DVD 2500BT - Horn

ftp.horn.pl

DVD 2500BT - Horn

DENON

DVD 2500BT

BLUE-RAY/DVD VIDEÓ FUTÓMŰ

KEZELÉSI UTASÍTÁSA


Bevezetés

BIZTONSÁGTECHIKAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ne tegye a készüléket meleg helyre! Polcra,

vagy szekrénybe helyezve hagyjon elegendő

helyet a készüléket hűtő levegő

áramlásához!

• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség,

víz, vagy por a készülék belsejébe!

• Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön idegen

tárgy a készülék belsejébe!

A készülék lézersugárral működik. Éppen ezért a szem esetleges sérülésének

elkerülése érdekében csak képzett szakember veheti le a készülék

burkolatát és javíthatja a készüléket!

FIGYELEM: A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAKKAL ELLENTÉTES

HASZNÁLAT, KEZELÉS, VAGY BEÁLLÍTÁS SZERENCSÉTLEN

ESETBEN VESZÉLYES SUGÁRZÁST EREDMÉNYEZHET!

FIGYELEM: A KÉSZÜLÉK NYITOTT ÁLLAPOTÁBAN ÉS A VÉDŐBUR-

KOLAT ELTÁVOLÍTÁSÁVAL LÁTHATÓ ÉS NEM LÁTHATÓ

LÉZERSUGÁR VÁLIK SZABADDÁ. NE NÉZZEN A LÉZER-

SUGÁRBA!

HELYE: A KÉSZÜLÉK HÁTLAPJÁN:

• Óvatosan bánjon a hálózati csatlakozó

kábellel! Mindig a hálózati csatlakozó dugónál

fogva húzza ki a csatlakozó kábelt

az aljzatból!

• Ne takarja le a készülék szellőző nyílásait!

FIGYELEM!

• Ne akadályozza a készülék szellőzését azzal,

hogy újságpapírral, törlőkendővel, függönnyel,

stb. eltakarja a készülékház szellőző

nyílásait!

• Ne tegyen nyílt lánggal világító eszközt a

készülékre!

• Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat,

ha kidobja az elemeket!

• Ne rázza és ne ütögesse a készüléket használat

közben!

• Ne tegyen folyadékkal teli edényeket, pl. vázát

a készülék tetejére!

• Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, ha

hosszabb időn át nem használja a készüléket!

• Sohase szedje szét, vagy alakítsa át a készüléket!

FIGYELEM!

AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VE-

SZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉ-

BEN SOHASE VEGYE LE A KÉSZÜ-

LÉK BURKOLATÁT, VAGY HÁTLAP-

JÁT!

• Ügyeljen arra, hogy ne permetezzen hígítót,

rovarirtószert vagy benzint a készülékre!

Az egyenlő szárú háromszögbe

zárt villámjel a készülék belsejében

található olyan szigeteletlen nagyfeszültségre

utal, amely áramütés

veszélyét jelenti.

Az egyenlő szárú háromszögbe

zárt felkiáltójel a kezelés, vagy

használat szempontjából fontos

tudnivalókra utal.

• MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a készülék, amelyre ez a nyilatkozat

vonatkozik, minden vonatkozásban megfelel az alábbi szabványoknak:

EN60065/EN55013/EN55020/EN61000-3-2 és EN61000-3-3.

Mindezen túlmenően a készülék a 2006/95/EC és a 2004/108/EC szabályzatban

foglaltaknak is megfelel.

NÉHÁNY SZÓ A KÉSZÜLÉK ÚJRAHASZNOSÍ-

TÁSÁRÓL

A készülék csomagolóanyaga újrahasznosítható, illetve újra használható.

Ennek megfelelően a csomagolóanyagot a helyi hulladékhasznosítási

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

Sohase dobja az elemeket a háztartási hulladék-gyűjtőbe, ne

égesse el azokat, hanem az elemek begyűjtésére és ártalmatlanítására

vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa

azokat!

A készülék és csomagolóanyaga, az elemek kivételével megfelel a

WEEE irányelveknek.

FIGYELEM!

A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból!

Csak a hálózati csatlakozó dugó kihúzásával tudja teljesen megszakítani a tápegység

áramellátását, így a hálózati csatlakozó dugónak könnyen elérhető helyen kell

lennie!

FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉ-

LYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE

BONTSA MEG A KÉSZÜLÉK BURKOLA-

TÁT!

Használaton kívül: Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja azt!

Húzza is ki a hálózati csatlakozó dugóját az aljzatból, ha hosszabb időn át

nem használja a készüléket! Villámlással kísért vihar esetén is áramtalanítsa

a készüléket!

2


Bevezetés

Tartalomjegyzék

Bevezetés

A készülék főbb jellemzői …………………….…………………………… 3

Fontos tudnivalók …………………………...……………………………… 4

A készülék tápellátása …………………………………………...………… 4

A készülék burkolatának tisztítása ………………………………………. 4

A készülék elhelyezése …………………...……………………………….. 4

A készülék üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalók …….……. 4

A készülék kezelésével kapcsolatos óvintézkedések ……...………… 4

A párakicsapódás veszélye ……………………………………………….. 4

Óvakodjon a tűzveszélytől és az áramütéstől! ………...……… 4

A készülék használatba vétele előtt ……….…………………………….. 4

A készülék tartozékai ………………………………………………………. 5

A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók ……...………………………… 5

A lemezekkel kapcsolatos tudnivalók ………………...………………… 5

A lemezek kezelésével kapcsolatos tudnivalók ………………………… 5

A lemezek tisztítása ……………………………………………………….. 5

A készülékkel lejátszható lemezek és fájlok ……………………………. 5

A készülékkel le nem játszható lemezek ……………………...………… 5

Színrendszerek …………………………………………………………….. 6

Régiókódok ………………………………………...………………………. 6

A lemezek/SD memóriakártyák felépítése ……………………………… 6

A jelen kezelési utasításban használt szimbólumok …………….…….. 6

Amit a távvezérlőről tudnia kell …………………………………...……... 6

Az elemek behelyezése …………………………………….…………….. 6

A távvezérlő használata ………………….……………………………….. 6

A más DENON DVD lejátszók távvezérlőjével való kölcsönhatás kivédése

…………………………………………….…………………………… 6

A távvezérlő távvezérlő jel kódkészletének módosítása ………………. 6

A készülék kezelőszervei és azok funkciói …………………………….. 7

A készülék előlapja ……………………………..…………………………. 7

A készülék hátlapja ………………...……………………………………… 7

A készülék távvezérlője …………………………………………………… 8

A készülék előlapi kijelzője ……………………………………………….. 9

A kijelző fényerejének szabályozása ……………………………………. 9

Példák a kijelző tartalmára a készülék üzeme közben ………………… 9

A készülék csatlakoztatása

Csatlakoztatása egy megjelenítő eszközhöz HDMI kábellel ..……..…. 9

Csatlakoztatása egy megjelenítő eszközhöz és ez erősítőhöz/rádióerósítőhöz

egy HDMI kábellel ……………..…………………..……..….. 9

A HDMI kimeneti üzemmódok és a tényleges kimenő jelek ………..… 9

Audió beállítások …………………………………………..…………….. 10

A hálózati csatlakozó kábel csatlakoztatása ………………………….. 11

A készülék legfőbb jellemzői

HDMI (High Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású

multimédia csatoló)

Minden korábbinál jobb minőségű képet élvezhet, ha HDMI bemenettel

rendelkező megjelenítő eszközzel köti össze ezt a BD/

DVD lejátszót.

Dialog Speed (Beszédsebesség)

A normál lejátszási sebességgel azonos hangminőséggel kissé

gyorsabban, vagy lassabban is lejátszhatja a lemezt.

Ez a szolgáltatás csak a Dolby Digital kódolású lemezeknél vehető

igénybe!

Állókép/gyors/lassú/lépésenkénti lejátszás

Különféle lejátszási opciók közül választhat (állóképek, gyors

előre/hátra, lassított és kockánként).

Lejátszás

Közvetlen lejátszás …………………..………………………………… 11

A lemezmenü, a címmenü és a felugró menü használatával

végezhető műveletek ……………………...……………………………. 12

VR üzemmódban rögzített DVD-RW/-R lemez lejátszása …….….. 12

A lejátszás szüneteltetése …………………………………………….. 12

A lejátszás folytatása …………………………………………………... 12

Gyorskeresés előre/gyorsított lejátszás hátrafele ……...………… 12

Lassított lejátszás előre-/visszafele …………….…………………… 12

Lejátszás képkockánként …………………...………………………… 12

A párbeszédek (szöveg) sebessége ………………………………… 13

Ismételt lejátszás …………………………..…………….……………… 13

A-B szakasz ismétlése ………………………………………….…….. 13

Programozott lejátszás ………………………………………………… 13

Lejátszás véletlenszerű sorrendben ………………………………… 14

A kép nagyítása/kicsinyítése ………….………………………………. 14

Kameraállás ………………………………………………………………. 14

Keresési műveletek ………………………………………...…………… 14

A képernyőn megjelenő üzenetek és menük ………………………. 15

Az audió és videó formátum kiválasztása ………………………….. 16

Audió jelsorozat/csatorna választás …………………………………. 16

A felirat nyelvének kiválasztása ……………………………………… 16

Képbeállítások …………………………………………………………. 17

Virtuális térhangzás …………………………………………………… 17

Közvetlen jelút üzemmód …………………………………………….. 17

A BD audió mód beállítása …………………………………………… 17

MP3, Windows Media Audio, JPEG és DivX ® fájlok lejátszása . 18

Kodak Picture CD digitális állóképeket tartalmazó lemez lejátszása . 19

Az SD memóriakártya olvasása ………………………………….…… 19

A funkciók beállítása

A Setup Menu beállító menü használata ……………………………. 20

Quick gyorsbeállítások ……………….……………………………….. 20

Custom egyedi beállítások ……………………………………………. 20

A készülék inícializálása ………………………………………………. 24

Egyéb információ

Hibaelhárítási útmutató ………………………………………………… 25

Nyelvkódok ……………………………………………………………….. 26

A készülék műszaki adatai …………………………………………….. 26

Állókép üzemmód (Still Mode)

A készüléken állítható az állóképek felbontása.

Az audió CD-, MP3, JPEG-és WMA lemezek véletlenszerű

sorrendben történő lejátszása

A készülékkel véletlenszerű sorrendben is lejátszhatóak a felvételek.

Az audió CD-, MP3, JPEG-és WMA lemezek programozott

lejátszása

Megfelelő programozással a kért sorrendben játssza majd le a

készülék a felvételeket.

BD/DVD menük a kívánt nyelven

A BD/DVD menüket a kívánt nyelven jelenítheti meg, feltéve,

hogy van ilyen menü a BD/DVD lemezen.

Bevezetés

Automatikus készenléti állapotba váltás

A készülék automatikusan készenléti állapotra vált, ha a stop módban 30 percig nem

indít újabb funkciót. (Lásd a 33. oldalon!)

Felíratok a kívánt nyelven

A kívánt nyelven jelenítheti meg a film feliratait, feltéve, hogy van olyan nyelvű felírat

a BD/DVD, vagy DivX ® lemezen.

Kameraállás választása

A kívánt kameraállást választhatja, ha a lemezen különféle kameraállásból készített

felvételek vannak.

Hangsáv nyelv és hangzásmód választás

Kiválaszthatja a hangsáv nyelvét és a hangzásmódot, ha többnyelvű hangsáv és

hangzásmód van a lemezen.

Kezelés letiltása (korhatárkód)

A korhatárkóddal letilthatja a gyermekeknek nem ajánlott filmek lejátszását.

Automatikus lemezérzékelés

A készülék automatikusan felismeri, hogy BD, DVD videó, videó CD, MP3, JPEG,

WMA, vagy DivX ® lemezt helyezett-e be.

A képernyőn megjelenő üzenetek

Az adott művelettel kapcsolatos információ jeleníthető meg a képernyőn, így a TVképernyőn

a távirányító használatával kényelmesebben erősítheti meg azokat (pl.

programozott lejátszás).

A kijelző elsötétítése

Változtatható a kijelző fényereje.

Képernyő kímélő

A képernyő kímélő jelenik meg, ha legalább 5 percen át semmilyen műveletet sem

indít a távirányítóról. A kijelző fényereje 75 %-kal csökken.

Képminőség szabályozás

Állítható a fényerő, a kontraszt, a színtelítettség, a gamma érték és a kép élessége.

Keresés

Fejezetkeresés: Megkeresheti a kívánt fejezetet (Chapter).

Címkeresés: Megkeresheti a kívánt címet (Title).

Felvételkeresés: Megkeresheti a kívánt felvételt (Track).

Időalapú keresés: Időalapon is végezhet keresést.

Ismétlés

Fejezet/Chapter: Ismételten lejátszhatja az adott fejezetet.

Title/cím:

Ismételten lejátszhatja a lemez adott címét.

Felvétel/Track: Ismételten lejátszhatja a lemez adott felvételét.

Teljes lemez/All A teljes lemezt ismét lejátszhatja (kivéve a DVD videó lemezt)

A-B:

Csoport/Group:

Az A és B közötti szakaszt játszhatja le ismét.

Az MP3/JPEG/WMA/DivX ® lemezen lévő mappa adott részét

játszhatja le ismét.

Zoom (Nagyítás)

X1,2, x1,5, x2,0, x4,0 méretre nagyítható a kép (a BD lemezek kivételével).

Marker (Jelölő)

Adott részeket jelölhet ki a lemezen.

Lejátszás folytatása

A lejátszás helyéről folytathatja a lejátszást még akkor is, ha közben kikapcsolta a

készüléket.

Bitráta kijelzés

A videó tartalom lejátszása alatt megjeleníthető a kijelzőn a bitráta (az egységnyi idő

alatt kiolvasott videó adat mennyisége) (a BD-lemezek kivételével).

DRC (Dinamikatartomány szabályozó)

Szabályozható a dinamikatartomány/hangerő, ha Dolby Digital/Dolby Digital Plus/

Dolby TrueHD kódolással rögzített DVD/BD lemezeket játszik le.

3


Bevezetés

JPEG állóképek megjelenítése

A készülékkel a Kodak Picture CD lemezek is lejátszhatóak. Ugyancsak

megtekinthetőek a DVD-RW/-R, CD-R/RW lemezeken, vagy SD memóriakártyákon

rögzített JPEG formátumú digitális állóképek is.

WMA „Windows Media Audio) formátumú adatok reprodukálása

A készülékkel a DVD-RW/-R, CD-R/RW lemezeken, vagy SD memóriakártyákon

rögzített WMA fájlok is megjeleníthetőek.

MP3 lemez lejátszása

A DVD-RW/-R, CD-R/RW lemezeken, vagy SD memóriakártyákon rögzített

MP3-as felvételeket is le tudja játszani.

DivX ® formátumú adatok reprodukálása

A készülékkel a DVD-RW/-R, vagy CD-R/RW lemezekre rögzített DivX ®

fájlok is megjeleníthetőek.

Hivatalosan DivX ® minősítéssel ellátott termék

Lejátssza az ismert DivX ® videó tartalmat (a DivX ® 6-os formátumút is)

a DivX ® minősítés műszaki követelményeivel összhangban.

Az SD memóriakártya tartalmának lejátszása/megjelenítése

A készülék le tudja játszani, meg tudja jeleníteni az SD memóriakártyán

rögzített MP3, Windows Media Audio, vagy JPEG fájlokat.

A képhez tartozó megjegyzéseket is el tudja menteni, de megjeleníthetőek

a BD-ROM 1.1-es profilú fájlformátumnak megfelelő és az SD

memóriakártyán, vagy BD-ROM lemezen tárolt feliratok, vagy egyéb

információ is.

BD-J alkalmazás

A Java alkalmazásokat tartalmazó egyes BD-lemezek (BD-J) esetében

interaktív funkciókat (például játék) is élvezhet.

Fontos!

Csak a készülékkel lejátszható BD/DVD és CD lemezeket helyezzen a készülékbe

(lásd az 5. oldalon)!

A készülék tápellátása

A készüléket a hálózati csatlakozó dugó 230 V 50 Hz-es váltóáramú elektromos

aljzathoz való csatlakoztatásával helyezheti áram alá. A készülék előlapján lévő

kapcsolóval kapcsolhatja be a készüléket.

Figyelmeztetés

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki eső, vagy nedvesség

hatásának a készüléket!

FIGYELEM!

FESZÜLTSÉG ALATTI SZERKEZETEK VANNAK A KÉSZÜLÉK

BELSEJÉBEN!

NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT!

A készülék felállítási helye

A biztonsága és a készülék biztonságos működtetése érdekében ügyeljen az

alábbiakra:

Sohase állítsa függőleges helyzetbe a készüléket, mindig vízszintes állásban

használja csak azt! Ne tegyen semmilyen tárgyat se a készülék házára! Ne

helyezze a készüléket közvetlenül a TV-készülék tetejére!

Ügyeljen arra, hogy ne érje közvetlen napsugárzás a készüléket és tartsa távol

azt a közvetlen hőforrásoktól! Ne használja poros, vagy nedves környezetben!

Kerülje a rosszul szellőző, szennyezett levegőjű helyiségekben való használatát!

A készülék megfelelő szellőzése érdekében ne takarja el a készülék

oldalán lévő szellőző nyílásokat! Ügyeljen arra, hogy ne érje erős rázkódás a

készüléket és ne használja azt erős mágneses térben!

A készülék szállítása előtt vegye ki a lemezt belőle és húzza ki a hálózati

csatlakozó kábelt!

Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati csatlakozó dugóját is húzza ki az aljzatból,

ha hosszabb időn át nem használja a készüléket! Villámlással kísért erős

viharok esetében is tanácsos a hálózati csatlakozót kihúzni az aljzatból.

Gondosan olvassa el a kezelési utasítást a készülék használatba vétele előtt és

tartsa is azt mindig a készülék közelében, hogy belelapozhasson, ha bizonytalan

a készülék kezelésében!

A készülék elhelyezése

Hang- és képhiba léphet fel, ha ezt, vagy más, mikroprocesszorral vezérelt

készüléket rádióvevő, vagy TV-készülék közelében használja. Ilyen esetekben az

alábbiak szerint járjon el:

A készüléket a TV-készüléktől lehető legmesszebbre tegye!

A rádióvevő, vagy TV-készülék antennakábeleit a hálózati kábelektől és ezen

készülék összekötő kábeleitől a lehető legtávolabb helyezze el!

Különösen gyakoriak a kép és hanghibák, ha beltéri antennát, vagy kültéri

antenna esetén 300 ohmos antennakábelt használ. Éppen ezért kültéri antenna

esetében 75 ohmos koaxiális kábel használatát javasoljuk.

FIGYELEM!

A készülék megfelelő hőelvezetése érdekében ne használja a készüléket zárt

szekrényben, fiókokban és hasonló helyeken!

A készülék kezelésével kapcsolatos tudnivalók

A hálózati kapcsoló bekapcsolása előtt

Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatás megtörtént-e és hogy nincs-e probléma

a csatlakozókkal és a csatlakozó kábelekkel!

A készülék egyes szerkezeti elemei akkor is áram alatt maradnak, ha készenléti

állásba kapcsolta a készüléket a hálózati főkapcsolóval! Éppen ezért ne

csak készenléti állásba kapcsolja a készüléket, hanem húzza is ki a hálózati

csatlakozó aljzatból a villásdugót, ha hosszabb időn át nem használja a készüléket,

vagy például szabadságra távozik!

Jól szellőző helyen állítsa fel a készüléket!

Elszennyeződhet a készülékbe épített olvasófej lencséje, ha olyan helyen üzemelteti

a készüléket, ahol sokat dohányoznak, vagy nagy a por. Ez esetben a

készülék nem, vagy csak bizonytalanul fogja majd tudni kiolvasni a lemezek

tartalmát.

Bevezetés

Párakicsapódás:

Pára csapódhat ki a készülék belsejében, ha nagy a hőmérsékletkülönbség a

készülék belseje és a környezete között. A párakicsapódás működési zavart,

zárlatot okozhat a készülékben.

Ez esetben hagyja egy-két óráig kikapcsolt állapotban a készüléket, amíg fel

nem veszi az a környezete hőmérsékletét!

A mobiltelefonok használatával kapcsolatos tudnivalók

Zajt okozhat a készülék működésében, ha mobiltelefont használ a közelében.

Vigye távolabbra a mobiltelefont a készüléktől, ha ezt tapasztalná!

A készülék áthelyezése

A rövidzár, vagy a csatlakozó kábelek sérülésének elkerülésére húzza ki a hálózati

kábelt és az összekötő kábeleket, ha máshová teszi át a készüléket!

Biztos helyen őrizze ezt a kezelési utasítást!

A jelen kezelési utasításban használt ábrák a jobb láthatóság érdekében

nem mindig egyeznek meg a valós készülék képével!

A jelen kezelési utasításban inverz módon jelölt oldalszámok az eredeti

angol nyelvű kezelési utasítás oldalszámaira hivatkoznak!

Párakicsapódási veszély

Pára csapódhat ki a készülék belsejében, ha hideg helyről hozza meleg helyiségbe,

vagy ha hirtelen melegíti fel a hideg és nedves helyiség hőmérsékletét. Ilyenkor

legalább 2 órán át ne kapcsolja be a készüléket!

Kerülje el az áramütés veszélyét

Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozó kábelt!

Sohase a kábelnél, hanem mindig a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a

hálózati csatlakozó dugót az aljzatból!

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból és vigye a készüléket

szakszervizbe, ha esetleg nedvesség került volna a készülék belsejébe!

A készülék használatba vétele előtt:

A készülék használatba vétele előtt tartsa be az alábbiakat:

A készülék áthelyezése

A rövidzár, vagy a csatlakozó kábelek sérülésének elkerülésére húzza ki a hálózati

kábelt és az összekötő kábeleket, ha máshová teszi át a készüléket!

Biztos helyen őrizze ezt a kezelési utasítást!

Gondosan olvassa el a kezelési utasítást a készülék használatba vétele előtt és

tartsa is azt mindig a készülék közelében, hogy belelapozhasson, ha bizonytalan

a készülék kezelésében

Az kapcsoló STANDBY állásában a készülék továbbra

is feszültség alatt marad!

Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati csatlakozó dugóját is húzza ki az aljzatból,

ha teljesen áramtalanítani kívánja a készüléket, vagy ha hosszabb időn át

nem használja azt, mert például szabadságra távozik!

A jelen kezelési utasításban használt ábrák a jobb láthatóság

érdekében nem mindig egyeznek meg a valós készülék képével!

A készülék hátlapján találja meg a készülék gyártási sorozatszámát. Minden

készülék egyedi szériaszámot kap a gyártás során. Jegyezze fel a készülék

szériaszámát, írja be azt a kezelési utasításba és őrizze meg a kezelési utasítást

is! A gyár nem tárolja az egyes gyártási sorozatszámokat a számítógépében!

A vásárlás dátuma:

Hol vásárolta?

A bolt címe:

A bolt telefonszáma:

A készülék típusa:

DENON DVD-2500BT

Gyártási sorozatszáma:

4


Bevezetés

A készülékkel együtt szállított tartozékok

Ellenőrizze, hogy megkapta-e a készülékkel együtt az alábbi tartozékokat:

Távvezérlő (RC-1091)

Hálózati csatlakozó kábel

Garancialevél

Védjegyinformáció

2 db. „R6P” (AA) ceruzaelem

Magyar és idegen nyelvű kezelési

utasítás

A HDMI, a HDMI logó és a High Definition Multimedia Interface (nagyfelbontású

multimédia csatoló) megnevezés a HDMI Licensing LLC. védjegye, vagy bejegyzett

védjegye.

A Dolby Laboratories licensze alapján gyártjuk. A „Dolby” és a kettős D szimbólum

a Dolby Laboratories védjegye.

A gyártás a Digital Theater Systems Inc. licensze alapján történt. A Szabadalmi

oltalom száma: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616,

6.487.535, 7.003.467 és több amerikai és világszabadalom és szabadalmi bejelentés.

A DTS, a DTS-ES, a Neo:6 ÉS A DTS 96/24 a Digital Theater System,

Inc. bejegyzett védjegye. ©1996-2007 Digital Theater System, Inc. Minden jog

fenntartva.

MIT KELL TUDNIA A LEMEZEKRŐL?

A lemezek kezelésével kapcsolatos tudnivalók

Úgy fogja meg a lemezeket a peremüknél fogva, hogy ne kerüljön ujjlenyomat

és por a lemez információhordozó, fényes, nem címkézett felületére!

A lemezeket használat után mindig a tokjukban tartsa!

Nem játszhatóak le a készülékkel a speciális, például szív, vagy téglalap alakú

lemezek. Ne is próbálkozzon vele, mert a szabálytalan alakú lemezek kárt tehetnek

a készülék mechanikájában!

A lemezek tisztítása

Törölje át egy puha, nem szöszölő ruhával a lemezt, ha piszkosnak találja!

Mindig a közepétől sugárirányban kifele haladva törölje a lemezt! Ne törölje

körkörös mozdulatokkal!

Sohase használjon a tisztításhoz oldószereket, benzint, hígítót, lemeztisztító

folyadékokat, fertőtlenítőszert, karcoló súrolószereket, vagy a fekete lemezek

tisztításához ajánlott antisztatikus permetet!

A készülékkel lejátszható lemezek

A készülékkel az alább felsorolt lemezek jászhatóak le.

A BD, vagy DVD lemez lejátszása előtt ellenőrizze, hogy megfelel-e az a régókóddal

és a képnormával kapcsolatban a következő oldalon leírtaknak!

A készülékkel csak az alábbi logóval ellátott lemezek játszhatóak le. Az ettől eltérő

lemezféleségek lejátszása nem garantált!

Lejátszható lemezek

Blue-ray lemezek

- BD videó

- BD-RE (2.1 változat)

- BD-R (1.1 változat)

(A készülék nem játssza le a le nem zárt lemezeket!)

DVD videó

DVD-RW

DVD-R

DVD-R DL

CD-DA (audió CD)

(Csak a lezárt lemezek!)

(Csak a lezárt lemezek!)

Logójuk

Bevezetés

Megjegyzések:

A DivX ® kiegészítő funkciójaként ismert DivX ® GMC (Global Motion Compensation,

globális mozgáskompenzáció) szolgáltatással rögzített DivX ® fájlok

nem játszhatóak le ezzel a készülékkel!

Nem tudja a készülék lejátszani a Windows Media Digital Right Management

(DRM, digitális tartalomvédelem) másolásvédelemmel ellátott állományokat!

A „WMA” (Windows Media Audio) a Microsoft által az Amerikai Egyesült

Államokban kifejlesztett audió kódolási eljárás.

A készülék támogatja a videó formátumokkal a BD-.R, BD-RE lemezeken együtt

rögzített AAC audió formátumot, de nem támogatja a készülék az önálló AAC

audió fájlokat!

Olvasható kártyák

SD memóriakártya (8 MB – 2 GB)

SDHC memóriakártya (4 GB)

MiniSD kártya (8 MB – 2 GB)

MicroSD kártya (8 MB – 2 GB)

Olvasható fájlok/adatok

MP3, Windows Media Audio, JPEG,

kép a képben megjegyzések, feliratok

és egyéb extra tartalom a BD-ROM

1.1 profil szerint.

Az SD memóriakártyákkal kapcsolatos megjegyzések

Ne vegye ki az SD memóriakártyát és ne is kapcsolja ki a készüléket, miközben

a készülék a memóriakártya tartalmát játssza le, mert az a kártya,vagy a

rajta lévő adatok sérüléséhez vezethet!

Mindig a tokjukban tartsa az SD memóriakártyákat, ha éppen nem használja

azokat!

Ne nyissa fel és ne is módosítsa a memóriakártyákat!

Ne érintse meg a memóriakártya csatlakozó felületét az ujjaival, vagy bármilyen

fémtárggyal!

Ne ragasszon címkét a kártya tokjára!

Ne is vegye le az SD memóriakártyák címkéjét!

A készülék a FAT12/FAT16 fájlformátummal rögzített SD memóriakártyákat és

a FAT32 fájlrendszerű SDHC memóriakártyákat tudja csak kezelni!

A készülék nem biztos, hogy olvasni tudja a számítógépen formattált SD

memóriakártyákat! Ilyen esetben formálja újra a kártyát a lejátszó készüléken

és ezután próbálja azt használni!

A készülék nem támogatja a mini SDHC és a mikro SDHC kártyákat!

A miniSD és a microSD kártyákhoz adapterre van szüksége:

A Java és egyéb védjegyek és logók a Sun Microsystems az USA-ban és/vagy

egyéb országokban bejegyzett védjegyei.

A DivX, a DIvX Certified és a hozzájuk kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei

és azokat engedély alapján használjuk.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation az USA-ban

és/vagy egyéb országokban bejegyzett védjegyei, vagy védjegyei.

A „Blue-ray Disc” és a

A

A

logó védjegy.

a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.

az Eastman Kodak Company védjegye.

CD-RW

CD-R

Kodak Picture CD

DTS – CD (5.1 zenei lemezek) -

Lejátszható fájlok Logójuk Média

MP3 -

Windows Media Audio

JPEG

DivX ®

DVD-RW/-R

CD-RW/-R

SD memóriakártya

(SDHC kártya is)

MiniSD kártya

MicroSD kártya

DVD-RW/-R

CD-RW/-R

A lejátszó készülék egyes részei a szerzői jogi védelmi törvények hatálya alatt

állnak és azokat az ARIS/SOLANA/4C licensze alapján használjuk.

A készülékkel le nem játszható lemezek

A készülék nem játssza le az alábbi lemezféleségeket:

Az 1.0 változatú (kazettás) BD-RE lemezeket.

Az 1.2 változatú (HTL 4x, vagy LTH 2x) BD-R lemezeket.

Az MP3/Windows Media Audio/JPEG/DivX ® fájlokat tartalmazó BD-lemezeket.

A BD/DVD hibridlemezeket (pl. Total HiFi Def hibridlemezek).

A nem „B” régiókódú BD videó lemezeket.

A nem „2”, vagy „All” régiókódú DVD lemezeket.

A DVD-ROM/RAM lemezeket (De lejátssza a DivX ® 3.11, 4.x, 5.x és 6 formátumú

fájlokat tartalmazó DVD-ROM lemezeket!)

A nem kompatibilis formátumban rögzített DVD-RW-R lemezeket.

A CD-ROM lemezeket (De lejátssza a DivX ® 3.11, 4.x, 5.x és 6 formátumú

fájlokat tartalmazó CD-ROM lemezeket!)

A CD-V lemezeket (ezekről csak az audió állományokat játssza le!)

A CD-G lemezeket (Csak az audió jelek jelennek meg a kimeneten!).

A CompactDisc-Interactive (CD-I) lemezeket

5


Bevezetés

A Video Single Disc (VSCD) videó kislemezeket.

A Video CD, Super Video CD lemezeket.

A Super Audio CD lemezeket (de lejátssza az SACD-lemezek CD rétegét.

Nem játssza le a nagyfelbontású super audio CD réteget!)

A DVD audió lemezeket.

A HD DVD lemezeket.

Az 55 mm-nél kisebb átmérőjű felvételi területű lemezeket.

A nem jogszerűen másolt (kalóz) lemezeket.

A le nem zárt lemezeket.

A színrendszer/TV képnorma

A BD és DVD lemezeket kétféle képnorma/színrendszer szerint rögzítik a stúdiókban.

Európában, az Egyesült Királyságban és számos más országban a PAL

rendszert használják. Ez a készülék is PAL norma szerinti képjeleket ad ki. A készülék

ugyanakkor le tudja játszani az elsősorban az Egyesült Államokban és a

Távol-Keleten használt NTSC norma szerinti BD és NTSC lemezeket is.

A régiókódok

A készülék a B régiókódú BD lemezeket és a 2-es, vagy ALL

régiókódú DVD videó lemezeket tudja csak lejátszani. Nem játszsza

le az ettől eltérő régiókódú lemezeket! Éppen ezért csak

ennek megfelelő régiókódú lemezeket helyezzen a készülékbe! A

lemezborítón, vagy magán a lemezen lévő szimbólumon, a földgömbbe

írt betű, vagy szám jelzi az adott lemez régiókódját. Az

adott régiókódú lemez csak olyan lejátszón jászható le, amelynek

régiókódja megegyezik a lemezen szereplő régiókóddal.

A lemezek/SD memóriakártya tartalmak felépítése

A BD/DVD lemezeket általában címekre (Title) osztjuk fel. A címek fejezetekre

(Chapter), a fejezetek felvételekre (Track) tagozódhatnak.

Az audió CD-lemezeket felvételekre osztjuk fel:

Az MP3/Windows Media Audio/JPEG/DivX ® állományokat tartalmazó adatlemezeket,

vagy SD memóriakártyákat mappákra (Folder), a mappákat pedig

fájlokra (File) osztjuk fel:

A kézikönyvben használt lemezjelölések

A kezelési utasításban egyes fejezetcímek felett az alábbi szimbólumok jelennek

meg és jelentésük az alábbi:

Szimbólum

BD-V

DVD-V

Leírása

A leírás a BD videó és a BD-RE (2.1 változatú) / BD-R (1.1 változatú),

BDMV módban rögzített lemezekre vonatkozik.

A videó módban rögzített DVD videó, DVD-R/RW lemezek lejátszására

utal.

DVD-VR A VR módban rögzített DVD lemezek lejátszására utal.

CD Az audió CD és DTS-CD lemezek lejátszására utal.

MP3

WMA

JPEG

DivX ®

Az MP3 formátumú fájlokat tartalmazó DVD-RW/-R, CD-RW/-R

lemezek és SD memóriakártyák lejátszására utal.

A WMA formátumban tárolt fájlokat tartalmazó DVD-RW/-R,

CD-RW/-R lemezek és SD memóriakártyák lejátszására utal.

A JPEG formátumú képfájlokat tartalmazó DVD-RW/-R, CD-

RW/-R lemezek és SD memóriakártyák lejátszására utal.

A DivX® kódolású DVD-RW/-R, CD-RW/-R lemezek lejátszására

utal.

Amennyiben egyik fenti logó sem található az adott szakasznál, akkor az abban

foglaltak mindegyik lemezféleségre és adathordozóra egyaránt érvényesek.

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

Amit a távvezérlőről tudnia kell

Az elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtartó fiók fedelét!

Tegye vissza az elemtartó fiók fedelét!

Helyezzen be két „AA” (R6P) ceruzaelemet.

Ügyeljen a polaritásra!

Az elemekkel kapcsolatos megjegyzések

"AA" (R6P, ceruza) elemeket használjon!

A távirányító használati gyakoriságától függően, de legalább évente egyszer cserélje

ki az elemeket!

Cserélje ki az elemeket, ha már egészen közelről sem tudja irányítani a távirányítóval

a készüléket!

A készülékkel együtt szállított elem már öreg lehet. Mihamarabb cserélje ki újra!

Az új elemek behelyezésénél ügyeljen az elemek polaritására, ahogyan azt az

elemtartóban lévő + és – jel is mutatja!

Az elemfolyadék szivárgásának megakadályozása érdekében:

• Ne használjon új és régi elemet együtt!

• Csak egyforma típusú elemeket használjon!

• Ne zárja rövidre, ne szerelje szét az elemeket!

• Ne tegye tűzbe az elemeket!

Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót!

Amennyiben kifolyt volna az elemfolyadék, óvatosan törölje ki a folyadékot az

elemtartóból, majd tegyen be új elemeket!

A távirányító használata

Bevezetés

A távvezérlő használata során tartsa szem előtt az alábbiakat:

Ügyeljen arra, hogy ne legyen idegen tárgy a távvezérlő jeladó ablaka és a

készülék távvezérlő jeleket érzékelő ablaka között!

Bizonytalanná válhat a távvezérlő működése, ha erős napsugár, vagy fluoreszcens

lámpa fénye érzi a készülék távvezérlő jeleket érzékelő ablakát.

Zavarhatják egymást a különféle készülékek távvezérlői. Éppen ezért lehetőség

szerint ne használja más készülék távvezérlőjét a készülék közvetlen közelében!

Cserélje ki az elemeket, ha már közelről sem tudja távvezérelni a készüléket!

A legnagyobb távvezérlési távolságok az alábbiak:

- Egyenes irányban: kb. 7 m.

- Oldalirányban: Kb. 7 m, legfeljebb 30 fokos szögben

A készülék beállítása úgy, hogy ne zavarja azt másik DENON DVD

lejátszó távvezérlője

Amennyiben másik DENON DVD lejátszó is van a készülék közelében, akkor

előfordulhat, hogy a készülék a másik DVD lejátszó távvezérlője által kiadott jelekre

is reagál. Ennek elkerülése érdekében beállíthatja ezt a lejátszót úgy,hogy

ne reagáljon az egyéb DENON készülék távvezérlőjére.

1) Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2) Nyomja meg a [7], [8], [9], [2] gombokat!

3) Nyomja meg a [SETUP] gombot!

Az „Only Attached Remocon” (csak a tartozék távvezérlő) felirat jelenik meg

a készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz képernyőjének jobb felső

sarkában és ettől kezdve a készülék csak a tartozék távvezérlő jeleit fogadja

és hajtja végre.

A gyári alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a [7], [8], [9], [1] gombokat

a fenti 2. lépésben! A „Normal Remocon” (normál távvezérlés) felirat jelenik

most meg a készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz képernyőjének

jobb felső sarkában és ettől kezdve a készülék a saját távvezérlő jeleit és az

azzal kompatibilis egyéb távvezérlők jeleit és fogadja és értelmezi.

Megjegyzés:

A beállítás a készülék kikapcsolása és a hálózati csatlakozókábel kihúzása

után is érvényben marad.

Egyes funkciók nem működhetnek, vagy nem előírás szerint működnek, ha egy

másik DENON DVD lejátszó távvezérlőjével kívánja távvezérelni ezt a készüléket!

A távvezérlő kódkészletének módosítása

Meg is változtathatja a távvezérlő távvezérlő kódkészletét, hogy semmiképpen se

zavarhassa a készüléket másik DVD lejátszó távvezérlője. Ilyenkor a készüléket

csak olyan távvezérlővel tudja távvezérelni, amelynek kódkészlete megegyezik a

készülékben beállított távvezérlő kódkészlettel!

• A készülék távvezérlő kódkészletének módosítása

1) Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2) Válassza a [/] gombokkal az ikont, majd nyomja meg az [ENTER]

gombot!

3) Válassza a [/] gombokkal az ikont, majd nyomja meg az [ENTER]

gombot!

4) Válassza a [/] gombokkal a „Remote Control Setting” (távvezérlő kódok

beállítása) opciót!

5) Az [ENTER] gombbal választhat a „DENON1” és „DENON2” opció közül.

6


Bevezetés

6) A [SETUP] gombbal léphet ki a beállító menüből

Ettől a pillanattól kezdve a módosított távvezérlő kódkészletet használja a készülék.

Ennek megfelelően a távvezérlő kódkészletét is át kell állítania, hogy

vezérelni tudja vele a lejátszó készüléket. Az alábbiak szerint végezheti el ezt

a műveletet:

A készülék kezelőszervei és azok funkciói

A készülék előlapja

• A távvezérlő távvezérlő kódkészletének módosítása

„DENON1” kódkészlet beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RETURN] gombot, majd nyomja meg a [3],

[2], [1] kódot!

„DENON1” kódkészlet beállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RETURN] gombot, majd nyomja meg a [3],

[2], [1] kódot!

A készülék előlapi kijelzőn megjelenik a távvezérlő kódkészletének száma, ha

nem egyezik meg az a készülékben beállított kódkészlettel.

A távvezérlő kód gyári beállítása „DENON1” és ez a kódkészlet lép életbe, ha

elemet cserél a távvezérlőben.

A készülék hátlapja

Bevezetés

A készüléket a bekeretezett számmal jelölt gombokkal is bekapcsolhatja.

1. ON/STANDBY (POWER) hálózati bekapcsoló 8. PLAY (lejátszás) gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a készüléket.

Ezzel a gombbal indíthatja és folytathatja a lejátszást.

2. Bekapcsolás jelző lámpa

9. STOP gomb

Zölden világít, ha be van kapcsolva a készülék, a készenléti

állapotban pirosan világít.

10. / (SKIP DOWN/UP) (ugrás le) gomb

Ezzel a gombbal állíthatja le a lejátszást.

3. A távirányító érzékelő ablaka

Ezzel a gombbal lépkedhet felfele és lefele a címek/

Ez mögött van a készülék infravörös távvezérlő jeleket fejezetek/felvételek között..

érzékelő áramköre, így erre irányítsa a távvezérlőt! 11. / Gyorskeresés vissza-/előrefele gomb

4. Lemezfiók

A lejátszás alatt ezzel a gombbal gyorsítva játszhat le

Ide helyezze be a lejátszani kívánt lemezt!

előre-/visszafele. Szünet üzemmódban lassítva játszhat

le vele előrefele.

5. A készülék kijelzője

Lásd „A készülék előlapi kijelzője” pontot a 9. oldalon! 12. STILL/PAUSE (állókép/szünet) gomb

6. SD kártya foglalat

Ezzel a gombbal szüneteltetheti a lejátszást.

Ide helyezze be a lejátszani kívánt SD memória kártyát! 13. HDMI Resolution (felbontás) gomb

7. OPEN/CLOSE (nyit/zár) gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a HDMI aljzaton megjelenő

jel Ezzel a gombbal nyithatja és zárhatja a lemezfiókot.

felbontását.

1. HDMI aljzat

Ehhez az aljzathoz csatlakoztathatja egy HDMI kábellel a megjelenítő eszközt.

2. RS-232C vezérlő aljzat

A jövőbeni rendszerbővítések célját szolgálja.

3. ROM TO ROOM IN/OUT (terem-terem be-kimenet) aljzatok

Ezekhez az aljzatokhoz csatlakoztathatja a DENON Satellite Remote Control távvezérlő egységet. Segítségével egy

távvezérlővel több készüléket is távvezérelhet.

4. AC IN (hálózati csatlakozó aljzat)

Ide csatlakoztassa a hálózati csatlakozó kábelt!

Megjegyzés

Ne érintse meg a hátlapon lévő csatlakozó aljzatok érintkező tüskéit! Az elektrosztatikus kisülés tönkreteheti a készülék

érzékeny elektronikáját!

7


Bevezetés

A készülék távvezérlője

A készüléket a bekeretezett számmal jelölt gombokkal is bekapcsolhatja.

1. POWER ON hálózati bekapcsoló gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a készüléket.

2. POWER OFF hálózati kikapcsoló gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki a készüléket.

3. A-B REPEAT (ismétlés) gomb

Ezzel a gombbal ismételheti meg az A-B szakaszt.

4. REPEAT (ismétlés) gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be az ismétlési módot.

5. RANDOM (véletlen sorrend) gomb

Ezzel a gombbal véletlenszerű sorrendben játszhatja le a felvételeket/

fájlokat.

6. ZOOM (nagyítás) gomb

Ezzel a gombbal nagyíthatja, vagy kicsinyítheti a képet a lejátszás alatt.

7. CLEAR (törlés) gomb

Ezzel a gombbal törölheti a téves, vagy felesleges információt a programból,

a jelölő beállításokat, illetve törölheti a CD-lemezek lejátszására

készített programot, stb.

8. RED/GRN/YEL/BLU (piros/zöld/sárga/kék) gomb

Ezekkel a gombokkal választhat tételeket egyes BD menükben.

9. TOP MENU gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a lemez top menüjét.

10. /// kurzorgombok

Ezekkel a gombokkal választhat beállítási tételt, illetve értéket a beállító

menükben.

11. ENTER (jóváhagyó) gomb

Ezzel a gombbal hagyhatja jóvá a beállításokat a beállító menükben.

12. SETUP (beállító) gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék beállító menüjét.

13. ANGLE (kameraállás) gomb

Ezzel a gombbal választhat kameraállást, ha több kameraállásból készült

jelenet is van az adott lemezen.

Ezzel a gombbal forgathatja el a JPEG/Kodak Picture digitális állóképeket

90 fokkal az óramutató járásával egyező irányba.

14. SUBTITLE (felíratok) gomb)

Ezzel a gombbal választhatja ki a kívánt nyelvű feliratot.

15. PURE DIRECT (közvetlen jelút) gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a zajt csökkentő közvetlen jelút funkciót.

16. DISPLAY (kijelző) gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a képernyőn megjelenő menüt.

17. (SKIP DOWN) (ugrás le) gomb

A lejátszás alatt ezzel a gombbal léphet az éppen lejátszás alatt álló cím,

fejezet, vagy felvétel elejére.

18. (SKIP UP) (ugrás fel) gomb

A lejátszás alatt ezzel a gombbal léphet a következő cím, fejezet, vagy

felvétel elejére.

19. STOP • gomb

Ezzel a gombbal állíthatja le a lejátszást.

Ezzel a gombbal léphet ki a címmenüből is.

20. (REW) (keresés visszafele) gomb

A lejátszás alatt lenyomva visszafele indíthat gyorsított lejátszást/keresést.

21. STILL/PAUSE (állókép/szünet) gomb

Ezzel a gombbal szüneteltetheti a lejátszást.

A lejátszás szüneteltetése alatt a gombot nyomogatva kockánként játszhatja

le előrefele az adott felvételt.

8

Bevezetés

22. (FFW) (keresés előrefele) gomb

A lejátszás alatt lenyomva előrefele indíthat gyorsított lejátszást/keresést.

A lejátszás szüneteltetése alatt nyomogatva kockánként játszhatja le előrefele

az adott felvételt.

23. PLAY (lejátszás) gomb

Ezzel a gombbal indíthatja, vagy folytathatja a lejátszást.

24. MODE (üzemmód) gomb

A lejátszás alatt lenyomva a kép beállítására szolgáló menüt jelenítheti

meg vele, illetve gyorsított lejátszást indíthat vele.

A JPEG digitális állóképek lejátszása alatt a gombot megnyomva a képméret

változtatására, illetve a képi hatások módosítására szolgáló menüt

jelenítheti meg vele.

A stop módban, DB-lemez lejátszásánál a BD audió mód beállítására szolgáló

menüt jelenítheti meg vele.

A stop módban, DB-, vagy DVD-lemez lejátszásánál a virtuális térhangzás

beállítására szolgáló menüt jelenítheti meg vele.

A stop módban, CD-lemez, vagy MP3, Windows Media Audio, JPEG

fájlokat tartalmazó lemez lejátszásánál a program készítésére, illetve a

véletlenszerű sorrendben történő lejátszásra szolgáló menüt jelenítheti meg

vele.

25. AUDIO gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék audió menüjét.

26. RETURN (visszalépés/jóváhagyás) gomb

Ezzel a gombbal az előzőleg megjelenített menüre léphet vissza.

27. POP UP MENU/MENU (menü) gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a felugró menüket, a lemezmenüt, illetve

a fájllistát.

28. SEARCH MODE (keresési mód) gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a keresési funkciók beállítására szolgáló

menüt.

29. Számgombok

Ezekkel a gombokkal írhatja be a címek/fejezetek/felvételek/fájlok számát.

30. OPEN/CLOSE (nyit/zár) gomb

Ezzel a gombbal nyithatja és zárhatja a lemezfiókot.

31. DIMMER (kijelző halványító) gomb

Ezzel a gombbal változtathatja az előlapi kijelző fényerejét

Megjegyzés:

A BD-lemezek esetében nem használható a [ZOOM] és a [RANDOM] gomb!


Bevezetés

A készülék előlapi kijelzője

1. A lemez lejátszásakor világít.

A lejátszás szüneteltetése esetén világít.

2. A programozott lejátszás alatt világít.

3. A véletlenszerű sorrendben történő lejátszás alatt világít.

4. Az ismétlési műveletek alatt világít.

5. A dekódolt formátumot jelzik.

Nem a felvételi és nem is a kimeneti jelformátumot jelöli!

6. Akkor világít, ha az adott jelenet több kameraállásból készített

felvétele is szerepel a lemezen.

7. Többcsatornás felvétellejátszása esetén világít.

8. Kétcsatornás felvétel lejátszása esetén világít.

9. Különböző időadatok jelennek meg ezen a részen:

TOTAL: Az audio CD-lemez játékidejéből még hátralévő,

illetve a lemez játékidejéből már eltelt idő jelenik

meg.

SING: Akkor világít, ha hangadat fájlt játszik le a készülék,

vagy hangadatot emel ki a program menüben.

REM: A még hátralévő időt mutatja.

A kijelző fényerejének módosítása

10. Az éppen lejátszás alatt álló lemez különféle szakaszainak

típusát jelzi.

11. Akkor világít, ha HDMI videó, vagy audió jel jelenik meg

a kimeneten.

Nem világít, ha nem működik a HDMI kapcsolat!

12. Az éppen lejátszás alatt álló lemez típusát jelzi.

13. SD memória kártya csatlakoztatását jelzi.

14. A lemezzel kapcsolatos információt, például a jatkkidőből

eltelt időt, stb. mutatja.

A [DIMMER] gomb nyomogatásával módosíthatja az előlapi kijelző fényerejét. A [DIMMER] gomb minden megnyomásával

a világos sötét auto sorrendben változik az előlapi kijelző fényereje. Az auto beállításnál a lejátszás alatt sötétebbre

vált a kijelző fényereje.

Megjegyzés:

Nem használható a [DIMMER] gomb, miközben a beállító menü látszik a megjelenítő eszközön.

A készülék csatlakoztatása

A HDMI aljzattal ellátott megjelenítő eszköz csatlakoztatása

Egyetlen (a kereskedelmi forgalomban beszerezhető) kábellel kötheti össze a lejátszót és a megjelenítő eszközt, ha az

HDMI (High Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású multimédia csatoló) kompatibilis bemenettel rendelkezik. Ezen a

csatolón keresztül DVD videó lemezek és egyéb források képjeleit és a DVD audió sokcsatornás audió jeleit egyaránt

digitális formátumban továbbíthatja.

A csatlakoztatások elvégzése után ne feledje el elvégezni a HDMI beállításokat a beállító menüben a csatlakoztatott

megjelenítő eszköznek megfelelően! Lásd a 20. oldalakon!

A kijelző állapota üzem közben

Kijelző

Leírása

Be van kapcsolva a készülék

Ki van kapcsolva (készenléti állásban van)a készülék

A lemezfiók nyitása

A lemezfiók zárása

A lemez betöltése

Nincs lemez a lemezfiókban, vagy nem olvassa a készülék a behelyezett lemezt.

Nincs SD kártya az SD kártya aljzatban

A készülék nem tudja kiolvasni a lemezt, vagy a behelyezett SD kártyát.

Stop üzemmód

480i HDMI kimeneti üzemmódot választott

576i HDMI kimeneti üzemmódot választott

480p HDMI kimeneti üzemmódot választott

576p HDMI kimeneti üzemmódot választott

720p HDMI kimeneti üzemmódot választott

1080i HDMI kimeneti üzemmódot választott

1080p HDMI kimeneti üzemmódot választott

1080p 24 kockás HDMI kimeneti üzemmódot választott

Lekapcsolta a közvetlen jelút (Pure Direct) üzemmódot

Lekapcsolta a közvetlen jelút üzemmódban az előlapi kijelzőt.

A programban szereplő felvételek száma és az éppen kiválasztott felvétel száma

A programban szereplő felvételek száma és az éppen kiválasztott mappa/felvétel száma

A „ROOT” felirat olvasható, ha a gyökérkönyvtárat választotta.

Ez a felirat világít, ha törölte a lejátszási programot.

Bevezetés

Megjegyzés:

Néhány képponttal jobbra tolódik a fejezet és az időadatok kijelzése, ha 100 címnél többet tartalmazó lemezt játszik le.

A HDMI aljzattal ellátott megjelenítő eszköz és erősítő/rádióerősítő csatlakoztatása

A készülék csatlakoztatása

Egyetlenkábellel kötheti össze a lejátszót, az (rádió)erősítőt és a megjelenítő eszközt, ha az HDMI kompatibilis bemenettel

rendelkezik. Ezen a csatolón keresztül DVD videó lemezek és egyéb források képjeleit és a DVD audió sokcsatornás audió

jeleit egyaránt digitális formátumban továbbíthatja.

Frontsugárzó (bal) Frontsugárzó (jobb)

HDMI kompatibilis aljzattal ellátott megjelenítő

A HDMI kábel és az egyéb összekötő kábel nem a készülék tartozéka!

A szakkereskedésekben tudja megvásárolni a csatlakoztatáshoz szükséges kábeleket.

9


A készülék csatlakoztatása

A HDMI kimeneti üzemmódok és a kimeneten ténylegesen megjelenő jelek

A gombbal választhatja ki a HDMI kimeneti üzemmódot. Az alábbiak szerint változik ilyenkor a

HDMI kimenet videó felbontása:

Az előlapi kijelzőn

A HDMI kimenet felbontása

*1 Csak akkor jelenik meg a „480i”, vagy „480p” a kijelzőn, ha NTSC lemezt, vagy 1080p/24 képkockás forrást játszik le!

Megjegyzés:

A HDMI kimeneti üzemmód kiválasztása után az így beállított felbontással jelenik meg a képjel a HDMI kimeneten., Az

ehhez legközelebb álló lehetséges alacsonyabb felbontással jelenik meg a képjel, ha nem támogatja a csatlakoztatott

megjelenítő eszköz a kért felbontást.

A DB-lemezek lejátszása alatt nem használható a gomb!

Rövid időre eltorzulhat a kép és a hang, amikor HDMI megjelenítési üzemmódot vált.

A beállító menürendszer „Video” menüjében is módosíthat a HDMI kimeneti üzemmódon. Lásd a 20. oldalon!

A 24 képkocka/másodperc módban rögzített filmanyag minél természetesebb és élethűbb megjelenítése érdekében

lehetőség szerint az „1080p24” üzemmódot válassza! (Feltéve, hogy a csatlakoztatott megjelenítő eszköz képes az

1080p24 üzemmódra!)

A jobb kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy nagysebességű (2-es kategóriájú) HDMI kábelt használjon!

Az 1080p24-es felbontású műsort tartalmazó lemez képanyaga is 60 képkocka/másodperc formátumban jelenik meg, ha

nem „1080p24” üzemmódot választ!

Audió beállítások

A HDMI csatakoztatás kiépítése során ne feledje el elvégezni a „HDMI Audio Out” beállításokat az „Audio” menüben a

csatlakoztatott megjelenítő eszköz műszaki adatainak, képességeinek megfelelően.

A csatlakoztatandó készülék A „HDMI Audio Out” beállítások A HDMI aljzaton megjelenő audió jel

A DTS, DTS-HD, Dolby Digital,

Dolby Digital Plus, vagy Dolby

TrueHD dekódolással kompatibilis

eszköz.

3, vagy többcsatornás audió bemenetet

(nem DTS, DTS-HD, Dolby

Digital, Dolby Digital Plus, vagy

Dolby TrueHD kompatibilis) támogató

eszköz.

HDMI Multi(Normal)

HDMI Multi(LPCM)

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby

TrueHD, DTS, vagy DTS-HD bitsorozat

jelenik meg a HDMI OUT kimeneten.

A csatlakoztatott AV rádióerősítőn

végezze el a megfelelő hangsugárzó

beállításokat!

Többcsatornás audió jelek jelennek

meg a HDMI aljzaton. A „HDMI

Multi(LPCM)” felirat megjelenése után

végezze el a szükséges hangsugárzó

beállításokat! (Lásd a 23. oldalon!)

A készülék csatlakoztatása

A csatlakoztatandó készülék A „HDMI Audio Out” beállítások A HDMI aljzaton megjelenő audió jel

A kétcsatornás audió bemenetet

támogató készülék, vagy az audió

bemenettel nem kompatibilis eszköz.

• A HDMI OUT kimeneten megjelenő audió jelek

A lemez típusa

BD videó

BF-RE/BD-R

DVD videó

HDMI 2ch Kétcsatornásra lekevert audió jel

jelenik meg a HDMI OUT kimeneten.

Audió felvételi

A „HDMI Audio Out” beállítás

formátum HDMI Multi(Normal) HDMI Multi(LPCM) HDMI 2ch

Dolby Digital Dolby Digital *1 Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus *1 Multi LPCM *2 2ch lekevert LPCM

Dolby TrueHD Dolby TrueHD *1 Multi LPCM *3 2ch lekevert LPCM

DTS DTS *1 Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

DTS-HD DTS-HD *1 Multi LPCM *4 2ch lekevert LPCM

LPCM Multi LPCM Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

AAC AAC Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

LPCM Multi LPCM Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

MPEG MPEG Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

DTS DTS Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

MPEG MPEG Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

DivX ® MP3/MP2 2ch LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM

Audió CD/MP3/Windows Media Audio 2ch LPCM 2ch LPCM 2ch LPCM

DTS CD DTS Multi LPCM 2ch lekevert LPCM

*1: Amennyiben „Mix Audio Output” beállítás szerepel a „BD Audio Mode” tételnél, akkor Multi LPXCM jel jelenik meg az

audió kimeneten. Lásd a 22. oldalon!

*2: A független al-bitsorozatokból kikódolt audió jelek jelennek meg a kimenten.

*3: A Dolby Digital adatsorból kikódolt audió jelek jelennek meg a kimeneten.

*4: A DTS adatsorból kikódolt audió jelek jelennek meg a kimeneten.

Amennyiben nem kompatibilis a csatlakoztatott eszköz a HDMI BITSTREAM formátummal, akkor Multi LPCM, vagy

kétcsatornásra lekevert LPCM jelek jelennek meg a kimeneten a csatlakoztatott készülék képességeitől függően, még

akkor is, ha egyébként „HDMI Multi(Normal)” beállítást választott a „HDMI Audio Out” tételnél. Lásd a 21. oldalon!

Másolásvédelmi rendszer

A BD/DVD-lemezeken rögzített digitális videófelvételek HDMI aljzatokon keresztül térténő lejátszásához mind a lejátszónak,

mind a megjelenítő eszköznek (vagy a közéjük kapcsolt AV rádióerősítőnek) támogatnia kell az úgynevezett HDCP (highbandwith

digital content protection system, nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmi rendszer) másolásvédelmi

megoldást. A HDCP olyan másolásvédelmi rendszer, amely adatkódolást és autentikálást végez a két csatlakoztatott

készülék mindegyikénél. Ez a lejátszó támogatja a HDCP másolásvédelmi megoldást. Olvassa el a megjelenítő eszköz,

vagy az AV rádióerősítő kezelési utasítását is, hogy az támogatja-e a HDCP rendszert!

* HDMI: High-Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású multimédia csatoló

Megjegyzés:

Nem, vagy nem jó minőségben jelenik meg a kép, ha nem HDCP-kompatibilis megjelenítő eszközt használ!.

Egyes HDMI aljzattal ellátott készülékek más HDMI aljzattal ellátott készüléket vezérelni is tudnak a HDMI aljzaton

keresztül. Ez a lejátszó nem vezérelhető a HDMI aljzaton keresztül!

A csatlakoztatott készülék esetenként korlátozhatja a HDMI aljzaton megjelenő jel paramétereit (mintavételi frekvencia, a

csatornák száma, a bitszám, stb.).

A HDMI aljzatokkal ellátott egyes megjelenítő eszközök (például a kivetítők) nem rendelkeznek beépített hangszórókkal.

Ilyen esetben nem tudnak megszólalni a megjelenítő eszközön a HDMI aljzatokra kapcsolt audió jelek.

10


A készülék csatlakoztatása

A hálózati csatlakozó kábel csatlakoztatása

Miután végzett minden csatlakoztatással, csatlakoztassa a hálózati csatlakozó kábelt az AC IN aljzathoz!

Ezután dugja a hálózati csatlakozó kábel villásdugóját egy megfelelő hálózati csatlakozó aljzathoz!

Ehhez a csatlakoztatáshoz az alábbi tartozékot használhatja:

1 db. hálózati csatlakozó kábel

Megjegyzés:

Gondosan dugja be a csatlakozó dugókat! Elektromos zajt okozhat a lazán érintkező csatlakozó!

A készülék csatlakoztatása

Lejátszás

Közvetlen lejátszás

BD-V DVD-V DVD-VR CD

1 Nyomja meg az , vagy a [POWER ON] gombot!

2 Kapcsolja be a megjelenítő eszközt és válassza ki rajta a

HDMI bemenetet!

3 Nyissa ki a gombbal a lemezfiókot!

4 A címkével felfele tegye be a lemezt a lemezfiókba!

Megjegyzés:

Lejátszás

A művelet tiltását jelző ikon jelenhet meg a TV-képernyő jobb felső

sarkában az adott művelet alatt, jelezvén, hogy a lemez, vagy a DVD játszó

nem engedélyezi az adott művelet elvégzését.

A kétrétegű lemezek lejátszásánál egy pillanatra elakadhat a lejátszás. Ez a

rétegváltáskor következik be és nem minősül a készülék hibájának.

Eltérő működést tapasztalhat, ha lemezmenüvel ellátott BD/DVD lemezt játszik

le. A lejátszással kapcsolatos tudnivalókat az adott lemez kezelési utasításában

találja meg.

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

5 Zárja be a gombbal a lemezfiókot!

Eltarthat egy kis ideig, amíg

a készülék beolvassa a

lemez tartalmát!

Egyes lemezeknél automatikusan indul a lejátszás.

6 A gombbal indíthatja el a lejátszást.

Számos BD videó és DVD videó lemez esetében ez menüképernyő

jelenik meg.

Ebben az esetben a [///] gombbal választhatja ki a kívánt tételt,

majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

7 A • gombbal tudja ideiglenesen leállítani a lejátszást.

Ezzel kapcsolatban további részleteket „A lejátszás folytatása” pontban

talál a 12. oldalon.

A lemez kivétele:

Nyissa ki a gombbal a lemezfiókot, majd vegye ki a lemezt, mielőtt kikapcsolná

a készüléket!

11


Lejátszás

A lemezmenü, a címmenü és a felugró menü használata

BD-V DVD-V

Számos BD és DVD lemez lemezmenüt (DVD), címmenüt (Title Menu, BD/DVD),

vagy felugró menüt (Pop-up menu, BD videó) tartalmaz, amely leírja a lemez

tartalmát, illetve a lemezmenü az adott lemezen elérhető funkciókat mutatja meg.

Ezen menük tartalma és formája lemezenként eltérő lehet.

Lemezmenü (Disc menu, DVD)

1) Nyomja meg a [POP UP MENU / MENU] gombot!

Megjelenik a lemezmenü.

2) A [///] gombokkal válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg az

[ENTER] gombot!

Felugró menü (pop-up menu, BD videó)

Egyes BD lemezeken ilyen felugró menük lehetnek. A [POP UP MENU /

MENU] gombot megnyomva ugrik fel a képernyőn az ilyen menü, miközben

tovább folytatódik a lemez lejátszása.

1) Nyomja meg a BD lemez lejátszása alatt a [POP UP MENU / MENU] gombot!

2) A [///] gombokkal válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg az

[ENTER] gombot!

Megjegyzés:

A művelet tiltását jelző ikon jelenhet meg a TV-képernyő jobb felső sarkában

az adott művelet alatt, jelezvén, hogy a lemez, vagy a DVD játszó nem

engedélyezi az adott művelet elvégzését.

Lemezenként eltérő lehet a menü tartalma és formája. Az adott lemez borítóján

talál pontos leírást a lemezen található menüről.

A VR módban rögzített DVD-RW/-R lemez lejátszása

DVD-VR

A VR módban rögzített DVD-RW/-R lemez lejátszásakor az „Original” (eredeti),

vagy a „Playlist” (lejátszási lista) opció közül választhat, feltéve, hogy tartalmaz

lejátszási listát az adott lemez.

1) Nyomja meg a [POP UP MENU / MENU] gombot, hogy megjelenjék a

BD/DVD menü!

2) A [///] gombokkal válassza ki az „Original”, vagy a „Playlist”

tételt!

A lejátszás szüneteltetése

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a gombot!

Szünet üzemmódra vált a készülék.

2) A gombbal térhet vissza a normál lejátszáshoz.

Megjegyzés:

A BD, DVD és DivX ® lemezek esetében „Field” értéket rendeljen a „Still Mode”

paraméterhez a „Video” menüben, ha rossz minőségű az állókép a szünet

üzemmódban (lásd a 29. oldalon)!

A lejátszás folytatása

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a • gombot!

A lejátszás folytatására szolgáló menü jelenik meg a képernyőn.


2) Nyomja meg a gombot!

Néhány másodperc múlva folytatódik a lejátszás attól a ponttól, ahol korábban

leállította azt. A lejátszás folytatásának leállításához és a lemez elejéről való

újraindításához nyomja meg ismét a • gombot még a stop üzemmódban!

Megjegyzés:

Az MP3.JPEG, vagy Windows Media Audio lemezek esetében az éppen

aktuális fájl elejétől indul újra a lejátszás.

A készülék a lejátszás leállításának pontját akkor is megőrzi a memóriájában,

ha közben kikapcsolja a készüléket.

Törölheti ezt az újraindítási információt, ha kihúzza a készülék hálózati csatlakozó

dugóját, kinyitja a lemezfiókot, vagy ismét megnyomja a • gombot a stop

üzemmódban.

Nem működik a lejátszás folytatása funkció a Java alkalmazásokat támogató

BD lemezek (BD-J) esetében.

Gyorsított lejátszás előrefele/visszafele

BD-V DVD-V DVD-VR CD MP3 WMA DivX ®

1) Nyomogassa a lejátszás alatt a vagy gombot, hogy kiválaszthassa a

gyorsított előre-, vagy visszafele történő lejátszás sebességét!

A gomb esetében:

Lejátszás

Megjegyzés:

Az MP3.és a Windows Media Audio lemezek esetében nem végezhet gyorskeresést

előre-/visszafele a különböző fájlok között!

Az audio CD-lemezek esetében nem végezhet keresést gyorsított sebességgel

előre-, vagy visszafele a programozott lejátszási üzemmódban!

.Egyes DivX ® fájlok esetében esetleg nem működik a gyorskeresés előre-/viszszafele

funkció.

Lassított lejátszás előrefele

BD-V DVD-V DVD-VR DivX ®

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a gombot

2) Nyomja meg a gombot!

A készülék lassított lejátszásra vált és elnémul a hang.

2) A gomb nyomogatásával választhatja ki a lejátszási sebességet.

3 sebességi fokozat közül választhat a lassított lejátszásnál előrefele:

gomb:

4) A gombbal térhet vissza a normál lejátszáshoz.

Megjegyzés:

„Field” értéket rendeljen a „Still Mode” paraméterhez a „Video” menüben, ha

rossz minőségű az állókép a szünet üzemmódban (lásd a 29. oldalon)!

Nem kérhet lassított lejátszást visszafele!

Lejátszás kockánként előrefele

BD-V DVD-V DVD-VR DivX ®

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a gombot

Szünet üzemmódra vált a készülék és elnémul a hang. A gomb minden

újabb megnyomásával kockánként lép előre a kiolvasófej.

2) A gombbal térhet vissza a normál lejátszáshoz.

Megjegyzés:

„Field” értéket rendeljen a „Still Mode” paraméterhez a „Video” menüben, ha

rossz minőségű az állókép a szünet üzemmódban (lásd a 23. oldalon)!

Ebben az üzemmódban csak kockánként léptetheti előrefele a jelenetet!

2) A [///] gombokkal válassza ki a kívánt címet, majd nyomja meg az

[ENTER] gombot!

Megjegyzés:

Az „Original” a lemezre ténylegesen rögzített címet jelöli.

A „Playlist” az eredeti felvétel szerkesztett változata.

Lemezektől függően különféle BD/DVD menük lehetnek.

Nem jelenik meg a BD/DVD menüben a Playlist, ha nincs lejátszási lista az

adott lemezen!

A gomb esetében:

2) Nyomja meg a gombot, ha vissza kíván térni a normál sebességű lejátszáshoz!

A BD és a DVD lemezek esetében 5 fokozatban változtathatja a lejátszás

sebességét. Az Audio CD, MP3. Windows Media Audio és DivX ® lemezek

esetében csak 3 fokozatban módosítható a lejátszás sebessége.

Az Audio CD, MP3 és Windows Media Audio lemezek esetében mindegyik

előrefele, vagy visszafele történő lejátszási sebességnél hang is hallatszik.

12


Lejátszás

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

A párbeszédek sebessége

BD-V DVD-V DVD-VR

Ezzel a funkcióval a normál sebesség mintegy 1,3-szorosával játszhatja le a filmet

úgy, hogy megmarad a normál hangminőség és érthetőek maradnak a

párbeszédek. Ez a funkció csak a Dolby Digital kódolású források esetében

használható!

1) Nyomogassa a lejátszás alatt a [MODE] gombot, amíg a párbeszédek

sebességének beállítására szolgáló menü nem jelenik meg!

2) Nyomja meg az [ENTER], vagy a [/] gombot, hogy a (x1,3), vagy off

(kikapcsolva) beállítás közül választhasson!

„Off”: Normál sebességgel történik a lejátszás.

„ ”: A készülék a normál sebesség mintegy 1.3-szorosával folytatja a lejátszást.

3) A gombbal térhet vissza a normál lejátszáshoz.

Megjegyzés:

A • gomb minden megnyomásával kikapcsolódik ez a beállítás.

Ez alatt a funkció alatt a feliratok is megjeleníthetőek.

Ezen funkció bekapcsolása után nem tud változtatni a képminőségen és nem

változtathatja meg a hangsáv nyelvét!

Nem működik a virtuális térhangzás ezen funkció alatt!

A lemez egyes pontjain esetleg nem működik ez a funkció!

A funkció bekapcsolása alatt 2ch LPCM hang jelenik meg a készülék kimenetén.

Ismételt lejátszás

A lemeztől függően többféle ismétlési funkció közül választhat.

1) Nyomogassa a lejátszás alatt a [REPEAT] gombot mindaddig, amíg a kívánt

ismétlési opció nem jelenik meg a képernyőn!

Az alábbi ismétlési opciók közül választhat:

Ismétlési mód

Fejezet (Chapter) ismétlése

A készülék az éppen lejátszás alatt

álló fejezetet ismétli.

Cím (Title) ismétlése

A készülék az éppen lejátszás alatt

álló címet ismétli.

Felvétel (Track) ismétlése

A készülék az éppen lejátszás alatt

álló felvételt, vagy fájlt ismétli.

Csoport Group) ismétlése

A készülék az éppen lejátszás alatt

álló könyvtárt ismétli.

Minden (All) ismétlése

A készülék a lemez minden címét,

felvételét, vagy fájlját ismételten lejátssza.

Az A-B szakasz ismétlése

BD-V DVD-V DVD-VR CD DivX ®

Az alábbi lemezeknél választható

BD-V DVD-V DVD-VR

BD-V DVD-V DVD-VR

CD MP3 WMA

JPEG DivX ®

MP3 WMA JPEG DivX ®

DVD-VR CD MP3 WMA

JPEG DivX ®

A készülék az A és B pont közötti szakaszt ismétli.

1) Nyomja meg a kívánt kezdőpontnál (A pont) az [A-B REPEAT] gombot!

2) Nyomja meg a kívánt végpontnál (B pont) az [A-B REPEAT] gombot!

A készülék ismételni kezdi a két végpont közötti szakaszt.

3) Az [A-B REPEAT] gombot megnyomva léphet ki az ismétlési funkcióból.

Megjegyzések:

Törli a készülék a fejezet/cím/felvétel/csoport ismétlési beállításokat, ha másik

fejezetre, címre, fejezetre/fájlra, vagy mappába lép!

Nem kérhet egyéb ismétlési funkciókat az A-B szakasz ismétlése alatt!

Egyes jelenetek esetében nem működik a fejezet/cím ismétlési funkció.

.Csak az adott címen, felvételen/fájlon belül kérhet A-B szakasz ismétlést!

Egyes jelenetek esetében nem működik az A-B szakasz ismétlési funkció!

A [CLEAR] gombbal törölheti az A-B szakasz ismétlési beállításokat.

Lejátszás

Nem kérhet A-B szakasz ismétlési funkciót, ha már a fejezet, cím, felvétel,

csoport, vagy a teljes lemez ismétlését választotta!

Nem működhet egyes DivX ® fájlok esetében az A-B szakasz ismétlési funkció.

Programozott lejátszás

CD MP3 WMA JPEG

A kívánt sorrendben is kérheti a lemez felvételeinek lejátszását.

1) Nyomja meg a stop üzemmódban a [MODE] gombot

A programozásra szolgáló képernyő jelenik meg.

2) A [/] gombbal válassza ki a programba felvenni kívánt fájlt/felvételt,

majd nyomja meg az [ENTER] gombot!


Az MP3, Windows Media Audio és JPEG fájlok esetében a [/] gombokkal

válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg előbb az [ENTER]

gombot, majd válasszon a [/] gombokkal egy felvételt/fájlt és végül

nyomja meg az [ENTER] gombot!

A [CLEAR] gombbal törölheti a programba utolsóként felvett felvételt/fájlt.

A lista végén álló „All Clear” gombra kattintva törölheti a teljes programot, a

programban szereplő összes felvételt/fájlt.

A jobb oldali képernyőábrán jelennek meg a programba felvett felvételek/ fájlok.

A „”, vagy „” jel jelenik meg a képernyőn, ha nem fér el a teljes program

a képernyőn.

A [/g gombbal lépkedhet előre és visszafele a mappák hierarchiájában.

A / gombbal válthat a felvételek/fájlok között, ha nyolcnál több felvétel/

fájl szerepel a programban.

3) A gombbal indíthatja a program lejátszását.

Megjegyzések:

A programozott sorrendben történő lejátszás alatt nyomja meg egyszer a •

gombot, hogy beállíthassa azt a pontot, ahonnan majd a programozott lejátszás

folytatódik attól a gombtól, ahol a • gombot megnyomta (audió CD), vagy

annak a fájlnak az elejétől, amelyben megnyomta a • gombot (MP3, Windows

Media Audio, vagy JPEG)l

A programozott sorrendben történő lejátszás alatt nyomja meg kétszer a •

gombot, hogy megjelenjék a programozott sorrendben történő lejátszás beállítására

szolgáló menü! A normál programozott lejátszáshoz való visszatéréshez

nyomja meg a [RETURN] gombot, majd nyomja meg a gombot!

A készülék akkor is megőrzi a programot a memóriájában, ha kinyitja a lemezfiókot,

vagy kikapcsolja a készüléket.

Legfeljebb 99 felvétel/fájl vehető fel a programba.

Az éppen lejátszás alatt álló felvétel/fájl programban való ismétléséhez nyomogassa

mindaddig a [REPEAT] gombot, amíg a Track” jel nem jelenik

meg a kijelzőn a lejátszás alatt! A teljes program ismétléséhez addig nyomogassa

a [REPEAT] gombot, amíg az „ All” felirat nem jelenik meg a kijelzőn

a lejátszás alatt!

A programba akkor is csak legfeljebb 99 MP3, JPEG és Windows Media

Audio fájl vehető fel tetszés szerinti kombinációban, ha az adott lemez vegyesen

tartalmaz MP3, JPEG és Windos Media Audio fájlokat.

Villog az előlapi kijelzőn az éppen kiválasztott szám, miközben a lejátszási

programot szerkeszti.

13


Lejátszás

Az „F***” felirat világít az előlapi kijelzőn, miközben mappát választ. (A *** a

mappa száma), a fájl a mappa jelzése után „-***” jelként jelenik meg.

A programozott lejátszás alatt nem indíthatja a lejátszást a kért felvételtől/fájltól

és nem játszhatja le a programban szereplő felvételeket/fájlokat véletlenszerű

sorrendben!

Lejátszás véletlenszerű sorrendben

CD MP3 WMA JPEG

Ezzel a funkcióval véletlenszerű sorrendben játszhatja le a lemezen lévő felvételeket/fájlokat.

1) Nyomja meg a stop üzemmódban a [RANDOM] gombot!


2) Nyomja meg a gombot a véletlenszerű sorrendben történő lejátszás

alatt!

Megjegyzések:

A véletlenszerű sorrendben történő lejátszás alatt nyomja meg egyszer a •

gombot, hogy beállíthassa azt a pontot, ahonnan majd a lejátszás folytatódik,

majd nyomja meg a gombot, hogy elinduljon a lejátszás attól a ponttól, ahol

a • gombot megnyomta (audió CD), vagy annak a fájlnak az elejétől, ahol

megnyomta a • gombot (MP3, Windows Media Audio, vagy JPEG)l

A véletlenszerű sorrendben történő lejátszás alatt nyomja meg kétszer a •

gombot, hogy megjelenjék a véletlenszerű sorrendben történő lejátszás beállítására

szolgáló menü! A véletlenszerű sorrendben történő lejátszási funkcióból

való kilépéshez nyomja meg a [RANDOM] gombot, miután megjelent a véletlenszerű

sorrendben történő lejátszás beállítására szolgáló ablak!

Az éppen lejátszás alatt álló felvétel/fájl véletlen sorrendben történő ismétléséhez

nyomogassa mindaddig a [REPEAT] gombot, amíg a Track” jel nem

jelenik meg a kijelzőn a lejátszás alatt. A teljes szakasz véletlenszerű sorrendben

való ismétléséhez addig nyomogassa a [REPEAT] gombot, amíg az „

All” felirat nem jelenik meg a kijelzőn a lejátszás alatt.

Nem tud visszalépni az előző felvételre/fájlra a véletlenszerű sorrendben történő

lejátszás alatt!

Az MP3, JPEG és Windows Media Audio fájlokat vegyesen tartalmazó lemez

esetében a készülék véletlenszerű sorrendben játssza le ezeket a fájlokat.

A véletlenszerű sorrendben történő lejátszás alatt a „RAND” felirat olvasható a

készülék előlapi kijelzőjén.

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

Kép kicsinyítés/nagyítás (Zoom funkció)

DVD-V DVD-VR JPEG DivX ®

Ezzel a funkcióval kinagyíthatja a videó képet és mozoghat a kinagyított képen a

kurzorral.

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a [ZOOM] gombot!

Tovább folytatódik a lejátszás.

2) A [ZOOM] gomb nyomogatásával választhat a kárt nagyítási tényező közül:

x1,2, x1,5, x2,0, x4,0, vagy off/kikapcsolva.

Nem kérheti a „x4,0” nagyítási tényezőt a JPEG és a DivX ® fájlok esetében!

3) A [///] gombokkal mozoghat a kinagyított képen.

Lejátszás

4) A [ZOOM] gombbal léphet ki a képnagyítási üzemmódból.

Megjegyzések:

Nem használhatja a nagyítási funkciót a BD lemezek esetében!

Nem működik a nagyítási funkció, ha a lemezmenü van a képernyőn!

Nem használhatja a navigációs képernyőt a JPEG fájlok esetében!

Egyes lemezeknél nem használható a x4 nagyítás.

Egyes JPEG felvételeknél nem mozoghat a kinagyított képrészleten!

Nem működik a képnagyítási funkció a túl kicsi képeket tartalmazó DivX ® fájlok

esetében!

A DivX ® fájlokban lévő képek méretétől függően egyes képnagyítási opciók

esetleg nem választhatóak!

Kameraállás választás (Camera Angle)

BD-V DVD-V

Egyes BD és DVD lemezeken egyes jelenetek több kameraállásból készített

felvétele is megtalálható. A képernyőn megjelenő jel utal arra, hogy több

kameraállásból készült jelenet közül is választhat.

1) Nyomja meg a lejátszás alatt az [ANGLE] gombot!

A kiválasztott kameraállás jelenik meg a képernyő felső részén lévő sávban.

2) A [/] gomb nyomogatásával választhat a lehetséges kameraállások

közül.

Megjegyzés:

Nem jelenik meg a jelzés, ha „Off” érték áll az „Angle Icon” beállítási tételnél

az „Others” menüben! Lásd a 25. oldalon!!

Keresési műveletek (Search)

• A / gombok használatával:

1) A gombbal ugorhat a következő fejezetre, felvételre, vagy fájlra a lejátszás

alatt.

Az előző fejezetre, fejezetre, vagy fájlra való visszalépéshez nyomja meg

kétszer gyors egymásutánban a gombot!

Megjegyzés:

Címekként ugrik a kiolvasófej a / gombok hatására, ha nincs fejezetekre

osztva az az adott lemez!

• A [SEARCH MODE] gomb használatával:

1. A [SEARCH MODE] gombbal az alábbi keresési opciók közöl választhat:

Keresési üzemmód

Title/cím / Chapter/fejezet keresés

Track/felvétel keresése

Time (idő alapú) keresés

Marker (jelölők) keresése

Az alábbi lemezeken használható

BD-V DVD-V DVD-VR

CD MP3 WMA JPEG

DivX ®

BD-V DVD-V DVD-VR

CD DivX ®

BD-V DVD-V DVD-VR

CD

14


Lejátszás

1) Válassza ki a kívánt keresési módot a [SEARCH MODE] gomb nyomogatásával!

A [SEARCH MODE] gomb minden megnyomásával más és más keresési

mód jelenik meg..

2) Adja meg a [számgombokkal] a kívánt fejezet, felvétel, fájl, vagy cím

számát, vagy időalapú keresésnél az időadatokat!

A készülék elkezdi keresni a kért fejezetet, felvételt, vagy időértéket.

Pl.:

A10 címnél kevesebbet tartalmazó lemez esetében közvetlenül is megadhatja

a cím számát.

A 10-nél több, de 100-nál kevesebb címet tartalmazó lemezeknél az egy

számjegyből álló cím lejátszásához a szám előtt nyomja meg a [0] gombot,

majd ezután írja be a cím számát (például a 3. címhez a [0[, [3] gombokat

nyomja meg)! A két számjegyes felvételszámot közvetlenül beírhatja a két

számjegygombbal.

A 100-nál több felvételt tartalmazó lemezek esetében az egy, vagy két

számjegyből álló felvételszámok előtt nyomja meg egyszer, vagy kétszer a

[0] számgombot, majd ezután írja be a felvételszámot. Például a 3. cím lejátszásához

a [0[, [0], [3], a 26. felvételszámhoz pedig a [0], [2], [6] gombokat

nyomja meg! A három számjegyes felvételszámokat közvetlenül írhatja be a

számgombokkal.

Megjegyzések:

A véletlenszerű sorrendben történő és a programozott lejátszás alatt nem

működnek az összetettebb keresési funkciók, ehhez csak a / gombokat

használhatja.

Időalapú keresést csak az azonos felvételen, fájlon, vagy címen belül kérhet!

Egyes DivX ® fájlok esetében esetleg nem működik az időalapú keresés.

A BD lemezek esetében a fejezet- és időalapú keresést csak a lejátszás alatt

kérheti!

• Jelölők keresése:

A jelölő a szolgáltatással megjelölhet egy adott pontot a felvételen, vagy a címen,

s így azt a pontot később egyszerűbben megkeresheti.

1) Nyomogassa a lejátszás alatt a [SEARCH MODE] gombot, amíg a jelölő

beállítás nem jelenik meg

2) A [/] gombbal válasszon ki egy jelölő számot (1-9)!

3) Nyomja meg az [ENTER] gombot ott, ahol el szeretné jelölni a jelölőt!

Megjelenik a képernyőn a cím, vagy felvétel és a lejátszásból már eltelt idő.

4) A [SEARCH MODE]. Vagy a [RETURN] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

5) Nyomogassa a lejátszási, vagy stop üzemmódban a [SEARCH MARKER]

gombot, majd keresse meg a [/] gombbal a kívánt jelölést, végül

pedig nyomja meg az [ENTER] gombot, ha később szeretné ismét megnézni

az így megjelölt részletet!

Megjegyzések:

Törli a készülék az így elhelyezett jelölőket, ha kinyitja a lemezfiókot, kikapcsolja

a készüléket, vagy az „AC” opciót választja a 2. lépésben, majd megnyomja

az [ENTER] gombot!

.A jelölő törléséhez keresse meg az előbb a [/] gombbal, majd nyomja meg

a [CLEAR] gombot!

Összesen 9 pontot jelölhet meg jelölővel.

A BD videó lemezek esetében nem kereshet különféle címeken elhelyezett

jelölőket!

A BD lemezek esetében csak a lejátszás alatt keresheti meg a kívánt jelölőt!

A képernyőn megjelenő üzenetek (On-Screen Display)

Megjelenítheti a lemezre vonatkozó tudnivalókat, ha megnyomja a [DISPLAY]

gombot.

Nyomja meg a lejátszás alatt a [DISPLAY] gombot, ha meg szeretné jeleníteni a

képernyőn az üzeneteket! A [DISPAY] gomb minden újabb megnyomásával más

és más információ jelenik meg a képernyőn. Az adott lemeztől függ, hogy milyen

információ fog megjelenni.

BD-V

OFF Cím/fejezet információ Cím információ (a cím játékidejéből már eltelt

idő) Cím információ (a cím játékidejéből még hátralévő idő) HDMI információ

OFF

DVD-V DVD-VR

OFF Fejezet információ (a fejezet játékidejéből eltelt idő) Fejezet információ

(a fejezet játékidejéből még hátralévő idő) Cím információ (a cím játékidejéből

már eltelt idő) Cím információ (a cím játékidejéből még hátralévő idő) Bitráta

információ HDMI információ OFF

CD

OFF Felvételt információ (a felvétel játékidejéből eltelt idő) Felvétel

információ (a felvétel játékidejéből még hátralévő idő) Lemez információ* (a

lemez játékidejéből már eltelt idő) Lemez információ* (a lemez játékidejéből

még hátralévő idő) HDMI információ OFF

(* Nem kérhető a programozott/a véletlenszerű sorrendben történő lejátszás alatt!)

MP3 JPEG

OFF Fájlnév információ Fájlinformáció (a fájl játékidejéből már eltelt idő)*

HDMI információ OFF

(* Nem kérhető a JPEG fájlok esetében!)

WMA

OFF Fájlnév információ Címkeinformáció (a cím neve) Címkeinformáció

(az előadó neve) Fájlinformáció (a fájl játékidejéből már eltelt idő) HDMI

információ OFF

DivX ®

OFF Fájlnév információ Fájlinformáció (A fájl játékidejéből már eltelt idő)

Fájlinformáció (a fájl játékidejéből még hátralévő idő) HDMI információ OFF

Az audió CD, MP3, Windows Media Audio és JPEG fájlok esetében a programozott

és a véletlenszerű sorrendben történő lejátszás alatt a felvétel/fájl

információ megjelenése után jelenik meg a többi információ.

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

• Fejezet információ (Chapter Information):


Lejátszás

1. Az éppen lejátszás alatt álló fejezet száma/a lemezen lévő összes fejezet

száma.

2. Az éppen lejátszás alatt álló fejezet játékidejéből már eltelt/még hátralévő

idő.

3. Jelzi, hogy az adott jelenet több kameraállásból készített változata is

megtalálható a lemezen.

4. A lejátszás pillanatnyi állapot.

5. Az éppen lejátszás alatt álló cím száma.

6. Az aktuális ismétlési beállítások (csak ha vannak ismétlési beállítások).

(C = fejezet, T / cím, AB = A-B szakasz ismétlése).

• Cím információ (TItle Information):

7. Az éppen lejátszás alatt álló cím száma/a lemezen lévő címek száma

8. Az éppen lejátszás alatt álló cím játékidejéből már eltelt/még hátralévő

idő.

15


Lejátszás

• Bitráta információ (Bit rate Information):


• Címke információ (Tag Information):

Lejátszás

A másodlagos audió hallgatásához „Mix Audio Output” beállításnak kell állnia a

„BD Audio Mode” beállítási tételnél! Lásd a 22. oldalon!

3) A [] gombbal választhatja ki az audió adatsort/csatornát.

4) Az [AUDIO] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

DVD-V DVD-VR CD DivX ®

1) Nyomja meg a lejátszás alatt az [AUDIO] gombot!

2) A [] gombbal választhatja ki az audió adatsort/csatornát.

9. Bitráta (az egy másodperc alatt kiolvasott videó adatmennyiség).

10. Rétegszám (csak a kétrétegű lemezek esetében).

(L0: A készülék a 0 réteget játssza le éppen, L1: A készülék most az 1-es

réteget játssza.)

11. A cím típusa (ORG: eredeti, PL: lejátszási lista)

• Felvétel/fájl információ (Track/File Information):

12. Az éppen lejátszás alatt álló felvétel (fájl) száma/a lemezen lévő felvételek

(fájlok) száma.

13. Az éppen lejátszás alatt álló felvétel (fájl) játékidejéből már eltelt/még

hátralévő idő.

14. Az SD memóriakártya lejátszását jelző lámpa

15. Az aktuális ismétlési beállítások (csak ha vannak ismétlési beállítások).

(T = felvétel/fájl G = csoport, A = a teljes lemez ismétlése.

• Lemezinformáció (Disc Information):

16. Az éppen lejátszás alatt álló felvétel száma/a lemezen lévő felvételek

száma.

17. Az éppen lejátszás alatt álló lemez játékidejéből már eltelt/még hátralévő

idő

• Fájlnév információ (File name Information):

19. Az éppen lejátszás alatt álló Windows Media Audio fájl címkeinformációja

szerinti címnév.

20. Az éppen lejátszás alatt álló Windows Media Audio fájl címkeinformációja

szerinti előadó név.

• HDMI információ (HDMI Information):

21. A HDMI videó formátum

22. A HDMI kimeneten megjelenő kép felbontása

23. A HDMI audió formátum

24. A csatlakoztatott készülék által fogadni tudott audió csatornák száma

Az audió és videó formátum kiválasztása

Az audió jelsorozat/csatorna kiválasztása

BD-V DVD-V CD DivX ®

Egyes BD és DVD lemezeken több audió jelsorozat is található. Ezek különféle

nyelvű hangsávok, vagy audió formátumok lehetnek. A BD lemezek esetében a

választható audió lehetőségek a „BD Audio Mode” beállítástól függenek. Ezzel

kapcsolatban a 17. oldalon talál további részleteket.

• BD-V

1) Nyomja meg a lejátszás alatt az [AUDIO] gombot!

2) A [/] gombbal válassza ki a „Primary”, vagy „Secondary” (elsődleges,

vagy másodlagos) audiót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot)!

A CD-lemezek esetében csak az alábbi lehetőségek közül választhat:

„Stereo”: A jobb és bal csatorna egyaránt aktív (sztereó)

„L-ch”: Csak a bal csatorna aktív.

„R-ch”: Csak a jobb csatorna aktív.

3) Az [AUDIO] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

Megjegyzések:

A VR módban rögzített és MTS(Multichannel Televison Sound, többcsatornás

TV-hang) hangot tartalmazó DVD-RW/-R lemez esetében az „1. Main” (fő

hangcsatorna), az „1.Sub” (audió alcsatorna) és „1. Main/Sub” (a fő és az

alcsatorna együtt) opció közül választhat.

Nem válthat hangsávot az olyan lemezeken, amelyeken csak egyetlen hangsáv

van!

Egyes lemezeken a lemezmenüben is választhat hangsávot. Ez lemezenként

változó lehet. A lemezborítón talál ezzel kapcsolatban további tájékoztatást.

Egyes lemezeken esetleg nem működik az [AUDIO] gomb, hiába van rajta

többféle hangformátum/csatorna is. Ez esetben a lemezmenüben próbálja meg

a hangsávot/csatornát váltani!

A három számjegyes nyelvkód fog mindig megjelenni a kijelzőn a hangsáv/

nyelv váltáskor, ha olyan nyelvet választ, amelyhez egy három számjegyes

nyelvkód tartozik. Más nyelv választásánál a „---„ jel jelenik meg a kijelzőn.

(Lásd a 26. oldalon!)

Nem válthat hangsáv nyelvet, ha bekapcsolta a párbeszédek sebessége (Dialog

Speed) funkciót! (Lásd a 13. oldalon!)

A „Not Available” felirat jelenik meg a kijelzőn, ha nincs a kért hangsáv a lemezen.

A DivX fájlokat tartalmazó lemez esetében csak az MP3, MP2, vagy Dolby

Digital audió formátum választható. Ettől eltérő hangformátum választása esetén

a „---„ jel jelenik meg a kijelzőn.

A DTS-CD-lemezek (5.1 csatornás zenei lemezek) esetében nem választhat

audió jelformátumot, vagy csatornát!

A feliratok nyelvének kiválasztása

BD-V DVD-V DivX ®

Egyes BD, DVD videó és DivX ® lemezeken egy, vagy több nyelven feliratok is

találhatóak. A lemezborítón találja meg az adott film választható feliratait. A lejátszás

alatt bármikor feliratnyelvet választhat.

• BD-V

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a [SUBTITLE] gombot!

2) A [/] gombbal válassza ki a „Primary Subtitle”, vagy „Secondary

Subtitle” (elsődleges, vagy másodlagos felirat) feliratot, majd nyomja meg

az [ENTER] gombot)!

18. Médiaikon és fájlnév

: MP3-as fájl : Windows Media Audio fájl

: JPEG fájl : DivX ® fájl

„Primary”: A fő képhez tartozó hangot állítja be.

„Secondary”: A másodlagos képhez tartozó hangot adja meg.

„Primary Subtitle”: A fő képhez tartozó feliratot állítja be.

„Secondary Subtitle”: A másodlagos képhez tartozó feliratot adja meg.

„Subtitle Style”: A felírat stílusát választhatja ki vele.

16


Lejátszás

3) A [/] gombbal válassza ki a kívánt feliratot!

4) Nyomja meg a [SUBTITLE] gombot!

DVD-V DivX ®

1) Nyomja meg a lejátszás alatt a [SUBTITLE] gombot!

2) A [/] gombbal válassza ki a kívánt feliratot!

3) Nyomja meg a [SUBTITLE] gombot, ha ki szeretne lépni ebből az üzemmódból!

Megjegyzések:

Egyes lemezeken csak a lemezmenüben választhat feliratnyelvet. Nyomja meg

ehhez a [TOP MENU], vagy a [POP UP MENU / MENU] gombot, hogy

megjelenjék a lemezmenü!

Lapozzon a kezelési utasítás 26. oldalán található „Nyelvkódok” táblázathoz,

ha egy 4 számjegyes nyelvkód jelenik meg a kijelzőn!

A „Not Available” felirat jelenik meg, ha nem szerepel a kívánt nyelvű felirat az

adott lemezen.

A DivX ® lemezek esetében csak a felirt nyelv száma jelenik meg a képernyőn!

Képbeállítások

BD-V DVD-V DVD-VR DivX ®

Itt állíthatja be a képminőséget.

1) Nyomogassa a lejátszás alatt a [MODE] gombot, amíg meg nem jelenik a

képbeállításra szolgáló menü!

2) A [/] gombbal válassza ki a beállítani kívánt tételt, majd a [/]

gombbal végezze el a beállítást!

3) A [RETURN] gomb nyomogatásával léphet ki ebből az üzemmódból.

Beállítási tétel

Contrast (kontraszt)

Brightness (fényerő)

Sharpness

(képélesség)

Gamma Correction

(gamma korrekció)

Color (színárnyalat)

Noise Reduction

(zajcsökkentés)

Leírása

Itt állíthatja be a kép

legfényesebb és legsötétebb

részlete közötti

különbség értékét.

Itt állíthatja be a kép

fényerejét.

Itt állíthatja be a kép

élességét.

Itt állíthatja be a kép általános

fényerejét, a gamma

értékét. Ezzel a kép

sötét/fényes részletei

jobban láthatóvá válnak.

Itt állíthatja be a zöld és

piros színelem egyensúlyát.

Itt csökkentheti a lejátszás

alatt a képzajt

Beállítható tartomány

(*: a gyári alapérték)

-7 és +7 között (0*)

0 és +15 között (0*)

-6 és +6 között (0*)

0 és +5 között (0*)

-7 és +7 között (0*)

Off* (lekapcsolva)

Noise Reduction

(zajcsökkentés)

Itt csökkentheti a

lejátszás alatt a képzajt

+1: Az MPEG képek zajának

csökkentése:

Csökkenti a blokkzajt, a

moszkitó zajt a mozifilmek

feliratainál.

+2: 3D zajcsökkentést

végez, felismeri és törli

az egyes képkockák

összehasonlítása

alapján a képzajt.

+3: Egyszerre végez

MPEG és 3D zajcsökkentést.

Megjegyzések:

A beállítások a készülék kikapcsolása után érvényben maradnak!

Nem végezhet képjavító beállításokat a módosított sebességű párbeszéd

lejátszási üzemmódban!

Nem működik a képzaj csökkentés a BD lemezek lejátszása esetén!

Virtuális térhangzás

BD-V DVD-V DVD-VR

Ezzel a beállítással két hangsugárzóból is sztereó virtuális térhangzást élvezhet.

1) Nyomogassa a lejátszás leállítása alatt a [MODE] gombot, amíg meg nem

jelenik a virtuális térhangzás beállítására szolgáló menü!

2) A [/] gombbal válassza ki az „1” (Natural effect/természetes

hanghatások), a „2” (Emphasized effect, kiemelt hanghatások), vagy az

„Off” (lekapcsolva) opciót!

3) A [RETURN] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

Megjegyzések:

Az „Off” beállítást válassza, vagy csökkentse a hangerőt, ha torznak találja a

virtuális térhangzás alatt a készülék hangját!

Nem kérhet virtuális térhangzást a módosított sebességű párbeszéd lejátszási

üzemmódban!

A virtuális térhangzás bekapcsolása estén mindig kétcsatornás LPC audió jel

jelenik meg!

Pure Direct (közvetlen jelút) üzemmód

A közvetlen jelút üzemmód választásával lekapcsolhatja a készülék előlapján

lévő áramköröket.

1) Nyomogassa a [PURE DIRECT] gombot, hogy kiválaszthassa a kívánt

közvetlen jelút hangzásmódot!

A [PURE DIRECT] gomb minden megnyomásával a „Normal” „Display

Off” „Normal” üzemmód közül választhat. Az aktuális üzemmód a készülék

előlapi kijelzőjéről olvasható le

„Normal” : Le van kapcsolva a közvetlen jelút üzemmód.

: [PURE DIRECT]

„Display Off”: Lekapcsolja a készülék előlapi kijelzőjét.

Megjegyzés:

A „Display Off” beállítás „Normal” értékre vált a legközelebbi bekapcsoláskor,

ha kikapcsolja a készüléket!

Lejátszás

A BD Audio üzemmód beállítása

BD-V

Kétféleképpen is beállíthatja a BD audió üzemmódot: Kiadhatja a kimenetre a

másodlagos és az interaktív audió jelet az elsődleges audió jellel együtt, vagy

csak az elsődleges audió jel jelenhet meg a kimeneten. Az üzemmód beállításától

függően a Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, vagy a

DTS-HD formátumot a készülék LPCM, vagy bitsorozat formátumra alakítja.

1) Nyomja meg a BD lemez lejátszásának leállítása alatt a [MODE] gombot!

2) A [/] gombbal válassza ki a kívánt beállítási opciót!

BD Audio Mode (BD audió üzemmód)

„Mix Audio Output”: A készülék a Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus,

Dolby TrueHD, vay DTS-HD formátumot Multi LPCM

formátumra alakítja át. A másodlagos audió jel az

elsődlegessel együtt jelenik meg a kimeneten, feltéve,

hogy tartalmaz ilyen másodlagos audió jelet az adott

BD lemez.

„HD Audio Output” : A kimeneten változtatás nélkül jelenik meg a Dolby

Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, vagy

DTS-HD jel. Az audió kimeneti formátumok részletes

leírását a 10. oldalon találja meg. Ebben az üzemmódban

nem jelenik meg a kimeneten a másodlagos, vagy

az interaktív audió jel.

A másodlagos audió jel például az alképekhez (a rendező megjegyzései,

stb.) tartozó hang. Az interaktív audió az interaktív alkalmazások kísérő

hangja (például a gombokat kísérő hang, stb.)

3) A [RETURN] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

A beállító menüben is beállíthatja a BD audió üzemmódot. Lásd a 22. oldalon!

MP3, Windows Media Audio, JPEG és DivX ® fájlokat tartalmazó

lemezek lejátszása.

MP3 WMA JPEG DivX ®

Helyezzen be egy MP3, Windows Media Audio, JPEG,

1

DivX ®

fájlokat tartalmazó DVD-R/-RW, vagy CD-RW/-R

lemezt a készülékbe!

A fájllista jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg a [POP UP MENU / MENU] gombot, ha nem jelenne meg

automatikusan a fájllista a képernyőn!

A [POP UP MENU / MENU] gombbal léphet ki és folytathatja a fájllista

lejátszását.

Válassza ki a [/] gombbal a kívánt fájlt, vagy mappát, majd

2 nyomja meg az [ENTER] gombot! A [/] gombbal lépkedhet a

hierarchiaszintek között.

Az [ENTER] gombbal indíthatja a kiválasztott fájl lejátszását.

17


Lejátszás

1. Az aktuális mappa neve. (A lemez, vagy az SD memóriakártya neve

jelenik meg a legfelső hierarchiaszinten.)

2. Az aktuális mappában/lemezen szereplő fájlok/mappák nevei.

3. A kiválasztott fájl/mappa neve.

4. Az aktuális oldal/az összes oldal száma.

5. Az előző/következő oldal jelzése.

Ikonok:

: Mappák

: MP3 fájlok

: Windows Media Audio fájlok

: JPEG fájlok

: DivX ® fájlok

Javasoljuk, hogy a készülékkel lejátszani kívánt fájlokat az alábbi specifikációnak

megfelelően rögzítse a lemezen:


Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, vagy 48 kHz

Konstans bitsűrűség:


Felső határérték:

112 kbps – 320 kbps (MP3)

48 kbps – 192 kbps (Windows Media Audio)

2.560 x 1.900 képpont

(alminta: 4:4:4)

5.120 x 3.840képpont

(alminta 4:2:2)

32x 32 képpont

12 MB

Alsó határérték:

Legnagyobb fájlméret:


Hivatalos DivX ® minősítésű termék

Lejátszható AVI fájl kodekek: DivX ® 3.x, DivX ® 4.x, DivX ® 5.x, DivX ® 6.0

Legnagyobb képméret:

Audio mintavételi frekvencia:

Audio típus:

720 x 480, 30 kocka/mp.

720 x 576, 25 kocka/mp

8 – 48 kHz

MPEG1 3-as audió réteg (MP3)

MPEG1 2-es audió réteg

Dolby DIgital

Megjegyzések:

A készülék a CD-lemezeken összesen 255 mappátt/999 fájlt tud felismerni. A

DVD lemezeken és az SD memóriakártyákon 999 mappát/9999 fájlt tud

felismerni a készülék.

A mappa, vagy fájl neve legfeljebb 28 karakterből állhat. A nem szabványos

karakterek helyén * áll.

Legfeljebb 8 hierarchia szint hozható létre. Nem jelenik meg a 9. hierarchia

szint a CD-lemezeken és a 10,. Vagy ennél magasabb hierarchiaszint a DVD

lemezek és az SD memóriakártyák esetében.

Nem jelennek meg a fájllistában azok a fájlok, amelyeknek nem „.mp3(MP3”,

„.wma(Windows Media Audio)”, „,jpg/.jpeg(JPEG)”, vagy „.avi/.divx”.

A felvételi állapottól függően esetleg egyes, nem lejátszható mappák és fájlok

is megjelenhetnek a fájllistákban.

A szokásosnál tovább tarthat a nagyfelbontású JPEG fájlok betöltése.

Nem tudja lejátszani ez a lejátszó a progresszív JPEG fájlokat (a progresszív

formátumban elmentett JPEG fájlokat).

A készülék az SD memóriakártyákon tárolt fájlok esetében legfeljebb csak a 8

karakterből álló fájlneveket tudja felismerni. Nem jelennek meg a 8 karakteren

túli karakterek a fájlnévben.

A felhasználó által készített DivX ® feliratok megjelenítése

A DivX fájlok lejátszása alatt a felhasználó által készített feliratok is megjeleníthetőek.

1) A DivX fájl kiválasztása után a „Subtitle List” (feliratlista) jelenik meg, ha

nem „off” érték áll a „DivX Subtitle” beállítási tételnél. (Lásd a 20. oldalon).

2) A [/] gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt feliratfájl fájlkiterjesztését,

majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

Lejátszás

A készülék elkezdi játszani az adott DivX ® fájlt a kért felirattal. Nem jelenik meg a

felirat, ha „Off” beállítás van a „Subtitle” sorban!

A feliratlistában jelenik meg a választási lehetőség, ha egynél több kiterjesztésű

felirat közül választhat.

Amennyiben MP3/Windows Media Audio/JPEG és DivX ® fájlokat vegyesen

tartalmazó DVD-RW/-R, CD-RW/-R lemezeket helyez be a készülékbe, akkor

a médiaválasztó képernyő jelenik meg. A [/] gombokkal válassza ki a

lejátszani kívánt médiát, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

A stop üzemmódban a [TOP MENU] gombbal jelenítheti meg a lejátszáshoz a

média választó menüt.

A vásárolt, vagy kölcsönzött hivtalos DivX ® minősítésű termékekkel

kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben a DivX videó hivatalos oldalának tekintett DivX ® Video-on-Demand

(VOD) szolgáltatáson keresztül bérelt, vagy vásárolt DivX ® fájlt szeretne

lejátszani, akkor minden újabb fájl lejátszásához egy regisztrációs kódra lesz

szüksége. Ezzel kapcsolatban a 33. oldalon talál további tájékoztatást.

Egyes DivX ® VOD-fájlok csak korlátozott

számban játszhatóak le (csak az engedett

számú alkalommal tekintheti meg azokat).

A lejátszást megerősítő képernyő jelenik

meg, ha ilyen korlátozott jogosultsággal

rendelkező DivX ® VOD fájlt játszik le.

A [/] gombokkal a „Yes” opciót választva kezdheti a lejátszást, „No” opciót

választva nem játssza le a készülék a fájlt. Az [ENTER] gombbal hagyja jóvá

a választását!

Nem tud olyan DivX ® VOD-fájlt lejátszani,

amelynek lejárt a bérleti időtartama! Ilyen

esetben nyomja meg a [POP UP MENU /

MENU] gombot és válasszon egy másik,

lejátszható fájlt!

Nem tud olyan DivX VOD fájlokat lejátszani

a készülékkel, amelyek regisztrációs kódja

eltér a készülék regisztrációs kódjától. Ilyen

esetben nyomja meg a [POP UP MENU /

MENU] gombot és válasszon egy másik,

lejátszható fájlt!

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

Nem tud olyan DivX ® fált lejátszani, amelynek

nagyobb a felbontása, mint amit a készülék

támogat. Ez a készülék nem támogatja

az olyan DivX ® fájlokat, amelyek képmérete

meghaladja a 720 x 480, 30 kép/mp,

illetve a 720 x 576, 25 kép/mp. képméretet

és képfrekvenciát.

18


Lejátszás

Mi a DivX ® ?

A DivX ® egy úgynevezett codec (tömörítő/kibontó algoritmus), amely igen kis

méretre tudja összezsugorítani az adatokat. A program csaknem bármilyen

videó forrásjelet a kép- és hangminőség alig észrevehető romlása mellett akár

az Interneten is továbbítható méretre tud tömöríteni.

Az „.avi” és „divx” kiterjesztésű fájlokat nevezzük DivX ® fájloknak. A készülék

az „.avi” kiterjesztésű fájlokat MPEG 4 formátumú fájlként ismeri fel.

A htttp://www.divx.com címen találhat a DivX technológiával kapcsolatos további

tájékoztatást.

A DivX ® fájlokkal kapcsolatos megjegyzések

A készülék a nem DivX ® formátumban rögzített felvételeket még akkor sem

tudja lejátszani, ha egyébként „.avi”, vagy „divx” a kiterjesztésük.

Kis időbe telhet, amíg betölti a készülék az audió és képfájlokat, miután betöltötte

a lemezt és megnyomta a gombot.

Néha akadozik a kép, ha nagy bitsűrűséggel rögzített felvételt játszik le.

Bár a DivX ® logóval van ellátva a készülék, esetenként, a lemez minőségétől,

a bitrátától, vagy az audió formátum beállításoktól függően mégsem tudja

lejátszani a lemezeket.

Nem tudja lejátszani a készülék a 2 GB méretet meghaladó DivX ® fájlt.

Hosszabb ideig (akár 20 másodpercig) is eltarthat, amíg a készülék elkezdi az

átlagosnál nagyobb méretű DivX ® fájl lejátszását.

Leáll a lejátszás és hibaüzenet jelenik meg, ha olyan DivX fájlt kísérel meg

lejátszani, amelynek nagyobb a felbontása, mit amelyet a lejátszó készülék

támogat.

A készülék a lemez konfigurációjától és jellemzőitől, vagy a felvételre használt

programtól, vagy autorizáló program jellegétől függően esetleg nem fog tudni

lejátszani egyes DivX ® fájlokat.

Nem tudja lejátszani a lejátszó készülék a több menetben felírt DivX ® DVD

lemezeket!

A DivX ® feliratokkal kapcsolatos megjegyzések

Az alábbi feltételeket kell kielégítenie ahhoz, hogy megjeleníthesse a feliratokat:

- Be kell kapcsolnia a „Language” nyelvi beállításoknál a „DivX ® Subtitle” funkciót!

(Lásd „A DivX feliratok” pontot a 20. oldalon!

- Ugyanazzal a fájlnévvel kell rendelkeznie a lejátszandó fájlnak és a hozzátartozó

felirat fájlnak.

- Ugyanabban a könyvtárban kell lennie a lejátszandó fájlnak és a hozzátartozó

felirat fájlnak.

- A készülék csak az alábbi kiterjesztésű feliratfájlokat támogatja: .smi (.SMI),

>srt (.SRT), .sub (SUB), .ass (.ASS), .ssa (.SSA), .txt (.TXT). A készülék esetenként

esetleg nem ismeri fel a .sub (.SUB) és .txt (.TXT) kiterjesztésű feliratfájlokat.

- Nem jelennek meg a DivX ® fájl játékidejét meghaladó terjedelmű feliratok.

Kodak Picture CD digitális állókép lemez

JPEG

A DVD lejátszó a Kodak Picture CD formátumban rögzített JPEG fájlok

lejátszására is alkalmas. Ilyen módon a TV-készülék képernyőjén nézheti meg a

digitális fényképeit. A lejátszó a Kodak Picture CD 7.0 változatát támogatja. A

Picture CD néven ismert lemezek készítésével kapcsolatban a Kodak emblémával

ellátott szakkereskedésekben kaphat további tájékoztatást.

1

Automatikusan megjelenik a Kodak Picture CD menü a képernyőn,

mihelyt egy Kodak Picture CD digitális állóképeket

tartalmazó lemezt helyezett a készülékbe.

Lejátszás

A JPEG/Kodak Picture CD lemezek lejátszásával kapcsolatos tanácsok

Az [ANGLE] gomb minden megnyomásával 90 fokban az óramutató járásával

egyező irányba tudja elforgatni a digitális állóképet.

A képváltási módszer módosításához nyomja meg egyszer a [MODE] gombot,

majd a [/] gombokkal, vagy az [ENTER] gombbal váltson a „Cut In/Out”

(gyors képváltás),vagy a „Fade In/Out” (képúsztatás) opciók közül!

A megjelenítendő kép méretének módosításához nyomja meg kétszer a [MODE]

gombot! a JPEG/Kodak Picture digitális állóképek lejátszása alatt. A [///]

kurzorgombokkal, vagy az [ENTER] gombbal válthat a „Normal” (100 %) és a

„Small” (93 %) méret között. Egyes digitális állóképek esetében nem működik a

képméret váltási funkció (elsősorban a kisméretű képeknél fordulhat ez elő).

Az SM memóriakártyán tárolt állományok lejátszása.

MP3 WMA JPEG

A készülékkel az SD memóriakártyákon tárolt MP3, Windows Media Audio és JPEG

fájlok is lejátszhatóak. Az SD memóriakártyákkal az Internetről letölthető BD-ROM

Profile 1.1 szabványhoz szükséges speciális tartalom is lejátszható. Ezt a tartalmat

SD memóriakártyán tárolhatja ez számítógép közbeiktatásával és a BD videó lemezek

segítségével lejátszhatja azt a készülékkel. Az adott lemez kezelési utasításában

talál az ilyen speciális tartalmakkal kapcsolatban további tájékoztatást.

• A média üzemmód beállítása

1

Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2 Válassza ki a [/] gombbal a funkciót, majd nyomja

meg az [ENTER] gombot!

3 Válassza ki a [/] gombbal a funkciót, majd nyomja

meg az [ENTER] gombot!

4

Válassza ki a [] gombbal a „Media Select” opciót!

5

Az [ENTER] gomb nyomogatásával válassza ki az „SD

Memory” opciót!

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

1. Az aktuális felvétel száma/a a lemezen összesen található felvételek

száma.

2. Az előző/következő oldal jelzése

A stop üzemmódban a [POP UP MENU / MENU] gombbal jelenítheti meg a

Kodak Picture CD menüt.

2

Válassza ki a [///] gombbal a lejátszani kívánt felvételt, majd

nyomja meg az [ENTER], vagy a gombot!

Megjelenik a kiválasztott felvétel, majd hamarosan a soron következő.

3

A • gombbal állíthatja le a lejátszást.

Ezzel „SD Memory” üzemmódra váltott a készüléken. Ahhoz, hogy

ismét lemezeket tudjon lejátszani, ki kell lépnie az „SD Memory” üzemmódból

úgy, hogy a „Disc” opciót választja!

6

A [SETUP] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

19


Lejátszás

• Az SD memóriakártya behelyezése és a lejátszása

1

Helyezzen be egy SD memóriakártyát a címkézett oldalával

felfele a készülék előlapján lévő kártyafogadó aljzatba úgy,

hogy a helyére kattanjon!

2

Kövesse az „MP3, Windows Media Audio, JPEG és DivX ®

fájlok lejátszása” pont 2. lépésében foglaltakat. Lásd a 18.

oldalon!

• Az SD memóriakártya eltávolítása

1

Nyomja meg enyhén befele a stop üzemmódban az SD

memóriakártyát, majd óvatosan húzza ki az ujjait!

2

Fogja meg a memóriakártyát és húzza ki az SD CARD aljzatból!

A készülék funkcióinak beállítása

Kompatibilis kártyák

- SD memóriakártya (8 MB – 2 GB)

- SDHC memóriakártya (4 GB)

- Mini SD kártya (8 MB – 2 GB)

- MicroSD kártya (8 MB -. 2 GB)

A mini és mikro SD kártyák használatához adapterre van szükség!

Megjegyzések:

Ne vegye ki a kártyát a lejátszás alatt!

Ez a készülék a FAT12/FAT16 fájlrendszerrel felírt SD memóriakártyákat, valamint

a FAT32 fájlformátummal formattált SDHC memóriakártyákat támogatja.

Ne törölje a számítógépen az SD memóriakártya mappáit és fájljait. Ezután esetleg

nem fogja tudni olvasni az így törölt kártyát a lejátszó!

A készülék a legfeljebb 8 karakterből álló fájlneveket ismeri fel az SD memóriakártyán.

Nem jelennek meg az ennél hosszabb fájlnevekből a 8. után álló karakterek.

A Setup Menu (beállító menü) használata

A beállító menüben módosíthatja az audió, videó, nyelvi, stb,.beállításokat. Az itt

végzett beállítások nem módosíthatóak a lejátszás alatt.

Quick (gyorsbeállítás)

A gyorsbeállító menüben végezheti el az

20

egyedi beállító menüből kiemelt,

gyakran használatos funkciók beállításait.

1

Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2 Válassza ki a [/] gombokkal a opciót, majd nyomja

meg az [ENTER] gombot!

3

A [/] gombokkal választhatja ki a beállítandó tételeket.

4

Az alább leírtak szerint végezheti el a beállításokat.

Az A tételek esetében:

Az [ENTER] gomb nyomogatásával válthat az opciók között.

A B tételek esetében:

1) Nyomja meg az [ENTER] gombot!

2) Válassza ki a [/] gombokkal a kívánt opciót, majd

nyomja meg az [ENTER] gombot!

A [], vagy a [RETURN] gombbal léphet vissza az előző képernyőre.

Lejátszás

A készülék funkcióinak beállítása

5

A [SETUP] gombbal léphet ki ebből a beállítási funkcióból.

Custom (egyedi beállítások)

A Custom (egyedi beállítások) menüben az összes lehetséges beállítási tétel

szerepel.

1

Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2 Válassza ki a [/] gombokkal a opciót, majd nyomja

meg az [ENTER] gombot!

3

A [/] gombokkal választhatja ki a beállítandó tételkategóriákat,

majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

: Nyelv, : Videó, : Audió, : Korhatár korlát kód,

: Egyebek.

A „Ratings” (korhatarkorlát kód) beállítás részleteit a 32. oldalon találja

meg.

4

A [/] gombokkal választhatja ki a beállítási tételeket.

Szürkén jelennek meg azok a beállítási tételek, amelyek az adott szituációban

nem választhatóak és így nem is választhatja ki azokat..

5

A beállítandó tételtől függően az alábbiak szerint végezheti

el a beállításokat:

Az A tételek esetében:

Az [ENTER] gomb nyomogatásával válthat az opciók között.

A „DivX® VOD” tétel esetében az [ENTER] gombbal jelenítheti meg

a készülék regisztrációs kódját.

A B tételek esetében:

1) Nyomja meg az [ENTER] gombot!

2) Válassza ki a [/] gombokkal a kívánt opciót, majd

nyomja meg az [ENTER] gombot!

A [], vagy a [RETURN] gombbal léphet vissza az előző képernyőre.

6

A [SETUP] gombbal léphet ki ebből a beállítási funkcióból.


A készülék funkcióinak beállítása

• Language/nyelv

Az előző oldalon a „Custom” (egyedi beállítások) pontban olvashatja el, hogy hogyan választhatja ki a beállítandó tételeket.

Beállítási tétel

Dialog/Párbeszéd

A hangsáv nyelvét állíthatja be itt.

Subtitle/Feliratok

A feliratok nyelvét állíthatja be itt.

Disc Menu/Lemezmenü

Itt állíthatja be a lemezmenü nyelvét

OSD Language/A képernyőüzenetek

nyelve

Itt állíthatja be a képernyőn megjelenő

üzenetek nyelvét

DivX Subtitle/A DivX feliratok

nyelve

Itt állíthatja be a DivX ® feliratok

nyelvét.

A (*)-gal jelzett tételek a gyári beállítások.

Választható lehetőségek

Eredeti*/Angol/Német/Francia/Olasz/Spanyol/Holland/Svéd/Orosz/Kínai/Japán/

Koreai/Dán/Finn/Norvég/Izlandi/Magyar/Román/Török/Görög/Ír/Portugál/Lengyel/

Cseh/Szlovák/Bolgár/Egyéb

Off/kikapcsolva*/Angol/Német/ Francia/Olasz/Spanyol/Holland/Svéd/Orosz/Kínai/

Japán/Koreai/Dán/Finn/Norvég/Izlandi/Magyar/Román/Török/Görög/Ír/Portugál/

Lengyel/Cseh/Szlovák/Bolgár/Egyéb

Angol*/Német/Francia/Olasz/Spanyol/Holland/Svéd/Orosz/Kínai/Japán/ Koreai/

Dán/Finn/Norvég/Izlandi/Magyar/Román/Török/Görög/Ír/Portugál/Lengyel/ Cseh/

Szlovák/Bolgár/Egyéb

Angol*/Holland/Francia/Olasz/Spanyol/Holland/Svéd

Off/Kikapcsolva*/Angol/Német/Francia/Olasz/Spanyol/Holland/Svéd

A Quick/Gyorsbeállítások menüben a gyakrabban használt beállítási tételek szerepelnek és azokat a szimbólum jelöli.

Amennyiben az „Other” (Egyebek) beállítási tételt választja, akkor adja meg előbb a kívánt nyelv négy számjegyes

nyelvkódját (lásd a 26. oldalon a „Nyelvkódok” táblázatot)! Csak az adott lemez által támogatott nyelvet választhat!

Az előző oldalon a „Custom” (egyedi beállítások) pontban olvashatja el, hogy hogyan választhatja ki a beállítandó tételeket.

Beállítási tétel

TV Aspect/Kép oldlarány

Itt állíthatja be a csatlakoztatott

megjelenítő eszköz képességeinek

megfelelő kép oldalarányt.

Választható lehetőségek

16:9 Wide*:

Ezt a beállítást válassza, ha szélesvásznú megjelenítő eszközt csatlakoztatott.

Ilyenkor a szélesvásznú változatban rögzített film a teljes képernyőt kitölti.

4:3 Pan&Scan:

Ezt a beállítást válassza, ha a szélesvásznú változatban rögzített filmet egy 4:3 kép

oldalarányú megjelenítő eszközön nézi pan&scan módban (amikor is levágja a

program a kép jobb és bal oldalát). A készülék letter box üzemmódban játssza le

az olyan filmeket, amelyeken nem szerepel a pan & scan beállítási opció.

4:3 Letter Box:

Ezt a beállítást válassza, ha letter box üzemmódban szeretné megnézni a 4:3-as

kép oldalarányú megjelenítő eszközön az eredetileg szélesvásznú filmet. Ilyenkor

alul és felül fekete csíkok látszanak a képernyőn.

Beállítási tétel

TV Aspect/Kép oldalarány

Itt állíthatja be a csatlakoztatott

megjelenítő eszköz képességeinek

megfelelő kép oldalarányt.

HDMI Select/HDMI mód választás

„YCbCr”, vagy „RGB” HDMI kimeneti

üzemmód közül választhat.

HDMI RGB Setting/beállítás:

Itt állíthatja be a HDMI OUT kimeneten

megjelenő RGB jelek képtartományát.

HDMI Auto Format/audió formátum:

Itt állíthatja be a HDMI kimenet

„Auto” „HDMI Video Resolution”

HDMI videó felbontási tartományát

HDMI Video Resolution

Itt állíthatja be a HDMI kimenet

felbontását.

HDMI Deep Color

Itt állíthatja be, hogy Deep Color

kiterjesztett színtartománnyal jelenjék-e

meg a kép a HDMI kimeneten,

vagy anélkül.

Progressive Mode

Itt állíthatja be az optimális teljes

képes képalkotási módot az adott

forrásjelhez.

A készülék funkcióinak beállítása

Választható lehetőségek

4:3 Squeeze Auto:

Eredetileg 4:3-as kép oldalarányú filmet szélesvásznú megjelenítő eszközön nézve

a kép 4:3-as oldalaránnyal a 16:9-es képernyő közepén jelenik meg.

4:3 Squeeze On:

Ennél a beállításnál a kép a 16:9-es képernyő közepén jelenik meg 4:3-as kép

oldalaránnyal, függetlenül attól, hogy milyen volt az eredeti felvétel kép oldalaránya.

YCbCr*:

A HDMI Out kimeneten komponens videó jelek és audió jelek jelennek meg.

RGB:

A HDMI Out kimeneten RGB videó jelek és audió jelek jelennek meg.

Normal:*

A színtartomány „16 (fekete)” és „235 (fehér)” közötti.

Enhanced/Kiterjesztett:

A kimeneten „0 (fekete)” és „246 (fehér” közötti színtartományú jelek jelennek meg.

A használt megjelenítő eszköz képességeitől függően halvány lehet a fekete, ha

nem az „Enhanced” beállítást választja a HDMI kimeneten.

Max*:

A készülék automatikusan érzékeli a csatlakoztatott HDMI eszköz által kezelni

tudott legnagyobb felbontást és ennek megfelelően állítja be a HDMI kimenet

felbontását.

Panel:

A készülék érzékeli a csatlakoztatott HDMI eszköz paneljén megjeleníthető

képpontokat és annak megfelelően állítja be a HDMI kimenet felbontását.

Auto*:

A készülék automatikusan választja meg a HDMI kimenet felbontását, a csatlakoztatott

HDMI készülék képességeitől függően.

480i/576i

480p/576p

720p

1080i

1080p

1080p24:

Természetes, csúcsminőségű képet eredményez a másodperenként 24 filmkockát

tartalmazó filmanyag lejátszása során. Ehhez a csatlakoztatott megjelenítő eszköznek

is alkalmasnak kell lennie az 1080p24 bemenő jel fogadására és feldolgozására.

Auto*:

Deep Color színtartománnyal jelenik meg a képjel a HDMI kimeneten, ha alkalmas

a csatlakoztatott megjelenítő eszköz az ilyen jelek megjelenítésére.

Off:

Nem Deep Color színtartománnyal jelenik meg a képjel a HDMI kimeneten.

Auto*:

A készülék egészképes képalkotási módban automatikusan érzékeli a 24 képkockás

filmanyagot és automatikusan választja meg a megjelenítésére alkalmas

egészképes képalkotási módot.

Video1:

A videó forrásjeleket tartalmazó lemezek (TV-műsorok, vagy rajzfilmek)

lejátszására javasolt beállítás.

Video2:

A „Video1” beállítás mellett a készülék ilyenkor érzékeli a 30 képkocka/mp-es videó

forrásjeleket és az annak megfelelő egészképes képalkotást állítja be.

21


A készülék funkcióinak beállítása

Beállítási tétel

Still Mode/Állókép üzemmód

Itt állíthatja be a kép felbontását és

minőségét az állókép üzemmódban

Wallpaper/Tapéta

Itt választhatja meg, hogy milyen

kép jelenjék meg a stop, vagy az

audió lejátszási üzemmódban.

A (*)-gal jelzett tételek a gyári beállítások.

Választható lehetőségek

Auto*:

A készülék az adott kép jellegének megfelelően automatikusan választja ki a lehető

legjobb beállítási értékeket („Frame”, vagy „Field”).

Field:

A „Field” beállítást válassza, ha nem stabil a kép az AUTO beállítás mellett! Ilyenkor

ugyan stabil képeket láthat az állókép (STILL) üzemmódban, de az a kis adattartalom

miatt esetleg gyengébb minőségű lehet.

Frame:

A „Frame” opciót válassza a kevés mozgást tartalmazó filmek esetében. Ezt az

opciót választva jó felbontású képet kaphat az állókép (STILL) üzemmódban, de az

egyszerre két félkép megjelenítése miatt esetleg enyhén életlenné válhat a kép.

Picture/Kép*:

Blue/Kék

Black/Fekete

Gray/Szürke

A Qick/Gyorsbeállítások menüben a gyakrabban használt beállítási tételek szerepelnek és azokat a szimbólum jelöli.

A „HDMI RGB Setting” beállítási tételnél az „Enhanced” opciót válassza, ha nem tiszta a fekete-fehér részletek kontrasztja.

A beállítás csak a HDMI RGB kimenet esetén érvényes!

Amennyiben „1080p24” beállítási értéket rendelt a „HDMI Video Resolution” paraméterhez, de az éppen lejátszott film

nem 1080p24 formátumú, akkor 1080p60 formátumban jelenik meg a kép az NTSC lemezek, illetve 1080p50 formátumban

a PAL lemezek esetében.

A képernyőn megjelenő képet „Frame”.-nek,képkockának nevezzük, amely két félképből („Field”) épül fel. Emiatt egyes

csekély adattartalmú képek elmosódottak lehetnek a „Still Mode” állóképes üzemmódban.

Amennyiben a „HDMI Video Resolution” beállítás miatt nem megfelelő minőségben jelenik meg a kép a kimeneten, akkor

nyomja meg és legalább 5 másodpercen át tartsa lenyomva a készülék előlapján lévő gombot! Ilyenkor a „HDMI Video

Resolution” beállítás automatikusan „Auto” értékre vált.

Nem használhatja a BD-lemezek lejátszásánál a 4:3 squeeze funkciót a „TV Aspect” kép oldalarány beállításnál.

• Audio

Beállítási tétel

HDMI Audio Out/ hangkimenet

Itt állíthatja be a HDMI OUT kimeneten

megjelenő hang audió formátumát.

DRC

Itt állíthatja be, hogy összetömörítse-e

a készülék a hang dinamika

tartományát (Dynamic Range

Control), ha Dolby Digital kódolású

hangcsatornákat játszik le.

Virtual Surround/Virtuális térhangzás

Csak két hangsugárzó csatlakoztatása

esetén is valósághű térhangzás

élményben lehet része.

A (*)-gal jelzett tételek a gyári beállítások.

A készülék funkcióinak beállítása

Választható lehetőségek

HDMI Multi(Normal)*

A többcsatornás audió jelek bitsorozat, vagy LPCM formátumban jelennek meg a

HDMI OUT kimeneten.

HDMI Multi(LPCM):

A többcsatornás audió jelek LPCM formátumban jelennek meg a HDMI OUT kimeneten.

A beállítási lehetőségeket a 10. oldalon találja meg.

HDMI 2ch/kétcsatornás:

Kétcsatornásra lekevert formátumban jelennek meg az audió jelek a HDMI OUT

kimeneten.

On/bekapcsolva

Off*/kikapcsolva

Off*/Kikapcsolva

Ki van kapcsolva a virtuális térhangzási opció.

1:

Természethű térhangzást élvezhet akkor is, ha csak 2 hangsugárzót csatlakoztatott.

2:

Az „1”-es beállításnál kissé hangsúlyozottabb térhangzási hanghatások szólalnak

meg a rendszerhez csatlakoztatott két hangsugárzón.

A Quick/Gyorsbeállítások menüben a gyakrabban használt beállítási tételek szerepelnek és azokat a szimbólum jelöli.

A „BD Audio Mode” beállítási tétel gyári alapbeállítása „Mix Audio Output”. Amennyiben csak a csúcsminőségű, nagyfelbontású

elsődleges hangcsatornát kívánja kiadni a kimenetre, akkor a „HD Audio Output” beállítást válassza!

Speaker Setup/Hangsugárzó beállítások

A lejátszó segítségével 5.1, vagy 7.1 csatornás térhangzást élvezhet.


A 20. oldalon a „Custom” (egyedi beállítások) pontban olvashatja el, hogy hogyan választhatja ki a beállítandó tételeket.

Beállítási tétel

BD Audio Mode/BD audió mód

A BD-lemezek esetében itt választhatja

ki, hogy megjelenjék-e a kimeneten

a másodlagos és az interaktív

audió sáv is az elsődleges audió

sávval együtt, ha ilyen segéd hangsávok

is vannak a lemezen. Ez esetben

a hang többcsatornás LPCM

formátumban jelenik meg. A csak az

elsődleges audió sáv választása

esetén bitsorozat formátumban jelenik

meg a hang a kimeneten.

Választható lehetőségek

Mix Audio Output*/Kevert hangkimenet:

Az elsődleges hangsávval együtt a másodlagos és interaktív hangsáv is megjelenik

a kimeneten, amennyiben van ilyen hangsáv az adott lemezen. (A hang többcsatornás

LPCM formátumban jelenik meg a kimeneten.)

HD Audio Output/Nagyfelbontású hangkimenet

Csak az elsődleges hangsáv jelenik meg (bitsorozat formátumban) a kimeneten.

22


A készülék funkcióinak beállítása

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni a készülékből, az alábbi táblázatban foglaltak szerint a lehető legprecízebben

állítsa be a hangsugárzókat! A hangsugárzó beállításokhoz az alábbi műveletsorral juthat el:

Setup Quick HDMI Audio Out HDMI Multi(LPCM), vagy Setup Custom Audio HDMI Audio Out HDMI

Multi(LPCM).

Hogyan navigálhat a „HDMI Multi(LPCM) beállítási tételben?

1) Válassza ki a [/] gombbal a kívánt menütételt!

2) Válassza ki a [/] gombbal a beállítani kívánt tételt!

A [RETURN] gombbal léphet vissza az előző képernyőre.

3) Válassza ki a [/] gombbal a kívánt opció! (Nem választhatja a „Test Tone” és „Default” beállítási lehetőségeket!)

A „Test Tone” beállítási tételnél:

Válassza ki a [/] gombbal a „Manual”, vagy „Auto” opciót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

A készülék mérőjeleket ad ki,. A „Manual” opció választása esetén a [/] gombokkal választhatja ki a kívánt hangsugárzót,

majd a [/] gombbal állíthatja be a megszólalási szintet. Az „Auto” választása esetén a [/] gombbal állíthatja

be a mérőhangot sugárzó hangsugárzó megszólalási szintjét.

A [RETURN] gombbal állíthatja le a mérőjeleket.

A „Default” beállítási tételnél:

Állítsa vissza az [ENTER] gombbal a „Delay Time” (késleltetés) beállításokat a gyári alapértékekre!

4) A [SETUP] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból

Menü Beállítási tételek Opciók Leírásuk

Speaker Configuration /

hangsugárzó konfiguráció

Válassza ki a beállítani kívánt

hangsugárzót! Ezután

a leírtak szerint módosítsa a

beállítást a kívánt értékre!

Surround Lch/ bal térhangsugárzó

Channel Level/Csatornaszint

Itt ellenőrizheti, illetve állíthatja

be az egyes hangsugárzók

megszólalási szintjét.

Front

Center

Subwoofer/Mélynyomó

Surround/Térhangsugárzó

Surround Back / Hátsó

térhangsugárzó

Test Tone/Mérőhangok:

A „Test Tone” a hangsugárzókon

megszólaló mérőjel,

amely alapján be

tudja állítani az egyes

hangsugárzók megszólalási

szintjét.

Front Lch/bal front

Center

Front Rch/jobb front

Surround Rch/ jobb térhangsugárzó

Surround Back Rch / jobb

hátsó térhangsugárzó

Surround Back Lch / bal

hátsó térhangsugárzó

Subwoofer/mélynyomó

Large*

Small

Large*

Small

On*/Bekapcsolva

Large*

Small

Large*

Small

Off*/Lekapcsolva

Manual

Auto

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB

(0 dB*)

0 - -12 dB (0 dB*)

Large/Nagy:

Olyan hangsugárzókhoz válassza ezt a

beállítást, amelyek elegendő hatékonysággal

tudják lesugározni a legmélyebb

frekvenciájú jeleket is.

Small/Kicsi:

Olyan hangsugárzókhoz válassza ezt a

beállítást, amelyek önmagukban nem képesek

megszólaltatni a mélyhangokat.

Nem tud módosítani a „Subwoofer” beállításon!

Szürkén jelenik meg a

„Subwoofer” tétel, ha a csatlakoztatott

készülék nem támogatja a mélynyomót!

Az „Off” opciót válassza, ha le kívánja

kapcsolni a „Test Tone” szolgáltatást!

Ezután a „Manual” opciót válassza,

majd nyomja meg az [ENTER] gombot,

hogy manuálisan állíthassa be a kívánt

hangsugárzó megszólalási szintjét!

Az „Auto” opció választása esetén

nyomja meg az [ENTER] gombot, hogy

automatikusan jelenjenek meg a mérőjelek

sorban az egyes hangsugárzókon!

Amennyiben a „Manual” beállítást

választotta a „Test Tone” tételnél, akkor

válassza ki a beállítani kívánt hangsugárzót

és manuálisan állítsa be a megszólalási

szintjét!

Amennyiben az „Auto” opciót választotta

a „Test Tone” beállítási tételnél,

akkor az alatt állítsa be a beállítási

szintjét, mialatt megszólal rajta a mérőhang!

A készülék funkcióinak beállítása

Menü Beállítási tételek Opciók Leírásuk

Delay Time / késleltetési

idő

Ezekkel a beállításokkal

optimalizálhatja az egyes

hangsugárzókon megszólaló

jel megszólalási időpontját,

hogy a lehallgató székben

ülve mindegyikről egyszerre

jusson a hang a füléhez.

Distance / távolság

Front (L/R)

Center

Surround (L/R) / bal-jobb

térhangsugárzó

Surround Back /L/R) / baljobb

hátsó térhangsugárzó

Default / gyári beállítási érték

Feet / láb

Meters* / méter

0 – 18 m (3,6 m*)

0 – 60 ft (12 ft*)

0 – 18 m (3,6 m*)

0 – 60 ft (12 ft*)

0 – 18 m (3,0 m*)

0 – 60 ft (10 ft*)

0 – 18 m (3,0 m*)

0 – 60 ft (10 ft*)

Állítsa be a kívánt mértékegységet!

Ezt a mértékegységet használja ezután

a rendszer a „Delay Time” (késleltetés)

beállításához. Az [ENTER]

gombbal hagyhatja jóvá a beállítást.

Adja meg a lehallgató pont és az

adott hangsugárzó közötti távolságot,

hogy annak megfelelően tudja beállítani

a készülék az ideális késleltetési

értéket!

Válassza a „Default” opciót, majd

nyomja meg az [ENTER] gombot,

hogy a készülék a gyári alapértékeknek

megfelelően állítsa vissza a

„Delay Time” késleltetési értékeket!

A (*)-gal jelzett tételek a gyári beállítások.

Amennyiben „Small” értéket rendel a „Front” frontsugárzókhoz a „Speaker Configuration” menüben, akkor nem adhat

„Large” értéket a „Center”, a „Surround” és a „Surround Back” hangsugárzóknak!

Amennyiben „Small” értéket rendel a „Surround” térhangsugárzókhoz a „Speaker Configuration” menüben, akkor nem

adhat „Large” értéket a „Surround Back” hátsó térhangsugárzóknak!

A „Delay Time” késleltetési értéknél a „Front (L/R)”, a „Surround (L/R) és a Surround Back (L/R) hangsugárzók közötti

távolság különbsége nem lehet 4,5 m-nél (15 ft) nagyobb és nem lehet nagyobb a „Front (L/R) „ és a „Center” távolsága,

mint 1,5 m (5 ft)!

Nem haladhatja meg a „Front (L/R) beállítás értékét a „Center”, a „Surround (L/R) és a „Surround Back (L/R) beállítási

értéke a „Delay Time” beállítási tételnél!!

A „Delay Time” beállítási tételnél a rendszer automatikusan a „Front L/R)” beállítási értékének megfelelően módosítja a

„Center”, a „Surround (L/R)” és a Surround Back (L/R)” beállítási értékét. (Ez azt jelenti, hogy mennyiben a „Front (L/R)”

paraméter értékét 18 méternek (60 ft) adta meg, akkor a készülék a „Center”, a „Surround (L/R)” és a Surround Back

(L/R)” beállítási értékét is 18 m-re (60 ft) állítja át.

• Ratings (korhatárkorlát kódok)

A korhatárkorlát kódok segítségével korlátokat állíthat be, amelyek révén megakadályozhatja, hogy gyermekei megnézzék a

nem nekik szánt filmeket, vagy jeleneteket. Leállítja a készülék a lemez lejátszását, amennyiben annak korhatárkorlát kódja

magasabb a készüléken beállított kódnál, s a lejátszás folytatásához egy korhatárkorlát kód feloldó jelszót kell megadnia.

1) Válassza a [/] gombbal az ikont, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

2) Adja meg a [számgombokkal] a 4 számjegyű jelszavát!

Amennyiben első alkalommal adja meg: Bármilyen 4 számjegyből álló számot megadhat (a 4737 kivételével) a

[számgombokkal], majd nyomja meg az [ENTER] gombot! Ezt a számot értelmezi a készülék jelszóként, s így ezt kell

beírnia, amikor a készülék kéri a jelszó megadását. Éppen ezért jegyezze meg ezt a jelszót!

23


A készülék funkcióinak beállítása

A [4], [7], [3], [7] számokat írja be, ha elfelejtette volna a jelszavát. Ezzel a készülék törli a korhatárkorlát kód beállításokat

és „All” értéket állít be, vagyis a készülék minden lemezt le fog játszani.

Amennyiben a jelszó beírásnál hibát ejtene, a [CLEAR] gombbal törölheti a téves beírást, majd írja be újra a helyes jelszót!

A korhatárkorlát kódok beállítása (A-C lépés)

A) BD korhatárkorlát kódok

1) Válassza ki a [/] gombbal a „BD Rating Level” beállítási tételt, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

2) Válassza ki a [/] gombbal a kívánt opciót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

„All” : Minden korhatár korlátozást felold a készülék

„Age Setting”: Itt állíthatja be a korhatárkorlát kód szinteket.

Az „Age Setting” opció választása után a [számgombokkal] írhatja be a kort 0-254 között. (pl. a 15 évhez a [0], [1],

[5] számgombokat nyomja meg.

3) A [SETUP] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

B) DVD korhatárkorlát kódok

1) Válassza ki a [/] gombbal a „DVD Rating Level” beállítási tételt, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

2) Válassza ki a [/] gombbal a kívánt opciót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

3) A [SETUP] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

KORHATÁRKORLÁT KÓD MAGYARÁZATOK

All : Nincs korhatár korlátozás, a készülék minden lemezt lejátszik.

8 [Adult] : Bármilyen kategóriába sorolt (felnőtteknek/bárkinek/gyermekeknek) lemezt lejátszik a készülék.

7 [Nc-17] : Csak 17 éven felüliek nézhetik meg az adott filmet/jelenetet.

6 [R] : Korlátozott, 17 év alatt csak szülői felügyelettel tekinthető meg.

5 [Pgr] : Csak szülői jelenléttel ajánlott a megtekintése.

4 [Pg13] : 13 év alatti gyermekeknek nem ajánlott.

3 [Pg] : Javasolt a szülői jelenlét.

2 [G] : Bárki megnézheti

1 [Kid Safe] :Gyermekek számára is biztonságos

C) A jelszó módosítása

1) Válassza ki a [/] gombbal a „Password Change” beállítási tételt, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

2) Írjon be egy új 4 számjegyes jelszót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

3) A [SETUP] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból.

• Others (egyéb beállítások)

Beállítási tétel

Auto Power Off/automatikus kikapcsolás

Panel Display/előlapi kijelző

Itt állíthatja be az előlapi kijelző

fényerejét

Slide Show/diavetítés

Itt állíthatja be a képváltási időszakot

a diavetítés alatt (JPEG digitális

állóképeknél).

DivX® VOD

Itt jelenítheti meg a DivX ® VOD regisztrációs

kódot

Power Saving/Energiatakarékosság

Ezzel a beállítással csökkentheti a

készülék áramfogyasztását a készenléti

állapotban azzal, hogy a

készülék ebben az állásban nem

veszi figyelembe az RS-232C aljzaton

keresztül érkező utasításokat.

Remote Control Setting/Távvezérlő

beállítások

Itt módosíthatja a távvezérlő kódkészletét

(Lásd a 6. oldalon!)

Media Select/médiaválasztás

Itt választhatja ki, hogy milyen

adathordozóról kíván lejátszást

indítani.

A készülék funkcióinak beállítása

Választható lehetőségek

On/bekapcsolva:

Automatikusan kikapcsol a készülék, ha 30 percen át semmilyen műveletet sem

végez vele.

Off/kikapcsolva:

Lekapcsolja az automatikus kikapcsolási funkciót.

Bright*/fényes:

Fényesen világít az előlapi kijelző.

Dimmer/sötét

Csak halványan világít az előlapi kijelző.

Auto:

A lejátszás alatt sötétebbre vált az előlapi kijelző.

5 sec*

10 sec

A www.divx.com/vod oldalon talál a DivX ® VOD rendszerrel kapcsolatban további

tájékoztatást.

On/bekapcsolva:

A készülék nem veszi figyelembe az RS-232C aljzaton keresztül érkező utasításokat,

ha ki van kapcsolva a készülék.

Off/kikapcsolva:

A készülék akkor is figyelembe veszi az RS-232C aljzaton keresztül érkező utasításokat,

ha ki van kapcsolva a készülék.

DENON1*

DENON2

Disc*/lemez

Ezt válassza, ha lemezről indít lejátszást!

SD Memory:

Ezt válassza, ha SD memóriakártyáról indít lejátszást!

Initialize (a készülék inícializálása)

A 20. oldalon a „Custom” (egyedi beállítások) pontban olvashatja el, hogy hogyan választhatja ki a beállítandó tételeket.

Beállítási tétel

Angle Icon/kameraállás ikon

Screen Saver/képernyőkímélő

Választható lehetőségek

On/bekapcsolva:

Megjelenik a képernyőn a kameraállást jelző ikon, ha az adott jelenet több kameraállásból

készült változata is megtalálható a lemezen.

Off/kikapcsolva:

Nem jelenik meg a több kameraállásból készült felvételt jelző kameraállás ikon.

On/bekapcsolva:

Megjelenik a képernyőkímélő, ha 5 percen át semmiféle műveletet sem végez a

lejátszóval.

Off/kikapcsolva:

Nem jelenik meg a képernyő kímélő

1) Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2) Válassza ki a [/] gombbal az „Initialize” opciót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

3) Válassza ki a [/] gombbal a kívánt opciót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

„No”

: Inícializálás nélkül léphet ki az üzemmódból.

„Setup”

: A gyári beállítási értékeknek megfelelően állítja vissza a SETUP beállítási tételeket.

„Memory Device” : Inícializálja az SD memóriakártyát. Miután megjelenik a megerősítő üzenet, válassza a [/] gombokkal

a „Yes” opciót, majd nyomja meg az [ENTER] gombot!

24


A készülék funkcióinak beállítása

A készülék funkcióinak beállítása

4) Nyomja meg az [ENTER] gombot! (Csak akkor, ha a „Setup” és a „Memory Device” opciót választja!)

5) A [SETUP] gombbal léphet ki ebből az üzemmódból. Megjegyzés:

A készülék ilyenkor nem állítja vissza a „Ratings” (korhatárkorlát kód) értékét a gyári alapértékre!)

Egyebek

Hibaelhárítási útmutató

Amennyiben nem rendeltetésszerűen működik a DVD játszó, ha azt a jelen kezelési utasításban foglaltak szerint használja, akkor ellenőrizze az alábbi lehetséges hibaokokat, mielőtt szervizbe vinné a készüléket!

Hibajelenség Elhárítása Oldal

Hibajelenség Elhárítása Oldal

Nincs áram alatt a készülék. - Ellenőrizze a hálózati csatlakozó kábelt és dugókat!

- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót és várjon 5-10 másodpercet. Csatlakoztassa

ismét a készüléket a hálózathoz!

------

------

Nem játssza le a készülék a

BD/CD/DVD lemezeket.

4

5

Nincs kép, vagy hang.

Torz a kép

Teljesen szétesett a kép, vagy

csak fekete-fehér, ha BD/DVD

lemezt játszik le..

Nincs hang, vagy nagyon torz.

Lefagy a kép egy pillanatra a

lejátszás alatt.

Nem tudja lejátszani a lemezt.

A készülék nem olvassa ki az

SD memóriakártya tartalmát

Nem tér vissza az indító képernyő,

miután kivette a lemezt.

Nem reagál a készülék a távirányítóra.

Nem működnek a gombok,

vagy nem reagál a készülék.

Nem reagál egyes utasításokra

a készülék a lejátszás alatt.

- Bekapcsolta a TV-készüléket?

- Ellenőrizze a videó és a HDMI kábelek csatlakoztatását! (Ellenőrizze a

HDMI-vel kapcsolatos jelzéseket, üzeneteket, kijelzéseket!)

- Ellenőrizze, hogy támogatja-e a csatlakoztatott megjelenítő eszköz a HDCP

rendszert! (Nem ad ki videó jelet a lejátszó, ha a csatlakoztatott készülék

nem támogatja a HDCP digitális tartalomvédelmi rendszert!)

- Ellenőrizze a készülék kimeneti formátumát (HDMI FORMAT), hogy az

megegyezik-e a csatlakoztatott megjelenítő eszköz bemeneti formátumával!

- Ellenőrizze, hogy „Auto” érték áll-e a „HDMI Deep Color” beállítási tételnél!

Amennyiben igen, állítsa át „Off” értékre!!

- Esetenként úgy is eltorzulhat a kép, hogy valójában hibátlan a készülék.

Ez nem hiba, rétegváltásnál torzulhat a kép.

- Közvetlenül a TV-készülékre csatlakoztassa a DVD játszót!

- Közvetlenül a TV-készülékre csatlakoztassa a DVD játszót!

- Kompatibilis a lemez a DVD játszóval?

- Állítsa be a hangerőt!

- Jól csatlakoztatta a hangsugárzókat?

- Nem jelenik meg hang a HDMI kimeneten, ha PURE DIRECT üzemmódot

választott, vagy ha „ANALOG” értékre állította az AUDIO MODE paramétert!

- Ellenőrizze az „Audio” beállításokat!

- Ellenőrizze, hogy nem koszos-e a lemez! A közepétől kifele haladva sugárirányban

törölje le a lemezt egy puha ruhával!

- Tisztítsa meg a lemezt!

- Tisztítsa meg a lemezt!

- A nyomtatott felével felfele tegye be a lemezt!

- Nem hibás a lemez? Próbálja meg egy másikkal!

- Kapcsolja ki a korhatár korlátot, állítson be másik szintet!

- Tegyen be egy olyan lemezt, amit korábban már lejátszott a készülék!

- Nem egyezik meg a memóriakártya formátuma a készülék által támogatott

formátumokkal, vagy nem kompatibilis a memóriakártya.

- Kapcsolja ki, majd rövid idő után kapcsolja be újra a készüléket! ---

- Közvetlenül a készülék infravörös érzékelőjére irányítsa a távirányítót!

- Legfeljebb a készüléktől 7 m-es távolságig használhatja a távirányítót!

- Cserélje ki az elemeket a távirányítóban!

- A helyes polaritással tegye be az elemeket (+/- pólusok!)

- Ügyeljen arra, hogy megegyezzék a távvezérlő és a távvezérelt készülék

távvezérlő kódkészlete!

- Húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt és 5-10 másodperc múlva csatlakoztassa

újra, majd kapcsolja be a készüléket!

- Esetleg tiltja a lemez az adott művelet elvégzését.

Olvassa el a lemez kezelési utasítását!

-------

9

10

9, 20

21

--------

9

9

5

----

9

22

5

5

5

11

---

22

5

---

6

6

6

6

6

---

11

Nem tud kameraállást váltani.

Nem indul el a lejátszás a cím

kiválasztása után.

Elfelejtette a korhatárkódhoz

szükséges jelszavát.

- Párakicsapódás? (Hagyja pihenni a készüléket 1-2 órát!)

- Olyan lemezt próbál meg lejátszani, amely nem szerepel az 5. oldalon felsorolt

lemezféleségek között.

- Próbálja meg megtisztítani a kiolvasófejet egy CD/DVD tisztító lemezzel!

- Nem válthat kameraállást az olyan DVD lemezeknél, amelyeken nincs több

kameraállásból készített felvétel! Csak egyes jelenetek készülnek több kameraállásból!

Egyebek

- Ellenőrizze a korhatárkódok beállítást („RATINGS”) 22

- Írja be a „4737” jelszót, ezzel törlődik a korábbi jelszó. 22

Megjegyzések:

Egyes üzemmódban egyes műveletek nem végezhetőek el, de ez nem számít hibának. A normál üzemmel kapcsolatos

részleteket a kezelési utasításból ismerheti meg.

Egyes funkciók nem végezhetőek el egyes lemezeken.

5

14

25


Nyelvkódok

Nyelv Nyelvkód Nyelv Nyelvkód Nyelv Nyelvkód

A - B Kannada 5760 Sundanese 6567

Abház 4748 Kasmíri 5765 Svéd (SWE) 6568

Afár 4747 Katalán 4947 Szamoai 6559

Afrikaansz 4752 Kazah 5757 Szanszkrit 6547

Albán 6563 Kecsua 6367 Szecsuáni 6660

Amhara 4759 Kirgíz 5771 Szerb 6564

Angol (ENG) 5160 Kirundi 6460 Szerbhorvát 6554

Arab 4765 Kínai (CHI) 7254 Szingaléz 6555

Asszami 4765 Kinyarwanda 6469 Szlovák 6557

Aymara 4771 Korzikai 4961 Szlovén 6558

Azerbajdzsáni 4772 Koreai (KOR) 5761 Szomáli 6561

Baskír 4847 Kurd 5767 Szuahéli 6569

Baszk 5167 L - N T

Bengáli (Bangla) 4860 Laoszi 5861 Tadzsik 6653

Bhutáni 5072 Latin 5847 Tagalog 6658

Bihari 4854 Lengyel 6258 Tamil 6647

Biszlama 4855 Lett 5868 Tatár 6666

Bolgár 4853 Lingala 5860 Telugu 6651

Breton 4864 Litván 5866 Thai 6654

Burmai 5971 Macedón 5957 Tibeti 4861

C - E Magyar (HUN) 5467 Tigrinya 6655

Cseh 4965 Maláj 5965 Tonga 6661

Dán (DAN) 5047 Malayalm 5958 Török (TUR) 6664

Eszperantó 5161 Malgas 5953 Tsonga 6665

Észt 5166 Maori 5955 Türkmén 6657

F - H Marathi 5964 Twi 6669

Faröer-szigeteki 5261 Máltai 5966 U - Z

Fehérorosz (belorusz) 4851 Moldáviai 5961 Ukrán 6757

Fidzsi 5256 Mongol 5960 Urdu 6764

Finn (FIN) 5255 Nauru 6047 Üzbég 6772

Francia (FRE) 5264 Nepáli 6051 Vietnámi 6855

Fríz 5271 Német (GER) 5051 Volapuk 6861

Galíciai 5358 Norvég (NOR) 6061 Welszi 4971

Görög (GRE) 5158 O - R Wolof 6961

Grönlandi 5758 Occitan 6149 Xhosa 7054

Grúz 5747 Olasz (ITA) 5566 Zulu 7267

Guarani 5360 Oriya 6164

Gudzsarati 5367 Oromo 6159

Hausa 5447 Orosz (RUS) 6467

Héber 5569 Örmény 5471

Hindi 5455 Pandzsáb 6247

Holland (DUT) 6058 Pastu 6265

Horvát 5464 Perzsa 5247

I - K Portugál (POR) 6266

Interlingua 5547 Rétoromán 6459

Interlingue 5551 Román (RUM) 6461

Inupiak 5557 S - SZ

Indonéz 5560 Sangho 6553

Izlandi (ICE) 5565 Sesotho 6566

Ír (IRI) 5347 Shona 6560

Japán 5647 Sindhi 6550

Jiddis 5655 Siswat 6565

Joruba 7161 Skót gael 5350

Kambodzsai 5759 Spanyol (SPA) 5165

Megjegyzés:

Amennyiben (a zárójelben álló) három betűből álló nyelvkódot választ, akkor mindig megjelenik a kód, ha módosítja az

audió és a felírat beállításokat (lásd a 16. oldalon). Amennyiben más nyelvet választ, akkor „---„ jelenik meg.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉPJEL RENDSZER

NTSC/PAL képnorma

A KÉSZÜLÉKKEL LEJÁTSZHATÓ LEMEZEK

(1) BD/DVD videó lemezek:

Egyrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek, kétrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek

Kétrétegű, 12 cm-es kétoldalas lemezek (1 réteg/oldal), egyrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek,

Kétrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek, kétrétegű, 8 cm-es kétoldalas lemezek (1 réteg/oldal)

(2) BD-RE/BD-R lemezek:

Egyrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek, kétrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek

Egyrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek, kétrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek

(3) DVD-R lemezek:

Egyrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek, kétrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek

Egyrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek, kétrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek

(4) DVD-RW lemezek:

Egyrétegű, 12 cm-es egyoldalas lemezek, Egyrétegű, 8 cm-es egyoldalas lemezek

(5) Kompakt lemezek (CD-DA):

12 és 8 cm-es lemezek

(6) CD-RW/-R lemezek:

12 és 8 cm-es lemezek

A KÉSZÜLÉKKEL LEJÁTSZHATÓ MEMÓRIAKÁRTYÁK

(1) SD memóriakártya

(2) SDHC memóriakártya

(3) miniDS kártya

(4) microSD kártya

HDMI KIMENET

Kimeneti aljzat: 19 pontos HDMI aljzat, 1 db.

HDMI 1.3a változat (Deep Colour, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD)

TÁPELLÁTÁSA

230 V váltóáram, 50 Hz

ÁRAMFELVÉTELE

30 W (készenléti állapotban 0,85 W)

LEGNAGYOBB KÜLSŐ MÉRETEI

434 mm széles

139 mm magas

391 mm mély

(A kinyúló kezelőszervekkel és aljzatokkal együtt)

TÖMEGE

9,2 kg.

A TÁVVEZÉRLŐ

RC-1091

Infravörös impulzusokkal működik

A távirányító tápellátása: 3 V egyenáram, 2 db. R6P/AA ceruzaelem.

Külső méretei:

52 mm széles

227 mm magas

30 mm mély

Fenntartjuk a készülék kivitele és műszaki specifikációja előzetes értesítés nélkül való módosításának jogát!

A DENON készülékek magyarországi kizárólagos márkaképviselete:

Horn Distribution (HU) Kft.

1191 Budapest

Ady Endre út 28.

Tel: 06-1-347-0020

A.I.D.A. Audió Kft., 1112 Budapest, Olt u. 37.

Telefon: 248-2030, Telefax: 248-2039

www.aida-audio.hu

26

More magazines by this user
Similar magazines