ISO News Budapest, 2009 11 10 - Quality Austria

qualityaustria.hu

ISO News Budapest, 2009 11 10 - Quality Austria

ISO News

Budapest, 2009 11 10

Thomas Szabo 2009-11-10 - 1 -


Néhány téma

ISO 9001 – a jövő

ISO 14001 – a jövő

• Ágazat- és aspektus specifikus irányítási rendszerek (IR)

• Energia-menedzsment

• Vészhelyzeti felkészültség & BCM

• Kockázatmenedzsment

ISO DIS 26000 – Útmutató a szociális felelősséghez

• Menedzsmentrendszer-harmonizáció

Thomas Szabo 2009-11-10 - 2 -


ISO 9001 – a jövő (1)

A jelen még a 2008-as változat

• A 2000-es változat kivonása még 2010 végéig eltart

• A 2008-as legjelentősebb pontja: a kiszervezett folyamatok

piaci kihatás még kevéssé elemezhető

CASCO workshop „global supply chains“, Genf 2009-11-11

• Kritika: nyolc év után csak ennyi ?

• Kérdés: mikor jön a következő változtatás ?

Többségi elvárás: most egy nagyobb revízió következik.

Thomas Szabo 2009-11-10 - 3 -


ISO 9001 – a jövő (2)

A következő revízió: mikor?

• Az ISO-eljárás-szabályok szerint 5-éves folyamat várható

• Eljárás-szabályok rugalmasabban is alkalmazhatók

• A szabvány-harmonizálás gyorsítóként hat

• Tartalmi kihatás óvatosságra int:

Első tartalmi vita: 2009 Február, Tokyo

Nyilvános vita kezdete: 2010

Milyen mértékben sikerül 2011-ben

a tartalmi kérdéseket konszolidálni ?

Thomas Szabo 2009-11-10 - 4 -


ISO 9001 – a jövő (3)

A tartalmi vita 2009-ben

• Még nagyon sok kérdőjel (ötletek: „blue-sky-thinking“)

• De: kockázat-menedzsment nagyobb szerepet fog játszani

A nagy kérdés:

Termék-megfelelőség vagy minőség?

NB: A vevői döntés nem csak a termék-tulajdonságok függvénye:

az eladó reputációja, a „minőség-image“ gyakran meghatározó.

Thomas Szabo 2009-11-10 - 5 -


ISO 14001 – a jövő

A tartalmi változások átgondolása elindult

• Jobb termékfókusz – már régen esedékes

• EU-elvárások:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Mi az, ami valóban új??

• KKV-k: többet a beszerzésről (a Supply Chain támogatása)

• Új környezetvédelmi szempontok a DIS 26000-ban

Thomas Szabo 2009-11-10 - 6 -


Ágazat- és aspektus specifikus IR-ek (1)

Új ISO-politika a 14001-es szabvánnyal kapcsolatban

• korábban: 14001 mint az egyetlen környezeti IR-szabvány

• Környezeti aspektusokra vonatkozó IR-szabványok:

Energiamenedzsment: EN 16001, ISO/CD 50001

Tervezetek: Carbon Footprint, Water Footprint

• Ágazati tervezetek a hajózásban (GHG MS, Garbage MS)

• Szabványelem-vonatkozású szabványosítás (pl. vészhelyzet)

• A rugalmasabb politika kihat más IR-területekre is

Végső soron bármely témakörre kidolgozható

egy ISO/IR-követelményszabvány!

Thomas Szabo 2009-11-10 - 7 -


Ágazat- és aspektus specifikus IR-ek (2)

Az ISO-vezetés megfontolásai

• Aligha megakadályozható hogy további IR-szabványok kerüljenek

kidolgozásra Stakeholder-csoportok döntenek

• A további IR-szabványok piaci jelentősége tartósan elmarad a

vezető ISO 9001 mögött

példa: a 14001 alkalmazása a 9001-hez képest 15 %

• További szabvány-területek innovációt hoznak (különösen 26000

& 31000)

• Lényeges: az egyes ISO IR-szabványok harmonizációja

Thomas Szabo 2009-11-10 - 8 -


Energia Management Rendszer

ÖNORM EN 16001 & ISO/CD 50001

• ÖNORM EN 16001 2009 augusztusában jelent meg

• 16001 mint a 14001-es derivátuma:

az energia-felhasználás a környezetvédelem egyik aspektusa

ISO/CD 50001 szintén a 14001-est követi (még változhat)

Az EN 16001 szerinti tanúsítás meglévő ISO 14001-tanúsítvány

esetén nem probléma.

Vigyázat a fordított irányban: Az energiahatékonyság irányítása

nem feltétlenül környezetbarát.

Thomas Szabo 2009-11-10 - 9 -


Vészhelyzeti felkészültség & BCM*

A vészhelyzeti felkészültség mint szabványosítási súlypont

(természeti katasztrófák és terror)

ISO/CD 22301 elérhető

• ÖNORM-sorozat S 2400ff kapható (S 2401 tanúsítható szabvány)

• UK: tanúsítás a BS 25999 szerint

• NB: vészhelyzeti felkészülés része az ISO 14001-nek.

*BCM: Business Continuity Management

Thomas Szabo 2009-11-10 - 10 -


Kockázat-management

Figyelemre méltó publikációk várhatóak:

ISO 31000 – általános irányelv a kockázatmanagementhez

ISO Guide 73 – Kockázati fogalmak

ISO/IEC 31010 – Bevezetés a kockázatelemzésbe

• Az ONR 49000ff revíziója várható

A kockázatmenedzsment aktuális téma a válságban

Az ISO 31000 tartalma befolyásolja az irányítási rendszerek

harmonizációjának munkáját

Thomas Szabo 2009-11-10 - 11 -


ISO 14001 & ISO 26000 (1)

Környezetvédelem & szociális felelősség

• Közös gyökerek: Rio Declaration 1992 (fenntarthatóság)

• Az ipar számára a 90-es években a környezet volt a prioritás

• A fenntarthatóság továbbra is téma (ld. EU)

• A szociális felelősség magába foglalja a környezetvédelmet

Az ISO 26000 környezetre vonatkozó részei közvetlen befolyással

bírnak az ISO 14001 interpretációjára.

A szervezetek ISO 26000 iránti (önkéntes) elkötelezettsége

együtt auditálható az ISO 14001 auditok során.

Thomas Szabo 2009-11-10 - 12 -


Az ISO-Projekt 26000 státusza

2009 május, Québec: „Draft International Standard“

• A végleges szöveg elérhető: www.iso.org/wgsr

• Ideiglenes német fordítás hozzáférhető

Osztrák szabványosítási projekt:

• Tartalom: követelmények az ISO 26000 alapján

Hasonló projektek több országban:

lehetséges innováció a rendszerszabványok tekintetében.

Thomas Szabo 2009-11-10 - 13 -


Irányítási rendszer harmonizáció (1)

Joint Vision - 9001/14001/20000/22000/27001/28000 etc.

ISO-irányítási rendszerszabványok lehetőleg azonosak legyenek:

• A fejezetek címeiben

• A fejezetek sorrendjében

• Szövegben

• Fogalmakban

• A fejezetek címei & alcímek egyeztetve 2009 márciusban

• Konszolidáció Stockholmban, 2009 szeptember

• Végleges döntés várható: 2010 február

• Munka a közös szövegen 2010 március/május/október (Dublin &

Buenos Aires & Wien)

Nyilvános rendezvény lehetséges: Bécs, 2010 10 16

Thomas Szabo 2009-11-10 - 14 -


Irányítási rendszer harmonizáció (2)

A fő fejezetek közös koncepciója

•Context of the organization

•Leadership

•Planning

•Support

•Operations

•Performance evaluation

•Improvement

A struktúra különbözik az ISO 9001 & ISO 14001-től!

Az első fejezet „Context of the organization“ azonos az

ISO 31000 „Kockázatmenedzsment“ alapkoncepciójával!

Thomas Szabo 2009-11-10 - 15 -


Irányítási rendszer harmonizáció (3)

Az irányítási rendszer főbb elemei (St.Gallen)

Normatív irányítás

Hogyan használjuk a hatalmat ? 26000

Stratégiai irányítás

Hogyan érjük el céljainkat ? 14001

Operatív irányítás

Hogyan irányítsuk folyamatainkat ? 9001

Thomas Szabo 2009-11-10 - 16 -


Irányítási rendszerek és rendszerválság

Gondolatébresztőnek:

A hatalom határai

Mit jelent 9/15 az irányítóknak és az irányítási módszereknek?

A normatívák megkérdőjelezése

Hol vannak az értékeink ?

Kockázatokkal élni

Nagykihatású események lehetősége: tudomásulvétel vagy tabu ?

Elvárás a rendszerauditorok felé:

Ha nem is a megoldást, de korrekt elemzést a nehéz időkben.

Thomas Szabo 2009-11-10 - 17 -


•Köszönöm a figyelmüket!

• szabo.thomas@aon.at

Thomas Szabo 2009-11-10 - 18 -