előadást a közlekedési szakmákról és a program során kifejlesztett ...

inter.studium.hu

előadást a közlekedési szakmákról és a program során kifejlesztett ...

Az egész

életen

át t tartó tanulás

fejlesztése se az intézm

zmények közötti k

nemzetközi zi együttm

ttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.

2.2.4.-08/1-2009-00120012

pályázati projekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi T

Megújul

julás

Operatív v Program társfinanszt

rsfinanszírozásával valósul meg


TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

TAPASZTALAT ÁTADÓ

RENDEZVÉNY

NY

INTER- Studium

Az egész életen át tartó tanulás

fejlesztése az intézmények közötti

nemzetközi együttműködéssel

2010. március 23.

Szlovákia, Rimaszombat


Iskolánk képzk

pzési struktúrája

Közlekedés s szakmacsoportban


Közlekedés s szakmacsoportban

oktatott szakok

‣ Autószerel

szerelő: bemenet elvégzett 4

középiskolai

évfolyam

‣ Autóelektronikai műszerm

szerész: sz: bemenet

érettségi

‣ Autótechnikus

technikus: Csak érettségivel plusz

autószerel

szerelő vagy autóelektronikai

műszerész végzetsv

gzetséggel ggel lehet jelentkezni.


Orientáci

ciós s képzk

pzés

A 9-129

évfolyamon szakközépiskol

piskolában

heti 3 óra orientáci

ció (9-10

évfolyam)

heti 3 óra szakmai alapképz

pzés s (11-

12évfolyam)

tanműhelyi keretek közöttk

(autószerel

szerelő és s autóelektronikai

műszerészeknek szeknek azonos)


Az orientáci

ciós s képzk

pzés s tartalma

‣ Fémipari kézi k

szerszámok bemutatása,

alkalmazási terület

letük

‣ A gépi g

szerszámok bemutatása,

felhasználásuk suk fontossága

és s jelentősége


A szakmai alapképz

pzés s tartalma

‣ A fémipar f

egyszerű

műveleteinek

alkalmazása

‣ Egyszerű gépi

műveletek veletek gyakorlása

(fúrás, esztergálás,

s,

köszörülés)

s)

‣ A szakközépiskolai

képzés érettségivel

zárul.


Érettségi utáni szakmaválaszt

lasztás

‣ Az eddig tanult szakmacsoport képzk

pzését

választja.

‣ Az iskolán n belül l más m s szakmai területet

választ.

‣ Más s iskolában tanul szakmát.

‣ Továbbtanul a felsőoktat

oktatásban.


Az autószerel

szerelő munkaterület

jellemzői i 1.

‣ Számítástechnikai eszközök k alkalmazása

‣ Műszaki dokumentáci

ció használata

‣ Gépjárműjavítás, szervizelés

‣ Műszaki vizsgára felkész

szítés

‣ Állapotfelmérés

‣ Munkavédelmi előírások betartása

‣ Dokumentumok kitölt

ltése


Az autószerel

szerelő munkaterület

jellemzői i 2.

‣ Autóbont

bontási feladatok

‣ Gépkocsi

ápolási feladatok

‣ Járműdiagnosztika

‣ Ügyvitelszervezés

‣ Ügyfélkommunikáció

‣ Gázberendezés s beépítése, javítása


Az autóelektronikai műszerm

szerész

munkaterület jellemzői

‣ Villamossági részegysr

szegységek gek vizsgálata,

javítása

és s felújítása

‣ Elektronikai rendszerek vizsgálata,

javítása

‣ Számítástechnikai eszközök k használata

‣ Műszaki dokumentáci

ció használata,

összeállítása

‣ Elektromos és s elektronikai berendezések

diagnosztizálása

sa


Az autótechnikus

technikus munkaterület

jellemzői

Teljesen megegyezik az

autószerel

szerelő munkaterület

jellemzőivel.


Szakmai jegyzet

Sem az orientáci

ciós, sem a szakmai

képzésekhez nincsenek jój

tankönyvek,

nyvek,

jegyzetek. Ezek megírása szüks

kséges.


Szakmai jegyzet 2.

- Diákoknak

- Szakmai továbbk

bbképzési tananyag

felnőtteknek, autós s szakembereknek,

vállalkozóknak.

knak.


Képzési program 1.

Címe:

Elektronikai alkalmazások a korszerű

gépjárművekben

Időtartama:

3 x 30 óra


Képzési program 2.

Tartalma:

1. modul

A korszerű benzinbefecskendezéses

ses

rendszerek felépítése, elektronikus

vezérl

rlőegységeinek

geinek áttekintése


Képzési program 3.

2. modul

Az intelligens vezérl

rlőrendszerek rendszerek

beavatkozását t biztosító jeladók

hibakeresése, se, diagnosztizálásának

nak

ismeretfelújító oktatása


Képzési program 4.

3. modul

A modern CAN-busz

motormenedzsment

rendszerek bemutatása, beavatkozó

szintű kompetencia elérése a képzk

pzés

során


Képzési program 5.

Input

1. modul

2. modul

3. modul

Output


Kompetenciák k (modul 1)

‣ Helyes keverési arány beáll

llítása.

‣ A kipufogógáz összetétele tele alapján n a motor

beáll

llításának minősítése.

se.

‣ A helyes emisszió értékek beáll

llítása,

katalizátor tor minősítése.

se.

‣ Lambda-szonda

működésének minősítése

se

‣ Különböző benzinbefecskendező

rendszerek és s kisegítő berendezéseinek

ellenőrz

rzése, minősítése.

se.


Kompetenciák k (modul 2)

‣ A korszerű járműelektronika elvi

rendszereinek ismerete.

‣ Üzem közbeni k

ellenőrz

rzések.

‣ Jeladók k feladata, működési m

elve.

‣ A beavatkozó szervek feladata, működési m

elve.

‣ Vezérl

rlő- és s beavatkozó szervek

hibabehatárol

rolása, javítása


Kompetenciák k (modul 3)

‣ OBD hibajelek kiolvasása

sa

‣ CAN hálózat h

üzem közbeni k

ellenőrz

rzése

‣ Motormenedzsment és s kiszolgáló

környezetének nek vizsgálata

‣ OBD szabvány alapú CAN rendszer

hibáinak inak felismerése, se, kijavítása


TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Köszönöm a figyelmet!

More magazines by this user
Similar magazines