Iskolai feladatterv 2011/12 - Zrínyi Ilona Gimnázium

zrinyinyh.hu

Iskolai feladatterv 2011/12 - Zrínyi Ilona Gimnázium

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Az intézmény neve, címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

KIEMELT

FELADAT

MEGNEVEZÉSE

Felkészítő

foglalkozások

Az AJTP

foglalkozási

egység

TEVÉKENYSÉG

Felzárkóztató foglalkozások

magyarból és matematikából

Idegen nyelvi felkészítés

2011 2012

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

ECDL vizsgára való

felkészítés x x x x x x x x x x

Tehetséggondozó

foglalkozás

Önismeret,

személyiségfejlesztés

Tanulásmódszertan

Életmód-életvitel

Tánc, drámapedagógia

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Autóvezetői tanfolyam

12.osztály önismereti órákon x x x x

ESZKÖZÖK

Irodaszerek,fénymásolás,

a foglakozást tartó pedagógusok

és bérük.

Irodaszerek,fénymásolás,

a foglakozást tartó pedagógusok

és bérük.

Számítógépek, programok,

rendszergazda és bére.

Feladatgyűjtemények,

szakkönyvek,szoftverek,fénymás

olás,

a foglakozást tartó pedagógusok

és bérük.

Papír,írószer,videokamera,fényképe

zőgép,DVD,CD lejátszó.

Foglalkozást vezetők és óradíjuk.

Tankönyv,papír,írószer,videokamer

a,DVD,CD lejátszó. Foglalkozást

vezető és óradíja.

,DVD,CD lejátszó,egyéb

segédeszközök.. Foglalkozást

vezető és óradíja..

CD lejátszó, táncruha,cipő,színpadi

kellékek, foglalkozást vezető és

óradíja.

Autóvezetői tanfolyam és

gyakorlati vizsgadíjak.

FELELŐS

Nagy Andrea

Pankotayné Szarvadi

Katalin

Sándor Ádám

Pankotayné Szarvadi

Katalin

Dr.Szilágyi László

Pankotayné Szarvadi

Katalin

Dr.Szilágyi László

Pankotayné Szarvadi

Katalin

Janek Erzsébet

Bodnár Zoltán

Nagy Andrea

EREDMÉNYESÉGI

KRITÉRIUM

A foglalkozásra járó

9.osztályos tanulók tanulmányi

eredményének javulása az

adott tantárgyakból.

A foglalkozásra járó tanulók

tanulmányi eredményének

javulása az adott idegen

nyelvből.

A 9-10.osztályos tanulók 90%

járjon rendszeresen a gyakorlásra.

A versenyekre jelentkező diákok

létszámának növekedése.

A 9-13. osztály rendszerességgel

tanuló heti

vegyenek részt a

foglalkozásokon.

A 9-13. osztály tanuló heti

rendszerességgel

vegyenek részt a foglalkozásokon

A 9. osztály tanulói heti

rendszerességgel

vegyenek részt a foglalkozásokon

A 9. osztály tanulói heti

rendszerességgel

vegyenek részt a foglalkozásokon

Az osztály tanulóinak 80%-a

szerezze meg a jogosítványt.


Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Az intézmény neve, címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Művészeti

foglalkozások

Kollégiumi

programhétvégék

Kézműves foglalkozás

Grafikus szakkör

Zeneiskolai órák

Társastánc szakkör

Az éves programterv

elkészítése

A programhétvégék

beindítása, rendszeres

megtartása 9-12.évfolyamon

13. évfolyam

Szülői karácsony 9.osztály

JESZ-életmentő tanfolyam

(1 programhétvége)

Tanulmányi kirándulás –

Ukrajna 9.osztály

(1 programhétvége)

Tanulmányi kirándulás-

Erdély

10. osztály (2

programhétvége)

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x

x

x

x

x

x

Részletes terv,anyagok a

foglalkozásokhoz, pedagógus és

bére.

Részletes terv,anyagok a

foglalkozásokhoz, pedagógus és

bére.

Hangszeres zene-,ének oktatási

szolgáltatás igénybevétele.

Hangszerek.

Táncruha, cipő, a szakkört

vezető pedagógus.

Az eddig elkészített

programtervek

Részletes

program,étkezés,szállás,közleke

dés,belépők

,színházjegyek,pedagógusok és

bérük.

Részletes

program,étkezés,szállás,közleke

dés,belépők

,színházjegyek,pedagógusok és

bérük.

Műsor,meghívók,ajándékok,vend

églátás,

pedagógusok és bérük.

A tanfolyamhoz szükséges

eszközök, DVD lejátszó,

Részletes

program,étkezés,szállás,közleke

dés,belépők,

biztosítás,pedagógusok és

bérük.

Részletes

program,étkezés,szállás,közleke

dés,belépők,

biztosítás,pedagógusok és

bérük.

Kanyuk Jánosné

H.Németh Katalin

Nagy Andrea

Ködöböcz Sándor

Janek Erzsébet,Vári

Tünde,Szűcs

Róbert,Tündik

Tamás, Deme

Anna,Pankotayné

Szarvadi Katalin

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Deme Anna

Janek Erzsébet

Szilágyi Beáta,

Vári Tünde

Németh Gyula

Németh Gyula

9.osztály tanulói valamennyien

részt vegyenek heti 1

alkalommal a foglalkozáson.

A kiemelkedő rajztehetséggel

rendelkező diákok minden

évfolyamról járjanak a

szakkörre.

A kiemelkedő zenei

tehetséggel rendelkező diákok

minden évfolyamról járjanak a

zeneiskolai órákra.

A táncot szerető diákok

minden évfolyamról járjanak a

szakkörre.

Június 22-re készüljön el

Osztályonként a tanulók

legalább 90%-a vegyen részt a

hétvégeken.

A tanulók legalább 90%-a

vegyen részt a hétvégeken.

A szülők 90%-a jöjjön el a

rendezvényre.

A 10.osztály valamennyi

tanulója ismerje meg az

életmentési technikát.

A tanulók legalább 90%-a

vegyen részt az utazáson.

A tanulók legalább 90%-a

vegyen részt az utazáson.


Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Az intézmény neve, címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Tanulmányi kirándulás-

Olaszország

11.osztály(2programhétvége) x

Nyelvgyakorlás –

Anglia12. osztály(2

programhétvége)

Tanulmányi kirándulás-

Lengyelország 13. osztály(2

programhétvége)

AJTP-s vállalt

többletfeladat-Világvándor

találkozó-11.o.

x

x

x

Részletes program,étkezés,

szállás,közlekedés,belépők,bizto

sítás

pedagógusok és bérük.

Részletes

program,étkezés,szállás,közleke

dés,belépők

biztosítás,pedagógusok és

bérük.

Részletes

program,étkezés,szállás,közleke

dés,belépők

biztosítás,pedagógusok és

bérük.

Részletes

program,étkezés,szállás,belépők

,pedagógusok és bérük.

Németh Gyula

Németh Gyula

Németh Gyula

Dr,Szilágyi László

Szűcs Róbert

A tanulók legalább 90%-a

vegyen részt az utazáson.

A tanulók legalább 90%-a

vegyen részt az utazáson.

A tanulók legalább 90%-a

vegyen részt az utazáson.

Legalább 8 csapat részvétele

a találkozón.

Táborok,

versenyek

Zánka

Sítábor-

Szlovákia(2

programhétvége)

Bonyhád-

Sportverseny(1

programhétvége)

Pécs-Művészeti

fesztivál(2

programhétvége)

Intenzív angol

nyelvi felkészítés

x

x

x

x

Étkezés,szállás,közlekedés,pedagógusok és bérük.

Részletes program, étkezés, szállás,közlekedés,belépők

biztosítás, sífelszerelés kölcsönzése, síoktatók,pedagógusok és bérük.

Szabadidő ruha, cipő, póló, étkezés,szállás,közlekedés, pedagógusok és

bérük.

Fellépő ruhák,jelmezek,díszletek,hangszerek,zenei anyagok,

étkezés,szállás,közlekedés, belépők, pedagógusok és bérük.

Papír, irószer,fénymásolás,tankönyv,CD ,DVD lejátszó, étkezés,szállás,

pedagógusok és bérük.

Janek

Erzsébet

Pankotayné

Szarvadi

Katalin

Janek

Erzsébet

Janek

Erzsébet

Pankotayné

Szarvadi

Katalin

A tanulók legalább

90%-a vegyen részt

az utazáson.

A tanulók legalább

90%-a vegyen részt

az utazáson.

A tanulók legalább

90%-a vegyen részt

az utazáson.

A tanulók legalább

90%-a vegyen részt

az utazáson.

A 12.osztály tanulói

valamennyien

vegyenek részt a nyári

felkészítő táborban.

Vízitúra

(2programhétvége)

x

x

A túrához szükséges felszerelések

bérlése,sátorok,hálózsákok,étezés,közlekedés,túravezetők,pedagógusok

és bérük.

Máté Tóth

Attila

A 12.osztály

tanulóinak legalább

90%-a vegyen részt a

túrán.


Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Az intézmény neve, címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Feladatterv (2011/2012. tanév) Kollégium:

KIEMELT

FELADAT

MEGNEVEZÉSE

TEVÉKENYSÉG

2011 2012

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

ESZKÖZÖK

FELELŐS

EREDMÉNYESÉ

GI KRITÉRIUM

Mérés-értékelés

Egyéni fejlesztési

terv

Beiskolázás,

pályaorientáció,

9. o. tanulók

megismerése egyéni

foglalkozásokon x x x x x

A szociális bizottság

működése x x

Elégedettségi

mérés(lakhatási

feltételek,étkezés)

Tehetségazonosítás

Egyéni fejlesztési

terv vezetése

Egyéni fejlesztési

terv értékelése,

korrekciója

Esetmegbeszélések

x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

Kapcsolat a

gimnáziummal x x x x x x x x x x

Pályaválasztási szülői

értekezletek x x x x

Iskolaszövetségi ülések

meglátogatása x x x x

x

x

x

x

Tesztek, pszichológus,pedagógus és bérük.

Szülői kérvények, igazolások.

Mérőlapok,fénymásolás.

Pszichológus,tehetségfejlesztő tanár és

bérük,mérőlapok,fénymásolás.

Papír, írószer,pedagógus és bére.

Fejlesztő pedagógus, pszichológus és bérük.

Osztályfőnökök,szaktanárok,pszichológus.

Osztályfőnökök,szaktanárok,pszichológus.

Tájékoztató füzet,közlekedés,programgazda és

bére.

Tájékoztató füzet,közlekedés,programgazda és

bére.

Janek Erzsébet

Pankotayné

Szarvadi Katalin,

öt csoportvezető

Csoportvezetők

Dr.Szilágyi László

Bihariné Vas Adrienn

Janek Erzsébet,Vári

Tünde,Szűcs

Róbert,Tündik

Tamás, Deme

Anna,Pankotayné

Szarvadi Katalin

Dr.Szilágyi László

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Pankotayné

Szarvadi Katalin

A tanulókkal legalább 2

alkalommal történjen

egyéni beszélgetés az

első félévben.

Szociális bizottsági ülés

félévente egy.

A válaszok alapján a

feltételek javuljanak.

Az egyes

tehetségterületeken

kiemelkedő tanulók

gondozásba vétele.

A 9. osztálynak

készüljön el az egyéni

fejlesztési terve .A 10-

13. évfolyamok

fejlesztési tervének

folyamatos kiegészítése

történjen meg.

A felmerülő problémákra

,kérdésekre kapjanak

választ a kollegák.

A lemorzsolódás ne

legyen nagyobb,mint

6%.

A kapcsolat legyen

rendszeres, napra kész.

Legyen legalább 70-80

jelentkező a

programba.

Legyen legalább 70-80

jelentkező a

programba.


Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Az intézmény neve, címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Partnerkapcsolatok

(szülő, gondviselő

,partnerintézmények)

Továbbképzés

Szociális és kulturális

hátránykompenzáció

Felvételi-beválogatás

Educatio 2012.

Családlátogatás

Szülői értekezlet

Fogadóóra

x

x

Kapcsolattartás a

Tehetségpontokkal x x x x x x x x x x

Portfólió

készítés(tapasztalatcsere

Kaposvárott)

x

Érdeklődési körök

tematikájának

kidolgozása

x

Érdeklődési körök

munkájának beindítása

Rendezvényterv és

tematikájuk elkészítése

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x

x

Video felvétel;sportverseny;önismereti

játékok;vetélkedő. Szállás,étkezés,közlekedés,

pedagógusok és bérük.

Belépő,étkezés,közlekedés,

pedagógusok és bérük.

Ütemterv,megfigyelési szempontok

kialakítása,látogatásokról

feljegyzés,közlekedés,pedagógusok és bérük.

Pedagógusok és bérük.

Pedagógusok és bérük.

Telefon,közlekedés,posta.

Utazás,szállás,étkezés.

Papír, írószer,pedagógus és bére.

Papír, írószer,egyéb eszközök,

nyersanyagok,pedagógusok és bérük.

Verébavató,Mikulás,karácsony,farsang,ballagá

s,

Papír, írószer,pedagógusok és bérük.

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Deme Anna

Janek Erzsébet,Vári

Tünde

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Nagy Andrea

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Nagy Andrea

Huszárné Kádár

Ibolya

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Nagy Andrea

Pankotayné

Szarvadi Katalin

Janek Erzsébet,Vári

Tünde,Szűcs

Róbert,Tündik

Tamás, Deme

Anna,Pankotayné

Szarvadi Katalin

Pankotayné

Szarvadi Katalin,

Nagy Andrea

A programba pályázó

8. osztályos diákok

minél jobb

megismerése.

12-13.osztályos

tanulók vegyenek

részt Budapesten, a

kiállításon.

9-10. osztályban(két

év alatt) minden

családhoz jusson el a

csoportvezető és

osztályfőnök.

A csoportvezető

minden alkalommal

legyen ott.A szülők

70%-a jelenjen meg.

A csoportvezető

minden alkalommal

legyen ott.A szülők

70%-a jelenjen meg.

A jó gyakorlatok napi

hasznosítása.

Az 5 csoportvezető és

az iskola pszichológus

,programgazdavegyen

részt.

Szeptember 30-ra

készüljön el.

Minden tanuló

válasszon egy

érdeklődési kört és

hetente 1 alkalommal

vegyen részt annak

munkájában.

A terv készüljön el

szeptember 15-re.

Szabadidős

foglalkozások x x

x

Cantemus karácsony,MÜPA hangverseny.

Közlekedés, étkezés,belépők, pedagógusok és

bérük.

Pankotayné

Szarvadi Katalin

A tanulók 90%-a

legyen ott a

rendezvényeken.


Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Az intézmény neve, címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.

Színházlátogatás az

iskolai bérlet ütemezése

szerint

Színházbérlet,belépők,kísérő pedagógusok és

bérük.

Eszenyi Viktória

x x x x x x x x x

Sportversenyek

tervezése x Papír, írószer,pedagógus és bére. Tündik Tamás

Sportversenyek

beindítása x x x x x x

Úszás oktatás

Egészségügyi szűrés

x x x x x x x x

x

x

x

Közlekedés,étkezés,sportfelszerelés,pedagógu

sok és bérük.

Belépők,pedagógus és bére.

Belgyógyász szakorvos megbízási díja

Tündik Tamás

Dr.Szabó Antalné

Dr. Kozma Ottó

A tanulók 70%

százaléka vegyen

részt az előadásokon.

Szeptember 30-ra

készüljön el.

A tanulók 60%-a

vegyen részt a házi

bajnokságokon.

13.év végére minden

tanuló tanuljon meg

úszni.

Valamennyi

9.évfolyamos tanuló

vegyen részt a

szűrésen.

More magazines by this user
Similar magazines