezünk, abban az esetben, hogyha a MÁV Trakció gyakorlati oktatással együtt

rendeli meg, és biztosítja a MIREL-lel fölszerelt járművet, akkor tudjuk biztosítani az

oktatást.

Munkáltató: A lehetőség megvan, és a többi, az leányvállalati kérdés innentől kezdve.

67


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

MOSZ: Közlekedésbiztonsági szempontból fordulok akkor Tábornok úrhoz, hogy ez,

mint minimum feltétel, hogyha az egyik mozdonyvezetőnek készségszinten biztosítjuk

a begyakorlást, akkor ugye vannak az elsők, meg utána vannak az egyenlők között, akik

a másodikak lesznek. Tehát számunkra ez ebből a szempontból nem elfogadható, mert

ebből a szempontból akkor, ha arra a mozdonyra bármelyik mozdonyvezető beosztható,

vezényelhető, akkor innentől van aki hátrányt szenved.

Elnök: Földházi úr.

Munkáltató: Köszönöm szépen. A szakszervezet megkeresésére megvizsgáltuk az

oktatást. Mi is egyetértünk a szakszervezettel, hogy biztonsági kockázata van annak,

hogyha az oktatásban nincs gyakorlati rész. Ezért kértük föl a BGOK-t arra, hogy

dolgozzon ki programot, legyen gyakorlati része, és mi nagyon helyesnek tartjuk azt,

hogyha a mozdonyvezetők oktatásába is bekapcsolódva, vagy gyakorlati rész is

megvalósul. Ettől többet nem nagyon hiszem…

MOSZ: Jó, csak egy példára utaljak, mert ugye szintén ugye ilyen közlekedésbiztonsági

berendezés az ETCS. Ezt az ÖBB-nél hét óra elmélettel és nyolc óra gyakorlattal,

mozdonyon töltött gyakorlattal sajátíthatják el.

Munkáltató: Azt gondolom, hogy MÁV Zrt. érdekegyeztetésen ennyit tudtunk

elmondani, amennyi elhangzott, úgyhogy innentől kezdve ez…

Munkáltató: Bocsánatot kérek. Annyit azért hozzátennék, hogy a MÁV Trakció, mint

aki a legtöbb mozdonyvezetővel rendelkezik ma Magyarországon, a figyelmét fölhívtuk

ezekre a biztonsági kockázatokra. És azt a tájékoztatást kaptuk a MÁV Trakció

vezetésétől, hogy egyetértenek, és erre fölkészültek, és végre fogják hajtani. Tehát ezért

ezt tettük.

Elnök: Köszönjük, és még BGOK részéről.

68


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

Munkáltató: Köszöntöm a kedves kollegákat. Annyiban szeretnék ehhez a témakörhöz

hozzászólni, hogy ugye Attila említetted, hogy az ÖBB az ETCS-t, azt nyolc óra

gyakorlati oktatással egészítette ki az elméleti ismereteknek előadása után. Úgy

gondolom, hogy a MIREL esetében azért itt súlyos aránykülönbségek vannak, hiszen a

legnagyobb biztonsági kockázatot jelentő működés tekintetében a MIREL megegyezik

az EBM120-as berendezés működésével. És nem vitatom azt, hogy természetesen a

gyakorlati oktatás hiánya, az vezethet kezelési anomáliákhoz. Ez elsősorban a

berendezésnek az üzembe helyezése, és az a sokat vitatott idegen nyelvű két üzenetnek

az értelmezése, ami ebben az esetben igazán kockázatot jelent. A működőképes

berendezés működésének, jelzéseinek és kezelésének vonatkozásában azonban ilyen

alapvető eltérések nincsenek. Tehát ebben a tekintetben nem vadonatúj berendezésről

szól a dolog. Én úgy gondolom, hogy az egy óra mozdonyon töltött gyakorlati

foglalkozás ebben a tekintetben arányos az új ismeretekkel. Köszönöm szépen.

Elnök: MOSZ.

MOSZ: Nem akarok a tartalmáról vitatkozni a gyakorlati képzésnek, csak ugyanúgy,

mint az ETCS-nél, amikor fölszerelték, akkor ahányan befértek a vezetőállásra, annyi

került leoktatásra. Tehát az a kérésem, hogy amikor az egy óráról beszélünk, akkor az

egy emberre vetített egy órát beszéljük, és ne a csoportos tudásátadásra törekedjünk egy

óra hossza alatt, ahányan fölférnek a vezetőállásra.

Munkáltató: Ez technikailag nem tudom, hogy megoldható-e, hogy adott napon,

amikor húsz mozdonyvezető van vezényelve oktatásra, húsz órán keresztül egy oktató

rendelkezésre áll és egy-egy órában foglalkozik egy-egy emberrel. Tehát ezt

arányosságában tekintve nem tartom megoldhatónak. Természetesen, ha a Trakció úgy

fogja megrendelni, hogy külön napokon gyakorlati oktatásban nyolc óra…

Elnök: Mozdonyvezetők Szakszervezete.

MOSZ: Azért is tartom szükségszerűnek, mert az a tanulmány, amire Tábornok úr

hivatkozott, hogy azért elkészült, ugye abban a baleset bekövetkezésében számottevő

69


Vasúti Érdekegyeztető Tanács

2012. június 21.

okoknál találjuk azt, hogy a mozdonyvezető, mielőtt bekövetkezik az esemény, a

figyelmét valami elvonta. Annyiból idézek, a székbeállítás, a valami történt a

mozdonyon. Na most, ha készségszinten nem tudom ezt a berendezést kezelni, akkor ha

ezzel vagyok elfoglalva, akkor vajon mekkora annak az esélye, hogy esetleg megint

csak egy figyelemelterelés következtében veszélyeztetem esetleg a közlekedés

biztonságát. Tehát ezért szorgalmazzuk azt, hogy készségszinten történjen meg a

begyakorlás, ne pedig úgy, hogy láttam, hogy Pista kezelte, és annak a gombnak a

megnyomására szlovákul mi volt a válasz. Tehát ebből a szempontból egy kicsit ez

nehéz. És nem arról az oldalról közelítem meg, hogy kötekednék, hogy a forgalmi

utasításokban szabályozva van-e ennek vezérigazgatói utasítás, egyebek, nem erről az

oldalról akarom kezdeni, hanem arról, hogy az emberek biztonságosan tudják ezt

kezelni. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Úgy érzem, vagy úgy látom, hogy MÁV Zrt. részéről ez az

elgondolás támogatva van, a többi pedig leányvállalati hatáskörbe fog tartozni.

Javasolnám, hogy akkor a mai napot zárjuk le. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek

a konstruktív együttműködést. Azért nagyon sok kérdésben beljebb jutottunk, és további

szép napot kívánok mindenkinek a nap hátralévő részére.

70

More magazines by this user
Similar magazines