SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA

srta.tirek.hu

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA

OKTATÁSI EGYSÉGEKBibliai Tudományok Intézete:- Ószövetségi TanszékDr. Börzsönyi József esperes, tanszékvezető főiskolai tanár;- Újszövetségi TanszékDr. Győri István lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár;Drs. Jaap Doedens lelkipásztor, tanársegéd;- Bibliai Teológiai és Vallástörténeti TanszékDr. habil. Enghy Sándor lelkipásztor, rektor, tanszékvezető egyetemi tanár; Dr.Fodor Ferenc lelkipásztor, főiskolai adjunktus; Nagy Károly Zsolt, lelkipásztor,óraadó;Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti TudományokIntézete:- Rendszeres Teológiai és Szociológiai TanszékDr. habil. Sawyer Frank lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár; Drs. RácsokGabriella lelkipásztor, főiskolai adjunktus; Dr. Füsti-Molnár Szilveszterlelkipásztor, főiskolai tanár; Laczkó Gabriella lelkipásztor, szociológus;- Egyháztörténeti TanszékDr. habil. Dienes Dénes lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár; LaczkóGabriella lelkipásztor, szociológus; Dr. habil. Szathmáry Béla jogász, tudományosfőmunkatárs; Misák Marianna lelkipásztor-könyvtáros, óraadó; Szatmári Emíliareformátus teológus, középiskolai tanár, óraadó; Kiss Endre József lelkipásztor,könyvtárigazgató, óraadó; Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter lelkipásztor,múzeumigazgató, óraadóGyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési TudományokIntézete:- Gyakorlati Teológiai TanszékDr. Kádár Ferenc lelkipásztor, tanszékvezető főiskolai tanár; Dr. Beidek Adriennfőiskolai docens; Pásztor Gyula lelkipásztor, spirituális; Kovács Józsefné tanár,óraadó; Dr. Fodorné Dr. habil. Nagy Sarolta egyetemi docens; Bundzik Tímeaművésztanár, óraadó; Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok, óraadó; RácsokBalázs óraadó; ifj. Csomós József lelkipásztor, óraadó7Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


TEOLÓGIAI TANÁROK, ÓRAADÓK, MUNKATÁRSAKNÉVSORAAlmásiné Tar Gabriella Nagyrozvágy, Zrínyi 5. 3965 20-593-1604Ábrám Tibor Miskolc, Kossuth u. 5. 3525 30-925-6935Beidek Adrienn dr. Sárospatak, Kazinczy út 35. 47-315-863Bihari Sándor Vajdácska, Fő u. 89. 3961 20-947-5601Bihariné Tar Zsuzsanna Vajdácska, Fő u. 89. 3961 20-513-1643Börzsönyi József dr. Szerencs, Kossuth tér 4. 3900 47-362-090Bundzik Tímea Sárospatak, Eötvös u. 10. 3950 70-331-2422ifj. Csomós József Miskolc-Pereces, Bollóalja út 74. 3518 46-788-633Dancsó Zoltán Sárospatak, Rákóczi út 11. 3950 30-690-5644Dienes Dénes dr. Sárospatak, Rákóczi u. 3. 3950 47-311-057Enghy Sándor dr. Abaújszántó, Rákóczi u. 78. 3881 47-530-079Egeresi Gábor Olaszliszka, Szent István u. 11. 3933 47-358-245Fodor Ferenc dr. Sárospatak, Rákóczi út 1. 3950 20-966-9195Fodorné Nagy Sarolta dr. Sárospatak, Rákóczi út 1. 3950 20-922-4741Füsti-Molnár Szilveszter dr. Sárospatak, Kazinczy út 9. 3950 47-315-200Füsti-Molnár Pálma Sárospatak, Kazinczy út 9. 3950 47-315-200Győri István dr. Sárospatak, Kazinczy u. 32. 3950 47-312-948Győri Istvánné Sárospatak, Kazinczy u. 32. 3950 70-555-1415Jaap Doedens drs. Debrecen-Józsa, Jósa M. u. 12. 4225 30-207-2406Kádár Ferenc dr. Sátoraljaújhely, Petőfi u. 5. 3980 47-321-753Keresztényi Klára Sárospatak, Rákóczi út 1. 3950 30-442-1293Kiss Endre József Sárospatak, Rákóczi u. 11. 3950 47-314-119Kovács Józsefné Sárospatak, Comenius u. 24. II/1. 47-313-228Laczkó Gabriella Alsóberecki, Petőfi út 14. 3985 30-512-5693Misák Marianna Sárospatak, Rákóczi u. 1. 3950 30-736-3175Moheb-Ashya Katalin Hernádszentandrás, Fő út 70. 3852 30-438-2846Nagy Antalné dr. Sárospatak, Habán u. 6. 3950 47-312-034Nagy Károly Zsolt Sárospatak, Habán u. 6. 3950 47-312-036Nádasi Erika Sárospatak, Rákóczi u. 8. 3950 20-458-2694Örsi Anikó Sárospatak, Rákóczi út 8. 3950 30-376-0967Pappné Rjaskó Natália Sárospatak, Rákóczi út 11. 3950 70-218-6377Pásztor Gyula Sárospatak, Kazinczy u. 24. 3950 47-312-708Pocsainé Eperjesi Eszter dr. Makkoshotyka, Rákóczi u. 49. 3959 47-315-256Rácsok Balázs Parasznya, Dózsa Gy. út 13. 3777 30-749-2270Rácsok Gabriella drs. Sárospatak, Ispotály köz 1. 3950 47-315-027Sawyer, Aria Sárospatak, Csécsi János u. 2. 3950 47-311-425Sawyer, Frank dr. Sárospatak, Csécsi János u. 2. 3950 47-311-425Szabó Dániel h.c. Sárospatak, Rákóczi u. 5. 3950 30-613-5938Szathmáry Béla dr. Mikóháza, Árpád u. 5. 3989 30-637-3815Szatmári Emília drs. Sárospatak, József A. u. 33. 3950 70-260-1301Szűcs Edina Bodrogkeresztúr, Kossuth u.61. 3916 20-526-6258Téglás Zsolt dr. Sárospatak, Eötvös u. 5. 3950 20-582-1006Timári István Sárospatak, Rákóczi u. 1. 3950 20-570-53009Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


A HALLGATÓK NÉVSORA A 2011/2012-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBENTeológia szak1. ÉVFOLYAM1. Balog János 7. Gelle Ágnes Szilvia 13. Ormándlaky Szintia2. Bálint László Áron 8. Homoki Gyula 14. Perjési Nóra3. Bodnár Miklós 9. Kiss Károly 15. Sinkovicz Rihárd4. Bőti Jázminka 10. Kósa János 16. Szabó Attila István5. Csősz Áron 11. Margitics János 17. Tóth Róbert6. Dobán Dorina 12. Nagy Géza 18. Varga Sándor19. Wollner István2. ÉVFOLYAM1. Balogh Milán 4. Kertész Adrienn 7. Ottenberger Balázs2. Cserniga Gyula 5. Kűrti Beáta 8. Szemere Judit3. Grega Róbert 6. Nánási Éva3. ÉVFOLYAM1. Bacskai Csaba 3. Domonyi Erik 5. Kovács Edina2. Barta Attila 4. Fedorné Kiss Gabriella 6. Madaras Irma7. Tózsa-Bánfalvi Gábor4. ÉVFOLYAM1. Fodor József Benjámin 3. Müller Nikoletta 5. Sipos Előd Zoltán2. Mezei-Ablonczy Blanka 4. Nagy Gergely 6. Szobolszlai Miklós7. Verók Zsuzsanna5. ÉVFOLYAM1. Baloghné Séra Borbála 5. Hajdu Gábor 9. Nagy Szabolcs2. Bori István Levente 6. Keresztényi Klára 10. Pál László3. Dancsó Zoltán 7. Köteles László 11. Tárkányi Csilla Edith4. Dévay Máté 8. Mezei-Ablonczy Péter 12. Török András13. Vida-Czene Ildikó6. ÉVFOLYAM1. Börzsönyi Judit 4. Gyulai Lilla Ilona 7. Menyhárt István2. Dezső Attila 5. Hajnal András 8. Orosz István3. Gajdos János 6. Halász Dániel 9. Sándor Botond Endre10Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak – nappali tagozat1. ÉVFOLYAM 2. ÉVFOLYAM 3. ÉVFOLYAM1. Horkay László 1. Balatonfüredi Zita 1. Ablonczy Adrienn2. Nagy Antónia 2. Dévay-Páll Noémi 2. Brunáczky Mónika3. Németi Ilona 3. Szabon Eszter Judit 3. Kovács Katalin4. Sipos Dániel 4. Tarnóczi Dalma 4. Nánási Éva5. Úr Tímea 5. Oláh Tamara6. Papp Imre József7. Thomka Tamás8. Végső BettinaKatekéta-lelkipásztori munkatárs szak – levelező tagozat1. ÉVFOLYAM1. Balogi Katalin 9. Kaluja Géza 16. Pócsikné Boros Erika2. Barta Elemér3. Bánáthy Csaba 10. Kepicsné Soltész Anita 17. Szabó Péterné Vass Edit4. Bihari Andrea 11. Kerekes Péter 18. Szoboszlai Ernő5. Biró Viktória 12. Kondás Gyöngyi 19. Szondi Endre6. Fehér Annamária Zita 13. Kovácsné Kerülő Kinga 20. Tamaska Mónika7. Fórizsné Bencs Klára 14.Lévay Kántor ErzsébetAnna21. Varga András8.Hamvasné NagyVályi-Nagyné Mészáros15. Nagy Pál 22.Annamária KatalinTímea2. ÉVFOLYAM1. Balogh Ágnes dr. 8. Golinszkaja Angéla 15. Petneházi István2. Balogh Henrik 9. Juhász Gábor 16. Petneháziné Tusz Ida3. Bordás Zsuzsanna 10. Kiss Bertalan 17. Prókainé Sepsi Ilona4. Csépányi Beáta 11. Melegné Feldmár Margit 18. Szabó Alexandra5. Csépányi István 12. Miknyik Józsefné 19. Tóth Gábor6. Domahidi Olga Brigitta 13. Nagy Katalin 20. Végh Károlyné7. Gáti Katalin 14.Nyakasné KovácsMelinda21. Wollner István3. ÉVFOLYAM1. Ácsné Bundik Andrea Irén 7. Kovács Attila 13. Patay Tibor2. Burai Sándorné 8. Mészár Zsuzsanna 14. Püskiné Nagy Katalin3. Dérer Ilona Tünde 19. Molnár Georgina 15. Serfőző Józsefné4. Gál Gábor 10. Nagy Attila Gyula 16. Tóth Béla5. Horváth Imre 11. Nagy Sándor 17. Vida Kálmán Rudolf6. Koroknai Éva Piroska 12.Najsliné Nagy JuditKatalin11Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Református közösségszervező szak – levelező tagozat1. ÉVFOLYAM1. Balázs Csabáné 6. Justyán Lászlóné 11. Pintér Károly2. Baranyi Istvánné 7. Karcagi Sándorné 12. Rusznák Józsefné3. Bíróné Kocsi Renáta 8. Koczákné Mester Ágnes 13. Simon Éva4. Engi József 9. Molnár Rudolf 14. Szabó Zoltán5. Juhász László Imréné 10. Orgován József Zsolt 15. Dr. Varga Ágnes2. ÉVFOLYAM1. Asztalos József 9. Deli Eszter 18. Szendrei Miklós Tamás2. Balázs Bettina 10. Deli Gergely 19. Székely Lászlóné3. Bálintné Farkas Ildikó 11. Kovács László 20. Tima László4. Bánvölgyi Tamás 12. Nagyné Füle Tímea 21. Tóth Teodóra5. Becskereki Nándor 13. Nagy Tímea 22. Tóth Viktória14. Orgován József Zsoltné 23. Vadon Sándor6. Börzsönyi Judit 15. Papp Borbála 24. Varnyú Erzsébet7.Cserháti Sándor Józsefné16.Szabó Péterné Vass25.Verbáné Nagy Zita8.Dancsóné BányácskiNoémi17.EditSzakálné Tőzsér Erika 26. Wallinger MónikaSárospataki Presbiteri Népfőiskolarésztvevői1. Balogh János 13. Hajdu Attila 24. Petrusinec Vladimir2. Barabás Sándor 14. Hajdu István 25. Pocsaji Ildikó3. Blázovics László 15. Illés Éva 26. Püski János Gergely dr.4. Bodnár Zsoltné 16. Kocsis József 27. Rehor Lászlóné5. Deák István 17. Kolozsváry Kiss Lászlóné 28. Szabó Andrásné6. Csástyú Antalné 18. Kondás Aranka 29. Szabó Zoltán7. Enyedi Barnabás 19. Lázár Istvánné 30. Szabó Zoltánné8. Fancsik Zoltán 20. Márkus Kálmán 31. Szolnoki Pálné9. Gál Albert 21. Molnár Sándor 32. Váczi Levente10. Géresi Ferenc 22. Nagy Lajos Márton 33. Vinnay István11. Géresi Ferencné 23. Orbán Tamás 34. Vinnay Istvánné12. Gyurkó Miklós12Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


A Sárospataki Református Népfőiskola kárpátaljai kihelyezett képzésén résztvevő hallgatók:Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak – lelkipásztori munkatárs szakirányLevelező, kihelyezett tagozat1. Bakos István2. Balla Ivett3. Biró Ilona4. Birta János5. Birta Zoltán6. Bobály István7. Cél Jenő8. Dancs György9. Deme Olga10. Dér György11. Ernyei Szilvia12. Farkas Julianna13. Fejes Andrea14. Ferenczi Edina15. Figyász György16. Gajdos Mónika17. Geletei Erzsébet18. Gerzsenyi Mária19. Gönczy Sándor20. Hadar András21. Imre Attila22. Jónás Diana23. Kaluja Géza24. Kardos Gabriella25. Katona Edina26. Kobály Angéla27. Kopor Nóra28. Kóródi Marianna29. Kósa Tímea30. Kristofóri Ildikó31. Machlinecz Erika32. Nagy Erika33. Nagy Levente34. Orosz Marianna35. Pinte Mária36. Ruszin Enikő37. Sárközi Viktória38. Szabó Éva39. Szibert Zsuzsanna40. Szilágyiné Tóth Gabriella13Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


A Sárospataki Református Teológiai Akadémiaházirendje1. A teológiai hallgatók arra készülnek, hogy a magyar református egyházakközösségében élethivatásként szolgálják Isten ügyét. Ennek érdekében szükséges, hogya tanulmányi idő alatt olyan közösséget alkossanak, amelyre a krisztusi szeretet, amegbocsátás, egymás segítése, a szolgálatra való közös felkészülés a jellemző. Ateológiai hallgatók kötelesek a hivatásukhoz, református egyháztaghoz éslelkészjelölthöz méltó magatartást tanúsítani nemcsak az intézményen belül, de azonkívül is.2. A közös lelki, hitbeli épülés rendszeres kötelező alkalmai a következők:hétfőn hétkezdő istentisztelet és este otthonóra, reggeli áhítatok, évfolyam-bibliaóra,csütörtök délelőtt istentisztelet, valamint a hétvégi csendesnapok. A csendesnapokkivételével ezeken az alkalmakon való részvétel számontartása és a gyakori hiányzókfigyelmeztetése első renden a senior és az esküdtfelügyelő, ezt kővetően a spirituális, adékán és végső fokon az Akadémiai Tanács joga és kötelessége.3. A hétvégék egy része csendeshétvége, amelyeken a részvétel kötelező.Ezekről a programokról kizárólag a mindenkori spirituális engedélyével lehet távolmaradni, aki a részvételt ellenőrzi.4. Az internátusban vendégek, családtagok, valamint nő- és férfihallgatókegymás internátusépületében 8 00 -tól 20 00 óráig tartózkodhatnak, amennyiben az ottlakók egyéni és közösségi életét nem zavarja. Az internátus házirendjének ellenőrzéseaz internátusvezetők, a senior és az esküdtfelügyelő joga és kötelessége.5. 23 00 órától kötelező minden épületben a csend. Aki indokolt esetben nemalszik az internátusban, az távolmaradását előzőleg köteles jelezni a seniornak ill. azesküdtfelügyelőnek. Az internátusokban való tartózkodás ellenőrzése az évfolyamokmindenkori presbiterei, a senior ill. az esküdtfelügyelő valamint az internátusvezetőjoga és kötelessége.6. A Teológia főépületében a hallgatók 22 00 óráig tartózkodhatnak. Az elsőemeleti rács bezárása a mindenkori senior kötelessége.7. A hallgatók kötelesek személyes dolgaikat és a környezetüket, alakószobákat, az internátusban levő konyhákat rendben tartani, takarítani, aszemeteseket kiüríteni.8. A hallgatók internátusuk bejáratához és lakószobájukhoz kulcsot kapnak.A helyiségek csak abban az esetben zárhatók kulccsal, ha abban senki sem tartózkodik.Tilos a használatra kapott kulcsokat másolni, másnak átadni, illetve a zárakatlecserélni. Az év elején felvett kulcsokat köteles minden hallgató a kiköltözés előttleadni.9. Az internátusokban és az iskola területén dohányozni csak az arra kijelölthelyeken szabad! A dohányzásra kijelölt helyek takarítása az ott dohányzókkötelessége.14Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


10. A hallgatók kötelesek a berendezésekre, eszközökre, bútorokra alegnagyobb gonddal vigyázni. Tilos a bútorokra, ajtókra, ablakok faszerkezetére írni,ragasztani, továbbá bútorokat, berendezési tárgyakat más helyiségbe engedély nélkülelvinni. A maga által okozott kárért mindenki személyes felelősséggel és kártérítésikötelezettséggel tartozik.11. Bármilyen főző vagy melegítő berendezést csak a konyhákban, vasalót azarra kijelölt helyeken szabad használni. Tilos az épületekben a nyílt láng, vagybármilyen hősugárzó és fűtőberendezés használata.12. A hallgatók az internátusok épületeiben - a szabad férőhelyekfigyelembevételével - max. 5 napra az internátusvezető, illetve az esküdtfelügyelő vagya senior engedélyével fogadhatnak vendégeket, ezen túlmenően a rektor engedélyeszükséges. Ezt a fogadó hallgató az arra illetékesnek időben köteles jelenteni. Az 1-3.pont kivételével a házirend a vendégekre és látogatókra is érvényes. A fogadó hallgatóa vendégért felelősséggel tartozik. A szállásért a vendégek kötelesek térítési díjatfizetni.13. A kollégiumi be- és kiköltözésnél a meghatározott időpontok betartásakötelező, ettől eltérni kizárólag a mindenkori rektor engedélyével lehet.14. A házirend minden hallgatóra kötelezően érvényes, ennek tudomásulvételét köteles minden szemeszter kezdetén aláírásával megerősíteni. A házirendmegszegése fegyelmi vétség.15Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Általános tudnivalókMinden írásbeli dolgozat elkészítéséhez ajánljuk a felsőoktatási hallgatókszámára készült, Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon, Krónika NovaKiadó, 2002. című kiadványt!1. A pályamunkákról:A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja ésbenyújthatja. Formailag meg kell felelni a szakdolgozattal szemben támasztottkövetelményeknek. A pályadíjak összegét a Szenátus állapítja meg. A dolgozatokatnév nélkül, jeligével ellátva kell leadni, mellékelve zárt borítékban a jeligéheztartozó nevet.Benyújtási határidő: a tavaszi félév szorgalmi időszakának vége, helye: RektoriHivatal2. A szemináriumokról:a) Alapszeminárium (3 kredit) alatt olyan tantárgy értendő, ami hagyományosszemináriumi foglalkozás keretében történik, és a következő jellemzői vannak:- hetente két kontaktóra,- részletesebb útmutatást ad a kutatás és dolgozatírás formai és tartalmikövetelményeire,- a hallgatók az adott témában önállóan házi dolgozatot készítenek, amit egyrövidebb előadásban, szóban is prezentálnak. A dolgozat csak abban azesetben fogadható el, ha megfelel mindenben a kutatások elvárhatószabályainak. Ellenkező esetben vissza kell adni javításra.b) Főszeminárium (4 kredit) alatt olyan tantárgyat kell érteni, amely alapvetően azönálló kutatásra helyezi a hangsúlyt. A rendszeres kontaktóra nem szükséges. Aszeminárium vezetője belátása szerint dönt a kérdésben. Alapvetően egy minimáliskontaktóra (6-8 óra) annyiban szükséges, hogy a szeminárium témája bemutatásrakerüljön, a foglalkozások végén pedig az eredmények összegzése megtörténjen.A főszeminárium főbb jellemzői:- önálló tudományos kutatás a szeminárium vezetőjének közreműködésével,amely során 4 kreditért elvárható terjedelmű (min. 20 oldal) házi dolgozatotkell a hallgatóknak készíteni,- a kutatás során idegen nyelvű szakirodalom használata kötelező.3. Az alapvizsga dolgozatra vonatkozó formai követelmények:Az alapvizsga dolgozatra ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint aszakdolgozatra, a következő eltérésekkel:16Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


- a terjedelem 30-60 oldal közötti, ettől eltérni a szaktanárhozzájárulásával lehet;- a dolgozatot egy fűzött példányban kell leadni.4. A szakdolgozattal szemben támasztott formai követelmények:A szakdolgozatot a hallgatók kötelesek írógéppel, vagy számítógépennyomtatva leírni A/4-es oldalakra, oldalanként 30 sor, soronként 60 betűhelyformátumban.A szakdolgozat címlapja a következő adatokat tartalmazza: az intézménymegnevezése, a szakdolgozat készítőjének neve, a dolgozat címe, a "Szakdolgozat"megjelölés, a témavezető tanár neve, tanszéke és a dolgozat elkészítésének azidőpontja.A dolgozatok terjedelme osztatlan képzésen általában 50-100 oldal,alapképzésen 40-50 oldal. Ettől a témavezető tanár egyértelmű hozzájárulásával,indokolt esetben lehet eltérni.A dolgozaton belül a jegyzeteket, utalásokat számozással kell ellátni vagyaz oldalak alján, vagy a fejezetek ill. a dolgozat végén kell elhelyezni.A dolgozat része egy rövid záró összefoglalás, amely felsorolja a dolgozatelkészítése során feltárt legfontosabb felismeréseket, utal a még további fel nemdolgozott témakörökre, kérdésekre.A dolgozathoz tartozik az irodalomjegyzék. Az irodalomjegyzéket aszerzők neve szerinti abc-rendben, vagy a megjelenés szerinti időrendben kellösszeállítani. A felhasznált irodalom címszó alatt csak azok a művek, cikkektüntethetők fel, amelyeket a dolgozat készítője ténylegesen elolvasott, felhasznált;ezen kívül irodalom csak elkülönítve, ún. további irodalom, vagy kapcsolódóirodalom címszó alatt tüntethető fel.A dolgozat tartalomjegyzéke, amely kötelezően a lapszámozást istartalmazza, elhelyezhető a dolgozat végén, az irodalomjegyzék után, vagy pedig adolgozat elején a címlap után.Amennyiben a dolgozat mellékleteket is tartalmaz (pl. térképek, grafikaianyagok) ezeket is fel kell tüntetni külön a tartalomjegyzékben vagy folyamatos,vagy elkülönített lapszámozással kell ellátni.- A dolgozat utolsó oldala (a lap tetején kezdve és a lap alján befejezve) akövetkezőket tartalmazza:„Hallgató neve,Összefoglaló a … évben a …… tanszéken készített ………… címűszakdolgozatról”A szakdolgozat tömör, tartalmi összefoglalása, amely felsorolja a dolgozatelkészítése során feltárt legfontosabb felismeréseket, utal a még további fel nemdolgozott témakörökre, kérdésekre.A dolgozatokat a hallgatók kötelesek három példányban elkészíteni. Egybekötött és egy fűzött példányt kell beadni, egy példányt pedig a hallgató megtart a17Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


saját további munkájához, ill. a dolgozat megvédéséhez. A három példánynakteljesen azonosnak kell lennie.Minden dolgozatot a rektori hivatalban kell leadni, amennyiben a szaktanármásként nem rendelkezik!Pótdíjak: alapvizsga késedelmi díj: 1.000,- Ft/napszakdolgozat 1.500,-/napA dolgozatok késedelmi díj befizetése mellett is maximum 30 nappal a határidőután fogadhatók el. A késedelmi díj visszatérítését kérheti, aki a határidő előtti 30napban kórházi ápolásra szorult vagy tartósan súlyos beteg volt, vagy ha acsaládjában haláleset fordult elő.18Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


SA teológiai akadémia rövid történeteárospatakon az 1530-as években jött létre protestáns iskola, ahol a 16. századvégén már komoly gondot fordítottak a teológia tanítására. A teológiát, filozófiátés természettudományos szakokat magasabb szinten a peregrinus diákok néhányszemeszteren át nyugat-európai akadémiákon és egyetemi fakultásokon tanulták.A 16. sz. végére felerősödött ellenreformáció veszélyeztette az iskolát. Szilárdhitvallásos jellegét, amelyet a teológiai oktatás is táplált, az ellenség gyűlölködőnyilatkozatai is bizonyítják.A 17. sz. elejéig a pataki iskola szellemét a protestáns teológiai ortodoxia határoztameg, a század első évtizedeiben a puritanizmus eszméi elérték Patakot is. A nagyerdélyi fejedelmek komoly szerepet szántak a református iskoláknak, ezért Patakot istámogatták.Az iskola átszervezésére, színvonalának emelésére hívta meg a Rákóczi-házComeniust, aki elméleti és gyakorlati pedagógiai tevékenységet folytatott Sárospatakon.Comenius távozása után nem sokkal, II. Rákóczi György és édesanyja LorántffyZsuzsanna halálát követően nehéz idők jöttek az iskolára. A Wesselényiről elnevezettszabadságmozgalmunk leverése után, 1671-ben erőszakkal elűzték az iskola népétPatakról. Amikor a Thököly vezette szabadságharcunk győzelmesen haladt előre, sPatakot is elfoglalták a kurucok, Gyulafehérvárról az ifjúság nagy része 1682-benvisszatért az iskola ősi székhelyére. Thököly csillaga hanyatlásával 1687-ben a vármegyeihatóság újra elűzi az iskolát előbb Göncre, majd onnan 1694-ben Kassára. Itt érte aKollégiumot a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc, amelynek első éveibenköltöztek vissza a diákok, miután a fejedelem restituáltatta Patakon a vallásszabadságot.A Rákóczi-szabadságharc bukása után, a 18. században szinte végig veszélyeztette aKollégium létét a vértelen ellenreformációt gyakorló III. Károly és Mária Terézia uralma.A 18. sz. folyamán az előző században kialakult keretek között fejlődött tovább aziskola, működött a gimnáziumi és az akadémiai tagozat. A század végén az 1796-ostantervvel bevezetik a tantárgyak többségében a magyar oktatási nyelvet. Ebbe atantervbe épült be az 1793-ban létesített jogtörténeti tanszék önálló egységként, ajogakadémia későbbi megvalósításának a tervével.A 19. sz. elején az iskola életét is a nyelvújítási mozgalmak színezték ésélénkítették, amelyben mind a tanárok, mind a diákok részt vettek. Az iskola szelleminívójának emelését szolgálta a nyomda újraindulása. Az 1807-től működő tipográfiaösztönzőleg hatott mind a tanárok, mind a diákok irodalmi munkásságára.A trianoni békekötés után az iskola újragondolta identitását, jobban odafigyelt azegyházban kibontakozó, erősödő belmissziói áramlatokra. 1923-ban megszűnt ajogakadémia, hat év múlva az iskola átvette az államtól a Tanítóképző Intézetet. A 30-as években az intézmény épületei megújultak. A II. világháború előszele Patakon isérződött. Ez is erősítette a kollégiumnak azt a törekvését, hogy tovább mélyítsekapcsolatát a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeteivel, és amíg errelehetőség van, a külföldi testvéregyházakkal.19Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Az utolsó világháborús tanévet már csak a Teológiai Akadémia kezdte el ősszel, afront közeledése miatt csak januárban folytatódott a tanítás. A 40-es évek végén mégtagozatait is szaporította a Kollégium.Az állam- és párthatalom részéről már a 40-es évek vége felé történtek jelzések apataki Kollégium felszámolására, majd 1951 és 1952 között fokozatosan,intézményenként ez meg is történt. A Teológiai Akadémia hallgatói Pestre ésDebrecenbe iratkoztak át. A Tiszáninneni Egyházkerület Közgyűlése tett még egykísérletet az újraindításra, de eredménytelenül, sőt a Kerület önállóságát ismegszüntették 1957-ig.1957-től a Tiszáninneni Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei névenműködhetett tovább a Kollégium „maradéka” egyházi intézményként, és emlékeztetettmegszüntetett anyaintézményének, a Sárospataki Református Kollégiumnak többévszázados valóságára.1989 januárjában került bejegyzésre a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány,az újrainduló Kollégium támogatására. 1990. március 21-én aláírták az állam és az egyházközötti megállapodást, melynek eredményeképpen július 1-jén az egyház visszakapta aziskola épületeinek egy részét, s ez év szeptemberétől újraindult a KollégiumGimnáziuma. Közben elkezdődött a Teológiai Akadémia újjászervezése is. 1991.október elején negyvenévi kényszerszünet után 49 hallgatóval folytatta munkáját azAkadémia, államilag elismert hittudományi főiskolaként.Felemelő az a tudat a hallgatóknak, a professzoroknak, a tanároknak egyaránt,hogy egy közel 480 éves, gazdag múlttal rendelkező intézményben dolgozhatnak,készülhetnek az előttük álló feladatokra. Az előttünk járt nemzedékek hite, ereje,példája a mai generáció számára is ösztönző. Az intézmény lelkészi szolgálatra képezszakembereket, teológus-lelkész szakon. 1999. szeptemberétől 12 szemeszter a képzésiidő. 2005. szeptemberétől indult el a katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés.2006 őszén megtörtént a SRTA második intézményi akkreditációs vizsgálata,melynek során intézményünk a MAB-tól a legjobb, „A” minősítést kapta.Hallgatóink lehetőséget kapnak arra is, hogy egy-egy szemesztert külföldiösztöndíjasként nyugat-európai országok egyetemein tanulhassanak, párhuzamosképzésben pedig az ország bármely állami egyetemének vagy főiskolájának hallgatóilehetnek.Iskolánk sajátosságát a fent vázolt története, értékét a magyarművelődéstörténetben és a hitéletben betöltött több évszázados szerepe adja.20Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


AKüldetésnyilatkozatSárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi éstovábbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, areformátus hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülőszellemi és lelki örökségét.Az Akadémia célja a református lelkipásztorok, valamint a református egyházigényei szerinti munkások képzése és továbbképzése, a teológiai tudományoklegmagasabb szintű művelése. Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoznemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójánakmagyar református egyházaiért is.Hozzá kíván járulni a térség szellemi és kulturális értékeinek megőrzéséhez ésgyarapításához, tevékenységével növelni szeretné az észak-magyarországi térségtelepüléseinek népességmegtartó erejét is, együttműködik a felsőoktatási és kulturálisintézményekkel, valamint egyházi és kulturális szervezetekkel.Hagyományainak megfelelően ápolja és továbbviszi a magyarországi reformációés az egyetemes keresztyénség lelki, szellemi és kulturális örökségét, ennek érdekébenegyüttműködik a magyarországi és külföldi teológiai intézményekkel.Az oktatást, a nevelést, a kutatást, általában a teológiai tudomány művelésétszakmai és ökumenikus nyitottsággal, a Biblia alapján, a Magyar Református Egyházhitvallásai: a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás szellemében folytatja.Mindezt azzal a meggyőződéssel teszi, hogy ezzel a Szentírásban megfogalmazottmissziói parancsnak (Máté 28, 18-20) és az egész teremtett világ iránti felelősségparancsolatának (Genezis 1, 28) engedelmeskedik.Intézményünket - a meglévő lehetőségeket folyamatosan kihasználva - úgyigyekszünk fejleszteni, hogy megfogalmazott céljainkat a jövőben a legmagasabbképzési formában, egyetemi szinten végezhessük. Mindezzel Isten dicsőségét,Egyházunk építését, magyar népünk javát szeretnénk munkálni.21Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Presbiter- és Gyülekezeti Munkásképző Népfőiskola ProgramjaKonzultációk a tanév során:2011. 2012.október 7-8. február 10-11.november 18-19. március 30-31.december 2-3. március 30-31.május 18-19.22Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA ÓRARENDJE 2011/2012. tanév őszi félévéreIDŐ Évf. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK8 00 - 8 451. óra9 00 - 9 452. óra10 00 - 10 453. óra11 00 -11 454. óra12 00 -12 455. óra13 00 -13 456. óraDélutániórák1. G0102 Ekkléziasztika B0219 ÚSZ-i bibliaismeret 1. R0101 Hitvallások ism. 1. B0120 ÓSZ-i bibliaismeret 1.2. IstentiszteletB0104 ÓSZ-i ex. módszertan H0103Egy.egyháztört. 1. B0113R0104 Dogmatika prolegomenaa templombanÓSZ-i bevezetés 1.3.7.45 - 8.30R0114 Dogma- és teol. tört.4. R0116 Szociológia 1. G0125 Homiletikai gyak. 5.G0131G01325.G0115 Egyházi ének 9.Katechetika 1.Katechetika 2.1. G0103 Nyelv- és beszédművelés 1 B0101 ÓSZ-i héber nyelv 1. B0219 ÚSZ-i bibliaismeret 1. R0101 Hitvallások ism. 1. B0120 ÓSZ-i bibliaismeret 1.2. H0201G0119H0103 Egy.egyháztört. 1. B0113R0104 Dogmatika prolegomena3.Vallástörténet 1.Liturgika 1.ÓSZ-i bevezetés 1.R0114 Dogma- és teol. tört.4. R0111R0116 Szociológia 1. G0125 Homiletikai gyak. 5.5.Hit- és társadalometikaG0131Katechetika 1.G0132Katechetika 2.1. G0103 Nyelv- és beszédművelés 1 B0101 ÓSZ-i héber nyelv 1. B0201 ÚSZ-i görög nyelv 1.2. H0201G0119B0204 ÚSZ-i ex. módszertan3.Vallástörténet 1.Liturgika 1.H0105 Egy. egyh.tört. 3.4. R0111G0113 Egyházi ének 7. H0205 Ó-és ÚSZ-i kortört.5.Hit- és társadalometikaG0127 Homiletikai gyak 7.ISTENTISZTELETG0121/G0123Homiletikai gyak. 1-3.1. R0103 Bev. a ker. teológiába B0101 ÓSZ-i héber nyelv 1. B0101 ÓSZ-i héber nyelv 1. B0201 ÚSZ-i görög nyelv 1.2. G0109 Egyházi ének 3. H0102 Egyházműv. és néprajz B0204 ÚSZ-i ex. módszertanR0112G0121/G01233. H0105 Egy. egyh.tört. 3.Filozófia 1.Homiletikai gyak. 1-3.B0106/B01104. B0305G0159 Missziológia 1.5.ÚSZ-i bibliai teológia 1.ÓSZ-i exegézis 2-4.G0127 Homiletikai gyak 7.1. R0103 Bev. a ker. teológiába G0103 Nyelv- és beszédművelés 1 B0201 ÚSZ-i görög nyelv 1. B0101 ÓSZ-i héber nyelv 1. B0201 ÚSZ-i görög nyelv 1.2. L0101H0102 Egyházműv. és néprajz H0101 FelekezetismeretR01123.Latin 1.Filozófia 1.4. B0305B0106/B0110H0106 Egy.egyh.tört. 4. G0159 Missziológia 1.5.ÚSZ-i bibliai teológia 1.ÓSZ-i exegézis 2-4.1. G0107 Egyházi ének 1. G0103 Nyelv- és beszédművelés 1 B0201 ÚSZ-i görög nyelv 1. B0201 ÚSZ-i görög nyelv 1.2. H0101 Felekezetismeret L0101B0104 ÓSZ-i ex. módszertan3. G0111 Egyházi ének 5.Latin 1.4. H0205 Ó-és ÚSZ-i kortört. H0106 Egy.egyh.tört. 4.5.14.0014.4515.0015.4516.0017.30H0110Egyházjog15.0015.4516.0016.45H0109 Magy.prot.egyh.tört.3.H0109 Magy.prot.egyh.tört.3.14.0015.3015.3517.0517.1018.40Angol (Füsti-Molnár Pálma) 14.0015.30Angol (Füsti-Molnár Pálma) 15.3517.05Angol (Füsti-Molnár Pálma) 17.1018.40Angol (Füsti-Molnár Pálma)Angol (Füsti-Molnár Pálma)Angol (Füsti-Molnár Pálma)23Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)24

More magazines by this user
Similar magazines