MENTOR II - CONTROL-VH Villamos Hajtástechnológia Kft.

controlvh.hu

MENTOR II - CONTROL-VH Villamos Hajtástechnológia Kft.

MENTOR II

Műszaki jellemzők

1108 Budapest, Venyige u. 3.

1476 Budapest, Pf. 266.

Tel: (1) 431 1160; Fax: (1) 260 5483

E-mail: info@controlvh.hu; Honlap: www.controlvh.hu


Tartalomjegyzék

Áttekintő ismertetés

Áttekintő ismertetés...................2

Alaptulajdonságok .....................3

Konfigurálható funkciók ..............4

Mentor menü ............................6

Specifikáció ..............................8

Mentor II

Az egyenáramú hajtásokat gyakran használják fel

azokban az alkalmazásokban, amelyekben visszatáplálásra,

nagy pontosságú fordulatszámszabályozásra,

dinamikus működési tulajdonságokra

és állandó nyomatékra van szükség a fordulatszámok

széles tartományában. Az egyenáramú hajtás egy

kiforrott és különösen megbízható hajtástechnikai

megoldás.

A DC hajtásokat hagyományosan előnyben részesítő

alkalmazások között megtalálható a szalaganyagok

kezelése, csévélők, extrudálók, papírgyártás, daruk,

emelőgépek, műanyaggyártás és a dróthúzás.

A Mentor II a kiváló képességekkel felruházott, mikroprocesszorral

vezérelt, változtatható fordulatszámú

ipari DC hajtások terméksora. A gyártmánysor minden

tagja tartalmazza a közös vezérlés, monitorozás,

védelem és soros kommunikáció sajátosságait.

A készülékek mindegyike kapható egynegyedes vagy

négynegyedes kialakításban. Az egynegyedes konfiguráció

csak az előre forgásirányt szolgáltatja. A négynegyedes

hajtások teljes szabályozást nyújtanak

mindkét forgásirányban, és rendelkeznek az elektromos

fékezés képességével az egyik forgásirányban.

Mindkét hajtástípus a motor-fordulatszám és/vagy –

nyomaték sokoldalú szabályozását szolgáltatja.

A működési paraméterek kiválasztása és módosítása

történhet a hajtás kezelőegységének felhasználásával,

a soros kommunikáción keresztül, vagy a Windows TM

alapú MentorSoft konfiguráló szoftver alkalmazásával.

Méretek

A telepítés előkészítése............. 12

A Mentor terméksor öt fizikai mérete összesen 28

különböző modellt tartalmaz, amelyek névleges árama

25A-től 1850A-ig (7.5kw, 10HP – 750kW,

1000HP) terjed. A hajtástípus felhasználható önálló és

összehangolt egységeket működtető alkalmazásokhoz.

A konfigurálható funkciók százai 16 logikusan

szervezett menübe vannak csoportosítva.

A funkciók jellemző alapértékekkel kerülnek ki a

gyárból, a beállítás megkönnyítése céljából.

2


Alaptulajdonságok

Flexibilitás

A Mentor II számos beágyazott funkcióval rendelkezik,

amelyek könnyen beilleszthetők gyakorlatilag

bármely alkalmazásba. Ezek konfigurálható funkciók,

közéjük tartozik a kijelölhető I/O, önműködő beszabályozás,

visszacsatolás-kiválasztás, áttételszabályozás,

és sok más funkció.

Technológia

A termékre jellemző tulajdonságok feltételezik a legkorszerűbb

műszaki megoldások alkalmazását.

A hajtás felhasználja a mikroprocesszoros technológiát,

amely ellátja az összes hajtásfunkció kezelését,

beleértve a tirisztorvezérlés jelmintáját meghatározó

ASIC (Application Integrated Circuit = alkalmazásorientált

integrált áramkör) vezérlését is.

A nyomtatott áramkörök a legfejlettebb felületszerelt

technológia felhasználásával készülnek.

Általános jellemzők

= Egy- és négynegyedes üzemmódú modellek

= A modellek széles választéka

= Különböző fordulatszám-visszacsatolások

= Kétsoros LED-kijelző

= Programozható biztonsági kód

= Enkóderes alapjelbemenet

= Motorpotenciométer

= Négy előre beállított fordulatszám

= Gyors és rámpás leállítási módok

Magasabb szintű tulajdonságok

= Digitális zár

= Lejtős áramkorlát-funkció

= A hálózati feszültség átmeneti csökkenésének

áthidalása

= Programozható logika

= Fázissorrend-tolerancia

= Az áramhurok önműködő beszabályozása

= Térerősség-szabályozás

Flexibilitási jellemzők

= Teljesen programozható I/O

= Jól megszerkesztett menürendszer

= Konfigurálható Menü 0

= Programozható küszöbértékek

= Nagy sebességű kommunikáció

= Alkalmazási modul

= Az armatúraáram változási sebességének korlátozása

= Soros kommunikáció

Karbantartási jellemzők

= Az utolsó négy leoldás tárolása

= Teljes belső védelem

= Teljes túlterhelés-védelem

= Felhasználói védelem

= Az áramhurok önműködő beszabályozása

= MentorSoft

= Kiváló paraméterekkel rendelkező tirisztorok

3


Konfigurálható funkciók

Kijelölhető I/O

A Mentor bemenetei és kimenetei konfigurálhatóak,

így a felhasználó kijelölheti, hogy az egyes I/O helyek

mely funkcióval működjenek. Például az 1-es digitális

bemenet kijelölhető egy előre beállított fordulatszám

kiválasztójaként. Ez a képesség a Mentor I/O optimális

felhasználását és maximális flexibilitását biztosítja,

ami az analóg és digitális I/O-ra egyaránt vonatkozik.

AZ I/O TÍPUSA MENNYISÉGE FUNKCIÓJA

Analóg bemenet 5 Kijelölhető

Analóg kimenet 3 Kijelölhető

Digitális bemenet 9 Kijelölhető

Digitális kimenet 6 Kijelölhető

Az analóg bemenet működési

módjai

Többféle analóg jelbemenet alkalmazható a vezető

fordulatszám-alapjelhez. Az analóg bemenet lehet

áram- és feszültség-típusú.

PARAMÉTER

7.26

PARAMÉTER

7.27

0 Nincs használatban

PARAMÉTER

7.28

Nincs használatban

A bemenet

működési

módja

Feszültség

± 10VDC

1 0 0 0-20mA

1 1 0 20-0mA

1 0 1 4-20mA

1 1 1 20-4mA

Az áramhurok önműködő beszabályozása

Ha optimális reagálást követelünk meg a hajtástól, a

szabályozóhurok legbelső tagját képező áramhurkot

úgy kell beállítani, hogy lehetővé tegye a külső szabályozóhurok,

a fordulatszám-szabályozó megfelelő

működését. Az áramhurok dinamikája elvileg a konkrét

motor elektromos karakterisztikájának függvénye.

A Mentor II beépített önszabályozó művelet végrehajtására

képes, amelynek lefuttatásához a motor forgórészét

álló helyzetbe kell hozni, vagy meg kell szűntetni

a gerjesztést, hogy a hajtás armatúraáramot

tápláljon be, és meghatározza az armatúra elektromos

jellemzőit. Az armatúra a tesztelés ideje alatt

nem jöhet forgásba. A gerjesztés lekapcsolása esetén

a söntmotor armatúrája általában nyugalmi helyzetben

marad. A folytatólagosan végzett önműködő beszabályozás

lehetővé teszi az áramhurok működési

tulajdonságainak a terhelési viszonyok változásaihoz

igazított folyamatos optimalizálását.

Nyomaték-kalibrálás

Ez a funkció teremti meg azt a lehetőséget, hogy a

hajtás egy előre beállított nyomatékszint elérésekor

szolgáltasson kimenetet. Így lehetőség van a tartó

fékezésre, így emelésre csak akkor kerül sor, ha a

szükséges nyomaték rendelkezésre áll.

Az elektronikus tartófék szemléltetése

Nyomatéküzemmód választása

A nyomatékszabályozásnak három lehetséges típusa

van:

alaptípusú, fordulatszám-felülbírálással működő és

felcsévélő/lecsévélő nyomatékszabályozás. Az utóbbi

üzemmód védelmet biztosít a csévélt anyag szakadásával

szemben.

PARAMÉTER

4.12

PARAMÉTER

4.13

A szabályozás módja

0 0 Ford.szám-szabályozó

üzemmód

1 0 Alaptípusú nyomatékszabályozás

0 1 Nyom.-szab. fordulatszám-felülbírálással

1 1 Felcsévélő/lecsévélő

nyomatékszabályozás

4


Konfigurálható funkciók

Járulékos közvetlen

alapjelbemenet

Ez a funkció azokban alkalmazásokban használható

előnyösen, amelyekben táncológörgő-bemenetre van

szükség. A táncológörgő-visszacsatolást közvetlenül a

járulékos közvetlen alapjel-bemenethez irányítva a

hajtás rámpáinak hatása nem érvényesül, és az érték

hozzáadódik a meredeségkorlátozás utáni normál

fodulatszám-alapjelhez.

A járulékos közvetlen alapjelbemenet szemléltetése:

Programozható logika

A Mentor II rendelkezik néhány, a hajtásba beépített

egyedülálló programozható logikai funkcióval.

Ez a programozható szoftveres kapcsolástechnikai

eszköztár képes az ÉS/VAGY/NEM-ÉS/NEM-VAGY

funkciók két logikai jelzésig terjedő megvalósítására.

A jelzések lehetnek a hajtás belső állapotai, külső

alkalmazói motorbemenetek vagy ezek kombinációi.

További lehetőség, hogy az eredményként előálló

Boole-féle logika átbocsátható egy 'beépített' szabályozható

késleltetésen, mielőtt a hajtás felhasználná,

vagy kiküldhető a hajtás logikai kimeneti meghajtóáramkörein

keresztül.

Ford.szám-hurok

kimenet

Rámpa

Járulékos közvetlen alapjel

hurok

Alapjelválasztás

Beavatkozó

alapjel

Programozható küszöbértékek

A hajtás két szoftveres vezérlésű komparátort támogat.

Ezek a komparátorok detektálják, ha egy belső

vagy külső jel túllépi a felhasználó által beállított küszöbértéket.

A küszöbkomparátorok hiszterézissávja

megakadályozza az egyenetlen működést a küszöbértéken

vagy annak közelében.

Példa:

Ha a fordulatszám 0 ÉS a motoráram > 80 %

> 3 s-ig = a motor leáll

Master-Slave arányvezérlés

A Mentor képességei közé tartozik, hogy soros portja

felhasználható a paraméterértékek digitális formátumú

gyors átvitelére, egy vagy több hajtás között.

Ez lehetővé teszi a digitális alapjel átvitelét végig a

hajtások egész során, és így egyedi arányértékek állíthatók

be az egyes hajtásfokozatoknál.

Ez a képesség felhasználható azokban az alkalmazásokban

is, amelyekben árammegosztásra van szükség

két hajtás között.

A frekvenciajel-követő vezérlés szemléltetése:

ALAPJEL x 1 ALAPJEL x 2 ALAPJEL x X

Ford.

szám-

Ford.számvisszacsatolás

Hiszterézis-sáv-

Küszöbérték

/ A komparált jel /

Kimenet = 1, ha a jel > Küszöb

Kimenet = 0, ha a jel < Küszöb

Alkalmazások

Komparátor-kimenet

A küszöbért. beállítása

A vizsgált jel

Digitális fordulatszám-/pozícióhurok

Ez lehetővé teszi több hajtás fordulatszám- vagy pozíció-szinkronizálással

való működtetését.

A tengelypozíciók eltolhatók, vagy szabályozható fordulatszám-arány

vihető be, a nyújtás vagy zsugorítás

szabályozásához a műanyagextrudáló, dróthúzó vagy

textilipari alkalmazásokban.

A külső fék kioldása a nyomaték >50% esetén.

A kimenet bekapcsolása a motor-fordulatszám >20%

esetén.

5


A Mentor menüi

Blokkvázlat

6


A Mentor menüi

A Mentor paramétermenüi

A Mentor több mint 400 paramétert használ, amelyek

a hasonló funkciók szerint, menüknek nevezett csoportokba

vannak szervezve. Az 1-es menü például

azokat a paramétereket tartalmazza, amelyek a

fordulatszám-alapjel kiválasztásához kapcsolódnak.

A 2-es menü paraméterei a gyorsítási és lassítási sebességek

kiválasztásával vannak kapcsolatban.

Menü 0

A felhasználó alakítja ki, a gyakran alkalmazott paraméterek

gyors kiválasztásához.

Menü 1

Menü 2

Menü 3

Menü 4

Menü 5

Menü 7

Fordulatszám-alapjel választása

Fordulatszám-korlátok

Ofszet

Gyorsító és lassító rámpák

Rámpa választása, rámpa tartása

A lassú járatás rámpái

Ford.szám-visszacsatolás választása

Ford-szám-hurok PID erősítésének adaptálása

Enkóder-adaptálás, armatúrafeszültség

Visszacsatolás-adaptálás

Járulékos közvetlen ford.szám-alapjel választása

Áram-monitorozás

Áramkorlátok

Változó mértékű áramkorlátozás

Nyomatékszabályozás

Áramhurok-szabályozás

Térerősség-szabályozás

A gerjesztőáram-visszacsatolás skálázása

A takarékos gerjesztés módjai

A ford.számhurok-erősítés dinamikus

kompenzálása

Programozható analóg bemenetek és

kimenetek

A tachogenerátoros visszacsatolás skálázása

Motortermisztor bemenet

Menü 10 Állapot- és hibafeltárási információ

Folyamat által generált leoldások

Menü 11

Menü 12

Menü 13

Menü 14

Menü 15

Menü 16

Kijelölések a Menü 0-hoz

A kezdeti kijelzett paraméter

A soros kommunikáció beállítása és

üzemmódjának kiválasztása

Az átmeneti hálózati feszültségesés áthidalásának

választása

Programozható küszöbértékek

Digitális zár

MD29 rendszerbeállítások

Felhasználói paraméterek az MD29-hez

Felhasználói paraméterek az MD29-hez

A Mentor opciói

= Alkalmazási kártya – dugaszolható bővítő kártya

= CT Net interfész – nagy sebességű adathálózat

= Profibus DP interfész – nagy sebességű adathálózat

= Interbus S – nagy sebességű adathálózat

= Bővítő I/O modul – I/O bővítés a Mentor II-höz

= FXM5 gerjesztésszabályozó –

gerjesztésszabályozó 20A-ig

Menü 8

Menü 9

Programozható digitális bemenetek

Programozható digitális kimenetek

7


Specifikáció

Környezeti hőmérséklet

0 – 40°C (32 – 104°F)

40°C (104°F) környezeti hőmérséklet felett 55°C-ig

a névleges teljesítmény fokonként 1.5%-al csökken

(131°F-ig fokonként 0.75%-al).

Tárolási hőmérséklet

-40 – 55°C (-40 – 131°F)

Tengerszint feletti magasság

Névleges érték: 1000m (3300ft)

1000m felett minden további 100 méterenként

(320ft) a teljes terhelés árama 1.0%-al csökken.

Relatív páratartalom

40°C-on 85% (lecsapódás nélkül)

Követelmények az AC táplálással

szemben

208 – 480VAC –5 +10%, három fázis

Opció: 205 – 525/660VAC –5 +10%, három fázis

Bemenő frekvencia: 48-62Hz, automatikus érzékelés

Fázisforgatás: nem érzékeny

DC armatúrakimenet

6-ütemű teljes hullámú

Javasolt max. armatúrakimenetek:

Táplálás DC armatúra

380V

440V

415 460

440 500

460 510

480 530

Behatolás elleni védelem

IP 00

8


Specifikáció

Hajtás-

Jellemző

Hajtás-

Max. névleges

Javasolt névleges

Jellemző

Hűtés

Max.

modell

No.

névleges DC motorteljesítmény


tartós

áram (A)

biztosítóértékek

típus

kábelméret


névl.

gerj.-

400V Arm-nál

KW

HP

AC

Bem.

DC

Kim.

AC Bem.

A

(HRC)

DC Kim.

(500V DC névl.)

AC Bem.

és DC Kim.

áram

A

M25 7.5 10 1-negyedes 21 25 32 Nem szükséges 4mm 2 Konvekciós 8

M45 15 20 1-negyedes 38 45 50 Nem szükséges 6mm 2 Konvekciós 8

M75 30 40 1-negyedes 60 75 100 Nem szükséges 25mm 2 Konvekciós 8

M105 37.5 50 1-negyedes 88 105 100 Nem szükséges 35mm 2 Konvekciós 8

M155 56 75 1-negyedes 130 155 160 Nem szükséges 50mm 2 Ventilátoros 8

M210 75 100 1-negyedes 175 210 200 Nem szükséges 95mm 2 Ventilátoros 8

M350 125 168 1-negyedes 292 350 355 Nem szükséges 150mm 2 Ventilátoros 10

M420 150 200 1-negyedes 350 420 450 Nem szükséges 185mm 2 Ventilátoros 10

M550 200 268 1-negyedes 460 550 560 Nem szükséges 300mm 2 Ventilátoros 10

M700 250 335 1-negyedes 585 700 630 Nem szükséges 2x185mm 2 Ventilátoros 10

M825 300 402 1-negyedes 690 825 800 Nem szükséges 2x240mm 2 Ventilátoos 10

M900 340 456 1-negyedes 750 900 1000 Nem szükséges 2x240mm 2 Ventilátoros 20

M1200 450 603 1-negyedes 1000 1200 1250 Nem szükséges 2x400mm 2 Ventilátoos 20

M1850 750 1000 1-negyedes 1540 1850 2000 Nem szükséges 3x400mm 2 Ventilátoros 20

M25R 7.5 10 4-negyedes 21 25 32 40 4mm 2 Konvekciós 8

M45R 15 20 4-negyedes 38 45 50 75 6mm 2 Konvekciós 8

M75R 30 40 4-negyedes 60 75 100 125 25mm 2 Konvekciós 8

M105R 37.5 50 4-negyedes 88 105 100 175 35mm 2 Konvekciós 8

M155R 56 75 4-negyedes 130 155 160 250 50mm 2 Ventilátoros 8

M210R 75 100 4-negyedes 175 210 200 300 95mm 2 Ventilátoros 8

M350R 125 168 4-negyedes 292 350 355 550 150mm 2 Ventilátoros 10

M420R 150 200 4-negyedes 350 420 450 700 185mm 2 Ventilátoros 10

M550R 200 268 4-negyedes 460 550 560 900 300mm 2 Ventilátoros 10

M700R 250 335 4-negyedes 585 700 630 1000 2x185mm 2 Ventilátoros 10

M825R 300 402 4-negyedes 690 825 800 1200 2x240mm 2 Ventilátoros 10

M900R 340 456 4-negyedes 750 900 1000 1500 2x240mm 2 Ventilátoros 20

M1200R 450 603 4-negyedes 1000 1200 1250 1800 3x400mm 2 Ventilátoos 20

M1850R 750 1000 4-negyedes 1540 1850 2000 2000 3x400mm 2 Ventilátoros 20Ez a névleges érték a na gyobb

armatúrafeszültségeknél

növelhető

A kábelméretek 3- és 4-eres,

PVC szigetelésű páncélozott

rézkábelekre vonatkoznak, amelyeket

az előírásoknak megfelelően

kell lefektetni.Az M25 – M210 alapkivitelben

MDA3-as térerősségszabályozóval

van

ellátva.

Fix feszültség.

Az FXM5 típusú opciós

térerősségszabályozó

rendelkezésre áll.

DC biztosítóként gyors ’félvezető’

típust kell használni – névleges

értékek:

380V-os tápláláshoz – 400VDC

480V-os tápláláshoz – 700VDC

l Azokban az alkalmazásokban,

amelyekben a terhelés tehetetlensége

kicsi és a visszatáplálás

nem gyakori, a DC biztosító mellőzhető

9


Specifikáció

A bemenő- és kimenőáram névleges értékei

Max. névleges tartós

áram

Jellemző teljesítmények*

HAJTÁSTÍPUS ÉS -MODELL

400V-on

500V-on

Bemenő

(armatúra)

AC

A

1-negyedes 4-negyedes kW HP kW HP

M25 M25R 7.5 10 9 12 21 25

M45 M45R 15 20 19 25 38 45

M75 M75R 30 40 38 50 60 75

Kimenő

A

M105 M105R 37.5 50 47 63 88 105

M155 M155R 56 75 70 94 130 155

M210 M210R 75 100 94 126 175 210

M350 M350R 125 168 156 209 292 350

M420 M420R 150 200 188 252 350 420

M550 M550R 200 268 250 335 460 550

M700 M700R 250 335 313 420 585 700

M825 M825R 300 402 375 503 690 825

M900 M900R 340 456 425 570 750 900

M1200 M1200R 450 603 563 755 1000 1200

M1850 M1850R 750 1000 938 1258 1540 1850

* A motorteljesítmény a nagyobb armatúrafeszültségeknél növelhető

Szellőztetés és tömeg

A tömeg

HAJTÁSTÍPUS ÉS -MODELL

Szellőztetés

közelítő értéke

Légáramlás

1-negyedes 4-negyedes Típus

m 3 kg lb

/perc ft/perc

M25, M45, M75 1 - - 10 22

M25R, M45R, M75R 1 - - 11 24

M105 1 - - 14 31

M105R 1 - - 15 33

M155 2 1.98 70 14 31

M155R 2 1.98 70 15 33

M210 M210R 2 1.98 70 21 46

M350, M420 2 7.6 270 22 48

M350R, M420R 2 7.6 270 23 51

M550 2 17 600 22 48

M550R 2 17 600 23 51

M700, M825 2 17 600 27 59

M700R, M825R 2 17 600 30 66

M900, M1200, M1850 2 20 700 70 154

M900R, M1200R, M185R 2 20 700 120 264

A szellőztetés típusa

MEGJEGYZÉS: A ventilátorok az alábbi tápfeszültségekkel működnek

1. Természetes hőáramlás M350 – M825 110V AC 1-fázis (vagy szükség esetén 220V opció)

2. Mesterséges szellőzés M350 – M825 110V AC 1-fázis (vagy szükség esetén 220V opció)

M900 – M1850 415V AC 3-fázis

10


Specifikáció

Veszteségek

A veszteségek a hajtás kimenő-teljesítményének 0.5%-ával

egyenlők a teljes terméksorra vonatkozóan. Az összes hajtásmodellre

kW-ban és HP-ben megadott veszteségeket

400V-os armatúrafeszültség mellett az alábbi táblázat tartalmazza.

HAJTÁSTÍPUS

ÉS -MODELL

Jellemző

motorteljesítmények

VESZTESÉGEK

1-negyedes 4-negyedes kW HP kW HP

M25 M25R 7.5 10 0.038 0.05

M45 M45R 15 20 0.075 0.10

M75 M75R 30 40 0.150 0.20

M105 M105R 37.5 50 0.190 0.25

M155 M155R 56 75 0.280 0.37

M210 M210R 75 100 0.380 0.50

M350 M350R 125 168 0.630 0.83

M420 M420R 150 200 0.750 1

M550 M550R 200 268 1.0 1.3

M700 M700R 250 335 1.3 1.7

M825 M825R 300 402 1.5 2

M900 M900R 340 456 1.5 2

M1200 M1200R 450 603 2.3 3

M1850 M1850R 750 1005 3.8 5

Védelem

Leoldás armatúra-túláram 200%-os névl. hajtásáram

miatt

A hajtás hűtőtönk-hőmér-

séklete túllépi a 90°C-t

(a 155 és az annál nagyobb

vázméretekre)

Leoldás a hűtőtönk túlmelegedése

miatt

A motor termikus leoldása

Elektronikusan védi a motort a

terhelési viszonyok miatt fellépő

túlmelegedéssel szemben

Védelem a MOV (metaloxid

varistor) feszültségtranziensével

szemben

A hajtás túlterhelésleoldása

Fázissorrend

Táplálás-kimaradás

Legerjesztődés

Visszacsatolás-kimaradás

Megfogás 1600Joule, 1400V-ra

Az áramtúlterhelés túllépése

következett be. Programozható

max.150%-os 30s-ig tartó

hajtásáramra

A táplálás elektronikus fázisforgatásának

támogatása

Védelmet nyújt a táplálás egy

vagy több fázisának kimaradásával

szemben

Védelmet nyújt a motor

gerjesztőáramának kimaradásával

szemben

Védelem a tachogenerátorvagy

az enkóderjel kimaradásával

szemben

11


A telepítés előkészítése

A sorkapcsok osztályozása

Analóg kimenetek

= A TB2 sorkapocsblokk 11 – 14 sorkapcsain

= Egy dedikált sorkapocs az armatúraáram kijelzéséhez,

5mA-es teljesítőképességgel

= Három nem dedikált kimenet, 5mA-es

teljesítőképességgel

= Kimeneti feszültségtartomány: -10V-tól +10V-ig

Analóg bemenetek

= A TB1 sorkapocsblokk 3 – 10 sorkapcsain

= Öt nem dedikált kimenet, 100kW-os impedancia.

Bemeneti feszültségtartomány:-10V-tól +10V-ig.

= Dedikált bemenetek motortermisztorhoz vagy

termosztáthoz (leoldási szint 3kW, visszaállítás kb.

1.8kW) és tachogenerátoros (tachométeres) viszszacsatoláshoz.

Digitális kimenetek

= A TB2 sorkapocsblokk 15 – 19 sorkapcsain

= A TB4 sorkapocsblokk 34 – 39 sorkapcsain

= Öt nem dedikált nyitott kollektoros kimenet

= Max. áramnyelő képesség 100mA

= Egy dedikált relékimenet „A hajtás üzemkész”

funkcióval

= Max. reléáram:

250VAC-nál 2.2A

110VAC-nál 5A

5VDC-nél 5A

Digitális bemenetek

= A TB3 sorkapocsblokk 21 – 30 sorkapcsain

= A TB4 sorkapocsblokk 31, 32 sorkapcsain

= Kilenc nem dedikált bemenet, 10kW-os impedancia

= A hajtás működését engedélyező jel – hatását a

biztonság érdekében közvetlenül a kimeneti kapujel-áramkörökön

fejti ki. A késleltetés 30ms az

engedélyező jel megszűnése és a gyújtás letiltása

között. A hajtás engedélyezésének vezérlése a

maximális biztonság elérése céljából belsőleg

kényszerkapcsolatban van a hibadetektáló jelekkel.

= Hibatörlő hajtásbemenet külső vezérlés céljára

Választható bementi logika – ’hatásos logikai H’

vagy ’hatásos logikai L’

= Áramköri feszültség: +24V

= Bemenetek biztosítása két enkódertől érkező jelekhez

= Futtatás előre és futtatás hátra, reteszelt

Programozható kimenetek

= A TB2 sorkapocsblokk 12 – 14 sorkapcsain – analóg

= A TB2 sorkapocsblokk 15 – 19 sorkapcsain – nyitott

kollektoros (digitális)

= A TB4 sorkapocsblokk 34 – 36 sorkapcsain – relé

Programozható bemenetek

= A TB1 sorkapocsblokk 3 – 7 sorkapcsain – analóg

Enkóder (impulzus-tachométer)

– alapjel és visszacsatolás

Az előre irányú forgáshoz az A csatornának fázisban

meg kell előznie a B csatornát.

= A TB3 sorkapocsblokk 22 – 30 sorkapcsain – digitális

Csatlakozások Enkóder

Soros

kommunikáció

Csatlakozótű

Pl4 Sk3/Pl3*

Alapjel Visszacsat.

Pl2

1 0V 0V 0V szigetelt

2

Nincs

bekötve

Táplálás TX

3 A A RX

4 A A

Nincs

bekötve

5 B B

Nincs

bekötve

6 B B TX

7

Nincs

bekötve

Nincs

bekötve

8 C C

9 C C

10 0V

0V(nem

SK3)

* A PL3 párhuzamosan kapcsolódik az SK3-al.

RX

Nincs

bekötve

Nincs

bekötve

A PL4 egy 10 pólusú fogadó csatlakozó az alapjelenkóderhez.

Az SK3 egy 9 pólusú D-típusú aljzat a visszacsatoló

enkóderhez.

-

12


A telepítés előkészítése

Vezérlő bemenetek és kimenetek

Sorkapocs Az I/O típusa és funkciója Névleges érték

1

2

3

4

5

6

7

+10VDC felhasználói táp

a külső analóg jelhez

-10VDC felhasználói táp

a külső analóg jelhez

Analóg bemenet a fő fordulatszámalapjelhez.

Aszimmetrikus, programozható

GP1 programozható analóg bemenet.

Aszimmetrikus analóg bemenet

GP2 programozható analóg bemenet.

Aszimmetrikus analóg bemenet

GP3 programozható analóg bemenet.

Aszimmetrikus analóg bemenet

GP4 programozható analóg bemenet.

Aszimmetrikus analóg bemenet

Feszültségtűrés ± 1%

Max. kimenet: 5mA

Feszültségtűrés ± 1%

Max. kimenet: 5mA

Bipoláris ±10VDC, 4 – 20mA

100kW-os bemeneti impedancia. 12 bit + előjel

1.2ms-os mintavételi idő

Bipoláris ±10VDC

100kW-os bemeneti impedancia. 10 bit + előjel

Mintavételezés: hálózati ciklusonként hatszor

Bipoláris ±10VDC

100kW-os bemeneti impedancia. 10 bit + előjel

Mintavételezés: hálózati ciklusonként háromszor

Bipoláris ±10VDC

100kW-os bemeneti impedancia. 10 bit + előjel

Mintavételezés: hálózati ciklusonként háromszor

Bipoláris ±10VDC

100kW-os bemeneti impedancia. 10 bit + előjel

Mintavételezés: hálózati ciklusonként háromszor

8 Motortermisztor-bemenet Dedikált termisztor-bemenet

9 Tachogenerátor-bemenet Skálázható 10V-tól 300V-ig

10 Tachogenerátor közös A tachogenerátor 0V-os vonatkozási pontja

11

12

13

14

15

Analóg kimenet az armatúraáram

kijelzéséhez

DAC1 analóg kimenet

Programozható aszimmetrikus kimenet

Alapértelmezés szerint ford.szám-jel

DAC2 analóg kimenet

Programozható aszimmetrikus kimenet

Alapértelmezés szerint ford.számvisszacsatolás

DAC3 analóg kimenet

Programozható aszimmetrikus kimenet

Alapértelmezés szerint armatúrafeszültség

ST1 programozható logikai kimenet

Alapértelmezés szerint engedélyezés

16 ST2 programozható logikai kimenet

17

ST3 programozható logikai kimenet

Alapértelmezés szerint I x T riasztás

0 – 6.6V = 0 – 150% a teljes terhelés armatúraárama

Valódi analóg jel, max. 5mA-es terhelés

0 – ±10VDC, 10bit

Mintavételezés: hálózati ciklusonként hatszor,

max. 5mA-es terhelés

0 – ±10VDC, 10bit

Mintavételezés: hálózati ciklusonként háromszor,

max. 5mA-es terhelés

0 – ±10VDC, 10bit

Mintavételezés: hálózati ciklusonként háromszor,

max. terhelés 5m

Nyitott kollektoros tranzisztoros kimenet

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

Nyitott kollektoros tranzisztoros kimenet

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

Nyitott kollektoros tranzisztoros kimenet

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

13


A telepítés előkészítése

Sorkapocs Az I/O típusa és funkciója Névleges érték

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ST4 programozható logikai kimenet

Alapértelmezés szerint I x T riasztás

ST5 programozható logikai kimenet

Alapértelmezés szerint „áramkorláton”

Áramköri közös pont

0VDC az analóg alapjelhez

F1 logikai bemenet

A futtatás engedélyezése

F2 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint lassú járatás

hátra

F3 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint lassú járatás

előre

F4 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint futtatás hátra

F5 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint futtatás előre

F6 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint 00

F7 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint 00

F8 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint 00

F9 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint 00

F10 programozható logikai bemenet

Alapértelmezés szerint 00

Logikai bemenet

A hajtás engedélyezése

Logikai bemenet

A hajtás hibatörlése

+24VDC

Felhasználói táp

Nyitott kollektoros tranzisztoros kimenet

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

Nyitott kollektoros tranzisztoros kimenet

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

A felhasználó által definiált negatív (alapértelmezés)

vagy pozitív logika.

Max. 100mA-es terhelés, max. +24VDC

Negatív (alapértelmezés) vagy pozitív logika.

100kW-os bementi impedancia.

Belsőleg kényszerkapcsolatban van a hibadetektáló

jelekkel

Negatív (alapértelmezés) vagy pozitív logika.

100kW-os bementi impedancia.

Feszültségtűrés: ±10%

Max. terhelés: 200mA

14


A telepítés előkészítése

Sorkapocs Az I/O típusa és funkciója Névleges érték

34

35

36

37

38

39

40

Programozható állapotrelé

Alapértelmezés szerint nulla fordulatszám

A „száraz” érintkező közös pólusa

Programozható állapotrelé

A „száraz” érintkező nyitó pólusa

Programozható állapotrelé

A „száraz” érintkező záró pólusa

„A hajtás normál állapotban” kijelzés

állapotreléje

A „száraz” érintkező közös pólusa

„A hajtás normál állapotban” kijelzés

állapotreléje

A „száraz” érintkező nyitó pólusa

„A hajtás normál állapotban” kijelzés

állapotreléje

A „száraz” érintkező záró pólusa

Áramköri közös pont

0VDC a digitális alapjelhez

240VAC, 2.2A ohmos

110VAC, 5A

5VDC, 5A

240VAC, 2.2A ohmos

110VAC, 5A

5VDC, 5A

A vezérlés csatlakozásai

Futtatás

Lassú jár. Hátra

Alapjel

Lassú jár. Előre

Futtatás hátra

Futtatás előre

Hőérzékelő

Tachogenerátor

Áram

Engedélyezés

Hibatörlés

Programozható

Felhúzó ellenállás

A hajtás

normál állapotban

15


A telepítés előkészítése

KÉSZÜLÉKEK: M25-M210 ÉS M25R-M210R

LÉG-

ÁRAMLÁS

MEGJEGYZÉS: A vázlat csak a 4-NEGYEDES

hajtásokhoz tartozó A1 és A2 sorkapcsokat mutatja.

Az 1-NEGYEDES hajtások A1 és A2 sorkapcsainak

elhelyezkedése ennek fordítottja.

Készülékméretek

* M25 – M75R

M105 – M155R

KÉSZÜLÉK

SORKAPCSOK

A1.A2

Sorkapocsméretek

KIVÁGÁS ÉS FÚRÁSKIOSZTÁS AZ ÁTTÖRT

HORDOZÓLAPRA SZERELÉSHEZ

Az áttört hordozólapra

szerelés méretei

Kivágás

és

fúráskiosztás

4 furat

M6 (1/4 in)

L1, L2, L3 SORKAPCSOK - M8-as tőcsavar

A1, A2 SORKAPCSOK és föld – furat az M8-

as csavarhoz

FURATKIOSZTÁS

A SÍKFELÜLETRE SZERELÉSHEZ

Nem méretarányos

A metrikus méretek pontosak.

Az inch méretek számítottak.

M25 – M210

és

M25R –M155R

Két alsó és két

felső tartószerelvény

áll

rendelkezésre

M210 és

M210R

A panelre

szereléshez

légcsatornát

kell

kiképezni

A síkfelületre szerelés

méretei

A készülékek az M25 és M25Rtől

az M210 és M210R-ig bezárólag

egyaránt alkalmasak a

síkfeületre és az áttört hordozólapra

szerelésre.

SZERELŐFURATOK

M6-hoz (1/4 in)

illeszkednek

16


A telepítés előkészítése

KÉSZÜLÉKEK: M350-M825 ÉS M350R-M825R

LÉG-

ÁRAMLÁS

VENTILÁTOROK

Készülékméretek

A HŰTŐTÖNKÖK

FESZÜLTSÉG ALATT!

SZERELÉS ÁTTÖRT

HORDOZÓLAPRA

SZERELÉS

SÍKFELÜLETRE

SORKAPOCS-ADATOK

A sorkapcsok

méretei

A sorkapcsok

csavarfuratai

M12-höz (1/2 in)

illeszkednek

Az M350, M350R, M420,

M420R, M550, M550R.

érintkezőfüleinek mérete

30 x 6mm (1 3/8 x 1/4 in)

Az M700, M700R, M825, M825R

érintkezőfüleinek mérete:

40 x 10mm (1 9 /16 x 3 /8 in)

VENTILÁTOROK

Az áttört hordozólapra

szerelés méretei

SZERELÉS

SÍKFELÜLETRE

Kivágás

és furatkiosztás

négy M6-

os (1/4in)

furat

A síkfelületre

szerelés méretei

A HŰTŐTÖNK-

VENTILÁTOR

DOBOZA

4 furat

M8 (5/ 16in)

M6 (1/4in)

FÖLDELŐ

TŐCSAVAR

A HOMLOK-

FELÜLETEN

Nem méretarányos

A metrikus méretek pontosak

Az inch méretek számítottak

17


A telepítés előkészítése

KÉSZÜLÉKEK: M900-M1850 ÉS M900R-M1850R

LÉG-

ÁRAMLÁS

Nem méretarányos

A metrikus méretek pontosak

Az inch méretek számítottak

KIMENETI sorkapcsok

BEMENETI sorkapcsok

Az Mxxx

készülékek

méretei

Az MxxxR

készülékek

méretei

Közös

méretek

FELSŐ KERET

A felső keret

méretei

HÁTSÓ KERET

A hátsó keret

méretei

8 furat 7mm-es (1/4in)

6 furat 7mm-es (1/4 in)

Az M900 – M1850 és M900R – M1850R készülékek csak síkfelületre szerelhetők

18


A telepítés előkészítése

A készülékházra vonatkozó

útmutatások

Hődisszipáció zárt készülékházban

A hőtermelő készüléket lehetőleg a készülékház alsó

részében helyezzük el, a belső hőáramlás elősegítése

érdekében. Ellenkező esetben alkalmazzunk magasabb

készülékházat, vagy telepítsünk keverő ventilátort.

A készülékház legyen megfelelő méretű a ház belsejében

elhelyezett hajtás kielégítő hűtésének fenntartásához.

A ház belsejében működtetett valamennyi

készülék által termelt hőt számításba kell venni.

A készülékház legkisebb elfogadható méretének kiszámításához

kövessük az alábbi eljárást.

A készülékház legkisebb szükséges A e szabad felületének

kiszámítása az alábbi képlet felhasználásával

végezhető el:

Ae

Ahol:

T amb

A e

k

T i

P

Példa:

P

=

k(Ti

- Tamb

)

A max. környezeti hőmérséklet °C-ban

a készülékházon kívül

Szabad hőelvezető felület m 2 -ben

A készülékház anyagának hőátbocsátási

tényezője

Max. megengedett működési hőmérséklet

°C-ban

A készülékházban helyet foglaló összes

hőtermelő eszköz disszipált teljesítménye

W-ban

a Mentor M105 modell készülékház-méretének kiszámítására.

A keretfeltételek az alábbiak:

A készülékház belsejében síkfelületreszerelt hajtás

van.

Hődisszipáló felületként csak a készülékház teteje,

előlapja és két oldallapja vehető számításba.

A készülékház 2mm (0.079in) vastagságú festett

acéllemezből készül.

A max. külső környezeti hőmérséklet: 30°C (86°F)

Helyettesítsük be az alábbi értékeket:

T i = 40°C

T amb = 30°C

k =

P =

5.5 (jellemző érték a 2mm-es (0.079in)

festett acéllemezre

190W

Megjegyzés: a P értékében szerepelnie kell az összes

többi hőtermelő eszköznek.

A legkisebb szükséges hőelvezető felület tehát:

A 190

2

e =

3.45 m

5.5(40 - 30)

=

Adjunk meg két készülékház-méretet például a magasságot

(H) és a mélységet (D). Számítsuk ki a szélességet

(W) az alábbiak szerint:

W

A e - 2HD

=

H + D

Behelyettesítve a H = D = 0.5m értéket a legkisebb

szélesség:

3.45 -(2

x 0.5 x 0.5)

W =

= 2.95m

0.5 + 0.5

Hődisszipáció szellőztetett készülékházban

Ha nincs szükség magas fokú behatolás elleni védelemre,

a készülékház lehet kisebb méretű. Szellőztető

ventilátor alkalmazható a készülékházon belüli és

kívüli levegő cseréléséhez.

A szellőztetés levegőmennyiségének kiszámítására az

alábbi képlet használható fel:

V

3.1P

=

T i - T amb

Ahol V = Légáramlás m 3 /h-ban

Példa:

P =

190W

T i = 40°C

T amb = 30°C

Így:

3.1 x 190

V =

40 - 30

3

= 58.9m

/ h

19


A telepítés előkészítése

Elektromágneses összeférhetőség

(EMC)

vezetett emisszió

Az alábbiakban a hajtás EMC képességeinek összefoglaló ismertetését

adjuk. A részletek megtalálhatók a Mentor EMC

adatlapján, amely beszerezhető a hátsó borítón felsorolt hajtásközpontoktól

vagy disztribútoroktól.

Védettség

A védettségi szabványoknak való megfelelés nem függ a telepítés

módjától. A hajtás kielégíti az EN50082-2 (védettségi

alapszabvány ipari környezethez) követelményeit és az IEC

1000-4 szerinti alábbi specifikációt.

2. rész, elektrosztatikus kisülés: 3-as szint

3. rész, rádiófrekvenciás erőtér: 3-as szint

4. rész, tranziens „burst”: 4-es szint a vezérlés sorkapcsain

5. rész, lökőfeszültség (az AC táplálás sorkapcsain):

4-es szint vonal és föld között

3-as szint vonal és vonal között

6. rész, vezetett rádiófrekvencia: 3-as szint

Emisszió

Az emissziós szabványoknak való megfelelés függ a telepítési

útmutatások következetes betartásától, a motorkábelek hoszszától

és attól is, hogy az előírt RFI szűrő felhasználásra kerül-e

az AC tápáramkörben. A részletek megtalálhatók a Mentor

EMC adatlapján, amely beszerezhető a hátsó borítón felsorolt

hajtásközpontoktól vagy disztribútoroktól. Célszerű átnézni

a motoros hajtásrendszerekre vonatkozó IEC 1800-3

(EN61800-3) jelű szabványt is.

20


A telepítés előkészítése

Csatlakozások

A vonal és a föld közötti kondenzátorok az AC táp szűrésére szolgálnak.

A szimbólumok jelentése

Egyeres tápkábel

3-fázisú AC tápkábel

Földkábel

Alternatív földcsaqtlakozás

Az egyes hajtások AC tápjának fázisait és

földkábeleit párhuzamosítani kell és össze

kell sodorni.

3-as kimenet

2-es kimenet

1-es kimenet

OV

Föld

Vezérlő

számítógép

A hajtás

vezérlőkábelei

A 0V szigetelt gyűjtősínje.

A gyűjtősínt el kell szigetelni

a készülékháztól.

Vonal – föld kondenzátorok

és kisütő-ellenállások

Hálózati fojtók

A biztosítók

alternatív

elhelyezése

Ha az MD29-es opciós

kártya telepítve van, fel

kell fűzni a 3225-1004

típusjelű ferritgyűrűt a

kártyához csatlakozó

valamennyi vezérlőkábel

köré

Lásd:

a jelcsatlakozások

vázlatai

RF fojtók a gerjesztésszabályozóhoz.

Más megoldásként RFI szűrő is

alkalmazható.

A hátlap kötése

a hálózati föld

gyűjtősínjéhez

Bizonyos alkalmazásokban

szükség lehet DC biztosítóra

az armatúra-áramkörben.

Lásd: Mentor Felhasználói

Kézikönyv

Hajtás

MDA2B

vezérlőkártya

MD29-es

kártyaopció

Biztonsági földelő

sorkapocs

AC táp

Föld

Más megoldásként

enkóder alkalmazható

a fordulatszámvisszacsatoláshoz

Rendszerszigetelő

Az AC táplálás

szétosztása és

biztosítók

A hálózati földelés gyűjtősínje

A gyűjtősínt nem kell elszigetelni

a készülékháztól

A páncélozást vagy árnyékolást a

hátlaphoz kell kötni. Ha a készülékház

konstrukciója lehetővé teszi, a készülékházhoz

való kötést inkább a kábel

belépési helyén végezzük el. Lásd:

Sugárzott emisszió az EMC adatlapon.

A 3225-1004 típusjelű

ferrtgyűrűt kell felfűzni a

vezérlőkártyához csatlakozó

valamennyi vezérlőkábel

köré.

Hátlap

Készülékház

Biztonsági kötés

a készülékházhoz

Helyi föld

Alternatív biztonsági földcsatlakozás a motorhoz

21


A telepítés előkészítése

Alternatív csatlakozások

Ezt a kábelezési megoldást kell választani, ha RFI szűrőt alkalmazunk a hajtás AC tápjához.

HÁLÓZAT

RFI szűrő

HÁLÓZAT

A biztosítók alternatív

elhelyezése

Az EMC adatlap nyújt tájékoztatást

az alábbiakról:

Vonal – föld kondenzátorok

és kisütőellenállások

Hálózati fojtók

RF fojtók a térerősségszabályozóhoz

RFI szűrők

RFI szűrő

TERHELÉS

Hálózati fojtók

TERHELÉS

RF fojtók a gerjesztésszabályozóhoz.

Más megoldásként RFI szűrő is

alkalmazható

Ha az MD29-es opciós

kártya telepítve van, fel kell

fűzni a 3225-1004 típusjelű

ferritgyűrűt a kártyához

csatlakozó valamennyi

valamennyi vezérlőkábel

köré.

Bizonyos alkalmazásokban

szükség

lehet DC biztosítóra

az armatúraáramkörben.

Lásd:

Mentor Felhasználói

Kézikönyv

Példaként ábrázolt

csatlakozások DIN

sínes csatlakozó

használata esetén

Biztonsági földelő

sorkapocs

Hajtás

MDA2B

Vezérlőkártya

Opciós MD29-

es kártya

Lásd:

a jelcsatlakozások

vázlatai

A 3225-1004 típusjelű

ferritgyűrűt kell felfűzni a

vezérlőkártyához csatlakozó

valamennyi vezérlőkábel

köré

A páncélozást vagy árnyékolást

a hátlaphoz kell kötni. Ha a készülékház

konstrukciója lehetővé teszi,

a készülékházhoz kötést inkább

a kábel belépési helyén végezzük el.

Hátlap

Készülékház

Alternatív biztonsági földcsatlakozás

a motorhoz

22


Hajtás- és alkalmazási központok

Disztribútorok

HUNGARY

Control-VH Kft ^

Tel: 361 431 1160^

Email: info@controlvh.hu

Ó Control Techniques 2006. Az ebben a kiadványban közölt információ csupán a tájékoztatás célját szolgálja, és nem képezi szerződés részét. Hitelessége nem garantálható, mivel

a Control Techniques folyamatos fejlesztési tevékenységet folytat, és fenntartja magának a jogot, hogy termékeinek specifikációját külön bejelentés nélkül megváltoztassa.

More magazines by this user
Similar magazines