2010. szeptember - Tiszacsege

tiszacsege.hu

2010. szeptember - Tiszacsege

2010. szeptember 24. CSEGEI KÖRKÉP

5

Elérhetőek a szükséges nyomtatványok és a feltöltő felület

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

támogatások igénybevételének

részletes feltételeiről szóló 61/2009.

(V. 14.) FVM rendelet (továbbiakban támogatási

rendelet) 18. § (7) bekezdése kimondja

a „web-GN” elektronikus adatszolgáltatási

kötelezettséget, azaz a gazdálkodási

napló bizonyos adatainak elektronikus

feltöltését.

A gazdálkodási napló meghatározott

adatainak elektronikus benyújtása, amely

az ÚMVP Irányító Hatóságának 22/2010.

(IV. 13.) közleményében található, minden

agrár-környezetgazdálkodási támogatásban

részt vevő gazdálkodó számára kötelező.

A gazdálkodási naplókat papír alapon

nem lehet beküldeni.

A vizek mezőgazdasági eredetű

nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez

szükséges cselekvési program részletes

szabályairól, valamint az adatszolgáltatás

és nyilvántartás rendjéről szóló

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdésében

meghatározott adatszolgáltatási

kötelezettséget a 2009/2010. gazdálkodási

évtől kezdődően elektronikusan

is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmával

megegyező elektronikus adatszolgáltatás

keretében. Az előírás teljesítéséhez

a „web-GN” esetében az első gazdálkodási

évre vonatkozóan rendelkezésre

álló időszak 2010. szeptember 1-től november

30-ig tart. A Nitrát adatszolgáltatást

2010. szeptember 1-től 2010. december

31-ig kell teljesíteni. Az adatokat

mindkét esetben a Mezőgazdasági Szakigazgatási

Hivatalhoz kell benyújtani, az

ebből a célból működtetett elektronikus

felületen keresztül, amely a Hivatal honlapján

az alábbiakban részletezettek szerint

érhető el.

Gazdálkodási napló esetében az elektronikus

adatszolgáltatást a támogatási

időszak további éveiben is a gazdálkodási

év lezárultával, szeptember 1. és november

30. között, nitrát adatlap esetében pedig

a gazdálkodási év lezárultával, szeptember

1. és december 31. között kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatást mind a gazdálkodási

napló, mind pedig a nitrát adatlap

esetében az alábbi két módon teljesítheti

a gazdálkodó:

• A honlap felső menüsorában a

Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont

alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető

nyomtatványok valamint a kitöltéséhez

szükséges keretprogram (ÁNYK).

• A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Xml

feltöltő menüpont alatt

a táblatörzskönyv szoftverek által generált

(honlapon korábban közzétett) xml

fájl tölthető fel. A feltöltő felület a fejlesztők

érdekében 2010. szeptember 10-ig

teszt üzemben működik, ami azt jelenti,

hogy éles bejelentkezést követően a beküldött

xml dokumentumok ellenőrzése

megtörténik, de adatbázisba nem kerülnek

rögzítésre. A gazdálkodási naplók

és a nitrát adatlapok esetében is az adatok

elektronikus benyújtását a fenti határidőig

teljesíteni kell. Gazdálkodási napló

esetében a határidőn túli adatszolgáltatásra

nincs lehetőség. A nitrát adatlap

esetében, amennyiben az ügyfél felszólítást

kap a Hatóságtól, hogy nem teljesítette

az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben,

akkor lehetőség lesz a határidő

letelte után is elektronikusan eleget tenni

ezen kötelezettségének.

Az agrár-környezetgazdálkodásban

részt vevők számára a fenti ügyben továbbra

is segítséget nyújtok, amennyiben

erre szükségük van, a szokásos ügyfélfogadási

időben kérem, keressenek!

(www.mgszh.hu alapján)

Horváthné Bartal Ágnes falugazdász

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot ír ki 2 db költségalapon meghatározott lakbérű

bérlakás bérbeadására.

A bérlakások címe:

4066 Tiszacsege, Csurgó u. 38/5.

4066 Tiszacsege, Csurgó u. 38/6.

A lakások alapterülete: 60 m 2 ,

A lakások komfortfokozata: összkomfortos

A fizetendő lakbér mértéke lakásonként: 420 Ft/m2/hó

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 5.

A pályázatot írásban – az erre a célra szolgáló nyomtatványon,

a szükséges mellékleteket csatolva – kell benyújtani

zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban

Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármesteréhez.

A pályázat benyújtására szolgáló kérelem, nyomtatvány

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának 5. sz. Műszaki

irodájában igényelhető. A pályázat csak abban az esetben

érvényes, ha azt a megfelelő formanyomtatványon nyújtják

be.

A nyertes pályázat sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

5 napra kifüggesztésre kerül. A bérleti szerződés

megkötése a Képviselő-testület bérlő kijelöléséről szóló

döntését követő 30 napon belül történik.

Jónás Sándor polgármester

Utak újulnak meg...

Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi

utak felújításával” című pályázatunkat a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség - mint támogató - pozitív elbírálásban

részesítette. A beruházás bekerülési költsége:

181.346.395 Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása

történik.

A projekt kapcsán a Rákóczi, Toldi és Lehel utcák felújítása

valósul meg mintegy 2530 m hosszúságban. A

felújítás során a jelenleg B.VI.-os tervezési osztályba sorolt

utak B.V. osztályúra történő fejlesztésével párhuzamosan

2 db buszöböl és utasperon is megújul.

A tervezési útszakasz (2530m) teljes hosszán 6,0 méterre

szélesedik. Az útkorona 7,0 m, az útpadka 0,5 m széles

lesz, melyet 10 cm vastag mészkőzúzalék stabilizál. A

0+032 km szelvényig a szélesítés jobb oldalon 0,5 m szélességben

valósul meg, a 0+032 km szelvényt követően

a szélesítés mindkét oldalra tervezett.

A fejlesztéssel érintett utak kiemelt jelentőséggel

bírnak a település életében. Félszáz vállalkozó, őstermelő

ezen az úton tudja megközelíteni telephelyét. A

beruházással a Kismajor településrész lakossága biztonságosabban

tudja majd megközelíteni a településközpontot.

More magazines by this user
Similar magazines