DVD 2500BT - Horn

ftp.horn.pl

DVD 2500BT - Horn

Bevezetés

A Video Single Disc (VSCD) videó kislemezeket.

A Video CD, Super Video CD lemezeket.

A Super Audio CD lemezeket (de lejátssza az SACD-lemezek CD rétegét.

Nem játssza le a nagyfelbontású super audio CD réteget!)

A DVD audió lemezeket.

A HD DVD lemezeket.

Az 55 mm-nél kisebb átmérőjű felvételi területű lemezeket.

A nem jogszerűen másolt (kalóz) lemezeket.

A le nem zárt lemezeket.

A színrendszer/TV képnorma

A BD és DVD lemezeket kétféle képnorma/színrendszer szerint rögzítik a stúdiókban.

Európában, az Egyesült Királyságban és számos más országban a PAL

rendszert használják. Ez a készülék is PAL norma szerinti képjeleket ad ki. A készülék

ugyanakkor le tudja játszani az elsősorban az Egyesült Államokban és a

Távol-Keleten használt NTSC norma szerinti BD és NTSC lemezeket is.

A régiókódok

A készülék a B régiókódú BD lemezeket és a 2-es, vagy ALL

régiókódú DVD videó lemezeket tudja csak lejátszani. Nem játszsza

le az ettől eltérő régiókódú lemezeket! Éppen ezért csak

ennek megfelelő régiókódú lemezeket helyezzen a készülékbe! A

lemezborítón, vagy magán a lemezen lévő szimbólumon, a földgömbbe

írt betű, vagy szám jelzi az adott lemez régiókódját. Az

adott régiókódú lemez csak olyan lejátszón jászható le, amelynek

régiókódja megegyezik a lemezen szereplő régiókóddal.

A lemezek/SD memóriakártya tartalmak felépítése

A BD/DVD lemezeket általában címekre (Title) osztjuk fel. A címek fejezetekre

(Chapter), a fejezetek felvételekre (Track) tagozódhatnak.

Az audió CD-lemezeket felvételekre osztjuk fel:

Az MP3/Windows Media Audio/JPEG/DivX ® állományokat tartalmazó adatlemezeket,

vagy SD memóriakártyákat mappákra (Folder), a mappákat pedig

fájlokra (File) osztjuk fel:

A kézikönyvben használt lemezjelölések

A kezelési utasításban egyes fejezetcímek felett az alábbi szimbólumok jelennek

meg és jelentésük az alábbi:

Szimbólum

BD-V

DVD-V

Leírása

A leírás a BD videó és a BD-RE (2.1 változatú) / BD-R (1.1 változatú),

BDMV módban rögzített lemezekre vonatkozik.

A videó módban rögzített DVD videó, DVD-R/RW lemezek lejátszására

utal.

DVD-VR A VR módban rögzített DVD lemezek lejátszására utal.

CD Az audió CD és DTS-CD lemezek lejátszására utal.

MP3

WMA

JPEG

DivX ®

Az MP3 formátumú fájlokat tartalmazó DVD-RW/-R, CD-RW/-R

lemezek és SD memóriakártyák lejátszására utal.

A WMA formátumban tárolt fájlokat tartalmazó DVD-RW/-R,

CD-RW/-R lemezek és SD memóriakártyák lejátszására utal.

A JPEG formátumú képfájlokat tartalmazó DVD-RW/-R, CD-

RW/-R lemezek és SD memóriakártyák lejátszására utal.

A DivX® kódolású DVD-RW/-R, CD-RW/-R lemezek lejátszására

utal.

Amennyiben egyik fenti logó sem található az adott szakasznál, akkor az abban

foglaltak mindegyik lemezféleségre és adathordozóra egyaránt érvényesek.

A kézikönyvben használt gombnevekről

< > : A készülék kezelőgombjai

[ ] : A távirányító kezelőgombjai

Csak a gombnevek:

A készülék és a távirányító kezelőgombjai

Amit a távvezérlőről tudnia kell

Az elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtartó fiók fedelét!

Tegye vissza az elemtartó fiók fedelét!

Helyezzen be két „AA” (R6P) ceruzaelemet.

Ügyeljen a polaritásra!

Az elemekkel kapcsolatos megjegyzések

"AA" (R6P, ceruza) elemeket használjon!

A távirányító használati gyakoriságától függően, de legalább évente egyszer cserélje

ki az elemeket!

Cserélje ki az elemeket, ha már egészen közelről sem tudja irányítani a távirányítóval

a készüléket!

A készülékkel együtt szállított elem már öreg lehet. Mihamarabb cserélje ki újra!

Az új elemek behelyezésénél ügyeljen az elemek polaritására, ahogyan azt az

elemtartóban lévő + és – jel is mutatja!

Az elemfolyadék szivárgásának megakadályozása érdekében:

• Ne használjon új és régi elemet együtt!

• Csak egyforma típusú elemeket használjon!

• Ne zárja rövidre, ne szerelje szét az elemeket!

• Ne tegye tűzbe az elemeket!

Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót!

Amennyiben kifolyt volna az elemfolyadék, óvatosan törölje ki a folyadékot az

elemtartóból, majd tegyen be új elemeket!

A távirányító használata

Bevezetés

A távvezérlő használata során tartsa szem előtt az alábbiakat:

Ügyeljen arra, hogy ne legyen idegen tárgy a távvezérlő jeladó ablaka és a

készülék távvezérlő jeleket érzékelő ablaka között!

Bizonytalanná válhat a távvezérlő működése, ha erős napsugár, vagy fluoreszcens

lámpa fénye érzi a készülék távvezérlő jeleket érzékelő ablakát.

Zavarhatják egymást a különféle készülékek távvezérlői. Éppen ezért lehetőség

szerint ne használja más készülék távvezérlőjét a készülék közvetlen közelében!

Cserélje ki az elemeket, ha már közelről sem tudja távvezérelni a készüléket!

A legnagyobb távvezérlési távolságok az alábbiak:

- Egyenes irányban: kb. 7 m.

- Oldalirányban: Kb. 7 m, legfeljebb 30 fokos szögben

A készülék beállítása úgy, hogy ne zavarja azt másik DENON DVD

lejátszó távvezérlője

Amennyiben másik DENON DVD lejátszó is van a készülék közelében, akkor

előfordulhat, hogy a készülék a másik DVD lejátszó távvezérlője által kiadott jelekre

is reagál. Ennek elkerülése érdekében beállíthatja ezt a lejátszót úgy,hogy

ne reagáljon az egyéb DENON készülék távvezérlőjére.

1) Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2) Nyomja meg a [7], [8], [9], [2] gombokat!

3) Nyomja meg a [SETUP] gombot!

Az „Only Attached Remocon” (csak a tartozék távvezérlő) felirat jelenik meg

a készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz képernyőjének jobb felső

sarkában és ettől kezdve a készülék csak a tartozék távvezérlő jeleit fogadja

és hajtja végre.

A gyári alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a [7], [8], [9], [1] gombokat

a fenti 2. lépésben! A „Normal Remocon” (normál távvezérlés) felirat jelenik

most meg a készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz képernyőjének

jobb felső sarkában és ettől kezdve a készülék a saját távvezérlő jeleit és az

azzal kompatibilis egyéb távvezérlők jeleit és fogadja és értelmezi.

Megjegyzés:

A beállítás a készülék kikapcsolása és a hálózati csatlakozókábel kihúzása

után is érvényben marad.

Egyes funkciók nem működhetnek, vagy nem előírás szerint működnek, ha egy

másik DENON DVD lejátszó távvezérlőjével kívánja távvezérelni ezt a készüléket!

A távvezérlő kódkészletének módosítása

Meg is változtathatja a távvezérlő távvezérlő kódkészletét, hogy semmiképpen se

zavarhassa a készüléket másik DVD lejátszó távvezérlője. Ilyenkor a készüléket

csak olyan távvezérlővel tudja távvezérelni, amelynek kódkészlete megegyezik a

készülékben beállított távvezérlő kódkészlettel!

• A készülék távvezérlő kódkészletének módosítása

1) Nyomja meg a [SETUP] gombot a stop üzemmódban!

2) Válassza a [/] gombokkal az ikont, majd nyomja meg az [ENTER]

gombot!

3) Válassza a [/] gombokkal az ikont, majd nyomja meg az [ENTER]

gombot!

4) Válassza a [/] gombokkal a „Remote Control Setting” (távvezérlő kódok

beállítása) opciót!

5) Az [ENTER] gombbal választhat a „DENON1” és „DENON2” opció közül.

6

More magazines by this user
Similar magazines