25.05.2015 Views

Kateri so Naslednji "Hidegfúzió" iz Eko Električne Energije, da Pridobijo Virtualni Odobritev Znanost? / Who are Vying to be the Next "Cold Fusion" of Eco-Generator?

Az új paradigma az energetikai technológia, aminek geo - társadalmi- pénzügyi következményei / The new paradigm on energy technology with geo-socio-financial impact

Az új paradigma az energetikai technológia, aminek geo - társadalmi- pénzügyi következményei /
The new paradigm on energy technology with geo-socio-financial impact

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HIDEGFÚZIÓ, TESLA, SKALÁR-HULLÁM, TORZIÓS MEZŐ,

INGYEN ENERGIA.. = MIÉRT VANNAK MINDEN

ÁLTUDOMÁNY NYUGATI? (MAGYAR ÖSSZEFOGLALÓ)

COLD FUSION, TESLA, ZEROPOINT ENERGY EXTRACTION = PSEUDOSCIENCE?

(MAGYAR ÖSSZEFOGLALÓ)

AZ ÚJ PARADIGMA AZ ENERGETIKAI TECHNOLÓGIA,

AMINEK GEO - TÁRSADALMI- PÉNZÜGYI KÖVETKEZMÉNYEI

ANALYSIS OF NEW ENERGY PARADIGM: INCLUDING

CONTROVERSIAL & QUESTIONABLE CLAIMS

BEN RUSUISIAK

NEW NATURE PARADIGM TECH ANALYSIS

VANCOUVER, BC, CANADA, Updated May21, 2017

www.linkedin.com/in/newnatureparadigm


EGY OLDAL ÖSSZEFOGLALÓ TÖBBI ELŐADÁS ANGOL NYELVEN

LENR-Hidegfúzió már virtuális elfogadása mainstream tudomány: Által termelt energia alapvetően ingyenes

"üzemanyag " és berendezések + üzemeltetési költség, Hagyományos termonukleáris fúzió hot ért el

kísérleti siker felé korlátlan energia termelés 2013-ban. Nincs hivatalos többségi tudomány jóváhagyta

kereskedelmi forgalomba LENR készüléket a 2016. január 1 MW, de a villamosenergia-termelőnek "ecat"

eladta az ipari piacon bizonyos megállapodások.

Ez is okozhat első teljes tudományos felülvizsgálatát különböző "szabad energia" technológiát találmányok.

Ezek ismétlődő jelentések figyelmen kívül hagyja, és nevetségessé főként a nyugati, de jelenleg céljából

alkalmazzák a mikroméretű a magán- alapon; 1-Kitermelése környezeti energia villamosenergia formában,

2-Fordított feszültség-termelés és a betakarítás, hogy a hatalom helyett kényszerítve, hogy megszünteti ki

egymást(visszaható elektromotoros erő) a motor, 3-Oszcilláció/geometria katalizált gyors HHO gáz - is

használható, hogy növelje a szénhidrogén energia termelés, miközben drasztikusan csökkentette a

kibocsátási, 4-Létrehozása plazma, eletromagnetic impulzus, vagy örvény állam az víz/gáz, 5-Sűrített levegő,

Hőcserélő nagyító mechanizmust, amely átalakítja a hatalom, 6- Víz emulzió tartalmazó messze túl a 20%

víz, 7- Betakarítás alatti levegő lebegő erő + gravitáció, 8- Hidrodinamikai kavitációs vízmelegítő, 9- Betz

határ meghaladja végző hydro / szélturbina, 10- Egy csomópont napelem jobban teljesít, mint Shockley-

Queisser határ hatékonyság stb.

Úgy tűnik, hogy fut a mechanika és kíséri mellékhatások jelenlegi fizika nem tudja megmagyarázni(De

gyakran magyarázta, és megjósolta régi szovjet blokk - jelenlegi orosz fizika), olcsó infra, és emellett,

átalakítható más "nem hagyományos fizika" techs kiváló hatást, amely helyettesítheti a legtöbb meghajtási,

orvosi, nukleáris hulladék kármentesítés, és néhány fontos bányászati-ipari-mezőgazdasági folyamatok - ha

teljes tudományos szakértői értékelés követ keresztül. Stil fő média cenzúrázott, de egyre több

dokumentumokat és tanúságtétel: különböző "nyitott vége" "ál tudomány" K+F valamikor a Kormány/

Űrhajózási/Katonai/Elhárító ügynökségek bevonásával rejtett magán szerződő cégek, védett nemzeti

biztonsági azaz fekete költségvetési program, amely fent megadott szervezet vezetői maguk is gyakran nem

férnek hozzá. Ez teljesen elkülönül a "zsákutca" "az állami fogyasztás tudomány", amely figyeli és korlátozza

"a tudomány törvény”; Példaként egy fejlett nemzet, még hivatalos adatok azt, 1000+ találmányok

Környezetvédelem - Energia - Meghajtás, sok szabadalmi kiadott, sorolják útján titoktartás törvény, És ez a

törvény kiterjeszti a katonai szövetséges országokban. Mindezek ellenére, sok apró, de együttesen

egyértelmű jelei a többség egymásba ipari - banki - katonai elit hogy fokozatosan vezessék be az új

korlátlan "nyílt rendszer" paradigma.Bár mind a gáz / olaj / szén alapú ipari folyamatirányító és alternatív

energia maradhat az innováció, szabad energia kereskedelmi maga elkerülhetetlen ezért nyilvános

párbeszédre van szükség , hogy megvitassák, milyen sebességgel az összes kapcsolódó technológia /

információk hivatalosan is megjelent és jóváhagyta.


ABSTRACT: LENR-Cold Fusion is virtually accepted by mainstream(MS): While MS rejects "E-cat" claims on already

selling 1MW electricity LENR generator, now energy can be produced with basically free “fuel”. Thermodynamic

closed system based over-unity or Persistent Current/motion is officially observed in: quantum nano circuit,

beyond Shockley-Queisser limit solar cell, non-linear optic/laser/spintronics, time crystal, & magnetocaloric effects.

Academic taboo of vacuum photon extraction/electron fluctuation, Maxwell's demon, Quantum ratchet, Casimir

force harvesting micro electronic device, & 2nd law violation are now on MS science journals. Low cost magnet

/resonance based major emission reducers with 10%+ extra efficiency, Thermo Electric/Thermo Photo Voltaics

heat-to-energy systems, & high efficiency Waste-To-Fuel/Energy systems with, Catalystic, SuperCritical water,

Cold or Steam Plasma are starting to be deployed. Above might foreshadow first FULL science review of hyper

energy efficiency installation claims: e.g. 1-Extracting nano oscillation/radiant energy as electricity, 2-Harvesting DC

reverse voltage power(Counter EMF), 3-Resonance catalyzed HHO/Oxy-hydrogen gas, 4-Cold plasma standing wave

creation of light/water/inert gas in cavity, 5-Compressed air & COP>1 heat exchanger converted to mechanical

power, 6-Catalyzed emulsion fuel with far beyond 50% H2O, 7-Hydrocarbon increased by photo-catalyzed O2

Nanobubble water & fuel emulsion, when infused with CO2 in room temperature/pressure. 8-Combined air-inwater

floating & gravity force, 9-Propellantless drive, 10-Hydro cavitation heater, 11-Betz limit excess hydro/wind

turbine, etc. They often seem to run on mechanics with common side effects official physics cannot explain & are

low cost, convertible to superior new techs that can foster mind/body based nonlocal human capabilities, & also

can replace majority of propulsion, weather, medical, remediation, time dilation, algorithm, key mining-industrialfarming

processes-If officially full peer reviewed by MS science. Recent paradigm shift might allow investigations

on increasing testimonials about such “non-closed system pseudo science” R&Ds by groups across Gov’t/Military

/Aerospace /Intel agencies & private contractors, often hidden under secrecy law, to which above organizations’

executives often have no access i.e "unacknowledged" projects(eg 1000+ classified inventions in Enviro-Energy-

Propulsion-Medical exist amongst NATO allies). Yet there are efforts to partially disclose unlimited energy &

related tech as tiny-minority-controlled highly exclusive modality while same final effects can be created by wide

range of unexclusive relatively simple tech or mind/emotion based methods if a fraction of budget is spent to

develop. Such paradigm can totally liberate mass from "dead-end public consumption science" & education

restricted by “centrally controlled science law”. From current vantage point, there is some possibility of world

dividing into roughly two different camps at both elites & general population: First group is already more focused

on exclusive patent or machine/DNA controlled surveillance or physical effect creation to enable world influence

by a fraction of population. Emerging second group will likely to be more focused on low cost simple unexclusive

tech or holistic mind/emotion/biologically driven effect creation. Overall, MS commercialization by multiples of

unlimited energy production methods is inevitable, yet not only its economic impact but also who is going to be in

control of technological dominance & individual lives would likely become a(covert) central issue in the coming yrs.


Contents: *mark shows most controversial/questionable issues

• p06 Science accepted high efficiency generators & free energy harvesters

• p75 Solar, Wind, & Hydro power efficiency beyond official science limit

p99 SAll under-uAlized vast Biomass, Waste-to-Energy, & Hydrocarbons

• p148 Ten categories of inventors' seeming “over-unity” claims

• p183 CommercializaAon aPempts

• p194 Law of Thermodynamics interpretaAons, “Dissident” scienAsts

• p197 Scalar energy, Standing wave resonance, Torsion field

p242 BioenergeAc Torsion Field?: Remote View, MarAal Art, Mentalists, Qigong..

• p287 "Copy & Paste" by Torsion/Scalar, Terahertz, & FIR waves, Photo Catalysis,

p304 Highly anomalous ORMUS

• p321 LENR/Cold Fusion update, Losers & Gainers by its success

• p336 Reduced suppressions, energy paradigm smooth transiAon models

• p346 Radical impact of accepAng inventor tech: Medical, Industrial, Gravity..

• p387 *Tech disclosure impact on mainstream credibility on other issues

• p407 *ZPE related outrageous claims & controversial tech lobby accusaAons

• p488 Free Energy Summary/RecommendaAons sAll thought as far-fetched

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

3


Qualifica(on of informa(on

• This presentation primarily focuses on less known but latest science consensus forming

technologies on strict effect basis, while a bulk of highest efficiency low cost techs & a

majority of "outrageous" or controversial claims category contradict predominant view,

especially of Wikipedia & Western media/NGOs. Hence attendants/readers are

recommended to re-assess the data individually.

• Regarding Controversial But Future Critical Technologies Discussed:

■ Term “Free energy” or “Over-unity” in this presentation is defined as seeming as if:

-1 Drawing more energy than existing or continuous motion with no energy input.

-2 “Work is done” by other than Thermodynamic Free Energy: open system symptom.

-3 Using free material generally not considered as fuel.

■ Inventors-scientists-witnesses: their claims might involve higher likelihood of:

-4 Fabrication, reliability exaggeration, or statistical error chance of observed effect.

-5 Significant quality gap between inventions, yet -

-6 At least collective majority seems to consistently produces claimed effects.

• More detailed reference list will be produced & published separately. The research is

updated based on reviewing academic papers & journals, books, presentations, speeches,

patents, lab/product testimonies/complaints, publications & public records of research

institutes/think tanks/military/space & gov't agencies/industry associations/NGOs/media.

Most effects quoted have accumulative-consistent evidence from unrelated era & source,

but mechanics & categorization are hypothetical. Commercialized company/products are

shown in Boldface Dark Blue. Due to space constraints, referenced individuals names

are given only last name or part of first name unless web search identification becomes

difficult(often non-Western names are given in full or in their native language), company

names are also listed in a way that is findable by internet search.

4


• If there is difficulty viewing the presentation, you may visit the

following presentation sites for the improved image.

• At ISSUU:

• https://issuu.com/newnatureparadigm/docs/energy_2017-

july11

• Or SCRIBD:

• http://www.scribd.com/doc/227644705/2016-UPDATE-Cold-fusion-

Tesla-Scalar-wave-Torsion-field-Free-energy-Over-unity-Really-All-

Pseudo-Science-A-New-Paradigm-Energy-Trigger-b

• Or CALAMEO:

• http://en.calameo.com/read/0048384130fe2dc3ff3dd

• Thank you. Ben Rusuisiak.

5


Quest for “Free Energy”: 1

CLAIMS STARTED well before 1800S

• Main academia/media in mid-late 1800s forecasted commercialized free energy

by early 1900s, 1- Free Ground Earth Battery regularly demonstrated self

charging or inducing electricity capacity in low moisture, also power generation

efficiently of two-points-voltage gap depends on location(Snow, Lockwood,

Wilkins, Dieckmann, Strong, Bain, Edard, Haworth, Bear, Mellon,Hicks, Cerpaux,

Garratt, Lamont +); invention rush for telegraph use, Along with strong claims of

pre-dated telephony & wireless(Meucci, Stubblefield, Tesla+), 2- Low cost

Vaccumized Air/Compressed Air engine/residential-industrial system,

Trompe/Water Pumps also widely used in France etc(Rix, Mekarski, Hardie,

Hoadley, C Hodges+)

• Non earth battery free energy claims mixed: General lack of information to tell

degree of actual physical effects from fabrication, some can be valid, Involved

mainstream scientists till early 1900s, yet no widely known commercialization

• Science legal 1&2 disappeared from schooling/research while other types of free

energy & repeated side effects in combination didn’t fit with “science package”

then & now; gradually became irrelevant/pseudo science along with other more

natural & less exclusive technologies(non-allopathic or electro medicine, hemp,

hydrogen/electric car etc) which matched major business-financial lobby interest

then.

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

6


Quest for “Free Energy” 2: Towards Modern Era

• Same mechanics & side effects were repeated by unrelated inventors, but actual linear

progress was often limited to recent Western academia(LENR, Cavitation), Also Russia-

Soviet had development(Cavitation, Torsion, Ion heater, Ultrasonic, EM pulse).

• Boiled down to 10 or so base mechanics(p148-182) with similar tendency:

a➢Often energy is ”triggered in” by rapid change in pressure-voltage-spin, pulse,

plasma-magnetic field, cavitation, transmutation, anomalous electron movement

causing/caused by standing wave resonance, or antioxidant prone "field effect", link to

quantum coherence, b➢Manifest as anomalous cooling/heat, water hammer,

vibration coupling, electrical breakdown, spike, surge, implosion, spontaneous

corona discharge, ball lightning, vortex, harmonics, similar to Electron Avalanche,

Field Emission effect etc, treated as short circuit etc., c➢Seemingly influenced by

cosmo-geophysical factors, but avoided by using extra energy, d➢"Static Electricity"

is more like high voltage, can flow, & useable for industrial electricity, e➢Mainstream

insistence on defending clear flaws in Electromagnetic Induction law

• i.e. not closed system?; device efficiency fluctuates, by time-location, orientation,

altitude etc; similar to ground-earth battery, In rare cases emotion seems to

affect(Dan Davidson, O Carr, J Keely, Ra Ring, Th Ludwig, Vogel, Seelhofer, R Schild,

Adam Trombly+)

• Occasional scientific rift:1- Mainstream Western scientist & Western Media/NGOs vs

2- Inventor, sidelined & Non-Western scientist(Russia, China+), Some mainstream

scholars in West as exception(Austria, Italy, France+)

7


Science-Accepted “Free Energy” Microcurrent

Harvesting

• FREE ENERGY TYPES; increasingly actively commercialized (indicated by dark

blue color letters),

MICRO CURRENT ENERGY HARVESTERS(technically dated turbine based

smart water meter water flow harvester[also gas meter], or across the board

full mainstream use wind & solar type micro current generator is not covered

in this presentation(eg indoor use calculator).

• Generally negligible as industrial power. Most of them are commercialized

after yr 2000. Used for switches, sensors, meters(structural integrity monitor,

industrial, logistics, transportation, equipment), IoT(Internet of Things),

remote monitoring segment use etc: Perpetually Powered Systems. Often

auto Wireless Transmission function is built in as one of key benefits.

• This is currently one of most rapid progress energy generation efficiency &

use in commercialization along with industrial use solid state electrical

generator from heat, electronics manufacturing, solar power, & energy saving

waste water/desalination process.

8

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 2

Microcurrent Harvesting II

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; increasing actively commercialized

exceptions: Micro Current Energy Harvesters:

• Focus in this application is to have sufficient power generation for the

device and not necessarily high efficiency. Devices only produce very small

power but there are relevancies & relations to other much larger macro

scale "energy harvesting" mechanics covered in presentation. Some

mechanics with relatively easy industrial electrical generation potential in

this segment are marked as #

• Often use of metamaterials(engineered structure to increase wavevibration

resonance amplifying for harvesting etc), even

MEMS(MicroElectroMechanical System) now works in very low freq. of

under 30hz with S shaped cantilever etc(Huicong Liu +), or increase wide

band reception compared to resonance devices with only small number of

limited frequencies are harvested.

• Often ROI comes at first time replacement of battery or fizzled wire for

sensors especially in remote or difficult to reach locations. -->>cont:

9

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 3

Low Temp Micro ThermoElectric

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; increasing actively commercialized

exceptions, Micro Current Energy Harvesters:

• Often ROI comes at equivalent of when first time replacement of battery or fizzled

wire for sensors is required, especially in remote or difficult to reach locations.

Many devices combine multiple mechanics to maintain required electrical supply

level. Free energy harvesting micro devices are generally not frequently reported

in newspapers or energy saving publications due to micro electrical nature, but

products are available for very wide range of sensoring/actuating applications.

Some cases there is no differentiator to long lasting battery system(eg self

charging tire sensor for non-commercial vehicle). Many companies sell "Evaluation

Kit" to test out. Following 1-14 main methods are listed as general representative

energy scavenging methods.

1 # Low temperature dif.(1-20°C) Thermoelectric device(industrial type

generator version at p50-53): easily made as garage project with high

performance Seebeck effect parts(A Makosinski+) & commercialized for consumer

market prior to current industrial use micropower in 1990s and withdrawn(Citizen

Eco-Drive Thermo, Seiko Thermic), more recent consumable types(Fujitsu,

Yamaha had test products, Vodaphone: PowerPocket+), Latest consumer watch

market debut (Matrix Industries+). Can be woven into fabric(KAIST South

Korea+)(Gr Moriarty+), mass produceable by easy printing(AIST Japan+).

10


Science-Accepted “Free Energy” 4

Thermoelectric, Piezoelectric

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; increasing actively commercialized

exceptions, Micro Current Energy Harvesters: 1 ThermoElectric:

• Relatively significant penetration for mainstream industrial monitoring use

last several yrs(Micropelt, EnOcean, Laired Technologies, Marlow Industries,

Perpetua Power Source+),fair number of bio sensor focus companies(MC10

inc+), thin micro device for wearables(Thermogen Technologies+), but super

high density harvester by combo with solar in wristwatch format is shelved?

(EnergyBionics Carbon: Ebersold+). Low cost printed super thin material that

is capable of micro current to industrial size electricity conversion from

heat(Otego GmbH+). Overall this sector is filled with many players existing in

West.

2 # Piezoelectricity/Acoustoelectric effect(material directly produces

electricity when deformed, most widely commercialized in microcurrent

generator types), Often use Barium Titanate (BaTiO3) or Zinc Oxide (ZnO),

PZT: Lead zirconate titanate. Following elements are often relevant to

majority of microcurrent generation by ambient scavenging(other than piezo

methods). -->>cont:

11

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 5

Piezoelectric ii Micro & Macro

• -->>con&nued: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters: 2

Piezoelectricity:

• ●Usually takes can.lever of bimorph or unimorph(one electricity producing

piezo layer) generator with magne.c .p to interact with fixed two magnets of

above & below. To maximize resonance tuning of wide range or many

frequencies(to amplify energy harves.ng), mul.morph/mul.layer or can.lever

array located side by side row is arranged.

• ●But for non-linear frequency harves.ng(non-repe..ve vibra.on) focus,

resonance might be avoided: Stochas.c Bi-stable or Mul. stable, can.lever

with magne.c .p to interact with one magnet at fixed posi.on that is same

"height" as extension of can.lever. Also might use buckled beam with with

both ends clamped with middle.

• Parametric resonance(not set to narrow frequency resonance emphasis

but incorpora.ng non-linear movements: non periodic one .me only

unique arbitrary mo.on is ok) type non linear inductance-capacitance of

piezo vibra.on: eg Velocity Damped Resonant Generator(VDRG) by EM

damping, Coulomb Damped Resonant Generators(CDRGs) by electrosta.c

damping. Can be combined with other methods such as electromagne.c

induc.on.

12

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 6

Piezoelectric III Commercialized e.g.

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters: 2

Piezoelectricity:

• ◆ Generally wide range of vibration is harvested as energy(ReVibe Energy,

Mide Volture, Arveni fr+), ◆Battery combo emphasis(Linear Technology+),

◆Switch focus(Algra Group+), ◆ Automobile distance warning(Ceratec

Engineering Corporation+), ◆Automatic parking space broadcaster

(ParkHere GmbH), ◆High power density(MicroGen Systems MSM,

AdaptivEnergy RLP, 8power+), ◆Footsteps use for surveillance device

(Pavegen+), ◆AAA battery self charging battery or 10sec shaking 3mins

lighting LED flashlight was taken out of market quickly()

• ◆Large industrial power is possible: 200kw+/km production at busy hwy

became possible with multi-stacked structure(Edery-Azulay/Innowattech),

Polyvinylidene Fluoride(PVDF) based flexible Piezoelectric -

FerroElectric(electrically polarized material) polymer woven fabric +

photovoltaic coating(El Siores /FibrLec). ◆Others: Wearables(Flexous BV -

Kinergizer+), Tire sensor for transport or mining trucks (Transense,

SilentSensors+), Spray paint on surface to make it a generator

(www.munekata.jp/eh/),

13

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 7

Piezoelectric IV Variations

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

2 Piezoelectricity: Others:

• PVDF based /pyroelectric/thermoelectric & Piezoelectric functioning soft thin

polymer film (Kureha Kagaku), Self charging by human motion Small flashlight(

- +)

Pacemaker sensor from heartbeat(KAIST, smart-MEMPHIS Silex [enhanced

harvesting by MEMS PZT: Lead zirconate titanate]+), People movement surveillance

by step-in mattress tracking( ),

• SOME OF OTHER PIEZO, PIEZO LIKE MECHANICS, or SYNERGIZED COMBO:

i -ElectroStrictive Polymer(change shape or lengthen under electric field or vice

versa, significant degree of actuation occurs by electricity applied & used for

artificial muscle) for much increased efficiency(Mcknight & Mcginnis+) even if

electric field needs to be generated for power harvesting(eg electret perpetually

emits E field), likely already in military use for much higher macro level power

generation.

• Ii -Simiar to above "i" but very soft super stretchable Dielectric Elastomer is low

cost material and useable for wave/hydro energy(Softgen Univ Auckland+): 1w per

human step range. 0.1mm thick elastic rubber paper like "power generating

rubber" with 2 to 10 times higher efficiency than conventional piezo

material(Ricoh), 14


Science-Accepted 8 Piezoelectric V EM Induction

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

2 Piezoelectricity: OTHER PIEZO, PIEZO LIKE MECHANICS or combo:

• iii -Radio Frequency harvesting by piezo system with cantilever

system(Mahmoud Al Ahmad+), iv-In a way the same thing but what is fully

categorized Acoustic Metamaterial can maximize piezo electricity production by

impedance matching surface, or coiling up structure of labyrinthine units

(Shuibao Qi+), or membrane types(Junfei Li+), & can range 15-20%+

efficiency(Guancong Ma+), while also can function as effective sound

absorber/insulator simultaneously.

• v-Far more minute level vibration sensitive Nanostructure or

NanoWire/NEMS(NanoElectroMechanical Systems) can be much more efficient

than conventional piezoelectric (KAIST: Keon Jae Lee+),

• vi-Other mechanical combination are explored and deemed to have advantages:

Shape Memory Alloy(SMA, by temperature change)(p73,74), Magnetic Shape

Memory Alloy(MSMA)(AdaptaMat Oy: MSMA without piezo combo),

vii-Coupling of Helmholz cavities in addition to regular cantilever beams to

amplify resonance(frequency matching)(D Ezhilarasi+), Or with duel

cantilever(Ping Li+), Or paired cavities to further augment an order of

magnitude larger energy harvest and 4times higher voltage(Xiao Peng+) than

already increased power by a cavity itself. 15


Science-Accepted “Free Energy” 9

EM Induction

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES;

Micro Current Energy Harvesters:

3 ElectroMagnetic Induction from vibration or motion: magnet oscillates on

cantilever/spring with coil wrapping it around to generate electricity from

ambient sound or vibration (Perpetuum, Adamant jp, Star Micronics,

MicroStrain +), using oscillating move/EM field of outside of device using

rotating or vertical motion(Joulefusion+), Focus on low end 5hz frequency

recovery for spotting personnel & harvesting energy in office/factory(Monowireless+):

eg walking sound on carpet. Random directional motion into

rotational energy to drive generator, similar to gyro mechanics(Witt Energy+):

this company aims for industrial size generator. Human motion based battery

charger for phones(AMPY Live Charged),

4 # Ambient & purpose-broadcasted RF wave frequency Harvester & Rectenna:

Harvests electromagntic wave usually Radio Frequency range & convert to DC

electricity(This section deals up to 10Ghz. As for 10-30,000Ghz range

Rectenna[Terahertz & Far InfraRed], see p68 •j for industrial sized electricity

generation). Some can only Harvest from purpose intended directed

broadcaster-receiver set, as well as inadvertent 10m range 3rd party strong

signal(Cymbet EnerChip, ZF Switches & Sensors, Nowi Energy+).

16


Science-Accepted “Free Energy” 10 RF rectenna

• -->>continued: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

4 # Ambient & purpose-broadcasted RF wave frequency Harvester & Rectenna:

• But actually far away ambient radio wave(from WiFi, wireless phone, power

line, lightning or RF range electric motor noise etc) harvester did exist from

yr2000s(RCA Airpower, withdrawn twice after media debunking, probably

consumer directed marketing exaggerated debunker reaction as happens often

for disruptive energy tech), and now available again(Drayson Freevolt,

PowerCast Corp, Nikola Labs+), Much more robust battery charger for dual

mode low frequency EM field & high frequency WiFi wave(DennisSiegel.de).

• Resonance based amplified industrial level electricity harvesting is approved

by Philippine' gov't(Ismael Aviso) but western media level pseudoscience.

Multiple invention "free energy" engineers often includes this method(Moray,

Tesla+). Note higher freq Thz/FIR level industrial power harvesting is officially

science ratified(p68).

• There are wide range of RF scavenging methods available but technology is

really simple especially for non micro sized system(eg see next page Crystal

radio): Generally lab recovery efficiency to electricity as of 2016 is at least 70%+

and some are reaching unity level: "Full absorption" idea or 90+% recovery

already at single Ghz range frequency and continues up to Thz/FIR(Almoneef &

Ramahi, Emr Karakaya, Fur Dincer+),(but media level pseudoscientization of this

claim occurs). -->>cont: 17


Science Valid “Free Energy” 11 Power Line Syphoning

• -->>cont: FREE ENERGY; Micro Energy Harvesters: 4 RF Wave Harvester:

• Crystal radio set up(one popular type is antenna coil and inductive tuning

coil[no antenna is also possible], speaker is usable without outside power)

has wide band harvesting capability & many home made large device can

have much higher than micro device harvesting capability.

• Some focus on increasing power by Ultra-broadband EM induction or Piezo-

Electromagnetic or multiple vibration mode EM induction, etc(EnerBee+)

• HIGH VOLTAGE POWER LINE scavenging: Near field high power line's EM

field flux directly or, Additionally generating vibration with interaction of

device magnet with EM field to harvest extra energy from piezoelectric

effect(Hosseinimehr & Tabesh+) etc, for self powered electric current

transmission monitoring purpose: mostly Wireless Powerline

Sensor(Sentient Energy IBOLT, USi Power Donut+), low power amp

working(Aclara Tollgrade LightHouse), or advanced monitoring(INCON

GridSense Line IQ, Lindsey Transmission Line Monitor+): This application is

full mainstream use in some regions/industry power monitoring segments

while almost none in others -->cont:

18


Science-Accepted “Free Energy” 12

High Voltage Line, Earth Magnetic Field

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters: 4 RF

Wave Harvester: HIGH VOLTAGE POWER LINE scavenging:

• Underwater submerged power line harvesting(Dyden Corporation+): this

company also makes usually minute current limited ElectroStatic Induction

harvester boosting with resonance(frequency matching) use for 6-12V max

6W workable constant harvesting(from 500kv, 6.5m away AC line). House

level voltage line monitoring(Panoramic Power+). Harvesting from high

power line is also easiest method as capacitive coupling as well as RF crystal

radio reception method, some seem to do illegally "steal or burrow power"

from semi far field(10-50m) away with home made device. Same induction

can be made from near radio station transmitter,

• Also this induction of fluxing/changing magnetic field enables Power Factor

Correction device that can reduce not only Apparent Power billed industrial

electricity, but even Actual Power billed residential electricity cost(p150),

but latter effect is still pseudoscience in Western mainstream. YET, basically

same mechanics based super high efficiency induction power harvester from

Florescent light inverter, to operate surveillance camera & video transmission

both is quietly commercialized in Japan for last 10yrs(Nippon Denki - NEC),

-->>cont:

19

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 13

Earth Mag Field, Large power

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

4 RF Wave Harvester: Geo Magnetic Field:

• EARTH MAGNETIC FIELD(Geo Magnetic field:GMF) or RELATED AMBIENT

LOW FREQUENCY RESONANCE(7-50hz) use as base mechanics: can be very

large dimension(1-1000m long) Electrodynamic Tether can generate

significant industrial electricity by fast moving conductive long wire against

earth magnetic field(Tether Unlimited+), But this mainstream explanation

might not be main reason for its workability: less to do with GMF but

generally more to do with voltage gradient in troposphere, & solar windcosmic

ray is fluctuating GMF & existence of highly charged air particles

with extreme temperatures at thermosphere(where tether is mostly used)?

• Tire equipped coil generates micropower as car is driven & tire

rotates(Infineon Technologies AG). One manufacturer commercialized self

charging LED flashlight claiming by GMF interaction but seemingly over

promising fast chargeability to cause low ratio customer satisfaction(ADGEX

ELFE): harvesting method is not explained clearly, and static GMF

advertising might be more of a gimmick, and bulk might come from tapping

RF waves or even ambient vibration. -->>cont:

20

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 14

Earth Mag Field, Micro Power

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

4 RF Wave Rectenna: Geo Magnetic Field:(GMF):

GMF energy harvester type of products are well within easy commercialization by

using mainstream science accepted or tacitly non-debunked GMF energy

harvesting mechanics in multiplication. Some such examples are given in following

a-f:

• a-Medical sensor energy harvester(Ferro Solutions Inc: Jiankang Huang, O'Handley

et al), b-Amplification of general ambient electric field time variance harvesting:

Alternating conductive and dielectric layer film coupled by capacitor of

resonance RLC circuit (Resistor-Inductor-Capacitor)(Tao & Owhadi): similar

mechanics as "Orgone energy accumulator" layering(p372)

• c-Even conservative mainstream science group admits solely GMF based static

electrical generation is possible by use of electro-conducting cylindrical shell of

manganese zinc ferite(Chyba & Hand+), d- Schumann freq level resonance focus

amplifying, using Casimir oscillation amplification type capability: Quantum

Oscillator(see next page "f"), e-Actually most of self charging Flashlight type device

energy scavenging can come from non earth resonance: high power line(50-60hz

etc), or radio wave(0.5-30mhz)/wifi(2-4ghz) induction etc, or completely different

harvesting methods can be combined. -->>cont:

21

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 15

Casimir Force & Nano Oscillation

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

4 RF Wave Rectenna: Earth Magnetic Field/Geo Magnetic Field:(GMF):

• f-1 This might be deemed as side information but minute oscillations like

even Casimir force(vacuum fluctuation, Zeropoint energy relation) is

measurerable by microcantilever(Mohideen+), Successful Casimir force

driven device since 2001 is completely ignored even by scientific

media(Fed Capasso: Lucent Technologies/Bell Lab+): basically Casimir

force is consistently harvestable as energy by MEMS/NEMS

(NanoElectroMechanical Systems)(Dum Caruntu+), While Casimir and

van der Waals forces are agreed to be main reason for stiction failure of

MEMS cantilever(Mic Serry+),

• Needs proper consideration for its major role in nano-generator

design(Raf Ardito+): e.g. when membranes work in vacuum without

capillary forces (Jian-Ning Ding+). But Casimir force itself is reversible by

using NEMS(D Lopez[ANL]+) etc(neg refractive index material), & even

can cause nano levitation(Ulf Leonhardt, Fed Capasso+), actual electrical

generation by causing amplified vibration based on non linear pairing of

casimiar force oscillation(Mead & Nachamkin+) -->>cont:

22

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 16

Casimir Force & Power Harvesting

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

4 RF Wave Harvester: Earth Magnetic Field/Geo Magnetic Field:(GMF):

• f-2 Progressive end of mainstream academics get patent on MEMS or nano

polymer used Casimir force extraction KWh level electrical generator with some

mainstream funding(Jovion Corp: Moddel & Haisch). Similarly, Casimir cavity's

energy gap between inside & outside should be able to be used for energy

extraction as well as gravity control?(Calloni & Di Fiore et al+)

• f-3 "Nano" Oscillation based Brownian Ratchet or Ambient Thermal noise

harvesting are all workable: Minority conservative end of mainstream academic

stance or media level science asserts still such nano level oscillation is

impossible to harvest as ratchet rotation even if oscillation exists(R Feynman+),

but it is actually extracted as energy by rectification(Astumian+). Now

experimental results on various quantum fluctuation is finally accepted in

academic papers as “true"(p347)

23

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 17

Magnetostrictive/Electrostatic

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

5 # MagnetoStrictive Material(MsM) creates magnetic field when changes its

shape, hence causes time varied magnetic field with vibration, & this is picked up as

electricity by coil around it(Ferro Solutions Inc, Moritex Corporation, Shonanmetaltec+),

Dielectric epoxy covered high impact useable generator(Tohoku Steel+),

Batteryless wireless mouse by thermoelectric harvesting combo(Seiko Instruments+)

• Galfenol based(alloy of iron and gallium) or Terfenol's latest version is order of

magnitude more efficient vibration energy harvester(20-30% range as a result) than

conventional piezoelectric material & material lasts much longer due to no

degradation or becoming brittle due to piezo vibration(Tos Ueno+).

• Similar Ferrofluid based energy harvester is also deemed highly effective: while

effectively absorbing vibration,

6 Electrostatic Induction from vibration: Generally power is produced by

conversion of oscillation to changed positioning or distance between electrodes:

varying capacitance. Some involve electret(dielectric material with semi permanent

electron polarization state). Can be very low cost with no magnets or piezo

material(Omron - THHINK Wireless Technologies - Konishiyasu+), Walking motion

sensor by unique rotating generator by use of electret(Hokuriku Electric Industry)

-->>cont:

24

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 18

Triboelectric TENG - Intro

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

7 # TriboElectric NanoGenerator(TENG): TriboElectricity/Contact

Electrification is utilized as newly announced tech in 2011(Zhong Lin Wang).

Harvest energy effectively in wide bandwidth from both minute contact

electrification & electrostatic induction, Invention increased usable efficiencies

from less than 1% to max 50-60+% in few yrs from both regular & irregular

motions, with near future industrial power application unless blocked by other

groups or research goes classified:

• Unique mechanics: for example, leading devices often have multiple power

generation modes:

• i-two different material based electrodes surface-touching & detaching, iisliding,

iii-direct skin contact, rain drop or air flow etc on device

surface(single electrode mode), iv- "Free standing layer": Pair of

symmetric electrodes is located below a dielectric layer, and the size of the

electrodes and the gap distance between them are of same order as size of

the moving layer, & when this layer approaches or distances electricity

flows between electrodes. -->>cont:

25

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 19

Tribo TENG II Commercialization

• -->>cont: FREE ENERGY; Micro Current Energy Harvesters: 7 TriboElectric (TENG):

Initially there was a major technical challenge: power could not be used as is for micro

device since power is generated as AC(alternative current) and intermittent, hence

required a battery/capacitor. But due to TENG's high voltage with low amp(i.e. high

impedance), there was problem to connect effectively with capacitor(low impedance,

hence lose most of power without storing).

• This impedance mismatch problem was solved by two capacitor system to run micro

device from non linear motions like intermittent human tapping, also deployed with

other tribo mechanics: Hybridizing with EM induction or piezo polymer etc(

+), 30x30cm walk-on people traffic pad that costs $20, generates up to 10W

by each step(Touchlight Innovations: Swa Pujari), Shifting business focus into tribo

from piezo type product line( +),

• Wide range of tribo mechanics & functions has been successful at least experimentally:

Water inside pencil size TENG for human motion type non-linear stimulation(Dong Sung

Kim et al), Enclosed vibration harvester functionable under water or in snow, Cylindrical

rotating types, Transparent version to generate power from rain drops to complement

solar cell to maintain electricity generation during rain day & night(Li Zheng et al).

Some organizations focus on trying out new applications in commercialized

environment including low maintenance air filter(Beijing Institute of Nanoenergy &

Nanosystems: Zhong Lin Wang - ). -->>cont:

26

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 20

Tribo Teng III Varied Mechanics

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

7 TriboElectric (TENG):

• Triboelectric-Pyroelectric-Piezoelectric hybrid cell nano generator(Yunlong Zi+),

TENG is low cost & also suitable to harvests air-water flow/wave(Yuanjie Su+),

Wind recovery Flutter-Driven Triboelectric Generator(Jihyun Bae[SAIT:Samsung

Advanced Institute of Technology]+). Preventing metal corrosion while

generate energy at water-metal contact area(Xiaoyi Li+)(see p29 on how ionic

movement within still water inside of device generates power instead of

kinetic motion) or as human clothing (Sang-Woo Kim+) etc

• LIGHTNING POWER HARVESTING(though this is macro scale and TENG

unrelated): Not only thunderstorm but snow/sand storm should be also linked

to triboelectricity effect(RJ Latham, EY Tkachenko+): Triple layered structure to

increase recovery of lightning power to 20+% and with battery to work as a

energy system from lab test(Jeong Min Baik: UNIST), Inventor's small lab test

results(Steve Leroy+), Field tested small scale device(Mohd Farriz

Basar[UTeM]+) etc, this is western media debunked. Also there seems to be

some similar element to Orgone effect: p372. -->>cont:

27

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 21

Tribo Teng IV Future Potential

• -->>cont: FREE ENERGY; Micro Current Energy: 7 TriboElectric (TENG):

• TriboElectric electricity generation is done in more flexible way in higher efficiency

than most other methods with easy scalability to mega size - even to the extent to

become significant enough world wide electrical source along with conventional

ElectroMagnetic Induction Generator(EMIG), also will be suitable for Self

powered desalination, Self hydrogen production etc(Zhong Lin Wang, Guang

Zhu+)

• 1m2 of Electrical Double Layer(EDL: two parallel layers of electrons formulate

between water and solid matter) mechanics can sustainably produce 0.46kw/ of

power(Jinsung Chun et al), Modulation of EDL to generate power(Jong Kyun Moon,

YoungJun Yang+) or 1m2 of best single layer material can produce up to 1.2kw.

• Unique Western mainstream treatment on TENG is that this tech hasn't been

debunked from day 1 by media despite other similar degree of economically

paradigm shifting performances are usually discredited or ignored(most disruptive

element of TENG industrial power generation is deemphasized) hence poses more

growth potential than other equally high efficiency mechanics such as

Magnetothermal, ElectroMagnetic wave heat harvesting(FIR/THZ), or

ReverseElectroWetting generator in this micro generator segment. Significant

backing of Chinese State and a university in US(Georgia Tech) -->>cont:

28

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 22

Thermal Ionic Movement

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Energy Harvesters:

8 # Small water flow or even Thermal Ionic fluctuation ONLY in still water

can be harvested as electricity by Graphene/CarbonNanotube etc(or

TriboElectricity-II, cross over with Triboelectric TENG but with mechanics

more focused on Ionic movement(also see p33 ■10 Ambient thermionic

movement). Not commercialized and less cohesive development. This

effect has been discussed amongst academics since 2001. Various

experimental devices with Ionic Liquid or deionized water used generators

both with basically same results. Most common type are 8a and 8b:

• 8a-Pure water movement on graphene etc generates power by charge

separation: when water droplet moves on flat surface/micro channels

droplet is positively charged and matter surface is negatively charged causes

electron to flow(Siowling Soh, Soon-Hyung Kwon, VI Petrik+), Single wall

graphene has much higher power than double/triple etc(Sha Ghosh+),

Water-ethanol mix in graphene form(Wenbin Huang et al+). -->cont:

29

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 23

Thermal Ionic Move, Ionic Liquid

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Current Harvesters: 8 Thermal

Ionic fluctuation ONLY in STILL ROOM TEMP WATER:

• Slightly different but Water evaporation driven ElectroScavenging

effect generator by charge separation & power harvesting(Rub

Borno+): this also relates to advanced non cloud seeding weather

modification(for more details go to this link [four levels of..]and search

"ElectroScavenging"),

• 8b-Salt/Ionic liquid(conductive, includes water) on graphene etc

mechanics is only slightly different from deionized water; friction is

generated between water flow and ions(Nik Koratkar+), ionic liquid is

conductive but graphene conducts electricity faster than

electrolyte(ionic liquid) so electricity still flows through prepared circuit

with asymmetric electrodes etc.(Sta Skafidas, Weijie Kong+), Can also

work as varying capacitance based electrostatic generator, -->cont:

30

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 24

Thermal Ionic II, Reverse-ElectroWetting

• -->>cont: FREE ENERGY; Micro Harvesters: 8 Thermal Ionic harvest:

• Thermal Ionic movement only(in water etc), no kinetic or vibration power used:

50-80°C "hair electrodes" cause proton hopping(Bri Tulachan+), or Electricity at

room temperature by thermal motion of ions in STILL LIQUID instead of by FLOW

of the solutions by Monolayer Graphene(Graphene Battery):

• Electron is emitted by interaction of graphene & cation, then it flows along

graphene to electrode(Zihan Xu, Guoan Tai+). This particular theme,

participated by state backed Chinese TENG research groups is practically free

energy tech, & was not debunked in West but quietly discontinued on official

level. This room temperature Thermal Ionic movement energy

harvesting/generation is not taken up by inventor type groups.

• *Also Note TriboElectric related effects has mainstream disputes amongst what

causes/how electron transfer occurs.

9 # Reverse Electrowetting power harvester: Reverse ElectroWetting On

Dielectric(REWOD), Related to ElectroWetting process which can transport liquid

with electricity by modifying the surface tension of liquid especially on

hydrophobic surface(film, dielectric etc), This differs from similar looking effect

causeable by ElectroMigration which gives force to move water.

31

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted 25: Reverse Electrowetting II

• -->>cont: FREE ENERGY; Micro Harvesters: 9 Reverse ElectroWetting(REWOD):

REWOD is listed in micro power segment here like TriboElectricity process, but its

research is more focused for high density power production with large input(e.g.

human kinetic power) for more of flashlight or higher power use level(e.g. 10w

produced with battery set per shoe for human walking). Far more efficient than

conventional piezoelectricity, Most efficient energy harvesting method at this time

for human steps or car traffic type power generation(along with tribo effect TENG

device).

• New mechanics are invented with recent mainstream backing: Use of Atomic Layer

Deposition(ALD), Capillary Microfluidic device achieves 65% electric generation

efficiency(Jak Kedzierski et al), Bubbler type(Instep Nanopower: Krupenkin & Taylor et

al), Coating surface film with Al2O3 to increase capacitance etc.

• PERPETUAL MICROSEISM/MICROBAROM HARVESTING: in very high density(Tsung-

Hsing Hsu+) by this mechanics. This harvests sub 1hz level super slow oscillation as

energy(takes more than 1 second per cycle: earth hum, weather or ocean wave

triggered "perpetual tremor"). Tribo TENG has similar capability. Much lower

density(efficiency) harvesting is possible with piezo etc. Naturally not officially

pursued given high economical disruptiveness along with industrial electricity

harvester from 1-Casimir force, 2-Room temp thermal ionic movement only, 3-Earth

Magnetic Field - Schumann resonance, or 4-Tall antenna based voltage gradient

tether. But now 5-FIR/THZ frequency thermal radiation is in process of

commercialization by mainstream embracement! (p68)

32

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 26

Ambient Thermionic

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

Micro Harvesters:

10 # Ambient temperature & magnetic field driven Thermionic device:(GN

Hatsopolous, Xinyong Fu & Zi Tao Fu[“magnetic demon”]+): use of 90° cross

wise laid magnetic field to cause Hull Cut Off type threshold to control

electron movement from one electrode to the other in one direction to

generate cooling effect in a vacuum tube to cause thermionic emission,

hence indirect use of ambient temperature with originally magnet triggered

energy supply to generate minute electricity.

• Despite still majority's mainstream academic denial, this maxwell's

demon type effect should be valid based on various science valid combo

effects(Cyril Smith+): (Nottingham cooling effect related), Also this is

possible in known system like Aquaporin(Liangsuo Shu, Yingjie Li+),

Linked to ■8 Thermal Ionic movement electricity harvesting: both seem

to be too disruptive complete "free energy" type to get official

research going.

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

33


Science-Accepted “Free Energy” 27

Spin Current, Conductive Kite - voltage gradient

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

Micro Harvesters

11 # Carrying electrical current by Spin Current related methods, or by

fractionally charged quasi-particle in quantum hall effect regime(as opposed

to conventional charge current), seem to strongly imply overunity(Cyril

Smith+): 1-Spin rectification at Larmor precession freq to control spin to

produce DC current(YS Gui+), and Larmor precession is caused by electron

motion in static magnetic field, 2-Spin Battery: EMF (Electromotive force) of

spin origin generated by static magnetic field in magnetic tunnel junction(S

Maekawa+), 3-Spin current related Reverse Seebeck effect is much higher

thermoelectric harvesting from heat than conventional solid state

generators. Also see "Orgone"/"Orgonite" p372. 4-Spin wave tech relation

to Torsion field application(GJ Bugh+), & gravity tech(Frolov+)

• 12 # Properly grounded electricity conductive kite or rod extracts

atmospheric electricity(Beccaria, G Richmann, Dalibard, De Romas+), Use of

"static electricity": actual flowing of unbalanced electric charge. Effect itself

is easily replicated by amateurs, can easily lead to macro power generator,

currently almost entirely ignored by recent mainstream for

commercialization or research(IonPowerGroup.com+),

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

34


Science-Accepted “Free Energy” 28

Kinetic, Ground - Tree power harvester

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Micro Harvesters:

13 # Kinetic Power Harvester: Mostly by human or car/train traffic.

Human motion(nPower PEG+), Military focus(Bionic Power+): to charge

battery etc., 1hr walking range to charge phone by hydraulics(Walking

Charger - Energy Harvesters LLC+),1minute hand crank generates 11-

23mins of useable LED light(Envirofit Empower Duo+). Automobile slow

down zone power harvested by magnetic induction(Underground Power

SRL+), or by scalable Hydraulic liquid, piston, & pressure accumulator

units fed to electric generator for power production to beyond 100kw+

range(KinergyPower+), Also piezo effects are used but as of 2016 cost is

higher than conventional methods for industrial power.

14 Ground/Tree/plant Electricity harvester(Barbosa, Bryan, Karavas:

Voltree, Helder: Plant-e+), WiFi/Wireless system to transmit plant info to

computer is workable only for short distance currently(Seiko Instruments,

Ritsumeikan Univ Electronic & Computer Engineering dpt+).

Photosynthesis based pot plant smartphone charger & WiFi system(Bioo -

Arkyne Technologies+), Bioo claims to be competitive against solar panels

with house use level power with 1/3> its costing.

35

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 29

Non-Harvesting Self Micro Electricity Generators

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

SELF GENERATING(non harvesting) MICROCURRENT DEVICES

i Tourmaline electrode self-driven permanent electrolysis(Kubo

effect), or

■ ii Self micro electricity generating minerals: Acos Terahertz Face

Roller(Kun Sasaki+).

• ■ iii Persistent Current(perpetual current, usually low temp) in Nano

Ring: Mesoscopic quantum phenomena, Quietly mainstream

established but energy generator development research avoided.

Observed in nano ring structure metals in still state is up to 1-2 orders

of magnitude larger(over-unity, in addition to perpetual current

itself!)(KB Efetov+) than any wishful mainstream theory allows to be(Pri

Mohanty+) & it demonstrates unknown time dependent fluctuations,

deemed phase coupling/phase coherence to be critical factor(Mar

Büttiker+). Instantly commercializable Macroscopic Persistent Current

is almost entirely ignored but virtually science approved(C van der Wal,

Hir Koizumi+), Violation of 2nd law?(Čápek, Dan Sheehan+) -->>cont:

36

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 30

Self Micro Generators: Contention of Zamboni Pile

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

DEVICES:

SELF GENERATING MICROCURRENT

• iV also Zamboni Pile/Duluc Dry Pile(Battery) of certain set up(eg Oxford

Electric Bell) or what is called Orgone also self-generates ElectroMotive

Force or "self-flows" unlimited microcurrent when layers of different

electric potential matters are pressed together wedged by dielectric

material(electrically neutral/blocks electron flow, but allows

electrostatic/polarize to develop dipole moment) in addition to chemical

type reaction(limited), but perpetual current effect of "iv" is often

pseudoscientized even above i - iii effects are mainstream recognized as

"science legal", also similar "erroneous" over-unity claims were made by

top physicists back when battery was invented(Volta+),

Solar Chimney: Initial high cost, mainstream selectively quoting high

LCOE(Levelized Cost Of Electricity), less electricity produced at night,

many side benefits: Hyperion Energy, Enviromission+, Claims of more

efficient, far less land use versions from pilot tests, Salinity Gradient

Solar Pond: Ormat+, suitable only with low cost land near salt water, tech

& maintenance unstandardized,

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

37


Science-Accepted “Free Energy” 31

Emulsion Fuel

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

WATER MIXTURE TYPES: a Water-Oil emulsion fuel: Massive gap in fuel

saving ability, also depends on type of boiler/engine used for: 1-25%(beyond this

% is "science illegal": see p174-176), Cuts emission(PM 10-80%, NOx/SOx 10-

50%), There is significance as one of few official mainstream instantly large scale

useable "partial free energy tech" & commercialization exist world wide but

remains low key in most nations: rarely referred even by cleantech media,

minimum public funding for research in West.

Groups of Western Mainstream (WM) business establishment promoted

Emulsion Fuel under "excuse" of emission decrease(with no reference to fuel

saving) in 2001-2003. Some are still offered(Lubrizol PuriNOx, Pirelli Gecam,

Total Aquazole +), while others withdrew(Shell, BP, Chevron). At mainstream

exposure discussion, hygroscopic fuel's(diesel, biofuel) water mix problem

solution is offered by water dispersant/water emulsifying additives(Rolling Big

Power RBP-80001, Hot Shot’s Secret, FPPF, Central Illinois Manufacturing -

HydroBurn, XDP Diesel Power Plus+) that include increased fuel efficiency of 3-

10% range, but they are lobbied against by united mainstream groups(car &

engine manufacturers) as bad for engine etc, while existence of larger

magnitude of full emulsion fuel cost saving remains entirely avoided topic. --

>>continues as fuel saving purpose emulsion next page:

38

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted: 32: Emulsion Fuel II

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

Water mixture: a Water-Oil emulsion fuel:

• A few companies serving world wide mainly for diesel but some also gasoline

market: ◆Europe (Eco Energy Holding AS, IncBio, E•Fuel SA, Toeps

innovation+), ◆ North America(Nonox, Fierce Fuel Systems, Next Alternative

Inc+), ◆Japan (AIT Emulsion, NanoFuel co+),

• ◆ Operations in Russia openly serve mainstream(Теплоэнергоремонт-

Москва, Vodmazut Раптех, «Энергосберегающие технологии» «ЭСТ» -

est-m.ru, МЕССКА - messka.ru+), ◆ Middle East(4C Technologies+),

◆ India(Creatnet Technology Pvt +), ◆South Korea is unique amongst Western

allies to openly focus at government level(CoxOil kr, Green Hitech kr, Sampower

kr+), ◆Other Asia (Solar Emulsi PT Pertamina, Singapore Emulsion Fuel+),

◆China is mainly served by own state company inhouse & Taiwanese

companies(Comaxima Eco-Green Technology, Shine Bond

+),

• Sector Base: Finally mainstream maritime industry open debut by European back

up: Quadrise MSAR, in Asia: Monohakobi. Tech Variations: Biofuel

Emulsion(Gruppo Forini+), Works down to -30°C storage(SulNOx Fuel Fusions),

->>cont:

39

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 33

Coal-Water Slurry, History

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES;

emulsion fuel:

Water mixture types: a Water-Oil

• Equipment can be expensive & actual cost saving is often from "on par"

to "much less" compared to best performing magnetic flowing fuel

treatment device, or high Far InfraRed or Torsion Wave emitting device

wrapped around fuel line with 5-15% saving range(this is intensely

pseudoscientized at media level & superficial science level),(p154,155)

b Coal-Water Slurry(CWS): 30-50% H2O(also note regular coal itself may

contain high water content), Historically competed against oil seriously

then "lost" along with plant alcohol fuels(US Prohibition), electric

cars/hydrogen cars(all 1880s-1930s), Has most significant short term

potential as partial “free energy” tech. At boiler/gasification, thermal

efficiency is coal+20% while fuel vol itself increases, storage &

transferability made easier as liquid fuel, Lower emission(CO2, NOx, SOx)

than Diesel fuel boiler, Can utilize unrecovered fine coal, or coal

sludge/tailing, to turn environmental hazard into revenue fuel product.

40

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 34

Coal-Water Slurry, History: Low Cost & Too Much Of It

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; ■ Water mixture types: ■b Coal-Water

Slurry(CWS):

• With its mainstream approved status, this almost forgotten low tech can exert

enormous influence on shorter term energy market, climate change carbon

reduction targeting & geo-econo-political situation: largely dormant massive

coal reserve evenly distributed world wide can be made into diesel equivalent

with 1/2-1/4 of cost to destroy “fossil fuel” supply shortage, liquid fuel market

price, & existing crude oil refining/sorting system. Potential to replace entire

diesel/heavy oil supply exists if modified special engine type(no nozzle wearing

etc) is introduced(eg Micronised Refined Carbons(MRC) consuming DICE: Direct

Injection Carbon Engine: US gov't backed program(also GE, GM etc

participation) between 1970s-2000s, recently Australia [CSIRO & many

Australian coal companies])

US: Unsuccessful gov't participated movement to promote CWS to replace

majority of higher priced imported oil in 1980s. Also clean coal burning

IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle) power plants in US are using coal

water slurry for boiler feeding (wet feed gasification to produce extra H2)(CB&I

E-Gas, Texaco-GE) though almost never publicly reported. Regular fuel use US

CWS system installer:(ecoTECH Energy, AuraSource Inc+)

41

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 35

Coal-Water Slurry II, China

• -->>cont: FREE ENERGY TYPES; Water mixture types: b Coal-Water Slurry(CWS):

China: is tech leader & CWS is high profile tech nationwide led by state companies:

( - China Coal Technology & Engineering Group Corp,

Shangdong Energy Group, Yuankuang Group -

Slurry Gasification and Coal Chemical Engineering

Research, - Zjxianchuang,

GCPMC, jf NAIC+), Low grade coal focus: High moisture content lignite

slurry( - : Yulin

Western Coal Technology Research Centre+), Low grade fine ground coal mix for

emission reduction focus( cctegce+), Taiwan

(Neofuel tw). Also China leads to Hydrothermal combustion of coal(SuperCritical

water).

Russia & ex-Soviet: Relatively active use(Амальтеа-Сервис vodougol, КОТЭС

Cotes-Group+): Rather surprising US controlled Ukraine gov't has declared CWS as

national energy priority with Chinese financial back up(Ukrheat+).

42

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 36

Coal-Water Slurry III, Bacteria, Atmos Clock etc

• -->>cont: Coal Water Slurry:

Rest of world: CWS is overall even lower profile commercialization than

emulsion fuel with very small # of players considering its science legal

status(EET CWS, JGC, Kawasaki Heavy, Cynergi Holding SA+), Often small oneman

show type operation or main business is other engineering(Advanced Coal

Water Slurry Technologies, LeMar LLC, KEM-jp.com+).

Its very disruptive nature of abundant energy, scientifically admitted status can

be one of the reasons why CWS and Emulsion fuel are both not highlighted by

major Western environmental NGOs & mainstream entities.

Atmos clock+(C Drebbel+), use of self oscillating Torsion pendulum - Electromechanical

transducer, ambience change, can combine with Foucalt pendulum

element, Bacteria generator; Self-Charge Electrochemical Bio-capacitor

(Pankratov+), Microbial Fuel Cell(MFC)(Cambrian Innovation, Emefcy EBR +) or

its “overunity” electrolysis (Microbial Electrolysis Cell - MEC), 1-2$ range

material based DIY self producing no running water "moist soil based" MFC for

3rd world villages(Aiden Lab), Magnetotactic Bacteria based types etc.,

”Levitron”type, or ”Drinking Bird” generator,

43

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Free Energy” 37

Hydrodynamic Cavitation, Blue Energy, Nano device

Hydrodynamic heater(TEKMASH, CT Systems+), (also see p167: G Ivanenko,

Bespalko+), inconsistent “Self running” ability but happens often, valid mainstream

science until it becomes overunity, Temperature based volume changing ultra

sensitive Phase Change Material (PCM) driven Hydraulic Motor: SOLO-TREC(J Jones &

Y Chao),

Atomic/Nanogenerators, 24hr Infrared Solar(Hong Liu, Dale Cotter+): (SSR: sprit ring

resonator like structure), Particulates(Da Yurth+), Atomic Hydrogen

Welding(Langmuir), Negative electrical resistance carbon fibre(De Chung+),

Blue Energy Some “free energy tech” usually costs more than existing system such

as Blue Energy: Reversed electrodialysis, Pressure Retarded Osmosis(PRO)/Osmotic

power, Hydrocratic ocean energy. Exception eg: Combined low pressure high flow

desalination with additionally electricity generated by removing ions from seawater

with Molybdenum Disulfide(MoS2) nanofilter(Nar Aluru+):30-50+% electricity cost

saving.

• But further efficient if osmotic pressure is used(Moh Heiranian+) : can become

efficient free energy generator while making drinking water from ocean(not officially

demonstrated). Also pure power generation-wise, Capacitive (mix) energy extraction

by Double Layer Expansion(CDLE)(Br Logan+), or by Donnan Potential(CDP), and Two

stage PRO(Wei He+) might become super low cost in future

44

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 1: Engine

• SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES: i.e. beyond grid parity if commercialized as

electricity generation, often same treatment as inventors' ”free energy”(p148-

182); many stopped researches, stay microscale, suddenly retracted without

explanation, some suspected internal only corporate use,

• Selective, under-exaggerated, outdated data for efficiency & cost performance

in mainstream reporting contradicts manufacturer or academic/field-lab

data(particularly in fast advancing tech like Wind/Ocean energy or

semiconductor related Solar cell & solid state devices as well as MEMS, etc, But

again now emerging commercialized exceptions exist,

Non UV H2 Photolysis from water by Sn3O4(H Abe+), many other “artificial

photosynthesis”s,

50-200%+ increased efficiency engines(Myers, Ogle, Covey, Pogue, Castellini,

Brandt, La Force, Hatton, Caggiano, Belland, Purushottam Pipaliya, Holland, Ch

Brown, Fish+) by cam timing, spark plug, carburetor, vaporized gas etc: all

reported repeatedly on local papers till 1990s). Specific angled screen in

carburetor “accidentally” improved 50% mileage in 1960s(Ford), but model was

soon “recalled to correct it back” to factory spec(Pantone+). -->>cont:

45

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 2: Engine

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES(& Grid Parity): 50-200%+

increased efficiency engines:

• Pneumatic engine(“science illegal” version, p166-170): Peugeot 208 Hybrid

Air(40km/litre, 94mpg), Tata & MDI-lu(Negre), both being shelved, Some non

electric Japanese cars mostly sold only in Japan(35km+/l), Volkswagen

XL1(100km/l, 250 test units only) & discontinued Lupo(35km/l). In1920s

mainstream predicted 80mpg norm with test cars performing

100mpg+(Byron Wine, Al Wallace, Bru McBurney+). Electric car as of 2016 is

already close to one-third of gas mileage cost of equiv smaller vehicles in

most locations, and likely to decline further relatively rapidly(eg: use of super

low cost solar etc) & at military level large electric transport trucks are only

slightly lower mileage cost but much faster acceleration and low noise. Now

available 95% efficient Shinsei Electrostatic Motor,

Regenerative Shock Absorber normally brings negligible 5% range car

mileage efficiency(eg ClearMotion, hydraulic motor runs to generate power)

but in certain specific electrical energy needs application it could bring

substantial saving.

46

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 3: ED Tether, PCM

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES(& Grid Parity):

ElectroDynamic Tether/Asymmetrical Electrostatic: It is free energy, but

mainstream sanctioned idea as only limited use in space environment as lowest

cost tech(long conducting wire[mainly 500m plus for large power but works

from 1m] moves along earth magnetic field etc to generate electricity), Can be

used to replace fuel with free electricity for low orbit satellites and even ultra

high elevation flight if air craft propulsion re-configuration is made(plasma, ion

thrust etc) with high elevation cruising(BE Gilchrist, Jam McCanney+)/(Boeing -

Tether Unlimited). But actually generates full time "free energy" on earth

surface: by likely triggering imbalanced static electricity to flow, Works at onground

still-earth vertical environment with graphene/nanocarbon

use(IonPowerGroup.com+), or Use of Electret's Asymmetrical Electrostatic Force

to generate perpetual small electricity(Katsuo Sakai+)

Super efficient Phase Change Material(PCM) for housing: to release or absorb

heat at preset temperature: BioPCM, DuPont Energain, PCM injected wood:

Enertia Home, Combine PCM with Vacuum Insulation Panels(VIP) to provide

certain packages/boxes perpetual free cooling or heating depends on outside

temperature transition: va-Q-tec AG+, Also see PCM water electrical

generator(p64: e),

47

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 4: NanoCavity

LED, Ammonia from air & water, H2O2 etc

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES :

In a way "Increase light" of LED by NanoCavity structure(Lamda LUX -

Metamaterial Technologies Inc+), this is applicable to solar also,

Micro-Nano Porous antibacterial, anticorrosion high adhesion Paint with

significant heat insulating water based paint can induce game changing overall cost

saving (Nansulate - Industrial Nanotech - INI World Wide+): but some of this

company type is apparently holding back from adding further disruptive

thermoelectric paint capability?

Portable ammonia maker from H2O+air by compression cycle etc for engines(J

Fleming), Super high concentration (H2O2)Hydrogen Peroxide: low cost

sustainable clean fuel for commercial planes, can be made/separated/accumulated

by water electrolysis/plasma discharge/photocatalysis etc from natural water and air

(General Kinetics+), but had met massive selective distorted danger info & storage

impossibility exaggeration from mainstream groups

(N2H4)Hydrazine Fuel Cell: small, no precious metal, easy high power

fuel(Daihatsu co), Aluminium Air Battery:1700km+ run range 100kg weight for

electric cars(Phinergy), Graphene Battery: 600km range battery charged in

10mins(Fisker - Nanotech Energy Inc), Flow Battery: 1000km range(NanoFlowcell

AG: La Vecchia): but is there a possibility their use of ionic liquid is a euphemism for

regular Salt water?

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

48


Past Grid Parity Tech 5: Galvanic Water Cell, Thorium +

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES :

Galvanic Reaction Salt Water Cell: (Hydra Light+)Very slow reaction design,

Currently for small phone charge type power level, about 1/30-50th cost of

regular 2A battery, with consistent voltage and current,

Thorium Reactor:US in 70s, Uranium took over, nuclear plant use, far less

radiation, re-starting (India, Russia, China, US, Norway, Israel+),

portable(Dratch+),

Biofuel(Ethanol) from cellulose only(inedible plant, grass straw, tree

branches, broken trees etc), Some produce with


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 6: Coal to fuel,

DCFC, Geothermal etc

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES :

Coal based Gas/Oil/Direct power: Natural gas like CENfuel(Lloyd &

Turner ) & Low Temp Coal Carbonization: LTC, Rexco(Karrick), Improved

Bergius method, Micro active at Sasol+, Similar Lurgi process active in

China(70+ plants), EM wave/Ultrasonic use(M Kawabata+), Low fume DCFC

(Direct Carbon Fuel Cell, DEHPL+) mechanics avail since 1890s(W Jacques+),

A few of IGCC (Integrated coal Gasification Combined Cycle, usually said to

be more expensive than regular coal combustion, but high efficiency low

cost data can be hidden by high startup cost etc): more on gasification,

Super high density Enzymatic fuel cell(YH Percival Zhang)

Certain customized Geothermal heating: Heat Pump, Gradient Energy

Harvesting etc: e.g. Discarded oil well-mine EGS(Sologen), Downhole heat

exchanger use, 300m deep closed loop in high heat area useable even

without heat pump cost etc, Also much lower cost Hydrothermal Spallation

drilling, but quickly "went out of business"(Potter Drilling):

50

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Past Grid Parity Tech 7: OTEC, Hydrothermal Vent +

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES :

Cooling use OTEC(Ocean Thermal Energy Conversion) near some water

areas(Sea Water Air Conditioning)(Makai, Bluerise nl+), In some super high

cost power small island OTEC becomes lowest energy cost by improved Kalina

Cycle(Xenesys), PCM used OTEC engine,

Betavoltaics types: Tritium Light or Battery(P Brown+), Zinc sulfide or

Radium Paint + Solar Cell, Optoelectric Nuclear Battery(Kurcharov Inst+),

Radioisotope Generator(NASA+): mininuclear heat converted to electricity by

thermoelectric device. Hydrothermal vent power extraction: large scale

indicated by test success, Orimulsion: Water(30%) emulsified bitumen by

Venezuelan state corp: broke "taboo" of not making bitumen emulsion for

road pavement/sealant use

Exotic configurations: Limited to pilot success;

Advanced Compressed air energy storage by additional full recovery of

both Heat compressed & Cold air released, Pneumatic engine(Negre+,

“illegal” version: p166-170), Magnetic Energy Recovery Switch (Shimada+):

“legal back EMF(electromotive force)”, Water-carbon rod low powered

electric arc gas: AquaFuel(H Eldridge, W Richardson, Rug Santilli),

51

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 8:

Perpetual Hydrogen

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES :

Aluminium based Hydrogen Produc4on methods :Aluminium based metal alloy

& water “Hydrogen fuel cell” lab results as all similar mechanics but mostly

uncommercialized. Physics wise undeniable natural effects- eg:

• i Slow oxidizing low cost focused alloy pellets(B Froats),

ii Rapid shock cooling-heaJng as catalyst to “crack” oxidized film of nano aluminium

parJcles to reacJvate(Dynamix-Muroran univ: Mas Watanabe+)+,

• iii Use of Sodium Hydroxide (NaOH) as catalyst(not consumed) to prevent/delay

aluminium oxidaJon (Hy-Energy: Erl Andersen)+, iv Undisclosed catalyst accelerates

piVng of aluminum powder surface to prevent/delay passivaJon(AlumiFuel: Jas

Anand+), v Chloride ion use piVng to dissolve oxidized film(Hydergy India: AVK

Reddy+),

• vi Aluminium alloy with gallium/lithium etc which prevents/slows oxidized layer

from fully covering aluminum(HydroAlumina: Ge Woodall, Chemalloy: Freedman+),

vii CatalyJcCarbon and aluminum in 80°C hot water + DC pulse(not electrolysis) to

prevent almost all aluminium oxidaJon, this on-board generator makes

110L/minute of H2, low quality-dirty-sea water ok(Phillips Company 4T: Haw

Phillips)

52

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 9:

Perpetual Hydrogen II, Heat Recovery

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES : Hydrogen Produc1on:

Non aluminium based Hydrogen: i Cavita6on(Cavita5on Energy Systems),

ii Electrohydraulic effect(H2 Energy Renaissance):

electrohydraulics/shockwave/cavita6on methods are rarely looked by academic

level but effect is undeniable(Sop Burjanadze, Tak Sato & Mas Oizumi+),

iii Nanopar6cle coated H2O electrolysis (Dopp+), iv Ultrasonic H2 genera6on from

water with non-oxidizing nanocrystal: ZnO fibers + BaTiO3 dendrites (Xiaochun Li),

v Various metal catalyst: eg Molecular Molybdenum Persulfide catalyst H2

dissocia6on from water(JR long+), vi PhotoCataly6c(Dav Milstein+), vii 84%

efficiency pure water Electrolysis by Cathode 35Mpa high pressure Solid Polymer

Electrolyte use, fluctua6ng power input workable like wind power(Honda R&D),

HEAT RECOVERY: unless otherwise stated generally 100-1000°C temp difference is

used - oeen which power genera6on is propor6onal to. Also leads to emission

reduc6on: part of mainstream focus in many - par5cularly Western na5ons, while

almost ignored in some others:

• ▀▀1. Kine&c Power Generators based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity:

OAen as industrial CHP(Combined Heat & Power), or Combined Cycle at power

generator: common installa6on in at least as new system in Chemical, Pulp & Paper,

Wood, Petroleum Refining, Metal, Gas turbine/Nuclear power genera6on

industries, use of Regular •a-d : 53


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 10:

Heat Recovery(H.R.) HRSG

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER TYPES: HEAT RECOVERY: ▀▀1. Kinetic Power

Generators based Industrial HEAT RECOVERY as Electricity:

• •a Heat Recovery Steam Generator (HRSG)(Nooter/Eriksen, Alstom, GE +) most

large mainstream industrial conglomerate types offer as first round of heat recovery

as Combined Cycle with 10-20% range additional electrical recovery(of original

electrical conversion % ratio).

• Once Through Steam Generator(OTSG): obviates drum to increase efficiency &

control(Innovative Steam Technologies+). Also low grade heat primary or

secondary recovery process of HRSG "left over" heat by conventional Organic

Rankine Cycle(ORC- use of low boiling temp stronger turbine power organic

compound medium instead of water) generally used from 80°C+ (INTEK GMK

GmbH, Turboden, Triogen BV+).

• But there are significant differentiation in suitability and performance gap for this

mature tech. With (further) 2-10%+ electrical gain, or 70-95C previously discarded

water or hot spring water can produce power by 20-70kw potential

module(Ishikawajima Harima, Electratherm+): optimization focus(Granite Power

Granex+), on board ocean freight power generator from diesel engine heat(Opcon

Energy System+), -->>cont:

54

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 11:

H.R. II More Than Organic Rankine Cycle %

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER TYPES: ▀▀1. Kinetic Power Generators based

Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Heat Recovery Steam Generator

(HRSG):

• But some specialists(2G Energy AG+) might improve/replace ORC/steam RC process

with less often used Radial Flow Organic Rankine(Exergy SpA, Cryostar SAS +),

Axial & radial mix turbine(Aqylon+).

• Often, not always, substantial yield improvement is made by following: Kalina

Cycle(ammonia & water mix medium)(Kalina Power - Enhanced Systems

Technologies - Global Geothermal), or more specialized use customizable its 2nd

generation(Kalex Systems), or similar OTEC purpose Uehara Cycle(Xenesys -

),

• Others: ORC with Rotary Heat Engine works from 25 vs 40°C temp difference

(Davinci-mode jp), Trilateral Flash Cycle(TFC)(Ian Smith+), CO2 SuperCritical

Brayton(no phase change)(Net Power LLC, Sandia NL+) or CO2 SuperCritical

Rankine Cycle(phase change at 31°C)(Echogen Power Systems+) etc. Possible to

generate DC electricity when closed CO2 flow is placed near certain dielectric(?)

material from triboelectric effect(Infinity Turbine): similar to already known but not

commercialized ORC + Liquid Metal MHD effect. -->>cont:

55

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 12: Heat

Recovery III Stirling etc

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER TYPES: ▀▀1. Kinetic Power

Generators based HEAT RECOVERY as Electricity:

• •b Stirling Engine(Qnergy - Ricor Cryogenic, Microgen Engine+) heat

recovery efficiency significantly differs depends on company from 10-

30%(Free Piston type is higher), remote equipment operation(Stirling

Technology Inc RemoteGen+), also efficient cooling(Twinbird jp,

Sunpower Inc+). Can be offered as residential fuel cell type set up by

feeding gas/oil: Micro CHP, •c Deluge Engine(Hageman) runs from

30°C diff, •d Others: thermo-responsive material and Osmotic power

use Osmoblue(E Dahan+)works from 30°C temp difference,

• ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device: & similar Industrial HEAT

RECOVERY as Electricity, lower cost than gas turbine/combustion

engines or steam generators(J Fairbanks+) in certain situations, device

efficiency indicated in following "•a-l" is deemed highest possible

figure unless otherwise stated. In some cases general operating rate

can be much lower: -->>cont:

56

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 13:

H.R. IV Thermo-Electric

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device :based industrial HEAT

RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity:

• •a Thermoelectric/Seebeck-Pelletier effect: Thermoelectric heat pump using n & p

type semi conductors, it uses temperature gap between one end to the other to

generate power. Used in Soviets since 1940s, in West for military/space after '60s,

western mainstream use of conventional models. Actually 5kw range generator

was claimed with operating efficiency of 10% for commercialization before yr2000

but retracted(Jade Mountain), Often on lower temperature range 50-600°C, some

are max 300°C level use.

• But much higher performance seems to exist by use of carbon nanotube or nano

structure etc though unclear if those super efficient models are openly marketed:

Evident Thermo, [acquired GMZ tech which claimed max 43% efficiency],

Komatsu/KELK’s 40% rating, Japanese peers Likely slightly lower(Yamaha,

Toshiba+), max 20% possible at 300°C range(AEInnova+), suspected similar level(Oflexx+).

Alkali-Metal Thermal-to-Electric Converter (AMTEC)by C-TEC Nano

Conversion at least 20% range, 15% range(Je Snyder+), Reverse Spin Hall - Spin

Seebeck Effect use: wrappable plastic like spin current generator at least 10times

conventional efficiency with much lower production cost(Nippon Denki+), -->>cont:

57

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Past Grid Parity Tech 14: H.R. V Thermo-Electric 2

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial HEAT

RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Thermoelectric

(TE):

• Though other solid state devices are generally 20%+ as std model, including

sterling engine, TE's ease of use and super compactness is often advantage.

And even supposedly conventional 2-8+% operating efficiency device can

generate at least up to 1KW range in many cases and space saving energy

recovery with success track record.

• Often specific efficiency is not disclosed, some might have much higher rate.

Large # of companies offer TE devices(Romny Scientific, Melcor, TECTEG,

Gentherm, Экоген Ecogen, RGS Development Thermagy+), Some are High

temperature(600°C+) capability focus for generally higher efficiency aim, Run

high power requirement meters & switches(НПП Квант+),

• Steam heat use(Kryotherm+), 1KWh range generation from large truck diesel

engine exhaust is possible(Hi-Z Technology+), Flue exhaust or flare heat from

chimney(Alphabet Energy+), Electricity from heated tire(Goodyear BH03).

Yet there are same 2%+ efficiency range thermoelectric paint available for a

long time that has been ignored by mainstream till quite recently(UNIST

Korea, Ashutosh Tiwari+) -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

58


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 15:

H.R. VI Thermo-Electric 3: Efficient Coolers

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial HEAT

RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Thermoelectric (TE):

• 50-150°C workable wrap-around style sheet of carbon nanotube + plastic(Sekisui

Chemical+), Low temp 60-100°C hot spring water flow placed next to 5-15°C cold

spring water wedging thermoelectric sheet to generate power for >0.5kwh use per 3-

4 pairs of water pipe with cold-hot reverse flow(water pipe is 5-10cm diameter, with

latest commercially avail technology): a few dozen of projects exists in Japan. 5 x 20

x15cm size heatpipe used forked device emit 15w with 70-80C difference if device

recovers with 3-5% efficiency(Yos Takefuji: Ai-Cynap).

• Cost effective cooling(Aisin - Toyota, Z-max jp+), 2-3 times more efficient than

conventional Thermoelectric cooler(Phononic), or 10times(NanoFreeze Technologies

Lund AB): Some have potential to replace majority of existing type refrigerators by

much lower cost.

• Note Pelletier cooling has also precise temp control, no maintenance & far longer

lasting, soundless operation compared to conventional compression refrigeration.

Engine heat recovery to save air conditioning etc of 5% fuel mileage saving

overall(VolksWagen+) Also space commercialization etc of Radio Isotope

Thermoelectric generation exists but generally has beyond harmful level radioactivity

emitted in near field,

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

59


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 16:

H.R. VII Thermo-Electric 4: Stove Top Air Convector

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial HEAT

RECOVERY as Industrial HEAT RECOVERY as Electricity: •a Thermoelectric (TE):

• Self generating electricity from heat to fan the woodstove chamber to save 30-

50% of regular wood cooking fuel and eliminate most of smoke in 3rd world

use(Philips Domestic Appliances and Personal Care BV: van der Sluis), or

additionally it charges battery for portable small cooker(BioLite Energy+).

• Free standing type woodstove fan is widely available: If 2 or more combined

use of high power low temp activation types in certain room shape or air flow

configuration it can save 15-30% heating cost but most come with low Curie

temperature(loses effect of thermoelectric) at 300°C range(SmartFan ie,

Valiant Accessories+).

• Generally more powerful sterling engine type fan(some also directionally

rotates) saves more though starting temperature is high(Valcan Stove Fan,

Warpfive Stove Fan), Campfire cook stove phone charging(JikoPower+)

60

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 17:

H.R. VIII Thermo-Galvanic etc.

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid State Harvesting device based industrial

HEAT RECOVERY

• •b ThermoGalvanic Cell/ThermoElectric Cell/ThermoCell(DIFFERENT

FROM Solid State ThermoElectric device): This is not semiconductor but

made of electrodes and liquid electrolyte(redox ion) to function as enclosed

thermoelectric device by temperature dif between electrodes within cell,

also there is time lag in effects to use as battery without no heat input for

short time.

• Basically works permanently as long as there is temp difference. Low key

image & mostly forgotten since 1980s but now some seem to show similar

significant effectiveness as best performing Solid Thermoelectric cell at

50-200°C low temp range(ATC - Australian Research Council[Ted Abraham],

Tsukuba Univ[Kobayashi & Moritomo et al]), New much thinner flat Carbon

Nanotube CNT use(Renchong Hu+), CNT & Aerogel-Based

ThermoElectrochemical Cell(Yong Hyup Kim +) -->>cont:

61

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 18:

H.R. IX Thermo-Magnetic etc.

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY

as Electricity:

• •c "MagnetoThermoElectric", Thermo Magnetic Motor, Curie Engine etc:

At least two of following three combined energy generation mechanics are

used:

• @1 Ferromagnetic material(become magnet when gets close to it and

retain magnet state somewhat even after removed[hysteresis]) "motor" is

placed between heated magnetic and cold heat sink, and it oscillates back

and forth by thermal demagnetization at Curie temperature on heated

magnetic side and re-magnetization inducing cold sink side: this vibration

between heating and cooling states are recovered as electricity via piezo

effect or/and electromagnetic induction for micro devices.

@2 Losing and gaining magnetic field in time-variant oscillating manner is

used to generate electricity.

• Also for rotating motor type: @3 Kinetic rotation motion is converted to

power.

62

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 19:

H.R. X Thermo Magnetic, Thermionic,

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as

Electricity: •c "MagnetoThermoElectric", Thermo Magnetic Motor:

• Despite some mainstream media and "science blog" debunking, recent

academic documents and other witnesses indicate this is also one of highest

efficiency amongst mainstream confirmed heat recovery tech, also can be

good combo with solar energy for heat recovery(Prime Photonics+). Water

based 20°C temp difference workable system(Swiss Blue Energy AG),

• Opportunity to synergize further for even higher efficiency with Pyroelectric

effect(produce electricity from rapid temperature change oscillation), and

Shape Memory Alloy/Polymer(heat or magnetic): applicable to micro and

industrial size power generation both.

• •d Thermionic device(electron discharged from one electrode to other as

collector across vacuum when there is temp difference between them), super

high temp use, NASA used 12% efficient device in 1976, 25% range at 1500°C

in 1960s in Soviet block(Orlinov & Stafanov et al), then disappeared from

civilian market. -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

63


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 20: H.R. XI

Thermionic, ThermoDielectric

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY

as Electricity: •d Thermionic device:

• But now Carnot limit(max heat energy engine conversion limit: about 37%)

far exceeding(lately this is not necessarily auto pseudo-scientization

treatment) MicroPower Global device exists: ex-ENECO inc,

Sevastyanenko, Kucherov,& Hagelstein: LENR researchers) 40% range? at

250-600°C: Beyond Carnot Limit should be explainable by current

science(Joh Roßnagel+), Single Layer Graphene use would boost 40%+ at

below 700°C(Shi-Jun Liang+),

• •e ThermoDielelectric(Workman-Reynolds) Effect(da Costa Rebeiro, GW

Gross+) usually mild salt dissolved water or liquid matter's phase change

generates charge separation/capacitor function/electricity generation):

Not even close for commercialization.

64

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 21: H.R. XII

ThermoDielectric, PyroElectric

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as

Electricity: •e ThermoDielelectric(Workman-Reynolds) Effect:

• One of most ignored mainstream accepted electricity harvesting potential

tech(since 1980s) with more society disruptive potentials like: major power

harvesting from freezing and melting of water & other liquids, or further

backing up charge based weather effect(rather than heat convention or CO2)

combined with electroscavenging + triboelectric effects, & debunked but

commercialized air/vapour ionization based stronger low cost weather control.

For details see water tech presentation[Four Levels of Water Techno...] & look

up "Rain Related Weather Modification”.

• •f Pyro-electric(oscillating temperature to generate electricity), also

nanogenerator for micro device exists(PENG): PyroElectric generator often

requires temperature alternating device to cause rapid temperature

oscillation to activate effect. New mechanics are improving effectiveness: Self

heat-cool alternating polymeric PyroElectric Nanogenerator by water vapor,

without any energy using heat alternating device(Fengxian Gao et al),

65

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 22:

H.R. XIII Thermo-Acoustic, Unconventional Heat Pump

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as

Electricity: f Pyro-electric:

• 30% efficient by MEMS use(Sc Hunter/ORNL+), Nanowire use(Wenxi Guo et. al+)

can be hybridized with piezoelectric generator(Ju-Hyuck Lee+), Heatpipe use for

rapid temperature change transfer to increase efficiency(Dan Zebek+),

• •g ThermoAcoustic(heat is recovered to cause air molecule massive excitation

type standing wave effect in confined space, then create temperature difference

& electricity generation), 300°C max. 20%+ efficiency electricity

conversion(Etalim, Aster Thermoacoustic+), Gas combustion use instead of

existing heat recovery but still comes far ahead of conventional system

cost(Nirvana-es.com), High performance cooling from heat(SoundEnergy BV,

Cool Sound Industries+).

• •h High performance unconventional heat pump: 30% extra energy saver for

various heat movement generally not achievable by other systems: Fisonic

Cavitation(Fisenko). CO2 Heat Pump "EcoCute" for hot water generation: part of

industry or residential standard in some nations/regions(eg Japan) somewhat

less to much less installation in other nations for its 10-20+% more saving in

some situations compared to regular heat pump(Denso, Sanden+), -->>cont:

66

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 23:

H.R. XIV Unconv. Heat Pump, Thermo PhotoVoltaic

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT

RECOVERY as Electricity: •h High performance unconventional heat

pump:

• Claims of COP >8(Mayekawa+): defacto 800+% efficiency. This is one of

several state backed energy related tech promoted in Japan: Some tech

prospered like this while others suddenly disappeared till recently(eg

SuperCritical water). Non toxic CO2(R744) can be also used in similar

way for refrigeration with less restrictions by environmental laws. Pure

cooling without heating combo has been deemed no cost saving over

conventional medium system, but some industrial sized systems are

actually emerging as energy saving TransCritical CO2 Refrigeration Cycle

by unique combination of elements(Carnot Refrigeration+),

• •i Micron-gap ThermoPhotoVoltaics: MTPV corp(DiMatteo+); generally

ignored Near Field TPVs efficiency is upto a magnitude ahead of

mainstream Far Field TPVs, Jx Crystals TPV: Jx Crystals (Fraas) already

measured 35% efficiency in 1989,

67

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 24:

H.R. XV Thz-FIR Rectenna etc

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as

Electricity:

• •j Ambient EHF(Extreme High Frequency), Thz(Terahertz), FIR(Far InfraRed)

Rectenna (0.1-30Thz) by nano material use: Likely most disruptive science

accepted under-explored heat recovery as EHF-FIR-Thz range EM radiation of

heat harvesting by Frequency Selective Surface(FSS) nanostructures & resonance

amplifying(Redwave Energy, Univ Manchester+): usually focused on industrial

heat >cont:

68

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 25:

H.R. XVI Fuel Cell, Paintable Heat Recovery

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as

Electricity:

• •k Some high heat generating Fuel Cells can build in CHP to boost efficiency

past 90%+(heat included) level: ■PAFC(Phosphoric acid): Fuji Electric+,

■MCFC(Molten Carbonate): FuelCell Energy+, ■SOFC(Solid Oxide)Bloom

Energy, Ene Farm/Kyocera - Osaka Gas - Toyota, Sunfire GmbH+, Ene Farm is

for house based unit, its SOFC is at 52% electrical efficiency & produces lower

cost power than retail price and can be sold to grid(Japan only),

■PEMFC(Proton Exchange Membrane): Ene Farm/Panasonic+,

• •l Paintable heat recovery system can significantly benefit: Thermo Diode

Coating(Ne Chernoff) or Spin Seebeck - Reverse Spin Hall Effect Paint: Surface

plasmon effect use dielectric material's spin current generator, & use of

magnon + phonon resonance would further improve efficiency(Ei Saito),

Ultrasonic spray coating hetrojunction Perovskite solar cell of 11% efficiency(AT

Barrows+), Also ferroelectric Perovskite's multi-energy response ability hasn't

been explored(Solar-PyroElectric-PiezoElectric): eg KBNNO. ->>cont:

69

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 26: H.R.

XVII MHD, Condensing Scrubber

• —>> cont: ▀▀2. Mainly Solid Harvester based Industrial HEAT RECOVERY as

Electricity:

• •m MHD & Faraday effect application: Electrical generation increases if high

temp electro-conductive waste heat exhaust or hot molten salt like flow is

passed by MHD device prior to existing system extraction. Self powered

Magnetic Flow Meter by opposing magnets separate charges in conductive

water & picked up by opposed electrodes to cause electron flow(OMEGA

Engineering+), but this industrial level potential energy harvesting tech is

mostly ignored by mainstream.

• ▀▀3. Heat Recovery as HEAT, can save indicated % of entire related heating

system: •a Condensing Scrubber: Direct contact heat of exhaust fume to

water with possible 5-15% range extra saving(while cleaning air) compared

to conventional heat recovery from the same source. Savings can exceed

30%+ compared to no action at all(Babcock & Wilcox, Bionomic Industries

QSense, Valmet+). Use of heat pump amplifies saving(Condens Heat

Recovery Oy, Caligo Industries+), most significant consistent mainstream use

in some Nordic nations. ->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

70


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 27: H.R.

XVIII Turbine Inlet Air Cooling, Steam Trap

• —>> cont: ▀▀3. Heat Recovery as HEAT, can save indicated % of entire

related heating system:

• •b Turbine Inlet Air Cooling(TIAC) by very fine Air Fogging etc: Increasing

density of air: torque to drive turbine(Gas generator, HVAC fan etc) by

cooling the inlet air temperature by water and evaporation

chilling(Johnson Controls, Araner Cooling+). In some high temp situation

makes 10%+ energy difference even for large generators. Still this basic

system is not installed in many situations.

• •c Venturi-Orifice steam trap: Loss in steam system is often taken for

granted at boiler or industrial systems. But they can save 5-25% of energy,

while additionally eliminating costs for related maintenance or mechanical

systems with fast payback of 0.5-3yrs(Enetrap jp, Thermal Energy

International, Delta Steam Systems, Ingrid Wernicke Industrieservice+).

Similar less degree of saving is possible with commonly available steam

eductor/ejector or venturi auto feeder/mixer.

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

71


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 28:

H.R. XIX CHP, Heat Pipe

• ▀▀3. Heat Recovery as HEAT, can save indicated % of entire related heating system:

• •d CHP: Combined Heat & Power/Cogeneration can more than double efficiency

even with conventional heat recovery tech use, well established in some

nations(Denmark, Finland, Russia, Netherlands+), many ex-soviet & its allies+, while

surprisingly low use in others(Japan, France, Sweden+). Often as centralized District

Heating System, this set up allows all types of new heat recovery like Solar thermal,

biomass to incorporate later on): Also further efficient Combined Cooling, Heat &

Power (CCHP, Trigeneration, use of absorption chiller) when there is also cooling

need,

• •e Heat Pipe application: Low or no maintenance heat pipe(capillary driven liquidvapor

phase change circulation system with inner side and outer side within a sealed

vessel) is often still underutilized super efficient heat conductor for various

industrial/residential heat energy saving applications (5-1000times of copper)(Aavid

Thermacore, , +) that

enables transfer of heat in recoverable shapes(eg Vapor Chamber to make it possible

to use conventional flat thermoelectric device otherwise unrecoverable, or Heat Pipe

to rapidly transfer heat & coolness to maximize thermoelectric power generation.

They are hard to quantify as % recovery improvement)

72

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 29:

H.R. XX Heat Pipe 2, Shape Metal Alloy - Nitinol

• ▀▀3. Heat Recovery as HEAT, can save indicated % of entire related heating

system: •e Heat Pipe application:

• Heatpipe is also able to do its secondary recovery heat use etc to save energy up to

40% or more in surprising # of cases if fully exploited from conventional system: eg

HVAC air conditioning, particularly dehumidification(wrap around cooling coil on

cooling and passive reheating) on any scale(Heat Pipe Technology inc, Advanced

Cooling Technologies+). Yet it is notable this is defacto mandatory application in

non energy industries like electronics, specific manufacturing-chemical process,

aerospace etc for effective cooling and heating. Some of more advanced

application like no fan required cooling outperforms fan used cooling in

electronics with no electricity use(eg Calyos SA, Nofan Computer, Compulab

Airtop, Sparton Rugged Electronics+) is not utilized for energy sector

• ▀▀4. Heat Recovery as TORQUE, Shape Memory Alloy(SMA): Nitinol

engine(Nickel-Titanium Shape Memory Alloy, expands when cooled): “Negative

fatigue” temperature shapeshift metal with significant torque, Order of magnitude

increased durability to steel springs, US Navy link(Rid Banks, Sandoval, Ginell,

McNichols, Hochstein, A Johnson+),

73

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted Past Grid Parity Tech 30:

H.R XXI Shape Metal Alloy - Nitinol2

• ▀▀4. Heat Recovery as TORQUE, Shape Memory Alloy(SMA): Nitinol engine:

• Due to cooling needs, Nitinol engine is more suitable for small unit based system.

Active movement to commercialize in 1970s but disappeared after. As happens for

some disruptive energy use, Shape Memory Alloy(SMA) is widely used & encouraged

for other non energy applications such as medical, dental, aerospace, robotics,

structural integration etc. Also there is some energy saving element at various

automatic actuation at set temperature etc.

• Can be made simple system to produce energy with much lower cost than existing heat

recovery tech. Less disruptive format mainstream Nitinol based generator

debut(Exergyn), Some private type trials with solar air heating/desorption chamber for

24hr "perpetual free energy system" demonstrations made(Kimton Gravity Engine,

Kellogg's Research Labs, Actment jp+), General Motors(GM) got US gov't grant in 2009

with Dynalloy & HRL Laboratories along with patent for car exhaust heat recovery but

news disappeared.

• Tech effect for power generation suitability is scientifically mainstream recognized but

occasional main media level pseudoscientization effort exists. Shape Memory Polymer

tried for some micro energy harvesting, eg ElectroActive Polymer by wind or

oscillation(TU Delft, Bayer AG+). Also it is notable Nitinol is activatable in much wider

temperature now with -200 to +150C range: eg Fe-Ni-Co-Ti(Daido Univ- Daido Steel -

+).

• SMA can be also almost no electricity use cooling by heat absorbing state under certain

conditions(Seelecke & Schütze +) 74


Science-Accepted “Super Low Cost” (Grid Parity)

Solar


Science-Accepted “Super Low Cost” (Grid Parity)

Solar 2 Beyond Shockley-Queisser Equivalent

• Open discussion & active pursuing of how to “violate” Shockley-Queisser

limit(S-Q limit) & quantum efficiency COP>1, by

theoretical/experimental level at mainstream academic with

corporate/NGO/Gov’t sponsored. Although academic & socioeconomical

ramification is much bigger, in comparison this is a sharp

contrasted attitude towards wind[Betz Limit], nuclear

remediation(p367,368) or thermodynamics[2nd law, p194-196],

• And this mainstream handling method of S-Q limit can be

applied/simulated to the way of embracing inventor tech classic level

over-unity electricity/energy extraction, as LENR-Cold Fusion gets

officially accepted, but this requires powerful Western interlocked

mainstream sponsor back up which is fractured support at best

currently: excess S-Q is far less disruptive for business structure.

• But Direct Solar Heat(solar thermal) application is universally lower

cost in most of the world up to high latitude Southern Scandinavia or

Middle of Western Canada.

76

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 3 Beyond S-Q Mainstream Treatment

• Following solar pages list up potential cost reduction ideas, also some

techs are installable as lowest cost energy in some areas (*Note: due to

photovoltaic’s high tech nature, production process, choice of material &

how it is used affect costing much more than most other energy tech but

this report doesn’t cover these elements)

• ■1. Over S-Q limit Single Junction(SJ) Photovoltaic Solar Cell(SC):

Significant number of SJ cell Shockley-Queisser Limit 33% exceeding

efficiency at lab level experimental claims or strong indications/theoretical

ideas discussed at conference without criticism/risking loss of academic

or engineer job, articles pass mainstream journal editorials, and

embraced by influential business/NGO/Gov’t lobbies & funders,

Examples:

• i Light concentrating property Standing Nanowire/NanoPillar/NanoCone

etc (Krogstrup, Fontcuberta i Morral+), ii Solar Thermo-PhotoVoltaic(STPV,

thermal upconversion: absorb heat and re-emit it as extra photon for

capture; Boriskina+)(also see p67 •i) with specific geometric emitterabsorber

combo(Rephaeli+), —>> continue

77

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 4 Exciton

• —>> continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell: S-Q limit Single Junction:

iii Multiple Exciton Generation(MEG) by Quantum Dot Solar Cell:(Nozik, Oc

Semonin, Ra Ellingson+): Electron avalanche effect triggering(Br Parkinson, W

Tisdale+), Beyond thermodynamic efficiency limit Electron Carrier

Multiplication?: Tuneable Quantum Dot(also does instant photon capture

before disappears) to make photon disappear into vacuum, then

reappear(p347) with Electron/exciton multiplying effect: singlet fission effect, “7

excitons at cost of 1”/ Quantum efficiency COP=7(& indication on over-unity like

actual electricity yield?), linked to Population Inversion - Self Powering Laser(VI

Klimov, RD Schaller+ : US Gov’t at Center for Advanced Solar Photophysics

[CASP]), Similar replication at NREL(H Brody), Outside US(BL Oksengendler+),

• iv Plasmon types: Surface Plasmon Solar Cell(use collective oscillationresonance

of electron) to trap light & increase absorption(Mi Burns+), Plasmonic

Photonic Enhanced Solar Cells(Microcontinuum) Plasmonic enhancement of

Dye Sensitized SC: DSSC)(Co Andrei+), Even combine DSSCs + collection of high

capacity Triboelectric Nanogenerators(TENG) for human random motion

harvesting + supercapacitors(F-SC) in all fibre shaped mode in clothing(Zhong

Lin Wang), Plasmonic nanostructure with upconverter-doped dielectric core(A

Atre+), —>> continue

78


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 5 Exciton 2

• —>> con'nued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell :

v Infrared/Teraherz wave Capture(also see next page Metamaterial based solar

cell): Note this tech is already working in other applica5ons but not much

applied to solar energy use due to disrup@veness? 24hr solar(Solterra Solar :

Squires & Jabbour+), Lead selenide nanocrystals to convert Infrared ray to

visible photons for increased capture(Bardeen+), Trap infrared photon to

directly generate electricity(Fr Meseguer+), Infrared capturing nano solar

rectenna(op@cal rectenna) arrays made by atomic layer deposi@on(Br Willis),

Upright nano antenna maximally tuned to specific sun light infrared

frequency(Bar Cola), Similar mechanics(Microcon@nuum, CoolCAD Electronics+)

• vi Others: vi-a Down conversion(split 2x too high energy photons for band-gap

into two lower energy photons to recover both), vi-b Hot Carrier Solar Cell(Le

Bris+): keep low heat transfer from electron to phonon, vi-c Intermediate Band

Solar Cell(Yo Okada+) with “photon ratchet” for extra light recovery,

• vi-d Single Junc@on Tandem Solar cell(Wl Walukiewicz+), Perovskite oxides

photo-ferroelectric material to func@on like Mul@-Junc@on cell(An Rappe+),

vi-e Piezo-phototronics(3way coupling: piezoelectric-semiconductorphotoexcita@on

effects) used for beyond thermodynamics limit?(Zhong Lin

Wang+), —>> con'nue

79

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 6 “Overunity”

• —>> continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell :

• vi-f Metamaterial Based Solar Cell: controlling/engineering light or

electromagnetic wave absorption characteristic(refractive Index) to cause

resonance state/maximize plasmon for high efficiency, also InfraRed wave

can be absorbed as 24hr solar(Lamda Solar - Metamaterial Technologies

Inc, Dubna Nuclear Institute JINR[ОА Займидорога, ВН Самойлов]):

latter's product has Super high dielectric constant/permittivity capacitor

built in & claims star signal can be adjusted to recover small power with

this Heterogeneous Metamaterial("hetroelectrical capacitor").

• vi-g If cost is low, high performance Solid State Device(scattered in p56-

68) can replace photovoltaics to generate electricity up to 50 times more

than photovoltaics per same area(Ka Matsubara+), vi-h 60-70% level

efficiency Solar MHD lab success by superconducting type

magnet(Concentrating Solar Power Utility Inc+),

80

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost” Solar 7 “Overunity”

• —>> continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell :

• vi-i "Larger than unity” thermodynamic light efficiencies, when cooling

involved (cold electricity link?[supercurrent “plus”]: p151-153):

Part of mainstream in Soviet-Russia/Ukraine since 1930s(SI Vavilov, YP

Chukova, Yu Slyusarenko+); related to “over unity” anti-stokes excitation

from lattice energy(Letokhov+), laser cooling+, Converting lattice

vibrations into infrared photons(Raj Ram+), Solar cell illuminated by

circularly polarized light generates charge/spin currents far more than spin

polarization of carrier density(I Žutić, Ja Fabian+), also link to various

photon related time dilation effect, and torsion field.

• vi-j Quantum efficiency COP >1, Singlet Exciton Fission cell(Congreve, Ma

Böhm+),

• vi-k Infrared & Heat absorbing Iron oxide based Charge Ordering RFeO4

solar cell(Green Ferrite: Na Ikeda) in which electric dipole depends on

electron correlations(not covalency, ie controllable by spin?), 24hr power

generation, and COP>1 indication, seemed commercial ready but shelved?

81

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 8 Infrared/BEC

• —>> continued: ■1. Excess S-Q SJ Solar cell :

vii Heavier on theory: Fill factor(FF, Available power at the maximum point)

modelling shows higher limit for Organic Solar Cell(VA Trukhanov+),

Nanostructured cell limit doesn’t apply(Yunlu Xu+), Combine Upconversion &

MEG(Shpaisman+), Application of Photonic Bose-Einstein condensates(BEC) to

concentrate, amplify, store light etc. Some algae-bacteria’s photon-to-charge

conversion ratio is close to 100%(FH Alharbi+), Solar cell SuperAbsorption of

light(KDB Higgins+), But S-Q limit seems to come from non-empirical data(& new

data after 1960s excluded) & mostly based on 2nd law of thermo-dynamics'

theoretical discourse without substantial data back up(Bolin Liao+), which has

(ignored) contradictions (p194-196) and considered as more of conditional

reference by many even in mainstream level, at least privately.

• ■2. Under S-Q limit? Photovoltaic Solar Cell: but still significant cost reduction

methods, commercialized or prototype lowest cost products, some redundant:

i 25% field efficiency SJ silicon cell(Solvoltaics+), ii Optical Rectification nonsemiconductor

cell(Ste Rand+), iii Consolidated solar cell(M Baldo),

iv Low cost thin film/organic solar cell by light trapping: classical limit 15x

exceeding nanophotonic type: by resonance for full absorption (Shanhui Fan+), or

by Fullerene C60(Sunpower C60)/Coherent Population Trapping(CPT),

Electromagnetically Induced Transparency(EIT) link, 82


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 9 Thin Film/DSSC

• -->> continued- ■2.Under S-Q limit? Solar Cell:

• v Titanium based spray DSSC solar cell is 10% efficiency but cost is >

83

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 10 TP Voltaic

• —>> continued-■3. Concentrated ThermoPhotoVoltaics:

For efficiency only: Mainstream ignored aerospace targeting Boeing-Spectrolab’s

Multi Junction solar cell CDO-100-C3MJ/C4MJ is average efficiency 38.5/40 % in

2009/10 for terrestrial market, and sells to civilian companies(OEM?), SolAero-

Emcore was 37% in 2007, Hybrid concentrated PV & thermo-acoustic

engine(Northrop Grumman), MicroLink’s specialized dual-junction solar cell works

at 400°C, PhotoElectrowetting/Optofluidics sun tracker by Teledyne, etc. Due to their

space industry sales, there might be classified more robust products. Civilian market

focused companies’ R&D lab efficiency is 45% level in 2016 (Spectrolab linked

Amonix-Arzon Solar, Lattice-Matched solar cell by Solar Junction +), What happens

if Optical Vortex Soliton & Self-Focusing element is applied?

• ■4. Non Std Concentrated Solar Power(CSP), 30%+ field efficiency Dish

Stirling(parabolic), (CSPs drop performance as much as 85-90% at rain or cloudy

weather), lowest cost available solar in sunny area: Rippaso Stirling Hybrid,

Cleanergy, United Sun Systems -all linked to Sweden, Schlaich Bergermann &

Partner -Germany, US Majors participated in 1980s-90s but withdrawn(McDonnell

Douglas, Cummins), No water use, Much less land needs(2.5ha/mw) with Module

based 10-50kw installation,


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 11 CSP

• —>> continued ■ SOLAR:

■ 5. Standard CSP: can be currently


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 12 Solar Thermal, Portable Camper

• —>> continued ■ SOLAR: ■ 6. Unique niche specific installation solar cell:

• Hand portable set of solar panel with battery pack for large TV,

laptop(SolarWay+), even powerdrill, microwave oven useable(Ecoboxx -

SolSave+): becomes by far the lowest cost power in many parts of low

developing nations. This would be disruptive if openly endorsed for

recreational market in advanced nations. 10-80hr solar based LED light

small device with one day charging (Solarbuddy, Waka Waka Light, SunFire

Solutions+)

• ■ 7. Solar thermal/heat: Disruptively low cost, often forgotten, instantly

applicable with 50%+ efficiency with existing tech use, For residential,

commercial, industrial(Industrial Heat Process, at least 60% of electricity is

used to generate) application as co-heat source:

• i Solar Air Heating-cooling, Very scalable, Can be combined with Solar

Thermal Collector: SolarWall(J Hollick)+, Low tech dessert area heating

and cooling by Trombe Wall(M Dabaieh+), Mainstream participation of air

conditioning-cooling by use of heatpump(Lennox SunSource, Tokyo Gas+),

Commercial scale refrigerator(Coolar+),

86

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 13 Thermal/CHP

• -->> continued ■ SOLAR: ■ 7. Solar thermal/heat:

• ii Solar water cooling: Ammonia-water absorption based Ice

maker(ISAAC Solar Icemaker+), Solar driven Lithium Bromide

absorption based water refrigerant system ( Yazaki Group+),

• iii Solar thermal by hot water collecting: Enerworks +, Extensive

District Heating system incorporation & heat storage in

Denmark(Marstal), Brædsrup+),

• iv Rare but most efficient(70%+) combined PV & Solar thermal unit type

by hot water recovery while cooled temperature improves PV cell

performance: eg Technique Solar(D Thoroughgood), Solar Angel etc .

Concentrated thermal at 80% efficiency(IBM), Similar concept with

housing construction element added more energy produced than used

home idea can be cost competitive depends on solar panel

costing(Sonnenschiff-PlusEnergy-Heliotrope[R Disch], Övolution, “Sousle-Soleil”,

ArchiBlox+) -->>cont

87

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 14 2

• —>> continued ■ 7. Solar thermal/heat:

v Solar Heat for Industrial Process(SHIP): suitable for low/mid temp needs,

v-a Cooking: Scheffler reflector etc use, pasteurizing, cooking(Tss-India+),

advanced parabolic or vacuum tube use(SunFire Solutions+), solar tracking

system with heat storage tank movable to chosen location of cooking(SUREST

International),

• v-b Various Industrial: washing desalinating, drying, cooling, bleaching(Megawatt

Solutions, Clique Solar ARUN, Trivelli Energi+), higher efficiency Linear Fresnels

used Chromasun Micro-Concentrator, v-c Utility: Gas-steam turbine augmenting

or reduce start up time, Integrated Solar Combined Cycle(ISCC): Yazd Solar

Energy +, v-d Solar Thermal EOR(Enhanced Oil Recovery): Novatec Solar,

GlassPoint+,

• Solar thermal is applicable in std model device to most industries except Metal-

Smelting(high temp system must be custom made) types, Cost justifiable even

when heat storage is needed, Different temp types: Basic Standard Flat Plate

Collector(


Science-Accepted “Super Low Cost”

Solar 15 3

• —>> continued: ■ 7. Solar thermal/heat:

CSP(


Science-Accepted “Super Low Cost” Wind 1

• —>> cont: SIGNIFICANTLY LOWER COST TYPES (Grid parity or less):

■ WIND ENERGY, Wide range of under deployed different mechanics/tech

available, extensively tested by labs & smaller scale models to back up claims, even

mini turbines more efficient than larger conventional, but often way past grid

parity: lower cost than all conventional energy tech, only in specific locality and

not universally, but some are >cont:

90

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Wind 2 VAWT, Blade Variation etc

• —>> continued: ■ WIND: Alleged beyond science law efficiency wind turbine eg:

i-Involved with aerospace industry (eg DAWT- Diffuser Augmented Wind Turbine,

Delta Wing, Use of mechanics of Sailing directly against wind or faster than wind

speed+), Indicated in Boldface Dark Blue means actively commercialized in

following 1-17

• •1 Advanced VAWT(vertical axis wind turbine: Darrius & Savonius combo etc,

material integrity improvement continued from past wind farm failures(Yih Ho

Pao+): Turbina VAWT(Mi Tesic), Luethi Wind(M Luethi), Sambrabec Catavent -

ERD qc(Obidniak),

• •2 Large VAWT types: Agile Power(Bahnmüller), Terra Moya(R Taylor), Mass

Megawatts(Jo Ricker: Multi-Axis Turbo system & MMW augmenter), New

Millenium Wind(Drew Thacker, high profile with contracts- suddenly retracted),

Wind Harvest International(B Thomas), •3 Maglev VAWT by Senzhen TYPMAR,

Regenedyne(Choi & Jenkins), Mag-Wind(Rowan, later called fraud, sometimes

happens when inventor type free energy tech is commercialized p183-187),

•4 ”Unconventional rotation” type: Windpods (Attey),

• •5 Turbine engine type: Stormblade Wind(Jovanovic), Hush Wind Turbine(Ar

O’Connor), •6 Different blades or bladeless: Saphon(Aouini), de Archimedes

(Ruijtenbeek), SpiralAirFoil(Parker & Noonan), -->>cont:

91

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Wind 3 Rotor, Multi Direction etc

• •7 Specific Shaped Fluid dynamic effects: i Tesla Turbine: Tesnic(Ho Nica),

spins with same speed as wind, extremely strong with high wind, "close to

100%" efficiency?, ii DAWT: Airsynergy(J Smyth),

• iii Magnus effect Rotor ship(Flettner) by Enercon E-ship1, but Rotor type

oscillation wind generators are only marginally lower cost than conventional,

iv Spiral magnus cylinder blades: Mecaro(Nob Murakami), needs electricity to

initially activate generator, v Venturi rotor: Energy Ball Vindkraft,(van der

Klippe), vi Conical Helicoid: Windstrument(Cl Clark), disruptively scalable,

vii Rectangular building roof edges: Anerdgy WindRail(Sv Koehler), viii Others:

BERWIAN wind concentrator (In Rechenberg), “3D wind turbine”: Nheolis

(Haddjeri, French govn’t backing), Warp ENECO(Weisbrich),

• •8 Airborne wind: majors(eg Google) participating: Altaeros(Glass),

KiteGen(Ippolito), Ampyx(Koning & Ruiterkamp), e-kite(van den Brink),

TwingTec(C Houle), Ocean freight “free wind” propulsion SkySails,: How much

power can be generated if combine this 1km range long device with Electro

Hydroylic Tether or simple electro conductive wire?

• •9 Omni directional: Katru IMPLUS(Sureshan),

•10 Wind-solar hybrid(Skywolf/WindTamer: J Brock), Blue Energy(Melchior:

structured & self cleaning solar surface), -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

92


Super Low Cost Wind 4 Spiral or Coupled Vortex

• •11 Basic spiral convection & vortex effect, mostly by active engineers +

mainstream academics + large corporate/Gov’t backing, Upright vortex or

Along steep mountain contour pipe: Vortex Engine(Michaud), Tornado Wind

Energy TWECS(Ja Yen), Windhamster(Jü Schatz),

• Microwave projection triggered tornado generator(Sl Tepic), Other research

pre 1960s: (Cheng Ting Hsu, Nazare, Ma Haug, Be Dubo, Ma Menard+), After

1990s:(Stiig, Ma Tanner, Bubnov, Ra Menard, Ar Glezer, More common among

Russian & Chinese academics+),

• •12 Downward vortex by water spray(P Carlson+), Sharav Sluices(Zaslavsky,

Guetta, Israel Gov backed), side effect use for desalinating water,

•13 Horizontal, large version of vortex tubes(De Oliver), Vsquare Wind(Ro

Freda, US army link), Sheerwind INVELOX(Allaei),

• •14 Mini size vortex: Western Co Fotovoltaici(Gachechiladze & Cimini),

• Convection Mill model(AR Bennett, A Holmes), can be interpreted as ambient

permanent free energy •15 Boundary Layer, Coupled Vortex

Effect(Paraschivoiu, Daibiri+), Only small improvement but universal wind

turbine performance booster adopter: Leviathan Wind Energizer(D Farb),

93

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Wind 5 Oscillation/Resonance etc

• •16 Oscillation based, no rotation, easily installed literally anywhere, highly

scalable: Altenera BreezeBee(Mo Kaplan), Even more efficient Standing Wave

causing Resonance freq. crossover type of: Self exciting vortex shedding

Zephyr Energy Windbeam(Dy Thorp+), Aeroelastic flutter:

Windbelt/Windcell/Humdinger(Shawn Frayne), sold only under certain

special conditions, some already copied: Wolt Wind Energy.

• If resonance creation is aimed (avoided by regular turbine for device integrity

reason) it might further improve efficiency as seen in other techs. Use of

Helmholz cavity(eg blowing air at top of bottle to make loud sound) to take

up very little space on building’s wall yet possibly more efficient than

conventional generator per same wind(SP Matova, T Van Buren+). What

happens if pair up the resonators? Also see Piezo-Triboelectricity (p25-28),

• •17 Portable & foldable wind generator: Natural Power Concepts(J Pitre, US

military link), Micro Windmill(Sm Rao), Ventus Folding Wind(Kuckir), 15-

100cm diameter scalable & space fillable interconnected light turbines

generates useable power from 2m/sec: MotorWind(Gambarota)

94

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Hydro 1 Underwater Tidal, Flow

Dynamics, Adjusting blades, beyond Bez Limit etc

• ■ Hydro/Tidal/Wave: Some are much lower cost only in remote towns or

private power generation, •1 Fundamentally conventional turbine operated

super low cost hydro: eg Hydro-Québec, Manitoba Hydro, Three Gorges

Dam+,

• •2 Underwater tidal flow, Low head hydro(allows to generate power from

unused water flow with minimum disturbance), some regular hydro turbine,

while majority is similar to vertical axis Darrieus wind turbine like:

Benkatina(D Farb), Mako Turbine - SeaUrchin(M Urch), Beck Mickle Hydro

allows full weight of water power capture with 70% range efficiency instead

of regular premature turbine rotation (Gilmartin & Cattley), ORPC(Gorlov

Turbine used), New Energy EnCurrent, Strom-Boje(F Mondl), Hydrovolts (Da

Roth), Izumi si(V Markovic), Hydrocat. Larger scale: Verdant Power(D

Corren),

• More efficient large scale Sundermann Turbine tilts power blades as rotate -

vertical version of above Beck Hydro: Many of above are easy installation- no

damming/digging, Often easy relocation, some show Betz law violation

efficiency. Also large hydro dam equivalent in ocean: Large to mega scale

tidal: Blue Energy Canada(Bar Davis, Mar Burger+). -->>cont:

95

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Hydro 2 MHD, Wave Surge & Web

• ■ Hydro/Tidal/Wave: •2 Underwater tidal flow:

• One of the most effective in ocean energy segment by

MHD(MagnetoHydroDynamic) generator by wave move(Liquid Metal

type) or tidal move both(Scientific Applications & Research Associates,

- Institute of Electrical Engineering Chinese

Academy of Science+): this type can be easily demonstrated its low cost &

high efficiency(Koslover, Rynne, M.F.M.A Majid, Yan Peng, Li Ran+),

Desalination plant left over high salt content effluent flow salt water

MHD(KSB Aktiengesellschaft+)

• •3 Use of both wave surging & webbing for power: Greenwave Energy,

Use of highest & lowest point with in a set of wave scalable system:

MotorWave(Gambarota): also can work as a floating connected

"trompe"s to pump water to high land.

96

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Hydro 3 Wave Phase Matching, Phase

dumping, MagnetoStriction etc

• ->>cont: ■ Hydro/Tidal/Wave: •3 Use both wave surge/web for power:

• Mainstream group supported unique wave energy RO water desalination

device or waterwheel power generator(Atmocean): works by high floating

capacity water surface buoy connected by vertically moving shaft to

submerged floating anchor(seafloor unfixed) to function as water pressure

pump as 15 or more networked units.

• Inertial vertical axis above-water gyroscopic generator whose rotation

matches with wave oscillation frequency to create 50-100+% more

efficiency than most other wave generators(Aar oldin, H Kanki - Hitachi

Zosen+). 300-500% more efficiency than conventional wave power by

Heart valve like Phase-dumping control spring mechanism to match &

amplify wave motion (CorPower Ocean AB - NTNU): this anomalous claim is

backed by sufficient vol of experimental results; similar to sensor micro

electricity harvester mechanics.

• No-moving parts wave: Reverse MagnetoStriction/Villari Effect use iMEC

Oscilla Power, Kutlo jp+): oscillating shape of ferromagnetic material

generates time variant magnetic field to generate electricity -->>cont:

97

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Super Low Cost Hydro 4 Resonance/Oscillation etc

• ->>cont: ■ Hydro/Tidal/Wave:

• •4 Non Turbine, highly scalable, low speed workable: Vortex shedding oscillation

VIVACE Vortex (Bernistas),

• Electroactive Polymer Artificial Muscle/Dielectric Elastomers electric generation

on any moving water(Kornblush+),

• Nano Fibre Piezomaterial use(Huifang Xu+), Also combo of Piezo &

Triboelectricity recovery for doubled effectiveness: contact electrification of

water with PDMS film with patterned pyramid array(Zhong Lin Wang et al)(p24-

27)(this geometry is also effective at Far Infrared/Microwave absorption: eg

Anechoric Chamber): Tribo methods recover electricity by liquid contacting and

moving on generator surface(water is negativevly charged & device is positively

charged).

• •5 Liquid pipe flow electricity recovery 5-100KWh: Lucid Energy(Schlabach+),

Rentricity, Use of venturi to increase speed/energy harvest: HyPER(NR Prasad),

Hydroventuri(Geo Rochester): overunity like effect,

• •6 Also completely different far more efficient mechanics system exists but

pseudoscience treatment due to use of "non-existent" effect or over unity

efficiency(p154-163): eg HHO OxyHydrogen gas use MHD power generation.

98

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 1 Intro

• ■ Biomass: Heavily related to human habitat/cultural activities with enormous

energy potential even without major technological paradigm change, and usually

not perceived as such, but often becomes Lowest cost energy when apply

different sets of energy criteria.

• α- Even simply by use of conventional tech,

•i Applying different cost structure as by-product(eg Fuel from cellulosic content

of plant, Sugar Cane Bagasse, Wood chips etc. High energy required waste water

treatment reduces energy needs 30%+, might even net energy, •ii Minimum

human living condition by-product(Energy produced from Waste or Landfill Gas

removal), •iii Regional or Operational based: Sawmill residue burned with cost is

now made into Pellets for income, •iv Reevaluating existing criteria of

energy(Peat, Gas Hydrate+):

• β- Long researched tech with official breakthrough declared types, Some of

well known energy industry disruptive techs entered into mainstream accepted

commercialization during 2013-2015. This would also gradually reinforce idea of

far more energy availability than demand for entire world if combined,

•v Cellulosic ethanol - second generation biofuel,

•vi Sub-SuperCritical Water (SCW) or Hydrothermal Liquefaction(related tech is

marked as "◎", often mainstream approved lowest cost tech for

biomass/organic waste energy production).

• linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

99


Lowest Cost Energy From Biomass 2 Categories

• -->cont ■ Biomass : β- Breakthrough Tech Types After Long Research:

• Feed stocks % used to sustain SCW fuel producing operation can be as low as 2-

4%, while other methods requires at least 20% + of feedstcok consumption

simply to run same fuel making process itself. Also SCW process can be

completed as short as in seconds rather than conventional methods of

hrs(combustion etc), days & weeks(AD), and this operation emits very low

emission and CO2 is easily recoverable,

• Biomass related technologies are categorized 1-4 as follows in this

presentation, but there is a large degree of cross over:

• •1FOREST RESOURCE, •2 AGRICULTURAL, •3 SOLID/LIQUID MINICIPAL-

INDUSTRY-AGRI WASTE: to Gas/Methane, Gasoline, Diesel, Ethanol, Crude Oil,

Compressed or as is fuel, Bio Coal, •4 THER BIOMASS: Seaweed/Algae/Peat: As is

or processed

• •1FOREST RELATED: Largest vol use in biomass,

1a Non-industrial private wood burning/firewood use, particularly in non

developed nations is deemed very large but no precise figure agreements, many

nations allow access for logging or growth debris by private individuals freely or

by license, Very low efficiency heat use. >>cont:

100

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Lowest Cost Energy As Vast Biomass -3, Residual &

• -->cont: •1FOREST RELATED:

1b Industrial extra wood fibre recovery: There is extensive recovery of forest

by thinning plantation as well as harvesting entire tree(including branches), and

sometimes stump & root: Finland harvests more than 1 million m3/yr in recent

years, some synergy with peat harvesting, increase minimum 10% of wood vol,

much less extent but still done in Sweden, Baltics, UK. Also general above

ground wood debris recovery from forest is lot higher in North West Europe than

most other regions. Infra set up with first certain duration of "investment

period" is needed.

• 1c Wood Gasification & Power generation: Net energy gain compared to

simple combustion, cost itself had been higher than conventional combustion in

the past due to technical & uptime issue but situation is rapidly changing in last

2-3yrs. Some are CHP(Combined Heat & Power)/Cogeneration.

• ◆1 LARGE SIZE power plant application(~10-150MWh~) by overcoming tar,

corrosion, plugging issue etc, predominantly North West Euro companies, due to

the size primarily Fix Bed Updraft, or Entrainment, Circular or Bubbling Fluidized

Bed(Foster Wheeler - VTT, Vølund, Nexterra, Valmet, Andritz Carbona, Outotec,

Metso+), Cleaner emission by Steam Fluidized Bed◎(Repotec GmbH, Bosio si),

101

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Lowest Cost Energy As Biomass -4, Wood Gas - Large Size

• -->cont: •1FOREST RELATED: 1c Wood Gasification :◆1 LARGE SIZE :

Likely the largest installer in the near future with increasing success (KaidiHI.com

): high profile company in China with nation's

President visitation in 2011 & 13, while its presence & success is little known in

west. *(◎indicates Sub/SuperCritical Water related tech)

• ◆2 MID SIZE(~0.5-20MWh~): some are very compact size.

●Scandinavia(Meva Energy, Weiss A/S, Cortus Energy WoodRoll, Gasek+),

●DACH: German Speaking Countries(Christof Industries GmbH+), heat pipe use for

35% electrical efficiency under 1MW(agnion Entrade), Enhanced hydrogen

production by superheated steam injection◎(Güssing Renewable Energy

GmbH+), ●Other Europe (Xylowatt NOTAR, Greene Waste to Energy, Torftech,

Biomass Technology Group BV+), ●North America(Chiptec, PRM Energy Systems,

KMW Energy, Thermogenics Gasification +), ●Asia(Chongqing Welluck Trading,

Ankur Scientific+),

• Full pyrolysis(starved oxygen gasification) mechanics type that produces biochar

byproduct(Phoenix Energy, Splainex+): Fuel/gas extraction wood Pyrolysis is often

smaller scales or mini DIY types, and usually not competitive with other wood

gasification methods. But it is often competitive for plastic-tire processing to

produce liquid fuels. Also superior method for non-fuel biochar/activated

carbon/carbon black/ as main production. --->>cont:

102

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass -5, Wood Gas - Small

• -->cont: •1FOREST RELATED: 1c Wood Gasification & Power generation:

• ◆3 SMALLER SIZE(~100-500KWh~) & often CHP, many are containerized system

module base for scalability. Some devices start requiring higher feedstock

selectivity to achieve efficiency: only ideal material of


Lowest Cost Energy: Vast Biomass -6, Wood Pellet

• -->cont: •1FOREST RELATED:

1c Wood Gasification & Power generation:

• ◆5 MINI SIZED HEAT only deice: usually unrefined or DIY type system particularly at

developing nations, but increasingly sophisticated devices are offered, and generates

lowest cost heat by large margin in certain micro & macro regions:

● Europe(Kraft und Wärme aus Biomasse, GUNTAMATIC, Wallnöfer Walltherm,

ATMOS - Jaroslav Cankař a syn+), some pellet boilers are also efficient by regular

combustion by CHP 25% electricity generating Stirling Engine(ÖkoFEN+), or pellet

gasifying-direct combustion switchable(ETA Heiztechnik GmbH+),

● North America(Skanden Energy, Kuuma Lamppa Manufacturing+),

● Others(Associated Engineering Works Gasifier+),

• 1e Pellet: A form of "free energy" utilization or value adding in forest industry by

use of sawmill & forest residual, Can become cheapest fuel avail in some areas, in

some markets entire low grade logs can be more profitably used to produce pellets

instead of lumber/pulp manufacturing. Major producers(Pinnacle Pellet, JSC

Vyborgskaya cellulose, Enviva, German Pellets, Härjedalens Miljöbränsle+). Top

producing counties(US, Canada, Germany, Sweden, Latvia, Russia+), Large

consumers(UK, Italy, US, Germany, Sweden+), Top importers (UK[heavy for power

generation], Italy, Denmark+), Roughly 50-50type breakdown use for residential heat

vs industrial(ash yielding bark contained etc). Latter volume might fluctuate rapidly

by electrical generation pellet use policy. ->>cont:

104

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass -7, Wood Pellet 2

• -->cont: •1FOREST RELATED:

1e Pellet:

• Some producers use Steam Explosion for cell weakening and densification

(also see p90 Torrefaction , p98,99 Hydrothermal carbonization). High

combustion lignin pellet(50-90% range lignin instead of 30% range in regular

wood) as Dilute Acid Hydrolysis alcohol production leftover(Бионет пеллет

лигнин, Lignineko+), sometimes from 30millon+ m3(Russia only, other CIS

excluded) accumulation of “hydrolytic lignin” landfill dump .

• 1f Biomass Briquettes: Usually non-industrial size production unless part

of large pulp/peat/lumber/composite wood operation(often in Russia+): by

shredding and compressing when stock is dry enough(moisture


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast

Biomass -8, Wood Ethanol: Enzyme & Acid Hydrolysis

• -->cont: •1FOREST RELATED:

• 1g Forest Residual: Cellulosic Ethanol, & other Fuels: There are many

combos but main types are: i -Enzymatic Hydrolysis based, some

pretreatments include classic sulfuric acid, alkaline to low cost

Sub/Supercritical water etc:(Chempolis, St1 biofuels, Sekab, Mitsui Zosen -

, dins +),(also see Agri left over p111-113)

• ii-Acid Hydrolysis based,: Fundamentally different business model compared

to all other main biofuel technologies. ii -α Sulfuric Ethanol is around 100yrs+

as major byproduct of Sulfite Pulping(Borregaard+) which is now mostly

phased out by Kraft Pulp.

• ii -β High temperature Dilute Acid Hydrolysis Ethanol production(0.2-5% range

H2SO4), this simple continuation of supposed to be “good only for

pretreatment” process is ignored by most of modern west(Kirov Ethanol+):

wood boiling/distilling with “semi” SubCritical water element. Its operation

mode is rather more like some pulp-paper mill like business model(eg

Rayonier-Tembec Temiscaming+) than low value fuel making. -->cont:

106

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“Lowest Cost” Energy From Biomass 9, Wood Ethanol:

Forgotten Russia's Simple Dilute Acid Hydrolysis

• -->cont: •1FOREST : 1g Residual: Cellulosic Ethanol etc: ii- β Dilute Acid

Hydrolysis:

• Russia/Soviet had simple large scale uniquely structured long term lucrative

operations of 2Gen ethanol business model but mysterious govn’t new policies(eg

suddenly imposed same high tax as alcohol beverage!, or stringent lignin dumping

big fine while other garbage dumping went unprosecuted) to bankrupt most large

plants in 2000s.

• Low Cost Model of breaking down long chain polymer to simple sugars

(monosaccharides, C5/C6), enabled product ratio adjustable wide range of value

byproducts(protein /fodder yeast, furfural, Xylitol, CO2+). and often further value

added alcohol(Medical Alcohol, Spirits/ Brandy: Vodka, Holzbranntwein, Whiskey,

Synthetic plastic or rubber material+) reducing low value ethanol fuel(

Бобруйский гидролизный завод, Бендерский биохимический завод +), or can

completely replace ethanol by making value add product(Петроспирт, Речицкий

опытно-промышленный гидролизный +).

• Feedstock is frequently mix of whole wood, wood residual, non edible portion of

agri crop, industrial food processing left over etc. and seasonably variable.

-->>cont:

107

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 10, Wood Ethanol thru Gas

• -->cont: •1FOREST :

1g Residual: Cellulosic Ethanol etc: ii- β Dilute Acid Hydrolysis:

• Also Dilute Acid Hydrolysis produces enormous amount(20-35% of total production) of

unutilized wet impure & somewhat SubCritical water altered lignin, still often

discarded: accumulated 30million+ m3(Russian industrial waste bashing Western media

mostly ignore just this massive lignin dumping & ethanol industry - to hide

economically disruptive CO2 sequestrating Russian lignocellulosic fuel business?)

• iii-Gasification + reforming + Fischer Tropsch can process whole wood fibre including

lignin: (UPM-Kymmene+), Lower cost with steam gasification ◎(Woodland Biofuels+),

Small scale rotary kiln use gasifying(Micro Energy Japan+), Likely world's first modern

10,000ton/yr level biomass feed commercialization in 2013, feedstock is mix of wood,

plant, trash etc(KaidiHI.com - ).

iv-Pyroysis based: produces electrical power & heat while generates liquid fuel(BTG

Bioliquids - Empyro BV, Fotum+),

• Mega "test" facility(Karlsruhe bioliq), Largest operator in in this type with international

locations(Ensyn Technologies). Also see Wet Pyrolysis at p98: 3c Hydrothermal

Carbonization(HTC). v-Sub/SuperCritical water(SCW) element(higher temp than

hydrolysis (ie Near Critical Water[NCW]), Can process whole wood fibre including lignin.

All SCW related tech is marked ◎ in biomass section): ◎(Licella - Ignite Energy

Resources, Steeper Energy, BTG World - BTG Biomass+), Steam Thermolysis

◎(Concord Blue), Well known majors participated but followed by project

cancellation(Catchlight Energy[Chevron - Weyerhaeuser]): too low cost?

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

108


Energy From Vast Biomass 11, Wood Torrefaction

• -->cont: •1FOREST :

• 1h Torrefaction: Torrefied Pellets/BioCoal: Lower temp 200-300°C range

oxygen-less process of dry material with final product with 70% of original mass

with 90% of energy potential retained in compressed form: increase per volume

heat capacity, hydrophobic (nonhygroscopic), overall lower cost than pellets per

energy produced as delivered.

• Also various other benefits(eg easy grinding for co-feeding with coal, less

abrasion of engine if used as coal water slurry fuel than conventional coal etc),

some bio-binder pretreatment & palletizing before heat processing generally has

better quality.

• Not as economically disruptive as 2nd Gen bioethanol due to solid nature.

Longer presence in Western Europe, particularly in Netherlands(Blackwood

Technology, Torrcoal+), Other nations(Arbaflame, Arigna Biofuels, Torrec+),

Euro Major's participation(ANDRITZ, AREVA+), Largest producers are in US with

over 200,000ton/yr capacity(Zilkha Biomass, New Biomass Energy), but

generally North America operations have newer participation with same level

production cap. as Europe(Diacarbon, Airex Energy, Solvay Biomass), Some

claim no indoor storage needs for rain(Arbaflame, HM3 Energy+), non western

producers are rare(BioWindbell Technology+)

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

109


Energy From Vast Biomass 12, Black Liquor(BL)

• -->cont: •1FOREST RELATED :

• 1i Pulp mill Black Liquor(BL) enhanced utilization: BL is by far the largest

energy source(efficient pulp mills are net power generators) and core process

medium in chemical pulp process that repeatedly gets cleaned & burned its lignin

& hemi cellulose(cellulose extraction left over) as pulpmill's energy source during

operation. But as mill efficiency increases, Increasing Lignin vol is more of

undesired leftover: i -High energy Lignin as oil: for fuel & chemical raw

material(Lignol-RenFuel+): lab type environment generation, dedicated large

plant doesn't exist, ii-BL Gasification: Replace Tomlinson boiler by

PulseEnhanced Black Liquor Gasification (ThermoChem Recovery International),

or regular Gasification, & other ways of more energy recovery, option for biofuel

etc(Chemrec se, Babcock & Wilcox+),

• 1j Cooking Woodstove in Developing Nations,: 40-60% range of their wood

use saving compared to conventional 3rd world stove with significant positive

health effect by removing most of smoke & done in less than half duration

(Mbaula Green, RocketWorks, Aprovecho+), Some are geared for larger kitchen

cooking stoves(EnviroFit+), or advanced nation's recreational market focus -

saves 80-90% fuel compared to open fire cooking & removes most of

fumes(StoveTec, Ecozoom, SilverFire Rocket+)

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada 110


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 13, Agri Cellulosic Ethanol

• •2 AGRICULTURAL: Cellulosic Ethanol: from non food crop

plant(advanced ethanol, 2nd generation biofuel etc): Sociopolitically

larger ramification than forestry feedstock biofuel. This has been

commercialized many times prior but frequent untimely events from

losing money, to suddenly financial backers withdraw, or projects halt

with no clear reason given etc, all in addition to technical/operational/raw

material difficulties. Soviet/Russia operates for regional supply since

1930s(ignored by west, reduced vol now).

• Majority of techs are actually higher cost than existing fuel, but a few are

lowest cost in some situations, or depended on feed stock cost

calculations.

• Finally after 2014, some consistent operations have been established

outside of CIS/Russia, while many are still on pilot production by using 3rd

party system(without own facilities, not listed here): tech use is redundant

with prior listed "1g Forest Residual".

->> cont

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada 111


Energy From Vast Biomass 14, Agri Cellulosic Ethanol

• -->> cont: •2 AGRICULTURAL: NON CROP PLANT PORTION Cellulosic Ethanol:

• 2a Enzymatic Hydrolysis: Far less fuel recovery % & slow, cannot digest

lignin etc compared to other processes. Challenge includes different

saccharification speed(of digesting polysaccharides: Hemi-Cellulose heavier to

C5 sugar: glucose, Cellulose to C6: xylose). Lignin(Aromatic Polymer) can be

sold as nonfuel value raw material(eg for Vanillin, Glycol) but too much

volume?; Maybe competitive as aromatic compound material?

• i -Introductory type Cellulosic Ethanol: by "bolted on" to existing food stock

ethanol plant: corn kernel fibre processing to increase extra 5-10% of ethanol

production(Cellerate-Syngenta, Edeniq +), only 3rd party line production but

claims < $1/gallon(< $0.265/litre) (GeoSynFuels), ii-Regular stand alone type

Ethanol production, some use catalytic pretreatment: (Clariant, Inbicon,

Iogen ca, Zeachem, American Process, Bioflex - GranBio, Beta Renewables,

Abengoa Bioenergy+), Largest 2nd generation bio ethanol operation as of

2016(Dupont), Largest overall bio ethanol maker participates (POET llc),

Starting outside of Europe/North America(Raizen, Henan Tianguan,

Shandong Longlive+), Rare SuperCritical water(SCW) pretreatment tech

provider◎(Renmatix). ->>cont:

112

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Lowest Cost” Energy From Vast Biomass 15, Agri

Cellulosic Ethanol: Dilute Acid Hydrolysis etc

• -->> cont: •2 AGRICULTURAL:

• 2b Dilute Acid Hydrolysis: Fundamentally different business model

from other lignocellulosic biofuel operations : Used in Soviet/Russia

since 1930s with production adjustable high% value byproducts and

option of value added alcohol instead of fuel ethanol. Low key local

production(Янгиюльский гидролизный завод +), rare exporting

company(Fargona Kimyo Zavodi +), (also see p106-108 for wood

ethanol),

• 2c Gasification + Steam Reform or/& Fischer-Tropsch: (Ineos+), some

methods produce liquid fuel 3-4times more than above Enzyme method

per given stock, orders of magnitude faster processing by direct

synthesis with metal catalyst(Sekisui Chemical, Mitsui Zosen+), same

efficiency with many Sub/SCW methods. Very minor utilization: eg

Superheated steam◎(Sundrop Fuels+).

113

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 16, Waste to Energy: AD/Biogas

• •3 MUNICIPAL WASTE (MSW), Liquid Waste, INDUSTRIAL WASTE,

AGRICULTURAL ANIMAL WASTE (this presentation treats animal fat/cooking

oil as part of existing fuel & it is not discussed), also cross over with wood:

• 3a Anaerobic Digestion(AD) - to produce Biogas/Methane: by bacteria

consuming waste. Also note at least some of microorganisms are electrically

active(mainstream science accepted idea: Geobacter etc) and produce also

anomalous field with various antioxident & electrical effects(rejected

idea).Completely mainstream tech and widely used as default process in

many nations/sectors to produce "free" energy while infrequently used in

others.

• i -Sophisticated large sized Bio methane production(engine feedable), to

Electrical generation systems with various scales: Largest types(STRABAG

Umweltanlagen, Axpo Kompogas+), Mid to large size installation: (OWS nv,

EnviTec Biogas, BTA international, PlanET-Biogas, IES BIOGAS, BTS Biogas,

Xergi +), Smaller types(WELTEC BIOPOWER, ENSPAR Biogas, Schmack

Biogas, CH Four Biogas+), Focused on upgrading biogas systems(Malmberg

Gruppen+), Specialized for biogas engine(SCHNELL Motoren +) ->cont

114

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 17, Biogas

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3a Anaerobic Digestion(AD):

i Biomethane:

Many installations operate like farming coop, for this type of sophisticated

system Germany has highest installation(10,000units) & most power

generation per capita: followed by rest of Europe(UK, Luxembourg,

Switzerland, Austria, Denmark, Czech, Sweden etc), Less extent in North

America, or rest of world, UK strength is also in sewage biogas & Landfill Gas,

• ii -Less sophisticated mini to small sized type has long been actively offered,

particularly in India/Bangladesh area(Biotech India, Beta Pak Biogas,

Puxintech+), ■Also significant family/housing based DIY type system in some

nations around the world(eg Deenbandhu units in India: 4million+, Ban quản lý

Dự án Khí sinh học installed 0.1million+ in Vietnam etc), ■Energy security

conscious China's national policy installed DIY type system in rural community

at least 40million units(though fair portion of them might be in dormant or high

downtime state).

■Professionally made home based system sold(HomeBiogas, Bsustain, Vivesty

+), also septic tank replacement or converter types(BiogasPro Agama+), Not

AD but fancy ethanol production type home unit operates with very limited

feedstock(Micro Fueler), -->>cont

115

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 18, Waste Water by AD

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3a Anaerobic Digestion(AD):

• iii-WasteWater processing by Anaerobic Digestion: Biogas from sludge processing,

usually with various pretreatments including hydrolysis, alkaline etc, Some largest

scale is like 100,000 ton+/yr level(Cambi, Veolia Exelys/Biothelys+), Others(Hager +

Elsaesser, WABAG, ADI systems inc, Terax nz, Jeongbong kr, Hydroitalia - Colsen,

Eliquo BV, Paques nl, Anaergia+).

• Methanogenic & Electrogenic microbe based methane & electricity generating waste

water cleaning system:(Cambrian Innovation: works for fermentation residue type

wastewater), or wider range process capability Electrogenic Bio Reactor(Emefcy):

Microbial fuel cell mechanics. Note highly effective low cost cell wall destruction/cell

lysis(in a way similar degree to SCW) by electroporation/electric pulse is often left out

from mainstream discussion of enhanced biofuel recovery from wet

sludge(Vogelsang, OpenCEL Trojan+). Microbubble/Nanobubble CO2 infusion might

increase gas productivity up to 2wice as conventional method(Perlemax+). Also see

p108 Wet Air Oxidation.

• 3b Plastic to Oil: After recycling, still about 130million tons/yr disposed world total,

a fraction of which(but rapidly increasing) is made into fuel. Even if 90% of all plastic is

converted with 70% efficiency recovery to fuel (PVC[Polyvinyl chloride] &

PET[Polyethylene terephthalate] is 30-40% range recovery even rest of plastic can be

90%), it would make up negligible 1-1.5% of world oil consumption. -->>continued

116

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 19, Plastic to Oil: Pyrolysis

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3b Plastic to Oil:

• But substantial benefit to the plastic to fuel converting operation or community

that owns it, generally unreported in west but active operation world wide, more

in oil shortage China and India etc, than in west.

• Large Western mainstream corporations so far infrequently involved and even

when do, they often avoid direct involvement & work through subsidiaries or as

joint venture.

• i -Pyrolysis: Oxygen deprived heating causes generation of liquid fuel, gas, and

char. Most system can only take selective plastic(usually no PET & PVC), some

can recover fuel with all types of plastic but most of cases oil quality suffers

beyond 3-5% range PET/PVC and emit toxic fume, corrode or clog process line.

Many system can only produce "crude oil", and need further processing to use as

gasoline or diesel replacement. Some system has adjustment to change recovery

ratio of oil vs char: when focused to generate fuel, tires are generally weightwise

30-40% recovery to fuel, plastics are 60-90% level.

• It can be adjusted to have lower fuel produced with higher char/carbon

recovery(agriculture etc use). All infeed material needs to be shredded.

117

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 20, Plastic to Oil 2

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: ✔ 3b Plas%c to Oil: i -Pyrolysis:

This leaves currently only handful of devices/opera5ons that can take

a-all plas5cs, b-final direct gasoline-diesel equivalent/boiler useable oil without

viola5ng emission criteria(Klean Industries, Blest+): usually custom ordered type

system needs to be made with premium price for corrosion-clogging control, &

chlorine separa9on etc. But Wada method allows all plas5c with no

customiza5on(Hokupere yukakangen+), Also Toshiba Created 50% PVC feedable

device in 1990s and shelved it.

Can make gasoline-diesel equivalent fuel If no PET/PVC is in feed stock(Royco

Beijing+), Large number of installa5ons(HuayinEnergy, Beston Plas%c,

Shangqiu Ruixin Environmental, Klean Industries, Cynar Plas%c, KingTiger group,

TTechnology.com.pl+), Some European market targeted devices come with

CHP(GB Pyrolysis+), High profile portable small device, with large devices has

op5on of processing PET & PVC(Blest), Can process unsorted plas5c and other

waste(Green Light Energy Solu%ons+), Zero emission claimed system

(Ecoma%on Oy +), Rare mainstream corporate involvement (Agilyx),

-->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

118


Energy From Vast Biomass 21, Plastic to Oil:

Catalytic Depolymerization etc

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE:

3b Plastic to Oil: i -Pyrolysis:

More focus on less saturated Carbon Black market by specializing in tire

processing (Reklaim+), Reduced toxic fumes, improved moisture handling, &

overall improved liquid fuel production by low temperature operating

Vacuum Pyrolysis(Gecco Holdings+),

• ii -Catalytic Depolymerization: Depends on catalyst often similar strong effect

as Sub-SuperCritical water(SCW) & categorization is sometimes

fuzzy(ReCycled Refuse International, Pyrocrat Systems LLP, Enviro-Power Pte

+), Rare Western mainstream positive exposure + with continuous operation

in US(PK Clean),

• 3c Hydrothermal Carbonization(HTC)/Wet Pyrolysis/Hydropyrolysis(often

for wood): "primitive" version of SubCritical water treatment: can process all

organic matter(carbon involved: biomass, wood/municipal/industrial waste)

with high moisture over 3-10hrs in 200-300°C with generally 5-10times

atmospheric pressure to decompose feedstock to mainly recover

BioCoal(variations like biochar etc is possible with higher temperature)

Industrial focus ◎(CarboREN - SunCoal, Loritus, Antaco, Ingelia SL+). ->>cont:

119

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 22, Hydrothermal Carbonization

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE:

3c Hydrothermal Carbonization(HTC):

• Smaller sized installation◎(Grenol GmbH, Oax-eco+), also option of making

hydrocarbon chemical◎(AVA-CO2), Wastewater focus as raw material◎(TerraNova

Energy, Aqua Enviro+), Slightly different Catalytic HydroThermal

Polymerization(lower temp & pressure, less CO2 & decarboxylation reaction) of

biomass which requires no binder for pelletization◎(PCS Biofuels). *(◎indicates

Sub/SuperCritical Water related tech).

• HTC installation level/Production capacity is much smaller than

Torrefaction(competing dry version of this process), particularly out of Europe. There

is a mainstream Dutch govn't backed movement of converting marshland fast

growing weed into fuel but progress being stopped since 2013:

TORWASH(Energieonderzoek Centrum Nederland: ECN).

• 3d SubCritical/SuperCritical water treatment(SCW)/Hydrothermal

Liquefaction/SuperHeated Steam: Can adjust parameter to gasify heavily or treat

non-liquefied portion for the second round process. High % liquefaction might

require certain mineral catalysis(usually recoverable).

120

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 23, Sub/SuperCritical Water

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3d SubCritical/SuperCritical water

treatment(SCW):

• Some observed history of abrupt withdrawal from this tech by many companies

in similar way as by other "real disruptive tech". Processes all plastic or all organic

waste with high fuel recovery very quickly with low cost, Biomass and Waste to

Energy for this process is often all feedstock mixable, hence no particular focus on

plastic etc only ◎(Genifuel, Asian Giant Engineering, GRT GROUP SA, Greentech

solutions grts jp, Sustainable Waste Power Systems+), Low tech/temp/pressure

steam explosion pretreatment(Coramexport cz[190C, 12bar]+), Partial use of

catalysis required HydroPyrolysis ◎(D4 Energy)

Some SuperHeated steam devices can take large load with less or no infeed stock

shredding with little extra time needs ◎(Messe-hp jp+): But produce large amount

of char along with oil, Can produce biocoal at low cost ◎(Rematec jp+).

Wastewater sludge application by SCW type is mostly focused on decomposing

while efficient energy production might be more of minor focus ◎(Innoveox, 3V

Green Eagle+), currently largest scale municipal wastewater SCW treatment

◎(SuperWater Solutions), ->cont:

121

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 24, SCW, Direct Combustion

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE:

water(SCW): Wastewater sludge:

3d SubCritical/SuperCritical

• SCW for wastewater treatment is China's focus. It also focuses coal water slurry

enhancement and ICGG: ◎( Shaanxi Wanfeng

Energy Environmental Protection Technology,

Xinao Group, Blue Energy+), Liquid or solid toxin focus might recover

energy as minor by-product if tried ◎(Hanwha Chemical, Techno-EMI, Aquarden -

Waterox+), Also see Wet Air Oxidation(p131)

• 3e Direct Combustion(DC) of MSW: Here only MSW(Municipal Solid Waste) type

DC is discussed since other feedstock(biomass etc) is already very prevalent as

existing tech

• I -Electrical Power production:(Instead of burying trash into landfill), Well developed

technology to specifically handle Waste mix, many in North West Europe also

produces CHP. Sometimes criticized for high NOx/SOs emission, but in many G7

type level nations it is usually far below regulation requirement,

• Electrical power generation efficiency is often quite low with 15-20%(eg: emission &

ash reduction focus in Japan), still overall not high: 20-30+ %. Most conventional

large scale combustion system(Stoker & reverse grate: Martin GmbH, Keppel

Seghers, Hitachi Zosen INOVA+), Also of general biomass focus,

122

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 25, Trash Gasification

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3e Direct Combustion(DC) of MSW:

• Due to large system existence, some European trash market demand exceeds

supply: Sweden & Germany purchases/imports trash from other EU nations.

ii-SRF/RDF: Compressed cube shaped & packaged combustion boiler feedable

trash(Sita UK, BMH Technology+), SRF(Solid Recovered Fuel) has EU standard

based, while RDF(Refuse Derived Fuel) can be any burnable waste(NOVAGO+)

• 3f Gasification: "Value added" combustion with options of making liquid

fuels/chemicals/storage:

i -Conventional type: ■Fluidized Bed 500-600°C low temp & lowest emission for

large industrial operations with ash vitrification(Ebara, Mitsubishi Hvy), integrated

with zero waste cement plant complex CKK process(Kawasaki Hvy),

• ■Coal added to "fudge" efficiency to 32%(JFE), ■Had good growth till 2000s but lost

to newer tech competitors recently(Thermo Select+), ■Crop waste sector gets

attention(ICM inc, Frontline Bioenergy+) ■Flexible feedstock including coal mix

(Energy & Environmental Research Center, Eisenmann SE+), ■Mid size

catering(Kinsei Sangyo, Energos+), ■Smaller scale or containerized mini community

/mining camp etc WtE gasification-treatment system(Waste to Energy Canada,

Ostrand jp+), ■Ultra High Temperature Gasification/Pyrolysis types are claimed to

be much lower cost but in consistent results so far(Pyromex-PowerHouse Energy)

123

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 26, SCW Gasification etc

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE:

3f Gasification: "Value added" combustion:

• ii-Sub-SuperCritical Water gasification(SCW) : done quietly since early 1980s in Japan

◎(Mitsubishi Kakoki, Mitsubishi Nagasaki Machinery)(US operators seem to have

gone underground at that time), or recent participation ◎(Hydromethan, Gensos nl,

Osaka Gas+): SCW can be more easily turned to liquid fuels, directly, or by reforming.

Also a few of ◎ marked companies in biomass section of this presentation seem to

offer some form of Hydrothermal combustion of coal while Chinese state companies'

in-house system seem to be leading by combining Coal Water Slurry element(p40-43).

• On the other hand, across the board water tech advanced Russia is blocking many

innovative academics' much more disruptive hydrodynamic cavitation related

advanced SCW tech, almost no native Russian commercialization offered?

• iii-Complete thermal oxidation: of all organic waste with no emission ie no chimney

needed(Zeros inc/Ste Clark), microplasma link(p127,128).

• 3g Gasification+Reforming/Catalytic conversion to Liquid fuel(GTL: Gas to Liquid),

Methane to gasoline etc: Close relation or often same tech as wood/Coal to liquid

fuel: Succeeding commercialization on & off since 1940s(Germany, Japan+), then

extensively in 1960s-90s South Africa: at one time almost all gasoline was made from

coal via Fischer-Tropsch(F-T) process(Sasol+), More recent entry(Accelergy, Fluor,

Thyssenkrupp Industrial Solutions+), ->> cont

124

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 27, Gasification(not biomass)

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE:

fuel link:

3g Gas to Liquid Coal to liquid

• Also mini scale operation from 1970s in west with same/similar process for

coal liquefaction or methane to gasoline type process(Shell, Exxon Mobile+).

• Other after yr2000 commercialization examples: Sasol active outside of S

Africa, Large Gas To Liquid (GTL) refinery: PetroSA. Underground Coal To

Liquid process: small scale(Linc Energy - Carbon Energy, Emerging Fuels

Technology+). Sub-SCW & F-T◎(REG Synthetic fuels+), Most of Coal to

Liquid tech(CTL) is Indirect synthesis, ie: ICTL.

• China is prioritizing CTL(BRICC -

,. YitaiGroup.com , Jincheng

Anthracite Mining Group +), also

Direct Coal Liquefaction: semi pseudoscience in western media

level(Shenhua Group , CCRI , Yanzhou

Mining Group +). Western mainstream

media/govn't/NGO generally didn't introduce the tech till around 2012 in

connection with biomass related subject. -->> continue

125

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 28, Biomass Gas to Liquid

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3g GTL - Gas to Liquid:

Although various GTL techs differ from each other, produced Waste based liquid

fuel become lowest cost fuel in many regions and mildly disruptive(most

companies persist in emphasizing "small scale") & somewhat game changing since

this reinforces public perception it can apply to: a- all organic mass: forest, plant,

b -lower cost than conventional liquid fuel would be widely available since various

syngas or methane can be processed(natural gas, coal gas, CoalBed Methane+):

(Enerkem, ThermoChem - Fulcrum Energy, Biofuels Power, Velocys, CompactGT

+),

• BioMCN qualifies as largest producer of 2nd gen biofuel as of 2016?- biodiesel left

over glycerine gasification & reforming, i.e. not direct cellulose use. Some

companies additionally use CO2 as fuel source(LanzaTech+), GTL tech has support

from major Western local governments, international corporations/mainstream

group recently to indicate another official wider availability of energy source, Small

trailer portable device(Maverick Synfuels)

• 3h Less Conventional Gasification or Liquefaction:

i -Hot Plasma Gasification/Gas Cleaning: Original use was high energy based

expensive toxin decomposition or metal recovery from waste, but plasma assisted

gasifying becomes cost competitive. This is now "conventional" plasma tech:

126

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 29, Hot & Cold Plasma Gasify

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE: 3h Less Conventional Gasification or

Liquefaction: i -Hot Plasma Gasification/Gas Cleaning:

• widely known key players (Plasco, Alter NRG -*Westinghouse, Advanced Plasma

Power -*Tetronics +), less known successful installations(*InEnTec, Peat

International, CHO Power -*EuroPlasma, BellWeather Gasification

Techonologies, *Phoenix Solutions Co +), Long lasting induction based

electrodeless RF plasma torch(*Applied Plasma Technologies, High Temperature

Technologies Corp -*Tekna Plasma+). * indicates original tech developers,

• ii-Steam Plasma: less fume than hot plasma, much lower CAPEX & OPEX:

portable size, plasma gas is water/steam: more like low energy use SuperCritical

water(SCW) based gasification: Strong oxidizing effect(ie moisture insensitive, no

NOx or Dioxin). But mostly pilot type commercialization as industrial unit since

current focus is mostly on full decomposition rather than fuel generation

◎(PlasmaAir AG, Foret Plasma Lab, Strebl Energy+), Rare energy/gasification

focus exists◎(Green Science 그린사이언스, Plazarium+)

• iii-MicroPlasma: Related to a string of highly economically disruptive

effects(Torsion field)(see p233-3●i), and Official Western research in dealing with

organic material by this tech is avoided, Effects generated by: ●a Rotating

Magnetic Field( Экология ECOUOM+), linked to Motional Electric Field possibly

with gravity and ambient electricity generator effect(k p375,376),

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

127


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 30, Micro Plasma with anomalies

• -->> cont; •3 MAINLY NONWOOD WASTE:

3h Less Conventional Gasification or Liquefaction: iii-MicroPlasma:

• ●b Rotating Electrode(НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЛАЗЕР»+),

• ●c PyroMagnetic Furnace: Self running alternating magnetic field oxygen treating

waste-to-energy decomposer(ZeroMozJapan, T.H. ELEMA ENG. CO, Jimdo

+ Gasification is quite effective but that part is not commercialized,

Minor heat utilization from trash "incineration". Some PyroMagnetic Furnace is

completely self running & no exhaust/chimney with no outside power needed, &

pseudoscientized but has useful effects like radiation remediation(p368) or torsion

field(p197-241), decomposes dioxin even process generates only 300-400°C heat: full

of "econo-politically incorrect scientific effects" is avoided by academics. Similar low

temperature "oxygen activation" or excitation effect is used for Ionized Oxygen

Therapy(Sauerstoff Ionen Therapie) )(artech energy box ion 45, Bork O2, Ionomed+)

• Currently commercialized focus is for mostly fertilizer generation, complete organic

trash decomposition down to magnetized ash with almost no exhaust fume(indoor

use ok). Ash has uncommon bioenhancing effects. This PyroMagnetic microplasma

effect for non-organic matter(metal) is more widely used(Bmax+) but overall still

ignored tech.

128

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From Vast

Biomass 31, Cold Plasma Reforming/Magne Gas

• -->> cont; •3 MAINLY WASTE:

Gasification/Liquefaction:

3h Less Conventional

• iv-Cold Plasma(CP)/NonThermal Plasma(NTP)/NonEquilibrium Plasma gas

reforming-cleaning-gasification(Electric/plasma arc discharge/Dielectric Barrier

Discharge etc in water): Usually for wastewater, Unlike hot plasma, CP has

ionization in electron only and not in molecules(little or no thermal

motion/pressure: non-equilibrium): and can accompany nonlinear oscillations &

other anomalous Torsion field/resonance /Electrohydraulic type effects.

• Very low power use, less fume than hot plasma, usually lower cost process than

any mainstream equivalent methods(except occasionally SCW methods, see

below): Usually container/trailer portable gasification system ◎(MagneGas,

TopLine Energy, AdaptiveArc, FabGroups - HydroQuebec+), Both solid & liquid

waste ◎(Enersol Technologies, Xfuels+), GlidArc use:(PowerCan 200, Mill Hand

Thailand+), *note CP effects are in process of being accepted into Western

science, *MagneGas seem to demonstrate HHO Gas(p126-132) like quality

while being made from wastewater, also their lab data shows "over-unity

energy release" effects. -->cont

129

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 32, SWC Depolymerization

• -->> cont; •3 MAINLY WASTE: 3h Less Conventional Gasification/Liquefaction:

• v-Sub-SuperCritical Water(SCW)/Thermal liquefaction-depolymerization(above

either 374°C or Pressure 221bar-22.1Mpa- 3250psi[221times sea level],

technically anything over 100°C with ambient pressure or higher is for "sub", but

usually lot closer to SCW level: Highly potent and can gasify/liquify/decompose

any organic matter at low cost ◎(Biomass Technology Group BV, GreatPoint

Energy, AltacaEnerji, Earth Wind & Fire Technologies+), Or can make biochar or

value added 5-HMF (HydroxyMethylFurfural) ◎(AVA-CO2+), *(◎indicates

Sub/SuperCritical Water related tech)

• SCW and cold plasma tech is fully science ratified, and has disruptive efficiency in

many applications, Often use of catalysis(KOH, K2CO3, Ni etc). Need accurate

temperature & time control to maximize liquid fuel recovery instead of

decomposition into water & CO2 etc. Energy generation application is treated

extremely low key & has been long avoided at mainstream level. Only

mainstream SCW for energy use is as turbine rotation medium.

• One high profile company rather mysteriously lost large $, or entire industry

suddenly drops whole business en mass with no clear explanation(Changing

World Technologies, Dozen mainstream companies in Japan in early yr2000)(For

details see water tech report [click here] and search "ORGANO"),

130

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 33, SCW, Wet Air Oxidation

• -->> cont; •3 MAINLY WASTE: 3h UnConventional Liquefaction:

v-Sub-SuperCritical W.

• SCW is re-surging quietly in mainstream Japan: eg sewage water sludge superheated

steam gasification(Meta Water, Chugoku Denryoku+), Also used for AD pretreatment

of solid or liquid waste(Gekkeikan+). Oil industry can benefit by SCW cracking:

previously impractical tars, low grade bitumen - oil sand - extra heavy crude oil

upgrading with possibly most effective EOR, or Refinery Residue

Upgrading/cracking/visbreaking with little to no coke remaining(Inhibit asphaltene

polymerization): ◎(JOGMEC+), Also drastically cut cost of Synthetic Crude Oil(SCO)

production(no diluent use) to enable low cost pipeline transportation of oilsand

(Syncrde+)

• Wet Air Oxidation is used for WasteWater treatment: regular municipal, industrial,

oil industry caustic water etc. Slightly different from & more "primitive" mechanics

than SubCritical water process by use of bubbling reactor to inject oxygen/air with

lower pressure than SubCritical water method, also generates slightly higher amount

of emission than SCW(still minimum), ◎(Veolia Water Athos, Bertrams ch, Wetox nz,

Merichem - Kenox+), Used as pretreatment ◎(Granit Technologies SA+), but note

many SCW oxidation(SCWO) process also injects oxygen.

131

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 34, Catalytic Depolymerization etc

• -->> cont; •3 WASTE:

3h UnConventional Liquefaction: :v-Sub-SuperCW.

• ■ Also lab success exists, of cellulose liquefaction with Phenol, Glycerol,

Butane etc as SuperCritical medium.

• vi-Catalytic Depolymerization(or might rely partially on hydrothermal

process)(Greenbase Sepadu, Green Power Inc, Alphakat, Nexxoil, BFCC -

Biodiesel Technologies s.r.o, Mercurius Biofuels+), seemingly low cost &

effective, possibly even simpler than SCW. Almost completely ignored by

mainstream West.

• vii-Super low cost Solar Thermal use Gasification: (Al Weimer+), viii-Molten

metal gasification method: Steam is also injected to work like supercritical

water reaction as low cost disruptive tech(HydroMax Diversified Energy+),

• pilot plant(Ze-Gen), Hydrogen production only with water & organic material

◎(Western Hydrogen+), ix-Some unique type of Pyrolysis can be price

competitive if byproduct is profitable(Pyrolyzer Spirajoule+), 1MW scale

system(Джулинда Технолоджи+): From small residential furnace to

commercial sizes Pyrolysis share in heat generation is higher in CIS nations

than most of west

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

132


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 35, Landfill Gas

• -->> cont; •3 MAINLY WASTE:

• 3i Landfill Gas(LFG): 50%+ of LFG is recoverable methane, generated by

oxygenless anaerobic decomposition of buried organic waste. Although energy

production is negligible as a whole macro scale(eg UK deemed 6TWh/yr level,

0.2% of entire power needs), if consider toxic gas removal process as cost, then

LFG becomes significant "free" energy in local landfill area. Also at some

locations it becomes lowest cost energy as is. Methane carbon footprint

reduction has various incentives & benefits.

• UK, US, Canada leads in energy recovery from Landfill Gas:(Cambrian Energy,

Viridor, DTE Biomass, CLP Envirogas, Infinis, Republic Services, LFG

Technologies, Biffa, Progressive Waste, Ener-G+). At those most advanced

nations, it is deemed overall 15-50% of methane gas is recovered for power

generation: eg UK is does recovery at 80% of landfill sites as flared or power/heat

production, with 50-70% of that is actually used for power generation

combustion, Continental Europe & Australia is active(Green Gas International

BV, Landfill Gas Industries+) -->> cont:

133

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 36, Landfill Gas 2

• -->> cont; •3 MAINLY WASTE:

3i Landfill Gas(LFG):

• Fair portion of gas is let off as flaring(burning) even there is LFG management

system in place(Hofstetter BV, GC Environmental, Comcor Environmental +),

Some small old landfill sites can also recover energy (Deponigas ApS+), Much

higher utilization % at large landfills, Power generation needs proper gas

filtering of siloxane, H2S etc(Unison Solutions, Xebec, PpTek, SulfaCHAR,

Prodeval +), recovery around 30-35% range with large majority Reciprocating

Engine special flexible power generator(Siloxa AG, GE Jenbacher - Clarke-

Energy+),

• 1MW+ capacity(can produce more than 1MW per hr) type system can use Gas

Turbine, a few add CHP for higher recovery, or profitable Landfill gas to liquid

fuel is a pilot+ level commercialization(Renovare Fuels, Velocys+)

• Note: Current waste disposal on land fill is close to none in Germany,

Netherlands, Sweden etc, more 3-5 nations with 5% range: those nations are

not focused on LFG recovery as future energy source.

134

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Energy From Vast Biomass 37, Algae

• •4 OTHER BIOMASS: 4a Oil Bearing Algae: Mainstream groups emphasizes price

parity is far away, but some of pilot type commercialization/full commercialization

product seems to be lowest cost in some selected cases while cost is coming down

rapidly: α-LOW COST ELEMENTS: its high caloric content, order(s) of magnitude higher

oil yield per growth area than many biofuel crops, or artificial indoor

farming(Solazyme+) with efficient-fast-economical & easy harvestability-processing,

outdoor system types utilize unproductive sun exposed warm land, might prefer

human-undesired quality water(waste, toxic, sea/brackish)

• β-PROCESSING EASE: Most of utilized algae have no lignin & very little cellulose

content, processing is mainly to do with algae lysing(sometimes disruptively effective

electroporation is used) which is far simpler & lower cost than other biofuels even

with conventional treatment methods. Extraction process after initial biocrude stage

can be fit to conventional petroleum type processing system which reduces cost,

also gives refineries control of pricing in case biocrude becomes much lower cost: non

distruptability during energy cost reduction steps : eg Sapphire Energy vs Tesoro,

Phillips 66, Algae.tec + Algenol vs Reliance Industries, Cellana vs Neste, Solazyme

Industrials with own refinery.

• γ-COST DERIVATIVES DEPEND ON VALUE ADDING FACTOR: Becomes lowest cost fuel if

processing is done at locations with high cost energy availability, or fuel portion within

algae oil grade separation can be cost-adjusted with higher priced separated grades

from the same run: eg fuel grade vs higher value Omega3 etc -->> cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

135


Energy From Vast Biomass 38, Algae Energy-Wastewater

• •4 OTHER BIOMASS: 4a Oil Bearing Algae:

Some companies are making vaguely or clearly defined commercialized offering

(Abca BioSolutions Pvt, UniVerve, Qeshm Microalgae Biorefinery BAYA fuel,

TereGroup, Bio Fuel Systems SA+), Notable recent cautional public remarks

amongst producers since 2014 about commercialization, especially in US.

• Some works in conjunction with waste water cleaning & CO2 sequestration as

algae growth "fertilizer", when this cost is considered(carbon credit), it becomes

lowest cost fuel in most places(also in some cases it would net some energy

availability after water processing)(MBD Energy, Algae Enterprises, Ennesys+),

Possibly ignored in mainstream due to super low cost High Rate Algae Pond tech

(NIWA - Solray Energy nz - Muradel Oil), Easy low cost fast process by recovering

oil/pellet/briquettes for steady production(Algae-Industries.com), also enhanced

algae growth by CO2 feeding in microbubble/nanobubble(Perlemax+)

• Additionally one can say cost is naturally low since they utilize well known lowest

cost processing actions(amongst experts) but such processes(below 1 & 2) are still

under-utilized in other fuel making or agriculture processes: 1-naturally all plant

enhancing CO2 feeding, 2- Sub-Supercritical water type treatment(some use it in

addition to or exclusively algae cell wall degrading oil extraction by

enzymatic/chemical/ultrasonic/supercritical CO2 or alcohol/electroporationelectric

pulse etc methods).

136

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


New Perspective -“Lowest Cost” Energy From

Vast Biomass 39, Peat - largest biomass of all

• -->> cont: •4 OTHER BIOMASS:

4b Peat: Overall severely underharvested except claimed by mainstream to be

locally overharvested Ireland & Baltic sea region: consumption against growth is

negligible. As a renewal resource level, it is recoverable worldwide at very least

120-150million tons/yr (2010-13ave world production 40million). Despite

wester mainstream claims, even by carbon tests showing of annual peat growth

of 0.7-2.8mm with "massive overproduction"at Baltics, Near city area North

America & Europe in last 70-150yrs+, either peat growth is higher than

mainstream figure or so is recoverable volume in these region, or both.

• Also at some large peat resource nations it is almost completely unused or not

even officially listed(Congo, Brazil, Papua New Guinea+), Bog-Wetland &

Extreme North conservation movement is helping to stop peat from entering

into world fuel market(also they might successfully prevent land Gas Hydrate

extraction) .

• But if Peat is considered non-renewable as ruling Western mainstream group

claims(mainly American led group is overriding mainly European lobby like IPCC

that calls peat green fuel) actual world Peat volume availability is similar to Coal

reserve but much cleaner fuel, which would cause severe overflooding of

energy supply to trigger disruptions in energy pricing & infrastructure if fully

exploited. -->> continue 137


Energy From Vast Biomass 40, Peat, various use

• -->> cont: •4 OTHER BIOMASS: 4b Peat:

Hence seemingly for various political & economical lobby reasons it is currently not

harvested to even close to the capacity, or used for other purposes even if peat is

usually lowest cost fuel available eg two by far the largest world resource holder

Canada, Russia at 1/20 level harvesting against growth

• Higher margin gained when sold as Growing Media for exports(Latvia[Laflora lv+],

Estonia[Sangla Peat AS+], Lithuania[Rekyva+]+), Almost all production goes to

Horticultural or other industrial related markets (Canada[Lambert Peat Moss, Sun Gro

Horticulture, Earth Care Products SPHAG SORB+], Germany[Klasmann-Deilmann+],

UK[Northern Peat & Moss Company+]+), Often 2nd largest world Peat producer nation

Sweden is mainly(but not mostly) for local energy use(Söderenergi, Svenska Cellulosa

Aktiebolaget+), also Finnish backed group involvement there(Neova bioenergi),

• Although revenue is lower than growth media use, fair portion produced for

fuel(Ireland[Bord na Móna]+), Share with garden market use & specifically as stove

briquettes(Ukraine[Volyntorf+], Belarus[Торфобрикетный завод Лидский+],

Russia[ЗАО "ВяткаТорф"+]+), Sometimes subsidized(higher margin to sell to garden

substrate market) to secure large volume electricity generation(Russia, Finland[6% of

total power is peat, 35% world peat production share][Vapo Oy, Turveruukki Oy -

Oulun Energia, Kuopion energia, Vaskiluoto Voima+], 50%+ in some regional power

generation, can reduce SO2 emission of coal when mixed), Some small production

nations are using peat exclusively for fuel/electricity generation on local basis(less

than million ton/yr)(Indonesia, Rwanda[HQpower Rwanda], Brundi+) 138


Occasionally “Lowest Cost” Energy:

Clean Under-Utilized Methane: 1 Gas Hydrate

• ■ Under-Utilized Methane

Unconventional extraction method of regular Natural Gas: Unclear

differentiation from existing Natural Gas. Magnitude of supply volume

seems to far exceed existing reserve of conventional hydrocarbon hence

highlighted here as occasionally lower cost energy

• ●1 Methane Hydrate-Clathrate/Gas Hydrate: Confirmed to be located

mostly either offshore near continental shelf area ocean bottom, or

Permafrost land underground in polar regions(Messoyakha gas field:

Gazprom Neft: only publicly known full time large volume operation), or in

high altitude permafrost region(Qiangtang Basin China+). Also about

160times as dense natural gas storage with -20C(INPEX+),

• Crystalized Methane combined with water in specific geometric form, as

mantle derived methane surfacing into ocean/near surface is trapped in

water under high pressure and low temperature. This ice like formation can

remain so under pressure at substantially above 0°C

temperature(mainstream established idea). Recoverable accumulation is so

far found to be 100m to several kilometres thick. -->> continue

139

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized

Methane 2: Clathrate location & extraction

• ■ Under-Utilized Methane ●1 Methane Hydrate-Clathrate/Gas Hydrate:

• General mainstream consensus available volume at least exceeds entire

conventional hydrocarbon resources(some "economically incorrect science" using

nations such as China/Russia projects order[s] of magnitude higher). Highly

disruptive information as this can undermine profitable "peak oil" appeal & cause

overflooding of energy market if extracted in mass. Although current test overall

production cost is higher than Natural Gas from deep ocean, land base extraction

can be already on par or lower due to shallowness, & this will likely easily go lowest

cost in high fuel cost regions as full operation occurs.

• Most of gas hydrate or a portion of ocean bottom hydrate can use conventional

drilling & extraction related methods, No need for economically & environmentally

expensive fracking, Shallower depth than many natural gas wells: depth is 100m+

range in Arctic, 500m+ in other regions etc, land or water.

• But so far indication is drilling might need to be moved to nearby area quicker

than regular gas wells if based on existing technology - if same tech is used higher

cost? Studying the past track record shows, if exploiting this resource is important

to mainstream group they would usually come up with "revolutionary" new

technology in few years (eg fracking for Shale oil or deep well developing methods

etc.).

140

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane

3: Methane Hydrate extraction, CBM/CSG

• ■ Under-Utilized Methane ●1 Methane Hydrate-Clathrate/Gas Hydrate:

• Currently officially applied or tested main methods are Thermal injection(hot

water/steam), Depressurization, & CO2 replacement methods etc.

• Temporal wells: Ignik Sikumi(US), Mallik(Canada), Atsumi Peninsula 400m off

Coast (Japan), Permanent types;(Mount Elbert)(US), all negligible production

volume (0.01million m3/day range): Some of known participators:

ConocoPhillips, BP, Vnnigaz Gazprom «Газпром ВНИИГАЗ», Oil and Natural

Gas Corporation of India, GNS Science, German gas hydrate initiative,

JMH, JAPEX , ,

, 가스하이드레이트 사업단 Gas Hydrate R&D Organization.

Also smaller private operators participation: Hydrate Resources Corporation+

• ●2 Coalbed Methane(CBM)/Coal Seam Gas(CSG): Started as coal mine degasification

program for safety in 1980s in US. Natural gas contained in highly

porous coal molecule structure & seams in relation to bacterial

action/generation(speed of CH4 production seem to widely vary by conditions),

also fair volume of Methane would be additionally produced by injecting CO2

into the coal bed which bacteria reduces (removing oxygen) to Methane for

future yield(Golding-Rudolph-Esterle+): (see Abiotic oil p381-386)

141

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane

4: CBM/CSG - background

• -->> cont: ■ Under-Utilized Methane: ●2 Coalbed Methane(CBM)/Coal Seam

Gas(CSG):

• As of 2014 close to 2% volume of Natural gas production world wide with US is

more than its 80% share, helped by government back up. Mainstream western

media's CBM availability idea is often about 1/20-100 of Natural gas volume

reserve, but full scientific consensus projects rather on par volume with

conventional Natural Gas: Western media often quotes fringe segment of

mainstream(somehow main media never calls them pseudoscience) that ignores

massive oil & other hydrocarbon availability world wide at publicly known & less

known sites in order to still advocate peak oil idea.

• Natural gas would be likely gradually shift to CBM in the future as main gas source.

CBM promoters emphasize on it is able to stop methane escaping for carbon foot

print reduction, or gas is actually overall even less emission(sweet gas) containing

than conventionally extracted natural gas, while preventor groups focus on repeat

of fracking water issue etc.

• Some new production areas would be lower cost than existing energy source

despite extra water handling issue: Much shallower depth etc. Different types of

technology (eg altered type hydraulic fracturing is already used in Australia) might

be needed to fully tap its potential. ->> cont

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

142


Lowest Cost Energy: Clean Under-Utilized Methane

5: CBM/CSG Operators, CMM

• -->> cont: ■ Under-Utilized Methane: ●2 Coalbed Methane/Coal Seam Gas:

• Main coal reserve nations have large potential: i.e. US(ConocoPhillips, Consol

Energy, Bill Barrett Corporation+), Canada(Ember Resources, BP Canada+),

Australia(QGC Pty - Shell, Arrow Energy+), Russia is likely to develop only small

volume given current large production of Natural gas(Газпром промгаз Gazprom

Promgaz+), Germany: their definition of CBM & CMM(Coal Mine Methane) is mixed

as a large portion of it comes from closed coal mines(STEAG New Energies+),

India(Essar+), China is likely to have most incentive to develop in mid term with

strong state involvement(PetroChina, China United Coalbed Methane Corporation -

+), while some privates attempt to expand(Green

Dragon Gas, AAG Energy+)

• ●3 Coal Mine Methane(CMM): When coal is mined, methane is emitted & vented as

hazard, but not recovered when yield was inconsistent or mix of other air(20-60%

CH4) etc, but now this "free energy" is starting to get recovered more - this also

makes the gas lowest cost in some situations(Energy Developments, GreenGas

International BV, Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group Co Ltd /

+). Often CMM doesn't include high consistently

yield methane streams because it becomes its own well.

143

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Mainstream “Pseudoscientific Free Energy” claims

• Some were submitted to mainstream Western academic protocol peer review

by Senior Western scientists:

• 1-LENR-Cold fusion: Low Energy Nuclear Reaction -1989, Heat generates as H2

(hydrogen) in water interacts with catalyst(Ni-nickel, Pd-palladium etc) at

electrolysis when stimulus applied(heat, current, resonance+)(Pons,

Fleischmann), Unexplainable side effects: of helium produced(partly similar to

nuclear fusion) but very minute neutron/tritium/x-ray, and no gamma ray

2-Cavitation: Micro bubble fusion / Sonoluminescence / Acoustic-ultrasonic

cavitation— 2002, Extract energy from imploding & light emitting bubble in

liquid by acoustic wave excitation, “Semi science legal” mechanics(Taleyarkan

et al+)

• ■ Both linked via “solid state fusion” phenomena elements

■ Many repeated previous mainstream claims(LENR since 1925, Cavitation

1978, but above were observed by “top mainstream scientists” triggered first

serious review, ■ Mainstream thermonuculear fusion: some systems cost

hundreds of million$+/yr(also p177-179), •ICF: Inertial Confinement(US

National Ignition Facility+), •MCF: Magnetic Confinement(ITER- Tokamak, 30+

others) -->>cont:

144

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Mainstream “Pseudoscientific Free Energy” claims /

Academia's LENR-Cavitation. -vs- tech

• ■ LENR & Cavitation quickly “proven false”, “No results” fusion$ criticized,

yet “COP>1” Hydrodynamic + Sonic Cavitation was already commercialized in

Ex-soviet nations(p136) and scientists win national invention award(VN

Kuchin - ВН Кучин «Темир мен Мыс»[Kazakhstan]+)

• ■ Similar physics law breaking mechanics & “anomalies” both at LENR-

Cavitation & Inventor techs, but latter more openly admit

• ■ Past main academics explain similar mechanics(Webb, Kelvin, TJJ See,

Dirac, Kaluza, Faraday, Whittaker, W Crookes, Poynting, Loschmidt, Maxwell,

Myshkin+),

• ■ Presence of Corporate & Gov't project whistle blower inventor types

including gravity field propulsion/gravity control(Bushman, Carol Rosin, Rob

Wood, W Pawalek, J Black, McCandlish, D Morris+).

• 1&2 LENR-Cavitation both seem to have similarity to Inventor tech. As of

2017, only a few of their scientists still ignore inventor type tech believing

there is no validity in non academic peer reviewed data while bulk of them

are suspecting or investigating its link. -->>cont:

145

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


LENR-Cavitation-vs- & Eniology Link 2

• -->>cont: LENR(mainstream "free energy") vs Inventor free energy tech link:

• ■ But almost all of following pages’ inventor type techs were investigated in

depth or developed & a few commercialized(eg Potapov, RI Mustafayev+) by

Russian/ex-Soviet university/institute academic: significant diversity &

academic freedom allowed unlike West(many worry about compromizing

future promotion, not getting grant, or sometimes even losing job when openly

discuss outside of set narrative in scientific "indisputable facts" or even

geopolitical info).

• While data access from West was often restricted, and occasionally quite

suppressive for new technology for political reasons(ЕК Наумов, Kozyrev[likely

due to early stage of psychotronic tech]+), science even in Soviet was lot less

compartmentalized & in a way freerer than West.

• Soviet openly affirmed ideas such as Eniology(Эниология) /Bio-Energo-

Informatics(Биоэнергоинформатика): biological nonlocal information

exchange(VP Kaznacheev, Huping Hu+): part of this is now commonly

demonstrated by mentalists/Illusionists in mixture with conventional tricks in

West. This includes idea of physically manifesting effects by mind(psychic

/telekinesis), conventional Kinetic, or electronic means(torsion field) locally &

non locally both as fundamental physics base. >>cont:

146

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


LENR-Cavitation-vs- & Eniology Link 3

• -->>cont: Soviet - Russia & CIS science:

Eniology as fundamental physics base was more or less official stance of USSR

Academy of Science in 1980s(ЮА Овчинников, ВН Волченко, NN Bogolyubov, ЕС

Фрадкин, AM Prokhorov+), and currently s]ll a strong Russia's minority

mainstream group a_er western science-corporate connected group increased

influence par]cularly a_er 1998(IMF/WB democra]za]on's academic version).

This idea was less developed in China but similar qigong or "paranormal" science

was spearheaded by top poli]cally connected academics( - Qian Xuesen+)

• At least ]ll around 1993 Russia had official large budgeted technology

development and applica]on for primarily military/intel by use of psychic

technology as integral part of the opera]on(ГГ Рогозин[GG Rogozin], БК

Ра́тников), and as reduced capacity ]ll 2003-6(it is portrayed as pseudoscience &

waste of money by some groups in Russia[Commission for Comba,ng

Pseudoscience & Falsifica,on of Scien,fic Research(p425-429)/ Комиссия по

борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, S]ll Claims

Cold Fusion LENR as Fraud] in corpora]on with west+).

• But Soviets banned gene,cs, cyberne,cs(rela]on to above Bio-Energo-

Informa]cs, also hypnosis in public in 70s), & non-marxist philosophy/economics

by reasoning “bourgeois pseudoscience”. Sociological data was also

falsified/classified for counter intel purpose against West.

147


“ Pseudo Science” Free Energy

, Ambient Electricity & Counter EMF

• Micro sized private/commercialized use, often multiple mechanics devised

by single inventor: most of following category has 100+ inventors

claims. Also “science accepted” section’s tech with “too high energy

extraction to study” versions such as aerial/ground electricity harvester

or self oscillators/self accumulating capacitors are often claimed by same

inventors.

-Non-moving coil - Radiant energy/Ambient Electricity

Inducer(Chernetski, Hendershot, Tesla, Baumann,Craig,

Hyde,Thrapp,Adams,Gritskevitch, Moray, J Murray, Hartmann, Flynn, SE

Jones & Kraut, DL Smith, Perez-Torres, PJ Kelly+), Often transformer like

setting of pair(s) of coils with Magnet/Ferromagnetic core or Bifilar coil in

specific position against EM field(opposing, orthogonal+), or Configured to

trigger resonance, or geometry/pairing etc setup to amplify initially

ignorable very weak oscillation to substantial level. Some are simple RLC

circuit type, with separate source & load batteries in circuit.

148

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

, Ambient Electricity & Back EMF 2: Academic Status

• -->> -Non-moving coil - Ambient energy,:

• Might involve high voltage + no electricity (p197-217, Relation to Scalar

“wave”, Radionics, Antigravity-:Godin, “Gene altering”: Lu Bürgin+),

• Less disruptive micro electricity generation "out of nothing" has been

discussed by academics particularly in non-Western nations. This claim

is selectively ignored & ridiculed by western scholar and science

media(p21-23, p36): eg Generation of electricity from limitless thermal

motion of ions across a two dimensional silicon surface at room

temperature(Guoan Tai+) - can make "solarless cell”

• After repeated & on-going demo mainstream debunking in 2016

Commercialization started: Steorn Orbo, but this multi-yr operation

company officially closed down after.

149

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

, Ambient Electricity & Back EMF 3: PFC function

-“Magnetic Motor”- often Counter ElectroMotive Force in DC Motor (Back

EMF/CEMF) Harnessed (TechnoKontrol TK Omega RF5000: Ant Romero),

Others(Watson, Schappelle, Kawai, Reed, Heins, Ide, Parendev, Roshcin,

Kenyon,Tracy, Tewari, Reed, Christie & Brit, Steinmetz, Ward, Sumaruck+), This

is more disruptive version of mere CEMF Reduction(Chr Wanlas+) tech.

Antigravity effect might be involved(Cyr Davson & Kar Schappeller+), Used as a

part of circuit as high performance all around Power Factor Correction

device(works for current lag, waveform distortion, harmonic issues, works for

AC power)(Roto Verter: H Torrez+), but actually many devices in this category

functions as "battery power factor corrector" by "optimizing" battery

performance

• Incidentally, Out of Apparent power[total electricity power supplier owns to

sell], Industrial use Reactive Power is often billed as penalty[loss to the power

supplier but not consumed by industrial user ], so this type of Power Factor

Correction $ saving is mainstream approved but "Active Power only

billed"[lost reactive power is uncharged to residential user] residential saving

remains pseudoscience as this would imply overunity) -->>cont:

150

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

, Ambient Electricity & Back EMF 4: Cold Electricity

• -->> -“Magnetic Motor”- often Counter ElectroMotive Force:

• Often spinning of magnet imbedded rotor(can be DC pulse timed - and this type

closely resembles Torsion Field generator[Игорь Громыко+]; p197-241), similar to

monopole magnet(Fauble),which in itself rather simple to make(S Seike -

+) but still pseudoscienced, while gradually academic level report is allowed to

publish(Tatara & Takeuchi+), Cold electricity(supercurrent) harvest by causing

Townsend discharge/Electron avalanche breakdown in open air(Magratten),

• Can cause weather change(David Wells+), EMF by electron spin at static magnetic

field by time-varying magnetization in magnetic tunnel junction(zinc-blendestructured

MnAs nanomagnet: Pham Nam Hai +)

• ➢Common in & : Often separate source power, charge, & battery/capacitor

used, a few need no external power. Bypassing regular “self-cancel dipole power

circuit” in order to keep asymmetry & electron flow, Energy output exceeds input

when reach threshold level,

• ➢Often claimed anomaly in : mix of Regular & Cold electricity:(Obolensky+),

• ●“Electron Vortex” idea: a-Ball lightning as its manifestation, b-Electrons can be in

vortex form by default(Tewari+), c-Tesla Coil as electron vortex generator,

151

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy , Ambient

Electricity & Back EMF 5: Zenneck Wave, Single Wire +

• -->> -Non-moving coil - Ambient energy,: -“Magnetic Motor”:

• ●Positive & Reverse energy: Bulb lights up in water, Whiter light, Rapid battery

charge, Fix some dead batteries, Can be single wire(Zenneck wave relation?, also

see p212,213) & wireless connection, Voltage with 0 current(easy excuse to call it

invalid/mistake since only resistance is measured but no current is measured:

potential only and no vector), Invisible force radiates. Finally commercialization

of long distance wireless power transmission by conventionally undetectable

Zenneck surface wave(non-Hertzian) use(Texzon Technologies+)

• ●Device transforms/extracts ambient-thermal energy as electricity in

endothermic form from environment: Absorbs heat(instead of regular

electricity's dissipating heat), Device can go below 0°C, Scalar "wave" link(p197-

217), Cone-toroid-pyramid shape circuit seems to help(at least pyramid cavity is

known to absorb ambient Far InfraRed-Microwave oscillation very effectively and

resonate inside), Often capacitor based high DC voltage pulse trigger, Spark gap,

Intentional spike/ferroresonance (choking effect, also can happens when reg

current is switched off) starts rapid inflow: sort of like dielectric breakdown when

intensity threshold is past. -->>cont:

152

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy , Ambient

Electricity & Back EMF 6: What is This Extra Coming In?

• -->> -Non-moving coil - Ambient energy,: -“Magnetic Motor”:

• Seems to coincide with Electrical Resonance but more than just

impedances cancel each other out: something extra "comes in".

Industrial size ambient electricity production seems to link to

phenomena that is currently under-researched by regular electricity use

mainstream power electronics: resonance/harmonics/spike etc.(though

these mainstream power factor correction is mainly about AC current,

and power generation here is generally DC)

• ●Transverse wave(normal EM wave) vs Longitudinal wave(mainstream

denied) “negative entropy”(negative resistor: Ga Kron+), Macro

equivalent of 100%+ quantum efficiency by multiple-exciton/electron

effect

153

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas: Mileage Boosters

-“Overunity” H2-HHO-Brown’s gas produc:on(Klein, Zigorous, Lawton, F

Wells, A Blue, Rhodes, Ste Ryan, Raju, Pantone, Pacheco, S Chambers,

Kanarev, Y Brown, Gre Vezina, Eaton+), Commercializa:on fully exists mainly

as on-board Hydrogen/HHO generator for combus:on enhancing to match

maximum limit in Faraday's laws of electrolysis level: mostly scaled down 10-

25% gas saver(eg HHO HFS Pty, WaterToGas, Hydrotechnix, HodPros, CVHHO:

200+ companies), Water emulsion fuel combo(Cynergi Holding SA+). North

American mainstream market targeters are finally starXng from Canada with

15-20% range saving while a few sXll sXck to vague tech explanaXon(Blu?p

Power, Empire Hydrogen, dynaCERT, Innova?ve Hydrogen+).

• Generally HHO devices produce slightly more overall saving than no

maintenance needed o\en super low cost/low Capex-Opex Magne:c fuel

treatment(MulXmag pl, Fuelmax lv, MAGNETIZAGUA SYLOCIMOL +), Rare

German TÜV passed 15% fuel saving(even if official narraXve is

pseudoscience)(Maratech ag TiziCALOR), Quietly selling to Fortune1000 type

major corps' large scale industrial applica:on(Maxsys Fuel System+) with 5%

saving. -->>cont with on board Hydrogen device comparable "add on"

energy saving devices:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

154


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas 2: Booster Comparison

• -->>cont: example of on-board HHO energy saving device competitors:

• Same level low cost FarInfraRed(FIR) wave emitting nano ceramic in oil

additive(Ceramic Power Liquid+), or FIR solid state device placed in gas

tank(Moletech biz+), micro EM field/FIR wave of certain "form" by layers of

different electrical potential minerals to augment combustion (Nanotech-beam

SatoCompany+), Vortex intake air flow based fuel saver with 5million+ units

sold claims(Hiclone qld): above non HHO devices seem to be minor 5-15%

range cost reduction at best, but some evidence of further saving when

combined. More minor 3-5% level saving Plasma induced improved

aerodynamics (Plasma Stream),.

• Yet even 10%+ saving fuel additive is still wholly pseudoscientized or ignored by

"trusted" Western Mainstream media/NGO/Gov't for consumer market(many

non-west Govn't approved) while increasingly used by industrial operations

(Mazoil Maz Nitro+), and previously listed "add on" devices in last 2pages are

quietly installed for building/HVAC/lighting and industrial operational

applications by some mainstream ESCO(Energy Service Company) and Energy

Performance engineering companies that guarantee energy saving under

Energy Performance Contract. -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

155


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas 3:More Disruptive Booster

• Until quite recently, openly explained HHO effects at mainstream level

used to get debunked & companies went out of business in N. America

(CHEC hydrogen+), while they have been getting mainstream support in

Europe(h2gogo, Creoproject+). Now ELSEVIER accepts academic report

that claims HHO gas is saving 50% gas at HCCL (Homogeneous charge

compression ignition) engine - e.g."A new technology to overcome the

limits of HCCI engine through fuel modification"(BW Bahng+).

• Huge price gap with same quality: Non-western major corp.

involved(Norinco+), Rare 30-60%+ saving claims, some standing wave

use(Shinko-Trans, Giriraj Electronics, Watergas.nu+): last company also

claims resonance use low cost Hydrocabon production(also see p381-386),

Even 1% saving is “impossible” in Mainstream West: “cannot save fuel by

making ‘fuel’ from running engine”, due to “unbreakable universal

law”(p194-196), Saltwater Hydrodynamic cavitation based HHO gas

production self sustaining engine combustion process(Ric Aho+)

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

156


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas 4:Some of Mechanics

• -->>cont: onboard hydrogen generator:

• ■ Typical automobile “HHO fuel cell": 12V powered 6-7 flat stainless

steel plates per “stack”, +- unseparated electrolyzer, assisted by

EFIE(electronic fuel injection enhancer), PWM(pulse width modulator),

MAP(manifold absolute pressure sensor), Distilled water + KOH

electrolyte, Gas “bubbler” etc,

• ■ So far “water only run car”(ie overt Faraday law violation) type

services never continue operation: some claim to have repeated visits

or phone calls & “told not to”(Boyce, Rasmussen, B Williams, S Meyer,

Pantone+). But there appears to be some exceptions recently: one

company's water generator claim matches with numerous historical

characteristic expression of actual tech and might not be fraud(GDS

technologies Canada), and finally core western mainstream linked group

is quietly launching potentially overunity type similar resonance

chamber based hydrogen production(Joi Scientific: T Kennedy & R

Koeneman)

157

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas 5: 100% Water Run Cars

• ■ 100% water run cars aren’t really by electrolysis?- eg: ●Sympathetic

frequency matching to cause resonance of entire set with standing

wave(similar effect with molecular hydrogen in a LENR patent[Airbus]),

●Dielectric breakdown of water/Rapid dissociation of water by kinetic

electromagnetic resonance occurs under certain conditions. Effect of

resonance/resonant ionic motion to amplify water dissociation or it is

endothermic effect(heat absorbing) by intermolecule EM field fluxing: this is

mainstream science accepted effect but largely ignored as academic

topic(Hjelte, Car Stia+), Often claimed to be around 43Khz,

• ●Cold electricity by high voltage capacitor spark trigger(p148-153), ●Resonating

cylinder cavity(p171,172), ●Plate gap >cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

158


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas 6: Related Phenomena

• ■ HHO related water anomalies: High voltage pulsed water can

explode: overunity like & strange phenomena generating Electron

Charge Cluster(A Ilyanok+), similar Shock Electrodialysis(M Bazant, RM

Crooks+), Plasma discharge in SuperCritical Water(Kaz Terashima+),

Electrohydraulic Effect: Water arc plasma, Electrically induced

explosions of water(insufficiently explained by mainstream: Graneau,

Verdoold+): Desalination effect, Generates EM field, double cavitation

shockwaves, ultrasound, ultraviolet, x-ray, Significantly increase rocksoil-peat

nutrient(Cifanskis+) & water permeability to plants, Instantly

alter metal structure, Bonding dissimilar materials, Chemical catalyst+

(Yutkin, Bekaev+),

• It’s used for precision high end manufacturing(eg Bmax, Fujico CPC

process, Trakonta - Траконта +), or from industrial rock to kidney

stone crushing etc. For other possibly torsion field related similar

effect to above, see ●iv Rotating Magnetic Field at p233-237.

-->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

159


“ Pseudo Science” Free Energy

HHO, OxyHydrogen Gas 7: Difference from H2

• Other HHO related anomalies: Radioactivity remediation(V

Roth+), More energy than available gas(And Michrowski+),

“Vitalized” water+.

• ■ Range of unconventional effects: Not really hydrogen; Water with

extra H2 bond or electrons?; Burns in vacuum or underwater(no air

intake/exit), Burns sprayed liquid water in open air(linked to Electric

arc having more power in mist/water than in air[Frungel+]),

• Adheres to matter, Pressured back to water, Heavier than

air(hydrogen is much lighter) - can be poured(G Wiseman+),

• Flame is electrical plasma rather than burning, High powered

laser like effect with far lower input: makes metal rust

resistant/glazes concrete(eg Best Korea Brown+), Cold flame 130-

280°C (no bond breaks unlike when H2 burns at 2000°C+), Direct

flame doesn’t boil water(B & T Lang+),

• -->>cont:

160

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy HHO,

OxyHydrogen Gas 8: Ignored Tungsten Vaporizing

• Range of unconventional effects: Not really hydrogen:

• ■ But Incinerates at 1600°C, Vaporizes Tungsten(3400°C): burns at subatomic

level? Nuclei Superdeformation link?- Ormus connection?(p305-315),

• Disrupts molecule bond(electron breaks off water molecule at matter

reaction causing heat(Eckman+), Implodes in pure form(Suartt,

Knudston+), Mix is Explosive: HHO+H2: can call hydroxy/oxy-hydrogen,

Much higher quality & almost fumeless faster metal cut + alien matter

welding, surface cleaning, ampoule filling etc(Epoch Energy+), “Improved

version” of Injection/Water Shield/Steam Plasma cutting,

• This is similar to Pulsed arc Water Plasma(Мультиплаз-Multiplaz)

effects. Far more gas produced than H2 by same energy, hence much

lower cost.

• ■ Mix well with most conventional liquid & gas fuels in industrial boilerfurnace(eg

Aquygen+)+: Cut emission(50-85%+, less effective on NOx), Engine

& exhaust system cleaner(eg E&E HHO+), more power, -->>cont:

161

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


's

HHO, OxyHydrogen Gas 9: Ohmasa Gas

• ■ Rare but consistent similar detailed claims exists & debunking methods on

water only run cars when both debunkers and claimants are fully investigated(S

Meyer, Dingle, Cornish,Yogev, Garret, Leaich, Estevel, Waqar Ahmed, Valentin,

Mohd Ali, Abd Shukor, M Suematsu, Khan, P Lowrie, Rusetel, Bordeianu, Ghu

Sarwar, TP Edirisinghe, Purushottam Pipaliya, Ricardo Azevedo +),

• Specific mechanics itself differs with mostly same phenomena or side effects

even though inventors don’t necessarily have direct communication each other.

Also there are numerous “non credible” witnesses as well as credible

ones(government officer, doctor etc), some can run with dirty water, most insist

on resonance as key element.

• Sub form HHO: Ohmasa Gas:

Acoustic vibration produced instead of electrolysis: "clustered HHO”, Flame

700°C(H2: 2700°C) but burns Tungsten(boiling point 5555°C,) Becomes Liquid at

-180°C(O2:-183°C H2:-240°C, Can replace H2 in Hydrogen Fuelcell with 5-7%

additional energy, combines with CO2 to burn and mostly "consume" CO2 after

combustion):quietly backed up by AIST/NEDO, Tokyo Univ(most conservative

elite school in Japan, also influencer to JAEC[Ohmasa gas debunker due to its

claim of radiation remediation effect]), Tokyo Institute of Technology etc(i.e.

mainstream accepted in Japan while HHO is still fraud in many western ally

countries). >>cont:

162

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy HHO,

OxyHydrogen Gas 10: Ohmasa Gas in Propane Tank

• >>cont: Sub form HHO: Ohmasa Gas:

• At least 2 times energy equivalent gas output from original use of energy to

produce(closed system overunity). Also can be mixed with H2 to decrease its

volatility & fast leakage tendency. Much reduced risk of explosion compared to

hydrogen, Can run combustion engine in vacuum/space, Easy low cost


“ Pseudo Science” Free Energy

Cold Plasma Pulse 1: Relation to Other Techs

-Plasma or “Virtual power” Inducer-Exploder-Imploder with inert/noble

gas/water inside(Papp, Britt, Rohner, Ke Rauen, Ray, Correa, Clem,

Pantone, Schaeffer, Neil, Valkinburg+):

• Vacuum-Ambient energy, EM pulse, or some resonating thrust power

extracted in a container/engine/cavity, to exert power with or without

moving parts, Vortex energy?, Joe Cell link(Booker, P Stevens+), Einstein

had initial Reich’s Orgone energy confirmation(anomalous effect

accompanied micro current & electric field self generation by specific

combination of conductor & dielectric material) but further exploration

stopped(Mallove+),

• Often MHD(MagnetoHydroDynamics)/LMMHD(Liquid Metal) resembled

mechanics: some kind of ionization/excitation/plasmafication/scalar

wave energy of inert gas is involved. Exact mix ratio of

Water/Air/Steam/Oil/ or various Noble gases is used as “energy substrate”

in closed container, Also “activated Nitrogen” can be used?(RJ Strutt+),

-->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

164


“ Pseudo Science” Free Energy

Cold Plasma Pulse 2: How It Works

• -a Often works as rapid compress-expand cycle pulse(also ionized

noble/inert gas emits bio enhancing light/scalar type & EM waves

simultaneously:J Jirard, Or Fitz+) in sealed or pressured fuel less

engine setup: ion oscillated, triggered plasma energy from Zeropoint

field? Electron Charge Cluster(oxymoron?)?, But electrons attracting

each other at superconductivity state is science legal(Cooper pair+),

LENR-Cavitation-HHO link(K Shoulders, Jin, Fox+),

• -b Use of extra “non linearity” type power just like happens with

water hammer-cavitation in steam/water system?, Usually this

phenomena causes design to be adjusted or use extra energy to

eliminate the effect, instead of extracting this explosive free energy.

• -c Some have mutli-layered resonant cylinder: collect “power” & send

to engine

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

165


“ Pseudo Science” Free Energy

Compressed Air/Vortex Air & Water: 1 How It Works

-Some Air Vacuum/Compressed Air or Steam Engine, Temperature

Gap Amplified (Heat)Energy Exchanger/Vortex Tube/Hydrodynamic

Cavitation Heater, Hydraulic pumps claim occasional “perpetual

motion” depended on run(Ler Rogers, Frenette, Minto, Davey, Yeter,

Pope, Eskeli, Cahill, R Meyers, Truitt, Willimczik, Tesla, Hill, Karimov,

Troyan, Von Platen, Azarov, Alexeiv, Obadan, many other Russian/Soviet

leading civilian and military scientists+), a few are consistently overunity,

• Similar to without plasma, Often involves abrupt change in cavity:

pressure vs vacuum, air flow, oscillation, temperature. Also released air

evaporation, or cold air. System is low maintenance with less moving

parts, Ambient heat converted to mechanical motion(Ke Rauen+),

Anomalous “gap” in energy used vs harvested to break LOTD (Low Of

Thermo Dynamics)? Also if calculated airflow kinetic energy recovery of

some devices, it breaks Benz Law: SheerWind-INVELOX (Allaei). Can

involve steam or venturi, -->cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

166


'sFree Energy Compressed Air/Vortex Air

& Water 2: HydroDynamic Cavitation, Ion Heater etc

• —>>continued-

-Compress air-Hydrodynamic Cavitation:

• ■ Active full commercialization: Disguised but practically free either

power generation or hot water(eg FlowGroup), COP>1 heaters: Ion

Heater(Stafor+), Similar results with Vortex Induction Boiler(Юрле-К

Yurle), Vacuum Radiator(Отопление-ГВС.РФ).

• ■ Cavitation/Hydrosonic devices: eg Fisonic(pump resonated by

geometric two flow mix, similar to Ranque-Hilsch vortex tube),

Warmbotruff, Graviton-M, ДЭВА Dewa Pulse etc (spinning

rotor/water to pulse) feature overunity pressure or heat, Western

based companies also claim(Cavitation Energy Systems+), but most of

them no longer publicize it(Hydro Dynamics, ECOP Wärmepumpe+),

Space type use “superconductive” heat pipe: eg Qu Tube (NASA),

-->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

167


'sFree Energy Compressed Air/Vortex Air

& Water 3: COP Interpretation Controversy

• —>>continued- -Compress air-Hydrodynamic Cavitation:

• ■ COP ISSUE(Coefficient of Performance, 1:1 is unity = “100% efficiency”):

But when efficiency is measured based on affected area(eg COP on Flash

Evaporation Cooling), commonly sold air conditioning-fridge-heat pump

efficiency goes COP>3(300%) as “official common sense”, some 6 to 8:

This area seems highly fudged under a disguise of "ambient energy" and

energy generation link seems to be avoided by mainstream, while

electric power based mainstream group produced MAGNETOCALORIC

refrigerator(Cooltech Applications+) might have same level of overunity

efficiency,

• Also note there has been a same tech refrigerator commercial ready

announcement by mainstream Japanese companies since 2006 but will

they be finally allowed to put it on market?- Toshiba, Chubu Electric[COP

4+]+). All of these effects seem to be fudged to justify Thermodynamic

2nd law(or its interpretation)with selectively applied incoherent logic:

this category techs seem to include conversion of this overunity into

continuous mechanical motion.

168

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


'sFree Energy Compressed Air/Vortex Air

& Water 4: Bending 2 nd Law of ThermoDynamics?

• ->>cont.- -Air Vacuum/Compressed Air Engine, Heat Exchanger etc on

overunity element:

• ■ Technically, if COP>5 heat device is combined-looped with already

existing >20% efficiency Solid state heat-to-electricity recovery device,

then it would end up creating "energy out of nothing": ThermoElectric,

ThermoAcoustic, ThermoPhotoVoltaic etc(p56-68)

• ■ Same way as in heat pumps, another overunity Population Inversion(Thz

Ultrafast EM Pulse link, E Paspalakis+) is also openly "allowed" by LOTD; in

Laser(Optical Cavity Resonance: OCR) it is even precondition and OCR

standing wave based Free Electron Laser can accompany Superradiance

("collectiveness over unity"), but again power generation by such element

use is mostly mainstream avoided. What if we call earlier section’s

“magnetic motor” as "Magneto Thermodynamic Population Inversion"?

• ■ ”Advanced No-leak” Hydraulic Ram(TG Allen[Hydrautomat],

Kutienkov+/no incoming water pressure) water lifter, used in mainstream

till 1930s -->>cont:

169

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


'sFree Energy Compressed Air/Vortex Air

& Water 5: Closed System 2 nd Law Insistence

• ->>cont.- -Air Vacuum/Compressed Air Engine, Heat Exchanger etc on

overunity element:

• Deemed by some as part of core mechanics in category-

A-“Temperature gap of outside device vs thermodynamic pressure vortex cycle

inside”, “1st & 2nd LOTD contradiction”, “Perpetual motion of second kind”

effects, эффект Крапивина (Krapivina effect), Part of mainstream in Russian

physics(Smenkovsky, Kosinov, Filippov, Tsyolkovskiy, Oparin, Yakovlev, Lazarev,

Buynov, AV Shubnikov+), others(Kondepudi+).

• If it is Thomson Effect, why compressed heated air released is cooler than preinserted

temperature?, COP>1 by “Compressed air + heat created”. Kinetic

energy by ambient heat & pressure(S Robertson, J Scott, Lindemann+), At right

pressure & geometry, overunity steam heat/pressure is norm(Sychikov+)

• B-”Unseen energy” tends to “show up” or flow from low or negative pressure,

voltage etc to high, or at vortex outer to centre(Schauberger, H Iijima+): these

long debunked claims are finally starting to be mainstream acknowledged as

Rotational Superradiance in water vortex. Vortex flow or rapid ambience gap

sneaks in vacuum energy by “leaking through“ space?

170

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

Reactionless Drive 1: Multiple Spacer Users

-Some of Reactionless, Propellantless Drive tech claims overunity effect

(Shawyer[EM Drive - China Academy of Space Technology: CAST], He Serrano,

Menshikov, Tajmar, Gui Fetta[Cannae drive: Cannae Inc-NASA]), also NASA

claims part of laser in resonance chamber seems to travel superluminally -

producing "warp bubble"? - Linked to Time Dilation, Ath Nassikas

(Superconducting Thruster, works only at >cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

171


“ Pseudo Science” Free Energy

Reactionless Drive 2: How It Works

• Matter can move with no external input when asymmetric momentum of

virtual photon enables vacuum to generate a net directional force(Al

Feigel+), while mainstream accepted Magneto Optic Effect shows

different energy level depends on circular polarized light's spin

direction(asymmetrical/non-reciprocal effect): Faraday Rotation.

Mechanics using “vacuum fluctuations of virtual plasma”? = Zeropoint

Energy(ZPE), Electrokinetic force?,

• ■ Additionally “pseudoscientific” by breaking conservation of momentum

“law”: Propulsion by asymmetry(unbalanced forces) of geometry cavity or

magnetic field flow.

• ■ Also directly links to other inventor type free energy mechanics or

vacuum energy extraction theoretical modelling(Da Cole, R Forward+), like

Cavity Quantum ElectroDynamics(drives quantum computer), Stochastic

ElectroDynamics (allows quantum effect on classical environmentgenerates

"geo-economically incorrect scientific effects": room temp

superconductivity, or Scalar wave relation[p197-217] etc). Due to top

Western institutions like NASA publisized results on it, there appears to be

"damage control" effort by mainstream media/blog for debunking

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

172


“ Pseudo Science” Free Energy

Gravity Based

-Gravity or Centrifugal Force/Inertia + Magnet(motor)(Dal Simpson, Ren

Ribeiro, Ewert, Cha Campbell, J Bedini, Rutowski, V Milkovic, AlKhooss,

Ucros, PK Raghuprasad+), Practical some large size various models

exist(eg 20x7x10m piston type) but no open commercialization.

• Requires precision: timing, weight balance, some by “gravity shielding”,

Also SMOT - Simple Magnetic Overunity Toy model(G Watson, Finsrud+)

type “perpetual motion” in closed loop displayed but low cost energy

generator is currently impractical,

• Also rather rare Gravitational Induction in Form of Electricity-(H William

Wallace, ME Boyd+) similar to ambient energy extraction(p148-153)

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

173


“ Pseudo Science” Free Energy

H2O( > 50%)Emulsion Fuel 1: Various Types

-Some Hydrocarbon-Water Emulsion Fuel Techs claim 50 to almost 100%

of H2O as fuel, i.e. water burns, not mere disperser/atomizer: C+H2O -->

CO+H2, or HHO Cavitation/HHO tech link(Pillai, Dellschau, R Gunnerman,

VS Afanasyev, Capra, Franch, Enricht, Al Globus, Cottell, Chambrin, Kurata,

Hommoh, Baranov+), Diesel is easier, Often produced on site, not premade,

Some can be also used as catalyst, Rare high level academic claimed

photocatalytic & nanobubble infusion based emulsion itself causes

CO(reduced CO2) & H2 mix to be "copied" to hydrocarbon(Tad Imanaka,

p383,384).

• Active full commercialization is limited to low end level 50-75% water mix

(eg Fukai Soken, Eneco-hd+), while HHO energy experimenter community

endorsed 90%+ water claim by acoustic emulsion is unclear for its exact

availability(H2 Global: Wal Jenkins), Some superior tech companies

attempt mainstream penetration with 50% range water mix product &

abruptly change course(Next Alternative inc+), brought anger from

establishment?, 30%+ emission cut - less effective than HHO(p154-163),

-->>cont:

174

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


-“ Pseudo Science” Free Energy

H2O( > 50%)Emulsion Fuel 2: Participation by Majors

• ->>cont.- - Hydrocarbon - Water Emulsion Fuel:

■ Emulsion is well funded academic research for almost all relevant

applications(except almost non-existent for emulsion fuel in most of

west). Discrete large corporate/diesel backing/own development:

Kawasaki Hvy, NYK etc. Less discrete: Caterpillar has been most openly

active in sponsoring emulsion fuel including paradigm changing

"pseudoscientific range 50%+ water" types which was retracted from

market quickly: A-55(R Gunnerman). Rare event for major Fortune 500

corporate to officially involve.

• Actually this inventor also produced 70-80% water version, with

requirement for engine modification- but this engine design issue comes

back to numerous engineer inventions with 50-200%+ more efficient

engines that are shelved: see p45 - major mainstream taboo to research.

And from Gunnerman invention lineage, only Gas+Oil mix 10% fuel saving

new composite fuel was allowed to commercialize fully(Advanced Refining

Concepts). -->>cont:

175

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

H2O( > 50%)Emulsion Fuel 3: Emulsify Method

• ->>cont.- - Hydrocarbon - Water Emulsion Fuel:

Various combo mechanics for fuel making, Sometimes differ from science legal

emulsion:

• ➢ Mechanical: ●High pressure, ● Nanobubble, ● Sonic & Hydrodynamic

Cavitation (venturi, including high pressure homogenizer) & spraying, ● Simply

repeating emulsion process with each time 50% water addition with same

combustion power per unit, ● Sub-SuperCritical water treatment based

“instant” emulsion(water becomes superlow dielectric constant to easily mix

with non-polar solvent), ● Acoustic, ● Often seems to be one step double

emulsion Water-in-oil-in-water(w/o/w), (o/w/o), or Gas in water in oil(g/w/o),

(g/o/w) - even multiple types,

• ➢ EM wave: ● Magnetization, ● Electrolysis, ● Resonance, ● Lenard Effect, ●

Torsion “information wave”, ● Rotating Magnetic Field, ● FIR irradiation or

emitting ceramic, ● Photo excitation/photocatalysis

• ➢ Others: ● Minerals, ● Plant polymer or some kind of nano-micelle(Tannic

acid, Saponin mix+), ●Bioceramic process, ●Water-fuel bonder,

• Some claim direct water-fuel co-feeding, or ”transmuting” water to fuel,

176

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


“ Pseudo Science” Free Energy

Aneutronic & Conventional Fusion 2: Involved Groups

-Super Compact Fusion: Dense Plasma Focus/Lawrenceville Plasma

Physics(Lerner), Infra cost 0.1% of mainstream fusion, no radiation(same as

ambient), use Boron, no H2 isotope, Inventor tech link, US Navy backing,

Almost mainstream accepted, Experimental success results since ’09, yet

difficulty getting funds, Other aneutronic fusion: Bussard- EMC2 success

shelved?, Russia involved private US company big name funded Tri Alpha:

really only 0.5milli second sustained fusion?,

• Long sustained fusion including conventional thermonuclear with suspected

possibility for Net Energy Gain(Max Planck Institute: Wendelstein 7-X[uses

combined mobius strip like Stellarator], Lockheed Martin- Farnsworth link, B

Maglich: Migma cell, Chinese Institute of Physical Science: Experimental

Advanced Superconducting Tokamak+),

• Official Energy Positive: National Ignition Facility(NIF US) in 2014 is often

quoted as first time ever, but JAERI/JAEA(Japan)/Hitachi/Toshiba had

repeatable & sustainable practically Q=1.25 success at ITER JT-60 since 1998

but often interpreted as invalid due to actual tritium was not used. Improved

JT-60SA(inductive coil, longer pulse) is officially under construction since 2013

till 2019(as of Feb 2016 still 10% incomplete) -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

177


“ Pseudo Science” Free Energy

Aneutronic & Conventional Fusion 2: Q>1

• -->>cont: -Super Compact Fusion: JAERI/JAEA:

Note new JAERI/JAEA system is being built to test how long it can gain

energy continuously with how much more than Q>1.25, not to test

whether if it can produce more energy than input. European JET had

unofficial success in 2004? but then shutdown for major upgrades...

• Considering Western mainstream debunking/selective ignoring of

overwhelming accumulating evidence of economically disruptive non

mainstream LENR or Fusion like mechanics since 1925, even Huemul

Project(R Richter) in 1950s Argentina could have also achieved Q>1 fusion?

• Other types with large funding are not reported to have net energy gain:

Various magetized types etc. Even home made sustained fusion itself can

be made, particularly low powered super compact Fusors(Farnsworth

invention),(Jam Edwards, Ta Wilson+). Other types: eg Dusty Nano

Fusion(Gyö Egely)+

-->cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

178


Free Energy Aneutronic & Conventional Fusion

3: Disruptive Side-Research Possibility?

• -->>cont: -Super Compact Fusion: JAERI/JAEA:

• Also given various anomalous pseudoscientific effects often claimed, &

continuing very expensive funding of largely non-performing projects at

facilities, it might be reasonable to speculate fusion research is partially or

mainly involving, unofficial Pure Fusion explosion/plasma blooming

type(weapon) or hyper-dimensional physics experimentation by testing

various high powered rotating plasma/non-neural plasma type

effects(exaggerated effect of rotating lights[p438 δ] or microplasma,

rotating magnetic field[p233-239]) : "manipulation of spacetime fabric".

• Miniature version of CERN LHC capability(informally confirms extradimension

portal but refers to be only by collision[Mik Lamont+], not by

rotation)(Aref'eva & Volovich, also other non Western nations'

mainstream scientists admit, while Western peers deny)?

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

179


“ Pseudo Science” Free Energy

Floating Air + Gravity

-Underwater Air Buoyancy Power Generator, “Pneumohydraulic” Engine:(J

Kwok, GM Singh, Ribero, Dobrokhotov, Grigoriev, Schrade, Elistratov, W Travis,

Spiteri-Sargent+)Often large sized 5-30m Water tank(s) in height, Repeat cycles

of air container floating- sinking(Air input at the bottom in a container, which

floats up & release air at the top, then weight causes container to sink by

gravity: with successive chain linked containers),

• Other types include air floatation mechanism use water pump to generate water

fall - under which water turbine is placed for power generation etc. Energy

output-input ratio 3 to 20:1, Air heating/cooling or compression-expansion

elements might be involved, or ambient energy sneaks in like compressed air

engines?

• Non western mainstream endorsed; Science legal except its over-unity, even

ultra mainstream Energy Globe Award winning!(Gozo-Spiteri below), this news

is naturally completely ignored along with similar prior examples by main

media/academia/enviro NGOs, presumably due to economy/business

consideration background, but even left out by many “free energy” research

groups. This mechanics’ claims are far less attempted compared to other

“utterly science illegal” techs, Active commercialization & pilot projects(eg Rosch

Innovations, Spiteri-Wasserpumpe+)

-->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

180


“ Pseudo Science” Free Energy

Others/Ambient Air-Energy Types

- Other mechanics don’t fit to to category; Less replicated, some

science legal(also p8-35): Ambient energy types:

a-Crystal/geometry/pyramid electro inducer (Trawoeger, Grandics+),

b-Graphene & Carbon nanotube(CNT) generator,

c-Alpha Voltaics: α-particle emitter isotope cell(M Meyer, Mace+),

d-Negative Static Resistance Self Oscillator(Sweet+), Electrical Soliton

Oscillator (D Ricketts+), Gyrator or Negative Impedance Converter can

generate power(T Kuipere, Gra Gunderson+),

• e-EM wave to power converter & charge battery, often Barium Titanate

use(DeGeus, M Reid+), f- Aerial static-ground current flow

extractor/Ambient Electrostatic Motor(Lea, Britten, Matchett, Plauson+),

“illegal” high power version of tree/earth only battery or atmospheric

electricity extraction, g-Self heating resonating or electricity amplifying solid

or layered ceramic(Win Lambertson+), h-Given # of “free energy” claims by

plasma, vortex, cavity resonance, pulse, flow dynamics, too few MHD

claims(Gritskevitch+): classified for weather mod/space weapon/air-liquid

flow & shockwave control(JP Petit+)? -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

181


“ Pseudo Science” Free Energy

Others/Water Types

• —>Cont: - Other mechanics:

Water types: *some of below are mainstream academic virtually accepted*

a-Instant H2(also p52,53): Sealed inert gas chamber with Amalgam-Alluminium

based alloy(ER Anderson), Ceramic membrane(Bakhir), Monopole magnet

(Ehrenhaft), Nano Geometric shape Aluminium (S Khanna* +) +, b-Urine

(NH2)2CO or Saltwater Na++Cl-+ H2O “overunity" gas(Gamgee+),

• c-Sun light using 24hr working battery: ci-Galvanic-corrosion-overunity water

cell(Cater+), “self charge-separation” water effect, unlike most Water Powered

Clocks, cii-Bat Gen: Melanine based photo-electrochemical self-renewable

cell(Solis-Herera),

• d-Magnesium-saltwater battery charger(Greenivative Super G-Mag),

e-Hydrodynamic cavitation electrical generator(Grander+), f-10,000volt Lenard

Effect(Kelvin*+)- linked to ElectroHydroDynamic Electrospray aerosol charge &

ElectroScavenge - ElectroFreezing effect based weather modification,

g-Resonance water pump(Bentley, Bellocq, Dickinson+) gauges more water

lifting than energy applied, h-Magnetic-vacuum water freezer/boiler at room

temp.(I Siegel+)

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

182


World Trend; When Starts Establishing

New Tech.. 1: Mainstream Response

• ■ "Free energy" demo usually witnessed, some thoroughly tested by

mainstream scientists on personal or military/aerospace/intel capacity,

not academic capacity, using high-bandwidth digital oscilloscope+.

• Pulse triggered device or cold electricity is difficult to measure its

performance, Most of volt & amp meter only claims quickly found to be

errors(PG Bailey+), but a few turn out “unexplainable”, Then testing

scientists avoid public comment or say “It appears the effect is true”.

Local media or sometimes even national media covers positively: “This

will change the world, Surely Nobel prize if real !”- but often never

reported by media again.

• ■ After first positive reporting, Inventor tech blanket debunker & lab

duplication failure is often exclusively quoted(success ignored) even in

many alternative energy groups, ■ These events are almost ALWAYS

ignored by high ranking "reputable" tenured mainstream academics that

allows peer review; ”perpetual motion or energy is against physics law”,

“if it’s real we would’ve known it within last 200yrs+, hence such effect

cannot exist”. Yet recently increasingly reviewed under unofficial

capacities or media ignored capacities.

183

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


World Trend; When Starts Establishing

New Tech.. 2: Debunking Methods

• Free energy researchers(Vesperman, Bearden, C Walter, Frazier, Loder, Aftergood,

Tutt, Joe Garbon, RA Nelson, D Kenyon, J Manning, L Pea, Bird, Germano, PJ Kelly, Don

Kelly, Decker, O’Leary, Elswick, Jo Eisen, S Hasslberger, Br Ostrowski, Jam Robey +)

finds typical scenario when inventors attract investor funds for mass production:

• ■ Suddenly investigated as tax/Securities and Wire Fraud(US) due to “complaints”, or

Impostors using inventor name with false claims(Two common phenomena occurs at

attempted commercialization), Assets seized, Fines, Active follow up by debunkers

often specialized in discrediting any claims divert from non-mainstream narrative.

Also in timely way, it's not uncommon(statistically significantly higher)

inventors/researchers gets charged for under aged molesting, embezzlement, or

various other types of fraud & media highlights this by emphasing the connection of

fraud and invention.

• ■ Mainstream authority & “grass roots” coordinated frequent criminal charges,

“confirmed” mental disease labelling, or scandals against “pseudoscience”

energy/medical is statistically unusually common when succeed(K Trudeau, Web

Kehr, P Binzel, W Travis+). Same event occurs when high public/corporate rank or

media person etc “does not go along with overall plan”: some of this is a part of

classified standard Intel used practise?(Austin Fitts, Je Ventura, Joe Nacchio, Sus

Lindauer, Jo Rappoport+)


184

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


World Trend; When Starts Establishing

New Tech.. 3: Media Response

• ■ Valid legal process if define “pseudo science” as hoax-scam, or fake

charges as “real” which seems to be a std process of mainstream

group in certain cases if not necessarily tech related(Kirakou+),

• For more prominent ones; National media calls it as

“pseudoscience”, & investors/local media stops interviewing, or

media starting to quote "superstore of debunking"

organizations/websites(they specialize in debunking practically

everything not aligned with western mainstream narrative from

geopolitics to science: eg Rational wiki, CSICOP+): even not

considering who might be funding those, would organized

pathological skepticism at work?(LD Leiter+), Inventor helpers start

fighting, funds/equipments/documents start missing, Inventor tech

backers also warned as financial-industrial security threat by

(un)identified groups

185

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Trend; When Starts Establishing New Tech.. 4

• ->> cont; free energy commercialization prosecuted:

Suddenly classified as national security risk; Tech confiscation(generally

appear to be by Govn’t division, Intelligence agency, Private security company,

Unidentified armed group, or SWAT team) with or without warrant, told to go to

jail etc if discuss this event/technology, Police & media usually ignore

intervention request(in some way justifiable, but process criteria, decision

maker, responsibility, exact involved party unclear), this occurs world wide, not

just in West, but happening less and less recently: reduced debunking or

suppression of disruptive technology is observed in most industries.

• Even most heavily information selected Western mainstream medical now is

showing signs of slightly releasing its grip: Conventional medical journal is

allowing previously rejected alternative medical journal's peer reviewed aboveconventional

cure result articles, while previously only debunking articles were

allowed, and Google Scholar search engine is now including academic

documents of peer reviewed “pseudoscientific or pseudomedical journals’” far

beyond mainstream tech experimental results, ranging from “free energy tech”

to nonlocal psychic healing even as Western publishers(Mary Ann Liebert Inc, +),

while even those non western ones descrdibed by mainstream west as "corrupt"

or predatory publisher(OMNICS+). Also US intel is increasingly making

previously onsite only available documents voluntarily available on line quite

recently. -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

186


World Trend; When Starts Establishing

New Tech.. 5: Research Funds, Patents, New Trend

• ->> cont; free energy commercialization prosecuted: For more prominent

ones;

With/without patent, large energy users, not producers(eg Oil), tend

to buy inventions, Their own free type tech invention disappears (eg

Hamburg at Ford, G Low at NASA +), Some inventors continue,

without commercialization, micro private based use,

Litigation, Research funds run out, Order/supply cancels, patent

bought, hired by military-intel or certain corporation(under non

disclosure secrecy agreement), etc+, But now changing: Although

mainstream ridiculed or ignored, recently non electromagnetic(non

scalable type or only partial free energy device) are increasingly allowed

to fully commercialize with no prosecution or strange

accidents/scandal.

• Some researches of both mainstream/fringe type firmly conclude

"suppression" comes only/mostly from oil companies but this doesn't

often seem to apply:

187

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


World Trend; When Starts Establishing

New Tech.. 6: Oil Company Response

• ->> cont; free energy commercialization prosecuted: For more prominent ones;

• ● In Western situation often energy using companies or energy unrelated

NGOs behave to stunt research/commercialization, or purchase & shelve it,

while even opposite; ie promotion of free energy- is observed for

smaller/private Western oil companies(Ton Craddock[Craddock engineering

inc]+), some claim they are promoting but at the same time subverting after all

with slight disinfo or other subtle means("Steven J Smith"+)

• ● Large Western oil companies actually tend to fund/develop low cost energy

tech and disruptive inventions seem to be patented and shelved, while mildly

effective types are commercialized. Western military & contractor companies

behaves similarly.

• ● Non-Western state owned large oil companies seem to nurture wide range

of low cost energy techs including "pseudoscience" & fund their research(eg:

Indonesia, Malaysia, Venezuela, Iran, UAE, even Western ally Saudi Arabia etc).

● Discouragement of super low cost energy tech(while promoting conventional

alternative energy) seems to be rather coming form Western based network of

some large corporate groups working together with various levels of Govn't,

Intelligence Agencies, Private Security companies, Western Oil companies,

NGOs, Media etc. 188


World Trend; When Starts Establishing

New Tech.. 7: Witnesses? Frauds?

• Rare cases of prominent politicians, scientists, personnel, magicians vow to

testify for validity of invention(Tesla, Moray, Adam Trombly[UN delegates],

Newman, Gray, Br DePalma, T G Allen, H Coler, Rand Mills, Tewari+)

• Actual fraudulent "free energy" case seems more likely with no tech details

given/independent auditing, no inventor face photo/name/address/video

interview publicized:

• a- Fake web sales, b-Valid inventor stretching claims /

$mismanagement, c-“Grass roots” or fake invention(sometimes

incomplete invention claiming to be fully operational) that might

discredit/divert entire free energy movement(ignored by usual tech

invention replicators), d-High profile group in “free energy” community

collect$ to purchase/develop new tech yet keep postponing/shelving

it.

• Yet small # of emerging high profile groups seem to function coherently

not only for “tech disclosure” but for whole geo-econo-social open system

movement with little influence by Western mainstream(eg Thrive

movement+)

189

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic

Protocol 1: Example of Gravity Tech Witness & History

• Similarly, scientists assure en masse non-existence of gravity field tech(also

see p374-379), ignoring several 100s of official military/engineer testimony

of Unidentified Aerial Phenomena(UAP) evidence without investigation,

citing indication never exists(Ri Haines, Weygandt, Keyhoe, N Pope, De

Brouwer, Jo Callahan, Lovekin, Guerra, La Warren, WB Smith, Hillenkoetter,

Nat Twining, D Phillips, Ch Halt, Ro Salas, Er Walker, Symington, Pa Jafari, R

Dedrickson+), Some of favorite Western mainstream's debunking lines are

"not repeatable", "it should fly over or land on Whitehouse", while some

repetitive appearance events including flying over US Whitehouse did

happen & ignored retroactively(1952 Washington incident - Robertson

Panel).

• Callers for investigation labeled “fringe theorist” or “pseudo scientist”,

losing or compromising academic career(Ja McDonald, O’Leary, Friedman,

Hynek, Ro Baker, Mi Salla+), while existing allegations of “trusted” senior

academic is on contract with “certain group” to debunk non-std science

(Sagan, D Menzel, Ed Condon & Ro Low+). But even gravity field tech area

of debunking seem to be rapidly ceasing with mainstream orchestrated

quasi official introduction of gravity field tech/vehicles as of 2017.

190

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic

Protocol 2: Disadvantage of Researching

• ■ Yet still continuing system is that “Reputed” labs/schools/publications have

strong tie with “reputed = large” scientist group-NGO-corporate, often disallow

to test/publish “certain kind of” new science or experiment data as “it would

break the law”(Ge Pollack+), ”Blacklisted” academic can be banned from

student interaction at schools, mainstream science journals & conventions etc(B

Josephson, Sarfatti+)

• ■ Most large corporate research/Govn’t div has strains whose member is fully

aware of/engaged in physics law breaking performance energy(& other) techs

but by secrecy contract(allegedly linked to National Security status) mainstream

academic/media is never officially informed(Rug Santilli, Da Yurth, Myr Evans+):

scientific corruption

• ■ Alleged tenured dismissal, facility inaccessibility, faculty/university warned of

funding cut if member studies “non-std-science”(B Martin, Jo Mack, Delborne,

MW Ho, Hal Arp+), Often at western mainstream level one is paid to study only

acceptable topics & not others, or for geopolitics study most critical issue to be

avoided(Chomsky vs James Tracy): former prof as opposed to latter one is a

more of controlled opposition & gate keeper?(Anthony Hall+), science is "policy

driven" sponsored by corporate groups(Dav Lewis+)

191

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic

Protocol 3: Peer Review System

• ■ Reduced chance for grant/promotion if contradicts above root

assumptions even though unrelated to research theme, it is particularly

important to endorse man made exclusive catastrophic CO2 global

warming no matter what the research is(this automatically cuts out funding

from good portion of torsion field/electric weather influence, cosmic ray -

troposphere relation, general global climate research area), Differs in nonwestern

nations(Russia, Brazil+, eg China’s Montagnier funding), or military

or space agency in West(seems usually classified)

• • Self-endorsed circular logic; underfunded experimental research success &

theory, even validated by many "fringe groups" & non mainstream journal

peer reviews, is blocked from mainstream peer review without Western

corporate-NGO/media/gov’ back up, but mainstream rejects it, reasoning “it

lacks peer review”,

• • This combines with occasional selective failure only peer reviews when

claims are “proven false” & claimers lose funding/job, by only based on

replication failures & ignored all successes(Mi Schiff+). This stops most

researches, but even failure process itself is dubious; eg. Firmly alleged data

change to block LENR funding(Mallove+)

192

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Free Energy Challenge: Quest to Meet Academic

Protocol 4: Scientific Integrity Depends on Ignoring

• ➢ Successful free energy inventor has never been investigated OFFICIALLY by

modern Western full scientific protocol. In turn declared to media: “In our

entire history, free energy validity has never been found“, "if we were ever

wrong, why all other trusted mainstream people are in such consensus?", ”It’s a

proven scientific fact”.

• ➢ Influencers can use system to create scientific reality by exclusively selected

convenient evidence(T Gold, Huyghe, McClenon, Broad & Wade+), Decisions

made by use of non-scientific/empirical paradigm(Schwinger, Kuhn+), Are

majority of scientists mentally cannot cope with discomfort of paradigm

change?(Lightman & Gingerich+), While unprecedented pseudoscience is

suddenly valid at geo-political events even if all experimental evidence

disproves(Ri Gage, Cr Roberts, Da Ganser, BK Partin, Nie Harrit, SE Jones, Kev

Ryan, Jud Wood, DR Griffin, ADM Moorer, Dav Gapp, Chr Bollyn, Chris Emery+)

• ➢ This is commonly observed, not exception, across science: Water, Monetary,

Gene, Consciousness, Human origin, Peak oil(Bakken formation+), Biotic only

hydrocarbon (p381-386), Big bang, Climate(though indecisive, p391-399) Ancient

edifice/civilization, Archeology, Giants & Dwarfs, Medical (p351-366), Advanced

structures on Moon/Mars(Brandenburg, Carolotto, Van Flandern, M Bara, J

Escamilla, Ir Shapiro, Vasin, Chatelain+), History of tech-medicine-geopolitics +

193


LAWs of THERMO-DYNAMICS: vs Inventors

& “Dissident” Scientists: 1: Closed System?

• ■ 1ST LAW: Energy cannot be created or destroyed- only change forms

■ 2ND LAW: Energy always evens out to create a neutral entropy state

■ 1+2: Mainstream interpretation: Must not appear to generate more

energy than it's used; Even some of LENR/Cavitation scientists subscribe to

■ Above’s conventional interpretation is based on closed system which

rarely exist in strict sense, yet Taboo of questioning even interpretation

itself of the law in main academia & in turn media till very recently, in rare

cases scientists group up to appeal for law reformulation, sometimes they

are described as “delusional, crackpots”

• Inventors & small # of mainstream scientists point out flaw/contradiction in

(LOTD)law of Thermodynamics),(Da Sheehan[scientist, not same as a

lawyer on p36], Heyrovská, Sachs, PD Keefe, PT Pappas, G Pellegrini, X Fu,

Nikulov, Graeff, Čápek, L Gordon, Denur, Coffey, Molnar, D’Abramo,

Garamella, Tim H Boyer, Allahverdyan, Semura, Crosignani, Ale

Kaivarainen, M Devereux, Nieuwenhuizen, Dubonos, Bok, Špička, Mar

Comings +): 1st law is ok, but 2nd law only covers Closed System; the law

is more of a rule of thumb from statistics; —>>cont:

194

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Thoughts of & “Dissident” Scientists on

2: There's Really No Such Thing As Overunity!

• ■ 1st & 2nd LAW:

There is no “overunity”- energy is everywhere; Any matter over 0 Kelvin emits EM

wave - thermal radiation anyways; QuantumElectroDynamics etc. Even biological

muscle energy generation seems to clearly exceeds what Adinosine

Triphosphate(ATP: "bio battery") can produce(AV Hill, M Dydyńska+), no purely

closed system – impossible not to have “free energy”. Yet mainstream advocates

1 st law violation, or calls it "exception" with "big bang"

• ■ Mainstream Closed System: “0 outside” energy, no “perpetual” motion, VS

"Dissident" Open System: unlimited ambient & vacuum energy, earth is

permanent mega capacitor, constant sea-air move, earth-moon-star orbit,

lightning;

• ■ Law selectively applied: Mainstream's experiments by Michelson-Morley,

Brillet, Hils+ VS more extensive or less conveniently selective Dissidents' Miller,

Silvertooth, D Marett, M Grusenick+. Their results are opposite(DeMeo, Allais+),

• ■ Mainstream tends to conveniently select an interpretation of Sagnac effect etc,

why laser-deployed much more accurate interferometer still continues to show

“aether”?: Dynamic Casimir effect has been officially accepted since 2011(CM

Wilson+), Points to existence of “dynamic” aether, radiant energy, self organizing

0pt vacuum, or higgs field with force etc,

195

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Thoughts of & “Dissident” Scientists on

3: Laws Altered to Change Education

• ->>continuing closed System:

■ Prevailing idea seems to be based on unproven(disproven) assumption only

current physical reality is valid, or totally isolated from other realities/vacuum:

either case it self-contradicts own closed system idea. Far fetched mainstream

interpretation on: Molecule spin, Spin-spin interaction(torsion field), Fluxing

vacuum, Larmor precession at magnetic field, Inverted Population, Brownian

motion, Particle angular momentum, Stars curving-torsion, all perpetual.

• OR, need “Reverse LOTD”, to make overall sense of the law: Original Maxwell

Equations made sense, but altered(initial 20 equations were discarded to 4) by

Heaviside, Hertz etc: New version kept transverse wave & dropped

“unmeasurable” longitudinal electrical wave & 0 vector vacuum EM

potentials+(eg scalar[power magnitude] without vector[direction])(Reed, Myr

Evans,Trupp, Ter W Barrett, Grimes, Crowell, Cohen, Bok, Morris, Hen F Harmuth,

Jeffers, Jefimenko, Flower, Labounsky, Meszaros, Vigier, Ciubotarju, Lehnert, S

Marinov+),

• EM wave could be created from this potentials, hense it could be the base of

physical reality(Olariu, Sakharov+), & universally involves “twist” or toroid in the

process(Betrami, F Peat+). Indications of financial-industrial group might have

staged Heaviside to do so along with rewriting of electrical engineering text

books?(Wil Donovan, Da Pond+), -->>cont:

196

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Thoughts of & “Dissident” Scientists -

“Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 1

• ->>cont: closed System:

This ignored wave (non Hertzian wave) seems to link zeropoint(ZPE)/free

energy extraction: TORSION(Microlepton)-Field/SCALAR potential(only

magnitude & no direction, eg phase conjugated state[destructive interference

/superposition, waves meet perfectly out of phase, four way mixing: "real time

holography", can be standing wave state - resonating with matter's own

unique frequency], also can be zero electric/magnetic field zone(Bloch wall):

reversal propagation direction while amplitudes and phases are kept, often at

situation where mainstream claims no magnitude exists): unlimited

“information & energy info” carrier that manifests physical effects, or

Information & Energy exchange occurs to generate physical effects: Bio-

Energo-Informatics (Биоэнергоинформатика)/ Eniology(Эниология): still a

part of mainstream Russian science.

• Originally 3D physical reality(space-time) was often regarded as only a subset

of larger hyperdimensional reality(ie Torsion-Scalar fields/Hyperspace/4 or

5th dimension/other universes) that feeds 3d reality at mainstream physics

but gradually it became pseudoscience treatment along with cancellation of

vital scalar energy component at Maxwell's Equations(around 1880-1900s).

Torsion & Scalar fields are then sort of larger or hidden part of Magnetic &

Electric fields, too.

197


Thoughts of & “Dissident” Scientists -

“Far-Out” Torsion Field / Scalar Wave 2: Theory

• ->>cont: closed System:

• Torsion theory appeared in 1910s(Cartan), formal experiments & application

started in 1960s Soviet(Kozyrev+), in modern era ECE theory covers(Myr Evans),

Yet 1900s notably in France similar non-locality, biofield/spinfield(ie “angular

momentum field”: “free energy field”), & mind effect creation was

observed(Luys, Baraduc, Tesla, Radiguet, Ch Ross, Blondlot+), At that time, these

effects were explained as related mechanics as dowsing(Bovis, Simoneton,

Kervran, Franklin & Maby+),

• There have been various mental effect from mesmerism times before 1800s, but

in Soviet block science, heterodyning of certain multiple electromagnetic waves

was officially found to cause some mood & body function change since in 1930s

(БГ Михайловский+). In 1950s UK/US remote non-local radionics was

mainstream accepted in same way. Then appears to be retroactively

pseudoscientized along with gravity technology etc later in the decade.

Historically most Torsion-Scalar inventions were made via “try & success” result,

not pursued based on theory(only after 1980s in Soviet/Russia-Ukraine): can be

called Torsion physics/Hyperdimensional Physics. But from 1980s significant

funds were allocated as mainstream Soviet research, experiment, & development

for military, intelligence, medical, industrial process etc including theoretical

areas with own specialists(В.И Лунев+) 198


Thoughts of & “Dissident” Scientists -

Torsion Field / Scalar Wave 3: Vague Difference

• TORSION field -SCALAR "wave" distinction criteria is arbitrary to this presentation:

due to their "pseudoscientific status" there is no universal official definition, naming

or differentiation amongst experimenters Table and 1 researchers

COPY/

IMPRINT

eg

INTERAC

TION

FIELD

OFTEN

PRODUC

ED BY

SCALAR WAVE

1-Electric solenoid coil, 2-Radionics use of photo

or body parts/cell/fluid.

1-Electro conductive matter wedged by dielectric

material, 2-Spiral & pointed copper, 3-Electro

active microorganism, 4-Certain minerals

1-EM wave form phase conjugated,

2-Longitudinal wave intersecting, 3-Wave mixing

TORSION WAVE

1-Rotating magnetic field, 2-Rotating electrode,

3-Prolonged laser pulse, 4-High power short EM pulse,

5-Electrohydraulic effect

1-Field interaction, 2-Spin-spin interaction etc.

3-All matter emit field. 4-Ultra fast rotation of matter/

liquid. 5-Certain peening & photocatalysis

1-Specific geometry has strong effects: pyramid,

hexagon tube etc. 2-Nano structures: C60, Nano filter

effect on water

OFTEN

BY-

PRODUC

T/PART

OF

1-Standing wave, 2-Harmonics & Resonance

with own frequemcy, 3-Hologram, 4-Time

reversal & retrocausality, 5-Time dilation

1-Non local frequency reading/ projecting

1-Electron bombardment, 2-Prolonged EM wave

laser(phase coherent waves) & some micro-nano matter

peening, 3-Certain plasma exposure, 4-Electric poling

1-FIR, Terahertz range EM wave?

• Here they are differentiated by tendency of : 1-Copy/Imprint mechanics of chemical

or mineral quality to other matters, 2-What is deemed as field projection method, and

3-Frequently noticeable side effect phenomena. But there are many cross over

effects and difference might not be meaningful or strictly relevant.

199


Thoughts of & “Dissident” Scientists -

Torsion Field / Scalar Wave 4: Common Traits

• TORSION - SCALAR: Presumed possible common characteristic examples:

• 1-Co-exist with, but quality differs from EM field,

2-Non-local/linear, Timeless, or faster than light(Kozyrev experiment:

know what happens at Sun by cutting off EM wave by another signal

before EM wave shows it, replicated by MM Lavrentiev+),

3-Interstellar communication (Shkatov & Zamsha+, Zubow-Zubow-

Zubow[АВ Зубов/ВА Зубов/КВ Зубова: zubow.de]+[neutrino], TT

Brown+[electrogravitic communication]),

• 4-Cause template effect:(D Roth+); eg1 “water memory”(Peschka+), eg2

“Organ transfer memory”(Pau Pearsall, Gar Schwartz+), Heart as

brain?(R McCraty+), or it is consciousness based?(La Dossey+)- Data

match is far beyond statistical correlation in some % of case but very

little research is done due to unavailability of organ information in most

nations,

• 5-Bio enhancement (Bergstresser+), medical effect on tumors by

rotating magnetic field(Wal Rawls Jr+),

6-Mind effect (Shipov+), 7-Very fast ceramic processing, 200


Torsion Field / Scalar Wave 5: Electronic/Acoustic

• ->>continuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples:

8-Can halt electronic device function without damage(Rus Roy+), 1000s of such

anecdotal stories when approached by antigravity craft(T Good, Hakdogan, V

Chernobrov+), usually sporadic engine or motor mulfunction but some occurred at

entire district level. Despite regular mainstream psy-op like ridicule for above claims,

even mainstream affirmed transverse EM wave device can halt engines with specific

frequency directed likely UV to microwave range laser irradiation(Lockheed Martin,

HSV Technologies+), also able to turn off/on target area’s electric equipments,

disable wired & wireless telephone line, or even internet connection selectively.

• 9-Some type of unusual electron flow, gathering, "conjuring" effects seemingly

triggered by negative electron movement causing various physical phenomena(JK

Hutchison+)

• 10a-Improve Hi-Fi sound quality & standing wave musical instruments(J Suehiro+):

b-Also note mainstream idea of longitudinal acoustic standing wave objects

levitation by trapping between its nodes - here anomalous gravity cancellation effect

by Torsion-Scalar does the same by longitudinal EM standing wave nodes trapping in

addition to other mechanics?,

c-Similarly, certain coupling of man made ULF(Ultra Low Frequency) - infrasound

standing wave(as opposed to travelling wave) can cause matters’ lattice structure to

absorb it/trap its energy & resonate in such a way it might either disintegrate or

levitate depending on relationship with matters’ characteristic phonon frequency?

201

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Torsion Field / Scalar Wave 6: Standing Wave

• ->>cont: TORSION-SCALAR possible examples: 10-standing wave related:

• d-"Pulsed Acoustic Fire" Drying: Standing wave sound generating Tuned

Pulsed Firing(around 200-300Hz) seems (resonance is requirement for

effectiveness, also fire can be controlled by Standing wave range sound

itself) to cause/accompany self-sustaining firing without any power required

for boiler(Fulton Boiler+), unlike conventional firing boiler, requiring 1/100 of

energy for firing related power use.

• Pulsed Combustion Spray dryer sometimes requires 20-50% of energy to

perform drying water off powder with 1/10-1/100 of time compared to

conventional spray dryer, while keeping dried medium temperature low so

that some protein or enzyme can be dried even under 500-1000°C heat

system(PulseDry+): what happens if MagnetoHydroDynamics is added?.

• This “sound charged air” by acoustic standing wave dries flat medium(ink on

paper, pulp & paper etc) with notable improved efficiency compared to

regular air(Heat Technologies Inc HTI+)

• 11-CD disc with “quantum energy sticker” or touching by the sticker causes

altered sound quality when played by stereo,

202

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: “Far-Out”

Torsion Field / Scalar Wave 7: Electrical Efficiency

• ->>continuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples:

• 12-Higher power efficiency & “repair effect” of electrical device ●i-via special

Power Factor Correction device filtered electricity supply(works for lagging

current & harmonic related distorted waveform issues both i.e. pseudoscience

in west, but this also works by Far InfraRed wave projection, electron emitter, or

well timed rotating motor device etc without using capacitor nor harmonic filter,

p182) or ●ii-simply by filtering power causes nearby combustion engine's

efficiency to improve(F Neubauer+), or ●iii-via activating device being near

air/fluid intake/oil/fuel of combustion engine(Ohatrin: АФ Охатрин+),

13-Or car engine/braking/balance improves as device placed at driver seat area(M

Wakabayashi+),

• 14-Thermodynamic overunity electrical power generation(ВИ Докучаев, АВ

Чернецкий +), and device can also generate “longitudinal EM wave”. COP>1 type

EM wave unaffected unorthodox qualities caused by Circularly Polarized Wave &

Light: coil(Shang Chi Jiang, Marletta, W Kaminsky, J Reisert+), also high light

rotation generates time dilation.

• 15-Sort of Magnetoacoustic Electrostatic wave equiv. in nonplasma region,

Neutrino link, - cont ->>

203

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion

Field / Scalar Wave 8: Propagation Quality

• ->>continuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples:

• 16-Propagate thru matter without affecting, Information flow field(АВ

Шаповалов +), or transfer information only & not energy(Ale Kaivarainen+): Bio-

Energo-Informatics(Биоэнергоинформатика)/Eniology(Эниология)(НИЦ ЭНИО).

Radio communication without interference including through water etc(ВИ

Коробейников, НА Кисель[EH Antenna] +), or at least taking up significantly less

space/length for transmission antenna while effectiveness improved(Ted Hart[EH-

Antenna Systems]+): works by spin motion(in cylinder) of electric charges instead

of traveling motion(along antenna)of electric charges(those two charges are

completely different, but Western mainstream admits only latter exists). This tech

is meeting heavy debunking as entering into mainstream.

• 17-Simliar to Split-ring Resonator function for all matters: linked to Phase

conjugating/time reverse elements, magnetic field could trigger oscillations “out

of thin air”, - like Larmor Precession.

• 18-Vacuum as its carrying medium?, Objects in physicality should also “exist” in

vacuum as Torsion-field/Scalar-potential?; Gravitational-Nutrino wave

link(Perebeynos, Fujii+), - cont->>

204

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion

Field / Scalar Wave 9: Non Local Effects

• ->>con&nuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples:

• 19-Used with Quantum Mechanics for nonlocal unconven7onal effects(Ire

Caesar[Wave Genome], V Sims+), or locally as bioenhancement-medical effect,

use of resonance-standing wave-Larmor frequency(Rol Binder, Wolf-D Kessler:

ONDAMED),(S Hal7wanger+), If unique oscilla7on frequency is iden7fied or

photo(photon)scanned, possible to disassemble or ”conjure” chemical, nutrients,

plemorphic bacteria etc as its quality & physical effects(not actual maTer) &

electricity: molecular level control(T Paladino[SelfHealGo], +)(also p214-217),

• 20-Measured by: Magne7c sensor inside Faraday cage, Barkhausen Effect,

Radionic equipment, Torsion field generator(Kravchenko, M Krinker+): device’s

close rela7on to Aharonov-Bohm effect(Ser Kernback+), Geiger-Müller

detector(Wil Reich), Kirlian photo(ВА Соколов+)(Cer7fied medical equipment in

Russia etc[pseudoscience-fraud in West]: captures bio “electrophotonic glow”),

Indirectly via water test methods (Krasnobryzhev+)(eg mainstream spectroscopy,

or Drop Picture Method+ etc), MRA(Weinstock+), Biofield meter(Bu Payne+),

White cucumber’s biophoton emission(Hideyuki Kokubo+), Psychics/Dowsers,

205

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: “Far-Out” Torsion

Field / Scalar Wave 10: Biological Effect, FIR link?

• ->>continuing TORSION-SCALAR BOTH possible examples:

21-Torsion/Scalar devices seem to be able to alter(ie hamper or facilitate

depends on configuration): coherence or order in electron flow, microelectrical

bio-signalling, or coherence of bioorganism oscillation(Far InfraRed frequency).

Various examples of below alleged claims are give in following pages.

• Some devices work as protector: seemingly "block" scrambling

incoherent(or bio-incoherenct) EM field(near strong electronic device or

broadcasting tower, geopathic zones etc),

• A few devices apparently convert artificial EM field into "bio-digestable

energy pattern" by using the energy itself: Function as biobooster instead

of protector, But effect of each device seems to vary significantly,

• Also some bioorganisms/individuals seem to demonstrate "scrambling electron

digesting mode" to thrive from "hazardous" EM field patterns while others are

unable to do so and lose body balance & have negative symptoms or perish.

Some extreme but parallel example(mainstream debunked as usual) would be

those who prefer to eat & seem to digest some metal, ceramic or plastic as diet

source(Lotito, Бранко Црногорац +) or not needing to eat anything for yrs while

average person would not prefer or thrive under such conditions. Also see

Hormesis effects(p389,390)

206

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Dissident Scientists: Torsion Field / Scalar

Wave 11: Similar to FIR & Terahertz Wave Effects

• TORSION/SCALAR or Far InfraRed/Teraherz wave emitting self-oscillation tech

devices are often marketed with “New Age” image: "Magic stick, Cosmic pendant”/

or biofield - biophoton - cellular - Qi signal stimulating device or non local

informational - zero or super weak EM field mechanism(p207,303, indicate some of

base mechanics) etc.

• But discreet industrial-commercial success worldwide, Openly endorsed/studied by

main corporate/gov’t/academic in Russia/India/China/Thailand etc, Ignored or called

fraud in West, yet “Substantial fringe” use in DACH: German speaking(majors

backing?: Stuttgart Univ?, Schott AG?, Austrian med assoc?+), fair amount of private

medical use in US, Canada, UK+, Isolated fringe market but unique strong effect

product inventors in Japan etc. Usually web or MLM sales. Most Actively

Commercialized from Russia/DACH/US. Valid tech use in product is indistinguishable

on surface from many less or no effect device,

• SCALAR “Wave” & its effect possibly generated by electromagnetic(EM) field that is

“simultaneously created & cancelled in the same circuit”(Standing Electro Magnetic

Wave): Occurs in 1-8 conditions:

1.Phase conjugate wave pairs(also linked to 3d reality as “visible EM wave: light”

hologram as fundamental perception at neuroscience[P Marcer, Ed Mitchell, K

Pribram+]), 2.Identical EM waves “out of phase symmetry” to each other or polarized:

“Self Cancelling” wave, destructive interference, -->> cont:

207


& “Dissident” Scientists’ Far-Out Scalar 1

• -->> cont: SCALAR “Wave” & its effect generating conditions:

• 3.Mutually opposed direction equal waves, 4.Certain shape, geometry,

matter, or its pair, 5.Directed polarized multimode EM radiation via

cavity(Cornwall+),

• 6. Orgone: i-Layers of varied electrical potential metals compressed & wedged

by dielectric/insulator material(neutral to electricity but reacts to electric

field), ii-cluster of 3m range long directional cylinder copper pipes. With

apparent micro EMF (electromotive force), microcurrent & micro EM field

generated (often seems to be in FIR range) - similar to Tourmaline. Often

used for "energy pendant" type products (Tonomura, Kolztov+), or possibly

some type of Workman-Reynolds/Electroscavenging effect related weather

influence by using air as dielectric medium. This "dielectric field" idea seems

to have been mysteriously de-emphasized/disappeared from mainstream

science(Dollard, GH Steinmez+),

• 7.Twisting two copper wires in a ring-toroid form(Sli Sperling, Bri Besco+):

"Tensor field generator”, -->> cont:

208

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Scalar "Wave" 2: Void of ElectroMagnetic Field

• -->> cont: SCALAR “Wave” & its effect generating conditions:

• 8.”Zero EM field” in-between buffer zone(some link to Meissner effect &

Superconductivity - eg; Two resonantly tuned EM coil pairs close together

creating a repelling interference pattern and EM field, or Between opposed

magnets or current(VA Milyaev+), gravity anomaly(eg Oregon Vortex?+),or Coiled

toroid without electricity. Mainstream calls this "zero energy" since only scalar

potential exists (magnitude, “voltage”) & zero vector(direction,“current”, power),

• But energy does exist(or violates 1st law, Aharonov–Bohm effect[AB-Effect], see

next page), and remains - PROPAGATES as potential wave(Myr Evans, Ehrenberg,

Vlaenderen, Eckardt, Bischof, Leus, Monstein, Siday, Tesla+): Non-Hertzian Wave.

Also macroscopically measured(Caprez, Varma+), Vector potential itself was

measured as biologically active(Trukhan, T Kawaguchi, Rampl, Ia Lyons+)

• Mainstream approved AB-Effect shows that potential only, without vector force,

can do the work(other than Helmholtz/Gibbs Free energy: ie appears to be

“closed system over-unity”), hence potential is not meaningless mathematical

figure: something that doesn’t seem to exist/unmeasurable conventionally can

suddenly affect physicality. This EM wave “locked-in” phase sometimes seems

to trigger releasing of naturally locked-in Zeropoint energy from vacuum in

relation to harmonics/standing wave/resonance etc.

209

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Scalar "Wave" 3: Standing Wave, Normal Mode etc

• —>>cont. SCALAR wave generating conditions: 8.”Zero EM field”:

These Pairs of EM waves occur at matter/medium/cavity, & create

spontaneous oscillations at multiple specific “scalar” frequencies(i.e. medium’s

Characteristic Vibration/Normal Mode/Phonon/Natural Resonance

Frequencies/Harmonic Frequencies: usually same for Mechanical Resonance(ie

Longitudinal wave: Acoustic, Orbital+)

• or occurs at EM Resonance(ie Transversal wave: Optical, NMR, Schumann+),

...and they seem to relate directly to “free energy”(possibly by extraction of

vacuum energy?) & occur in integer multiples. This oscillation/vibration wave

bounces back & forth within medium to form non moving looking Standing Wave

(Quasiparticle, Phonon). Linked to sonication effects.

This standing wave vibration is Scalar Resonance; a clear example when Scalar

field/wave is operating/created, eg: pulsing Cavity resonator/Bifilar-flat

coil/Mobius-Caduceus strip+, Doesn’t “travel in line but creates field”, Time

reversible, 5th field, also same pattern as DNA. Similar effects are commonly

observed, experimented, and discussed for nano device, semiconductors, & solar

cell photonic excitation, Secondary Harmonic Generation(SHG) etc at

mainstream. Because of zero vector state of scalar wave, energy doesn't go

anywhere but that energy stays within the entity & is used to "open a gate from

vacuum"? -->>cont:

210


Scalar "Wave" 4: Cold Electricity - NonThermoDynamic?

• —>>cont. SCALAR wave 8.”Zero EM field”, Standing Wave: Re: Scalar wave- Note

there is no wave propagation in "Scalar" definition, but term "scalar" is used to

express spread of energy /"energy info" possibly even at Zero EM field type condition:

• Examples of allegedly this wave coupling linked anomaly: also related to

“overunity”, vacuum etc. in following: 1-5, and 6(A-E):

• 1. Cold Electricity link(R Stiffler+)(p148-153),

• 2. Can send or extract electricity wirelessly, sometimes oscilloscope undetected when

done with resonance coupling(Tesla, S Jackson, Ha Muller+),

Similar Resonance based Single Wire Power Transmission by unclosed circuit(Russian

Institute for Electrification of Agriculture/Всероссийский институт

электрификации сельского хозяйства - виэсх, University Dubna/ Университет

«Дубна» и «ЛайвНет» +), Same mechanics can be used for wireless power transfer

or single wire of including generally non conductive medium: laser/wood/water

etc(DS Strebkov, AI Nekrasov, VS Abramenko/ ДС Стребков, АИ Некрасов, ВС

Авраменко+),

• Its open circuit remains cold and at least an order of magnitude larger power transfer

per wire is possible in semi superconducting manner, system building & maintenance

cost is much lower than conventional method, particularly if low cost nanocarbon

fibre is used for power transmission(possibly provided by likes of: VI Petrik, Rosnano,

CurTran+). -->>cont

211


Scalar "Wave" 5: Long Distance Wireless Power

• —>>cont. SCALAR wave 8.”Zero EM field”, Standing Wave/Scalar wave-

Alleged wave coupling linked anomaly: 2. Wireless or one wire electricity

conduction:

• Also very disruptive Zenneck wave based complete globe wide wireless

electricity transfer is on verge of mainstream acceptance(Ja Corum+): see

p152.

• Last page's resonance based single wire power transmission is completely

different from Single Wire Earth Return(SWER) which is closed circuit by

grounded earth working as return path, but even this "orthodox

unconventional" method saves installation & maintenance cost for distant

farming type use while fluctuating voltage poses some

challenges(Mauncell AECOM, Ergon Energy+)

• 3. (At level of phase conjugated wave): Self organization is induced(out of

phase waves are eliminated or fit into phase), & Time reversal element

both as mainstream recognized effect(but generally for acoustic frequency

& often debunked for disruptive Terahertz level effect[many matters'

resonance frequency range]), while Self generating effect without energy

input in certain cavity(Zinov'ev-Kuzthelev-Antipov+) is ignored,

212


Scalar "Wave" 6: Non Local Communication, Radionics

• —>>cont. SCALAR wave 8.”Zero EM field”, Standing Wave: Re: Scalar wave- Alleged

wave coupling linked anomaly: related to “overunity”:

• 4. Ultra distance, non-linear & time traverse communication(Zubow-Zubow-Zubow

[АВ Зубов/ВА Зубов/КВ Зубова], Tesla+), 5. or is it different mechanics version of

on-site-locality only based binary digital signalling "System on a Chip"(SoC) to

directly control not just electronic machinery but also biofunction and organic

matter decomposition(deemed not torsion/scalar mechanics): АттоСофт(Хесин

Алексей Ильич)?, Similar nanochip based cell DNA reprogramming by weak electric

current: Tissue Nanotransfection(Chandan Sen+)

• 6. Radionics mechanics;(Bio-Energo-Informatics) i.e. following ●A-E

● A- Mechanically enhanced “voodoo”, dowsing, instant pre-diagnosis,

● B-I-”Non local” version of Time Domain Electromagnetic Method (TDEM) or

Further advanced level of already science illegal commercialized tech by use of

Soviet tech based microlepton/psychotronic(torsion)field(eg Leaf and Stone

Resonance, Microlepton GeoVison, Georesonance+)(AF Ohatrin[Охатрин]+), useable

for underground super deep mineral or structure detection. This can be explained in

conventional terms as use of each mineral's resonance frequency: Magnetic

Resonance Coupling. Is HAARP use underground imaging by US Air Force Lab same

mechanics?(Jim Lee+) Another slightly similar smaller area covering unconventional

ground radar tech(Frequency Modulated Continuous Wave: Geophysical

Assessment and Investigation Association) : -->>cont

213


Scalar "Wave" 7: Radionics: How It Works

• ->>cont. wave coupling: 6. Radionics mechanics: B-I:

Can deploy from ANY distance via wire/wireless (Holography/Quantum

entanglement); Every object or point/cell reflects “whole universe”, yet it

has own unique scalar wave frequencies(& EM field freq.), also each

specie/type has group frequencies, & they are included in every part of

entity(not just hair, saliva etc, but also photo).

• So possible to have intentional effect non-locally by sampling this holograph

wave, & manipulate it by wave matrix(EM field) & re-transmit to the target:

“Forward phase” mode to enhance target function or copy sample’s effect on

target, or “phase reversal”/"reverse spin" mode to hamper/destroy target. (P

Tomkins, Pe Kelly, H Lovel, WJ Hale, BA Rockwell, J Gallimore+)

• ●B-II-Once identify correct Frequency & electromagnetically record it in wave

form, physical effect is replicatable by a- re-emitting this copied computer

software oscillation(eg- Mind-bio integrity & coherence boosting, J

Fridenstine+), or Sensing biological state or mining exploration of target by

b- scanning them(de la Warr, Don Paris+), c- Incidentally, “thought” nonlocal

transmission has been claimed as “information transfer(ББ Кажинский+),

-->> cont:

214

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Scalar "Wave" 8: Radionics Commercialization

• ->>cont. wave coupling: 6. Radionics mechanics:

●B-III-(eg- d- Broadcast specific nutrients-minerals needed for plant crop as info wave

to increase agriculture yield; von Reichenbach, Y Kronn+)

(VitalforceTechnology.com+), (eg e- farm removes pests by: placing pesticides on

area photo, then modulate into "scalar wave form" & transmit; high % of

experimental success records in mainstream Soviet groups by use of torsion field

generators(АА Деев, ВА Соколов +), mainstream Western use in 1940s by US State

Gov Farm Bureau PA, AZ, CA+, Dow Chemical, UKACO+; Knuth+), Significant trial

success in 1970s Eastern Canada with largest prv land owner was “classified”(And

Michrowski+), some prominent Canadian politicians promoted it as “best way to

replace all chemicals”(Chesley William Carter, Margaret Norrie+) but results data

debunked/ignored, If metal plates are tagged to subject, it can be used as nonlocal

vaccine(Виктор Краснобжижев)

• Modern era very low key services: Crop Services International(Phi Wheeler),

Quantec(von Buengner), Kybertron, Kelly Research Technologies,

QuantumAgriculture(Hu Lovel+), Slightly differently with torsion field generator

based mechanics: done but state backed small use in Russia/Soviet+(Lomonosov, АВ

Бобров+), Русноинком wl-tech(Podchufarov), Human medical homeopathic use

psychotronic field frequency emitter should also be possible to be placed on farm

photo to cause effects on the farm?(Радамир+)(VD Stepanenko), China seems to be

quietly researching, Some farmers do own radionic farming by using some popular

device(SE-5+), Mostly human focus(SelfHealGo+) 215


Scalar "Wave" 9: Radionics Application

• ->>cont. wave coupling: non-local 6..Radionics

• ●B-Iv-Radionics or cell phone or TV are basically using same mechanics as they are all

broadcas,ng by modula,ng info or voice into wave & send it on a set frequency

carrier then it is resonated by receiving cell-TV dial/person, insect etc that are on

same freq. to obtain info wirelessly: It’s no magic

●C- Tests with significant results but stays as test & no data disclosed officially: Enhance

forest(Pet Moscow+), Decompose toxin, Disinfect Area, Save ferKlizer/ pesKcide

/chemical(only virtual use), “Virtual lipo sucKon”, Locate missing maQer-people,

Remove or plant forensic evidence, Military use- no site visits needed etc(ВТ Шкатов+)

• ●D- Works depended on operator: Electric radionic machine works even unplugged(Bev

Rubik+), ●E- Radionic scalar diagram on paper only: mind based?(Hieronymus, J

Campbell+),

●F- What happens if perfectly run locaKon frequency on maQer & resonate it

(teleport?, ME Boyd), human freq over machine(symbio?), a specie embryo freq over

others seems to produce results(PL Ighina, KG Dzang+),

• OTHER SCALAR ENERGY QUALITIES: Vortex connects EM & Scalar wave(Mayl, Tomilin+),

Elementary parKcles interact with both Scalar/EM waves(J Dea, Pulver, Mi Wolff,

Imlauer+), commonaliKes with DNA -Helix, ->>cont:

216

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Dissident Scientists’- “Far-Out”

• Other commercialized alleged SCALAR type tech(eg: Aquapol, 90.10., Q-Link,

GeoWave, EESystem, Plate Koltsov КФС, Dessert Greening, α-Genius, Neurophone,

MEDEA 7, Pulsedtech, BioCharger, Terafight, Water Energizers, Sev-Sports, FIOS-

Greenbox, ISEE Energywatch, Teslar Tech+)

• TORSION field theory(space-time is curved but also twisted & creates torsion)(eg

electron perpetually orbits/spins/curls or... disappears and reappears): Weissenberg

Effect hint, Naturally seen oscillation-spin-spiral in; Low-filled hose water & Boundary

layer flow(D Rapoport+),Karman Vortex Street, Honey coil effect, spiral Eddy current,

Electrorotation, Quantum spin wave(as opposed to spin wave), magnet perpetually

generates electron orbital motion-spin(also Larmor precession), Gyromagnetic-

Electrogyration effect, Faraday’s rotation, All interrelate from atom’s angular

momentum, to star/planet rotation - Coriolis/Rossby Effect- vortex- implosion- carved

spacetime - rapidly spinning black hole.

• Where does all endless energy come from? Prementioned spin of cosmological to

quantum scale should be at least primarily fed by "zeropoint energy"(Kozyrev,

Shipov+). Also Torsion field effects are actually confirmed in variety of ways by

mainstream science in fragmented compartmentalized manner(eg Electric Poling,

Electric Field Induced Softening, Dielectric Breakdown, Persistent Current effect, Field

emission under weak electric field(low level produceable by electret), Nanofluidics etc,

while effects like Laser Structuring is officially limited to surface effect but defacto

approving matter depth alteration: eg Second Harmonic Generation of glass by Laser

pulse(Jiyeon Choi+) 217


: Spin, Electrical Effects etc

• TORSION Field effect seems to be generated by following 1-16 examples

• 1-Spin Positioning/Polarization(Tam-Happer Effect) of particle-electron: any

matter generates,: material’s elementary particle is characterized by its own spin

or angular momentum, and its mass and charge corresponds to EM field. Rotation

based torsion field has different effect depended on left or right spin, both

compared to control samples(ГС Царапкин+)

• 2-Photograph(p214-217),

3-Antioxidant producing microbe mix in sealed container(anaerobic bacteria mix)

generates anomalous field: extra biogrowth, repel pest-mold-rust, improve

combustion-electrical efficiency, acoustic effect, radiation remediation, cement

strength increase & its chloride & water absorption decrease+(EMJ jp+),(Teruo

Higa+), EMJ product contains electrically active metal reducing

Shewanella(electron conductive bacterial nanowire), but sometimes also

Geobacter species?,

• This field also has electrical "overunity" Power Factor Correction(PFC) tendency

and share commonality with other mechanics with low cost or Actual Power

charged residential electrical bill saving(not just for Reactive Power penalty based

industrial PFC) effect—>> cont

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

218


& “Dissident” Scientists: “Far-Out Idea”

: Electrical Effects

• -->>cont: TORSION Field effect generated by: 3-Antioxidant producing microbe’s field

effect: Power Factor Correction Effect by:

• i-Far InfraRed wave(Not Torsion) based(Keseco+), ii-Energy harvesting by Magnetic

Induction from mainly(what else? ambient static? any change of EM field?)reactive

power caused magnetic field(PowerShaver USES+), iii-Phase conjugating EM wave

Scalar/Torsion element(Focstac Maximus+), iv-Electron emitting device(Maruko

Denshi+),

• v-Permanent magnet rotor(Roto Verter+): They often work for both A-Induction

related lagged current, B-Non-linear electric device caused wave form distortion &

harmonic effect without using capacitors or harmonic filters: auto voltage &

waveform balancing. But lack of data as to if this can be synergized with conventional

PFC saving

• Residential meter usually doesn't reflect on lag/harmonics correcting effect but last

page's pseudoscientized devices actually seem to reduce net electricity use of many

devices. All effects in this "4" occurs with even Buried porous solid biochar(not glued

sawdust)(OrgaHexa, NaraTanka , Iyashiro +),

• Same effect further by super high pressure 3000°C 90day processed "carbon

balls"(Ohki-Techno Carbon Wave+), Prolonged specific frequency laser treated lattice

structure metals re-emits Torsion field to have same effects( Synm+),

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

219


: Electron, E-Field, Particle Bombardment

• -->> cont: TORSION Field effect by: 3-Antioxidant microbe mix: PFC:

• Also can be produced by plasma or electron-discharge directly to organism or

indirectly in a closed room(Eij Maruko+)(Greentechno , Фирма

«ПЛАЗМАС», Yusing TBA-HT4+). This subtle electron effect completely differs from

High Power Electron Beam impact ionization(see next page-6)

• Strong seed charging effect for prolonged growth without light & water(BTL

Research: Levengood & Talbott): some kind of bioenergy - Similar mechanics? to

alter DNA or revert back from GMO by weak electric field(FIOS-Greenbox),

currently most widely accepted yet remaining low key agricultural and food industry

application service by electron emitting method(JemSys jp+): similar effects seen:

p371, eg A&B, there is also some link to Orgone(p372, A),

• 4-Angular momentum of rotating matter, vortex(V Kotelnikov+),

• 5- Fine Particle Bombardment, FPB(Super low temp Hardfacing like Supersonic Very

Fine Particle Shot Peening that “fuses” with surface) of UV photocatalyst TiO2 on

metal-ceramic enables improved combustion or bio enhancement field effect

directly or via water passes through it(decomposes water to Hydroxyl, yet overall

antioxidant). This effect is similar to semi-science legal accelerated High Current

Electron Beam impact ionization that alters some matter (eg surface solid matter

altering to air molecule fusing etc) or like super low energy use version of Ion

Implantation effect. -->> cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

220


: Pyromagnetic Effect, Agnihotra

• -->> cont: TORSION Field effect generated by:

• 6-Self running pyromagnetic organic waste decomposer(mostly 3x3x5m type

size) by "charging/micro-plasmafication of flowing air(at least oxygen) by its

alternating magnetic field treatment. Seems to emit only low heat(300-500°C)

yet with almost no fumes(indoor useable) produced at heat generating efficiency

close to unity and feedstock is almost completely decomposed despite low

temperature process. Ash has magnetic & bio-activation properties. It

decomposes PCB, medical waste at below conventional science law allowed

temperature and yet even almost no dioxin produced. See p106 for details.

• 7-Vedic sacrificial ceremonies(हवन: Havan / होम: Homa) appear solely

superstitious act, but usually generate torsion field like effect under scientific

protocol or at commercial applications. Semi mainstream in India: amongst

many variations, Agnihotra has highest ROI effect based on time and

cost(burning of dried cow dung, ghee[unsalted butter from cow's milk], raw

whole grain brown rice together inside copper made reverse pyramid while

Sanskrit mantra is chanted during sun down and sun rise[HSR Patil, Arv

Mondkar+])(Fivefold Path Inc, Homa-Hof Heiligenberg, Sri Sri Institute of

Agricultural Sciences & Technology Trust+) -->>cont:

221

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: “Far-Out Idea”

: Agnihotra: How It Works

• -->> cont: TORSION Field effect generated by: 7-Agnihotra:

• Effect examples: 30%+ surrounding small area's SOx and SPM(Suspended

Particulate Matter) reduction effect(Sohail Ayub+), 10%+ range crop &

animal growth enhancement(N Selvaraj+): Homa Therapy, 30%+ bacteria

reduction in water(J Matlander+), cleaning regional river stream

(Shailendra Sharma+). Each component is vital for maximized effect

including mantra(HR Nagendra+), but on each step based impact

measurement ash/burning inside inverted copper pyramid has strongest

effect(DS Rathore+), and its fire has unique acoustic/resonance

quality(Shree Vasant Paranjpe+).

• Fire effect is amplified with Far InfraRed wave of sun by resonance

(Abhang & Pathade+), then additionally with mantra(Ulr Berk+). The

ceremony and residual ash both cause bioenhancement on humans and

human benefiting animals, germs etc, while it is often conveniently &

selectively harmful to human hated germs, plants, insects. Inhaling its

smoke has healing effect even for person with respiratory disease(Vin

Kumar+).

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

222


: Agnihotra Resemblance, Biological

• -->> cont: TORSION Field effect generated by: 7-Agnihotra:

Less credible unrepeated claims of Bopal gas effect alleviation, and reduction of

radioactivity. Agnihotra variations are also practised by many other names, and mostly

less practical: too time consuming(up to 15days consecutive) or complicated, might

involve actual living animal sacrifice, less often validated by scientific experiment:

Agnicayana/Athirathram(AK Saxena+), Agnistoma, Somayaga etc.

• Agnihotra Effects might be due to resonance based amplification of geospheric/micro

electric power, and often resemble to those of Orgone(including its weather

modification ability without direct electricity/EM wave use, which in itself is still

officially pseudoscience), EM(Effective Microorganism) contained water bottle field,

Far InfraRed/Terahertz waves, especially on convenient selectivity for human

preference, and to less extent similar to ORMUS

• 8-Biological: Living cells has bioElectroMagnetic field, but there is additionally

something similar but different kind of field(АГ Гурвич+): cellular signal emitting

infrasnoic & ultrasonic acoustic wave, as well as photonic, & mmw range(Extremely

High Frequency: EHF, next to microwave): could they be byproducts or components

of certain type of unidentified wave? Also thought process or brain generates subtle

field, but at least some thoughts take place at the field outside of brain, can be

something to do with vacuum(НИ Кобозев, ВН Бинги, ЛБ Лесков+)

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

223


& “Dissident” Scientists: “Far-Out Idea”

: Various Parts of EM Wave etc

• -->> cont: TORSION Field effect generated by:

9-Spin ordering oscillation state(Y Medvedev+), 10-Semantically written

words(Speransky+), & its biophotonic effect(T Stanciulescu+),

11-Shaking, vibrating, hitting etc(Homeopathic potentization),

12-Geophysical objects: earth etc(SA Vasiliev+): Foucault's pendulum

anomaly during at solar eclipse even it is located underground(Allais+),

even some mainstream labs admit effects.

• 13-Part of non ElectroMagnetic component of Laser(optical quantum

generator) appears to show torsion field like characteristics(ВВ

Квартальнов+), or semiconductor diodes(АВ Бобров+). Hence laser or

light therapy’s effect could contain some type of bioenhancing effect in

light itself.

• 14-Certain EM field(reverse Barnett Effect)(eg; Radio equipments, Electric

noise via coil/Benveniste, Wittmann+), Spiral/circular EM process structure

itself (Tesla, Haitao Zhang+), Alternating magnetic field(K Komatsu, Y

Tkachenko+): i.e. Spinning magnets/pyramid have particularly strong

effect(Yurovitzky+), -->>cont:

224

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: “Far-Out Idea”

: Nano Geometry Effects

• -->> cont: TORSION Field effect generated by:

• 15-Mainstream supported geometry phenomena(micro-nano effects) is related to

torsion effect?: extension of “Diamond vs Char differing only by geometric

structure” - mostly nano scale(Chirality, Atom mutual positioning, Spin-spin

interaction. Isomers[same chemical with different structure]: Molecular geometry,

Electronic structure & geometric relation of StereoElectric Effect),

• Seems related to or cross over with Steric and Electronic nano effects:

eg1 Casimir force (ZPE, quantum energy flux) inducement is affected by Anisotropic-

Geometric factors(A McCauley, AW Rodriguez, K Milton+), Quantum vacuum flux

accelerated by certain geometry(J Maclay, Hacyan+), eg2 Same with singlet fission,

• eg3 monochromatic light can generate DC electrical currents with carbon

nanotube(cylinder with hexagon wall)(Mo Shapiro+), Graphene (hexagon) also has

thermoelectric response to light, Anomalous characters of helical nanocoils: Self

winding screw by microwave(Sei Motojima), eg4 Ultrasonic Consolidation (welding)

frequency affected by geometry(J Gilbert+), Metamaterials tunable by

geometry/positioning,

• Many water related examples: eg5 H2 generating non-sacrificial “nano aluminium

alloy” from H2O(AW Castleman+), -->>cont:

225

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


: Nano Geometry In Water Effects

• -->> cont: TORSION Field effect generated by: 15-Mainstream accepted

geometry phenomena related to torsion effect?:

• eg6 Hydrophobic graphene/ carbon nanotube turns hydrophilic at Single

layer vs thicker, by UV-FIR wave irradiation, Extended Capillary action: Selfpumps/sucks

up water(& electricity generation) or molten metal with

130° extra angle entry(S Hendy+), also Speed of water flow is 1000times+

violation of Hagen-Poiseuille equation /Fluid Dynamics

“law”(Majumder+),

• Similar effects when water is between two graphene sheets(And Geim+),

Graphene confined water can phase change as ice form by electric field

strength(Guanghong Wei+): Casimir effect link?, Also affects water

molecule structure, or “sucks up ions”,

• eg7 Water saturated soccer ball shape Fullerene-C60 makes surrounding

water molecules to be structured & function as “convenient” & strong

antioxidant(neutralize radicals & decompose toxins but when excessive to

organism) even after boiling(GV Andrievsky, VN Khvorostinka+), also C60

can fully contain molecular excitons, etc. -->>cont:

226

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


: Technology Variation, Research

• TORSION Field wave quality(available info in was West often limited to

Akimov/Shipov's, but including their or other large # of academic researchers' (AF

Ohatrin[Охатрин], Yuri Mashoshin [Машошин]+) previously classified psychotronic

& biological effects became available in 1990-1995 in Russia(eg negative or positive

depends on frequency/geometry/spin direction), then starting to get classified

again afterwards,

• But claims made by a part of gov't, mainstream academics/universities/media on

psy tech in Russia is more about development and application(eg microwave

frequency based device at least causes nonlocal sleepiness(ИС Качалин), while

other part of Russian mainstream group is focused on severe debunking &

criticizing of government, industry, hospital & military etc of spending money for

anything not endorsed by western science & such useless technology for yrs(ВМ

Звоников+). This contrasts with non CIS nations new mainstream level of debating

if the tech can be valid, which is moving up from previous exclusive debunking till a

few yrs ago:

• There are papers(10,000+) in Russia(DD Ivanenko+), at least 700 academic

researchers even after 1987(ФР Ханцеверов+), Ukraine+, & recent in China.

Following are examples of Torsion field wave quality; 1-6:

227

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


: Geometric Quality, Gravity Element

• TORSION Field wave quality eg; 1-6:

1-Geometric element: ●i- Axial symmetry, ●ii-Best effect on porous ma8er; wood,

brick etc(Nasonov+),

• 2-Gravity element: ●i-Link to High Frequency Gravita8onal

Wave(HFGW)?(Murad+): Generated by pair of masses acted upon by equal &

opposite force changes or sudden move, double helix, & DetecPon involves

“synchro resonance”, phase conjugaPon etc.

• Many idenPcal effect applicaPons for gravitaPonal wave as Torsion field proposed;

from spin-spin interacPon, communicaPon, geo-engineering, Pme dilaPon effect,

energy, anP-gravity, to weapons(RML Baker, RC Woods, Dehenen, Ning Li+)(p374-

379, p479-485 +). In China & Russia mainstream idea including GW

detec8on/genera8on since 1970s(Rudenko, Menski, Gusev, Braginsky, Grishchuk,

Fangyu Li, Mengxi Tang+), use of charged capacitor(Howowanec+), Completely

ignored by mainstream West(not even debunked) which claims “first ever GW

detecPon” is only in 2016 by LIGO -MIT), but effects are applicable to surveillance

etc & likely parPally classified under NATO naPonal security like gravity control

technology(p374-379) etc.

• ●ii-Even links to general Low Frequency mainstream GravitaPonal wave? A-“Non

physical ma8er” can also generate, B-Unimpedable longitudinal wave, C-OscillaPon

of space-Pme etc, ●iii-High efficiency verPcal propulsion with no inerPa(MA

Lobova+), Khrunichev Space involved?, -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

228


& “Dissident” Scientists:

: Spin & Rotation, MicroPlasma, Affects Metals

• ->>cont. Torsion field wave quality: 2-Gravity element:

• ●iv-Kozyrev Mirror for moving objects(fast spinning[10,000rpm+] objects fall

slower or faster depended on spin direction[gravity partially cancelled? Absorbing

extra energy?: Ю Богданов+] eg1 counter clock spin gyroscope in North

hemisphere/ Hayasaka, Polyakov, Br DePalma+, eg2 adding built-in secondary

rotation amplifies effects/Tsiriggakis & Provatidis+, eg3 repulsing-phase

conjugating magnetic field/Bushman, Alek+), ●v-Clearest effect at polar regions

vs equator(D Savage+),

• 3-Spin/Rotation element: Indirect “Spintronics" of all solids & fluids i.e. affect spin

states, from subtle molecules spin interaction to intensive rotating magnetic field.

But torsion field's apparent or claimed impact on matter is too high based on such

subtle weak spin field generated: i.e. "closed system overunity", or information

itself is "doing the work" at least partially?

• ●i- Change crystallization:

■-1 Increase matter density(Kurikom, Furseya+),

■-2 Link to Spin Wave, Continuous Symmetry, Magnonics(ie properties decided by

geometry structure, rather than composition/band matrix) etc,

229

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists:

: Affects Crystallization, Magnetizability, Barnett Effect

• ->>cont. Torsion wave quality: 3-Spin/Rotation : ●i- Change crystallization:

• ■-3 Generates micro-plasma, "deoxidize yet decompose" & clean wastewater

with overunity like efficiency(MV Mishenko+), use of Rotating

Electrode(Globecore ru+), or by metal FPB(Fine Particle Bombardment)/WPC

Treatment: Fuji Kihan Titan (Y Miyasaka+), What happens if high power

rotating plasma(eg mainstream magnetic confined fusion etc) is used?,

■-4 Alter quartz crystal frequency(ИИ Ползунова+),

• ■-5 Enhance emulsion:(НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЛАЗЕР»,

Hammel su+), ■-6 Quickly decomposing matter to fertilizer:(«Жигулёвские

удобрения», Экология ECOUOM+),

• ■-7 Change magnetizability, or thermal & electro-conductivity (ВА Соколов+),

■-8 Barnett effect(ferromagnetic material becomes magnet during fast

rotation without magnetic field), Or newly mainstream accepted Circular

polarized light causing Optical Magnetization Reversal via Inverse Faraday

Effect(Stanciu & Hansteen+).

• ●ii- Detected by: Metatron(Nesterov), Thermometer mercury, Quartz

piezoelectric oscillation,

230

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists: :

Affects Information? - Equivalent to ThermoDynamics?

• ->>cont. Torsion field wave quality: 3-Spin/Rotation element: :

• ●iii- Super low energy use metamaterial making; 10-50milli watt:

“information does "most of the work" instead of energy?(Trefilova, VY

Tarasenko, S Chernov+): information = energy?. Engine can be driven by

purely quantum information(Sang Wook Kim et al). In relation, some further

postulate "meaning", more than information, is closely linked to "matter" as

a part of reality composition(B Josephson, Ile Yardley, Kar Barad+): explains

Subjectivity (idea exists only as counter idea-contrast, Quantum paradox(they

don't pre-exist interactions but emerge as part of entangled relation) etc.

• ●iv- Rotational stirring & (Time Variant) Rotating Magnetic Field: might be

hidden under process names of "magnetic stirring" or "spincoating under

magnetic field" etc. Infrequently discussed but becoming a significant part of

electronics & metal industrial process at base level tech. Some use pulsating

charge carriers moving on a circular path, or matter’s resonant frequency for

further increased effect: this particular type might have a drastically unique

effect on living organism(Игорь Громыко+). Also used for “free energy motor”

p148-153, other examples in "●i" of last page, Or gravity effect[p375 k]:

Motional Electric Field link. -->>cont:

231

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


: Magnetic Field Spin = Anomalous Plasma

• ->>cont. Torsion field wave quality: 3-Spin element: ●iv- Rotational stirring &

(Time Variant) Rotating Magnetic Field: effects/application ■α :

• ■α Semiconductor, Nanometal/Nanowire, & Metal production(Strengthen &

alter steel surface/structure[Shpilman+]), Same effect in ElectroDeposition

by "Micro-MHD"(R Aogaki+), Increase copper corrosion resistance &

ductility(Maksimova+), same for iron(Sud Roy+), grain alloy effect, Semi-solid

metal casting, particularly Thixo-Rheocasting(Ch Vives+), Major metal

production cost reduction and quality improvement (VP Mayboroda+),

Anomalous effect at specific rotation RPM?(Weixing Chen+), Basically same

effect was generated with Pulsed Plating /Pulsed Electroplating/Pulsed

ElectroDeposition since WWII times by mainstream west(US Rubber

Company, General Motors, Western Electric+): far improved metal process

energy efficiency & metal quality (Plating Electronic, MacDermid Enthone,

Dynatronix+), Reversed Pulse to further enhance ability(Dutch Reverse Pulse

Plating+): waveform & frequency dependency increases. Low cost

nanowire, controlled crystallization nanometals method,

• 3●iv ■β Magnetic refrigeration(with magnetocaloric effect), magnetic field

based molecule spin control links to Torsion field element. Mainstream

ignored but actually can run with "closed system overunity" effect(PD

Keefe+). -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

232


: Rotating Magnet on Crystallization

• ->>cont. Torsion field quality: 3-Spin element: ●iv-:Rotating magnet types: ■β :

• Compared to conventional fridge, much lower cost to make & maintenance,

less energy use, less noise & vibration, No refrigerant - safer.

• ■γ Alters bacteria cell quality & bio activity(Kar Fijałkowski+) by both electronic

torsion field & biological field: effects are conventionally not fully explainable,

■δ Significant change of crystal quality especially surface quality & hardness

depended on different magnet rotating frequency(B Fragoso+) (EB eclab jp,

PulseTechinc.com+), likely linked to matter's own resonance frequency. Same

effect with alternating magnetic field based on AC current(PVA TePla AG+), to

cause crystal structure to change, or some atoms to dislocate, or transmutes &

this is often completely mainstream process at Semiconductor or High Strength

Metal Process Industry, while in certain subsectors or nations this super low

cost process is almost unknown.

• Data match of surface change of metals amongst various types of torsion field

(Kuznetsov+). Shaping metallic glass by EM pulse(Geo Kaltenboeck+), Even

static EM field can effect matter in some situations: eg Unconventional elastic

softening of matter by EM field(Nakanishi & Yoshizawa+), same as Electrothermo

poling(p241, 6-●vii), But also similar effect with ultrasonic: eg 700 -

800°C range cast treated with certain acoustic frequency 5mins to reinforce

aluminium strength(Tec-eye jp Techno eye+),

233


& “Dissident” Scientists: :

Magnetic Pulse, EM Hammer, ElectroSpark Deposition+

• ->>cont. Torsion field quality: 3-Spin element: ●iv-:Rotating magnet types:

• ■λ Disruptively low cost & high quality this Torsion field related effect

explained at last page's "δ" has many other confusing naming with varied

effect difference depended on company: Magnetic Pulse Welding/Magnetic

Pulse Forming(eg Magneform, Dana+) link- not just shockwave effect,

something to do with magnetic coil pulse is often causing counter rotating

current in target object - popular example: Electric Pulse based Coin

Shrinking? Other naming also exists: Impulse Forming/Electromagnetic

Metal Forming/Electromagnetic Hammer/Electromagnetic Impact etc(Smbgroup.ru,

PST Products+), Some more conventional wording can refer to this

effect: Cold Working/Work Hardening/Strain Hardening(Nomasico+).

• In microscale this principle is applied at ElectroSpark Deposition-Hardening-

Alloying/Pulsed Electrode Surfacing for miniscale same effects or reaugmenting

fatigued metal or surface coating etc(Huys Industries+). Similar

to High Vacuum Cold Welding(Kompaflex AG, Atlas Technologies

aluminium+).

234

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


: Rotating Pulse, Pulsed Laser Peening,

Affects Beyond Physical Subspace?, Information?

• ->>cont. Torsion field quality: 3-Spin element: ●iv-:Rota=ng magnet

types: ■λ Rota=ng magne=c field type naming:

• "Double Torsion field" effect by combining high voltage Solenoid EM

Pulse + Metal Spin Forming(PMF Industries+), Same effect is induced

by pulsed laser also: Laser Peen Forming(Cur/ss-Wright+), or

Vaporizing Foil(Ohio State Univ). This crystal structure change happens

even by AcousFc/Ultrasonic Impact Treatment(Empowering

Technologies+)

• ●v-Parameter of molecule spin structure is extended to physical

superspace?(Wheeler, MA Markov+), ●vi-Create or influence: from

spin-spin interacFon upto possibly gravity field(Terletskiy, H Wallace,

Torr & Li, Ryu Uchiyama+), ●vii- EffecFve in nanotechnology/polymer

manufacturing(J Xingliu+), ●viii- Counter RotaFon can cause local

gravity effect; i.e. Fme space warp effect (Kozyrev+)- due to General

RelaFvity law.

235

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


& “Dissident” Scientists:

: Promotes "Activation" Biologically and Materially

• ->>cont. Torsion field wave quality:

4-Non Local element: ●i-Morphogenic Field?(Gurwitsch, RG Harrison,

Sheldrake + ), ●ii-Travels to “past & future”, Fifth force(Myshkin+),

●iii-Most powerful non-classified Torsion generator?(L Sprink, Ravatin), or

CERN type collider can be used to create counter rotation with astrophysical

size torsion field effect?,

• 5-Bio Activation element: ●i-Biofield-spinfield equivalent (F Brown, Hruby+),

hence treating this biofield of diseased living being can bring back the cure(МЛ

Перепелицын +) ●ii-Like EM wave, each matter/living thing has its “favourite

& unfavorite” torsion wave frequencies, and former has bio enhancement,

latter detrimental effects(B Stahovskiy+), also spin direction and other

geophysical elements affect. ●iii-Suspicion on DNA activation effect?,

●iv- Some torsion generators need user specific calibration like radionic device,

●v- Bioenhancing effect(K Shellcross+)

• 6-Matter Activation element: ●i -Reduce viscosity of hydrocarbon(Golod+),

●ii-Radioactive matter remediation(Kinderevich+), ●iii- Spontaneous capacitor

charging (Golod+), ●iv- Solid matters’ weight can be changed & do so

nonlinearly when torsion vibe offered(Lavrentiev+), ●v-“Overunity” heat

production by reacting to static magnetic field,

236


& “Dissident” Scientists:

: Can

Affect Ceramic/Glass/Insulator's Electric Property etc

• ->>cont. Torsion field wave quality: 6-Matter Activation element:

• ●vi- Plasma & ball lightning link,

• ●vii- Self heat generating ceramic production(Da Yurth+): Determines degree

of "EM wave phase matching" of ceramic/other matter with Electric

poling/Electro-thermal poling, or equivalent effect certain laser pulse or regular

EM pulse form, with possibly mechanical pressing/stretching combined.

Basically same process is now mainstream approved: EM field use to migrate

charge in ceramic/glass (Feng Chen, Jen Thomas, ChaBum Lee+).

• Relation to dielectric breakdown of ceramic, or Electric Field-Induced

Softening(electric field lowers heat use to form glass). Also dielectric material

or nonwoven fabric is mass produced into electret (Kasuga Denki,

+) i.e. Accepted as valid science as long as not used for free

energy etc.

• Other Commercialized TORSION tech eg: ➢ Water related: EOS-2000 System,

BioIT Water, Lohnert Snowplus, Aqvadisk +. ➢ Others: Device IGA-1,

MAXiiMUS, CieAura chips, Эм пластик/EM Plastic, Shoo!Tag, Lifewave

Patch, Generator series Ehmi, Bhado/Bihadou, Chrysalis Energies, TorsionPia,

Progress Industrial Systems, МИЛТА-Ф, TimeWaver, Гамма 7 +,

237

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


effect by Pyramid Geometry & others:

• Pyramid influence & generation of Torsion field like effects:

1a-Blade cuts better(Drbal[styrene plastic pyramid was commercialized in Eastern

Europe during Soviet era: Max Toth], M Kawakami+)(Pyramid-magic ru+) : Weak

ambient microwave/Far Infrared wave is effectively absorbed by pyramid

geometry(eg group pyramids are used for microwave absorbing Anechoic Chamber:

but appears geometry itself, not necessarily because of the valley structure between

pyramids does absorbing) then resonating inside to cause water to dry out from blade

edge(Electromagnetic Dehydration)(Drbal+), but additionally there seems to be some

kind of resonating field effect with more flux in East-West line at least partly related

to(or reacting to) earth magnetic field. But even ungrouped lone pyramid skeleton

structure has similar effects(Parr+),

• 1b-Blade under pyramid not just dries faster but it does really seem to change

microstructure at blade ie “self sharpening effect”(Krasnoholovets+),

• 2-Mental clarity & mediation enhancement when stay indoor of low angle(same as

Giza) pyramid. Some have capacity up to 5000 people as meditation centre(Pyramid

Valley International, Maheshwara Maha Pyramid): sometimes considered as hyper

dimensional geometry with "other than 3d physical reality existence" & energy flow.

Over 1000 small pyramid structures with 10-100 people capacity were build in India as

meditation venue as mainstream status in its Central East states(Pyramid Everywhere

[Brahmarshi Patriji], PyramidElements+). Enhanced meditation itself even brings cures

to some serious chronic disease & has epigenetic alteration(Herbert Benson+)->> cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

238


effect by Pyramid Geometry & others 2

• 3-Medical effects, 10+ facilities(Пирамиды Голода - НПО «Гидрометприбор»+),

pyramid building's commercialized medical use in Russia(«Визави» в Тольятти[АМ

Гребенников]+), & mostly not officially published)mainstream scientists research in

Russia(G Lozino-Lozinskiy+): with generally equivalent to highly successful version of

pharmaceutical effect in wide range of aspects when patient is being in pyramid or

ingesting water/nutrients that was in pyramid:

• ■●РАН(Russian Academy of Science: RAS)(ВИ Костиков): 200% electrical resistance

change of carbon, ●Change of radioactivity, crystallization & its optical quality changes

■●РАМН(Russian Academy of Medical Science: RAMS) - Ивановский филиал

(Клименко & Носик): x3 immune increase with natural drug, ●(АГ Антонов): water

can have same effect as glucose, ●(ВА Макаров): Hematology effects, ●(НБ Егорова):

drastically decreased mortality rate 3% vs 30% etc.

• ■Other Russia/Ukraine/Ex Soviet block: Evaporation is faster(МС Радюк+), Mainstream

hospitals used indoor pyramid device("НИКО-ПОЛ"+), Basically same device is officially

accepted by Cuban gov't for medical effectiveness as leading main driver for some of

chronic disease cure & injury after repeated strict tests(Ulises Sosa

Salinas+)(Piramicasa+)

• 4-Drying or water evaporation effect: Experiments of fruit drying are fairly consistent

mummification result without rotting or heavy discoloration of control samples. Metal

blade's micro water beads dry faster(Krasnoholovets+). -->> cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

239


effect by Pyramid Geometry & others 3

• 5a-Disinfection, antibacterial & plant growth promotion effect on

matter/plant /bacteria located in the structure yet human preferred

fermentation is conveniently enhanced: ■Other nations' academic:

●: significant preservation effect on milk(Itagi Ravi Kuimar+), on Halal(MAA

Abdelsamie +), or growth speed on seeds, Pyramid with fibreglass is more

effective than wood based, but no difference in seed mortality rate (HR

Nagendra+), promote structured water(Russly Abdul Rahman+),

• ■ Many noncommercialized claims exist, but a BioDynamic certified farm

claims to improve wine taste faster(Summerhill Pyramid Winery).

■ Sometimes plants inside pyramid moves around in cycle(control doesn’t)

every few hrs(not matching sun's orbit at all) like some sort of force to react

to is shifting(Schul & Pettit+), & actually measurable by conventional means

and probably some relation to cosmological energy collected at resonating

field in pyramid(AA Adamenko & GD Berdyshev +).

• 5b-Disinfection, antibacterial & plant growth promotion effect by water

stayed in the structure for prolonged time(V Uvarov+), The building has

supercooled water production capability: existence of some type of distinct

"bioenhancing like energetic field". -->> cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

240


effect by Pyramid Geometry & others 4

• 6-Different angles of pyramids: Some claim pyramid’s high performance is

result of synergy with relevant geomancy factor and without best location

selection, effect might diminish. Effect amplification differs directionally,& it

often diminishes or annuls if not parallel to North-South(Vit Groisman+), Effect

of pyramid differs depends on vertical height location inside of it(Novikov &

Kiseivel+),

• Large scale pyramid in West are mainly in North America & mainstream groups

don't claim anomalous effects(Luxor Hotel, Memphis Pyramid+), while fringe

groups do(Jim Onan[Gold Pyramid House]+). Also US military might have one

facility. Infrared thermography shows anomalous temp. distribution within

structure and on pointed top.

• Occasionally some radar or electro-photonic equipments pick up some plasma

like vortex projection from top of large pyramids world wide(John DeSalvo+)

• 7-Some other geometric shapes seem to "collect" similar type of energy: Flat

triangle(S Iwasaki+, at right angle, delta wing vortex like subtle power

generated), Hexagon/cylinder tube, or hollow open structure(Grebennikov, S

Nomura+), Cone(Frings), Ring(Kar Wagner+), Golden ratio, Fibonacci sequence

(Shakhparonov+), Water placed on Flat Holofractal graphic or Flower of life

printed sheet(bioenhancing effect). -->>cont:

241

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Biological & Thought Generated

1: Spin

Direction Controllable Air Convection: Egely Wheel

• TORSION field effect seems to be also possible to generate primarily by Mind,

Emotion, Body Organ, or Other Biologically Originated Cause. Emotion boosted

clear thoughts, or even at any emotional state: i.e. “subjective in nature, with

objective physical basis”(АВ Чернецкий, Thorns+), Usually extremely weak field

effects. Currently strong bioenergetic field effect is one of most debunked and

even openly suppressed world wide including non West, equal to the extent of

non allopathic medical suppression in US: in the name of "preventing fraud",

while genuine fraud exists, others operate with consistent long term results.

• Appear to link to weak electric field effect with disproportionally strong physical

"overunity" influence in various ways: some type of energy-informational factor?

• Usually this energy can only run specifically made small “bioenergy” generator

type without contact or wind(R Pavlita, Zde Rejdák, Egely[Egely wheel], Ro Hruby,

Bu Payne +), based on the subtle bioenergy of human body & organs that would

cause a slight temperature rise(less than 1C°) inside of focused cone/cylindrical

geometric made of certain metal?: some type of air convection spin effect seems

involved but something else also exists.(similar to orgone accumulator concept?)

• Terms like Psychic field, Bioelectromagnetic field, Psychotronic field, Chi/Qi,

Bioenergy, Information field etc sometimes seem to refer to this "biofield"

originated by bioorganism/mind or its physical effects. -->>cont: 242


Biological & Thought Generated 2:

Inseparable Connec:on With Conven:onal Effects

• ->>cont: Field generated by emotion boosted thoughts & body field:

• This category of Torsion field like effect seemingly causing human mental

& physical activities are usually presented in Western society as

compartmentalized /separated into many categories of unrelated

phenomena of “placebo”, mistake or non existent hallucinatory type

academically invalid perception:

• But those disparately categorized events or causes are usually strongly

interconnected and inseparable(ВМ Кандыба+), including when strong

physical effect are produced or utilized, and many mind based effects can

basically replace many mechanical devices with lower costs while some

can deliver effects currently unduplicatable by machines(Николай

Алексеевич Колтовой+) : eg Trivedi Effect(mainstream India accepted),

Bronnikov Method(NP Bekhtereva: extensive mainstream academic

testing in Russia/Ukraine), BengstonResearch(on going successful

controlled experiments & application with taboo serious disease medical

cure),

->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

243


Bio

3: Inter-Connection Of Many Effects

• ->>cont: Field generated by emotion boosted thoughts & body field:

• In this biofield section, strong Torsion field like mind effect/body field effect

affecting physicality or strong sense mechanism that is conventionally

unobtainable is discussed. Following usually differently categorized people

/discipline often appear to use very similar or exact same technique:

• ➢ "Spiritual discipline"(Qigong/Kikou etc), & Shamans, ➢ Religious event

effects -notably evangelical, ➢ Breathing arts, ➢ Part of some magician

/mentalist performance, ➢ Hypnosis, ➢ Energy medicine, ➢ Healer practice,

➢ Psychic's ability, ➢ Seance medium, ➢ "Physical freaks" or "Superhuman",

➢Various sects of specialized martial arts, ➢ Specialized military combat

methods, ➢ Military/Intel surveillance

• ➢ Also usually undisclosed area of high level professional bodyguard protocol

(eg in Russia: Академия Национальной ассоциации телохранителей ):

• International top elite level body guards might usually consider nonlocal

psi-attack by biological and electromagnetic (torsion/psychotronic)means,

surveying relevant people's mind, as well as probability prediction not just

based on "remote viewing" but combining with astrological statistics of key

elements(ДН Фонарев, ГГ Рогозин+). Other stronger bio field projection

examples are also quoted in coming pages.

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

244


Bio

4: Field Reading by Blindfolded Vision

• ->>cont: Field generated by emotion boosted thoughts & body field:

• ■α "Field" reading only effect: Local(direct face to face, up to 100m range

away, or non-local long distance but via video screen face to face) "mind

reading", blind vision. and Non Local(p249-252)

• α i - Sense perception of near-field vision when blindfolded(Genius Mind

Academy David Ting, Инфовидение+),

• Sensing by using unconventional part of brain(eg mid brain, "third eye" etc),

body as a whole, "imaginary sense", or biofield itself as field receptor. This type

of method occasionally seems to induce regeneration of: surgically removed

organ, lost 2 nd teeth, or substantial healing(GP Grabovoi, Аркадий Наумович

Петров, Андрей Игоревич Полетаев, VM Bronnikov+),

• α ii-Same as above "i" type near-field vision reading blindfolded but by use of

palm or skin sensitivity: or partial "remote viewing" skill(Kleshova[Godin], Yvo

Duplesis+): above category "i" is often unable to see object when original

photon projection point is blocked(object is covered up at its source instead

of blind folding receiver's eye), hence this is basically different mechanics

though some seers can use both methods. -->>cont:

245

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

5: Field Reading by Specific Body Parts

• ->>cont: Field generated by emotion boosted thoughts & body field: ■α

BioEnergetic Field reading only: ii-"non eye reading" :

• Less frequent "seeing ability" by other specific body parts use like ears, arm pits,

nose, sole of foot to "read"( -[- Chen Shouliang], Сергей

Семиволос+). Also sometimes there are elements of reaching into own

subconscious, or even other people's conscious awareness who knows what is

hidden for knowledge /information to "see"(ВБ Поляков+): highly skilled

psychics /mentalists often do this by use of whatever sense they can use most

easily at given time(including "cheating" by conventional tricks) without getting

trapped by one particular method(each time is different) hence those skills are

often inseparable.

• α iii-X-ray vision: Partially view under the surface like X-ray or Terahertz wave

scanner sees(N Demkina, Va Kuzmenko, Ser Lysechko, Юля Воробьева+, people

capable in this category have higher chance of other psychic abilities(healing,

telekinesis, OBE, Martial art etc),

• α iv-"Mind reading" from biofield: seems to be used as advanced "reading"

another person's thought by sensing field effect by unconventional part of brain,

body as a whole, or biofield itself as field receptor. Also works via long distance

live video camera. Commonly practiced by mentalists at mainstream level, in

conjunction with closely inter-related biological based "mind influence". >>cont

246


Bio

6: Field Reading plus: Mind Reading

• ->>cont: Bio field: ■α Field reading only:iv-"Mind reading" :

Mind Reading research seems to be constantly being tested in try & error manner

by combined use of electronic/acoustic /chemical /scalar/corporeal program "insitu"

or at confined situation by institutional back up unofficially. Probably very

important element at certain thinktanks, large corporate groups, military, intel, &

its contractors: : eg Silent Subliminal Presentation System(SSPS)

• Within this context: PR firm & media's role sometimes appears to be a debunker &

secret disclosurer both at same time(similar to "UFO" or non-terrestrial civilization

validation as fictional setting), like sometimes high performing mentalists

appearing to be openly showing teleportation or telekinesis effects as "mere trick".

• Although difficult or irrelevant to distinguish, even sophisticated

mentalist/hypnotist etc's biological based "mind reading" appears to be primarily

using conventional sense mechanism of interactive dialogue, body gesture,

voice(not biofield reading), which is so intertwined with non conventional sense

mechanism.

• Yet body gesture etc reading goes into to extent of pseudoscientized refined form

of "somatic metaphor": mind/emotional state shows up as sign/symbol in various

conduct, posture, expression, or body symptom: This "reading" is actually

common skill amongst main media accepted mentalists & relates to severely

debunked high performance version Homeopathy/Naturalpath, German New

Medicine, Bruno Gröning method , ThetaHealing(Vianna Stibal) etc. ->>cont:

247


Bio

7: Mentalist Tricks Mixture: Common

Sense, "Somatic Metaphor", & Psychic Effects

• ->>cont: ■α BioField: iv-"Mind reading" : Somatic Metaphor: Gröning,Theta Healing

etc: Well documented far beyond mainstream effect claim in serious chronic disease

(also moderate claim Self BioFeedback[Elm Green+]): But many of such cures are

entirely Placebo based: this word can be misnomer. Another eg: placebo water

seems to carry the "vibration resonance of drinker's belief"? - because effect

disappears from the water when effect blocking chemical(eg naloxone) is

added(Fabrizio Benedetti+).

• Hence mentalists use muscle kinetic response(Applied Kinesiology: AK [Incidentally

strictly speaking, AK effects or others to read mind is labeled pseudoscience, yet

mainstream conveniently stretches interpretation of this as valid effect temporarily to

debunk mind reading effect. This phenomena is similar to reasonless-skyscraper-rapidcollapse-valid

temporary science at geopolitical event), & Ideomotor skill, Eye

movement signal reading & feedback Additionally weak torsion/scalar field related

biofield/aura sensing seems to be practiced by bulk of high performance mentalists as

a minor element yet intricately mixed(Marc Salem, Wane Hoffman, David Blaine+),

while some seem to use higher % of further more unconventional skill(Keith Barry+).

• Others are suspected to mix conventional magic trick & actual high level

unconventional field reading or psychokinesis type effects but difficult to identify

which is which([], Lior Suchard, Сергей Листопад, Cyril Takayama, Steven

Frayne["skinny" super soldier types?], Dan White+): ->>cont:

248


Bio

8: Mind Reading, Remote Viewing

• ->>cont: Bio Informational Energy field as Torsion Field: ■α Field reading only: iv-

"Mind reading" : conventional trick vs psychic effects: Mentalists skill:

• Conventional Trick or Science unapproved effects?: often mentalists appear to be

using both at same time(eg Using sleight of hand with teleportation /thoughtgraphy,

Dramatizing pyrokinesis by mixing flash powder, etc): How far would this type of

Western "disclosure" of psychic/telekinetic ability go? Would healer cure someone &

call it "trick" on prime time TV in West & leave it as placebo?(Often shown on main TV

in non West, but not appearing to affect much conventional medical market share)

• αv-"Nonlocal reading as Remote Viewing(RV), Clairvoyance": generally much more

difficult compared to near field interactive live mind reading or items reading by

blindfold, or even use of Psychometry(reading "field" of token matter belonging to

someone etc), yet RV is possibly able to extract more comprehensive data.

• Different types: •1 Many different proprietary based strict viewer /helper protocol

based sequential set up (versions of RV)etc, •2 Loose protocol type, •3 No protocol

intuitive random "psychic" approach: eg: In rare cases have flash image suddenly

comes as listen/watch/read news(Sharon Neil[blind], Debbie Malone, Karen Prisant +),

• Often referred as Anomalous Mental Phenomena/Anomalous Cognition/Extra

Sensory Perception(ESP): “Psychics” might do it naturally(Noreen Renier, A Dellafiora,

Annette Martin, Marry Ann Morgan+), or tool users(Jean-Louis Crozie[pendulum:Yevs

Rocard]+), with similar level+ of accuracy as top RV, but might be less consistent &

working mechanics seem to be often different. ->>cont:

249


Bio

9: RV is Dumbed Down Version?

• ->>cont: Biofield: ■α Field reading only: v-"Remote Viewing"(RV), Clairvoyance:

• More commonly found ability for savants(Di Powell+), Rare case of police force

member with disclosed significant psychic ability use(Pat Price, Keith Charles+),

• Assistants involved Military RV(there are several versions in this US protocol

method) seems to develop high consistency/accuracy performers(Daz Smith, Co

Brown, Major-General Thompson, J UMs, Moorhouse+), Most people need training,

but extremely rare previously untrained super-viewer("natural psychic") can scan

exact numbers directly(Pat Price[US intel confirmaQon, Ed May]+) of remotely filed

locaQon in highly classified area(much more difficult to scan than reading mind face

to face). Most common people can learn to RV effecQvely(Puthoff+): but aWtude

makes major skill development difference(Schmeidler+).

• Resonance entrained methods is deemed to improve effecQveness(Karen Newell, R

Monroe+), i.e. only dumbed down version is declassified?(D Allgire, G Wheaton,

McMoneagle, Wol Messing[МГ Ярошевский]+).

• Some anomalous high sense appears to have developed aher electrocuQon(Jo

WhiMon, Greta Alexander+), or seeing many killed(Bill Ward+). Only a frac7on of

Western police would "violate code of silence" to admit psychic use(Nancy Myer,

Sally Headding, Phil Jordan, R Cracknell, Rosemary Kerr+), also needs specific mind

set to cope with "empathy experience of the vicQm"(Nancy Weber, Dorothy

Allison+), also Forensic specialists rely on them(Sally Headding+), famous mediums

are generally weak in this area with a few excepQons(Allison Dubois+) -->>cont: 250


Bio

10: How Much RV is Really Usable?

• ->>cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading : v-"Remote Viewing":

• A few have official records of international police cooperation including Interpol

with good results or on live tv programs while targeted by intensely focused

selective debunking by "credible media"(G Croiset[Wil Tenhaeff], Hurkos+), or

regularly showed up on Japanese tv for accurate viewing for lost persons

etc(McMoeagle+),

• Generally effective to have limited information(front load) to lessen prejudices.

Use for long distance communication(Ю Каменский & К Николаев+).

• In Russia, numerous official ex-military psychics(военный экстрасенс)(ВЛ

Рехлов +), or intel(Тофик Дадашев, ФР Ханцеверов+), specifically state the

"extrasense" program is not only continuing but critical part of operations, and

some would frequently show up on national prime time media for commenting

after retirement(МВ Виноградов+) and their companies openly talk about

specific case cooperation with police which issues numerous official

acknowledgement stating their high ratio of effectiveness(Центр Михаила

Виноградова +). Yet services also exist in West by similar system(practically 0

media exposure)with a few dozen+ psychics stand-by with claimed found

missing person rate close to 50% range(from missing pool of police couldn't

find)(FIND ME group[but this service is basically free: Kelly Snyder]+) ->>cont:

251

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

11: Dowsing & Commercializa5on

• ->>cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: v-"Remote Viewing":

• US's CIA RV Program officially terminated because they feared ridicule as

mainstream claimed, or just a way to taking it to "underground"?(LR Bremseth+),

RV is also explainable by subtle type of Non-aquatic version of

Electrocommunication Effect as charge is always involved at molecule level

• After '95 RV/ESP official research cancellation, other US gov't organizations, & prv

contractors are still officially engaged/transferred to(SAIC+),(DoD, Navy - ONR [Bre

Olde, Pet Squire+] etc) under various obscure names.

• αvi-"Nonlocal reading as Dowsing": also biolocation/radiasthesia & mind factor

heavy radionics. Stick use to discover water was described in practically all world

wide ancient civilizations. Can be categorized as same as Remote Viewing.

Unofficially fairly widely used for commercial exploration(Bill Cox, Hen Gross, Олег

Ивановский, Mar Mondavi, Emmy Kittemann[H-Dieter Betz] +). Generally any

targeted item search ranging from mineral resources, archaeological

discovery(Geller[Moshe Dayan+], John Baker Deviner, Peter Golding

Archaeological, Клуб Радиоэстезист +), water, military(weapon/security

search)(Геннадий Михайлович Шаповалов +), to any specific hidden objects,

"psychic detective" etc: but many dowsers have high success rate only for their

expertise target items, and most dowsers /remote viewers are effective only when

they deployed accustomed methods. ->>cont:

252

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

12: "Viewing" NonTime + NonLocal?

• ->>cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: vi-"Nonlocal-local Doswing":

• Some non-Western nations actively/tacitly endorse effectiveness(Les Matela+),

Existence of Western ignored various academic studies(биолокации)(ЛГ Пучко, НН

Сочованов, БА Григорьевич, СН Бндарчук +).

• Some water drilling companies in "pseudoscientific nations" have own full time dowsers

as official part of water supply service(«Вода основа» Днепропетровски,

Предприятие "Крот" Днепропетровск, Зелёный колодец Ленинградской +),

(there are many that don't advertise, but often intentionally have pages talking about

effectiveness of dowsing in brochure/web page). Some dowsers work closely with

drilling companies(ООО Геомант: Биолокация +), Also "pseudoscientific" UNESCO is

partially endorsing dowsing(Solco Tromp, Герасим Васильевич Богомолов+ ).

• In Western ally nation French Academy of Science in '70s more or less declared several

biofield type effects(telekinesis, dowsing, scalar wave cancer cure 90%plus etc) valid,

Also more such "violation of scientific ethics" by many UK high profile companies and

media by admitting use or endorsing. Austria is often pseudoscientific prone with

exploration companies use dowsing combined with conventional tech(Stuck Exploration

GmbH+). In North America last official Governmental use appears to be pre

WWII(Evelyn Penrose+): even radionics were officially used after. As western

mainstream std process, prominent scientists positive comments on dowsing effects or

anything unapproved are conveniently ignored(A Einstein+).->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

253


Bio

13: Dowsing Tests With No Effects

• ->>cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: vi-"Nonlocal-local Doswing":

• One of most extensive major large sample mainstream control test Munich/Scheunen

Experiments(without apparent distortion factor skewed to debunkers) usually

interpreted as conclusive null collective results(only one of 40 or so dowsers did far

beyond statistical performance[Hans Schroter], & only one of several tests produced

significant collective results). But test content is not same as actual field condition at

all and dower's notable ineffectiveness when conditions change is well known(walking

on second floor to detect unburied air exposed metal pipe on first floor house, not

water flowing underground by walking on ground sensing all ambience - air sound

etc). Another similar scale Deutsche Gesellschaft fur. Technische Zusammenarbeit

(GTZ) field experiment(condition is unchanged from way they conduct business)

produced satisfactory results(similar level as generally claimed by top rate dowsers).

• Although there is no such evidence for failed test, it is known amongst specialists this

failure as well as magnetic water/magnetic fuel treatment effectiveness failure can be

induced by specific geomagnetic area activity or artificially generating specific

entrainment acoustic or electromagnetic frequency that are undetectable.

• In West, large majority of commercialization is unadvertised word-of-mouth types,

without web sites, and often depends on association based referral(Sourciers et

Géobiologues d'Europe, American Society of Dowsers, British Society of Dowsers+),

->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

254


Bio

14: Dowsing User Major Corporations

• ->>cont: Bio Energy field: ■α BioEnerge4c Field reading: vi-"Nonlocal-local Doswing":

Few openly adver.se their service in West(Kuebelbeck Underground Water Loca5ng,

Bioloca5on.com, sourcier-idf.fr, Mervyn Milner - Dowsing +), Some uses

pendulum(Sourcier Toillier +). Some work on high cost mining explora.on(Geller[Val

Duncan:Rio Tinto, Jose Lopez Por.llo: Mexican Pres/Pemex], Stanislav Hruda, Paul

Clement Brown, prospec5nggold.co.uk[Peter Taylor]+), DACH na.ons are more

focused on water & residen.al geopathic/EMF toxin effect loca.on(Geobiologist Hans

Janisch, Richard Helfer Wünschelrutengänger, Reiner Padligur +), some go far as

construc.on site based building material diagnosis in addi.on to water(Baubiologe

Baldermann UG, GoLried Kurtz - Baubiologie+)

• Western military used to officially deployed mine or any risk loca.ng even aXer

debunking started in 1950s(Gen Pa]on, Maj-Gen James Sco]-Elliot +), reports on

extensive use at least .ll Vietnam War, then to Remote Viewing program closing .me

in 1995(including dowsing on map, not on site). Major corpora.ons in Europe s.ll

admi`ng(Hoffmann-La Roche[P Treadwell], United U.li.es, Severn Trent, Thames

Water+). Yet there is a rare major public suppression of high profile use dowsing:

• Military Dowsing Rod based bomb detector makers in West(it is true dowsing is

basically never 100% workable for all people) were forcefully shut down(ADE651,

Alpha6, GT200+) a:er large 3rd world sales (Typical sign of effec.veness. Unless

coerced, Police/military never buys & uses pseudoscien4fic device without

addi4onal extensive field test, strong reference, extra cau4on to confirm

effec4vness), and customers' sa=sfactory con=nuous use is cri=cized ->>cont: 255


Bio

15: Military Dowsing Suppression

• ->>cont: Bio Energy field: ■α BioEnergetic Field reading: vi-"Nonlocal-local

Doswing": High profile Military/Police dowsing device:

• Others are intensively debunked & extensively harassed /sued in West

(SNIFFEX PLUS +), This type of massive coordinated suppression campaign

under the name of "justice" is still possible to deploy for official Cold Fusion

or other free energy commercialization when it is launched at high profile

level, by involving dramatic coordination of majority of even "alternative

media" or non western private media to call the new tech outright fraud.

Same "morality" based intense suppression is almost guaranteed to happen if

Radionics mainstreamization on medical and agricultural application is

attempted against current narrative.

• General dowsing working mechanics: Hand twitches unconsciously to a mind

focused specific "signal"(like equivalent of searching for a specific sound or visual

item) as a body response to: Quasi magnetic like field on specific target item(ZV

Harvalik, Gor MaClean+), "Information field"(НН Сочеванов, ВС Стеценко+), or

At least underground water flow generates weak magnetic field(mainstream

accepted) & this might get amplified by some geological force?(Yves Rocard+).

Another way of explanation can be: subtle Scalar frequency broadcasted by target

object is picked up by "human body antenna" & hand twitches(Bovis, G

Lakhovsky+), based on mind focus to tune into the frequency. ->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

256


Bio

16: Use of NonTime+NonLocal View?

• ->>cont: Bio Energetic field as Torsion Field: ■α BioEnergetic Field reading:

αvii-"NonTime, NonLocal Scan": Prediction/precognition purpose

"Dowsing/Remote Viewing". Idea of future probability prediction makes it

unreliable compared to regular dowsing or remote viewing(Cha Tart+), yet

commercialized/military/intel future remote viewing or strategizing often

combines cosmic/astronomical level cyclic or geomagnetic oscillation based

statistical factor(i.e. astrology) to increase accuracy of such statistical

probability forecast for major events:.

• CIS Intel/military commonly claim NonLocal Scan + Astrology is a std process

not just in Russia(Ю Скоков, НИ Рыжков, АС Бузинов, АЛ Чижевский +), but

top Western intel/military/gov't etc is utilizing this method while debunking

publicly: (Geller, Jean Dixon+)

• At least some Western elites openly take it seriously(Ed Dwey[Study of

Cycles]+). Also major corporate/NGO use it at least in Russia(АВ Зараев+),

• Short term probability prediction for successful stock market high investment

returns(Targ, Pau Smith+), Is there some evidence of psi factor for business

success?(Douglas Dean+). While official million$ lottery “lab prediction trials”

all fail, thousand$ range lottery continuously won using experimental

protocol(Mil Ryzl[P Stepanek etc: stronger effect came from hypnosis use]+):

->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

257


Bio

17: Field Influence -> Mind Influence

• ->>cont: Bio Energy field: : ■α Field reading: vii-"NonTime, NonLocal Scan":

• Number & market direction prediction is usually done by remote viewing of "up"

or "down" or number as specific pictures/images pre-associated to them.

• Some speculate about differences between future prediction vs future

influence(Hel Schmidt+). Tested far above even-ratio future prediction(time

probability reading) readers' brain wave show accuracy might involve brain's

magnetic anomaly(Che Alexander, Ric Broughton, Persinger[Harribance effect],

Venkatasubramanian+).

• β "Field" manipulation effect: Type of psychokinesis. Yet Field Affecting vs

Reading might be very close effect and sometimes indistinguishable.

βi- Mind Influence to other humans & animals/plants: a- High performance

mentalists/hypnotists' basic skill of significant thought influence/or idea/belief

implant to people is widely demonstrated on mainstream TV even in west.

• Top practitioners can commonly program new beliefs & personalities to a certain

type of person by language during subconscious hypnotic state, so when come

out of hypnosis, still can cause that person to alter regular personality

/cognition/discernment on key trigger command words, to take actions they

wouldn't at regular conscious state: including giving up precious possessions to

strangers(eg Gendam hypnosis), conduct ALL types of acts, then later has no

memory at all: Words generate informational field via receptor's brain? ->>cont:

258


Bio

18: BioField Touch or Physical Touch

• ->>cont: Bio Informational Field as Torsion Field : ■ β BioField manipulation:

βi- Mind Influence to other humans & animals: a: High performance mentalist+

• This people-control aspect of hypnosis has been documented, witnessed commonly

even by mainstream military/intel type people: eg Long term spy for several months

continuously(Estabrooks+) Project ARTICHOKE(Helms+).

• Hypnosis triggered instant personality change could involve sudden illness or cure(B

Lipton+). Or change in Physical ability & allergic response(Be Braun+)(Zdenko

Domancic Method+), Eye color(Fr Putnam+) - accompanying sudden brain

electroencephalograms (EEGs) gap as if brain is connected to another person: Same

gap occurs at during vs after mediumship at seance(Cha Hapgood+),

• Yet some high level performers are known to be able to do the same thing to

people they never met before(not programmed prior) - at least for a short

term(Tom Silver, Dodie Magis+ ). Rare official mental energy healer license granted

in West Hallandale Beach FL USA(Dean Kraft)

• Also imitation of human operated hypnosis is partially done by computer /TV

screen: generate pre-mentioned field(by associated wave if exact frequency is

emanated) that causes hand(palm) based nonconact hypnotic state in human by

only EM field generated from monitor screen(H Loos, E Rauscher+), and additionally

some sort of cosmic or astronomical phenomena seems to influence this

bioenergetic type field(ЛП Гримак+).

259

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

19: "Opening Up" Biofield Then..

• ->>cont: Field generated by thoughts & body: ■ β BioField manipulation:

βi- Mind Influence to other humans & animals: a: mentalist etc's psychokinesis

• Hence sometimes separating even biologically induced or mechanically induced

control(also at controversial segment: p452,453[4a-d], p467,468[2a]+) of biofield

becomes difficult/irrelevant.

• Insistence of mainstream science/NGO/gov't, or media's scientific comment on

ineffectiveness of hypnosis as deception/mind control contradicts same media's

endorsement of identical effect for entertainment use to the degree rarely seen in

normally uniform reality creating mainstream west.

• Post 1980s MKUltra officialization(mind control project: by use of chemical, bodily

conditional response & electronic effects(see controversial segment p467): media

level science mainstream North America/Germany is lobbying very hard, that no

person can be controlled to feel differently, or planted beliefs(even temporarily)

unwillingly or take any actions they don't like by a trigger command and forget

afterwards - without exception. And evidence obtained by hypnosis is invalid(but

actually used by mainstream military, police, intel in many western nations).

• UK media is differing by their major media affirming assassin examples(D Brown).

Note this external mind influence effect locally as well as non locally by electronic

& mind both has been a part of full mainstream science & media in Soviet-Russia-

CIS. -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

260


Bio

20: Human Plant Communication

• ->>cont: Bio Informational Field as Torsion Field: ■ β BioField manipulation:

βi- Mind Influence to other humans & animals/plants:

• b- Implantation of complicated new action instruction from human to dog(ВМ

Бехтерев, ВЛ Дуров +), Animal brain reaction measured when its offsprings are

killed non locally(ВП Перов, ИМ Коган+), or when the animals’ siblings are

shocked electrically(AA Berezin+).

• c-Plant interaction-communication with human thoughts, what appears to be

plant field reading capability is "confirmed" mainly by use of galvanic skin

response(lie detector) instant biofeedback or Kirlian Photo(Backster, “LG

Lawrence”, Maslobrod, Vogel, PP Sauvin, A Mikami, Ot Rahn, Eldon Byrd,

Puthoff, B Swanson, Ken & Washu Hashimoto - -

[alphacoil.com]+). This is part of mainstream Russia/Soviet idea(ВН Пушкин

[Психологический институт им. ЛГ Щукиной], ГИ Ангушев["hypnosis of plant"

improves communication?], Korotkov+).

Sometimes works well like fast remote viewing by "tapping into plant wisdom",

but only for certain limited % of people consistently. Not about inter-human

communication, but at least plants have some sort of "feelings" & can

perceive/process/store information(J Chandra Bose, Гунара & Карманова+).

• d-Plant memory of human(V Adamenko, Ra Fontes, Soloukhin+), -->>cont:

261

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

21: Mesmer & Magnetic Transference

• ->>cont: Field generated by thoughts & body: ■ β BioField manipulation:

• βii-Trained high performers can cause strong enough field effect or non local

contact to affect people physically(move, fall, feel as if touched etc)whom they met

for the first time with non-contact method & subject's eyes closed:

• a- Cause subject to clearly sense someone is touching, or pushed or pulled like on

puppet strings by advanced hypnotist(Marco Paret, Tom Silver+), or when someone

is touched, then different "hypnotized" paired up person(s) to feel the same

sensation of touched or have voluntarily synchronized movement of body

unknowingly(FA Mesmer+): "Magnetic Transference". This effect is western

mainstream science debunked as impossible, while at Western media accepted

mainstream magicians/illusionist practice as basic skill: rare situation of science is

denying the effect but usually debunking-obsessed Western main media fully

accepts it without criticism.

• b- Same technique is used as part of elite military application(eg Бесконтактный

Бой/”contactless fight"/touchless knockout)(В Старов [VadimStranov.ru], ОВ

Мальцев[OlegMaltsev.com]+), same effect of moving people or falling them on

ground contactlessly by using some pointed tool(МВ Рябко[Systema Ryabko]+),

Some even teaches mainly for civilian market(Школа Серафим +), Others teach

only as extra curricular due to its difficulty(ДВ Скогорев [Сибирский Вьюн]+), --

>>cont:

262

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

22: Contactless Body Manipulation

• ->>cont: Field by thoughts+body: ■β: ii: Affecting people without touch:

• "Contactless combat": is more accurate to say PsychoPhysics – Психофизика(АЛ

Лавров, Олег Горват+) because there is always contact but on different levels

including non-physical: aligning bioenergy, nervous system, breathing, emotions,

shared ambience & ground etc

• Martial artists & healers also deploy this skill(eg Karate & Kyusho ryu)(J Hogan, G

Dillman+), common amongst qi going/chi kung/Ki Kou masters(Kaku Ryou - [

] + ), others (Nyoman Serengen[Yellow Bamboo], J Lampila+):

Significant portion of martial art/qigong masters & healers who can demonstrate this

skill seems to stay away from public video demonstration to "show off" due to the

teachings' philosophical reasons.

• But basically none of above noncontact technique has universal hand combat effect

on all people 100% of time,(some kind of connection and agreement at least on

subconscious level needs to take place between "affecter and affectee": "connection

with matter" is also claimed to be important to move objects without touching by

telekinesis capable various masters) and usually 1-40% range of people first exposed

to top performer of non-contact technique would not be affected(and this failure

demonstration is public major TV broadcasted repeatedly in some nations: debunkers

/nonbelievers are usually more often able to withstand unaffected). Top users usually

know if noncontact technique works on a specific person beforehand. -->>cont:

263

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

23: Contactless Body Immobilization

• ->>cont: ■β: Field affecting: ii: Contactless fight applicability in real combat:

• Frequently even top “contactless fight” skill is effective only to cause opponent to

disorient/lose balance, or lose thought concentration/motivation temporarily, or

deflect of opponent’s bunch/charge direction aim involving users own body

movement(element of Aikido), or combining auditory effects.

• Usually contactless passing out/immobilizing of enemy is possible only when

prolonged static target exists that can make some type of "connection"(hence it

doesn't work like standing still and instantly throwing 100s of people left and

right successively without contact against somebody they never met before.

• Also to have maximum effectiveness this often includes actual light touch

(continued touch up to 0.5sec+) to reduce opponent muscle power or speed,

sense orientation.

• βiii-Make people/animal fully immobilized/passing out- goes into altered state, or

partially paralyze by specific muscle immobilization without touching or speaking

by focusing biofield on specific meridian point, still a major part of contactless

fight skill inseparable from "ii"(Анатолий Белоусов, АЛ Лавров+). Even most of

top hypnotists/mentalists who can cause this effect needs words or actual

touching: combining with suggestive hypnotic/triggering phrases(Ron Welzel,

Peter Blythe+), but there are non-contact capable exceptions(Kashpirovsky,

Dodie Magis+): Gendam Hypnosis etc. -->>cont: 264


Bio Info

24: Contactless Animal Sedating

• ->>cont: Bio field: ■β: Manipulation: iii-Make people pass out contactlessly:

Also some can induce conventional appearance hypnotic trance but subjects are

actually cognizant of the gap between its ego desire and hypnotized state of own

action taking simultaneously against ego's will(Альберт Венедиктович

Игнатенко+): these skills appear to be using other than regular hypnotic skills.

• Similarly, although most masters who is capable, can do only with contact, a few

qigong and martial artist masters can sedate/pass out even larger animals

contactless- Example: Public demonstration on pray animals(20-30) herd during day

time, tiger, rhino, small grizzly bear, hippo, adult elephant, 100+ bisons/buffalos, etc,

also can select one specific target to sedate out of 100s in a herd, but failed on giraff

& fighting bull: conduct qi sending from 10-100m range distance, through glass

barrier ok, takes at 3-5mins to cause effect, needs 30mins for 100+ of

animals[Tadashi Kanzawa - : kiryoujyuku],etc.

• Many practicers & some scientists claim "connection" as key to cause effect: use of

eyes, touching, exchange conversation, breathing synchronizing, or other "imagined"

way, and this connection can be described as quasi nonlocal quantum event working

like a carrier wave, before visually noticeable "hand waving" effect takes place(effect

wave):

• Prevention of other's qi influence: When other people's non-local "qi based body

manipulation" is successfully negated, there seems to be much less "connection"

between sender and target. -->>cont:

265

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

25: Why Some Human is Not Affected?

• ->>cont: thoughts+body field: ■β: Field affecting: iii-Contactless immobilizing:

Also martial artists group demonstration of contactless manipulation effect would

fail when receivers are feeling defensive or emotionally tense(also sometimes

"acting" element exists to make up "failing"). When connection fails, brainwave or

thermal pattern of body synchronization between sender and receiver is low or non

existent(Ohta Mitsunobu - , K Nishino[]+), yet generally

human brain affected area by hypnosis(concentrated area) VS qigong(whole brain) is

significantly different in brainwave pattern.

• Soft touch/light hitting of meridian point based critical biofield/field source

manipulation: Although this requires touching/fondling and often not well deployed

by contactless fight mercenaries or bodyguards, certain martial artists deploy effective

combat or covert skill in use of sabotaging/destroying precise acupuncture nerve

points/system(where biofield "electricity" flows like vessels flow blood)(

Dim Mak/Dan Xue), to induce various biological difficulties upto immediate to a few

month delayed injury, disability, or death(paralyse limbs/breathing mechanism,

damage arteries, organ injuries, or simply cause prolonged blocking of “life energy”)

(Xie Qi Ping, Cai Yujian+). There also seems to be idea of "contactless Dim Mak".

• βiv-Partial or Complete removal of pain ie: medical surgery without anesthetics

(Hypnosurgery): (J Elliotson, J Esdaile+), dental application(Mike Gow, Michael

Woodruff+) this is still being debunked by mainstream west more than 100yrs but

usually allowed to practise even in west(not raided or medical licence cancelled).

->>cont: 266


Bio

26: Anesthetics By BioField Manipulation

• ->>cont: Informational thought & body Field: ■ βiv- Pain removal & anesthetics:

Qigong anesthesia is less known but success with various major surgeries including

cancer without any other painkiller(Lin Housheng - +). Various nerve system

or brainwave altering occurs without touching. A small range % of people might be

induced into uncontrolable laughing and become unsuitable for anesthetic

operation(Shan Hui Xu+)

• βv- Local(face to face) non contact Healing:(often contact types are co-used)

In official West, data is steadily building up on consistent healing results on marginal

symptoms for local non-contact healing(Byeong Oh, Anderson & Taylor, AL

Baldwin+): for pain, anxiety etc. Paralleling with accumulating such data(qigoing and

other methods like Reiki[centerforreikiresearch.org : also includes contact type:],

Healing Touch/ "Laying on of Hands Healing"/Therapeutic Touch[some are non

contact effect](Quantum Touch+) etc), Their effect is now occasionally admitted as

marginal healing supportive care of conventional medical by western mainstream

progressive medical groups(see 2 pages later more on this subject).

• Yet Hand Action portion of Energy Medicine/Energy Healing/Bio Energy Healing

(also p360, 361): BioEnergetic Field Healing leads to repair of bodily/emotional

problem & focusing on meridian points can frequently have stronger effect than

conventional intervention method in serious disease even compared as stand alone

therapy (Barbara Brennan, Donna Eden+), even without considering no side effect. --

>>cont:

267

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio 27: Energy Medicine, Hypnotherapy +

• ->>cont: Field generated by thoughts & body: ■ βv- Local BioField manipulation:

At least hand use part of Energy Medicine has a link to Electromedicine with shared

idea to enhance bioresonance field(eg Heart emits 3-4m range diameter EM Field

from body) by removing blocked body resonance especially from body energy points

like chakra, meridian etc: it lowers electrical impedance points which increases speed

of electricity flow for faster recovery(AC Ahn+).

• At least low electricity or no electricity use therapy might be operating on

information field(eg psychic healers operate on bare hand only but specific frequency

electricity measured[Valery Hunt, Hiroshi Motoyama+], Can be called Telekinetic or

Psychic healing(Ric Gordon+).

• Mainstream debunked high performance Hypnotherapy(Rick Collingwood,

Nongard+) VS approved weak effect hypnotherapy difference is simple different

belief insertion of "curing cancer easily" vs "caner is incurable but chemotherapy

pain might be reduced"?: "entirely placebo" should not cure? With less restrictions,

nonlicensed hypnotherapist tend to have stronger medical industry disruptive

capability on serious disease(Gil Boyne+), & High performance types to remain more

unadvertized or scientific protocol research is avoided with a few exceptions(Dav

Spiegel+). Disruptive effect focused main drive hypnotherapy sometimes has even

almost immediate drastic behavioural & medical effect on selected % of patients

when conducted by top Hypnotists(Tom Silver, Ste Parkhill, GF Kein+), this therapy

existed since early times but increasingly blocked by medical groups(MIl Erickson, Da

Elman+),

268


Bio

28: BioEnergetic Field Medical Status

• βvi- Long distance non-local, or local(face to face) non contact Healing(Often Dual

Capable): including some contact and own body movement.

Progressive western mainstream organizations that accept Qigong/Psychic healing

effect as marginal usually ignore or fully debunk possibility of being main drive for

cure of serious diseases(eg Charlie Goldsmith "partial psychic healing disclosure"

case) with reasons of lacking western std protocol data, and practically treat it as

taboo subject(also note Qigong therapy has self-implement types vs third party

psychic healing types). As of 2017, significant %(50%+ range) of western patients use

various types of non mainstream medical including non contact healing as a

supplemental minor means(even this is media under-reported), but very small %

takes it seriously as, or small % of non mainstream medical practitioners consider or

are allowed to offer as main driver of medical cure in west.

• Above progressive mainstream groups often appear to be functioning as if some

kind of secondary stop-gap measure or "controlled opposition" of mainstream

medical in west(similar to "most disruptive tech debunking" specialist within "free

energy" research community) & also effectively preventing nonlocal healing's social

acceptance into conventional medical monopolized profitable disease healing effect:

• Yet there are controlled protocol researches showing strong results(compared to

conventional medical, but usually not as direct control sample comparison) of specific

high performer(not blanket therapist average performance) in "fringe" peer

reviewed journals or non western publications(see 2 pages later). -->>cont:

269

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

29: Measuring BioEnergetic Field Effect

• ->>cont: BioEnergetic field: ■β: Field affecting: vi-Non contact Healing:

• Because of alleged significant performance gap by practitioner(this factor is

conveniently ignored by mainstream & sometimes used to debunk entire healers

claims), large control sample research of high performer for serious chronic

disease is very difficult with current funding/profit structure(some exception in

China), while mainstream will call such test "Immoral"(they declare nonlocality

cannot have any physical effect etc), & can easily obfuscate experiments by

pressuring to set conditions that are design to have weaker effect(speculating from

other medical tampering & numerous consistent examples of disruptive energy tech

experiment tampering by mainstream or its supporting & parasitic groups).

• This issue can be equated to exaggerated example of marathon running in which

not all runners(e.g. equating as healer) necessarily runs marathon under 2h20mins

(e.g. equivalent of meaning as strong healing effect), and some run at 3hrs(eg barely

marginal effect), and large majority runs marathon at 3.5hrs and more (eg zero

effect or worse). So if randomly select 10 marathon runners(eg healers) to test "in

order to get fair controlled results" as average, there might be no effect at all, or

one or two strong effect would become "statistical error" - hence still no effect at all.

Furthermore, gathering of high performance healers itself would become "selective

data" and becomes void as qualified research by "trusted scientific protocol".

-->>cont:

270

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

30: Robust NonLocal Field Effects

• ->>cont: BioEnergetic field: ■β: Field manipulation causing physical effect

without contact: vi-Non local/local contactless Healing:

• Successful experiments: Non local healing effect validations were

broadcasted nation wide at mainstream Western ally nation’s several leading

TV including public broadcasting service as separate demonstrations with

mainstream academic present([. ],

- []+), and quasi government acknowledgement for

validity is made with academic/medical experimental protocol([

], , , - Y Machi+). This is completely ignored by

rest of western allies(picked up by "pseudoscientific" & "corrupt" non-

Western nations' main media), not debunked in west likely to avoid attracting

attention

• But also amongst other western nations scientific protocol researchers that

are focused on disruptive effects, above 90% rate success brain wave reaction

by capable nonlocal signal senders as well as their general healing effect on

all disease non locally/local non contact is more or less common sense(LJ

Standish, DJ Benor+), and this includes effects on animals(Bengston+),

plants(Oskar Estebany+), fungus etc. -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

271


Bio

31: BioEnergy Field Effects in China

• ->>cont: Biofield: ■β: Field affecting: vi-Non local/contactless Healing: Fast healer:

• Rarely discussed seriously in West but some healers have stronger medical effect with

literally 10-15seconds treatment of “field”/”chi(usually combine contact healing) that

focuses on meridian points with additional energies" from other organs than

“conventional chi”([ - Yuanji Gong]+):

• Such fast healer's significant "lagging cure effect"(probably linked to hand detached

continued spoon bending effect of Geller?[Kit Green, Golda Meir, Itzhak Bentov, EA

Price+] [it is public info released by BBC etc many of Geller's work is classified by

multiple nations, & has bounding agreements with multiple Fortune ranked large

corporations]) is one of most dramatic healing types this research found so far -

Almost like opposite of Dim Mak. There are few such very fast non qigong robust

healer examples(Виктор Громов, Eric Pearl[Reconnective healing: this method is

instructable]+): still takes 1-4mins.

• There are other high level qigong/chi kung related variation methods that might

demonstrate strong medical effectiveness or various telekinetic effects but seemingly

debunked & partially/fully suppressed both by pro western medical segment as well as

conservative Chinese establishment after gaining significant popularity(other examples:

1-Yan Xin Qigonng [yanxinqigong.cn], 2- - Shen Chang[:eg 60% breast

cancer cure & 30% better for 79 sample in 3yrs] etc), this is despite those groups did

not exhibit state defiance action unlike Falun Gong. -->>cont:

272

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

32: Falun Gong Medical Effects?

• ->>cont: BioEnergetic field: ■β: Field affecting: vi-Non local/local contactless Healing:

• Medical effect on Falun Gong is mostly ignored in West, but Chinese state

suppressed Falun Gong may have above average of cure performance amongst

various qigong: lack of official Chinese academic cure data(but government

acknowledged its strong medical effect before suppression in early 90s, also one of

key reasons for its popularity was healing effect) & various geopolitical lobby

existence(in China & West) makes it more difficult to compare on equal footing with

other Qigong medical effect.

• Notable: normally low cost competing therapy debunking western medical

sponsored research(Novertis) submitted that Falun Gong has life extension effect on

150 terminal cancer patients test(5months extended to 50months range: Yuhong

Dong et al).

• Without rapid suppression of Falun Gong to stop Qigong(this name itself was

propagated by the state in 1950s when one of many local traditional self positioning

/light exercize/breathing healing "xxx gong" teachings [Nei Yang Gong] was

ratified as effective main-drive-medical -method in China[: Liu Guizhen+]: first

Qigong only hospital operated & attracted senior officials[: Tangshan Clinic])

expansion momentum in 90s, which involved significant crack down of all high

medical performance Qigong, it might be plausible to speculate qigong would have

been significantly more penetrated into Chinese medical market as exclusive cure

methods of serious disease. >>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

273


Bio

33: BioField Effects Only Hospital

• ->>cont: BioField: ■β: Field manipulation: vi-Non local/contactless Healing:

State backed association ‘s research includes disruptive

medical effect also, and qigong effectiveness at least as significant complementary

therapy(more than supportive role as in west, co-main driver of cure) is fully

acknowledged there.

• Based on Chinese gov’t and academic documents as well as witness claims, ”No

medicine” large hospitals officially existed till around 2001 seemed to be fairly

effective(eg - Huaxia Zhineng Qigong Center[Pang

Ming- ]: eg: 4500 sample cancer patients after 1-4 months treatment had only

3% cure, but 95% improved the condition, similar one at

), This type of institutions have western visitors' claims on "a few minutes tumor

disappearance" (Greg Braden+).

• But all large 100% Chinese medicine hospitals closed at least officially or converted to

mix of conventional and non medicine hospitals after justified reason of “a patient

died” due to failure of treatment: ([wanqigong.com],

[gamhospital.ac.cn]+).

• While there are some stand alone cancer therapy qigong seems to have above

conventional medical effectiveness : 1- - Guo Lin Qigong, 2-

Yan Xin Qigong, 3- - (He Binhui[qigong001.com])(eg tumor

inhibition 70%: , , []- seemingly more effective

latter two are met with ruling group of mainstream Chinese state debunking >>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

274


Bio

34: BioEnergy Field Effects of Ayuveda

• ->>cont: BioField: ■β: Field manipulation: vi-Non local/contactless Heal'g:

• Other similar BioEnergetic Field treatments: Ayuvedic Medicine(state

certified in Nepal, India, Sri Lanka+), Traditional Mongolian/Tibet Medicine

(China, Mongolia, India, Bhutan+) etc appear to be more effective than

western medical but generally it's only provable on individual practitioner

basis(eg Balendu Prakash+) or much higher collective heath rate of

population using the remedy compared to Western medical(Wenhua Wang+)

rather than specific symptom based evidence by data lack.

• Specific type Yoga on marginal supplementary medical effect is now

accepted by scientific journals. But when it comes to Yoga use as a main

driver for cure, healing effect articles acceptance is limited to Asthma or

Knee joint type only and not far more profitable cancer cure even enough

consistent evidence is provided(HR Nagendra HR, R Nagarathana +), while

Indian government officially state its effect and criticized by pro west private

media(Shripad Yesso Naik+).

• This might be rather due to weak geopolitical lobbying rather than lack of

experimental protocol chronic disease cure effect(eg Qigon effect has been

more strongly lobbied by China state, but Indian state doens't seem to be as

united in pushing Ayuvedic/Yoga medical effect into mainstream West) --

>>cont:

275


Bio

35: BioEnergy Field Effects in Russia/CIS

• ->>cont: BioField: ■β: Field manipula3on: vi-Non local/contactless Heal'g:

• Russia/CIS : There are substan-al amount of accumulated consistent

drama-c claims of psychic healing from specific high performer by

mainstream individuals /scien-sts/doctors/Intel/military: some are

highlighted by media and work with govn't/celebrity personnel(Джуна

Давиташвили[given Colonel-General military ranking, along with mulNple

high state awards], Виктор Громов+), or others choose to stay low key to

work only locally besides showing significant military /govn't lab

results(Алексей Еремеевич Криворотов[SD Kirlian], Федора Даниловна

Конюхова[АГ Спиркин]+). Some foreign robust healers are brought in to

establish medical pracNce in Russia(Бабак Джафарипур, Чжома

Дунчжи+),

• In Russia, psychic healer test based licensing system is offered by 1-

Ministry of Health(non compulsory), 2-PoliNcally established Nonwestern-medical

associaNon (Российской профессиональной

медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной

медицины, РАНМ, RANM/ Russian Professional Medical AssociaNon for

TradiNonal & Folk Medicine Specialists: has extensive local offices thru out

Russia), >>cont:

276


Bio

36: Russian Healers, Evangelical Healers

• ->>cont: BioEnergetic field: ■β: Field manipulation: vi-Non local/contactless Healing:

Russian certification system:

3- Much smaller, less established compared to РАНМ but specifically centered around

psychic healer/Eniology training, its research and certification organization

(Всероссийский научно-исследовательский центр традиционной народной

медицины «ЭНИОМ» Я.Г. Гальперина/ All-Russian research center for traditional folk

medicine ENIOM[Eniology]).

• General healer information wise, existence of published semi directory like top 100

Russian/CIS healer type lists, Regular healer competition/conference are available as

higher social status than in west, yet unknown psychic healer info is lacking and fraud

is still problem(eg "you are possessed & must have only my healing immediately") and

national level politicians & mainstream media is promoting discussion on what kind

of system can distinguish effective psychic healer from fraud at beginner patient

level. This contrasts with low level treatment of robust healers in West(Alex

Hermosillo+)

• Religious healers: Amplified use of subjects' & healers' belief system in a "connected

way" for effective healing is found amongst religious(Ben Hinn, Oral Roberts+), and

shamanic healers: this religious(belief system) type with intense participation of

subject has large # of claimed cure cases, even after deducting likely some % of

fraudulent, exaggeration or misunderstanding(M Bergunder+). Test shows certain

types of Christian group's prayer(regular people, not psychic) sometimes has

significant healing effect(Randolph Byrd+). -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

277


Bio

37: Field Manipulation by Shamans

• ->>cont: ■β: Field affec0ng: vi-Non local/contactless Healing: Religious type:

Chris&an religious groups s&ll hold significant geopoli&cal power to get away with non

mainstream medical claims on public media without raid /confisca&on /arrest in west,

although healer can be banned from entering certain western na&on(Tod Bentley+).

• Shamans: Top performing nonlocal & local effect voodoo type shamans amongst 3 rd

world na&ves can have significant effect in rela&vely high % but shamanic healing

might have more complica&on around "bioenergy manipula&on" or belief system set

up, and difficult to train, hence unskilled prac&&oner might cause not only no effects,

but also some&mes even cause clearly no&ceable adverse effect on subject(Alberto

Villoldo+).

• Highest level Shamanic healing amongst indigenous groups frequently involves

significant degree of pa&ents' anomalous experiences ranging from Theatrical game

playing/Imagina&on, Hypnosis /Placebo, NDE(near death experience) /OBE(out of

body experience), Sleep paralysis /Hallucina&on /Anomalous dreams/Altered state of

consciousness, Psychokinesis/Poltergeist, Waking ESP, Appari&ons/Contac&ng the

dead: it involves belief system altera&on or amplifica&on(James McClenon, J

Achterberg+): "experien&al healing".

• Some potent shamanic/"spirit possession" healers in west are engaged in more

modern form of much faster healing specialized in light symptoms that won't

significantly alienate mainstream medical(Jeane\e Wilson, Zarathustra+) >>cont:

278

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

38: Field Manipulation & Belief's Role

• ->>cont: BioEnerge.c field: ■β: Field affec.ng: vi-Non local/local contactless Healing:

This high performance modern western fast shamanic healers link to serious disease

healing extensively debunked(& unallowed to operate in West) psychic

surgery(appears to have high % of fraudulent short term healer exists, but long term

top performer seems to be highly effecAve)(see "outrageous claims" p460:6a)

• Religious or faith healers’ comment referring to some % of failure as “lack of faith on

the part of those to be healed”(RW Shambach+) is considered as presumptuous or

insane by western mainstream, but from Bio-Energo-InformaAcs/Torsion physics type

experimental perspecAve this is likely one of major causes for healing failure.

• In strict sense, premen.oned β i-vi effects usually contain sugges.on induced hypno.c

or subliminal effect: this can come other than from explicit words such as objects &

color of wall or surroundings, sound, smell that are based on society’s root

assump.ons. But aJempt to aJribute effect causa.on into one sole cause in

segregated manner oKen becomes impossible or irrelevant: combina.on or constantly

shiKing sole(few) cause(s) of mul.ple elements seem to be at work directed by

spontaneous feeling & biofeedback(Bruno Gröning).

• ■γ Telekinesis: As opposed to ■ β(psychokinesis excluding telekinesis), here primarily

refers to moving/changing primarily inanimate objects without touching or other

convenAonal means, possibly by affecAng maWer's or surrounding maWer/air's field.

γi -Most common one is touch involved spoon bending By Average People: MulAply

witnessed entry level spoon bending parAes show almost all people use some force

when bend, 279


Bio

39: Field Manipulation->Telekinesis

• ->>cont: Thoughts & body field: ■γ Telekinesis: i-Spoon Bending:

• But in rare cases metal visibly continues to bend or spiral on flat surface after it

leaves hand or use of light force bends 20mm+ dimeter iron bars)(Ja Houck,

Geller[JB Alexander, Victor Weisskopf]+):

• This type of event was actually participated by numerous mainstream Western

academics on unofficial basis, also held at INSCOM(USA) to the degree Russia/China

does: but western main media is structured to deliver uniform debunking all of

psychic tech(Stubblebine+) compared to diversified media reporting content at non

west. Also collective emotion seems to help to amplify ability as synergy effect,

• Average mass of people also demonstrate by affecting random number

generators?(Roger Nelson+). Existence of psychokinetic Chicken(D Radin+).

• For high performer effects: Psychokinetically moving inanimate objects

(Vinogradova[V Adamenko], Ronny Marcus+), Scatter laser beam

(Kulagina[Khokholov+], Yan Xin[ - Li Shengping]+), Deflect ultrasonic beam(JP

Girard+), have an object stay up in the air for a few seconds-minutes before

dropping(Ermolaev, ЭД Шевчик[ВА Загрядский]+), Measurable electric field

generated by still body(Dean Kraft[HS Dakin]+) or Detected electrically charge

around moved object, Change composition of liquids(includes “charged water”

idea), Works in Faraday Cage i.e. at least some telekinesis is not based on Electro

Magnetic nature(ГН Дульнев, ВВ Тонков+). Psychokinesis ability training & effect

certification is offered (Института биосенсорной психологии+). -->>cont: 280


Bio

40: Electrical Effects, Red Sand Palm+

• ->>cont: Thoughts & body field: ■γ Telekinesis: i :

Cause some practisers to get tired easily or heart beat rapid increase(Kulagina+) or

become sensitive to electrical effects while others don’t(ВВ Авдеев+). Light up bulb

by mind only with no plug-in (J Gallenberger+), Some hand brick breaking appears

to work anomalously with "Qi" effect (eg hand breaks multiple bricks successively

with softer blow(not "conventional martial art" very hard & fast blow): hand remains

soft & bruise free. Or break only bottom two bricks of 3 by choice): Cinnabar Palm,

Cosmos Palm, Red Sand Palm/ etc,

• Teleportation(possibly materialization)(- Zhang Baosheng[ - Song

Kongzhi, - Lin Shuhuang+], Saibaba[Haraldsson], Geller[J Hasted+]: but

controlled success rate is very low- highest is about 50% range, various super slow

video shots indicate some kind of soliton effect causes object to penetrate through

barrier matter): some kind of "hole" is made temporarily to pass thru. Compared to

experimental claims, some top mentalists' tricks of apparent telekinetic/teleport

effect is often identical(S Frayne[Dynamo], C Takayama+), Materialization/

“Conjuring”: of Paramagnetic matter(Ste Braude+), Edibles(Da Thompson[Zammit],

W Schneider[Schrenck-Notzing]+), ”People”, Animals under daylight seance(Car

Mirabell[Brazilian President & senior politicians, military, police and socially high

ranking group of 100+]), (M Béraud - E Carriere[Charles Richet+]+), but ectoplasm

based materialization seems all temporary, also unclear whether/both “dead

consciousness"or "pretend entity" projecting OR medium’s imagination, or even 3rd

party viewer's expectation or all combined, are creating the apparition(eg sometimes

cartoon like or “monster-lizard” looking thing shows up),(Mi Tymn, Haraldsson+),

281


Bio

41: Telekinesis as Emo1onal Effect

• ->>cont: Thoughts & body field manipulation: γ -Telekinesis: i :

• Control growth enhancement/retardation/mutation of bacteria(CB Nash, Bev

Rubik, Dennis Adams[Ambrose Worrall, Rauscher]+), Some strong effects are

not willfully controlled or repeatable(eg poltergeist effect[see p447,460,461],

some apparent relation to emotions), Same phenomena is generated by

heterodyne mixing of electromagnetic or scalar waves(Hutchison effect: p431).

• Failed Telekinesis has what mainstream would call “fraudulent excuse” like

complaining about feeling ambience or noise of the room, "photo of a person

framed on the wall is blocking the effect”(Kulagina), or "negative" person’s

presence is reducing the success ratio(K Batcheldor, W Roll+),

• Even many repeatable effect demonstrators need some prior emotional

preparation and concentration to create robust effect(АП Дубров & ВН

Пушкин +).

• Also majority of commonly claimed Telekinesis effect is limited to spinning of

light foil in closed in glass container type(Андрей Гендинович Ли +) but similar

motion making psychotronic devices would react to human subtle energy for

almost all people(Egely Wheel). It is usually not claimed but specific acoustic

entrainment frequency or psychotronic device should easily compromise or

enhance performance without subjects' knowing. -->> cont:

282

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

42: Effect on Plans, Germs, Chemistry

• ->>cont: Thoughts & body field: ■γ - Telekinesis :

γii-Reduce pests, Seed rapid growth/reversing ripening in 5-10mins, Revitalize

dead/dying roasted seeds, or Prolong seed's faster growth effects etc: time

progress and reversal both?(- Yan Xin[- Lu Zuyin], M Manning[ARG

Owen, MR Barrington+], Geller[SR Sirag], Trivedi+).

• Some can generate strong electrical or intense heating sensation with lasting skin

mark or “medical healing” effect (Джуна Давиташвили[L Brezhnev+], Георгий

Гурджиев[Stalin], “John Chang”[Jim McMillan, Gregory V Simpson+], M

Manning[Karol Sikora, Brian Roet, David Frost+]+), and some bioelectrical

generation is potent enough to boil water with own body produced electricity by

holding two metal bars going into water(Славиша Пајкић - Биба Струја+). Killing

cancer cells by qigong master was frequently measured, but some healers also

show effectiveness(Dean Kraft[RS Hawke - Lawrence Livermore, and many other

minor lab successes ]+), Pyrokinesis by martial art masters & others(Zhou Ting Jue,

Jiang Feng, Chulin Sun, ЮА Лонго, Mi Raduga, Kulagina +) but untrained people

with similar ability(Nguyễn Mạnh Hùng: cô gái hỏa hoạn, AW Underwood[LC

Woodman]+)

• γiii Apparent chemical transmutation & molecular change, Alter DNA etc(

- Chulin Sun[ - Shen Jichuan], Dean Craft, Yan Xin, Geller[Wilbur Franklin,

Eldon Byrd]+). But regular people's mind state also seems to alter their DNA(Pjo

Garjajev, Dea Ornish, LE Carlson+) -->> cont:

283


Bio

43: Telekinesis Measurement Methods

• ->>cont: Thoughts & body field: ■γ -Telekinesis:

γiv Turning off/mulfunc1on/breaking electronic equipment(Pauli Effect), Change

pH of water by 1 to 2 nonlocally with focused thought(pH by 1: W Tiller[psycho

energe>c science], by 2: ЕЕ Годик[Kulagina]+): this can easily kill someone if targeted

blood's pH.

• ■δ Effects measurement : a- - Kirlian photo(can instantly indicate biohealing

effec>veness)(Chr Drossinakis[Korotkov, Ant Antonov+]+). b- Biophotons(Van Wijk+),

c- Sense data: a few Telekine>c person as well as high performance mar>al ar>st can

consistently demonstrate electroshock effect, thermal burn effect on people(also on

electric meter), d-Molecular & atomic structural change, water structure(Li Sheng

Ping+) and applicable in commercial biotech, chemical reac>ons, industrial process,

malignant cell change( - Feng Lida+), Metal bars non contact bending(J

Hasted+), or bar placed inside of test tube & bent psychokine>cally has anomalous

molecule/electrical reac>on(JP Girard[Charles Crussard: Sheet metal authority in

France, J J Trillat: President of French Academy of Science in 1970s+]+), e-Alter

DNA(Gar Yount+),

• f-Subject’s brain wave measurement to confirm non local signal sending-receiving

effect(different loca>on)(Liu Guolong+), g- Induc>on of magne>c fields over

meridian/chakra points, Thermal energy measurement for remote qi energy

projec>on(infrared temperature distribu>on), Biological magne>c field control

capability has been tested(I Swann, M Manning[B Josephson+], Geller, Ronnie

Marcus+), 284

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Bio

44: Technology Mainstream Status/Use

• ->>cont: Field generated by thoughts & human body: ■ε:

■ε BioEnergetic Field technology mainstream status. Most of Western Europe,

US/Canada, Australia/NZ, its status is officially pseudoscience yet significant

activities & research continue even at part of mainstream academics.

• Soviet/Russia officially recruited & trained psychically talented people since

1920s(Interior Ministry(НКВД/ОГПУ[АВ Барченко, ЛЛ Васильев, ГИ Бокий+]),

Even now Senior officials including Internal Affairs, military, and intel, claim all

key nations(and some large corporate, NGO etc) are covertly operating “psychic”

program run by mainstream type high level academic in charge(БТ Литуненко,

ВИ Сафонов, АГ Спиридонов, АС Бузинов, АГ Спиркин, АВ Коржаков[ИД

Фомин], Юрий Малинин +): this includes effects similar to some dramatic

ones(far beyond confirmed by official lab or experimental reports) demonstrated

by mentalists or martial artists, and program is sometimes synergized with

electronic based torsion field/psychotronic technology for effect amplification.

• In Soviet/Russia before yr 2000 it reached the point daily prime time nation wide

major TV network’s remote healing 15mins session(including claims of charging

water/cream etc[from both healer and audience] when placed them in front of TV)

provided in 1990s with millions claiming positive results and request for

continuation but the Commission for Combating Pseudoscience in RAS(p425-429)

& some of media(backed up by west) criticized government for allowing it and

subsequently banned. -->> cont:

285


Bio

45: Tech Use in Russia, China etc

• ->>cont: Biofield: ■ε Biofield technology mainstream status: Russia/Soviet/CIS:

Previously classified technology including biofield reading/affecting became

available on market during Yeltsin era, and after incumbent president came in,

many of those programs started to be classified and most of them at government

& intel/military officially ended before 2006 after successful application at

Chechenya wars etc (Вишневецкий & Кадочников, АЮ Савин, НА Шам+)(eg:

бесконтактный бой, other psychic/extrasense applications), while those who

were involved are offering services to civilians(АЛ Лавров+) (pup.by, Система

Кадочникова+). Even very top position Gov't/Military people in Russia still talk

about use of psychics or astrologers at interviews (S Shoigu, A Serdyukov+).

• Although Russia generally utilizes psychics far more openly at mainstream level,

"charismatic type" with many followers is often suppressed(GP Grabovoi[officially

worked for Uzbekistan govn’t aviation safety], N Levashov+)- slightly similar way as

popular Qigong(not just Falun Gong) masters were suppressed, many of them had

"psychic level" healing ability and were also able to teach how do it. BioField tech

status is generally higher to significantly higher in non Western ally nations

(generally lowest in Nordic & North America) even amongst advanced nations(eg

Brazil, India+), Eastern Europe(eg Romania, Bulgaria+), or a few Western ally

nations with quasi or official government status(eg Japan, Philippines+) Also for

biofield related effect technology segment with even lower social /academic status

or more "bizarre claims"(also outrageous claims p468-473+). -->> cont:

286

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Used "Copy & Paste" 1: How It Works

• Torsion Field: Use of Copying & Imprinting:

It appears Specific Matter's Own Unique Frequency(ies) can be Copied & Pasted on

to other matter like Magnetization possibly under ideas such as Torsion Field(Info

Carrier of chemistry-physics in its absence), Huygens synchronization(when close

enough it matches to another frequency), or Hologram concept: via "subtle electrics"

• One method is to place solenoid coil around original matter/liquid to digitally

record its frequency, then give coherent EM field exposure of the original

frequency by re-emitting it to target matter/liquid in order to imprint/re-record

onto target matter). Or instead of Electric(EM) Field, prolonged fixed frequency

laser can be irradiated for re-recording for certain material.

• Actual effect of above can be imprinting onto medium’s molecule spin

oscillation/molecule bonding angle etc to start resonating with medium’s

frequency?

• ”Residual or ghost” effect(change quality of mass by “information carriers &

information”). One example of this "spin torsion memory" can be Aspden

effect(Stopped spinning matter after continuously spun, can be re-sped up to

original speed in either direction with far less than conventional physics low

requires(about 1/10 th of initially required energy): indication of lag in inertia/virtual

inertia exists)(this effect is not pseudoscientized, still simply ignored and practically

banned from publishing in mainstream journals) -->>cont

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

287


Used "Copy & Paste" 2: Imprin6ng to Water

• -->>cont: Torsion Field Use of Copying & Imprinting: Examples:

• ●i-Water Imprinting:

A-”Alcohol” to get drank with no side effects(Kleinert, АА Деев, ВА Соколов +),

B-Tan lotion as a Drink: eg Osmosis Skincare(B Johnson),

C-“Water based DNA Polymerase” Chain Reaction- PCR(A Tedeschi+),

• D-“Medicine“: Фитококтейли Маркова, Infoceuticals, Малавит: (ВМ

Дворников+), but also useable as undetectable Sports Doping(Palyushev+). Major

effect used as mainstream in some nations as Homeopathy(India, Switzerland,

France+) but homeopathic potentization(stronger chemical/mineral/essence effect

when there is none of it in water) is still mostly officially treated as placebo;

• It is rarely known & usually ignored some of homeopathy's peer reviewed journals

report(only light symptom effect is allowed in mainstream medical journal and that

is even rare[eg EPI3: Grimaldi-Bensouda+], and usually even 90% satisfaction rate

light symptom product report is not allowed to publish unless it's about debunking

[eg Oscillococcinum]) far beyond conventional med effectiveness in serious disease

including types of advanced pancreatic cancer(Aradeep Chatterjee, Pra Banerji, D

Christner+[Enercel: Acupuncture Point Injection],+), but performance can radically

differs by each practitioner(Raj Sankaran, Abh Patil+),

• Incidentally, Homeopathy is saddled with "quadruple insurmountable

pseudoscientific mechanism" according to mainstream science and in short term

there is no hope for full western acceptance. -->>cont:

288


"Copy & Paste" 3: Water only Medicine

• -->>cont: Torsion Field Use of Copying/Imprinting: ●i D-Water only medicine:

Homeopathy's multiple Pseudoscientific Mechanism:

• These issues are likely too great to overcome short term even ignoring other

geopolitically negative factors(from mainstream perspective) like its peer

reviewed top performers' disruptive effectiveness in serious chronic disease and

low cost, & low tech unexclusivity(unpatentable), fast production & great results

without side effect(no new disease) on vaccine use(another very profitable and

mainstream admitted military intel linked element):

• 1-Diagnosis of symptom requires not just current disease, but "unrelated things"

like how patient feels about relationships, job, family, diet, past trauma, and

current emotional state & life challenges, then decide what remedy combo to

use, 2-Remedy is basically only herbs/mineral/animal extraction to works as

cure for disease, 3-Patients take the herb, by a manner of its chemical /nutrient

/medicine transferred to water, but it's done so without any of original herb

matter/essence in it. 4-In order to produce this pseudo-scientific "magic water"

with nothing else in it, all you need to do is to first shake water with herb

content, then continue shaking & diluting with more water till there is no

original herb content in it, in order to have best effects.. These make extremely

easy for mainstream to "prove null effect" of homeopathy by mal application

/interpretation while justifying soundness of debunking research. -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

289


Copy & Paste 4: Imprin3ng to Ma6ers etc

• ->>cont. Torsion field quality: 7 Copy & imprint element; ●i-Water imprinting: E-:

• E- Tertiary replication of frequency from water treatment device to “less

structured” water to have it become more structured water: Oscillation memory

etched(imprinted) water treatment device(2ndary copy) reemits signal to affect

water(3ertiary copy). This type of lattice structure metal or aluminum Water

treatment device's sinalling capacity is often produced by prolonged laser pulse

exposure(Kar Wagner, U Holst+)(Merus ring+),

• ●ii-Matter; a-Copy medicinal effect to plain powder tablets(Dulnevym+), Imprint

subtle bio signal to toothpaste, cream etc so that they re-emit biofield stimulating

signal(AfalinaS+) b-Duplicate surrounding’s spin oscillation of organism thru

fluid(Aliyev+), c-Enclosed water in solid container to trigger whole uniform

resonance: Compensatory Magnetic Oscillator(Fillip-Robin+)+, d-Copy or alter

crystallization of fluid solutes, e-Mineral/ceramic/steel carries “fertilizer info” &

water to “multiply” it: Penergetic(Plocher+)+, f-Combustion /electrical efficiency

wave emitting ability to another matter,

• ●iii-Others;

α-“Haunted site” or Psychometry imprint, β-Imprint effect can be pre-conditioned

/amplified by *Schumann resonance in background(+-7.8hz as base freq., ELF-

Extremely Low Frequency EM wave:),(Montagnier, G Vitiello+), Also it triggers

“free energy extraction”(B Bass, N Wootan+), -->> continue

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

290


Copy & Paste 5: Schumann Used Imprinting

• ->>cont: Torsion field wave quality: 7 Copy & paste/imprint element; ●iii-Others;

β-Imprint effect & Schumann resonance:

• * Schumann frequency is quasi Standing Wave resonance in a Massive

Cavity/waveguide covering entire Earth surface upto Ionosphere 80km+ above:

Considering what small cavity does to rocket(p171,172) etc, It should have large

influence on earth & habitats, & It is to be influenced by planets in solar system:

• This is Russian mainstream level idea, also western military/science discussed

but media usually ridicules: optional or covert capability of below i &

particularly ii (Geo-engineering application is described at p431,432[1A]):

• i-Schumann Resonance Control as huge geo-engineering switch (Eastlund, Bill

Hayes+), by EM ELF wave amplified from ionosphere working as “long wire

antenna” by projecting ELF modulated UHF-EHF pulse wave to it from ground

(Streltsov, V Sorokin+) etc, at SURA, EISCAT, SPEAR, CRIRP, SuperDARN, GWEN,

HIPAS, NERC MST, NEXRAD, JORN, SBX-1, upgraded HAARP etc, or unknown

compact facilities/radar stations/ships/radio transmitters/unused 15km+ long

power lines: usually need freq. etc adjustments from regular use. Augmentable

by electro-conductive aerosol spray, or satellite reflector. Other methods: High

altitude nuclear EMP, Wave coupling, EM acoustic wave [Scalar], Laser +),

291

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Copy & Paste 6: Schumann For Other Torsion Use

• ->>cont. Torsion field wave quality: Copy & paste/imprint element; -

Others; -Imprint effect & Schumann resonance:

• ii -Directly enhance/alter brain & bio-functioning of animals/human, Strong

phase coherence with cerebral activities at 3-30hz range(Koenig, Sidrov,

Persinger, Robescu, GJF MacDonald, R McCraty+/ also NASA+), hence “peopleinfluencing”

type option exists. And this option seems to have been exercized

by Soviet against West in 1970s/80s(Puharich+)(p475: phase array antenna)

• Also not Torsion field but similar brain insert operated various functions are

claimed, Some are partially mainstream accepted: ■Brain wave based mind

reading or via computer only communication/computer brain interface(Tos

Yamazaki, Kai Miller, Al Cowen+), Personal identification to replace finger

print by "brain print"?(Sar Laszlo+). Simple wearable intention(brain wave)

reading biofeedback device/toy for wide range of applications for

future(NeuroSky[Mattel Mind Flex, Uncle Milton Force Trainer, Square Enix],

Emotiv+). Something this obvious is still debunked by core mainstream as

illusion.

• ■Transcranial direct current stimulation(tDCS) use for knowledge uploading to

brain(Mat Phillips+), ■Mind-Controlled Prosthetic Limbs are now widely

available(Nat Crone+)

292

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Copy & Paste 1:

• ■ TERAHERTZ WAVES:

Although it is EM wave(transversal), Terahertz(Thz, T-ray)'s effects

resemble Torsion wave(longitudinal, non-Hertzian wave)'s in many

aspects, and sometimes actual distinction might be blurred,

interchangeable, or irrelevant.

• Thz(0.1 or 0.3 - 3, 10, or 30Thz) has also been called Millimeter

wave(mmw)/Extremely High Frequency (EHF):(0.03 or 0.1 - 0.3Thz) prior

as established name. Some speculate name fudging-change was used by

Western medical group & backers to appeal to the mass "Thz hasn’t been

used for medical cure(see next page) & irrelevant for such purpose but

only good for scanning use for medical & industrial purpose”: Usually Thz

naming is segregated from Millimeter/EHF,

• While Torsion wave(spin wave) is western science denied, conventionally

non-measurable vector-less wave created by various methods: One way to

make is fast rotate matter while it has electromagnetic pulse(Torsion

field), or phase conjugated pair of waves(Scalar wave) -->>cont:

293

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


2: Bio Activation

Copy & Paste

• -->>cont: ■ TERAHERTZ WAVES:

• Enhanced Electrical/Combustion/Bio Activity etc: as Western mainstream

ignored mmw effect(also happens at FIR[Far InfraRed] waves): fringe

Japanese research(even with multinational takeover[under "Japan xxx

Trust"], Japan’s tradition continues for their mainstream conglomerates to

have some relationships with them as technical sub-contractor to develop

“pseudo-scientific” products & it is fair scale commercialized but usually

only domestically, exception: eg Phiten+). This effect is mainstream

approved in Russia/China/South Korea+,

• Torsion vs Thz SIMILARITY 1

A- Wide range of Medical & Bio benefits(as Millimeter wave/EHF therapy,

"Subtle energy" in torsion etc: deemed some type of non-Herzian wave is

also in effect), Tissue regeneration, DNA & matter altering, Mind related

effect, anomalous Industrial process at specific mmw frequency(Epov,

Devyatkov, Kirichuk, Strelnikova, XW Du, L Jin, Kulipanov,Q Wu, T Sugi, Jul

Brooks+) eg Emerson Effect. Western mainstream researches some of it(T

Globus, Gelmont+) but publicly declares minimal bio benefit. -->>cont:

294

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Copy & Paste

3: Electrical, Combustion Enhancement

• -->> cont: Torsion vs Thz SIMILARITY 1 : Enhanced

Electrical/Combustion/Bio Activity etc:

B- Low subtle energy which is emitted by all matters, & its high activated

state is associated with increased negative ion presence: ●i- To activate

electron movement or/& ●ii- To neutralize excess positive ion or

oxidation state of matter/water, ●iii- Certain magnetic field generates

FIR/THZ wave.

• C-Non-linear resonance, D-Bio molecule resonance is located in Thz

region, i.e. effective bio coherence creator & indicator(Gurel+),

E-Astronomical distance H2O, N, C etc detection,

• F-Instantly affect H bonds & solutes molecule in H2O(Havenith+),

G-Dielectric Relaxation occurs in water with no electric field,

H-Similarly, causes Kerr & Franz-Keldysh effects(Novelli+) -“virtual” e-

field?,

• I-Useful for metamaterial making,

J-Quantum hall effect relation(Sarfatti, Shimano+),

295

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


4: Oscillation & Resonance

Copy & Paste

• Torsion vs Thz SIMILARITY 2: Idea itself(not processing method) of

“imprinting Thz wave” to water or silica type matter for wave re-emission:

Similar copy basics might be: A- Surveying or scanning takes large energy,

but just like catalysis, self oscillation(weak FIR type minute self vibration)

takes no external energy, B- Needs to adjust imprint carrier frequency to

matter’s absorbable resonating level C- Spin polarity change,

• D- Alter lattice structure when resonated by prolonged pulse or

incoherent/different wave exposure, E- Oscillation template effect: cause

new resonance to other matter(Vollmers, M Tanaka, Shin’ou, Shima+),

sort of like science illegal simpler way of Negative Index Metamaterial

making, F- Some of wave re-emission effect causes self micro

energy/electricity generation,

• Torsion vs Thz DIFFERENCE: "Effect" transferring/imprinting methods, or

some effect characteristics- eg: A- Thz doesn't seem to have “solenoid

coil around imprint media”, or prolonged resonating laser pulse exposure

on lattice structure method like Torsion, -->>cont:

296

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Copy & Paste

5: Torsion & Terahertz Difference

• -->>cont: Torsion vs Thz DIFFERENCE:

• B- Some T-ray effect quickly fades, or easily loses by x-ray/microwave

irradiation, D- FIR/Thz wave treated silica melts snow faster than untreated

one - effects lasts for for 2-5yrs. Some products demonstrate this every

time: Can it be more aptly explained than by Quantum Melting macroscopic

effect/"Lindemann ratio gap"?, ie macroscopic example of quantum

fluctuation/ZPE,(also p22 ■4-f-1)

• C- Thz wave is blocked by metal: limited imprinting ability, but Torsion wave

penetrates all matter including faraday cage, E- Some bio effect of FIR/Thz

imprinted device seems much stronger than Torsion imprinted matter,

F- Thz can increase insulation factor & reduce water condensation on

glass(Muneta+)

• G- Characteristic Thz imprinting processes:

●i-Use water as medium(K Hatanaka, K Masumoto+) to copy high FIR/Thz

emitting mineral/herb to solid matter by: mixing mineral/herb & would-bewave-emitting-device-material

in same pressurized container with water in

it as "recording medium”: -->>cont:

297

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Copy & Paste 6: Difference 2

• -->> cont Torsion vs Thz DIFFERENCE: G- Characteristic Thz imprinting

processes: ●i-Use water as medium:

• Example of imprinting by placing original essence matter & new medium to

be imprinted in a confined space: 1-Sub/SuperCritical water type pressured

and high temperature treatment, 2-Simultaneously or immediately followed

by exposure to Constant Electric field-EM wave(mostly in UV, Microwave, FIR,

Thz, ELF/ULF range or light frequency- or also their short pulse exposure),

3-Distillation & condensation, Accentuated sudden change of conditions,

4-Repetition of above process over and over. But Torsion/Scalar imprinting is

more like prolonged exposure of essence matter's electric field or resonating

frequency in EM pulse to new medium.

• ●ii-But sometimes mere soaking/coating matter with "oscillating water"

under ambient pressure & temperature also seems to do the temporary job,

• ●iii-Can get same effect by simply coating nano particles of certain Thz/FIR

emitting minerals like titanium without above imprinting process, done by

semi-nano size shot peening to fuse with substrate matter(Y Hirata+),

●iv-Thz methods seem to make matters bioactive more effectively than

Torsion method when imprinting into new medium made of Plastic, Fabric,

Rubber, Paint, Feather, Micro crystals, For details see report[Four level of Low

Cost..] and look up "Phase Catalyst Water" -->> cont: 298


Copy-Paste 1

• ■ TERAHERTZ(vague definition: 0.1 or 0.3 - 3,10, or 30Thz) vs FAR

INFRARED(3-30Thz), vs "CHARGED "CARBON, vs ELECTRON EMITTER

• Thz vs FIR SIMILARITY : A-Crossed over frequency, B-Partially Mainstream

Science illegal medical & bioactivation effects(substantial enough to replace

part of mainstream medical with low cost if publicly endorsed), C-Self micro

electric current generation effects(media level pseudoscience),

• Thz vs FIR DIFFERENCE:Imprinting method: FIR(Far InfraRed) wave or its biomineral

info imprinted Ceramic, Fibre, or Plastic sometimes differ from Thz

copying method(EMbalance.com, gaiapower jp, KWD.jp, Akatsuka FFC,

WorldKlass, Biopower gear+),

A-In Thz, Super/SubCritical water treatment is used more often, while in FIR,

Mixing & Baking method seemed to be more predominant: Original bacteria

or mineral to be imprinted is baked with ceramic at 1000-1300°C, so living

organism is supposedly dead, yet its “information”, or FIR oscillation is

imprinted into new medium, & new FIR frequency generated ion is emitted

from copied medium/device for 1-5yrs, or max 20yrs+,

B-Thz uses mineral nanoparticle fuse method more frequently than

FIR(material is “fused” with substrate, not surface layered coating).

299

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Copy-Paste 2: Difference

• -->> Thz vs FIR DIFFERENCE:Imprinting method:

• These overall pseudoscienctized copying methods can be interpreted as

semi-permanent partial shifting of normal mode vibrational frequency of one

item to another: Original essence matter & newly imprinted medium become

partially "vibrationally same specie" by copying & imprinting process? - Does

imprint process involve alteration of molecule bond length or angle that

changes frequency absorption? i.e. equivalent of Coupled Vibrations

effects/Fermi Resonance/Electronic effects, and Supercritical water method

causes Hydrogen bonding change?

• Minerals used in imprinting or its "frequency copy": Guerite, Silica, Maifan,

Tourmaline, Shungite, Saugin, Tenko-seki, Limonite, Zeolite, Magny+, Also

wide range of herbs are used.

Thz/FIR bioactive/bioenhancing effect itself is actually mainstream science

accepted and only occasional western media labeled pseudoscience(& PR firm

hired to emphasize?) :(2.5-30μm FIR range EM wave is linked to most nonmetal

physical matter resonance frequency & has various unorthodox bio

effects upon prolonged irradiation, this is easily testable by using mainstream

IR spectroscopy to check wave absorption peak of living organism): ->> cont

300

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


1: Applications

• ■ CARBON/CHAR, ELECTROSTATIC, & COLDPLASMA DEVICE(all seem to

involve microplasma effect: accompanying UV/EM field/Radical

species/charged particles), Similar bioenhancing effect is measured and

commercialized by activation mechanics(not imprinting) of being exposed to

ultrahigh pressured compressed carbon powder: Ohki Techno Carbon

Wave(Tak Ohki)+, or Burying specially processed solid hardwood biochar

underground or mixed in concrete/building material:(OrgaHexa+), or "negative

ion" effect, Microplasma/Electrostatic projection:(Maruko Denshi ,

JemSys jp +),

• When limit the effects to conventional cold plasma mechanics(unlike above

listed types, not usually involving FIR/Thz) based disinfection & healing

wounds, there is a surprising effort to approve and even promote this low

cost effective technology by western mainstream(IonMed BioWeld, Adtec

SteriPlas+). Different appearance & effect but pseudoscientized Orgonite has

same base mechanics?(p372).

• Also note: ●Japan has “major fringe” level of new age type products by using

Thz/FIR, ●Bioceramic FIR oscillation range is linked to medical use “Rife

devices” frequencies(Sh Vissman+), ● FIR devices can be resonating with bioorganism

in standing wave form(Tos Komuro[Platinum Photon]+). ->> cont

301


2: Identification

• ■ MISIDENTIFICATION: This presentation might misidentify Thz vs FIR vs

Torsion etc product mechanics due to their similar effects, & sellers' evasive

mechanics explanation:

A) Some devices contain all three capacity processed materials,

B) Frequency crossover happens between Thz & FIR wave,

• C) Last page's high electron absorbing carbon material combined with

electrically active minerals(eg Tourmaline), and electron repelling metals or

electron projecting devices has same bioactive effects(MetalMega jp+) by

causing "perpetual electron movement": This mechanics also links to

"orgonite" for weather effects(p372)

• D) Photocatalysis also has similar “anomalous versions” (mainstream use

but largely confined to Japan): mainly Tungsten Trioxide(WO3) or Titanium

Dioxide(TiO2) with FPB(p184) treated, doped-modified etc. -->>cont:

302

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


3: Commercialization Examples

• >>cont. Thz vs FIR: ■ MISIDENTIFICATION:

There are No-UV-required(science legal) or even No-light-required (part illegal, more

of metal ion like reac>on) "photocataly>c" devices. This anomalous photocataly7c

ma8er's func>on area/capability some>mes exceeds individual Thz, FIR, Torsion effect

when combined (eg Ecoprize jp, Seiwa inc Kogyo, Pla5num Photon, Fujico HardFacing

MaSSC, Photo+),

• E) This is not about iden>fica>on issue but ceramic paint with FIR/Thz natural

resonance frequency(hollow/vacuum ceramic microsphere based etc) appears to

match or slightly exceed 150mm thick conven>onal insula>on material equivalent

performance(AZ Technology, Insuladd, Hy-Tech Thermal Solu5ons, Superior Products

Interna5onal Super Therm, Miracool jp+), or by 500nm ceramic use(Admatechs -

Toyota - Adgreencoat +), or ceramic paint that might far

exceed conven>onal insula>on available (Enbio SolarBlack, Magnovent Isola5ng

Paint, ATFI Cerablak, GAINA insula5ng paint, +).

• ORen they can display surface sta>c control & self cleaning effect. Effec>ve insula>ng

paints are used as std process in electronics, space, & some industrial purpose while a

part of same large corporate user groups seem to fund pseudoscien7za7on campaign

in Anglo America(not much in Europe & mainstream approved in Japan) for residen7al

applica7on(common prac>se of disrup>ve tech treatment by "trusted" mainstream

NGO/media/government etc)

303

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


4: Applications, Magic Cards Make up

• Commercial Thz Tech eg: Freshy/SolarSand, Santa Mineral, Spinor Stella,

Minimal Catalyst MICA, Yav-1/Явь-1, Ecomile Thz, Q-

seal +

• A few political leaders, pro athletes etc known for above medical tech use

• Example of Potent “Magic Cards”/"Energy cards"/"Healing pendant" mechanics

can be: Muti-layered ferro/paramagnetic symmetry sheets with bioceramic,

herbal, cotton, aluminium, silica, some plants(eg Rudraksha) etc or its

oscillation, processed by phase conjugated wave for prolonged duration(or EM

Thz wave?), to alter atom spin structure to create a monopole magnet like

"vacuum gate", or scalar wave emitter?(Dav Wagner?, Tonomura, Koltsov+).

• More conventional wording to explain can be: layers of different electrical

potential electroconductive & dielectric materials/insulator, would generate

micro current/micro EM field/micro FIR wave irradiation for bioenhancement

effect(Sat Moteki+), but in some cases this non-Hertzian wave based "subtle

energy" effect can be allegedly disproportionally large physical

scale("overunity": indication of information based energy): This idea links to

"Orgonite" idea with weather effects(p372) -->>cont:

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada

304


Even More Far-Out -

Highly Anomalous Unknown Ma;er

• ORME: acronym of white powder that is claimed to be "Orbitally

Rearranged MonoAtomic Element"(Patent: Dav Hudson)

/ORMUS/WhiteGold Powder/M-State Matter of metal/Monoatomic

Gold/Primary Matter/Powder form of gold etc:

• Has a string of inconsistent yet very unusual claims. Various indications it

was identified prier to 1980s in Soviet Russia, or ancient India, also likely

each product seems to be actually significantly different with shared basic

qualities of unusual electrical properties. Fairly large number of esoteric

type producers in West in connection to pharmaceutical element.

• It might reveal a part of fundamental nature of officially unknown super

low cost physics mechanics:

1-Sustained room temp SuperConductivity, 2-Compact low temp/low

energy fission, 3- Compact low temp/low energy Transmutation,

4- Physical conjuring/materialization effect? 5- New state of matter at

room temp, 6- Occasionally induce extraordinary heightened biofunction

& mental clarity, 7- Potential link to Scalar/Torsion field type effects:

305

linkedin.com/in/newnatureparadigm -Ben Rusuisiak: Specialty Cleantech Analysis, Vancouver, Canada


Even More Far-Out - 2

“Re”-Discovery & Identification

• ■1: ORME/ORMUS invention(Dav Hudson): Some std scientific protocol based