A) Függelék: A gyár

ketaklub.hu

A) Függelék: A gyár

A) Függelék: A gyárMindenkinek saját gyára van, mindenki a magáét fejleszti.Alant egy frissen alapított gyár látható.A gyár részei: A munkaterület (7), (11) a gyárlapkákkal (2), azután a kapacitássáv (3), a raktársáv (4), az energiasáv (5),valamint a pihenőszoba (9) és a központ (10). A rendelkezésre álló munkások (12) a gyár mellett találhatók.Gyárlapkák: Hatféle gyárlapka van. A gyárlapkák hátoldalán láthatjátok, hogy hány játékosnál kellezeket használni (például, ha hárman vagytok, a 2-5-ös és a 3-5-ös lapkákra van szükségetek).raktár gép robot precíziós robot irányítóterem optimatizálásSzimbólumok: jó a játékosnak hatékonyrossz a játékosnaknem hatékonyKapacitás: A gyárlapkák gyártókapacitásának(C) összege. Kezdésnélez 2.az ár elektrumbanraktárhelygyártókapacitásszükséges munkaerőenergiafelhasználáskiváltott munkaerőcsökkentett energiaf.gépenként egy robotBevétel: A gyár bevétele akapacitás vagy a raktár függvénye,amelyik a kisebb (most épp 20 akapacitás miatt). Érdemes emiattmind a kapacitást, mind a rakteretfejleszteni.Pihenőszoba: A gépekhezmunkások kellenek (D), ezek amunkások vannak itt. A szükségesmunkások száma csökkenthető (F) –például robotokkal. Kezdésnél 4munkás van a pihenőszobában.Központ: Ide kerülhet egyirányítóterem és egy optimatizálás,vagyis mindegyikből csak egy lehetegy játékosnak!Raktár: A raktárlapkák raktárhelyeinek(B) összege: Kezdésnél ez3.Energiafelhasználás: A gyárlapkákenergiafelhasználásának (E) összege,a fejlesztésekkel (G) csökkentve. Agyár energiafelhasználása nem csökkenhet1 alá. Kezdésnél ez 4.A sávoknak nincs maximuma, azonban csak alegritkább esetben nem a nyomtatott sáv.I. munkaterület: Ide kerülnek a gépek, arobotok és a raktárak. Nem számít, hogy alapkák e területen belül pontosan hol vannak.II. munkaterület: Ezek a gyárbővítései. Minden bővítés 10elektrumba kerül, ennyit kell fizetni,amikor egy ilyen bővítésre előszörkerül gyárlapka.Rendelkezésre álló munkások:Ide, a gyár mellé kerülneka rendelkezésre álló munkások,akik épp nem működtetik agépeket. Velük lehet licitálni asorrendlapkákra, valamintgyárlapkákat szerezni. Kezdésnél3 munkás van itt, de mindigkell itt lennie legalább 1munkásnak.


B) Függelék: A piacElőkészületekAz energia ára 1 elektrum.A gyárlapkákat típus és árszerint szétválogatva rakjátokfel a 6 oszlopra. Nem feltétlenülkerül mindenhová lapka,függ a játékosszámtól.Egy oszlopban eltérő lapkáklesznek, ár szerint rendezve,alul az olcsóbbak, felül adrágábbak. A 2. fázis soránmindig csak a legolcsóbblapka helyezhető az oszlopbóla piacra – persze ezután már akövetkező lapka válikelérhetővé.A piactábla mellett helyetkell hagynotok a piacnak.A hat X-lapkát keverjétekmeg, hármat rakjatok vissza adobozba, a maradék hármatpedig képpel felfelé a piacra.A készlet (ár szerint rendezve)(2 játékos esetén)a piac (3 db X-lapka)A piac előkészítéseA játék egyik legfontosabb része a gyárlapkák piacrahelyezése. Mind a kiválasztást (2. fázis), mind a vásárlást(3. fázist) a legalacsonyabb számos sorrendlapkával bírójátékos kezdi.A soron lévő játékos annyi gyárlapkát rak a piachoz, ahánymunkása áll rendelkezésére. A lapkákat elveheti egy vagytöbb oszlopból, de mindig csak a legalsó (legolcsóbb)lapkát veheti el. Miután a játékos a piacra rakott annyilapkát, amennyit kellett neki, a következő játékoson a sor.A lapkák piacra rakása kötelező: annyit kell felrakni,amennyi munkás rendelkezésre áll!játékos plusz gyárlapkák Az utolsó játékos (akinél alegmagasabb számos sorrendlapkavan) még további lapkákatis felrakhat a piacra, ajátékosszám függvényében. Ez viszont nem kötelező,feltehet kevesebbet is, akár nullát is.Az első forduló úgy kezdődik, hogy már van 3 X-lapka apiacon.A kezdőjátékos (legalacsonyabb szám) rakja a legolcsóbb (ésleggyengébb) lapkákat a piacra, az utolsó játékos (legmagasabb szám)a legdrágább, de legjobb lapkákat. A 3. fázisban megint alegalacsonyabb számos lapkával bíró játékos kezd, ő vásárolhatelőször, az utolsó játékos pedig csak a maradékból válogathat. Igaz,minél később jön valaki, annál olcsóbban vásárol.Így úgy kell lapkákat a piacra rakni, hogy nekünk legyeneklehetőségeink, de ellenfeleinket akadályozzuk. Néha csak azértérdemes valamit jót felajánlani valakinek, hogy hátha majd ő aztviszonozni fogja.

More magazines by this user
Similar magazines