2012 Január-Február - „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

eletetazeveknek.hu

2012 Január-Február - „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Bodajki Nyugdíjas Rozmaring Tánccsoport

Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja (Cigánd)

Tavaszi Szél Nyugdíjasklub (Budapest)

Mikulásverseny Budapesten

Megjelent a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

2012. évi üdülési tájékoztatója.

Ha a tájékoztatóban meghirdetett üdülési lehetőségeket közvetlenül a Szövetségen keresztül veszi

igénybe sorsoláson vesz részt. Díj: 2x2 fő részé 4 nap/3 éjszaka félpanziós üdülés Bükfürdőn. Várjuk

jelentkezésüket. Figyelem: Berekfürdőn és Hajdúszoboszló Jáger Panzióban csökkentettük az árakat.

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek”

Országos Szövetsége tisztelettel várja

az SZJA 1 % felajánlásokat.

A felajánlott összeget országos, megyei

rendezvényeink támogatásához szeretnénk

felhasználni.

Adószámunk: 19012377-2-41

Bővebb információt találhatnak a

www.eletetazeveknek.hu honlapon

és a facebookon


2012. január - február Életet az éveknek

Kedves Klubtagok!

KEDVES KLUBTAGOK

Mindenekelőtt békés, boldog újesztendőt kívánok Nektek és családtagjaitoknak!

Bizonyára tudjátok, hogy a 2012. évet az Európai

Unió az Aktív Időskor és a Generációk Közötti

Együttműködés Évének szenteli. Az idősödés

kérdését, az időseket középpontba állító évre a

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek”

Országos Szövetségünk számos programmal

készül. Utazás- és üdülésszervezéssel, vidám

fesztiválok, művészeti- és sportvetélkedők, szakmai

konferenciák rendezésével hívjuk fel a figyelmet az

idősödők és idősek sok szempontból romló

helyzetére, az egymás iránt egyre fogyó megértés,

szolidaritás fontosságára, arra, hogy a méltó időskor

feltételeinek megteremtése a társadalmi béke záloga.

E munkánkról, programjainkról, 2012. január 13-ától

kezdődően, hétről hétre beszámolunk a Szabad Föld

hasábjain. Kérlek benneteket, hogy minél többen

kísérjétek figyelemmel az ott megjelenő, rólunk szóló

híreket. Azt reméljük, hogy az együttműködés

eredményeképpen rendezvényeinken még többen

fognak részt venni, és még többen fogják olvasni a

Szabad Földet.

2011. decemberében - az ünnepi készülődés

hangulatához méltóan - vidám eseménnyel,

Mikulásversennyel indítottuk az EU által

meghirdetett évet. Gondolom a rendezvényről sokan

hallottatok, hiszen a Szabad Föld hírt adott a

kezdeményezésünkről, és a TV m1 Megoldások

Magazinja nagyon kedves összeállítást sugárzott.

Köszönjük a jelentkezőknek a részvételt. Köszönjük

budapesti szervezetünknek a szervezésben vállalt

szerepét, és külön köszönjük az esemény

támogatóinak (Dimenzió Biztosító Egyesület, Emporia

Telecom, Kinnarps Hungary Kft., Danubius Hotels

Group, Nyugdíjas Expo), hogy felajánlásaikkal

lehetővé tették az év méltó indítását. – Fotó a

címlapon -

Sajnos, a várva várt év igen rossz gazdasági körülmények

között és komoly társadalmi feszültségek közepette

köszöntött ránk. Jelentős közgazdászok egybehangzóan úgy

látják, hogy a szegények 2012-ben még szegényebbek

lesznek, a társadalmi differenciálódás tovább folytatódik. Az

a kijelentésük is egybecseng, mely szerint bármit is

prognosztizálnának, annak megvalósulása csak akkor lehet

igaz, ha a kormány megállapodik a IMF-fel (Nemzetközi

Pénzügyi Alap) és az Európai Unióval egy újabb hitelről.

Magának a megállapodásnak valójában nincs is

alternatívája, mivel annak elmaradása annyira

megkérdőjelezné az ország finanszírozhatóságát, hogy rövid

időn belül ismét az IMF-hez és az EU-hoz kellene fordulni,

csak immár sokkal rosszabb körülmények között.

Minden esetre egyáltalán nem véletlen, hogy a

Nyugdíjasok Országos Képviselete csatlakozott a 2012.

január 2-án, az Opera elé meghirdetett demonstrációhoz,

amely a demokratikus jogállamért, alkotmányos jogaink

védelméért hívta az utcára az embereket. Erőnket mutatja,

hogy akkor, amikor felsorolták a csatlakozó szervezeteket, a

legnagyobb

ováció a NYOK csatlakozását követte. Megjegyzem, aki ott

volt, maga is láthatta, nagyon sok nyugdíjas korú vett részt

a demonstráción. Ez érthető, hiszem, az idősek szervezetei

másfél éve sürgetik az egyeztetést, a kormányzattal az

együttműködést. Már egy ideje világos, a kormányzat

nemcsak velünk, más szervezetekkel sem hajlandó a

kommunikációra. Közben olyan intézkedések születnek,

amelyek súlyosan érintik a nyugdíjasok különböző

csoportjait.

Legutóbb elfogadásra került a rokkantak ellátását átalakító

törvény, melytől a kormányzat az egészségkárosodott

emberek újbóli munkába állását reméli. Január 1-jétől már

nem vehetik igénybe az öregségi korhatár alatti nyugdíjasok

a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozókra vonatkozó

járulékkedvezményeket. A Parlament által elfogadott

CLXVII. törvény alapján megszűnik a korhatár alatti

nyugdíj. Ez óriási tehernövekedést jelent a vállalkozói

tevékenységet folytatók számára. Gyakorlatilag minden

járulékkedvezményt elveszítenek, mert mostantól nem

nyugdíjasok. A terhek rendkívüli növekedése miatt

sokaknak az egyedüli kiút a vállalkozásuk megszűntetése

lesz. Az adatok ismeretében érthető az aggodalom. A

kiegészítő tevékenységet folytató személy után havonta,

jövedelemtől függetlenül, fix összegű egészségügyi

szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy

drasztikusan megnövekednek a járulékterheik:

- Az egyéni vállalkozóknak nem is a minimálbért, hanem a

jóval magasabb összegű garantált bérminimumot kell alapul

venniük, lévén, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány

kiváltásához mindenképpen szükség van valamilyen

szakképesítésre. Aki viszont középfokú végzettséget igénylő

munkát végez, annak legalább a garantált bérminimumnak

megfelelő összegű bért kell fizetni, s ez vonatkozik az

egyéni vállalkozókra is. A garantált minimálbér összege

viszont idén januártól havi 108 ezer forintra emelkedett.

- Emellett a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalék

egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékot, a

minimálbér 100 százaléka után pedig 10 százalék

nyugdíjjárulékot is fizetni kell.

- Vagyis az egyéni vállalkozóknak 2012-ben legalább 32.441

forint szociális hozzájárulási adót, 13.770 forint

egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékot, valamint

10.800 forint nyugdíjjárulékot kell havonta befizetniük. Ez

összesen 57.011 forint. Ezzel szemben a 2011-es évben

csak havi 5.100 forint szolgáltatási járulékot és - a garantált

bérminimummal számolva - legfeljebb 9.400 forint

nyugdíjjárulékot, így összesen 14.500 forint közterhet

kellett fizetniük a korhatár alatti nyugdíjas vállalkozóknak.

Azaz a terheik majdnem négyszeresére emelkednek!

A fentiek alapján jól látszik, hogy az öregségi

nyugdíjkorhatár eléréséig a korhatár előtti nyugdíjasoknak

az egyéni vállalkozói forma hatalmas veszteség. Ezek után

több mint kérdéses, hogy egy gázszerelő, érintésvédelmi

vagy tűzrendészeti szakember, esetleg egy eddig

rokkantnyugdíjasként magánpraxist folytató orvos stb.,

megtartja-e majd a vállalkozását. Esetleg, aki teheti,

feketén dolgozik, és még annyi adót sem fizet, mint eddig.

A NYOK az egyes intézkedésekről, az időseket érintő

változásokról hamarosan az Idősek Akadémiája keretében

ad részletes tájékoztatást tagjainak.

Hegyesiné Orsós Éva, elnök

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége tisztelettel várja

az SZJA 1 % felajánlásokat.

A felajánlott összeget országos, megyei rendezvényeink támogatásához szeretnénk felhasználni.

Adószámunk: 19012377-2-41


2012. január – február Életet az éveknek

HÍREK-ESEMÉNYEK

T

ápiószelén, 2012. május 12-én kerül megrendezésre a

Nemzetközi Nyugdíjas Béke Találkozó. A rendező

Borostyán Nyugdíjasklub Egyesület nagy szeretettel várja a

jelentkezéseket. Jelentkezési cím: Juhász Mihályné

(Tápiószele, 2766 Jászberényi út 26. Tel: 06/53/380-339).

A

veszprémi Laczkó Dezső Nyugdíjasklub egy

csoportja egy héten belül két rangos vetélkedőn is

eredményesen szerepelt. Október 10-én Veszprémben (a

Hemoban), a Liszt Ferenc emlékév kapcsán rendezett

versenyen második helyezést ért el, majd október 14-én az

„Életet az éveknek” Megyei Egyesület szellemi vetélkedőjén

első helyezett lett. Mindkét verseny csapatának vezetője

Balogh Teréz volt. Tagok: Gesztelyi Nagy Ádámné, Kanyár

Erika, Horváth Jánosné és Dr. Énekes Ambrus.

A

z „Életet az éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád

Megyei Egyesülete elnökségének és ellenőrző

bizottságának mandátuma hivatalosan 2011. december 2-án

lejárt. A tagság a jelölőbizottság ajánlása alapján, nyílt

szavazással megválasztotta elnöknek Virágh Istvánnét,

elnökhelyettesnek Urbán Istvánnét, gazdasági alelnöknek

Csiszár Ferencnét, kulturális alelnöknek Szvobodáné Piacsek

Ilonát, titkárnak Szirbik Lászlónét. Ellenőrző Bizottság

elnöke: Kucsora Lajosné, tagok: Márkus Andrásné és Siska

Antal lett. Újságírás, fotó és videófelelős: Fazekas Ferenc,

információs szóvivő: Balázs István. Gratulálunk az új

vezetőségnek, jó egészséget és kitartást kívánunk az egyre

növekvő feladatok elvégzéséhez.

Balázs István

A

Nyíregyházi Mécses Pedagógus Klub 2011.

december 12-i zárófoglalkozásán részt vett Szabó

Zsuzsa, az Országos Pedagógus Szakszervezet alelnöke,

Szabó Zoltán, az Országos Pedagógus Nyugdíjas Tagozat

elnöke, Mihály János, az „Életet az éveknek” Országos

Szövetség elnökhelyettese, Gidóvalfy Albert, az „Életet az

éveknek” Szövetség megyei elnöke, Ignécziné Barna

Magdolna, a Pedagógus Szakszervezet Körzeti Bizottságának

titkára, Dr. Palkóné Rudolf Éva városi képviselő, Virág

Gyuláné, a Városi Nyugdíjas Szövetség elnökhelyettese. Az

üdvözlések elhangzása után a karácsonyi műsort a Kölcsey

Ferenc Gimnázium tanulói és a Mécses Pedagógus Klub

tagjai szolgáltatták. A műsor után Szabó Zsuzsa alelnök

köszöntötte a résztvevőket és ismertette a Pedagógus

Szakszervezet határozatát, mely szerint idén az Eötvös

József Emlékplakett kitüntetést a Nyíregyházi Mécses

Pedagógus Klub kapja. A neves díjban minden évben öt

szervezet részesül. A kitüntetést Gidófalvy Albertné

klubvezető vette át. Gratulálunk a klubnak a nagyszerű és

megérdemelt elismeréshez.

A

Balatonkenesei Tátorján Nyugdíjasklub 2011.

november 26-án ünnepelte fennállásának 30.

évfordulóját. Az előkészületek során szomorúan állapították

meg, hogy az elmúlt 30 év alatt nagyon sok tagjukat

veszítették el és a jelenlegi tagok is igen csak „szépkorúak”.

A klub alapító tagjait egy szál virággal köszöntötték. Az

ünnepségre meghívták a balatonakarattyai és papkeszi

Nyugdíjasklubok tagjait, mint szomszéd klubokat. A

megjelentek egy hangulatos ünnepségnek voltak résztvevői,

több mint 100-an. A nyugdíjasokat köszöntötte többek közt

Tömör István, a város polgármestere, aki a képviselőtestület

támogatását, segítségét ígérte a klub, az idősemberek

számára. Az ünnepséget állófogadással és jóízű

beszélgetéssel zárták.

Parragh Márta

A

Zalaegerszegi Kertvárosi Nyugdíjasklub 2011.

november 25-én ünnepelte megalakulásának 25 éves

évfordulóját. A klub 25 éves tevékenységét Szatmári

Bálintné elnök foglalta össze, majd az alapító tagoknak

emléklappal és szerény ajándékkal köszönték meg

munkájukat, így a 90 éves Kiss Sándornénak, a 89 éves

Odry Lajosnak és a 88 éves Könye Lajosnénak. Majd Rigó

Csaba kormánymegbízott köszöntötte, a klub tagjait és

ismereteiket gazdagító ajándékkal lepte meg őket. Balaicz

Zoltán, a város alpolgármestere köszöntőjét követően

emléklap adományozással ismerte el a klub példamutató

munkáját. Györffyné Köczöl Timea, a Zeneiskola igazgatója

jutalom hangversenybérletekkel lepte meg a jubiláló klubot.

Benkő Lászlóné, a Vöröskereszt Városi Vezetője

megköszönte a klub sokoldalú kreatív munkáját. Boda

László, az „Életet az éveknek” Zala megyei elnöke átadta az

Országos Szövetség Emléklapját a klub tevékenységének

elismeréseként. Végül Bangó Józsefné megyei elnökhelyettes

kívánt eredményes munkát. Az ünnepséget megtisztelte

jelenlétével Kauzli Józsefné és Horváth László településrészi

önkormányzati képviselő is. A köszöntők után a Zeneiskola

és az Apáczai Csere János ÁMK diákjai és a Klub Dalköre

énekszámokkal, szavalatokkal szórakoztatták a jelenlévőket.

A rendezvény zárásaként minden résztvevő kézhez kapta a

klub 25 éves tevékenységét összefoglaló „Arany Ősz” című

könyvet, melyet Hájas László klubtag szerkesztett.

T

izenöt éve alakult a Bányász Nyugdíjasklub Táton, 75

fővel. Megismerve a klubot az idők folyamán egyre

többen csatlakoztak, ma már közel százan vannak. Nagy

szeretettel és tisztelettel veszik egymást körül. Ennek

tudható be, hogy meghitt születésnapokat, névnapokat,

házassági évfordulókat ünnepelnek közösen. Énekkaruk 12

éve 25 taggal működik vegyes kórusként. Rendszeresen

adnak műsort a környék klubjaiban, legutóbb Dorogon egy

Dalostalálkozón vettek részt. Vannak versmondóik is. Jó

barátságot ápolnak a szlovák Ebed Nyugdíjasklubbal.

Klubnapjaik rendszeres vendége Tát polgármestere,

alpolgármestere és a testületi tagok. Tát kisvállalkozóitól,

üzleteitől anyagi segítséget is kap a klub. Beteg társaikra

különösen odafigyelnek. Az elmúlt 15 év eredményeivel,

eseményeivel elégedettek. Még hosszú-hosszú évekig

szeretnék a klubot, szeretetben és békességben fenntartani.

R

ÁCUK egészségnap a Cukorbetegek Világnapja

alkalmából (Budapest XVII. Kerület)

Becslések szerint a cukorbetegség kerületünkben több mint

5000 embert érint. Sokan nem is sejtik, hogy már betegek,

mert csak évek múlva, a szövődmények megjelenésekor

derül ki, hogy nagy baj van. A Rákosmenti

Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület (RÁCUK) amely

15 éve működik és jelenleg több, mint 100 tagja van, azt

tűzte ki célul, hogy segítséget nyújt a tagoknak, állapotuk

romlásának, a szövődmények kialakulásának

késleltetésében, a betegség megelőzésében. E célt szolgálta

a 2011. november 5-én megrendezett V. Cukorbeteg

Világnap, amelynek fő védnöke Riz Levente, Rákosmente

polgármestere volt. Központi témája a vese- és az

anyagcsere betegségek megismerése volt, melyek nemcsak

a cukorbetegeket érinti. A megnyitón Illés Jánosné, a RÁCUK

elnöke és Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos

Szövetségének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Korunk népbetegségéről, a vesebetegségről Dr. Domán

József címzetes egyetemi docens tartott magas szintű, de

közérthető előadást. Ezt követően dr. Hermányi Zsolt

diabetológus főorvos a cukorbetegeknél is előforduló

hasnyálmirigy, pajzsmirigy megbetegedésekről beszélt. A

cukorbeteg életmódra Czuppon Krisztina dietetikus diétás

étkezési tanácsai, hívta fel a figyelmünket. Ingyenes

mérések és szürővizsgálatok voltak. Az előtérben 15

cég részvételével diabetikus termék-, eszköz kiállítás- és

vásár volt. Ez a rendezvény sem jöhetett volna létre a

mintegy 18 támogatónk közreműködése nélkül. Köszönet

érte ezúton is.

Nagy Károly, a RÁCUK elnökségi tag

4


2012. január – február Életet az éveknek

Divatbemutató Szennában

2011. szeptemberben megtartott divatbemutatóra

Berzencéről is érkeztek és elhozták népviseletüket – a nők

bő szoknyát, többnyire bő felsőrészt és a nők korát és az

alkalmat leginkább jellemző fejfedőt hordtak. Hímzést igen

ritkán és szolidan alkalmaztak. A 13-18 éves lányok ünnepi

viselete: kasmír szoknya sűrűn rakva, pliszérozottnak

nevezik, mely alatt 2-3 keményített alsószoknya, fehér a

péntő, felső része piros pruszli. A hajviselet egyenes copf. Az

A Cigándon működő Idősek Klubja néhány programja röviden – fotó a címlapon -

2007-ben alakult a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás

fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ Idősek

Klubja. Tagjaikat egyre szorosabb kapcsolat fűzi össze. A

klubon belül 2010-ben megalakították a Nefelejcs kiskórust,

amelynek nagy sikere van és számos rendezvényen léptek

már fel, dalaikkal jó hangulatot, vidám szórakozást

nyújtanak. Gyakran kirándulnak, nyugdíjas találkozóra

járnak, a Bodrogköz településeinek testvérklubjaival közös

programokat szerveznek. Néhány fontosabb eseményük:

júniusban Nyíregyházán jártak a Sóstóparki Élményfürdőben

***

***

A Tatai Városi Nyugdíjas Klub tavaly novemberben volt ötven éves

Megalakulása óta folyamatosan működik. Az idei évben

taglétszáma 201 főre emelkedett. A Klub korábbi vezetője Kiss

József, aki 30 évig vezette a klubot, az év elején, 87 éves

korában lemondott. Továbbra is látogatja a Klubot, mint „Örökös

Tiszteletbeli Elnök”. Támogatónk Tata Város Önkormányzata. Új

vezetőnk Kun Imre, aki 30 éves népművelői tapasztalattal végzi

elnöki feladatait, emellett továbbra is ellátja a korábbi vezetői

teendőket a klub 15 fős kultúrkörében. Próbáinkat hétfőnként

tartjuk. Évente legalább 12 fellépésen veszünk részt. Márciusban

Nőnapon, májusban Anyák napján, Ivó napján „Férfinap”

alkalmából szerepelünk. Kiemelkedő az Újhegyi-szőlőhegyen

májusban, 10 éve megrendezett Szent Orbán-napi szereplésünk

a pápa szobránál, amelyet zenés-énekes jó hangulatú kerti parti

követ. Augusztusban a felvidéki Szőgyénben, Tata

testvértelepülésén, Pathó Pál falujában a „Pathó Pál Napokon”

dalkörünk „Lakodalmas” címmel adott műsort nagy sikerrel.

Klubtagjaink heti rendszerességgel keddenként a Művelődési

Központban találkoznak. A teadélutánokat igyekszünk a tagság

kívánsága szerint tartalommal megtölteni: Ismeretterjesztő

előadásokat hallgatunk helytörténeti, irodalmi, történelmi,

egészségügyi, közbiztonsági és jogi témákról. Tagjaink szeretik a

komolyzenét is. Részükre a Kőbányai Zeneiskola tanárai és

növendékei nagy sikerű hangversennyel kedveskedtek. Március

15-én 70 fővel Budapesten a Szépművészeti Múzeumot és a

Magyar Nemzeti Galériában a Munkácsy-trilógiát csodálhattuk

meg. Májusban polgármesterünk Michl József országgyűlési

képviselő meghívására a Parlamentbe látogathattunk, majd

megtekinttettük nagyjaink nyugvóhelyeit és mauzóleumait,

***

Jubileumi ünnepség a 35-éves Verőcei Nyugdíjasok Klubjában

Novemberben nagyszabású vidám ünnepség keretében

emlékeztek meg a Klub alapításának 35-ik évfordulójáról. Az

alapítóknak az volt a célja, hogy a dolgos évtizedek után a

nyugdíjas évek is aktívan, tartalmasan és kellemesen

teljenek. A Klub tagjainak egész évben változatos

programokat szervezek.

Több mint száz taggal, talán ez az ország egyik legnagyobb

létszámú klubja. Az ünnepség fővédnöke Bethlen Farkas

polgármester úr volt. A meghívott vendégek között az

önkormányzat képviselői, valamint a két szomszéd település

– Kismaros és Nagymaros – nyugdíjas klubjainak vezetői is

velük ünnepeltek. A polgármester emléklapot adott át Szabó

Bélánénak az előző klubvezetőnek, Kálmán Máriának, a

nagyon sok, szép program szervezőjének, továbbá a

jelenlegi klubvezetőnek. Az ünnepi este gazdag műsorát a

Klub tagjai szolgáltatták, Sátori Béla vezényletével. A

Kamaraegyüttes énekkel, az Őszikék Táncegyüttes

KLUBRÓL -KLUBRA

asszonyok viselete nagyon változatos: szoknya péntők, fölül

gallér nélküli röpike, tavaszi-őszi időben vékony vállkendő,

fejen szalagos konty. Hűvös időben szövetszoknya, röpike,

vastag hárász, fejen delin kendő. Berzence a horvát határnál

található, ezért sok horvát szót használnak, sőt a régiek

egymás között horvátul beszélnek.

Ács Ferencné megyei elnök

és a Vadasparkban, júliusban a sárospataki fürdőben

töltöttek el néhány élményekkel teli napot, és ugyanebben a

hónapban meghívást kaptak a Nádudvari Strandfesztiválra.

Augusztusban részt vettek a Mezőladányi Nyugdíjas

Találkozón, valamint kirándulást szerveztek

Vásárosnaményba. Szeptemberben felléptek a Cigándi Béles

Fesztiválon, majd októberben az Idősek Világnapja

Alkalmából szervezett rendezvényeken vettek részt.

Mindezek mellett napi szinten összejönnek és különböző

tevékenységekkel szórakoztatják egymást.

valamint a Kegyeleti Múzeumot a Kerepesi Temetőben.

Júniusban Székesfehérváron, városnézésen és

Múzeumlátogatáson vettünk részt, majd a Dunaföldvári

Termálfürdőben kúráltuk magunkat. Szeptemberben a Kulturális

Örökség Napja alkalmából megtekintettük a Budavári

Városházát, a Hadtörténeti Múzeumot, a Posta Múzeumot és a

Magyar Nemzeti Bank épületét. Október 23-án az Iparművészeti

Múzeumban az Eszteházy-kincstár ruhagyűjteményét néztük

meg, majd a Jezsuita-templomnál Jókai Mór unokájának, Feszty

Masának „Országúti Madonnáját” csodálhattuk meg. Ebéd után a

Szent István-bazilika közelmúltban gyönyörűen felújított épületét

és a Nemzeti Múzeum történelmi kiállítását néztük meg.

November hónapban Veszprémben a „királynék-városában”

jártunk. Délután a Balatonfűzfői Városi Nyugdíjas Klub

meghívására találkoztunk a klubtagokkal és az ottani Tűzoltó

Nyugdíjas Klub tagjaival. A december 6-i vidám Mikulás

ünnepségünkön 92 fő vett részt. Nagy sikere volt a Dr. Panker

Szilárd ügyvéd által tartott előadásnak is, amelyen az

örökösödésről, az eltartási szerződésről és a hagyatéki

eljárásokról hallhattunk hasznos információkat. A karácsonyi

ünnepségen dalokkal, versekkel ünnepeltük a Betlehemi Kisded

érkezését. Említést érdemel még, hogy évente köszöntjük a 80

és 90. életévüket betöltő klubtagjainkat. Idén négy hölgyet

köszönthettünk ez alkalomból. Aktívan részt veszünk a

szeptemberi Városi Nyugdíjas Hét rendezvényein. Táncos lábú

tagjaink részére évente többször táncmulatságot szervezünk.

Máté Jánosné, a dalkör tagja

lendületes tánccal lépett fel. Jót derültek Herpay Bandi

humoros felolvasásán, amely a „Nagyiék üzenetrögzítőjét”

mutatta be. A verőcei Cantus Beatus énekkar előadása

művészi élmény volt. A Klub „fotósa” dr. Granát János, az

elmúlt évek legérdekesebb mozzanataiból állított össze egy

kisfilmet, amelyet a rendezvény ideje alatt, kivetítőn

láthattak. A műsor utolsó száma egy pergő ritmusú

Charleston volt, amit Nagyné Margitka és Kecskeméti Éva

adott elő óriási sikerrel. A műsor végén Molnár Lajos tagtárs

az egész vendégsereget megénekeltette, azzal a mottóval,

hogy „nem csak a húszéveseké a világ”. Az est fénypontja

Polgármester ajándéka, két hatalmas torta volt, amelyet a

tűzijáték szikráinak ellobbanása után ünnepélyesen fölvágott

és szétosztott. Mindenkinek bőven jutott belőle. Ezután

„majdnem kivilágos-kivirradtig” mulattak.

Kiss Benedek Béláné

5


Életet az éveknek

2012. január - február

EGÉSZSÉGÜNK

Magyar fejlesztésű műszer, mely a kezeléseket

a beteg otthonában

teszi lehetővé

- a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége ajánlásával –

Kedves nyugdíjas társak, beteg és sorstársaink. Gondoljanak csak bele, melyikőnk ne

érezte volna már saját bőrén, az állami egészségügyi ellátás hiányosságait?

Fájdalmakkal küszködve elindulunk, és gyors segítség helyett sokszor beutalók,

előjegyzési idők, várólisták állják utunkat. A be- és hazautazás, a folyosókon ücsörgés

sokszor fél napon át tartó stresszel jár. A kezelések elérhetetlensége, a napi fájdalmak

elviselhetetlensége miatt, az idősek többsége rengeteg gyógyszert szed. Ez nem csak

anyagilag jelentős teher a betegeknek, de sokszor a várt eredmény is elmarad.

A technika egyik legújabb vívmánya, egy

magyar fejlesztésű műszer, mely a kezeléseket

teszi elérhetővé a beteg otthonában.

Erről kérdeztük Kovács Lászlót, a ReMagnet

cég kommunikációs igazgatóját.

- Közel 10 éve foglalkozunk orvostechnikai

műszerekkel, gyógyászati eszközökkel, de a

legtöbb műszer csak intézeti alkalmazásra volt

alkalmas. Az elmúlt években folyamatosan nőtt

az igény, hogy a betegellátás, a kezelés a beteg

otthonában legyen elérhető. Az új generációs

ReMagnet Solo készülék, neves magyar

szakorvosok segítséggel beállított, és tesztelt

kezelésekre ad lehetőséget. Ha a beteg igényli,

közel 40 féle egészségügyi probléma esetén

tudunk szakszerű ellátást biztosítani. Mivel a

műszerek előre programozottak, és magyar

nyelven működnek, még a 80 éves betegeink is

meglepődtek, hogy milyen egyszerű a

használatuk.

Miben segítenek a ReMagnet készülékek?

A készülék egy olyan államilag elismert kezelést

biztosít, mely a magasabb színvonalú hazai

egészségügyi intézményekben már 15 éve

bizonyít, nap mint nap. Eddig azonban csak

beutalóval lehetett bekerülni, hosszas várakozás

után, mindössze 10-15 kezelésre.

A ReMagnet műszereket viszont, igény szerint

bárhol, bármikor használhatja a beteg és

családja. Ha az orvosi vizsgálat adott esetben,

pl. egy reumás betegséget állapít meg, a 20

perces kezeléseket a beteg nap, mint nap a

saját otthonában, pihenés, tévénézés közben

végezheti el.

Nincs többé előjegyzés, hetekig tartó várakozás,

nem kell többé betegen oda-vissza utazni,

órákat az SZTK folyosókon üldögélni! Ráadásul a

kezeléseknek köszönhetően a betegek állapota

hétről hétre javulhat, így az orvos a bizonyos

gyógyszerek mennyiségét csökkentheti, ez pedig

családonként több ezer forintos megtakarítást

jelent!

Milyen betegségek esetén jelent

segítséget?

Elsősorban gerinc, és ízületi fájdalmak, reuma,

köszvény, érszűkületek, vérnyomás és

cukorbetegség okozta szövődmények kezelésére

ajánlott, de kitűnő eredményeket lehet elérni

például a prosztata és a vizelettartási zavarok

kezelésében.

Hogy lehet hozzájutni?

Új, ingyenes szolgáltatásunk ebben is segít a

nehezen mozgó betegeknek, és

családtagjaiknak.

Az érdeklődők az ország bármely településéről

telefonon kérhetnek egy időpontot, mikor egy

szakember kollégánk a készüléket elviszi a beteg

otthonába, ahol egy kb. félóra alatt, a beteg és

családja tájékoztatást kap a készülék

működéséről, hatásairól, a kezelésekkel

kapcsolatos szabályokról. Beletekinthetnek a

szakorvosi ajánlatokba, engedélyekbe,

dokumentációkba. Ha beteg és családja ezen

ismeretek birtokában úgy dönt, hogy szeretne

egy készüléket igényelni, akkor kollégánk

személyre szabott ajánlattal segíti őket. Fontos

tudnivaló, hogy akár 0 Ft önerővel is hozzá lehet

jutni a műszerekhez és részletre is igényelhető.

Az ”Életet az Éveknek” Országos Szövetség tagjai a készülékek megrendelésekor

10 % árengedményre jogosultak!

A ReMagnet készülék megismeréséhez, kérjenek időpontot a 06-20-559-1806-os

telefonszámon. További információk: www.remagnet.hu

6


2012. január – február Életet az éveknek

KULTÚRA

Sikeresen zárultak a 2011. évi országos művészeti rendezvények

Alig egy hónappal a balatonfüredei országos

rendezvény után megrendezésre került a

Hagyományőrző Együttesek és Szólisták III.

Országos Találkozója.

A Találkozót november 2-3-án tartottuk meg

Budapesten a Láng Művelődési Központ

Színháztermében, ahol közel 500 fő vett részt. A

találkozó résztvevőit a Szövetség elnöksége és az

országos művészeti bizottság nevében Krizsán

Sándorné kulturális alelnök köszöntötte.

A fellépő csoportok, szólisták ismét bizonyították,

hogy felkészülésük nem volt hiábavaló, a bemutatott

műsorszámaik sikere is ezt tükrözte. Ötletekkel teli

gazdag produkciókat a közönség nagy tapssal

jutalmazta. Álljon itt a bemutatott műsorszámokból

egy csokorra való:

A bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület

Rozmaring Férfikara hangulatos, színvonalas nyitó

száma jó kezdésnek bizonyult, sikerük sem marad el,

de ugyan ezt mondhatjuk el Basa Pankáról, az

egyesület énekeséről is. A híres kapuvári verbunk egy

részletét láthattuk a kapuvári Hagyományőrző

Együttes „Lányok, legények a kapuvári búcsúban”,

című produkcióban, amit nagy tapssal jutalmazott a

közönség.

A csokonyavisontaiak a „farsangfarka” táncos

játékukkal arattak nagy sikert, a demecseri Barátság

Nyugdíjas Egyesület hagyományos „káposztataposó”

énekes játékát élvezhette a nagyérdemű. A

hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrzők Tánckara a

„mikepércsi „ és a „háromugrós” tánccal méltán

nyerték el a közönség tetszését, csakúgy mint az

Aszód Városi Nyugdíjasklub Hagyományőrző

Csoportjának” Galgamenti lakodalmasa”. A bajóti

Nyugdíjas Klub Asszonykórusa lakodalmas dalai, a

tárkányi Hóvirág Nyugdíjas Egyesület énekkara, a

Domaszékiek népdalcsokra, a gyulfirátóti Rozmaring

Nyugdíjasklub nemzetiségi német dalai és táncai

maradandó élményt jelentettek

A többi fellépő együttes: Alcoa Köfém tánccsoportja, a

Veszprémi Őszidő Nyugdíjasklub táncosai, a hatvani

Naplemente Nyugdíjasklub és a hatvani Liszt Ferenc

Vasutas Nyugdíjasklub, a vásárosdombói Alkonyat

Nyugdíjasklub szüreti hangulatot bemutató

produkcióihoz is csak gratulálni tudunk. Az Úri

Őszirózsa Nyugdíjasklub énekesei és táncosai, a

Szigetszentmiklósi Lilagyöngy ének- és tánccsoport is

sikeresen szerepelt.

A Zsűriben helyet foglaló Kerekes Katalin, zsűri elnök

és Kalmár Gyuláné, Takács Györgyné és Kiss Jánosné

zsűri tagok elismeréssel szóltak a csoportok

felkészüléséről. A zsűri véleménye alapján:

- 20 együttes és szólista Díszoklevelet kapott

Kiváló Művészeti Munkájuk elismeréseként

- 6 együttes és szólista Emléklapot kapott

Eredményes Művészeti Munkájuk elismeréseként

***

November 17-én a Vers-, Próza- és Mesemondók

XII. Országos Találkozójára 14 megyéből és

Budapestről érkeztek a költészet szerelmesei, közel

50 fő. Reggel 9 órától folyamatosan jöttek a verset, a

mesét kedvelő barátok, ismerősök. Kezdéskor közel

150-en ültek a színházteremben. Krizsán Sándorné

köszöntő szavai után Süregi Kinga 6 éves

nagycsoportos óvódás – a hatvani Vörösmarty téri

óvodából – mesemondását élvezhette a közönség.

Köszönjük az óvó néninek, a kislány édesanyjának és

a Heves megyei elnökségnek, akik nagy szeretettel

évről-évre ápolják a generációk együttműködését.

A zsűriben Lutter Imre, a Magyar Mesemondók

Egyesületének elnöke, mint zsűri elnök, valamint

Sánta Gyula országos alelnök, Heves megye elnöke,

Kalmár Gyuláné, a Heves egyei kulturális bizottság

vezetője (mindketten az országos művészeti bizottság

tagjai) foglaltak helyet. A műsor zökkenőmentes

levezetése Ölyüs Imrénének, a művészeti bizottság

tagjának volt köszönhető. Az előadott versek-, prózák

és mesék a sokszínűségről tanúskodtak. A

klasszikusoktól a mai magyar költészetig mintegy 21

költő verseit és prózáit hallhattuk. 12 mesemondóak

örülhettünk, akik a székely népmesétől a saját maguk

által írt meséig kalauzoltak el bennünket a mese

világába. A zsűri elnöke elismeréssel szólt a

bemutatóról. A jövőre nézve hasznos tanácsokkal

látta el a közreműködőket. Biztató szavai további

munkájukhoz nyújtott segítséget. Valamennyi vers-,

próza- és mesemondónak a zsűri a Szövetség

Emléklapját és a Magyar Versmondók Egyesületének

kiadványát adta át. Bebizonyosodott, hogy ezekre a

találkozókra nagy szükség van. Célunk, hogy a

jövőben mind több vers-, próza- és mesemondót

megnyerjünk, és szélesítsük táborukat.

Krizsán Sándorné országos alelnök

7


Életet az éveknek

2012. január - február

ÜDÜLÉS

HOTEL SOLAR*** Nagyatád

Ismerje meg Európa legvirágosabb városát, Magyarország egyik legjobb gyógyvízével

rendelkező fürdőjét és a szomszédságában elhelyezkedő elegáns szállodát!

Téli pihenés: 2012. január 02. - március 31.

2 éjszaka menüs félpanzióval 12.400 Ft / fő + IFA (300 Ft/fő/éj)

5 éjszaka menüs félpanzióval 23.000 Ft / fő + IFA (300 Ft/fő/éj)

Svédasztalos félpanzió felára: 1.000 ft/fő/nap

Téli hétvégi rendezvényeink 2012-ben:

• Farsang – február 04: közös jelmezkészítés és farsangi felvonulás, díjak, vidám műsoros est és bál

• Sváb-bál – február 11: hangulatos zenés est, sramlizenével

• Boszorkány–buli – február 18: egész napos jóslás hivatásos boszorkányok közreműködésével, bájitalok,

közös szeánsz, boszorkányos ételek, vidám feladatok, este bál

• Latin-est – február 25: forró hangulatú hétvége, tüzes latin táncokkal

Idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/éj 18 éven felüliek részére

Egyágyas felár: 2.000 Ft/fő/éj

Elérhetőségek:

Hotel Solar***

7500 Nagyatád

Széchenyi tér 28.

Tel: 82/504-135

Mobil: 30/697-266

Fax: 82/351-806

infosolar@t-online.hu

www.hotelsolar.eu

Csoportok számára jelentős kedvezmények!

Üdülési csekket elfogadunk!

Háziorvostól hozott beutalóval a gyógyfürdő szolgáltatásai kedvezményes áron

igénybe vehetőek.

Családias légkör, idősbarát szolgáltatások és rendezvények figyelmes és

barátságos személyzet.

További részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken!

Legyen Ön is a törzsvendégünk!

SZERETETTEL VÁRJUK SZÁLLODÁNKBAN!

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. Tel/fax: 06/1/327-0118

email: nyugszov@hu.inter.net www.eletetazeveknek.hu


2012. január – február Életet az éveknek

KLUBRÓL -KLUBRA

HÍREK

Kedves Hírlevél Olvasó!

Az e-PATRONUS® készülék egy új, innovatív koncepció, amely

egyesíti magában a közvetlen és gyors segélyhívó, orvosi riasztó,

családon belüli telefonos kommunikáció valamint élet- és

vagyonvédelmi funkciókat.

2011. november 25-27. között megrendezésre

került Nyugdíjas Expo kiállításon és kulturális

rendezvényen nagy sikerrel mutatkozott be

készülékünk.

Tájékozódjon Ön is, ismerje a készüléket, látogassa meg a készülék honlapját, melyet az interneten a

www.e-patronus.com

címen talál meg és keressen bennünket a +36 20 9588 815 telefonszámon,

illetve a zoombt@msn.com elektronikus levélcímünkön.

Ne feledje az e-PATRONUS® életet menthet!

***

Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesületének tisztújító közgyűlése 2011.

november 10-én volt Kiskunfélegyházán. A határozatképes Közgyűlés az éves beszámoló után, a szabályoknak

megfelelően, Kiss Pál jelölőbizottsági elnök vezényletével végrehajtotta a tisztújítást. Minden jelöltet bemutatott,

minden jelölt bemutatkozott. Ezt követően történt meg a szavazás, minden jelölt megkapta a bizalmat,

ellenvélemény nélkül. Az elnök Sántáné Szabó Margit maradt, elnökhelyettesnek Herczeg Lászlót, titkárnak Kalmár

Nagy Lászlót, gazdasági vezetőnek Tóth Lászlónét, alelnöknek: Balázs Istvánnét, Kiss Jánosnét, elnökségi tagnak Kiss

Imrét, pénztárosnak Szalai Mihálynét, területfelelősöknek: Forgó Gyulánét, Turán Ferencnét és Boros Bélánét,

felügyelő bizottsági tagnak: Csutka Miklósnét, Terjék Katalint, Boros Bélánét választották meg.

Gratulálunk.

Herczeg László elnökhelyettes

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírek

A Bőcsi „Életet az évednek” Nyugdíjasklub

2011. november 25-én ünnepelte 20 éves

jubileumát. Az ünneplést az óvodások műsora, a

zeneiskolások fellépése indította. Nagy Gergely

klubvezető köszöntője után a nyugdíjasklub tagjai

mutatták be produkciójukat. A Polgármester is

köszöntötte a nyugdíjasokat. Az „Életet az

éveknek” Szövetséget Szőnyi Gáborné megyei

elnök képviselte, aki díszoklevelet adott át a

klubnak és Nagy Gergely klubvezetőnek munkájuk

elismeréseként. A klub vezetősége köszöntötte a

névnaposokat, valamint a 80 év felettieket, akik

csodálatos virágcsokrot kaptak. Az ünnepet közös

vacsora és jókedvű tánc zárta.

A Miskolci Vasas Nyugdíjasklub 2011.

november 26-án volt 35 éves. Jubileumi

ünnepségüket a Miskolci Bartók Béla

Zeneművészeti Intézet Dísztermében tartották. A

műsort Dobai Péter Krisztián első osztályos tanuló

nyitotta meg, majd a Zeneművészeti Intézet ifjú

hallgatóinak műsora következett. A műsorban

Liszt, Haydn műveit hallhattuk, fellépett Dr.

Romhányiné Papp Mária énekes, Dr. Romhányi

László kíséretével. A klub 35 évére Krasznai

Józsefné volt klubvezető és Kazai József

klubvezető emlékezett vissza rövid beszámoló

erejéig. Az ünnepségen Dr. Zsiga Marcel

alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Szőnyi

Gáborné megyei elnök díszoklevél átadásával

köszöntötte meg a klub munkáját. A program a

Fortuna étteremben finom ebéddel zárult.

Szőnyi Gáborné megyei elnök

15 évesek lettünk!

Különleges alkalomra gyűltek össze a RÁCUK (Budapest -

Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület) tagjai

2011. december 13-án. A szokásos helyszín, a Rákoskerti

Művelődési Ház nagyterme kicsinek bizonyult: délre már egy

szabad széket is nehéz volt találni. Ám nemcsak a szokásos,

minden hónapban megrendezett klubnapra, vagy az immár

hagyománnyá vált karácsonyi ünnepségre jöttek a tagok,

hanem az Egyesület e napon ünnepelte fennállásának 15.

évfordulóját. A jeles eseményre nemcsak az összes

egyesületi tag volt hivatalos, hanem az alapítók és a

támogatók is. A köszöntések után az elnöki beszámolók

felvázolták az Egyesület múltját, betekintést engedtek a

jelenbe, sőt a jövőbe is. 12 fővel indultak, s mára már 108

tagot számlálhatnak. A meglepetések sorozata várt azokra,

akik elfogadták a meghívást. Először, gazdagon terített

ünnepi asztalhoz ültek. Ezt követően Kajetán doktor (alapító

tag, diabetológus) ragyogó előadását hallgathatták meg

arról, hogy az egyes testrészeket illetően milyen tünetekben

nyilvánul meg a cukorbetegeknél a szövődményként fellépő

neuropátia. Előadását Zsuzsa Mihály énekes színművész és

lelkes kis csapatának színes, ünnepi műsora követte,

melyben volt ének, zene, tánc és néhány karácsonyi

gondolat is. Nem maradt el a szokásos karácsonyi

meglepetés, a csomagosztás sem. Az együttlét egyik

fénypontja volt, amikor köszöntötték az alapítókat, egy-egy

oklevelet átadva azoknak, akik el tudtak jönni. Meglepetés

volt a hatalmas születésnapi torta is, melyből mindenkinek

jutott egy kis szelet. Az arcok ragyogtak, a szemek csillogtak

a gyertyafényben, némelyek elérzékenyültek. Adjon Isten

még néhányszor 15 évet az Egyesületnek, s egy olyan

újesztendőt, melyben egyre több alkalom nyílik közhasznú,

áldásos, a közért fáradozó tevékenységének a kifejtésére.

Nagy Károly RÁCUK elnökségi tag

9


Életet az éveknek

2012. január - február

EGYEDÜL NEM MEGY…

…a krónikus sebek kezelése sem

Miért ajánlott, hogy a hozzátartozó elkísérje a beteget az orvosi vizitre?

Miért is kell erről beszélnünk?!

Hiszen még a cink-hiarulonát-tartalmú Curiosa gél is

hatékonyabb csapatban…

A krónikus sebek kialakulásáról, kezelésükről számos helyen

olvashatunk. Azonban biztató eredményre csak akkor

számíthatunk, ha a manapság széles körben elfogadott

korszerű módszereket alkalmazzuk és a nedves sebkezelés

elvét követjük.

Amikor átgondoljuk a feltételeket, és számba vesszük

mennyi tényező együttes jelenléte szükséges a

gyógyuláshoz, észre kell vennünk, hogy bizony milyen

gyakran megfeledkezünk egy régi nagy slágerről: „Egyedül

nem megy…”

Miért fontos ez?

A krónikus sebektől szenvedők gyakran érzik a

társadalomból kirekesztve magukat. Ezt a kirekesztettség

érzést nagymértékben rontja, ha még a családon belül is

egyedül kell megküzdeniük betegségükkel. Azon túl, hogy

sebük ellátása minden nap egy-egy hosszadalmas

procedúra, a sebkezeléshez szükséges kötszerek, egyéb

készítmények beszerzése is igen jelentős anyagi terhet ró a

családi kasszára.

Vizsgáljuk meg részletesen, miért ajánlott, hogy a család,

a barátok, az ismerősök ne hagyják magára a beteget,

kísérjék el az orvoshoz, legyenek ott a kötésének cseréjekor,

vállalják azt, hogy megtanulják a sebellátás elemi lépéseit,

és segítsenek megjegyezni az orvosi viziteken elhangzó

ezernyi utasítást, javaslatot, kérést, a beteg gyógyulása

érdekében.

Hiszen a beteg stresszhelyzetben van a rendelőben, nem tud

mindenre figyelni, minden előírást pontosan megjegyezni.

Emellett a beteg az orvosánál legtöbbször többet ígér, mint

amennyit könnyen be tud tartani. SEGÍTENI KELL NEKI az

elhangzottak végrehajtásában, és figyelemmel kísérni, hogy

következetesen betartsa az előírt terápiát.

Vegyük sorra azokat a technikai problémákat, amelyek

megoldásában a beteg csak segítséggel boldogul, különösen

akkor, ha számára nehezen elérhető helyen van a kezelendő

seb.

– A sebeket minden kötéscserénél fertőtleníteni kell a seben

lévő lepedék eltávolításával és a sebkörnyék alapos

letisztításával kiegészítve. Ez gyakran FÁJDALOMMAL JÁR!

Nem várható el, hogy a beteg jelentős fájdalmat érezve is

ugyanolyan alaposan tisztítsa sebeit. De ha a gondos

tisztítás napról napra elmarad vagy csak részleges, néhány

hét alatt jelentkező baktériumszaporulat akadályozni fogja a

gyógyulását.

– A következő kihívás a sarjadó és a hámosodó sebek esetén

javasolt cink-hialuronát-tartalmú gél sebre és sebkörnyékére

való elhelyezése. A gyakran nehezen elérhető sebeket a

beteg nagy nehézségek és pazarlás árán talán egyedül is

meg tudja tisztítani, de sem ülve, sem pedig egyéb kitekert

testhelyzetben nem egyszerű (időskorban még ülve sem) a

gél szabályos felvitele a szükséges mennyiségben, főleg

pazarlás nélkül.

– A harmadik lépés a fedőkötések elhelyezése. Egy seb

esetén esetleg elegendő lehet a kettő kéz is, ha jól elérhető

helyen van a seb. De nagy területen elhelyezkedő, vagy több

seb esetén még akár a négy kéz is kevés lehet.

– A sebfedések rögzítése, és az azt követő kompressziós

pólyázás már a pozitívabb hangulatú fázishoz tartozik, ezért

még fontosabb hangsúlyozni, hogy a végtagokon lévő

krónikus sebek kezelésének elengedhetetlen része a

kompressziós terápia. Sem kényelemből elhagyni, sem pedig

helytelenül felhelyezni nem szabad. Elengedhetetlen figyelni

arra is, hogy csak a nyújtott láb mellett feltekert rugalmas

pólya eredményezi a megfelelő keringésjavítást. Mivel senki

sem képes saját magát szabályosan, a lábujjaktól a comb

felé haladva, felemelt, nyújtott lábbal, és a szükséges

nyomással bepólyázni, így ez egy újabb pont, amikor

EGYEDÜL NEM MEGY…

– Figyelnünk kell a tisztaságra, a fertőtlenítőszerekre,

szavatosságukra, a sterilitásra. Ha fogytán a cink-hialuronáttartalmú

gél, vagy bármely kötszer, akkor már szerveznünk

kell az utánpótlást, hiszen a gyógyuló seb állapota

rosszabbodhat a szükséges kezelés hiányában.

A kötéscseréken túl szükség van a segítő családtagra az

egész kezelés ideje alatt. Nagyon fontos, hogy 1–3 naponta

az érintett betegen kívül más is figyelemmel kísérje,

ellenőrizze a változásokat, mivel gyakran tapasztaljuk, hogy

a rosszabbodó seb ellenére is türelmesen várják a betegek a

csodát… A jól tájékoztatott családtag gyorsabban hoz

racionális döntést a soron kívüli sürgős vizit

szükségességéről.

Szükségesek a havi orvosi ellenőrzések akkor is, ha a beteg

gyógyul és csökkennek a panaszai. Az általában idős,

nehezen mozgó betegek maguktól könnyebben lemondanak

vagy halasztatnak szükséges vizsgálatokat. A havi egy

alkalommal történő orvosi konzultációk során a

sebgyógyulás változó fázisait figyelembe véve sokszor

változó sebellátási technikát kell alkalmazni, gyakran a

kötszerek szabályszerű váltásával.

De nem szabad elfeledni, hogy időnként nagyon rögös a

gyógyuláshoz vezető út – rögös, de járható, rögös, és sok a

buktató. Azonban az utóbbi évtizedben a korszerű

módszereknek is köszönhetően egyre többen és többen

érkeznek célba.

A korszerű módszerek sokkal komolyabb felkészültséget

igényelnek a gyógyítóktól is, és ez jól már csak csapatban

művelhető. A sikerhez vezető úton csak olyanok tévedhetnek

el, akik segítség nélkül kénytelenek bolyongani a kezelések

labirintusában. Figyelnünk, vigyáznunk kell egymásra…

A fekélyes beteg a történelem hosszas évtizedein keresztül a

kirekesztettség, és a „soha meg nem gyógyulok” érzés

terheit volt kénytelen elviselni. Az utóbbi egy évtizedben

megváltoztak a feltételek és megváltoztak az eredmények is.

Most miután láthatták, hogy szinte számtalan a miért,

ezentúl tervezzük együtt a gyógyítás stratégiáját.

Dr. Rozsos István PhD MBA

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!


2012. január – február Életet az éveknek

Emlékpontok

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

a méltó időskorért

Korábbi lapszámunkban már írtunk az Emlékpontok

projektről. A projektnek érdekes nemzetközi előzményei

vannak, s most ebből szemezgetünk. Az Audiovizuális

Emlékgyűjtés projekt azzal, hogy több száz interjút készített

idősekkel, az interjúk készítését középiskolásokra, fiatalokra

és tanáraikra bízta, olyan útra lépett, amit az európai, és

más Európán kívüli, idősszervezetek évek óta ajánlanak.

Mind az EURAG (European Federation of Older People,

www.eurag.org), mind pedig, a FIAPA (Fédération

Internationale des Associations de Personnes Agées,

www.fiapa.eu) az elmúlt 20 évben számos

kezdeményezéssel, felhívással élt, hogy ráirányítsa a

figyelmet az „utolsó órára”, a generációk közötti

együttműködés erősítésének szükségességére. Ezzel

egyrészt annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy az

idősek olyan tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amelyet,

ha nem ismerünk meg, közös tudásunk, memóriánk egy

része vész el. Másrészt azt is mondták, hogy e tudás

megismerésének módja, módszere, feltétele a generációk

közötti kommunikáció, a közös programok szervezése, az

egymás iránti nyitottság, az együttműködés.

E szervezetek munkamódszerei, munkaformái közé tartozik

a jó gyakorlatok népszerűsítése konferenciák keretében, s

hasonló céllal, a kiadványok közreadása. Az egyik ilyen

sikeres projektjük volt, a “Memory transfer”. E projekt

kifejezett célja az idősek tudásának megőrzését, a

generációk közötti kapcsolatok építését szolgálta. 2006

őszén, a barcelonai konferencián mutatták be a projekt

néhány eredményét. Így például, a chilei Asociation AFP

igazán reprezentatív, tetszetős szakácskönyvet hozott a

tanácskozásra. Ebbe olyan ételrecepteket gyűjtöttek össze –

persze, gyönyörű fotókkal illusztrálva -, amelyeket a

gyorséttermek világában élő fiatalok, sőt a szüleik sem

ismertek már. Megőrzésükre, sok esetben, ténylegesen az

„utolsó órában” került sor, hiszen lejegyzőik között 90 éven

felüli asszonyok is voltak. A könyv az emlékek őrzést

szolgálta; azok a programok azonban, amelyek a könyv köré

szerveződtek, az emlékek felelevenítést, s ezzel a csaknem

holt tudás, a családi emlékekben még foszlányszerűen élő

ízek, illatok újraélesztését. Nagy ünnepségek keretében,

szakértő zsűri bevonásával került sor a legfinomabb,

legegészségesebb ételek kiválasztására. Szempont volt az is,

hogyan lehet olcsón jót főzni. Ezt követően jött a

főzőtanfolyamok megszervezése: az idősek tanították főzni a

fiatalokat. Sok fiatalt tanítottak meg olcsó, ízletes ételek

elkészítésére, s így az emlékek újra a mindennapok részévé

váltak. Az előadó továbbá elmondta, hogy a projekt

kifejezett haszna volt az is, hogy erre olyan gazdasági

környezetben került sor, amikor sok családnak éppen jól

jött, hogy megtanultak ízletes ételeket főzni, olcsón.

Nem utolsó sorban közvetlen, jó kapcsolat jött létre idősek

és fiatalok között. Sok idős ember azt hitte, fárasztani fogja

a főzéstanítás, de az öröm, a tudás átadása, a fiatalok

érdeklődése minden fáradságot megért. A chilei Asociation

AFP a sikeren felbuzdulva, még abban az évben kiadott egy

másik könyvet is, s ettől kezdve minden évben elindított egy

hasonló projektet. Így ma már például, megjelent a

gyógynövények felhasználásáról szóló könyv, a történeteket,

legendákat elbeszélő kiadvány, amelyhez idősek és/vagy

fiatalok készítettek illusztrációt.

A sok példa közül említést érdemel a FIAPA egyik kiadványa,

A tudás átadása című, amely több ország generációk

közötti együttműködéséről, a tudás átadásáról szóló

projekteket, s azok tapasztalatait mutatja be. 1999

áprilisában, ebben a könyvben a generációk közötti

programokat olyan közvetítőnek, eszköznek határozták meg,

amely tudatosan szervezett keretek között biztosítja az

erőforrások, a tudás cseréjét és a tanulást az idősek és a

fiatalok között, s amely egyéni és közösségi haszonnal jár.

A 2012. évet az EU az aktív idősödés és a generációk

közötti együttműködés évének szenteli. Az EU egyik

bizottsága (EESC, www.eesc.europa.eu) erre az évre

készülve, pályázatot hirdetett. Olyan ajándékok készítésére

kérték a tervezőket, iparművészeket, amit az időseknek és

azoknak adhatnának, akik sokat tehetnek az idősekért.

Ahhoz, hogy ezek az ajándéktervek elkészülhessenek,

mindenekelőtt jól kellett ismerni az időseket. A zsűri

megállapítása szerint a pályamunkákban jól érzékelhető volt,

hogy az egyik legkomolyabb kihívást az idősekről alkotott

kép értelmezése jelentette. Az idősek társadalma ugyanis

jóval sokszínűbb, mint ahogyan az gyakran a fiatalokban és

középgenerációkhoz tartozókban él. Ha a kép őrzi a régmúlt

emlékeit, előítéletes, sablonos (például, az idős asszony

egyenlő a kötögető nagymama képével), ez minden

bizonnyal összefüggésben van azzal is, hogy a generációk

közötti természetes kapcsolatok minősége, a kapcsolatok

gyakorisága megváltozott. A jelentős összegű díjakat (2011

European Design Award) a 2011. év végén átadták, s az első

helyezett díj pedig, elkészítésre kerül. Az EESC-nek egyben

ezzel a kezdeményezéssel az is a szándéka volt, hogy

felhívja az egyes tagországok figyelmét saját feladataikra az

aktív időskor feltételeinek megteremtése és a generációk

közötti együttműködés érdekében. Nem kis büszkeséggel

mondom, hogy a zsűriben én képviseltem az

idősszervezeteket. Felkértek arra is, hogy segítsek

megtalálni, Magyarországon mely szervezetekhez,

intézményekhez juttassanak el az ajándékból. Hamarosan Ti

is láthatjátok a csodacserepet. Hegyesiné Orsós Éva

Kőbánya Újhegyi Nyugdíjasklub karácsonyi ünnepe

Valamennyi klubtag nagyon készült a karácsonyi ünnepre. Kíváncsiak voltak, ki milyen meglepetéssel készült, mert

részükre ez a nap a karácsonyi jókívánságok első állomása. Szolidan, spórolósan ünnepeltek. Finom, puha zsíros kenyér

hagymával és egy pohár vörös borral köszöntötték az ünnepeket, a név- és születésnaposokat. Mind ez azért volt, mert

már novemberben elhatározták, hogy az összerakosgatott pénzükön a Mikulásgyárba visznek élelmiszer csomagot,

összegyűjtött ruhaneműt. A Mikulásgyár az idén az éhező gyerekeknek gyűjtötte az adományokat. Mint minden klubnapon

visszatértek az előző hetek programjaira, mely most a Nyugdíjas Expo volt. Sok klubtag vett részt az Expo különböző

programjain, szűréseken, bemutatókon, a színpadon érdekesebbnél érdekesebb produkciókat néztek, megkapták a 2012.

évi üdülési lehetőségek tárházát, új könyveket ismerhettek meg, volt főzés, egy kis kóstoló, amely mindig jól esik.

December 12-én mentek a Mikulásgyárba az Önkormányzattól kapott autóval. A Mikulásgyár egy átlátszó sátor, ahol soksok

adomány gyűlt már össze. Megható volt látni, hogy ilyen nehéz időben mennyien voltak, akik úgy érezték, hogy

segíteni kell. Sok óvodás, kisiskolás volt, akik meglepetten nézegettek, hiszen azok, akik az adományokat átvették,

mikulásruhában voltak. Mindenkit szaloncukorral kínáltak. A Mikulásgyári adományozás után a klubtagok a Vörösmarty

téren sétáltak, megnézték az esti fényeket, Budapest ilyenkor különösen nagyon szép. Elsétáltak a Bazilika előtti

karácsonyi vásárba. Jól érezték magukat, vidáman, jókedvűen, boldogan mentek haza, készülve a meghitt családi

ünnepekre, várva az unokákat a téli szünetben.

Kovács Lőrincné, a klub tagja


2012. január – február Életet az éveknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Tájékoztató a műszaki termékek biztonságosságáról

Túl vagyunk a karácsonyi ajándékozáson. Nagyon sokan

közülünk valamilyen műszaki terméket adtak, vagy kaptak

ajándékba. A következőkben megismerjük azokat a

szempontokat, amik alapján célszerű műszaki terméke

vásárolni, amelyek a biztonságos termék kiválasztását

segítik.

Magyarországon is törvény deklarálja az Európai Unióban

elismert öt fogyasztói alapjogot, amelyek közül most a

fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét,

valamint a megfelelő tájékoztatást biztosító alapjogokra

hívom fel a figyelmet.

A kereskedelmi forgalomba kerülő termékeknek

biztonságosnak kell lenniük és a fogyasztóknak meg kell

kapniuk minden információt, amely a termék megfelelő

kiválasztásához, valamint biztonságos és rendeltetésszerű

használatához szükséges. Éppen ezért nagyon fontos

ismernünk, hogy mit kell tennünk azért, hogy haszonélvezői

lehessünk a fogyasztók egészségét és biztonsága védelmét

biztosító alapjognak.

A műszaki termékeken található „CE” jelölés még nem

garancia a biztonságra, az nem a fogyasztóknak, hanem a

piac-felügyeleti hatóságnak szóló jelölés. A jelölés jogszerű

használatát termék specifikus jogszabályok írják elő. A „CE”

jelölés feltüntetése azt igazolja, hogy lefolytatták a

terméken a biztonságosságot igazoló megfelelőségi eljárást.

A „CE” jelölés csak arra a termékre megengedett, amelyre

azt jogszabály előírja.

Számos olyan terméken is feltüntetik a gyártók a „CE”

jelölést (pl. elektromos elosztók, alsóneműk, zoknik, stb.)

amely jogszerűtlen, és félrevezeti a fogyasztót. Ezekre a

termékkörökre nem használható a „CE” jelölés!

Nagyon sok termék kialakítása olyan, hogy megtéveszti a

fogyasztót azzal, hogy kívül földeltnek tűnik, belül pedig

nem az. Ezeket az olcsó elektronikai termékeket általában

vásárokon, alkalmi piacokon értékesítik.

Fontos megjegyeznünk, hogy nincs már érvényben az az

előírás, hogy műszaki termék vásáron, piacon nem hozható

forgalomba. Az egyre liberálisabbá váló jogi szabályozás

eredményeképpen, már értékesíthetőek a műszaki

berendezések, gázkészülékek, és alkatrészeik a piacokon,

az alkalmi vásárokon. Azt azonban fontos tudnunk, hogy az

ezeken az értékesítő helyeken eladásra kínált gyanúsan

olcsó, az előírt dokumentumokkal gyakran nem rendelkező

berendezések, termékek sok esetben nem biztonságosak, a

használatuk áramütést, vagy tűzet okozhat. A piacfelügyeleti

hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

elsődleges feladata, hogy ezeket, a fogyasztók életére,

vagyoni biztonságára veszélyt jelentő termékeket a

kereskedelmi forgalomból kiszűrje.

Fontos azt is tudnunk, hogy a biztonságon kívül nemcsak

jogszabályi kötelezettség, hanem alapvető fogyasztói

elvárás, hogy megfelelő információ álljon rendelkezése a

termékre vonatkozóan.

Nézzük, hogy milyen tájékoztatási kötelezettsége van a

gyártónak, importálónak, illetve forgalmazónak.

Elsődlegesen el kell látni a terméket azonosításra alkalmas

jelöléssel. Fel kell tüntetni a gyártó, importáló, vagy a

felelős forgalmazó nevét és címét. Írásban kell tájékoztatni

a vásárlót az áru származási helyéről, ha az nem az Európai

Gazdasági Térségből (EGK) származik, és fel kell tüntetni a

termék főbb műszaki jellemzőit is.

A magyar nyelvű tájékoztatót úgy kell megfogalmazni, hogy

a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy annak

ismeretében a fogyasztó biztonságosan és

rendeltetésszerűen használja a terméket, és tisztában

legyen azzal, hogy milyen ápolási és karbantartási

feladatokat kell elvégeznie, vagy elvégeztetnie a termék

biztonságának és minőségének a megőrzése érdekében. A

termékre vonatkozó valamennyi tájékoztatásnak (a

feltüntetett adatoknak) alkalmasnak kell lenniük arra, hogy

elősegítsék a fogyasztói döntést. A gyártónak,

importálónak, illetve forgalmazónak arra is figyelmet kell

fordítania, hogy a fogyasztóval közölt információk nem

lehetnek megtévesztőek, nem vezethetik félre a fogyasztót.

A biztonságosság megítélése során fontos azt tudnunk,

hogy ha a terméket un. honosított, harmonizált szabvány

alapján gyártották, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy

kielégíti a biztonsági követelményeket.

Nagyon fontos tudnunk, hogy a műszaki termékek döntő

többsége nem kötelezett a forgalomba hozatalt megelőzően

kijelölt intézménnyel történő bevizsgáltatásra (már kb. 17

éve nincs a kereskedelmi forgalomba hozatalt megelőző

kötelező KERMI vizsgálat!). A harmonizált szabványok

szerint gyártott termékeknél (a gázkészülékek, csatlakozó

dugók és aljzatok kivételével) a gyártó is elvégezheti a

biztonsági vizsgálatokat, és igazolhatja a megfelelőséget, ha

arra felkészült. Ha nem, akkor kijelölt szervezettel kell a

biztonságot igazoltatnia.

Az a fogyasztó, aki tenni akar a saját biztonsága, és a

tisztességes kereskedők védelme érdekében, akkor nem

vásárol olyan termékeket, amelyeknek nem ismert a felelős

gyártója, importálója, vagy forgalmazója.

A tudatos fogyasztó nem vásárol olyan terméket,

amelyhez nem biztosítanak megfelelő magyar nyelvű

tájékoztatást, nem vásárol számla nélkül még akkor sem,

ha az adott pillanatban a vásárlás nagyon jó üzletnek tűnik.

A számla hiányában a későbbiekben a szavatossági, vagy

jótállási igény nem lesz érvényesíthető, illetve baleset, kár

esetén nem lesz felelős, akivel szemben a jogos fogyasztói

igényt érvényesíteni lehet.

A fentiek betartása esetén megóvhatjuk a családunk és

vagyontárgyaink biztonságát.

Ulcz Miklós

Kiadja: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek”

Országos Szövetsége

Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.

Tel/fax: 06/1/327-0118

Email: nyugszov@hu.inter.net, www.eletetazeveknek.hu

Lapzárta: minden hónap 20-án

Főszerkesztő: Pirosné Dóczi Gabriella

Felelős kiadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök


Életet az éveknek

EGÉSZSÉGÜNK

2012. január - február

Halláscsökkenés?

A gyors beavatkozás kulcsfontosságú!

Sajnálatos tény, hogy a halláscsökkenés felismerése után általában 5-7 év is

eltelik, amíg azt kezelni kezdik. Pedig ennyi idő alatt a hallásromlás

fokozódik! A rosszul halló ember pedig egyre kirekesztettebbnek érzi magát. A

halláscsökkenésről és korrekciójáról dr. Kukely Ildikó fül-orr-gégész,

audiológus főorvost kérdeztük.

- Miért nem tudnak vagy miért nem akarnak az érintettek

szembenézni a helyzettel? Talán azért, mert úgy érzik, még „nem

elég öregek” ehhez?

- Lehetséges. Pedig a halláscsökkenés fiatalabb korban sem ritka jelenség

és egyáltalán nem szégyen segítséget kérni! A világon évente több mint

4 millió hallókészüléket értékesítenek, az esetek jelentős részében még

aktív, teljes életet élő önmagukra igényes érintetteknek. A

halláscsökkenés gyakoribbá válásának az is az oka, hogy a folyamatosan

növekvő zajártalom következtében egyre fiatalabb életkorban „fárad el” a

fülünk és ez sajnos nem visszafordítható. Jó hír viszont, hogy a kialakult

halláscsökkenés segédeszköz segítségével korrigálható.

- Miért érzik úgy sokan, hogy „még elég jól hallanak”, csak a

környezetük türelmetlen hozzájuk?

- Előfordulhat, hogy a család vagy a barátok valóban türelmetlenek, mert még ők sem tudják, hogyan kezeljék a

helyzetet. Ám sokkal gyakoribb, hogy maguk az érintettek azok, akik nem érzékelik a saját állapotukat. Az esetek

többségében ugyanis a halláscsökkenés lassan, fokozatosan alakul ki, ezért az illető hozzászokik a helyzethez. A

hallásállapot otthoni felismeréséhez ráadásul nincsenek is eszközeink. Ha már „nem elég hosszú a kezünk”, hogy jól

lássuk az újságot, felismerjük, hogy szemüvegre van szükségünk. Ezzel szemben például tévénézéskor inkább csak

jól összeveszünk azon, hogy halkan vagy hangosan szóljon-e a készülék. Jó lenne, ha az érintettek elhinnék, hogy a

környezetük már régóta segít kompenzálni a hallásproblémát, például úgy, hogy hangosabban beszélnek, a

visszakérdezésekre türelmesen ismételgetnek, a nagyothalló igénye alapján számukra kellemetlenül hangosan

hallgatják a tévét, a rádiót… Ami előbb-utóbb konfliktushoz vezethet.

- A halláscsökkent emberek sokszor azzal hárítják a problémát, hogy csak azért nem értik jól a beszédet,

mert az emberek nem artikulálnak szépen…

- Ebben is van egy kis igazság. De az is tény, hogy ha valakinek tökéletes a hallása, akkor képes a beszédhibák

kompenzálására. A hallássérülés tipikus tünete, hogy „hallom de nem értem”. A legkomolyabb nehézség a beszéd

megértése. Figyeljünk fel erre a tünetre!

- Több halláscsökkenéstől szenvedő embertől hallottam már, hogy azért nem veszi igénybe a

halláskorrekciós eszközt, mert „erre a kis időre már mindegy, hogy hogyan hall”…

- Szeretnék visszakérdezni: mennyi is az a „kis idő”? Nem kevés 90 év körüli páciensünk van, aki ilyen idős korában

kezd el hallókészüléket viselni. Talán azért, mert „hallás és kommunikáció nélkül lehet élni de minek?”, hogy egy 98

éves ügyfelünktől idézzek. A hallás és az általa megszerezhető kommunikációs képesség az egyik olyan

jellegzetesség, ami megkülönbözteti az embert sok más élőlénytől. Az információ megszerzésének lehetősége

döntően befolyásolja minden ember személye és társas kapcsolatait, lehetőségeit, megítélését.

- Milyen utakat választhat a halláscsökkenéssel küzdő ember?

- Az illető választhatja azt, hogy nem néz szembe a helyzettel és tagadja a halláscsökkenés tényét. Ez valószínűleg

vitákat eredményez, ami miatt többször is konfliktushelyzetbe kerülhet. Később belefárad a küzdelembe, majd

kirekesztődik (kirekeszti saját magát) a családból, a környezetéből, később a társadalomból is. Sokan titkolják az

állapotukat: ez állandó szorongást okoz és stresszbetegséghez vezethet. Mások mindig szégyellni fogják ezt a

„hibájukat” és szorongani fognak a félreértésekből, félrehallásokból fakadó kellemetlen helyzetekben. Véleményem

szerint a legjobb és legegyszerűbb út az, ha beismerjük a halláscsökkenés tényét és szakszerű segítséget kérünk a

korrekcióra. Így ismét minden hallási szituációban hallhatunk, visszaszerezhetjük biztonságérzetünket, ismét

önmagunk lehetünk és teljes értékű életet élhetünk.

14

More magazines by this user
Similar magazines