Infrastruktúra vizsgakérdések országos közforgalmú,térségi és saját ...

pvdsz.hu

Infrastruktúra vizsgakérdések országos közforgalmú,térségi és saját ...

INFRASTRUKTÚRA VIZSGAKÉRDÉSEK

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS

SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA

A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

3. mellékletében meghatározott vizsgához

Érvényes: 2013. december 31-ig

Összeállította:

Vadkerti Ferenc

vizsgabiztosi, ellenőrzési és

eljárási egységvezető

A segédletet kiadja:

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT.

VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

Budapest

1


Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat

Általános Forgalmi és Önállósító forgalmi Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga szóbeli ellenőrző kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. A jelzésekkel kapcsolatos általános rendelkezések

• Ismertesse a Csökkentett rálátási háromszög fogalmát! 1.2.8.

• Ismertesse a Fénysorompó félsorompóval kiegészített fény so rompó

fogalmát! 1.2.15.

• Ismertesse a Jelfeladás kiértékelési távolságát! 1.2.23.

• Ismertesse a Legnagyobb sebesség fogalmát! 1.2.37.

• Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát! 1.2.39.

• Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát! 1.2.40.

• Ismertesse a Távolbalátás korlátozottságának fogalmát! 1.2.43.

• Ismertesse a Vezetőállás jelző fogalmát! 1.2.54.

• Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és

módjára? 1.3.3.

• Ismertesse a jelzőárbocok színezését és forgalomszabályozó szerepét!

1.3.10.- 1.3.1.16.

2. A főjelzőkre, előjelzőkre és ismétlőjelzőkre vonatkozó általános

rendelkezések

• Ismertesse a fényjelzők jelzési rendszerét! 2.4.1.- 2.4.1.1.

• Ismertesse a jelzések értelmezésének alapszabályait! 2.4.2.- 2.4.2.7.

• Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit! 2.4.3.- 2.4.3.6.

• Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező és térközjelzők jelzéseit!

2.8.1.-2.8.3.

• Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit!

2.13.1.-2.13.4.

• Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit!

2.21.1., 2.21.2., 2.21.3.

3. A mozdonyokon, vezérlőkocsikon alkalmazott vezetőállás jelzőre

és jelzéseire vonatkozó előírások

• Ismertesse a vezetőállás jelző alkalmazását, működését! 3.1.

3


• Ismertesse a vezetőállás jelző jelzéseit folyamatos, vagy szakaszos

jelfeladás esetén! 3.2.-3.2.7.

• Ismertesse a digitális vezetőállás jelző jelzéseit! 3.2.- 3.2.7.

• Ismertesse az ETCS vezetőállás jelző jelzéseit! 3.2.- 3.2.7.

4. A tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása, alkalmazása

és a velük adott jelzésekre vonatkozó általános rendelkezések

• Ismertesse a tolatásjelzők csoportosítását! 4.3.- 4.3.3.

• Ismertesse a tolatásjelzők jelzéseit! 4.3.4.1.- 4.3.4.8.

5. Az egyéb jelzők és jelzéseik

• Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit! 5.1.6.-5.1.6.4.

• Mikor kell útátjárójelzőt elhelyezni? 5.2.2. - 5.2.2.2.

• Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és

jelzéseit, illetve a figyelmeztető jelző jelzéseit! 5.14.- 5.14.9.

• Ismertesse a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt

jelzőket és jelzéseit, valamint állomáson és szolgálati helyeken

lévő lassan bejárandó pályarész jelölését! 5.15.2.- 5.15.2.7.

• Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére vonatkozó szabályokat!

5.16.4.- 5.16.6.

• Hogyan kell a munkaterületeket fedezni a szolgálati helyeken és a

nyílt pályán? 5.17.- 5.17.3.

6. Kézijelzések és hangjelzések

• Ismertesse a vonatközlekedés közben adható jelzéseket!

6.1.1.-6.1.1.9.

• Ismertesse a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit! 6.2.- 6.2.9.2.

• Ismertesse a tolatás közben alkalmazható kézi jelzések alkalmazására

vonatkozó szabályokat! 6.3.10. - 6.3.10.8.

7. Jelzések a vonatokon és a járműveken. A dolgozók, a szolgálati

helyek és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel.

• Ismertesse a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó

szabályokat! 7.1.1.- 7.1.2.

• Ismertesse a zárjelző tárcsa kezelésére vonatkozó szabályokat!

7.2.2.- 7.2.2.3.

8. Figyelembe nem veendő, figyelmen kívül hagyandó, érvénytelen

és a használhatatlan jelzők

• Ismertesse a figyelembe nem veendő jelzőket! 8.1.

• Hogyan kell megjelölni az érvénytelen jelzőt és mi az eljárás, ha a

jelző érvénytelen? 8.3.- 8.4.3.

• Mikor kell a jelzőt használhatatlannak minősíteni és mi az eljárás,

ha a jelző használhatatlan? 8.5.- 8.6.6.

• Ismertesse a figyelmen kívül hagyandó jelzőket! 8.2.

9. Figyelmeztető jelek

• Ismertesse a Bejárati jelzőre és a külön előjelzővel nem rendelkező

fény bejárati, illetve fedezőjelzőre figyelmeztető jelet! 9.2.- 9.3.

• Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető

jelet, valamint az Előjelzőre figyelmeztető jelet! 9.4.- 9.5.

• Ismertesse a Nagyfeszültségre figyelmeztető jelet, a Villamos

távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet és a Villamos

előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet! 9.10.- 9.12.4.

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Általános rendelkezések

• Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát! 1.2.8.

• Ismertesse a Biztosítóberendezési kikapcsolás fogalmát! 1.2.10.

• Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát! 1.2.20.

• Ismertesse a Forgalmi kitérő fogalmát! 1.2.30.

• Ismertesse a Pilóta fogalmát! 1.2.80.

• Ismertesse a Szigetperon fogalmát! 1.2.96.

• Ismertesse a Vágányút fogalmát! 1.2.118.

• Ismertesse a Vonat fogalmát! 1.2.129.

• Ismertesse a Vonattalálkozás fogalmát! 1.2.137.

• Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket!

1.2.139.

4 5


• Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat! 1.4.9.

• Ismertesse a forgalmi szolgálattevők állomásbejárási kö te lezettségét!

1.4.13.- 1.4.13.1.

• Milyen előírás vonatkozik az ólomlevételre és a számlálókészülék

kezelésének ellenőrzésére? 1.5.3.- 1.5.3.1.

2. Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés

• Ismertesse a váltók csoportosítását forgalombiztonsági szem pontból,

ezen belül a lezárható és a le nem zárható váltókat! 2.2.1.-

2.2.2.

• Ismertesse a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítást!

2.7.1.

• Milyen időben kell kiadni a vonat vágányút beállítására az utasítást?

2.7.2.

• Melyek a teendők vágányút beállításának elrendelése után? 2.7.3.

• Miről kell meggyőződni vágányút beállításakor? 2.7.4.

• Melyek a teendők szabad vágányút biztosítására? 2.7.5.- 2.7.5.1.

• Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból? 2.8.1.

• Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás

esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó központi állítású!

2.9.3.- 2.9.4.5.

• Milyen módon kell végrehajtani a váltóellenőrzést vonóvezetékes

központi állítású váltóknál? 2.12.2.1.

• Milyen módon kell megtartani a váltózárral felszerelt helyszíni

állítású váltók helyes állásának ellenőrzését, ha a kulcsrögzítő

berendezés használhatatlan, valamint a váltókezelői szolgálati

helyiség és a forgalmi iroda között az értekezés is lehetetlen?

2.12.4., 2.12.4.3.- 2.12.4.5.

• Milyen módon kell meggyőződni helyszíni állítású le nem zárt váltók

helyes állásáról? 2.12.5.

3. Útsorompók, útsorompók kezelése

• Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait! 3.1.- 3.1.6.

• Milyen szabályok vonatkoznak az útsorompók lezárására, felnyitására?

3.3.- 3.3.4.

• Ismertesse az eljárást fénysorompó zavarjelzése esetén!

3.4.- 3.4.1.

• Sorolja fel a fénysorompó használhatatlanságának eseteit! 3.5.

• Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága

esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése nyílt

vonalon van; illetve ha az Útsorompót ellenőrző fedező jelző, a

Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a Mellékvonali ellenőrző

jelző a fénysorompó használhatatlanságára, illetve a biztonságot

nem veszélyeztető hibára utaló jelzést ad! 3.6.-3.6.1., 3.6.4., 3.10.,

3.10.1.

• Ismertesse az eljárást állomási fénysorompó használhatatlansága

esetén! 3.7.- 3.7.3., 3.10., 3.10.4., 3.11.2.

• Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni! 3.11.

4. Tolatószolgálat

• Sorolja fel, mit kell közölni a tolatás engedélyezésekor! 4.1.3.

• Ismertesse a tolatás engedélyezésének módozatait!

4.1.3.1.- 4.1.3.5.

• Ismertesse a nyílt pálya felé történő tolatás szabályait!

4.1.9.- 4.1.9.2.

• Ismertesse a tolatás engedélyezésének szabályait járművek

tisztítása esetén, ha az erre a célra kiképzett vágányon történik!

4.1.14.

• Ismertesse a tolatás engedélyezésének szabályait járművek

tisztítása esetén, ha az fővágányon történik! 4.1.14.1.

• Ismertesse az útátjárón át történő tolatás szabályait!

4.1.16.- 4.1.16.1.

• Ismertesse az érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén

végezhető tolatásra vonatkozó szabályozást! 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3.

• Ismertesse a vonat behaladása közben az állomás túlsó végén

végezhető tolatásokra vonatkozó szabályozást! 4.4.4.- 4.4.4.1.

• Ismertesse mikor és milyen feltételek mellett szabad a vonat

behaladása közben a vágányúttól jobbra fekvő vágányzaton a

vágányút érintése nélkül tolatást végezni! 4.4.5.

5. Védekezés a járműmegfutamodások ellen

• Ismertesse a védekezés szabályait járműmegfutamodás ellen to latás

befejezése után! 5.1.- 5.1.2.

• Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával

kapcsolatban, ha a járműveket állomáson kell megállítani és a

következő állomásközben nincs vonat útban az állomás felé!

5.3.1.- 5.3.4.a., 5.3.7.

6 7


7. Járműkapcsolások

• Ismertesse a kapcsolásra kötelezett dolgozókkal kapcsolatos

szabályokat! 7.10.- 7.10.1., 7.10.3.- 7.10.4.

8. A mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége

• Ismertesse a mozdonyok alkalmazására vonatkozó szabályokat!

8.2.- 8.2.7.

9. A vonatok terhelése

• Ismertesse az elegytömeg megállapítására vonatkozó szabályokat!

9.3.- 9.3.6.

10. A vonatok hossza

• Ismertesse a vonathossz megállapítására vonatkozó szabályokat

féktechnikai szempontból! 10.3.

• Ismertesse a vonathossz megállapítására vonatkozó szabályokat

forgalmi szempontból! 10.4.

11. A vonatok összeállítása

• Ismertesse a személyszállító vonatok szerelvényének össze állítására

vonatkozó szabályokat! 11.3.- 11.3.1.

• Ismertesse a tehervonatok szerelvényének összeállítására vo natkozó

szabályokat! 11.6.- 11.6.2.

• Milyen előírások vonatkoznak a vonatok első, és utolsó fékes kocsijára?

11.9.- 11.9.1.

• Ismertesse az utánfutó járművek továbbítására vonatkozó szabályokat!

11.11.- 11.11.1.

• Mely kocsikat tekintjük siklottnak és hogyan kell besorozni?

11.15.- 11.15.4.

• Ismertesse a mozdonyok, motorkocsik és szerkocsik besorolására

vonatkozó szabályokat! 11.21.- 11.21.3.

• Ismertesse a rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos

egyéb rendelkezéseket! 27.4.7.- 27.4.12.

• Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik

továbbítására vonatkozó szabályokat! 27. Függelék, 27.5.1.-27.5.3.

12. A vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon

• Ismertesse a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszámát!

12.3.- 12.3.12.

13. Menetrend

• Ismertesse a Menetrendjegyzékre vonatkozó szabályokat! 13.4.

• Ismertesse a Menetidők táblázatos kimutatására vonatkozó

szabályokat! 13.4.

14. Vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések

• Ismertesse a vonatok forgalomba helyezésére és lemondására

vonatkozó szabályokat! 14.2.- 14.2.1.

• Ismertesse a vonat számának megváltoztatására vonatkozó

szabályokat! 14.4.

15. A vonatközlekedés lebonyolítása

• Ismertesse a Pálya foglalt feliratú tábla alkalmazására vonatkozó

szabályokat! 15.1.7.

• Ismertesse a vonatindítás szabályait a visszajelentés vétele előtt!

15.3.2.- 15.3.2.6.

• Ismertesse a közlekedés szabályait önműködő térközjelzőkkel

felszerelt pályán! 15.4.2.- 15.4.2.2.

• Sorolja fel, mely esetekben kell a követő vonatot térközi közlekedésre

berendezett pályán állomástávolságban közlekedtetni? 15.7.1.

• Ismertesse az engedélykérés és adás alapszabályát! 15.8.1.

• Ismertesse az engedélyadás bizonyítására vonatkozó szabályokat!

15.8.4.

• Sorolja fel, milyen adatokkal kell kiegészíteni az engedélykérés- és

adás szövegét? 15.8.5.12.

• Milyen esetben kell a kapott engedélyt érvényteleníteni? 15.8.6.

• Ismertesse az engedély megtagadására vonatkozó szabályokat!

15.8.7.

• Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének

közlésének és nyugtázásának módját! 15.9.2.

• Ismertesse a vonat számának és előre látható indulási idejének

közlésének érvénytelenítésére és megismétlésére vonatkozó

szabályokat! 15.9.3.

8 9


• Ismertesse a visszajelentés módozatait! 15.12.5.- 15.12.5.4.

• Ismertesse a közlekedés szabályait az önműködő biztosított

térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán!

15.14.1.- 15.14.4.

• Ismertesse a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések közlésére

vonatkozó alapszabályokat! 15.16.1.- 15.16.1.5.

• Ismertesse az Írásbeli rendelkezések kiállítására, kézbesítésére és

kezelésére vonatkozó szabályokat! 15.16.2.- 15.16.2.10.

• Ismertesse a felhatalmazás módozatait! 15.17.1.- 15.17.1.5.

• Ismertesse a menetrend szerint áthaladó vonatok mozdony vezetőjének

felhatalmazására vonatkozó szabályokat! 15.17.9.

• Ismertesse a vonatok rendkívüli áthaladtatására vonatkozó szabályokat!

15.17.10.- 15.17.10.4.

• Ismertesse a felhatalmazás szabályait, ha a kijárati jelző, illetve az

ismétlőjelző jelzése nem látható! 15.17.11.

• Ismertesse a csatlakozó személyszállító vonatokra történő várakozás

szabályait! 15.17.15.- 15.17.15.6.

• Hol kell közölni a bejárati irányt? Mi a teendő, ha a bejárati irányt

megváltoztatják? 15.18.2.- 15.18.3.

• Mikor kell a vágányt foglaltnak minősíteni? Ismertesse a fog lalt vágányra

történő bejáratás szabályait! 15.18.4.- 15.18.4.6.

• Hogyan szabályozza az utasítás a vonatok megállás helyét az

állomáson? 15.18.5.- 15.18.5.8.

• Hogyan kell a menetrend szerint áthaladó vonatot megállítani a

szolgálati helyeken? 15.18.7.- 15.18.7.2.

• Ismertesse, hogy melyek a terelési lehetőség nélkül, más feltételek

mellett lebonyolítható egyidejű menetek? 15.18.10.- 15.18.10.1.

• Milyen szabályok vonatkoznak a kihaladásra érkező vonat vágányútját

érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon? 15.18.11.

• Milyen szabályozás vonatkozik az azonos irányú vonatok bejáratására

érintő vagy metsző vágányutakon? 15.18.12.

• Mikor és hogyan haladhat el a vonattal fehér-vörös árbocú főjelző

Megállj! jelzése mellett megállás nélkül? 15.19.1.1.

• Hogyan szabályozza az utasítás a vonatok közlekedését, ha

önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a kijárati

jelzőn nem jelenik meg a továbbhaladást engedélyező jelzés és jól

működő vonatbefolyásoló berendezés van? 15.19.1.8.1.

• Mi az eljárás Megállj! jelzés esetén? 15.19.1.-15.19.2.2.2.

• Ismertesse a segélykérést vevő forgalmi szolgálattevő kötelességét

a segélykérés vétele után! 15.21.3.1.- 15.21.3.3.

16. Szolgálat a vonatoknál

• Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van?

16.2.6.- 16.2.6.1.

• Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor? 16.2.10.- 16.2.10.1.

• Ismertesse az utasok tájékoztatására és védelmére vonat kozó

szabályokat! 16.5.1.- 16.5.10.

18. Lassúmenetek, építési- és fenntartási munkák, vágányzárak

• Ismertesse a vonatszemélyzet értesítésének szabályait a lassan

bejárandó pályarészekről! 18.1.5.- 18.1.11., 22. Függelék

• Ismertesse a nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár

keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére

vonatkozó szabályokat! 18.3.1.- 18.3.1.8.

• Milyen szabályok vonatkoznak állomáson nem vágányzár keretében

végzett munkákra? 18.3.2.

• Mi az eljárás pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának

megszüntetésekor és esetleges meghosszabbításakor?

18.4.9.-18.4.9.2.

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

7. sz. Függelék

• Ismertesse a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésére vonatkozó

szabályozást! 7.2.- 7.2.3.

8. sz. Függelék

• Ismertesse a váltók számozására vonatkozó előírásokat!

8.3.- 8.3.6.

• Ismertesse a jelzők jelölésére vonatkozó szabályozást! 8.4.

11. sz. Függelék

• Ismertesse a fénysorompó berendezések előre nem látható ideiglenes

kikapcsolásának szabályait! 11.2.- 11.2.9.

10 11


13. sz. Függelék

• Ismertesse a Robbanásveszélyre és tűzveszélyességre utaló bárcával

ellátott kocsik besorozására, a Védőkocsikra, valamint a

Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsik

besorozására vonatkozó szabályozást! 13.5.- 13.7.

15. sz. Függelék

• Ismertesse a Szolgálati menetrendkönyv tartalmát! 15.3.- 15.4.

17. sz. Függelék

• Ismertesse a vonatok számozási rendszerére vonatkozó általános

rendelkezéseket! 17.1.- 17.1.4.

18. sz. Függelék

• Ismertesse a legkésőbbi, legkorábbi indulási idő kiszámítása esetén

a vonat indítására vonatkozó szabályozást térközi közlekedésre

berendezett pályán! 18.4.- 18.4.1.

23. sz. Függelék

• Ismertesse a biztonsági intézkedéseket építési, átalakítási és

fenntartási munkák engedélyezése előtt és végzése közben!

23.1.1.-23.1.1.2.

24. sz. Függelék

• Ismertesse a Közlekedési Határozmányok táblázatait és azok tartalmát!

25. sz. Függelék

• Ismertesse az önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt, széles

nyomtávról normál nyomtávra átszerelt kocsik továbbítására és

kezelésére vonatkozó előírásokat! 25.1.- 25.7.

27. sz. Függelék

• Mely küldeményt kell rendkívülinek minősíteni, valamint milyen

engedélyeket ismer a rendkívüli küldeményekkel kapcsolatban?

27.1.1.- 27.1.2.

• Ismertesse a továbbító vonat kiválasztására, vonatbasorozására,

tolatására vonatkozó szabályokat! 27.3.1.- 27.3.4.

• Ismertesse, milyen esetekben tilos a rendkívüli küldemény továbbítása!

27.4.1.

28. sz. Függelék

• Milyen szabály vonatkozik a hibák előjegyzésére? 28.3.- 28.3.5.

• Milyen szabály vonatkozik a munkavégzés előjegyzésére a

Hibaelőjegyzési könyvben? 28.4.- 28.4.2.

31. sz. Függelék

• Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) kivonulásának szabá

lyozására vonatkozó rendelkezéseket a vágányzárolt és építés

alatt lévő vágányokon! 31.3.1.

• Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) visszatérésére vonatkozó

rendelkezéseket a vágányzárolt és építés alatt lévő

vágányokon! 31.3.2.

• Ismertesse a munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítására

vonatkozó szabályokat a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon!

31.3.4.

• Kérjen és adjon engedélyt az MRN2, MRN4, MRN6 vonatok részére

vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon való közlekedés

esetén! 31.3.18.

• Adjon visszajelentést az MRN2, MRN4, MRN6 vonatok részére

vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon való közlekedés

esetén! 31.3.19.

32. sz. Függelék

• Ismertesse a biztonsági betét alkalmazásának eseteit! 32.1.

• Ismertesse a biztonsági betét alkalmazásának módjait! 32.7.-

32.7.6.

12 13


Műszaki Táblázatok I.

• Ismertesse a Műszaki Táblázatok I. 3. és 6. táblázatának tartalmát!

Műszaki Táblázatok II.

• Ismertesse a Műszaki Táblázatok II. 6. és 7. táblázatainak tartalmát!

D. 4. sz. Utasítás

A téli időjárás alkalmával követendő szabályokról

• Ismertesse a készenlét (hókészenlét), az ügyelet (hóügyelet) és a

hóügyeletes fogalmát! 3.0.

• Ismertesse a téli forgalmi felkészülésre és végrehajtásra vonatkozó

általános szabályokat! 4.1.1.

• Ismertesse a hókészültségi fokozatokra vonatkozó alapszabályt és

az I. fokozatú hókészültségre vonatkozó előírásokat!

4.1.6., 2.sz. Függelék

• Ismertesse a vonatközlekedés rendjére vonatkozó előírásokat

havazás idején! 4.1.11.

H. 6. sz. Utasítás Rendkívüli küldemények

• Ismertesse a Továbbítási engedély kérésére vonatkozó előírásokat!

5.1.

• Ismertesse a Továbbítási engedély kiadására vonatkozó elő írásokat!

5.2.- 5.2.8.

F. 3. sz. Utasítás

Az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására

• Ismertesse az Irányított vonal fogalmát! 1.6.7.

F. 7. sz. Utasítás

A kocsiadatok felvételére és kezelésére

• Ismertesse a Nem személyszállító vonatok Vonatterhelési ki mutatásának

módosítására vonatkozó előírásokat! 141.- 146.

• Ismertesse a személyszállító vonatok Belföldi Vonatterhelési kimutatásának

készítésére és kezelésére vonatkozó szabályokat!

154.- 156.

E. 2. sz. Fékutasítás

• Sorolja fel a fékpróba tartására jogosult, illetve kötelezett dolgozókat!

2.3.-2.3.1.

• Ismertesse a vonatnemváltók kezelésére vonatkozó elő írásokat!

3.1.29.-3.1.30.

• Sorolja fel a raksúlyváltók állásának ellenőrzésére és kezelésére

kötelezett személyeket! 3.1.40.

• Ismertesse a széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú

forgóvázzal közlekedő teherkocsijainak raksúlyváltóira vonatkozó

előírásokat! 3.1.46.-3.1.49.

• Milyen esetekben kell egyszerűsített fékpróbát tartani?

3.2.3.-3.2.14.

• Ismertesse a fékpróbák eredményének rögzítésére és közlésére

vonatkozó szabályokat! 3.4.1.

• Ismertesse a vonat féksúlyának megállapítására vonatkozó előírásokat!

4.3.- 4.3.18.

• Ismertesse a megfékezettség követelményeit! 4.4.- 4.4.5.

• Ismertesse a vonat tényleges féksúlyszázalékának megállapítását!

4.6.

• Ismertesse a vonatok állvatartására-, valamint a megfutamodás

elleni védekezés szabályait! 5.2.22.-5.2.25.

• Ismertesse az eljárást használhatatlan fékberendezések esetén!

5.2.27.-5.34.

E. 12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

• Ismertesse a személyszállító vonatok kocsivizsgálatára vonatkozó

előírásokat! 2.1.2.3.

• Ismertesse a nem kocsivizsgálói szolgálati helyről történő vonatindítás

szabályait! 2.1.2.4.

• Milyen intézkedéseket kell tenni személykocsi elfagyások meg előzésére?

2.3.4.

• Ismertesse a „K” „L” „M” javítási bárcákat! 2.4.4.

• Ismertesse az „N” „R 1 ” „R 2 ” „R 3 ” javítási bárcákat! 2.4.4.

• Ismertesse az „S 1 ” „S” „R 1 ” javítási bárcákat! 2.4.4.

• Ismertesse a „Ks” „Js” „Ü” javítási bárcákat! 2.4.4.

• Ismertesse a „V” „Y” „RSz” javítási bárcákat! 2.4.4.

• Ismertesse a Futási bizonylatot! 2.7.

• Ismertesse a vonatok előfűtésére, előhűtésére vonatkozó előírásokat!

4.2.4.

• Ismertesse a teendőket előfűtés-, előhűtés hiányosságai esetén!

4.2.4.8.

14 15


Balesetvizsgálati Utasítás

• Ismertesse a szolgálati helyek jelentési és intézkedési kö telezettségeire

vonatkozó előírásokat! 4.9.2.1.- 4.9.2.14.

Műszaki mentési és segélynyújtási Utasítás

• Ismertesse a MÁV Zrt. mentési és segélynyújtási feladatait!

4.1.6.- 4.1.13.

• Ismertesse a pálya felszabadítására vonatkozó szabályozást

személyi baleset esetén! 4.11.1.- 4.11.3.

D. 2. sz. Utasítás

A vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére

és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra

• Ismertesse a Műszaki irányító (vezető) fogalmát! 1.18.

• Ismertesse a Forgalmi összekötő fogalmát! 1.19.

• Ismertesse a szolgálati vonatok összeállítására vonatkozó sza bályo

kat! 1.38.-1.40., 1.44.-1.51.

• Ismertesse a munkagépek tárolására és védelmére vonatkozó

szabályokat! 1.116.- 1.122., 1.125.-1.127., 1.134.

• Ismertesse az önjáró felsővezetékszerelő tornyos motorkocsira

vonatkozó előírásokat! 3.1.- 3.16.

Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére

és végrehajtására

• Ismertesse a teljes katonavonatot kitevő csapatszállítmányoknál a

személyek által elfoglalt kocsik besorozásának szabályait! 264.

Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat

Általános Forgalmi Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Mi a Rálátási távolság fogalma? 1.2.39.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Milyennek kell minősíteni az egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket

és melyiket kell figyelembe venni? 1.3.5.

1 Pont

Mit jelez a vörös-fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.11.

2. Fejezet

Hol alkalmazható bejárati jelző? 2.2.1.

Hol kell egyéni kijárati jelzőt alkalmazni? 2.2.2.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Válassza ki a fényjelzők jelzési rendszerének helyes meghatározását!

2.4.1. 3 Pont

A felsoroltak közül melyek a főjelzők kiegészítő jelzései? 2.4.3.

3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított fény térközjelzőn egy villogó zöld fény a főlapon,

vagy egy sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga

színű 8-as számkijelzés van? 2.5.3.

3 Pont

Hogyan jelzi az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző a „Szabad a vonatnál

alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn a vonatnál alkalmazható

legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés

várható” jelzést? 2.5.26.2.2.

3 Pont

3. Fejezet

Működik-e az éberségellenőrző berendezés akkor, ha a pálya vonatbefolyásolásra

nincs kiépítve? 3.1.

1 Pont

16 17


Milyen módon jelzi a folyamatos, vagy szakaszos jelfeladás szerinti vonatbefolyásoló

berendezés a tolatási mozgást szabályozó jelzők által a

tolatási mozgásokra adott jelzéseket? 3.1.2.

1 Pont

4. Fejezet

Mely tolatásjelzők lehetnek biztosítottak és nem biztosítottak a jelzést

adó szerkezetük meghatározása alapján? 4.3.2.

1 Pont

Hogyan szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni, ha az „Tilos a tolatás!”

jelzést ad és a jelzőlapját egy lefelé mutató, citromsárga nyíl fölötte arab

számmal ellátott tábla egészíti ki? 4.3.3.

1 Pont

Mit engedélyez a tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése? 4.3.4.2. 1 Pont

Milyen fény tolatásjelző van Budapest- Déli pályaudvaron az alagútban

folyó tolatási mozgások szabályozására? 4.3.7.

1 Pont

5. Fejezet

Milyen előjelzést ad a Mellékvonali ellenőrző előjelzője, ha a bejárati irányú

ellenőrzőn Szabad, Hibajelzés van? 5.1.1.2.

1 Pont

Mikor kell az útátjáró helyére utaló szelvényszámot az útátjárójelző középső

részén elhelyezni? 5.2.1.3.

1 Pont

Hol és milyen jel van, ha az állomás (szolgálati hely) területén lévő állomási,

és az állomás (szolgálati hely) első váltójától a nyílt vonal irányába

mért L v

távolságon belül útátjáró van? 5.2.2.2.

1 Pont

Hogyan jelzi az átszelési váltó váltójelzője, hogy a váltó főirányból, főirányba

áll? 5.5.6.1.

1 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a kézi állító készülékének

vörös színű része van felül? 5.5.7.2.

1 Pont

Hol kell a megálló személyszállító vonatokat megállítani, ha a szolgálati

helyen Megállás helye-jelző van elhelyezve? 5.7.3.2.

1 Pont

Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni?

5.9.4. 1 Pont

Milyen hosszban érvényes a szolgálati helyek mellékvágányára elrendelt

sebességkorlátozás? 5.15.2.6.

1 Pont

6. Fejezet

Mely vonatok részére adható a „Felhívás az áthaladásra” jelzés?

6.1.1.5. 1 Pont

Hol kell a „Szabad az elhaladás!” jelzést adni? 6.1.1.6.

1 Pont

Mikor kell a „Vonat állt meg a bejárati jelző előtt” jelzést adni?

6.2.2. 1 Pont

Van-e olyan eset, amikor tolatás közben nem szabad kézijelzést adni?

6.3.10. 1 Pont

Mivel történik a bejárással végzett tolatás esetén a tolatás irányítása, akkor,

ha a tervezett megállási hely előtti 100 méteren belül adott közleményekkel

végzik? 6.3.10.6.

1 Pont

Hogyan kell a jelzőőrök „Megállj!” jelzését adni nappal és sötétben?

6.5.1. 1 Pont

Adható-e jelzőőrök által adandó „Megállj!” jelzés vállmagasságú állványon

elhelyezett piros fényű jelzőlámpával? 6.5.1.

1 Pont

Milyen mozgások alkalmával kell a jelzőőrnek az útátjárót „Megállj!” jelzéssel

fedezni? 6.5.1.1.

1 Pont

7. Fejezet

Melyik hálózaton alkalmazható a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott

zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő

kialakítása azonos a MÁV Zrt.-nél rendszeresített zárjelző tárcsával?

7.1.2. 1 Pont

Hogyan kell a vonatba nem sorozott háló, -étkező, -büfé, -mérő, és

kísérleti kocsikon a személyekkel elfoglalt állapotot jelezni nappal a

csoportosan álló kocsik esetén? 7.1.6.

1 Pont

8. Fejezet

Mely jelzők jelzései hagyhatók figyelmen kívül, és mikor? 8.2.

1 Pont

Hogyan kell a vonatok személyzetét értesíteni az Önműködő biztosított

térközjelzők jelzéseinek figyelmen kívül hagyásáról? 8.2. 1 Pont

Mikor kell a jelzőket érvénytelennek tekinteni? 8.3.

1 Pont

18 19


Szükséges-e a vonatok személyzetét a főjelző használhatatlanságáról

értesíteni, ha a vonatközlekedés szabályozása „Szabad az elhaladás!”

jelzés adásával történik? 8.6.1.

1 Pont

9. Fejezet

Milyen jelző árbocán kell elhelyezni az álló téglalap alakú táblán fehér

mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló

figyelmeztető jelet? 9.3.

1 Pont

Milyen távolságra kell a 2 és 3 ferdesávos táblát az alak, vagy fény külön

előjelző előtt elhelyezni? 9.5.2.

1 Pont

Mire figyelmeztet az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel?

9.9.2. 1 Pont

Hogyan ábrázoljuk a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető

jelet? 9.11.

1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető

jelet, az előfűtés (hűtés) alatt álló szerelvényen? 9.12.2. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Mit tekintünk az Állomás területének? 1.2.2.

1 Pont

Minek nevezzük a szolgálati helyen (állomás, forgalmi kitérő) a nyílt vonal

vágányának egyenes irányba álló bejárati váltókon át folytatását képező

fővágányt? 1.2.8.

1 Pont

Mi az Elsodrási határ? 1.2.20.

1 Pont

Minek nem kell minősíteni a szigetperonnal rendelkező vágányokat vonatközlekedés

és tolatás alkalmával? 1.2.96.

1 Pont

Kinek mi a teendője, az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének

szolgálatképtelenné válása esetén? 1.4.4.

1 Pont

2. Fejezet

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

A váltófelvágást nyílt vonalról kinek kell bejelenteni? 2.9.4.2.

3 Pont

3 Pont

Hogyan lehet a felvágott váltón a műszaki megvizsgálásig és a helyreállítás

bejelentéséig közlekedni, ha az még megfelel a forgalmi használhatósági

feltételeknek? 2.9.4.3.

3 Pont

Hogyan kell váltóellenőrzést tartani vonóvezetékes váltóknál?

2.12.2.1. 3 pont

Hogyan kell a váltóellenőrzést megtartani kulcsrögzítő berendezés esetén?

2.12.4.1.

3 pont

Hogyan kell a váltóellenőrzést megtartani kulcsazonosító berendezés

esetén? 2.12.4.2.

3 pont

Hogyan kell váltóellenőrzést tartani helyszíni állítású, le nem zárható váltóknál

induló vonat részére? 2.12.5.

3 pont

Hogyan kell váltóellenőrzést tartani helyszíni állítású, le nem zárható váltóknál

érkező vonat részére? 2.12.5.

3 pont

3. Fejezet

Az alábbi meghatározások szerint mikor tekinthető az állomási fénysorompó

használhatatlannak? 3.5.

3 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni, ha a nyíltvonali

fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér - megtévesztő

- fény nem szüntethető meg? 3.6.3. 3 Pont

Kell-e a vonatszemélyzetet a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról

értesíteni, ha a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes

működését helyhez kötött főjelző (nem önálló jelzéssel) ellenőrzi?

3.6.4. 3 Pont

Mely esetekben nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, a nyíltvonali útsorompó

használhatatlanságáról? 3.6.4.

3 Pont

Mi az eljárás abban az esetben, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés

kezelése után a - megtévesztő - villogó fehér fény nem

szüntethető meg? 3.7.1.

3 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes

sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

3.9.1. 3 Pont

Milyen sebességgel szabad nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanságáról

értesített vonattal a fedezetlen útátjárót megközelíteni?

3.9.1. 3 Pont

20 21


Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt

kell alkalmazni: ..... 3.11.

1 Pont

Hogyan kell eljárni, a csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol

a vasúti személyszállítási közszolgáltatás szünetel), ha jelzőőrrel fedezendő,

illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó

nem végez szolgálatot? 3.11.1.

1 Pont

Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt

útsorompóihoz kell a kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a

helyszínre szállítani? 3.11.1.

1 Pont

Miről kell Írásbeli rendelkezés nyomtatványon értesítetni a vonatszemélyzetet

a Vasúti átjáró kezdete és az Útátjárójelző együttes hiánya esetén?

3.13. 1 Pont

4. Fejezet

Kinek a részére kell a tolatásra engedélyt adni, és az engedélyezésről

mely dolgozókat kell értesíteni? 4.1.1.

1 Pont

Ki rendelhet el a nyíltvonali szolgálati helyen vonattal végzendő tolatást?

4.1.2.1. 3 Pont

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés

alkalmával mit kell közölni? 4.1.3.

3 Pont

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

1 Pont

Mikor kell a tolatást Írásbeli rendelkezésen és élőszóval engedélyezni?

4.1.3.2. 1 Pont

5. Fejezet

Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése

után, egyedül álló jármű esetén, legfeljebb 2,5 ‰ esésig? 5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése

után, egyedül álló járműcsoport esetén, ha a vágányon 2,5 ‰-nél nagyobb

esés van? 5.1.2.

1 Pont

Végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényét,

hogyan kell állva tartani és járműmegfutamodás ellen biztosítani?

5.1.4. 1 Pont

Mi a teendő a forgalmi szolgálattevők értesítésén kívül a vonatnál bekövetkezett

vonatszakadás után, ha a vonatrészek az önműködő légfék

működése következtében megállnak? 5.2.2.

1 Pont

Hogyan és meddig kell továbbítani a szakadt vonókészülékes járművet,

ha a vonatot a nyílt pályáról vonatszakadás miatt több részben kell továbbítani?

5.2.4.

1 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 3 Pont

A tengelyátszerelt középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt

járműveket hogyan kell szétkapcsolni? 7.2.

1 Pont

Milyen sebességgel (km/h) lehet rájárni az önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművekre? 7.2.

3 Pont

Hogyan köteles a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű

és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező

jármű közötti kapcsolást végző munkavállaló a járművek közé

menni, illetve onnan kijönni? 7.2.1.2.

3 Pont

Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével,

a továbbított járműveknek egymással történő össze-, illetve szétkapcsolását

elvégezni? 7.10.

3 Pont

A mozdonynak a vonatra történő kapcsolását követően ki köteles eltávolítani

a megfutamodás elleni eszközöket? 7.10.4.

3 Pont

8. Fejezet

Szabad-e segély-, munka-, kiszolgáló- és próbavonatokat hátul működő

mozdonnyal továbbítani a pályahálózat működtetőjének engedélye nélkül?

8.2.2.

1 Pont

Mely esetben nem szükséges a pályahálózat működtetőjének engedélye

vonatot továbbító két motorkocsi, ikermotorkocsi közé történő jármű besorozásához?

8.2.6.

1 Pont

22 23


9. Fejezet

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

1 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

1 Pont

10. Fejezet

Hogyan közlekedtethetők a Műszaki Táblázatok II. kötetben forgalmi

szempontból általánosan engedélyezettnél hosszabb, azaz a túlhosszú

vonatok? 10.2.

1 Pont

A vonathossz megállapításhoz melyik métertávolságot kell számításba

venni a vonatba sorozott járművekről? 10.3.

1 Pont

Melyik mozdony hosszát kell a féktechnikai szempontból megállapított

hosszhoz hozzáadni a forgalmi vonathossz megállapítása céljából?

10.4. 1 Pont

11. Fejezet

Hogyan szabad az „Ü” bárcával ellátott teherkocsit a vonatba sorozni?

11.2. 3 Pont

Vonatba sorozhatók-e az olyan járművek, amelyeken nincs érvényes fővizsgálati

jel? 11.2.

3 Pont

Hogyan kell a személyszállító vonatok szerelvényét összeállítani, ha a

vonat 80 km/h-nál nagyobb, de legfeljebb 100 km/h sebességgel közlekedik?

11.3.1.

3 Pont

A vonat mely részébe kell a 7500 kg-nál kisebb saját tömegű üres kocsikat

besorozni? 11.6.1.

3 Pont

Milyen előírás vonatkozik a nem személyszállító vonat első és utolsó fékes

kocsijára? 11.9.1.

3 Pont

A légfék-fővezetékébe be nem köthető utánfutó milyen vonattal továbbítható?

11.11.

3 Pont

Milyen vonatokkal szabad a merev kapcsolórúddal, vagy rakománnyal

összekapcsolt rakott kocsikat továbbítani? 11.14.

3 Pont

Kisiklott kocsinak kell-e minősíteni a féksarut átugró, de a vágányon maradó

kocsit? 11.15.4.

3 Pont

12. Fejezet

Ki köteles a vonatok továbbításához szükséges előfogati,- tolómozdonyokat

megrendelni, illetve lemondani, valamint vonatszemélyzetet

biztosítani? 12.1.

1 Pont

Mely vonatok közlekedhetnek CSM-ben, ha a mozdonyon INTENDON

vagy azzal azonos biztonságot nyújtó éberségi berendezés, folyamatos,

szakaszos vagy pontszerű jelfeladásra berendezett vonalon jól

működő vonatbefolyásoló berendezés, és értekező berendezés van?

12.3.1. 1 Pont

Ha jól működő INTENDON vagy azzal azonos biztonságot nyújtó éberségi

berendezés és értekező berendezés (mozdonyrádió vagy mobiltelefon)

van a mozdonyon, milyen sebességgel továbbíthatja a mozdonyvezető

a vonatot, ha egyedül teljesít szolgálatot? 12.3.2.

1 Pont

Milyen sebességgel közlekedhet a vonat, ha jól működő vonatbefolyásoló

berendezés hiánya miatt a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot

ellátó dolgozó van? 12.3.9.

1 Pont

Munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel

történő közlekedés alkalmazható-e az M43, M47 sorozatú mozdonyokon,

ha a mozdony a gépterével megegyező irányban közlekedik, és az

állomásközökben a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a vezetőállás

menetirány szerinti jobb oldaláról nem biztosított? 12.3.10. 1 Pont

13. Fejezet

Mely vonatok részére nem kell menetrendet készíteni? 13.1.

1 Pont

Hogyan tartalmazza a Menetrendjegyzék a vonatok közlekedésére vonatkozó

adatokat? 13.4.

1 Pont

14. Fejezet

Hogyan történik a közlekedő vonatok kijelölése, forgalomba helyezése?

14.1. 1 Pont

Hogyan kell értesíteni a Menetrendjegyzéken még nem szereplő vonatokról

a nyíltvonali dolgozókat, jelzőőröket? 14.2.1.

1 Pont

Ki kezdeményezheti a vonatok vonatszámának megváltoztatását?

14.4. 1 Pont

24 25


15. Fejezet

Hogyan kell közlekedtetni több pályával rendelkező vonalrészen a vonatokat,

ha a menetrendtől eltérően a másik pályán közlekednek?

15.1.6. 3 Pont

Milyen sebességgel kell a vonatokat továbbítani? 15.1.10.

3 Pont

Milyen közlekedési rendben és hogyan kell a vonatokat közlekedtetni

az Önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?

15.4.2.1. 3 Pont

Mikor kell az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról

és az állomástávolságban történő közlekedésről kapott értesítés

után a vonattal a fehér árbocú térközjelzőtől úgy tovább haladni,

mintha az állomásközben lévő fedező jelzőn Megállj! jelzés lenne?

15.4.2.2. 3 Pont

Hogyan kell az útátjárón közlekedni, ha a vonatszemélyzetet a Vasúti

átjáró kezdete jelzőtábla és az Útátjárójelző együttes hiányáról értesítették?

15.9.5.

1 Pont

A vonat a nyílt pályán rendkívüli ok miatt 6 percet tartózkodik. Hogyan

kell továbbhaladás után a következő állomásig levő nyíltvonali útátjárókat

megközelíteni? 15.9.5.

3 Pont

Hogyan lehet kihaladni az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt

kétvágányú pályán a helytelen vágányra a nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást

engedélyező jelzése mellett? 15.14.1.

3 Pont

Mely vonatok részére kézbesíthet Írásbeli rendelkezést a vonali tolatásvezető?

15.16.1.2.

3 Pont

Hogyan kell Írásbeli rendelkezést kiállítani és kézbesíteni, ha a fedvény

szövegezése meghaladja a rendelkezés szövegének fenntartott bekeretezett

szövegterületet? 15.16.2.5.

3 Pont

Mit köteles tenni az Írásbeli rendelkezést átvevő vonali tolatásvezető az

átvétel elismerése előtt? 15.16.3.

3 Pont

Hogyan történhet a vonatok felhatalmazása a vonali tolatásvezető részéről?

15.17.1.

3 Pont

Az alábbiak közül mikor kell előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel

felhatalmazni a mozdonyvezetőt? 15.17.1.1. 3 Pont

Hogyan kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni a rendkívüli áthaladással

közlekedő nem személyszállító vonatnál? 15.17.1.1.

3 Pont

Mely vonatoknál kell előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel

a mozdonyvezetőt felhatalmazni közös vagy csoport kijárati jelző esetén,

ha a szolgálati helyen nem alkalmazható a közvetett módon történő

felhatalmazás? 15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan kell a nem személyszállító vonat mozdonyvezetőjét felhatalmazni

indulásra a kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken? 15.17.1.2. 3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás a bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt

Megállj! jelzés miatt megállt vonatoknál? 15.17.1.3.

3 Pont

Mikor kell a mozdonyvezetőt jelzőkezeléssel felhatalmazni az indulásra a

menetrend szerint áthaladó vonatnál? 15.17.1.3.

3 Pont

Menetrend szerint megálló vonatokat át szabad-e rendkívüli módon haladtatni

a szolgálati helyen? 15.17.10.

3 Pont

Mikor szabad a vonatot a menetrend szerinti indulási idő előtt elindítani?

15.17.13. 1 Pont

Hány perc a vonatközlekedés lebonyolítása során figyelembe veendő általános

várakozási idő? 15.17.15.1.

1 Pont

Mikor kell foglaltnak minősíteni a bejárati vágányt? 15.18.4.

1 Pont

Fejállomásokon és a 16. sz. Függelékben felsorolt állomásokon az ütközőbakkal

végződő vágányokat foglalt vágánynak kell-e minősíteni?

15.18.4.6. 1 Pont

Hogyan kell az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a

Megállj! állású önműködő térközjelző meghaladása után a vonattal közlekedni

jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén, ha a vezetőállás

jelzőn vörös fény jelenik meg és vonatszemélyzet nem kapott értesítést a

térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról? 15.19.2.2. 3 Pont

Mit kell a segélykérés szövegében közölni, ha a segélykérés a nyíltvonalról

történik? 15.21.3.

1 Pont

Mi az eljárás, ha a nyílt pályán segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony

megérkezése előtt a saját mozdonyával továbbítható?

15.21.3.6. 1 Pont

16. Fejezet

Hogyan és meddig közlekedhet a vonatot továbbító mozdony a vonat

célállomásáról jelzési hiányosság esetén, ha a vonat elején lévő három

lámpa közül kettő együtt világít? 16.2.6.

1 Pont

26 27


Milyennek kell a mozdonyt minősíteni vonatindító állomáson, ha elromlott

a hangjelzést adó berendezése? 16.2.7.

1 Pont

Hogyan szabad az Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

rendkívüli ok miatt visszatolni a mögöttes állomásra, ha a visszatolásra

nem lehet a rendelkezésre álló értekező berendezésen engedélyt kérni?

16.2.13.2. 1 Pont

Hol kell az érkező segélymozdonyt (vonatot) a segélyre szoruló vonat

előtt megállítani? 16.3.2.1.

1 Pont

A próbavonatok kivételével hány személy tartózkodhat a mozdony hátsó

vezetőállásán? 16.6.3.1.

1 Pont

18. Fejezet

Hogyan történhet a vonatszemélyzet értesítése a lassan bejárandó pályarészekről?

18.1.5.

1 Pont

Milyen időszakonként adják ki általában a „Kimutatás az állandó- és előre

látott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványt? 18.1.6. 1 Pont

Meddig érvényes a Szolgálati menetrendekhez tartozó „Kimutatás

az állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatvány?

18.1.6. 1 Pont

Mikor szabad attól a szabálytól eltérni, hogy a „Kimutatás az állandó- és

előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” érvénytartama általában egy hónap

(a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig)? 18.1.6. 1 Pont

Hogyan kell jelezni a „Kimutatás az állandó- és előre látott ideiglenes

lassúmenetekről” nyomtatványon, ha a lassújel hídprovizóriumra vonatkozik?

18.1.6.

1 Pont

Hogyan kell szerepeltetni az állandó lassúmeneteket a „Kimutatás az

állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványon?

18.1.6. 1 Pont

Hogyan kell feltüntetni az ideiglenes lassúmeneteket a „Kimutatás az

állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványon?

18.1.6. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

4. sz. Függelék

Hol található a kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a Megállapodással

nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére?

4.1.4. 1 pont

Ki köteles Végrehajtási Utasításban szabályozni a távkezelt, távvezérelt

szolgálati helyeken, vonalszakaszokon a szolgálat végzését?

4.2. 1 pont

8. sz. Függelék

Hogyan kell a bejárati jelzőket megjelölni? 8.4.

1 Pont

Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve

jelölni? 8.4.

1 Pont

11. sz. Függelék

A fénysorompó optika megrongálását mennyi időn belül kell elhárítani?

11.2.2. 3 pont

A fénysorompó vasúti pályával összefüggő hibáját mennyi időn belül kell

elhárítani? 11.2.2.

3 pont

Mi az eljárás, ha a félsorompó hajtómű hiba javítását a helyszínen nem

lehet elvégezni? 11.2.3.

1 pont

A fénysorompó jelzőberendezése félsorompó nélkül csak fénysorompóként

legfeljebb mennyi ideig tartható üzemben? 11.2.3.

3 pont

Mi a teendő, ha az útátjárót olyan félsorompóval kiegészített fénysorompó

biztosítja, amelynél az út baloldalán - késleltetett működésű - ismétlő

félsorompó hajtómű is üzemel és az út jobb oldalán levő hajtóművet megrongálták?

11.2.3.

3 pont

Mi a teendő, ha az útátjárót olyan félsorompóval kiegészített fénysorompó

biztosítja, amelynél az út baloldalán - késleltetett működésű

- ismétlő félsorompó hajtómű is üzemel és ezt megrongálták?

11.2.3. 3 pont

Mennyi ideig tartható teljes értékűen üzemben az út jobb oldalán működő

félsorompókkal az olyan félsorompóval kiegészített fénysorompó,

28 29


amelynél az út baloldalán - késleltetett működésű - ismétlő félsorompó

hajtómű is üzemel és ezt megrongálták? 11.2.3.

3 pont

A teljes sorompó helyreállítását mennyi időn belül kell befejezni?

1.2.2. 3 pont

12. sz. Függelék

Hogyan szabad gurítani, szalasztani az olyan kocsit, amelynél a

küldemény 100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz?

12.2.1. 3 Pont

Milyen bárcával kell ellátni azokat a járműveket, amelyek a Gurítódombra

fel nem húzhatók, szalasztásból kizárt kocsik? 12.2.1.

3 Pont

Melyek a nem gurítható, nem szalasztható kocsik? 12.2.2.

3 Pont

A következőkben felsoroltak közül melyek az óvatosan gurítható és óvatosan

szalasztható kocsik? 12.3.2.

3 Pont

Milyen bárcával kell elegyrendezés szempontjából ellátni a törékeny áruval

(pl. palackozott italáruval, tojással, üveggel, cseréppel, téglával, porcelánnal

stb.) rakott kocsikat? 12.3.2.

3 Pont

13. sz. Függelék

Robbanásveszélyes áruval (RID 1. osztály) rakott kocsikat, amelyek narancssárga

színű RID 1, 1.4, 1.5, 1.6 sz. veszélyességi bárcákkal vannak

ellátva, mennyi védőkocsival kell elválasztani a személyek által elfoglalt

kocsiktól? 13.1.

3 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a Radioaktív anyagra utaló veszélyességi

bárcával ellátott kocsit a személyek által elfoglalt kocsiktól, valamint

az élő állatokkal megrakott kocsiktól? 13.6.

3 Pont

15. sz. Függelék

Hogyan van jelölve a Követési rend pályasebesség rovatban a sebességváltozás

határán alkalmazott az állomás átmenő fővágányán, fővágányain

alkalmazható pályasebesség? 15.2.

3 Pont

Melyik könyv és táblázat tartalmazza az általános fékúttávolságot, a

legnagyobb, valamint a fékszázalék megállapításához mérvadó lejtőt,

továbbá az állvatartási fékszázalék és sebességi csoportonként a teljes

vonattömegből fékezendő százalék számszerű értékét, tört alakban,

számlálóban a lassan, nevezőben a gyorsan működő fékekre?

15.2. 3 Pont

Mit tartalmaz a Menetidő- és fékszázalék-táblázat több pályán, vagy több

pályaudvarra közlekedtethető vonatok részére? 15.2.

3 Pont

Mit jelent a Követési rend és távolságok táblázatában a „ * „ (csillag) jel?

15.3. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében az állomásnév utáni csúcsára állított

tömör háromszög? 15.3.

3 pont

17., 19., 21., 23., 24. sz. Függelékek

Milyen főcsoportokra van felosztva a vonat számozási számrendszer?

17.1.1. 1 Pont

Hogyan haladhat tovább a vonatot követő tolómozdony, ha a bejárati

jelzőhöz érkezik és azon továbbhaladást engedélyező jelzés van?

21.1.1. 1 Pont

Mely utasítás tartalmazza a pályán, a vágányzaton és tartozékain az építési,

átalakítási munkálataira vonatkozóan a pályaműködtetői kapacitásigény

tervezési irányelveire, tervezésének vasútüzemi és műszaki feltételeire,

forgalmi technológia és koordinációs intézkedési terv készítésével

kapcsolatos eljárásra vonatkozó részletes szabályokat? 23.2. 1 pont

25., 26., 27. sz. Függelékek

Milyen küldeményként kell kezelni MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsit?

25.1. 3 Pont

Milyen küldeménynek kell minősíteni az MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsikat?

25.1.

3 Pont

Milyen küldeményként kell kezelni MC jellel ellátott kocsikat?

25.1. 3 Pont

Milyen küldeményként kell kezelni MC jellel ellátott kocsikat, ha azok az

engedélyezett tengelyterhelést túllépik? 25.1.

3 Pont

30 31


Milyen esetben szabad a középütközős önműködő kapcsolókészülékeket

szétkapcsolni több kocsi (kocsicsoport) továbbítása esetén?

25.3. 3 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő külön honvédségi kísérővel továbbított szállítmányoknak?

27.3.3. 3 Pont

Milyen sebességgel lehet tolatni a rendkívüli küldeménnyel rakott kocsikat?

27.3.4.

3 Pont

28., 29., 30., 31., 32., 33. sz. Függelékek

Milyen szabály vonatkozik a Hibaelőjegyzési könyv Megállapítás rovatában

a hiba előjegyzésére? 28.3.2.

1 Pont

Mi a Rátolási sebesség? 30.1.21.

1 Pont

Mikor kell biztonsági betétet alkalmazni vonóvezetékes állítású váltóknál?

32.1.

1 pont

E. 2. sz. Fékutasítás

Kik jogosultak, illetve kötelezettek a fékpróbák megtartására?

2.3. 1 Pont

Mennyi a fékpróba résztvevőinek létszáma (mozdonyok, motorkocsik kivételével)?

2.4.

1 Pont

Mikor nevezzük a Vonatot féktechnikailag leállítottnak? 2.5.

Mikor kell teljes fékpróbát tartani? 3.1.4.

1 Pont

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a teljes fékpróba megkezdése előtt a kiiktató

váltókat? 3.1.6.

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a tehervonatoknál, amenynyiben

a vonat sebessége ≤ 100 km/h, de nagyobb, mint 80 km/h és a

legnagyobb vonathossz ≤ 600 m? 3.1.29 1/a táblázat

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a tehervonatoknál, amenynyiben

a vonat sebessége ≤ 80 km/h, a legnagyobb vonathossz 700 m és

800 m között van? 3.1.29 1/a táblázat 1 Pont

Műszaki bizalmi elv alapján közlekedő nemzetközi tehervonatnál a

vonatnem váltókat a besorozott járműveken milyen állásban kell üzemeltetni,

ha a vonat elegytömege 1200 t-nál kisebb, de 800 t-nál nagyobb

vagy egyenlő? 3.1.29 1/b táblázat

1 Pont

Mit jelent a Féksúlyszázalék? 4.1.2.

1 Pont

Hogyan kell az önműködő állítású „üres-rakott” raksúlyváltós jármű féksúlyát

megállapítani, akkor ha a féktípus jele melletti két táblázat tartalmazza

a féksúlyadatokat? 4.3.4.

1 Pont

Mikor kell a „vörös R” féksúlyt figyelembe venni a megfékezettségnél, ha

a vonatnem váltó „R” állása mellett „rombusz R” és vörös színnel felírt „R”

féksúlyok is vannak? 4.3.7.

1 Pont

Mely kocsiknál kell a kéziféksúlyt feltüntetni a személyszállító-, és szolgálati

vonatoknál a Vonatterhelési kimutatáson? 4.7.3.

1 Pont

Mivel tarthatók állva a 300 m-nél nem hosszabb vonatok, és a személyszállító

vonatok a 2,5 ‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon?

5.2.22. 1 Pont

Mivel kell rögzíteni a vonatot az állvatartáshoz akkor, ha az állomáson

a vontatójármű légsűrítőjét 30 percnél hosszabb időre leállították?

5.2.22. 1 Pont

Mi a teendő akkor, ha a vonat közlekedése során, a nyílt vonalon valamelyik

kocsi fékberendezése meghibásodik? 5.2.31.

1 Pont

Mi utal a Vonatterhelési Kimutatáson a tárcsás fékberendezésű, illetve a

műanyag féktuskós járművek jelenlétére? 5.3.10.

1 Pont

Milyen szabályt ismer gyorsműködésű légfékkel közlekedő vonat fékes

kocsijainak elosztására? 6.3.

1 Pont

Milyen szabályt ismer lassan működő légfékkel fékezett nem személyszállító

vonat fékes kocsijainak elosztására? 6.3.

1 Pont

E. 12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

Mikor kell vonatindító állomáson összeállított vagy a vonatot továbbító

vasútvállalat változása esetén átvett személyszállító vonatokra előírt

vizsgálaton túl, a személyszállító vonatnál a 100 km közlekedési

távolságot meghaladó célállomásra való érkezés után kocsivizsgálatot

tartani? 2.1.2.3.

1 Pont

Mi a teendő, ha a tehervonat indítása nem kocsivizsgálói szolgálati

helyen összeállított vonatnál történik vagy a feloszlatás óta több mint

24 óra telt el? 2.1.2.4. 1 Pont

32 33


Sárga körgyűrű esetén mikor kell a személykocsit vízteleníteni?

2.3.4. 1 Pont

Hogyan mozgatható az Ü bárcával ellátott kocsi? 2.4.4.

1 Pont

A futási bizonylat kiadásának szabályait melyik utasítás tartalmazza?

2.7. 1 Pont

Ki a felelős az előfűtés- előhűtésért olyan állomásokon, ahol külön ezzel

megbízott dolgozó nincs? 4.2.4.1.

1 Pont

D. 2. sz. Utasítás

Az alábbiak közül mely állítás igaz a műszaki irányító feladatára?

1.18. 1 Pont

Milyen sebességgel közlekedhetnek tolva az „M” típusjellel ellátott, rugalmas

vonókészülékkel felszerelt Tvg-k és pótkocsijaik? 1.69. 1 Pont

Milyen sebességgel közlekedhet a hosszúsín szállító szerelvény tolva rakottan

átszelési váltón főirányból főirányba? 2.34.

1 Pont

Országos pályahálózaton a személy és/vagy áruszállítás és tolatási

tevékenységet végző járművezetők részére Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Mi a Jelfeladás kiértékelési távolsága? 1.2.23.

Mit nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Milyen fénysorompó a Vonat által vezérelt útsorompó? 1.2.55.

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? 1.3.3.

Mit jelez a vörös-fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.11.

2. Fejezet

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mi a jelzések értelmezésének alapszabálya, ha a fényjelző főlapján csak

egy fény világít és az nem vörös színű? 2.4.2.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem

vörös színű? 2.4.2.2.

3 Pont

Mit jelez, ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy

vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van?

2.4.2.3. 3 Pont

Mit jelent a jelzések értelmezésének alapszabályai alapján, hogy a főlapon

lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon 12-es számkijelzés is van?

2.4.2.4. 3 Pont

Milyen sebességgel haladhat az utolsó kijárati váltó elhagyása után a

következő jelzőig a helyből, vagy megállás után induló vonat, jól működő

vonatbefolyásoló berendezés esetén? 2.4.2.5.

3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított fény bejárati, vagy kijárati jelzőn egy zöld fény

van a főlapon? 2.5.1.

3 Pont

Hogyan jelzi a biztosított fény fedezőjelző az alábbi jelzést: Szabad a vonatnál

alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb

120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

2.5.2. 3 Pont

34 35


Mit jelent, ha a biztosított fény térközjelzőn egy villogó zöld fény a főlapon,

vagy egy sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga

színű 8-as számkijelzés van? 2.5.3.

3 Pont

Lehet-e a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelző vonatközlekedést

szabályozó jelzése: egy villogó sárga fény a főlapon, vagy egy

sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű 4-es számkijelzés?

2.5.4.

3 Pont

Mit jelent a biztosított fény fedezőjelzőn, egy sárga fény és fölötte egy villogó

zöld fény a főlapon, vagy kettő sárga fény a főlapon és fölötte külön

jelzőlapon sárga színű 8-as számkijelzés van? 2.5.8.

3 Pont

Mely szolgálati hely bejárati jelzőjén (jelzőin) alkalmazható a „Szabad

legfeljebb 20 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható”

jelzés? 2.5.24.

3 Pont

Milyen főjelző az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző? 2.5.26.1.

1 Pont

Mit nem jelez a nem biztosított fény bejárati jelző „Szabad” jelzése?

2.6. 3 Pont

Meddig kell csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedni, ha

a biztosított alak bejárati jelző kettő karral engedélyez továbbhaladást?

2.8.3. 3 Pont

Mikor ad megállásra előjelzést a kétfogalmú alak előjelzővel egyesített

alak bejárati jelzőn az előjelző, ha az alak kijárati jelzőn továbbhaladást

engedélyező jelzés van? 2.12.2.2.

3 Pont

Mit jelez az előjelző, illetve az előjelzést is adó biztosított fény főjelző

árbocán, a fehér alapon fekete arab szám? 2.12.3.1.

3 Pont

Mit jelent, ha az ismétlőjelzőn egy sárga fény és fölötte egy fehér fény van

a főlapon? 2.21.3.

3 Pont

3. Fejezet

Mikor utal a vezetőállás jelző berendezés a következő főjelzőhöz való

érkezés sebességére? 3.1.

1 Pont

Mikor lép automatikusan működésbe a vonatmegállító berendezés, ha a

vonat „Megállj!” jelzést adó főjelző mellett haladt el? 3.1.1. 1 Pont

Hogyan jeleníti meg a nem digitális, a digitális, és az ETCS vezetőállás

jelző „A következő jelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező

jelzés van” jelzést? 3.2.1.

1 Pont

Hogyan jelenik meg a nem digitális, a digitális, és az ETCS vezetőállás

jelzőn, hogy „Továbbhaladást engedélyező nem biztosított bejárati jelző

következik”? 3.2.3.

1 Pont

Hogyan jelzik folyamatos vagy szakaszos jelfeladás esetén a vezetőállás

jelzők: A berendezés tolatási üzemmódban működik. Az alkalmazható

legnagyobb sebesség 40 km/h. 3.2.7.

1 Pont

4. Fejezet

Hogyan jelzi a tolatásjelzővel egyesített fény második (további) bejárati

jelző a „Visszatol!” jelzést? 4.2.5.

1 Pont

Milyen jelzései lehetnek az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon

alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzőnek a tolatási

mozgásokra vonatkozóan? 4.2.7.

1 Pont

Mit jelent a fény tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése? 4.3.4.1.

1 Pont

Válassza ki a meghatározások közül az alak tolatásjelző „Szabad a tolatás”

jelzését! 4.3.4.2.

1 Pont

Milyen gurításjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük szerint?

4.4.1. 1 Pont

5. Fejezet

Hogyan jelzi a bejárati irányú ellenőrző jelző a Szabad jelzést?

5.1.6.1. 1 Pont

Hol és milyen jellel kell jelölni, hogy az állomás (szolgálati hely) területén

illetve az állomás első váltójától a nyílt vonal irányába mért L V

távolságon

belül útátjáró van? 5.2.2.2.

1 Pont

Milyen jelzést ad a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző - a közlekedő

vonat hatására - ha a fénysorompó, lezáródott? 5.3.5.3. 1 Pont

Mi a teendő a Megállás helye - jelzőhöz történő érkezéskor?

5.7.3.1. 1 Pont

Milyen ténykedés végrehajtására ad parancsot a Fázishatár - jelző jelzése?

5.14.5.

1 Pont

36 37


6. Fejezet

Milyen célból adható a „Felhívás az áthaladásra” jelzés? 6.1.1.5. 1 Pont

Hol kell a „Szabad az elhaladás!” jelzést adni? 6.1.1.6.

1 Pont

Mit jelent a vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezésével adott három

hosszú hang (▬ ▬ ▬)? 6.2.3.

1 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető „A féket húzd meg!” és „A féket ereszd

meg!” hangjelzéseket tolatás közben adni? 6.2.7.1.

1 Pont

Szükséges-e a „Határig!” jelzés adása után a tolatás közben alkalmazható

jelzések közül másik jelzést is adni a mozdonyvezető felé?

6.3.7. 1 Pont

Hogyan kell a tolatás közben alkalmazható kézijelzéseket adni, ha a

mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés

van? 6.3.10.

1 Pont

Mikor kell a mozdonyszemélyzettel közölni, hogy a kézijelzéseket a pálya

(vágány) melyik oldalán fogják adni? 6.3.10.2.

1 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető vezetőállást cserélni tolatás céljából?

6.3.10.2. 1 Pont

Hogyan kell a rádióval történő, bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett

megállási hely előtti 100 m-en belül? 6.3.10.6.

1 Pont

Hol kell a fékpróba jelzéseket adni, ha a vonat ívben fekvő vágányon áll?

6.4.4.1. 1 Pont

7. Fejezet

Milyen módon kell a vonatok elejét nappal és sötétben megjelölni?

7.1.1. 1 Pont

Hogyan kell a tolatást végző mozdony elejét és végét nappal és sötétben

jelezni? 7.1.4.

1 Pont

Mely vonatnál és hol köteles a mozdonyvezető személyesen meggyőződni

a zárjelző tárcsa elhelyezéséről, illetve a lámpák világításáról?

7.2.3. 1 Pont

8., 9. Fejezetek

Mely jelzőket nevezzük Figyelembe nem veendő jelzőknek? 8.1. 1 Pont

Mely jelzők jelzései hagyhatók Figyelmen kívül, és mikor? 8.2.

1 Pont

Hogyan kell az érvénytelen alakjelzőt, és fény főjelzőt megjelölni?

8.3. 1 Pont

Milyen állásban kell az alak főjelzőket, és az alak előjelzőket érvényteleníteni?

8.4.

1 Pont

Milyen jelzőnek kell minősíteni, azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül

(pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját

nem képes betölteni? 8.5.

1 Pont

Milyen jelző következik, ha a főjelzőt megelőző jelző előtt 2 m-re egy

„Négyzet alakú táblán fekete keretben, fehér mezőben fekete átlós kereszt”

figyelmeztető jel van? 9.2.

1 Pont

Hol kell a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre figyelmeztető

jelet elhelyezni? 9.3.

1 Pont

Hogyan van ábrázolva az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető

jel? 9.4.

1 Pont

Mire hívja fel a Nagyfeszültségre figyelmeztető jel a környezetében dolgozók

figyelmét? 9.10.

1 Pont

Mikor szabad a Villamos előfűtés (hűtés) alatt állt szerelvényre a mozdonnyal

rájárni? 9.12.3.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. fejezet

Mi az Éberségellenőrző (éberségi) berendezés fogalma? 1.2.23. 1 Pont

Mely vágányokat tekintjük Bp. Keleti - Kőbánya felső, Kőbánya felső - Rákos

fenti pálya és Bp. Déli - Kelenföld között a kezdő, vagy végpont felé

tekintve helyes és helytelen vágánynak? 1.2.36.

1 Pont

Milyen üzemmódba kell a mozdonynak ahhoz lenni, hogy tolatás közben

a mozdonyvezető a mozdonyt távolabbi helyről is irányítani tudja?

1.2.65.a)

1 Pont

Mely dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét vonattovábbítás közben?

1.2.80. 1 Pont

Mit nevezünk Technológiai szünetnek? 1.2.101.

1 Pont

38 39


Mikor tekintendő a vágányút lezártnak a vonatközlekedés, vagy tolatási

mozgás által használt vágányútban? 1.2.140.

1 Pont

2. Fejezet

Mikor beszélünk arról, hogy a váltó feles állásban van? 2.1.4.

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4

1 Pont

1 Pont

Mit nem szabad a felvágott váltón tenni, annak megvizsgálásáig, illetve

helyreállításáig? 2.9.4.1.

1 Pont

A váltófelvágást nyíltpályán kinek kell jelenteni? 2.9.4.2.

1 Pont

A nyílt pályán a felvágott váltó használhatóságának forgalmi feltételeiről

a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál kinek kell meggyőződnie?

2.9.4.3. 1 Pont

Milyen sebességgel lehet közlekedni a felvágott váltón, ha a váltó megfelel

a használhatóság forgalmi feltételeknek? 2.9.4.3.

1 Pont

3. Fejezet

Nyíltvonali útsorompó használhatatlansága esetén kinek a feladata a vonatszemélyzet

értesítése? 3.1.6.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni, ha a nyíltvonali

fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér - megtévesztő

- fény nem szüntethető meg? 3.6.3. 1 Pont

Kell-e a vonatszemélyzetet értesíteni, ha a vonat által vezérelt fénysorompó

üzemképes működését helyhez kötött főjelző (nem önálló jelzéssel)

ellenőrzi? 3.6.4 1 Pont

Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét az állomási fénysorompó

használhatatlanságáról értesíteni? 3.7.3.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali

teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

3.9.1. 1 Pont

Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt

kell alkalmazni: 3.11.

1 Pont

4. Fejezet

A mozdonyvezetőnek ki engedélyezheti a tolatási mozgás megkezdését?

4.1.1. 1 Pont

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

1 Pont

Mikor kell a tolatást Írásbeli rendelkezésen és élőszóval engedélyezni?

4.1.3.2. 1 Pont

Egy mozdonnyal és egy kocsival történő tolatást ki vezethet?

4.1.5.2. 1 Pont

A nyílt pálya felé a kapcsolt járművekkel történő kitolás alkalmával mi a

teendő? 4.1.9.2.

1 Pont

Hogyan szabad tolatni, ha a mozdony és a kocsi között az ütközők részben,

vagy teljesen hiányoznak? 4.1.13.3.

1 Pont

5. Fejezet

Milyen eszközzel kell a tolatás befejezése után a járműveket megfutamodás

ellen biztosítani? 5.1.2.

1 Pont

Mi a kötelessége a mozdonyvezetőnek vonatszakadás alkalmával, ha a

leszakadt vonatrész követi az elől haladó részt? 5.2.1.

1 Pont

Ki dönti el a vonatkísérő nélkül közlekedő tehervonatnál történő vonatszakadás

alkalmával, az egy vagy több részben történő továbbítást?

5.2.4. 1 Pont

Hogyan és meddig kell továbbítani vonatszakadás után a személyszállító

vonatot? 5.2.4.

1 Pont

Vonatszakadást követő megállás után mi a teendő? 5.2.4.

1 Pont

Szabad-e megfutamodott járművek megállítására mozdonyt felhasználni?

5.3.5.

1 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 1 Pont

Milyen sebesség (km/h) lehet rájáráskor az önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművek összekapcsolásakor? 7.2.

1 Pont

40 41


A mozdonyvezető mikor végezhet további mozgást, ha a tolatásvezető

egyedül, kézijelzéssel irányítja a tolatást és a járműkapcsolást?

7.3.2. 1 Pont

Munkaemésztős ütközőkészülékkel történő kapcsolás alkalmával hogyan

kell szoros kapcsolást végezni? 7.3.8.

1 Pont

Ki köteles szükségkapcsolást létesíteni? 7.6.

1 Pont

Kinek kell a szolgálatképtelenné vált motorvonatot segély-vonókészülékkel

a segélymozdonnyal összekapcsolni? 7.7.

1 Pont

10. Fejezet

Hol található meg a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathossz?

10.1.

1 Pont

Mi tartalmazza az egyes vonalakra általánosan engedélyezett vonathosszt,

továbbá a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathoszszokat?

10.1.

1 Pont

A vonatközlekedés lebonyolítása során milyen vonathosszt kell figyelembe

venni? 10.4

1 Pont

8. Fejezet

Mikor szabad egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati

és 1 tolómozdonyt alkalmazni? 8.1.

1 Pont

Két vezetőállásos mozdonyon, mikor szabad a menetirány szerinti hátsó

vezetőállásról vezetni? 8.2.

1 Pont

Kinek az engedélye szükséges ahhoz, hogy a vonat mozdonya ne elől

legyen? 8.2.2.

1 Pont

Kinek az engedélyével szabad eltérni attól a szabálytól, hogy a vonat

mozdonya elől legyen? 8.2.2.

1 Pont

Hóekével felszerelt mozdonyt milyen vonat továbbítására szabad felhasználni?.8.2.3.

1 Pont

Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?

8.2.4.

1 Pont

9. Fejezet

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

1 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

1 Pont

Mi a vállalkozó vasúti társaság teendője, ha a vonat paramétereit illetően

a menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik?

9.5.

1 Pont

11. Fejezet

Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe

venni? 11.1.1.

1 Pont

Milyen előírás vonatkozik a tehervonatok első, és utolsó fékes kocsijára?

11.9. 1 Pont

Mi az eljárás, ha besorozott kocsik egyikén sincs kézi-, vagy rögzítőfék?

11.9.1. 1 Pont

Egy vonattal hány utánfutó továbbítható? 11.11.

1 Pont

A kisiklott kocsi futóképességét ki köteles megvizsgálni és a kocsi hogyan

továbbítható? 11.15.1.

1 Pont

Motorkocsikat, szabványos kapcsolással milyen vonattal kell továbbítani?

11.21.1.

1 Pont

12. Fejezet

Ha jól működő INTENDON vagy azzal azonos biztonságot nyújtó éberségi

berendezés és értekező berendezés (mozdonyrádió vagy mobiltelefon)

van a mozdonyon, milyen sebességgel továbbíthatja a mozdonyvezető

a vonatot, ha egyedül teljesít szolgálatot? 12.3.2.

1 Pont

A CSM-ben közlekedő tehervonat továbbítása esetén a mozdonyvezetőt

értesítik, hogy a térközbiztosító berendezés használhatatlan (EÉVB-vel a

mozdony fel van szerelve). Milyen feltételekkel továbbíthatja-e a vonatot?

12.3.3. 1 Pont

Mikor alkalmazható a vonatnál 120 km/h sebesség jól működő vonatbefolyásoló

berendezés hiánya esetén? 12.3.9.

1 Pont

42 43


Mikor nem alkalmazható a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés

munka- és forgalombiztonsági szempontból? 12.3.10.

1 Pont

Hogyan és miről kell értesíteni az előre látott vagy rendkívüli okból kerülő

útirányon közlekedő személyszállító vonat mozdonyvezetőjét?

12.9.4 1 Pont

Mely dolgozó töltheti be a vezetőálláson a pilóta szerepét?

12.9.6. 1 Pont

15. Fejezet

Mely vonatok járathatók be több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyen

bármelyik pályaudvarra? 15.1.6.

3 Pont

Túlléphető-e a szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebesség?

15.1.10. 1 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető a vonatot a legnagyobb sebességgel továbbítani?

15.1.11.

1 Pont

Meddig kell a követő vonatokat térközben közlekedtetni az önműködő

biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán? 15.4.2.

3 Pont

Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés

használhatatlansága esetén? 15.4.2.1.

3 Pont

Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket

és azok jelzéseit a mozdonyvezetőnek, ha az önműködő térközbiztosító

berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságban

történő közlekedésről kapott értesítést? 15.4.2.2.

3 Pont

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az

állomástávolságban történő közlekedésről értesítést kapott mozdonyvezetőnek

hogyan kell továbbhaladnia a fehér árbocú térközjelzőtől, ha az

egy fedezőjelzőre, vagy egy bejárati jelzőre előjelzést is adó jelző egyben?

15.4.2.2.

3 Pont

Milyen közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély

nélkül elindítani, ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik?

15.8.8. 1 Pont

Hogyan köteles a mozdonyvezető eljárni, ha az indítandó (áthaladtatandó)

vonat mozdonyvezetője értesítést kapott arról, hogy: „……………-………

….állomások között a .........sz. szelvényben lévő útsorompó kezelőjét,

illetve az útátjárót fedező jelzőőrt nem lehetett értesíteni az előrelátható

indulási időről.”? 15.9.5.

3 Pont

Hogyan kell megközelítenie a mozdonyvezetőnek a fény-, illetve félsorompót,

ha annak használhatatlanságáról értesítették? 15.9.5. 3 Pont

Hogyan kell a megközelítenie a mozdonyvezetőnek a fénysorompót

ellenőrző útátjárójelző utáni útátjárót, ha az sötét (jelzést nem ad)?

1 5.9.5. 3 Pont

Mikor köteles az Írásbeli rendelkezésen értesített mozdonyvezető az

útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét úgy szabályozni,

hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb

15 km/h legyen? 15.9.5.

3 Pont

Mi a teendő, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú

pályán a helytelen vágányán közlekedő vonat mozdonyvezetőjét

nem lehetett értesíteni a vágányzárról a vonatindító, vagy rendelkező állomáson?

15.14.3.

3 Pont

Kell-e értesíteni a mozdonyvezetőt az önműködő biztosított térközjelzőkkel

felszerelt kétvágányú pályán a helytelen vágányon történt közlekedéskor,

ha ez célszerűségi okból történik? 15.14.1.

3 Pont

Milyen rendelkezéseket kell a vonatszemélyzettel elektronikus formában

(úton) adott Írásbeli rendelkezésen közölni? 15.16.1.

1 Pont

Milyen állomásokon kézbesíthet a Forgalmi Utasítás előírásai szerint

Írásbeli rendelkezést a vezető jegyvizsgáló, vagy vonali tolatásvezető a

saját vonata részére? 15.16.1.2.

1 Pont

Minek kell tekinteni a vonatszemélyzet részére írásban, vagy élőszóban

adott rendelkezést? 15.16.1.5.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Előzetes jelzőkezeléssel

és vonatindító jelzőeszközzel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni

…….. 15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan kell felhatalmazni a mozdonyvezetőt az egyéni kijárati jelző továbbhaladást

engedélyező jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó

vonatot akkor, ha az egyéni kijárati jelzőre a külön előjelző, vagy az előjelzést

adó főjelző használhatatlansága, kezelhetetlensége miatt előjelzés

nem adható? 15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás a Szolgálati menetrendkönyv 2. sz. rovatában

a pályahálózat működtetője által megjelölt szolgálati helyeken

valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló személyszállító

vonatnál? 15.17.1.1.

3 Pont

44 45


Fel kell-e hatalmazni a vonatkísérővel közlekedő, a nyíltvonalon nem továbbhaladást

tiltó főjelző, hanem bármely más ok miatt megálló vonat

mozdonyvezetőjét az indulásra? 15.17.1.5.

3 Pont

Mikor fordulhat elő, hogy egy személyszállító vonatot élőszóval hatalmaznak

fel az indításra? 15.17.1.5.

3 Pont

Mi a teendő, ha a vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazáskor

a mozdonyvezető a Felhívás az indításra jelzés adása után nem indul

azonnal, illetve áthaladó vonatnál nem halad át? 15.17.2.2. 3 Pont

Mi a teendő, ha a jelzőkezeléssel történő felhatalmazás esetében a vonat

az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésére nem indul

el, illetve nem halad át? 15.17.2.2.

3 Pont

A vonat elindulása előtt a mozdonyvezető személyesen miről köteles

meggyőződni? 15.17.4.1.

3 Pont

Melyik mozdony mozdonyvezetőjét kell felhatalmazni, ha a vonatnál

tolómozdony is van? 15.17.6.

1 Pont

Hogyan történik a rendkívüli áthaladtatás, ha a szolgálati helyen a Felhívás

az áthaladásra jelzés adására igénybe vehető dolgozó nincs?

15.17.10.1. 3 Pont

Hogyan történik a rendkívüli áthaladtatás, ha a szolgálati helyen nincs

kijárati jelző, vagy ha van, de nincs előjelzője, illetve a bejárati jelző nem

ad előjelzést a kijárati jelzőre? 15.17.10.4.

3 Pont

Mi az eljárás, ha a biztosított szolgálati helyről a vonat olyan vágányúton

halad ki, amely vágányút mellett nincs egyéni-, csoport vagy közös kijárati

jelző? 15.17.12.

3 Pont

Milyen sebességgel kell bejárni a foglalt vágányra? 15.18.4.4.

3 Pont

A foglalt vágányra történő értesítéskor mit kell még a mozdonyvezetővel

közölni? 15.18.4.2.

3 Pont

Hogyan lehet távolbalátás korlátozottsága esetén foglalt vágányra vonatot

bejáratni? 15.18.4.3.

1 Pont

Hogyan kell a vonatot az állomásra bejáratni, ha a bejárati vágány túlsó

végén lévő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű van, vagy járművek

vannak és a váltó oda vezet? 15.18.4.5.

1 Pont

Hogyan kell megállni az ütközőbakkal végződő vonatfogadó vágányra

bejáró vonattal? 15.18.5.2.

1Pont

Hol kell megállni a menetrend szerint áthaladó tehervonattal, ha a szolgálati

helyen nincs kijárati jelző? 15.18.5.4.

1Pont

Hogyan kell a menetrend szerint áthaladó vonatot megállítani, ha a szolgálati

helyen külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy pedig a kijárati

jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van? 15.18.7.

1Pont

Milyen sebességgel haladhat át a vonat a használhatatlan vagy nem kezelt

főjelző után következő váltókon? 15.19.1.2.

3 Pont

Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatra alkalmazható legnagyobb

sebességet az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

a Megállj! jelzést adó kijárati jelző után, ha a mozdonyvezetőt Írásbeli

rendelkezésen értesítették a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról?

15.19.1.4.

3 Pont

Mikor lehet a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni

azokon a szolgálati helyeken, ahol az állomási útsorompó fedezésére

fedezőjelzőt alkalmaznak, a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezésen

értesítést az állomási útsorompó használhatatlanságáról, és sorompó

fedezőjelző Megállj! jelzést ad? 15.19.1.4.3.

3 Pont

Mikor közlekedhet az önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt

pályán a vonat az alkalmazható legnagyobb sebességgel, ha olyan

állomásról halad ki Hívójelzés mellett, ahol a Hívójelzés feloldása-jelzés

kivezérelhető? 15.19.1.4.4.

3 Pont

A vonat helytelen vágányra jár ki hívójelzéssel önműködő térközbiztosító

berendezéssel felszerelt pályára. A hívójelzés feloldása-jelző sötét. Mi a

teendő? 15.19.1.5.

3 Pont

A mozdonyvezető mikor növelheti a csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebességet

az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha

nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés és a vonat olyan állomásról

halad ki Hívójelzés mellett, ahol a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető?

15.19.1.8.

3 Pont

Segélymozdony kérése céljából nyílt pályán a másik vágányon közlekedő

vonat megállítható-e? 15.21.3.

1 Pont

16. Fejezet

Mi a teendő, ha a vonat elején egy lámpa sem világít? 16.2.6.

1 Pont

Mi a teendő, ha menet közben a mozdony hangjelzést adó berendezése

elromlott? 16.2.7.

1 Pont

46 47


Mi a teendő, ha a vonatot veszélyeztető, rosszindulatú cselekményt észlel

a mozdonyvezető? 16.2.8.

1 Pont

Mi a teendő, ha a mozdonyvezető a nyílt pályán sérült pályarészt fedez

fel? 16.2.10.

1 Pont

Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán szabad-e engedély

nélkül visszatolni? 16.2.13.2.

1 Pont

Milyen mellékletei vannak a menetokmányoknak? 17.3.

18., 19., 20. Fejezetek

Milyen lassúmeneteket ismer? 18.1.1.

1 Pont

1 Pont

Hogyan történhet a vonatszemélyzet értesítése a lassan bejárandó pályarészekről?

18.1.6.

1 Pont

Mit tartalmaz „Kimutatás az állandó- és előre látott ideiglenes lassúmenetekről”

nyomtatvány? 18.1.6.

1 Pont

Meddig érvényes a Szolgálati menetrendekhez tartozó az állandó-

és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről összeállított kimutatás?

18.1.6. 1 Pont

Válassza ki, hogy a Balesetről a jelentést vevő dolgozó kit köteles az

értesíteni? 20.1.2.

1 Pont

Baleset alkalmával, ha nincs orvos a vonatnál, a mentők megérkezéséig

a sérült személyek ellátása kinek a kötelessége? 20.5. 1 Pont

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

3., 5., 6. sz. Függelékek

A KÖFI és/vagy KÖFE vonalakon közlekedő vonatok mozdonyait milyen

értekező berendezésekkel kell ellátni? 5.1.

1 Pont

Mit kell a vonatszemélyzetnek közölni a KÖFI vonalon a forgalomirányítóval

történő távbeszélő értekezésnél? 5.1.7.

1 Pont

Mely vonalakon, mikor köteles a mozdonyvezető a távolbalátás korlátozottságát

bejelenteni? 5.2.7.

1 Pont

A távkezelt, távvezérelt szolgálati helyről induló, továbbá megállás után

induló vonatkísérővel közlekedő nem személyszállító vonatokat, illetve a

személyszállító vonatokat ki és milyen módon köteles felhatalmazni az

indulásra? 5.5.1.

1 Pont

Egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett, illetve kijelölt

vonalon a személyszállító vonat milyen esetben közlekedhet vonatkísérő

nélkül? 6.11.1.

1 Pont

8., 11., 12., 13. sz. Függelékek

Hogyan történik a vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken?

8.2.

1 Pont

Hogyan kell a bejárati jelzőket jelölni? 8.4.

Mit jelent a V2 jelző jelölés? 8.4.

1 Pont

1 Pont

Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve

jelölni? 8.4.

1 Pont

Mi az eljárás, ha az útsorompó műszaki hibát, rongálást a vonatszemélyzet

észleli? 11.2.

1 Pont

15. sz. Függelék

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában az „F” betű?

15.3. 1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a „*” (csillag) jel?

15.3. 1 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév után egy négyzetben

lévő kereszt? 15.3.

1 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyv vonat menetrendi táblázatában,

ha az érkezési és indulási idők sötétített alapon vannak ábrázolva?

15.3. 1 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyv vonat menetrendi táblázat 9. táblázatában

alkalmazott tört szám? 15.3.

1 Pont

17., 19., 20., 21., 24., 25. sz. Függelékek

Hogyan van felosztva az 5 főcsoport a vonat számozási számrendszerben?

17.1.1.

1 Pont

Induló vonat megtolásáról a vonómozdony és tolómozdony személyzetét

hogyan kell értesíteni? 21.5.

1 Pont

48 49


Bejáratható-e a visszatérő tolómozdony foglalt vágányra?

21.2.1. 1 Pont

Mit köteles tenni a tolómozdony vezetője, a vonómozdony által adott

hangjelzést követően? 21.4.

1 Pont

Oldalütközővel felszerelt széles kocsinak rendes nyomtávolságú kocsival

történő össze- és szétkapcsolása céljából mikor szabad a kocsik közé

lépni? 25.4.

1 Pont

26., 27., 29., 30., 31., 33. sz. Függelékek

Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni?

27.1.1. 1 Pont

A túlterheléses járművekkel az ideiglenes provizóriumokon a vonat

a kitűzött sebességkorlátozáson milyen sebességgel közlekedhet?

27.5.1. 1 Pont

Mi a teendő, ha a próbavonatnál műszaki ok miatt a tartózkodást meg kell

hosszabbítani, vagy ha a vonattal a menetrendtől eltérő helyen meg kell

állni? 29.1.4.23.

1 Pont

Mi a Rátolási sebesség? 30.1.21.

A RO-LA vonattal mekkora sebességgel szabad tolatni? 33.3.5.

1 Pont

1 Pont

Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és

tolatási tevékenységet végző járművezetők részére Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Mi a Hallható jelzés? 1.2.21.

Milyen berendezés a Kisiklasztó saru, zártuskó? 1.2.34.

Mi a Rálátási távolság fogalma? 1.2.39.

Mit jelez a vörös - fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.11.

Mit jelez a sárga - fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.13.

2. Fejezet

Milyen sebességgel haladhat az utolsó kijárati váltó elhagyása után a

következő jelzőig a helyből, vagy megállás után induló vonat, jól működő

vonatbefolyásoló berendezés hiánya esetén? 2.4.2.5.

3 Pont

50 51

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mit jeleznek a továbbhaladást engedélyező jelzések a fényjelzők jelzési

rendszerében? 2.4.1.2.

1 Pont

Mire nem utalnak a továbbhaladást engedélyező jelzések a fényjelzők

jelzési rendszerében? 2.4.1.2.

1 Pont

Mi a jelzések értelmezésének alapszabálya, ha a fényjelző főlapján csak

egy fény világít és az nem vörös színű? 2.4.2.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem

vörös színű? 2.4.2.2.

3 Pont

Mit jelez, ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy

vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van?

2.4.2.3. 3 Pont

Mit jelent a jelzések értelmezésének alapszabályai alapján, hogy a főlapon

lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon 12-es számkijelzés is van?

2.4.2.4. 3 Pont

Milyen sebességgel haladhat az utolsó kijárati váltó elhagyása után a

következő jelzőig a helyből, vagy megállás után induló vonat, jól működő

vonatbefolyásoló berendezés esetén? 2.4.2.5.

3 Pont


Hogyan közlekedhet a megállás után induló vonat jól működő vonatbefolyásoló

berendezés esetén, ha a kijárati jelzőn továbbhaladást engedélyező

jelzés van? 2.4.2.5.

3 Pont

Hogyan közlekedhet a helyből induló vonat jól működő vonatbefolyásoló

berendezés hiánya esetén, ha a kijárati jelzőn továbbhaladást engedélyező

jelzés van? 2.4.2.5.

3 Pont

Hogyan ad előjelzést a főjelző a következő jelzőhöz történő legfeljebb

40 km/h érkezési sebességre? 2.4.2.6. 3 Pont

Hogyan ad előjelzést a főjelző, a következő jelző előtt történő megállásra?

2.4.2.6.

3 Pont

A főjelzők továbbhaladást megtiltó, illetve továbbhaladást engedélyező

jelzéseinek vannak-e kiegészítő jelzései? 2.4.3.

1 Pont

A felsoroltak közül melyek a főjelzők kiegészítő jelzései? 2.4.3.

Mely jelzőkön alkalmazható Hívójelzés? 2.4.3.1.

3 Pont

1 Pont

Lehet-e a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelző vonatközlekedést

szabályozó jelzése: egy villogó sárga fény a főlapon, vagy egy

sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű 4-es számkijelzés?

2.5.4.

3 Pont

Mit jelent ha a biztosított fény fedezőjelzőn, egy sárga fény és fölötte egy

villogó zöld fény a főlapon, vagy kettő sárga fény a főlapon és fölötte külön

jelzőlapon sárga színű 8-as számkijelzés van? 2.5.8. 3 Pont

Hogyan jelzi a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző az alábbi jelzést:

Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb

40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

2.5.9. 3 Pont

Mit jelöl az alábbi jelzési kép? Külön jelzőlapon fordított helyzetű, zöld

fénnyel világító V-betű. 2.5.23.

3 Pont

Hogyan jelenik meg a biztosított fény főjelzőkön „Szabad legfeljebb

20 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható” jelzés?

2.5.24. 3 Pont

Kell-e előjelzést adni és ha igen, milyen módon az Útsorompót ellenőrző

fedezőjelzőre? 2.5.26.1.1.

1 Pont

Mit jelez a nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző „Szabad” jelzése?

2.7.

3 Pont

Melyek a biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései?

2.8. 3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított alak bejárati jelzőn az alábbi jelzési kép van:

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé, sötétben egy

zöld fény. Fényvisszaverős kialakításnál nappal és sötétben egy jelzőkar

az árboctól jobbra rézsútosan felfelé. 2.8.2.

3 Pont

Hogyan jelzi a biztosított alak térközjelző a „Szabad csökkentett, legfeljebb

40 km/h sebességgel” jelzést? 2.8.3.

3 Pont

Hogyan jelzi a nem biztosított alak bejárati jelző a „Szabad” jelzést?

2.10.2. 3 Pont

Mikor ad megállásra előjelzést a kétfogalmú alak előjelzővel egyesített

alak bejárati jelzőn az előjelző, ha az alak kijárati jelzőn továbbhaladást

engedélyező jelzés van? 2.12.2.2.

3 Pont

4. Fejezet

Hol tiltja meg a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a tolatási

a mozgásokat? 4.2.1.

1 Pont

Milyen tolatásjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük (kialakításuk)

szerint? 4.3.1.

1 Pont

Mely szolgálati helyeken vannak biztosított tolatásjelzők? 4.3.2.

1 Pont

Milyen tábla egészítheti ki a törpe tolatásjelzők jelzőlapját? 4.3.3. 1 Pont

Hogyan jelzi az alak tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzést? 4.3.4.1. 1 Pont

Mit engedélyez a tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése? 4.3.4.2. 1 Pont

5. Fejezet

Mi a bejárati irányú ellenőrző jelzőn „Egy sárga fény a főlapon” jelzés

megnevezése? 5.1.6.1.

1 Pont

Hol kell jelölni, hogy az állomás első váltójától a nyílt vonal irányába mért

L v

távolságon belül útátjáró van? 5.2.2.2.

1 Pont

Mely jelzőre igaz az alábbi állítás: árbocán fehér – vörös sávozású tábla,

fölötte kettő villogó fehér fény adására alkalmas jelzőlap és efölött egy

vörös szegélyű, talpán álló egyenlő oldalú fehér háromszögben egy fekete

felkiáltójel van? 5.3.5.1.

1 Pont

52 53


Kinek a részére ad a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző kettő felváltva

villogó, vagy egy villogó fehér fénnyel jelzést? 5.3.5.3.

1 Pont

Mi a teendő a Megállás helye - jelzőhöz történő érkezéskor?

5.7.3.1. 1 Pont

Kettős lassúmenet előjelző alkalmazása esetén mire vonatkozik az alsó

szám? 5.15.3.2.

1 Pont

6. Fejezet

Milyen célból adható a „Felhívás az áthaladásra” jelzés? 6.1.1.5. 1 Pont

Hol kell a „Szabad az elhaladás!” jelzést adni? 6.1.1.6.

1 Pont

Milyen hangjelzés a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezésével

adott Egy hosszú hang (▬)? 6.2.1.

1 Pont

Milyen jelzéseket kell a „Határig!” jelzés adása után a mozdonyvezető

felé adni? 6.3.7.

1 Pont

Hol, hogyan és milyen módon kell a tolatás közben alkalmazható

kézijelzéseket adni? 6.3.10.

1 Pont

Mikor tilos tolatás közben a kézijelzést adni, vagy megfigyelni?

6.3.10. 1 Pont

7. Fejezet

Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott

zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő kialakítása

azonos a MÁV Zrt.-nél rendszeresített zárjelző tárcsával?

7.1.2. 1 Pont

Hogyan kell a tolatást végző mozdony elejét és végét nappal és sötétben

jelezni? 7.1.4.

1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton?

7.2.2.3. 1 Pont

8., 9. Fejezetek

Hogyan kell a figyelembe nem veendő jelzőket megjelölni? 8.1.

Mely jelzők jelzései hagyhatók Figyelmen kívül, és mikor? 8.2.

1 Pont

1 Pont

Mikor kell a jelzőket érvénytelennek tekinteni? 8.3.

1 Pont

Milyen állásban kell az alak főjelzőket, és az alak előjelzőket érvényteleníteni?

8.4.

1 Pont

Milyen jelző következik, ha a főjelzőt megelőző jelző előtt 2 m-re egy

„Négyzet alakú táblán fekete keretben, fehér mezőben fekete átlós kereszt”

figyelmeztető jel van? 9.2.

1 Pont

Hogyan néz ki a Nagyfeszültségre figyelmeztető jel? 9.10.

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1., 2. Fejezetek

Mit tekintünk az Állomás területének? 1.2.2.

Mit nevezünk Anyavágánynak (Líravágánynak)?1.2.7.

Mit nevezünk Fővágánynak? 1.2.34.

Mit nevezünk Jobb és balvágánynak? 1.2.46.

Mi a Pályasebesség 1.2.76.

Mit nevezünk Űrszelvénynek? 1.2.115.

Mi az Üzemi vonat? 1.2.116. a)

Mit kell érteni az “élőszóval” kifejezés alatt? 1.2.139.

Mikor beszélünk arról, hogy a Váltó feles állásban van? 2.1.4.

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mit nem szabad a felvágott váltón annak megvizsgálásáig, illetve helyreállításáig?

2.9.4.1.

1 Pont

A váltófelvágást nyílt pályán kinek kell jelenteni? 2.9.4.2.

1 Pont

A nyílt pályán a felvágott váltó használhatóságának forgalmi feltételeiről

a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál kinek kell meggyőződnie?

2.9.4.3. 1 Pont

Milyen sebességgel lehet közlekedni a felvágott váltón, ha a váltó megfelel

a használhatóság forgalmi feltételeknek? 2.9.4.3.

1 Pont

54 55


3. Fejezet

Nyíltvonali útsorompó használhatatlansága esetén kinek a feladata a vonatszemélyzet

értesítése? 3.1.6.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni, ha a nyíltvonali

fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér - megtévesztő

- fény nem szüntethető meg? 3.6.3. 1 Pont

Kell-e a vonatszemélyzetet értesíteni, ha a vonat által vezérelt fénysorompó

üzemképes működését helyhez kötött főjelző (nem önálló jelzéssel)

ellenőrzi? 3.6.4.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali

teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

3.9.1. 1 Pont

Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt

kell alkalmazni: 3.11.

1 Pont

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Fejezetek

Mikor kell a tolatást Írásbeli rendelkezésen és élőszóval engedélyezni?

4.1.3.2. 1 Pont

A nyílt pálya felé a kapcsolt járművekkel történő kitolás alkalmával mi a

teendő? 4.1.9.2.

1 Pont

Mely esetben köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést

adó dolgozó haladni és a személyeket távozásra utasítani tolatás alkalmával?

4.1.12.

1 Pont

Tolatás közben a mozdonyvezetőnek kell-e figyelni a váltó helyes állását?

4.1.18.

1 Pont

Milyen sebességgel szabad tolatni váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés

váltókörzetében? 4.1.20.

1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5‰-es esés van?

5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni összekapcsolt járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon 2,5‰-nél nagyobb esés van?

5.1.2. 1 Pont

Ha a vonatot a nyílt pályáról több részben kell bevontatni, a szakadt

vonókészülékes járművet hogyan és meddig kell továbbítani?

5.2.4. 1 Pont

Mit nevezünk Laza kapcsolásnak? 7.3.7.

Hogyan jön létre a Szoros kapcsolás? 7.3.7.

1 Pont

1 Pont

Vonatnál a járművek mechanikus összekapcsolása után milyen sorrendben

kell a más alkatrészeket összekapcsolni? 7.9.

1 Pont

A légfék csatlakozó tömlők összekapcsolásakor miről kell meggyőződni?

7.9.1. 1 Pont

A mozdonynak a vonatra történő kapcsolását követően ki köteles eltávolítani

a megfutamodás elleni eszközöket? 7.10.4.

1 Pont

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

1 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

1 Pont

Hol található meg a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathossz?

10.1.

1 Pont

Mely kocsikat kell kisiklottnak tekinteni? 11.15.

1 Pont

Vágányról gépi erővel eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett kocsit

milyen feltételekkel lehet továbbítani? 11.15.3.

1 Pont

12. Fejezet

Hogyan közlekedhetnek a vonatok, a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot

végzők létszáma előírásai szerint? 12.3.

1 Pont

Mikor nem alkalmazható a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés

munka- és forgalombiztonsági szempontból? 12.3.10.

1 Pont

Hol köteles a vonali tolatásvezető a szolgálatát végezni a vonaton?

12.5. 1 Pont

13., 14. Fejezetek

Mely vonatok képezhetnek kivételt a Forgalmi Utasítás azon előírása alól,

hogy minden vonat részére menetrendet kell készíteni? 13.1. 1 Pont

56 57


Melyik szervezet köteles a vonatszámot közölni a vonatok személyzetével?

14.3.

1 Pont

Hogyan kell értesíteni a vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán

történő megváltoztatásáról a vonatszemélyzetet? 14.4. 1 Pont

15. Fejezet

Mely vonatok járathatók be több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyen

bármelyik pályaudvarra? 15.1.6.

3 Pont

Mikor közlekedtethetők a vonatok előzetes értesítés nélkül a másik pályán?

15.1.6.

3 Pont

A más pályaudvarra közlekedő vonatok menetokmányait minek a figyelembe

vételével kell vezetni? 15.1.6.2.

1 Pont

Melyik irányban közlekednek egyes vonalakon a páros számú vonatok?

15.1.8. 1 Pont

Milyen sebességgel kell a vonatokat továbbítani? 15.1.10.

3 Pont

Túlléphető-e a szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebesség?

15.1.10. 1 Pont

A tolt vonatok milyen sebességgel továbbíthatók? 15.1.10.1.

3 Pont

A nyílt vonalról visszatoló vonatban merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal

összekapcsolt kocsik vannak, ebben az esetben milyen sebességet

szabad alkalmazni? 15.1.10. 1.

3 Pont

Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elől haladó vonat

után ugyanarra a vágányra általában mikor szabad követő vonatot indítani?

15.3.1.

1 Pont

Mikor szabad elindítani az elől haladó vonat után a vonatként egyedül,

vagy pótkocsikkal közlekedő teher-vágánygépkocsit nappal az állomástávolságú

közlekedésre berendezett pályán, ha az utasításban előírt

egyéb feltételek adottak? 15.3.2.

1 Pont

Meddig kell a követő vonatokat térközben közlekedtetni az önműködő

biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán? 15.4.2.

3 Pont

Milyennek kell tekintenie az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket

és azok jelzéseit a mozdonyvezetőnek, ha az önműködő térközbiztosító

berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságban

történő közlekedésről kapott értesítést? 15.4.2.2.

3 Pont

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az

állomástávolságban történő közlekedésről értesítést kapott mozdonyvezetőnek

hogyan kell továbbhaladnia a fehér árbocú térközjelzőtől, ha az

egy fedezőjelzőre, vagy egy bejárati jelzőre előjelzést is adó jelző egyben?

15.4.2.2.

3 Pont

Hogyan köteles a mozdonyvezető eljárni, ha az indítandó (áthaladtatandó)

vonat mozdonyvezetője értesítést kapott arról, hogy: „……………-………

….állomások között a .........sz. szelvényben lévő útsorompó kezelőjét,

illetve az útátjárót fedező jelzőőrt nem lehetett értesíteni az előrelátható

indulási időről”? 15.9.5.

3 Pont

Hogyan kell megközelítenie a mozdonyvezetőnek a fény-, illetve félsorompót,

ha annak használhatatlanságáról értesítették? 15.9.5 3 Pont

Mikor köteles az Írásbeli rendelkezésen értesített mozdonyvezető az

útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét úgy szabályozni,

hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb

15 km/h legyen? 15.9.5.

3 Pont

A mozdonyvezető a nyílt pályán műszaki okok miatt 5 percet tartózkodik.

Hogyan kell a következő állomásig levő nyíltvonali útátjárókat megközelítenie?

15.9.5.

3 Pont

Mi a teendő, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú

pályán a helytelen vágányán közlekedő vonat mozdonyvezetőjét

nem lehetett értesíteni a vágányzárról a vonatindító, vagy rendelkező állomáson?

15.14.3.

3 Pont

Milyen sorrendben kell a rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra

írni, ha annak kiállítása elektronikus eszköz alkalmazásával

történik? 15.16.2.5.

1 Pont

Hogyan kell Írásbeli rendelkezést kiállítani és kézbesíteni, ha a fedvény

szövegezése meghaladja a rendelkezés szövegének fenntartott bekeretezett

szövegterületet? 15.16.2.5.

1 Pont

Ki hatalmazhatja fel a vonatok mozdonyvezetőit indulásra állomáson,

ha az előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel történik?

15.17.1. 3 Pont

Hogyan kell felhatalmazni a mozdonyvezetőt az egyéni kijárati jelző továbbhaladást

engedélyező jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó

vonat esetén akkor, ha az egyéni kijárati jelzőre a külön előjelző, vagy

az előjelzést adó főjelző használhatatlansága, kezelhetetlensége miatt

előjelzés nem adható? 15.17.1.1.

3 Pont

58 59


Hogyan történik a felhatalmazás a rendkívüli áthaladással közlekedő vonatnál?

15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás a közös vagy csoport kijárati jelző esetén

valamennyi vonatnál? 15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás a kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken

valamennyi vonatnál? 15.17.1.2.

3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás a bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt

Megállj-jelzés miatt megállt valamennyi vonatnál? 15.17.3. 3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás az egyéni kijárati jelző továbbhaladást

engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és bármely más ok miatt

megállás után induló vonali tolatásvezető nélkül közlekedő nem személyszállító

vonatnál? 15.17.1.3.

3 Pont

Mely vonat mozdonyvezetője hatalmazható fel előzetes jelzőkezeléssel,

közvetett módon? 15.17.1.4.

3 Pont

A vonat elindulása előtt a mozdonyvezető személyesen miről köteles

meggyőződni? 15.17.4.1.

3 Pont

Milyen sebességgel kell bejárni a foglalt vágányra? 15.18.4.4.

Mely vonatok járathatók foglalt vágányra? 15.18.4.1.

3 Pont

3 Pont

A bejárati irány megváltoztatásáról kell-e a vonatok személyzetét értesíteni?

15.18.3.

3 Pont

Hogyan lehet távolbalátás korlátozottsága esetén foglalt vágányra vonatot

bejáratni? 15.18.4.3.

1 Pont

Hogyan kell a vonatot az állomásra bejáratni, ha a bejárati vágány túlsó

végén lévő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű van, vagy járművek

vannak és a váltó odavezet? 15.18.4.5.

1 Pont

Érkező vonatot az állomáson hogyan kell megállítani? 15.18.5.4. 1Pont

Hogyan kell a menetrend szerint áthaladó vonatot megállítani, ha a szolgálati

helyen külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy pedig a kijárati

jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van? 15.18.7.

1Pont

Hogyan kell értesíteni a mozdonyvezetőt, ha nem biztosított állomáson

a menetrendtől eltérően meg kell állítani és a vonat még nem indult el a

szomszéd állomásról? 15.18.5.6.

3 Pont

Milyen sebességgel haladhat át a vonat a használhatatlan vagy nem kezelt

főjelző után következő váltókon? 15.19.1.2.

3 Pont

Mi a teendő, ha a mozdonyvezető olyan főjelző mellett kap Szabad az

elhaladás jelzést, amelynek használhatatlanságáról vagy kezelhetetlenségéről

nem kapott értesítést? 15.19.1.2.

3 Pont

Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatra alkalmazható legnagyobb

sebességet az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

a Megállj! jelzést adó kijárati jelző után, ha a mozdonyvezetőt Írásbeli

rendelkezésen értesítették a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról?

15.19.1.4.

3 Pont

Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a kivonuló munkavonat

részére a kijárati jelzőt kell-e kezelni? 15.21.2.8. 1 Pont

Mi az eljárás, ha a térköz- és vonatjelentő őrt nem lehetett értesíteni az

MRN munkavonat közlekedéséről? 15.21.2.9.

1 Pont

Segélymozdony kérése céljából nyílt pályán a másik vágányon közlekedő

vonat megállítható-e? 15.21.3.

1 Pont

Mit kell a segélykéréskor közölni a mozdonyvezetőnek? 15.21.3. 1 Pont

16., 17., 18., 19., 20. Fejezetek

Hogyan történik a Megállj! jelzést adó főjelző meghaladását követően a

vizsgálat eredményének rögzítése? 16.2.4.

1 Pont

Mikor kell fokozott gonddal megfigyelni a pálya menti jelzőket és jelzéseket,

a vezetőállás-jelzőt és a velük kapott parancsokat? 16.2.2. 1 Pont

Mikor köteles a vevő dolgozó megismételni a közleményeket, ha a mozdonyon

megfigyelésre kötelezettek a megfigyelés eredményét közlik egymással?

16.2.2.2.

1 Pont

Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet helytelenül álló váltót vesz észre?

16.2.3. 1 Pont

A Megállj! jelzés meghaladása után a megállított vonattal mi a teendő?

16.2.4.1. 1 Pont

Mi az eljárás, ha a behaladó vonat eleje a figyelembe veendő Biztonsági

határjelzőt meghaladja? 16.2.4.2.

1 Pont

Mi a teendő a szomszédos vágányon vonatot veszélyeztető körülmény

észrevételekor? 16.2.5.2.

1 Pont

Mi a teendő, ha a vonat elején egy lámpa világít? 16.2.6.

1 Pont

60 61


Mi a teendő, ha menet közben a mozdony hangjelzést adó berendezése

elromlott? 16.2.7.

1 Pont

Mi a teendő, ha a mozdonyvezető a nyílt pályán sérült pályarészt fedez

fel? 16.2.10.

1 Pont

Mikor szabad attól a szabálytól eltérni, hogy a „Kimutatás az állandó- és

előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” érvénytartama általában egy hónap

(a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig)? 18.1.6. 1 Pont

Hogyan van jelölve a lassúmenet-kimutatáson az, ha az állandó lassan

bejárandó pályarészen belül ideiglenes lassúmenet van elrendelve?

18.1.6. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

3., 5., 6., 8., 11., 13. sz. Függelékek

Mit kell a vonatszemélyzetnek közölni a KÖFI vonalon a forgalomirányítóval

történő távbeszélő értekezésnél? 5.1.7.

1 Pont

Mely vonalakon, mikor köteles a mozdonyvezető a távolbalátás korlátozottságát

bejelenteni? 5.2.7.

1 Pont

A közlekedő vonatok mozdonyvezetői a távkezelt, távvezérelt szolgálati

helyről mobil telefonon történő bejelentkezéskor mit kell közölni

és bejelentkezéskor a teendők hol vannak részletesen szabályozva?

5.4.5. 1 Pont

Minek kell tekinteni a vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából a

távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeket? 5.5.

1 Pont

Milyen sebességgel lehet a vonattal közlekedni távkezelt, távvezérelt

vonalon a használhatatlanságról történő előzetes értesítés után, valamint

az utasítást adó hangszórós távbeszélőn kapott engedély alapján?

5.5.4. 1 Pont

Hol kell előjegyezni a vonatszemélyzetnek az egyszerűsített szolgálatra

berendezett vonalon a személyzet nélküli állomáson a vonat részére kapott

engedélyt? 6.13.4.1.1.

1 Pont

Hogyan lehet értekezés lehetetlenségének ideje alatt vonatot indítani a

mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon? 6.13.4.4. 1 Pont

Hogyan történik a vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken?

8.2.

1 Pont

Hogyan kell a váltókat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken számozni?

8.3.

1 Pont

Mit jelent az átszelési váltók száma mellett „a” betű és a „b” betű?

8.3.2. 1 Pont

Hogyan kell a bejárati jelzőket jelölni? 8.4.

Mit jelent a K1 jelző jelölés? 8.4.

Hogyan kell megjelölni a térközjelzőket? 8.4.

Hogyan kell megjelölni a csoport kijárati jelzőket? 8.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mi az eljárás, ha az útsorompó műszaki hibát, rongálást a vonatszemélyzet

észleli? 11.2.

1 Pont

15., 17., 19., 21. sz. Függelékek

Hol található a követési rend és távolságok táblázata? 15.2.

3 Pont

Melyik könyv és táblázat tartalmazza a 2,5‰-nél nagyobb lejtőben fekvő

állomások és megálló-rakodóhelyek? 15.2.

3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében az állomásnév utáni csúcsára állított

tömör háromszög?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek 3 Pont

Mit jelent a szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév után egy üres

háromszög?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév előtt egy üres

háromszög?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely név aláhúzása?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után fekete pont

(jel)? 15.3.

1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában

a négyzetben 1-es szám kétirányú nyíllal áthúzva?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

62 63


Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a „ * ” (csillag)

jel?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév után egy négyzetben

lévő kereszt?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben a vonat fejlécében lévő bekarikázott

szám? 15.3.

3 Pont

Hogyan van felosztva az 5 főcsoport a vonat számozási számrendszerben?

17.1.1.

1 Pont

Melyik számtartomány tartozik a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon

személyszállító- és egyéb vonatok számcsoportjába? 17.1.1. 1 Pont

Hol található a vonatok számtani sorrend szerinti elosztása?

17.1.4. 1 Pont

Térközi közlekedésre berendezett pályán nyíltvonali rakodást végző vonat

személyzetével mit kell közölni Írásbeli rendelkezésen?

19.1.2. 1 Pont

Azokon a pályarészeken, ahol az elöl haladó egység a pályaviszonyok

miatt nem látható és a látótávolság is kisebb 200 méternél, akkor milyen

sebességgel szabad közlekedni? 31.3.8.

1 Pont

Ha a sorompókezelőket nem lehetett a visszaindulás előtt értesíteni az

indulási időről, akkor a munkavonatoknak, munkagépeknek hogyan kell

az útátjárón közlekedni? 31.3.23.

1 Pont

Az elzárt vágányon közlekedő valamennyi munkavonat, munkagép hol

köteles megállni? 31.3.24.

1 Pont

27., 29., 31. sz. Függelékek

Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni?

27.1.1. 1 Pont

A vasút külön engedélyével fuvarozható küldemények továbbítása, hogyan

történhet? 27.1.2.

1 Pont

A túlterheléses járművekkel az ideiglenes provizóriumokon a vonat

a kitűzött sebességkorlátozáson milyen sebességgel közlekedhet?

27.5.1. 1 Pont

A túlterheléses járművekkel milyen sebességgel lehet tolatni?

27.5.1. 1 Pont

Különleges próbavonatokhoz kirendelt pályafenntartási kísérő megváltoztathatja-e

az ideiglenes lassúmenetekre elrendelt sebesség értékeket?

29.1.4.10.

1 Pont

Mi az Egyszerű próbavonat? 29.1.1.

Mi a Különleges próbavonat? 29.1.2.

1 Pont

1 Pont

64 65


Országos pályahálózaton tolatási tevékenységet végző

járművezetők részére Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Mi a Biztosított főjelző fogalma? 1.2.5.

Milyen jelző a Biztosított tolatásjelző? 1.2.6.

3 Pont

3 Pont

Mely jelzők csoportjába tartozik az ellenőrző jelző forgalmi szempontból?

1.2.9. 1 Pont

Mi a Jelzés fogalma? 1.2.24.

Mit nevezünk Lassan bejárandó pályarésznek? 1.2.36.

Mi a Rálátási távolság fogalma? 1.2.39.

Mikor korlátozott a távolbalátás? 1.2.43.

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? 1.3.3.

3 Pont

3 Pont

3 Pont

3 Pont

3 Pont

Milyen színű a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca, és milyen

mozgást szabályozó szerepe van? 1.3.12.

3 Pont

Melyik jelzőre igaz az alábbi állítás: A kék – fehér sávos árbocú jelző a

közlekedő vonatokra nem érvényes. 1.3.15.

3 Pont

2. Fejezet

Mely jelzőket nevezzük Főjelzőnek? 2.1.1.

3 Pont

Alkalmazható-e több bejárati jelző a szolgálati hely ugyanazon oldalán?

2.2.1. 1 Pont

Hol kell egyéni kijárati jelzőt alkalmazni? 2.2.2.

1 Pont

Válassza ki a fényjelzők jelzési rendszerének helyes meghatározását!

2.4.1. 3 Pont

Mi a jelzések értelmezésének alapszabálya, ha a fényjelző főlapján csak

egy fény világít és az nem vörös színű? 2.4.2.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem

vörös színű? 2.4.2.2.

3 Pont

A felsoroltak közül melyek a főjelzők kiegészítő jelzései? 2.4.3.

3 Pont

Lehet-e a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelző vonatközlekedést

szabályozó jelzése: egy villogó sárga fény a főlapon, vagy egy

sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű 4-es számkijelzés?

2.5.4.

3 Pont

Hogyan lehet a Hívójelzés mellett közlekedni? 2.5.22.

3 Pont

Milyen szolgálati hely bejárati, illetve kijárati jelzőjén van a „Szabad legfeljebb

20 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható”

jelzés? 2.5.24.

3 Pont

3. Fejezet

Mit jelez a vezetőállás jelző folyamatos vagy szakaszos jelfeladás esetén?

3.1.1.

1 Pont

Milyen üzemmódban van a folyamatos, vagy szakaszos jelfeladás

szerinti vonatbefolyásoló berendezés, ha a mozgás sebessége legfeljebb

40 km/h lehet? 3.1.2. 1 Pont

Hány km/h sebességre korlátozza a mozgás mértékét, ha a folyamatos,

vagy szakaszos jelfeladás szerinti vonatbefolyásoló berendezés tolatási

üzemmódban van? 3.1.2.

1 Pont

Mit jelent, ha a nem digitális vezetőállás jelzőn fehér alapon kék fényű

T betű van? 3.2.7.

1 Pont

Hogyan jelzik folyamatos vagy szakaszos jelfeladás esetén a vezetőállás

jelzők: A berendezés tolatási üzemmódban működik. Az alkalmazható

legnagyobb sebesség 40 km/h. 3.2.7.

1 Pont

4. Fejezet

Milyen tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek rendeltetésük szerint?

4.1.

1 Pont

Milyen tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők lehetnek alkalmazásuk

szerint? 4.2.

1 Pont

Mire adnak érvényes jelzéseket a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők?

4.2.1. 3 Pont

66 67


Milyen jelzési parancsot adnak a főlapon lévő vonatközlekedést engedélyező

jelzések, a tolató egységek részére? 4.2.3.

3 Pont

Mit jelez a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők „Tilos a tolatás!” jelzése

a tolatási mozgások szabályozása szempontjából? 4.2.4. 3 Pont

Mit jelez a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők „Szabad a tolatás” jelzése?

4.2.4.

3 Pont

Mit jelez az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott

tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelző „Visszatol!” jelzése?

4.2.7. 3 Pont

Milyen tolatásjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük (kialakításuk)

szerint? 4.3.1.

1 Pont

Mely szolgálati helyeken vannak biztosított tolatásjelzők? 4.3.2.

1 Pont

Milyen tábla egészítheti ki a törpe tolatásjelzők jelzőlapját? 4.3.3. 3 Pont

Mi jelzi a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők megközelítési

távolságát, ha a törpe tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzést ad?

4.3.3. 3 Pont

Hogyan jelzi az alak tolatásjelző a „Tilos a tolatás!” jelzést?

4.3.4.1. 3 Pont

Mit jelent a fény tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése? 4.3.4.1.

3 Pont

Válassza ki a meghatározások közül az alak tolatásjelző „Szabad a tolatás”

jelzését! 4.3.4.2.

3 Pont

Milyen jelzést ad a gurítódombon lévő első lámpasoros gurításjelző az

irányvágányok felé? 4.4.5.

3 Pont

Hogyan jelzik a lámpafejes, illetve a lámpasoros gurításjelzők a „Guríts!”

jelzést? 4.4.7.1.

3 Pont

5. Fejezet

Hova kell az útátjárójelzőt az útátjárótól elhelyezni, ha az, az állomás első

váltójától mért L v

távolságon belül van? 5.2.1.1.

1 Pont

Mire utal az útátjárójelző középső részén elhelyezett, fehér téglalap alakú

táblán, fekete arab szám? 5.2.1.3.

1 Pont

Mit kell alkalmazni a Vasúti átjáró közút felől történő megjelölésére?

5.4.1. 1 Pont

Mit jelent az egyszerű váltó váltójelzőjének „Fekete mezőben függőleges

helyzetű fehér téglalap” jelzése? 5.5.5.1.

3 Pont

Hogyan jelzi az egyszerű váltó váltójelzője „A váltó a csúccsal szemben

haladó menet részére kitérő irányba áll”? 5.5.5.2.

3 Pont

Mely váltó váltójelzőjének jelzése lehet, és mit jelent a „Fekete mezőben

vízszintes helyzetű fehér téglalap” jelzés? 5.5.5.3.

3 Pont

Hogyan jelzi az átszelési váltó váltójelzője, hogy a váltó főirányból, főirányba

áll? 5.5.6.1.

3 Pont

Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)?

5.5.7.1. 1 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a kézi állító készülékének

vörös színű része van felül? 5.5.7.2.

1 Pont

Mit jelent, ha a helyszíni állítású váltók kézi állító készülékének (ellensúlyának)

oldalán a fekete nagy A betű nem álló helyzetű? 5.5.7.4. 1 Pont

Mit jelez a Vágányzáró - jelzőn a „Feketeszegélyes kör alakú fehér mezőben

vízszintes fekete sáv” jelzés? 5.6.4.1.

3 Pont

Hogyan jelzi a Vágányzáró - jelző a „Szabad” jelzést? 5.6.4.2.

3 Pont

Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni? 5.9.4. 3 Pont

6. Fejezet

Mit jelent a tolatás közben jelzősíppal adott egy hosszú (▬) hangjelzés

nappal? 6.3.1.

3 Pont

Mi a tolatás közben nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, vagy az

egyik kar, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa ide – oda mozgatása vízszintes

irányban a mozdonyvezető felé adott jelzés, Jelzési Utasítás szerinti

megnevezése? 6.3.2.

3 Pont

Mit jelent a „Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, vagy egyik kar ferdén

lefelé tartása, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa vállmagasságban

mozdulatlanul oldalt tartva a mozdonyvezető felé” adott jelzés, ha azt

tolatási mozgás közben alkalmazzák? 6.3.3.

1 Pont

Mi a Jelzési Utasítás szerinti megnevezése a jelzősíppal adott három

rövid (●●●) hangjelzésnek, ha azt tolatás közben adják? 6.3.4. 3 Pont

Milyen módon adandó a tolatás közben alkalmazható „Gyorsíts!” jelzés?

6.3.5. 3 Pont

68 69


Hogyan kell a „Nyomás!” jelzést adni nappal és sötétben? 6.3.6. 3 Pont

Mi a teendő, ha a tolatásvezető által adott kézijelzés mozdonyról,

vezérlőkocsiról nem látható? 6.3.10.1.

1 Pont

Mikor kell a mozdonyszemélyzettel közölni, hogy a kézijelzéseket a pálya

(vágány) melyik oldalán fogják adni? 6.3.10.2.

1 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető vezetőállást cserélni tolatás céljából?

6.3.10.2. 3 Pont

Mi a teendő rádióval történő tolatás közben a rendelkezések, illetve azok

nyugtázásának elmaradása esetén? 6.3.10.6.

3 Pont

7. Fejezet

Hogyan kell a tolatást végző mozdony elejét és végét nappal és sötétben

jelezni? 7.1.4.

1 Pont

Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni?

7.1.4.1. 1 Pont

Milyen jelzés látható a postakocsikon és a mozgáskorlátozottak szállítására

kialakított kocsikon postakezelés, illetve ki- és beszállás közben

nappal és sötétben? 7.1.5.

1 Pont

Hogyan kell a vonatba nem sorozott háló, -étkező, -büfé, -mérő, és kísérleti

kocsikon a személyekkel elfoglalt állapotot jelezni nappal az egyedülálló

kocsik esetén? 7.1.6.

1 Pont

Hogyan kell a személyek által elfoglalt kocsikat sötétben megjelölni?

7.1.6. 1 Pont

8., 9. Fejezetek

Hogyan kell a figyelembe nem veendő jelzőket megjelölni? 8.1.

1 Pont

Milyen jelzőkre kell a fekete – sárga sávos ferde keresztet erősíteni?

8.3. 1 Pont

Milyen állásban érvényteleníthetők az alak tolatásjelzők? 8.4.

1 Pont

Milyen jelzőnek kell minősíteni azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül

(pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját

nem képes betölteni? 8.5.

1 Pont

Hogyan jelölik a Tolatóvágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének

végére figyelmeztető jelet? 9.13.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Mit nevezünk Állomásnak (pályaudvarnak) 1.2.1.

Mit tekintünk az Állomás területének? 1.2.2.

Mit nevezünk Anyavágánynak (Líravágánynak)?1.2.7.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Válassza ki a „Csökkentett üzemvitel” fogalom helyes meghatározását?

1.2.14. 1 Pont

Mi az Elsodrási határ? 1.2.20.

1 Pont

Milyen színűre kell a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott

féksarukat festeni? 1.2.28.

1 Pont

Mit nevezünk Fővágánynak? 1.2.34.

Mely vágányt nevezzük Mellékvágánynak? 1.2.60.

Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony? 1.2.65.a)

Mi a Mozdonyrádió? 1.2.66.

Milyen célból alkalmazzuk a rögzítő sarut? 1.2.90.

Mit nevezzük Tolatásnak? 1.2. 106.

Ki a Tolatásvezető? 1.2.107.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mely munkavállalók tartoznak a Tolatószemélyzet fogalmába munkaköri

megnevezésük, vagy a tolatásban végzett tevékenységük alapján?

1.2.108. 1 Pont

Mit nevezünk Űrszelvénynek? 1.2.115.

Vágányút tolatás közben az a vágányrész? 1.2.118.

Mit nevezünk Vonatfeloszlatásnak? 1.2.129. a)

1 Pont

1 Pont

1 Pont

A szolgálati főnök a szolgálat ellátásával kapcsolatos fontos rendelkezéseket

kivel, hogyan és mennyi időtartamra köteles közölni? 1.4.9. 1 Pont

Visszamondásra nem alkalmas értekező berendezésen milyen közleményeket

szabad közölni? 1.4.17.

1 Pont

70 71


2. Fejezet

Melyek a váltó forgalmi szempontból figyelembe jövő alkatrészei?

2.1.1. 1 Pont

Mikor beszélünk arról, hogy a váltó feles állásban van? 2.1.4.

A váltókat hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból? 2.2.2.

Mikor tekinthető a váltó biztosítottnak? 2.2.3.

Melyek a nem biztosított váltók? 2.2.3.

3 Pont

3 Pont

3 Pont

1 Pont

Mely utasítások írják elő a váltókon alkalmazható legnagyobb sebességet?

2.4.1.

1 Pont

A váltót forgalmi szempontból mikor tekintjük használhatónak? 2.8.1. 3 Pont

Mikor kell a tolatás részére a váltókat állítani? 2.9.3.

Mi az eljárás, ha a váltót felvágják? 2.9.4.

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

3. Fejezet

Mi tartozik az Útsorompó fogalom körébe? 3.1.

3 Pont

3 Pont

3 Pont

1 Pont

Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt

útsorompóihoz kell a kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a

helyszínre szállítani? 3.11.1.

1 Pont

4. Fejezet

A mozdonyvezetőnek ki engedélyezheti a tolatási mozgás megkezdését?

4.1.1. 3 Pont

Mikor lehet tolatást végezni? 4.1.1

3 Pont

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés

alkalmával mit kell közölni? 4.1.3

3 Pont

A tolatás milyen módon engedélyezhető? 4.1.3 1.

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

3 Pont

3 Pont

Hogyan kell a tolatást a saját célú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel

kiszolgáló menet tolatásvezetője részére engedélyezni?

4.1.3.1. 3 Pont

Mikor kell a tolatást Írásbeli rendelkezésen és élőszóval engedélyezni?

4.1.3.2. 3 Pont

Hol és mikor engedélyezhető a tolatás utasítást adó hangszórós távbeszélő

berendezésen vagy mozdonyrádión? 4.1.3 .1

3 Pont

A megszakított tolatás mikor folytatható? 4.1.4.

Szükséges-e minden tolatócsapathoz tolatásvezető? 4.1.5.

3 Pont

3 Pont

Egy mozdonnyal és egy kocsival történő tolatást ki vezethet?

4.1.5 .2. 3 Pont

Mikor vezetheti a tolatást mozdonyvezető? 4.1.5.2.

3 Pont

A tolatásvezető a tolatási mozgás megkezdése előtt mit köteles közölni a

tolatásban résztvevő dolgozókkal? 4.1.6.

3 Pont

Ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompóig vagy a kisiklasztósaruig,

akkor ezek a vágányon hagyhatók-e? 4.1.7 1.

3 Pont

Mit nem szabad tolatás közben? 4.1.7.4.

3 Pont

Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel tolatást végezni?

4.1.7.3. 3 Pont

Mikor lehet a Tolatási határjelzőn túl tolatást végezni? 4.1.9.

3 Pont

Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel a nyílt pálya felé kitolni?

4.1.9.1. 3 Pont

A nyílt pálya felé a kapcsolt járművekkel történő kitolás alkalmával mi a

teendő? 4.1.9.2.

3 Pont

Milyen tolatás alkalmával köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban

jelzést adó dolgozó haladni és a személyeket távozásra utasítani?

4.1.12. 3 Pont

Olyan járművet, amelyen az ütközők részben vagy teljesen hiányoznak,

hogyan szabad tolatni? 4.1.13.3.

3 Pont

Mikor szabad jármű ütközőhiányos végét más járművel összekapcsolni?

4.1.13.3. 3 Pont

Milyen sebességgel lehet tolatást végezni vágány-megszakításos vasúti

járműmérlegen? 4.1.15.

3 Pont

Mi az eljárás, ha a több összekapcsolt mozdonnyal történő tolatás esetén

a mozdonyvezető a tolatás irányát tekintve nem az első mozdony vezetőállásáról

tudja a mozdonyt vezetni? 4.1.17.

3 Pont

72 73


Ha a vágányok között, fölött vagy azok közelében nem tartózkodnak személyek,

a mozdonyok mozgása hogyan végezhető?

4.1.17.1. 3 Pont

Mit kell a tolatásvezetőnek a mozdonyvezetővel a tolatási mozgás

megkezdése előtt a tolató vágányútra és az érintett váltókra vonatkozóan

közölnie? 4.1.17.2.

3 Pont

A mozdonyvezetőt a tolatás alkalmával a továbbhaladásra ki köteles felhatalmazni?

4.1.17.3.

3 Pont

Engedélyezett tolatás esetén mikor nem kell kézijelzést alkalmazni a tolató

vágányút beállításakor? 4.1.18.

3 Pont

Tolatás közben a mozdonyvezetőnek kell-e figyelni a váltó helyes állását?

4.1.18.

3 Pont

Mikor indíthatja el a tolatómozdony vezetője a mozdonyát? 4.1.19. 3 Pont

Milyen sebességgel szabad tolatni váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés

váltókörzetében? 4.1.20.

3 Pont

Milyen sebességgel szabad mozdonnyal tolatni? 4.1.20.

3 Pont

Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása, illetőleg megállítása

hogyan történhet? 4.1.21.

1 Pont

Tolatás közben mit kell fékezni légfékkel? 4.1.21.

Szabad-e több mozdonnyal tolatást végezni? 4.3.1.

3 Pont

3 Pont

Milyen tolatási előírás vonatkozik a több, szinkron üzemmódban összekapcsolt

mozdonyokra? 4.3.1.

3 Pont

Mi az eljárás tolatás előtt az előfogatmozdonnyal és a vonattal hidegen

továbbított mozdonyokkal? 4.3.1.

3 Pont

Szabad-e utastérrel rendelkező mozdonnyal (motorkocsi, motorvonat)

tolatást végezni? 4.3.1.1.

3 Pont

Tolatási szünetekben kinek az engedélyével távozhat el a mozdonyvezető

a mozdonytól? 4.3.2.2.

3 Pont

Melyik járműről végezhető a tolatás személyszállító- és szerelvényvonatként

közlekedő ingavonatnál? 4.3.3.

3 Pont

Szabad-e tolatást végezni személyszállító ingavonat vezérlőkocsijáról?

4.3.3. 3 Pont

Több részből álló villamos motorvonattal kell átállni egyik vágányról a másikra.

Melyik szerelvényrész vezetőállásáról kell az átállást végrehajtani?

4.3.3. 3 Pont

Hogyan értesül a vonat mozdonyvezetője, hogy az állomáson szalasztási

tilalom van? 4.3.5.1

3 Pont

5. Fejezet

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járművek

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5‰-es esés van? 5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni összekapcsolt járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon 2,5‰-nél nagyobb esés van?

5.1.2. 1 Pont

Szabad-e megfutamodott járművek megállítására mozdonyt felhasználni?

5.3.5

1 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 3 Pont

Hogyan állapítható meg a tengelyátszerelt középütközős önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt jármű össze-, ill. szétkapcsolt állapota?

7.2. 3 Pont

Kik kötelesek a középütközős önműködő kapcsolókészüléktől eltérő más

rendszerű középütközős, különlegesnek minősülő kapcsolásokat a járműveknél

elvégezni? 7.2.

3 Pont

Milyen sebesség (km/h) lehet rájáráskor az önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművek összekapcsolásakor? 7.2.

3 Pont

Mikor kell a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését

elvégezni a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 7.3. 1 Pont

Hogyan végezhető (munkabiztonsági szempontból) a csavarkapoccsal

történő járműkapcsolás? 7.3.

3 Pont

Hogyan kell a csavarkapoccsal összekapcsolandó járművek közé menni,

illetve onnan kijönni? 7.3.

3 Pont

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából hol nem szabad

rögzítő sarut használni? 7.3.

3Pont

74 75


Hogyan kell a rájáráskor és összetoláskor a mozdony, illetve a kocsisor

sebességét szabályozni? 7.3.

3 Pont

Mit köteles a mozdonyvezető tenni, ha azt észleli, hogy a tolatásban

résztvevő dolgozók közül bárki a mozgatott járművek közé megy?

7.3. 3 Pont

Ha a tolatószemélyzet valamelyik tagja kapcsolás végett a járművek

közé lépett, a tolatásvezető mikor adhat jelzést, illetve szóbeli engedélyt

a mozgásra? 7.3.2.

3 Pont

A mozdonyvezető mikor végezhet további mozgást, ha a tolatásvezető

egyedül, kézijelzéssel irányítja a tolatást és a járműkapcsolást?

7.3.2 3 Pont

Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket mikor szabad szétkapcsolni?

7.3.4

3 Pont

Szükség esetén ki vehető igénybe szükségkapcsolás létesítésére?

7.6. 1 Pont

8., 11., 16. 17., 18., 20. Fejezetek

Két vezetőállásos mozdonyon, mikor szabad a menetirány szerinti hátsó

vezetőállásról vezetni? 8.2.

1 Pont

Mely kocsikat kell kisiklottnak tekinteni? 11.15.

1 Pont

Kisiklott kocsinak kell-e minősíteni a féksarut átugró, de a vágányon

maradó kocsit? 11.15.

1 Pont

Milyen sebességgel szabad a sérült pályarészen közlekedni, ha a

mozdonyvezető nem tud dönteni a járhatóság felett? 16.2.10. 1Pont

Milyen lassúmeneteket ismer? 18.1.1.

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékek

3., 5., 6. Függelékek

1Pont

Milyen sebességgel, illetve pályarészen lehet a középütközős nem önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt járművek kapcsolása? 3.5. 1 Pont

Milyen nyomtatványon kell a tolatást engedélyezni KÖFI állomásokon?

5.3. 1 Pont

Hol található az egyszerűsített forgalmi szolgálatra kijelölt vonalak és

szolgálati helyek felsorolása? 6.2.2.

1 Pont

Az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett, illetve kijelölt

vonalon a rádió, a mobil telefon és a pályatelefon üzemképes állapotáról

kinek, mikor, miről és hogyan kell meggyőződni? 6.5.2. 1 Pont

Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon a forgalomirányítóval

történő távbeszélőn értekezésnél a vonatszemélyzetnek mit kell

közölni minden esetben? 6.5.2.

1 Pont

Az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására kijelölt vonalakon személyzet

nélküli szolgálati helyen a szükséges tolatást ki engedélyezi, milyen

módon és mit köteles közölni? 6.8.1.

1 Pont

8., 12., 13. Függelékek

Hogyan történik a vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken?

8.2.

1 Pont

A vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken általában

hol kezdődik? 8.2.

1 Pont

Mely állomásokon lehet a vágányokat arab számmal is számozni, továbbá

mely létesítményeknél vannak a peronok az A,B,C betűkkel jelölve?

8.2. 1 Pont

Hogyan kell a váltókat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken számozni?

8.3.

1 Pont

Mit jelent az átszelési váltók száma mellett „a” betű és a „b” betű?

8.3.2. 1 Pont

Hányas számmal kezdődik a gépészeti telephelyen lévő váltók számozása?

8.3.6.

1 Pont

Hányas számmal kezdődik a műhelyek területén lévő váltók számozása?

8.3.6. 1 Pont

Hányas számmal kezdődik a rendező pályaudvarok területén lévő váltók

számozása? 8.3.

1 Pont

Hogyan kell megjelölni a nem biztosított tolatásjelzőket? 8.4.

76 77

1 Pont

Mire utal a biztosított tolatásjelzőkön alkalmazott „E”, „J”, és „B” betű jelölés?

8.4.

1 Pont

Szabad-e szalasztani több mozdonnyal? 12.1.

1 Pont

Mire utal a narancssárga RID azonosító tábla felső száma? 13.9. 1 Pont


17., 21. Függelékek

Milyen főcsoportokra van felosztva a vonat számozási számrendszer?

17.1.1. 1 Pont

Induló vonat megtolásáról a vonómozdony és tolómozdony személyzetét

hogyan kell értesíteni? 21.5.

1 Pont

Bejáratható-e a visszatérő tolómozdony foglalt vágányra?

21.2.1 1 Pont

Mi az eljárás, ha a tolómozdony vezetője szükségesnek tartja a vonat

megállítását, vagy a kapcsolatlan tolómozdony a vonattól elvált és nem

tud veszély nélkül csatlakozni a vonathoz? 21.4.2

1 Pont

Mit köteles tenni a tolómozdony vezetője, a vonómozdony által adott

hangjelzést követően? 21.4.

1 Pont

Vonatot, indítás megkönnyítése végett hol szabad megtolni? 21.5. 1 Pont

27., 30., 33. Függelékek

Mit nevezünk Rendkívüli küldeménynek? 27.1.1.

1 Pont

A túlterheléses járművekkel milyen sebességgel lehet tolatni?

27.5.1. 1 Pont

Mit nevezünk Gurítódombos rendező-pályaudvarnak? 30.1.1.

Mi a Rátolási sebesség? 30.1.21.

Mit nevezünk Felhúzóvágánynak? 30.1.4.

A RO-LA vonattal mekkora sebességgel szabad tolatni? 33.3.5.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton

közlekedési tevékenységet végző járművezetők részére

Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Mi az Alakjelző fogalma? 1.2.1.

1 Pont

Mi a Figyelmeztető jel szerepe és mire hívja fel a megfigyelésére kötelezett

dolgozók figyelmét? 1.2.17.

1 Pont

Mi a Hallható jelzés? 1.2.21.

Mi a Jelzés fogalma? 1.2.24.

Mi a Kézi jelzés fogalma? 1.2.32.

Milyen berendezés a Kisiklasztó saru, zártuskó? 1.2.34.

Mit nevezünk Lassan bejárandó pályarésznek? 1.2.36.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

Mi a Szelvényezés fogalma? 1.2.42.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? 1.3.3.

Mit jelent a Figyelési kötelezettség kifejezés? 1.3.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

3 Pont

1 Pont

3 Pont

3 Pont

1 Pont

Milyennek kell minősíteni az egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket

és melyiket kell figyelembe venni? 1.3.5.

3 Pont

Melyik jelzőre igaz az alábbi állítás: A kék - fehér sávos árbocú jelző a

közlekedő vonatokra nem érvényes. 1.3.15.

3 Pont

2., 3. Fejezetek

Milyen fajtája lehet a kijárati jelzőnek? 2.2.2.

Hol kell egyéni kijárati jelzőt alkalmazni? 2.2.2.

Milyen szabványos állása lehet a főjelzőknek? 2.2.5.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

78 79


Válassza ki a fényjelzők jelzési rendszerének helyes meghatározását!

2.4.1. 3 Pont

Mit jelent, ha az ismétlőjelzőn egy sárga fény és fölötte egy fehér fény van

a főlapon? 2.21.3.

3 Pont

Milyen a mozdonyra (vezérlőkocsira) felszerelt berendezés működik akkor

is, ha a pálya nincs kiépítve vonatbefolyásolásra? 3.1. 1 Pont

4. Fejezet

Milyen tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek rendeltetésük szerint?

4.1.

1 Pont

Milyen tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők lehetnek alkalmazásuk

szerint? 4.2.

1 Pont

Milyen tolatásjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük (kialakításuk)

szerint? 4.3.1.

1 Pont

Szerkezetük (kialakításuk) szerint milyen fény tolatásjelzők lehetnek?

4.3.1. 1 Pont

Hogyan csoportosíthatók a tolatásjelzők biztosítottságuk szerint?

4.3.2. 1 Pont

Mely tolatásjelzők lehetnek biztosítottak és nem biztosítottak a jelzést

adó szerkezetük meghatározása alapján? 4.3.2.

1 Pont

Az alak tolatásjelzők biztosítottságuk szerint milyenek lehetnek?

4.3.2. 1 Pont

Mely szolgálati helyeken vannak biztosított tolatásjelzők? 4.3.2.

1 Pont

Milyen tábla egészítheti ki a törpe tolatásjelzők jelzőlapját? 4.3.3. 1 Pont

Mit jelez a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők jelzőlapját kiegészítő

lefelé mutató, fényvisszaverős kialakítású, citromsárga nyíl

fölötte arab számmal ellátott tábla? 4.3.3.

3 Pont

Mit jelez a törpe tolatásjelzők jelzőlapját kiegészítő táblán a citromsárga

nyíl fölött arab szám? 4.3.3.

3 Pont

Mi jelzi a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők megközelítési

távolságát, ha a törpe tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzést ad?

4.3.3. 3 Pont

Hogyan szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni, ha az „Tilos a tolatás!”

jelzést ad és a jelzőlapját egy lefelé mutató, citromsárga nyíl fölötte arab

számmal ellátott tábla egészíti ki? 4.3.3.

3 Pont

Hogyan jelzi az alak tolatásjelző a „Tilos a tolatás!” jelzést?

4.3.4.1. 3 Pont

Mit jelent a fény tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése? 4.3.4.1.

3 Pont

Válassza ki a meghatározások közül az alak tolatásjelző „Szabad a tolatás”

jelzését! 4.3.4.2.

3 Pont

Mely vágányrészen engedélyezi a tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése

a tolatási mozgást? 4.3.4.2.

3 Pont

Mit engedélyez a tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése? 4.3.4.2. 3 Pont

Mit engedélyez a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelző „Szabad

a tolatás” jelzése? 4.3.4.2.

3 Pont

Mely jelzés a tolatásjelzők szabványos állása? 4.3.5.

3 Pont

Mely irányba, vagy irányokba ad jelzést a vasúti járműmérlegen történő

tolatási mozgások szabályozására alkalmazott fény tolatásjelző és mit

jelez a fehér, illetve a kék fénye? 4.3.6.

1 Pont

5. Fejezet

Mire utal az útátjárójelző középső részén elhelyezett, fehér téglalap alakú

táblán, fekete arab szám? 5.2.1.3.

1 Pont

Mire hívja fel a mozdonyvezető figyelmét az útátjárójelző?

5.2.2.1. 1 Pont

Mikor kell a mozdonyvezetőnek az útátjárójelző mellet „Figyelj!” jelzést

adni? 5.2.2.1.

1 Pont

Mely útátjárók előtt nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni? 5.2.3. 1 Pont

Milyen jelzők lehetnek, amelyek az útsorompók működését ellenőrzik?

5.3.1. 1 Pont

Ellenőrizheti-e az útsorompó működését Útsorompót ellenőrző

fedezőjelző? 5.3.1.

1 Pont

Mi a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző szabványos állása?

5.3.5.2. 1 Pont

80 81


Milyen jelzést ad a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző - a közlekedő

vonat hatására - ha a fénysorompó, lezáródott? 5.3.5.3. 1 Pont

Mely váltók állító készülékének melyik oldalán van fekete nagy A betű?

5.5.7.4. 3 Pont

Mit kell alkalmazni a Vasúti átjáró közút felől történő megjelölésére?

5.4.1. 1 Pont

Mit jelent az egyszerű váltó váltójelzőjének „Fekete mezőben függőleges

helyzetű fehér téglalap” jelzése? 5.5.5.1.

3 Pont

Hogyan jelzi az egyszerű váltó váltójelzője „A váltó a csúccsal szemben

haladó menet részére kitérő irányba áll”? 5.5.5.2.

3 Pont

Mely váltó váltójelzőjének jelzése lehet, és mit jelent a „Fekete mezőben

vízszintes helyzetű fehér téglalap” jelzés? 5.5.5.3.

3 Pont

Hogyan jelzi az átszelési váltó váltójelzője, hogy a váltó főirányból, főirányba

áll? 5.5.6.1.

3 Pont

Mit jelent az átszelési váltó váltójelzőjének „Fekete mezőben felső

részén csúcsban végződő, ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés?

5.5.6.2. 3 Pont

Hogyan jelzi az átszelési váltó váltójelzője, hogy a váltó főirányból, mellékirányba

áll? 5.5.6.3.

3 Pont

Mit jelent az átszelési váltó váltójelzőjének „Fekete mezőben felső részén

csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap” jelzése?

5.5.6.4. 3 Pont

Van-e valamennyi központi állítású váltónak kézi állító készüléke (ellensúlya),

ha igen, akkor milyen színű az? 5.5.7.1.

1 Pont

Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke?

5.5.7.1. 1 Pont

Milyen színezésű, és mit jelent a helyszíni állítású váltók ellensúlyának

színezése? 5.5.7.2.

1 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a váltó kézi állító készülékének

fehér színű része felül van? 5.5.7.2.

3 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a kézi állító készülékének

vörös színű része van felül? 5.5.7.2.

3 Pont

Milyen színű a rugós váltók ellensúlya? 5.5.7.3.

1 Pont

Mit jelent, ha a helyszíni állítású váltók kézi állító készülékének (ellensúlyának)

oldalán a fekete nagy A betű nem álló helyzetű? 5.5.7.4. 3 Pont

Mit jelez a Vágányzáró-jelzőn a „Feketeszegélyes kör alakú fehér mezőben

vízszintes fekete sáv” jelzés? 5.6.4.1.

3 Pont

Hogyan jelzi a Vágányzáró-jelző a „Szabad” jelzést? 5.6.4.2.

6. Fejezet

3 Pont

Milyen hangjelzés a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezésével

adott Egy hosszú hang (▬)? 6.2.1.

3 Pont

Meddig kell a „Figyelj!” jelzést adni, ha a távolbalátás korlátozott?

6.2.1.2. 3 Pont

Milyen jelzés „A féket ereszd meg!” jelzés? 6.2.7.

3 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető „A féket húzd meg!” és „A féket ereszd

meg!” hangjelzéseket tolatás közben adni? 6.2.7.1.

3 Pont

Hogyan adandó a tolatás közben alkalmazható „Távolodj tőlem!” kézi - és

hangjelzés nappal? 6.3.1.

3 Pont

Mit jelent a tolatás közben jelzősíppal adott egy hosszú (▬) hangjelzés

nappal? 6.3.1.

3 Pont

Mi a tolatás közben nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, vagy az

egyik kar, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa ide – oda mozgatása vízszintes

irányban a mozdonyvezető felé adott jelzés, Jelzési Utasítás szerinti

megnevezése? 6.3.2.

3 Pont

Mikor és hogyan kell a „Közeledj felém!” látható jelzést, jelzősíppal adott

hangjelzéssel kiegészíteni? 6.3.2.

3 Pont

Milyen mozgás közben alkalmazható a „Közeledj felém!” jelzés jelzősíppal

adott hallható része? 6.3.2.

1 Pont

Hogyan kell a tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések „Lassan!”

jelzését adni? 6.3.3.

3 Pont

Mit jelent a „Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, vagy egyik kar ferdén

lefelé tartása, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa vállmagasságban

mozdulatlanul oldalt tartva a mozdonyvezető felé” adott jelzés, ha azt

tolatási mozgás közben alkalmazzák? 6.3.3.

3 Pont

82 83


Hogyan kell a tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések közül a

„Megállj!” jelzést adni? 6.3.4.

3 Pont

Milyen módon adandó a tolatás közben alkalmazható „Gyorsíts!” jelzés?

6.3.5. 3 Pont

Hogyan kell a „Nyomás!” jelzést adni nappal és sötétben? 6.3.6. 3 Pont

Hogyan kell a tolatás közben alkalmazható „Határig!” jelzést adni?

6.3.7. 3 Pont

Milyen jelzéseket kell a „Határig!” jelzés adása után a mozdonyvezető

felé adni? 6.3.7.

3 Pont

Milyen jelzéseket kell még a „Rájár!” jelzés adása után a mozdonyvezető

felé adni? 6.3.8.

3 Pont

Milyen mozgás közben alkalmazható a „Szétkapcsolni!” jelzés?

6.3.9. 1 Pont

Mikor tilos tolatás közben a kézijelzést adni, vagy megfigyelni?

6.3.10. 1 Pont

Mi a teendő, ha a tolatásvezető által adott kézijelzés mozdonyról,

vezérlőkocsiról nem látható? 6.3.10.1.

1 Pont

Mikor kell a mozdonyszemélyzettel közölni, hogy a kézijelzéseket a pálya

(vágány) melyik oldalán fogják adni? 6.3.10.2.

3 Pont

7. Fejezet

Hogyan kell a tolatást végző mozdony elejét és végét nappal és sötétben

jelezni? 7.1.4.

1 Pont

Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni?

7.1.4.1. 1 Pont

Hogyan kell a vonatba nem sorozott háló, -étkező, -büfé, -mérő, és

kísérleti kocsikon a személyekkel elfoglalt állapotot jelezni nappal, az

egyedülálló kocsik esetén? 7.1.6.

1 Pont

Hogyan kell a vonatba nem sorozott háló, -étkező, -büfé, -mérő, és

kísérleti kocsikon a személyekkel elfoglalt állapotot jelezni nappal a

csoportosan álló kocsik esetén? 7.1.6.

1 Pont

Hogyan kell a személyek által elfoglalt kocsikat sötétben megjelölni?

7.1.6. 1 Pont

8., 9. Fejezet

Mely jelzőket nevezzük figyelembe nem veendő jelzőknek? 8.1. 1 Pont

Hogyan kell a figyelembe nem veendő jelzőket megjelölni? 8.1.

1 Pont

Hogyan kell az átmenetileg üzemen kívül helyezett ismétlőjelző, tolatás –

és gurítás jelzőt megjelölni? 8.3.

1 Pont

Mire hívja fel a Nagyfeszültségre figyelmeztető jel a környezetében dolgozók

figyelmét? 9.10.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Ki a tolatásvezető? 1.2.107.

Mely vágányt nevezzük Mellékvágánynak? 1.2.60.

1 Pont

1 Pont

Mit nevezünk saját célú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatnak?

1.2.92. 1 Pont

Milyen vasúti forgalom lebonyolítására szolgáló vágány a sajátcélú vasúti

pályahálózat? 1.2.92.

1 Pont

Mit nevezzük Tolatásnak? 1.2.106.

1 Pont

Mely munkavállalók tartoznak a „Tolatószemélyzet” fogalmába munkaköri

megnevezésük, vagy a tolatásban végzett tevékenységük alapján?

1.2.108. 1 Pont

Mely dolgozók gyűjtő elnevezése a Tolatócsapat? 1.2.108. a)

1 Pont

Mit nevezünk Utasítást adó hangszórós távbeszélőnek? 1.2.111. 1 Pont

Mit nevezünk Űrszelvénynek? 1.2.115.

1 Pont

Milyen fuvarozási tevékenységet végező szolgálati vonat az „Üzemi vonat”?

1.2.116.a)

1 Pont

Vágányút tolatás közben az a vágányrész? 1.2.118.

1 Pont

Milyen szolgálati helyek gyűjtőelnevezése a „Vontatási telep?

1.2.138. 1 Pont

Mit kell érteni „a Fejrovatos előjegyzési naplóba kell előjegyezni” kifejezésen?

1.2.139.

1 Pont

84 85


Mit kell érteni az “élőszóval” kifejezés alatt? 1.2.139.

1 Pont

Mit tekintünk jól működő vonatbefolyásoló berendezésnek?

1.2.139. 1 Pont

Mikor tekintendő a vágányút lezártnak a vonatközlekedés, vagy tolatási

mozgás által használt vágányútban? 1.2.140.

1 Pont

2., 3. Fejezet

Melyek a váltó forgalmi szempontból figyelembe jövő alkatrészei?

2.1.1. 1 Pont

Milyen a csúcssínek szabványos helyzete? 2.1.3.

Mikor beszélünk arról, hogy a váltó feles állásban van? 2.1.4.

A váltókat hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból? 2.2.2.

Mi az eljárás, ha a váltót felvágják? 2.9.4.

Mit nevezünk váltófelvágásnak? 2.9.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mit nem szabad tenni a felvágott váltón annak megvizsgálásáig, illetve

helyreállításáig? 2.9.4.1.

1 Pont

4. Fejezet

A mozdonyvezetőnek ki engedélyezheti a tolatási mozgás megkezdését?

4.1.1. 3 Pont

Mikor lehet tolatást végezni? 4.1.1.

3 Pont

Gépészeti Üzletág üzemi vágányán kinek kell a tolatást engedélyezni, ha

ez a saját személyzettel történik? 4.1.2 4.

3 Pont

Saját célú vasúti pályahálózaton a kiszolgáló menettel végzendő tolatást

ki engedélyezhet? 4.1.2.3.

1 Pont

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés

alkalmával mit kell közölni? 4.1.3.

1 Pont

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

3 Pont

Hogyan kell a tolatást a saját célú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel

kiszolgáló menet tolatásvezetője részére engedélyezni?

4.1.3.1. 1 Pont

Szükséges-e minden tolatócsapathoz tolatásvezető? 4.1.5.

1 Pont

Szolgálati helyen a tolatást ki vezetheti? 4.1.5 2.

1 Pont

Egy mozdonnyal és egy kocsival történő tolatást ki vezethet?

4.1.5.2. 1 Pont

Más szolgálati ág vágányzatán nem állomási és nem vonatszemélyzettel

végzendő tolatást ki vezetheti? 4.1.5 2.

3 Pont

Mely esetben vezetheti a tolatást mozdonyvezető? 4.1.5.2.

1 Pont

A tolatásvezető a tolatási mozgás megkezdése előtt mit köteles közölni a

tolatásban résztvevő dolgozókkal? 4.1.6.

1 Pont

Ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompóig vagy a kisiklasztósaruig,

akkor ezek a vágányon hagyhatók-e? 4.1.7.1.

3 Pont

Mit nem szabad tolatás közben? 4.1.7.4.

3 Pont

Milyen tolatás alkalmával köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban

jelzést adó dolgozó haladni és a személyeket távozásra utasítani?

4.1.12. 3 Pont

Olyan járművet, amelyen az ütközők részben vagy teljesen hiányoznak,

hogyan szabad tolatni? 4.1.13.3.

3 Pont

Mikor szabad jármű ütközőhiányos végét más járművel összekapcsolni?

4.1.13.3. 3 Pont

Több összekapcsolt mozdonnyal történő tolatás esetén mikor kell tolatásvezető?

4.1.17.

3 Pont

Több összekapcsolt mozdonnyal történő tolatás esetén a mozdonyvezető

a tolatás irányát tekintve hol köteles a mozdonyt vezetni?

4.1.17. 3 Pont

Ha a vágányok között, fölött vagy azok közelében nem tartózkodnak személyek,

a mozdonyok mozgása hogyan végezhető? 4.1.17.1. 3 Pont

Mit kell a tolatásvezetőnek a mozdonyvezetővel a tolatási mozgás megkezdése

előtt a tolató vágányútra és az érintett váltókra vonatkozóan közölnie?

4.1.17.2.

1 Pont

A tolatásvezető a mozdonyvezetőt a mozgás megkezdése előtt köteles

felhatalmazni a mozgásra és utasítani annak mikénti végrehajtására,

melynek során mit köteles közölni a mozdonyvezetővel?

4.1.17.2. 1 Pont

Hogyan történhet a mozdonyvezető felhatalmazása a mozgásra?

4.1.17.2. 3 Pont

86 87


A mozdonyvezetőt a tolatás alkalmával a továbbhaladásra ki köteles felhatalmazni?

4.1.17.3.

1 Pont

Engedélyezett tolatás esetén mikor nem kell kézijelzést alkalmazni a tolató

vágányút beállításakor? 4.1.18.

1 Pont

Tolatás közben a mozdonyvezetőnek kell-e figyelni a váltó helyes állását?

4.1.18.

3 Pont

Mikor indíthatja el a tolatómozdony vezetője a mozdonyát?

4.1.19. 3 Pont

5. Fejezet

Milyen eszközzel kell a tolatás befejezése után a járműveket megfutamodás

ellen biztosítani? 5.1.2.

1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járművek

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5‰-es esés van? 5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni összekapcsolt járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon 2,5‰-nél nagyobb esés van?

5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése

után, egyedül álló jármű esetén, valamint legfeljebb 2,5 ‰ esésig?

5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése

után, egyedül álló járműveknél 2,5 ‰-nél nagyobb esés esetén?

5.1.2. 1 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 1 Pont

Hogyan állapítható meg a tengelyátszerelt középütközős önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt jármű össze-, ill. szétkapcsolt állapota?

7.2. 1 Pont

Milyen az ellenőrző nyelv színe és helyzete, ha a kombinált ütköző- és

vonókészülékkel rendelkező járművek összekapcsolt állapotban vannak?

7.2.1.1.

1 Pont

Mikor szabad a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű

és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező

jármű közötti járműkapcsolást elvégezni? 7.2.1.2. 1 Pont

Mikor kell a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését

elvégezni a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 7.3. 1 Pont

Hogyan végezhető (munkabiztonsági szempontból) a csavarkapoccsal

történő járműkapcsolás? 7.3.

3 Pont

Hogyan kell a csavarkapoccsal összekapcsolandó járművek közé menni,

illetve onnan kijönni? 7.3.

3 Pont

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából hol nem szabad

rögzítő sarut használni? 7.3.

3 Pont

Hogyan kell a rájáráskor és összetoláskor a mozdony, illetve a kocsisor

sebességét szabályozni? 7.3.

3 Pont

Mit köteles a mozdonyvezető tenni, ha azt észleli, hogy a tolatásban

résztvevő dolgozók közül bárki a mozgatott járművek közé megy?

7.3. 3 Pont

Munkabiztonsági szempontból a felsoroltak közül melyik a helytelen járműkapcsolás?

7.3.1.

3 Pont

Ha a tolatószemélyzet valamelyik tagja kapcsolás végett a járművek

közé lépett, a tolatásvezető mikor adhat jelzést, illetve szóbeli engedélyt

a mozgásra? 7.3.2.

3 Pont

A mozdonyvezető mikor végezhet további mozgást, ha a tolatásvezető

egyedül, kézijelzéssel irányítja a tolatást és a járműkapcsolást?

7.3.2. 3 Pont

Ha a tolatásvezető egyedül végzi a tolatást, kapcsolás után a mozdonyvezető

mikor végezhet további mozgást? 7.3.2.

3 Pont

Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket mikor szabad szétkapcsolni?

7.3.4.

1 Pont

Mit nevezünk Laza kapcsolásnak? 7.3.7.

Hogyan jön létre a Szoros kapcsolás? 7.3.7.

3 Pont

3 Pont

Honnan állapítható meg, hogy az ütközőkészülék munkaemésztős?

7.3.8. 3 Pont

A mozdony más járművel történő összekapcsolásának szabályszerűségét

ki köteles ellenőrizni? 7.11.

1 Pont

88 89


8., 11., 16..18. Fejezetek

Két vezetőállásos mozdonyon, mikor szabad a menetirány szerinti hátsó

vezetőállásról vezetni? 8.2.

3 Pont

Mely kocsikat kell kisiklottnak tekinteni? 11.15.

3 Pont

Kisiklott kocsinak kell-e minősíteni a féksarut átugró, de a vágányon maradó

kocsit? 11.15.

1 Pont

A sérülés ellenére járható pályarész bejelentése után milyen sebességgel

szabad közlekedni ezen a sérült pályaszakaszon? 16.2.10. 1 Pont

Milyen lassúmeneteket ismer? 18.1.1.

F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei

3., 6. Függelék

3 Pont

Mivel történik a középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt

járművek kapcsolása? 3.5.

1 Pont

Hogyan történik a középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművek kapcsolása? 3.5.

1 Pont

Milyen helyzetben történhet a középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművek kapcsolása? 3.5.

1 Pont

Milyen sebességgel, illetve pályarészen lehet a középütközős nem önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt járművek kapcsolása? 3.5. 1 Pont

Mi a teendő a nem használt biztonsági láncokkal a középütközős nem

önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járműveknél? 3.5. 1 Pont

Mikor kell merev kapcsolórudat alkalmazni középütközős nem önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt járműveknél? 3.6.

1 Pont

Ki engedélyezi a tolatást mellékvonalon és keskeny nyomtávolságú vonalon

személyzet nélküli szolgálati helyen? 6.8.1.

1 Pont

Mit jelent az átszelési váltók száma mellett „a” betű és a „b” betű?

8.3. 1 Pont

Hányas számmal kezdődik a gépészeti telephelyen lévő váltók számozása?

8.3.

1 Pont

Hányas számmal kezdődik a műhelyek területén lévő váltók számozása?

8.3. 1 Pont

Mit jelent a K1 jelző jelölés? 8.4.

Mit jelent a V2 jelző jelölés? 8.4.

Hogyan kell jelölni az egyéni kijárati jelzőket? 8.4.

Hogyan kell megjelölni a nem biztosított tolatásjelzőket? 8.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Hogyan kell megjelölni a Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőt?

8.4. 1 Pont

Hogyan van megjelölve a helyből kezelt útsorompó? 8.5.

Hogyan van megjelölve az állomási teljessorompó? 8.5.

1 Pont

1 Pont

Hogyan kell a fedező jelzőt megjelölni, ha az nem Útsorompót ellenőrző

fedezőjelző? 8.4.

1 Pont

Mire utal a narancssárga RID azonosító tábla felső száma? 13.9. 1 Pont

Mire utal a narancssárga RID azonosító tábla alsó száma? 13.9. 1 Pont

27., 30., 33. Függelék

Mit nevezünk Rendkívüli küldeménynek? 27.1.1.

1 Pont

Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni?

27.1.1. 1 Pont

A túlterheléses járművekkel milyen sebességgel lehet tolatni? 27.4. 1 Pont

Mit nevezzünk Bejárással történő tolatásnak? 30.5.3.

A RO-LA vonattal mekkora sebességgel szabad tolatni? 33.3.5.

1 Pont

1 Pont

8., 13. Függelék

Hogyan kell megjelölni távbeszélővel vagy távbeszélő-csatlakozóval felszerelt

nyíltvonali szolgálati helyiségeket, illetve pályamenti berendezéseket?

8.1.

1 Pont

90 91


Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat

Mozdonyfelvigyázó Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Válassza ki a Jelfeladás helyes fogalmát! 1.2.22.

Mit nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Mit nevezünk Legnagyobb sebességnek? 1.2.37.

Mi a Rálátási távolság fogalma? 1.2.39.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

Válassza ki a Vezetőállás jelző helyes fogalmát! 1.2.54.

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? 1.3.3.

Mit jelent a Figyelési kötelezettség kifejezés? 1.3.4.

2. Fejezet

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Válassza ki a fényjelzők jelzési rendszerének helyes meghatározását!

2.4.1. 3 Pont

Mi a jelzések értelmezésének alapszabálya, ha a fényjelző főlapján csak

egy fény világít és az nem vörös színű? 2.4.2.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem

vörös színű? 2.4.2.2.

3 Pont

Mit jelez, ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy

vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van?

2.4.2.3. 3 Pont

Mit jelent a jelzések értelmezésének alapszabályai alapján, hogy a

főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon 12-es számkijelzés is

van? 2.4.2.4.

3 Pont

Milyen sebességgel haladhat az utolsó kijárati váltó elhagyása után a

következő jelzőig a helyből, vagy megállás után induló vonat, jól működő

vonatbefolyásoló berendezés esetén? 2.4.2.5.

3 Pont

Hogyan ad előjelzést a főjelző, a következő jelzőhöz történő legfeljebb

40 km/h érkezési sebességre? 2.4.2.6. 3 Pont

A felsoroltak közül melyek a főjelzők kiegészítő jelzései? 2.4.3.

Mely jelzőkön alkalmazható Hívójelzés? 2.4.3.1.

3 Pont

1 Pont

Hogyan jelzi a fény főjelző a „Hívójelzés feloldása” jelzést?

2.4.3.1.1. 3 Pont

Mely jelzés meghatározása az alábbi: külön jelzőlapon elhelyezett

fordított helyzetű, zöld fénnyel világító V- betű? 2.4.3.1.1. 3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított fény térközjelzőn egy villogó zöld fény a főlapon,

vagy egy sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű

8-as számkijelzés van? 2.5.3.

3 Pont

Lehet-e a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelző

vonatközlekedést szabályozó jelzése: egy villogó sárga fény a főlapon,

vagy egy sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű

4-es számkijelzés? 2.5.4.

3 Pont

Mit jelent a biztosított fény Fedezőjelzőn, ha egy sárga fény és fölötte

egy villogó zöld fény a főlapon, vagy kettő sárga fény a főlapon és fölötte

külön jelzőlapon sárga színű 8-as számkijelzés van? 2.5.8. 3 Pont

Hogyan jelzi a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző az alábbi jelzést:

Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb

40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

2.5.9. 3 Pont

Hogyan jelenik meg a biztosított tolatásjelzővel egyesített alak

Fedezőjelzőn a következő jelzés: Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel.

A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel

továbbhaladást engedélyező jelzés várható. 2.5.16.

3 Pont

Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatra engedélyezett sebességet,

ha a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt?

2.5.23. 3 Pont

Hogyan jelenik meg a biztosított fény főjelzőkön „Szabad legfeljebb

20 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható” jelzés?

2.5.24. 3 Pont

Mire alkalmazható az útsorompót ellenőrző fedezőjelző?

2.5.26.1. 1 Pont

Kell-e előjelzést adni az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre?

2.5.26.1.1. 1 Pont

92 93


3. Fejezet

Mikor utal a vezetőállás jelző berendezés a következő főjelzőhöz való

érkezés sebességére? 3.1.

1 Pont

Mikor működik üzemszerűen a vonatbefolyásoló berendezés?

3.1. 1 Pont

Milyen a mozdonyra (vezérlőkocsira) felszerelt berendezés működik akkor

is, ha a pálya nincs kiépítve vonatbefolyásolásra? 3.1. 1 Pont

Milyen sebességgel történő közlekedés esetén lép automatikusan működésbe

a vonatmegállító berendezés, ha a vonat „Megállj!” jelzést adó

főjelző mellett haladt el? 3.1.1.

1 Pont

Milyen üzemmódban van a folyamatos, vagy szakaszos jelfeladás szerinti

vonatbefolyásoló berendezés, ha a mozgás sebessége legfeljebb

40 km/h lehet? 3.1.2. 1 Pont

Hogyan jeleníti meg a nem digitális, a digitális, és az ETCS vezetőállás

jelző „A következő jelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező

jelzés van” jelzést? 3.2.1.

1 Pont

4. Fejezet

Mit jelez a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők „Szabad a tolatás” jelzése?

4.2.4.

1 Pont

Milyen jelzései vannak a tolatásjelzővel egyesített fény kijárati, illetve

tolatásjelzővel egyesített második (további) bejárati jelzőknek a tolatási

mozgásokra vonatkozóan, és hogyan jelzi azokat? 4.2.5. 1 Pont

Hogyan jelzi az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott

tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelző a „Visszatol!” jelzést?

4.2.7. 1 Pont

Szerkezetük (kialakításuk) szerint milyen fény tolatásjelzők lehetnek?

4.3.1. 1 Pont

Mit jelez a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők jelzőlapját kiegészítő

lefelé mutató, fényvisszaverős kialakítású, citromsárga nyíl fölötte

arab számmal ellátott tábla? 4.3.3.

1 Pont

Mit jelent a fény tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése? 4.3.4.1.

1 Pont

5. Fejezet

Hova kell az útátjárójelzőt az útátjárótól elhelyezni, ha az, az állomás első

váltójától mért L v

távolságon belül van? 5.2.1.1.

1 Pont

Mire utal az útátjárójelző középső részén elhelyezett, fehér téglalap alakú

táblán, fekete arab szám? 5.2.1.3.

1 Pont

Hol kell az állomás első váltójától a nyílt vonal irányába mért L v

távolságon

belül lévő útátjárók előtt útátjárójelzőt elhelyezni? 5.2.2.1. 1 Pont

Ellenőrizheti-e az útsorompó működését Útsorompót ellenőrző

fedezőjelző? 5.3.1.

1 Pont

Hol kell elhelyezni a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőt a vonatszemélyzet

által ellenőrzött nyíltvonali fénysorompóval felszerelt útátjárók

előtt? 5.3.5.

1 Pont

Mikor ad a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző - a közlekedő vonat

hatására - kettő felváltva villogó, vagy egy villogó fehér fénnyel jelzést?

5.3.5.3. 1 Pont

Hogyan jelzi az egyszerű váltó váltójelzője „A váltó a csúccsal szemben

haladó menet részére kitérő irányba áll”? 5.5.5.2.

1 Pont

Milyen váltóállást mutat a rugós váltó váltójelzője, ha a váltó kulccsal lezárt

állapotban van? 5.5.6.6.

1 Pont

Mit jelez a Vágányzáró - jelzőn a „Feketeszegélyes kör alakú fehér mezőben

vízszintes fekete sáv” jelzés? 5.6.4.1.

1 Pont

Hogyan jelzi a Vágányzáró - jelző a „Szabad” jelzést? 5.6.4.2.

6. Fejezet

1 Pont

Milyen célból adható a „Felhívás az áthaladásra” jelzés? 6.1.1.5. 1 Pont

Hol kell a „Szabad az elhaladás!” jelzést adni? 6.1.1.6.

1 Pont

Meddig kell a „Figyelj!” jelzést adni, ha a távolbalátás korlátozott?

6.2.1.2. 1 Pont

Mikor kell a „Vonat állt meg a bejárati jelző előtt” jelzést adni?

6.2.2. 1 Pont

Hogyan kell a „Nyomás!” jelzést adni nappal és sötétben? 6.3.6. 1 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető vezetőállást cserélni tolatás céljából?

6.3.10.2. 1 Pont

94 95


7. Fejezet

Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által

alkalmazott zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő

kialakítása azonos a MÁV Zrt. - nél rendszeresített zárjelző tárcsával?

7.1.2. 1 Pont

Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni?

7.1.4.1. 1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton?

7.2.2.3. 1 Pont

8. Fejezet

Mely jelzőket nevezzük figyelembe nem veendő jelzőknek? 8.1. 1 Pont

Hogyan kell a mozdonyvezetőnek az állomásközben lévő

használhatatlan fehér árbocú térközjelzőtől közlekedni akkor, ha a

térközjelző egy fedezőjelző, vagy bejárati jelző előjelzője is egyben?

8.2. 1 Pont

Milyen jelzőnek kell minősíteni, azt a jelzőt, amely olyan mértékben

megsérül (pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy

funkcióját nem képes betölteni? 8.5.

1 Pont

9. Fejezet

Mit nem szabad végezni, ha a szerelvény villamos előfűtés (hűtés) alatt

áll? 9.12.1.

1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető

jelet, az előfűtés (hűtés) alatt álló szerelvényen? 9.12.2. 1 Pont

Mikor kell a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet alkalmazni?

9.12.4. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Évenként legalább hány alkalommal köteles ellenőrizni a szolgálati főnök,

állomásfőnök az irányítása alá tartozó dolgozók utasításainak javítottságát?

1.1.5.

1 Pont

Mit tekintünk az Állomás területének? 1.2. 2.

1 Pont

Milyen vonatnak nevezzük az elegyrendezést végző szolgálati hely és a

kiszolgálás szempontjából hozzá tartozó szolgálati helyek között közlekedő

vonatot, mely útja során igénybe veszi a nyílt hozzáférésű országos

vasúti pályahálózatot? 1.2.13.

1 Pont

Mi az Elsodrási határ? 1.2.20.

Mely vonatot nevezzük Különvonatnak? 1.2.55.

1 Pont

1 Pont

Mely esetben kell egy mozdonynak tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt

mozdonyokat? 1.2.65.

1 Pont

2. Fejezet

Melyek a váltó forgalmi szempontból figyelembe jövő alkatrészei?

2.1.1. 1 Pont

A váltókat hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból? 2.2.1.

1 Pont

A váltót forgalmi szempontból mikor tekintjük használhatónak?

2.8.1. 1 Pont

Mi az eljárás, ha a váltót felvágják? 2.9.4.

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

1 Pont

1 Pont

Mit nem szabad a felvágott váltón tenni annak megvizsgálásáig, illetve

helyreállításáig? 2.9.4.

1 Pont

3. Fejezet

Mi tartozik az Útsorompó fogalom körébe? 3.1.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni, ha a nyíltvonali

fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér - megtévesztő

- fény nem szüntethető meg? 3.6.3. 1 Pont

96 97


Hogyan értesül a mozdonyvezető az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?

3.7.

1 Pont

Mi az eljárás abban az esetben, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés

kezelése után a - megtévesztő - villogó fehér fény megmarad?

3.7. 1.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali

teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

3.9.1. 1 Pont

Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt

kell alkalmazni: 3.11.

1 Pont

4. Fejezet

Mikor lehet tolatást végezni? 4.1.1.

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

1 Pont

1 Pont

Mikor kell a tolatást Írásbeli rendelkezésen és élőszóval engedélyezni?

4.1.3.2. 1 Pont

A megszakított tolatás mikor folytatható? 4.1.4.

1 Pont

Más szolgálati ág vágányzatán nem állomási és nem vonatszemélyzettel

végzendő tolatást ki vezetheti? 4.1.5 2.

1 Pont

Mely esetben köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést

adó dolgozó haladni és a személyeket távozásra utasítani tolatás alkalmával?

4.1.12.

1 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 1 Pont

Mikor kell a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését

elvégezni a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 7.3. 1 Pont

Hogyan végezhető (munkabiztonsági szempontból) a csavarkapoccsal

történő járműkapcsolás? 7.3.

1 Pont

Ha a tolatószemélyzet valamelyik tagja kapcsolás végett a járművek

közé lépett, a tolatásvezető mikor adhat jelzést, illetve szóbeli engedélyt

a mozgásra? 7.3.2.

1 Pont

Szoros kapcsolás létrehozása előtt szabad-e az ütközőket a mozdony

vonóerejének kifejtésével összenyomni? 7.3.9.

1 Pont

A mozdony más járművel történő összekapcsolásának szabályszerűségét

ki köteles ellenőrizni? 7.11.

1 Pont

8. Fejezet

Mikor szabad egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati

és 1 tolómozdonyt alkalmazni? 8.1.

1 Pont

Két vezetőállásos mozdonyon, mikor szabad a menetirány szerinti hátsó

vezetőállásról vezetni? 8.2.

3 Pont

Kinek az engedélye szükséges ahhoz, hogy a vonat mozdonya ne elől

legyen? 8.2.2.

3 Pont

Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?

8.2.4.

3 Pont

Mi alapján szabad a vonatot továbbító két motorkocsi közé járműveket

sorozni? 8.2.6.

3 Pont

Milyen mozdony sorozható be a személyszállító vonat végére?

8.2.7. 3 Pont

Megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal szállított M28 és M31 sorozatú

mozdonyt milyen sebességű tehervonattal szabad továbbítani?

8.3.1. 3 Pont

12. Fejezet

Mely szervezeti egység feladata a vonatok továbbításához szükséges

mozdonyok és vonatszemélyzet biztosítása? 12.1.

3 Pont

Hogyan közlekedhetnek a vonatok, a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot

végzők létszáma előírásai szerint? 12.3.

3 Pont

Ha jól működő INTENDON vagy azzal azonos biztonságot nyújtó éberségi

berendezés és értekező berendezés (mozdonyrádió vagy mobiltelefon)

van a mozdonyon, milyen sebességgel továbbíthatja a mozdonyvezető

a vonatot, ha egyedül teljesít szolgálatot? 12.3.2.

3 Pont

A CSM-ben közlekedő tehervonat továbbítása esetén a mozdonyvezetőt

értesítik, hogy a térközbiztosító berendezés használhatatlan (EÉVB-vel a

mozdony fel van szerelve). Milyen feltételekkel továbbíthatja a vonatot?

12.3.3. 3 Pont

98 99


Mikor és mely vonatok közlekedhetnek kizárólag egy állomásközben tolatási

üzemmóddal? 12.3.3.

3 Pont

A CSM-ben közlekedő tehervonat továbbításakor a távolbalátás korlátozottsága

esetén milyen sebességgel lehet közlekedni, ha a mozdonyon

csak jól működő éberségi berendezés van? 12.3.4.

3 Pont

Milyen sebességgel továbbítható a vonat, ha az EÉVB meghibásodik, de

van jól működő INTENDON vagy azzal azonos éberségi berendezés?

12.3.5. 3 Pont

A CSM-ben közlekedő tehervonat továbbítása esetén a nyílt pályán az

éberségi berendezés meghibásodik. Továbbíthatja-e a vonatot ilyen feltételekkel?

12.3.6.

3 Pont

A CSM-ben közlekedő tehervonat továbbítása közben minden értekező

berendezés használhatatlanná válik. Meddig lehet továbbítani a vonatot?

12.3.7. 3 Pont

Milyen vonaton közlekedhet CSM-ben a vonat, ha van INTENDON vagy

azzal azonos biztonságot nyújtó éberségi berendezés és vonatbefolyásoló

berendezés (EÉVB vagy ETCS) és értekező berendezés (pályatelefon

vagy mozdonyrádió vagy mobiltelefon)? 12.3.

3 Pont

Mikor alkalmazható a vonatnál 120 km/h sebesség jól működő vonatbefolyásoló

berendezés hiánya esetén? 12.3.9.

3 Pont

Mikor nem alkalmazható a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés

munka- és forgalombiztonsági szempontból? 12.3.10.

3 Pont

Mely esetekben lehetséges, hogy a vonatbefolyásolásra kiépített vonalon

(vonalszakaszon) rendszeres vonattovábbítás nem a pályaberendezésnek

megfelelő, vonatbefolyásoló berendezéssel felszerelt mozdonnyal

történik? 12.3.11.

3 Pont

Mikor kell vonali tolatásvezetőt vezényelni a saját célú vasúti pályahálózatot

kiszolgáló vonatokhoz? 12.4.1.

3 Pont

Hol köteles a vonali tolatásvezető a szolgálatát végezni a vonaton?

12.5. 3 Pont

Hol van kijelölve a vonali tolatásvezető helye a légfékkel fékezett nem

személyszállító vonaton? 12.5.

3 Pont

Tolt vonatnál menet közben a vonali tolatásvezetőnek mi a teendője és

hol köteles tartózkodni? 12.8.

3 Pont

Mikor köteles a mozdonyvezető vonalismeret és pilóta nélkül is továbbítani

a vonatot? 12.9.

3 Pont

A mozdonyvezető mikor köteles a személyszállító vonatot vonalismeret

és pilóta nélkül továbbítani? 12.9.

3 Pont

Mely vonat mozdonyvezetőjét kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni az

előre látott, vagy rendkívüli okból történő vonalismeret nélküli vonat továbbításról?

12.9.4.

3 Pont

13. Fejezet

Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni, ha az nem vágányzárolt

vonalrészen, vagy építés alatt lévő vágányon közlekedik?

13.1. 3 Pont

Milyen célból készülnek a szolgálati menetrendek? 13.2.

Mire szolgálnak a Közforgalmú menetrendkönyvek? 13.2.

3 Pont

3 Pont

Milyen formában kell a többszöri alkalommal közlekedő különvonatok

menetrendjét a Forgalmi Utasítás előírásai szerint a Forgalmi Főosztálynak

kiadnia? 13.2.

3 Pont

Mely vonatok közlekedésére vonatkozó adatait tartalmazza a Menetrendjegyzék?

13.4.

3 Pont

Hogyan tartalmazza a Menetrendjegyzék a vonatok közlekedésére vonatkozó

adatokat? 13.4.

3 Pont

15. Fejezet

Mely vonatok járathatók be több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyen

bármelyik pályaudvarra? 15.1.6.

3 Pont

Mikor közlekedtethetők a vonatok előzetes értesítés nélkül a másik pályán?

15.1.6.

3 Pont

Túlléphető-e a szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebesség?

15.1.10. 1 Pont

Milyen sebességgel közlekedhet a hókotróval felszerelt M62 sorozatú

mozdony? 15.1.10.2

1 Pont

Mit kell tennie a mozdonyvezetőnek, ha a legnagyobb sebességet nem

tudja betartani? 15.1.11.

1 Pont

Meddig kell a követő vonatokat térközben közlekedtetni az önműködő

biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán? 15.4.2.

3 Pont

100 101


Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés

használhatatlansága esetén? 15.4.2.1.

3 Pont

Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókat

az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?

15.4.2.1.

3 Pont

Mire kötelezi a mozdonyvezetőt az önműködő térközbiztosító berendezés

használhatatlanságáról és az állomástávolságú közlekedésről Írásbeli

rendelkezésen történő értesítés? 15.4.2.1.

3 Pont

Hogyan kell kezelni az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókat

az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?

15.4.2.1. 3 Pont

Milyen közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély

nélkül elindítani, ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik?

15.8.8. 1 Pont

Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! A mozdonyvezető

az útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét úgy köteles

szabályozni, hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg

30 méterre legfeljebb 15 km/h lehet, és az F. 1. sz. Jelzési Utasításban

előírtak szerint Figyelj! jelzést köteles adni:……… 15.9.5. 3 Pont

Mikor növelheti az útsorompó használhatatlanságáról értesített mozdonyvezető

a vonat sebességét a használhatatlan útátjárón történő áthaladás

után? 15.9.5.

3 Pont

Milyen rendelkezéseket kell a vonatszemélyzettel elektronikus formában

(úton) adott Írásbeli rendelkezésen közölni? 15.16.1.

1 Pont

Milyen állomásokon kézbesíthet a Forgalmi Utasítás előírásai szerint

Írásbeli rendelkezést a vezető jegyvizsgáló, vagy vonali tolatásvezető a

saját vonata részére? 15.16.1.2.

1 Pont

Ki hatalmazhatja fel a vonatok mozdonyvezetőit indulásra állomáson,

ha az előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel történik?

15.17.1. 3 Pont

Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Előzetes jelzőkezeléssel

és vonatindító jelzőeszközzel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni

…….. 15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan történik a felhatalmazás a kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken

valamennyi vonatnál? 15.17.1.2.

3 Pont

Mikor kell a mozdonyvezetőt jelzőkezeléssel felhatalmazni a menetrend

szerint áthaladó vonatnál? 15.17.1.3.

3 Pont

Foglaltnak kell-e minősíteni a bejárati vágányt abban az esetben, ha a

vágány két végén lévő váltó csúcsa között jármű van vagy járművek vannak,

de főjelzővel megosztottak a vágányok? 15.18.4.

1 Pont

16. Fejezet

Hogyan történik a Megállj! jelzést adó főjelző meghaladását követően a

vizsgálat eredményének rögzítése? 16.2.4.

1 Pont

Mikor kell fokozott gonddal megfigyelni a pálya menti jelzőket és jelzéseket,

a vezetőállás-jelzőt és a velük kapott parancsokat? 16.2.2. 1 Pont

Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet helytelenül álló váltót vesz észre?

16.2. 1 Pont

Mi a teendő, ha a vonat elején egy lámpa világít? 16.2.6.

102 103

1 Pont

Mi a teendő, ha menet közben a mozdony hangjelzést adó berendezése

elromlott? 16.2.7.

1 Pont

Milyen sebességgel szabad a sérült pályarészen közlekedni, ha a mozdonyvezető

nem tud dönteni a járhatóság felett? 16.2.10. 1 Pont

18., 20. Fejezetek

Milyen lassúmeneteket ismer? 18.1.1.

1 Pont

Mit tartalmaz „Kimutatás az állandó- és előre látott ideiglenes lassúmenetekről”

nyomtatvány? 18.1.6

1 Pont

Mikor szabad attól a szabálytól eltérni, hogy a „Kimutatás az állandó- és

előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” érvénytartama általában egy hónap

(a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig)? 18.1.6. 1 Pont

Hogyan kell jelezni az ideiglenes lassúmeneteket „Kimutatás az állandó-

és előre látott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványon?

18.1.6 1 Pont

Érvényes lassújel-kimutatás nélkül vonat indítható-e? 18.1.10.

1 Pont

Válassza ki, hogy a Balesetről a jelentést vevő dolgozó kit köteles az

értesíteni? 20.1.2.

1 Pont


F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

15. Függelék

Hol található a Követési rend és távolságok táblázata? 15.2.

3 Pont

Mit határoz meg a Menetrendi segédkönyv pályasebesség rovatában a

sebességváltozás határán alkalmazott fekete háromszög? 15.2. 3 Pont

A Menetrendi segédkönyv melyik táblázata tartalmazza az adott vonalon

lévő szolgálati helyek megnevezését, kódszámát, szelvényszámát, kezdő

vagy végponttól való távolságát, a vonalra (vonalrészekre) vonatkozó

pályasebességet, kétvágányú pályarészek megjelölését? 15.2. 3 Pont

Melyik könyv és táblázat tartalmazza az általános fékúttávolságot, a legnagyobb,

valamint a fékszázalék megállapításához mérvadó lejtőt, továbbá

az állvatartási fékszázalék és sebességi csoportonként a teljes vonattömegből

fékezendő százalék számszerű értékét, tört alakban, számlálóban

a lassan, nevezőben a gyorsan működő fékekre? 15.2. 3 Pont

Melyik könyv és táblázat tartalmazza a 2,5‰-nél nagyobb lejtőben fekvő

állomások és megálló-rakodóhelyeket? 15.2.

3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében az állomásnév utáni csúcsára állított

tömör háromszög?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek 3 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév után egy üres

háromszög?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév előtt egy üres

háromszög?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely név aláhúzása?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után fekete pont

(jel)? 15.3.

3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a négyzetben

1-es szám kétirányú nyíllal áthúzva?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában az „F” betű?

15.3. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a „ * ”(csillag)

jel?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben az állomásnév után egy négyzetben

lévő kereszt?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

E. 2. sz. Fékutasítás

Milyen fékkel kell közlekedtetni a vonatokat? 2.1.

1 Pont

Milyenek lehetnek a légfékezéssel közlekedő vonatok, járművek indulás

előtti fékpróbái? 2.2.1.

1 Pont

Sorolja fel, hogy légfékkel közlekedő vonatoknál indulás előtt milyen

fékpróbákat tarthatnak? 2.2.1.

1 Pont

Kik jogosultak, illetve kötelezettek a fékpróbák megtartására?

2.3. 1 Pont

Mennyi a fékpróba résztvevőinek létszáma (mozdonyok, motorkocsik

kivételével)? 2.4.

1 Pont

Mikor nevezzük a vonatot féktechnikailag leállítottnak? 2.5.

Mikor kell teljes fékpróbát tartani? 3.1.4.

1 Pont

1 Pont

Be kell-e iktatni robbanás veszélyes árúval rakott kocsi fékberendezését

teljes fékpróba esetén? 3.1.6.

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a vontatott járműveken,

amennyiben a vonat sebessége nagyobb, mint 120 km/h a legnagyobb

vonathossz ≤ 500m? 3.1.29 1/a táblázat

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a tehervonatoknál,

amennyiben a vonat sebessége ≤ 100 km/h, de nagyobb, mint 80 km/h

és a legnagyobb vonathossz ≤ 600 m? 3.1.29 1/a táblázat 1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a tehervonatoknál,

amennyiben a vonat sebessége ≤ 100 km/h, de nagyobb, mint

80 km/h és a legnagyobb vonathossz 600 m és 700 m között van?

3.1.29 1/a táblázat 1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a személyszállító

vonatoknál, amennyiben a vonat sebessége ≤ 80 km/h, a legnagyobb

vonathossz ≤ 500m? 3.1.29 1/a táblázat

1 Pont

104 105


Műszaki bizalmi elv alapján közlekedő nemzetközi tehervonatnál

a vonatnem váltókat a besorozott járműveken milyen állásban kell

üzemeltetni, ha a vonat elegytömege 1200 t-nál kisebb, de 800 t-nál

nagyobb vagy egyenlő? 3.1.29. 1/b táblázat

1 Pont

Műszaki bizalmi elv alapján közlekedő nemzetközi tehervonatnál

a vonatnem váltókat a besorozott járműveken milyen állásban

kell üzemeltetni, ha a vonat elegytömege 800 t-nál kisebb?

3.1.29. 1/b táblázat 1 Pont

Milyen állásban kell lenni a MÁV és GySEV vonalain a „sík-lejtő”

váltóknak? 3.1.54.

1 Pont

Mi a teendő akkor, ha a „Sík-lejtő” váltó „lejtő” állásból nem állítható

vissza? 3.1.55.

1 Pont

Minek kell történnie a jól működő mágneses sínfék „Mg” feliratú

fénykijelzős berendezésen az ellenőrző gomb megnyomását követően?

3.1.78. 1 Pont

Mikor mérvadó a vonatnemváltó „R” állásához megadott rombuszba

foglalt „R” felirathoz megadott féksúly? 3.1.79.

1 Pont

Mi a teendője a mozdonyvezetőnek illetve a TFB kezelőnek a sikeres

befékezési vizsgálatot követő „Féket feloldani” jelzés tudomásul vétele

után? 3.1.80.

1 Pont

Mennyi ideig kell várni „Féket feloldani!” jelzés adás után személyszállító

vonatok esetében? 3.1.82.

1 pont

Mi a teendő akkor, ha a vonatban egyetlen járműnél is kényszeroldást

kell alkalmazni? 3.1.86.

1 Pont

Miről kell meggyőződni az „E” fékpróba megtartása során? 3.2.1. 1 Pont

Miről győződünk meg az egyszerűsített fékpróba alatt? 3.2.1.

Mit jelent a Féksúly fogalma? 4.1.1.

Mit jelent a Tényleges fékút fogalma? 4.1.3.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mikor kell és milyen vonatot állva tartani a vontató jármű kiegészítő

vagy rögzítő fékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba

helyezésével? 5.2.22.1.

1 Pont

Mivel tarthatók állva a vonatok? 5.2.22.

1 Pont

Mivel tarthatók állva a 300 m-nél nem hosszabb vonatok, és a személyszállító

vonatok a 2,5 ‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon?

5.2.22. 1 Pont

Mit minősítünk hideg, téli időjárásnak? 5.3.1.

1 Pont

Hogyan kell a teljes fékpróbát tartani tartós havazás esetén, illetve az ezt

követő két napon? 5.3.6.

1 Pont

Elmaradhat-e a tömörségi vizsgálat a tolatási mozgás előtti

fékpróbánál?5.4.6.

1 Pont

Milyen szabályt ismer lassan működő légfékkel fékezett nem

személyszállító vonat fékes kocsijainak elosztására? 6.3. 1 Pont

Meddig kell a vonatszemélyzetnek a kézifékkel megállított vonatnál

befékezett állapotban tartani a vonatot? 2. sz. Melléklet 1 Pont

106 107


Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat

Kocsivizsgáló Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1., 2. Fejezetek

Mi a Hallható jelzés? 1.2.21.

Mi a Jelzés fogalma? 1.2.24.

Mit nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Mi a Kézi jelzés fogalma? 1.2.32.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

Mi a Szelvényezés fogalma? 1.2.42.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

Mi a Zárjelző tárcsa fogalom meghatározása? 1.2.59.

Mikor, hol és hogyan kell a jelzéseket adni? 1.3.3.

Mit jelent a Figyelési kötelezettség kifejezés? 1.3.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Milyennek kell minősíteni az egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket

és melyiket kell figyelembe venni? 1.3.5.

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha valamely jelzés értelmezése során a legkisebb

kétely merül fel? 1.3.5.

1 Pont

A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket vonatközlekedés

közben hol kötelesek tartani? 1.3.6.

1 Pont

A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás közben

hol kötelesek tartani? 1.3.6.

1 Pont

Hogyan lehet a jelzőket forgalmi szempontból csoportosítani?

1.3.7.1. 1 Pont

Csoportosítsa a jelzőket biztosítottságuk szerint! 1.3.7.4.

Mit jelez a vörös-fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.11.

1 Pont

1 Pont

Milyen színű a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca, és milyen

mozgást szabályozó szerepe van? 1.3.12.

1 Pont

Melyik jelzőre igaz az alábbi állítás: A kék – fehér sávos árbocú jelző a

közlekedő vonatokra nem érvényes. 1.3.15.

1 Pont

Hol alkalmazzák a csoport kijárati jelzőt? 2.2.2.

4. Fejezet

1 Pont

Milyen tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek rendeltetésük szerint?

4.1.

1 Pont

Mire adnak érvényes jelzéseket a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők?

4.2.1. 1 Pont

Hol tiltja meg a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a tolatási

mozgásokat? 4.2.1.

1 Pont

Milyen jelzési parancsot adnak a főlapon lévő vonatközlekedést engedélyező

jelzések, a tolató egységek részére? 4.2.3.

1 Pont

Mit jelez a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők „Szabad a tolatás” jelzése?

4.2.4.

1 Pont

Milyen jelzései lehetnek az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon

alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzőnek a tolatási

mozgásokra vonatkozóan? 4.2.7.

1 Pont

Milyen tolatásjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük (kialakításuk)

szerint? 4.3.1.

1 Pont

Mely tolatásjelzők lehetnek biztosítottak és nem biztosítottak a jelzést

adó szerkezetük meghatározása alapján? 4.3.2.

1 Pont

Az alak tolatásjelzők biztosítottságuk szerint milyenek lehetnek?

4.3.2. 1 Pont

Milyen tolatást tesz lehetővé, ha a szolgálati helyen az állomási biztosítóberendezéshez

biztosított tolatásjelzők vannak elhelyezve?

4.3.2. 1 Pont

Milyen tábla egészítheti ki a törpe tolatásjelzők jelzőlapját? 4.3.3. 1 Pont

Mit jelez a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők jelzőlapját kiegészítő

lefelé mutató, fényvisszaverős kialakítású, citromsárga nyíl fölötte

arab számmal ellátott tábla? 4.3.3.

1 Pont

Mi jelzi a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők megközelítési

távolságát, ha a törpe tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzést ad?

4.3.3. 1 Pont

108 109


Hogyan szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni, ha az „Tilos a tolatás!”

jelzést ad és a jelzőlapját egy lefelé mutató, citromsárga nyíl fölötte arab

számmal ellátott tábla egészíti ki? 4.3.3.

1 Pont

Mit engedélyez a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelző „Szabad

a tolatás” jelzése? 4.3.4.2.

1 Pont

5. Fejezet

Hogyan jelzi az egyszerű váltó váltójelzője „A váltó a csúccsal szemben

haladó menet részére kitérő irányba áll”? 5.5.5.2.

1 Pont

Miért nem felel meg a rugós váltó váltójelzőjének jelzési képe a váltó

tényleges állásának, ha a váltó állítása a jármű kerekei által történik?

5.5.6.6. 1 Pont

Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)?

5.5.7.1. 1 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a váltó kézi állító készülékének

fehér színű része felül van? 5.5.7.2.

1 Pont

Mit jelent, ha a helyszíni állítású váltók kézi állító készülékének (ellensúlyának)

oldalán a fekete nagy A betű nem álló helyzetű? 5.5.7.4. 1 Pont

Hogyan jelzi a Vágányzáró - jelző a „Szabad” jelzést? 5.6.4.2.

1 Pont

Mely jelzőre igaz az alábbi állítás „Négyszögletes fekete tárcsán fehér

nagy Á betű”? 5.7.2.

1 Pont

Mit jelöl a Biztonsági határjelző? 5.8.2.

Milyen helyet jelöl a Tolatási határjelző? 5.9.3.

1 Pont

1 Pont

Milyen hosszban érvényes a szolgálati helyek bármely fővágányára elrendelt

sebességkorlátozás? 5.15.2.5.

1 Pont

Járhatatlan pályarész felfedezése estén melyik irányból kell a fedezést

először végrehajtani? 5.16.1.1.

1 Pont

Milyen jelzőket kell a járhatatlan pályarész fedezése céljából alkalmazni?

5.16.1.2. 1 Pont

Milyen tárcsa a Megállj – jelző? 5.16.3.

1 Pont

Mit kell elhelyezni a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 m-re?

5.16.3.2. 1 Pont

Hogyan ábrázolják a „Pályán dolgoznak!” jelzőt? 5.17.1.1.

1 Pont

6. Fejezet

Hogyan kell a vonatközlekedés közben adható jelzések közül a „Megállj!”

jelzést adni sötétben? 6.1.1.9.

1 Pont

Mikor nem szabad „Megállj!” jelzést adni? 6.1.1.9.

1 Pont

Milyen hangjelzés a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezésével

adott Egy hosszú hang (▬)? 6.2.1.

1 Pont

Hogyan kell a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a „Veszély!” jelzést

adni? 6.2.8.

1 Pont

Kinek kell a vészfékváltót alapállásba helyezni a vonatkísérővel közlekedő,

vészfék meghúzásának következtében megállt vonatnál?

6.2.9.2. 1 Pont

Mikor és hogyan kell a „Közeledj felém!” látható jelzést, jelzősíppal adott

hangjelzéssel kiegészíteni? 6.3.2.

1 Pont

Mi a Jelzési Utasítás szerinti megnevezése a jelzősíppal adott három

rövid (●●●) hangjelzésnek, ha azt tolatás közben adják? 6.3.4. 1 Pont

Hogyan kell a „Befékezni!” jelzést adni nappal és sötétben?

6.4.1. 1 Pont

Hogyan kell a Fékpróba – jelzések közül a „Féket feloldani!” jelzést adni

nappal és sötétben? 6.4.2.

1 Pont

Hogyan kell a „Féket feloldani!” jelzést adni sötétben? 6.4.2.

Hogyan kell a „A fék rendben!” jelzést adni nappal? 6.4.3.

1 Pont

1 Pont

Milyen jelzés a következő meghatározás? A fékpróbát végző dolgozó

nappal az egyik karját, vagy a kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér

fényű jelzőlámpáját mozdulatlanul magasban tartja. 6.4.3. 1 Pont

Mikor kell a fékpróba jelzéseket alkalmazni? 6.4.4.

1 Pont

Hol kell a fékpróba jelzéseket adni, ha a vonat ívben fekvő vágányon áll?

6.4.4.1. 1 Pont

Milyen jelzései vannak a jelzőőröknek? 6.5.1.

7., 8., 9. Fejezetek

1 Pont

Milyen módon kell a vonatok elejét nappal és sötétben megjelölni?

7.1.1. 1 Pont

110 111


Melyik hálózaton alkalmazható a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott

zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő kialakítása

azonos a MÁV Zrt. - nél rendszeresített zárjelző tárcsával?

7.1.2. 1 Pont

Mikor alkalmazható a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott zárjelző

tárcsa a vonatok végének megjelölésére a F. 2.sz. Forgalmi Utasítás

hatálya alá eső hálózaton történő közlekedés során? 7.1.2. 1 Pont

Hogyan kell a tolatást végző mozdony elejét és végét, nappal és sötétben

jelezni? 7.1.4.

1 Pont

Hogyan, és melyik járművet kell megjelölni a személyszállító ingavonatok,

illetve motorvonatok szerelvényével végzett tolatási mozgások esetén?

7.1.4.1.

1 Pont

Hogyan kell a vonatba nem sorozott háló, -étkező, -büfé, -mérő, és kísérleti

kocsikon a személyekkel elfoglalt állapotot jelezni nappal a csoportosan

álló kocsik esetén? 7.1.6.

1 Pont

Hogyan kell a személyek által elfoglalt kocsikat sötétben megjelölni?

7.1.6. 1 Pont

Ki köteles a vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál a zárjelző tárcsát

a vonat utolsó járművén elhelyezni? 7.2.2.1.

1 Pont

Kinek a kötelessége a zárjelző tárcsa elhelyezése, ha a vonat vonatkísérő

nélkül közlekedik? 7.2.2.2.

1 Pont

Ki köteles a zárjelző tárcsa elhelyezéséről és levételéről gondoskodni, ha

a vonat vonatkísérő nélkül közlekedik? 7.2.2.2.

1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton?

7.2.2.3. 1 Pont

Hogyan kell az átmenetileg üzemen kívül helyezett ismétlőjelző, tolatás –

és gurítás jelzőt megjelölni? 8.3.

1 Pont

Mire hívja fel a Nagyfeszültségre figyelmeztető jel a környezetében dolgozók

figyelmét? 9.10.

1 Pont

Mit nem szabad végezni, ha a szerelvény villamos előfűtés (hűtés) alatt

áll? 9.12.1.

1 Pont

Mikor és kinek kell a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet a

szerelvényről, járműről eltávolítani? 9.12.3.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Mi az Elsodrási határ? 1.2.20.

1 Pont

Milyen kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut szabad alkalmazni

a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 1.2.28.

1 Pont

Mit nevezünk Fővágánynak? 1.2.34.

1 Pont

Hány mozdonynak kell tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat

vonatközlekedés és tolatás közben? 1.2.65.

1 Pont

Milyen célból helyezhető forgalomba a Próbavonat? 1.2.72.

Mit nevezünk Rakszelvénynek? 1.2.82.

1 Pont

1 Pont

Minek nevezzük azt a Különleges elrendezésű vágányzattal és műszaki

létesítményekkel felszerelt szolgálati helyet, ahol tehervonat összeállítás

és szétrendezés történik? 1.2.86.

1 Pont

Milyen rögzítősarut kell használni a 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű

síneknél? 1.2.90.

1 Pont

Mit nevezünk Tolómozdonnyal közlekedő vonatnak? 1.2.109.

Mit nevezünk Űrszelvénynek? 1.2.115.

1 Pont

1 Pont

Milyen fuvarozási tevékenységet végező szolgálati vonat az Üzemi vonat?

1.2.116.a)

1 Pont

Mit nevezünk Vonatfeloszlatásnak? 1.2.129. a)

1 Pont

Kinek és milyen esetben szabad a vágányokon álló járművek alatt átbújni?

1.4.2.3.

1 Pont

Visszamondásra nem alkalmas értekező berendezésen milyen közleményeket

szabad közölni? 1.4.17.

1 Pont

2. Fejezet

Melyek a váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészei?

2.1.1. 1 Pont

Hol helyezkednek el a mozgatható csúcssínek? 2.1.2.

Mikor beszélünk arról, hogy a váltó feles állásban van?2.1.4

1 Pont

1 Pont

112 113


Milyen célból alkalmazzák a görgős csúcssínemelő szerkezetet?

2.1.6 1 Pont

Mi az összekötő rúd feladata? 2.1.7.

Melyek a váltó állítókészülékek? 2.1.9.

4. Fejezet

Hogyan engedélyezhető a tolatás? 4.1.3.1.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompóig vagy a kisiklasztósaruig,

akkor ezek a vágányon hagyhatók-e? 4.1.7.1.

1 Pont

Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel tolatást végezni? 4.1.7.3. 1 Pont

Mikor szabad jármű ütközőhiányos végét más járművel összekapcsolni?

4.1.13.3. 1 Pont

Hogyan végezhető a járművek javítása, műszaki vizsgálata, tisztítása,

mosása, töltése, lefejtése stb. erre a célra kijelölt és kialakított vágányon?

4.1.14. 1 Pont

Kinek a feladata a Megállj-jelző kitűzése a munka megkezdése előtt

és a munka befejezése után az eltávolítása, ha a javítási, tisztítási

stb. munkát erre a célra kijelölt és kialakított vágányon végzik?

4.1.14. 1 Pont

Mikor végezhető a szerelvény fedezésének biztosítása, a szerelvény,

vagy jármű végeitől 50 m-re a sínszálak közé tűzött Megállj!-jelzővel, engedélyezett

javítási, tisztítási munkák esetén? 4.1.14.1. 1 Pont

Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása, illetőleg megállítása

hogyan történhet? 4.1.21.

1 Pont

Fékezésre milyen féksarut szabad használni? 4.1.24.

5., 6. Fejezetek

1 Pont

Hol található a vizsgálati jel teherkocsikon, illetve a személyszállító kocsiknál?

6.1.

3 Pont

Mikor kötelesek a kocsikat műszaki szempontból a kocsivizsgáló megvizsgálni?

6.2.

3 Pont

Mikor kell gurítás és síktolatás után a kocsikat műszaki szempontból a

kocsivizsgálóknak megvizsgálni? 6.2.

3 Pont

Kik kötelesek és mely utasítás szerint kell az utaló és sérülési bárcákat a

javításos kocsikra felragasztani? 6.7.

3 Pont

Ki távolíthat el a kocsiról utaló, sérülési bárcát? 6.7.

3 Pont

Mi az eljárás, ha a vonatkísérő a kocsik megvizsgálása alkalmával sérülést

vagy hiányosságot állapít meg? 6.4.

3 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 3 Pont

Hogyan állapítható meg a tengelyátszerelt középütközős önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt jármű össze-, ill. szétkapcsolt állapota?

7.2. 3 Pont

Hogyan kell a járművek össze-, illetve szétkapcsolt állapotáról meggyőződni

tengelyátszerelt középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt

járműveknél? 7.2.

3 Pont

A tengelyátszerelt középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt

járművet csavarkapoccsal és oldalütközőkkel felszerelt járművel mikor

szabad összekapcsolni? 7.2.

3 Pont

Kik kötelesek a középütközős önműködő kapcsolókészüléktől eltérő más

rendszerű középütközős, különlegesnek minősülő kapcsolásokat a járműveknél

elvégezni? 7.2.

3 Pont

Milyen az ellenőrző nyelv színe és helyzete, ha a kombinált ütköző- és

vonókészülékkel rendelkező járművek összekapcsolt állapotban vannak?

7.2.1.1.

3 Pont

Mikor szabad a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű

és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező

jármű közötti járműkapcsolást elvégezni? 7.2.1.2. 3 Pont

Hogyan végezhető (munkabiztonsági szempontból) a csavarkapoccsal

történő járműkapcsolás? 7.3.

3 Pont

Hogyan kell a csavarkapoccsal összekapcsolandó járművek közé menni,

illetve onnan kijönni? 7.3.

1 Pont

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából hol nem szabad

rögzítő sarut használni? 7.3.

3 Pont

Csomóponti kiszolgálást végző mozdony esetében a kapcsoláshoz szükséges

saruk honnan biztosíthatók? 7.3.

1 Pont

114 115


Munkabiztonsági szempontból a felsoroltak közül melyik a helytelen járműkapcsolás?

7.3.1.

1 Pont

Ki köteles elvégezni a személyszállító vonatok első és utolsó kocsijának

utasok által nem használható homlokajtóinak lezárását a kiindulási-, továbbá

azokon az állomásokon, ahol a vonat összeállítása megváltozik?

7.3.3. 1 Pont

Mit nevezünk a Laza kapcsolásnak? 7.3.7.

Mely esetekben kell Szoros kapcsolást alkalmazni? 7.3.7.

3 Pont

3 Pont

Honnan állapítható meg, hogy az ütközőkészülék munkaemésztős?

7.3.8. 3 Pont

Munkaemésztős ütközőkészülékkel történő kapcsolás alkalmával hogyan

kell szoros kapcsolást végezni? 7.3.8.

3 Pont

Szoros kapcsolás létrehozása előtt szabad-e az ütközőket a mozdony

vonóerejének kifejtésével összenyomni? 7.3.9.

3 Pont

A kapcsolásra nem használt csavarkapoccsal mi a teendő?

7.3.10. 3 Pont

Ki köteles szükségkapcsolást létesíteni? 7.6.

1 Pont

Kinek kell a szolgálatképtelenné vált motorvonatot segély-vonókészülékkel

a segélymozdonnyal összekapcsolni? 7.7.

1 Pont

Vonatnál a járművek mechanikus összekapcsolása után milyen sorrendben

kell a más alkatrészeket összekapcsolni? 7.9.

3 Pont

A légfék csatlakozó tömlők összekapcsolásakor miről kell meggyőződni?

7.9.1. 3 Pont

A mozdonynak a vonatra történő kapcsolását követően ki köteles eltávolítani

a megfutamodás elleni eszközöket? 7.10.4.

1 Pont

8. Fejezet

Kinek az engedélye szükséges ahhoz, hogy a vonat mozdonya ne elől

legyen? 8.2.2.

3 Pont

Hóekével felszerelt mozdonyt milyen vonat továbbítására szabad felhasználni?

8.2.3

3 Pont

Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?

8.2.4.

3 Pont

Mi alapján szabad a vonatot továbbító két motorkocsi közé járműveket

sorozni? 8.2.6.

3 Pont

Milyen mozdony sorozható be a személyszállító vonat végére?

8.2.7. 3 Pont

Milyen módon szabad a megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal

szállított M28 és M31 sorozatú mozdonyt továbbítani? 8.3.1. 3 Pont

10. Fejezet

Meddig emelhető fel a vonatok hossza? 10.2.

1 Pont

A forgalmi szempontból megállapított vonathosszba a továbbító mozdony

hosszát bele kell-e számítani? 10.4.

1 Pont

A vonat felvételekor hogyan kell felvenni a vonatba sorozott járműveket?

10.3 1 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot csak egy

vonómozdony továbbítja? 10.3

1 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és kapcsolt tolómozdony továbbítja? 10.3.

1 Pont

11. Fejezet

A szemben levő ütközők között hol és minél ne legyen nagyobb távolság?

11.1.1. 3 Pont

Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe

venni? 11.1.1.

3 Pont

A saját kerekein szállított járműveket lehet-e vonatba sorozni, annak ellenére,

hogy a járművön nincs érvényes fővizsgálati jel? 11.2. 3 Pont

A következőkben felsoroltak közül melyiket nem szabad vonatba sorozni?

11.2.

3 Pont

A 100 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedő személyszállító vonatokat

hány tengelyes kocsikból kell összeállítani? 11.3.

3 Pont

Személyszállító- és szerelvényvonatként közlekedő ingavonatokat, hogyan

kell összeállítani? 11.4.

3 Pont

116 117


Milyen sorrendbe és csoportosítással kell besorozni a kocsikat a tehervonatokba

a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 11.6.

3 Pont

A vonatszámcserével közlekedő vonat vonat-összeállító állomásán, hogy

kell a vonatot összeállítani? 11.6.

3 Pont

A 7500 kg-nál kisebb saját tömegű rakott kocsikat a vonat mely részére

kell besorozni? 11.6.1.

3 Pont

A személyszállító- illetve szerelvényvonat mely kocsijának kell jól működő

kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni?

11.9. 3 Pont

Mi az eljárás, ha besorozott kocsik egyikén sincs kézi-, vagy rögzítőfék?

11.9.1. 3 Pont

Nem személyszállító vonat első, valamint utolsó kocsijaként (jelzőkocsi)

milyen kocsit kell besorozni? 11.9.1.

3 Pont

Nem személyszállító vonat első, valamint utolsó tíz kocsija közé milyen

kocsit kell besorozni? 11.9.1.

3 Pont

Egy vonattal hány utánfutó továbbítható? 11.11.

Utánfutó milyen vonattal továbbítható? 11.11.

3 Pont

3 Pont

A légfék-fővezetékébe be nem köthető Utánfutó milyen vonattal továbbítható?

11.11.

3 Pont

Hány védőkocsit kell alkalmazni és hova kell besorozni a fertőtlenítendő

kocsit a személyekkel elfoglalt, vagy élő állattal rakott kocsik esetén?

11.13. 3 Pont

Milyen vonatokkal szabad a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes

bárcával ellátott rakott kocsikat továbbítani? 11.12.

3 Pont

Hogyan továbbíthatók a merev kapcsolórúddal, vagy rakománnyal öszszekapcsolt

rakott kocsik? 11.14.

3 Pont

Mennyi kocsit lehet merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolva

továbbítani? 11.14.1.

3 Pont

Milyen módon továbbítható olyan kocsi, amelynek kerékpárjai más-más

vágányra futottak? 11.15.

3 Pont

Hogyan szabad a kisiklott rakott kocsit az átrakó állomásra, illetve a fenntartási

műhelybe továbbítani? 11.15.2.

3 Pont

Mikor szabad olyan kocsit vonattal továbbítani, amelynél csapágymelegedés

van? 11.17.

3 Pont

Vágányról gépi erővel eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett kocsit

milyen feltételekkel lehet továbbítani? 11.15.3.

3 Pont

Kisiklott kocsinak kell-e minősíteni a féksarut átugró, de a vágányon maradó

kocsit? 11.15.4.

3 Pont

A kisiklott kocsi futóképességét ki köteles megvizsgálni és a kocsi hogyan

továbbítható? 11.15.1.

3 Pont

Törött hordrugójú kocsit lehet-e vonatba sorozni? 11.16.

3 Pont

Hogyan szabad továbbítani hőnfutott, továbbá olyan kocsit, amelynél

kezdődő hőnfutás jelei mutatkoznak? 11.17.

3 Pont

Hova kell a darukocsit besorozni a vonatba, ha a darukocsinak nincs átmenő

vonókészüléke? 11.18.

3 Pont

Mi az eljárás, ha a darukocsi alkatrészei és az össze nem nyomott ütközők

között 200 mm-nél kisebb távolság van? 11.18.

3 Pont

Kinek az engedélye szükséges a hóeke szállításához? 11.19.

1 Pont

Hogyan, milyen feltétel mellett lehet áruként feladott, saját kerekein futó

járműveket továbbítani? 11.20.

1 Pont

Mozdonyok, motorkocsik, ikermotorkocsik és szerkocsik besorozását milyen

rendelkezések szerint kell végezni? 11.21.

3 Pont

Az áruként feladott saját kerekein futó járművet ki köteles kísérni?

11.22.1. 3 Pont

13., 15. Fejezetek

Mely vonatok képezhetnek kivételt a Forgalmi Utasítás azon előírása

alól, hogy minden vonat részére menetrendet kell készíteni?

13.1. 1 Pont

Hogyan tartalmazza a Menetrendjegyzék a vonatok közlekedésére vonatkozó

adatokat? 13.4.

1 Pont

Mikor közlekedik korábban egy vonat? 15.17.14.

1 Pont

A vonatok megfigyelését hogyan és melyik oldalon kell végezni kétvágányú

pályán és párhuzamos egyvágányú pályákon? 15.18. 1 Pont

A vonatfogadásra kötelezett dolgozók a következőben felsoroltak közül

mit kötelesek megfigyelni? 15.18.13.2.

1 Pont

118 119


A vonatok érkezéséről, áthaladásáról kik kötelesek a kocsivizsgálókat

értesíteni, továbbá az értesítés módját hol kell szabályozni?

15.18.13.7. 1 Pont

16., 19., 20. Fejezetek

Hogyan történik a Megállj jelzést adó főjelző meghaladását követően a

vizsgálat eredményének rögzítése? 16.2.4.

1 Pont

Mi a feladat, ha a motorvonatnál valamelyik ajtó nem záródik?

16.2.1.1. 1 Pont

Mi az eljárás, ha a behaladó vonat eleje a figyelembe veendő Biztonsági

határjelzőt meghaladja? 16.2.4.

1 Pont

A sérült pályarész a szolgálati helyen van, a felfedező kit köteles a helyzetről

értesíteni? 16.2.10.

1 Pont

Mikor szabad a személyszállító vonat mozdonyát hóakadály áttörése céljából

leakasztani? 19.2.6.

1 Pont

Milyen eseményről kell eseménykönyvben jelentést tenni? 20.1. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

2., 3., 6. sz. Függelékek

Mit tartalmaz az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2.sz. Függeléke? 2.1. 1 Pont

Mely járműveket nem szabad vonatba sorozni keskeny nyomtávolságú

vonalon? 3.10.

3 Pont

Keskeny nyomtávolságú vonalon a gyorsan működő légfékkel fékezett

vonatnál 2 fékes kocsi között mennyi vezetékes kocsi lehet?

3.11. 3 Pont

Milyen vonattal szabad továbbítani a csak rakománnyal összekapcsolt

kocsikat keskeny nyomtávolságú vonalakon? 3.12.

3 Pont

Milyen jármű továbbítható vonattal utánfutóként a mellékvonalon?

6.10.1. 3 Pont

Milyen vonat továbbíthat utánfutó kocsit a Forgalmi Utasítás 6. sz. Függeléke

alapján, ha a vonat az útja során fővonalon és mellékvonalon egyaránt

közlekedik? 6.10.1.

3 Pont

8. sz. Függelék

Hogyan kell megjelölni azokat a nyíltvonali szolgálati helyiségeket, ahonnan

útsorompót kezelnek? 8.1.

1 Pont

Hogyan kell megjelölni távbeszélővel vagy távbeszélő-csatlakozóval felszerelt

nyíltvonali szolgálati helyiségeket, illetve pályamenti berendezéseket?

8.1.

1 Pont

Hol kezdődik a vágányok számozása általában az állomásokon?

8.2. 1 Pont

Hányas számmal kezdődik a gépészeti telephelyen lévő váltók számozása?

8.3.6.

1 Pont

Hányas számmal kezdődően kell a műhelyek területén lévő váltók számozását

végezni? 8.3.6.

1 Pont

A vágány melyik oldalán szabad anyaghalmot lerakni? 8.8.

12. sz. Függelék

Hova nem szabad szalasztani az alábbiak közül? 12.1.

Mely esetben nem szabad szalasztani az alábbiak közül? 12.1.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

A következőkben felsoroltak közül melyek a gurítódombra fel nem húzhatók,

szalasztásból kizárt járművek? 12.2.1.

3 Pont

Hogyan szabad gurítani, szalasztani az olyan kocsit, amelynél a küldemény

100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz? 12.2.1. 3 Pont

Milyen bárcával kell ellátni azokat a járműveket, amelyek a gurítódombra

fel nem húzhatók, szalasztásból kizárt kocsik? 12.2.1.

3 Pont

Mely járművek minősülnek nem gurítható, nem szalasztható kocsinak?

12.2.2. 3 Pont

Hogyan gurítható, szalasztható az ikermotorkocsi? 12.2.2.

3 Pont

Gurítható, szalasztható-e olyan küldeménnyel rakott kocsi, amelynek

rakománya a padlószinttől számítva 2 méternél magasabb?

12.2.2. 3 Pont

Hogyan guríthatók, szalaszthatók a 20 tonnánál nagyobb tömegű tárgyakat

tartalmazó kocsik? 12.3.2.

3 Pont

Milyen bárcával kell elegyrendezés szempontjából ellátni a törékeny áruval

(pl. palackozott italáruval, tojással, üveggel, cseréppel, téglával, porcelánnal

stb.) rakott kocsikat? 12.3.2.

3 Pont

120 121


13. Függelék

Robbanásveszélyes áruval (RID 1. osztály) rakott kocsikat, amelyek narancssárga

színű RID 1, 1.4, 1.5, 1.6 sz. veszélyességi bárcákkal vannak

ellátva, mennyi védőkocsival kell elválasztani a személyek által elfoglalt

kocsiktól? 13.1.

3 Pont

Mennyi védőkocsit kell besorozni a narancssárga színű RID 1.5 sz. veszélyességi

bárcákkal ellátott robbanásveszélyes áruval rakott kocsik

után, ha közvetlenül mögöttük nincsen tolómozdony? 13.1. 3 Pont

Hogyan kell vonatba sorozni a RID 2.1, 3. tűzveszélyességre utaló bárcával

ellátott tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, ha a vonatot villamos

mozdony továbbítja? 13.2.

3 Pont

A RID 4.1, 4.2, 4.3 sz. tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat,

vagy tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, hogyan kell vonatba sorozni,

ha a vonat fűtőkazánkocsit, vagy kályhával fűtött kocsit is továbbít?

13.2. 3 Pont

Mivel kell ellátni a veszélyes árut szállító tartálykocsik dómfedelét, központi

szelepét, valamint a lefejtő szelepeket? 13.3.

3 Pont

Hogyan kell a veszélyes árut szállító tartálykocsik lefejtő szelep csőcsatlakozását

kezelni? 13.3.

3 Pont

Mi a teendő, ha a veszélyes árut szállító tartálykocsik szállítása közben

tömítési hiba keletkezik? 13.3.

3 Pont

Milyen előírásokat kell betartani a robbanásveszélyre és tűzveszélyességre

utaló RID veszélyességi bárcákkal ellátott kocsik fékállásán?

13.4. 3 Pont

Mennyi és milyen kocsit kell védőkocsiként besorozni a RID 1.6 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi és a RID 2.1 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi közé? 13.5. 3 Pont

Hova kell a vonatba besorozni a robbanásveszélyes áruval rakott kocsikat,

ha a vonatba tűzveszélyes bárcával ellátott kocsi is továbbításra kerül?

13.5.

3 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a Radioaktív anyagra utaló veszélyességi

bárcával ellátott kocsit a személyek által elfoglalt kocsiktól, valamint

az élő állatokkal megrakott kocsiktól? 13.6.

3 Pont

Hogyan szabad a Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott

kocsikat vonatba sorozni? 13.6.

3 Pont

Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsin szállítás

közben ki tartózkodhat? 13.6.

3 Pont

Milyen kocsikat szabad a vonat továbbítása során védőkocsiként alkalmazni?

13.7.

3 Pont

Hogyan kell a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat, szállítóeszközöket

megjelölni? 13.8.

3 Pont

Mi a RID azonosító tábla felső és alsó száma? 13.9.

3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított fehér-vörös csíkozású

négyszögben a felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta négyes szám?

13.9. 3 Pont

A robbanásveszélyes áruval rakott kocsik milyen veszélyességi osztályba

tartoznak, és milyen színű bárcával vannak megjelölve? 13.9. 3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a

felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta hármas szám? 13.9. 3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított felső része fehér, az alsó része fekete

színű négyszög alakú, továbbá a felső részén kémcső és alatta nyolcas

szám van? 13.9.

3 Pont

17., ,21., 25. sz. Függelékek

Hány főcsoport van a vonat számozási számrendszerben?

17.1.1. 1 Pont

Mely számtartományba sorolt vonatok tartoznak a fővonali személyszállító

vonatok számcsoportjába? 17.1.1.

1 Pont

Mely vonatok tartoznak a 20000―29999-ig számtartományba a vonat

számozási számrendszerben? 17.1.1.

1 Pont

A vonatok számozási rendszerében melyik számcsoport a tehervonatoké?

17.1.1.

1 Pont

A vonatok közlekedés irányát a vonatszámának hányadik számjegye jelzi?

17.1.2.

1 Pont

Milyen feltételek betartásával szabad olyan vonatot indítás megkönnyítése

végett megtolni, amelyben a vonat utolsó kocsiján ütközőhiány vagy

sérült ütköző van? 21.5.2.

1 Pont

Milyen jármű lehet a tolómozdony és a vonat utolsó kocsija között?

21.5.3. 1 Pont

122 123


Milyen küldeményként kell kezelni MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsit?

25.1. 3 Pont

Milyen küldeménynek kell minősíteni az MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsikat?

25.1.

3 Pont

Milyen küldeményként kell kezelni MC jellel ellátott kocsikat, ha azok az

engedélyezett tengelyterhelést túllépik? 25.1.

3 Pont

Milyen esetben szabad a középütközős önműködő kapcsolókészülékeket

szétkapcsolni több kocsi (kocsicsoport) továbbítása esetén?

25.3. 3 Pont

A középütközős önműködő kapcsolókészülékkel ellátott kocsik (kocsicsoportok)

guríthatók és szalaszthatók-e? 25.4.

3 Pont

Milyen kocsinak kell tekinteni elegyrendezés szempontjából a középütközős

önműködő kapcsolókészülékkel ellátott kocsikat? 25.4. 3 Pont

Hogyan guríthatók és szalaszthatók a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel

rendelkező kocsik? 25.4.

3 Pont

27. Függelék

Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni?

27.1.1. 3 Pont

Hogyan vállalhatja el a rendkívüli küldemények fuvarozását a vállalkozó

vasúti társaság? 27.2.1.

1 Pont

Minek minősíthető általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli

küldemény esetén az átvételi engedély? 27.2.2.

3 Pont

Mikor és hogyan kerül kiadásra az egyedi továbbítási engedély?

27.2.3. 3 Pont

A rendkívüli küldeményt személyszállító vonattal lehet-e továbbítani?

27.3.1. 3 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő külön honvédségi kísérővel továbbított szállítmányoknak?

27.3.3. 3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rak szelvé

nyen túlérő, egyéb küldemények esetén a (00) kód megjelölés?

27.4.3. 3 Pont

Milyen általános érvényű engedéllyel továbbítható, egyéb küldeményt

kell (08) kóddal megjelölni? 27.4.3.

3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(65) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Milyen korlátozásokat tartalmaznak az engedélyezett tengelyterhelést

meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó éves vonalengedélyek?

27.5.2. 3 Pont

29. sz. Függelék

Milyen szempontból csoportosíthatók a próbavonatok? 29.1.

1 Pont

Mit nevezünk különleges próbavonatnak forgalmi szempontból?

29.1.1.1. 3 Pont

Mely vonatok minősülnek rendeltetésük szerint hatósági próbavonatnak?

29.1.2. 1 Pont

Minek minősül az a próbavonat, amely sebessége nagyobb, mint a pályára,

illetve a próbában résztvevő járművekre megengedett legnagyobb

sebesség? 29.1.3.

3 Pont

Hol kell közölni, hogy a próba engedélyezése milyen utasítási előírások

alól ad felmentést? 29.1.4.3.

1 Pont

Milyen műszaki állapotú jármű sorolható be a próbavonatba?

29.1.4.15. 3 Pont

Mikor és mi alapján sorozható be a próbavonatba MÁV Zrt. számára

újonnan gyártott, de még a gyártó cég tulajdonát képező jármű?

29.1.4.15. 3 Pont

Milyen vonattal nem végezhetők gyártási, átvételi, javítási vagy kísérleti

próbamenetek? 29.1.4.18.

1 Pont

A kísérlet színhelyére és vissza mikor és milyen vonattal is továbbíthatók

azok a mérőkocsik és a kísérletre előkészített, mérőberendezéssel felszerelt

közforgalmú kocsik, amelyek a biztonságos közlekedés feltételeinek

megfelelnek? 29.2.4.

3 Pont

Hova sorozhatók a mérőkocsik az Ingavonatként közlekedő személyszállító-

vagy szerelvényvonatba? 29.2.5.

3 Pont

124 125


30., 33. sz. Függelék

Mit nevezünk Gurítódombos rendező-pályaudvarnak? 30.1.1.

1 Pont

Válassza ki a felhúzóvágány meghatározását a Forgalmi Utasítás Függelékeinek

előírása alapján? 30.1.4.

1 Pont

Mi a Vágányfék? 30.1.14.

Milyen berendezés a Vágányfék? 30.1.14.

1 Pont

1 Pont

Milyen berendezés lehet a vágányfék működése szempontjából?

30.1.14. 1 Pont

Mikor használhatatlan a féksaru a következőkben felsorolt esetek közül?

30.3.4.1. 1 Pont

Mely esetekben kell a féksarut használhatatlannak tekinteni?

30.3.4.1. 1 Pont

Mikor nem szabad a féksarut saruzásra használni? 30.3.4.1.

1 Pont

Ki köteles a féksaruk gondos kezelését és az előírt mennyiséget, továbbá

a megőrzésükre vonatkozó előírások betartását kétnaponként ellenőrizni?

30.3.4.6.

1 Pont

Hány naponként kell a kocsivizsgálónak a féksaruk gondos kezelését

ellenőrizni a Forgalmi Utasítás Függelékeiben előírtak szerint?

30.3.4.6. 1 Pont

Hogyan szabad a RO-LA kocsik egymás közötti kapcsolását végrehajtani?

33.5.4.

1 Pont

AVV – Általános teherkocsi használati szerződés

Kinek a kötelessége a közlekedő vonatokban a teherkocsik műszaki

állapotának ellenőrzése és az milyen előírások szerint történik?

AVV 7.3.

1 Pont

Mely adatok feltüntetése kötelező a vasúti teherkocsikon?

AVV 8.

1 Pont

Mikor utasíthatja vissza a vasúti társaság a teherkocsik átvételét?

AVV 11.

1 Pont

Hogyan történik a vasúti teherkocsik és tartozékaik sérüléseinek, hiányosságainak

dokumentálása? AVV 18.1

1 Pont

Mikor kell engedélyt kérni az üzembentartótól a kocsi futóképességének

helyreállításához? AVV 19.1

1 Pont

Mikor minősül egy sérült kocsi „gazdaságosan nem helyreállítható”-nak?

AVV 19.2

1 Pont

Hová kell küldeni az útközben megsérült kocsit a javítás elvégzése után?

AVV 19.4

1 Pont

Hol végeztetheti el a javítást a használó vasúti társaság és milyen feltételekkel?

AVV 19.5

1 Pont

Mikor tekintendő egy vasúti teherkocsi elveszettnek? AVV 20.1

1 Pont

Hogyan kell eljárni a korábban elveszettnek tekintett teherkocsik

(kocsitartozékok) megtalálása esetén? AVV 20.4

1 Pont

Melyek az AVV 4. Melléklet szerinti Kárjegyzőkönyv sérülések leírására

és bárcázásra vonatkozó előírásai? AVV 4. Melléklet

1 Pont

Melyek a HR-minta legfontosabb adatai és kezelésének szabályai?

AVV 7. Melléklet

3 Pont

Mekkora a kerékabroncs megkövetelt minimális vastagsága a sebesség

függvényében? Hibakatalógus 1.1.1.

1 Pont

Mikor tekinthető az abroncs lazának? Hibakatalógus 1.1.3.

3 Pont

Mi a teendő, ha egy tömbkeréknél túlzott hőigénybevételre utaló nyomok

láthatók (leégett festék, rozsdanyomok a kerékkoszorún, megolvadt

féktuskó) és a kerékpár nincs nagy hőterhelésűként megjelölve?

Hibakatalógus 1.2.2.

1 Pont

Mekkora lehet kerék futófelületén a megengedett laposodás mér té ke?

Hibakatalógus 1.3.3.1.

1 Pont

A kerékpáron bemetszések, repedések láthatók. Mi a teendő?

Hibakatalógus 1.3.6.

1 Pont

Melyek a nyomkarima megengedett üzemi méretei?

Hibakatalógus 1.4.

3 Pont

Milyen sérülések nem engedhetők meg a kerékpárok tengelyein?

Hibakatalógus 1.6.

1 Pont

Mikor kell ellenőrizni a kerékpárok belső homlokfelületei

közötti „E” távolságot, és mikor számít görbének a tengely?

Hibakatalógus 1.7.1.

1 Pont

126 127


Mely esetekben kell a kocsit tömörtelen csapágyház miatt kisorozni?

Hibakatalógus 1.8.1.

1 Pont

Mikor tekinthető egy csapágy hőnfutottnak? Hibakatalógus 1.8.3. 1 Pont

Milyen rugólap sérülésék nem engedhetők meg a lemezes hordrugóknál?

Hibakatalógus 2.1.1. - 2.1.4.

1 Pont

Válassza ki a helyes választ! Y 25 típusú forgóvázak rugózásánál a kocsit

az alábbi hiányosságokkal ki kell sorozni: Hibakatalógus 2.5. 1 Pont

Milyen mechanikus fékszerkezeti hibával kell a teherkocsit kisorozni a

vonatból? Hibakatalógus 3.1.

1 Pont

Milyen féktuskó hiányossággal kell a teherkocsit kisorozni a vonatból?

Hibakatalógus 3.2.

1 Pont

Mi a teendője a kocsivizsgálónak sérült vagy hasznavehetetlen szikrafogó-lemez,

vagy kézifék esetén? Hibakatalógus 3.4. – 3.5. 1 Pont

Milyen sérülések nem engedhetők meg a teherkocsik alvázán?

Hibakatalógus 4.1.

1 Pont

Válassza ki a helyes választ! A súrlódó lengéscsillapító felületeket:

Hibakatalógus 4.9.

1 Pont

Mekkora az engedélyezett sínkorona feletti ütköző-magasság?

Hibakatalógus 5.1.2.

1 Pont

Válassza ki a helyes választ! Üzemben nem megengedhetők az ütközőtányérok

alábbi sérülései és hiányosságai: Hibakatalógus 5.2. 1 Pont

Milyen előírások érvényesek az ütköző rugókra és törő-elemekre?

Hibakatalógus 5.5.

1 Pont

Milyen előírások érvényesek a csavarkapocsra és a vonóhorogra?

Hibakatalógus 5.6.—5.7.

1 Pont

Mi a kocsivizsgáló teendője, ha egy belföldi vonat kapcsolási állapota

nem megfelelő, -laza? Hibakatalógus 5.8.

1 Pont

Hogyan kell kezelni a lejárt fővizsgás teherkocsikat?

Hibakatalógus 6.1.2.

1 Pont

Milyen szekrénysérülésekkel kell a teherkocsikat a vonatból kisorozni?

Hibakatalógus 6.1.3. - 6.1.5.

1 Pont

Milyen ajtó- és oldalfal sérülésekkel, hiányosságokkal kell a teherkocsikat

a vonatból kisorozni? Hibakatalógus 6.1.6.

1 Pont

Az egyéb szekrényrészek (lépcsők, létrák, fogantyúk, kocsitartozékok)

milyen sérüléseivel, hiányosságaival kell a teherkocsikat a vonatból kisorozni?

Hibakatalógus 6.1.7., 6.1.8.

1 Pont

A tartálykocsik milyen sérüléseivel, hiányosságaival kell a kocsikat a vonatból

kisorozni? Hibakatalógus 6.5.

1 Pont

A különleges berendezésű teherkocsik milyen sérüléseivel, hiányosságaival

kell a kocsikat a vonatból kisorozni? Hibakatalógus 6.6. 1 Pont

A rakomány méreteivel kapcsolatban mely hiányosságok vezetnek a kocsi

kisorozásához?

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.1.

1 Pont

Milyen jelenségek utalnak a teherkocsik legnagyobb terhelési határának,

hordképességének túllépésére és mi a kocsivizsgáló teendője ilyen esetben?

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.1 Pont 3 Pont

A rakoncák mely hiányosságai esetén kell a teherkocsikat kisorozni?

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.2.

1 Pont

A kocsi szerkezeti részein árumaradvány látható. Mi a teendő?

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.2.7.

1 Pont

Az ömlesztett áruk rakodásakor be kell tartani az alábbi szabályt:

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.3.3.

1 Pont

Hengeres rakományok rakodása során be kell tartani az alábbi előírást:

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.3.4.

1 Pont

A kombináltfuvarozás speciális szállító egységek nem minden sarokeleme

(vagy nem a megjelölt sarokeleme) csatlakozik a kocsi rögzítő tüskéihez.

Mi a teendő?

Hibakatalógus, Általános Rakodási irányelvek 7.7.

1 Pont

Hogyan kell a kocsit megvizsgálni erős ráütközés, meg nem engedett

durva tolatás után? Hibakatalógus 8.1.2.

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a kocsi árvíz, időjárás, villamos áram, vagy tűz

következtében megsérült? Hibakatalógus 8.2. – 8.4.

1 Pont

Mikor tekintendő a nyomkarima meredeksége megfelelőnek?

AVV 9. Melléklet, 4. Függelék

1 Pont

Hogyan kell kezelni a legfeljebb 6 hónappal lejárt fővizsgás kocsit?

AVV 9. Melléklet, 8. Függelék I. Fejezet

1 Pont

128 129


Hogyan kell kezelni a több, mint 6 hónappal lejárt fővizsgás kocsit?

AVV 9. Melléklet, 8. Függelék I. Fejezet

1 Pont

Hogyan kell kezelni a túlterhelt kocsikat a rakományigazítás

után, ha a tengelyterhelés túllépése 20 t –s kerékpároknál

legfeljebb 5%, 22,5 t-s kerékpároknál legfeljebb 10% volt?

AVV 9. Melléklet, 8. Függelék II. Fejezet

1 Pont

Hogyan kell kezelni a túlterhelt kocsikat, ha a tengelyterhelés túllépése

20 t –s kerékpároknál több mint 5%, a 22,5 t-s kerékpároknál több mint

10% volt? AVV 9. Melléklet, 8. Függelék II. Fejezet 1 Pont

Milyen bárcákat kell alkalmazni nemzetközi (AVV) teherforgalomban?

AVV 9. Melléklet, 11. Függelék

1 Pont

AVV 10. Melléklet - Karbantartási előírások

Milyen minimális műszaki állapotnak kell megfelelnie a teherkocsinak a

műhelyi javítást követően? AVV 10. Melléklet, A. Fejezet 1 Pont

Milyen kocsiknál kell a hordrugókat párban cserélni?

AVV 10. Melléklet, A. Fejezet.2.10.

1 Pont

Melyek azok a kötelező fékes munkák, amelyeket a kocsi műhelyi tartózkodás

során el kell végezni?

AVV 10. Melléklet, A. Fejezet 3.7, 3.8, 3.17.

1 Pont

Szabad-e a fékbiztonsági kengyelt hegesztéssel javítani?

AVV 10. Melléklet, A. Fejezet 3.18.

1 Pont

Milyen hosszúságú repedések engedhetők meg a kocsialvázon?

AVV 10. Melléklet. A. Fejezet 4.

1 Pont

Mekkora a csavarkapocs vonóhorogcsap megengedett legkisebb átmérője?

AVV 10. Melléklet, A. Fejezet 5.19.

1 Pont

Milyen sérülések nem engedhetők meg a kocsiszekrényen?

AVV 10. Melléklet. A. Fejezet 6.1.

Mekkora a fogantyúk megengedett legnagyobb deformációja?

AVV 10. Melléklet, A. Fejezet 6.12.

AVV 11. Melléklet - Feliratok és jelek a teherkocsikon

1 Pont

1 Pont

Mely teherkocsik korlátozottan átmenőképesek az építési mód szerint?

AVV 11. Melléklet 2.2., 2.19.

1 Pont

Hol található a fővizsgálat jele a teherkocsin és hány év lehet a maximális

érvényessége nemzetközi forgalomban?

AVV 11. Melléklet 2.3.

1 Pont

Mit tartalmaznak a terhelési határ tábla feliratok?

AVV 11. Melléklet 2.4.

Mit jelent az egyes teherkocsikon található

AVV 11. Melléklet 2.6.

Mit jelent az egyes teherkocsikon található

AVV 11. Melléklet 2.6.

Mely kocsikon kell külön feliratozni a szikrafogó jelét?

AVV 11. Melléklet 2.10.

jel?

jel?

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mely kocsikon kell feliratozni a komprajárás legnagyobb törésszögét?

AVV 11. Melléklet 2.12.

1 Pont

A teherkocsiknak a gurítódombra-járás szemPontjából milyen feltételeket

kell kielégíteniük, milyen jeleket kell viselniük?

AVV 11. Melléklet 5.1, 5.2.

1 Pont

Mely teherkocsikat kell felirattal megjelölni a rendezési korlátozások

miatt, és mit jelentenek ezek a korlátozások?

AVV 11. Melléklet 5.4, 5.5.

1 Pont

Milyen alkatrészeket kell megjelölni az

AVV 11. Melléklet 7.9.1.

-jellel?

E. 12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

Mi a vasúti kocsi? 1.2.1.

1 Pont

1 Pont

Vasúti kocsinak tekintendő-e a pályaszámmal ellátott speciális forgóváz?

1.2.2.1. 1 Pont

Mit nevezünk Kisegítő kocsinak? 1.2.2.2.

Mit nevezünk Bérbe adott magánkocsinak? 1.2.2.2.

1 Pont

1 Pont

Csoportosítsa a vasúti kocsikat a közlekedés feltételei szerint!

1.2.2.3. 1 Pont

Mi az Üzemképes megvizsgálandó kocsi? 1.2.2.4.

Melyik a Futóképes sérült kocsi? 1.2.2.4.

1 Pont

1 Pont

130 131


Melyek a Nem futóképes, súlyosan sérült kocsik? 1.2.2.4.

1 Pont

Csoportosítsa a vasúti kocsikat a nyomtávolság szerint! 1.2.2.5. 1 Pont

Mi az Alvázszám? 1.2.3.

Mi a Kocsivizsgálat célja? 2.1.1.

1 Pont

1 Pont

A kocsivizsgálathoz 2 fős brigádok figyelembevételével tengelyenként

mennyi technológiai időt kell figyelembe venni? 2.1.2.1. 1 Pont

Mikor kell vonatindító állomáson összeállított vagy a vonatot továbbító

vasútvállalat változása esetén átvett személyszállító vonatokra előírt

vizsgálaton túl, a személyszállító vonatnál a 100 km közlekedési távolságot

meghaladó célállomásra való érkezés után kocsivizsgálatot tartani?

2.1.2.3. 1 Pont

Mikor kell 100 km közlekedési távolságot meg nem haladó személyszállító

vonatok kocsijait megvizsgálni? 2.1.2.3.

1 Pont

Kinek és milyen szempontból kell megvizsgálni a vonatindítás előtt a nem

kocsivizsgáló szolgálati helyen összeállított és indított személyszállító

vonatokat? 2.1.2.4.

1 Pont

Mi a teendő, ha a tehervonat indítása nem kocsivizsgálói szolgálati helyen

összeállított vonatnál történik vagy a feloszlatás óta több mint 24 óra

telt el? 2.1.2.4.

1 Pont

Engedélyezett –e az indulás előtti kocsivizsgálat és a fékpróba összevontan

történő megtartása? 2.1.3.

1 Pont

Érkező vonat vizsgálatát mikor és hol kell megkezdeni? 2.2.1.1. 1 Pont

Hogy kell jelölni a kocsikon a „Vágányfékkel fékezni tilos” korlátozást rendező

pályaudvaron? 2.2.1.1.

1 Pont

Milyen kocsit nem szabad a fuvaroztatónak megrakásra átadni?

2.2.2.2. 1 Pont

Tartálykocsi megtöltése előtt és közben a töltést végzőnek mit kell ellenőrizni?

2.2.2.2.

1 Pont

Mely esetben kell kocsivizsgálatot tartani síktolatás után? 2.2.2.3. 1 Pont

Mi a teendő, ha ugyanaz a kocsi kétszer egymás után siklott és nyilvánvaló,

hogy a siklást nem helytelen kezelés vagy pályahiba okozta?

2.2.3.2. 1 Pont

Mikor mehetnek a kocsivizsgálók a vonatok vizsgálatakor a kocsi tetejére

vagy a kocsi alá? 2.3.1.

1 Pont

Mit jelent a sárga körfelület a személykocsi víztöltő fej mellett fehér négyzetben

felfestve? 2.3.4.

1 Pont

Zöld körgyűrű esetén mikor kell a személykocsit vízteleníteni?

2.3.4. 1 Pont

Egy javításos bárcával közlekedő kocsi vizsgálata során újabb sérülést

állapít meg, hogyan történik a kocsi megjelölése? 2.4.2. 1 Pont

Mely javítási bárcák tartoznak a nemzetközi csoportba? 2.4.4.

1 Pont

Milyen bárcával kell megjelölni a kocsit vonatkísérő személyzet által rögzített

menetközben keletkezett vagy felfedett személyszállító kocsi hibák

és hiányosságok esetében? 2.4.4.

1 Pont

Mi a jelentése az R 3 bárcának? 2.4.4.

1 Pont

Milyen bárcát kell alkalmazni súlyosan sérült kocsi esetén, ha a súlyosan

sérült kocsit vagy forgóvázat másik kocsira kell felrakni?

2.4.4. 1 Pont

Belföldi forgalomban közlekedő futóképes, sebességkorlátozással továbbítandó,

sérült kocsik megjelölésére milyen bárcát kell alkalmazni?

2.4.4. 1 Pont

Egy Eas kocsi rakománya megcsúszott, és emiatt a kocsi homlokfala

megsérült. Milyen bárcát tesz a kocsira? 2.4.4.

1 Pont

Mi a teendő a külföldre kilépő, sérült saját és idegen kocsival, ha a kocsin

a belföldön használatos bárcák vannak? 2.4.5.

1 Pont

A kocsisérülési jegyzőkönyvből hány eredeti példányt kell kiállítani és mi

a teendő vele? 2.5.4. 1 Pont

A kocsisérülésekre vonatkozó jegyzőkönyveket, jelentéseket, vizsgálati

anyagokat, valamint az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat évenként

összegyűjtve, hány évig kell megőrizni? 2.5.10.

1 Pont

Ki állíthatja ki Futási engedélyt? 2.6.

Meddig érvényes a Futási engedély? 2.6.

1 Pont

1 Pont

Főjavítást, fővizsgálatot és tartályvizsgálatot hol kell elvégezni?

3.1.2. 1 Pont

Mit jelent az alábbi bekeretezett felirat? 5 REV Db 09. 01. 08.

3.2.3. 1 Pont

Milyen lehetőség van a fővizsgálati határidő meghosszabbítására vonatkozóan

teherkocsik esetében? 3.2.3.2.

1 Pont

132 133


Igaz-e, hogy egyes személykocsi sorozatok fővizsgálatának munkái

megosztva is végezhetők, azaz a közlekedésbiztonsággal összefüggő

részegységek és más a közlekedésbiztonsággal közvetlenül nem összefüggő

szerkezeti részek vizsgálatára és javítására? 3.2.3.4. 1. pont

Hány havonta kell a siklócsapágyas kocsiknál a csapágyvizsgálatot elvégezni?

3.2.5.

1 pont

Mely kocsiknál kötelező feltüntetni a következő tartályvizsgálat esedékességének

dátumát? 3.2.6.

1 Pont

Futójavításkor a magyar országkódot viselő teherkocsiknál mit köteles a

járműjavító üzem, illetve a kocsijavító műhely a kocsi homlokfalán, a bal

ütköző felett található táblázatba festéssel bejegyezni? 3.3.1. 1 Pont

Hogyan kell összejelölni a kerékabroncsot és a kerékvázat? 3.3.3. 1 Pont

Villamos energiaellátás alatt álló szerelvényeknél melyik tevékenységek

végezhetőek el? 4.2.1.2.

1 Pont

Mi a teendő, ha a vonatnál a villamos fővezeték csatlakozását kell szétválasztani

és a vonatban a villamos fővezeték táplálására több alkalmas

vontatójármű, illetve villamos fűtőkocsi van? 4.2.1.2.

1 Pont

Van-e különbség technológiai időben, hogy az előfűtés-előhűtés helyhez

kötött energiahálózatról, vagy arra alkalmas mozdonyról történik?

4.2.4.3. 1 Pont

Mi a teendő, ha fűtési idényben a gőzfűtéses kocsikkal közlekedő vonatnál

nyílt vonalon a gőz-fővezetékben az elégtelen gőzszolgáltatás miatt

elfagyás következik be? 4.2.6.1.

1 Pont

E. 2. sz. Fékutasítás

Milyenek lehetnek a légfékezéssel közlekedő vonatok, járművek indulás

előtti fékpróbái? 2.2.1.

1 Pont

Mely dolgozó a fékpróbára kötelezett a műszaki kocsiszolgálati hellyel

rendelkező állomáson féknehézmény miatt veszteglő, második vontatási

dolgozóval közlekedő vonatnál? 2.3.

1 Pont

Mely vonatot kell féktechnikailag leállítottnak tekinteni? 2.5.

Melyek a teljes fékpróba fő tevékenységei? 3.1.1.

Mikor kell teljes fékpróbát tartani? 3.1.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mire kell ügyelni a fővezeték összekapcsolásakor? 3.1.7.

1 Pont

Milyen állásba kell helyezni a tárcsafékes kocsik vonatnemváltóit a

tárcsás és tuskós fék vegyes használatakor max. 120km/h esetén?

3.1.29. 1/a táblázat 1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a vontatott járműveken,

amennyiben a vonat sebessége nagyobb, mint 120 km/h a legnagyobb

vonathossz ≤ 500m? 3.1.29. 1/a táblázat

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a tehervonatoknál, amenynyiben

a vonat sebessége ≤ 80 km/h, a legnagyobb vonathossz 600 m

és 700 m között van (megj.: ha a járműveken „Sz” „(P)” állás van, akkor

ebben az állásban kell közlekedtetni)? 3.1.29. 1/a táblázat 1 Pont

Mennyi a megengedett legnagyobb vonathosszúság tehervonatoknál

80 km/h sebességig akkor, ha a vonatnemváltók „T” („G”) állásban vannak?

3.1.29. 1/a táblázat

1 Pont

Műszaki bizalmi elv alapján közlekedő nemzetközi tehervonatnál

a vonatnem váltókat a besorozott járműveken milyen állásban

kell üzemeltetni, ha a vonat elegytömege 1200 t-nál nagyobb?

3.1.29. 1/b. táblázat 1 Pont

Műszaki bizalmi elv alapján közlekedő nemzetközi tehervonatnál

a vonatnem váltókat a besorozott járműveken milyen állásban

kell üzemeltetni, ha a vonat elegytömege 800 t-nál kisebb?

3.1.29. 1/b. táblázat 1 Pont

Mennyi lehet az „Sz” vonatnemű kocsik mennyisége akkor, ha egy tehervonatban

vegyesen „Sz” és „T” vonatnemű kocsik találhatók?

3.1.31. 1 Pont

Milyen állásba kell helyezni a mérlegelés nélkül továbbított kocsi raksúlyváltóját?

3.1.44.

1 Pont

Milyen állásban kell lenni a raksúlyváltónak akkor, ha az öntöttvas

féktuskós tengelyátszerelt kocsiba berakott rakomány súlya 23,8 t?

3.1.47. 1 Pont

Melyik állás felel meg az üres állásnak a széles nyomtávolságú teherkocsik

raksúly váltóján? 3.1.47.

1 Pont

Milyen állásban kell lenni a raksúlyváltónak akkor, ha az öntöttvas

féktuskós tengelyátszerelt kocsiba berakott rakomány súlya 24,8 t?

3.1.47. 1 Pont

134 135


Milyen állásban kell lenni a raksúlyváltónak akkor, ha a műanyag féktuskós

tengelyátszerelt kocsiba berakott rakomány súlya 23,8 t?

3.1.48. 1 Pont

Kell-e kezelni a kiiktatott fékberendezésű kocsik raksúlyváltóit?

3.1.50. 1 Pont

Mi a teendő rakott kocsi esetében, ha a raksúlyváltó nem állítható vissza, de

a kocsi elegytömege kisebb az átállítási elegytömegnél? 3.1.51. 1 Pont

Milyen állásban kell lenni a MÁV és GYSEV vonalain a „sík-lejtő” váltóknak?

3.1.54.

1 Pont

Mekkora lehet a légveszteség megengedett legnagyobb értéke a

300 m-nél nem hosszabb tehervonatoknál? 3.1.58. 1 Pont

Megkezdhető-e a befékezés vizsgálata akkor, ha egy 260 m hoszszú

tehervonat fékpróbájakor a légveszteségi jellemző 0,7 bar/perc?

3.1.58. 1 Pont

Mennyi a megengedett fővezeték nyomáscsökkenés mértéke 300 m-nél

rövidebb tehervonatoknál (I. kategória) TFB-vel megtartott fékpróbánál?

3.1.59. 1 Pont

Mi a teendő akkor, ha fővezeték tömörség mérésénél a nyomáscsökkenés

értéke nagyobb a megengedettnél? 3.1.60.

1 Pont

Mi az eljárás akkor ha nem inga- és nem motorvonatban, nem javítható

légvesztes főlégtartályvezetékű személykocsi van? 3.1.64. 1 Pont

Fel kell-e tüntetni valahol a főlégtartály-vezeték mért tömörségi értékét?

3.1.65. 1 Pont

Mikor fog működni a beiktatott utánfékező szeleppel, a hátul működő

mozdony fékberendezése a „Befékezni!” jelzésre? 3.1.74. 1 Pont

Mit vizsgálunk teljes fékpróba során gyorsvonati légfékkel, Mg sínfékkel

közlekedő vonatoknál, kis fékhengernyomásnál? 3.1.77. 1 Pont

Mikor mérvadó a vonatnemváltó „R” állásához megadott rombuszba foglalt

„R” felirathoz megadott féksúly? 3.1.79.

1 Pont

Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, illetve a TFB kezelőnek a sikeres

befékezési vizsgálatot követő „Féket feloldani” jelzés tudomásul vétele

után? 3.1.80.

1 Pont

Mennyi ideig kell várni a „Féket feloldani!” jelzés adása után személyszállító

vonatok kivételével? 3.1.82.

1 Pont

Mi a teendő akkor, ha egy kocsinál az oldás vizsgálata után a

fékhengerdugattyú fékező helyzetben maradt? 3.1.85.

1 Pont

Mi a teendő akkor, ha a vonatban egyetlen járműnél is kényszeroldást

kell alkalmazni? 3.1.86.

1 Pont

Miről kell meggyőződni az „E” fékpróba megtartása során? 3.2.1. 1 Pont

Milyen fékpróbát kell tartani határállomáson a mozdonycsere nélkül belépő

személyszállító nemzetközi gyorsvonatoknál? 3.2.13. 1 Pont

Mikor kell az „E” fékpróbáról bárcát kiállítani? 3.2.16.

1 Pont

Kell-e tömörség vizsgálatot tartani az egyszerűsített fékpróbánál?

3.2.16. 1 Pont

Ki rögzíti a személyszállító vonat teljes fékpróbájánál „Menetigazolvány”

megfelelő rovatában azt, hogy a vonatban valamely kocsi vonatnemváltóját

átállították? 3.4.3.

1 Pont

Kinek kell elvégezni az állvatartási fékszázalék biztosításához figyelembe

vett kézi- és rögzítő fékek vizsgálatát az induló állomáson?

3.5.4. 1 Pont

Mit jelent a Féksúly fogalma? 4.1.1.

1 Pont

Mikor kell a „vörös R” féksúlyt figyelembe venni a megfékezettségnél, ha

a vonatnem váltó „R” állása mellett „rombusz R” és vörös színnel felírt „R”

féksúlyok is vannak? 4.3.7.

1 Pont

Mennyi a részben kiiktatott, több kormányszeleppel felszerelt ikerkocsi

féksúlya? 4.3.14.

1 Pont

Figyelembe veendő-e a fékberendezés nélküli jármű tömege a vonat

megfékezettségének kiszámításánál? 4.5.

1 Pont

Mikor tekinthető a jármű, vagy vonat megfékezettnek? 4.8.1.

1 Pont

Kell-e ellenőrizni a megfékezettséget akkor, ha a vonat összeállítása

nem, de a száma megváltozik? 4.8.6.

1 Pont

Mi az eljárás vészfék meghúzása esetén? 5.2.18.

1 Pont

Mennyi ideig lehet állva tartani légfékkel egy vonatot a légsűrítő leállítása

után? 5.2.22.2.

1 Pont

Szabad-e a kézifék berendezést működtetni tárcsafékes járműveknél a

légfék feloldása nélkül? 5.2.23.

1 Pont

Milyen kiegészítő ténykedést kell végezni fékpróba alkalmával tartós havazás

esetén, illetve az ezt követő két napon? 5.3.6.

1 Pont

136 137


Rakodási szabályok

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Ha egy zárt vonatban továbbított

kocsi kisorozás után, szórt elegyként folytatja az útját, …....

RSZ I. 1.1.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Szállítóegységek (konténerek,

közúti tehergépjárművek) vasúti szállítása esetén ......

RSZ I. 1.4.

1 Pont

Ismertesse a teherelosztásra vonatkozó szabályokat! RSZ I. 3.3. 1 Pont

Mi a megoszló terhelés hossza? RSZ I. 3.4.

1 Pont

Rakodható-e két keresztirányú alátétre rakomány, ha az alátétek a tengelyen/forgócsapon

kívül fekszenek? RSZ I. 3.4.

1 Pont

Milyen mértékben és milyen feltételek mellett léphető túl a feliratozott

rakodási hossz – az ütköző felerősítési síkjától mérve?

RSZ I. 4.2 és 4.3.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Védőkocsi beállítása esetén

az alábbi tereket kell szabadon tartani: .....

RSZ I. 4.3.

1 Pont

Ismertesse a rakománykúp méretére vonatkozó szabályokat ömlesztett

áru esetén! RSZ I. 5.3.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Ha a rakományt

csak két rakonca biztosítja, akkor a rakománynak a kocsi

hosszirányában túl kell nyúlnia a rakonca középvonalán.......

RSZ I. 5.4.1.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! A leszögezett vezetőfák

alkalmazási lehetősége a kocsi hosszirányában: ......RSZ I.5.4.3. 1 Pont

Mi a teendő olyan szabályos felfekvőfelületű rakományegységek rakodása

esetén, melyek hossza rövidebb, mint a rakoncák közötti távolság?

RSZ I. 5.4.

1 Pont

Mikor kell hosszirányú csúszást lehetővé tevő rakodási módot alkalmazni?

RSZ I. 5.5.

1 Pont

Mekkora szabad tereket kell hagyni a kocsi két végén hosszirányban?

RSZ I. 5.5.2.

1 Pont

Szükséges-e korlátozni a csúszási utat? RSZ I. 5.5.3.

Rögzíthető-e csomózással a kötözőszer a kocsihoz?

RSZ I. 5.5.4.

1 Pont

1 Pont

Milyen feltételekkel rakodható közvetlenül a kocsipadlóra 10 t-nál nagyobb

egyedi tömegű gördülékeny rakományegység keresztirányú tengellyel?

RSZ I. 5.6.1.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Szabadon álló rakományegységeket

eldőlés ellen biztosítani kell, ha a szélesség/magasság (a:h),

vagy szabálytalan alakú áru esetén a súlyponti vízszintes/függőleges koordináták

(b:k) aránya ......

RSZ I. 5.7.

1 Pont

Rétegekbe rakodott hengeres rakományok esetén milyen összefüggés

van a rétegek és az egy rétegbe helyezett csövek száma között?

RSZ I. 5.8.

1 Pont

Milyen szabályok vonatkoznak a több kocsira rakott, nem kötegelt hajlékony

rakományegység felrakására? RSZ I. 5.9.

1 Pont

Milyen esetekben rakodhatók a vasúti kerékpárok közvetlenül a

kocsipadlóra?

RSZ II. 1.5. Rakodási irányelv, Rakodási mód alfejezet

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! A rakfelületnél nem szélesebb

olajozatlan közép- és durvalemezek rakodásakor a lemezek biztosítása

a kocsi keresztirányában .......

RSZ II. 1.2.4. Rakodási irányelv, p és q alpontok

1 Pont

Mit jelent az, hogy a rönkfa rakományt az oldalfal fölött stabilan kell nyergelni?

RSZ II. 2.1. Rakodási irányelv, k alpont

1 Pont

Milyen esetekben lehet eltekinteni a rakoncák felállításától rétegben rakodott

acélcsövek esetén?

RSZ II. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Rakodási irányelvek q alpont 1 Pont

Legfeljebb 36 m hosszúságú kötegelt betonacélok rakodásakor

RSZ II. 1.6.5. Rakodási irányelv, q és r alpontok

1 Pont

Milyen esetekben lehet eltekinteni a padló megtisztításától acélbugák rakodása

esetén?

RSZ II. 1.6.9. Rakodási irányelv, Rakodási mód alfejezet) 1 Pont

Kerékelőtét rendszerrel felszerelt autószállító kocsira a rövid (2 ütközős)

kapcsolat fölé milyen esetekben rakodható kerekes jármű?

RSZ II. 7.5. Rakodási irányelv, j alpont és Biztosítás alfejezet) 1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Acélcsövek, rudak és profilanyagok

rakodása esetén a kötegek kialakítása ......

RSZ II. 1.4.7. Rakodási irányelv, A rakomány alfejezet

1 Pont

138 139


Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Kerékpárok rakodása esetén

a szabadon tartandó terek…

RSZ II. 1.5. Rakodási irányelv

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Farost- és rétegelt lemezek

keresztirányban kielégítően biztosítottak, ha…

RSZ II. 2.9. Rakodási irányelv, q és r alpontok

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Legfeljebb 36 m hosszúságú

sínek rakodásakor…

RSZ II. 1.6.6. Rakodási irányelv

1 Pont

36 - 150 m hosszúságú sínek rakodásakor milyen esetekben tekinthetünk

el a csúszófelületek zsírozásától?

RSZ II. 1.6.7. Rakodási irányelv, 11. alpont

1 Pont

Függőleges tekercstengellyel berakodott papírtekercsek estén mikor lehet

a tekercsek összekötésétől eltekinteni?

RSZ II. 4.1.3. Rakodási irányelv, q alpont

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Kerekes és lánctalpas járműveket

és eszközöket......

RSZ II. 7.1. Rakodási irányelv, k alpont

1 Pont

Kerékelőtét rendszerrel felszerelt autószállító kocsira rakott kerekes járművek

esetén a tartós (4 ütközős) kapcsolat fölé rakodható-e kerekes

jármű? RSZ II. 7.5. Rakodási irányelv, k alpont

1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Kétszintes autószállító kocsira

rakott kerekes járművek esetén a járművek teteje és a vasúti kocsi

felső rakszintjének alja között legalább .....

RSZ II. 7.5., 7.6. Rakodási irányelv, Rakodási mód alfejezet 1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Fapadlós pőrekocsira rakodott

konténerek esetén…

RSZ II. 9.2. Rakodási irányelv, Biztosítás alfejezet

1 Pont

Olajozatlan közép és durva lemezek esetén milyen esetekben lehetséges

a kocsi két végén a szabadon tartandó tértől eltekinteni?

RSZ II. 1.2.4. Rakodási irányelv, n alpont

1 Pont

Milyen esetekben nem kell letakarni a fémhulladékot?

RSZ II. 1.11.1. és 1.11.2. Rakodási irányelv, Biztosítás alfejezet

1 Pont

Rétegekben felrakott acélcsövek esetén milyen esetekben lehet eltekinteni

az oldalról az alátét- és közbetétfákhoz csavarozott 3 mm vastag

acél összekötő lemezek alkalmazásától?

RSZ II. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Rakodási irányelv 11. alpontja 1 Pont

H. 6. sz. Utasítás A rendkívüli küldemények kezelése

Mit nevezünk Rendkívüli küldeménynek? 1.2.1.

Mit nevezünk Rakszelvénynek? H.6.

Mit nevezünk Ívpótléknak? 1.2.10.

Mit nevezünk Dinamikus pótléknak? 1.2.11.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Szükséges-e a kocsin külön jelölni a rendkívüli küldeményeket?

4.3. 1 Pont

Mit nevezünk a Térigénynek? 3.1.2.

Mit nevezünk Küldemény típusnak? 3.1.2.3.

1 Pont

1 Pont

Milyen esetben engedhető meg eltérés a felvételi engedélyben

megadott méretek és a felvétel során mért tényleges méretek között?

4.4.5. 1 Pont

A rakszelvényen túlérő küldeményekre vonatkozó kérelmekben –

figyelembe véve a 250 m sugarú íves pályán történő elmozdulást is –

milyen információkat kell megadni? 2.1.7.

1 Pont

Mely méret felel meg a MÁV Rakszelvény főbb magassági és félszélességi

méreteinek? 1. Melléket

1 Pont

140 141


Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat

Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás) Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1., 2. Fejezetek

Mi a Biztosított főjelző fogalma? 1.2.5.

Mit nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mely jelzéseket kell nappal és sötétben azonos módon adni?

1.3.2. 1 Pont

Milyennek kell minősíteni az egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket

és melyiket kell figyelembe venni? 1.3.5.

1 Pont

Mit jelez a vörös-fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.11.

4. Fejezet

1 Pont

Mire adnak érvényes jelzéseket a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők?

4.2.1. 1 Pont

Mely mozgásokat tiltja meg a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös

fénye a jelzőn túli vágányrészen? 4.2.1.

1 Pont

Hol tiltja meg a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a tolatási

a mozgásokat? 4.2.1.

1 Pont

Mit jelez a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők „Szabad a tolatás” jelzése?

4.2.4.

1 Pont

Milyen jelzései vannak a tolatásjelzővel egyesített fény kijárati, illetve

tolatásjelzővel egyesített második (további) bejárati jelzőknek a tolatási

mozgásokra vonatkozóan, és hogyan jelzi azokat? 4.2.5. 1 Pont

Mit jelez az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott

tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelző „Visszatol!” jelzése?

4.2.7. 1 Pont

Milyen tolatásjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük (kialakításuk)

szerint? 4.3.1.

1 Pont

Mit jelez a közlekedő vonatok személyzete részére a törpe tolatásjelzők

jelzőlapját kiegészítő lefelé mutató, fényvisszaverős kialakítású, citromsárga

nyíl fölötte arab számmal ellátott tábla? 4.3.3.

1 Pont

Mely vágányrészen engedélyezi a tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése

a tolatási mozgást? 4.3.4.2.

1 Pont

Mely irányba, vagy irányokba ad jelzést a vasúti járműmérlegen történő

tolatási mozgások szabályozására alkalmazott fény tolatásjelző és mit

jelez a fehér, illetve a kék fénye? 4.3.6.

1 Pont

5. Fejezet

Milyen váltóállást mutat a rugós váltó váltójelzője, a váltó kulccsal felnyitott

állapotában, a kézi állítókészülékkel történő váltóállításkor?

5.5.6.6. 1 Pont

Mit jelent, ha a helyszíni állítású váltók kézi állító készülékének (ellensúlyának)

oldalán a fekete nagy A betű nem álló helyzetű?

5.5.7.4. 1 Pont

Mit engedélyez a Vágányzáró - jelző „Szabad” jelzése, ha a Vágányzáró

- jelző fordítókorongot, vagy tolópadot fedez? 5.6.4.3. 1 Pont

Hogyan kell a megálló személyszállító vonattal megállni azokon a szolgálati

helyeken, ahol a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére

Megállás-helye jelzőt és Távolságjelző táblát nem alkalmaznak?

5.7.5. 1 Pont

Mit jelöl a Biztonsági határjelző? 5.8.2.

1 Pont

Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt a nem villamosított vonalakon

elhelyezni? 5.9.4.

1 Pont

Mit jelez a Lassúmenet előjelző? 5.15.3.

1 Pont

Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha olyan Lassúmenet - jelző kitűzési

hiányosságot fedez fel, amelyről előzetesen nem kapott értesítést?

5.15.6.5. 1 Pont

Milyen jelzőket kell a járhatatlan pályarész fedezése céljából a nyílt pályán

alkalmazni? 5.16.1.2.

1 Pont

Hogyan kell a munkaterületet fedezni a nyíltpályán? 5.17.1.

1 Pont

142 143


6. Fejezet

Mikor kell a mozdonyvezetőnek „A vonatot vészfékkel állították meg” jelzést

adni? 6.2.9.1.

1 Pont

Mely mozdony mozdonyvezetője köteles a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit

adni vonó- és előfogati mozdony együttes alkalmazása esetén?

6.2.10. 1 Pont

Mit jelent a „Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, vagy egyik kar ferdén

lefelé tartása, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa vállmagasságban

mozdulatlanul oldalt tartva a mozdonyvezető felé” adott jelzés, ha azt

tolatási mozgás közben alkalmazzák? 6.3.3.

1 Pont

Mi a Jelzési Utasítás szerinti megnevezése a jelzősíppal adott három

rövid (●●●) hangjelzésnek, ha azt tolatás közben adják? 6.3.4. 1 Pont

Szükséges-e a „Határig!” jelzés adása után a tolatás közben alkalmazható

jelzések közül másik jelzést is adni a mozdonyvezető felé?

6.3.7. 1 Pont

Hogyan kell a tolatás közben alkalmazható kézijelzéseket adni, ha a

mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés

van? 6.3.10.

1 Pont

Mi a teendő, ha a tolatásvezető által adott kézijelzés mozdonyról,

vezérlőkocsiról nem látható? 6.3.10.1.

1 Pont

Mit kell biztosítani a szolgálati helyen egyidőben több mozdonnyal végzett

tolatás alkalmával? 6.3.10.4.

1 Pont

Mikor kell a tolatásvezetőnek a tolatás közben alkalmazandó kézi- és

hangjelzést adni még akkor is, ha közte és a mozdonyvezető között jól

működő rádiókapcsolat van? 6.3.10.5.

1 Pont

Milyen jelzés a következő meghatározás? A fékpróbát végző dolgozó

nappal az egyik karját, vagy a kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér

fényű jelzőlámpáját mozdulatlanul magasban tartja. 6.4.3. 1 Pont

7., 9. Fejezetek

Alkalmazható-e a vonatok végének megjelölésére a MÁV Zrt.-nél rendszeresített

zárjelző tárcsán kívül más vállalkozó vasúti társaságok zárjelzői,

ha a vonat az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá eső hálózaton

közlekedik? 7.1.2.

1 Pont

Hogyan kell a kapcsolatlan tolómozdony elejét és végét napszaknak

megfelelően megjelölni? 7.1.3.

1 Pont

Hogyan, és melyik járművet kell megjelölni a személyszállító ingavonatok,

illetve motorvonatok szerelvényével végzett tolatási mozgások esetén?

7.1.4.1.

1 Pont

Hogyan kell az átmenetileg üzemen kívül helyezett ismétlőjelző, tolatás –

és gurítás jelzőt megjelölni? 8.3.

1 Pont

Mire hívja fel a Nagyfeszültségre figyelmeztető jel a környezetében dolgozók

figyelmét? 9.10.

1 Pont

Mikor szabad a Villamos előfűtés (hűtés) alatt állt szerelvényre a mozdonnyal

rájárni? 9.12.3.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Milyen kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut szabad alkalmazni

a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 1.2.28.

1 Pont

Mely szolgálati helyekre vonatkozó előírások érvényesek az egyvágányú

pályán lévő forgalmi kitérőkre forgalomszabályozási szempontból?

1.2.30. 1 Pont

Mely vágányokat tekintjük Bp. Keleti - Kőbánya felső, Kőbánya felső - Rákos

fenti pálya és Bp. Déli - Kelenföld között a kezdő, vagy végpont felé

tekintve helyes és helytelen vágánynak? 1.2.36.

1 Pont

Mit nevezünk Mozdonynak (vontatójárműnek)? 1.2.65.

Milyen vonatnak minősül a Próbavonat? 1.2.72.

1 Pont

1 Pont

Mely dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét vonattovábbítás közben?

1.2.80. 1 Pont

Mit nevezünk Rakszelvénynek? 1.2.82.

1 Pont

Minek nevezzük a Különleges elrendezésű vágányzattal és műszaki létesítményekkel

felszerelt szolgálati helyet, ahol tehervonat összeállítás és

szétrendezés történik? 1.2.86.

1 Pont

Mely vonatokat nevezzük Szolgálati vonatnak? 1.2.100.

1 Pont

144 145


Milyen esetben közlekedtethető Üzemi vonat? 1.2.116.a)

Mit nevezünk Vezérlőkocsinak? 1.2.124.

Hol bonyolítható le vonatkeresztezés? 1.2.137.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Kinek és milyen esetben szabad a vágányokon álló járművek alatt átbújni?

1.4.2.3.

1 Pont

Mi a teendője mozdonyvezető szolgálatképtelenné válása esetén a segélyt

nyújtó dolgozóknak? 1.4.4.

1 Pont

Ki köteles a parancskönyv már hatályát vesztett rendelkezéseit érvényteleníteni?

1.4.9.

1 Pont

2. Fejezet

Melyek a váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészei?

2.1.1. 1 Pont

Hol helyezkednek el a mozgatható csúcssínek? 2.1.2.

Mikor van a váltó feles állásban? 2.1.4

1 Pont

1 Pont

Milyen célból alkalmazzák a görgős csúcssínemelő szerkezetet?

2.1.6. 1 Pont

Mi az összekötő rúd feladata? 2.1.7

Melyek a váltó állítókészülékek? 2.1.9.

4. Fejezet

1 Pont

1 Pont

Állomáson végzendő tolatást engedélyezhet-e vezető váltókezelő, váltókezelő?

4.1.2.

1 Pont

Gépészeti üzletág üzemi vágányán kinek kell a tolatást engedélyezni, ha

ez a saját személyzettel történik? 4.1.2.4.

1 Pont

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés

alkalmával mit kell közölni? 4.1.3.

1 Pont

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

1 Pont

Hol és mikor engedélyezhető a tolatás utasítást adó hangszórós távbeszélő

berendezésen, vagy mozdonyrádión? 4.1.3.1.

1 Pont

Mi az eljárás, ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompó, kisiklasztósaru

helyéig? 4.1.7.1.

1 Pont

Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel tolatást végezni?

4.1.7.3. 1 Pont

Milyen esetben végezhető tolatás az át nem tekinthető, továbbá olyan

vágányon, ahol a vágányok mellett, között személyek tartózkodnak, vagy

engedélyezett munkát végeznek? 4.1.12.

1 Pont

Hogyan szabad tolatni, ha a mozdony és a kocsi között az ütközők részben,

vagy teljesen hiányoznak? 4.1.13.3.

1 Pont

Hogyan végezhető a járművek javítása, műszaki vizsgálata, tisztítása,

mosása, töltése, lefejtése stb. erre a célra kijelölt és kialakított vágányon?

4.1.14. 1 Pont

A munkavezető a fedezésről, a munka megkezdéséről és befejezéséről

kit és hogyan köteles értesíteni? 4.1.14.

1 Pont

Ha a javítási, tisztítási stb. munkát a szolgálati hely valamely fővágányán

végzik, a munkavezető a munka megkezdésére kitől és milyen módon

köteles engedélyt kérni? 4.1.14.1.

1 Pont

Ki és milyen módon köteles gondoskodni a fedezésről, ha a javítási,

tisztítási stb. munkát a szolgálati hely valamely fővágányán végzik?

4.1.14.1. 1 Pont

Milyen sebességgel lehet tolatást végezni vágány-megszakításos vasúti

járműmérlegen? 4.1.15.

1 Pont

Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása, illetőleg megállítása

hogyan történhet? 4.1.21.

1 Pont

Fékezésre milyen féksarut szabad használni? 4.1.24.

5., 6., Fejezetek

1 Pont

Mi a kötelessége a vonatszakadás alkalmával az állomási és a pályaszemélyzetnek,

ha a leszakadt vonatrész követi az elől haladó részt?

5.2.1. 1 Pont

Megfutamodott járművek megállítása céljából az állomásokon mit és hol

kell alkalmazni? 5.3.1.

1 Pont

Ha a páros féksarut megfutamodott járművek megállítására használták,

akkor ki köteles megvizsgálni és mi a teendő? 5.3.7.

1 Pont

Hol található a vizsgálati jel teherkocsikon, illetve a személyszállító kocsiknál?

6.1.

1 Pont

146 147


Mikor köteles a kocsikat műszaki szempontból a kocsivizsgáló megvizsgálni?

6.2.

1 Pont

Mikor kell gurítás és síktolatás után a kocsikat műszaki szempontból a

kocsivizsgálóknak megvizsgálni? 6.2.

1 Pont

Mi az eljárás, ha a vonatkísérő a kocsik megvizsgálása alkalmával sérülést

vagy hiányosságot állapítanak meg? 6.4.

1 Pont

Mi a teendő, ha a vonatba besorozott járművek tengelyterhelése az engedélyezett

tengelyterhelést meghaladja? 6.6.

1 Pont

Kik kötelesek és mely utasítás szerint kell az utaló és sérülési bárcákat a

javításos kocsikra felragasztani? 6.7.

1 Pont

Ki távolíthat el a kocsiról utaló, sérülési bárcát? 6.7.

7. Fejezet

1 Pont

Milyen sebesség (km/h) lehet rájáráskor az önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművek összekapcsolásakor? 7.2.

1 Pont

Kik kötelesek a középütközős önműködő kapcsolókészüléktől eltérő más

rendszerű középütközős, különlegesnek minősülő kapcsolásokat a járműveknél

elvégezni? 7.2.

1 Pont

Mikor szabad a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű

és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező

jármű közötti járműkapcsolást elvégezni? 7.2.1.2. 1 Pont

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából hol nem szabad

rögzítő sarut használni? 7.3.

1 Pont

Munkabiztonsági szempontból a felsoroltak közül melyik a helytelen járműkapcsolás?

7.3.1.

1 Pont

A mozdonyvezető mikor végezhet további mozgást, ha a tolatásvezető

egyedül, kézijelzéssel irányítja a tolatást és a járműkapcsolást?

7.3.2. 1 Pont

Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket mikor szabad szétkapcsolni?

7.3.4.

1 Pont

Mit nevezünk a Laza kapcsolásnak? 7.3.7.

Mely esetekben kell Szoros kapcsolást alkalmazni? 7.3.7.

1 Pont

1 Pont

Munkaemésztős ütközőkészülékkel történő kapcsolás alkalmával hogyan

kell szoros kapcsolást végezni? 7.3.8.

1 Pont

Szükség esetén ki vehető igénybe szükségkapcsolás létesítésére?

7.6. 1 Pont

Vonatnál a járművek mechanikus összekapcsolása után milyen sorrendben

kell a más alkatrészeket összekapcsolni? 7.9.

1 Pont

A légfék csatlakozó tömlők összekapcsolásakor miről kell meggyőződni?

7.9.1. 1 Pont

Mikor kötelezhető a villamos fűtőberendezés vezeték, az átjáróhidak,

gőzfűtési tömlők össze-, illetve szétkapcsolására a kiképzett pályavasúti

munkavállaló? 7.10.1.

1 Pont

A mozdonynak a vonatra történő kapcsolását követően ki köteles eltávolítani

a megfutamodás elleni eszközöket? 7.10.4.

1 Pont

8. Fejezet

Két vezetőállásos mozdonyon, mikor szabad a menetirány szerinti hátsó

vezetőállásról vezetni? 8.2.

3 Pont

Kinek az engedélye szükséges ahhoz, hogy a vonat mozdonya ne elől

legyen? 8.2.2.

3 Pontt

Hóekével felszerelt mozdonyt milyen vonat továbbítására szabad felhasználni?

8.2.3.

3 Pont

Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?

8.2.4.

3 Pont

Mi alapján szabad a vonatot továbbító két motorkocsi közé járműveket

sorozni? 8.2.6.

3 Pont

Milyen mozdony sorozható be a személyszállító vonat végére?

8.2.7. 3 Pont

Milyen módon szabad a megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal

szállított M28 és M31 sorozatú mozdonyt továbbítani? 8.3.1. 3 Pont

A segély-vonókészülékkel továbbított BDV villamos motorvonatok legfeljebb

milyen sebességgel közlekedhetnek? 8.3.2

3 Pont

A segély-vonókészülékkel továbbított BV és BVh villamos motorvonatok

legfeljebb mekkora sebességgel közlekedhetnek? 8.3.2 3 Pont

Megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal szállított M28 és M31 sorozatú

mozdonyt milyen sebességű tehervonattal szabad továbbítani?

8.3.1 3 Pont

148 149


9. Fejezet

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

1 Pont

Ki köteles a vonatok menetrendjének elkészítéséhez szükséges adatokat

a pályakapacitás-elosztó szervezet részére szolgáltatni? 9.2. 1 Pont

Az elegytömeg megállapításához (ha a fuvarokmányban nem szerepel

rakománytömeg) a szabványtömegeket honnan állapítjuk meg?

9.3.1. 1 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti

közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik? 9.5. 1 Pont

10. Fejezet

Mi tartalmazza az egyes vonalakra általánosan engedélyezett vonathosszt,

továbbá a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathoszszokat?

10.1.

1 Pont

Meddig emelhető fel a vonatok hossza? 10.2.

1 Pont

A vonat felvételekor hogyan kell felvenni a vonatba sorozott járműveket?

10.3. 1 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és kapcsolt tolómozdony továbbítja? 10.3.

1 Pont

A vonatközlekedés lebonyolítása során milyen vonathosszt kell figyelembe

venni? 10.4.

1 Pont

11. Fejezet

Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe

venni? 11.1.1.

1 Pont

A következőkben felsoroltak közül melyiket nem szabad vonatba sorozni?

11.2.

1 Pont

A saját kerekein szállított járműveket lehet-e vonatba sorozni, annak ellenére,

hogy a járművön nincs érvényes fővizsgálati jel? 11.2. 1 Pont

A 80 km/h-nál nagyobb, de legfeljebb 100 km/h sebességgel közlekedő

vonatokkal a 4 tengelyes kocsikon kívül mennyi 2 tengelyes kocsi is továbbítható?

11.3.

1 Pont

A vonatszámcserével közlekedő vonat vonat-összeállító állomásán, hogy

kell a vonatot összeállítani? 11.6.1.

1 Pont

A 7500 kg-nál kisebb saját tömegű rakott kocsikat a vonat mely részére

kell besorozni? 11.6.1.

1 Pont

Hova kell besorozni tolató vonatoknál az egyazon állomásra rendelt kocsikat,

ha középállomáson veszik fel? 11.6.2.

1 Pont

Milyen előírás vonatkozik a tehervonatok első és utolsó fékes kocsijára?

11.9.1. 1 Pont

A személyszállító- illetve szerelvényvonat mely kocsijának kell jól működő

kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni?

11.9. 1 Pont

Nem személyszállító vonat első, valamint utolsó kocsijaként (jelzőkocsi)

milyen kocsit kell besorozni? 11.9.1.

1 Pont

Nem személyszállító vonat első, valamint utolsó tíz kocsija közé milyen

kocsit kell besorozni? 11.9.1.

1 Pont

A légfék-fővezetékébe be nem köthető Utánfutó milyen vonattal továbbítható?

11.11.

1 Pont

Milyen vonattal lehet továbbítani a robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes

bárcával ellátott rakott kocsikat, továbbá az üres edény- és tartálykocsikat?

11.12.

1 Pont

Hány védőkocsit kell alkalmazni és hova kell besorozni a fertőtlenítendő

kocsit a személyekkel elfoglalt, vagy élő állattal rakott kocsik esetén?

11.13. 1 Pont

Mennyi kocsit lehet merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolva

továbbítani? 11.14.1.

1 Pont

Hova kell besorozni a merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt

kocsikat a vonatban? 11.14.1.

1 Pont

Milyen módon továbbítható olyan kocsi, amelynek kerékpárjai más-más

vágányra futottak? 11.15.

1 Pont

Mikor szabad olyan kocsit vonattal továbbítani, amelynél csapágymelegedés

van? 11.17.

1 Pont

150 151


Vágányról gépi erővel eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett kocsit

milyen feltételekkel lehet továbbítani? 11.15.3.

1 Pont

A kisiklott kocsi futóképességét ki köteles megvizsgálni és a kocsi hogyan

továbbítható? 11.15.1.

1 Pont

Törött hordrugójú kocsit lehet-e vonatba sorozni? 11.16.

1 Pont

Mi az eljárás, ha a darukocsi alkatrészei és az össze nem nyomott ütközők

között 200 mm-nél kisebb távolság van? 11.18.

1 Pont

Hogyan szabad a hóekét továbbítani? 11.19.

1 Pont

Mozdonyokat, motorkocsikat és szerkocsikat milyen sebességgel közlekedő

vonatokkal szabad továbbítani? 11.21.2.

1 Pont

Az áruként feladott saját kerekein futó járművet ki köteles kísérni?

11.22.1. 1 Pont

13., 14., 15. Fejezet

Mely vonatok képezhetnek kivételt a Forgalmi Utasítás azon előírása

alól, hogy minden vonat részére menetrendet kell készíteni? 13.1. 1 Pont

Hogyan történik a közlekedő vonatok kijelölése, forgalomba helyezése?

14.1. 1 Pont

Meddig kell a vonatokat forgalomba helyezettnek tekinteni egyedi és

azonnali menetvonal kiutalással összefüggő menetrendváltozás esetén?

14.2. 1 Pont

Hogyan kell közölni a vonatszemélyzettel Operatív tehervonatoknál az

alapvonat számát? 14.3.

1 Pont

Mikor közlekedtethetők a vonatok előzetes értesítés nélkül a másik pályán?

15.1.6.

1 Pont

Mikor nem szabad menet közben a 120 km/h sebességet túllépni a vonatok

sebességére vonatkozó előírásai alapján? 15.1.10. 1 Pont

Melyik irányban közlekednek egyes vonalakon a páros számú vonatok?

15.1.8. 1 Pont

Mely vonatok közlekedtethetők korábban? 15.17.13.1.

1 Pont

A vonatok megfigyelését hogyan és melyik oldalon kell végezni Kétvágányú

pályán és párhuzamos egyvágányú pályákon?

15.18.13.1. 1 Pont

A vonatfogadásra kötelezett dolgozók a következőben felsoroltak közül

mit kötelesek megfigyelni? 15.18.13.2.

1 Pont

16., 19., 20. Fejezet

Mi a feladat, ha a motorvonatnál valamelyik ajtó nem záródik?

16.2.1.1. 1 Pont

Mi az eljárás, ha a behaladó vonat eleje a figyelembe veendő Biztonsági

határjelzőt meghaladja? 16.2.4.

1 Pont

A sérülés ellenére járható pályarész bejelentése után milyen sebességgel

szabad közlekedni ezen a sérült pályaszakaszon? 16.2.10. 1 Pont

Kik jogosultak a mozdony, motorkocsi továbbá a vezérlőkocsi vezetőállásán

az ott szolgálatot végző dolgozókon kívül utazni? 16.6.1. 1 Pont

Mikor szabad a személyszállító vonat mozdonyát hóakadály áttörése céljából

leakasztani? 19.2.6.

1 Pont

Ha az utasítás a rendkívüli esemény elhárítására nem tartalmaz rendelkezést,

akkor mi a teendő? 20.1.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

1., 2., 3., 6. Függelékek

Hol található a fővonalként üzemeltett vasútvonalak felsorolása?

1. 1 Pont

Milyen helyzetű járművekkel történhet a középütközős, nem önműködő

kapcsolókészülékkel felszerelt járművek kapcsolása keskeny nyomtávolságú

vonalon? 3.5.

1 Pont

Milyen előírások figyelembevételével kell összeállítani a vonatokat keskeny

nyomtávolságú vonalakon? 3.9.

3 Pont

Keskeny nyomtávolságú vonalon a gyorsan működő légfékkel fékezett

vonatnál 2 fékes kocsi között mennyi vezetékes kocsi lehet?

3.11. 3 Pont

Milyen vonat továbbíthat utánfutó kocsit a Forgalmi Utasítás 6. sz. Függeléke

alapján, ha a vonat az útja során fővonalon és mellékvonalon egyaránt

közlekedik? 6.10.1.

3 Pont

152 153


Milyen esetben közlekedhet vonatkísérő nélkül személyszállító vonat az

egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett, illetve kijelölt vonalon?

6.11.1.

1 Pont

8. Függelék

Hogyan kell megjelölni távbeszélővel vagy távbeszélő-csatlakozóval felszerelt

nyíltvonali szolgálati helyiségeket, illetve pályamenti berendezéseket?

8.1.

1 Pont

Hogyan történik a vágányok számozása az állomásokon és a megállórakodóhelyeken

általában? 8.2.

1 Pont

Hányas számmal kezdődik a gépészeti telephelyen lévő váltók számozása?

8.3.6.

1 Pont

Hányas számmal kezdődően kell a műhelyek területén lévő váltók számozását

végezni? 8.3.6.

1 Pont

Milyen magasságú anyaghalmot lehet a vágány sínszálain kívül elhelyezni?

8.8.

1 Pont

12. Függelék

A következőkben felsoroltak közül melyek a Gurítódombra fel nem húzhatók,

szalasztásból kizárt járművek? 12.2.1.

3 Pont

Válassza ki a helyes állítást! Gurítódombra fel nem húzhatók, szalasztásból

kizárt kocsik ………….. 12.2.1.

3 Pont

Minek minősülnek az olyan kocsik, amelyeknél a küldemény 100 tonnánál

nagyobb tömegű árudarabot tartalmaznak? 12.2.1.

3 Pont

Hogyan szabad gurítani, szalasztani az olyan kocsit, amelynél a küldemény

100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz?

12.2.1. 3 Pont

Melyik a következőkben felsoroltak közül a Gurítódombra fel nem húzható

kocsi? 12.2.1.

3 Pont

Milyen bárcával kell ellátni azokat a járműveket, amelyek a Gurítódombra

fel nem húzhatók, szalasztásból kizárt kocsik? 12.2.1.

3 Pont

Melyik a következőkben felsoroltak közül a nem gurítható, nem szalasztható

jármű? 12.2.2.

3 Pont

A felsoroltak közül melyik jármű minősül nem gurítható, nem szalasztható

kocsinak? 12.2.2.

3 Pont

Milyen bárcával kell ellátni elegyrendezés szempontjából az olyan kocsikat,

amelyek nem guríthatók, nem szalaszthatók? 12.2.2. 3 Pont

Hogyan gurítható szalasztható az ikermotorkocsi? 12.2.2.

3 Pont

Gurítható, szalasztható-e olyan küldeménnyel rakott kocsi, amelynek rakománya

a padlószinttől számítva 2 méternél magasabb?

12.2.2. 3 Pont

Melyik a következőkben felsoroltak közül a kézifékkel gurítható, illetve

óvatosan szalasztható kocsi? 12.3.1.

3 Pont

Hogyan gurítható, szalasztható a középütközővel felszerelt (rendes

nyomtávolságú) kocsi? 12.3.1.

3 Pont

Hogyan guríthatók, szalaszthatók a 20 tonnánál nagyobb tömegű tárgyakat

tartalmazó kocsik? 12.3.2.

3 Pont

Milyen bárcával kell elegyrendezés szempontjából ellátni a törékeny áruval

(pl. palackozott italáruval, tojással, üveggel, cseréppel, téglával, porcelánnal

stb.) rakott kocsikat? 12.3.2.

3 Pont

13. Függelék

A következőkben felsorolt kocsiktól legalább mennyi védőkocsival kell

elválasztani azokat a robbanásveszélyes áruval (RID 1. osztály) rakott

konténereket szállító vasúti kocsikat, amelyek narancssárga színű RID

1.4 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva? 13.1. 3 Pont

Mennyi védőkocsit kell besorozni a narancssárga színű RID 1.5 sz. veszélyességi

bárcákkal ellátott robbanásveszélyes áruval rakott kocsik

után, ha közvetlenül mögöttük nincsen tolómozdony? 13.1. 3 Pont

Tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat, amelyek a RID 2.1,

3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva, a

következőkben felsorolt kocsiktól legalább mennyi védőkocsival kell elválasztani?

13.2.

3 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Tűzveszélyességre

utaló bárcával ellátott kocsikat, tartálykocsikat, konténereket vagy

tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, amelyek a RID 2.1, 3,

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva, a

fűtőkazánkocsiktól ……………………… 13.2.

3 Pont

154 155


A RID 4.1, 4.2, 4.3 sz. tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat,

vagy tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, hogyan kell vonatba

sorozni, ha a vonat fűtőkazánkocsit, vagy kályhával fűtött kocsit is

továbbít? 13.2.

3 Pont

Milyen állapotban kell rögzíteni a veszélyes árut szállító tartálykocsik

dómfedelét, központi szelepét, valamint a lefejtő szelepeket, illetve mivel

kell ellátni? 13.3.

3 Pont

Mivel kell ellátni a veszélyes árut szállító tartálykocsik dómfedelét, központi

szelepét, valamint a lefejtő szelepeket? 13.3.

3 Pont

Mi a teendő, ha a veszélyes árut szállító tartálykocsik szállítása közben

tömítési hiba keletkezik? 13.3.

3 Pont

Milyen előírásokat kell betartani a robbanásveszélyre és tűzveszélyességre

utaló RID veszélyességi bárcákkal ellátott kocsik fékállásán?

13.4. 3 Pont

Mennyi és milyen kocsit kell védőkocsiként besorozni a RID 1.6 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi és a RID 2.1 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi közé? 13.5. 3 Pont

Hogyan kell vonatba sorozni a robbanásveszélyes áruval rakott és tűzveszélyes

bárcával ellátott kocsikat, ha ugyanazon vonattal kerülnek továbbításra?

13.5.

3 Pont

Milyen előírásokat kell betartani a radioaktív anyagra utaló veszélyességi

bárcával ellátott kocsik besorozására vonatkozóan? 13.6. 3 Pont

Kik tartózkodhatnak a radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával

ellátott kocsin szállítás közben? 13.6.

3 Pont

Mennyi ideig szabad a radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával

ellátott kocsik közelében 2 méteren belül tartózkodni? 13.6. 3 Pont

Milyen kocsikat szabad védőkocsiként alkalmazni? 13.7.

3 Pont

Milyen RID szabályok vonatkoznak a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok

és szállítóeszközök jelölésére vonatkozóan? 13.8. 1 Pont

Mi a RID azonosító tábla felső és alsó száma? 13.9.

3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított fehér-vörös csíkozású

négyszögben a felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta négyes szám?

13.9. 3 Pont

A robbanásveszélyes áruval rakott kocsik milyen veszélyességi osztályba

tartoznak, és milyen színű bárcával vannak megjelölve?

13.9. 3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított felső része fehér, az alsó része fekete

színű négyszög alakú, továbbá a felső részén kémcső és alatta nyolcas

szám van? 13.9.

3 Pont

17., 21., 25., 26. Függelékek

Milyen főcsoportokra van felosztva a vonat számozási számrendszer?

17.1.1. 1 Pont

Mely vonatok tartoznak a 20000-29999-ig számtartományba a vonat számozási

számrendszerben? 17.1.1.

1 Pont

A vonatok közlekedés irányát a vonatszámának hányadik számjegye jelzi?

17.1.2.

1 Pont

Melyik irányba közlekednek általában a páratlan számú személyszállító

vonatok? 17.1.2.

1 Pont

Mikor kell a vonatok irányszámát használni? 17.1.3.

1 Pont

Hogyan szabad indítás megkönnyítése végett megtolni az olyan vonatot,

amelyben rakománnyal vagy merev kapcsolórúddal összekapcsolt kocsik

vannak? 21.5.2.

1 Pont

Szabad-e olyan vonatot megtolni, amelyben a vonat utolsó kocsiján ütközőhiány

vagy sérült ütköző van? 21.5.2.

1 Pont

Milyen küldeménynek kell minősíteni az MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsikat?

25.1.

3 Pont

Milyen küldeményként kell kezelni MC jellel ellátott kocsikat, ha azok az

engedélyezett tengelyterhelést túllépik? 25.1.

3 Pont

Milyen esetben szabad a középütközős önműködő kapcsolókészülékeket

szétkapcsolni több kocsi (kocsicsoport) továbbítása esetén?

25.3. 3 Pont

A középütközős önműködő kapcsolókészülékkel ellátott kocsik (kocsicsoportok)

guríthatók és szalaszthatók-e? 25.4.

3 Pont

Milyen kocsinak kell tekinteni elegyrendezés szempontjából a középütközős

önműködő kapcsolókészülékkel ellátott kocsikat? 25.4. 3 Pont

156 157


Hogyan guríthatók és szalaszthatók a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel

rendelkező kocsik? 25.4.

3 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a robbanásveszélyes bárcával

ellátott rakott kocsit a vonatnál levő széntüzelésű mozdonyoktól?

26.5. 3 Pont

Mennyi védőkocsit kell alkalmazni a tűzveszélyes bárcával ellátott nyitott,

ponyvával le nem takart kocsi gőzmozdony között? 26.5.1. 3 Pont

27. függelék

Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni?

27.1.1. 3 Pont

Milyen módon történhet a pályahálózatot működtető vasúti társaság külön

engedélyével fuvarozható küldemények továbbítása? 27.1.2. 3 Pont

Mikor vállalhatják el a vállalkozó vasúti társaságok a rendkívüli küldemények

fuvarozását? 27.2.1.

1 Pont

Minek minősíthető általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli

küldemény esetén az átvételi engedély? 27.2.2.

3 Pont

Mikor szabad az egyedi továbbítási engedélyekről vezetett nyilvántartásban

az engedélyre vonatkozó adatokat érvényteleníteni? 27.2.3. 1 Pont

A rendkívüli küldeményt személyszállító vonattal lehet-e továbbítani?

27.3.1. 3 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő külön honvédségi kísérővel továbbított szállítmányoknak?

27.3.3. 3 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő, az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsiknak,

ha műszaki dolgozó jelenléte nem szükséges? 27.3.3.

3 Pont

Milyen sebességgel lehet tolatni a rendkívüli küldeménnyel rakott kocsikat?

27.3.4.

1 Pont

Mikor tartalmazhatja csak a küldeményre vonatkozó korlátozás kódot az

átvételi engedéllyel továbbítható küldemények esetében az engedély?

27.4.2. 3 Pont

Milyen általános érvényű engedéllyel továbbítható, egyéb küldeményt

kell (08) kóddal megjelölni? 27.4.3.

3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(65) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Hogyan, milyen kóddal kell megjelölni azokat az általános érvényű engedéllyel

továbbítható nemzetközi küldeményeket, melyeket a belföldi

vonalakon nem kell rendkívüli küldeményként kezelni? 27.4.3. 3 Pont

Mit kell tartalmaznia az engedélynek az egyedi érvényű engedéllyel továbbítandó

küldemények esetében? 27.4.6.

3 Pont

Milyen korlátozásokat tartalmaznak az engedélyezett tengelyterhelést

meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó éves vonalengedélyek?

27.5.2. 3 Pont

29. Függelék

Mit nevezünk Különleges próbavonatnak forgalmi szempontból?

29.1.1.1. 3 Pont

Mely vonatok minősülnek rendeltetésük szerint hatósági próbavonatnak?

29.1.2. 1 Pont

Minek minősül az a próbavonat, amely sebessége nagyobb, mint a pályára,

illetve a próbában résztvevő járművekre megengedett legnagyobb

sebesség? 29.1.3.

3 Pont

Minek minősül az a próbavonat vasúti járművek üzembehelyezési engedélyezése

céljából közlekedik? 29.1.3.

3 Pont

Hol kell közölni, hogy a próba engedélyezése milyen utasítási előírások

alól ad felmentést? 29.1.4.3.

1 Pont

Milyen műszaki állapotú jármű sorolható be a próbavonatba?

29.1.4.15. 3 Pont

Mikor és mi alapján sorozható be a próbavonatba a MÁV Zrt. számára

újonnan gyártott, de még a gyártó cég tulajdonát képező jármű?

29.1.4.15. 3 Pont

Hogyan továbbíthatók a mérőkocsik az Ingavonatként közlekedő személyszállító-

vagy szerelvényvonattal? 29.2.5.

3 Pont

Hova és mikor sorozhatók be a mérőkocsik a mozdonyvontatású motorvonatokba?

29.2.5.

3 Pont

Milyen mérőkocsik végezhetik a vasúti pálya és tartozékainak mérését?

29.2.10. 1 Pont

158 159


30., 33. Függelékek

Mit nevezünk Gurítódombos rendező-pályaudvarnak? 30.1.1.

1 Pont

Milyen berendezés lehet a vágányfék működése szempontjából?

30.1.14. 1 Pont

Mely esetekben kell a féksarut használhatatlannak tekinteni?

30.3.4.1. 1 Pont

Mikor nem szabad a féksarut saruzásra használni? 30.3.4.1.

Hogyan szabad a RO-LA kocsik egymás közötti kapcsolását

végrehajtani? 33.5.4.

E. 2. sz. Fékutasítás

1 Pont

1 Pont

Mely dolgozó a fékpróbára kötelezett a műszaki kocsiszolgálati hellyel

rendelkező állomáson féknehézmény miatt veszteglő, második vontatási

dolgozóval közlekedő vonatnál? 2.3.

1 Pont

Mely vonatot kell féktechnikailag leállítottnak tekinteni? 2.5.

1 Pont

Miről kell meggyőződni a teljes fékpróba végrehajtásakor? 3.1.1. 1 Pont

Be kell-e iktatni robbanás veszélyes árúval rakott kocsi fékberendezését

teljes fékpróba esetén? 3.1.6.

1 Pont

Mennyinek kell lenni TFB-vel megtartott fékpróba esetén a vonat fővezeték

nyomás értékének? 3.1.12.

1 Pont

Milyen állásba kell helyezni a tárcsafékes kocsik vonatnemváltóit a

tárcsás és tuskós fék vegyes használatakor max. 120km/h esetén?

3.1.29. 1/a táblázat 1 Pont

Milyen állásba kell állítani a vonatnemváltókat a tehervonatoknál, amenynyiben

a vonat sebessége ≤ 100 km/h, de nagyobb, mint 80 km/h és a

legnagyobb vonathossz 600 m és 700 m között van?

3.1.29 1/a táblázat 1 Pont

Műszaki bizalmi elv alapján közlekedő nemzetközi tehervonatnál a

vonatnem váltókat a besorozott járműveken milyen állásban kell üzemeltetni,

ha a vonat elegytömege 1200 t-nál kisebb, de 800 t-nál nagyobb

vagy egyenlő? 3.1.29 1/b táblázat

1 pont

Mennyi lehet az „Sz” állásban közlekedő kocsik száma akkor, ha egy

tehervonatban a vonatnemváltókat keverten („Sz” és „T”) állították, és

annak sebessége ≤ 80 km/h? 3.1.31.

1 Pont

Mikor szabad csak kézifékezéssel közlekedtetni a vonatokat?

3.1.33. 1 Pont

Milyen állásba kell helyezni a mérlegelés nélkül továbbított kocsi

raksúlyváltóját? 3.1.44.

1 Pont

Melyik állás felel meg az üres állásnak a széles nyomtávolságú teherkocsik

raksúly váltóján? 3.1.47.

1 Pont

Mi a teendő rakott kocsi esetében, ha a raksúlyváltó nem állítható

vissza, de a kocsi elegytömege kisebb az átállítási elegytömegnél?

3.1.51. 1 Pont

Mikor fog működni a beiktatott utánfékező szeleppel, a hátul működő

mozdony fékberendezése a „Befékezni!” jelzésre? 3.1.74. 1 Pont

Mennyi ideig kell várni a fékező szelep menet állásba helyezése után az

oldás vizsgálatáig? 3.1.82.

1 Pont

Mi a teendő akkor, ha a vonatban egyetlen járműnél is kényszeroldást

kell alkalmazni? 3.1.86.

1 Pont

Milyen fékpróbát kell tartani továbbindulás előtt akkor, ha az előfogat gépje

lejár a vonatról? 3.2.7.

1 Pont

Milyen fékpróbát kell tartani határállomáson a mozdonycsere nélkül belépő

személyszállító nemzetközi gyorsvonatoknál? 3.2.13. 1 Pont

Mikor kell az „E” fékpróbáról bárcát kiállítani? 3.2.16.

1 Pont

Mely járművek fékberendezését kell vizsgálni hátul működő mozdony

esetén? 3.2.21.

1 Pont

Ki tartja a fékpróbát az egyedül közlekedő vontatójárműnél? 3.3.1. 1 pont

Mit kell írni a vontatójárműre kiadott fékpróba bárca állomás sorába

akkor, ha feloszlatott tehervonat indul Nagykőrösről, a vonatot továbbító

vontatójármű Szegedről, míg a fékpróba megtartásához kiképzett

forgalmi dolgozó a szomszédos állomásról, Kecskemétről érkezik?

3.4.7. 1 Pont

Kinek kell elvégezni az állvatartási fékszázalék biztosításához figyelembe

vett kézi- és rögzítő fékek vizsgálatát az induló állomáson?

3.5.4. 1 Pont

Mit jelent a Féksúlyszázalék? 4.1.2.

1 Pont

Mikor kell a „vörös R” féksúlyt figyelembe venni a megfékezettségnél, ha

a vonatnem váltó „R” állása mellett „rombusz R” és vörös színnel felírt „R”

féksúlyok is vannak? 4.3.7.

1 Pont

160 161


Mennyi a pneumatikus fékberendezés nélküli jármű féksúlya?

4.3.14. 1 Pont

Mit jelent a féksúly feliratban a „ 2x00,0 t ” jelzés? 4.3.18.

1 Pont

Figyelembe veendő-e a fékberendezés nélküli jármű tömege a vonat

megfékezettségének kiszámításánál? 4.5.

1 Pont

Kell-e ellenőrizni a megfékezettséget akkor, ha a vonat összeállítása

nem, de a száma megváltozik? 4.8.6.

1 pont

Mivel tarthatók állva a 300 m-nél nem hosszabb vonatok, és a személyszállító

vonatok a 2,5 ‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon?

5.2.22. 1 Pont

Mivel kell rögzíteni a vonatot az állvatartáshoz akkor, ha az állomáson

a vontatójármű légsűrítőjét 30 percnél hosszabb időre leállították?

5.2.22. 1 Pont

Mi a teendő akkor, ha a vonat közlekedése során, a nyílt vonalon valamelyik

kocsi fékberendezése meghibásodik? 5.2.31.

1 pont

A vonat túltöltését hogyan lehet megszüntetni mozdonycsere esetén?

5.2.35. 1 Pont

Hogyan kell a teljes fékpróbát tartani tartós havazás esetén, illetve az ezt

követő két napon? 5.3.6.

1 Pont

Mi a teendő a mechanikus fékalkatrészeken észlelt hó és jéglerakódásokkal?

5.3.16.

1 Pont

Milyen esetekben kötelező tolatási mozgásoknál csak beiktatott légfékkel

tolatásokat végezni? 5.4.3.1.

1 Pont

Milyen szabályt ismer gyorsműködésű légfékkel közlekedő vonat fékes

kocsijainak elosztására? 6.3.

1 Pont

Milyen szabályt ismer lassan működő légfékkel fékezett nem személyszállító

vonat fékes kocsijainak elosztására? 6.3.

1 Pont

Villamos és MD motorvonat közlekedhet-e kiiktatott közbesorozott

kocsival? 6.3.

1 Pont

Mi a teendője, ha egyes járművek fékberendezésének műszaki kialakítása

nem teszi lehetővé az utasítás fékpróbára, a fékberendezés üzemeltetésére

vonatkozó előírásainak alkalmazását?

1. sz. Melléklet 3. 1 Pont

Mennyi a legfeljebb figyelembe vehető kéziféksúly rakott teherkocsiknál

akkor, ha külön féksúly nincs megadva? 2. sz. Melléklet 1 Pont

Meddig kell a vonatszemélyzetnek a kézifékkel megállított vonatnál befékezett

állapotban tartani a vonatot? 2. sz. Melléklet

1 Pont

Mit jelent, ha a kocsin KE-PR-Mg D felirat látható?

I. sz. Függelék 1 Pont

Mit jelent a kocsira feliratozott fékfeliratban a körbe írt „K” betű?

I. sz. Függelék 1 Pont

Mit jelent, ha a raksúlyváltó átállító karja kettős görbítésű?

II. sz. Függelék

1 Pont

Mit jelent, ha a tárcsafékes kocsi kijelző ablakában fehér alapon fekete

átlók láthatók? II. sz. Függelék

1 Pont

162 163


Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat

Egyszerűsített forgalmi (árufuvarozási szolgáltatás) Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések.

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1., 2. Fejezetek

Milyen járművet nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

Mi a Vasúti járműmérleg? 1.2.51.

Mit nevezünk a vonat végének? 1.2.58.

Mi a Zárjelző tárcsa? 1.2.59.

3 pont

3 pont

3 pont

3 pont

3 pont

Mit kell tenni egyidőben adott eltérő értelmű jelzések esetén?

1.3.5. 1 pont

Mely jelzők tartoznak a jelzők forgalmi szempontú csoportosításba?

1.3.7.1. 1 pont

Csoportosítsa a jelzőket működésük szerint! 1.3.7.3.

Mit jelent a vörös- fehér árbocsávozás? 1.3.10.

1 pont

1 pont

Mit jelent a következő árbocsávozás: „vörös-fehér sávozású és a fehér

sávot középen rézsútos irányú keskeny kék sáv szakítja meg”?

1.3.12. 1pont

Mit jelent a kék- fehér árbocsávozás? 1.3.15.

Mi a főjelzők feladata? 2.1.2.

Mit jelez az előjelző jelzése? 2.12.1.

1 pont

1 pont

1 pont

Milyen szolgálati helyeken van biztosított tolatásjelző?

4.3.2. 3 pont

Mi a tolatásjelzők szabványos állása? 4.3.5.

3 pont

Mit jelent a járműmérlegen alkalmazott tolatásjelző „Szabad a tolatás!”

jelzése? 4.3.6.

3 pont

A gurításjelzők biztosítottság szempontjából milyenek lehetnek?

4.4. 3 pont

5. Fejezet

Milyen táblával van megjelölve vasúti átjáró a közút felől?

5.4.1. 1 pont

Átmenő fővágányban fekvő váltónak melyik a főiránya?

5.5.6.5. 3 pont

Milyen állásban van a helyszíni állítású váltó, ha az állítókészülék vörös

része van felül? 5.5.7.2.

3 pont

Mit jelent a helyszíni állítású és a rugós váltó ellensúlyán a nagy fekete

„A” betű, ha a talpán áll? 5.5.7.4.

1 pont

A vágányzáró jelző milyen módon adja „Megállj! jelzését?

5.6.4.1. 3 pont

Milyen helyeken kötelező vágányzáró jelzőt alkalmazni? 5.6.1.

Válassza ki, melyik a Megállás helye jelző! 5.7.2.

3 pont

3 pont

Milyen távolságra kell elhelyezni a Megállás helye jelzőt ipartelepek kapui

előtt? 5.7.3.

1 pont

Milyen formátumú a Biztonsági határjelző? 5.8.1.

3 pont

Milyen távolságra kell elhelyezni a Megállj-jelzőt a járhatatlan pályarész

előtt? 5.16.3.2.

3 pont

4. Fejezet

Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a tolatási mozgásokat szabályozó

jelzők? 4.1.1.

3 pont

Melyik tolatásjelzővel egyesített fény főjelzőt alkalmaznak általában fejállomások

vonatfogadó fővágányain? 4.2.

3 pont

Melyik tolatási mozgást szabályozó jelzőnek van törpe változata?

4.3.1. 3 pont

6. Fejezet

Az alábbiak közül melyik a „Figyelj!” jelzés? 6.2.1.

Milyen berendezéssel kell adni a „Figyelj!” jelzést? 6.2.1.

Mikor kell adni „A vonat indul!” jelzést? 6.2.5.

Milyen módon kell adni a „Lassan!” jelzést? 6.3.2.

1 pont

1 pont

1 pont

3 pont

164 165


Milyen módon kell adni a „Megállj!” jelzést? 6.3.4.

3 pont

Mi a teendő, ha a mozdonyról, vezérlőkocsiról a tolatásvezető által adott

kézijelzés nem látható? 6.3.11.

3 pont

Tolatás közben a kézijelzéseket melyik oldalon kell adni?

6.3.10.3. 3 pont

Meddig kell adni a „Megállj!” jelzést? 6.3.10.7.

Meddig kell adni a „Lassan!” és a „Gyorsíts!” jelzést? 6.3.10.8.

Hogyan kell adni a „Fék rendben!” jelzést? 6.4.3.

7., 9. Fejezetek

3 pont

3 pont

1 pont

Alkalmazható-e a vállalkozó vasutak zárjelző tárcsája a vonatok végének

megjelölésére? 7.2.1.

1 pont

Milyen módon kell megjelölni nappal a személyek által elfoglalt kocsikat?

7.1.6. 1 pont

Kinek a kötelessége a zárjelző tárcsa kezelése? 7.2.2.1.

1 pont

Mire figyelmeztet az „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető

jel”? 9.9.3.

3 pont

Mire figyelmeztet a „Nagyfeszültségre figyelmeztető jel”?

9.10. 3 pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Mit nevezünk Állomás területnek? 1.2.2.

1 Pont

Milyen esetben van két átmenő fővágánya egy szolgálati helynek?

1.2.8. 1 Pont

Mi a Csomóponti kiszolgáló vonat fogalma? 1.2.13.

1 Pont

Válassza ki a „Csökkentett üzemvitel” fogalom helyes meghatározását?

1.2.14. 1 Pont

Mit nevezünk Elsodrási határnak? 1.2.20.

1 Pont

Milyen színűre kell festeni a 48 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott

féksarukat? 1.2.28.

1 Pont

Mely munkavállaló végezhet forgalmi tevékenységeket? 1.2.31.

1 Pont

Mely dolgozókra vonatkoznak a forgalmi szolgálattevő szolgálatával kapcsolatos

rendelkezései? 1.2.32.

1 Pont

Kétvágányú pályán melyik vágányt nevezzük jobb vágánynak?

1.2.46. 1 Pont

Milyen szolgálati helynek tekintjük a megálló – rakodóhelyet? 1.2.59. 1 Pont

Mely esetben kell egy mozdonynak tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt

mozdonyokat? 1.2.65.

1 Pont

Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony? 1.2.65.a)

Milyen célból helyezhető forgalomba a Próbavonat? 1.2.72.

Mit nevezünk Rakszelvénynek? 1.2.82.

Mit nevezünk Rendező pályaudvarnak? 1.2.86.

1 Pont

1 Pont.

1 Pont

1 Pont

Milyen rögzítősarut kell használni a 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű

síneknél? 1.2.90.

1 Pont

Milyen vasúti forgalom lebonyolítására szolgáló vágány a saját célú vasúti

pályahálózat? 1.2.92.

1 Pont

Mely vonatok nem minősülnek szolgálati vonatnak? 1.2.100.

Mi a Technológiai szünet? 1.2.101.

1 Pont

1 Pont

Milyen fuvarozási tevékenységet végező szolgálati vonat az Üzemi vonat?

1.2.116.a)

1 Pont

Mit nevezünk Vonatfeloszlatásnak? 1.2.129. a)

1 Pont

Válassza ki a meghatározások közül a Vonatszemélyzet helyes fogalmát!

1.2.136. 1 Pont

Hol bonyolítható le vonatkeresztezés? 1.2.137.

Mi a Páros féksaru? 1.2.142.

1 Pont

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a tárgyév folyamán a Parancskönyv betelt és még a

tárgyévben újabb Parancskönyvi rendelkezést kell kiadni? 1.4.9. 1 Pont

2., 3. Fejezetek

Az alábbiak közül melyek a váltók használhatóságának forgalmi feltételei?

2.8.1.

1 Pont

166 167


Mely esetekben kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?

2.8.2. 1 Pont

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

Meddig szabad zárva tartani az Útsorompót? 3.1.2.

1 Pont

1 Pont

Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt

útsorompóihoz kell a kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a

helyszínre szállítani? 3.11.1.

1 Pont

4. Fejezet

Állomáson engedélyezhet-e tolatást a váltókezelő? 4.1.2.

3 Pont

Ki engedélyezi a nem vonattal végzett tolatást, megálló-rakodóhelyen?

4.1.2.2. 3 Pont

Saját célú vasúti pályahálózaton a kiszolgáló menettel végzendő tolatást

kinek a kötelessége engedélyezni? 4.1.2.3.

3 Pont

Hogyan engedélyezhető a tolatás? 4.1.3.

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

3 Pont

3 Pont

Hogyan kell a tolatást a saját célú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel

kiszolgáló menet tolatásvezetője részére engedélyezni?

4.1.3.1. 3 Pont

Mely esetben vezetheti a tolatást mozdonyvezető? 4.1.5.2. j.)

3 Pont

Milyen helyen kell tartózkodni a tolatásvezetőnek tolatáskor?

4.1.6. 3 Pont

Tolatás megkezdése előtt miről kell a tolatásvezetőnek intézkednie a rakodás

alatt levő kocsiknál? 4.1.6.1.

3 Pont

Ki a felelős a tolatási mozgás részére nem a tolatásvezető által állított

váltók helyes állásáért? 4.1.6.2.

3 Pont

Mit nem szabad tolatás közben? 4.1.7.4.

3 Pont

Mikor nem szabad lépésnél kisebb sebességű kocsiról leugrani?

4.1.7.4. 3 Pont

Mely esetben köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést

adó dolgozó haladni és a személyeket távozásra utasítani tolatás alkalmával?

4.1.12.

3 Pont

Milyen előírás vonatkozik az olyan járművek tolatására, amelyek sérültek

vagy ütközőhiányosak? 4.1.13.2.

3 Pont

Milyen sebességgel szabad tolatni vágánymegszakításos hídmérlegen?

4.1.15. 3 Pont

Tolatás közben mikor szabad az útsorompót felnyitni? 4.1.16.1.

Emberi erővel végzett tolatás sebessége mennyi lehet? 4.1.20.

3 Pont

3 Pont

Tolatás megkezdése előtt a kezelendő kézifékkel mit kell tenni?

4.1.22. 3 Pont

Emberi erővel végzett tolatás milyen feltételekkel végezhető?

4.2.1. 3 Pont

Emberi erővel végzett tolatás alkalmával hol kell tolni a kocsit?

4.2.4. 3 Pont

5., 6. Fejezetek

Járműmegfutamodás elleni védekezéskor mennyi kézi-, illetve rögzítőféket

kell meghúzni? 5.1.2.

3 Pont

A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya által a KH-ban kijelölt

olyan szolgálati helyeken, ahol nincs szolgálat vagy osztott munkaidőt

alkalmaznak, az illetéktelen személyek által végzett tolatások

és a járműmegfutamodások megakadályozására mit kell alkalmazni?

5.1.3. 3 Pont

Teherkocsikon hol található a vizsgálati jel? 6.1.

3 Pont

Vonatfelvételt végző dolgozónak mit kell vizsgálnia a kocsikon?

6.5. 1 Pont

Ki távolíthat el sérülési bárcát? 6.7.1.

7., 9., 10. Fejezetek

3 Pont

Kik kötelesek a középütközős önműködő kapcsolókészüléktől eltérő más

rendszerű középütközős, különlegesnek minősülő kapcsolásokat a járműveknél

elvégezni? 7.2.

1 Pont

Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel

rendelkező járművek össze-, illetve szétkapcsolt állapotban vannak?

7.2.1.1. 1 Pont

168 169


Mikor szabad a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű

és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező

jármű közötti járműkapcsolást elvégezni? 7.2.1.2. 1 Pont

Ki köteles a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését elvégezni?

7.3. 1 Pont

Mikor kell szoros kapcsolást létesíteni? Válassza ki a helyes állítást!

7.3.7. 1 Pont

Hogyan kell kapcsolni a kombinált ütköző- és vonókészülékkel ellátott

járműveket csavarkapoccsal történő kapcsolásakor? 7.3.7. 1 Pont

Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével

történő össze-, illetve szétkapcsolásáról gondoskodni?

7.10. 1 Pont

Mit kell meghatározni a Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában a

járművek kapcsolásra vonatkozóan? 7.10.

1 Pont

Ki köteles a távközlő- és távvezérlő berendezés kábelét, az átjáróhidakat,

az átjáró védőkorlátokat, illetve a védőfalakat össze-, illetve szétkapcsolni?

7.10.1.

1 Pont

Mikor kötelezhető a villamos fűtőberendezés vezeték, az átjáróhidak,

gőzfűtési tömlők össze-, illetve szétkapcsolására a kiképzett pályavasúti

munkavállaló? 7.10.1.

1 Pont

Mi az alábbi meghatározás? A mozdonnyal (vontatójárművel) továbbítható

elegytömeg tonnákban kifejezve. 9.1.

1 Pont

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

1 Pont

Ki köteles a vonatok menetrendjének elkészítéséhez szükséges adatokat

a pályakapacitás-elosztó szervezet részére szolgáltatni? 9.2. 1 Pont

Mikor kell a vonókészülék teherbíró képessége szempontjából megállapított

legnagyobb terheléseket a vonatterhelés megállapításakor figyelembe

venni? 9.2.

1 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti

közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik? 9.5. 1 Pont

Milyen kerekítési szabályt alkalmazunk elegytömeg megállapításakor?

9.5. 1 Pont

Milyen kerekítési szabályt alkalmazunk a vonatok hosszának megállapításakor?

10.3.

1 Pont

A vonatok féktechnikai hosszába beleszámít-e a vonómozdony hossza?

10.3. 1 Pont

Hogyan állapítjuk meg a vonat forgalmi hosszát? 10.4.

11., 13., 14., 15., 16., 20. Fejezetek

1 Pont

Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe

venni? 11.1.1.

1 Pont

Melyik kocsit tilos a vonatba sorozni? 11.2.

1 Pont

Milyen előírás vonatkozik nem személyszállító vonat első és utolsó fékes

kocsijára? 11.9.1.

1 Pont

Milyen kocsi szabad utánfutóként besorozni? 11.11.

1 Pont

Milyen vonatokkal szabad a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes

bárcával ellátott rakott kocsikat továbbítani? 11.12.

1 Pont

Hogyan szabad a kisiklott rakott kocsit az átrakó állomásra, illetve a fenntartási

műhelybe továbbítani? 11.15.2.

1 Pont

Mikor szabad olyan kocsit vonattal továbbítani, amelynél csapágymelegedés

van? 11.17.

1 Pont

Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni, ha az nem vágányzárolt

vonalrészen, vagy építés alatt lévő vágányon közlekedik?

13.1. 1 Pont

Mikor kell a vonatokat forgalomba helyezettnek, illetve lemondottnak minősíteni?

14.2.

1 Pont

Miről kötelesek gondoskodni a forgalmi szolgálattevők biztonságos be-,

ki-, illetve áthaladás érdekében a szükséges intézkedéseken kívül?

15.1.12.4. 1 Pont

A közlekedő vonatok személyzete mikor mehet a járművek alá javítás

céljából? 16.4.2.

1 Pont

Az alábbiak közül ki jogosult mozdony vezetőállásán tartózkodni?

16.6.1.f)

1 Pont

170 171


Pálya járhatatlansága esetén az áruk átszállítására ki ad rendelkezést?

20.3.3. 1 Pont

Ki köteles rendkívüli időjárás alkalmával a vonalat a legközelebbi vonat

előtt bejárni? 20.2.

1 Pont

Mi a kötelessége a hosszabb ideig tartó üzemzavarról értesített vállalkozó

vasúti társaságoknak az üzemzavarról történt értesítést követően?

20.4.1. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

8., 12. Függelékek

Hogyan jelölik meg a Csatlakozó vasúti pályából kiágazó saját célú vasúti

pályahálózat váltóit? 8.3.4.

1 Pont

Hogyan kell a fedező jelzőt megjelölni, ha az nem Útsorompót ellenőrző

fedezőjelző? 8.4.

1 Pont

Milyen távolságra kell elhelyezni a berakásra előkészített árudarabokat a

sínszálon kívül? 8.8.1.

1 Pont

Hány tonna tömegű árudarabot tartalmaz az olyan kocsi küldeménye,

amelyet már a Gurítódombra sem szabad felhúzni? 12.2.1. 1 Pont

Gurítható, szalasztható-e olyan küldeménnyel rakott kocsi, amelynek rakománya

a padlószinttől számítva 2 méternél magasabb? 12.2.2. 1 Pont

13. Függelék

A következőkben felsorolt kocsiktól legalább mennyi védőkocsival kell

elválasztani azokat a robbanásveszélyes áruval (RID 1. osztály) rakott

konténereket szállító vasúti kocsikat, amelyek narancssárga színű RID

1.4. sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva? 13.1 1 Pont

Tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat, amelyek a RID 2.1,

3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva, a

következőkben felsorolt kocsiktól legalább mennyi védőkocsival kell elválasztani?

13.2.

1 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani azokat a tűzveszélyességre utaló

bárcával ellátott kocsikat, amelyek a RID 5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal

vannak ellátva, a személyek által elfoglalt kocsiktól? 13.2. 1 Pont

Hogyan kell vonatba sorozni a RID 2.1, 3. tűzveszélyességre utaló bárcával

ellátott tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, ha a vonatot villamos

mozdony továbbítja? 13.2.

1 Pont

A RID 4.1, 4.2, 4.3 sz. tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat,

vagy tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, hogyan kell vonatba sorozni,

ha a vonat fűtőkazánkocsit, vagy kályhával fűtött kocsit is továbbít?

13.2. 1 Pont

Milyen állapotban kell rögzíteni a veszélyes árut szállító tartálykocsik

dómfedelét, központi szelepét, valamint a lefejtő szelepeket, illetve mivel

kell ellátni? 13.3.

3 Pont

Mi a teendő, ha a veszélyes árut szállító tartálykocsik szállítása közben

tömítési hiba keletkezik? 13.3.

3 Pont

Milyen előírásokat kell betartani a robbanásveszélyre és tűzveszélyességre

utaló RID veszélyességi bárcákkal ellátott kocsik fékállásán?

13.4. 1 Pont

Mennyi és milyen kocsit kell védőkocsiként besorozni a RID 1.6 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi és a RID 2.1 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi közé? 13.5. 1 Pont

Hova kell a vonatba besorozni a robbanásveszélyes áruval rakott kocsikat,

ha a vonatba tűzveszélyes bárcával ellátott kocsi is továbbításra kerül?

13.5.

1 Pont

Hogyan szabad a radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott

kocsikat vonatba sorozni? 13.6.

1 Pont

Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsin szállítás

közben ki tartózkodhat? 13.6.

3 Pont

Mennyi ideig szabad a radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával

ellátott kocsik közelében 2 méteren belül tartózkodni? 13.6. 3 Pont

Milyen kocsikat szabad védőkocsiként alkalmazni? 13.7.

3 Pont

Milyen eszközöket kell a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok és

szállítóeszközök megjelölésére alkalmazni? 13.8.

3 Pont

Mi a RID azonosító tábla felső és alsó száma? 13.9.

3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a

felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta kettes szám? 13.9. 3 Pont

172 173


A robbanásveszélyes áruval rakott kocsik milyen veszélyességi osztályba

tartoznak, és milyen színű bárcával vannak megjelölve? 13.9. 3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított fehér színű négyszög a felső részén

halálfej és alatta kettes szám? 13.9.

3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított négyszög, melynek felső része fekete

fehér csíkozású az alsó része fehér színű és alul egy kilences szám

van? 13.9.

3 Pont

27. Függelék

Mit nevezünk Rendkívüli küldeménynek? 27.1.1.

3 Pont

Milyen módon történhet a pályahálózatot működtető vasúti társaság külön

engedélyével fuvarozható küldemények továbbítása? 27.1.2. 3 Pont

Hogyan vállalhatja el a rendkívüli küldemények fuvarozását a vállalkozó

vasúti társaság? 27.2.1.

1 Pont

Minek minősíthető általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli

küldemény esetén az átvételi engedély? 27.2.2.

3 Pont

Mi a teendő az egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény

esetén a küldemény tényleges berakását (átvételét) követően?

27.2.2. 3 Pont

Milyen engedély kiadása szükséges még az átvételi engedély birtokában

berakott egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény részére a

küldemény tényleges berakását (átvételét) követően? 27.2.2. 3 Pont

Kinek a kérésére, ki és hogyan adja ki az egyedi engedélyt?

27.2.3. 3 Pont

Mikor és hogyan kerül kiadásra az egyedi továbbítási engedély?

27.2.3. 3 Pont

Hogyan értesül a vállalkozó vasúti társaság az egyedi továbbítási engedély

kiadásáról? 27.2.3.

1 Pont

Mikor szabad az egyedi továbbítási engedélyekről vezetett nyilvántartásban

az engedélyre vonatkozó adatokat érvényteleníteni? 27.2.3. 1 Pont

A rendkívüli küldeményt személyszállító vonattal lehet-e továbbítani?

27.3.1. 1 Pont

Milyen vonattal szabad rendkívüli küldeményt továbbítani a Forgalmi Utasítás

függelékében előírtak szerint? 27.3.1.

1 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő külön honvédségi kísérővel továbbított szállítmányoknak?

27.3.3. 1 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő, az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsiknak,

ha műszaki dolgozó jelenléte nem szükséges? 27.3.3.

1 Pont

Milyen sebességgel lehet tolatni a rendkívüli küldeménnyel rakott kocsikat?

27.3.4.

1 Pont

Mit kell közölni az engedélyben, ha az, általános érvényű átvételi engedéllyel

továbbítandó küldeményeket tartalmaz? 27.4.2. 3 Pont

Mikor tartalmazhatja csak a küldeményre vonatkozó korlátozás kódot az

átvételi engedéllyel továbbítható küldemények esetében az engedély?

27.4.2. 3 Pont

Mit kell az engedélynek tartalmaznia általános érvényű átvételi engedélylyel

továbbítandó küldemények esetében? 27.4.2.

3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen

túlérő, egyéb küldemények esetén a (00) kód megjelölés?

27.4.3. 3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen

túlérő, egyéb küldemények (06) kód megjelölése?

27.4.3. 3 Pont

Mit jelent az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(07) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Milyen általános érvényű engedéllyel továbbítható, egyéb küldeményt

kell (08) kóddal megjelölni? 27.4.3.

3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(65) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Hogyan, milyen kóddal kell megjelölni azokat az általános érvényű engedéllyel

továbbítható nemzetközi küldeményeket, melyeket a belföldi

vonalakon nem kell rendkívüli küldeményként kezelni? 27.4.3. 3 Pont

Mit kell tartalmaznia az engedélynek az egyedi érvényű engedéllyel továbbítandó

küldemények esetében? 27.4.6.

3 Pont

Mit tartalmaznak az éves vonalengedélyek az engedélyezett tengelyterhelést

meghaladó kocsik továbbítására vonatkozóan? 27.5.2. 3 Pont

174 175


30., 33. Függelékek

Melyik vágányt nevezzük Kihúzóvágánynak? 30.1.5.

Melyik vágányt nevezzük Irányvágánynak? 30.1.8.

Az alábbiak közül melyik a Bejárásos tolatás? 30.5.3.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Milyen összeállításban kell közlekedni a RO-LA vonatoknak?

33.3.6. 1 Pont

Téli, zord időjárás esetén a RO-LA kocsikkal tolatási mozgást végezni

milyen vágányon szabad? 33.3.8.

1 Pont

E. 2 sz. Fékutasítás

Az alábbiak közül kinek a kötelessége a raksúlyváltók kezelése?

3.1.40. 1 Pont

Mi a teendő, ha a kocsit mérlegelés nélkül továbbítják? 3.1.44.

1 Pont

Milyen állásba kell állítani a kézi állítású raksúlyváltót, ha a kocsi elegytömege

nem állapítható meg egyértelműen? 3.1.45.

1 Pont

Milyen állásban kell lenni a raksúlyváltónak akkor, ha az öntöttvas

féktuskós tengelyátszerelt kocsiba berakott rakomány súlya 23,8t?

3.1.47. 1 Pont

Melyik állás felel meg az üres állásnak a széles nyomtávolságú teherkocsik

raksúly váltóján? 3.1.47.

1 Pont

Melyik állás felel meg a rakott állásnak a széles nyomtávolságú teherkocsik

raksúly váltóján? 3.1.47.

1 Pont

Milyen állásban kell lenni a raksúlyváltónak akkor, ha az öntöttvas

féktuskós tengelyátszerelt kocsiba berakott rakomány súlya 10,8 t?

3.1.47. 1 Pont

Milyen állásban kell rögzíteni a raksúlyváltó csonkját a kormányszelepen

akkor, ha az öntöttvas féktuskós önműködő raksúlyfékes tengelyátszerelt

teherkocsin a raksúlyváltó mozgatórudazata hiányzik?

3.1.49. 1 Pont

Kell-e kezelni a kiiktatott fékberendezésű kocsik raksúlyváltóit?

3.1.50. 1 Pont

Mi a teendő rakott kocsi esetében, ha a raksúlyváltó nem állítható vissza,

de a kocsi elegytömege kisebb az átállítási elegytömegnél?

3.1.51. 1 pont

Mikor működik a kézifék szabályosan? 3.5.3.

1 Pont

Ki köteles az állvatartáshoz szükséges rögzítőfékeket kipróbálni?

3.5.4. 1 Pont

A vonat teljes tömegének megállapítására melyik az igaz állítás?

4.5.3. 1 Pont

Mivel egyenlő a vonat tényleges féksúlyszázaléka? 4.6.

1 Pont

Milyen szabály vonatkozik az állvatartási féksúly feltüntetésére?

4.7.3. 1 Pont

E. 12. sz. Utasítás

Mit nevezünk vasúti kocsinak? 1.2.1.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik rendeltetés szerinti felosztása?

1.2.2.1.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik tulajdonosa szerinti felosztása?

1.2.2.2.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik üzemkészség szerinti felosztása?

1.2.2.4.

1 Pont

Az alábbiak közül mikor kell rendszeres kocsivizsgálatot tartani?

2.2.1. 1 Pont

Az alábbiak közül mikor kell rendkívüli kocsivizsgálatot tartani?

2.2.1. 1 Pont

Válasza ki, melyik állítás igaz a sérülési bárcák kitöltésére?

2.4.2. 1 Pont

Ki távolíthat el sérülési bárcát? 2.4.5.

1 Pont

Mennyivel szabad túllépni a fővizsgálati határidőt teherkocsiknál?

3.2.3.1. 1 Pont

Milyen színű a „Js” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű az „Rsz” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű az „Ü” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

176 177


Milyen színű a „KS” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „K” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „L” kék bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „L” vörös bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „M” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 1 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 2 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 3 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Vonatfelés

átvevői Infrastruktúra

(MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1., 2., 4. Fejezet

Mit nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Mi a Kézi jelzés fogalma? 1.2.32.

Milyen berendezés a Kisiklasztó saru, zártuskó? 1.2.34.

Mit nevezünk Legnagyobb sebességnek? 1.2.37.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

Mit jelent a Figyelési kötelezettség kifejezés? 1.3.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Milyen színű a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca, és milyen

mozgást szabályozó szerepe van? 1.3.12.

1 Pont

Milyen jelzései lehetnek az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon

alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzőnek a tolatási

mozgásokra vonatkozóan? 4.2.7.

1 Pont

Milyen tolatásjelzők lehetnek a jelzést adó szerkezetük (kialakításuk)

szerint? 4.3.1.

1 Pont

Mely tolatásjelzők lehetnek biztosítottak és nem biztosítottak a jelzést

adó szerkezetük meghatározása alapján? 4.3.2.

1 Pont

Mely szolgálati helyeken vannak biztosított tolatásjelzők? 4.3.2.

1 Pont

Mit jelez a közlekedő vonatok személyzete részére a törpe tolatásjelzők

jelzőlapját kiegészítő lefelé mutató, fényvisszaverős kialakítású, citromsárga

nyíl fölötte arab számmal ellátott tábla? 4.3.3.

1 Pont

Mit engedélyez a tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése? 4.3.4.2. 1 Pont

Mit engedélyez a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelző „Szabad

a tolatás” jelzése? 4.3.4.2.

1 Pont

178 179


5., 6., 7., 9. Fejezetek

Hogyan jelzi az átszelési váltó váltójelzője, hogy a váltó főirányból, főirányba

áll? 5.5.6.1.

1 Pont

Mit jelez a rugós váltók kézi állító készülékének (ellensúlyának) oldalán

fekete nagy álló helyzetű A betű? 5.5.7.4.

1 Pont

Mit jelez a Vágányzáró – jelzőn a „Feketeszegélyes kör alakú fehér mezőben

vízszintes fekete sáv” jelzés? 5.6.4.1.

1 Pont

Mit jelöl a Biztonsági határjelző? 5.8.2.

1 Pont

Milyen jelzőket kell a járhatatlan pályarész fedezése céljából alkalmazni?

5.16.1.2. 1 Pont

Mikor nem szabad „Megállj!” jelzést adni? 6.1.1.9.

1 Pont

Hogyan kell a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a „Veszély!” jelzést

adni? 6.2.8.

1 Pont

Mit jelent a tolatás közben jelzősíppal adott egy hosszú (▬) hangjelzés

nappal? 6.3.1.

1 Pont

Mi a Jelzési Utasítás szerinti megnevezése a jelzősíppal adott három

rövid (●●●) hangjelzésnek, ha azt tolatás közben adják? 6.3.4. 1 Pont

Milyen jelzés a következő meghatározás? A fékpróbát végző dolgozó

nappal az egyik karját, vagy a kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér

fényű jelzőlámpáját mozdulatlanul magasban tartja. 6.4.3. 1 Pont

Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott

zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő kialakítása

azonos a MÁV Zrt. - nél rendszeresített zárjelző tárcsával?

7.1.2. 1 Pont

Kinek a kötelessége a zárjelző tárcsa elhelyezése, ha a vonat vonatkísérő

és vonali tolatásvezető nélkül közlekedik? 7.2.2.2.

1 Pont

Hogyan néz ki a Nagyfeszültségre figyelmeztető jel? 9.10.

1 Pont

Mire figyelmeztet a használatban lévő Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető

jel? 9.12.1.

1 Pont

Mikor és kinek kell a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet a

szerelvényről, járműről eltávolítani? 9.12.3.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Válassza ki az Állomási személyzet fogalom helyes meghatározását?

1.2.6. 1 Pont

Mi az Elsodrási határ? 1.2.20.

1 Pont

Milyen színűre kell a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott

féksarukat festeni? 1.2.28.

1 Pont

Mit nevezünk Fővágánynak? 1.2.34.

1 Pont

Milyen szolgálati helynek tekintjük a megálló – rakodóhelyet?

1.2.59. 1 Pont

Milyen célból helyezhető forgalomba a Próbavonat? 1.2.72.

Mit nevezünk Rakszelvénynek? 1.2.82.

Mit nevezünk Rendelkező állomásnak? 1.2.84.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Milyen színezésűre kell festeni a 48, 54 és 60 kg/folyóméter rendszerű

síneknél használható rögzítősarukat? 1.2.90.

1 Pont

Milyen vasúti forgalom lebonyolítására szolgáló vágány a saját célú vasúti

pályahálózat? 1.2.92.

1 Pont

Mit nevezünk Tolómozdonnyal közlekedő vonatnak? 1.2.109.

Mi az Üzemi vonat? 1.2.116.a)

Forgalmi szempontból mit kell vonatként kezelni? 1.2.129.

Mit nevezünk Vonatfeloszlatásnak? 1.2.129. a)

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Mit kell átjárásra igénybe venni, ha a vágányon járművek állnak?

1.4.2.3. 1 Pont

2. Fejezet

Melyek a váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészei?

2.1.1. 1 Pont

Mikor van a váltó feles állásban? 2.1.4

Mi az összekötő rúd feladata? 2.1.7

Melyek a csúcssínrögzítő szerkezetek és mi a feladatuk? 2.1.8.

Melyek a váltó állítókészülékek? 2.1.9.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

180 181


4. Fejezet

A mozdonyvezetőnek ki engedélyezheti a tolatási mozgás megkezdését?

4.1.1. 1 Pont

Mikor lehet tolatást végezni? 4.1.1

Hogyan engedélyezhető a tolatás? 4.1.3.

1 Pont

1 Pont

Mikor végezhető a szerelvény fedezésének biztosítása, a szerelvény,

vagy jármű végeitől 50 m-re a sínszálak közé tűzött Megállj! - jelzővel,

engedélyezett javítási, tisztítási munkák esetén? 4.1.14.1. 1 Pont

Ki köteles az állomási személyzet értesítéséről gondoskodni és a váltók

védőállásba állítására intézkedni, ha az engedélyezett javítási, tisztítási

munkát a szolgálati hely valamely fővágányán végzik? 4.1.14.1. 1 Pont

5. Fejezet

Milyen eszközzel kell a tolatás befejezése után a járműveket megfutamodás

ellen biztosítani? 5.1.2.

1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járművek

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5‰-es esés van? 5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése

után, egyedül álló járműcsoport valamint, 2,5 ‰-nél nagyobb esés esetén?

5.1.2.

1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni az egyedül álló jármű

esetén, ha a vágányokon 2,5‰-nél nagyobb esés van? 5.1.2. 1 Pont

Végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényét,

továbbá technológiai szünet, csökkentett üzemvitel időtartama alatt a vonatok

szerelvényét, a mozdony nélküli szerelvényt, kocsicsoportot, kocsit

hogyan kell járműmegfutamodás ellen biztosítani? 5.1.4. 1 Pont

6. Fejezet

Hol található a vizsgálati jel teherkocsikon, illetve a személyszállító kocsiknál?

6.1.

3 Pont

Mikor köteles a kocsikat műszaki szempontból a kocsivizsgáló megvizsgálni?

6.2.

3 Pont

Kik kötelesek a kocsivizsgálók műszaki vizsgálatától függetlenül a vonatba

sorozott kocsikat megvizsgálni azokon az állomásokon, ahol a vonatba

kocsikat soroznak? 6.3.

3 Pont

Mi a teendő, ha a vonatba besorozott járművek tengelyterhelése az engedélyezett

tengelyterhelést meghaladja? 6.6.

3 Pont

Kik kötelesek és mely utasítás szerint kell az utaló és sérülési bárcákat a

javításos kocsikra felragasztani? 6.7.

1 Pont

Az utaló és sérülési bárcák leírását mely utasítás tartalmazza?

6.7. 1 Pont

Ki távolíthat el a kocsiról utaló, sérülési bárcát? 6.7.1.

182 183

3 Pont

Mi az eljárás, ha a vonatkísérő a kocsik megvizsgálása alkalmával sérülést

vagy hiányosságot állapítanak meg? 6.4.

3 Pont

7. Fejezet

Milyen vonókészülékekkel történhet a járművek összekapcsolása?

7.1. 3 Pont

Kik kötelesek a középütközős önműködő kapcsolókészüléktől eltérő más

rendszerű középütközős, különlegesnek minősülő kapcsolásokat a járműveknél

elvégezni? 7.2.

1 Pont

Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel

rendelkező járművek szétkapcsolt állapotban vannak? 7.2.1.1. 3 Pont

A tengelyátszerelt középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt

járműveknél melyik kapcsolás történik önműködően? 7.2. 3 Pont

Hogyan kell a csavarkapoccsal összekapcsolandó járművek közé menni,

illetve onnan kijönni? 7.3.

1 Pont

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából hol nem szabad

rögzítő sarut használni? 7.3.

1 Pont

Hogyan kell a rájáráskor és összetoláskor a mozdony, illetve a kocsisor

sebességét szabályozni? 7.3.

1 Pont

Munkabiztonsági szempontból a felsoroltak közül melyik a helytelen járműkapcsolás?

7.3.1.

1 Pont

Hol kell a személyszállító vonatok első és utolsó kocsijának utasok által

nem használható homlokajtóit lezárni? 7.3.

1 Pont

Mit nevezünk a Laza kapcsolásnak? 7.3.7.

Hogyan jön létre a Szoros kapcsolás? 7.3.7.

3 Pont

3 Pont

Honnan állapítható meg, hogy az ütközőkészülék munkaemésztős?

7.3.8. 3 Pont


A kapcsolásra nem használt csavarkapoccsal mi a teendő?

7.3.10. 3 Pont

Szükség esetén ki vehető igénybe szükségkapcsolás létesítésére?

7.6. 1 Pont

A mozdonynak a vonatra történő kapcsolását követően ki köteles eltávolítani

a megfutamodás elleni eszközöket? 7.10.4

1 Pont

8. Fejezet

Mikor szabad egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati

és 1 tolómozdonyt alkalmazni? 8.1.

1 Pont

Kinek az engedélyével szabad eltérni attól a szabálytól, hogy a vonat

mozdonya elől legyen? 8.2.2.

1 Pont

Milyen mozdony sorozható be a személyszállító vonat végére?

8.2.7. 1 Pont

A segély-vonókészülékkel továbbított BV és BVh villamos motorvonatok

legfeljebb mekkora sebességgel közlekedhetnek? 8.3.2. 1 Pont

Milyen módon szabad a megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal

szállított M28 és M31 sorozatú mozdonyt továbbítani? 8.3.1. 1 Pont

9. Fejezet

Mi az alábbi meghatározás? A mozdonnyal (vontatójárművel) továbbítható

elegytömeg tonnákban kifejezve. 9.1.

3 Pont

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

3 Pont

Ki köteles a vonatok menetrendjének elkészítéséhez szükséges adatokat

a pályakapacitás-elosztó szervezet részére szolgáltatni? 9.2. 3 Pont

Hogyan kell a vállalakozó vasúti társaságnak a menetvonal-igényt a vasúti

pályakapacitás-elosztó szervezet felé beadni? 9.2.

3 Pont

Mikor kell a vonókészülék teherbíró képessége szempontjából megállapított

legnagyobb terheléseket a vonatterhelés megállapításakor figyelembe

venni? 9.3.

3 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

3 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti

közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik? 9.5. 3 Pont

Mi a vállalakozó vasúti társaság teendője, ha a vonat paramétereit illetően

a menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás

történik? 9.5.

3 Pont

10. Fejezet

Hol található meg a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathossz?

10.1.

3 Pont

Mi tartalmazza az egyes vonalakra általánosan engedélyezett vonathosszt,

továbbá a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathoszszokat?

10.1.

3 Pont

Hány fajtáját ismerjük a vonathossz megállapításának? 10.3.

Meddig emelhető fel a vonatok hossza? 10.2.

3 Pont

3 Pont

A forgalmi szempontból megállapított vonathosszba a továbbító mozdony

hosszát bele kell-e számítani? 10.4.

3 Pont

A vonat felvételekor hogyan kell felvenni a vonatba sorozott járműveket?

10.3 3 Pont

A vonatok összeállításánál a vonatok milyen szempontból megengedett

legnagyobb hosszát kell figyelembe venni és alkalmazni? 10.3. 3 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot csak egy

vonómozdony továbbítja? 10.3.

3 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és előfogati mozdony továbbítja? 10.3.

3 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és kapcsolt tolómozdony továbbítja? 10.3.

3 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot motorkocsi

továbbítja? 10.3.

3 Pont

A vonatközlekedés lebonyolítása során milyen vonathosszt kell figyelembe

venni? 10.4.

3 Pont

184 185


11. Fejezet

A szemben levő ütközők között hol és minél ne legyen nagyobb távolság?

11.1.1 3 Pont

Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe

venni? 11.1.1.

3 Pont

A saját kerekein szállított járműveket lehet-e vonatba sorozni, annak ellenére,

hogy a járművön nincs érvényes fővizsgálati jel? 11.2 3 Pont

Milyen sorrendbe és csoportosítással kell besorozni a kocsikat a tehervonatokba

a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 11.6.

3 Pont

A vonatszámcserével közlekedő vonat vonat-összeállító állomásán, hogy

kell a vonatot összeállítani? 11.6

3 Pont

A 7500 kg-nál kisebb saját tömegű üres kocsikat a vonat mely részére

kell besorozni? 11.6.

3 Pont

A 7500 kg-nál kisebb saját tömegű rakott kocsikat a vonat mely részére

kell besorozni? 11.6.1.

3 Pont

Hova kell besorozni tolató vonatoknál az egyazon állomásra rendelt kocsikat?

11.6 2.

3 Pont

Milyen előírás vonatkozik a tehervonatok első és utolsó fékes kocsijára?

11.9.1. 3 Pont

Nem személyszállító vonat első, valamint utolsó tíz kocsija közé milyen

kocsit kell besorozni? 11.9.1.

3 Pont

A légfék-fővezetékébe be nem köthető Utánfutó milyen vonattal továbbítható?

11.11.

3 Pont

Milyen vonattal lehet továbbítani a robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes

bárcával ellátott rakott kocsikat, továbbá az üres edény- és tartálykocsikat?

11.12.

3 Pont

Hány védőkocsit kell alkalmazni és hova kell besorozni a fertőtlenítendő

kocsit a személyekkel elfoglalt, vagy élő állattal rakott kocsik esetén?

11.13. 3 Pont

Milyen vonatokkal szabad a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes

bárcával ellátott rakott kocsikat továbbítani? 11.12.

3 Pont

Hova kell besorozni a merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt

kocsikat a vonatban? 11.14.1.

3 Pont

Milyen módon továbbítható olyan kocsi, amelynek kerékpárjai más-más

vágányra futottak? 11.15.

3 Pont

Hogyan szabad a kisiklott rakott kocsit az átrakó állomásra, illetve a fenntartási

műhelybe továbbítani? 11.15.2.

3 Pont

Kisiklott kocsinak kell-e minősíteni a féksarut átugró, de a vágányon maradó

kocsit? 11.15.4.

3 Pont

Törött hordrugójú kocsit lehet-e vonatba sorozni? 11.16.

3 Pont

Hogyan szabad továbbítani hőnfutott, továbbá olyan kocsit, amelynél

kezdődő hőnfutás jelei mutatkoznak? 11.17.

3 Pont

Mi az eljárás, ha a darukocsi alkatrészei és az össze nem nyomott ütközők

között 200 mm-nél kisebb távolság van? 11.18.

3 Pont

Hogyan szabad a hóekét továbbítani? 11.19.

3 Pont

Továbbított dízel- és villamosmozdonyokat milyen rendelkezéseinek figyelembe

vételével és hol továbbíthatók? 11.21.

3 Pont

Mozdonyokat, motorkocsikat, milyen sebességgel közlekedő vonatokkal

szabad továbbítani? 11.21.2.

3 Pont

Az áruként feladott saját kerekein futó járművet ki köteles kísérni?

11.22.1 3 Pont

13., 14., 15., 16., 17., 19., 20. Fejezetek

Mely vonatok képezhetnek kivételt a Forgalmi Utasítás azon előírása alól,

hogy minden vonat részére menetrendet kell készíteni? 13.1. 1 Pont

Hogyan történik a közlekedő vonatok kijelölése, forgalomba helyezése?

14.1. 1 Pont

Melyik irányban közlekednek egyes vonalakon a páros számú vonatok?

15.1.8 1 Pont

Válassza ki az alábbi mondat helyesnek tartott befejező részét! Menet

közben sohasem szabad túllépni: .... 15.1.10.

1 Pont

Mikor nem szabad menet közben a 120 km/h sebességet túllépni a vonatok

sebességére vonatkozó előírásai alapján? 15.1.10. 1 Pont

A vonatszemélyzettel hogyan kell közölni a közlekedéssel kapcsolatos

rendelkezéseket? 15.16.1.

1 Pont

186 187


Kézbesíthet-e Írásbeli rendelkezést a vonatfelvevő? 15.16.1.2.

1 Pont

Kinek és milyen sorrendben kell az Írásbeli rendelkezést kézbesíteni?

15.16. 2.6. 1 Pont

Tolómozdony vezetőjének kiállított Írásbeli rendelkezés kézbesítésekor

hány példányt kell átadni? 15.16.2.9.

1 Pont

Átvételt az Írásbeli rendelkezésen a mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető,

illetve a vezető jegyvizsgáló hol és milyen módon köteles elismerni?

15.16.2.6

1 Pont

Kik jogosultak a mozdony, motorkocsi továbbá a vezérlőkocsi vezetőállásán

az ott szolgálatot végző dolgozókon kívül utazni? 16.6.1. 1 Pont

Mi szolgáltat egyidejűleg adatokat a vonatról, a vonatszemélyzetről, a vonatközlekedés

tényleges lebonyolításáról, a mozdony teljesítményeiről, a

rendkívüli eseményekről, továbbá az anyagvételezésről? 17.1.

1 Pont

Mikor szabad a személyszállító vonat mozdonyát hóakadály áttörése céljából

leakasztani? 19.2.6

1 Pont

Ha az utasítás a rendkívüli esemény elhárítására nem tartalmaz rendelkezést,

akkor mi a teendő? 20.1.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

1., 2., 3., 6., 8. Függelékek

Mit tartalmaz az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 1.sz. Függeléke?

1. 1 Pont

Keskeny nyomtávolságú vonalon milyen járművet nem szabad vonatba

sorozni? 3.10.

1 Pont

Milyen vonat továbbíthat utánfutó kocsit a Forgalmi Utasítás 6. sz. Függeléke

alapján, ha a vonat az útja során fővonalon és mellékvonalon egyaránt

közlekedik? 6.10.1.

3 Pont

Hogyan történik a vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken?

8.2.

1 Pont

Hányas számmal kezdődik a rendező pályaudvarok területén lévő váltók

számozása? 8.3.6.

1 Pont

12. Függelék

Hova nem szabad szalasztani az alábbiak közül? 12.1.

1 Pont

A következőkben felsoroltak közül melyek a Gurítódombra fel nem húzhatók,

szalasztásból kizárt járművek? 12.2.1.

3 Pont

Hogyan szabad gurítani, szalasztani az olyan kocsit, amelynél a küldemény

100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz?

12.2.1. 3 Pont

Milyen bárcával kell ellátni azokat a járműveket, amelyek a Gurítódombra

fel nem húzhatók, szalasztásból kizárt kocsik? 12.2.1.

3 Pont

Mely járművek minősülnek nem gurítható, nem szalasztható kocsinak?

12.2.2. 3 Pont

A felsoroltak közül melyik jármű minősül nem gurítható, nem szalasztható

kocsinak? 12.2.2.

3 Pont

Hogyan gurítható szalasztható az ikermotorkocsi? 12.2.2.

3 Pont

Gurítható, szalasztható-e olyan küldeménnyel rakott kocsi, amelynek rakománya

a padlószinttől számítva 2 méternél magasabb? 12.2.2. 3 Pont

A következőkben felsoroltak közül melyek az Óvatosan gurítható és óvatosan

szalasztható kocsik? 12.3.2.

3 Pont

Milyen bárcával kell elegyrendezés szempontjából ellátni a törékeny áruval

(pl. palackozott italáruval, tojással, üveggel, cseréppel, téglával, porcelánnal

stb.) rakott kocsikat? 12.3.2.

3 Pont

13. Függelék

Robbanásveszélyes áruval (RID 1. osztály) rakott kocsikat, amelyek narancssárga

színű RID 1, 1.4, 1.5, 1.6 sz. veszélyességi bárcákkal vannak

ellátva, mennyi védőkocsival kell elválasztania személyek által elfoglalt

kocsiktól? 13.1.

3 Pont

Mennyi védőkocsit kell besorozni a narancssárga színű RID 1.5. sz. veszélyességi

bárcákkal ellátott robbanásveszélyes áruval rakott kocsik

után, ha közvetlenül mögöttük nincsen tolómozdony? 13.1. 3 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Tűzveszélyességre utaló

bárcával ellátott kocsikat, tartálykocsikat, konténereket vagy tankkonténereket

szállító vasúti kocsikat, amelyek a RID 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3,

5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva, a fűtőkazánkocsiktól

………………… 13.2.

3 Pont

188 189


A RID 4.1, 4.2, 4.3. sz. tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat,

vagy tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, hogyan kell vonatba sorozni,

ha a vonat fűtőkazánkocsit, vagy kályhával fűtött kocsit is továbbít?

13.2. 3 Pont

Mivel kell ellátni a veszélyes árut szállító tartálykocsik dómfedelét, központi

szelepét, valamint a lefejtő szelepeket? 13.3.

3 Pont

Hogyan kell a veszélyes árut szállító tartálykocsik lefejtő szelep csőcsatlakozását

kezelni? 13.3.

3 Pont

Mi a teendő, ha a veszélyes árut szállító tartálykocsik szállítása közben

tömítési hiba keletkezik? 13.3.

3 Pont

Mit nem szabad tenni a robbanásveszélyre és tűzveszélyességre utaló

RID veszélyességi bárcákkal ellátott kocsik fékállásán? 13.4. 3 Pont

Mennyi és milyen kocsit kell védőkocsiként besorozni a RID 1.6 sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi és a RID 2.1. sz. veszélyességi

osztályba sorolt áruval rakott kocsi közé? 13.5. 3 Pont

Hogyan kell elválasztani a RID 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi

bárcával ellátott rakott kocsikat és a RID 1, 1.4, 1.5, 1.6 sz. veszélyességi

bárcával ellátott rakott kocsikat egymástól? 13.5. 3 Pont

Ha egy vonatban robbanásveszélyes áruval rakott kocsi és tűzveszélyes

bárcával ellátott kocsi kerül továbbításra akkor ezeket hova kell a vonatba

sorozni? 13.5.

3 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a radioaktív anyagra utaló veszélyességi

bárcával ellátott kocsit a személyek által elfoglalt kocsiktól, valamint

az élő állatokkal megrakott kocsiktól? 13.6.

3 Pont

Milyen előírásokat kell betartani a radioaktív anyagra utaló veszélyességi

bárcával ellátott kocsik besorozására vonatkozóan? 13.6. 3 Pont

Kik tartózkodhatnak a radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával

ellátott kocsin szállítás közben? 13.6.

3 Pont

Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsi közelében

hogyan és meddig lehet 2 méteren belül tartózkodni? 13.6. 3 Pont

Milyen kocsikat szabad a vonat továbbítása során védőkocsiként alkalmazni?

13.7.

3 Pont

Milyen eszközöket kell a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok és

szállítóeszközök megjelölésére alkalmazni? 13.8.

3 Pont

Mi a RID azonosító tábla felső és alsó száma? 13.9.

3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a

felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta hármas szám? 13.9. 3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított felső része fehér, az alsó része fekete

színű négyszög alakú, továbbá a felső részén kémcső és alatta nyolcas

szám van? 13.9.

3 Pont

15., 17. Függelékek

Mit határoz meg a Menetrendi segédkönyv pályasebesség rovatában a

sebességváltozás határán alkalmazott fekete háromszög? 15.2. 1 Pont

Mit tartalmaz a Menetidő- és fékszázalék-táblázat több pályán, vagy több

pályaudvarra közlekedtethető vonatok részére? 15.2.

1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a négyzetben

1-es szám kétirányú nyíllal áthúzva?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában az „F” betű?

15.3. 1 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a „ * „ (csillag) jel?

1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 1 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyv vonat menetrendi táblázat

9. táblázatában alkalmazott tört szám? 15.3. 1 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrendkönyvben a vonat fejlécében lévő bekarikázott

szám? 15.3.

1 Pont

Mit fejeznek ki a Vonatszámok? 17.1.

1 Pont

Milyen számtartomány tartozik a fővonali tartalék vonatszám számcsoportjába?

17.1.1.

1 Pont

A vonatszám hányadik számjegye jelzi a közlekedés irányát?

17.1.2. 1 Pont

25. 26. Függelékek

Hogyan lehet a határállomásainkon, a vonalainkra belépő vagy Záhony

körzetben átszerelt normál nyomtávolságú futóművel felszerelt széles

teher- és tartálykocsikat belföldi rendeltetési, illetve az átmenő forgalomban

továbbítani? 25.1.

1 Pont

190 191


Milyen küldeményként kell kezelni MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsit?

25.1. 1 Pont

Kinek kell jelenteni, ha a középütközős kocsicsoport valamely kocsija futásképtelenné

válik? 25.3.

1 Pont

Kik felelősek azért, hogy a rendkívüli küldemények fuvarokmányai csak a

továbbítási feltételek feltüntetése után kerüljenek a végrehajtó szolgálat

dolgozói kezébe? 25.7.

1 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a robbanásveszélyes bárcával ellátott

rakott kocsit a vonatnál levő széntüzelésű mozdonyoktól, illetve a

olajtüzelésű gőzmozdonyoktól? 26.5.

1 Pont

27. Függelék

Mit kell rendkívüli küldeménynek minősíteni? 27.1.1.

3 Pont

Mikor vállalhatják el a vállalkozó vasúti társaságok a rendkívüli küldemények

fuvarozását? 27.2.1.

1 Pont

Minek minősíthető általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli

küldemény esetén az átvételi engedély? 27.2.2.

3 Pont

Mi a teendő az egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény

esetén a küldemény tényleges berakását (átvételét) követően?

27.2.2. 3 Pont

Milyen engedély kiadása szükséges még az átvételi engedély birtokában

berakott egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény

részére, a küldemény tényleges berakását (átvételét) követően?

27.2.2. 3 Pont

Mikor szabad az egyedi továbbítási engedélyekről vezetett nyilvántartásban

az engedélyre vonatkozó adatokat érvényteleníteni?

27.2.3. 1 Pont

A rendkívüli küldeményt személyszállító vonattal lehet-e továbbítani?

27.3.1. 3 Pont

Milyen vonattal szabad rendkívüli küldeményt továbbítani a Forgalmi Utasítás

Függelékében előírtak szerint? 27.3.1.

3 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő külön honvédségi kísérővel továbbított szállítmányoknak?

27.3.3. 3 Pont

Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő, az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsiknak,

ha műszaki dolgozó jelenléte nem szükséges? 27.3.3.

3 Pont

Mikor tartalmazhatja csak a küldeményre vonatkozó korlátozás kódot az

átvételi engedéllyel továbbítható küldemények esetében az engedély?

27.4.2. 3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen

túlérő, egyéb küldemények esetén a (00) kód megjelölés?

27.4.3. 3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen

túlérő, egyéb küldemények (06) kód megjelölése?

27.4.3. 3 Pont

Mit jelent az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(07) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Milyen általános érvényű engedéllyel továbbítható, egyéb küldeményt

kell (08) kóddal megjelölni? 27.4.3.

3 Pont

Mire utal az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(65) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Hogyan, milyen kóddal kell megjelölni azokat az általános érvényű engedéllyel

továbbítható nemzetközi küldeményeket, melyeket a belföldi

vonalakon nem kell rendkívüli küldeményként kezelni? 27.4.3. 3 Pont

Mit kell tartalmaznia az engedélynek az egyedi érvényű engedéllyel továbbítandó

küldemények esetében? 27.4.6.

3 Pont

Mit tartalmaznak az éves vonalengedélyek az engedélyezett tengelyterhelést

meghaladó kocsik továbbítására vonatkozóan? 27.5.2. 3 Pont

Milyen korlátozásokat tartalmaznak az engedélyezett tengelyterhelést

meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó éves vonalengedélyek?

27.5.2. 3 Pont

29., 33. Függelékek

Mit nevezünk Egyszerű próbavonatnak forgalmi szempontból?

29.1.1. 3 Pont

Mit nevezünk Különleges próbavonatnak forgalmi szempontból?

29.1.1.1. 3 Pont

192 193


Mely vonatok minősülnek rendeltetésük szerint Hatósági próbavonatnak?

29.1.2.

1 Pont

Milyen műszaki állapotú jármű sorolható be a próbavonatba?

29.1.4.15. 3 Pont

Mikor és mi alapján sorozható be a próbavonatba MÁV Zrt. számára

újonnan gyártott, de még a gyártó cég tulajdonát képező jármű?

29.1.4.15. 3 Pont

Mikor sorozhatók a mérőkocsik Ingavonatként közlekedő személyszállító-

vagy szerelvény esetén a mozdony és a szerelvény közé?

29.2.5. 3 Pont

Hogyan továbbíthatók a mérőkocsik az Ingavonatként közlekedő személyszállító-

vagy szerelvényvonattal? 29.2.5.

3 Pont

Mikor sorozhatók mérőkocsik a mozdonyvontatású vonatok elejére, illetve

végére Motorvonatok esetén? 29.2.5.

3 Pont

A RO-LA vonatok összeállítása és továbbítása során milyen sorrendet

kell betartani? 33.5. 1

1 Pont

Az egyedül továbbítandó RO-LA kocsikat vagy kocsicsoportokat hogyan

szabad közlekedtetni? 33.5.5.

1 Pont

F. 7. sz. Utasítás Kocsiadatok felvételére és kezelésére

Kit nevezünk Adatrögzítő munkavállalónak? 13.

Mi a SZIR jelentés? 22.

1 Pont

1 Pont

Milyen értékeket vehet fel a Kocsiszám szabvány adatelem? 27. 1 Pont

Mi a teendő a SZIR menetrenddel rendelkező feloszlatott vonatok esetén,

a SZIR terminállal ellátott állomásokon a vonat továbbítása előtt?

42. 1 Pont

Hogyan szabad a Vonatterhelési kimutatáson a tévesen leírt kocsiszámot

helyesbíteni? 44.

1 Pont

Mely kódot kell alkalmazni, ha egy kocsihoz, küldeményhez több azonos

típusú kezelési, vagy felhasználhatósági előírás tartozik? 64. 1 Pont

Ki köteles az egyetlen vonatkísérővel közlekedő nem személyszállító

vonatnál a vonat felvétellel és megvizsgálással kapcsolatos valamennyi

munkát elvégezni, ha az állomáson van vonatfelvevő? 110. 1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a vonat elegytömege több mint a vontatójármű terhelhetősége,

vagy ha túl hosszú, illetve ha túlterhelés, vagy fékezetlenség

mutatkozik? 113.

1 Pont

Mi a teendő, ha az induló vonatban lévő kocsik fuvarokmány kötegében

a vonatot felvevő munkavállaló fölös fuvarokmányokat talál? 119. 1 Pont

Mi a teendő, ha az induló vonatban lévő kocsik között a vonatot felvevő

munkavállaló olyan kocsit talált, melynek fuvarokmánnyal kellene rendelkeznie,

de az nincs meg? 119.

1 Pont

Hány tonna rakománytömeget kell a vonat elegytömegének számításakor

figyelembe venni a másik kocsira felrakva továbbított súlyosan sérült

kocsinál? 134.

1 Pont

Hogyan kell a kézírással készített nem személyszállító vonat Vonatterhelési

kimutatás kocsi szám rovatába a továbbított passzív (hideg) mozdonyt

felvenni? 135.

1 Pont

Hol és hogyan igazolja a vonali tolatásvezető, vagy a mozdonyvezető a

fuvarokmányok, vagy fuvarokmányköteg átvételét a vonatindító állomáson?

151.

1 Pont

Hol, mikor és kinek az engedélye alapján készíthető el a belföldi személyszállító

vonatok Vonatterhelési kimutatása a helyszíni felvétel helyett az

előző Vonatterhelési kimutatásból? 155.

1 Pont

Meddig közlekedhetnek egy (ugyanazzal) Vonatterhelési kimutatással

fordulónként a helyi vonatok? 156.

1 Pont

Hol kell a menetvonal tulajdonos/vasútvállalat nevét a nem személyszállító

vonatok részére készített Vonatterhelési kimutatáson előjegyezni?

4.1. sz. Melléklet 1 Pont

Hogyan kell a nem személyszállító vonatok részére készített Vonatterhelési

kimutatáson a kocsiszám rovatot kitölteni, ha a jármű oldalára

felfestett azonosító szám eltér a szabványos tizenkét számjegytől?

4.1. sz. Melléklet 1 Pont

Mit kell a nem személyszállító vonatok részére készített Vonatterhelési

kimutatás „Kisorozó állomás” rovatában előjegyezni?

4.1. sz. Melléklet 1 Pont

Milyen hossz értéket kell a nem személyszállító vonatok részére készített

Vonatterhelési kimutatás „Vonathossz méterben” rovatában előjegyezni?

4.1. sz. Melléklet 1 Pont

194 195


Mely alkalmazású vontatójármű, mely műszaki adatait kell a nem személyszállító

vonatok részére készített Vonatterhelési kimutatáson bejegyezni?

4.1. sz. Melléklet

1 Pont

E. 2. sz. Fékutasítás

Kinek a kötelessége kezelni a vontatójárművek vonatnem-váltóit?

3.1.38. 1 Pont

A vonatok összeállítása után a vonatnemváltókat milyen állásba kell üzemeltetni?

3.1.29.

1 Pont

Milyen vonatnemváltó állásba kell lenni a 80 km/h –nál nem nagyobb

sebességgel közlekedő 751 méter hosszú tehervonatba besorozott kocsikon?

1. a. sz. táblázat

1 Pont

Milyen vonatnemváltó állásba kell lenni a 90 km/h sebességgel

közlekedő 585 méter hosszú tehervonatba besorozott kocsikon?

1. a. sz. táblázat 1 Pont

Milyen vonatnemváltó állásba kell lenni a 1251 tonna elegytömegű a Határállomáson,

műszaki bizalmi elv alapján belépő nemzetközi tehervonatba

besorozott kocsikon?1. b. sz. táblázat

1 Pont

Mennyi lehet az „Sz” állásban közlekedő kocsik mennyisége egy tehervonatban,

ha a vonatnemváltókat keverten „Sz” és „T” állásba állították?

3.1.31. 1 Pont

Hogyan kell a raksúlyváltót kezelni A mérlegelésre küldött kocsik kézi állítású

raksúlyváltóját a mérlegelésig? 3.1.45.

1 Pont

A tengelyátszerelt, valamint a forgóvázcserével közlekedő, vagy a széles

nyomtávú teherkocsik háromállású raksúlyváltóját, hogyan kell kezelni,

ha a teherkocsi öntöttvas féktuskókkal üzemel és a rakománytömege

tengelyenként a 3 tonnát nem haladja meg? 3.1.47.

1 Pont

Mi a teendő akkor, ha a kocsi elegytömege az átállítási elegytömegnél

kisebb, és a raksúlyváltó nem állítható át „Üres állásba”? 3.1.51. 1 Pont

Kinek a kötelessége az egyszerűsített fékpróba befejezése után a korábbi

zárfékes kocsi pályaszámát áthúzni, és az új vonatvégének megfelelő

utolsó jármű pályaszámát a „Fékpróba bárca” margójára írni akkor, ha a

tehervonat közlekedése során - leakasztás miatt - az utolsó kocsi megváltozott?

3.4.16.

1 Pont

Miből tevődik össze egy vonat féksúlya? 4.3.

1 Pont

Hogyan kell az önműködő állítású „üres-rakott” raksúlyváltós jármű féksúlyát

megállapítani, akkor ha a féktípus jele melletti két táblázat tartalmazza

a féksúlyadatokat? 4.3.4.

1 Pont

A széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú forgóvázzal közlekedő

kocsijainak a kézi raksúlyváltós fékberendezésű teherkocsik féksúlyánál

hogyan kell megállapítani, ha a raksúlyváltó „üres” П állásában

van? 4.3.8.

1 Pont

Ki közli a megfékezettség értékelését végző munkavállalóval a vonat féksúlyának

meghatározásakor a vontatójármű figyelembe vehető féksúly

értékét? 4.3.12.

1 Pont

Mikor szabad az üzemen kívüli állapotban szállított mozdony féksúlyát

figyelembe venni? 4.3.13.

1 Pont

Hogyan kell a villamos vontató járműveknél a villamos fékkel kombinált

féksúlyt figyelembe venni a vonat megfékezettségének megállapításakor,

ha a villamos fék működése függ a felsővezeték feszültségétől?

4.3.16. 1 Pont

Hol található meg a teherkocsiknál a kézifék féksúlya? 4.3.18.

1 Pont

Mely kocsiknál kell a kéziféksúlyt feltüntetni a személyszállító-, és szolgálati

vonatoknál a „Vonatterhelési kimutatás”-on? 4.7.3.

1 Pont

Mikor tekinthető egy jármű vagy vonat légfékkel megfékezettnek?

4.8.1. 1 Pont

Hogyan kell megállapítani egy vonat állvatartási féksúlyát? 4.8.3. 1 Pont

Mikor kell a vonatot az állva tartáshoz szükséges kézifékek befékezésével

rögzíteni, ha az állomáson a vontató jármű légsűrítőjét leállították?

5.2.22.2. 1 pont

Mi a teendő akkor, ha valamely kocsin a légfék-fővezeték törését a vonat

állomási tartózkodása során állapítják meg? 5.2.30.

1 Pont

Mit kell hideg téli időjárásnak minősíteni? 5.3.1.

1 Pont

Mi utal a „Vonatterhelési Kimutatás”-on a tárcsás fékberendezésű, illetve

a műanyag féktuskós járművek jelenlétére? 5.3.10.

1 Pont

Mit kell a „Vonatterhelési kimutatás”-on feltüntetni a szolgálat befejezésekor,

tehervonat esetén? 5.5.5.

1 Pont

196 197


E. 12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás

Mit nevezünk vasúti kocsinak? 1.2.1.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik rendeltetés szerinti felosztása?

1.2.2.1.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik tulajdonosa szerinti felosztása?

1.2.2.2.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik üzemkészség szerinti felosztása?

1.2.2.4.

1 Pont

Az alábbiak közül mikor kell szükség szerint kocsivizsgálatot tartani?

2.2.1. 1 Pont

Az alábbiak közül mikor kell rendkívüli kocsivizsgálatot tartani?

2.2.1. 1 Pont

Válasza ki, melyik állítás igaz a sérülési bárcák kitöltésére?

2.4.2. 1 Pont

Ki távolíthat el sérülési bárcát? 2.4.5.

1 Pont

Mennyivel szabad túllépni a fővizsgálati határidőt teherkocsiknál?

3.2.3.1. 1 Pont

Milyen színű a „Js” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű az „Rsz” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű az „Ü” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „KS” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „K” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „L” kék bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „L” vörös bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „M” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 1 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 2 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 3 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Vonali

tolatásvezető Infrastruktúra

(MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések.

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Mi a Rálátási távolság fogalma? 1.2.39.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

Mikor korlátozott a Távolbalátás? 1.2.43.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha valamely jelzés értelmezése során a legkisebb

kétely merül fel? 1.3.5.

1 Pont

Mit jelez a vörös-fehér sávozású jelzőárboc? 1.3.11.

2. Fejezet

1 Pont

Milyen jelző alkalmazható a mellékvonali állomások előtt a bejárati jelző

helyett? 2.2.1.

1 Pont

Mire nem utalnak a továbbhaladást engedélyező jelzések a fényjelzők

jelzési rendszerében? 2.4.1.2.

1 Pont

Mit jelez, ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy

vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van?

2.4.2.3. 3 Pont

Milyen sebességgel haladhat az utolsó kijárati váltó elhagyása után a

következő jelzőig a helyből, vagy megállás után induló vonat, jól működő

vonatbefolyásoló berendezés hiánya esetén? 2.4.2.5.

3 Pont

Mely jelzőkön alkalmazható Hívójelzés? 2.4.3.1.

1 Pont

Mely jelzés meghatározása az alábbi: külön jelzőlapon elhelyezett fordított

helyzetű, zöld fénnyel világító V- betű? 2.4.3.1.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított fény térközjelzőn egy villogó zöld fény a főlapon,

vagy egy sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga

színű 8-as számkijelzés van? 2.5.3.

3 Pont

198 199


Lehet-e a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelző vonatközlekedést

szabályozó jelzése: Egy villogó sárga fény a főlapon, vagy egy

sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű 4-es számkijelzés?

2.5.4.

3 Pont

Megjelenhet-e az alábbi jelzés az ismétlő jelző jelzéseként: Szabad legfeljebb

120 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható

legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

2.5.11.

3 Pont

Hogyan jelenik meg a biztosított fény bejárati jelzőn a „Szabad legfeljebb

80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel

továbbhaladást engedélyező jelzés várható” jelzés? 2.5.19. 3 Pont

Mely szolgálati hely bejárati jelzőjén (jelzőin) alkalmazható a „Szabad

legfeljebb 20 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható”

jelzés? 2.5.24.

3 Pont

Milyen jelzéseket lehet az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel jelezni,

ha a főlapja csak két lámpahelyes kialakítású? 2.5.26.1. 3 Pont

Mi a rendeltetése az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőnek, ha a főlapja

három, vagy négy lámpahelyes kialakítású? 2.5.26.1.

3 Pont

Mit kell elhelyezni az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre előjelzést adó

főjelző előtt? 2.5.26.1.1.

1 Pont

Milyen jelzést ad az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző, ha az útsorompó

jelző berendezésnek biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de még

használható? 2.5.26.2.2.

1 Pont

Mit jelez a nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző „Szabad” jelzése?

2.7.

3 Pont

Mikor engedélyez kettő karral, vagy kettő zöld fénnyel továbbhaladást a

biztosított alak bejárati jelző? 2.8.3.

3 Pont

Mit nem jelez a nem biztosított alak bejárati jelzők Szabad jelzése?

2. 10.2. 3 Pont

Mire ad előjelzést a biztosított alak bejárati jelző előtt alkalmazott kétfogalmú

alak előjelző, ha a főjelzőn csökkentett sebességgel továbbhaladást

engedélyező jelzés van? 2.12.2.2.

3 Pont

Mit jelez az előjelző, illetve az előjelzést is adó biztosított fény főjelző

árbocán, a fehér alapon fekete arab szám? 2.12.3.1.

3 Pont

Mivel kell jelezni a következő jelzőig a méterben mért távolságot, ha a

főjelző és a hozzátartozó előjelző közötti távolság az általános fékúttávolságnál

kisebb? 2.12.3.1.

1 Pont

Hogyan kell kezelni a főjelző előtt megállított vonat részére a külön kezelhető

alak előjelzőt? 2.12.5.

1 Pont

Adható-e a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjével egy villogó sárga

fény a főlapon, vagy egy sárga fény a főlapon és a főlap fölött külön jelzőlapon

sárga színű 4-es számkijelzés? 2.13.3.

3 Pont

Mit jelent a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőjével adott:

Nappal kör alakú tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva, alatta egy

rézsútos helyzetű sárga-fehér jelzőkar, sötétben a jelzőárboctól balra alul

egy zöld fény, fölötte a jelzőárboctól jobbra rézsútosan egy sárga fény?

2.16.3. 3 Pont

Mit jelent, ha az ismétlőjelzőn egy sárga fény és fölötte egy fehér fény van

a főlapon? 2.21.3.

3 Pont

3. Fejezet

Mikor működik üzemszerűen a vonatbefolyásoló berendezés?

3.1. 1 Pont

Milyen pályarészre történő érkezéskor lép automatikusan működésbe a

vonatmegállító berendezés? 3.1.1.

1 Pont

Hogyan jeleníti meg a nem digitális, a digitális, és az ETCS vezetőállás

jelző „A következő jelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező

jelzés van” jelzést? 3.2.1.

1 Pont

Mely vezetőállás jelző jelzése a következő? Vezetőállás jelzőn vörös színű

0 (nulla) szám. 3.2.4.

1 Pont

Milyen jelzési kép van a digitális vezetőállás jelzőn, ha a vonat olyan

pályaszakaszra érkezett, amely nincs kiépítve vonatbefolyásolásra?

3.2.6. 1 Pont

4. Fejezet

Mely mozgásokat tiltja meg a tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös

fénye a jelzőn túli vágányrészen? 4.2.1.

1 Pont

Milyen jelzési parancsot adnak a főlapon lévő vonatközlekedést engedélyező

jelzések, a tolató egységek részére? 4.2.3.

1 Pont

200 201


Hogyan jelzi az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott

tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelző a „Visszatol!” jelzést?

4.2.7. 1 Pont

Milyen tábla egészítheti ki a törpe tolatásjelzők jelzőlapját? 4.3.3. 1 Pont

Mit jelent a fény tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése? 4.3.4.1.

5. Fejezet

1 Pont

Mely berendezések rögzítését, használhatóságát jelzi a bejárati irányú

ellenőrző jelző? 5.1.4.1.

1 Pont

Mely útátjárójelzők vannak „fehér alapon, fekete félhold alatt vörös pont”

figyelmeztető jellel megjelölve? 5.2.1.4.

1 Pont

Mely jelzőre igaz az alábbi állítás: árbocán fehér – vörös sávozású tábla,

fölötte kettő villogó fehér fény adására alkalmas jelzőlap és efölött egy

vörös szegélyű, talpán álló egyenlő oldalú fehér háromszögben egy fekete

felkiáltójel van? 5.3.5.1.

1 Pont

Milyen váltóállást mutat a rugós váltó váltójelzője, a váltó kulccsal felnyitott

állapotában, a kézi állítókészülékkel történő váltóállításkor?

5.5.6.6. 1 Pont

Mikor szabad a Megállás helye – jelző előtt megállított vonattal, járművekkel

a jelzőtől elindulni? 5.7.3.1.

1 Pont

Melyik jelző az alábbi meghatározás? Fehér színű, fekvő téglalap alakú

táblán egymás mellett fekete nagy T és B betű. 5.9.1.

1 Pont

Hogyan szabad a vonattal a V – betűs jelzővel rendelkező szolgálati helyek

váltóihoz közeledni? 5.10.6.

1 Pont

Mikor kell a Fékút eleje – jelzőt a bejárati jelzőtől számított általános

fékúttávolságban a helytelen vágány külső oldalán elhelyezni?

5.11.2. 1 Pont

Mit jelent a Lassúmenet eleje jelző jelzése? 5.15.4.5.

Hogyan kell a munkaterületet fedezni a nyílt pályán? 5.17.1.

6. Fejezet

1 Pont

1 Pont

Mely vonatok részére adható a „Felhívás az áthaladásra” jelzés?

6.1.1.5. 1 Pont

Mikor nem szabad „Megállj!” jelzést adni? 6.1.1.9.

1 Pont

Mit jelent a vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezésével adott három

hosszú hang (▬ ▬ ▬)? 6.2.3.

1 Pont

Mit jelent a tolatás közben jelzősíppal adott egy hosszú (▬) hangjelzés

nappal? 6.3.1.

1 Pont

Mit jelent a „Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló, vagy egyik kar ferdén

lefelé tartása, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa vállmagasságban

mozdulatlanul oldalt tartva a mozdonyvezető felé” adott jelzés, ha azt

tolatási mozgás közben alkalmazzák? 6.3.3.

1 Pont

Milyen jelzéseket kell a „Határig!” jelzés adása után a mozdonyvezető

felé adni? 6.3.7.

1 Pont

Mikor tilos tolatás közben a kézijelzést adni, vagy megfigyelni?

6.3.10. 1 Pont

Mikor kell a tolatásvezetőnek a tolatás közben alkalmazandó kézi- és

hangjelzést adni még akkor is, ha közte és a mozdonyvezető között jól

működő rádiókapcsolat van? 6.3.10.5.

1 Pont

Milyen jelzés a következő meghatározás? A fékpróbát végző dolgozó

nappal az egyik karját, vagy a kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér

fényű jelzőlámpáját mozdulatlanul magasban tartja. 6.4.3. 1 Pont

Milyen mozgások alkalmával kell a jelzőőrnek az útátjárót „Megállj!” jelzéssel

fedezni? 6.5.1.1.

1 Pont

7. Fejezet

Milyen módon kell a vonatok elejét nappal és sötétben megjelölni?

7.1.1. 1 Pont

Mely vonatok végét kell a MÁV Zrt. – nél rendszeresített zárjelző tárcsával

jelezni? 7.1.2.

1 Pont

Hogyan kell a személyek által elfoglalt kocsikat sötétben megjelölni?

7.1.6. 1 Pont

Mikor szabad a személyek által elfoglalt kocsikról a megjelölés céljából

alkalmazott jelzéseket eltávolítani? 7.1.6.1.

1 Pont

Ki köteles a vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál a zárjelző tárcsát

a vonat utolsó járművén elhelyezni? 7.2.2.1.

1 Pont

202 203


8. Fejezet

Mely jelzők jelzései hagyhatók Figyelmen kívül, és mikor? 8.2.

1 Pont

Hogyan kell az érvénytelen alak főjelzőt, és fény főjelzőt megjelölni?

8.3. 1 Pont

Hogyan kell továbbhaladni a vonattal az ismétlőjelzőtől, ha az ismétlőjelzőn

érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést

a jelző érvénytelenségéről? 8.4.3.

1 Pont

Milyen jelzőnek kell minősíteni azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül

(pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját

nem képes betölteni? 8.5.

1 Pont

Milyen jelzőt kell alkalmazni nappal és sötétben, ha valamely előjelző

feles állásban vált használhatatlanná? 8.6.2.

1 Pont

9. Fejezet

Milyen jelző következik, ha a főjelzőt megelőző jelző előtt 2 m-re egy

„Négyzet alakú táblán fekete keretben, fehér mezőben fekete átlós kereszt”

figyelmeztető jel van? 9.2.

1 Pont

Milyen figyelmeztető jel az „Álló téglalap alakú fehér táblán 2, vagy 3 rézsútos

fekete sáv”? 9.5.

1 Pont

Hogyan kell jelezni, hogy a helyszíni őrzés alatt nem álló váltó szabványos

állása a kitérő irány? 9.7.2.

1 Pont

Mit jelöl a csúcsával felfele mutató háromszög alakú fehér táblán fekete

50-es, 100-as, illetőleg 150-es arab szám? 9.8.

1 Pont

Hogyan kell megjelölni az olyan űrszelvénybe nyúló létesítményeket,

amelyek teljesen az űrszelvényben vannak? 9.9.3.

1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Van-e átmenő fővágánya a megálló – rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya

egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló

– rakodóhely túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik

a nyílt vonalhoz? 1.2.8.

1 Pont

Mely munkavállaló végezhet forgalmi tevékenységeket? 1.2.31.

1 Pont

Milyen feltételnek megfelelő dolgozó láthatja el a mozdonyvezető mellett

a figyelő szolgálatot? 1.2.57.

1 Pont

Hány mozdonynak kell tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat

vonatközlekedés és tolatás közben? 1.2.65.

1 Pont

Mit nevezünk saját célú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatnak?

1.2.93. 1 Pont

Mely munkavállalók tartoznak a „Tolatószemélyzet” fogalmába munkaköri

megnevezésük, vagy a tolatásban végzett tevékenységük alapján?

1.2.108. 1 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! A vágányút tolatás közben

az a vágányrész, amelyen ……….……. 1.2.118.

1 Pont

Mit nevezünk Vonatfeloszlatásnak? 1.2.129. a)

Mit nevezzük Vonatmegelőzésnek? 1.2.137.

1 Pont

1 Pont

Kinek és milyen esetben szabad a vágányokon álló járművek alatt átbújni?

1.4.2.3.

1 Pont

2. Fejezet

Milyen állásában kell tartani a váltókat közlekedési és tolatási szünetekben?

2.6.1.

1 Pont

Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! A váltó forgalmi

szempontból akkor használható, ha ...... : 2.8.1.

1 Pont

Mikor nem tilos a jármű alatt a váltót átállítani? 2.9.3

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

1 Pont

3 Pont

Hogyan kell az egyszerű váltók váltózár kulcsait megjelölni?

2.11.1. 1 Pont

3. Fejezet

Mikor tekinthető a nyíltvonali-, továbbá az állomási fénysorompó használhatatlannak?

3.5.

3 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni, ha a nyíltvonali

fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér — megtévesztő

— fény nem szüntethető meg? 3.6.3. 3 Pont

204 205


Kell-e a vonatszemélyzetet a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról

értesíteni, ha a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes

működését helyhez kötött főjelző (nem önálló jelzéssel) ellenőrzi?

3.6.4. 3 Pont

Hogyan értesül a vonali tolatásvezető az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?

3.7.

3 Pont

Mi az eljárás abban az esetben, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés

kezelése után a - megtévesztő - villogó fehér fény nem

szüntethető meg? 3.7.1.

3 Pont

Hogyan kell a vonatot a szolgálati helyre bejáratni, ha az állomási

fénysorompón a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér

fényjelzés megszüntethető (a fénysorompó sötétre kapcsolható)?

3.7.3. 3 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali

teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

3.9.1. 3 Pont

Milyen sebességgel szabad nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanságáról

értesített vonattal a fedezetlen útátjárót megközelíteni?

3.9.1. 3 Pont

Hogyan kell eljárni, a csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol

a vasúti személyszállítási közszolgáltatás szünetel), ha jelzőőrrel fedezendő,

illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó

nem végez szolgálatot? 3.11.1.

1 Pont

Miről kell „Írásbeli rendelkezés” nyomtatványon értesítetni a vonatszemélyzetet

a „Vasúti átjáró kezdete” és az Útátjárójelző együttes hiánya

esetén? 3.13.

1 Pont

4. Fejezet

Kinek a részére kell a tolatásra engedélyt adni, és az engedélyezésről

mely dolgozókat kell értesíteni? 4.1.1.

1 Pont

Ki engedélyezhet, illetve rendelhet el a nyíltvonalon, vagy nyíltvonali szolgálati

helyen vonattal végzendő tolatást? 4.1.2.1.

3 Pont

Milyen módon engedélyezhető a tolatás? 4.1.3.

1 Pont

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés

alkalmával mit kell közölni? 4.1.3.

3 Pont

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni? 4.1.3.1.

Hol köteles a tolatásvezető a tolatást vezetni? 4.1.6.

1 Pont

3 Pont

Mit köteles közölni a tolatásvezető a tolatásban résztvevő dolgozókkal a

tolatási mozgás megkezdése előtt? 4.1.6.

3 Pont

Mi az eljárás, ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompó, ki sik lasztósaru

helyéig? 4.1.7.1.

1 Pont

Hogyan szabad a nyílt pálya felé kapcsolt járművekkel kitolni?

4.1.9.2. 3 Pont

Mit kell közölnie a tolatásvezetőnek a mozdonyvezetővel a tolatási mozgás

megkezdése előtt a tolató vágányútra és az érintett váltókra vonatkozóan?

4.1.17.2.

3 Pont

Milyen sebességgel szabad tolatni a váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés

váltókörzetében? 4.1.20.

3 Pont

5. Fejezet

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járművek

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5 ‰-es esés van? 5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5 ‰-es esés van?

5.1.2 1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni összekapcsolt járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon 2,5 ‰-nél nagyobb esés van?

5.1.2. 1 Pont

Mi a teendő a forgalmi szolgálattevők értesítésén kívül a vonatnál bekövetkezett

vonatszakadás után, ha a vonatrészek az önműködő légfék

működése következtében megállnak? 5.2.2.

1 Pont

Ha a vonatot a nyílt pályáról több részben kell bevontatni, a szakadt vonókészülékes

járművet hogyan és meddig kell továbbítani? 5.2.4. 1 Pont

7. Fejezet

Milyen kapcsolókészülékekkel lehet a vasútijárműveket összekapcsolni?

7.1. 3 Pont

Milyen sebességgel (km/h) lehet rájárni az önműködő kapcsolókészülékkel

felszerelt járművekre? 7.2.

3 Pont

206 207


Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel

rendelkező járművek szétkapcsolt állapotban vannak? 7.2.1.1. 1 Pont

Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket mikor szabad szétkapcsolni?

7.3.4.

3 Pont

Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Szorosan kell

kapcsolni:………. 7.3.7.

3 Pont

Vonatnál a járművek mechanikus összekapcsolása után milyen sorrendben

kell a más alkatrészeket összekapcsolni? 7.9.

3 Pont

Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével,

a továbbított járműveknek egymással történő össze-, illetve szétkapcsolását

elvégezni? 7.10.

3 Pont

Mikor kötelezhető a villamos fűtőberendezés vezeték, az átjáróhidak,

gőzfűtési tömlők össze-, illetve szétkapcsolására a kiképzett pályavasúti

munkavállaló? 7.10.1.

3 Pont

A mozdonynak a vonatra történő kapcsolását követően ki köteles eltávolítani

a megfutamodás elleni eszközöket? 7.10.4.

3 Pont

8. Fejezet

Mikor szabad egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati

és 1 tolómozdonyt alkalmazni? 8.1.

1 Pont

Szabad-e segély-, munka-, kiszolgáló- és próbavonatokat hátul működő

mozdonnyal továbbítani a pályahálózat működtetőjének engedélye nélkül?

8.2.2.

1 Pont

Az alábbiakban felsoroltak közül mely esetekben szabad a pályahálózat

működtetőjének engedélye nélkül eltérni attól a szabálytól, hogy a vonat

mozdonya elől legyen? 8.2.2.

1 Pont

Mely esetben nem szükséges a pályahálózat működtetőjének engedélye

vonatot továbbító két motorkocsi, ikermotorkocsi közé történő jármű besorozásához?

8.2.6.

1 Pont

Milyen módon szabad a megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal

szállított M28 és M31 sorozatú mozdonyt továbbítani? 8.3.1. 1 Pont

9. Fejezet

Mit értünk vonatterhelésnek a Forgalmi Utasítás előírásai szerint?

9.1. 1 Pont

Milyen módon kell a vonat tényleges elegytömegét megállapítani?

9.3. 1 Pont

Hogyan kell a rakomány tömegét megállapítani, Katonai szállítmányvonatoknál?

9.3.6.

1 Pont

Mikor szabad a vonatok sebességét a vonatterhelés túllépése miatt leszállítani?

9.5.

1 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti

közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik? 9.5. 1 Pont

10. Fejezet

Mi tartalmazza az egyes vonalakra általánosan engedélyezett vonathosszt,

továbbá a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathoszszokat?

10.1.

1 Pont

Mely vonathosszok meghatározását tartalmazza az E.2. sz. Fékutasítás?

10.1. 1 Pont

Mikor és milyen célból kell a vonatba sorozott járművekre feliratozott, ütközőtől-ütközőig

mért métertávolságot számításba venni? 10.3. 1 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és kapcsolt tolómozdony továbbítja? 10.3.

1 Pont

A forgalmi szempontból megállapított vonathosszba a továbbító mozdony

hosszát, amelyről vonattovábbítás közben a vonat fékberendezését működtetik

bele kell-e számítani? 10.4.

1 Pont

11. Fejezet

Hogyan szabad az „Ü” bárcával ellátott teherkocsit a vonatba sorozni?

11.2. 3 Pont

Az alábbiak közül mely járművek nem sorozhatók vonatba?

11.2. 3 Pont

Milyen sorrendbe és csoportosítással kell besorozni a kocsikat a tehervonatokba

a Forgalmi Utasítás előírásai szerint? 11.6.

1 Pont

Hogyan kell összeállítani a vonatszámcserével közlekedő vonatot, vonatösszeállító

állomásán? 11.6.

3 Pont

A vonat mely részébe kell a 7500 kg-nál kisebb saját tömegű üres kocsikat

besorozni? 11.6.1.

3 Pont

208 209


Milyen előírás vonatkozik a nem személyszállító vonat első és utolsó fékes

kocsijára? 11.9.1.

3 Pont

Hogyan kell eljárni, ha a vonatba sorozott kocsik egyikén sincs kézi-,

vagy rögzítőfék? 11.9.1.

3 Pont

Milyen vonattal továbbítható az utánfutó jármű, ha az nem külön menetben

kerül továbbításra? 11.11.

3 Pont

A kisiklott kocsi futóképességét ki köteles megvizsgálni és a kocsi hogyan

továbbítható? 11.15.1.

3 Pont

Mikor szabad olyan kocsit vonattal továbbítani, amelynél csapágymelegedés

van? 11.17.

3 Pont

12. Fejezet

Mikor közlekedhet legfeljebb 120 km/h sebességgel a vonat, ha a jól működő

vonatbefolyásoló berendezés meghibásodott és a hiba nem hárítható

el? 12.3.9.

1 Pont

Mikor nem alkalmazható a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés

munka- és forgalombiztonsági szempontból? 12.3.10.

1 Pont

Mikor kell vonali tolatásvezetőt vezényelni a saját célú vasúti pályahálózatot

kiszolgáló vonatokhoz? 12.4.1.

1 Pont

Hol köteles a vonali tolatásvezető szolgálatot teljesíteni, ha a mozdonyon

második dolgozó is végez szolgálatot? 12.5.

1 Pont

Mi a teendője tolt vonatnál menet közben a vonali tolatásvezetőnek és

hol köteles tartózkodni? 12.8.

1 Pont

13. Fejezet

Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni? 13.1.

Mely vonatok részére nem kell menetrendet készíteni? 13.1.

Milyen célból készülnek a menetrendek? 13.2.

14. Fejezet

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Hogyan történik a közlekedő vonatok kijelölése, forgalomba helyezése?

14.1. 1 Pont

Ki köteles a vonatok személyzetével a vonatszámot közölni?

14.3. 1 Pont

Hogyan kell értesíteni a vonatszemélyzetet a nem személyszállító vonatok

számának az útvonal valamelyik állomásán történő megváltoztatásáról?

14.4.

1 Pont

15. Fejezet

Hogyan kell közlekedtetni több pályával rendelkező vonalrészen a

vonatokat, ha a menetrendtől eltérően a másik pályán közlekedik?

15.1.6. 3 Pont

Mely vonatok járathatók be több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyen

bármelyik pályaudvarra külön értesítés nélkül? 15.1.6.2. 3 Pont

A Forgalmi Utasítás vonatok számozásának alapszabálya szerint mely

vonatokat kell a vonal végpontja felé közlekedtetni? 15.1.8. 1 Pont

Melyik irányba kell közlekedtetni a vonalakon a páratlan számú vonatokat?

15.1.8.

1 Pont

Milyen sebességgel kell a vonatokat továbbítani? 15.1.10.

3 Pont

Milyen sebességet nem szabad menet közben túllépni, ha a vonat jól

működő vonatbefolyásoló berendezés hiánya miatt második figyelésre

kötelezett dolgozóval közlekedik? 15.1.10.

3 Pont

Mikor nem szabad menet közben a 120 km/h sebességet túllépni a vonatok

sebességére vonatkozó előírásai alapján? 15.1.10. 3 Pont

Milyen sebességgel továbbíthatók a tolt vonatok? 15.1.10.1.

3 Pont

A tolt vonatok milyen sebességgel továbbíthatók a sorompóval fel nem

szerelt, továbbá jelzőőrrel nem fedezett útátjárókon át?

15.1.10.1. 3 Pont

Milyen módon kell a késett vonatokat mielőbb visszahelyezni menetrendjükbe?

15.2.1.

1 Pont

A késett vonatokat, hogyan kell mielőbb visszahelyezni menetrendjükbe?

15.2.1. 1 Pont

Mikor szabad a visszajelentés vétele előtt előhaladó vonatot követő egységnek

a bejárati jelzőtől elindulni, ha a jelző az egység odaérkezésekor

továbbhaladást tiltó jelzést ad? 15.3.2.6.

3 Pont

Milyen térközrendszerrel kiépített pályának nevezzük, ahol a jelzőkön

emberi beavatkozás nélkül, a haladó vonat hatására változnak meg a

jelzések és önműködő az elő- és visszajelentés is? 15.4.1. 1 Pont

210 211


Hogyan kell a követő vonatokat közlekedtetni az önműködő biztosított

térközjelzőkkel felszerelt pályán? 15.4.2.

3 Pont

Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés

használhatatlansága esetén? 15.4.2.1.

3 Pont

Miről kell az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán közlekedő

vonatok személyzetét értesíteni, ha a térközbiztosító berendezés

használhatatlan? 15.4.2.1.

3 Pont

Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókat

az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?

15.4.2.1.

3 Pont

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és

az állomástávolságban történő közlekedésről kapott értesítés után,

hogyan kell továbbhaladni a fehér árbocú térközjelzőtől, ha az egy

fedezőjelzőre, vagy egy bejárati jelzőre előjelzést is adó jelző egyben?

15.4.2.2. 3 Pont

Kell-e Írásbeli rendelkezéssel értesíteni a vonat személyzetét az önműködő

térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán

történő közlekedésről, illetve annak okáról, ha a helytelen vágányra az

egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni?

15.14.1.

1 Pont

Mely vonatok részére kézbesíthet Írásbeli rendelkezést a vonali tolatásvezető?

15.16.1.2.

3 Pont

Kik jogosultak élőszóval történő rendelkezés adására?

15.16.1.4. 1 Pont

Hol kell a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen értesíteni arról, hogy

a vonatszemélyzetnek hogyan kell a szolgálatot végeznie a villamos felsővezetéki

hálózaton, vagy a jelző- és a biztosítóberendezésen történő

átalakítási vagy fenntartási munkák miatt? 15.16.2.

1 Pont

Hogyan kell felhatalmazni a mozdonyvezetőt az egyéni kijárati jelző továbbhaladást

engedélyező jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó

vonatot akkor, ha az egyéni kijárati jelzőre a külön előjelző, vagy az előjelzést

adó főjelző használhatatlansága, kezelhetetlensége miatt előjelzés

nem adható? 15.17.1.1.

1 Pont

Mely vonatoknál kell előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel

a mozdonyvezetőt felhatalmazni közös vagy csoport kijárati jelző esetén,

ha a szolgálati helyen nem alkalmazható a közvetett módon történő

felhatalmazás? 15.17.1.1.

3 Pont

Hogyan történik a rendkívüli áthaladtatás, ha a szolgálati helyen nincs

kijárati jelző, vagy ha van, de nincs előjelzője, illetve a bejárati jelző nem

ad előjelzést a kijárati jelzőre? 15.17.10.4.

3 Pont

Miről kell az Írásbeli rendelkezéssel értesített vonat személyzetét a foglalt

vágányra történő bejáratáson kívül értesíteni? 15.18.4.2. 3 Pont

Mely szolgálati helyeken és mely fehér-vörös árbocú főjelzői mellett lehet

annak Megállj! jelzése esetén is megállás nélkül elhaladni a vonattal?

15.19.1.1. 3 Pont

Hogyan kell az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

a Megállj! állású önműködő térközjelző meghaladása után a vonattal

közlekedni jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén, ha a vezetőállás

jelzőn vörös fény jelenik meg és vonatszemélyzet nem kapott

értesítést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról?

15.19.2.2. 3 Pont

16. Fejezet

Mit kell a vonat elején lévő mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó

dolgozónak, a tolt vonatnál pedig az első járművön tartózkodó vonatkísérőnek

megfigyelni menet közben? 16.2.2.

1 Pont

Mi a vonatszemélyzet kötelessége helytelenül álló váltó esetén?

16.2.3. 1 Pont

Mi a vonali tolatásvezető kötelessége, ha a mozdonyvezető a vonatot

csak a Megállj! jelzést adó főjelző után tudta megállítani? 16.2.4. 1 Pont

Mi a teendő, ha a behaladó vonat eleje a figyelembe jövő biztonsági határjelzőt

meghaladta? 16.2.4.2.

1 Pont

Hogyan közlekedhet a vonat az állomásról tovább, ha a vonat elején lévő

három lámpa közül csak egy működik és a jelzési hiányosság nem szüntethető

meg? 16.2.6.

1 Pont

Milyennek kell a mozdonyt minősíteni vonatindító állomáson, ha elromlott

a hangjelzést adó berendezése? 16.2.7.

1 Pont

Ki köteles engedélyt kérni a nyílt vonalról nem megfutamodott járművek

miatt, hanem bármely más rendkívüli ok miatt visszatoló vonat visszatolására,

ha a rendelkezésre álló értekező berendezésen az nem lehetséges?

16.2.13.1.

1 Pont

212 213


Hogyan szabad az Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

rendkívüli ok miatt visszatolni a mögöttes állomásra, ha a visszatolásra

nem lehet a rendelkezésre álló értekező berendezésen engedélyt kérni?

16.2.13.2. 1 Pont

Mi a vonatszemélyzet teendője a vonatok védelme, fedezése szempontjából

a körülmények tisztázása után, ha egy vonat továbbhaladása

a nyílt vonalon továbbhaladást gátló ok miatt lehetetlenné vált?

16.3.2.1. 1 Pont

Kinek az engedélyével léphet a közlekedő vonatok személyzete

a járművek vizsgálata, javítása céljából azok közé, alá, vagy fölé?

16.4.2. 1 Pont

18. Fejezet

Hogyan történhet a vonatszemélyzet értesítése a lassan bejárandó pályarészekről?

18.1.5.

1 Pont

Milyen időszakonként adják ki általában a „Kimutatás az állandó- és előre

látott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványt? 18.1.6. 1 Pont

Meddig érvényes a Szolgálati menetrendekhez tartozó, az állandó-

és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről összeállított kimutatás?

18.1.6. 1 Pont

Mikor szabad attól a szabálytól eltérni, hogy a „Kimutatás az állandó- és

előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” érvénytartama általában egy hónap

(a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig)? 18.1.6. 1 Pont

Hogyan kell jelezni „Kimutatás az állandó- és előre látott ideiglenes lassúmenetekről”

nyomtatványon, ha a lassújel hídprovizóriumra vonatkozik?

18.1.6. 1 Pont

Hogyan kell szerepeltetni az állandó lassúmeneteket a „Kimutatás az

állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványon?

18.1.6. 1 Pont

Hogyan kell feltüntetni az ideiglenes lassúmeneteket a „Kimutatás az

állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” nyomtatványon?

18.1.6. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

5. Függelék

Ki köteles a távolbalátás korlátozottságát bejelenteni KÖFI vonalakon, ha

a KÖFI állomásokon jelenlétes forgalmi szolgálattevő nem teljesít szolgálatot?

5.2.7.

1 Pont

Mi a teendő, ha a közlekedésben résztvevő személyzet a forgalomszabályzó

forgalmi szolgálattevővel a rendelkezésre álló értekező berendezésen

nem tud közvetlen kapcsolatot létesíteni a távkezelt, távvezérelt

vonalon? 5.4.6.

1 Pont

Hogyan kell eljárni távkezelt, távvezérelt vonalon, ha a vonat Megállj! jelzést

adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárati, kijárati jelzőhöz érkezik?

5.5.3.

1 Pont

6. Függelék

Az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására kijelölt vonalakon milyen

sebességgel közlekedhetnek a vonatok? 6.2.2.

1 Pont

Mikor kell Írásbeli rendelkezésen utasítani a mellékvonalakon egyszerűsített

forgalmi szolgálatra berendezett vonalakon közlekedő vonatok

személyzetét az Útsorompók helyszíni kezelésére? 6.7.1. 1 Pont

Behaladhat-e megállás nélkül a vonat egyszerűsített forgalmi szolgálatra

berendezett vonal személyzet nélküli szolgálati helyére, ha sorompókezelés

miatt nem kell megállni? 6.13.3.2.

1 Pont

Hogyan kell a vonali tolatásvezetőnek az egyszerűsített forgalmi szolgálat

ellátására berendezett vonal, személyzet nélküli szolgálati helyén

a vonatforgalommal kapcsolatosan távbeszélőn kapott rendelkezéseket

kezelni? 6.13.7.1.

1 Pont

Hol és mikor nem kell a mellékvonali állomások be- és kijárati jelzői mellett

a vonatok részére Szabad az elhaladás-jelzést adni, azok használhatatlansága,

illetve kezeletlensége esetén? 6.13.10.1.

1 Pont

8. Függelék

Hogyan történik a vágányok számozása az állomásokon és a megállórakodóhelyeken

általában? 8.2.

1 Pont

214 215


Hol kezdődik általában a vágányok számozása az állomásokon és a

megálló-rakodóhelyeken? 8.2.

1 Pont

Mely állomásokon lehet a vágányokat arab számmal is számozni, továbbá

mely peronok vannak A,B,C betűkkel jelölve? 8.2.

1 Pont

Hogyan kell megjelölni az állomásköz fedező jelzőket? 8.4.

Hogyan kell megjelölni a helyből kezelt útsorompókat? 8.5.

12. Függelék

1 Pont

1 Pont

Válassza ki a helyes állítást! Nem szabad szalasztani …… 12.1. 1 Pont

Minek minősülnek az olyan kocsik, amelyeknél a küldemény 100 tonnánál

nagyobb tömegű árudarabot tartalmaznak? 12.2.1.

3 Pont

Milyen bárcával kell ellátni elegyrendezés szempontjából az olyan kocsikat,

amelyeknél a küldemény 100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot

tartalmaz? 12.2.1.

3 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Kézifékkel gurítható, illetve

óvatosan szalasztható kocsi …… 12.3.1.

3 Pont

Hogyan gurítható, szalasztható a középütközővel felszerelt (rendes

nyomtávolságú) kocsi? 12.3.1.

3 Pont

Hogyan guríthatók, szalaszthatók a 20 tonnánál nagyobb tömegű tárgyakat

tartalmazó kocsik? 12.3.2.

3 Pont

13. Függelék

A következőkben felsorolt kocsiktól legalább mennyi védőkocsival kell

elválasztani azokat a robbanásveszélyes áruval (RID 1. osztály) rakott

konténereket szállító vasúti kocsikat, amelyek narancssárga színű RID

1.4. sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva? 13.1. 3 Pont

Tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsikat, amelyek a RID 2.1,

3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva, a

következőkben felsorolt kocsiktól legalább mennyi védőkocsival kell elválasztani?

13.2.

3 Pont

Hogyan kell vonatba sorozni a RID 2.1, 3. tűzveszélyességre utaló bárcával

ellátott tankkonténereket szállító vasúti kocsikat, ha a vonatot villamos

mozdony továbbítja? 13.2.

3 Pont

Válassza ki a mondat helyes befejező részét! Tűzveszélyességre utaló

bárcával ellátott kocsikat, tartálykocsikat, konténereket vagy tankkonténereket

szállító vasúti kocsikat, amelyek a RID 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3,

5.1, 5.2 sz. veszélyességi bárcákkal vannak ellátva, a fűtőkazánkocsiktól

……………………… 13.2.

3 Pont

Tűzveszélyességre utaló RID 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi

bárcákkal ellátott kocsikat, tartálykocsikat, konténereket vagy tankkonténereket

szállító vasúti kocsikat, mennyi védőkocsival kell elválasztani

a következőkben felsoroltaktól? 13.2.

3 Pont

Mit nem szabad tenni a robbanásveszélyre és tűzveszélyességre utaló

RID veszélyességi bárcákkal ellátott kocsik fékállásán? 13.4. 3 Pont

Hogyan kell elválasztani a RID 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 sz. veszélyességi

bárcával ellátott rakott kocsikat és a RID 1, 1.4, 1.5, 1.6 sz. veszélyességi

bárcával ellátott rakott kocsikat egymástól? 13.5. 3 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a radioaktív anyagra utaló veszélyességi

bárcával ellátott kocsit a személyek által elfoglalt kocsiktól, valamint

az élő állatokkal megrakott kocsiktól? 13.6.

3 Pont

Radioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsi közelében

hogyan és meddig lehet 2 méteren belül tartózkodni? 13.6. 3 Pont

Milyen RID szabályok vonatkoznak a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok

és szállítóeszközök jelölésére vonatkozóan? 13.8. 1 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a

felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta kettes szám? 13.9. 3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított sárga színű négyszög

és a csúcsnál fekete lángnyelv, alatta ötös szám? 13.9. 3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított felső része fehér, az alsó része fekete

színű négyszög alakú, továbbá a felső részén kémcső és alatta nyolcas

szám van? 13.9.

3 Pont

Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a

felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta kettes szám? 13.9. 3 Pont

Milyen bárca, amely csúcsára állított négyszög, melynek felső része fekete

fehér csíkozású az alsó része fehér színű és alul egy kilences szám

van? 13.9.

3 Pont

216 217


15. Függelék

Mit határoz meg a Menetrendi segédkönyv pályasebesség rovatában a

sebességváltozás határán alkalmazott fekete háromszög? 15.2. 3 Pont

Mit tartalmaz a Menetidő- és fékszázalék-táblázat több pályán, vagy több

pályaudvarra közlekedtethető vonatok részére? 15.2.

3 Pont

Melyik könyv és táblázat tartalmazza azon szolgálati helyek és időpontok

meghatározását, amely időpontokban a szolgálati helyen kapcsolásra

kötelezhető pályavasúti dolgozó teljesít szolgálatot? 15.2. 1 Pont

Melyik könyv és táblázat tartalmazza a szolgálati helyek vágányainak

feltüntetésével mozdonysorozatonként az alkalmazható sebességet?

15.2. 3 Pont

Mit jelent a szolgálati menetrendben az állomásnév után egy üres háromszög?

15.3., 1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a szolgálati menetrendben az állomásnév előtt egy üres háromszög?

15.3., 1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely név aláhúzása?

15.3., 1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után fekete pont

(jel)? 15.3.

3 Pont

Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a „ * „ (csillag)

jel? 15.3.

3 Pont

Mit jelent a Szolgálati menetrend vonat menetrendi táblázatában,

ha az érkezési és indulási idők sötétített alapon vannak ábrázolva?

15.3., 1.A. A vonatközlekedés lebonyolítására vonatkozó jelek. 3 Pont

17., 19., 21. Függelékek

Hány főcsoport van a vonat számozási számrendszerben?

17.1.1. 1 Pont

Milyen esetekben kell a vonat irányszámát használni? 17.1.3.

3 Pont

Térközi közlekedésre berendezett pályán nyíltvonali rakodást, vagy tolatást

végző vonat személyzetével mit kell közölni Írásbeli rendelkezésen?

19.1.2. 1 Pont

Hogyan haladhat a bejárati jelzőtől tovább a vonatot követő tolómozdony,

ha odaérkezéskor azon továbbhaladást engedélyező jelzés van?

21.1.1. 1 Pont

Milyen feltételek betartásával szabad olyan vonatot indítás megkönnyítése

végett megtolni, amelyben a vonat utolsó kocsiján ütközőhiány vagy

sérült ütköző van? 21.5.2.

1 Pont

25., 26., 27. Függelékek

Milyen küldeményként kell kezelni MC-0 és MC-1 jellel ellátott kocsit?

25.1. 3 Pont

Milyen küldeményként kell kezelni MC jellel ellátott kocsikat?

25.1. 3 Pont

Kit kell értesíteni középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt

kocsik vonatból történő kisorozásról? 25.3.

1 Pont

Hogyan kell a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel rendelkező

kocsit helyreállítás után továbbítani? 25.3.

1 Pont

Mikor szabad az oldalütközővel felszerelt széles kocsinak rendes nyomtávolságú

kocsival történő össze- és szétkapcsolása céljából a járművek

közé lépni? 25.4.

1 Pont

Kik felelősek azért, hogy a rendkívüli küldemények fuvarokmányai csak a

továbbítási feltételek feltüntetése után kerüljenek a végrehajtó szolgálat

dolgozói kezébe? 25.7.

1 Pont

Mennyi védőkocsival kell elválasztani a robbanásveszélyes bárcával ellátott

rakott kocsit a vonatnál levő széntüzelésű mozdonyoktól, illetve az

olajtüzelésű gőzmozdonyoktól? 26.5.

3 Pont

Mikor kell a küldeményt rendkívüli küldeménynek minősíteni?

27.1.1. 3 Pont

Milyen módon történhet a pályahálózatot működtető vasúti társaság

külön engedélyével fuvarozható küldemények továbbítása?

27.1.2. 3 Pont

Minek minősíthető általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli

küldemény esetén az átvételi engedély? 27.2.2.

3 Pont

Milyen vonattal szabad rendkívüli küldeményt továbbítani a Forgalmi Utasítás

függelékében előírtak szerint? 27.3.1.

3 Pont

218 219


Milyen különleges besorozási szabályai vannak a rendkívüli küldeménynek

minősülő külön honvédségi kísérővel továbbított szállítmányoknak?

27.3.3. 3 Pont

Mit jelent az általános érvényű engedéllyel továbbítható egyéb küldemények

(07) kód megjelölése? 27.4.3.

3 Pont

Mely utasításba, segédkönyvbe kell bedolgozni az állomási vágányok

rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba

sorolására vonatkozó (K, A, B, C, D, E, F) megjelölést? 27.4.7. 3 Pont

Milyen korlátozásokat tartalmaznak az engedélyezett tengelyterhelést

meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó éves vonalengedélyek?

27.5.2. 3 Pont

29., 30., 31., 33. Függelékek

Mi az Egyszerű próbavonat? 29.1.1.

Mi a Különleges próbavonat? 29.1.1.1.

1 Pont

1 Pont

Kinek a rendelkezéseit kell betartani forgalmi ügyekben a nyílt vonalon,

ha az egyszerű próbavonat műszaki vezetője nem rendelkezik forgalmi

szakvizsgával? 29.1.4.7.

1 Pont

Mikor használhatatlan a féksaru a következőkben felsorolt esetek közül?

30.3.4.1. 1 Pont

Milyen sebességgel közelíthetik meg az útátjárót az MRN munkavonatok,

munkagépek? 31.3.23.

1 Pont

Milyen feltételek betartásával szabad mellgerenda nélküli RO-LA kocsit

foglalt vágányra kiállítani? 33.3.10.

1 Pont

E.2. sz. Fékutasítás

Melyik esetben kell Teljes fékpróbát tartani? 3.1.4.

1 Pont

Kinek a kötelessége kezelni a vontatójárművek vonatnem-váltóit?

3.1.38. 1 Pont

A vonatok összeállítása után a vonatnemváltókat milyen állásba kell üzemeltetni?

3.1.29.

1 Pont

Mely vonatok vonatnemváltóinak kezelése történik az elegytömeg szerint?

3.1.30.

1 Pont

Milyen állásba kell lenni a vonatnem-váltóknak a 80 km/h –nál nem nagyobb

sebességgel közlekedő 751 méter hosszú tehervonatba besorozott

kocsikon? 1. a. sz. táblázat

1 Pont

Milyen állásba kell lenni a vonatnem-váltóknak a 90 km/h sebességgel

közlekedő 685 méter hosszú tehervonatba besorozott kocsikon?

1. a. sz. táblázat 1 Pont

Milyen állásba kell lenni a vonatnem-váltóknak a 90 km/h sebességgel

közlekedő 485 méter hosszú tehervonatba besorozott kocsikon?

1. a. sz. táblázat 1 Pont

Milyen állásba kell lenni a vonatnem-váltóknak a 851 tonna elegytömegű

a Határállomáson, műszaki bizalmi elv alapján belépő nemzetközi tehervonatba

besorozott kocsikon? 1. b. sz. táblázat

1 Pont

A tengelyátszerelt, valamint a forgóvázcserével közlekedő, vagy a széles

nyomtávú teherkocsik háromállású raksúlyváltóját, hogyan kell kezelni,

ha a teherkocsi öntöttvas féktuskókkal üzemel és a rakománytömege

tengelyenként a 3 tonnát nem haladja meg? 3.1.47.

1 Pont

A tengelyátszerelt, valamint a forgóvázcserével közlekedő, vagy a széles

nyomtávú teherkocsik háromállású raksúlyváltóját, hogyan kell kezelni,

ha a teherkocsi műanyag féktuskókkal üzemel és a rakomány tömege

tengelyenként: legfeljebb 6 tonna? 3.1.48.

1 Pont

Milyen esetben szükséges a sikeresen megtartott teljes és egyszerűsített

fékpróba eredményét a „Fékpróba bárca” kiállításával bizonylatolni?

3.4.1. 1 Pont

Milyen esetekben szükséges a sikeresen megtartott teljes és egyszerűsített

fékpróba eredményét a „Menetigazolvány”-ba való bejegyzéssel

bizonylatolni? 3.4.1.

1 Pont

Kinek a kötelessége az egyszerűsített fékpróba befejezése után a korábbi

zárfékes kocsi pályaszámát áthúzni, és az új vonatvégének megfelelő

utolsó jármű pályaszámát a „Fékpróba bárca” margójára írni akkor, ha a

tehervonat közlekedése során - leakasztás miatt - az utolsó kocsi megváltozott?

3.4.16.

1 Pont

Mit nevezünk Féksúlynak? 4.1.2.

Mit nevezünk Féksúlyszázaléknak? 4.1.2.

Mit nevezünk Állvatartási féksúlynak? 4.1.1.

Mit tekintünk Általános fékútnak? 4.1.3.

Mit tekintünkTényleges fékútnak? 4.1.3.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

220 221


Miből tevődik össze egy vonat féksúlya? 4.3.

Melyik féksúlyt szabad figyelembe venni egy járművön? 4.3.1.

1 Pont

1 Pont

Hogyan kell az önműködő állítású „üres-rakott” raksúlyváltós jármű féksúlyát

megállapítani, akkor ha a féktípus jele melletti egy táblázat tartalmazza

a féksúlyadatokat? 4.3.4.

1 Pont

A széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú forgóvázzal

közlekedő kocsijainak a kézi raksúlyváltós fékberendezésű teherkocsik

féksúlyánál hogyan kell megállapítani, ha a raksúlyváltó „rakott” G állásában

van? 4.3.8.

1 Pont

Hogyan kell figyelembe venni a megfékezettség-kiértékelésnél a kocsi

féksúlyát akkor, ha a jármű féksúly adata nem állapítható meg?

4.3.10. 1 Pont

Ki közli a megfékezettség értékelését végző munkavállalóval a vonat féksúlyának

meghatározásakor a vontatójármű figyelembe vehető féksúly

értékét? 4.3.12.

1 Pont

Mikor szabad az üzemen kívüli állapotban szállított mozdony féksúlyát

figyelembe venni? 4.3.13.

1 Pont

Hol található meg a teherkocsiknál a kézifék féksúlya? 4.3.18.

1 Pont

Mi a teendő abban az esetben, ha a vonat megfékezettsége a menetrendben

előírtnál kisebb sebességű közlekedést tesz lehetővé?

4.4.2. 1 Pont

Mekkora sebességre kell megfékezni a tehervonati légfékezéssel közlekedő

vonatokat? 4.4.2.

1 Pont

Mikor tekinthető egy jármű vagy vonat légfékkel megfékezettnek?

4.8.1. 1 Pont

Mikor kell a vonatot az állva tartáshoz szükséges kézifékek befékezésével

rögzíteni, ha az állomáson a vontató jármű légsűrítőjét leállították?

5.2.22.2. 1 Pont

Hogyan kell állva tartani a mozdony nélküli, légfékkel közlekedtetett szerelvényt,

kocsi csoportot, kocsit? 5.2.22.

1 Pont

Hogyan kell kezelni a tárcsás fékberendezésű járműveken a féket a kézi-,

vagy rögzítőfékkel végrehajtott állva tartáskor? 5.2.22.2. 1 Pont

Hogyan lehetséges a rugóerő tárolóval rögzített jármű mozgatása akkor,

ha a fékberendezés oldásához nincs elegendő nyomású sűrített levegő?

5.2.23. 1 Pont

Közlekedhet-e a vontató jármű akkor, ha önműködő fékjének egy részét,

vagy egészét ki kellett iktatni? 5.2.28.

1 Pont

Mi a teendő, ha a hátul működő mozdony önműködő fékje nyílt pályán

meghibásodik? 5.2.28.

1 Pont

Mi a teendő akkor, ha valamely kocsin a légfék-fővezeték törését a vonat

állomási tartózkodása során állapítják meg? 5.2.30.

1 Pont

Mit kell hideg téli időjárásnak minősíteni? 5.3.1.

1 Pont

Mi utal a „Vonatterhelési Kimutatás”-on a tárcsás fékberendezésű, illetve

a műanyag féktuskós járművek jelenlétére? 5.3.10.

1 Pont

E. 12. sz. Utasítás

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik tulajdonosa szerinti felosztása?

1.2.2.2.

1 Pont

Az alábbiak közül melyik felosztás a kocsik üzemkészség szerinti felosztása?

1.2.2.4.

1 Pont

Ki távolíthat el sérülési bárcát? 2.4.5.

1 Pont

Mennyivel szabad túllépni a fővizsgálati határidőt teherkocsiknál?

3.2.3.1. 1 Pont

Milyen színű a „Js” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű az „Rsz” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű az „Ü” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „KS” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „K” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „L” kék bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „L” vörös bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „M” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 1 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 2 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

Milyen színű a „R 3 ” bárca és mi a rendeltetése? 2.4.4.

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

222 223


Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Ve ze tőjegyvizsgáló

Infrastruktúra

(MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Időszakos vizsga teszt kérdések.

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1. Fejezet

Az ellenőrző jelző rendeltetését tekintve lehet..... 1.2.9.

Mit nevezünk Jelzőkocsinak? 1.2.28.

Mit nevezünk Legnagyobb sebességnek? 1.2.37.

Mi a Rálátási távolság fogalma? 1.2.39.

Mikor korlátozott a Szabadlátás? 1.2.40.

Mi a Távolságjelző fogalma? 1.2.44.

2. Fejezet

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

1 Pont

Válassza ki a fényjelzők jelzési rendszerének helyes meghatározását!

2.4.1. 3 Pont

Mi a jelzések értelmezésének alapszabálya, ha a fényjelző főlapján csak

egy fény világít és az nem vörös színű? 2.4.2.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a fényjelző főlapján két fény világít, és ezek közül egyik sem

vörös színű? 2.4.2.2.

3 Pont

Mit jelez, ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy

vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van?

2.4.2.3. 3 Pont

Milyen sebességgel haladhat az utolsó kijárati váltó elhagyása után a

következő jelzőig a helyből, vagy megállás után induló vonat, jól működő

vonatbefolyásoló berendezés esetén? 2.4.2.5.

3 Pont

Mely jelzés meghatározása az alábbi: külön jelzőlapon elhelyezett fordított

helyzetű, zöld fénnyel világító V- betű? 2.4.3.1.1.

3 Pont

Hol helyezhető el a „Hívójelzés feloldása” jelzés 2.4.3.1.1.

1 Pont

Mit jelent, ha a biztosított fény bejárati, vagy kijárati jelzőn egy zöld fény

van a főlapon? 2.5.1.

3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított fény térközjelzőn egy villogó zöld fény a főlapon,

vagy egy sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga

színű 8-as számkijelzés van? 2.5.3.

3 Pont

Lehet-e a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelző vonatközlekedést

szabályozó jelzése: egy villogó sárga fény a főlapon, vagy egy

sárga fény a főlapon és fölötte külön jelzőlapon sárga színű 4-es számkijelzés?

2.5.4.

3 Pont

Mit jelent a biztosított fény Fedezőjelzőn, egy sárga fény és fölötte egy villogó

zöld fény a főlapon, vagy kettő sárga fény a főlapon és fölötte külön

jelzőlapon sárga színű 8 – as számkijelzés van?. 2.5.8. 3 Pont

Mit kell elhelyezni az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre előjelzést adó

főjelző előtt? 2.5.26.1.1.

1 Pont

Hogyan jelzi az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző a „Szabad a vonatnál

alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn a vonatnál alkalmazható

legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés

várható” jelzést? 2.5.26.2.2.

3 Pont

Melyek a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései? 2.6.

3 Pont

Mit nem jelez a nem biztosított fény bejárati jelző „Szabad” jelzése?

2.6. 3 Pont

Mit jelent, ha a biztosított alak bejárati jelzőn az alábbi jelzési kép van:

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé, sötétben egy

zöld fény. Fényvisszaverős kialakításnál nappal és sötétben egy jelzőkar

az árboctól jobbra rézsútosan felfelé. 2.8.2.

3 Pont

Hogyan jelzi a biztosított alak térközjelző a „Szabad csökkentett, legfeljebb

40 km/h sebességgel” jelzést? 2.8.3.

3 Pont

Mikor engedélyez kettő karral, vagy kettő zöld fénnyel továbbhaladást a

biztosított alak bejárati jelző? 2.8.3.

3 Pont

Mivel kell jelezni a következő jelzőig a méterben mért távolságot, ha a

főjelző és a hozzá tartozó előjelző közötti távolság az általános fékúttávolságnál

kisebb? 2.12.3.1.

1 Pont

Mi a főjelző előjelzőjének szabványos állása? 2.12.4.

1 Pont

Válassza ki a meghatározások közül a biztosított alak főjelzők háromfogalmú

alak előjelzőinek „A főjelzőn Megállj! jelzés várható” jelzését!

2.16.1. 3 Pont

224 225


Hogyan jelzi a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzője

„A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés

várható” jelzést? 2.16.2.

3 Pont

Hogyan különböztethető meg, hogy a továbbhaladást engedélyező vagy

a továbbhaladást megtiltó állásra utaló jelzést ismétlőjelző, vagy előjelző

adja? 2.21.1.

3 Pont

Hogyan jelzi az ismétlőjelző, hogy a főjelzőn továbbhaladást engedélyező

jelzés van? 2.21.2.

3 Pont

Mit jelent, ha az ismétlőjelzőn egy sárga fény és fölötte egy fehér fény van

a főlapon? 2.21.3.

3 Pont

3. Fejezet

Mikor utal a vezetőállás jelző berendezés a következő főjelzőhöz való

érkezés sebességére? 3.1.

1 Pont

Mikor működik üzemszerűen a vonatbefolyásoló berendezés?

3.1. 1 Pont

Működik-e az éberségellenőrző berendezés akkor, ha a pálya vonatbefolyásolásra

nincs kiépítve? 3.1.

1 Pont

Mit jelent, ha a vezetőállás jelzőn egy fehér fény, vagy vörös színű három

vízszintes vonal, vagy fehér alapon három vízszintes fekete vonal van?

3.2.6. 1 Pont

Milyen jelzés van a nem digitális vezetőállás jelzőn, ha a berendezés

használhatatlan? 3.2.6.

1 Pont

4. Fejezet

Milyen tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek rendeltetésük szerint?

4.1.

1 Pont

Milyen tábla egészítheti ki a törpe tolatásjelzők jelzőlapját? 4.3.3. 1 Pont

Mit jelez a tolatószemélyzet részére a törpe tolatásjelzők jelzőlapját kiegészítő

lefelé mutató, fényvisszaverős kialakítású, citromsárga nyíl fölötte

arab számmal ellátott tábla? 4.3.3.

1 Pont

Hogyan szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni, ha az „Tilos a tolatás!”

jelzést ad és a jelzőlapját egy lefelé mutató, citromsárga nyíl fölötte arab

számmal ellátott tábla egészíti ki? 4.3.3.

1 Pont

Hogyan jelzi az alak tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzést? 4.3.4.1. 1 Pont

Mit jelent a fény tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése? 4.3.4.1.

5. Fejezet

1 Pont

Mely jelzők kategóriájába tartozik a Mellékvonali ellenőrző jelző?

5.1.1.1. 1 Pont

Hol és milyen jellel kell jelölni, hogy az állomás (szolgálati hely) területén,

illetve az állomás első váltójától a nyílt vonal irányába mért L V

távolságon

belül útátjáró van? 5.2.2.2.

1 Pont

Hol és hogyan kell jelölni, hogy az állomás területén állomási útátjáró

van? 5.2.2.2.

1 Pont

Forgalmi szempontból mely jelzők csoportjába tartozik az Útsorompót ellenőrző

fedezőjelző? 5.3.1.

1 Pont

Hogyan jelölik a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőt? 5.3.5.1. 1 Pont

Kinek a részére ad a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző kettő felváltva

villogó, vagy egy villogó fehér fénnyel jelzést? 5.3.5.3.

1 Pont

Milyen állapotú a közutat fedező fénysorompó, ha a Fénysorompót

ellenőrző útátjárójelző a vonat jelzőhöz történő érkezésekor sötét?

5.3.5.4. 1 Pont

Milyen állapotú a közutat fedező fénysorompó, ha a Fénysorompót ellenőrző

útátjárójelző a vonat jelzőhöz történő érkezésekor, csak egy villogó

fehér fénnyel ad jelzést? 5.3.5.5.

1 Pont

Mit kell elhelyezni a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző előtt - a vonatbehatási

távolság elején - legalább 150 m-re? 5.3.6.

1 Pont

Hol kell elhelyezni a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető

jelet? 5.3.6.

1 Pont

Mit jelent az átszelési váltó váltójelzőjének „Fekete mezőben felső

részén csúcsban végződő, ferde helyzetű fehér téglalap” jelzés?

5.5.6.2. 1 Pont

Hogyan jelzi az átszelési váltó váltójelzője, hogy a váltó főirányból, mellékirányba

áll? 5.5.6.3.

1 Pont

Mit jelent az átszelési váltó váltójelzőjének „Fekete mezőben felső részén

csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap” jelzése?

5.5.6.4. 1 Pont

226 227


Van-e valamennyi központi állítású váltónak kézi állító készüléke (ellensúlya),

ha igen, akkor milyen színű az? 5.5.7.1.

1 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a váltó kézi állító készülékének

fehér színű része felül van? 5.5.7.2.

1 Pont

Milyen irányba áll a helyszíni állítású váltó, ha a kézi állító készülékének

vörös színű része van felül? 5.5.7.2.

1 Pont

Hogyan ábrázolják a Tolatási határjelzőt? 5.9.1.

6. Fejezet

1 Pont

Mely vonatok részére adható a „Felhívás az áthaladásra” jelzés?

6.1.1.5. 1 Pont

Hol kell a „Szabad az elhaladás!” jelzést adni? 6.1.1.6.

1 Pont

Milyen jelzés a következő meghatározás? Nappal kibontott jelzőzászló,

sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban

kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve.

6.1.1.7. 1 Pont

Hogyan kell a mozdonyszemélyzet hangjelzései közül a „Veszély!” jelzést

adni? 6.2.8.

1 Pont

Mi a vonatkísérők kötelessége vészfék meghúzásának következtében

megállt vonatnál? 6.2.9.2.

1 Pont

Kinek kell a vészfékváltót alapállásba helyezni a vonatkísérővel közlekedő,

vészfék meghúzásának következtében megállt vonatnál?

6.2.9.2. 1 Pont

Hogyan kell a „Nyomás!” jelzést adni nappal és sötétben? 6.3.6. 1 Pont

Mikor nem szabad a tolatás közben alkalmazandó jelzésadás céljából, az

űrszelvényen túl kihajolni vagy kinyúlni? 6.3.10.

1 Pont

Van-e olyan eset, amikor tolatás közben nem szabad kézijelzést adni?

6.3.10. 1 Pont

Mikor tilos tolatás közben a kézijelzést adni, vagy megfigyelni?

6.3.10. 1 Pont

7. Fejezet

Milyen módon kell a vonatok elejét nappal és sötétben megjelölni?

7.1.1. 1 Pont

Hogyan kell a tolt vonatok elejét jelezni nappal? 7.1.1.

1 Pont

Hogyan kell a tolt vonatok elejét és végét nappal és sötétben megjelölni?

7.1.1. 1 Pont

Milyen módon kell a vonatok végét nappal és sötétben jelezni?

7.1.2. 1 Pont

Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott

zárjelző tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverő kialakítása

azonos a MÁV Zrt. - nél rendszeresített zárjelző tárcsával?

7.1.2. 1 Pont

Ki köteles a vezető jegyvizsgálóval közlekedő vonatnál a zárjelző tárcsát

a vonat utolsó járművén elhelyezni? 7.2.2.1.

1 Pont

Kinek a kötelessége a zárjelző tárcsa elhelyezése, ha a vonat vonatkísérő

nélkül közlekedik? 7.2.2.2.

1 Pont

Ki köteles a zárjelző tárcsa elhelyezéséről és levételéről gondoskodni, ha

a vonat vonatkísérő nélkül közlekedik? 7.2.2.2.

1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton? 7.2.2.3. 1 Pont

Hova kell a zárjelző tárcsát elhelyezni a vonaton? 7.2.2.3.

1 Pont

Ki köteles a vonatoknál a zárjelző tárcsa elhelyezéséről, illetve a lámpák

világításáról személyesen meggyőződni? 7.2.3.

1 Pont

8. Fejezet

Mely jelzőket nevezzük figyelembe nem veendő jelzőknek? 8.1. 1 Pont

Hogyan kell a figyelembe nem veendő jelzőket megjelölni? 8.1.

Mely jelzők jelzései hagyhatók Figyelmen kívül, és mikor? 8.2.

1 Pont

1 Pont

Mi a teendő, ha a vonat olyan előjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő

jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző

érvénytelenségéről? 8.4.3.

1 Pont

Milyen jelzőnek kell minősíteni, azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül

(pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját

nem képes betölteni? 8.5.

1 Pont

Hogyan kell a vonatközlekedést a használhatatlan fény bejárati jelző mellett

szabályozni? 8.6.4.

1 Pont

Hogyan kell a vonatközlekedést használhatatlan fény kijárati jelző mellett

szabályozni? 8.6.4.

1 Pont

228 229


9. Fejezet

Milyen jelző következik, ha a főjelzőt megelőző jelző előtt 2 m-re egy

„Négyzet alakú táblán fekete keretben, fehér mezőben fekete átlós kereszt”

figyelmeztető jel van? 9.2.

1 Pont

Milyen jelző árbocán kell elhelyezni a Bejárati jelzőre figyelmeztető jelet?

9.2. 1 Pont

Milyen jelző árbocán kell elhelyezni az álló téglalap alakú táblán fehér

mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló

figyelmeztető jelet? 9.3.

1 Pont

Hol kell az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet elhelyezni?

9.4.

1 Pont

Mit jelez a vonatszemélyzet részére az „Álló téglalap alakú fehér táblán 2,

vagy 3 rézsútos fekete sáv”? 9.5.

1 Pont

Milyen táblát kell az alak, vagy fény külön előjelző előtt elhelyezni a 60

km/h, vagy annál kisebb sebességű vonalakon? 9.5.1.

1 Pont

Hol és hogyan kell elhelyezni a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető

jelet, az előfűtés (hűtés) alatt álló szerelvényen? 9.12.2. 1 Pont

Kinek a kötelessége a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet

kitűzni, illetve eltávolítani? 9.12.3.

1 Pont

Mikor kell a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet alkalmazni?

9.12.4. 1 Pont

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

1. Fejezet

Mit nevezünk Fővágánynak? 1.2.34.

3 Pont

Mit nevezünk helyes és helytelen vágánynak, ha a pálya nem Bp. Keleti -

Kőbánya felső, Kőbánya felső - Rákos fenti pálya és Bp. Déli - Kelenföld

között van? 1.2.36.

3 Pont

Mit nevezünk jobb és balvágánynak? 1.2.46.

Mi a rendkívüli áthaladás? 1.2.87.

Mit nevezünk vonatnak? 1.2.129.

3 Pont

3 Pont

3 Pont

2. Fejezet

Melyek a váltó forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészei?

2.1.1. 3 Pont

Mikor beszélünk arról, hogy a váltó feles állásban van? 2.1.4

230 231

3 Pont

Melyek a csúcssín rögzítő szerkezetek és mi a feladatuk? 2.1.8. 3 Pont

Hogyan csoportosíthatók a váltók forgalombiztonsági szempontból?

2.2.1. 3 Pont

Milyen váltókat különböztetünk meg forgalombiztonsági szempontból?

2.2.1. 3 Pont

Melyek a lezárhatók, azaz lezárás után rongálás nélkül át nem állítható

váltók? 2.2.2.

3 Pont

Mikor tekinthető a váltó biztosítottnak? 2.2.3.

Melyek a nem biztosított váltók? 2.2.3

3 Pont

3 Pont

Biztosítottság szempontjából minek minősülnek a váltózárkulcs - azonosító

berendezéshez tartozó váltók? 2.2.3.

3 Pont

Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! A váltó forgalmi

szempontból akkor használható, ha: 2.8.1.

3 Pont

Mikor nevezhető a váltó forgalmi szempontból használhatónak?

2.8.1. 3 Pont

Mit nevezünk Váltófelvágásnak? 2.9.4.

Mi az eljárás, ha a váltót felvágják? 2.9.4.1.

Hogyan lehet felvágott váltón közlekedni? 2.9.4.1.

3 Pont

3 Pont

3 Pont

Mit nem szabad a felvágott váltón végezni annak megvizsgálásáig, illetve

helyreállításáig? 2.9.4.1.

3 Pont

A váltófelvágást nyílt vonalról kinek kell bejelenteni? 2.9.4.2.

3 Pont

Kinek kell meggyőződnie a nyílt pályán felvágott váltó használhatóságának

forgalmi feltételeiről a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál?

2.9.4.3. 3 Pont

3. Fejezet

Melyek a vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések? 3.1. 1 Pont

Mikor tekinthető a nyíltvonali-, továbbá az állomási fénysorompó használhatatlannak?

3.5.

1 Pont


Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző, vagy a fénysorompót ellenőrző

útátjáró jelző a fénysorompó használhatatlanságára utaló jelzést ad, az

érdekeltek értesítése szempontjából mit kell tennie a mozdonyszemélyzetnek?

3.6.1.

1 Pont

Miről kell a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni, ha a nyíltvonali

fénysorompón a kézi kezelés ellenére a villogó fehér - megtévesztő

- fény nem szüntethető meg? 3.6.3. 1 Pont

Mi az eljárás abban az esetben, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés

kezelése után a - megtévesztő - villogó fehér fény nem

szüntethető meg? 3.7.1.

1 Pont

Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét az állomási fénysorompó

használhatatlanságáról értesíteni? 3.7.3.

1 Pont

Miről kell „Írásbeli rendelkezés” nyomtatványon értesítetni a vonatszemélyzetet

a „Vasúti átjáró kezdete” és az Útátjárójelző együttes hiánya

esetén? 3.13.

1 Pont

4. Fejezet

Mikor lehet tolatást, gurítást végezni? 4.1.1.

Az alábbi esetekben mikor nem szabad tolatást végezni? 4.1.1.

3 Pont

3 Pont

Kinek a részére kell a tolatásra engedélyt adni, és az engedélyezésről

mely dolgozókat kell értesíteni? 4.1.1.

3 Pont

Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés

alkalmával mit kell közölni? 4.1.3.

3 Pont

Hogyan kell visszavenni a tolatásra átadott féksarukat, rögzítősarukat a

vezető jegyvizsgálótól, ha azokat a szolgálati hely készletéből biztosították?

4.1.3.

3 Pont

Hogyan kell az állomáson a személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló

részére a tolatást engedélyezni? 4.1.3.2.

3 Pont

Hol köteles a tolatásvezető a tolatást vezetni? 4.1.6

Mikor lehet a Tolatási határjelzőn túl tolatást végezni? 4.1.9.

3 Pont

3 Pont

Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel a nyílt pálya felé kitolni?

4.1.9.1. 3 Pont

Mit köteles a tolatásvezető közölni a mozdonyvezetővel a tolatási

mozgás megkezdése és a mozgásra történő felhatalmazás előtt?

4.1.17.2. 1 Pont

Mi a teendő tolatás megkezdése előtt, ha a mozgatandó járműveket kézifékkel

fogják fékezni? 4.1.22.

1 Pont

Melyik mozdony mozdonyvezetőjét köteles a tolatásvezető az elvégzendő

munkáról tájékoztatni, ha a tolatást több mozdonnyal végezik?

4.3.1. 1 Pont

Hogyan végezhető a tolatás a személyszállító ingavonatnál, ha a szerelvényt

nem kell megbontani a tolatás miatt? 4.3.3.

1 Pont

5. Fejezet

Milyen eszközökkel lehet a tolatás befejezése után a járműveket megfutamodás

ellen biztosítani? 5.1.1.

1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járművek

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5 ‰-es esés van? 5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell járműmegfutamodás ellen védekezni egyedül álló járműcsoportok

esetén, ha a vágányokon legfeljebb 2,5 ‰-es esés van?

5.1.2. 1 Pont

Hogyan kell eljárni vonatszakadás alkalmával, ha a leszakadt vonatrész

megállt? 5.2.1.

1 Pont

Hogyan és meddig kell továbbítani vonatszakadás után a személyszállító

vonatot? 5.2.3.

1 Pont

Ha a vonatot a nyílt pályáról több részben kell bevontatni, a szakadt

vonókészülékes járművet hogyan és meddig kell továbbítani?

5.2.4. 1 Pont

A vonatszakadást követő megállás után behúzott kézi,- illetve rögzítőféket

mikor szabad feloldani? 5.2.4.

1 Pont

7. Fejezet

Milyen módon lehet a vasútijárműveket összekapcsolni? 7.1.

1 Pont

Hogyan végezhető a csavarkapoccsal történő járműkapcsolás (munkabiztonsági

szempontból)? 7.3.

1 Pont

Mikor adhat jelzést, illetve szóbeli engedélyt a mozgásra a tolatásvezető,

ha a tolatószemélyzet valamelyik tagja kapcsolás végett a járművek közé

lépett? 7.3.2.

1 Pont

Mit nevezünk Laza kapcsolásnak? 7.3.7.

1 Pont

232 233


Hogyan jön létre a Szoros kapcsolás? 7.3.7.

1 Pont

Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével,

a továbbított járműveknek egymással történő össze-, illetve szétkapcsolását

elvégezni? 7.10.

1 Pont

Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével,

a továbbított járműveknek egymással történő össze-, illetve szétkapcsolását

elvégezni? 7.10.

1 Pont

Ki kötelezhető a távközlő- és távvezérlő berendezés kábelének, az

átjáróhidak, az átjáró védőkorlátok, illetve a védőfalak össze-, illetve szétkapcsolására?

7.10.1.

1 Pont

8. Fejezet

Kinek az engedélye szükséges ahhoz, hogy a vonat mozdonya ne elől

legyen? 8.2.2.

1 Pont

Kinek az engedélyével szabad eltérni attól a szabálytól, hogy a vonat

mozdonya elől legyen? 8.2.2.

1 Pont

Szabad-e személyszállító- és szerelvényvonatként közlekedő ingavonatot

hátul működő mozdonnyal továbbítani a pályahálózat működtetőjének

engedélye nélkül? 8.2.2.

1 Pont

Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni?

8.2.4.

1 Pont

Mi alapján szabad a vonatot továbbító két motorkocsi közé járműveket

sorozni? 8.2.6.

1 Pont

Milyen mozdony sorozható be a személyszállító vonat végére?

8.2.7. 1 Pont

9. Fejezet

Mit értünk vonatterhelésnek a Forgalmi Utasítás előírásai szerint?

9.1. 1 Pont

Mi az alábbi meghatározás? A mozdonnyal (vontatójárművel) továbbítható

elegytömeg tonnákban kifejezve. 9.1.

1 Pont

Mikor szabad a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és 2.B. táblázataiban a

mozdony sorozatokra megengedhető legnagyobb vonatterheléseket túllépni?

9.1.

1 Pont

Milyen mértékben szabad túllépni a Műszaki Táblázatok I. kötet 2.A. és

2.B. táblázataiban megadott vonatterhelést? 9.1.

1 Pont

Hogyan kell az utasokkal elfoglalt személyszállító kocsik elegytömegét

megállapítani? 9.3.2.

1 Pont

Melyik tömeg adatot kell számításba venni a poggyásztérrel rendelkező

személyszállító kocsinál és motorkocsinál a vonat tényleges elegytömegének

megállapítása során? 9.3.2.

1 Pont

Hány tonna utastömeget kell számításba venni az étkezőkocsinál a vonat

tényleges elegytömegének megállapításakor? 9.3.2.

1 Pont

10. Fejezet

Mi tartalmazza az egyes vonalakra általánosan engedélyezett vonathosszt,

továbbá a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathoszszokat?

10.1.

1 Pont

Mely vonathosszok meghatározását tartalmazza az E.2. sz. Fékutasítás?

10.1. 1 Pont

Hol található meg a féktechnikailag engedélyezett legnagyobb vonathossz?

10.1.

1 Pont

A vonathossz megállapításhoz melyik métertávolságot kell számításba

venni a vonatba sorozott járművekről? 10.3.

1 Pont

A vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál a mozdonyokat

milyen módon kell figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és kapcsolt tolómozdony továbbítja? 10.3.

1 Pont

Hogyan kell a vonatok féktechnikai szempontú hosszának megállapításánál

a mozdonyok hosszát figyelembe venni, ha a vonatot vonómozdony

és előfogati mozdony továbbítja? 10.3.

1 Pont

Melyik mozdony hosszát kell figyelembe venni a vonatok féktechnikai

szempontú hosszának megállapításánál, ha a vonatot vonómozdony és

előfogati mozdony továbbítja? 10.3.

1 Pont

A forgalmi szempontból megállapított vonathosszba a továbbító mozdony

hosszát, amelyről vonattovábbítás közben a vonat fékberendezését működtetik

bele kell-e számítani? 10.4.

1 Pont

A vonatközlekedés lebonyolítása során milyen vonathosszt kell figyelembe

venni? 10.4.

1 Pont

234 235


11. Fejezet

Milyen előírásokat kell a vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe

venni? 11.1.1.

1 Pont

Milyen rendelkezés figyelembe vételével kell a személyszállító vonatokat

összeállítani a kiindulási állomáson? 11.1.1.

3 Pont

A vonat mely részébe kell besorozni azokat a járműveket, amelyeken

besorozási tilalomra utaló sérülési bárca van? 11.2.

1 Pont

Hogyan kell a 100 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedő személyszállító

vonatok szerelvényét összeállítani? 11.3.

3 Pont

Sorozható-e, a személyszállító vonatba 2 tengelyes kocsi, ha a vonat

100 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedik? 11.3. 3 Pont

Hogyan kell a személyszállító vonatok szerelvényét összeállítani, ha a

vonat 80 km/h-nál nagyobb, de legfeljebb 100 km/h sebességgel közlekedik?

11.3.1.

3 Pont

Sorozható-e, a személyszállító vonatba 2 tengelyes kocsi, ha a vonat

legfeljebb 100 km/h sebességgel közlekedik? 11.3.1.

3 Pont

Hogyan kell a személyszállító- és szerelvényvonatként közlekedő ingavonatokat

összeállítani? 11.4.

3 Pont

Milyen kocsikból kell összeállítani az ingavonati szerelvényt? 11.4. 3 Pont

Mennyi kocsiból állhat az ingavonati szerelvény a vezérlőkocsin kívül?

11.4. 3 Pont