2009. november 10. - Tiszacsege

tiszacsege.hu

2009. november 10. - Tiszacsege

Árpádék, hogy nekik még egyéb más elfoglaltságuk is van, én megköszönöm, hogy

Bajáról ide lejöttek és tisztaképet festettek a képviselők előtt is, és úgy érzem, hogy

eloszlatták azokat a gondolatokat, amelyek esetleg még a háttérben ott voltak. Nincs

akadálya annak, hogy a szerződést megkössük, aláírjuk és kezdődjön a munka és

remélem, mikor átadásra kerül, akkor is ilyen jó hangulatban leszünk. Ha úgy

gondoljátok, hogy elfogadható és már a múlt testületi ülésen hoztunk egy döntést, hogy

a Sugo-Bau nyert, megköthető a szerződés, akkor most megerősítésképpen azt mondom,

hogy tegyük fel a kezünket és ha úgy gondolják a képviselők, akkor jelezzük újra ezt,

hogy megkötjük a szerződést a Sugo-Bau Kft-vel, aki egyetért, kérem, hogy

kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a SUGÓ-BAU Építőipari,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a kivitelezési szerződés megkötését – 12 fő igen

szavazattal (Nagy Miklós, Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az

alábbi határozatot hozta:

210/2009.(XI. 10.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megerősítve a 207/2009.(X. 30.)

KT. számú határozatában foglaltakat, mely szerint a 7 foglalkoztatós óvoda és 3

foglalkoztatós bölcsőde építésre vonatkozóan a kivitelezési szerződést a SUGÓ-BAU

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (6500 Baja, Grassalkovich u. 3.),

köti meg.

Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a kivitelezési szerződés

megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jónás Sándor polgármester

Répási Lajos kiment.

Jelen van: 11 fő

Jónás Sándor polgármester:

Megköszönve a részvételt, én további szép napot kívánok. Megkérném Répási Lajos

képviselő Urat, hogy kísérje már ki a vendégeinket.

6

More magazines by this user
Similar magazines