A jogsértés határpontja

adko.hu

A jogsértés határpontja

FOGALOM– alacsony vagy 0 % az adókulcs– kettős adózást kizáró egyezmény nincs– a tényleges tulajdonosok anonimitásabiztosított


Nem offshore állam


OFFSHORE CÉG TÍPUSAIMAGÁNYOSOFFSHORETÁRSASOFSHORESZERZŐDÉS KAPCSOLATBAN ÁLLEGY MAGYAR TÁRSASÁGGALTULAJDONOSI KAPCSOLATBAN ÁLLEGY MAGYAR TÁRSASÁGGAL


Oldalági offshoreMegrendelőárbevételpályázatFővállalkozóvállalkozóidíjAlvállalkozóosztalékOFFSHOREcég


Rejtőzködő offshoreGIBRALTAROffshoreOffshoreOffshoreOffshoreMÁLTA vagy CIPRUSEUHoldingHUNGARYMagyarHoldingCégCégCég


Társas offshorealapítása és működtetése


„Hozzávalók”Offshore cégOffshoreügyvédMAGYARCÉGMagyarügyvédKülföldibankszámla


Magyar cég tagjaiMagyarmagánszemélyOFFSHORECÉGMagyarJogi személy


Cégalapítás kintrőlOff-shoreügyvédi irodaAlapító iratok,meghatalmazásMagyarügyvédi irodaTársasági szerződésaláírásaa off-shore cég nevébenMagyar cégTársaságiszerződés


Írányítás bentrőlOff-shoreügyvédi irodameghatalmazásMagyarügyvédi irodaSzavazása taggyűlésenHatározat


Kontroll biztosítása– a magyar cégbeli részesedésre vételi jog kikötése ügyvezetés megválasztása határozatlan időre eltérő döntési jogosultságok az üzletrészekrészvények esetében (pl. aranyrészvény) részesedés elidegenítéséhez társasági beleegyezésszükséges– az offshore cég bankszámlája feletti rendelkezésijogosultság kizárólag a tényleges tulajdonost illeti meg


Tilosa magyar bankszámla!


OFFSHOREKöltségszámlázásMAGYARCÉGKÖVETKEZMÉNY- az NAV igényli a teljesítés bizonyítását,- ennek hiányában fiktív a számla


Az offshore cégfunkcióiAdózatlannyereségfelhalmozásaAdózotteredményleszívásaVállalatfinanszírozásVagyonőrzésKülkereskedelemeredménye ittcsapódik leTagi osztalékformájábanTőkeTőketartalékKölcsönTulajdonoselrejtéseKapcsoltság megszüntetése!!!


EXPORT


Magyar cégEXPORT


EXPORTMagyar cégOff-shore


EXPORTMagyar cégOff-shoreTénylegesvevő


EXPORTMagyar cégAlacsony ároneladásOff-shoreTénylegesvevő


EXPORTMagyar cégAlacsony ároneladásOff-shorePiaci árontovábbértékesítésTénylegesvevő


EXPORTMagyar cégAlacsony ároneladásOff-shoreÁrrésitt adózikPiaci árontovábbértékesítésTénylegesvevő


IMPORT


Magyar cégIMPORT


IMPORTMagyar cégOff-shore


IMPORTMagyar cégOff-shoreTénylegeseladó


IMPORTMagyar cégOff-shorePiaci áronértékesítésTénylegeseladó


IMPORTMagyar cégMagasabb árontovábbadásOff-shorePiaci áronértékesítésTénylegeseladó


IMPORTMagyar cégMagasabb árontovábbadásOff-shoreÁrrésitt adózikPiaci áronértékesítésTénylegeseladó


Az offshore cégfunkcióiAdózatlannyereségfelhalmozásaAdózotteredményleszívásaVállalatfinanszírozásVagyonőrzésKülkereskedelemeredménye ittcsapódik leTagi osztalékformájábanTőkeTőketartalékKölcsönTulajdonoselrejtéseKapcsoltság megszüntetése!!!


Osztalék útjaMagyar cégOsztalékadómentesenTársasOffshoreSzja tvEgyéb jövedelemJövedelemMagyartulajdonos


Ha a haszonhúzó a magánszemélyEgyéb jövedelem (Szja tv 28. §) 16 % szja 27 % eho


Az offshore cégfunkcióiAdózatlannyereségfelhalmozásaAdózotteredményleszívásaVállalatfinanszírozásVagyonőrzésKülkereskedelemeredménye ittcsapódik leTagi osztalékformájábanTőkeTőketartalékKölcsönTulajdonoselrejtéseKapcsoltság megszüntetése!!!


Finanszírozás I.Magyar kft.500.000Offshoretársaság1.000.000 HUFtőkeemelésPl.: 10.000.000tőketartalék


magyartulajdonos1/3Magyar kft.Tőke 1.500.000offshoretársaság2/3


magyartulajdonos1/2Magyarkft.Tőke 1.000.000offshoretársaság1/2DE !! Osztalékhoz való jog eltérő


Finanszírozás II.Magyar kft.1.500.000Offshoretársaság100.000.000 HUFtagi kölcsönKapcsoltság!!!Piaci kamat!!!


OffshoretársaságMagyar kft.100.000.000 HUFkölcsön20 % kamatkamat apport évente


Vagyonőrzés,VagyonáthelyezésTörzstőkeemelésApportÁtalakulásKedvezményezettátalakulásKedvezményezettrészesedéscsere


A készpénz repatriálásaÁtutalásSzemélyipoggyászkéntBankkártyahasználataCégbe helyezés(törzstőke,tagi kölcsön)TulajdonvasárlásKedvezményezettrészesedéscsere


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapítás


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapítás


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbe


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbe


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbeOsztalék utalásaOffshore cégbankjába


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbeOsztalék utalásaOffshore cégbankjába


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbeOsztalék utalásaOffshore cégbankjábaOsztalék felvételoffshore bankjából


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbeOsztalék utalásaOffshore cégbankjábaOsztalék felvételoffshore bankjából


A jogsértés határpontjaOffshore cégalapításOffshore cégbelépésemagyar cégbeOsztalék utalásaOffshore cégbankjábaOsztalék felvételoffshore bankjábólFelvett osztalék nemszerepel a magyar szjabevallásban


Ha a haszonhúzó a magánszemélyEgyéb jövedelem (Szja tv 28. §) 16 % szja 27 % eho


Offshore ügyletekTörvénytelen fiktív költség számlázása színlelt áron kötött ügyletek(olcsón ad el, drágán vásárol) tartozás fedezetének elvonása korrupciós pénz megőrzése jövedelem felvétele az adómegfizetése nélkülTörvényes (önmagában) osztalék adómenteskiutalása belföldi ingatlan vásárlása ingatlan vásárlásakülföldön újra befektetés másikvállalkozásba üzletrész vásárlása részesedéscsere tőzsdei ügyeletekbonyolítása


Ingatlannal rendelkezőtársaság


Új adóalany a külföldi személy– ha részesedését– elidegeníti, tőkeleszállítással kivonja– elidegenítés: értekesítés, apportálástérítés nélküli átadás


Kettős feltétel (Tao tv) beszámolójában kimutatott eszközökből abelföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 % tagja az adóév legalább egy napjánoffshore államban rendelkezik külföldiilletőséggel


Ingatlannal rendelkezőtársaság részesedésénekátruházása2010. adóévILLETÉK4 %SZJA25 %TAO19 %szerző fél(bárki)ha külföldieladó külföldimagánszemélyeladó külföldiszemély- ha nincs egyezmény,- vagy van, de megengedi


Ellenőrzött külföldi társaságfajtáibelföldi magánszemélytulajdonosbevétel többségeHU-ból származikha van ténylegestulajdonospl. ha osztalékot,kamatotkap HU-ból


Ellenőrzött külföldi társaságfajtáikivéve: ha OECD tagállam, ésvan gazdasági jelenlét1. a társasági adó mértéke kevesebb 10 %-nálvagy2. pozitív eredmény, de 0 adóalapvagy3. társ. adó magas, de pozitív eredménynél sem fizet


EKT hátrány– nem költség az ellenőrzött külföldi társaság részérejuttatott ellenérték,– kivéve, ha az adózó bizonyítja, hogy a vállalkozásitevékenységét szolgálja


OFFSHORE AMNESZTIAavagy az offshore halála?


Pénz hazahozatalaTárgyi feltétel:o offshore 2011. április 30-ig a pénzt bevételként elszámolta,o vagy 2011. április 30-ig a bankszámláján szerepel


Alanyi feltétel:ooooooa saját nevénközeli hozzátartozója nevénélettársa nevén vezetett külföldi bankszámlárólfentiek által EKT, külföldi vagyonkezelőEKT, külföldi vagyonkezelő közvetlen vagy közvetett tulajdonábanálló külföldi társaságnevén vezetett külföldi bankszámláról, értékpapírszámláról vagybiztosítási számláról


o osztalék jogcíméno kedvezményezettet megillető osztalék jogcíméno kijelölt hitelintézetnél vezetett bankszámlára10 % szja


Nem alkalmazható:o ha a olyan társaság fizeti, aki nem működik együtt az OECD-vel(Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Vanuatu)o ha olyan jövedelemből fizeti, ami bűncselekményből származik


Btk 310. § AdócsalásAki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre(adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagymás megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti


Adókötelezettség teljesítése


Következmények:a bevétel vagyongyarapodásnako nem minősülo nem vélelmezhetőo nem állapítható mego adókötelezettség utólagos adómegállapítás keretében nem tehetőo büntetőjogi felelősség nem állapítható meg


CégmagyarosításAlanyi feltétel:o belföldi illetőségű magánszemélyo EKT vagy alacsony adókulcsú államban rezidens társaságban legalább10 %-ban tulajdonos vagy vagyonkezelő kedvezményezettjeTárgyi feltétel:o 2010. , 2011. és 2012. adóévben belföldi társaságbano átruházással szerez részesedést


A részesedés szerzést 2012. december 31-igo a Cégbíróság bejegyezteo az adóhatóságnak bejelentette- nem minősíthető színleltnek,- nem alkalmazható az Szja tv. 77/A §- nem minősíthető vagyongyarapodásnak- büntetőjogi felelősség nem állapítható meg


Ha a vételár fedezetét:o a külföldi társaság jutatta a magánszemélyneko 2012. december 31-igo bármilyen jogcímenmentes az adó alól a vételár erejéig


Vagyon nevesítés• Belföldi ingatlan, hozzá kapcsolódó jog,• Jármű (légi, vízi, szállító),• RészesedésMentes adó alól, visszterhes vagyonátruházásiilleték alól is, ha feltételek teljesülnek,Nem indulhat büntető eljárás


Nem mentesül• Vám,• ÁFA,• Regisztrációs adó,• Eljárási illeték,• Igazgatási és bírósági szolgáltatási díj


Eladó:Alanyi feltételekMegszerző belföldi magánszemély általellenőrzött külföldi társaság vagy megszerzőtársaság tagja, által ellenőrzött külföldi társaságMegszerző:• Belföldi magánszemély,• Belföldi társaság magánszemély tagokkal


Tárgyi feltételek• Szerződést 2012. június 30-ig írásban,• Megjelölt eszköz visszterhesen,• Ellenérték kifizetése kijelölt hitelintézetenkeresztül,• Ellenértéket 2012. december 31-ig kifizetik,• Szerződés meghatározott feltételeknekmegfelel


Szerződés• Magyar nyelven,• Magyar jog vonatkozik rá, magyar bíróság, VBkikötve (vagy igazolásokkal külföldi),• Természetes adatokat tartalmazza,• Eszköz egyértelmű azonosítása,• Teljesítés határidejét és teljesítés módját (kijelölthitelintézeten keresztül) tartalmazza,• Átruházó kijelenti, hogy nem bűncselekménybőlszerezte,• Kelte, aláírás


Amnesztia• Részleges adómentesség,• Nem ellentétes a szerződés a rendeltetésszerűjoggyakorlás elvével, no Art. 1. § (7),• Ellenérték megfelel a szokásos piaci árnak,• Adókötelezettség kizárt,• Büntetőeljárás nem indítható


Köszönöm a figyelmet !


Az előadás képeiletölthetőek:www.adko.huFőmenűElőadások

More magazines by this user
Similar magazines