Programhasználati útmutató - ESKI

eski.hu

Programhasználati útmutató - ESKI

Bérfejlesztés adatgyűjtő program használati útmutatója

Kézi adatrögzítéshez

intézményi és jogviszony modul

Fontos! Kézi adatrögzítésére csak előzetes regisztrációt követően van lehetőség.

A regisztráció elfogadásáról e-mailben visszajelzést küldünk, ez után lehet megkezdeni az adatok

rögzítését.

1. Telepítés

A programot a GYEMSZI honlapján lévő linkre kattintva lehet telepíteni:

http://www.eski.hu/new3/adatbekeres/beremelespr.php

A Fájl letöltése ablakon a Futtatás gombra kattintva, majd a szoftver gyártójára vonatkozó

figyelmeztető ablakban is a Futtatás gombra kattintva, megjelenik a Bérfejlesztés Jelentés program

telepítője.

A program automatikusan a C:\Program Files\GYEMSZI\Berfejl könyvtárba telepíti magát,

majd megkérdezi, hogy hozzon-e létre ikont az asztalon. Erre Igent válaszolva, vagy azonnal el lehet

indítani a programot, vagy később az asztalról az ikonra kattintva.

1


A program úgy lett megírva, hogy ha működő internetes kapcsolat van – a kapcsolat állapota

látszik a bejelentkező ablak alsó sorában, akkor érzékelje, ha frissebb verzió érhető el a szerverünkön,

és a frissítésre vonatkozó kérdés megerősítése után, automatikusan frissítse magát. Kérjük, hogy a

frissítésre vonatkozó kérdésre mindig Igent válaszoljanak! A sikeres telepítésről egy figyelmeztető

ablakban megerősítést kapunk.

2. Kapcsolati hiba

Ha az automatikus frissítés valamilyen kapcsolati hiba miatt nem tud megtörténni, akkor erről a

program figyelmeztető jelzést küld. Kérjük azokat az intézményeket, akik ilyen üzenetet kapnak,

hogy egyrészt a PrtScr (print screen) gomb segítségével másolják le a képernyőn megjelenő üzenetet,

és küldjék el nekünk a berfejlesztes@gyemszi.hu címre, úgy hogy a levél szövegrészébe a Ctrt+V

gombok segítségével bemásolják a képernyő képét. Másrészt kérjük, hogy ilyen esetben folyamatosan

ellenőrizzék a honlapunkon a program telepítő linkje mellett olvasható verzió számot, és hasonlítsák

össze a helyi gépen telepített program verzió számával - ami a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

olvasható - és ha szükséges, kézi módszerrel telepítsék újra a programot. Az újratelepítés során a

korábban importált, vagy rögzített adatok nem vesznek el, nem módosulnak.

3. A program indítása, újraindítása

A program az asztalon elhelyezett ikonra kattintva indítható. A kezdőlap bejelentkezése után a

Start gombra kattintva tudjuk a rögzítést elindítani.

4. Intézményi adatok rögzítése

Amennyiben korábban rögzítésre került volna bármilyen adat a programba, abban az esetben a

a Fájl menüből elérhető Összes beírt adat törlése funkcióval töröljék a korábban bevitt adatokat

Ezt a funkciót kérjük, hogy csak az adatszolgáltatási 2 folyamat legelején használják!


Információk menüből elérhető Teljes kézi adatbevitel engedélyezése funkcióval tudják elkezdeni a

rögzítést.

Elsőként az intézet OEP kódját és Adószámát kell rögzíteni.

Amennyiben az alábbi hibaüzenetet kapják, és az adatok újbóli megadása sem vezet eredményre,

akkor kérjük, hogy a következő linken ezt jelezzék számunkra:

http://www.irf.gyemszi.hu/new3/adatbekeres/adatbekeres-index-kezi.php

Ha ezt már korábban megtették, akkor jelezzék a problémát a berfejlesztes@gyemszi.hu e-mail

címre.

3


Az Engedélyezés, majd a Start gombra kattintva tovább léphetünk az intézményi adatok

rögzítésére alkalmas adatlapra. Ezen az adatlapon kell megadni azokat az információkat az

egészségügyi szolgáltatóról, amely alapján eldönthető, hogy megfelel-e a vonatkozó jogszabályok

alapján a béremelés állami támogatásának igénylési feltételeinek.

Az ablak felső részében láthatjuk a regisztrációnál megadott intézményi adatokat. Ha rákattintunk

a Módosítás gombra, szerkeszthetővé válnak az ablak mezői. Azok a mezők, amelyek szürke háttérrel

vannak jelölve, inaktívak, vagyis az adatrögzítőnek nem kell kitölteni. Az összes többi, aktív mező

kitöltése kötelező (ÁNTSZ kód, TEÁOR, Gazdálkodási forma, Tulajdoni forma, 2012-ben

adószámváltozás volt?, OEP finanszírozási szerződés). Meg kell adni az Eütev. 11/A. § (9) bekezdése

alapján, azon első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi

szakképzésben részt vevő, heti legalább 36 órában foglalkoztatott rezidensek számát, akik nem

munkajogviszonyban, hanem tartós megbízási szerződéssel vagy vállalkozói jogviszonyban vannak

foglalkoztatva. És végül meg kell adni az adatokat kitöltő munkatárs nevét, email címét és

telefonszámát, annak érdekében, hogy ha szükséges, közvetlenül vele tudjuk felvenni a kapcsolatot.

Az intézményi adatlap alján található egy összesítés, mely azon intézetek részére tájékoztató

táblázat, akik az adatokat importálás segítségével kezdik a programba rögzíteni.

A kézi adatrögzítést végző intézeteket kérjük, hogy hagyják figyelmen kívül ezt a táblázatot.

4


5. Nem jogosult intézmény

Ha az adatrögzítő minden szükséges adatot megadott, és a Tárolás gombra kattintással eltárolta az

adatokat, a program ellenőrzi, hogy az intézmény jogosult-e a támogatásra, és ha nem akkor erről

figyelmeztető ad, és az adatbeviteli képernyő első JOGOSULT mezőjét „nem” értékkel tölti fel.

Az intézmény abban az esetben nem jogosult a támogatásra, ha nincs az OEP azonosítója alapján

helyes adószámmal a regisztrációs állományban, ha a tulajdoni formája nem felel meg törvényben

előírtaknak, és végül, ha nincs OEP finanszírozási szerződése a törvényben meghatározott

szakfeladatokra.

Ha ezek a feltételek valóban hiányoznak, akkor az adatrögzítőnek nem kell további adatokat

felvinni. A GYEMSZI részére küldött állományban a jogosulatlanságot jelző jelentést kell majd

elküldenie.

6. Jogosult intézmény

Ha az intézmény jogosult a támogatásra, akkor a tárolás után nem jelenik meg figyelmeztető

üzenet, és a program az adatbeviteli képernyő első JOGOSULT mezőjét „igen” értékkel tölti fel.

Ebben az esetben folytatódhat a munka a Tovább gombra kattintással a Jogviszony adatbeviteli

5


ablakban.

7. Jogviszony adatlap szerkesztése

Az Új sor felvitele gomb segítségével lehet rögzíteni a dolgozókra vonatkozó adatokat. Az aktív

mezők kitöltése - Mun.kör kód, Belépés hónapja, Kilépés hónapja és Besorolási kulcsszám Kjt.

szerint mezők kivételével - kötelező.

6


Orvosok esetében a Szerződés szerinti összes illetményt is meg kell adni.

A szakdolgozók esetében a Szakdolgozók Kjt. Szerinti illetményét is meg kell adni.

Szerződéses időarány = Adott jogviszony kinevezés szerint, szerződéses heti munkaóráinak

száma / Adott munkakör törvényes heti munkaóráinak száma

Jogszerző időarány = (A foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére

megállapított munkanapok száma - A tárgyhónapban a nem jogszerző munkanapok száma (GYES,

GYED, fizetésnélküli szabadság, igazolatlan hiányzás miatt kieső munkanapok száma)) / A

foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok száma. A

7


munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.

A program a megadott jogosultságra vonatkozó adatok, a korábbi jogviszony igazolásra

vonatkozó adatok, valamint a szakdolgozóknál a besorolási osztály és fizetési fokozat adatok kitöltése

után, a Tárolás gomb megnyomására kiszámolja a béremelés értékét.

Orvosoknál a szerződés szerinti összes illetmény és pótlék alapján megállapítja, hogy az orvos

melyik fizetési sávba tartozik, megállapítja a bérnövekedés teljes időarányra járó összegét.

Szakdolgozóknál a besorolási osztály és fizetési fokozat alapján állapítja meg a bérnövekedés teljes

időarányra járó összegét. Egyéb diplomások esetén pedig a bérnövekedés teljes időarányra járó

összege fix 31.435 forint. Ezt a teljes időarányra járó bérnövekedés összeget megmutatjuk a jobb felső

sarokban, és ezt az összeget korrigáljuk a megfelelő hónap szerződéses és jogszerző időarányával.

Addig nem lehet a Tárolás gombot megnyomni, míg az adatrögzítő minden aktív mezőt ki nem

tölt.

Az ablak felső részében a későbbiekben már rögzített dolgozók listája látható.

A JOGOSULT oszlopban, azoknál, akik a megadott adatok alapján jogosultnak minősülnek, a

mező értéke 1 lesz, azoknál, akik nem jogosultnak, a mező értéke 2 lesz. Ha az ilyen dolgozók

jogviszony állapotát a Véglegesítés gombbal véglegesítik, a JOGOSULT mező értéke 3-véglegesített

jogosult, és 4-véglegesített nem jogosult értéket vesz fel.

A lista legfelső címsorára kattintva, a listát a kiválasztott szempont szerint rendezhetjük

sorrendbe. Ha a JOGOSULT mezőt választjuk ki, könnyen át tudjuk tekinteni, hogy kik azok a

dolgozók, akiknek még nem dolgoztuk fel az adatait (JOGOSULT =üres), kik azok, akiknél már

rögzítettük az adatokat, de még nem véglegesítettük (JOGOSULT =1 vagy 2), és végül kik azok,

akiknél a munkát befejeztük, adataikat véglegesítettük (JOGOSULT =3 vagy 4). Ha szükséges, a már

véglegesített dolgozó adatait is lehet a Módosítás gomb segítségével később módosítani.

Célszerű az adatrögzítést úgy végezni, hogy azoknál a dolgozóknál rögtön véglegesítik is az

eltárol adatokat, akiknél mindent egyértelműen ki tudtak tölteni, és csak azokat hagyják meg

ideiglenesen a nem véglegesített státuszban, akiknél még esetleg módosítani kell valamelyik adaton.

16. Nem jogosult dolgozó

A program a következő esetekben sorolja a dolgozót 2-nem jogosultnak:

• Ha a Foglalkoztatás jellege nem Teljes, vagy Rész munkaidős

• Ha munkaidejének legalább felét nem a jogszabályban meghatározott járó-, vagy fekvőbeteg

szakellátásban, mentésben, betegszállításban vagy vérellátásban dolgozza le

• Ha munkaköri csoportja nem orvos, vagy szakdolgozó, vagy egyéb diplomás

• Ha a foglalkoztatottsági jogviszony nem d)-g) értékeket vesz fel

• Ha a hónap végén nem áll munkajogviszonyban

• Ha részt vesz a „Prémium évek” programban

Ilyen esetekben a program a béremelésre nulla összeget számol ki.

17. Jogosult dolgozó 8


A program abban az esetben, ha a dolgozó a kitöltött jogosultsági adatok alapján jogosult

béremelésre, a fent leírt szabályok alapján kiszámolja a béremelés értékét. Ilyenkor a JOGOSULT

mező 1 értéket vesz fel.

18. Adatok ellenőrzése

A program két, a jogosultságnál megadott mező értékét hasonlítja össze a bérszámfejtési

nyilvántartásban szereplő értékekkel, és ha ellentmondást talál, akkor figyelmeztető jelzést ad.

• A jogosultság ellátás mezőjének értékét összehasonlítja a bérszámfejtés szakfeladat mezőjével

• A jogosultság munkaköri csoport mezőjének értékét összehasonlítja a bérszámfejtés

− FEOR kódjával

− Az eredeti képzettséggel

− Az iskolai végzettséggel

− A besorolási osztály iskolai végzettséget jelentő osztályával

Mindenképpen ajánlott, hogy az adatrögzítő hasonlítsa össze a jogosultság munkaköri csoport

mezőjének értékét a bérszámfejtésben nyilvántartott munkakör mezővel! Ezt a program nem tudja

megtenni, mert szabadszöveges mezőről van szó, de a helyi, célzott ellenőrzéseknél ennek a mezőnek

az értékét is figyelembe fogjuk venni!

19. Az adatrögzítés eredményének ellenőrzése, a munka befejezése

A besorolási feladattal akkor vannak készen, ha minden dolgozó véglegesített, 3-as vagy 4-es

állapotba került. Ezt úgy tudják ellenőrizni, hogy a dolgozók listáján a JOGOSULT mezőre kattintva,

a listát növekvő sorrendbe rendezik.

Ellenőrizni úgy tudják majd a munkájukat, hogy hamarosan készítünk egy szűrési funkciót. Ennek

segítségével meg tudják nézni pl., hogy a bérszámfejtési rendszerben szereplő munkaköröket milyen

munkaköri csoportokba, azon belül milyen ágazat specifikus munkakörökbe sorolták, vagy pl. hogy

az iskolai végzettséghez kapcsolódó besorolási osztályokba milyen munkakörű dolgozók kerültek. A

szűrő funkció elkészültéig, hasonló ellenőrzéseket tudnak végezni, a sorba rendezés funkció

segítségével is. És végül, még ezután fejlesztjük 9meg

a jelentést készítő modult is.

More magazines by this user
Similar magazines